IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN"

Transcriptie

1 IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken

2 Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx Aalst tel fax website: STAD AALST 2 Ik wil voor eigen rekening werken

3 Voorwoord Starten met een eigen zaak. Veel mensen dromen ervan. Zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich een inkomen te verschaffen, zelfstandig plannen maken en beslissen, het eigen werkritme bepalen, een hobby uitwerken,... Het zijn enkele argumenten die het zelfstandig beroep aantrekkelijk maken. Sommigen blijven dromen, anderen zetten de stap en laten zich als zelfstandige inschrijven. Ook de aanslepende werkloosheid betekent voor een aantal mensen een stimulans om een eigen zaak te starten. De stad wenst je uiteraard te steunen met je initiatief. Alvorens echter met een eigen zaak te beginnen, moet dit vooraf grondig worden bestudeerd en moeten de risico's zoveel mogelijk worden berekend. Een holder-de-bolder aanpak is altijd een enorme vergissing. In Aalst een nieuwe handelszaak beginnen bijvoorbeeld, moet grondig worden overwogen omdat Aalst nu eenmaal een fantastisch winkelcentrum is met een erg grote aantrekkingskracht, maar ook met een enorm aanbod. Als beginner optornen tegen talrijke gevestigde zaken, is geen gering risico. Dat risico berekenen is een "must". Om als zelfstandige te starten, moeten daarnaast nog heelwat administratieve formaliteiten worden vervuld. Deze gids wil dan ook in de eerste plaats aan de geïnteresseerden een overzicht geven van wat zoal moet worden gedaan, welke verplichtingen de zelfstandige heeft, tot wie hij zich moet wenden,... Wie meer inlichtingen wil, kan steeds terecht bij de van de stad, Kasteel Terlinden, Square Jacques Geerinckx 2, 9300 Aalst. namens het college van burgemeester en schepenen Wim Leerman stadssecretaris Christoph D Haese burgemeester Paul Stockman schepen van Locale Economie en Foren, Landbouw, Sociale Economie STAD AALST 3 Ik wil voor eigen rekening werken

4 Inhoud Algemene startersformaliteiten Minimumleeftijd en persoonsgebonden voorwaarden... 5 Sociaal statuut van zelfstandigen... 5 Eenmanszaak of vennootschap... 6 Openen van een rekening... 7 Basiskennis bedrijfsbeheer/beroepsbekwaamheid... 7 Inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen Inschrijving bij een BTW-kantoor Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Aansluiting bij een ziekenfonds Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen Opstellen van een oprichtingsakte Registratie van de akte bij een registratiekantoor van de FOD Financiën Neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel.. 13 Inschrijving bij een ondernemingsloket Specifieke vergunningen en reglementering Gereglementeerde beroepen De milieuvergunning Bijzondere exploitatievergunningen Dienstverlenende, vrije en intellectuele beroepen Fabricatie en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen Vergunning beenhouwer-spekslager Erkenning van bouwaannemers Ambulante handel Kermisactiviteiten Beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen Stedenbouwkundige vergunning Sociaal-economische vergunning handelsvestigingen Handelshuurovereenkomst Wekelijkse rustdag en verplichte avondsluiting Ijkverplichtingen van meetwerktuigen Nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie (belwinkel) Billijke vergoeding Boekhoudkundige verplichtingen Fiscale verplichtingen Personeel tewerkstellen Inschrijving bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Aansluiting bij een kinderbijslagfonds Aansluiting bij een vakantiefonds Verzekering tegen arbeidsongevallen Oprichting interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Opmaken van een arbeidsreglement Melding van tewerkstelling bij het ontvangkantoor directe belastingen Subsidies Infosessies voor starters Opleiding en vorming Adviesverlening Adressenlijst STAD AALST 4 Ik wil voor eigen rekening werken

5 Algemene startersformaliteiten Minimumleeftijd en persoonsgebonden voorwaarden meerderjarig zijn (18 jaar) de burgerrechten bezitten handelingsbekwaam zijn Sociaal statuut van zelfstandigen Zelfstandige in hoofdberoep Een zelfstandige is een persoon die een beroepsactiviteit uitoefent zonder gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst of een statuut. Er bestaat geen vorm van ondergeschiktheid. Het is dus iemand die beroepshalve geen werknemer of ambtenaar is. Hij heeft een eigen sociaal statuut en is hij onderworpen aan een specifieke regeling inzake de sociale zekerheid. Zelfstandige in bijberoep Een zelfstandige kan zijn activiteit als een bijkomende activiteit uitoefenen. In dat geval geniet hij sociale voorzieningen via zijn (minstens halftijds) uitgeoefende activiteit in loondienst of via een ander statuut (bijvoorbeeld van gepensioneerde). Helper Een helper is een persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. Hij is ook onderworpen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige. De meewerkende echtgenoot Een persoon wordt beschouwd als meewerkende echtgenoot van een zelfstandige wanneer hij of zij: partner is van een zelfstandige (via een huwelijks- of samenlevingscontract) effectief zijn/haar medewerking verleent geen inkomen uit een andere beroepswerkzaamheid heeft of geen vervangingsinkomen dat recht geeft op sociale zekerheid (ten minste gelijk aan die van zelfstandigen) In dat geval is de meewerkende echtgenoot onderworpen aan het maxi-statuut van de zelfstandigen. Dit statuut biedt dezelfde voordelen als aan de zelfstandige behalve de faillissementsverzekering. Meer inlichtingen over het sociaal statuut van de zelfstandigen alsook hun rechten en verplichtingen, kan je vinden bij de: FOD Sociale Zekerheid Algemene Directie Zelfstandigen Eurostation II Victor Hortaplein 40 bus Brussel tel fax STAD AALST 5 Ik wil voor eigen rekening werken

6 Eenmanszaak of vennootschap Voor je start met een zaak moet je beslissen aan welke juridische vorm je de voorkeur geeft: de eenmanszaak of de vennootschap. Aangezien er geen eenvormige oplossing bestaat die voor alle ondernemingen geldt, beperken wij ons tot een korte opsomming van enkele voor en nadelen van de eenmanszaak tegenover de vennootschap. Om de vennootschapsvorm te kiezen die het best beantwoordt aan je doelstellingen, kan je het best een notaris of een bedrijfsadviseur raadplegen. snelle beslissingen EENMANSZAAK bedrijf is gemakkelijker te leiden (1 persoon) alle winst is voor 1 enkele bedrijfsleider beperkte oprichtingskosten en formaliteiten (geen oprichtingsakte, geen financieel plan, geen bankattest) geen minimum startkapitaal Meestal volstaat een vereenvoudigde boekhouding financieel bindt u zich persoonlijk met al uw bezittingen (uw schulden blijven u volgen). Mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige onvatbaar voor beslag verklaard worden. Dit is enkel voor natuurlijke personen in hoofdberoep. het faillissement van de onderneming is ook uw faillissement personenbelasting is meestal hoger dan vennootschapsbelasting Voordelen Nadelen VENNOOTSCHAP theoretisch staan vennoten buiten het faillissement van de vennootschap Bij bepaalde vennootschappen zijn vennoten slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng vennootschapsbelasting is meestal lager dan personenbelasting verschillende personen kunnen middelen samenbrengen de werking van een vennootschap is logger en ingewikkelder (raad van bestuur, algemene vergaderingen) de oprichtingskosten kunnen vrij hoog zijn (oprichtingsakte bij notaris, financieel plan, bankattest, verslag bedrijfsrevisor) de wet legt strenge publicatieformaliteiten voor de jaarrekening op meer boekhoudkundige verplichtingen minimumkapitaal is vereist naargelang de vennootschapsvorm Stopzetting activiteit en vereffening van de vennootschap brengen kosten mee STAD AALST 6 Ik wil voor eigen rekening werken

7 Meer info over dit onderwerp vindt je ook bij de rubriek Ondernemingen en zelfstandigen leven van een onderneming een onderneming oprichten op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Openen van een rekening Iedere zelfstandige is verplicht een rekening te openen bij een financiële instelling naar keuze. Deze rekening moet verschillen van je privé-rekening zodat de handels- en privéverrichtingen gescheiden blijven. Indien het om een vennootschap gaat, moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Het nummer van je rekening, de naam van de financiële instelling en de naam van de onderneming moeten worden vermeld op je facturen, rekeningafschriften en alle andere documenten waarmee een betaling wordt gevorderd. Basiskennis bedrijfsbeheer/beroepsbekwaamheid Elke KMO (hetzij éénmanszaak, hetzij vennootschap) die moet ingeschreven worden in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), moet bij het ondernemingsloket van zijn keuze bewijzen over een basiskennis van het bedrijfsbeheer te beschikken. Dit geldt zowel voor een activiteit in bijberoep als in hoofdberoep. Deze kennis bestaat uit: A. ondernemend denken en ondernemerscompetenties B. elementaire kennis van - de oprichting van een onderneming - de boekhouding, financiële en fiscale aspecten - het commerciële beheer - de wetgeving Er zijn een aantal mogelijkheden om de basiskennis van het bedrijfsbeheer te bewijzen: 1. DIPLOMA S Als je bijvoorbeeld in het secundair onderwijs een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer hebt behaald, of als je een diploma van het hoger onderwijs, secundair volwassenenonderwijs of centrum voor middenstandsopleiding bezit, bewijs je de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Je kan een versnelde cursus bedrijfsbeheer volgen bij: Syntra Midden-Vlaanderen Wijngaardveld Aalst tel fax Beroepsbekwaamheid wordt meestal bewezen met een opleiding in het technisch of beroepssecundair onderwijs of het middenstandsonderwijs. 2. PRAKTIJKERVARING Je bezit geen diploma maar je hebt gedurende een aantal jaren gewerkt. Als je dat kunt aantonen, bewijs je de vereiste kennis. STAD AALST 7 Ik wil voor eigen rekening werken

8 3. EXAMEN Als je geen diploma s of praktijkervaring hebt, kan je een examen afleggen bij de : FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene directie KMO-beleid dienst Ondernemingsloketten Centrale examencommissie North Gate 4e verdieping tel fax EEN DERDE PERSOON LEVERT HET BEWIJS Onder bepaalde voorwaarden kan je een beroep doen op een derde persoon, die daadwerkelijk zal instaan voor het dagelijks bestuur (basiskennis van het bedrijfsbeheer) en/of de dagelijks technische leiding (beroepsbekwaamheid). Die derde persoon kan zijn: je echtgeno(o)t(e), partner met wie je minstens 6 maanden samenwoont, de wettelijk samenwonende partner, zelfstandige helper of de loontrekkende die met dit doel aangeworven werd. Een vennootschap hangt altijd af van een derde, natuurlijke persoon om te voldoen aan de ondernemersvaardigheden. In de meeste gevallen is dat de zaakvoerder (bvba) of de afgevaardigde bestuurder (nv). Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland, kunnen de ondernemersvaardigheden ook bewijzen met een EG-verklaring. Dit is een verklaring uit het land van herkomst over de praktijkervaring en eventueel de schoolse opleiding van de betrokkene. In de volgende gevallen moet GEEN basiskennis van het bedrijfsbeheer worden bewezen: de ondernemingen die geen KMO zijn; de KMO die op 1 januari 1999 al ingeschreven was in het handelsregister; de titularis van een dienstverlenend intellectueel beroep gereglementeerd krachtens de kaderwet van 1 maart 1976 (accountant, vastgoedmakelaar, ); beroepen die krachtens een andere wet gereglementeerd zijn Het getuigschrift basiskennis van bedrijfsbeheer kan zonder bewijsvoering verkregen worden door: 1. de overlevende echtgenoot die de beroepsactiviteit verderzet van een ondernemingshoofd dat zelf voldeed aan de gestelde eisen of er definitief van vrijgesteld was 2. de minstens 6 maand samenwonende partner van de overledene 3. de wettelijk samenwonende 4. de vennootschap die aan de gestelde eisen voldeed in hoofde van een overleden zaakvoerder of orgaan, wanneer diens overlevende echtgenoot of partner (mits deze het bewijs levert van minstens 3 jaar samenwonen door een uittreksel uit de bevolkingsregisters) zaakvoerder of orgaan is geworden Zijn voorlopig vrijgesteld: De overnemers van een onderneming gedurende 1 jaar volgend op deze overdracht. (De overlater moet alle activiteiten stopzetten.) De kinderen van een overleden ondernemingshoofd dat zelf voldeed aan de gestelde eisen of er definitief van vrijgesteld was, gedurende 3 jaar volgend op dit overlijden. STAD AALST 8 Ik wil voor eigen rekening werken

9 Bij minderjarige kinderen: 3 jaar vanaf hun meerderjarigheid. Opgelet! Wanneer de persoon die de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of de beroepsbekwaamheid bewijst, de onderneming verlaat, heeft de onderneming 6 maanden de tijd om de toestand regulariseren. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen De KBO is een elektronisch register dat de identificatiegegevens van ondernemingen opneemt, bewaart en ter beschikking stelt. De KBO wordt beheerd door de Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. De volgende ondernemingen (zowel in hoofd als in bijberoep) moeten zich vóór de start van hun activiteit laten inschrijven in de KBO: rechtspersonen naar Belgisch recht; de vestigingseenheden, organisaties en diensten naar Belgisch recht die een missie in het algemeen belang uitvoeren of verbonden zijn aan de openbare orde en die beschikken over een financiële autonomie en een verschillende boekhouding dan de rechtspersonen naar Belgisch recht waarvan ze afhangen; rechtspersonen naar buitenlands recht of internationaal recht die beschikken over een zetel in België of zich moeten inschrijven in uitvoering van een verplichting die is opgelegd door de Belgische wetgeving; verenigingen zonder rechtspersoon die zich moeten inschrijven in uitvoering van een verplichting die is opgelegd door de Belgische wetgeving; Natuurlijke personen die als zelfstandige: een economische en professionele activiteit uitoefenen in Belgiê op een regelmatige manier, in hoofd of bijberoep; zich moet inschrijven in uitvoering van een verplichting opgelegd door de Belgische wetgeving; alle vestigingseenheden; niet-handelsondernemingen naar privaat recht, met name alle ondernemingen naar privaat recht die een vestiging in België hebben (en die dus een economische activiteit uitoefenen) maar die geen handels of ambachtelijke hoedanigheid hebben. Het gaat hier vooral over vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen (advocaten, bedrijfsrevisoren, ) Die inschrijving gebeurt via een ondernemingsloket naar keuze. Zij controleren vooraf of je voldoet aan de voorwaarden tot uitoefening van de betreffende activiteit (machtigingen, toelatingen, licenties, enz.. afgeleverd door de diverse administraties). Zij verifiëren ook de bekwaamheden van de ondernemer: basiskennis van het bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheden/vestigingsattest. De ondernemingsloketten mogen tevens de ondernemers bijstaan om hun formaliteiten inzake toegang tot het beroep te volbrengen en tussenbeide te komen bij desbetreffende administraties. Bij inschrijving in de KBO wordt je een uniek ondernemingsnummer toegekend. STAD AALST 9 Ik wil voor eigen rekening werken

10 Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen, dan wordt er voor elke vestiging een vestigingseenheidsnummer toegekend. Je bent verplicht het ondernemingsnummer te gebruiken bij elk contact met de administratieve en rechterlijke overheden. Het nummer moet steeds voorzien zijn op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken. Tevens moet ook op gebouwen, marktkramen en voertuigen die hoofdzakelijk voor de handelsactiviteit worden gebruikt, op duidelijk zichtbare wijze het ondernemingsnummer (niet het vestigingseenheidsnummer) aangebracht worden. Iedere wijziging van gegevens (bv. adreswijziging, bijkomende activiteit, ) moet u onverwijld melden bij het ondernemingsloket. In geval van beëindiging van alle activiteiten of sluiting van één van de vestigingseenheden, moet je binnen 1 maand na de beëindiging om de doorhaling van de inschrijving verzoeken. Voor inschrijving in de KBO als handels of ambachtsonderneming betaal je 82,50 EUR (inclusief 1 vestigingseenheid) plus 82,50 EUR per bijkomende eenheid. Voor een niet-handelsonderneming naar privaat recht is de eerste inschrijving en alle vestigingseenheden gratis. Elke wijziging nadien kost 82,50 EUR. De erkende ondernemingsloketten in Aalst kan je vinden achteraan de brochure. Inschrijving bij een BTW-kantoor Vooraleer je met je beroepswerkzaamheden begint, moet je als belastingplichtig zelfstandige, aangifte doen bij de controledienst van het BTW-kantoor waar je onderneming gevestigd is. Het maakt niet uit of je de activiteit uitoefent in hoofd of bijberoep. Je kan ook, mits betaling, je ondernemingsnummer via het ondernemingsloket laten activeren bij de BTW. AALST 1 Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax Ambtsgebied : Deel van de stad Aalst, bestaande uit een deel van de oude stad Aalst, gelegen ten noorden van de as der volgende wegen : Gentsesteenweg, Gentsestraat, Vlaanderenstraat, Nieuwstraat, Grote Markt, Molenstraat, Werf, Molendries, Hoveniersstraat en Moorselbaan en uit de deelgemeenten Gijzegem, Hofstade en Nieuwerkerken. AALST 2 Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax Ambtsgebied : Deel van de stad Aalst, bestaande uit een deel van de oude stad Aalst, gelegen ten zuiden van de as der volgende wegen : Gentsesteenweg, Gentsestraat, Vlaanderenstraat, Nieuwstraat, Grote Markt, Molenstraat, Werf, Molendries, Hoveniersstraat en Moorselbaan en uit de deelgemeenten Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel. AALST 3 Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax Ambtsgebied : Gemeenten Denderleeuw, Haaltert en deel van de stad Aalst bestaande uit de deelgemeente Erembodegem. Als BTW-plichtige heb je tal van verplichtingen die je moet nakomen. Het BTW-kantoor zal je de nodige informatie verstrekken. STAD AALST 10 Ik wil voor eigen rekening werken

11 Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige (in hoofd én bijberoep) moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar keuze ten laatste op het moment van het begin van de effectieve uitoefening van de zelfstandige activiteit. Richt je een vennootschap op, dan moet je zowel jezelf als de vennootschap aansluiten. Indien je niet aansluit binnen de vastgestelde termijn, wordt je van ambtswege aangesloten bij het sociale verzekeringsfonds van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): Nationale Hulpkas Jan Jacobsplein Brussel tel fax Aan het sociaal verzekeringsfonds dien je sociale bijdragen te betalen. In het begin van elk kalenderkwartaal (de maanden januari, april, juli en oktober) ontvang je een vervalbericht. De bedragen moet je uiterlijk voor het einde van het kwartaal betalen. De bijdragen hangen af van het bedrijfsinkomen dat je als zelfstandige genoot het voorafgaande derde kalenderjaar. Starters betalen gedurende 3 jaar een voorlopige bijdrage die later herberekend wordt op basis van de inkomsten van het betreffende jaar. Het verschil tussen de voorlopige en de definitieve bijdragen zal dan gevorderd of terugbetaald worden. Wanneer je in regel bent met de betaling van uw sociale bijdragen heb je recht op gezinsbijslagen, een ziekte-en invaliditeitsverzekering (aansluiten bij een ziekenfonds), een moederschapsverzekering, een pensioen en een recht op een faillissementsverzekering. Aansluiting bij een ziekenfonds Om te kunnen genieten van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, dien je je als zelfstandige aan te sluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze, of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) Franklin Rooseveltlaan Gent tel fax Je moet een attest van je sociale verzekeringskas voorleggen waaruit blijkt dat je met je verplichtingen inzake sociale bijdragen in orde bent. Vanaf de aansluiting zijn jij en je gezin verzekerd voor grote risico s zoals bepaalde ziekten, ziekenhuisopnamen, belangrijke heelkundige ingrepen, bevallingen, beroepsrevalidatie, enz... Én voor de kleine risico s zoals raadplegingen bij de huisarts en aankoop van geneesmiddelen. STAD AALST 11 Ik wil voor eigen rekening werken

12 Bijkomende formaliteiten voor vennootschappen Opstellen van een oprichtingsakte Je zal met de vennoten een oprichtingsakte moeten opmaken. Voor de oprichting van een BVBA, een NV of een CVBA (de meest courante vennootschapsvormen) moet je beroep doen op een notaris die een authentieke akte zal opstellen en verlijden. Voor te leggen documenten : een financieel plan; voor een inbreng in contanten: het bewijs van de opening van een rekening op naam van de vennootschap in oprichting (attest van de bank); voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor. Voor de andere vennootschapsvormen zoals vennootschap onder firma (VOF), gewone commanditaire vennootschap en een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan je je ook best wenden tot een notaris ook al volstaat soms een onderhandse akte. Registratie van de akte bij een registratiekantoor van de FOD Financiën De oprichtingsakte van de vennootschap moet geregistreerd worden in een registratiekantoor van de FOD Financiën - Administratie van het kadaster, Registratie en Domeinen - Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie. Registratiekantoren Aalst Dr. André Sierensstraat 16 b Aalst tel fax (Aalst I) tel fax (Aalst II) tel fax (Aalst III) Indien het gaat om een authentieke akte dan moet dit gebeuren binnen de 15 dagen door de notaris. Een onderhandse akte moet je zelf registreren binnen de 4 maanden. STAD AALST 12 Ik wil voor eigen rekening werken

13 Neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten binnen de 15 dagen na het opstellen van de oprichtingsakte een uittreksel van de oprichtingsakte neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Rechtbank van Koophandel Dendermonde Griffie Noordlaan Dendermonde tel fax Voor nv s, (starter) bvba s en cvba s doet de notaris die neerlegging wordt uitgevoerd door de notaris en de akte wordt opgenomen in het rechtspersonenregister. De griffier zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) die aan de vennootschap een ondernemingsnummer toekent. De griffier zorgt eveneens voor de publicatie van de akte (tegen betaling) in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Inschrijving bij een ondernemingsloket Hoewel vennootschappen reeds zijn opgenomen in de KBO en een ondernemingsnummer hebben bekomen via de griffier van de rechtbank van koophandel, moeten ook zij zich laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming bij een ondernemingsloket. STAD AALST 13 Ik wil voor eigen rekening werken

14 Specifieke vergunningen en reglementering Gereglementeerde beroepen Om één van onderstaande gereglementeerde beroepen als zelfstandige uit te oefenen, moet je, naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer, ook bewijzen over de nodige beroepsbekwaamheid te beschikken. Bouw, electrotechniek en aanverwante beroepen ruwbouw stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten algemeen schrijnwerk eindafwerkingsactiviteiten installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair elektrotechnische activiteiten algemene aannemingsactiviteiten Voertuigen motorvoertuigen intersectoraal motorvoertuigen tot 3,5 ton motorvoertuigen meer dan 3,5 ton rijwielactiviteiten Handel en diensten kapper/kapster schoonheidsspecialist(e) voetverzorg(st)er masseur/masseuse opticien dentaaltechnicus begrafenisondernemer droogkuiser-verver Voeding slager-groothandelaar restaurateur of traiteur-banketaannemer brood- en banketbakker Andere droogkuiser-verver Installateur-frigorist Indien je een dergelijk beroep wenst uit te oefenen, in hoedanigheid van ondernemingshoofd (of als zelfstandig zaakvoerder van een inrichting waar een gereglementeerd beroep wordt uitgeoefend), dan moet je in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat jij, of één van je aangestelden, de door de wet vereiste kennis inzake bedrijfsbeheer (zie blz. 7) en vakbekwaamheid bezit. Zowel diploma s als praktijkervaring in het beroep kunnen het bewijs leveren van kennis STAD AALST 14 Ik wil voor eigen rekening werken

15 inzake beheer en/of vakkennis. Als je hierover niet beschikt, kan je een examen afleggen voor de Centrale Examencommissie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (tel ) Wie kan de beroepsbekwaamheid bewijzen? activiteit uitgeoefend door een natuurlijk persoon het ondernemingshoofd de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende of de sinds 6 maanden samenwonende partner de zelfstandig helper een daartoe aangenomen werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur activiteit uitgeoefend door een rechtspersoon de zaakvoerder het bedrijfsorgaan dat instaat voor het dagelijks beheer een werknemer die belast is met de dagelijkse technische leiding de bestuurder die belast is met de dagelijkse technische leiding Een waarschuwing : De wet voorziet zware gerechtelijke sancties inzake het uitoefenen van een gereglementeerd beroep zonder het vereiste getuigschrift: correctionele straffen en sluiten van de inrichting! Voor meer inlichtingen over een gereglementeerd beroep kan je terecht bij: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene directie KMO-beleid dienst Ondernemingsloketten North Gate - 4de verdieping Koning Albert II laan Brussel tel fax De milieuvergunning Bepaalde ondernemingen mogen slechts worden geëxploiteerd mits er een milieuvergunning voor werd verkregen of er een melding werd ingediend. Voor je met om het even welke bedrijvigheid start, raden wij aan enkele maanden op voorhand bij de dienst Leefmilieu te informeren of je al dan niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent. De milieureglementering omvat het Decreet betreffende de Milieuvergunning van 28 juni 1985 en haar uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen. De uitvoeringsbesluiten zijn beter gekend onder de naam VLAREM I en VLAREM II : het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning en de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne. Overeenkomstig het VLAREM worden de hinderlijke inrichtingen in 3 verschillende klassen ingedeeld, naargelang de graad waarin zij belastend zijn voor de mens en het milieu. Hierbij wordt niet alleen met de aard maar ook met de omvang en de ligging van de inrichting rekening gehouden. Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig. Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht. Je kan nagaan tot welke klasse je bedrijf behoort op basis van de meest recente indelingslijst van VLAREMI. De exploitant van een inrichting van de derde klasse (bv. gebruik mazouttank, airconditioning) moet een meldingsformulier invullen en aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs overmaken aan het college van burgemeester en STAD AALST 15 Ik wil voor eigen rekening werken

16 schepenen van de gemeente waarin de inrichting is gelegen. Daarbij wordt ook een (eventueel door de exploitant zelf getekend) plan van de gemelde inrichting gevraagd. De procedure voor een melding is zeer eenvoudig. Na ontvangst wordt nagegaan of de melding volledig en correct ingevuld is en desgevallend voorzien is van de nodige bijlagen. De exploitatie van de gemelde inrichting mag worden aangevat de dag na de datum dat de melding met alle vereiste gegevens werd gedaan op voorwaarde dat voldaan is aan het algemene inplantingsvoorschrift voor inrichtingen van derde klasse en de algemene en sectorale voorwaarden (VLAREM II). Het college neemt akte van de melding. Ze kan ook bijzondere milieuvoorwaarden opleggen. Het afschrift van die aktename wordt achteraf aan de exploitant aangetekend opgestuurd. De exploitant van een inrichting van de eerste klasse moet een milieuvergunningsaanvraag indienen bij de deputatie van de provincie waarin zijn inrichting zich bevindt, na de betaling van een dossiertaks van 123,95 EUR. Voor een inrichting van klasse 2 dient een milieuvergunningsaanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de inrichting staat. De dossiertaks bedraagt 61,97 EUR. De vlaremdossiertaks wordt geheven door de Vlaamse overheid voor milieuvergunningsaanvragen en beroepen over milieuvergunningsaanvragen. De opbrengst wordt rechtstreeks en integraal gestort aan het 'Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur'. Deze dossiertaks moet je betalen vóór je een milieuvergunningsaanvraag of beroep indient. Voeg je je bewijs van betaling van deze dossiertaks niet toe, dan zal je vergunningsaanvraag of beroep van rechtswege onvolledig worden verklaard. In Aalst wordt er geen specifieke dossiertaks gevraagd voor milieuvergunningsaanvragen of meldingen in het kader van het VLAREM. Enkel het zegelrecht dient te worden betaald. Zowel de beslissing als het bijhorende afgeleverde plan worden voorzien van zegels (zegelrecht 3,- EUR/stuk). Deze zegels kun je betalen bij afgifte tegen ontvangstbewijs ofwel via overschrijving op volgend rekeningnr. van de stad Aalst BE met vermelding "naam-melding of milieuvergunningsaanvraag klasse 2". De indelingslijst en de meldings-en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de dienst Leefmilieu. Je vindt deze samen met de info over de dossiertaks ook op de site van LNE ( Heb je vragen over de indelingslijst en/of heb je hulp nodig bij het bepalen of je al dan niet meldings- of vergunningsplichtig bent, dan kan je steeds terecht bij de dienst Leefmilieu - Team Milieuhygiëne en -handhaving. De exploitatie van een inrichting van klasse 1 of 2 mag pas na het bekomen van de milieuvergunning worden aangevat. De vergunningverlenende overheid dient een beslissing te nemen binnen de 105 dagen na de ontvankelijk- en volledigverklaring voor een klasse 2- inrichting en 4 maanden na de ontvankelijk- en volledigverklaring voor een klasse 1- inrichting (verlengbaar met 2 maanden). Binnen die termijn wordt aan verschillende instanties advies gevraagd en wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Gedurende 30 dagen ligt het dossier ter inzage van de bevolking. Gedurende dezelfde periode wordt de bekendmaking van de aanvraag aangeplakt op de plaats van de exploitatie en aan het stadhuis. Voor klasse 1-inrichtingen omvat het openbaar onderzoek eveneens het schriftelijk ter kennis brengen van de aanvraag aan de eigenaars en bewoners van gebouwen in een straal van 100 meter rond de inrichting en de bekendmaking van het openbaar onderzoek in Denderend Aalst en op de website van de stad Aalst ( Er kunnen bij de exploitatie naast de algemene en sectorale voorwaarden ook bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan beroep worden aangetekend bij de deputatie van de provincie. Tegen een beslissing van de deputatie van de provincie is er beroep mogelijk bij de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmillieu. Er is ook een koppeling tussen de stedenbouwkundige vergunning en de STAD AALST 16 Ik wil voor eigen rekening werken

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Werf 9 9300 Aalst tel. 053 72 36 70 fax 053 72 31 07 e-mail: economie@aalst.be website:

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

mei 2013 Zich vestigen als zelfstandige in België

mei 2013 Zich vestigen als zelfstandige in België mei 2013 Zich vestigen als zelfstandige in België Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

april 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

april 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België april 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Nadere informatie

ADRESSENLIJST. onroerende voorheffing 45. boekhouding 50. inschrijving BTW 12

ADRESSENLIJST. onroerende voorheffing 45. boekhouding 50. inschrijving BTW 12 ADRESSENLIJST Belastingdienst voor Vlaanderen Onroerende voorheffing Bauwensplaats 13 bus 2-9300 Aalst tel 078 15 30 15 - fax 053 72 23 75 www.onroerendevoorheffing.be Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut royal MEDEDELING AAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon:.. Natuurlijk persoon / rechtspersoon (schrappen wat niet past) Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/ Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen WELKOM Inhoudstafel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Stad Aalst administratief centrum Werf 9 9300 Aalst tel. 053 72 36 70 fax 053 72 31 07

Nadere informatie

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 William Keuninckx, dinsdag 07 augustus 2007-14:38:47 Hou rekening met de nieuwe vestigingswetgeving die vanaf 1 september 2007 van kracht wordt!

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Stad Aalst administratief centrum Werf 9 9300 Aalst tel. 053 72 36 70 fax 053 72 31 07

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

augustus 2012 Zich vestigen als zelfstandige in België

augustus 2012 Zich vestigen als zelfstandige in België augustus 2012 Zich vestigen als zelfstandige in België Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 : Het geïntegreerd impulsreglement voor het nemen van handelskernversterkende maatregelen wordt goedgekeurd. Het reglement luidt als volgt : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : Doelstelling

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

TAXI Wijziging(en) van statuten

TAXI Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel TAXI Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Van Den Abeele Stephanie (09/266.77.37) De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie