MENINGSPEILING LEDEN 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MENINGSPEILING LEDEN 2012"

Transcriptie

1 MENINGSPEILING LEDEN 2012 RAPPORTAGE VOOR: VERENIGING AMERSFOORTSTE ONDERNEMERS (VAO) VERSCHIJNING DECEMBER 2012 Steda Research is een onafhankelijk bureau voor marktonderzoek, gevestigd in Amersfoort. Wij werken sinds 1997 voor bedrijven, overheden en instellingen met als missie: Leveren van zinvolle informatie voor marketing- of managementbeslissers, scherp en op maat. Voor meer informatie:

2 INLEIDING Het bestuur van de VAO werkt aan een koersdocument, dat bij de komende Algemene Ledenvergadering aan de leden wordt voorgelegd. In dit verband is onder meer een meningspeiling onder leden uitgevoerd. Hierin is enerzijds gevraagd hoe men het lidmaatschap op dit moment ervaart, anderzijds is een aantal beleidskeuzes voorgelegd met de vraag welke voorkeursrichting men daarbij heeft. Het is onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Steda Research. Dit rapport beschrijft de resultaten, kort en bondig. Het betreft een online onderzoek in de huisstijl van de VAO. Er zijn 110 leden benaderd, waarvan er 53 hebben meegewerkt. Dit betekent een goede respons van 48%. Ruim een kwart van de respondenten is hooguit een jaar lid, versus 30 procent die zes jaar of langer lid is. Dit ligt in lijn met de verdeling van de ledenpopulatie. Hoe lang ben je al lid? 27% 43% 30% De pagina-indeling van dit rapport is: < 1 jaar 2-5 jaar 6+ jaar 1 Tevredenheid algemeen 3 Beeldvorming lidmaatschap 4 Ledenaantal en branchemaximering 5 Overige beleidsvoornemens 6 Communicatie 7 Aanbevelen Separaat verstrekt is de contactinformatie van leden die een aanbevelingsquote gaven, alsmede varia losse opmerkingen of suggesties naar het bestuur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VAO, Ruth Gorissen ( ). Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

3 TEVREDENHEID ALGEMEEN Op de vraag hoe tevreden men is over het lidmaatschap, antwoordt 48 procent met een acht of hoger. Bijna éénvijfde is kritisch en geeft een vijf of zes. Er zijn geen leden die hun lidmaatschap met een vier of lager waarderen. Hoe tevreden ben je op dit moment over je lidmaatschap, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1-10? Het overall rapportcijfer is met 7,33 goed, maar niet uitzonderlijk. Zij die kort lid zijn, lijken (indicatief) iets kritischer dan zij die al langer lid zijn. Zij die een zes of lager geven, gaven als toelichtingen: - De keren dat ik ben geweest kwam het op mij over als een oldboys netwerk. Verder geeft het wel veel gezelligheid, maar weinig handel. - De vereniging heeft een bijzonder goede naam maar is te weinig belangenbehartiger en teveel gelieerd met de gemeente. - Doordat ik zelf te weinig aan bijeenkomsten heb kunnen deelnemen. - Ik ben geschrokken van gerommel in het bestuur. Ontslag Annette en hoe er om gegaan wordt met 'vrijwilligers' die diensten leveren voor VAO. - Ik vind het gezellig, maar het levert mijn bedrijf niet veel op. Voor mijn bedrijf hoeven er ook geen belangen te worden behartigd in Amersfoort. - Kom te weinig om te oordelen, dus zesje, gulden middenweg maar wel voldoende - Locatie In den Grooten Slock is te klein, teveel randzaken, inspiratie en taartsessies, duurzaam ondernemen, dagjes voor het goede doel etc. Daarnaast teveel vastigheden > meer focus op lol leggen, VAO is voor de contacten WEL zeer nuttig - Mijn cijfer heeft te maken met meer vernieuwen, andere activiteiten organiseren. Streven naar meer interactie met de leden. - Naar mijn mening weinig introductie informatie - Omdat ik nog niet vaak genoeg heb deelgenomen en dus nog niet de meerwaarde van het netwerk voor mijn organisatie heb kunnen ervaren. 42% 33% 19% 6% Rapportcijfer gemiddeld 6+ jaar lid 7, jr lid 7,26 <1 jr lid 7,31 Allen 7,33 5 7,5 Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

4 TEVREDENHEID ALGEMEEN (2) Zij die oordeelden met een acht of hoger, gaven als toelichtingen: - Aansprekende thema's en leuke activiteiten. - De leden zijn mensen die belangstelling voor elkaar hebben. Je staat eigenlijk nooit alleen, er komt altijd wel iemand naar je toe. - Een goede mix van mensen en bedrijven. Ruimte voor nieuwe activiteiten. - Gezellige, dynamische club. Leuke evenementen en get togethers. Heerst een ontspannen, goeie sfeer tussen gelijkgestemde ondernemers. En last but not least...een vrouwelijke voorzitter! - Gezelligheid, contacten, zakelijke deals met leden vv, bij Amersfoort horen, clubgevoel. Vriendschappen, maatschappelijke activiteiten soms. - Het biedt een informeel netwerk waar je laagdrempelig gebruik van kunt maken. - Het is erg leuk om collega-ondernemers te ontmoeten. Ik zie ze daarom als collega's. Vooral als ZZP'er is het erg fijn om met andere zelfstandigen te sparren. - Ik kan mij prima vinden in het informele karakter van de bijeenkomsten. Het zou leuk zijn een keer een excursie te organiseren. Niet teveel zzp ers als lid. Ben het zelf wellicht ook, maar dan wordt de spoeling dun qua potentiële vragen/opdrachten. - Ik vind de bijeenkomsten goed met fijne leden. Iedereen is positief ingesteld. De verzorging is prima en het is fijn om in deze setting meer mensen te leren kennen. - Ik vind het belangrijk om contact te hebben met ondernemers, en dus ook deze categorie van ondernemers, en dit vindt doorgaans op een plezierige manier plaats. - Ik vind het erg fijn om regelmatig contact te hebben met andere, kleine ondernemers en om samen dingen te ondernemen. Als zzp-er mis ik toch bijv. bedrijfsuitjes enzo en aan die behoefte voldoet de VAO voor mij. - inspirerende activiteiten, timmert aan de weg, no-nonsense mentaliteit, informele sfeer - Binding met verschillende ondernemers in Amersfoort, de bijeenkomsten op unieke locaties in de stad, de inloopborrels, voorziening van informatie wat er in ondernemend Amersfoort gebeurt, zowel van ondernemers als de gemeente. - Laagdrempelig, goede sfeer en leuke activiteiten. - Leuk netwerk zonder al te veel poe ha.. - Leuke club, niet direct veel zakelijk voordeel, wel goede netwerkfunctie. En, niet te vergeten, gezellig. - Leuke leden, toegankelijk. Organiseren afwisselende bijeenkomsten. Er is geen 'drempel' om niet te komen, iedereen kan zichzelf zijn. - Leuke mensen, veel gelijkgestemden, vaak van mijn leeftijd ook. Niet expliciet gericht op netwerken, wel op leuke contacten - Ongedwongen sfeer, altijd leuk om met medeondernemers uit Amersfoort te praten. - Ontmoeting met andere ondernemers dan ik ontmoet bij overige netwerkgroepen. - Open sfeer. Prettige mensen. No-nonsense. - Open, gezellige club. Netwerkelement goed aanwezig, zonder nadruk erop. - Plezierige club, goede activiteiten. - Vao is goed bezig, goede en actieve zaken die worden georganiseerd. Helaas maak ik er (te) weinig gebruik van. - Voornamelijk het gezelligheidsaspect; gelukkig niet al te veel "genetwerk" Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

5 BEELDVORMING LIDMAATSCHAP Leden ervaren in ruime meerderheid (90 procent) dat er gedurende het jaar voldoende activiteiten zijn om betrokken te zijn. Tegelijkertijd is voldoende onderling contact het minst scorende deelaspect, getuige dat slechts 55 procent het met de stelling daarover eens is. Genoeg activiteiten dus, maar men treft elkaar blijkbaar toch te weinig. Overigens voelt een ruime meerderheid zich thuis bij de VAO en vindt 81 procent dat er een open cultuur is voor nieuwe leden. In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende stellingen over de VAO? Voldoende activiteiten om betrokken te zijn Ik voel mij thuis bij de VAO 12% 30% 78% 51% 6% 4% 15% 4% De beeldvorming over de netwerkrol, de belangenbehartiging, de ledenpopulatie (kleinere MKB en branchemix) en de inhoud is wat vlak. Er komt geen forse kritiek naar voren, maar veel leden antwoorden hier neutraal en dus niet expliciet positief. Een redelijk deel van de leden geeft hiermee een signaal dat gezelligheid wat meer gepaard mag gaan met nut en, vooral, inhoud. Van de groep die hooguit een jaar lid is, weten velen (36 procent) geen antwoord op de vraag over belangenbehartiging. Over alle leden bezien heeft 16 procent hier geen beeld over. Meer uitleg over deze rol/taak ligt hiermee voor de hand. Open cultuur voor nieuwe leden Voel mij goed geïnformeerd over zaken die spelen Biedt goed platform om te netwerken Goede mix van bedrijven over sectoren Bestuur vult belangenbehartiging goed in Biedt mij voldoende inhoud 32% 9% 13% 14% 9% 8% 66% 60% 47% 48% 49% 49% 13% 6% 21% 4% 26% 1% 31% 8% 41% 2% 41% 2% Ten slotte in dit verband, nieuwe leden (<1 jaar) zijn op enkele punten evident kritischer dan anderen, namelijk rondom: -platform tot netwerken & voldoende onderling contact -geïnformeerd voelen over zaken die spelen -VAO doelgroep kleinere MKB & de branchemix Dit werpt de vraag op of er, na initiële aanmelding, voldoende aandacht is voor de groep nieuwe leden. Doelgroep kleinere MKB vind ik pré Voldoende onderling contact tussen leden 13% 6% 43% 49% 25% 39% 0% 80% zeer eens eens neutraal oneens 19% 6% Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

6 LEDENAANTAL EN BRANCHEMAXIMERING Het voornemen om de VAO te laten doorgroeien tot maximaal circa 150 leden, wordt door een meerderheid van de leden onderschreven. Nieuwe leden zijn hier sterker voor, dan zij die al 6+ jaar lid zijn, maar ook onder deze laatste groep is een meerderheid voor ca. 150 leden. Verder vindt 77 procent het huidige beleid van branchemaximering goed. Op deze beide punten lijkt er dus geen reden om voor een andere richting te kiezen dan er nu is, cq dan dat is voorgenomen. Het bestuur is voorstander van maximaal 150 leden. Ben je het hiermee eens? 62% 17% 11% 10% Rond de branchemaximering zijn de volgende toelichtingen genoteerd: Ja, doorgroeien tot 150 leden Nee, blijven bij huidige aantal van ca. 100 leden Nee, groter worden dan 150 leden Weet niet - Dit wist ik niet, ik denk dat het beter gecommuniceerd mag worden, wat de uitkomst ook wordt, ik heb geen voorkeur voor een maximum. - Maximering naar 2. - Niet te star, per geval bekijken, maar wel balans houden. - Wanneer er meer leden komen, kan het worden opgerekt. We hanteren tot nu toe een branchemaximering van 5 bedrijven per bedrijfstak. Ben je het hiermee eens? 77% 15% 8% Ja Nee, we moeten dit meer oprekken Anders Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

7 OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS Onder de respondenten (i.c. 48 procent van alle leden) is ruim draagvlak om aanmeldingen voor activiteiten uitsluitend via de website te laten verlopen. Ook het stimuleren van zelf-activering en toestaan dat ook nietbestuursleden de VAO zouden kunnen vertegenwoordigen, wordt overwegend instemmend ontvangen. Zij die 6+ jaar lid zijn, zijn overigens geen voorstander van zelf-activering, zij geven hier in meerderheid een neutraal antwoord. Minder positief is men over het idee om allerlei verzoeken/aanbiedingen van derden minder te filteren en sneller/ongefilterd op de website te plaatsen. Er zou nader gekeken kunnen worden voor welk type berichten dit meer of minder nijpend zou zijn, maar vooralsnog lijkt het geen prioriteit om de huidige aanpak hierin te wijzigen. De eerste stap is toch meer leden richting de website mobiliseren ; enige regie op de content zou prima passen in dat kader. Wat is je mening over de volgende ideeën van het bestuur? Aanmeldingen activiteiten uitsluitend via website Leden stimuleren meer zelf activiteiten op te zetten (b.v. innovatietaart) Ook niet-bestuursleden kunnen namens de VAO belangen behartigen in stedelijke en regionale initiatieven Verzoeken van derden meer ongefilterd door bestuur op de website 30% 68% 70% 91% 38% 30% 25% 32% 9% 2% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positief Neutraal Negatief Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

8 COMMUNICATIE Van de respondenten heeft 91 procent de website weleens bezocht, althans heeft er een mening over. Men is dan overwegend positief. Verder (niet in grafiek) is een overgrote meerderheid (85 procent) positief over de mogelijkheid om op de website een eigen profiel aan te kunnen maken. Als het gaat om het gebruik hiervan zijn de antwoorden: Wat vind je van de nieuwe website die we sinds de zomer hebben? 64% - Heb ik al gedaan 43% - Ga ik nog doen 49% - Ga ik niet doen 8% Kortom in de breedte is men positief over de profiel-optie, maar het gebruik ervan blijft vooralsnog beperkt. Wellicht dat sommigen hulp nodig hebben, hetgeen dan actief kan worden gefaciliteerd? Verder kan wellicht een actie hieromtrent worden verzonnen, of anderszins een gericht plan worden gemaakt om leden op dit punt te stimuleren tot handelen. 23% 4% 9% Positief Neutraal Negatief Weet niet, site nooit bezocht Verder volgt grofweg éénderde van de leden de VAO op Twitter en /of de LinkedIn Group. Het grootste onbenutte potentieel zit bij de LinkedIn Group, gegeven dat 89 procent van alle leden een LinkedIn account heeft. Volg je de VAO op... Twitter 30% 32% 38% Belangrijk is wel goed te bepalen welke plek deze kanalen hebben, in het licht ook van de website en de ledenmails. Wat en hoe wil je met leden communiceren, welke mate van interactiviteit streef je na? Is het ene kanaal belangrijker om eerder te ontwikkelen dan de andere? LinkedIn group 34% 55% 11% Ja Nee, wel account Nee, ook geen account Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

9 AANBEVELEN Het werkt stimulerend bij organisatieontwikkeling om niet alleen rode vlaggen te zetten, maar ook aandacht te geven aan enthousiaste klanten, diegenen met een hoge aanbevelingsintentie van uw product of dienst. Deze promoters bieden potentie op varia vlak: commercieel (bij feitelijk aanbevelen, liefst met gezag) ontwikkelen van nieuwe producten of diensten (co-creatie) stimuleren van uw medewerkers of vrijwilligers versterken van klantgerichte focus en klantbeleving Hoe waarschijnlijk is het dat je de VAO aanbeveelt aan bevriende relaties of collega's? 6+ jr lid 2-5 jaar lid <1 jr lid 14% 25% 35% 64% 69% 52% 22% 6% 13% Vertrekpunt is de zogeheten NetPromoterScore (NPS), een score voor word of mouth aanbevelingsintentie. Uit de antwoorden op een schaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk) worden promoters (score 9/10) en detractors (score 0 t/m 6) bepaald. De NPS is dan %promoters-%detractors. Allen 26% 60% Promoter Passive Detractor 14% Van de leden is 26 procent Promoter en 14 procent Detractor. Dit leidt tot een NPS van 12 (*). Het is duidelijk dat het bij nieuwe leden tijd kost voordat zij geneigdheid tot aanbevelen ontwikkelen, getuige hun NPS -8. Extra aandacht voor deze groep is ook hierom dus van belang. NetPromoterScore: Promoters - Detractors 6+ jr lid 19 (*)Ter vergelijk: -Harley Davidson: +70 -Apple: +50 -een gemiddelde MKB organisatie: +5 -een grote landelijke energieleverancier: jaar lid <1 jr lid Allen Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

10 AANBEVELEN (2) Aan Promoters is gevraagd of zij in 1 quote hun enthousiasme over de VAO wilden verwoorden, opdat die desgewenst op de website geplaatst kunnen worden. De bijbehorende namen ter verificatie voor publicatie zijn separaat aan het bestuur verstrekt. De betreffende quotes: - Bij de VAO leer je op een ontspannen manier mede-ondernemers kennen. Niet teveel formaliteiten, gewoon af en toe energie ophalen bij gelijkgestemden. - Club van enthousiaste, "doe maar gewoon" ondernemers met hart voor hun zaak, hun stad, hun regio en met oog voor andere mooie dingen in het leven. - De VAO biedt naast de bekende en bijna obligate gezelligheid ook een goed en hecht platform voor en door ondernemers. Een aanrader voor MKB'ers. - De VAO is een open, aangename vereniging, waarbij nut (netwerken) en gezelligheid (inloopborrels, bottertochten e.d) goed samengaan. - De VAO is een toegankelijke vereniging waar menig Amersfoortse ondernemer zich snel thuis kan voelen en in relatief korte tijd een gewaardeerd netwerk op kan bouwen. Dat komt o.a. doordat het bestuur afwisselende en interactieve bijeenkomsten organiseert. - De VAO is een vereniging met enthousiaste ondernemers die een mooie balans vindt in het organiseren van -ook inhoudelijke- activiteiten met contacten onderhouden in een doorgaans plezierige setting. - De VAO is interessant als je van netwerken houdt met andere Amersfoortse ondernemers uit diverse branches. Gezellig netwerken bij een borrel of een informatieve avond, de afwisseling maakt het leuk! - Een club om je als ondernemer thuis in te voelen. - Een stel fijne mensen. - Met zijn allen weten we en kunnen we veel meer. - Naast het ontmoeten, vind ik het erg positief dat de VAO zich actief inzet voor maatschappelijke doelen. (btw: " het bestuur bepaalt..") - VAO is voor mij de gelegenheid om op een informele manier te netwerken met bijzondere en inspirerende ondernemers uit Amersfoort. - Zeker de gezelligste (ondernemers)club van Amersfoort. Geen grote bedrijven, wel grote invloed. Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013 Thema: GEZONDHEID Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te geven over

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong

Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong Klanttevredenheidsonderzoek zwemlessen in De Tweesprong zet je met plezier in beweging! 18 januari 2017 Inleiding en samenvatting De Tweesprong hecht veel waarde aan tevreden bezoekers. Daarvoor is het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

KWALITEITSMETER CALL CENTER AMSTERDAM

KWALITEITSMETER CALL CENTER AMSTERDAM KWALITEITSMETER CALL CENTER AMSTERDAM OPDRACHTGEVER: GEMEENTE AMSTERDAM VERSCHIJNING: AUGUSTUS 2010 Steda Research is een onafhankelijk bureau voor marktonderzoek, gevestigd in Den Haag. Wij werken sinds

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding

Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding Erasmus Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Klanten zijn tevreden maar missen binding April 2013 Wat vinden de klanten van Erasmus? Erasmus Leven klanten zijn tevreden, dienstverlening op orde Klanten zijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de Kennissessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Weer een ander type event

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

maar ook andere belangstellenden - terecht kunnen om kennis te delen, te netwerken en zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen.

maar ook andere belangstellenden - terecht kunnen om kennis te delen, te netwerken en zichzelf en hun organisatie verder te ontwikkelen. Resultaten IF Zomer Enquête Aantal respondenten 68 Totaal aantal leden (per 1/9/14) 460 Niet gecompleteerd 11 Deelnemerspercentage 14,8% Wat is het belangrijkste motief voor je lidmaatschap (verplichte

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Datum: 10 januari 2011

Datum: 10 januari 2011 Kandidaat: Voorbeeld Ondernemer Datum: 10 januari 2011 DilemmaConsult biedt full-service dienstverlening bij inzetbaarheidsvraagstukken, organisatie-ontwikkeling, executive-coaching en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012 1 (15) Onderzoek Ondernemerspanel: Auteur Tineke Brouwers Het onderzoek Op 26 april 2012 kregen alle leden van het Ondernemerspanel van dat moment (352 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie

Voetbalrefl ctie Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen. Voetbalrefl ctie e Ledentevredenheidsonderzoek voor voetbalverenigingen Hoe denken uw leden over (onder meer): - de kwaliteit van de trainers en de trainingen - de normen & waarden op de club - het selectiebeleid - de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Aanleiding In het meerjarenbeleidsplan van 2005-2010 Op weg naar nog eens 100 jaar stonden vijf kerndoelen centraal, waaronder een passend vrijwilligersbeleid. Een goed vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

INLEIDING. De respons was: Verstuurd : 186 Respons : 86 (51%)

INLEIDING. De respons was: Verstuurd : 186 Respons : 86 (51%) RAPPORTAGE Doelgroep : Inwoners Schilderswijk Thema s : Varia over activiteitenprogramma 2014 Opdrachtgever : Gemeente Den Haag Uitvoering : oktober 2013 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016

Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016 Onderzoeksrapportage Waardering adviessoftware 2016 Hoevelaken, april 2016 Omdat de sigarendoos niet meer volstaat Het vak van financieel adviseur heeft zich snel ontwikkeld. De tijd dat de tussenpersoon

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014

Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Rapportage Hyundai Halve Marathon 2014 Hierbij sturen we u de resultaten van Hyundai Halve Marathon 2014. In het rapport tonen we u de percentages van de gegeven

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie