Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai"

Transcriptie

1 Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013

2 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw mogelijk maken in combinatie met de omliggende bedrijvigheid. Geluidgevoelige bestemmingen dichter naar industrie brengen vraagt om een zorgvuldige aanpak en berekening van de effecten van deze industrie op de geprojecteerde woningen. In dit onderzoek is een aantal zaken berekend, om vast te stellen welke industriële bronnen effect hebben op de leefomgeving van de toekomstige bewoners van Fluvium. Daarbij benaderen we de geluidbelasting op de gevels van deze woningen vanuit twee verschillende hoeken: 1. Vanuit het gezoneerde industrieterrein, die wordt vastgelegd in het facet-bestemmingsplan voor de geluidzone Arnhem Noord. De effecten van bronnen op een gezoneerd industrieterrein op de woningen in de geluidzone moeten cumulatief bepaald worden; 2. Vanuit de bedrijven die na de vaststelling van het nieuwe facet-bestemmingsplan niet meer op het gezoneerde industrieterrein liggen. De effecten van deze bronnen moeten per bedrijf bepaald worden. Het gaat dan om de effecten van de zand- en grindoverslag van Valewaard en van de bedrijven die liggen op het bedrijventerrein tussen de Nieuwe Kade, de Westervoortsedijk en de Veilingstraat. De bedrijven op Fluvium Zuid worden hierbij ook meegenomen. De berekeningen zijn gebaseerd op het meest actuele rekenmodel industrielawaai, dat door de ODRA beheerd wordt. Gebiedsontwikkelingsplan Uit eerdere onderzoeken naar de geluidbelasting op geprojecteerde woningen ten gevolge van de bedrijven op het gezoneerde industrieterrein, is vast komen te staan dat de geluidsemissies van het bedrijf Van Houtum bepalend zijn voor de overschrijding van de grenswaarde van 55 db(a) op de woningen langs de Van Oldenbarneveldstraat. Om tijd te krijgen voor het oplossen van dit geluidsknelpunt heeft de gemeente Arnhem bij het ministerie van I&M de status van Gebiedsontwikkeling toe te kennen aan het Oostelijk Centrum gebied. In dit onderzoek wordt kort beschreven wat de overwegingen zijn geweest en waarom geen gebruik gemaakt wordt van dit instrument.

3 Uitgangspunten voor de berekening van industrielawaai Door de vaststelling van de gewijzigde geluidzone (een geluidzone ex artikel 41 van de Wet Geluidhinder) is het toekomstige woongebied Fluvium geen gezoneerd industrieterrein meer, maar ligt deels wel in de nieuwe zone. Onderzoek naar de effecten van de geluidsemissies van de bedrijven op het nieuwe gezoneerde industrieterrein zijn daarom wettelijk verplicht. De zone is in feite het gebied, met uitzondering van het industrieterrein zelf, waarbinnen vanwege dat industrieterrein een geluidsbelasting mag heersen van 50 db(a) etmaalwaarde of meer. De zone ligt dus tussen de grens van het industrieterrein en de vastgestelde 50 db(a) grens (de zonegrens). Dit betekent dat de geluidruimte tussen de vastgestelde zonegrens en de berekende 50 db(a) etmaalwaardecontour de beleidsruimte aangeeft die er is ten behoeve van vestiging of uitbreiding van inrichtingen. Woningen op het industrieterrein zelf zijn, akoestisch gezien, in de Wet geluidhinder onbeschermd (via de milieuvergunning kan eventueel wel een beschermingsniveau worden gegeven). Voor woningen in het gebied tussen de grens van het industrieterrein en de zonegrens geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) (artikel 46 Wgh). In bepaalde gevallen kan hiervoor door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld van ten hoogste 55 db(a) voor nieuwe woningen en 60 db(a) voor bestaande woningen (artikel 47 Wgh) De bedrijven op Fluvium Zuid en op het bedrijventerrein tussen de Nieuwe Kade, de Westervoortsedijk en de Veilingstraat liggen door de vaststelling van de gewijzigde geluidzone niet meer op het gezoneerde industrieterrein. Daardoor verandert de status van deze bedrijven. Dat wil zeggen: zij moeten individueel beoordeeld worden in relatie tot de nieuwe woningen in Fluvium, maar ook de woningen op het bedrijventerrein zelf worden nu beschermd. Dat wil weer zeggen dat bedrijven geen geluidhinder mogen veroorzaken op woningen die op ditzelfde terrein liggen (ook niet als dat dienstwoningen zijn van een ander bedrijf). Geluidsbelasting geluidzone Op basis van het rekenmodel voor het gezoneerde industrieterrein is, op basis van de huidige vergunningen, de gevelbelasting berekend op de geprojecteerde woningen aan de westzijde van de van Oldenbarnelveldstraat. De hoogst berekende waarde op deze woningen (toetspunt 10 F, appartementengebouw) is 58,3 db(a). Dit overschrijdt de ten hoogste toegestane waarde (grenswaarde) van 55 db(a). Zie plattegrond en tabel hieronder. Bij deze berekening is uitgegaan van de huidige situatie op het bedrijventerrein, dus met de huidige afscherming.

4 Tabel: geluidbelasting op geprojecteerde woningen Fluvium (alleen waarden > 55 db(a)) door gezoneerd terrein Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 018_F 22, _E 16,5 56,4 48,7 45,9 56,4 019_F 22,5 57,8 50,1 47,2 57,8 028_C 7,5 55,2 48,5 43,4 55,2 029_B 4,5 56,2 49,2 45,1 56,2 029_C 7,5 57,3 50,3 46,2 57,3 030_A 1,5 55,1 48,4 44,2 55,1 030_B 4,5 56,2 49, ,2 030_C 7,5 57,5 50,6 46,4 57,5 031_C 7, ,9 45, _D 10,5 55, ,2 55,2 033_E 13,5 55,9 50,4 45,8 55,9 062_F 16,5 55,3 47,9 43,4 55,3 Deze resultaten betekenen dat deze woningen boven de grenswaarde belast worden. Deze woningen kunnen dus niet gerealiseerd worden of moeten gerealiseerd worden met een vliesgevel of dove gevel. Een andere oplossing is het aanpakken van de geluidsemissies. Daarvoor is een gebiedsontwikkelingsplan noodzakelijk (zie aldaar). Met de initiatiefnemer moeten afspraken gemaakt worden welke oplossing gekozen zal worden. Dat bepaalt of en welke ontheffing hogere waarde voor industrielawaai verleend moet worden. Geluidbelasting Valewaard De zand- en grindoverslaglokatie aan de Nieuwe Kade is een belangrijke geluidsbron voor de woningen die aan de Westervoortsedijk geprojecteerd zijn. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de geluidbelasting op deze woningen, als gevolg van de emissies van Valewaard, te hoog is. Daarom is in deze berekening uitgegaan van: 1. Nieuwe brongegevens (nieuwe motoren), die nog wel geformaliseerd moeten worden in de omgevingsvergunning; 2. Maatregelen om de geluidsoverdracht te beperken (geluidsscherm). Hieronder wordt het resultaat weergegeven van de nieuwe berekeningen. Tabel: geluidsbelasting op de gevels van geprojecteerde woningen (>Voorkeursgrenswaarde 50 db(a)) Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 019_F 22,5 50, ,8 018_F 22,5 50, ,2 Voor deze woningen moeten ontheffingen hogere waarden aangevraagd worden. De schermmaatregelen moeten in het bestemmingsplan worden opgenomen als regel, zodat alleen een omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen woningen afgegeven kan worden indien het scherm gerealiseerd is.

5 Geluidbelasting door bedrijven individueel Op basis van de vergunningen van de bedrijven op het bedrijventerrein tussen de Nieuwe Kade, de Westervoortsedijk en de Veilingstraat, is de geluidbelasting berekend op de gevel van de geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk-West. Hierbij is toetspunt 01 de enige woning die op het voormalige gezoneerde industrieterrein lag en nu beschermd moet worden. De toetspunten 005 tot en met 017 zijn geplaatst op gebouwen die geen gevoelige bestemming krijgen. Omdat deze bedrijven niet meer op een gezoneerd bedrijventerrein liggen, valt hun geluidsemissie en de door hun veroorzaakte geluidhinder, niet meer onder de Wet Geluidhinder. Nu is de Wet Milieubeheer van toepassing. Daarom moet voor elk bedrijf individueel getoetst worden welke geluidbelasting zij veroorzaken op de geprojecteerde woningen en is de grenswaarde van 55 db(a) niet meer dan een richtwaarde uit de Handreiking Industrielawaai. In het beleidsplan Geluid van de gemeente Arnhem staat dit gebied (ook in de huidige structuurvisie) aangegeven als centrumgebied. Dat betekent dat de maximaal acceptabele waarde voor industrielawaai 55 db(a) is. Deze waarde wordt aangehouden als maximale ontheffingswaarde industrielawaai. Hieronder is de gecumuleerde geluidbelasting berekend van alle bedrijven op het genoemde bedrijventerrein, waardoor een worst case inzichtelijk is gemaakt (hoeft namelijk niet cumulatief bepaald te worden, maar per bedrijf).

6 Tabel: geluidbelasting op de gevels van geprojecteerde woningen in Fluvium Naam Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 01_B 4,5 42,4 39,5 35,4 45,4 01_C 7,5 45,4 40,5 36,7 46,7 018_A 1,5 47,8 33,6 30,8 47,8 018_B 4,5 48,6 36,1 33,1 48,6 018_C 7,5 48,8 36,3 33,3 48,8 018_D 10, ,5 33, _E 16,5 48, ,7 48,8 018_F 22,5 48,4 37, ,4 054_B 4,5 45,6 33,2 29,8 45,6 054_C 7,5 45,9 34,2 30,8 45,9 065_A 1,5 36, ,5 41,5 065_B 4, ,7 32,3 42,3 065_C 7,5 38,4 34,8 32,4 42,4 065_D 10,5 35,9 34,1 31,7 41,7 066_A 1,5 41,2 35,7 32,8 42,8 066_B 4, ,5 33, _C 7,5 44,8 36,6 33,7 44,8 066_D 10, ,8 33, _A 1,5 39,5 36,4 33,7 43,7 067_B 4,5 44,1 37,1 34,2 44,2 067_C 7,5 44,9 37,4 34,4 44,9 067_D 10,5 44,8 37,5 34,4 44,8 068_A 1,5 35,9 33,1 30,5 40,5 068_B 4,5 38,7 34,7 31,5 41,5 068_C 7,5 43,1 36,5 32,5 43,1 068_D 10, , _A 1,5 33, ,1 37,1 069_B 4, ,6 28,8 38,8 069_C 7,5 38,7 34,4 30,4 40,4 069_D 10,5 39, ,7 40,7 070_A 1,5 31,3 26,6 24,3 34,3 070_B 4,5 36,8 30,1 26,3 36,8 070_C 7,5 39,8 31, ,8 070_D 10,5 40,7 32, ,7 070_E 13,5 41,5 33, ,5 070_F 16,5 41,8 34,1 30,7 41,8 071_A 1,5 37,3 31,6 28,1 38,1 071_B 4, , _C 7,5 42,5 36,4 31,8 42,5 071_D 10,5 43, ,3 43,5 071_E 13,5 44, ,3 44,1 071_F 16,5 44, ,5 44,2 De bedrijven zorgen dus niet voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde industrielawaai bij de geprojecteerde woningen. Dat betekent dat de waarde voor een individueel bedrijf nog lager is.

7 Gebiedsontwikkelingsplan De berekening van de gevelbelasting aan de woningen in Fluvium komt in een aantal gevallen boven de wettelijke grenswaarde van 55 db(a) uit. Deze woningen zouden daarom niet gebouwd kunnen worden. Echter, de Crisis- en Herstelwet geeft de mogelijkheid aan het lokale bestuur om tijdelijk af te wijken van wettelijke grenswaarden. Dat kan via het instrument het instrument van gebiedsontwikkeling uit de Crisis- en herstelwet. Voor een periode van 5 tot 10 jaar mag afgeweken worden, in dit geval van de 55 db(a)-grens, indien in het bestemmingsplan waarin de gebiedsontwikkeling is opegnomen, wordt beschreven en geborgd dat in die periode de geluidsknelpunten aangepakt worden. De gemeente moet daarvoor wel het gebied waar het om gaat, in een Algemene maatregel van Bestuur laten vastleggen. Voor het Oostelijk Centrumgebied is dit vastgelegd in de onderstaande AmvB Besluit van 28 september 2012 tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vierde tranche) Met bijbehorende kaart (met verkeerde titel) Op basis van dit besluit zou de gemeente Arnhem een plan kunnen maken waarin de overschrijding van de geluidsnormen gedetailleerd beschreven wordt en waarin een brongerichte maatregel zou worden opgenomen, die deze overschrijding op termijn op zou kunnen lossen. Daartoe is opdracht verleend aan Grontmij om een bouwkundig onderzoek te starten naar de kosten van een 12 meter hoog scherm op het terrein van Van Houtum. Met de medewerking van Van Houtum is een rapportage geleverd: Geluidwerende constructie, Van Houtum Recycling, Schetsontwerp GM van d.d. 26 juli 2013.

8 In deze rapportage zijn dermate hoge kosten voor dit scherm begroot, dat de bouw van een dergelijk scherm, gerelateerd aan het geringe aantal woningen dat hiermee een lagere geluidbelasting zou krijgen, geen doelmatige maatregel te noemen is. De gemeente Arnhem is daarop in onderhandeling gegaan met de initiatiefnemer om aan de ontvangende kant maatregelen te nemen (opschuiven van woningen, dove gevel of vliesgevel). Met het nemen van deze maatregelen kan de overschrijding van de grenswaarden ongedaan worden gemaakt. Het instrument gebiedsontwikkeling uit de Crisis- en herstelwet is dus niet noodzakelijk gebleken. Cumulatie van industrielawaai en wegverkeerslawaai In de Wro is opgenomen dat er sprake moet zijn van een goede ruimtelijke ordening. IN het geval van geluidhinder wil dat zeggen dat de gemeente Arnhem, naast de verplichte onderzoeken in het kader van de Wet Geluidhinder, ook moet onderzoeken of het leefklimaat van de toekomstige bewoners acceptabel is. Om die reden moet ook berekend worden hoe de cumulatieve geluidhinder is langs de Van Oldenbarneveldstraat (wegverkeerslawaai en industrielawaai) en de Westervoortsedijk (idem). Cumulatie van verschillende geluidsbronnen kan berekend worden met de formule van Miedema: Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effect relaties van de verschillende geluidsbronnen. Ten behoeve van deze rekenmethode dient de geluidsbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. De verschillende geluidsbronnen worden hieronder aangeduid als L RL, L LL, L IL, L VL waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, industrie en (weg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de wet bij wegverkeerslawaai toe te passen aftrek wordt bij de bepaling van L VL met deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in L den, met uitzondering van industrielawaai waarbij de geluidsbelasting volgens de geldende wettelijke definitie wordt bepaald. L* RL is de geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidsbelasting L RL vanwege spoorwegverkeer. L* RL wordt als volgt berekend: L* RL = 0,95 L RL 1,40 Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index IL) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn: L* LL = 0,98 L LL + 7,03 L* IL = 1,00 L IL + 1,00 L* VL = 1,00 L VL + 0,00 Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, dan kan de gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is: waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor RL, LL, IL en VL. L CUM kan als volgt worden omgerekend naar de bronsoort waarvoor een wettelijke beoordeling plaatsvindt:

9 L RL,CUM = 1,05 L CUM + 1,47 L IL,CUM = 1,02 L CUM 7,17 L IL,CUM = 1,00 L CUM 1,00 L VL,CUM = 1,00 L CUM + 0,00 Beoordeling aanvaardbaarheid Om een eerste indruk te krijgen van de aanvaardbaarheid van de totale geluidssituatie kan een op de hierboven beschreven wijze gecumuleerde belasting worden vergeleken met de voor die bronsoort van toepassing zijnde normering. Daarbij moet echter worden bedacht dat de normen zijn gesteld voor toetsing van een bron afzonderlijk, zodat letterlijke toepassing van de normen bij de beoordeling van cumulatie niet aan de orde is. Wanneer het onderzoek de bronsoort wegverkeer betreft, moet bovendien worden bedacht dat in de bijdrage(n) van de wegverkeersbron(nen) aan het cumulatieve niveau geen rekening is gehouden met de aftrek op grond van artikel 110g van de wet. In het geval van een onderzoek aan een wegverkeersbron ligt vergelijking met de normering voor wegverkeer, die betrekking heeft op de geluidsbelasting waarop wel de aftrek is toegepast, daarom minder voor de hand. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het cumulatieve niveau is het daarnaast goed om aandacht te schenken aan het aantal geluidsgevoelige bestemmingen dat met een hoge cumulatieve geluidsbelasting wordt geconfronteerd, de vraag of één dan wel meer gevels hoogbelast zijn (al dan niet door verschillende bronnen), en de mogelijkheid om de cumulatieve geluidsbelasting te verlagen door de geluidsbelasting vanwege de bron waarvoor het onderzoek is ingesteld (verder) te verlagen. Tabel: gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai Van Oldenbarneveldstraat Toetspunt L DEN (db) Wvl L Aeq (db(a)) IL L* wvl L*il L cum ,0 54,8 60,0 55,8 61, ,6 54,1 60,6 55,1 61, ,7 55,2 58,7 56,2 60,6 Tabel: gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai Westervoortsedijk Toetspunt L DEN (db) Wvl L Aeq (db(a)) IL L* wvl L*il L cum ,3 48,6 60,3 49,6 60, ,8 50,8 54,8 51,8 56, ,3 45,6 60,3 46,6 60,5 In alle gevallen geldt, dat het wegverkeerslawaai bepalend is voor de hinderbeleving. Dat is daarom het meest logische aanknopingspunt om maatregelen te nemen. Bij de Westervoortsedijk zijn al maatregelen genomen en deze zijn ook al verwerkt in bovenstaande berekening. Maatregelen Van Oldenbarneveldstraat Op de Van Oldenbarneveldstraat zijn geen maatregelen genomen. Zou hier stil asfalt aangelegd worden over een lengte van 300 meter, dan gaat de geluidbelasting bij bovenstaande toetspunten met 3,3 tot 5 db naar beneden. De berekende meerkosten (volgt uit de doelmatigheidsberekening) bedragen ,- over een periode van 30 jaar in vergelijking met SMA, voor een wegvak van de Broekstraat tot aan de Leeghwaterstraat. Hogere waarden Tegelijk met het ter inzage leggen van het ontwerp-bestemmingsplan, moet het ontwerp hogere waardebesluit ter inzage gelegd worden. Daarbij dient speciale aandacht gegeven te worden aan de hogere waarde industrielawaai tbv het gezoneerde industrieterrein.

10 Ontheffing hogere waarde industrielawaai Omdat de geluidbelasting op de woningen langs de Van Oldenbarneveldstraat ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein hoger is dan 55 db(a), moeten er bouwkundige maatregelen genomen worden bij deze woningen. Onder deze voorwaarde kan de gemeente Arnhem een hogere waarde van 55 db(a) vaststellen voor deze woningen (toetspunten 019, 028, 029, 030 en 031). Deze voorwaarde wordt in de regels van het bestemmingsplan opgenomen om juridisch te borgen dat er geen woningen gerealiseerd worden zonder deze maatregelen. Voorstel regel: Een omgevingsvergunning voor de woningen langs de Van Oldenbarneveldstraat kan pas verleend worden, indien aangetoond is dat door bouwkundige maatregelen de gevelbelasting van deze woningen, als gevolg van geluidsemissies van het gezoneerde industrieterrein, lager is dan 55 db(a). Tabel: ontheffingen hogere grenswaarde industrielawaai Fluvium Toetspunten Ontheffingswaarde Bron Gevel Voorwaarden (db(a)) 019, 028, 029, 030, ,0 Gezoneerd industrieterrein Oost, zuidoost Bouwkundige maatregelen ,0 Zagrikon zuidoost Scherm Zagrikon Ontheffing hogere waarde wegverkeerslawaai Toetspunten Ontheffingswaarde Bron Gevel Voorwaarden (db(a)) 033B 52,2 Van Oost Stil asfalt Oldenbarneveldstraat 031B 50,3 Van Oost Stil asfalt Oldenbarneveldstraat 054B 55,3 Westervoortsedijk Zuidwest Verblijfsruimte aan geluidsluwe zijde, geluidsluwe buitenruimte 018E 54,6 Westervoortsedijk Zuidwest Verblijfsruimte aan geluidsluwe zijde, geluidsluwe buitenruimte 019C 49,8 Westervoortsedijk Zuidwest Verblijfsruimte aan geluidsluwe zijde, geluidsluwe buitenruimte

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan Princenhage-Haagpoort Het besluit van het College

Nadere informatie

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Referentie 20101628-02v2 Rapporttitel Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch

Nadere informatie

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai

I. Wegverkeerslawaai. 11. Industrielawaai Volgvel 2 I. Wegverkeerslawaai De Wet geluidhinder heeft tot doel het voorkomen en beperken van geluidhinder. Alle wegen (exclusief wegen met de maximale snelheid van 30 km/h) in en rond een plangebied

Nadere informatie

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg. ontwerpbestemmingsplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg ontwerpbestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening an Sliedrecht Partiële herziening zone industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Dierenbeschermingscentrum Loes van Overeemlaan 8 2. Vaststelling hogere waarde(n)

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE 1 ONTWERPBESLUIT Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder voor 19 nieuwe appartementen op het perceel Leusderweg 43 Het college is voornemens om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen

Industrielawaai Knelpunten en oplossingen 17-9-2009 Industrielawaai Knelpunten en oplossingen Aneta Krikke 1 Waarom problemen? 2 1 En in de toekomst wonen op een industrieterrein in een moderne uitvoering? 3 Individuele gevoeligheid Gek van de

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Lloydkwartier Kenmerk 21826618 1. Aanleiding ln verband met het bestemmingsplan Lloydkwartier dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor woningen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB

Akoestisch Onderzoek Industrielawaai. Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB Akoestisch Onderzoek Industrielawaai Partiële herziening geluidszone Bedrijventerrein BZOB AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI BP PARTIËLE HERZIENING GELUIDSZONE BEDRIJVENTERREIN BZOB (AANVULLING) Onderwerp

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet Geluidhinder Nijmegen Midden - 17 Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.n1 Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland L( Milieudienst Kop van Noord-Holland Van: Afdeling: Aan: Onderwerp: Datum: Rob Stoop Beleid & Regulering Betsy Schoorl Geluidcontouren BP Bonkelaarsdijk 1e.o. Schagen 17februari2011 1. Inleiding Bij de

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai Stadsdeel Amsterdam-Centrum Opdrachtgever : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Uitvoerder : dienst Ruimtelijke Ordening A van Dongen tel:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw-Vennep Oost, onderzoek weg- en railverkeerslawaai

Bestemmingsplan Nieuw-Vennep Oost, onderzoek weg- en railverkeerslawaai Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Rapport Bestemmingsplan Nieuw-Vennep Oost, onderzoek weg- en railverkeerslawaai M+P.GHMM.12.06.1 29 januari 2013 1 Colofon Opdrachtnemer Opdrachtgever M+P

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Bestemmingsplan Kom Prinsenbeek, voormalig Savalterrein Besluit tot het vaststellen

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Geluidbeleid gemeente Brummen Bijlagenboek

Geluidbeleid gemeente Brummen Bijlagenboek Geluidbeleid gemeente Brummen Bijlagenboek Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders van Brummen op 13 november 2012 Kenmerk: INT 11.1100 2 Inhoudsopgave Bijlage I: Tekeningen... 4 I.1

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34

Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34 Pagina - 1 - van 8 Definitief besluit vaststelling hogere grenswaarden, voor het ontwerpbestemmingsplan Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34 ex artikel 83 Wet geluidhinder Burgemeester

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase. Datum 15 oktober 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase. Datum 15 oktober 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Meerpolder 2012, NogMeerPolder, 2 e fase Datum 15 oktober 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Uitwerkingsplan Meerpolder 2012,

Nadere informatie

Bijlage 1. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid, fase 1

Bijlage 1. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid, fase 1 Bijlage 1. NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN Uitwerkingsplan Zevenhuizen-Zuid, fase 1 ZIENSWIJZEN EN OVERLEGREACTIES OP HET ONTWERPUITWERKINGSPLAN ZEVENHUIZEN- ZUID, FASE 1 GEMEENTE ZUIDPLAS (A13.003731)

Nadere informatie

Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden

Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden Rapportage wegverkeerslawaai Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ac.00001.eh Versie 03_001 Datum 25 november

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Vleuterweide, Vleuten

Vleuterweide, Vleuten Vleuterweide, Vleuten Akoestisch planologisch onderzoek tbv bestemmingsplan Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling, Sector Milieu & Mobiliteit Auteur Hans van Dijkhuizen Akkoord Reinier Balkema

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Crisis- en herstelwet Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Er was eens. MIG 1996-2002 Swung 200? Swung I Swung II Swung II IL GPP s s rijksinfra GPP s s provinciale infra Wgh-plus voor gemeenten GPP s s voor

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Kenmerk: 21308986 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Akoestische motivatie. Stegen 3 te Beek gemeente Beek

Akoestische motivatie. Stegen 3 te Beek gemeente Beek Akoestische motivatie Stegen 3 te Beek gemeente Beek Akoestische motivatie Stegen 3 te Beek gemeente Beek Rapportnummer: 12-25793-B-M-JZ Dossiernummer: M14128.03 Naam opdrachtgever: Gemeente Beek Adres

Nadere informatie

Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht. Aangepast augustus 2011

Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht. Aangepast augustus 2011 Hogere grenswaardenbeleid gemeente Maastricht Aangepast augustus 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Samenvatting... 2 1. Inleiding en het waarom van deze nota... 5 2. Opzet Wet geluidhinder... 6 3. Normstelling Wet

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel

Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel Akoestisch onderzoek planwijziging Noord Riezenweg 39 Uddel Opdrachtgever Contactpersoon Grondvitaal Voorthuizerstraat 256 3881 SN Putten Roelina de Vries Email: rv@grondvitaal.nl Uitvoering Groenewold

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek

Akoestisch Onderzoek Milieudienst Midden-Holland Akoestisch Onderzoek Bedrijfsterrein Rijnhoek Bodegraven Rapportnr. GI-08-054 Gouda, augustus 2004 Behandeld door: Mw. G.E.M. van Opstal GI-08-054 Milieudienst Midden-Holland

Nadere informatie

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Geluidzonering transformatorstations Opdrachtgever : Koepel Windenergie Noordoostpolder Kenmerk : R068291aaB6.dv Datum : 21 april 2010 Auteur : dhr.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Nota van Zienswijzen Bestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek Definitieve nota: 9 december 2009 Inhoud plan Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Geluidszone Hamburgerbroek

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum

Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97. Memorandum Buitenschoolse opvang aan de Van Ruysdaellaan 97 Memorandum 1 gemeente Leidschendam-Voorburg afdeling KCC dhr. K. Mohammadi Per e-mail: K.Mohammadi@leidschendam-voorburg.nl Vlissingen, 10-06-2013 Betreft:

Nadere informatie

Notitie. Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek beheerderswoning Golfbaan NOAB Definitief

Notitie. Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek beheerderswoning Golfbaan NOAB Definitief Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing

Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Ingekomen stempel d.d. 14 september 2015 Wet geluidhinder Aanvraagformulier ontheffing Gemeente Halderberge Kenmerk OR 323995 Contactpersoon gemeente A.M.C. Coppens Besluitstempel Verzoek om afgifte van

Nadere informatie

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder 1 Wet geluidhinder Besluit van burgemeester en wethouders van Diemen tot het op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden

Nadere informatie

Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder

Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder september 2015 SAMENVATTING Voor u ligt de geluidsnota van de gemeente Amersfoort. De nota bevat het beleid ten aanzien van de geluidsaspecten waarop de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Notitie. Ons kenmerk: V085053ad.00002.rvw Betreft: Aanpassing geluidzone - 2 wallen en cumulatie. - Aanpassing geluidzone

Notitie. Ons kenmerk: V085053ad.00002.rvw Betreft: Aanpassing geluidzone - 2 wallen en cumulatie. - Aanpassing geluidzone Notitie Datum: 19 april 2013 Project: C.V.I. Haven Raaieinde aanvulling ivm geen geluidwallen Uw kenmerk: mail 5 april 2013 - Tom Locatie: Grubbenvorst Raaieinde Thijssen Ons kenmerk: V085053ad.00002.rvw

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499

BESCHIKKING. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit. datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 BESCHIKKING Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit datum: 6 mei 2015 Gemeente Oost Gelre zaaknummer: 12499 Inleiding Op 25 augustus 2014 hebben wij een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Nadere informatie

: Notitie cumulatie Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan

: Notitie cumulatie Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan HaskoningDHV Nederland B.V. Logo Notitie cumulatie Koningin Wilhelminaweg 329, Groenekan Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Niels Hubbers, Rijkswaterstaat Midden Nederland : Bertus van t Wout : Arold

Nadere informatie

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos Swung-2 Voortgang en ontwikkelingen Toon Giele Ton Bos Stand van zaken Voortgang Swung-1 voor rijksinfra in Wet milieubeheer sinds 1 juli 2012 Regeling decentrale wegen en industrie in Swung-2 Uitvoering

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan "Oude Uitbreiding West" te Sliedrecht

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan Oude Uitbreiding West te Sliedrecht Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan "Oude Uitbreiding West" te Sliedrecht projectnr. revisie 02 27 januari 2010 Auteur Stefan Grob Opdrachtgever VORM Ontwikkeling

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie