Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap"

Transcriptie

1 Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Bron document(en) 1. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Legitimering beroepscompetentieprofiel door: - op format vereisten - op de inhoud KBB Kenteq d.d WENb d.d Mogelijke functiebenamingen Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Stadsverwarmingsmonteur Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie is werkzaam bij een energiebedrijf dat ten dienste van de openbare warmtevoorziening werkzaamheden uitvoert aan warmte overdracht stations (WOS) en - warmtedistributienetten. Deze leveren woningen en bedrijven warmte ten behoeve van verwarming en warm tapwater. Hij beschikt over vaardigheden en inzicht om, uitgaande van een werktekening en/of werkopdracht, activiteiten te verrichten en ondernemen bij het beheren en onderhouden van warmte overdracht stations, warmtedistributienetten en daartoe behorende componenten. Hij is bekend met de geldende veiligheidsprocedures en past deze toe. Het betreft activiteiten met betrekking tot: warmte overdracht stations; verbruikersaansluitingen en warmtemeteropstellingen; warmtedistributieleidingen. De werkzaamheden bestaan uit: inspectie, onderhoud en reparatie van warmtedistributienetten, verbruikersaansluitingen en warmtemeteropstellingen; aanbrengen en vervangen van leidingdelen, appendages, verbruikersaansluitingen, warmtemeteropstellingen, onderdelen, toestellen en componenten; beproeven, testen en regelen van leidingen van warmtedistributiesystemen en verbruikersaansluitingen; (ondersteunen bij) controle- en revisiewerkzaamheden in warmte overdracht stations; meten en archiveren van resultaten; lokaliseren van storingen en het verhelpen ervan; Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 1 van 19

2 klanten informeren en adviseren intern en extern toegevoegd personeel instrueren en begeleiden; afsluiten bij wanbetaling; administratie ten behoeve van de storingsregistratie, materiaal- en urenverantwoording, bedrijfsmiddelenregistratie in een geautomatiseerd systeem. (bijv. via notebook in bedrijfsauto) Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit Bij grotere klussen of wanneer de veiligheid dat vereist, werkt de monteur onderhoud en storingen samen met een collega. De omstandigheden waaronder hij zijn werkzaamheden moet uitvoeren kunnen zeer verschillend zijn en zijn zeker niet altijd ideaal. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie ontvangt zijn schriftelijke werkopdrachten en tekeningen bijvoorbeeld van de afdeling planning, werkvoorbereider, groepshoofd of sectieleider. Dit is per bedrijf verschillend. Bij bepaalde bedrijven heeft de monteur alle noodzakelijke tekeningen, beheerkaarten etc. digitaal beschikbaar op een notebook in de bedrijfsauto. Tekeningen en specificaties van warmte overdracht stations zijn ter plaatse aanwezig. Indien niet in de bedrijfsauto of op de werkplek aanwezig haalt hij materialen en bijzonder gereedschap op, meestal bij een centraal magazijn. Hij gaat met de bedrijfsauto naar de plaats van de werkzaamheden, waar hij als eerste controleert of de tekening klopt met de situatie ter plaatse. In speciale gevallen neemt hij contact op met de werkvoorbereider, het groepshoofd of sectieleider. Hij heeft naast zijn reguliere dagdienst ook storingswachtdienst buiten de dagdiensturen. Afhankelijk van het bedrijf waar de monteur onderhoud en storingen warmtedistributie werkzaam is zullen accentverschillen aanwezig zijn. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie werkt zelfstandig. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen takenpakket. Bij grotere klussen of wanneer de veiligheid dat vereist, werkt hij samen met een collega. Indien hij assistent monteurs begeleidt, is hij verantwoordelijk voor de veiligheid arbeidsomstandigheden en hygiëne van hun werkplek en het resultaat van hun werk. Bij onderbreking van de warmtelevering is het afbreukrisico hoog. De complexiteit van het beroep wordt met name bepaald door de volgende factoren: De combinatie van het werken aan een systeem met daarin zeer heet water, dat bij vrijkomen tot verstrekkende gevolgen kan leiden. afsluiten bij wanbetaling; de zelfstandigheid. (werkt van huis uit). N.B. in dit document is gekozen voor de mannelijke persoonsvorm, hier kan ook de vrouwelijke persoonsvorm voor gelezen worden. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 2 van 19

3 Typerende beroepshouding De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie is zelfbewust, zelfstandig, resultaatgericht en zich bewust van de risico s. Hij is representatief, accuraat, stressbestendig en service- en klantgericht. Hij is zich er constant van bewust dat hij (veelal) het bedrijf vertegenwoordigt. Gaat problemen niet uit de weg, maar lost ze op. Toont betrokkenheid ten aanzien van zijn werk. Trends/innovaties Marktontwikkelingen Wetgeving/ overheidsregulering Technologische ontwikkelingen Tengevolge van liberalisering neemt de klant een steeds belangrijkere plaats in. De klant is veeleisend t.a.v. de service. Liberalisering van de distributiesector. Per kan de consument zelf zijn energieleverancier kiezen. Verschuiving van verantwoordelijkheden. Meer maatregelen in het kader van de ARBO wetgeving. VGA. Toepassing van nieuwe NEN normen. 1. Meer gebruik van geautomatiseerde systemen ten behoeve van gegevensverwerking, communicatiemiddelen, storing en onderhoud waar ook de monteur mee te maken heeft. 2. Ontwikkelingen op het gebied van meet - en regeltechniek: minder gebruik van elektrische en pneumatische onderdelen, toename van elektronische en mechanische onderdelen. 3. Betere hulpmiddelen: meer gereedschappen, bredere technische uitrusting, meer gebruik van computergestuurde elektronische meetapparatuur, storingsanalyse programma s, digitale logboeken, persoonlijke digitale assistent, notebook en afstandsbesturing apparatuur, meer gebruik van communicatiemiddelen (mobiele telefoons, SMS - berichten, en dergelijke). Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 3 van 19

4 Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Internationale Ontwikkelingen Loopbaanmogelijkheden Bedrijven worden ten gevolge van fusie etc. kleiner in aantal en groter in omvang, waardoor grotere voorzieningsgebieden ontstaan. Efficiëntievergroting, resultaatgerichtheid. (goed is goed genoeg) Uitbesteding van werkzaamheden in het kader van efficiëntie. Meer taakverantwoordelijkheid voor en zelfstandigheid van medewerkers. Het administratief bijhouden van storingen wordt ook voor de monteurs steeds belangrijker omdat er van bovenaf op kosten gestuurd wordt. Per storing wordt een normtijd aangehouden, als deze niet gehaald wordt moet duidelijk beschreven worden waarom niet, wat de oorzaak precies was etc. Tengevolge van automatisering minder (visueel en mondeling) contact met de klant c.q. afnemer. Klant staat centraal. Door de liberalisering van de energiemarkt kan het voorkomen dat een consument bij het ene energiebedrijf zijn energie koopt maar dat de meters van een ander bedrijf zijn. Kostenbewustheid t.g.v. concurrentie. Vorming van energieketen bedrijven en daarmee een breder werkveld. Liberalisering Europese markt, gereguleerd door de EEG. Verplichte Europese aanbestedingen. EU regels en normen. Bij gebleken geschiktheid doorstroming naar de functie van senior- of hoofdmonteur, opzichter of werkvoorbereider. Kerntaken van het beroep 1. Verricht controle-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stations en distributienetten. 2. Lokaliseert en verhelpt storingen in stations en distributienetten. Kerntaak 1 Verricht controle-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stations en distributienetten. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie ontvangt elke week op het (regio)kantoor zijn werkopdrachten. Hij controleert de werkopdrachten op volledigheid en uitvoerbaarheid, overlegt zonodig over onduidelijkheden en prioriteiten en deelt aan de hand hiervan zijn eigen werkzaamheden zo praktisch mogelijk in. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie werkt van huis uit. Indien nodig vult hij materialen aan in de bedrijfsauto. Hij plant bijzonder gereedschap en materieel. Hij informeert klanten en doet afzeggingen (is meldingen van tijdelijke afsluitingen) Bij werkzaamheden die buiten plaats vinden aan het leidingennet komt het voor dat de monteur wegafzettingen moet plaatsen en verkeersmaatregelen moet nemen. Hij stelt zich op de werkplek op de hoogte van de situatie en Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 4 van 19

5 informeert zo nodig alvorens hij de werkzaamheden aanvangt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: graafwerkzaamheden; aanbrengen, repareren en vervangen van appendages, verbruikersaansluitingen, warmtemeteropstellingen, onderdelen, toestellen en componenten; controleren, beproeven en testen van warmtedistributiesystemen en verbruikersaansluitingen; meten en archiveren van resultaten. Zo controleert hij afsluiters op gangbaarheid en voert (mechanisch) onderhoud uit aan afsluiters. Hij (de)monteert (delen van) afsluiters, smeert onderdelen en repareert of, vervangt (delen van) afsluiters. Hij controleert het lekdetectiesysteem van leidingen. Hij controleert vitale installatieonderdelen waarbij hij naast een visuele inspectie metingen uitvoert zoals flow, druk(verschil) en temperatuur(verschil). Hij test beveiligingen en controleert de (zichtbare) elektrische bedrading. Hij verricht noodzakelijk preventief onderhoud zoals smeren, schoonmaken, afstellen etc. van (onderdelen) van de installaties. Hij verricht toestandsafhankelijk onderhoud dat uit de controle naar voren komt zoals nieuwe onderdelen monteren, leiding verleggen, lassen etc.) en daarnaast elektrische werkzaamheden (aansluiten van onderdelen) en opnieuw- inregelen van onderdelen. Rol/verantwoordelijkheden Complexiteit Na afloop van de werkzaamheden ruimt hij op en brengt alles in de oorspronkelijke staat terug. Hij vult in het logboek van het warmteoverdrachtstation in welke werkzaamheden hij heeft verricht en welke onderdelen hij heeft vervangen. Hij verwerkt zijn werkopdracht administratief, eventueel op het notebook in de bedrijfsauto. Zo voert hij de uren in, zijn materiaalverbruik en eventueel technische gegevens waarmee revisietekeningen gemaakt kunnen worden. Als het om onderhoudswerkzaamheden gaat, maakt de monteur een rapport waarin hij evt. aangeeft welke reparaties moeten gaan plaatsvinden. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie werkt zeer zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij bepaalt in overleg of hij materieel en/of derden in kan huren om het werk efficiënt en veilig te laten verlopen. Hij legt verantwoording af aan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, groepshoofd of sectieleider. De complexiteit van het onderhouden en repareren van warmtedistributienetten wordt met name bepaald door: de aard van de werkzaamheden; de verkeerssituatie ter plaatse; (weers)omstandigheden. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 5 van 19

6 Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie heeft contact binnen de afdeling. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie heeft contact buiten de afdeling met planning of werkvoorbereider, met betrekking tot het inplannen van werkzaamheden. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie heeft contact buiten het bedrijf met klanten en in bepaalde gevallen onderaannemer, kabel- en leidingbeheerders, verkeerspolitie en/of brandweer met betrekking tot informatie en/of problemen. Volledig ingerichte bedrijfsauto met daarin alle gangbare gereedschappen en materialen en hygiënische middelen, beheerkaarten, (detail)tekeningen, mobiele telefoon etc. Een op een verantwoorde manier en deugdelijk uitgevoerd onderhoud en reparatie met zo weinig mogelijk schade en ergernis voor de klant en omgeving. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 6 van 19

7 Kerntaak 2 Lokaliseert en verhelpt storingen in stations en distributienetten. Een storing komt binnen via de klantenservice bij de afdeling planning. Op de planning wordt evt. voor nadere toelichting contact opgenomen met de klant en de prioriteit van de storing wordt bepaald. De afdeling planning belt een beschikbare monteur onderhoud en storingen warmtedistributie en licht hem in over de storing. In de storingswachtdienst gaat hij altijd eerst alleen naar een storing toe om de situatie ter plaatse te beoordelen. s Nachts, roept hij een collega op die hem vergezelt. Hij beslist, afhankelijk van zijn bevoegdheden al of niet in overleg of hij een tijdelijke oplossing zoekt en tijdens de reguliere dienst de reparatie verricht of hij direct de reparatie verricht. De meest voorkomende storingen zijn: niet of niet goed functionerende onderdelen (o.a. in warmte overdracht stations of warmtemeteropstellingen); lekkage van of schade aan (isolatie van) leidingen. Eerste prioriteit bij storingen is stabiliseren van situatie ter voorkoming van (uitbreiding van) schade en overlast. Hiertoe bedient hij zo nodig de juiste afsluiters op de juiste wijze. Afhankelijk van de storing verricht de monteur onderhoud en storingen warmtedistributie de benodigde reparatie. Bij grote storingen of wanneer de veiligheid dat vereist, roept hij de hulp van collega s in. Rol/verantwoordelijkheden Na afloop van de werkzaamheden ruimt hij op en brengt alles in de oorspronkelijke staat terug. Hij verwerkt zijn werkopdracht administratief, eventueel op het notebook in de bedrijfsauto. Zo voert hij de uren in, zijn materiaalverbruik en eventueel technische gegevens waarmee revisietekeningen gemaakt kunnen worden. Zo nodig maakt de monteur een rapport waarin hij aangeeft welke reparaties moeten gaan plaatsvinden. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie werkt zeer zelfstandig en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij bepaalt in overleg of hij materieel en/of derden in kan huren om het werk efficiënt en veilig te laten verlopen. Hij legt verantwoording af aan bijvoorbeeld een werkvoorbereider, groepshoofd of sectieleider. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 7 van 19

8 Complexiteit Betrokkenen (Hulp-)middelen Kwaliteit van proces en resultaat Keuzes en dilemma s De complexiteit van het lokaliseren en verhelpen van storingen in warmtedistributienetten wordt met name bepaald door: de informatie betreffende en de aard van de storing; de verkeerssituatie ter plaatse; de (weers)omstandigheden ter plaatse. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie heeft contact binnen de afdeling. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie heeft contact buiten de afdeling met planning of werkvoorbereider, met betrekking tot het inplannen van werkzaamheden. De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie heeft contact buiten het bedrijf met klanten en in bepaalde gevallen onderaannemer, kabel- en leidingbeheerders, verkeerspolitie en/of brandweer met betrekking tot informatie en/of problemen. Volledig ingerichte bedrijfsauto met daarin alle gangbare gereedschappen en materialen en hygiënische middelen, beheerkaarten, (detail)tekeningen, mobiele telefoon etc. Een op een verantwoorde manier en deugdelijk verholpen storing met zo weinig mogelijk schade en ergernis voor de klant en omgeving. Kernopgaven van het beroep Kernopgave 1 Tijd versus veiligheid De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie staat voor de opgave om in alle omstandigheden zoals groot belang van warmtelevering bij bijvoorbeeld bedrijf of industrie, intimidatie en dergelijke veilig te werken om gevaarlijke situaties voor zichzelf en anderen zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan aanbrengen van veiligheids- en eventueel verkeersvoorzieningen. De monteur moet zo snel mogelijk de oorzaak van de storing achterhalen en dan beslissen of hij een noodreparatie doet zodat de klant weer snel warmte heeft of dat hij de reparatie meteen goed aan gaat pakken waardoor de klant wellicht langer geen warmte heeft. Kernopgave 2 Uitvoeren versus niet uitvoeren De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie staat voor de opgave om in bepaalde gevallen af te wijken van de opdracht om een wanbetalende gebruiker af te sluiten va de warmtevoorziening bijvoorbeeld als hij zich bedreigd voelt. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 8 van 19

9 Competentiematrix Beroepscompetenties Kerntaak Kernopgave Voorbereiden eigen werkzaamheden 2 Leidingen en kabels in de grond lokaliseren 3 Verkeersvoorzieningen treffen zoals afzetten 4 Grondwerk uitvoeren 5 Leidingen buiten en (opnieuw) in gebruik stellen 6 Distributienetten en appendages (deels) vernieuwen of repareren 7 Huisaansluitingen vervangen of aanleggen 8 Meteropstellingen monteren en aansluiten 9 Stations controleren 10 Onderhoud verrichten 11 Storingen lokaliseren en verhelpen 12 Mechanische werkzaamheden uitvoeren 13 Elektrische werkzaamheden uitvoeren 14 Functioneren in wisselende werkomstandigheden 15 Zorgdragen voor kwaliteit 16 Veilig en milieubewust werken 17 Communiceren met betrokkenen in het werkproces 18 Functioneren in een team 19 Klantgericht handelen 20 Rapporteren over de werkzaamheden 21 Beroepscompetenties ontwikkelen Kerntaken 1. Verricht controle-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan stations en distributienetten. 2. Lokaliseert en verhelpt storingen in stations en distributienetten. Kernopgaven 1. tijd versus veiligheid. 2. uitvoeren versus niet uitvoeren. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 9 van 19

10 Beroepscompetenties met succescriteria Voorbereiden eigen werkzaamheden 1. om op adequate wijze zijn werkopdracht voor te bereiden zodat (BOS/SC) deze efficiënt kan worden uitgevoerd. Ontvangt de werkopdracht. Verzamelt, leest en interpreteert alle relevante informatie (zoals o.a. KLIC-gegevens, werktekeningen, werkplan, schakelplan, storingsmelding en onderhoudsrapporten) en beoordeelt zo nodig de situatie ter plaatse. Inventariseert knelpunten. Bepaalt werkvolgorde; stelt hierbij prioriteiten. Maakt zonodig een schets van (deel van) de werkopdracht. Bestelt tijdig het benodigde materiaal. Zorgt voor het tijdig op de werkplek aanwezig zijn van het benodigde materiaal. Verzamelt de juiste materialen, gereedschappen en materieel. Een goed voorbereide werkopdracht. Leidingen en kabels in de grond lokaliseren 2. om op adequate wijze leidingen en kabels in de grond lokaliseren. (VM) Controleert bijbehorende tekeningen van het distributienet. Meet vanuit referentiepunten. Graaft proefsleuven. Spoort met behulp van radiodetectieapparatuur kabels en (metalen) leidingen op. Peilt de leidingen en/of kabels. Op een juiste wijze gelokaliseerde in de grond liggende leidingen en kabels. Verkeersvoorzieningen treffen zoals afzetten 3. om op adequate wijze verkeersvoorzieningen te treffen zoals (VM/SC) afzetten. Brengt op openbare wegen ter plaatse van de werkzaamheden afzettingen, verkeers- en aanwijsborden en/of geleide bakens aan of laat deze aanbrengen. Brengt obstakelverlichting aan op verkeersvoorzieningen en/of afzettingen of laat deze aanbrengen en bedient deze. Plaatst op openbare wegen tijdelijke verkeerslichtinstallaties of laat deze plaatsen, stelt de installatie in en/of bedient deze. Deugdelijk aangebrachte en goed functionerende verkeersvoorzieningen zodat een minimaal veiligheidsrisico ontstaat. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 10 van 19

11 Grondwerk uitvoeren Beroepscompetentie 4. (VM/SC) De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie is in staat om op adequate wijze grondwerkzaamheden uit te (laten) voeren waarbij zo weinig mogelijk schade aan bestaande infrastructuur en/of eigendommen aangericht wordt. Breekt indien nodig gesloten wegdek open en/of verwijdert beplanting. Graaft indien nodig proefsleuven. Graaft productiesleuven,werkputten en kopgaten tot op de juiste diepte. Geeft aanwijzingen aan gekwalificeerde bedienaars van graafmachines. Brengt voorzieningen aan tegen instorten van de productiesleuf, werkput of kopgat. Voorkomt beschadiging van aanwezige kabels en leidingen zoveel mogelijk. Meldt beschadigingen aan bestaande infrastructuur en/of eigendommen direct aan de betreffende exploitant of eigenaar. Dicht de sleuf na de werkzaamheden op de juiste wijze. Herstelt het wegdek en/of herplaatst beplanting. Herkent bodemverontreiniging en maakt daar melding van. Brengt zonodig voorzieningen aan die de sleuf, werkput of kopgat droog houden. Een doelmatige en veilige productiesleuf, werkput of kopgat met zo weinig mogelijk aangerichte schade aan bestaande infrastructuur en/of eigendommen. Leidingen buiten en (opnieuw) in gebruik stellen 5. om op adequate wijze in opdracht van een bevoegd persoon te (VM) schakelen in het warmtenet. Werkt volgens werkopdracht, werkplan en/of gegeven aanwijzingen. Bedient afsluiters. sluit (delen van) het warmtedistributienet af, maakt ze drukloos en Tapt ze af. Zet (delen van) het warmtedistributienet (weer) op druk. Stelt (delen van) warmtedistributiesystemen op de juiste wijze buiten en in bedrijf. Correct geschakeld warmtenet. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 11 van 19

12 Distributienetten en appendages (deels) vernieuwen of repareren 6. om op adequate wijze (delen van) transport- en/of distributienetten (VM/SC) voor warmte te vervangen en te repareren, zodat een deugdelijk transport en/of distributienet wordt verkregen. Werkt volgens werkopdracht en tekening(en). Maakt delen van het warmtedistributienet drukloos door het sluiten van afsluiters. Repareert of vervangt delen van leidingen, maakt hierin (las)verbindingen en/of aftakkingen en monteert de nodige appendages. Spant (mechanisch of thermisch) leidingen voor. Geeft aanwijzingen aan gekwalificeerde bedienaars van hijsmachines. Brengt voorzieningen aan ter bescherming van reeds aanwezige kabels en leidingen. Stelt zinkers samen. Gebruikt bij weg- of waterdoorgangen spuit-, en boortechnieken. Controleert de bekleding van een stalen leiding en herstelt zonodig. Beproeft de leiding op dichtheid en herstelt zonodig. Een deugdelijk warmtetransport- en/of distributienet. Huisaansluitingen vervangen of aanleggen 7. om op adequate wijze een huisaansluiting voor warmte aan te (VM) leggen of te vervangen zodat een deugdelijke aansluiting wordt verkregen. Last aansluitstukken op hoofd- en distributieleidingen. Boort hoofd- en distributieleidingen aan. Legt de aansluitleidingen aan. Ontlucht de aansluitleidingen. Controleert de aansluitleidingen op dichtheid. Voorziet de leidingen waar nodig van een isolerende of beschermende laag. Een deugdelijk aangelegde huisaansluiting. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 12 van 19

13 Meteropstellingen monteren en aansluiten 8. om op adequate wijze warmtemeteropstellingen te monteren en aan (VM/SC) te sluiten zodat een deugdelijke verbruiksregistratie kan worden verkregen. Monteert huishoudelijke en klein zakelijke meteropstellingen. Sluit warmtemeteropstellingen aan op de aansluitleiding. Brengt warmtemeteropstellingen op druk, ontlucht ze en controleert op dichtheid. Brengt voorzieningen aan teneinde fraude te kunnen vaststellen. Verwisselt industriële warmtemeters. Verwisselt huishoudelijke en klein zakelijke warmtemeters. Registreert relevante (verbruiks) gegevens van de meteropstelling en noteert deze. Een deugdelijke warmtemeteropstelling waar een goede gebruiksregistratie kan worden verkregen. Stations controleren Beroepscompetentie 9 (VM/BOS/SC) De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie is in staat om op adequate wijze (periodieke) inspectie- en controlewerkzaamheden uit te voeren aan warmte overdracht stations. Werkt volgens werkplan, checklist en/of bedrijfsprocedures. Treft veiligheidsmaatregelen om de werkplek veilig te stellen. Kiest en gebruikt in de juiste volgorde en op de juiste wijze gereedschappen, hulpmiddelen, test- en meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Doet een algemene visuele inspectie van het gehele station en beoordeelt de werking en de veiligheid. Controleert alle noodzakelijke onderdelen, processen en waarden. Verricht alle noodzakelijke metingen en functionaliteitstesten. Inventariseert en interpreteert meetwaarden en trekt conclusies. Constateert afwijkingen en/of tekortkomingen. Rapporteert zijn bevindingen conform bedrijfsprocedure. Rapportage aan de hand waarvan onderhouds- en revisiewerkzaamheden ingepland kunnen worden. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 13 van 19

14 Onderhoud verrichten Beroepscompetentie De monteur onderhoud en storingen warmtedistributie warmte is in 10 staat om op adequate wijze onderhoud te verrichten aan warmte (VM/BOS/SC) overdracht stations en warmtedistributienetten zodat deze optimaal blijven functioneren. Werkt volgens werkplan, checklist en/of bedrijfsprocedures. Treft veiligheidsmaatregelen om de werkplek veilig te stellen. Kiest en gebruikt in de juiste volgorde en op de juiste wijze gereedschappen, hulpmiddelen testapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Verricht alle noodzakelijke metingen en functionaliteitstesten. Demonteert alle noodzakelijke onderdelen op de juiste wijze. Geeft onderdelen het voorgeschreven onderhoud. Repareert onderdelen. Vervangt onderdelen. Doet de noodzakelijke in- en afstellingen. Verhelpt of meldt geconstateerde onvolkomenheden. Controleert of het warmte overdracht station of warmtenet veilig en doelmatig functioneert. Past werkgerelateerde tekeningen aan. Stelt onderhoudsrapport op en/of vult het logboek in. Meldt de werkzaamheden gereed en rapporteert conform de bedrijfsprocedure. Een veilig, doelmatig en storingsvrij werkend warmtenet. Storingen lokaliseren en verhelpen 11 om op adequate wijze storingen in warmte overdracht stations en (VM/BOS/SC) warmtedistributienetten te lokaliseren en te verhelpen. Werkt systematisch en gestructureerd en conform bedrijfsprocedures. Verzamelt gegevens over de storing(en). Treft veiligheidsmaatregelen om de werkplek veilig te stellen. Controleert en observeert gericht, nauwkeurig en veilig (luisteren, kijken, voelen). Inventariseert de werkzaamheden die gedaan moeten worden om de storing op te heffen. Bepaalt -binnen zijn bevoegdheden- of hij hulp inroept van collega s of derden. Verricht alle relevante metingen en interpreteert de meetgegevens. Lokaliseert en verhelpt mechanische storingen. Lokaliseert en verhelpt storingen in elektrische circuits. Lokaliseert en verhelpt storingen in regel- en beveiligingscircuits. Roept -binnen zijn bevoegdheden- hulp in van collega s of derden. Repareert onderdelen. Vervangt onderdelen. Doet de noodzakelijke in- en afstellingen. Controleert of de storing daadwerkelijk verholpen is. Meldt de werkzaamheden gereed en rapporteert conform de bedrijfsprocedure. Een hersteld, optimaal functionerend (deel van het) distributienet. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 14 van 19

15 Mechanische werkzaamheden uitvoeren 12. om op adequate wijze mechanische werkzaamheden in warmte (VM/BOS/SC) overdracht stations uit te voeren. Werkt volgens werkopdracht en maakt gebruik van de technische documentatie. Neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen conform het werkplan. Stelt het betreffende deel van de installatie buiten gebruik. Demonteert onderdelen. Monteert/bevestigt nieuwe onderdelen (flenzen, regelaars etc.). Controleert of alles conform de opdracht verricht is. Stelt de installatie op de juiste wijze in gebruik. Controleert of de installatie veilig en doelmatig functioneert. Stelt controlerapport op en/of vult het logboek in. Rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden. Een veilig en doelmatig functionerend mechanisch deel van het warmte overdracht station. Elektrische werkzaamheden uitvoeren 13. om op adequate wijze elektrische werkzaamheden in warmte (VM/BOS/SC) overdracht stations uit te voeren. Werkt volgens werkopdracht en maakt gebruik van de technische documentatie. Neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen conform het werkplan. Stelt voor zover nodig (delen van) de installatie tijdelijk uit bedrijf. Verricht alle noodzakelijke elektrische metingen. Test elektrische circuits. Vervangt elektrotechnische componenten en sluit deze aan. Controleert of het warmte overdracht station veilig en doelmatig functioneert. Stelt controlerapport op en/of vult het logboek in. Rapporteert over de uitgevoerde werkzaamheden. Een veilig en doelmatig functionerend elektrotechnisch deel van het warmte overdracht station. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 15 van 19

16 Functioneren in wisselende werkomstandigheden 14. om op adequate wijze te functioneren in wisselende (BOS/SC) werkomstandigheden, zodat het werk op locatie efficiënt wordt uitgevoerd, terwijl het werk van anderen zo min mogelijk belemmerd wordt. Stemt binnen de mogelijkheden de eigen werkvolgorde af op het werk van anderen die op dezelfde plaats bezig zijn. Past binnen de mogelijkheden de werkvolgorde aan de werkomstandigheden aan. Kent het belang van zijn werk binnen grotere projecten: weet of hij ondersteunend moet handelen of juist initiatief moet nemen. Verstoort een eventueel doorgaand bedrijfs- of productieproces zo min mogelijk. Houdt rekening met de eigen veiligheid en die van alle anderen. Het werk wordt efficiënt uitgevoerd, terwijl het werk van anderen zo min mogelijk belemmerd wordt. Zorgdragen voor kwaliteit 15. om op adequate wijze zorg te dragen voor een goede (BOS/SC) werkuitvoering en een goede kwaliteit van het af te leveren werk, zodat zowel aan de belangen van de klant als die van het eigen bedrijf tegemoetgekomen wordt. Werkt volgens de verstrekte opdracht. Werkt volgens het kwaliteitssysteem van de werkgever. Past zich aan de bedrijfscultuur aan. Komt gemaakte afspraken na. Gaat efficiënt en kostenbewust om met materialen, gereedschappen, materieel, tijd en energie. Stelt zichzelf de eis om, binnen de gegeven mogelijkheden, kwalitatief goed werk af te leveren. Presenteert zichzelf en het bedrijf aan de klant als bewust optredend monteur onderhoud & storingen warmtedistributie. Een goede kwaliteit van het afgeleverde werk. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 16 van 19

17 Veilig en milieubewust werken 16. om op adequate wijze veilig en milieubewust te werken, zodat het (BOS/SC) werk verantwoord en volgens de geldende voorschriften wordt uitgevoerd. Beheerst de Nederlandse taal voldoende om veilig te kunnen werken en samenwerken. Werkt volgens de relevante voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Gebruikt materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen voor het juiste doel en op de juiste wijze. Houdt de eigen werkplek overzichtelijk. Is alert op onveilige situaties en meldt deze bij de verantwoordelijke persoon. Brengt voorzieningen aan ter voorkoming van onveilige situaties op de werkplek. Komt op voor eigen en andermans veiligheid en gezondheid. Voert gedemonteerde materialen en onderdelen, en vrijkomende gevaarlijke stoffen af in overeenstemming met veiligheids- en milieueisen. Verzamelt afval en restmateriaal, sorteert dit en voert het gescheiden af. Houdt rekening met het feit dat zijn bevoegdheden door wet- en regelgeving beperkt zijn bij bepaalde werkzaamheden. Het werk wordt op een veilige, milieubewuste wijze uitgevoerd. Communiceren met betrokkenen in het werkproces 17. om op adequate wijze met alle betrokkenen in een werkproces te (SC) communiceren om de werkzaamheden vlot te laten verlopen. Beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Spreekt en schrijft correct en duidelijk voor alle betrokkenen. Stelt gerichte vragen en vraagt zonodig door om noodzakelijke informatie helder te krijgen. Luistert aandachtig en toont geduld. Maakt optimaal gebruik van moderne communicatiemiddelen. Neemt deel aan (technisch) werkoverleg. Een goed lopend werkproces. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 17 van 19

18 Functioneren in een team 18. om op adequate wijze te functioneren in een team, zodat het werk (SC) goed wordt uitgevoerd in een voor alle teamleden zo prettig mogelijke werksfeer. Maakt werkafspraken met collega's. Komt gemaakte werkafspraken na. Stelt gerichte vragen aan collega's om alle relevante informatie boven water te krijgen. Luistert naar collega's en houdt rekening met wat door hen gezegd wordt. Houdt rekening met verschillen tussen mensen en hun manier van werken. Geeft feedback aan collega's. Vraagt om feedback van collega s. Wijzigt werkwijze indien nodig naar aanleiding van gekregen feedback. Verstrekt relevante informatie aan alle belanghebbenden. Vraagt collega's om hulp als hij er zelf niet uitkomt. Helpt collega's als de situatie daarom vraagt. Geeft aan wanneer zijn werkdruk te hoog is. Zoekt, als eigen taken afgerond zijn, naar een andere klus of vraagt hiernaar bij zijn collega s of leidinggevende. Neemt actief deel aan werkbesprekingen. Stelt het gemeenschappelijke resultaat van het team centraal. De monteur functioneert effectief en efficiënt binnen een team. Klantgericht handelen 19. om op adequate wijze klantgericht te handelen om de (SC) werkzaamheden naar tevredenheid van de klant te laten verlopen. Is representatief, afgestemd op de klant. Informeert de klant tijdig en volledig over de werkzaamheden. Is de klant van dienst, ook bij ongeplande werkzaamheden, maar houdt het bedrijfsbelang in de gaten; verwijst zo nodig door. Luistert aandachtig en zichtbaar geïnteresseerd. Beperkt hinder tengevolge van de werkzaamheden tot een minimum. Zorgt na afloop van de werkzaamheden voor een opgeruimde werkplek. Legt op begrijpelijke wijze uit aan de klant hoe de installatie bediend moet worden. Legt op begrijpelijke wijze uit aan de klant hoe problemen te voorkomen zijn. Neemt elke klacht serieus, en zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Tevreden klant. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 18 van 19

19 Rapporteren over de werkzaamheden 20. om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren over (SC) de werkzaamheden, zodat alle belanghebbenden doelmatig worden geïnformeerd. Beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk. Bbepaalt welke informatie wel en niet van belang is om vast te leggen. Bepaalt welke informatie relevant is voor degene aan wie hij rapporteert. Geeft duidelijke en complete informatie. Maakt zonodig gebruik van diverse soorten communicatieapparatuur. Signaleert wanneer er materialen/onderdelen bijbesteld moet worden en geeft dit tijdig door. Gebruikt de gebruikelijke (éénduidige) benaming voor materialen/onderdelen. Vult alle vereiste formulieren en werkbonnen volledig en duidelijk in. Doet zo nodig aanbevelingen voor de volgende die werk aan de opdracht of het project moet verrichten. Vult het logboek volledig en duidelijk in. Rapporteert over de voortgang van de opdracht of het project. Rapporteert over wijzigingen binnen de opdracht of het project. Alle belanghebbenden zijn doelmatig geïnformeerd over de opdracht of het project. Beroepscompetenties ontwikkelen 21. om op adequate wijze zijn beroepscompetenties constant te (ON/SC) ontwikkelen, zodat hij bij blijft in zijn beroep. Reflecteert zelf op het beroepsmatig handelen. Brengt zelf in kaart wat goed en nog niet goed gaat. Bepaalt met de leidinggevende welke beroepscompetenties hij verder moet ontwikkelen. Bepaalt met de leidinggevende welke activiteiten hij daartoe moet ondernemen. Onderneemt de met de leidinggevende afgesproken activiteiten. Constante ontwikkeling van de eigen beroepscompetenties. Datum: 27 maart 2004 Kenmerk: O303/DMmvdw/039 Revisie: 02 Pagina 19 van 19

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d Beroepstypering Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Afdeling kwalificatiestructuur

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Afdeling kwalificatiestructuur Beroepstypering Monteur onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003 Beroepstypering Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. KBB Kenteq d.d WENb d.d Beroepstypering Technicus onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen gasdistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Interviews diverse energiebedrijven 2. Uitwerking klankbordgroep maart 2003 Beroepscompetentieprofiel Servicemonteur Aansluitingen Algemene informatie Datum 26 februari 2004 versie: 4 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen profl MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke funcbenamingen Monteur aanleg projecten Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De monteur is werkzaam

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De monteur data/elektra volgt instructies van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De servicemonteur verbruikersaansluitingen ontvangt,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Grondwerker infratechniek

Beroepscompetentieprofiel Grondwerker infratechniek profiel Grondwerker infratechniek SBW O&R04/7/036/tk/13-8-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 9 Competentiematrix 10 s met succescriteria 11 1

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur gww/bouwmachines

Beroepscompetentieprofiel Monteur gww/bouwmachines profiel Monteur gww/bouwmachines SBW O&R04/7/059/mst/7-12-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 5 Kernopgaven van het beroep 10 Competentiematrix 11 s met succescriteria 12

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo Basisdeel erste monteur elektronische installaties woning en utiliteit, crebo 25332- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van

Nadere informatie

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel

Formulier ontwikkelingsgericht beoordelen en begeleiden Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo Basisdeel erste monteur elektrotechnische industriële installaties, crebo 25331- Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d.

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d. Beroepscompetentieprofiel Netwerknetwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten

Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Kerntaak 2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in transport- en distributienetten Werkproces 2.1: Voorbereiden onderhoud- en storingswerkzaamheden De technicus data/elektra stelt zich op de hoogte

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel

Monteur elektrotechnische installaties, crebo Basisdeel Versie 1 2016 Masterplan MI uid-holland Naam student: Bedrijf: : ennummer: Begeleider van het bedrijf: Begeleider van de school: Noteer A,B, deze score geldt voor het bij de periode passende niveau. Toelichting

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur gas/water/warmte ontvangt,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De eerste monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001)

Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum. Beroepsprofielen in de Timmerindustrie (Dijk 12 Beleidsonderzoek, 2001) profiel: Opsluiter Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines)

Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) Keuzedeel mbo Onderhoud kleine verbrandingsmotoren (buitenboordmotoren, tuin- en parkmachines) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0398 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning

BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning BGO Midden Nederland KS-dossier: Werktuigkundige installaties (Montage) Regioprofiel: Eerste monteur woning Kerntaak B1- Installeert werktuigkundige installaties De eerste monteur woning monteur werkt

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) profiel Assistent carrosseriebranche (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de

Nadere informatie

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1

Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw. Algemene informatie Datum: Versie: 1 Beroepstypering Installatiemonteur woningbouw Algemene informatie Datum: 22-08-2003 Versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door Brondocument(en) Legitimering

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Dakbedekkingsmonteur Algemene informatie Datum: 29-4-2003 Versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en) Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 profiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Voertuigen voor mindervalide gebruikers

Voertuigen voor mindervalide gebruikers Keuzedeel mbo Voertuigen voor mindervalide gebruikers gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0122 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De eerste monteur data/elektra ontvangt, verzamelt

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel assistent machinaal houtbewerker meubelbedrijf. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum

Beroepscompetentieprofiel assistent machinaal houtbewerker meubelbedrijf. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum profiel assistent machinaal houtbewerker meubelbedrijf Algemene informatie datum: 27 januari 2005 versie: 01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepstypering Aircomonteur Algemene informatie datum: 2 november 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

BAM rail Volker Rail & Traffic Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Functieprofiel Eerste Monteur Elektrische Railinfrastructuur

BAM rail Volker Rail & Traffic Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur Functieprofiel Eerste Monteur Elektrische Railinfrastructuur Beroepstypering Eerste monteur elektrische Railinfrastructuur Datum en versie: 24 mei 2007 Ontwikkeld door: Brondocument(en): Strukton Railinfra BAM rail Volker Rail & Traffic Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Werken aan de lijn Kerntaken Kernopgaven... Bedienen en bewaken apparatuur Controleren kwaliteit Verrichten onderhoud Ontvangst, opslag en transport Produceren / verpakken van voedingsmiddelen Reiniging

Nadere informatie

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door:

Beroepsprofiel Installatiemonteur Elektrotechniek. ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB. Legitimering BCP door: Beroepstypering Installatiemonteur elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Kenteq Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden

Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Kerntaak 1: Vaststellen en organiseren werkzaamheden Werkproces 1.1: Vaststellen/opnemen werkzaamheden De bouwkundig onderhoudsmedewerker vormt zich aan de hand van de opdracht of klantwens een beeld en/of

Nadere informatie

Houtskeletbouwer. Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum

Houtskeletbouwer. Stichting Hout & Meubel. Stichting Hout & Meubel, afdeling Ontwikkelcentrum profiel: Houtskeletbouwer Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Stichting Hout & Meubel Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel,

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Asfaltafwerker

Beroepscompetentieprofiel Asfaltafwerker profiel Asfaltafwerker SBW O&R04/7/052/tk/11-05-2005 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 8 Competentiematrix 9 s met succescriteria 10 1 profiel asfaltafwerker

Nadere informatie

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door:

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ontwikkeld door:

Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ontwikkeld door: Beroepstypering Monteur Elektro en Instrumentatie Algemene informatie datum: 27-04-2004 versie: 01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ontwikkeld door:

Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ontwikkeld door: Beroepstypering Monteur Elektro en Instrumentatie Algemene informatie datum: 27-04-2004 versie: 01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf

Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2. Naam deelnemer. Naam leerbedrijf euzedeel MBO 0665: Basisvaardigheden voor het aanleggen van elektrotechnische installaties voor niveau 2/3 Bijlage bij BPV Handboek voor niveau 2 Naam deelnemer Naam leerbedrijf BGO Midden Nederland BPV

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicetechnicus installatietechniek Algemene informatie datum: 17-03-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De fijnmechanisch verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepstypering Netwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Nadere informatie

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2005 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP

Nadere informatie

Plaats in de - Ressorteert onder de bedrijfsleider en wordt jaarlijks door hem

Plaats in de - Ressorteert onder de bedrijfsleider en wordt jaarlijks door hem Afdeling: - Productie Functie: - LASEROPERATOR C IN PLOEGENDIENST (PLUS NIVEAU B EN A EN 1 E OPERATOR) Doel: - Het efficiënt produceren van producten door bedienen van lasersystemen voor snijden, lassen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Op format vereisten: d.d Op inhoud: d.d

Op format vereisten: d.d Op inhoud: d.d Beroepstypering Servicemedewerker gebouwen 1 Onder regie van KBB: Ontwikkeld door: Brondocumenten: Legitimatie BCP door: -op format vereisten -op de inhoud Mogelijke functiebenamingen Beroepsbeschrijving

Nadere informatie

Kerntaak 1: Beheersen productieproces

Kerntaak 1: Beheersen productieproces Kerntaak 1: Beheersen productieproces Werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces De operator C neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Hij raadpleegt de productiegegevens (incl. planning), neemt

Nadere informatie

Medewerker afmontage

Medewerker afmontage profiel: Medewerker afmontage Algemene informatie: datum: 2 februari 2005 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven: Ontwikkeld door: Stichting Hout & Meubel Stichting Hout

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Beroepscompetentieprofiel Assemblagemedewerker natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 10 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Assemblagemedewerker

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit.

Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit. Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit. Werkproces 1.1: Bereidt werken met de machine voor. De machinist hijswerk ontvangt de werkopdracht van zijn direct leidinggevende of de planner en maakt

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur infratechniek datacommunicatiekabels

Beroepscompetentieprofiel Monteur infratechniek datacommunicatiekabels profiel Monteur infratechniek datacommunicatiekabels SBW O&R04/7/035/tk/13-8-2004 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Kerntaken van het beroep 4 Kernopgaven van het beroep 7 Competentiematrix 8 s met succescriteria

Nadere informatie

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's

Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Kerntaak 2: Voert reparaties uit aan personenauto's Werkproces 2.1: Bereidt reparatieopdracht aan personenauto voor De noodzaak tot een reparatie kan bij een inspectiebeurt aan het licht komen of bij spontaan

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De reiniger in de voedselverwerkende industrie ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2)

Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Beroepscompetentieprofiel: Straler (niveau 2) Algemene informatie Datum: 25 oktober 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Bron document(en) Legitimering

Nadere informatie

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken

Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Kerntaak 1: Machinaal houtbewerken Werkproces 1.1: Machinale werkzaamheden voorbereiden De ontvangt van zijn leidinggevende de werkopdracht met aanvullende instructies en bereidt deze in overleg met zijn

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Draadvonkverspaner Algemene informatie datum: 01-11- 2002 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Kenetq, afdeling kwalificatiestrucuur

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4

Beroepscompetentieprofiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 profiel Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Regie: Bouwradius LOB Datum wijzigen: 7-5-2004 Versie 4 Print: 27-april-2005 Pagina 1 van 11 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Vloerenschuurder natuursteenbedrijf Algemene

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Carrosseriebouwer (versie juni 2004)

Beroepscompetentieprofiel Carrosseriebouwer (versie juni 2004) profiel Carrosseriebouwer (versie juni 2004) Algemene informatie Onder regie van kenniscentrum VOC beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door VOC Brondocumenten Sleutelkwalificaties in de carrosseriebranche

Nadere informatie