MENINGSPEILING LEDEN 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MENINGSPEILING LEDEN 2012"

Transcriptie

1 MENINGSPEILING LEDEN 2012 RAPPORTAGE VOOR: VERENIGING AMERSFOORTSTE ONDERNEMERS (VAO) VERSCHIJNING DECEMBER 2012 Steda Research is een onafhankelijk bureau voor marktonderzoek, gevestigd in Amersfoort. Wij werken sinds 1997 voor bedrijven, overheden en instellingen met als missie: Leveren van zinvolle informatie voor marketing- of managementbeslissers, scherp en op maat. Voor meer informatie:

2 INLEIDING Het bestuur van de VAO werkt aan een koersdocument, dat bij de komende Algemene Ledenvergadering aan de leden wordt voorgelegd. In dit verband is onder meer een meningspeiling onder leden uitgevoerd. Hierin is enerzijds gevraagd hoe men het lidmaatschap op dit moment ervaart, anderzijds is een aantal beleidskeuzes voorgelegd met de vraag welke voorkeursrichting men daarbij heeft. Het is onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Steda Research. Dit rapport beschrijft de resultaten, kort en bondig. Het betreft een online onderzoek in de huisstijl van de VAO. Er zijn 110 leden benaderd, waarvan er 53 hebben meegewerkt. Dit betekent een goede respons van 48%. Ruim een kwart van de respondenten is hooguit een jaar lid, versus 30 procent die zes jaar of langer lid is. Dit ligt in lijn met de verdeling van de ledenpopulatie. Hoe lang ben je al lid? 27% 43% 30% De pagina-indeling van dit rapport is: < 1 jaar 2-5 jaar 6+ jaar 1 Tevredenheid algemeen 3 Beeldvorming lidmaatschap 4 Ledenaantal en branchemaximering 5 Overige beleidsvoornemens 6 Communicatie 7 Aanbevelen Separaat verstrekt is de contactinformatie van leden die een aanbevelingsquote gaven, alsmede varia losse opmerkingen of suggesties naar het bestuur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de VAO, Ruth Gorissen ( ). Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

3 TEVREDENHEID ALGEMEEN Op de vraag hoe tevreden men is over het lidmaatschap, antwoordt 48 procent met een acht of hoger. Bijna éénvijfde is kritisch en geeft een vijf of zes. Er zijn geen leden die hun lidmaatschap met een vier of lager waarderen. Hoe tevreden ben je op dit moment over je lidmaatschap, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1-10? Het overall rapportcijfer is met 7,33 goed, maar niet uitzonderlijk. Zij die kort lid zijn, lijken (indicatief) iets kritischer dan zij die al langer lid zijn. Zij die een zes of lager geven, gaven als toelichtingen: - De keren dat ik ben geweest kwam het op mij over als een oldboys netwerk. Verder geeft het wel veel gezelligheid, maar weinig handel. - De vereniging heeft een bijzonder goede naam maar is te weinig belangenbehartiger en teveel gelieerd met de gemeente. - Doordat ik zelf te weinig aan bijeenkomsten heb kunnen deelnemen. - Ik ben geschrokken van gerommel in het bestuur. Ontslag Annette en hoe er om gegaan wordt met 'vrijwilligers' die diensten leveren voor VAO. - Ik vind het gezellig, maar het levert mijn bedrijf niet veel op. Voor mijn bedrijf hoeven er ook geen belangen te worden behartigd in Amersfoort. - Kom te weinig om te oordelen, dus zesje, gulden middenweg maar wel voldoende - Locatie In den Grooten Slock is te klein, teveel randzaken, inspiratie en taartsessies, duurzaam ondernemen, dagjes voor het goede doel etc. Daarnaast teveel vastigheden > meer focus op lol leggen, VAO is voor de contacten WEL zeer nuttig - Mijn cijfer heeft te maken met meer vernieuwen, andere activiteiten organiseren. Streven naar meer interactie met de leden. - Naar mijn mening weinig introductie informatie - Omdat ik nog niet vaak genoeg heb deelgenomen en dus nog niet de meerwaarde van het netwerk voor mijn organisatie heb kunnen ervaren. 42% 33% 19% 6% Rapportcijfer gemiddeld 6+ jaar lid 7, jr lid 7,26 <1 jr lid 7,31 Allen 7,33 5 7,5 Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

4 TEVREDENHEID ALGEMEEN (2) Zij die oordeelden met een acht of hoger, gaven als toelichtingen: - Aansprekende thema's en leuke activiteiten. - De leden zijn mensen die belangstelling voor elkaar hebben. Je staat eigenlijk nooit alleen, er komt altijd wel iemand naar je toe. - Een goede mix van mensen en bedrijven. Ruimte voor nieuwe activiteiten. - Gezellige, dynamische club. Leuke evenementen en get togethers. Heerst een ontspannen, goeie sfeer tussen gelijkgestemde ondernemers. En last but not least...een vrouwelijke voorzitter! - Gezelligheid, contacten, zakelijke deals met leden vv, bij Amersfoort horen, clubgevoel. Vriendschappen, maatschappelijke activiteiten soms. - Het biedt een informeel netwerk waar je laagdrempelig gebruik van kunt maken. - Het is erg leuk om collega-ondernemers te ontmoeten. Ik zie ze daarom als collega's. Vooral als ZZP'er is het erg fijn om met andere zelfstandigen te sparren. - Ik kan mij prima vinden in het informele karakter van de bijeenkomsten. Het zou leuk zijn een keer een excursie te organiseren. Niet teveel zzp ers als lid. Ben het zelf wellicht ook, maar dan wordt de spoeling dun qua potentiële vragen/opdrachten. - Ik vind de bijeenkomsten goed met fijne leden. Iedereen is positief ingesteld. De verzorging is prima en het is fijn om in deze setting meer mensen te leren kennen. - Ik vind het belangrijk om contact te hebben met ondernemers, en dus ook deze categorie van ondernemers, en dit vindt doorgaans op een plezierige manier plaats. - Ik vind het erg fijn om regelmatig contact te hebben met andere, kleine ondernemers en om samen dingen te ondernemen. Als zzp-er mis ik toch bijv. bedrijfsuitjes enzo en aan die behoefte voldoet de VAO voor mij. - inspirerende activiteiten, timmert aan de weg, no-nonsense mentaliteit, informele sfeer - Binding met verschillende ondernemers in Amersfoort, de bijeenkomsten op unieke locaties in de stad, de inloopborrels, voorziening van informatie wat er in ondernemend Amersfoort gebeurt, zowel van ondernemers als de gemeente. - Laagdrempelig, goede sfeer en leuke activiteiten. - Leuk netwerk zonder al te veel poe ha.. - Leuke club, niet direct veel zakelijk voordeel, wel goede netwerkfunctie. En, niet te vergeten, gezellig. - Leuke leden, toegankelijk. Organiseren afwisselende bijeenkomsten. Er is geen 'drempel' om niet te komen, iedereen kan zichzelf zijn. - Leuke mensen, veel gelijkgestemden, vaak van mijn leeftijd ook. Niet expliciet gericht op netwerken, wel op leuke contacten - Ongedwongen sfeer, altijd leuk om met medeondernemers uit Amersfoort te praten. - Ontmoeting met andere ondernemers dan ik ontmoet bij overige netwerkgroepen. - Open sfeer. Prettige mensen. No-nonsense. - Open, gezellige club. Netwerkelement goed aanwezig, zonder nadruk erop. - Plezierige club, goede activiteiten. - Vao is goed bezig, goede en actieve zaken die worden georganiseerd. Helaas maak ik er (te) weinig gebruik van. - Voornamelijk het gezelligheidsaspect; gelukkig niet al te veel "genetwerk" Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

5 BEELDVORMING LIDMAATSCHAP Leden ervaren in ruime meerderheid (90 procent) dat er gedurende het jaar voldoende activiteiten zijn om betrokken te zijn. Tegelijkertijd is voldoende onderling contact het minst scorende deelaspect, getuige dat slechts 55 procent het met de stelling daarover eens is. Genoeg activiteiten dus, maar men treft elkaar blijkbaar toch te weinig. Overigens voelt een ruime meerderheid zich thuis bij de VAO en vindt 81 procent dat er een open cultuur is voor nieuwe leden. In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende stellingen over de VAO? Voldoende activiteiten om betrokken te zijn Ik voel mij thuis bij de VAO 12% 30% 78% 51% 6% 4% 15% 4% De beeldvorming over de netwerkrol, de belangenbehartiging, de ledenpopulatie (kleinere MKB en branchemix) en de inhoud is wat vlak. Er komt geen forse kritiek naar voren, maar veel leden antwoorden hier neutraal en dus niet expliciet positief. Een redelijk deel van de leden geeft hiermee een signaal dat gezelligheid wat meer gepaard mag gaan met nut en, vooral, inhoud. Van de groep die hooguit een jaar lid is, weten velen (36 procent) geen antwoord op de vraag over belangenbehartiging. Over alle leden bezien heeft 16 procent hier geen beeld over. Meer uitleg over deze rol/taak ligt hiermee voor de hand. Open cultuur voor nieuwe leden Voel mij goed geïnformeerd over zaken die spelen Biedt goed platform om te netwerken Goede mix van bedrijven over sectoren Bestuur vult belangenbehartiging goed in Biedt mij voldoende inhoud 32% 9% 13% 14% 9% 8% 66% 60% 47% 48% 49% 49% 13% 6% 21% 4% 26% 1% 31% 8% 41% 2% 41% 2% Ten slotte in dit verband, nieuwe leden (<1 jaar) zijn op enkele punten evident kritischer dan anderen, namelijk rondom: -platform tot netwerken & voldoende onderling contact -geïnformeerd voelen over zaken die spelen -VAO doelgroep kleinere MKB & de branchemix Dit werpt de vraag op of er, na initiële aanmelding, voldoende aandacht is voor de groep nieuwe leden. Doelgroep kleinere MKB vind ik pré Voldoende onderling contact tussen leden 13% 6% 43% 49% 25% 39% 0% 80% zeer eens eens neutraal oneens 19% 6% Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

6 LEDENAANTAL EN BRANCHEMAXIMERING Het voornemen om de VAO te laten doorgroeien tot maximaal circa 150 leden, wordt door een meerderheid van de leden onderschreven. Nieuwe leden zijn hier sterker voor, dan zij die al 6+ jaar lid zijn, maar ook onder deze laatste groep is een meerderheid voor ca. 150 leden. Verder vindt 77 procent het huidige beleid van branchemaximering goed. Op deze beide punten lijkt er dus geen reden om voor een andere richting te kiezen dan er nu is, cq dan dat is voorgenomen. Het bestuur is voorstander van maximaal 150 leden. Ben je het hiermee eens? 62% 17% 11% 10% Rond de branchemaximering zijn de volgende toelichtingen genoteerd: Ja, doorgroeien tot 150 leden Nee, blijven bij huidige aantal van ca. 100 leden Nee, groter worden dan 150 leden Weet niet - Dit wist ik niet, ik denk dat het beter gecommuniceerd mag worden, wat de uitkomst ook wordt, ik heb geen voorkeur voor een maximum. - Maximering naar 2. - Niet te star, per geval bekijken, maar wel balans houden. - Wanneer er meer leden komen, kan het worden opgerekt. We hanteren tot nu toe een branchemaximering van 5 bedrijven per bedrijfstak. Ben je het hiermee eens? 77% 15% 8% Ja Nee, we moeten dit meer oprekken Anders Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

7 OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS Onder de respondenten (i.c. 48 procent van alle leden) is ruim draagvlak om aanmeldingen voor activiteiten uitsluitend via de website te laten verlopen. Ook het stimuleren van zelf-activering en toestaan dat ook nietbestuursleden de VAO zouden kunnen vertegenwoordigen, wordt overwegend instemmend ontvangen. Zij die 6+ jaar lid zijn, zijn overigens geen voorstander van zelf-activering, zij geven hier in meerderheid een neutraal antwoord. Minder positief is men over het idee om allerlei verzoeken/aanbiedingen van derden minder te filteren en sneller/ongefilterd op de website te plaatsen. Er zou nader gekeken kunnen worden voor welk type berichten dit meer of minder nijpend zou zijn, maar vooralsnog lijkt het geen prioriteit om de huidige aanpak hierin te wijzigen. De eerste stap is toch meer leden richting de website mobiliseren ; enige regie op de content zou prima passen in dat kader. Wat is je mening over de volgende ideeën van het bestuur? Aanmeldingen activiteiten uitsluitend via website Leden stimuleren meer zelf activiteiten op te zetten (b.v. innovatietaart) Ook niet-bestuursleden kunnen namens de VAO belangen behartigen in stedelijke en regionale initiatieven Verzoeken van derden meer ongefilterd door bestuur op de website 30% 68% 70% 91% 38% 30% 25% 32% 9% 2% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positief Neutraal Negatief Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

8 COMMUNICATIE Van de respondenten heeft 91 procent de website weleens bezocht, althans heeft er een mening over. Men is dan overwegend positief. Verder (niet in grafiek) is een overgrote meerderheid (85 procent) positief over de mogelijkheid om op de website een eigen profiel aan te kunnen maken. Als het gaat om het gebruik hiervan zijn de antwoorden: Wat vind je van de nieuwe website die we sinds de zomer hebben? 64% - Heb ik al gedaan 43% - Ga ik nog doen 49% - Ga ik niet doen 8% Kortom in de breedte is men positief over de profiel-optie, maar het gebruik ervan blijft vooralsnog beperkt. Wellicht dat sommigen hulp nodig hebben, hetgeen dan actief kan worden gefaciliteerd? Verder kan wellicht een actie hieromtrent worden verzonnen, of anderszins een gericht plan worden gemaakt om leden op dit punt te stimuleren tot handelen. 23% 4% 9% Positief Neutraal Negatief Weet niet, site nooit bezocht Verder volgt grofweg éénderde van de leden de VAO op Twitter en /of de LinkedIn Group. Het grootste onbenutte potentieel zit bij de LinkedIn Group, gegeven dat 89 procent van alle leden een LinkedIn account heeft. Volg je de VAO op... Twitter 30% 32% 38% Belangrijk is wel goed te bepalen welke plek deze kanalen hebben, in het licht ook van de website en de ledenmails. Wat en hoe wil je met leden communiceren, welke mate van interactiviteit streef je na? Is het ene kanaal belangrijker om eerder te ontwikkelen dan de andere? LinkedIn group 34% 55% 11% Ja Nee, wel account Nee, ook geen account Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

9 AANBEVELEN Het werkt stimulerend bij organisatieontwikkeling om niet alleen rode vlaggen te zetten, maar ook aandacht te geven aan enthousiaste klanten, diegenen met een hoge aanbevelingsintentie van uw product of dienst. Deze promoters bieden potentie op varia vlak: commercieel (bij feitelijk aanbevelen, liefst met gezag) ontwikkelen van nieuwe producten of diensten (co-creatie) stimuleren van uw medewerkers of vrijwilligers versterken van klantgerichte focus en klantbeleving Hoe waarschijnlijk is het dat je de VAO aanbeveelt aan bevriende relaties of collega's? 6+ jr lid 2-5 jaar lid <1 jr lid 14% 25% 35% 64% 69% 52% 22% 6% 13% Vertrekpunt is de zogeheten NetPromoterScore (NPS), een score voor word of mouth aanbevelingsintentie. Uit de antwoorden op een schaal van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk) worden promoters (score 9/10) en detractors (score 0 t/m 6) bepaald. De NPS is dan %promoters-%detractors. Allen 26% 60% Promoter Passive Detractor 14% Van de leden is 26 procent Promoter en 14 procent Detractor. Dit leidt tot een NPS van 12 (*). Het is duidelijk dat het bij nieuwe leden tijd kost voordat zij geneigdheid tot aanbevelen ontwikkelen, getuige hun NPS -8. Extra aandacht voor deze groep is ook hierom dus van belang. NetPromoterScore: Promoters - Detractors 6+ jr lid 19 (*)Ter vergelijk: -Harley Davidson: +70 -Apple: +50 -een gemiddelde MKB organisatie: +5 -een grote landelijke energieleverancier: jaar lid <1 jr lid Allen Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

10 AANBEVELEN (2) Aan Promoters is gevraagd of zij in 1 quote hun enthousiasme over de VAO wilden verwoorden, opdat die desgewenst op de website geplaatst kunnen worden. De bijbehorende namen ter verificatie voor publicatie zijn separaat aan het bestuur verstrekt. De betreffende quotes: - Bij de VAO leer je op een ontspannen manier mede-ondernemers kennen. Niet teveel formaliteiten, gewoon af en toe energie ophalen bij gelijkgestemden. - Club van enthousiaste, "doe maar gewoon" ondernemers met hart voor hun zaak, hun stad, hun regio en met oog voor andere mooie dingen in het leven. - De VAO biedt naast de bekende en bijna obligate gezelligheid ook een goed en hecht platform voor en door ondernemers. Een aanrader voor MKB'ers. - De VAO is een open, aangename vereniging, waarbij nut (netwerken) en gezelligheid (inloopborrels, bottertochten e.d) goed samengaan. - De VAO is een toegankelijke vereniging waar menig Amersfoortse ondernemer zich snel thuis kan voelen en in relatief korte tijd een gewaardeerd netwerk op kan bouwen. Dat komt o.a. doordat het bestuur afwisselende en interactieve bijeenkomsten organiseert. - De VAO is een vereniging met enthousiaste ondernemers die een mooie balans vindt in het organiseren van -ook inhoudelijke- activiteiten met contacten onderhouden in een doorgaans plezierige setting. - De VAO is interessant als je van netwerken houdt met andere Amersfoortse ondernemers uit diverse branches. Gezellig netwerken bij een borrel of een informatieve avond, de afwisseling maakt het leuk! - Een club om je als ondernemer thuis in te voelen. - Een stel fijne mensen. - Met zijn allen weten we en kunnen we veel meer. - Naast het ontmoeten, vind ik het erg positief dat de VAO zich actief inzet voor maatschappelijke doelen. (btw: " het bestuur bepaalt..") - VAO is voor mij de gelegenheid om op een informele manier te netwerken met bijzondere en inspirerende ondernemers uit Amersfoort. - Zeker de gezelligste (ondernemers)club van Amersfoort. Geen grote bedrijven, wel grote invloed. Meningspeiling leden 2012, VAO, 14 december 2012 pagina Steda Research marktonderzoek

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015

VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 1 VERENIGING AUTO VAN DE ZAAK ALGEMENE RESULTATEN INZICHTELIJK GEMAAKT RAPPORT 2014 INCLUSIEF BERIJDERSVERKIEZING BESTE LEASEMAATSCHAPPIJ 2014/2015 Voorwoord 3 VOORWOORD Tot ons genoegen zien wij elk

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Werknemersparticipatie en verbondenheid. Werknemersparticipatie en verbondenheid. Ten geleide

Werknemersparticipatie en verbondenheid. Werknemersparticipatie en verbondenheid. Ten geleide Ten geleide Het besturen van het bedrijf is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden. Globalisering van markten, razendsnelle ontwikkelingen op technologisch gebied en toenemend individualisme

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie