De tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland. De tolafrekening. Geactualiseerde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland. De tolafrekening. Geactualiseerde. www.toll-collect.de"

Transcriptie

1 NL De tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland De tolafrekening Geactualiseerde uitgave 2010

2 Drie manieren, verschillende mogelijkheden passend voor elke situatie >>>

3 1 Voor volledige flexibiliteit De afrekening vindt plaats bij de automatische boeking voor geregistreerde gebruikers De eenvoudigste manier! Met een OBU rijden betekent geen extra tussenstops, minder tijd die besteed wordt aan planning en een eenvoudige, transparante afrekening. Dit spaart waardevolle tijd en daardoor geld. 2 Bij een planning vooraf De afrekening vindt plaats bij de boeking via het Internet voor geregistreerde gebruikers Via het Internet boeken helpt bij het opzetten van een betrouwbare planning, spaart tijd tijdens de rit en waarborgt een transparante afrekening. 3 Indien u onderweg beslist De afrekening vindt plaats bij de boeking via de tolterminal voor zowel registreerde als niet geregistreerde gebruikers Via een tolterminal kunnen zowel geregistreerde als niet geregistreerde gebruikers boeken. De betaling van het tolgeld kan direct ter plaatse en contant plaatsvinden. 1

4 Voor volledige flexibiliteit of bij een planning vooraf Betalingswijzen voor geregistreerde gebruikers DVB Account De DVB Account is een kredietkaartprocedure via de DVB Bank SE voor het betalen van de tol. Hierbij wordt de verschuldigde tol maandelijks aan de hand van het toloverzicht - dus al naar gelang het gebruik van het tolplichtige wegennet, automatisch afgeschreven van de bij de registratie opgegeven bankrekening van de gebruiker. Het openen en gebruiken van de DVB Account is kosteloos. Zo werkt het: De DVB Account wordt direct bij DVB LogPay aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten noodzakelijk: > voor geregistreerde gebruikers het formulier Wijziging betalingswijze > voor niet-geregistreerde gebruikers het formulier Gebruikersregistratie Alle documenten moeten direct aan DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Duitsland) worden gestuurd, die in opdracht van de DVB Bank SE het verdere verloop regelt. Na ontvangst van de benodigde documenten en het controleren van de kredietwaardigheid stuurt DVB LogPay aan de gebruiker een kredietlimiet. 2

5 DVB Account Autoload Bij deze procedure stort de gebruiker maandelijks ten minste een bedrag ter hoogte van zijn maandelijkse tolvolume op zijn rekening. Al naar gelang het gestorte bedrag en de nog verschuldigde tolkosten incasseert DVB LogPay dan zelf het tekort om het rekeningsaldo aan te vullen (Autoload). Hierbij hoeft de gebruiker niet voortdurend zijn verbruik te controleren en loopt men niet het onnodige risico dat de OBU wordt geblokkeerd bij een te laag saldo. Bij deze procedure zijn geen aanvullende garanties noodzakelijk. Zo werkt het: De DVB Account wordt direct bij DVB LogPay zelf aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten noodzakelijk: > voor geregistreerde gebruikers het formulier Wijziging betalingswijze > voor niet-geregistreerde gebruikers het formulier Gebruikersregistratie Alle documenten moeten direct aan DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Duitsland) worden gestuurd, die in opdracht van de DVB Bank SE het verdere verloop regelt. Na ontvangst van de aanvraag stuurt DVB LogPay aan de gebruiker een kredietlimiet. 3

6 Als alternatief kan de gebruiker eveneens een bedrag van minimaal zijn maandelijkse tolkosten storten en dan zelf elke keer het saldo op de rekening aanvullen al naar gelang het verbruik. De gebruiker ontvangt tijdig van DVB LogPay een verzoek om het overeengekomen bedrag over te maken. Deze eenvoudige Prepaid-procedure wordt op dezelfde wijze aangevraagd als de DVB Account Autoload. EuroToll Account Betalen via de EuroToll Account is vooral geschikt voor ondernemingen met een gedecentraliseerde concernstructuur of ondernemingen die via verschillende subondernemingen opdrachten afwikkelen. Bij deze kaartprocedure wordt de tol één maal per maand aan de hand van het toloverzicht, dus na het gebruik van het tolplichtige wegennet, automatisch afgeschreven van de bij de registratie opgegeven bankrekening van de gebruiker. Als bijzondere serviceverlening biedt EuroToll Service GmbH deze ondernemingen een nauwkeurige maandelijkse afrekening met nadere individuele gegevensanalyses. Zo werkt het: De EuroToll Account wordt direct bij EuroToll Service aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten noodzakelijk: > voor geregistreerde gebruikers het formulier Wijziging betalingswijze > voor niet-geregistreerde gebruikers het formulier Gebruikersregistratie Alle documenten moeten direct aan EuroToll Service GmBH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Duitsland) worden gestuurd, die het verdere verloop regelt. Na ontvangst van de benodigde documenten en controle van de kredietwaardigheid, stuurt EuroToll Service aan de gebruiker een kredietlimiet. 4

7 EuroToll Account Autoload Bij deze procedure stort de gebruiker maandelijks ten minste een bedrag ter hoogte van zijn maandelijkse tolvolume op zijn rekening. Al naar gelang het gestorte bedrag en de nog verschuldige tolkosten incasseert EuroToll Service dan zelf het tekort om het rekeningsaldo aan te vullen (Autoload). Hierbij hoeft de gebruiker niet voortdurend zijn rekeningsaldo te controleren en loopt men niet het risico dat de OBU wordt geblokkeerd bij een te laag saldo. Bij deze procedure zijn geen aanvullende garanties noodzakelijk. Zo werkt het: De EuroToll Account Autoload wordt direct bij EuroToll Service aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten noodzakelijk: > voor geregistreerde gebruikers het formulier Wijziging betalingswijze > voor niet-geregistreerde gebruikers het formulier Gebruikersregistratie Alle documenten moeten direct aan EuroToll Service GmBH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Duitsland) worden gestuurd, die het verdere verloop regelt. Na ontvangst van de aanvraag stuurt EuroToll Service de gebruiker een kredietlimiet. 5

8 Road Account van AirPlus Gebruikers van de betalingswijze Road Account voldoen de tol met een zogenaamde virtuele kaart. Hierbij draait het om een credit card nummer zonder tastbare plastic kaart, waarvan de gegevens door Toll Collect worden bewaard. Hiermee wordt het gevaar van misbruik en verlies van de kaart voorkomen. Het openen en gebruiken van de Road Account is kosteloos. Zo werkt het: De Road Account wordt direct bij AirPlus aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten noodzakelijk: > voor geregistreerde gebruikers het formulier Wijziging betalingswijze > voor niet-geregistreerde gebruikers het formulier Gebruikersregistratie. Na controle van de kredietwaardigheid kent AirPlus een kredietlimiet toe, die schriftelijk aan Toll Collect wordt medegedeeld bij het doorsturen van de registratieformulieren. De gebruiker stuurt alle registratiedocumenten direct aan AirPlus. Road Account compact van AirPlus Speciaal voor de huidige betalers via een tegoedrekening is er de Road Account compact. Gebruikers van deze aanbieding hoeven het saldo van hun tegoedrekening niet meer zelf bij te houden. Daardoor vervalt ook het risico van de blokkering van de OBU door een te late storting op de tegoedrekening. Gebruikers ontvangen elke twee weken een afrekening van hun tol. Een controle van de kredietwaardigheid is niet vereist. Zo werkt het: De Road Account compact wordt direct bij AirPlus aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de volgende documenten noodzakelijk: > voor geregistreerde gebruikers het formulier Wijziging betalingswijze > voor niet-geregistreerde gebruikers het formulier Gebruikersregistratie De gebruiker stuurt alle registratiedocumenten direct aan AirPlus. 6

9 Betalen door middel van een tegoedrekening Indien de gebruiker geen gebruik wil maken van de eerder genoemde betaalwijzen, of indien de toegewezen kredietlimiet ontoereikend is, biedt Toll Collect door het betalen via een tegoedrekening nog een andere mogelijkheid om als geregistreerde gebruiker aan het automatische systeem deel te nemen. Deze procedure op basis van een tegoed wordt direct door Toll Collect aangeboden. Zo werkt het: De gebruiker stort vooraf een bedrag op een tegoedrekening, waarvan de gemaakte tolkosten kunnen worden afgeboekt. De gebruiker dient er hierbij voor te zorgen dat er altijd een toereikend saldo op zijn tegoedrekening aanwezig is. Dit saldo is door de gebruiker telefonisch op te vragen bij de Customer Service. Het tegoed kan worden aangevuld door een storting op het volgende rekeningnummer: Ontvanger: Toll Collect GmbH Bank: WestLB Banknummer: Rekeningnummer: Betalingsomschrijving: Uw gebruikersnummer en de tekst MAUT IBAN: DE SWIFT/BIC: WELADEDD Het adres van de bank voor stortingen vanuit het buitenland luidt: WestLB AG Herzogstraße Düsseldorf Duitsland 7

10 De kosten van het binnen- en buitenlandse betalingsverkeer komen ten laste van de storter. Het bedrag dat overblijft komt als ontvangen storting op de tegoedrekening van de gebruiker terecht. Afrekenen via een tankkaart De gebruiker kan de tol eveneens afrekenen via een tankkaart van een bedrijf dat tankkaarten verstrekt (zie tabel Verstrekkers van tankkaarten). De voorwaarde hiervoor is, dat de verstrekker van de tankkaart u een kredietlimiet heeft toegewezen die groot genoeg is om de maandelijks verschuldigde tol te voldoen. Zo werkt het: De gebruiker stuurt zijn registratiedocumenten naar de op het registratieformulier aangekruiste verstrekker van de tankkaart. Deze deelt de gebruiker na controle van de kredietwaardigheid de kredietlimiet mee en geeft dit schriftelijk door aan Toll Collect bij het doorsturen van de registratiedocumenten. De gebruiker kan zijn registratiedocumenten ook direct aan Toll Collect sturen. In dat geval vraagt Toll Collect de kredietlimiet op bij de verstrekker van de desbetreffende tankkaart. Ook bij deze procedure betaalt de gebruiker maandelijks de verschuldigde tol aan de hand van het toloverzicht, dus al naar gelang het het gebruik van het tolplichtige wegennet. 8

11 LogPay-procedure (automatische overschrijving) De verschuldigde tol wordt maandelijks aan de hand van het toloverzicht - dus al naar gelang het gebruik van het tolplichtige wegennet, automatisch geïncasseerd door van de bij de registratie opgegeven bankrekening van de gebruiker. Voorwaarde voor deelname is voldoende kredietwaardigheid, die wordt berekend op basis van het maandelijks door de gebruiker te rijden aantal kilometers inclusief een bepaalde veiligheidsmarge. Zo werkt het: De kredietwaardigheid wordt door een betalingsdienstverlener gecontroleerd en met het oog op een doorlopende bewaking van de limiet opgeslagen in het systeem van Toll Collect. Deze gegevens en het gereden aantal kilometers worden regelmatig gecontroleerd en zonodig aangepast. Let op: Natuurlijk kunnen geregistreerde gebruikers de met Toll Collect overeengekomen afrekenprocedure op elk willekeurig moment wijzigen. Het desbetreffende formulier Wijziging betalingswijze is op het Internet te vinden onder 9

12 Indien u onderweg beslist Betalingswijzen voor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers EC-, krediet- en Tankkaart Elke gebruiker kan zijn tol bij alle tolterminals betalen zonder gebruik te maken van contant geld. Geaccepteerd worden Master-/Eurocard, Visa, American Express en Duitse EC-kaarten. Welke tankkaarten worden geaccepteerd kunt u zien in de tabel Verstrekkers van tankkaarten. Contant geld Bij de tolterminals kunnen vrachtwagenbestuurders de tol in euro s betalen en zonodig in de valuta van het land waarin de tolterminal staat opgesteld. Indien er geld dient te worden terugbetaald, dan geschiedt dit in alle gevallen in euro s. Bij tolterminals die in open lucht staan opgesteld (outdoorterminals) dient er rekening mee te worden gehouden dat er bij het contant betalen alleen in eurobiljetten kan worden betaald of in de valuta van het land waarin de terminal staat opgesteld. Let op: Boekingen door geregistreerde gebruikers, die niet met het op de voertuigkaart opgeslagen betalingsmiddel worden voldaan, verschijnen niet op het maandelijkse toloverzicht. 10

13 Goed om te weten... Hoe hoog zijn de toltarieven? De hoogte van de tol is afhankelijk van de milieuklasse (emissieklasse), het aantal assen van de vrachtwagen en de lengte van het traject waarvoor tol is verschuldigd. Is tol onderhevig aan btw? Tol is een publiekrechtelijke vergoeding en daardoor niet onderworpen aan de btw-plicht. (Maar brengt de transportonderneming de tolkosten bij zijn klanten in rekening, dan is het desbetreffende bedrag wel onderhevig aan de btw-plicht.) Ontvang ik van Toll Collect een afrekening? Geregistreerde gebruikers ontvangen gewoonlijk één keer per maand het zogenaamde toloverzicht via de post of als PDF-bestand via . Op het toloverzicht is het totaalbedrag aan tol terug te vinden, dat is gespecificeerd per voertuig, de gebruikte tariefsoorten en de gekozen afrekenprocedure. Op verzoek ontvangt de gebruiker eveneens maandelijks een overzicht van alle afzonderlijke ritten via de post of als PDF- of CSV-bestand via . Elke rit wordt aan de hand van het gebruikte voertuig, het gereden traject, de tijd en andere tolrelevante gegevens gespecificeerd. Het toloverzicht is voor geregistreerde gebruikers een bewijsstuk dat is te gebruiken voor de boekhouding. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen voor hun boekhouding het betalingsbewijs bewaren dat ze bij de tolterminal hebben gekregen. Waarom heet de rekening van Toll Collect eigenlijk toloverzicht? De tolheffing is een bijdrage in de kosten die de Bondsrepubliek Duitsland in rekening brengt bij gebruikers van de Duitse autosnelwegen. De gebruiker geeft als het ware aan Toll Collect de opdracht om voor hem de tolgelden aan de bondsregering te betalen. Na het uitvoeren van deze 11

14 opdracht informeert Toll Collect de gebruiker over de verschuldigde en betaalde tolbedragen. Deze informatie geschiedt in de vorm van een overzicht van de tolkosten het toloverzicht. Bij het toloverzicht draait het dus niet om een rekening in de zin van een rekening waarop het belastingrecht over de toegevoegde waarde (btw) van toepassing is, maar als een bericht waarin een verantwoording wordt gegeven van de tolafdracht. Ik ontvang mijn toloverzicht via en heb problemen bij de ontvangst en/of het openen van het bestand. Waar kan dit aan liggen? De bestanden van het toloverzicht en het overzicht afzonderlijke ritten worden als bijlage in twee afzonderlijke e- mails verstuurd. Ter beveiliging van de gegevens worden de bijlagen beschermd door middel van een wachtwoord (password). Hiervoor gebruikt Toll Collect het wijd verspreide programma WinZip en een wachtwoord dat als volgt is samengesteld: TC*Toloverzichtnummer* (Voorbeeld: TC* *). Het nummer van het tolverzicht is te vinden in de onderwerpregel van de en verandert bij elke afrekening. Maakt u gebruik van een Firewall of een virusscanner, dan moet de filter zodanig worden ingesteld, dat versleutelde bijlagen worden toegelaten. De bestandsgrootte van het bestand met het overzicht van de afzonderljke ritten is afhankelijk van het aantal gereden ritten. Bij een bestandsgrootte van ca. 12 KB per voertuig per maand, ontstaat bijvoorbeeld bij 15 voertuigen een bestandsgrootte van 180 KB. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de ontvangstcapaciteit van de mailbox. In principe wordt als verzendwijze van het overzicht afzonderlijke ritten via het CSV-formaat geadviseerd, aangezien de bestandsgrootte hiervan zeer gering is. Nog een ander voordeel is dat de gegevens door de gebruiker makkelijker te verwerken zijn en naar behoefte kunnen worden geëvalueerd. 12

15 Ik heb bij de controle van mijn toloverzicht kleine verschillen vastgesteld. Hoe komen deze tot stand? Het tolbedrag wordt berekend per deeltraject en wordt afgerond op twee plaatsen achter de komma. Hierna volgt de optelling van de deelbedragen. Aangezien alleen de afgeronde optellingen in aanmerking worden genomen, kan het voorkomen dat er afwijkingen ontstaan ten opzichte van het verwachte toltarief per kilometer. Deze minimale verschillen vereffenen zich rekenkundig gezien weer bij langere ritten ritten met veel afzonderlijke trajecten. De deeltrajecten zijn afgeleid uit het tarieven- en afstandenmodel van de bondsregering. De desbetreffende lengte van de trajecten is door het Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt of Bondsinstituut voor wegenonderzoek) bepaald en kan worden ingezien onder Kan de transportonderneming bij een groter wagenpark een verzamelrekening ontvangen voor alle voertuigen of worden er afzonderlijke rekeningen opgemaakt? De afrekening geschiedt per geregistreerde gebruiker. Op het toloverzicht zijn de bedragen per voertuig echter duidelijk af te lezen. De kilometerinformatie op de tacho komt niet exact overeen met de opgave op het overzicht afzonderlijke ritten. Waar ligt dit aan? Het desbetreffende aantal kilometers kan afwijken van de opgave door de tachometer van de vrachtwagen, aangezien er aan de tolheffing vastgelegde trajectafstanden ten grondslag liggen en niet elke afzonderlijke gereden kilometer wordt geteld. De deeltrajecten zijn afgeleid uit het tarieven- en afstandenmodel van de bondsregering. De desbetreffende lengte van de trajecten is door het Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt of Bondsinstituut voor wegenonderzoek) bepaald en kan worden ingezien onder 13

16 Altijd voor u bereikbaar Toll Collect GmbH Customer Service Postfach Berlin Duitsland Telefoon: * Fax: ** * in Duitsland: Vanuit het vaste net 6 ct/gesprek; vanuit mobiele netwerken maximaal 42 ct/min. ** in Duitsland: Vanuit het vaste net 3,9 ct/min; vanuit mobiele netwerken maximaal 42 ct/min. Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 095, V 3.1, NL - Stand: 11/2010 In opdracht van het

17 Betalingswijzen 1 Automatische boeking Geregistreerd DVB Account DVB Account Autoload EuroToll Account EuroToll Account Autoload Road Account Road Account compact Betalen via een tegoedrekening Betalen via een tankkaart LogPay-procedure (automatische overschrijving) 2 Boeking via het Internet Geregistreerd DVB Account DVB Account Autoload EuroToll Account EuroToll Account Autoload Road Account Road Account compact Betalen via een tegoedrekening Betalen via een tankkaart LogPay-procedure (automatische overschrijving) 3 Boeken bij de tolterminal Geregistreerd Niet-geregistreerd Niet-geregistreerd Niet-geregistreerd EC-kaart Betalen via een tankkaart Credit card Contant Voertuigkaart

18 Betalingswijze via tankkaart Verstrekkers van tankkaarten Geregistreerd Niet-geregistreerd Agip Aral/BP DKV Selection Esso euroshell EuroTollService eurowag Global Star Mercedes-Service Card Multi Service OMV Plose ReD PAN-EUROPEAN CARD Ressa Statoil SVG Total Trasposervizi frl UTA Westfalen

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Inhoud Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 3 Artikel 3 Het abonnement 3 Artikel 4 Verantwoordelijkheden 3 Artikel 5 Aanvullende

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v.

CreditlineXTD - Graydon XSellence Services. 2012 d-basics b.v. 2 1 Inleiding Met CreditlineXTD is aan het programma d-basics de mogelijkheid toegevoegd informatie die uit het boekhoudpakket is geïmporteerd te verrijken met informatie die wordt geleverd door externe

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s

E n t r a d a 6 0 0. P o s t b u s 2 0 5 8 5. P ro s p e c t u s V O O R S C H O T B A N K E n t r a d a 6 0 0 1 0 9 6 E T A m s t e rd a m P o s t b u s 2 0 5 8 5 1 0 0 1 N N A m s t e rd a m E - m a i l : i n f o @ n v f v o o r s c h o t b a n k. n l P ro s p e c

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij

Nadere informatie

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet

Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet VOORSCHOTBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus EN OVERIGE PRODUCTINFORMATIE NVF VOORSCHOTBANK Doorlopend Krediet Bij een NVF adviseur

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet

36-7514-425 C/0507. Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet 36-7514-425 C/0507 Prospectus en overige productinformatie WOZ-Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus WOZ-krediet

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie