EXAMEN INSTRUCTIE voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMEN INSTRUCTIE 2014. voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein"

Transcriptie

1 EXAMEN INSTRUCTIE 2014 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein Inhoud: Algemene regels Oefenen examen Tijdens het examen Na het examen Geslaagd? Belangrijke data Toegestane hulpmiddelen Rooster Centraal Examen

2 Algemeen Centraal Examen Het Centraal Examen is een uiterst officiële zaak. Alles moet tot in de puntjes geregeld zijn en kloppen. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van wat je WEL moet en mag doen, maar ook van wat je pertinent NIET moet en mag doen. Ziekte Als je door ziekte of een andere zeer bijzondere omstandigheid niet aan een examenonderdeel kunt meedoen, dan nemen je ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk contact op met: de sector vmbo: of met mevrouw A.J.A Lemcke-Valk of met de heer M.J. Top Wacht daarmee niet tot het laatste moment. Uitsluiting Als er sprake is van enige onregelmatigheid en/of fraude, geconstateerd voor, tijdens of na enige zitting van het Centraal Examen, kan dit leiden tot (onmiddellijke) uitsluiting van deelname aan (de rest van) het examen of tot nietigverklaring van (een deel van) het examen. Rooster Bijgevoegd is het rooster van het Centraal Examen. Te zien is op welke dag en tijd per leerweg elk vak wordt geëxamineerd. Noteer de data en tijden in je agenda. Het is misschien verstandig het rooster op een duidelijk zichtbare plek thuis op te hangen, zodat één van je huisgenoten je kan helpen op tijd aanwezig te zijn. Examen Rooster Plaats De examens worden afgenomen in de gymnastieklokalen en in diverse lokalen. De beeldschermexamens - BB en KB vinden plaats in de lokalen 201 en 219. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

3 Examens oefenen Examens oefenen 1. Ga naar 2. Kies linksboven het jaartal van het examen dat je wilt oefenen. 3. Kies voor VMBO BB, VMBO KB of VMBO TL 4. Kies in het uitrolscherm voor het vak dat je wilt oefenen. 5. Kies vervolgens voor het juiste examen en antwoorden. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

4 Tijdens het examen Op tijd Zorg dat je ruimschoots op tijd voor jouw examenzittingen aanwezig bent. Een kwartiertje voor aanvang geeft je de kans je goed te concentreren en rustig aan je werk te beginnen. Te laat Als je je bijvoorbeeld verslaapt, mag je tot een half uur na aanvang van de zitting toegelaten worden. Kom in ieder geval naar school en bel dat je eraan komt. Mocht je, om wat voor reden ook, te laat zijn, meld je dan bij aankomst op school bij de administratie. Afhankelijk van de tijd word je doorverwezen naar het examenlokaal. Tassen, jassen, telefoons, etc. Het is niet toegestaan om jassen, tassen of plastic zakken mee het examenlokaal in te nemen. Ook telefoons mogen niet in de examenruimten aanwezig zijn. Berg waardevolle zaken op in je kluis. Pakjes drinken zijn toegestaan (dus geen blikjes) tijdens het examen. Hulpmiddelen Welke hulpmiddelen toegestaan en/of verplicht zijn bij de diverse vakken, zie je op de bijgevoegde lijst van Toegestane Hulpmiddelen. Zorg voor goede en/of goedwerkende hulpmiddelen: goed werkende schrijfartikelen + reserve pen, controleer de batterij van je rekenapparaat of neem eventueel een reservebatterij mee. Zorg ervoor dat toegestane hulpmiddelen zoals woordenboek of BINAS- boekje schoon gegomd en vrij van aantekeningen zijn. Alle hulpmiddelen zullen aan het begin van de betreffende zittingen gecontroleerd worden en kunnen, als ze niet aan de eisen voldoen, afgekeurd worden. In het examenlokaal zijn GEEN reserve-exemplaren aanwezig van te gebruiken hulpmiddelen. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

5 Start van het examen Als het examenlokaal opengaat, zoek je rustig je tafeltje. Op tafel ligt een kaart met je naam en examennummer. Op het officieel vastgestelde tijdstip worden de opgaven uit de gesealde verpakking gehaald. De surveillanten delen het materiaal uit; daarna kun je aan de slag. Vragen over opgaven Aan het begin en tijdens de examenzitting mogen geen vragen over de opgaven gesteld worden. De surveillanten mogen ze niet beantwoorden (ook al zouden ze dat kunnen en/of willen). Als er drukfouten in de opgaven zitten of als er andere mededelingen over het examenwerk gedaan mogen worden, dan hoor je dat aan het begin van de zitting direct na opening van de enveloppen. Sanitaire nood Als je tijdens het examen naar het toilet moet, maak je dat duidelijk door je hand op te steken. Je blijft zitten tot een surveillant bij je is en je kan vergezellen naar het toilet. Papier Heb je tijdens de zitting extra papier nodig, dan maak je dat kenbaar door je hand op te steken. Een surveillant zal naar je toekomen en je het benodigde papier geven. Van je zitplaats opstaan om zelf papier te halen, is niet toegestaan. Naam en nummer Noteer op alle blaadjes je volledige voor- en achternaam en je examennummer, zodat altijd duidelijk is welke papieren van jou zijn. Wij herkennen misschien je handschrift nog wel, maar de tweede corrector van een andere school zeker niet! Pen en potlood Het is niet toegestaan tijdens de examens met potlood te werken behalve bij het maken van tekeningen bij vakken als wis- en natuurkunde. Gebruik geen andere kleur pen dan blauw of zwart. Het gebruik van correctievloeistof, zoals typ-ex, is niet toegestaan. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

6 Vertrektijden Tijdens het Centraal Examen mag je NIET op ieder gewenst moment vertrekken. Om voor iedere examenkandidaat een zo rustig mogelijke werkomgeving te bewaren, zijn er tijdens alle zittingen vaste vertrekmomenten: 60, 30 en 15 minuten voor het einde van de zitting en natuurlijk aan het einde van de zitting. Deze vertrekmomenten zullen door de surveillant worden aangekondigd. Tussentijdse vertrekken zijn dus niet mogelijk. Als het vertrekmoment wordt aangekondigd, wordt het werk bij je opgehaald en vertrek je in stilte. Het enige wat je mee mag nemen is je schrijfgerei etc. Rust Ieder moet in alle rust aan de examenopgaven kunnen werken. Zet eventuele alarmsignalen van je horloge uit. Uiteraard mag je geen mobiele telefoon bij je hebben! Verlaat in stilte het examenlokaal als anderen nog aan het werk zijn. Meenemen of alles inleveren? Als je het examenlokaal verlaat wanneer de examenzitting is afgelopen, dan mag je de opgaven en kladpapier (om te vergelijken met de uitslag op internet bijvoorbeeld) gelijk zelf meenemen. Maar Iedereen die voor het eind van de examenzitting vertrekt, mag NIETS uit het examenlokaal meenemen (wel natuurlijk je pen, etc). Op materiaal dat je na afloop graag wilt hebben (opgaven, papier met antwoorden om te vergelijken met de uitslag op internet bijvoorbeeld), zet je duidelijk je NAAM en het woord BEWAREN. Dit materiaal kun je ongeveer 30 minuten na afloop van het examen ophalen bij de sector. Antwoorden Nagaan hoe goed je het examen hebt gemaakt, kun je bijvoorbeeld via de volgende sites: Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

7 Na het examen Beschikbaar blijven Na afloop van het Centraal Examen moet je op de volgende data en tijden beschikbaar zijn voor school: woensdag 11 juni: tussen en uur (in verband met een telefoontje over de uitslag) donderdag 12 juni: voor uur (in verband met het eventueel aanvragen van een herkansing) maandag 16 en dinsdag 17 juni In verband met eventuele deelname aan een herkansing. Dag en tijd hangen af van het te herkansen vak. Woensdag 25 juni In verband met ophalen diploma en cijferlijst Het telefoontje Op woensdag 11 juni word je tussen en uur gebeld via het telefoonnummer dat bij school bekend is. Eerst de gezakte kandidaten en daarna de geslaagde kandidaten. Twijfel je of de school over het juiste telefoonnummer beschikt, geef het juiste nummer dan zo spoedig mogelijk door aan de receptie/administratie Houd die tijd jouw telefoonlijn vrij. Bel zelf niemand op en als je door iemand anders gebeld wordt, houd het gesprek dan zo kort mogelijk. Van uur tot ongeveer uur zijn de mentoren op school om je te feliciteren en om je te vertellen welke eindcijfers je hebt gehaald. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

8 Herkansing Ben je in eerste instantie niet geslaagd of wil je deelnemen aan de herkansing om tot een cijferverbetering te komen, dan word je donderdag 12 juni voor uur op school verwacht om de deelname officieel aan te vragen. Deze aanvraag dient te worden gedaan bij de afdelingsleiders mevrouw A.J.A. Lemcke-Valk of de heer M.J. Top. Het verzoek kan alleen door jou zelf ondertekend worden, dus je moet het zelf op school komen brengen. De uitslag van de herkansingen is op woensdag 25 juni. We bellen je dan direct op als wij de uitslag weten, dat kan al in de ochtend zijn. Diploma-uitreiking De diploma-uitreiking vindt plaats op woensdag 25 juni. Om 16:30 uur is de diploma-uitreiking voor de leerlingen van de Theoretische Leerweg. Om 19:30 uur is de diploma-uitreiking voor de leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg. Het in ontvangst nemen van je diploma is een bijzondere gebeurtenis die je met veel mensen wilt delen. Familie en vrienden zijn van harte welkom. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

9 Geslaagd? Beroepsgerichte leerwegen: Het slagen en zakken wordt bepaald aan de hand van 7 eindcijfers; daarbij telt het beroepsgerichte vak voor twee eindcijfers. Je bent geslaagd als: 1. Alle vakken eindcijfer 6 of hoger. 2. Eén vak eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger. 3. Eén vak eindcijfer 4, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger vakken eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger. 5. Voor de vakken LO en CKV moet minimaal de kwalificatie voldoende zijn behaald. 6. Geen cijfer 3 of lager. 7. Je voor het vak Nederlands een 5 of hoger hebt gehaald. 8. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger. 9. Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat je hiervoor haalt, telt niet mee voor de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Theoretische leerweg: Het slagen en zakken wordt bepaald aan de hand van 7 eindcijfers. Je bent geslaagd als: 1. Alle vakken eindcijfer 6 of hoger. 2. Eén vak eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger. 3. Eén vak eindcijfer 4, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger vakken eindcijfer 5, overige vakken eindcijfer 6 of hoger, daarbij minstens één 7 of hoger. 5. Voor de vakken LO en CKV moet minimaal de kwalificatie voldoende zijn behaald. 6. Geen cijfer 3 of lager. 7. Je voor het vak Nederlands een 5 of hoger hebt gehaald. 8. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger. 9. Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer dat je hiervoor haalt, telt niet mee voor de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Berekening eindcijfer ( cijfer schoolexamen + cijfer centraal examen ) gedeeld door 2 = eindcijfer (afgerond op een heel cijfer) Let op: Je doet geen centraal examen voor maatschappijleer, maar het cijfer van het schoolexamen telt wel mee in de uitslagregeling! Heb je examen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg gedaan, dan telt je cijfer voor het beroepsgerichte programma ( ICT, SDV of handel & administratie) twee keer mee in de uitslagregeling. Een 7 voor dat vak is dus meteen twee keer een 7. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

10 Na vaststelling van de voorlopige uitslag zijn er vier mogelijke situaties situatie 1. Je bent geslaagd en wilt niet door een herkansing proberen je cijfer voor een van de vakken te verhogen vervolg Op woensdag 25 juni ontvang jij je diploma en definitieve cijferlijst. 2. Je bent geslaagd en wilt proberen door een herkansing je cijfer voor een van de vakken te verhogen Op donderdag 12 juni kom je je aanmelden voor deelname aan de herkansing, die op maandag 16 en dinsdag 17 juni plaatsvinden. 3. Je bent niet geslaagd en wilt door middel van de deelname aan de herkansing proberen alsnog te slagen. Op donderdag 12 juni kom je je aanmelden voor deelname aan de herkansing, die op maandag 16 en dinsdag 17 juni plaatsvinden. Op woensdag 25 juni weet je of je op die dag alsnog een diploma in ontvangst kunt nemen. 4. Je bent niet geslaagd en kunt ook niet meer slagen, maar je wilt proberen door een herkansing tot cijferverbetering komen (met het oog op het aantal te behalen certificaten). Op donderdag 12 juni kom je, op een van tevoren afgesproken tijd, op school. We bespreken dan in overleg met jou en je ouders wat we verder gaan doen. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

11 Belangrijke data Donderdag 10 april Vrijdag 11 april Maandag 14 april Woensdag 16 april Dinsdag 22 april Dinsdag 6 mei Maandag 12 mei Dinsdag 13 mei Donderdag 22 mei Woensdag 11 juni Donderdag 12 juni Maandag 16 juni Dinsdag 17 juni Woensdag 25 juni Woensdag 25 juni Cijferlijst Schoolexamens (PTA) en Herkansingsformulier-PTA meegeven. BB en KB Voor uur Herkansingsformulier PTA inleveren. BB en KB Cijferlijst Schoolexamens (PTA) en Herkansingsformulier-PTA meegeven. TL Herkansing Schoolexamen (PTA). BB en KB 1 e en 2 e uur. Herkansing Schoolexamen (PTA). Tl 5 e en 6 e uur. Herkansing Schoolexamen (PTA). Tl 7 e Maatschappijleer Start examens algemene vakken BBL. Start examentraining voor KBL en TL. Start examens algemene vakken KBL. Start examens algemene vakken TL. Laatste examen dag VMBO. Examenuitslag. Tussen en uur word je gebeld. Om uur: voorlopige cijferlijst ophalen bij je mentor. Aanmelding voor het Herexamen voor uur. Herexamens Herexamens Uitslag Herexamens Diploma-uitreiking om uur voor TL. om uur voor BBL en KBL. Het derde tijdvak is in augustus Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

12 week 17, 18, 19 en 20 In week 17 heeft BB de examens algemene vakken, KB + TL hebben les t /m 24 april. In week 18 is er vakantie. In week 17 heeft KB een deel van de praktijkexamens examentrainingen. In week 19 heeft KB een deel van de praktijkexamens en examentrainingen. In week 20 heeft KB een deel van de praktijkexamens en examens algemene vakken In week 19 heeft TL examentrainingen. In week 20 en 21 heeft TL examen algemene vakken Vanaf week 17 zijn er GEEN gewone lessen voor de examenklassen. Toch kan het zijn dat je nog iets wilt vragen of overleggen met een docent of met meerdere docenten. Doe dan het volgende: 1. kom uiteraard naar de examentrainingen en stel je vragen, of 2. stel je vraag via de mail aan de docent, of 3. maak een afspraak met die docent (zie website van school), of 4. stel je vraag aan een collega vakdocent als je eigen docent moeilijk te bereiken is. Let op: het is niet vanzelfsprekend dat elke docent zomaar aanwezig is op elk gewenst moment. De docenten zijn her en der ingedeeld. Uiteraard zijn we bereid je te helpen met de laatste zaken, maar maak eerst een afspraak! Toegestane Hulpmiddelen 1. BASISPAKKET HULPMIDDELEN Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan: - schrijfmateriaal; - tekenpotlood en puntenslijper; - blauw en rood kleurpotlood; - liniaal met millimeterverdeling; - passer met potloodstift; - geometrische driehoek; - vlakgum; - eenvoudig elektronisch rekenapparaat niet programmeerbaar of grafisch; - eendelig verklarend woordenboek. Niet toegestaan bij praktijkexamens 2. VAKSPECIFIEKE HULPMIDDELEN CENTRAAL EXAMEN VMBO Natuurkunde-scheikunde Wiskunde Nederlands en Engels Frans en Duits - binasboekje vmbo 2 e editie - naast een geodriehoek is ook een windroos toegestaan - papieren woordenboek toegestaan van en naar taal, - papieren woordenboek toegestaan van en naar taal, Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

13 BB ROOSTER Centraal Schriftelijk Eindexamen vmbo eerste tijdvak Basisberoepsgerichte leerweg Datum Klas Tijd Vak Lokaal maandag 14 april 2014 NB4B 11:05-11:55 SDV Rollenspel Theorielokaal maandag 14 april 2014 NB4B 12:15-14:50 SDV Opdr A en B Lok Lok 203 woensdag 16 april 2014 NB4B 12:15-14:50 SDV Opdr E rollenspel Lok Lok 203 donderdag 17 april 2014 NB4A Had Telraam Lok Lok 203 donderdag 17 april 2014 NB4B 10:00-12:45 SDV Opdr C en D Lok Lok 203 dinsdag 22 april 2014 NB4A 10:15-11:15 Ec Lok 201 dinsdag 22 april 2014 NB4A 13:00 Had Boekhouden Lok 219 dinsdag 22 april 2014 NB4B 12:30-13:30 Bi Lok 201 woensdag 23 april 2014 NB4A 10:15-11:45 Wi Lok 201 woensdag 23 april 2014 NB4B 12:30-14:00 Wi Lok 201 donderdag 24 april 2014 NB4A 10:15-11:15 En Lok 201 donderdag 24 april 2014 NB4A 13:00 Had Personeelsplan Lok 219 donderdag 24 april 2014 NB4B 12:30-13:30 En Lok 201 dinsdag 6 mei 2014 NB4A 10:15-11:15 Ne Lok 201 dinsdag 6 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 6 mei 2014 NB4B 12:30-13:30 Ne Lok 201 woensdag 7 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 8 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 9 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 maandag 12 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 13 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 14 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 15 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 16 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 maandag 19 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 20 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 21 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 22 mei 2014 NB4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 Er kunnen altijd wijzigingen optreden. Let dus goed op de lichtkrant en de instructies van de examensecretaris Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

14 KB ROOSTER Centraal Schriftelijk Eindexamen vmbo eerste tijdvak Kaderberoepsgerichte leerweg Datum Klas Tijd Vak Lokaal maandag 14 april 2014 NK4C 11:05-11:55 SDV Rollenspel Theorie lokaal maandag 14 april 2014 NK4C 12:15-14:50 SDV Opdr A en B Lok Lok 203 woensdag 16 april 2014 NK4C 12:15-14:50 SDV Opdr E rollenspel Lok Lok 203 donderdag 17 april 2014 NK4A Had Boekhouden Lok 219 donderdag 17 april 2014 NK4C 10:00-12:45 SDV Opdr C en D Lok Lok 203 dinsdag 22 april 2014 NK4A 10:00-12:00 Had Uitbesteden Lok 219 donderdag 24 april 2014 NK4A 10:00-12:00 Had Personeelsplan Lok 219 dinsdag 6 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 7 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 8 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 9 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 9 mei 2014 NK4B 8:15-12:15 ICTR deel 1 Lok 005 maandag 12 mei 2014 NK4A 8:15-9:45 economie Lok 201 maandag 12 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 maandag 12 mei 2014 NK4B 11:00-12:30 economie Lok 201 maandag 12 mei 2014 NK4C 14:00-15:30 biologie Lok 201 dinsdag 13 mei 2014 NK4A 8:15-9:45 Nederlands Lok 201 dinsdag 13 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 13 mei 2014 NK4B 11:00-12:30 Nederlands Lok 201 dinsdag 13 mei 2014 NK4C 14:00-15:30 Nederlands Lok 201 woensdag 14 mei 2014 NK4A 8:15-9:45 Engels Lok 201 woensdag 14 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 14 mei 2014 NK4B 11:00-12:30 Engels Lok 201 woensdag 14 mei 2014 NK4C 14:00-15:30 Engels Lok 201 donderdag 15 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 15 mei 2014 NK4B 8:15-12:15 ICTR deel 2 Lok 005 vrijdag 16 mei 2014 NK4A 8:15-10:15 Wiskunde Lok 201 vrijdag 16 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 vrijdag 16 mei 2014 NK4B 11:00-13:00 Wiskunde Lok 201 vrijdag 16 mei 2014 NK4C 14:00-16:00 Wiskunde Lok 201 maandag 19 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 dinsdag 20 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 woensdag 21 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 donderdag 22 mei 2014 NK4A Op afspraak Onderdeel C en D Lok 219 Er kunnen altijd wijzigingen optreden. Let dus goed op de lichtkrant en de instructies van de examensecretaris. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

15 TL ROOSTER Centraal Schriftelijk Eindexamen vmbo eerste tijdvak voor de Theoretische leerweg Datum Klas Tijd Vak Vanaf 18 maart TL4 CPE Beeldende vakken CPE Beeldend dinsdag 13 mei 2014 TL 9:00-11:00 Beeldende vakken dinsdag 13 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nask2 woensdag 14 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nederlands woensdag 14 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nederlands donderdag 15 mei 2014 TL 9:00-11:00 Duits donderdag 15 mei 2014 TL 13:30-15:30 Biologie vrijdag 16 mei 2014 TL 13:30-15:30 economie maandag 19 mei 2014 TL 9:00-11:00 Geschiedenis maandag 19 mei 2014 TL 13:30-15:30 wiskunde dinsdag 20 mei 2014 TL 13:30-15:30 Engels dinsdag 20 mei 2014 TL 13:30-15:30 Engels woensdag 21 mei 2014 TL 9:00-11:00 Aardrijkskunde donderdag 22 mei 2014 TL 13:30-15:30 Nask1 Er kunnen altijd wijzigingen optreden. Let dus goed op de lichtkrant en de instructies van de examensecretaris. Oosterlicht College Nieuwegein april/mei van 15

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat Tassen, jassen

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Net even anders Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Voorafgaand aan de examenperiode.6 Afronden schoolexamen Puntjes op de I Checklist CSE.7 Afronding examenperiode tijdvak 1..8

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

VAN AOC DE GROENE WELLE

VAN AOC DE GROENE WELLE 2015 AOC De Groene Welle Maart 2015 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode

Nadere informatie

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE

AOC De Groene Welle. Maart 2014 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 2014 AOC De Groene Welle Maart 2014 EXAMENINFO 2014 VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE 1 Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Dit informatieboekje bevat belangrijke wetenswaardigheden,

Nadere informatie

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014

EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 EXAMENBOEK LEERLINGEN 2014 NAAM: KLAS: EXAMENNUMMER: 2014 Examenboek leerling 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Algemeen 2 Wat betekenen al die afkortingen? 3 Wat is het eindexamen? 4 Wat is het schoolexamen?

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 Overzicht SE3 week (inclusief moment rekentoetsen) Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 12 januari

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2015-2016 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

Pius X College. Examen 2014

Pius X College. Examen 2014 Pius X College Examen 2014 Examenrooster van 31 maart 2014 tot en met 18 juni 2014 UITSLAG EXAMENS: woensdag 11 juni 2014 Afgewezen kandidaten ontvangen tussen 15:00 en 16:00 uur persoonlijk bericht. DIPLOMA-UITREIKING:

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg 1 Leertips Tip 1: de planning Het klinkt afgezaagd, maar toch is deze tip het belangrijkste: plannen. Niets is zo vervelend om er een week voor je examens achter

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. Mededelingen

Centraal Examen 2015. Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Schoonoord Doorn Frans van Dijklaan 2 3941 KD Doorn doorn.osgs.nl Tel.: 0343-412196 Fax: 0343-145008 INHOUD Overzicht examentijden VMBO/TL... 2 Reglement examenzaal...

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Centraal Examen vmbo 2016

Centraal Examen vmbo 2016 Centraal Examen vmbo 2016 Informatie voor leerlingen Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg Inleveren boeken IDDINK Op maandag 18 juli om 8.30 uur moeten de boekenpakketten op school ingeleverd

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Handel en Administratie Kaderberoepsgerichte leerweg

Over jouw examen gesproken. Handel en Administratie Kaderberoepsgerichte leerweg NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Handel en Administratie Kaderberoepsgerichte leerweg BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling,

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling, SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012 Beste eindexamenleerling, Het schooljaar is voor jullie bijna ten einde en we hopen allemaal dat jij straks ook je diploma in ontvangst

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte ouder(s), In

Nadere informatie

Beste eindexamenkandidaat,

Beste eindexamenkandidaat, Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Onderwerp Belangrijke examenzaken Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Beste leerlingen, Deze brief gaat over het centraal examen en over belangrijke data. Lees hem goed en bewaar hem

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2014 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014)

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) Examenregels asis/kader 1. Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten vóór aanvang in de examenruimte aanwezig bent. 2. Het examen

Nadere informatie

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2013 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2013. Inhoudsopgave EXAMENTRAINING... 3

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

Veel succes met je examen

Veel succes met je examen PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE MEDEDELINGEN VOOR EXAMENKANDIDATEN MAVO 2014 Veel succes met je examen Zorgvuldig raadplegen en bewaren! Aan alle examenkandidaten Deze brochure kondigt een belangrijke

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!!

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!! Aan: Alle examenkandidaten Betreft: informatie en instructies centraal examen Datum: 07 april 2016 Beste kandidaten, In deze brief vind je de instructies met betrekking tot het centraal examen en alle

Nadere informatie

Informatiegids examens 2014

Informatiegids examens 2014 Informatiegids examens 2014 Maart 2014 HAVO / VWO Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2014 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS VMBO-K NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2016 1 EXAMENGIDS VMBO-K INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie Centraal Examen 2015 5 HAVO en 6 VWO Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, eerste tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet, J. Dierx

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA 2012 VMBO BB/KB/GL/TL

EXAMENPROGRAMMA 2012 VMBO BB/KB/GL/TL EXAMENPROGRAMMA 2012 VMBO BB/KB/GL/TL Aan de leerlingen van 4BB, 4KB, 4GL en 4TL Hoogezand, april 2012 Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie voor het Centraal Schriftelijk Examen 2012 de volgende

Nadere informatie

Informatiegids examens 2015. Maart 2015

Informatiegids examens 2015. Maart 2015 Informatiegids examens 2015 Maart 2015 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2015 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen

Nadere informatie

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!!

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!! Aan: Alle examenkandidaten Betreft: informatie en instructies centraal examen Kenmerk: EC-1415-251/SMI/spe Datum: 31 maart 2015 Beste kandidaten, In deze brief vind je de instructies met betrekking tot

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2011 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op 17 mei 2011 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen:

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: Bemmel, maart 2015 Aan alle examenkandidaten/ ter kennisname aan de ouders Geachte ouders/beste leerlingen, Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: 1. De commissie

Nadere informatie

Examen 2015. Vechtdal College. Sector havo/vwo

Examen 2015. Vechtdal College. Sector havo/vwo Examen 2015 Vechtdal College Sector havo/vwo voor alle leerlingen vwo-6 maart 2015 INHOUD Inleiding 2 Regels en afspraken 2 Gebruik hulpmiddelen bij het centraal examen 5 Belangrijke data in 2015 7 Zaken

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Zeist, april 2015 Beste leerlingen, In verband

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA

OP WEG NAAR HET DIPLOMA OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2014 MAVO HAVO VWO - 1 - Secr/Ex/Alg/13-14/Op weg naar het Diploma INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 Schoolexamencijfers... 3 2. DE GANG VAN

Nadere informatie

Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470. Geleen, maart 2015

Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470. Geleen, maart 2015 Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470 Geleen, maart 2015 - Aan de eindexamenkandidaten Kaderberoepsgerichte Leerweg en Basisberoepsgerichte Leerweg - Aan hun ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Locatie Stadion. Examenrooster en aandachtspunten

Locatie Stadion. Examenrooster en aandachtspunten Locatie Stadion Examenrooster en aandachtspunten 2014 2015 Examenjaar 2014-2015 Aan de eindexamenkandidaten van Het Hooghuis Het einde van jullie schoolloopbaan op Het Hooghuis zit er aan te komen. Een

Nadere informatie

Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470. Geleen, maart 2014

Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470. Geleen, maart 2014 Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470 Geleen, maart 2014 - Aan de eindexamenkandidaten Kaderberoepsgerichte Leerweg en Basisberoepsgerichte Leerweg - Aan hun ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015

EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015 EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015 april 2015 I. AFWIKKELING VAN SCHOOLEXAMEN EN HERKANSINGEN 1. Einddatum handelingsdelen en profielwerkstuk vwo/havo vr 20 maart Alle handelingsdelen 2. Inleveren aanvraagformulier

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 2. DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN... 3 3. DATA CENTRAAL EXAMEN MAVO/HAVO/VWO

Nadere informatie

Informatieboekje Centraal Examen 2014-2015. Locatie Hoevelaken

Informatieboekje Centraal Examen 2014-2015. Locatie Hoevelaken 1. Informatieboekje Centraal Examen BB 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK. voor de EXAMENKANDIDATEN VMBO BB/KB/MAVO

INFORMATIEBOEK. voor de EXAMENKANDIDATEN VMBO BB/KB/MAVO INFORMATIEBOEK voor de EXAMENKANDIDATEN VMBO BB/KB/MAVO 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mededelingen aan ouders/verzorgers en examenkandidaten 2. Hulpmiddelen VMBO tijdens examens 3. Tijdlijn examens 4. Examens

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

EXAMENINFORMATIEGIDS 2016

EXAMENINFORMATIEGIDS 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 HET SCHOOLEXAMEN (SE)... 4 HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK PRAKTIJK EXAMEN (CSPE)... 5 HET CENTRAAL EXAMEN (CE)... 6 DIGITALE (COMPUTER) EXAMENS... 7 EXAMENREGELS... 7 WAT MOET JE

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg

Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg Informatieboekje voor examenkandidaten theoretische leerweg informatieboekje examen tl pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je ligt een informatieboekje

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Exameninformatie OPDC t Nijrees Maart 2015

Exameninformatie OPDC t Nijrees Maart 2015 Exameninformatie OPDC t Nijrees Maart 2015 4BB 4KB 4TL 5havo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Uitleg examen blz. 4 3. Uitleg proefexamen blz. 5 4. Wijze van examineren blz. 5 5. Hulpmiddelen blz.

Nadere informatie

Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470. Geleen, maart 2015

Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470. Geleen, maart 2015 Afdeling VMBO Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen Tel: 046-4236470 Geleen, maart 2015 - Aan de eindexamenkandidaten Gemengde en Theoretische leerweg. - Aan hun ouder(s)/verzorger(s) ter informatie. - Aan

Nadere informatie

EXAMEN BASIS/KADER 2014 EXAMEN BASIS/KADER 2014 EXAMEN

EXAMEN BASIS/KADER 2014 EXAMEN BASIS/KADER 2014 EXAMEN EXAMEN BASIS/KADER 2014 EXAMEN BASIS/KADER 2014 EXAMEN Aan alle examenkandidaten basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Het zit er bijna op. Aan vier jaar voortgezet onderwijs komt een eind. Nu alleen

Nadere informatie

pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 De laatste lesweken, examendata en hulpmiddelen 3 Aanwijzingen en mededelingen voor én tijdens het examen 4

pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 De laatste lesweken, examendata en hulpmiddelen 3 Aanwijzingen en mededelingen voor én tijdens het examen 4 Centraal examen 2016 Dienstverlening & Commercie Gemengd/theoretische leerweg pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 De laatste lesweken, examendata en hulpmiddelen 3 Aanwijzingen en mededelingen voor én tijdens

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Inhoud Inleiding... 3 Contact... 3 Belangrijke data... 4 Rooster eerste tijdvak (CE1)...

Nadere informatie

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen

Deze bundel bestaat uit drie onderdelen Beste examenkandidaat, Je zit nu in klas 4, voor jou een spannend jaar want immers in mei zijn de Centrale examens. Je schoolexamen cijfers van het 3 e jaar tellen mee in dit 4 e jaar en maken deel uit

Nadere informatie

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE Jan van Egmond Lyceum Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend Tel.: 0299-421274 Fax: 0299-430707 Attentie Calamiteitenplan Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Centraal Examen 2015 Mededelingen

Centraal Examen 2015 Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Openbaar Lyceum Zeist Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist T 030-6914518 F 030-6982180 E info@osgs.nl INHOUD Overzicht examentijden HAVO 3 Overzicht examentijden VWO 4 Reglement

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Mavo cursus 2015-2016 Inhoud Algemeen deel voor M3 en M4 Inleiding 2 Het Examen 2 Het Examendossier 2 Het PTA 3 Het Sectorwerkstuk 3 Slaag- zakregeling

Nadere informatie

Het Centraal Examen 2014

Het Centraal Examen 2014 Het Centraal Examen 2014 Voor de leerlingen van het VMBO-BB/LWT Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert

Examenreglement 2015 2016. Canisius College locatie De Goffert 2015 2016 locatie De Goffert Voorwoord In het tweede leerjaar is een zorgvuldige keuze gemaakt voor een leerweg en een afdeling op basis van interesse, vermogen en affiniteit. Leerjaar drie en vier is

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 MAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 MAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2015 MAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Toegestane hulpmiddelen bij het centraal

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 MAVO

INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 MAVO INFORMATIE OVER HET CENTRAAL EXAMEN 2014 MAVO INHOUD: De examendata Datalijst examenkandidaten De instructie centraal examen Plattegrond van de examenzaal Bijlage 1 Toegestane hulpmiddelen bij het centraal

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Examens VWO Informatie voor kandidaten

Examens VWO Informatie voor kandidaten 2015 Examens VWO Informatie voor kandidaten Rembrandt College Veenendaal April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Wat moet af zijn voordat je met het eindexamen begint. 3. Wat mag wel, wat kun je beter

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

E E N G O E D B E G I N...

E E N G O E D B E G I N... Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg Oktober 2012 E E N G O E D B E G I N... In het examenjaar gaat het vaak over: - schoolexamen (SE) - centraal examen (CE) - centraal schriftelijk en praktisch

Nadere informatie

Inleiding. Contact. De examencommissie, Oktober 2015

Inleiding. Contact. De examencommissie, Oktober 2015 Inhoud Inleiding... 2 Contact... 2 Belangrijke data... 3 Rooster eerste tijdvak (CE1)... 4 Examens tweede tijdvak (CE2)... 5 Rekentoets... 5 Afname van de rekentoets... 5 Onderdeel van het examen... 6

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2014 2016 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Informatieboekje. Centraal schriftelijke en digitale examens VMBO

Informatieboekje. Centraal schriftelijke en digitale examens VMBO Informatieboekje Centraal schriftelijke en digitale examens 2013 VMBO BB KB GL TL Aan alle eindexamenkandidaten VMBO en hun ouders Druten, 28 maart 2013 Betreft: Informatie centrale examens VMBO 2013 Beste

Nadere informatie

Toetsweek Instructie 4 HAVO

Toetsweek Instructie 4 HAVO Toetsweek Instructie 4 HAVO Route naar Schoolexamencijfer Toetsperiode cijfer 4 HAVO Toetsperiode 1 Toetsen in de toetsweek Praktische Toetsen in de les Mondelingen Handelingsdelen opdrachten Toetsen in

Nadere informatie

Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN

Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN VSC Leerlingenboekje I Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN Wil je deze informatie die betrekking heeft op het komend examen aandachtig doorlezen en goed bewaren? Mocht je vragen hebben, neem dan zo snel

Nadere informatie

EXAMENBRIEF EINDEXAMEN 2015 LAAR & BERG

EXAMENBRIEF EINDEXAMEN 2015 LAAR & BERG EXAMENBRIEF EINDEXAMEN 2015 LAAR & BERG Laren, april 2015 Beste Kandidaten, Het centraal examen is in zicht! In de Examenbrief 2015 krijgen jullie alle informatie die je nodig hebt bij de afronding van

Nadere informatie

vmb0 KRANT alles wat je weten moet bij elkaar in één examenkrant 12e editie 2011 examenkrant 2011

vmb0 KRANT alles wat je weten moet bij elkaar in één examenkrant 12e editie 2011 examenkrant 2011 E A E 2011 KRANT --------------------------- - JE EXAMENROOSTER - HULPMIDDELEN - SITES MET EXAMENINFORMATIE - SLIMME TIPS - KLACHTENLIJN VAN LAKS - SLAAG-ZAKREGELING EN NOG VEEL MEER ---------------------------

Nadere informatie

INFORMATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2013. Rooster Centraal Eindexamen 2013, 1e tijdvak

INFORMATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2013. Rooster Centraal Eindexamen 2013, 1e tijdvak {PRIVATE } INFORMATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2013 Rooster Centraal Eindexamen 2013, 1e tijdvak DAG TIJD VAK EXTRA HULPMIDDELEN NAAST HET BASISPAKKET *) ma 13 mei 13.20-13.30-16.30 Nederlands woordenboek di

Nadere informatie