EXAMEN INSTRUCTIE voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN INSTRUCTIE 2014. voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein"

Transcriptie

1 EXAMEN INSTRUCTIE 2014 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein Inhoud: Algemene regels Oefenen examen Tijdens het examen Na het examen Geslaagd? Belangrijke data Toegestane hulpmiddelen Rooster Centraal Examen

2 Algemeen Centraal Examen Het Centraal Examen is een uiterst officiële zaak. Alles moet tot in de puntjes geregeld zijn en kloppen. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van wat je WEL moet en mag doen, maar ook van wat je pertinent NIET moet en mag doen. Ziekte Als je door ziekte of een andere zeer bijzondere omstandigheid niet aan een examenonderdeel kunt meedoen, dan nemen je ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk contact op met: de sector vmbo: of met mevrouw A.J.A Lemcke-Valk of met de heer M.J. Top Wacht daarmee niet tot het laatste moment. Uitsluiting Als er sprake is van enige onregelmatigheid en/of fraude, geconstateerd voor, tijdens of na enige zitting van het Centraal Examen, kan dit leiden tot (onmiddellijke) uitsluiting van deelname aan (de rest van) het examen of tot nietigverklaring van (een deel van) het examen. Rooster Bijgevoegd is het rooster van het Centraal Examen. Te zien is op welke dag en tijd per leerweg elk vak wordt geëxamineerd. Noteer de data en tijden in je agenda. Het is misschien verstandig het rooster op een duidelijk zichtbare plek thuis op te hangen, zodat één van je huisgenoten je kan helpen op tijd aanwezig te zijn. Examen Rooster Plaats De examens worden afgenomen in de gymnastieklokalen en in diverse lokalen. De beeldschermexamens - BB en KB vinden plaats in de lokalen 201 en 219. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

3 Examens oefenen Examens oefenen 1. Ga naar 2. Kies linksboven het jaartal van het examen dat je wilt oefenen. 3. Kies voor VMBO BB, VMBO KB of VMBO TL 4. Kies in het uitrolscherm voor het vak dat je wilt oefenen. 5. Kies vervolgens voor het juiste examen en antwoorden. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

4 Tijdens het examen Op tijd Zorg dat je ruimschoots op tijd voor jouw examenzittingen aanwezig bent. Een kwartiertje voor aanvang geeft je de kans je goed te concentreren en rustig aan je werk te beginnen. Te laat Als je je bijvoorbeeld verslaapt, mag je tot een half uur na aanvang van de zitting toegelaten worden. Kom in ieder geval naar school en bel dat je eraan komt. Mocht je, om wat voor reden ook, te laat zijn, meld je dan bij aankomst op school bij de administratie. Afhankelijk van de tijd word je doorverwezen naar het examenlokaal. Tassen, jassen, telefoons, etc. Het is niet toegestaan om jassen, tassen of plastic zakken mee het examenlokaal in te nemen. Ook telefoons mogen niet in de examenruimten aanwezig zijn. Berg waardevolle zaken op in je kluis. Pakjes drinken zijn toegestaan (dus geen blikjes) tijdens het examen. Hulpmiddelen Welke hulpmiddelen toegestaan en/of verplicht zijn bij de diverse vakken, zie je op de bijgevoegde lijst van Toegestane Hulpmiddelen. Zorg voor goede en/of goedwerkende hulpmiddelen: goed werkende schrijfartikelen + reserve pen, controleer de batterij van je rekenapparaat of neem eventueel een reservebatterij mee. Zorg ervoor dat toegestane hulpmiddelen zoals woordenboek of BINAS- boekje schoon gegomd en vrij van aantekeningen zijn. Alle hulpmiddelen zullen aan het begin van de betreffende zittingen gecontroleerd worden en kunnen, als ze niet aan de eisen voldoen, afgekeurd worden. In het examenlokaal zijn GEEN reserve-exemplaren aanwezig van te gebruiken hulpmiddelen. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

5 Start van het examen Als het examenlokaal opengaat, zoek je rustig je tafeltje. Op tafel ligt een kaart met je naam en examennummer. Op het officieel vastgestelde tijdstip worden de opgaven uit de gesealde verpakking gehaald. De surveillanten delen het materiaal uit; daarna kun je aan de slag. Vragen over opgaven Aan het begin en tijdens de examenzitting mogen geen vragen over de opgaven gesteld worden. De surveillanten mogen ze niet beantwoorden (ook al zouden ze dat kunnen en/of willen). Als er drukfouten in de opgaven zitten of als er andere mededelingen over het examenwerk gedaan mogen worden, dan hoor je dat aan het begin van de zitting direct na opening van de enveloppen. Sanitaire nood Als je tijdens het examen naar het toilet moet, maak je dat duidelijk door je hand op te steken. Je blijft zitten tot een surveillant bij je is en je kan vergezellen naar het toilet. Papier Heb je tijdens de zitting extra papier nodig, dan maak je dat kenbaar door je hand op te steken. Een surveillant zal naar je toekomen en je het benodigde papier geven. Van je zitplaats opstaan om zelf papier te halen, is niet toegestaan. Naam en nummer Noteer op alle blaadjes je volledige voor- en achternaam en je examennummer, zodat altijd duidelijk is welke papieren van jou zijn. Wij herkennen misschien je handschrift nog wel, maar de tweede corrector van een andere school zeker niet! Pen en potlood Het is niet toegestaan tijdens de examens met potlood te werken behalve bij het maken van tekeningen bij vakken als wis- en natuurkunde. Gebruik geen andere kleur pen dan blauw of zwart. Het gebruik van correctievloeistof, zoals typ-ex, is niet toegestaan. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

6 Vertrektijden Tijdens het Centraal Examen mag je NIET op ieder gewenst moment vertrekken. Om voor iedere examenkandidaat een zo rustig mogelijke werkomgeving te bewaren, zijn er tijdens alle zittingen vaste vertrekmomenten: 60, 30 en 15 minuten voor het einde van de zitting en natuurlijk aan het einde van de zitting. Deze vertrekmomenten zullen door de surveillant worden aangekondigd. Tussentijdse vertrekken zijn dus niet mogelijk. Als het vertrekmoment wordt aangekondigd, wordt het werk bij je opgehaald en vertrek je in stilte. Het enige wat je mee mag nemen is je schrijfgerei etc. Rust Ieder moet in alle rust aan de examenopgaven kunnen werken. Zet eventuele alarmsignalen van je horloge uit. Uiteraard mag je geen mobiele telefoon bij je hebben! Verlaat in stilte het examenlokaal als anderen nog aan het werk zijn. Meenemen of alles inleveren? Als je het examenlokaal verlaat wanneer de examenzitting is afgelopen, dan mag je de opgaven en kladpapier (om te vergelijken met de uitslag op internet bijvoorbeeld) gelijk zelf meenemen. Maar Iedereen die voor het eind van de examenzitting vertrekt, mag NIETS uit het examenlokaal meenemen (wel natuurlijk je pen, etc). Op materiaal dat je na afloop graag wilt hebben (opgaven, papier met antwoorden om te vergelijken met de uitslag op internet bijvoorbeeld), zet je duidelijk je NAAM en het woord BEWAREN. Dit materiaal kun je ongeveer 30 minuten na afloop van het examen ophalen bij de sector. Antwoorden Nagaan hoe goed je het examen hebt gemaakt, kun je bijvoorbeeld via de volgende sites: Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

7 Na het examen Beschikbaar blijven Na afloop van het Centraal Examen moet je op de volgende data en tijden beschikbaar zijn voor school: woensdag 11 juni: tussen en uur (in verband met een telefoontje over de uitslag) donderdag 12 juni: voor uur (in verband met het eventueel aanvragen van een herkansing) maandag 16 en dinsdag 17 juni In verband met eventuele deelname aan een herkansing. Dag en tijd hangen af van het te herkansen vak. Woensdag 25 juni In verband met ophalen diploma en cijferlijst Het telefoontje Op woensdag 11 juni word je tussen en uur gebeld via het telefoonnummer dat bij school bekend is. Eerst de gezakte kandidaten en daarna de geslaagde kandidaten. Twijfel je of de school over het juiste telefoonnummer beschikt, geef het juiste nummer dan zo spoedig mogelijk door aan de receptie/administratie Houd die tijd jouw telefoonlijn vrij. Bel zelf niemand op en als je door iemand anders gebeld wordt, houd het gesprek dan zo kort mogelijk. Van uur tot ongeveer uur zijn de mentoren op school om je te feliciteren en om je te vertellen welke eindcijfers je hebt gehaald. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

8 Herkansing Ben je in eerste instantie niet geslaagd of wil je deelnemen aan de herkansing om tot een cijferverbetering te komen, dan word je donderdag 12 juni voor uur op school verwacht om de deelname officieel aan te vragen. Deze aanvraag dient te worden gedaan bij de afdelingsleiders mevrouw A.J.A. Lemcke-Valk of de heer M.J. Top. Het verzoek kan alleen door jou zelf ondertekend worden, dus je moet het zelf op school komen brengen. De uitslag van de herkansingen is op woensdag 25 juni. We bellen je dan direct op als wij de uitslag weten, dat kan al in de ochtend zijn. Diploma-uitreiking De diploma-uitreiking vindt plaats op woensdag 25 juni. Om 16:30 uur is de diploma-uitreiking voor de leerlingen van de Theoretische Leerweg. Om 19:30 uur is de diploma-uitreiking voor de leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg. Het in ontvangst nemen van je diploma is een bijzondere gebeurtenis die je met veel mensen wilt delen. Familie en vrienden zijn van harte welkom. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

9 Geslaagd? Beroepsgerichte leerwegen: Het slagen en zakken wordt bepaald aan de hand van 7 eindcijfers; daarbij telt het beroepsgerichte vak voor twee eindcijfers. Je bent geslaagd als: 1. Alle vakken eindcijfer 6 of hoger. 2. Eén vak eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger. 3. Eén vak eindcijfer 4, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger vakken eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger. 5. Voor de vakken LO en CKV moet minimaal de kwalificatie voldoende zijn behaald. 6. Geen cijfer 3 of lager. 7. Je voor het vak Nederlands een 5 of hoger hebt gehaald. 8. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger. 9. Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat je hiervoor haalt, telt niet mee voor de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Theoretische leerweg: Het slagen en zakken wordt bepaald aan de hand van 7 eindcijfers. Je bent geslaagd als: 1. Alle vakken eindcijfer 6 of hoger. 2. Eén vak eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger. 3. Eén vak eindcijfer 4, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger vakken eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger. 5. Voor de vakken LO en CKV moet minimaal de kwalificatie voldoende zijn behaald. 6. Geen cijfer 3 of lager. 7. Je voor het vak Nederlands een 5 of hoger hebt gehaald. 8. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger. 9. Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat je hiervoor haalt, telt niet mee voor de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Berekening eindcijfer ( cijfer schoolexamen + cijfer centraal examen ) gedeeld door 2 = eindcijfer (afgerond op een heel cijfer) Let op: Je doet geen centraal examen voor maatschappijleer, maar het cijfer van het schoolexamen telt wel mee in de uitslagregeling! Heb je examen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg gedaan, dan telt je cijfer voor het beroepsgerichte programma ( ICT, SDV of handel & administratie) twee keer mee in de uitslagregeling. Een 7 voor dat vak is dus meteen twee keer een 7. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

10 Na vaststelling van de voorlopige uitslag zijn er vier mogelijke situaties situatie 1. Je bent geslaagd en wilt niet door een herkansing proberen je cijfer voor een van de vakken te verhogen vervolg Op woensdag 25 juni ontvang jij je diploma en definitieve cijferlijst. 2. Je bent geslaagd en wilt proberen door een herkansing je cijfer voor een van de vakken te verhogen Op donderdag 12 juni kom je je aanmelden voor deelname aan de herkansing, die op maandag 16 en dinsdag 17 juni plaatsvinden. 3. Je bent niet geslaagd en wilt door middel van de deelname aan de herkansing proberen alsnog te slagen. Op donderdag 12 juni kom je je aanmelden voor deelname aan de herkansing, die op maandag 16 en dinsdag 17 juni plaatsvinden. Op woensdag 25 juni weet je of je op die dag alsnog een diploma in ontvangst kunt nemen. 4. Je bent niet geslaagd en kunt ook niet meer slagen, maar je wilt proberen door een herkansing tot cijferverbetering komen (met het oog op het aantal te behalen certificaten). Op donderdag 12 juni kom je, op een van tevoren afgesproken tijd, op school. We bespreken dan in overleg met jou en je ouders wat we verder gaan doen. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

11 Belangrijke data Donderdag 10 april Vrijdag 11 april Maandag 14 april Woensdag 16 april Dinsdag 22 april Dinsdag 6 mei Maandag 12 mei Dinsdag 13 mei Donderdag 22 mei Woensdag 11 juni Donderdag 12 juni Maandag 16 juni Dinsdag 17 juni Woensdag 25 juni Woensdag 25 juni Cijferlijst Schoolexamens (PTA) en Herkansingsformulier-PTA meegeven. BB en KB Voor uur Herkansingsformulier PTA inleveren. BB en KB Cijferlijst Schoolexamens (PTA) en Herkansingsformulier-PTA meegeven. TL Herkansing Schoolexamen (PTA). BB en KB 1 e en 2 e uur. Herkansing Schoolexamen (PTA). Tl 5 e en 6 e uur. Herkansing Schoolexamen (PTA). Tl 7 e Maatschappijleer Start examens algemene vakken BBL. Start examentraining voor KBL en TL. Start examens algemene vakken KBL. Start examens algemene vakken TL. Laatste examen dag VMBO. Examenuitslag. Tussen en uur word je gebeld. Om uur: voorlopige cijferlijst ophalen bij je mentor. Aanmelding voor het Herexamen voor uur. Herexamens Herexamens Uitslag Herexamens Diploma-uitreiking om uur voor TL. om uur voor BBL en KBL. Het derde tijdvak is in augustus Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

12 week 17, 18, 19 en 20 In week 17 heeft BB de examens algemene vakken, KB + TL hebben les t /m 24 april. In week 18 is er vakantie. In week 17 heeft KB een deel van de praktijkexamens examentrainingen. In week 19 heeft KB een deel van de praktijkexamens en examentrainingen. In week 20 heeft KB een deel van de praktijkexamens en examens algemene vakken In week 19 heeft TL examentrainingen. In week 20 en 21 heeft TL examen algemene vakken Vanaf week 17 zijn er GEEN gewone lessen voor de examenklassen. Toch kan het zijn dat je nog iets wilt vragen of overleggen met een docent of met meerdere docenten. Doe dan het volgende: 1. kom uiteraard naar de examentrainingen en stel je vragen, of 2. stel je vraag via de mail aan de docent, of 3. maak een afspraak met die docent (zie website van school), of 4. stel je vraag aan een collega vakdocent als je eigen docent moeilijk te bereiken is. Let op: het is niet vanzelfsprekend dat elke docent zomaar aanwezig is op elk gewenst moment. De docenten zijn her en der ingedeeld. Uiteraard zijn we bereid je te helpen met de laatste zaken, maar maak eerst een afspraak! Toegestane Hulpmiddelen 1. BASISPAKKET HULPMIDDELEN Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan: - schrijfmateriaal; - tekenpotlood en puntenslijper; - blauw en rood kleurpotlood; - liniaal met millimeterverdeling; - passer met potloodstift; - geometrische driehoek; - vlakgum; - eenvoudig elektronisch rekenapparaat niet programmeerbaar of grafisch; - eendelig verklarend woordenboek. Niet toegestaan bij praktijkexamens 2. VAKSPECIFIEKE HULPMIDDELEN CENTRAAL EXAMEN VMBO Natuurkunde-scheikunde Wiskunde Nederlands en Engels Frans en Duits - binasboekje vmbo 2 e editie - naast een geodriehoek is ook een windroos toegestaan - papieren woordenboek toegestaan van en naar taal, - papieren woordenboek toegestaan van en naar taal, Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

13 BB ROOSTER Centraal Schriftelijk Eindexamen vmbo eerste tijdvak Basisberoepsgerichte leerweg Datum Klas Tijd Vak Lokaal maandag 14 april 2014 NB4B 11:05-11:55 SDV Rollenspel Theorielokaal maandag 14 april 2014 NB4B 12:15-14:50 SDV Opdr A en B Lok Lok 203 woensdag 16 april 2014 NB4B 12:15-14:50 SDV Opdr E rollenspel Lok Lok 203 donderdag 17 april 2014 NB4A Had Telraam Lok Lok 203 donderdag 17 april 2014 NB4B 10:00-12:45 SDV Opdr C en D Lok Lok 203 dinsdag 22 april 2014 NB4A 10:15-11:15 Ec Lok 201 dinsdag 22 april 2014 NB4A 13:00 Had Boekhouden Lok 219 dinsdag 22 april 2014 NB4B 12:30-13:30 Bi Lok 201 woensdag 23 april 2014 NB4A 10:15-11:45 Wi Lok 201 woensdag 23 april 2014 NB4B 12:30-14:00 Wi Lok 201 donderdag 24 april 2014 NB4A 10:15-11:15 En Lok 201 donderdag 24 april 2014 NB4A 13:00 Had Personeelsplan Lok 219 donderdag 24 april 2014 NB4B 12:30-13:30 En Lok 201 dinsdag 6 mei 2014 NB4A 10:15-11:15 Ne Lok 201 dinsdag 6 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 6 mei 2014 NB4B 12:30-13:30 Ne Lok 201 woensdag 7 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 8 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 9 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 maandag 12 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 13 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 14 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 15 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 16 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 maandag 19 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 20 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 21 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 22 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 Er kunnen altijd wijzigingen optreden. Let dus goed op de lichtkrant en de instructies van de examensecretaris Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

14 KB ROOSTER Centraal Schriftelijk Eindexamen vmbo eerste tijdvak Kaderberoepsgerichte leerweg Datum Klas Tijd Vak Lokaal maandag 14 april 2014 NK4C 11:05-11:55 SDV Rollenspel Theorie lokaal maandag 14 april 2014 NK4C 12:15-14:50 SDV Opdr A en B Lok Lok 203 woensdag 16 april 2014 NK4C 12:15-14:50 SDV Opdr E rollenspel Lok Lok 203 donderdag 17 april 2014 NK4A Had Boekhouden Lok 219 donderdag 17 april 2014 NK4C 10:00-12:45 SDV Opdr C en D Lok Lok 203 dinsdag 22 april 2014 NK4A 10:00-12:00 Had Uitbesteden Lok 219 donderdag 24 april 2014 NK4A 10:00-12:00 Had Personeelsplan Lok 219 dinsdag 6 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 7 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 8 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 9 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 9 mei 2014 NK4B 8:15-12:15 ICTR deel 1 Lok 005 maandag 12 mei 2014 NK4A 8:15-9:45 economie Lok 201 maandag 12 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 maandag 12 mei 2014 NK4B 11:00-12:30 economie Lok 201 maandag 12 mei 2014 NK4C 14:00-15:30 biologie Lok 201 dinsdag 13 mei 2014 NK4A 8:15-9:45 Nederlands Lok 201 dinsdag 13 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 13 mei 2014 NK4B 11:00-12:30 Nederlands Lok 201 dinsdag 13 mei 2014 NK4C 14:00-15:30 Nederlands Lok 201 woensdag 14 mei 2014 NK4A 8:15-9:45 Engels Lok 201 woensdag 14 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 14 mei 2014 NK4B 11:00-12:30 Engels Lok 201 woensdag 14 mei 2014 NK4C 14:00-15:30 Engels Lok 201 donderdag 15 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 15 mei 2014 NK4B 8:15-12:15 ICTR deel 2 Lok 005 vrijdag 16 mei 2014 NK4A 8:15-10:15 Wiskunde Lok 201 vrijdag 16 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 16 mei 2014 NK4B 11:00-13:00 Wiskunde Lok 201 vrijdag 16 mei 2014 NK4C 14:00-16:00 Wiskunde Lok 201 maandag 19 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 20 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 21 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 22 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 Er kunnen altijd wijzigingen optreden. Let dus goed op de lichtkrant en de instructies van de examensecretaris. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

15 TL ROOSTER Centraal Schriftelijk Eindexamen vmbo eerste tijdvak voor de Theoretische leerweg Datum Klas Tijd Vak Vanaf 18 maart TL4 CPE Beeldende vakken CPE Beeldend dinsdag 13 mei 2014 TL 9:00-11:00 Beeldende vakken dinsdag 13 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nask2 woensdag 14 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nederlands woensdag 14 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nederlands donderdag 15 mei 2014 TL 9:00-11:00 Duits donderdag 15 mei 2014 TL 13:30-15:30 Biologie vrijdag 16 mei 2014 TL 13:30-15:30 economie maandag 19 mei 2014 TL 9:00-11:00 Geschiedenis maandag 19 mei 2014 TL 13:30-15:30 wiskunde dinsdag 20 mei 2014 TL 13:30-15:30 Engels dinsdag 20 mei 2014 TL 13:30-15:30 Engels woensdag 21 mei 2014 TL 9:00-11:00 Aardrijkskunde donderdag 22 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nask1 Er kunnen altijd wijzigingen optreden. Let dus goed op de lichtkrant en de instructies van de examensecretaris. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat Tassen, jassen

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Net even anders Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

CENTRAAL EXAMEN Informatie voor leerlingen van de. kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg

CENTRAAL EXAMEN Informatie voor leerlingen van de. kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg CENTRAAL EXAMEN 2018 Informatie voor leerlingen van de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie Rooster centraal examen Vakspecifieke hulpmiddelen Exameninstructies

Nadere informatie

CENTRAAL EXAMEN 2019

CENTRAAL EXAMEN 2019 CENTRAAL EXAMEN 2019 LAATSTE VERSIE MAART 2019!!!! Informatie voor leerlingen van de Theoretische / gemengde leerweg INHOUDSOPGAVE: Algemene informatie Rooster centraal examen Vakspecifieke hulpmiddelen

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2018 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2018 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2018 Naar de finish leerlingversie 2018 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2017 Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

Organisatie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2018

Organisatie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2018 Organisatie Centraal Schriftelijk Eindexamen 2018 vmbo theoretische leerweg Reuver ORGANISATIE CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN 2018 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van het

Nadere informatie

Examenboekje Lieve, beste examenleerlingen,

Examenboekje Lieve, beste examenleerlingen, Examenboekje 2019 Lieve, beste examenleerlingen, Het schoolexamen zit erop: 50% van het eindexamencijfer is binnen. Velen van jullie gaan met een mooie lijst richting Centraal Eindexamen, waar de andere

Nadere informatie

Belangrijke data laatste periode mavo 4

Belangrijke data laatste periode mavo 4 Belangrijke data laatste periode mavo 4 Beste leerling, We gaan nu de laatste fase van het examenjaar in en daarom zetten we voor jullie alle belangrijke gegevens nog even op een rijtje. 11 t/m 15 april

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2017

Organisatie centraal eindexamen 2017 Organisatie centraal eindexamen 2017 vmbo BBL, KBL & GT Swalmen ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2017 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de 1 INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO Beste eindexamenkandidaten, Over drie weken begint voor jullie het examen. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje.

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. Aan de examenkandidaten en hun ouders Amsterdam, april 2016 Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders / verzorgers In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. In dit boekje

Nadere informatie

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen.

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen. Eindhoven, 22 april 2014 Aan «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» en ouder(s)/verzorger(s) ***** Belangrijke informatie over het examen****** Beste «Roepnaam», Klas: «Klas» Hierbij ontvang je de laatste informatie

Nadere informatie

Examenboekje 4 mavo, 5 havo en 6 vwo Examen 2019

Examenboekje 4 mavo, 5 havo en 6 vwo Examen 2019 Examenboekje 4 mavo, 5 havo en 6 vwo Examen 2019 1 Meivakantie Vrijdag 19 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019 Voor eindexamenklassen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo is er op dinsdag 7 mei een verplicht proefexamen

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2017

Organisatie centraal eindexamen 2017 Organisatie centraal eindexamen 2017 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2017 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

Info examen 2018 (periode 6)

Info examen 2018 (periode 6) Info examen 2018 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2018 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2018 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

Informatie Examen Mei 2018 GM/GT/GD

Informatie Examen Mei 2018 GM/GT/GD Informatie Examen Mei 2018 GM/GT/GD Beste examenkandidaat, Je gaat in de komende periode je schoolexamen afsluiten en starten met het landelijk centraal examen. De schoolexamens Nederlands en Engels worden

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Info examen 2019 (periode 6)

Info examen 2019 (periode 6) Info examen 2019 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2018 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2019 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN APRIL - JULI 2017 1 Tijdschema voor Eindexamenperiode 2017 di 18 april woe 19 april do 20 april vr 21 april ma 24 april t/m vr 5 mei ma 8 mei vr 19 mei ma 8 mei

Nadere informatie

Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 4BBL / 4KBL / 4GTL

Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 4BBL / 4KBL / 4GTL Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 4BBL / 4KBL / 4GTL Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing 1 Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, Na vier jaar middelbare school is het nu tijd voor het Centraal

Nadere informatie

EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2017

EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2017 EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2017 Dit pakket bevat de volgende informatie: 1. Regels examen 2. Uitslag examen (diploma-uitreiking, vervolgopleiding): A geslaagd B extra vak C herkansing verplichte aanwezigheid

Nadere informatie

COMPAEN VMBO. Spoorboekje voor alle Kader Beroeps examenkandidaten. Schooljaar

COMPAEN VMBO. Spoorboekje voor alle Kader Beroeps examenkandidaten. Schooljaar COMPAEN VMBO Spoorboekje voor alle Kader Beroeps examenkandidaten Schooljaar 2017-2018 Overzicht april - juni 2018 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

COMPAEN VMBO. Spoorboekje voor alle Basis Beroeps examenkandidaten. Schooljaar

COMPAEN VMBO. Spoorboekje voor alle Basis Beroeps examenkandidaten. Schooljaar COMPAEN VMBO Spoorboekje voor alle Basis Beroeps examenkandidaten Schooljaar 2017-2018 Overzicht april - juni 2018 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

Namens alle medewerkers van het Carmelcollege Emmen wens ik je heel veel succes met het examen!

Namens alle medewerkers van het Carmelcollege Emmen wens ik je heel veel succes met het examen! Beste eindexamenkandidaten, Binnenkort begint voor jou het examen. Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende vakken. Dit boekje moet

Nadere informatie

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 Hieronder volgt een aantal zaken die de eindexamenkandidaten gedurende de periode van het schriftelijk gedeelte van het examen in de gaten

Nadere informatie

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10 Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het examen. Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende vakken. Dit boekje moet

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017

Pius X College. Locatie Van Renneslaan. Examen 2017 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2017 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

EXAMENBOEK BASIS 2016

EXAMENBOEK BASIS 2016 EXAMENBOEK BASIS 2016 Aan de leerlingen van klas 4. In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking.

Nadere informatie

COMPAEN VMBO. Examenboekje voor examenkandidaten Theoretische leerweg. Schooljaar

COMPAEN VMBO. Examenboekje voor examenkandidaten Theoretische leerweg. Schooljaar COMPAEN VMBO Examenboekje voor examenkandidaten Theoretische leerweg Schooljaar 2017-2018 Overzicht april - juni 2018 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA 2010 VMBO BB/KB/TL

EXAMENPROGRAMMA 2010 VMBO BB/KB/TL EXAMENPROGRAMMA 2010 VMBO BB/KB/TL 1 Aan de leerlingen van 4BB, 4KB en 4TL Hoogezand, april 2010 Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2010 de volgende mededelingen:

Nadere informatie

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei Frans. Woensdag 13 mei Nederlands. Geschiedenis Engels

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei Frans. Woensdag 13 mei Nederlands. Geschiedenis Engels Wanneer examen? Datum Tijd Vak Dinsdag 12 mei 13.30 15.30 Frans Woensdag 13 mei 13.30 15.30 Nederlands Maandag 18 mei 09.00 11.00 13.30 15.30 Geschiedenis Engels Dinsdag 19 mei 09.00 11.00 13.30 15.30

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL 2016 1 e tijdvak Datum Vak Groep Lok. Tijd Di. 17 mei Beeld.vakken Tekenen 4gtbte_2 v.d. Wal 11 ll 32/33 9.00-11.00 Nederlands 4A 31 13.30-15.30 Bron 23

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Voorafgaand aan de examenperiode.6 Afronden schoolexamen Puntjes op de I Checklist CSE.7 Afronding examenperiode tijdvak 1..8

Nadere informatie

Centraal Examen 2019 HAVO

Centraal Examen 2019 HAVO Centraal Examen 2019 HAVO Rooster Tijdvak 1: Dag Tijd Vak Donderdag 9 mei 13:30-16:30 Wiskunde A en B Vrijdag 10 mei 09:00-11:30 Duits 13:30-16:30 Management en Organisatie Maandag 13 mei 09:00-12:00 Geschiedenis

Nadere informatie

STERREN COLLEGE HAARLEM

STERREN COLLEGE HAARLEM STERREN COLLEGE HAARLEM Hierbij ontvang je de exameninformatie 2017. Deze informatie bevat: Lijst met toegestane hulpmiddelen. Protocollen centrale examens. Afspraken tijdens het examen. Overzicht schriftelijke

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Informatie Examen april 2018

Informatie Examen april 2018 Informatie Examen april 2018 BD Beste examenkandidaat, Je gaat in de komende periode je schoolexamen afsluiten en starten met het landelijk centraal examen. De schoolexamens Nederlands en Engels worden

Nadere informatie

Centraal Examen 2019 VWO

Centraal Examen 2019 VWO Centraal Examen 2019 VWO Rooster Tijdvak 1: Dag Tijd Vak Donderdag 9 mei 09:00-12:00 Grieks 13:30-16:30 Scheikunde Vrijdag 10 mei 13:30-16:30 Nederlands Maandag 13 mei 09:00-12-00 Geschiedenis 13:30-16:30

Nadere informatie

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 Overzicht SE3 week (inclusief moment rekentoetsen) Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 12 januari

Nadere informatie

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Vrijdag 12 mei Nederlands (extra tijd l22) Maandag 15 mei Frans

Wanneer examen? Datum Tijd Vak Vrijdag 12 mei Nederlands (extra tijd l22) Maandag 15 mei Frans Wanneer examen? Datum Tijd Vak Vrijdag 12 mei 13.30 15.30 Nederlands (extra tijd l22) Maandag 15 mei 13.30 15.30 Frans Dinsdag 16 mei 09.00 11.00 13.30 15.30 Geschiedenis (extra tijd l22) Engels (extra

Nadere informatie

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 2014 AOC De Groene Welle Maart 2014 EXAMENINFO 2014 VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 1 Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Dit informatieboekje bevat belangrijke wetenswaardigheden,

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2019 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

Examenbijeenkomst Charles de Foucauld Mavo

Examenbijeenkomst Charles de Foucauld Mavo Examenbijeenkomst 2016 Charles de Foucauld Mavo Agenda Welkom Belangrijke data Vragenronde 1 Procedures Vragenronde 2 Na de examens Vragenronde 3 Belangrijke data: Examens Tijdvak 1 VAK EXAMEN FA vrijdag

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2016 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

VAN AOC DE GROENE WELLE

VAN AOC DE GROENE WELLE 2015 AOC De Groene Welle Maart 2015 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode

Nadere informatie

Pius X College. Examen 2014

Pius X College. Examen 2014 Pius X College Examen 2014 Examenrooster van 31 maart 2014 tot en met 18 juni 2014 UITSLAG EXAMENS: woensdag 11 juni 2014 Afgewezen kandidaten ontvangen tussen 15:00 en 16:00 uur persoonlijk bericht. DIPLOMA-UITREIKING:

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2017 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

SE4. Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart Overzicht SE4 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE4 week

SE4. Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart Overzicht SE4 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE4 week SE4 Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 2017 Overzicht SE4 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE4 week Overzicht SE4 week Maandag 20 maart 8:20 10:00 Nsk2 (Scheikunde) 11:10 12:00

Nadere informatie

eindexamen 2018

eindexamen 2018 M@VO eindexamen 2018 Deze week examenvoorlichting ouders en leerlingen. Voor ouders is de powerpoint beschikbaar Belangrijk! Voor ouders en leerlingen; overzicht data alle examenonderdelen M@VO. Voor ouders

Nadere informatie

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week SE3 Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari 2017 Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 17 januari 8:20 10.00 Zorg en Welzijn 8:20

Nadere informatie

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 NAAM: KLAS: EXAMENNUMMER: 2014 Examenboek leerling 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen 2 Wat betekenen al die afkortingen? 3 Wat is het eindexamen? 4 Wat is het schoolexamen?

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Basis beroepsgerichte leerweg

Basis beroepsgerichte leerweg Examen informatie Basis beroepsgerichte leerweg Schooljaar 2018 2019 Centraal (digitaal) examen (CE) Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Aandachtspunten voor leerling

Nadere informatie

Gemengde/ theoretische leerweg

Gemengde/ theoretische leerweg Examen informatie Gemengde/ theoretische leerweg Schooljaar 2017 2018 Centraal examen (CE) Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Aandachtspunten voor leerling en ouders/

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling,

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4. Purmerend, 23 maart Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Aan de ouder(s)/ verzorger(s) en aan de leerlingen van leerjaar 4 Purmerend, 23 maart 2018 Beste ouder(s) /verzorger(s), Beste leerling, Binnenkort gaan de leerlingen beginnen aan het Centraal Examen.

Nadere informatie

Beste eindexamenkandidaat,

Beste eindexamenkandidaat, Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2015-2016 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

Informatiegids examens havo vwo

Informatiegids examens havo vwo Informatiegids examens 2019 havo vwo Aan de examenkandidaten van havo 5 en vwo 6 Hoogezand, maart 2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2019. Hierin staat

Nadere informatie

Centraal Examen 2 e tijdvak HAVO 5 en VWO 6. Leerlingeneditie

Centraal Examen 2 e tijdvak HAVO 5 en VWO 6. Leerlingeneditie Centraal Examen 2 e tijdvak 2017 HAVO 5 en VWO 6 Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, 2 e tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

Centraal Examen. Emmeloord, april Beste leerlingen,

Centraal Examen. Emmeloord, april Beste leerlingen, Centraal Examen Emmeloord, april 2018 Beste leerlingen, Dit boekje is een aanvulling op de informatie op de website: https://mijneindexamen.nl een website met informatie over het centraal examen. In dit

Nadere informatie

SE 2. Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week

SE 2. Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week SE 2 Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november 2015 Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week Overzicht SE2 week Woensdag 4 november 8:20 10:00 Nederlands 11:10

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. Mededelingen

Centraal Examen 2015. Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Schoonoord Doorn Frans van Dijklaan 2 3941 KD Doorn doorn.osgs.nl Tel.: 0343-412196 Fax: 0343-145008 INHOUD Overzicht examentijden VMBO/TL... 2 Reglement examenzaal...

Nadere informatie

Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het Examenreglement.

Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het Examenreglement. Aan alle examenkandidaten Arnhem, 3 april 2017. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2017 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Informatieboekje leerlingen Schooljaar EXAMENINFORMATIE VMBO BASIS EN KADER

Informatieboekje leerlingen Schooljaar EXAMENINFORMATIE VMBO BASIS EN KADER EXAMENINFORMATIE VMBO BASIS EN KADER SCHOOLJAAR 2017-2018 1 Inleiding Beste leerling van klas 4. Hierbij ontvangen jullie een informatieboekje dat betrekking heeft op zaken rondom het: CENTRAAL EXAMEN

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar Overzicht maart t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar Overzicht maart t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2017 2018 Overzicht maart t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz.

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten TL. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten TL. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten TL Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten maart, april,

Nadere informatie

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg 1 Leertips Tip 1: de planning Het klinkt afgezaagd, maar toch is deze tip het belangrijkste: plannen. Niets is zo vervelend om er een week voor je examens achter

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg

Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg Centraal Examen Schooljaar 2017/2018 Veurs Voorburg Voorburg, maart 2018 Geachte ouders/ verzorgers en beste leerlingen, Het laatste gedeelte van de opleiding gaat binnenkort van start. Het CSPE voor het

Nadere informatie

EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2019

EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2019 EXAMENINSTRUCTIE KANDIDATEN 2019 Dit pakket bevat de volgende informatie: 1. Regels examen 2. Uitslag examen (diploma-uitreiking, vervolgopleiding): A geslaagd B extra vak C herkansing verplichte aanwezigheid

Nadere informatie