Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

2 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig organisaties, waaronder Rijksoverheid, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, zijn afspraken vastgelegd betreffende het energieverbruik van openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI) in Nederland. De doelstellingen voor OVL en VRI's luiden: 20% energiebesparing OVL en VRI's in 2020 t.o.v % energiebesparing OVL en VRI's in 2030 t.o.v % slim energiemanagement OVL in % energiezuinige OVL in Rijkswaterstaat monitort jaarlijks de voortgang van de doelstellingen. Als wegbeheerder heeft u zich hiervoor aangemeld. Deelname aan het monitoringstraject levert u veel op. Zo beschikt u jaarlijks over kant en klare en actuele kengetallen over de energieprestaties van uw installaties. Deze kunt u vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties. Dan weet u precies welke energiebesparing u heeft gerealiseerd en wat uw vorderingen zijn op het gebied van energiezuinige verlichting en verkeerregelinstallaties. Daarmee kunt u tijdig bijsturen of de ingeslagen weg voortzetten. Ook kunt u de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media. De gegevens worden tevens gepubliceerd via klimaatmonitor.databank.nl. We gebruiken een vereenvoudigde variant van de kengetallenmethodiek van de NSVV. Eens per jaar in september vragen we u om technische gegevens van uw areaal en een aantal aanvullende gegevens met ons te delen. Indien u zich als wegbeheerder heeft aangemeld voor de monitoring in 2014, heeft u van Ziut Advies een Monitoringslijst ontvangen. Ziut Advies monitort de voortgang van de doelstellingen in opdracht van Rijkswaterstaat. Om u te ondersteunen bij het invullen heeft u een handleiding toegestuurd gekregen. De handleiding is uitgebreid en behandelt stap voor stap de uit te voeren acties. Deze snel gids is bedoeld om u snel wegwijs te maken en op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst. Indien u meer ondersteuning en uitleg behoeft bij het beantwoorden van een vraag, kunt u de handleiding raadplegen. Basis gebruik Allereerst willen we een aantal basis gebruiksregels vermelden: Het eerste tabblad dat dient in te vullen is tabblad 1. Vragenlijst. Indien u gegevens uit andere cellen wilt overnemen, willen we u verzoeken deze te kopiëren en te plakken. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken geen gegevens te knippen en te plakken. De invullijst voert standaard een controle uit op uw antwoorden. De lijst geeft zelf aan of uw antwoord numeriek moet invullen, of dat u het van toepassing zijnde antwoord kunt selecteren middels het automatische menu (door ja/nee te klikken). Na elke paragraaf met uitleg staat cursief een voorbeeld dat toelicht hoe gegevens ingevuld moeten worden. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 2

3 Snel gids Onderstaande tabel toont hoe u de vragen dient te beantwoorden. Onderstaande tabel toont de vragen uit tabblad 1. Vragenlijst, het tabblad dat u als eerste dient in te vullen. In de eerste kolom staat het nummer van de vraag. In de tweede kolom staat de vraag zelf. Kolom drie geeft een toelichting op de vraag. De laatste kolom toont welke paragraaf u uit de handleiding kunt raadplegen indien u meer uitleg of een voorbeeld wenst. Onderdeel & Vraag Toelichting Zie A Algemene gegevens paragraaf A.1 Datum Hier vragen we u om de huidige datum in te voeren. In cel C2 voert u 3.1 handmatig de datum in waarop u de invullijst invult. A.2 Beheergebied Hier vragen we u om het type gebied waar u beheerder van bent te 3.2 specificeren. Dit kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C3. A.3 Naam gebied Hier vragen we u om de naam van uw gemeente, provincie of 3.3 waterschap. U kunt dit selecteren in het menu in cel C4. A.4 Naam beheerder Hier vragen we u om de naam van de beheerder van uw gemeente, 3.4 provincie of waterschap. Dit kunt u handmatig invoeren in cel C5. B Gegevens OVL Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 2a. B.1 Specificeer het actuele Hier vragen we u het aantal lichtbronnen in uw beheergebied in te 4.1 aantal lichtbronnen vullen. Dit zijn alle lichtbronnen die onder openbare verlichting vallen, dus inclusief grondspots, tunnelverlichting, wandarmaturen etc. Indien een armatuur 2 lampen heeft, dienen deze lichtbronnen apart opgegeven te worden. U voert het aantal handmatig in, in cel C9. De invullijst houdt geen rekening met areaaluitbreidingen in 2014 ten opzichte van Het energieakkoord is specifiek: 20% besparing op het verbruik, er is geen indien uitbreiding dan.. Uitbreiding is wel een belangrijke achtergrond voor beoordeling van het individuele resultaat. B.2 Past u led-verlichting toe? Hier vragen wij u of u led-verlichting in uw huidige openbare verlichtingsareaal heeft toegepast. U kunt de vraag beantwoorden middels het menu in cel C B.2a Bij ja: specificeer het aantal armaturen B.3 Past u dimmers, schakelaars, telemanagement, masten met lokale opwek toe? B.3a Zo ja: hoeveel lampen worden hiermee bestuurd? Indien u bij vraag B.2 Ja heeft ingevuld, vragen wij u hier hoeveel ledarmaturen u in uw verlichtingsareaal toegepast heeft. Indien u Nee heeft gekozen bij B.2, laat u cel C11 leeg. Vraag B.3 vraagt u of u innovatieve technieken toepast zoals dimmen, zelf schakelen (onafhankelijk van uw netbeheerder), telemanagementsystemen. U beantwoordt deze vraag door in het menu in cel C12 ja of nee te selecteren. Er wordt voor deze monitoring geen onderscheid gemaakt tussen de verscheidene soorten systemen. Indien u bij vraag B.3. Ja gekozen heeft, vragen wij u hier hoeveel lampen u aanstuurt met dergelijke systemen. U kunt dit antwoord handmatig en numeriek invoeren in cel C13. Indien u nee gekozen heeft laat u deze cel leeg. B.4 Schakelt u (deels-) zelf? Hier vragen wij u of u zelf de verlichting aan- en uitschakelt in uw beheergebied, of dat een andere partij (netbeheerder) dat voor u doet. U beantwoordt deze vraag middels het menu in cel C Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 3

4 B.4a Zo ja, hoeveel procent van de verlichting? B.5 Opgave jaarverbruik in kwh 2012 OVL (peildatum ) B.6 Opgave jaarverbruik in kwh 2013 OVL (peildatum ) Indien uw antwoord op vraag B.4 ja is, vragen wij u hoeveel % van uw openbare verlichting u zelf schakelt. Dit voert u numeriek en handmatig in, in cel C15. B.5. vraagt u uw jaarverbruik voor de openbare verlichting in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C16. B.6. vraagt u uw jaarverbruik voor de openbare verlichting in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C17. C Gegevens VRI Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 3a C.1 Specificeer het aantal kruispunten met VRI s Bij vraag C.1 vragen we u hoeveel kruispunten u in uw beheergebied heeft, waarbij de verkeersdoorstroming wordt geregeld middels verkeersregelinstallaties (VRI). U kunt dit handmatig en numeriek invoeren in cel C20. C.2 Past u led-verlichting toe? Met deze vraag willen we achterhalen of lantaarns in uw areaal aan VRI s voorzien zijn van led-verlichting. U kunt deze vraag beantwoorden middels het menu in cel C21. C.2a Bij ja: Hoeveel kruispunten? C.3 Opgave jaarverbruik in kwh 2012 VRI s (peildatum ) C.4 Opgave jaarverbruik in kwh 2013 VRI s (peildatum ) D Peildatum en voortgang D.1 Levert u OVL lampspecificaties peildatum aan? (Volgens formaat in tabblad 2b. OVL 2013) D.1a Bij nee: hoeveel armaturen zijn er vervangen in 2013? D.1b Hoeveel procent D.2 Levert u OVL lampspecificaties (actuele data) aan? (Volgens Indien u bij vraag C.2. ja heeft gekozen vragen wij u hier te specificeren bij hoeveel kruispunten u led-verlichting in de VRI heeft toegepast. U kunt dit numeriek en handmatig invullen in cel C22. Indien u geen led-verlichting toepast kunt u deze cel leeglaten. C.4. vraagt u uw jaarverbruik voor de VRI s in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C23. C.5. vraagt u uw jaarverbruik voor de VRI s in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C24. Vraag D.1. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C27. Indien u een overzicht van uw verlichtingsareaal met specificatiedatum aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C27 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.1a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2013 hebt vervangen. Indien u bij vraag D.1a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.1b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging opgeleverd heeft, op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). Vraag D.2. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C30. Indien u een overzicht van uw verlichtingsareaal (actuele data) aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 4

5 D.2a D.2b formaat in tabblad 2a. OVL 2014) Bij nee: Hoeveel armaturen zijn er vernieuwd in 2014 tot heden? Hoeveel procent D.3 Levert u VRI s kruispuntspecificaties peildatum ? (Volgens formaat in tabblad 3. VRI s 2013). D.3a Bij nee: Hoeveel kruispunten zijn er vernieuwd in 2013? D.3b Hoeveel procent D.4 Levert u VRI kruispuntspecificaties (actuele data)? (volgens formaat in tabblad 3a VRI s 2014) D.4a Bij nee: Hoeveel kruispunten zijn er vernieuwd in 2014 tot heden? D.4b Hoeveel procent E Beleid & Beheer E.1 Heeft u de uitgangspunten voor OVL vastgelegd in een beleidsplan? E.2 Heeft u de uitgangspunten voor VRI's vastgelegd in een beleidsplan? E.3 Past u de ROVL-2011 (Richtlijn Openbare Verlichting 2011) toe? E.4 Heeft u een donkertebeleid? Indien u in cel C30 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.2. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2014 tot op heden hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C31. Indien u bij vraag D.2a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.2b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging gerealiseerd heeft op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). Dit voert u numeriek in bij cel C32. Vraag D.3. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C33. Indien u een overzicht van uw verkeersregelinstallaties met specificatiedatum aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C33 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.3a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2013 hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C34. Indien u bij vraag D.3a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.3b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging gerealiseerd heeft op de vervangen VRI s. Dit voert u numeriek in bij cel C35. Vraag D.4. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C36. Indien u een overzicht van uw verkeersregelinstallaties (actuele data) aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C36 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.4a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2014 tot op heden hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C37. Indien u bij vraag D.4a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.4b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging opgeleverd heeft op de vervangen VRI s (niet uw totale areaal). Dit voert u numeriek in bij cel C38. Bij deze vraag willen we graag weten of u een beleidsplan openbare verlichting heeft, waarin de uitgangspunten en duurzaamheidsdoelstellingen van uw beheergebied opgenomen zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C41. Bij deze vraag willen we graag weten of u een beleidsplan verkeersregelinstallaties heeft, waarin de uitgangspunten en duurzaamheidsdoelstellingen van uw beheergebied opgenomen zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C42. Bij deze vraag willen wij graag weten of u de richtlijnen van de ROVL hanteert bij nieuwe verlichtingsinstallaties en vervangingen. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C43. Vraag E.4 toetst of een donkertebeleid van kracht is in uw beheergebied. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 5

6 E.5 Heeft u de in afgelopen 3 jaar een verlichtingsscan uitgevoerd? E.6 Welk energielabel / macrolabel heeft uw openbare verlichting? (gebruik alleen gegevens < 3 jaar oud) E.7 Heeft uw organisatie een administratief OVL/VRI beheersysteem dat 'up to date' is? E.8 Is er een systematische registratie van storingsmeldingen en andere klachten? E.9 Betrekt u burgers bij (grote) vervangings- en inrichtingsprojecten? Een verlichtingsscan brengt het totale energiebesparingspotentieel in kaart voor het gehele areaal. Bij deze vraag kiest u ja indien u de afgelopen 3 jaar een verlichtingsscan van uw verlichtingsareaal heeft uitgevoerd, of heeft laten uitvoeren. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C45. Indien u een recente verlichtingsscan (<3 jaar) hebt uitgevoerd, vragen wij u hier uw energielabel in te voeren. Dit voert u handmatig in, in cel C46. Indien u een beheersysteem heeft voor uw objecten, wat tevens up to date is, antwoord u hier ja. Indien dit bij u niet van toepassing is kiest u hier nee. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C47. Bij deze vraag willen we graag weten of uw organisatie een systematische registratie heeft wanneer storingen en gebreken worden gemeld, of indien mensen klachten hebben of dat wordt geregistreerd. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C48. Tenslotte willen wij u vragen of u uw burgers en inwoners betrekt bij plannen omtrent vervangingsprojecten. Denkt u bijvoorbeeld aan inlichtingsavonden, informatie nota s of het actief betrekken van burgers bij de keuze voor materialen of het ontwerp. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C In bovenstaande tabel is iedere vraag van tabblad 1. Vragenlijst beschreven. Voor het invullen van de overige tabbladen verwijzen wij u naar de handleiding. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 6

Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34

Monitoring Energieakkoord. Handleiding Invullen monitoringslijst. 1 Pagina van 34 Monitoring Energieakkoord Handleiding Invullen monitoringslijst 1 Pagina van 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Basis gebruik... 4 1.2 Leeswijzer... 4 2 Vragenlijst (Overzicht)... 5 3 Algemene gegevens...

Nadere informatie

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: stand van zaken. Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: stand van zaken. Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: stand van zaken Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Doelen: Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar

Nadere informatie

SER Energieakkoord voor Duurzame groei:

SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: stand van zaken Dyana Loehr 29 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Doelen: Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar

Nadere informatie

Energieakkoord-doelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Energieakkoord-doelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Monitoren en benutten Energieakkoord OVL Agenda: 10:00 Toelichting op het Energieakkoord, de OVL-doelstellingen en de rol van Rijkswaterstaat (Dyana Loehr) Waarom is het IGOV aangehaakt (Arthur Klink)

Nadere informatie

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: Stand van zaken. Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl

Energieakkoorddoelstellingen. openbare verlichting: Stand van zaken. Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting: Stand van zaken Dyana Loehr 21 januari 2016 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei (2013) Basis voor breed gedragen, robuust, toekomstbestendig

Nadere informatie

SER Energieakkoord voor Duurzame groei:

SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting Dyana Loehr 19 januari 2015 Dyana.Loehr@rws.nl SER Energieakkoord voor Duurzame groei: Doelen: Gemiddeld 1,5% energiebesparing per jaar 100 Petajoule energiebesparing

Nadere informatie

SER Energieakkoord voor Duurzame groei

SER Energieakkoord voor Duurzame groei Energieakkoord-doelstellingen OVL en VRI s, Dyana Loehr, 10 september 2014 1 Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Dyana Loehr 10 september 2014 SER Energieakkoord

Nadere informatie

openbare verlichting

openbare verlichting Duurzame Verlichtingstafel financiering Programma: 13:30 Opening Martijn Vroom Welkom Kees Geldof, gastheer gem. Utrecht 13:35 Energieakkoorddoelen OVL, Dyana Loehr 13:55 Financiering OVL Utrecht, Hilde

Nadere informatie

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Gebruik LED bij openbare verlichting

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Gebruik LED bij openbare verlichting CityTec Ketenanalyse Energiebesparing Gebruik LED bij openbare verlichting Status: Final Datum van uitgifte: 01-08-2015 Datum van ingang: 01-08-2015 Versienummer: 1.0 Copyright CityTec Voor nadere informatie:

Nadere informatie

Ambities voor openbare verlichting

Ambities voor openbare verlichting Ambities voor openbare verlichting Energiebesparingsdoelstellingen Energieakkoord 5 maart 2014 SER Energieakkoord voor Duurzame groei 6 september 2013 gepresenteerd Basis voor een breed gedragen, robuust

Nadere informatie

Notitie LH/01160İVS3. Grootschalige ledvervanging Stormpolder. L. Hoebink R. Briënne

Notitie LH/01160İVS3. Grootschalige ledvervanging Stormpolder. L. Hoebink R. Briënne Notitie Betreft Grootschalige ledvervanging Stormpolder Kenmerk LH/01160İVS3 Van Aan L. Hoebink R. Briënne Datum 28 november 2016 Inleiding In de afgelopen periode heeft de gemeente zich gefocust op de

Nadere informatie

HANDLEIDING. EigenEnergieOpSchool. Besparingscalculator

HANDLEIDING. EigenEnergieOpSchool. Besparingscalculator Hoofdstuk: 1. Introductie HANDLEIDING EigenEnergieOpSchool Besparingscalculator Datum: januari 2013 Versie: V1.0 Versie EEOS Besparingscalculator: V1.a Benodigde Excel versie: Office 2010 1 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting

Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting Presentatie Beleidsplan Openbare verlichting 2014-2024 Eric Vos, Infra-lux. Stand van zaken t.o.v. Beleidsplan 2004: 2 begrotingsposten: - Exploitatie(klein onderhoud): 160.000,- waarvan 60.000,- energiekosten

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting

gemeente Bunnik Bijlage 1 Notitie vervanging openbare verlichting gemeente Bunnik 1 Notitie vervanging openbare verlichting In deze bijlage wordt meer en gedetailleerder informatie gegeven over de vervanging van een groot deel van de openbare verlichting in de gemeente

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Raadsvergadering: 17-9-2015 Voorstel: 6.41 Agendapunt: 8 Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 10 september 2015

Nadere informatie

Verduurzamen gemeentelijk openbare verlichting

Verduurzamen gemeentelijk openbare verlichting Verduurzamen gemeentelijk openbare verlichting Ridderkerk, 20 februari 2018 Inhoud Voorwoord... 3 1 Onze visie op openbare verlichting... 4 2 Onze uitgangspunten... 4 2.1 Beleid... 4 2.2 Richtlijnen openbare

Nadere informatie

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Onderdeel dynamische openbare verlichting op gelijkspanning

CityTec Ketenanalyse. Energiebesparing. Onderdeel dynamische openbare verlichting op gelijkspanning CityTec Ketenanalyse Energiebesparing Onderdeel dynamische openbare verlichting op gelijkspanning Status: Final Datum van uitgifte: 01-08-2015 Datum van ingang: 01-08-2015 Versienummer: 1.0 Copyright CityTec

Nadere informatie

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul

Gemeente Schinnen. Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul Gemeente Schinnen Openbare Verlichting gemeente Valkenburg a/d Geul 10 Mei 2016 Agenda 1. Huidige beheerder 2. Huidige werkzaamheden 3. Huidige beleids-uitgangspunten 4. Huidige situatie 5. Doelstellingen

Nadere informatie

5.C D.1 Sector- en ketenbetrokkenheid. Pagina van 10

5.C D.1 Sector- en ketenbetrokkenheid. Pagina van 10 5.C.1 + 3.D.1 Sector- en ketenbetrokkenheid Pagina van 10 1 Documentversie: 1.0 Datum: Mei 2016 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl, tel: 06-52.54.10.83 Goedgekeurd door: Dhr. H. ten

Nadere informatie

1. De website www.energiejacht.be

1. De website www.energiejacht.be 1. De website www.energiejacht.be Op de site krijg je als energiemeester een overzicht van alle gegevens van jouw deelnemers: meterstanden, besparingscijfers, algemene data. Energiemeesters hebben de eindverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Monitoring Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Monitoring Energieakkoorddoelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties RWS ONGECLASSIFICEERD Stand van zaken 2014 Datum 24 maart 2015 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg

Evaluatie Beleidsuitgangspunten. Openbare Verlichting. Gemeente Geertruidenberg Evaluatie Beleidsuitgangspunten Openbare Verlichting Gemeente Geertruidenberg Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Cluster Beheer en ontwikkeling Openbare Ruimte Nobra Technisch Adviesbureau B.V. Bunderstraat

Nadere informatie

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA

INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE OPENBARE VERLICHTING EN DATA Versie 2.1 Datum 25-02-2017 SAMENVATTING De gemeente Renkum heeft een oud areaal en wil dit moderniseren. De gemeente wil een opdrachtnemer voor

Nadere informatie

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede

Bureau Openbare Verlichting. Lek - Merwede Bureau Openbare Verlichting Lek - Merwede Traject Beleidsplan 2017-2026 Beheerplan 2017-2026 Uitvoeringsplannen 15 juni 2017 presentatie Beleids- en Beheerplan 2 Doel beleidsplan Genereren kwaliteit Openbare

Nadere informatie

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal

OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal OVL beleidsplan op 1 A4: verduurzaming, betere kwaliteit én lagere kosten. Het kan. Ralph Groenendaal Drie vragen Waarom investeren in OVL? Wat kan een gemeente doen en wat kost dat? Hoe zorg je ervoor

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 27 september 2016 NR.: RI-16-00176 Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 Agendapunt 18. Raadsvoorstel- 2016-49 nummer Voorstel: van +/- 416.000,- toe te

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting Reg.nummer: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020 Reg.nummer: 2016/052071 1. Inleiding Er is geen domein in de openbare ruimte waar de technologische ontwikkelingen zo snel gaan als bij de

Nadere informatie

Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug

Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug Marktconsultatie gemeente Utrechtse Heuvelrug Regulier onderhoud en vernieuwing openbare verlichting Marktconsultatie document Inhoudsopgave: Aanleiding marktconsultatie Huidige situatie Nieuwe situatie

Nadere informatie

Controle over openbare verlichting. Altijd en overal met de TeleController

Controle over openbare verlichting. Altijd en overal met de TeleController Controle over openbare verlichting Altijd en overal met de TeleController 2 Met de TeleController van Ziut bedient u snel, betaalbaar en veilig iedere lichtmast op afstand Controle over openbare verlichting

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.1019 B.15.1019 Landgraaf, 7 september 2015 ONDERWERP: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m 2020 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Monitoring Energieakkoord-doelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Stand van zaken 2015

Monitoring Energieakkoord-doelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Stand van zaken 2015 Monitoring Energieakkoord-doelstellingen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Stand van zaken 2015 Datum 16 juni 2016 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Water Verkeer

Nadere informatie

Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Toelichting voor gebiedscoördinatoren

Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Toelichting voor gebiedscoördinatoren Werkt voor provincies Verwerken ruige mestmeldingen voor SNL en PSAN Versie 1.0 Datum 14 januari 2014 Status Definitief Versiebeheer Versie Datum Wijziging (t.o.v vorige versie) Hoofdstuk 1.0 14 jan 2014

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING Versie juli 2018 Over deze handleiding Deze handleiding wordt beheerd en ge-update door VNG Realisatie. U vindt de laatste versie

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014).

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014). Reg.nr. Z.11462 INT.12645 Pagina 1 van 12 Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth 2011-2020. (periode 2012 t/m 2014). Datum; 05 november 2015 Redactie; R.M.J. Jacobi, Afd. Ruimte &Samenleving,

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Beheerplan Openbare Verlichting Ten Boer ( )

Beheerplan Openbare Verlichting Ten Boer ( ) Beheerplan Openbare Verlichting Ten Boer (2016-2025) 6 Oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 4 3 Kader en doel Beheerplan Openbare Verlichting... 5 3.1 Kaders voor openbare verlichting...

Nadere informatie

Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22

Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 Pagina van 22 Helder licht op Beesel Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 t/m2023 1 Pagina van 22 Documentnummer: 1 Documentversie: 1.0 Definitief Datum: 19 januari 2016 Pagina 2 van 22 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Dag van Verkeer en Mobiliteit. Workshop Kenniscafe Rekentools & Hulpmiddelen OVL

Dag van Verkeer en Mobiliteit. Workshop Kenniscafe Rekentools & Hulpmiddelen OVL Dag van Verkeer en Mobiliteit Workshop Kenniscafe Rekentools & Hulpmiddelen OVL Even voorstellen Rob van Heur Namens AgentschapNL Rob.vanheur@laborelec.com Programma Deel 1 Opening Rob van Heur Introductie

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding voor Excel to Image

Handleiding voor Excel to Image 1 Handleiding voor Excel to Image Exporteren uw Excel rapportages naar Word of Powerpoint Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 16-05-11 2 Voorwoord Het Excel bestand EC_ExcelToImage.xls maakt het mogelijk

Nadere informatie

Massabalans Autodemontagebedrijven

Massabalans Autodemontagebedrijven Massabalans Autodemontagebedrijven Een handleiding voor het importeren van de meldgegevens uit AMICE, het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Versie 1.4 Februari 2016 Inleiding Dit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Zo werkt mijn zonnestroominstallatie

Gebruikershandleiding Zo werkt mijn zonnestroominstallatie Gebruikershandleiding Zo werkt mijn zonnestroominstallatie Gefeliciteerd, u profiteert nu van goedkope zonnestroom van eigen dak. Gebruikershandleiding Een zonnestroominstallatie zet zonlicht om in elektriciteit.

Nadere informatie

Monitoring openbare verlichting 2010

Monitoring openbare verlichting 2010 Monitoring openbare verlichting 2010 Stand van zaken koploperaanpak en duurzaam inkopen Consultatie gemeenten en provincies Datum 9 november 2010 Status Definitief Pagina 1 van 1 Monitoring openbare verlichting

Nadere informatie

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs 2016-2017 1 Stappenplan OSO 1. OSO-registratie regelen m.b.v. sleutel 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW.

Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. Werkinstructie Klantenportaal Mijn ESNW. 1. Registreren 2. Nieuw wachtwoord 3. Contract overzicht 4. Object overzicht 5. Orders 6. Facturen 7. Gegevens 8. Storing melden 9. Afspraak wijzigen 1. Registreren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2014-2

Excellerend Kwartaaltip 2014-2 Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 Bank: NL72 ABNA 0536825491 KVK: 24389967 Onjuiste invoer! Wanneer je werkt met een Excelbestand waarbij

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING

GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN HANDLEIDING RUIMTE VOOR TOELICHTING Versie juni 2017 Over deze handleiding Deze handleiding wordt beheerd en ge-update door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek

Startnotitie beleidsplan en beheerplan gemeente Goeree-Overflakkee. Versie: V2_0 Status: definitief 7 december Vught, Apeldoorn, Leek Startnotitie beleidsplan en beheerplan 2015-2024 gemeente Goeree-Overflakkee Vught, Apeldoorn, Leek Lux-Groep T 073 6840445 F 073 6840446 Versie: V2_0 Status: definitief 7 december 2014 Postbus 2200 5260

Nadere informatie

Handleiding. Jezelf registreren via my.tentoo

Handleiding. Jezelf registreren via my.tentoo Handleiding Jezelf registreren via my.tentoo Welkom bij Tentoo Om via Tentoo verloond te kunnen worden, is het nodig dat je jezelf registreert via my.tentoo.nl. Voor een vlotte registratie, is deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 13 augustus 2015 Versie: 2015-V 1.4 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal

Nadere informatie

Inleiding Voor u ligt ter vaststelling het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting

Inleiding Voor u ligt ter vaststelling het nieuwe Beleidsplan Openbare Verlichting Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 19 Leefomgeving 10 februari 2015 onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2024 32170 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt ter vaststelling het nieuwe

Nadere informatie

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Organisator Handleiding Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Contactpersoon: Martijn Faber Website: www.mrwebsites.nl E-mail: info@mrwebsites.nl 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor organisatoren

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handleiding wachtwoord resetten

Handleiding wachtwoord resetten Handleiding wachtwoord resetten Deze handleiding beschrijft hoe je zelf je wachtwoord kunt resetten. Voordat je gebruik kunt maken van deze tool is het noodzakelijk dat er 3 geheime vragen ingevuld zijn,

Nadere informatie

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren

Ontwikkelen. Beleidsplan. Openbare verlichting. Gemeente Haren Ontwikkelen Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Haren Programma 15/20 januari 2015: 19.30 uur: Welkomstwoord wethouder M. Sloot 19.35 uur: Presentatie Henk Ensing 20.05 uur: Pauze/invullen enquête

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. Meetria.

Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. Meetria. Datum aangemaakt : 8 augustus 2011 Auteur : Ruud Sprangers Datum laatste wijziging : 8 augustus 2011 Inhoudsopgave Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. 1 Algemeen...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode

Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode Datum: 28-1-14 Onderwerp Actualisering visie en beleid Openbare Verlichting, beleidsperiode 2014-2018 Status Besluitvormend Voorstel Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018 vast te stellen als geactualiseerde

Nadere informatie

Arthur Klink * senior adviseur Elektra gemeente Utrecht, Stadsingenieurs. Hedel, 14 maart 2019

Arthur Klink * senior adviseur Elektra gemeente Utrecht, Stadsingenieurs. Hedel, 14 maart 2019 Arthur Klink * 14-03-1961 senior adviseur Elektra gemeente Utrecht, Stadsingenieurs Hedel, 14 maart 2019 1 Onderwerpen Duurzame Openbare verlichting in Utrecht Historie Ombouw en Modificatie armaturen

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 1 december Versie 1.4

0.1. Klantinstructie. Schaderegistratie 2017 e.v. Datum. 1 december Versie 1.4 0.1 Klantinstructie Schaderegistratie 2017 e.v. Datum 1 december 2016 Versie 1.4 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 22/09/2014 Geheel Handleiding schaderegistratie KLIC 5.5 1.1 27/02/2015

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Duurzaamheid, Energie en Milieu

Duurzaamheid, Energie en Milieu Duurzaamheid, Energie en Milieu In de uitvoeringsagenda duurzaamheid van de gemeente staat: Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van huidige generaties zonder de mogelijkheden

Nadere informatie

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs

POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs POVO-module OSO overdracht Handleiding voor het basisonderwijs 2017-2018 1 Stappenplan OSO 1. OSO-registratie regelen m.b.v. sleutel 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 9.1. Intramed versie 9.1

Update documentatie. Intramed versie 9.1. Intramed versie 9.1 Update documentatie Intramed versie 9.1 Intramed versie 9.1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Tabelfunctie...1 1.1 Tabellen gebruiken in de verslaglegging...1 III Hoofdstuk 1 Tabelfunctie 1.1 Tabellen gebruiken

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Stappenplan Energieverbruik

Stappenplan Energieverbruik Stappenplan Energieverbruik Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: - jaarafrekeningen gas en elektra - uw eigen e-mailadres - verzin alvast een wachtwoord! Stap 1: Ga naar http://manager.energiemanageronline.nl/sleutels/home

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 12 september 2013 Agendapuntnummer : XII, punt 5 Besluitnummer : 1049 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Beleidsplan

Nadere informatie

Spreadsheets (Excel 2003)

Spreadsheets (Excel 2003) Spreadsheets (Excel 2003) 14 Toevoegen paragraaf 14.5 14.5 Subtotalen, draaitabellen en ALS In deze paragraaf bespreken we een aantal aanvullende functies in Excel. We beginnen met de subtotalen. Een subtotaal

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met het beleidsplan OVL Aan: de gemeenteraad Vergadering: 29 februari 2016 Onderwerp: BW vaststelling beleidsplan openbare verlichting 2016-2023 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met

Nadere informatie

LOKALE KLIMAATAMBITIES

LOKALE KLIMAATAMBITIES LOKALE KLIMAATAMBITIES Welke lokale klimaatambities heeft u? Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober worden diverse lokale klimaatambities uitgesproken op verschillende thema s. Waarvoor maakt uw

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 6 juli 2015 Versie: 2015-V 1.3 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Handleiding Japanse puzzels

Handleiding Japanse puzzels Handleiding Japanse puzzels versie : 1.0 wijziging : 26-4-2010 Inhoud 1.Japanse puzzel...4 1.1.Speler...4 1.2.Kleur...4 1.3.Groep...4 1.4.Favoriet...4 1.5.Puzzel...4 1.6.Prima...5 1.7.Spel...5 1.8.Stap

Nadere informatie

Veilig, duurzaam en energiezuinig

Veilig, duurzaam en energiezuinig Openbare Verlichting in Tilburg Veilig, duurzaam en energiezuinig Gem. Tilburg, afd. Ruimtelijke uitvoering Jos van Groenewoud Inleiding Energiemanagement Wit Licht LED toepassingen Innovaties en duurzaamheid

Nadere informatie

HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL. 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen

HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL. 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen Zorg ervoor dat de instellingen van uw Excel programma het gebruik van macro s toelaat.

Nadere informatie

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. T. de Vries - Openbare werken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: Onderwerp: Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2010-2013 Commissie:, nr. Raadsvoorstel: 13-10-2009, nr. 177 RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie