REGLEMENT NK POLE FITNESS 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT NK POLE FITNESS 2016"

Transcriptie

1 REGLEMENT NK POLE FITNESS 2016 Deelneemsters 1. De deelnemers dient Pole fitness klant of instructeur te zijn. Dit betekent dat de deelnemer een Pole fitness licentie bezit en/of regelmatig lessen volgt bij een door DM gelicentieerde Pole fitness instructeur, op dit moment en sinds minimaal 6 maanden. Enige uitzondering op het minimum van 6 maanden zijn beginners die minder dan 6 maanden Pole fitness lessen volgen. 2. De deelnemers dienen minimaal één uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. 3. Tijdens de finale is de kleedruimte alleen toegankelijk voor deelnemers. Familie, vrienden en/of trainers hebben dus geen toegang tot de kleedruimte. Oefening 4. De deelnemers zullen een vrije oefening uitvoeren bestaande uit paaltechnieken en een gogoaerobics gedeelte. De oefening kan worden uitgevoerd aan één of twee statische POWERPOLES. a. Categorie Basic : i. De oefening moet individueel worden uitgevoerd. ii. De totale oefening moet tussen de 02:00 en 03:00 minuten duren. iii. De totale oefening moet voor minimaal 30 seconden uit gogo-aerobics bestaan. v. Er mogen uitsluitend technieken uit het DM Pole fitness Basic I, Basic II, Basic III en Basic IV programma worden uitgevoerd. Daarnaast mogen de volgende technieken uit het DM Pole fitness Intermediate I programma worden uitgevoerd: 1. Butterfly stretched legs (I1/011 in de Pole fitness BOX) 2. Hammock (I1/018 in de Pole fitness BOX) 3. Banner (I1/024 in de Pole fitness BOX) 4. Scorpio (I1/057 in de Pole fitness BOX) 5. Hanstand back base variaties ingezet vanaf de grond Andere technieken die niet in het Basic niveau zitten (bijvoorbeeld: skater, stork, hangover, shoulder mount, superman) mogen NIET worden uitgevoerd. vi. De deelnemer mag niet eerder aan het NK Pole fitness hebben meegedaan. b. Categorie Intermediate : i. De oefening moet individueel worden uitgevoerd ii. De totale oefening moet tussen de 03:00 en 04:00 minuten duren iii. De oefening moet voor minimaal 30 seconden uit gogo-aerobics bestaan. Er mogen uitsluitend technieken van het DM Pole fitness Basic I, Basic II, Basic III, Basic IV, Intermediate I, Intermediate II, Intermediate III en Intermediate IV programma worden uitgevoerd. Andere technieken die niet in het Basic of Intermediate niveau zitten (bijvoorbeeld: ) mogen NIET worden uitgevoerd. v. Deelnemers mogen niet eerder aan het NK Pole fitness in het categorie Advanced hebben meegedaan c. Categorie Advanced : i. De oefening moet individueel worden uitgevoerd. ii. De totale oefening moet tussen de 04:00 en 05:00 minuten duren. iii. De totale oefening moet voor minimaal 30 seconden uit gogo-aerobics bestaan. Pagina 1 van 6

2 v. Er moeten minimaal vier technieken uit het DM Pole fitness Extreme niveau worden uitgevoerd. Gelijkwaardige technieken mogen in overleg met Denise Mulder. d. Categorie Men : i. De oefening moet individueel worden uitgevoerd. ii. De totale oefening moet tussen de 03:00 en 05:00 minuten duren. iii. De totale oefening moet voor minimaal 30 seconden uit gogo-aerobics bestaan. v. De oefening is vrij in paaltechnieken. e. Categorie Doubles : i. De oefening moet worden uitgevoerd door twee personen. ii. De totale oefening moet tussen de 3:00 en 5:00 minuten. iii. De totale oefening moet voor minimaal 30 seconden uit gogo aerobics bestaan. v. Vrij in de uitvoering van paaltechnieken waarbij gestreefd moet worden naar een verhouding synchroon / duo technieken: 40/60. Dus, ongeveer 40% van de paaltechnieken worden synchroon uitgevoerd en ongeveer 60% van de paaltechnieken zijn duo technieken. 1. Onder synchroon wordt verstaan: dezelfde paaltechnieken worden tegelijkertijd (op hetzelfde tijdstip) ingezet en uitgevoerd. 2. Onder duo technieken worden verstaan: technieken waarbij de personen met z n tweeën één figuur vormen, elkaar ondersteunen, of elkaar gebruiken voor het uitvoeren van een bepaalde techniek. 5. Wanneer een oefening niet aan bovenstaande eisen voldoet zal dit puntenaftrek tot gevolg hebben. Daarnaast kan het niet voldoen aan bovenstaande eisen tot diskwalificatie leiden, ook achteraf. 6. De deelnemer of het duo is verantwoordelijk voor zijn eigen muziek en dient de CD met de muziek minimaal een week voor aanvang van de NK finale op te sturen naar Pole fitness, Postbus 159, 2810 AD Reeuwijk. Voor de voorrondes geldt dat de deelnemer of het duo op de dag van de voorronde de muziek dient aan te leveren op CD. Kleding 7. De deelnemer dient een sportieve uitstraling te hebben en daar o.a. haar, make-up en kleding op aan te passen. De wedstrijdkleding dient te voldoen aan sportieve en esthetische principes. Hieronder wordt verstaan: een broekje dat de billen bedekt en een hemdje. Sport-, dans-, of turnschoenen of blote voeten. Hakken of hakjes zijn in geen geval geoorloofd. Indien de kleding - naar de mening van de wedstrijdleiding - niet voldoet aan deze principes, zal dit puntenaftrek tot gevolg hebben en kan dit tot diskwalificatie leiden, ook achteraf.. Bij twijfel kunnen deelnemers vooraf mailen naar 8. Het gebruik van accessoires tijdens de uitvoering van de oefening is niet toegestaan. Er mag tijdens de oefening geen kleding uit- of aangedaan worden. Overtreding van deze regel zal puntenaftrek tot gevolg hebben en kan tot diskwalificatie leiden, ook achteraf. Jurering 9. Jurering van de wedstrijd vindt plaats door minimaal drie en maximaal zeven onpartijdige juryleden, aangesteld door Pole fitness. Pagina 2 van 6

3 10. De deelnemers zullen worden beoordeeld op de volgende onderdelen: a. Paaltechnieken: i. Niveau. ii. Kracht. iii. Krachtuithoudingsvermogen. iv. Afwerking. v. Combinaties. vi. Lenigheid. vii. Originaliteit. viii. Overgangen. ix. Uitvoering. x. Variëteit. b. Gogo-aerobics: i. Niveau. ii. Ritme / timing. iii. Variëteit. iv. Afwerking. v. Originaliteit. vi. Ruimtegebruik. c. Combinatie paaltechnieken en gogo-aerobics: i. Verhouding paaltechnieken en gogo-aerobics. ii. Afstemmen choreografie op de muziek. iii. Overgangen van de paaltechnieken naar gogo-aerobics en andersom. d. Uitstraling: i. Emotie overbrengen. ii. Mimiek / gezichtsuitdrukking. iii. Contact met publiek. e. Alleen voor de doubles categorie: i. Gelijkheid synchroon gedeeltes. ii. Duo technieken. iii. Partnering. iv. Verhouding synchroon/duo technieken. De jury zal per onderdeel punten toekennen. In de totale score van een deelnemer weegt de score van de paaltechnieken 6x (bij de doubles 5x) en de score van het gogo-aerobics 2x. De andere onderdelen wegen 1x. 11. De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor een juist verloop van de wedstrijd. Deelnemers dienen eventuele klachten en/of opmerkingen tijdens de wedstrijd voor te leggen aan de wedstrijdleiding. De eindbeslissing inzake eventuele discussiepunten ligt bij de wedstrijdleiding. 12. De jury zal na het plaatsvinden van de voorrondes bekendmaken welke deelnemers zijn gekwalificeerd voor de finale van het NK Pole fitness Bij onvoldoende deelname of onvoldoende niveau binnen een categorie behoudt de organisatie zich het recht voor om niemand binnen deze categorie te kwalificeren voor de finale van het NK Pole fitness De deelnemer die in de finale het hoogste aantal punten behaald, ontvangt de eerste prijs. De deelnemer die in de finale het op één na hoogste aantal punten behaald ontvangt de tweede prijs. Pagina 3 van 6

4 De deelnemer die in de finale het op twee na hoogste aantal punten behaald ontvangt de derde prijs. Eindigen twee deelnemers met een gelijk aantal punten, dan ligt het eindoordeel bij de jury. De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de prijsuitreiking door te voeren. 14. Tegen de uitslag kan geen protest worden aangetekend. Wel kan naar de totstandkoming de beoordeling worden geïnformeerd. Rechten en Plichten 15. De deelnemer gaat akkoord met het voldoen van 20,- inschrijfkosten per persoon. Bij een inschrijving voor de categorie doubles dient elke persoon een inschrijfformulier in te sturen en de inschrijfkosten te voldoen. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. 16. Deelname aan een voorronde en/of de finale van NK Pole fitness geschiedt op eigen risico. Pole fitness is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of letsels. 17. De deelnemer stemmen er in toe dat video en/of fotomateriaal gemaakt tijdens, voorafgaand of na afloop van de wedstrijd, door Pole fitness gebruikt mag worden ter promotie van de wedstrijd of Pole fitness in het algemeen. Deze toestemming omvat tevens het recht om het foto- en filmmateriaal te gebruiken voor Dvd s, televisie uitzendingen, websites etc. Deelnemers dragen alle rechten rustende op foto's en/of video s van hun wedstrijd oefening hierbij onvoorwaardelijk over aan Pole fitness. 18. Reclame uitingen zijn uitsluitend toegestaan voor Pole fitness doeleinden, diensten, of producten. Dit geldt voor alle vormen van reclame uitingen waaronder flyers, banners, spandoeken, posters en opdrukken op kleding. Enkel voor sportscholen waar Pole fitness gelicentieerde lessen worden verzorgd zijn reclame uitingen toegestaan, met uitzondering van andere lessen dan Pole fitness. Overtreding van deze regel zal puntenaftrek tot gevolg hebben en kan tot diskwalificatie leiden, ook achteraf. 19. Pole fitness kan, met opgaaf van redenen, deelnemers voor, tijdens of na de wedstrijd weigeren dan wel diskwalificeren indien de organisatie de mening is toegedaan dat deelnemer niet aan de regels van de wedstrijd voldoet of heeft voldaan. 20. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan deelname aan de wedstrijd. Deelnemers mogen geen gebruik maken van de geregistreerde merken van Pole fitness en Denise Mulder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pole fitness. 21. Deelnemers zullen uitsluitend naar buiten treden als vertegenwoordigers van Pole fitness. a. De deelnemer erkent uitsluitend haar door Pole fitness gelicentieerde instructrice als trainster. b. Deelnemers zijn verplicht om naar het evenement te refereren als het NK Pole fitness. Het is verboden om dit evenement in verband te brengen met verwarrende concepten, zoals bijvoorbeeld paaldansen. 22. De winnaar van de categorie Basic mag zichzelf Nederlands kampioen Pole fitness Basic noemen. De winnaar van de categorie Intermediate mag zichzelf Nederlands kampioen Pole fitness Intermediate noemen. De winnaar van de categorie Advanced mag zichzelf Nederlands kampioen Pole fitness Advanced noemen. De winnaars van de categorie Doubles mogen zichzelf Nederlands kampioen Pole fitness Doubles noemen. Pagina 4 van 6

5 Dit zijn de enige titels waarop een winnaar naar buiten mag treden in de pers, social media en andere communicatie. Verkeerd gebruik van de titel kan resulteren in afname van de titel en in uitsluiting tot deelname bij toekomstige Pole fitness kampioenschappen. 23. De titel Nederlands kampioen Pole fitness mag uitsluitend gebruikt worden voor Pole fitness producten en diensten. Voor commercieel gebruik van één van de Nederlands kampioen Pole fitness titels is schriftelijke toestemming van Pole fitness vereist. De Nederlands kampioenen Pole fitness mogen Pole fitness technieken en choreografieën uitsluitend uitvoeren op door Pole fitness gelicentieerde locaties. Het niet nakomen van deze regels kan resulteren in afname van de titel en in uitsluiting tot deelname bij toekomstige Pole fitness kampioenschappen. 24. Gebruik van doping of drugs is ten strengste verboden en zal resulteren in diskwalificatie. De organisatie heeft te allen tijde het recht om hierop de nodige controles uit te voeren. 25. Bij het niet naleven van bovenstaande regels zal de deelnemer een vergoeding van 1000,- per dag van overtreding verschuldigd zijn aan Pole fitness. Daarnaast kan het niet naleven van bovenstaande regels resulteren in uitsluiting tot deelname bij toekomstige Pole fitness kampioenschappen. Voor akkoord: Handtekening Naam: Pagina 5 van 6

6 INSCHRIJFFORMULIER VOORRONDE NK POLE FITNESS 2016 Ondergetekende Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Mobiel telefoonnummer: adres: schrijft zich in voor de voorronde van het NK Pole Fitness in de categorie Basic / Intermediate / Advanced / Doubles / Men op: (s.v.p. de gewenste categorie en voorronde omcirkelen) voorrondes zaterdag 27 februari en zaterdag 5 maart Aanvangstijd en locaties worden nader bekend via de NK Pole fitness pagina en Let op: uiterste inschrijfdatum voor beide voorrondes is zaterdag 20 februari Inschrijfkosten zijn 20,- per persoon. Deze kosten dienen via de Pole fitness webshop te worden voldaan. Restitutie van dit inschrijfgeld is helaas niet mogelijk. Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de bepalingen in het reglement van het NK Pole Fitness 2016 en hiermee akkoord te gaan. Voor akkoord: Deelnemer: Namens Pole fitness gelicentieerde instructrice: (Handtekening) (Handtekening) (Naam in blokletters) (Naam in blokletters) Inschrijving is compleet wanneer: - Het reglement en inschrijfformulier, beiden ondertekend - kopie paspoort of ID-kaart - kopie inschrijving sportschool waar Pole fitness lessen worden gevolgd (tenzij in het bezit van een Pole fitness licentie) - betaling van het inschrijfgeld (via de Pole fitness webshop) tijdig zijn ontvangen door: Pole fitness, Postbus 159, 2810 AD Reeuwijk. Pagina 6 van 6

REGLEMENT NK POLE FITNESS 2018

REGLEMENT NK POLE FITNESS 2018 REGLEMENT NK POLE FITNESS 2018 Inschrijving 1. Het Nederlands Kampioenschap Pole Fitness wordt in 2018 voor de elfde keer georganiseerd. Deze competitie heeft een open inschrijving. Dit betekent dat deelnemers

Nadere informatie

REGLEMENT NK POLE FITNESS 2019

REGLEMENT NK POLE FITNESS 2019 REGLEMENT NK POLE FITNESS 2019 Inschrijving 1. Het Nederlands Kampioenschap Pole Fitness wordt in 2019 voor de twaalfde keer georganiseerd. Deze competitie heeft een open inschrijving. Dit betekent dat

Nadere informatie

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016

Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Aan: Basisschool of voortgezet onderwijs T.a.v. de directie, leraar/lerares lichamelijke opvoeding Per email Betreft: Nederlandse kampioenschappen voor schoolteams ski & snowboard 2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

JURY & TECHNISCH REGLEMENT

JURY & TECHNISCH REGLEMENT JURY & TECHNISCH REGLEMENT 2018 TECHNISCH REGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inhoudelijk dans 3 2 VOORBEREIDING 4 3 OVERZICHT STRAFPUNTEN 4 4 CATEGORIEËN EN PLAATSING WEDSTRIJDEN

Nadere informatie

Kwalificatieprocedure EK2020 Gotenburg (Zweden) t/m

Kwalificatieprocedure EK2020 Gotenburg (Zweden) t/m Kwalificatieprocedure EK2020 Gotenburg (Zweden) 07-05-2020 t/m 10-05-2020 World cups Evenementen: UEG European Championships (EK) Trampoline Wanneer: 07-05-2020 t/m 10-05-2020 Waar: Gothenburg (Zweden)

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Videografie. Masters Individueel

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Videografie. Masters Individueel Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Videografie Masters Individueel I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie Masters (ONKVMASTERS) wordt door de Nederlandse Onderwatersport

Nadere informatie

Nederlands Studenten Kampioenschap Paaldansen

Nederlands Studenten Kampioenschap Paaldansen 2016 Nederlands Studenten Kampioenschap Paaldansen VERENIGING N.S.P.V. LASYA OVER LASYA N.S.P.V. Lasya is de Nijmeegse studenten paaldansvereniging. Sinds 1 september 2015 bestaan wij exact 1 jaar. We

Nadere informatie

JURY & TECHNISCH REGLEMENT

JURY & TECHNISCH REGLEMENT JURY & TECHNISCH REGLEMENT 2017 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inhoudelijk dans 3 2 VOORBEREIDING 4 3 OVERZICHT STRAFPUNTEN 4 4 CATEGORIEËN EN PLAATSING WEDSTRIJDEN 4 5 BIJLAGE: UITLEG

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

JURY & TECHNISCH REGLEMENT

JURY & TECHNISCH REGLEMENT JURY & TECHNISCH REGLEMENT 2018 TECHNISCH REGLEMENT INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inhoudelijk dans 3 2 VOORBEREIDING 4 3 OVERZICHT STRAFPUNTEN 4 4 CATEGORIEËN EN PLAATSING WEDSTRIJDEN

Nadere informatie

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Aanvullende informatie I. Algemeen 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna: "Actie") aangeboden op de websites http://filmtest.boemmarketing.nl (hierna: "Website").

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Videografie. Starters Individueel. (voorheen ZK)

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Videografie. Starters Individueel. (voorheen ZK) Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Videografie Starters Individueel (voorheen ZK) I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie Starters (ONKVSTARTERS) wordt door de

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

2. De Actie wordt georganiseerd door Boem! Marketing in opdracht van Nuon kantoorhoudende te Hoekenrode BR Amsterdam (hierna: "Organisator").

2. De Actie wordt georganiseerd door Boem! Marketing in opdracht van Nuon kantoorhoudende te Hoekenrode BR Amsterdam (hierna: Organisator). Actievoorwaarden I. Algemeen 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (hierna: "Actie") aangeboden op de websites nuon.boemmarketing.nl, energiedilemmas.hetgrotenationaleonderzoek.nl

Nadere informatie

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014 Vraagprogramma Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2014 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement evenement locatie datum finale basis dressuur klasse Z2 Outdoor Gelderland Nationaal Sportcentrum

Nadere informatie

REGLEMENT ZEEUWS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERFOTOGRAFIE 2015

REGLEMENT ZEEUWS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERFOTOGRAFIE 2015 I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap, het Nederlands Kampioenschap en het Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie worden door Aquashot georganiseerd op zondag 17 mei en zondag 31 mei 2015. Het

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA DRESSUUR Outdoor Gelderland Trofee 2012 Versie 1

VRAAGPROGRAMMA DRESSUUR Outdoor Gelderland Trofee 2012 Versie 1 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement basis dressuur klasse Z2 evenement Outdoor Gelderland locatie De Steeg datum finale zaterdag 2 juni 2012 organisatie naam Outdoor Gelderland BV adres

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor:

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor: UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2016 14 NOVEMBER 2015 UTRECHT 15 NOVEMBER 2015 UTRECHT 22 JANUARI 2016 DORDRECHT 23 JANUARI 2016 DORDRECHT FINALE ONK 3 6 MAART 2016 DEN HAAG KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Best 4 Basics

Wedstrijdreglement. Best 4 Basics Wedstrijdreglement B4B Best 4 Basics Danswedstrijden 2009-2010 Pagina 1 / 6 1. Definities 1.1 Basic Wedstrijd = Danswedstrijd over 1 basisdans uit één dansdiscipline. 1.2 Basisdans = dans waarop pasbegrenzing

Nadere informatie

Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2017

Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2017 Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2017 03 en 04 juni 2017 Organisatie NOB. Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep Antoon Coolenlaan 1 5644 RX Eindhoven Nederland

Nadere informatie

JURY & TECHNISCH REGLEMENT

JURY & TECHNISCH REGLEMENT JURY & TECHNISCH REGLEMENT 2017 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWAARDEN 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Inhoudelijk dans 3 2 VOORBEREIDING 4 3 OVERZICHT STRAFPUNTEN 4 4 CATEGORIEËN EN PLAATSING WEDSTRIJDEN 4 5 BIJLAGE: UITLEG

Nadere informatie

Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2019

Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2019 Open Nederlands Kampioenschap Vinzwemmen 2019 22 en 23 juni 2019 Pieter van den Hoogenband Zwemstadion Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep Antoon Coolenlaan 1 5644 RX Eindhoven Nederland E-mail: nkvinzwemmen@yahoo.com

Nadere informatie

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00

VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013. Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 VAN BERKUM STUDIEBEGELEIDING EXAMENTRAININGEN 2012-2013 Van Berkum Studiebegeleiding - Weverssingel 9-3811 GJ Amersfoort - 033 472 44 00 Omschrijving Degeheleexamenstofzal Degeheleexamenstofzal tijdensdezetraininguitvoerigwordengedoceerd.

Nadere informatie

INDELING De regels zijn opgedeeld in een aantal hoofdstukken, die elk een aspect van het Metal Battle traject bevatten.

INDELING De regels zijn opgedeeld in een aantal hoofdstukken, die elk een aspect van het Metal Battle traject bevatten. Reglement 2013 November 2012, Enschede Dit document bevat de regels voor de Metal Battle 2013. De regels zijn online beschikbaar via www.metalbattle.nl en kunnen in de loop van de Metal Battle worden aangepast

Nadere informatie

Jury & Technisch regelement Urban. December 2018

Jury & Technisch regelement Urban. December 2018 Jury & Technisch regelement Urban 2019 December 2018 Inhoud 1. VOORWAARDEN... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Inhoudelijk Showdance... 4 1.3. Inhoudelijk ander soortige dansstijlen... 4 2. VOORBEREIDING... 5

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname African Hockey Experience (AHX) 10 t/m 20 juli 2015 De Kadish Foundation KvK nummer: 55110134 De Ruijterkade 139 IBAN: NL06 ABNA 0591384620 1011 AC Amsterdam E-mail: ahx@kadish.nl

Nadere informatie

Wedstrijdinformatie. Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland. Clubteamfinale 2015

Wedstrijdinformatie. Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland. Clubteamfinale 2015 Wedstrijdinformatie Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland Clubteamfinale 2015 Wedstrijdinformatie Clubteamfinale Turnen Dames District Zuid Inhoud Inhoud... - 2 - Datum... - 2 - Locatie... - 2

Nadere informatie

Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie

Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap onderwatervideografie (ONK) wordt door Aquashot georganiseerd. Aquashot is een commissie

Nadere informatie

REGLEMENT OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERVIDEOGRAFIE 2016

REGLEMENT OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ONDERWATERVIDEOGRAFIE 2016 I INLEIDING Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwatervideografie (ONKV)

Nadere informatie

azsv DOS Eck en Wiel

azsv DOS Eck en Wiel Districtsfinale divisie 3 + N3 & N4 11 mei 2014 technische commissie Turnen Dames Midden Nederland i.s.m. azsv DOS Eck en Wiel Turnen, Streetdance en Gymnastiek Algemene wedstrijd gegevens Organisatie:

Nadere informatie

Clubteamwedstrijd Regio Midden Nederland Supplemente A/B + C + D + E. Sport Vereent Utrecht

Clubteamwedstrijd Regio Midden Nederland Supplemente A/B + C + D + E. Sport Vereent Utrecht Clubteamwedstrijd Regio Midden Nederland Supplemente A/B + C + D + E 1 maart 2014 technische commissie Turnen Dames Midden Nederland i.s.m. Sport Vereent Utrecht Algemene wedstrijd gegevens Organisatie:

Nadere informatie

Dutch Dance Sports (DDS) regio HIPHOP REGELS SEIZOEN november 2018

Dutch Dance Sports (DDS) regio HIPHOP REGELS SEIZOEN november 2018 Dutch Dance Sports (DDS) regio HIPHOP REGELS SEIZOEN 2018 2019 november 2018 1 WEDSTRIJDORGANISATIE INSCHRIJVEN DEELNEMERS De regio wedstrijden zijn uitsluitend bedoelt voor de klasse rookie, dus niet

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2015 RSV De Cavalieren uit Berkel-Enschot organiseert in samenwerking met de afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT JAZZDANS

TECHNISCH REGLEMENT JAZZDANS september 2018 Bladzijde 1 van 13 INHOUDSOPGAVE 1 DOEL 3 2 GELDIGHEID 4 3 AFKORTINGEN 5 4 BEGRIPSBEPALINGEN 6 5 ALGEMEEN 7 6 WEDSTRIJDEN 8 7 WEDSTRIJDREGLEMENT 7.1 Leeftijdsklassen 9 7.2 Dispensatie 9

Nadere informatie

Het wedstrijdreglement van Beat da Beat Hip Hop Dance Competition

Het wedstrijdreglement van Beat da Beat Hip Hop Dance Competition Het wedstrijdreglement van Beat da Beat Hip Hop Dance Competition (versie 12 d.d. 07-01-2019) Inhoudsopgave 1) Voor wie is de wedstrijd bedoeld? 2) De danscategorieën 3) De leeftijdscategorieën 4) De duur

Nadere informatie

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2015

Vraagprogramma. Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2015 Vraagprogramma Outdoor Gelderland Trofee Dressuur 2015 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement basis dressuur klasse Z2 evenement Outdoor Gelderland locatie Nationaal Sportcentrum Papendal,

Nadere informatie

Dutch Dance Sports (DDS) regio HIPHOP REGELS SEIZOEN september 2017

Dutch Dance Sports (DDS) regio HIPHOP REGELS SEIZOEN september 2017 Dutch Dance Sports (DDS) regio HIPHOP REGELS SEIZOEN 2017 2018 september 2017 1 WEDSTRIJDORGANISATIE INSCHRIJVEN DEELNEMERS De regio wedstrijden zijn uitsluitend bedoelt voor de klasse rookie, dus niet

Nadere informatie

KNWU BMX NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 2019

KNWU BMX NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 2019 KNWU BMX NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 2019 Versie 3.0: 1 januari 2019 KNWU BMX NATIONAAL KAMPIOENSCHAP 2019 ALGEMEEN de KNWU. In het bezit te zijn van een tijdig aangevraagd Nederlands stuurbordnummer. Gekwalificeerd

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie. Team

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie. Team Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie Team I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap onderwaterfotografie Team (ONKTEAM) wordt door de Nederlandse Onderwatersport Bond

Nadere informatie

Regiowedstrijd divisie N1 N2 N3 N4 GTV AMMERZODEN

Regiowedstrijd divisie N1 N2 N3 N4 GTV AMMERZODEN Regiowedstrijd divisie 1-2-3 N1 N2 N3 N4 11 januari 2014 technische commissie Turnen Dames Midden Nederland i.s.m. GTV AMMERZODEN Algemene wedstrijd gegevens Organisatie: Plaats wedstrijd: Technische commissie

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Onderwaterfotografie. Zoet Water

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Onderwaterfotografie. Zoet Water Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie Zoet Water I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap Zoet Water wordt door de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) georganiseerd.

Nadere informatie

Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi. 24 t/m 26 mei 2019

Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi. 24 t/m 26 mei 2019 organiseert samen met Bowling Vereniging Huizen Het GW 2.0 Huizen Dubbel Handicap Toernooi 24 t/m 26 mei 2019 Inlichtingen / inschrijvingen Janny van der Lubbe: 06 13222354 Leo Moolhuysen: 06-83571566

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

35 ste Maaslands Carnavals Liedjes Festival t Oude Theater te Oss Zaterdag 21 november 2015

35 ste Maaslands Carnavals Liedjes Festival t Oude Theater te Oss Zaterdag 21 november 2015 Inschrijfformulier voor het 35 ste Maaslands Carnavals Liedjes Festival t Oude Theater te Oss Zaterdag 21 november 2015 Correspondentie-adres: MCLF de Raauw Ossekar p.a. Kromstraat 71 5345AA OSS Deelnemer:

Nadere informatie

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

Reglementen 2015. Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Reglementen 2015 Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen Begripsbepalingen In deze reglementen wordt verstaan onder: a. Stichting FFF de organisatie De Stichting Frysk Fanfare Festival b. ONFK De Open

Nadere informatie

Holland4ALS bestaat uit vier onderdelen: Zwemmen Hardlopen Fietsen Roeien

Holland4ALS bestaat uit vier onderdelen: Zwemmen Hardlopen Fietsen Roeien Holland4ALS Holland4ALS is een uniek, ruim 24-uur durend sportevenement. Een team van sporters en begeleiders legt een vooraf vastgestelde route van Groningen naar Soest af. Holland4ALS bestaat uit vier

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE JEUGD- EN JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN

WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE JEUGD- EN JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN WEDSTRIJDREGLEMENT NATIONALE JEUGD- EN JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1 De Nationale Jeugd- en Junioren Atletiek Kampioenschappen 2017 worden georganiseerd door de Surinaamse Atletiek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave ARTIKEL 1: DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2: DEELNAME... 2 ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID... 3 ARTIKEL 4: PERSOONSGEGEVENS... 4 ARTIKEL 5: PORTRETRECHT... 4 ARTIKEL 6: EIGENDOMSRECHTEN...

Nadere informatie

Holland4ALS bestaat uit vier onderdelen: Zwemmen Hardlopen Fietsen Roeien

Holland4ALS bestaat uit vier onderdelen: Zwemmen Hardlopen Fietsen Roeien Holland4ALS Holland4ALS is een uniek, ruim 24-uur durend sportevenement. Een team van sporters en begeleiders legt een vooraf vastgestelde route van Groningen naar Soest af. Holland4ALS bestaat uit vier

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB-CUP 2016 KNSB CUP C

UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB-CUP 2016 KNSB CUP C UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB CUP 2016 KNSB CUP A 31 OKTOBER 2015 16 JANUARI 2016 KNSB CUP B 28 NOVEMBER 2015 6 FEBRUARI 2016 KNSB CUP C 19 DECEMBER 2015 20 FEBRUARI 2016 FINALE 19 20 MAART 2016

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Onderwaterfotografie. Starters Individueel. (voorheen ZK)

Algemeen Reglement. Open Nederlands Kampioenschap. Onderwaterfotografie. Starters Individueel. (voorheen ZK) Algemeen Reglement Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie Starters Individueel (voorheen ZK) I Inleiding Het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) voorheen Zeeuws Kampioenschap - wordt door de

Nadere informatie

Internationaal Handboog festival Outdoor Doelschieten Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011. Locatie: Texas Hoeve. Rietdijk 6 4823 ZK Breda.

Internationaal Handboog festival Outdoor Doelschieten Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011. Locatie: Texas Hoeve. Rietdijk 6 4823 ZK Breda. Internationaal Handboog festival Outdoor Doelschieten Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Locatie: Texas Hoeve Rietdijk 6 4823 ZK Breda. Inschrijving uiterlijk 30 augustus 2011 op breda.archery@casema.nl

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT JAZZDANS

TECHNISCH REGLEMENT JAZZDANS TECHNISCH REGLEMENT Bladzijde 1 van 13 INHOUDSOPGAVE 1 DOEL 3 2 GELDIGHEID 4 3 AFKORTINGEN 5 4 BEGRIPSBEPALINGEN 6 5 ALGEMEEN 7 6 WEDSTRIJDEN 8 7 WEDSTRIJDREGLEMENT 7.1 Leeftijdsklassen 9 7.2 Dispensatie

Nadere informatie

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

KNHS Selectieprocedure Outdoor Dressuur Kampioenschappen 2015 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour Selectiewedstrijden De selectiewedstrijden voor het KNHS Outdoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour vinden plaats op de volgende data: 1 e selectiewedstrijd: 3 mei 2015 in Almelo,

Nadere informatie

Informatie en reglement Rabotheater Open Podium Twente 2015 dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Overijssel

Informatie en reglement Rabotheater Open Podium Twente 2015 dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Overijssel Informatie en reglement Rabotheater Open Podium Twente 2015 dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Overijssel Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Businessclub Podion Het

Nadere informatie

OFFICIEEL REGLEMENT NRSO SINGLE KNOCK-OUT... 1

OFFICIEEL REGLEMENT NRSO SINGLE KNOCK-OUT... 1 Nederlandse Rope Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum OFFICIEEL REGLEMENT NRSO SINGLE KNOCK-OUT Inhoud OFFICIEEL REGLEMENT NRSO SINGLE KNOCK-OUT... 1 Deel 1 - Definities... 2 Deel 2 - Wedstrijd...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudsopgave. Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht. T 088 392 6367 E info@examentraining. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Nationale Examentraining Drift 1 3512 BP Utrecht T 088 392 6367 E info@examentraining.nl Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Aanmelding Artikel

Nadere informatie

Vraagprogramma. Harbour Village Outdoor Gelderland Trofee Pony s 2019 categorie D / E L, M, Z & ZZ springen M1, M2, Z1 en Z2 dressuur

Vraagprogramma. Harbour Village Outdoor Gelderland Trofee Pony s 2019 categorie D / E L, M, Z & ZZ springen M1, M2, Z1 en Z2 dressuur Vraagprogramma Harbour Village Outdoor Gelderland Trofee Pony s 2019 categorie D / E L, M, Z & ZZ springen M1, M2, Z1 en Z2 dressuur algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement basis springen en

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

CLUBTEAM WEDSTRIJDEN REGIO MIDDEN NEDERLAND. DOO/K&V Utrecht

CLUBTEAM WEDSTRIJDEN REGIO MIDDEN NEDERLAND. DOO/K&V Utrecht CLUBTEAM WEDSTRIJDEN REGIO MIDDEN NEDERLAND 2 april 2016 technische commissie Turnen Dames Midden Nederland i.s.m. DOO/K&V Utrecht Algemene wedstrijd gegevens Organisatie: Plaats wedstrijd: Technische

Nadere informatie

REGLEMENT editie 2015

REGLEMENT editie 2015 1. De Farm Web Awards hebben tot doel het gebruik van internet en sociale media door landbouwers, tuinbouwers en veehouders aan te moedigen via de organisatie van een wedstrijdformule. De organisatie is

Nadere informatie

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015 OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP REINING 2015 Wedstrijdbepalingen (vraagprogramma) SCHIJNDEL 13 JUNI 2015 1 Algemene informatie 1.1 Type evenement Open Nederlands Kampioenschap Reining 2015 1.2 Wedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB Dit reglement beschrijft de (ranking) toernooien welke onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld. Het Nederlands Kampioenschap wordt in een apart reglement beschreven.

Nadere informatie

Onder kunstenaar wordt één of meer personen die aan één ontwerp werken verstaan.

Onder kunstenaar wordt één of meer personen die aan één ontwerp werken verstaan. Naar aanleiding van haar vijftigjarig bestaan organiseert de vriendenvereniging van het Middelheimmuseum, de Middelheim Promotors vzw, een wedstrijd voor kunst in openlucht. Daarmee wenst zij jong talent

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2018

Reglement Streetsoccertoernooi 2018 Reglement Streetsoccertoernooi 2018 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2018 verloopt via formdesk. De schoolsport coördinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Young Music Talent 2019

Young Music Talent 2019 Young Music Talent 2019 De nieuwe muziekwedstrijd voor jeugd en jongeren uit Zoetermeer georganiseerd door CKC & Partners 19 e editie Reglement en informatie Young Music Talent 2019 Data & locatie Young

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND TOERNOOI- EN WEDSTRIJDREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave november 2014 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Algemeen Evenement: Toernooi: Wedstrijd: Meerkamp: Evenementenseizoen: Bondsvertegenwoordiger:

Nadere informatie

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

2: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Optochtreglement Artikel 1: ALGEMEEN 1. Definities: A. Cv. De Heiknüüters: de carnavalsvereniging die de optocht organiseert. B. Optochtcommissie: Vrijwilligers van Cv. De Heiknüüters die betrokken zijn

Nadere informatie

Reglementen Beste Jeugdige Voorbrenger Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren

Reglementen Beste Jeugdige Voorbrenger Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren Reglementen Beste Jeugdige Voorbrenger Jong NSPS, Nederlands Kampioenschap te Lunteren Voorwoord In 2010 heeft Jong NSPS voor het eerst tijdens het Nationaal Kampioenschap in Lunteren de rubriek Beste

Nadere informatie

inschrijving: inschrijving:

inschrijving: inschrijving: UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB CUP 2016 KNSB CUP A EN SYNCHROON 31 OKTOBER 2015 16 JANUARI 2016 KNSB CUP B 29 NOVEMBER 2015 6 FEBRUARI 2016 KNSB CUP C 19 DECEMBER 2015 20 FEBRUARI 2016 FINALE 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Cordia Open Grappling Toernooi

Inhoudsopgave. 1. Cordia Open Grappling Toernooi Reglementen 1 Inhoudsopgave 1. Cordia Open Grappling Toernooi - 1.1 Gewichtsklassen - 1.2 Niveau indeling - 1.3 Toegestane technieken - 1.4 Verboden technieken - 1.5 Wedstrijd tijden - 1.6 Mogelijkheden

Nadere informatie

Jury: De boordeling vindt plaats door een of twee juryleden in onderling overleg.

Jury: De boordeling vindt plaats door een of twee juryleden in onderling overleg. STAL TYCHON REGLEMENT PRESENTATIE 2014 Deelname: Open voor 3, 4 en 5-jarige paarden. Een startkaart voor de combinatie is niet noodzakelijk. Het paard behoeft niet bij de KNHS geregistreerd te zijn als

Nadere informatie

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN

Competitiebepalingen. KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Competitiebepalingen KNHS-BMC Centaur Cup 2011/2012 1. ALGEMEEN 1. De KNHS-BMC Centaur Cup heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast

Nadere informatie

Create your own website challenge

Create your own website challenge Create your own website challenge Wedstrijdvoorwaarden 1. De wedstrijdvoorwaarden Dit zijn de officiële regels voor de promotie ( Wedstrijdvoorwaarden ) in de vorm van de Microsoft Create your own website

Nadere informatie

Voorwaarden & Reglement

Voorwaarden & Reglement Voorwaarden & Reglement Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: de in enig jaar te houden hardloopwedstrijd Decathlon Duorun. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup.

UITNODIGING. Een wedstrijd voor zwemmers die zich niet (kunnen) kwalificeren voor de Swim Cup. VRIJDAG 3 MAART ZATERDAG 4 MAART ZONDAG 5 MAART : JEUGD & SENIOREN : MINIOREN : JUNIOREN UITNODIGING Met trots kunnen we aankondigen dat in de pauze van de Swim Cup the Hague de eerste editie van de Ranomi

Nadere informatie

Aankondiging. voor het

Aankondiging. voor het Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging te Muiden onder auspiciën van het Watersportverbond van 30 augustus

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 Artikel I. ALGEMEEN Sectie 1.01 Algemeen. a) De Commissie is: verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, verantwoordelijk

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen nationale reglementen

Overzicht wijzigingen nationale reglementen Overzicht wijzigingen nationale reglementen - Algemene bepalingen - Specifieke bepalingen hardrijden langebaan - Specifieke bepalingen hardrijden marathon Goedgekeurd door de Ledenraad op 10 oktober 2015.

Nadere informatie

Informatie en reglement Rabotheater Open Podium Twente 2017 dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Overijssel

Informatie en reglement Rabotheater Open Podium Twente 2017 dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Overijssel Informatie en reglement Rabotheater Open Podium Twente 2017 dé talentenjacht voor aanstormend én al bewezen talent uit Overijssel Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Businessclub Podion Het

Nadere informatie

Reglement vendelwedstrijd

Reglement vendelwedstrijd Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus Reglement vendelwedstrijd Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering te Zevenaar d.d. 24 maart 2011 (gewijzigd 24-11-2016) Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER Dit reglement beschrijft het Nederlands Kampioenschap welke onder auspiciën van de KNBB wordt gespeeld. Versie: 3.03 Status: Definitief Datum: 16 april 2019 Bijlagen

Nadere informatie

Reglement Nederlands Koor Festival 2015-2016

Reglement Nederlands Koor Festival 2015-2016 Reglement Nederlands Koor Festival 2015-2016 deze versie: dinsdag 6 oktober 2015 Dit reglement is samengesteld voor de voorrondes en het finaleweekend die onderdeel uitmaken van het Nederlands Koor Festival

Nadere informatie

Brado Stijldansregels seizoen 2014 2015

Brado Stijldansregels seizoen 2014 2015 Brado Stijldansregels seizoen 2014 2015 A. Klasse indeling. Bij de BRADO kan men deelnemen aan de volgende klassen: Juveniles = Kinderklasse 6 t/m 11 jaar 5e klasse: Beginners / Brons, dus 1 e jaars leerlingen

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2014 De afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN organiseert het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor 4-, en 5- jarige dressuurpaarden. Het HORSEFOOD DRESSUUR

Nadere informatie

EVENEMENTEN HR10-4

EVENEMENTEN HR10-4 INHOUDSOPGAVE 10.0. ALGEMEEN HR10-2 10.0.01. Doel HR10-2 10.0.02. Afkortingen HR10-2 10.0.03. Begripsbepalingen HR10-2 10.0.04. Overtredingen HR10-2 10.0.05. Evenementreglementen HR10-2 10.0.06. Prioriteitsvolgorde

Nadere informatie

Algemeen Reglement VSBO

Algemeen Reglement VSBO Algemeen Reglement VSBO Talent Competition Curaçao Curaçao, augustus 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel 840 2777 email info@kbbcuracao.com

Nadere informatie

Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond

Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond Update 30 december 2012 Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1. WDSF titelwedstrijden 2 Artikel

Nadere informatie

1.5 Zowel 1.2 als 1.3 geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Janien.

1.5 Zowel 1.2 als 1.3 geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Janien. Algemene voorwaarden Dance Studio Janien: Om zo goed en optimaal mogelijk lessen te verzorgen in een prettige omgeving is het belangrijk dat een ieder die onze studio bezoekt, op de hoogte is van onze

Nadere informatie

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux )

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die lid wil worden van de OCRA

Nadere informatie

Algemeen Reglement Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie

Algemeen Reglement Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie Algemeen Reglement Zeeuws Kampioenschap Onderwaterfotografie I Inleiding Het Zeeuws Kampioenschap onderwaterfotografie (ZK) wordt door Aquashot georganiseerd. Aquashot is een commissie van de Nederlandse

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT CLUB KASSA KANS

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT CLUB KASSA KANS BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN MEDIA MARKT CLUB KASSA KANS Algemeen 1. Deze bijzondere actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Media Markt Club Kassa Kans", hierna actie. 2. Organisator van deze

Nadere informatie

De DK Klein Kaliber Pistool 10 meter 2018, District 2 worden mede mogelijk gemaakt door: ABVisie.

De DK Klein Kaliber Pistool 10 meter 2018, District 2 worden mede mogelijk gemaakt door: ABVisie. De DK Klein Kaliber Pistool 10 meter 2018, District 2 worden mede mogelijk gemaakt door: ABVisie. Welkomstwoord Geachte sportschutters, Het is ons een genoegen U te mogen uitnodigen in onze vereniging

Nadere informatie