Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoring Energieakkoord. Snel gids Invullen monitoringslijst. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1"

Transcriptie

1 Monitoring Energieakkoord Snel gids Invullen monitoringslijst Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 1

2 Inleiding In het Energieakkoord dat in 2013 is ondertekend door ruim veertig organisaties, waaronder Rijksoverheid, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, zijn afspraken vastgelegd betreffende het energieverbruik van openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI) in Nederland. De doelstellingen voor OVL en VRI's luiden: 20% energiebesparing OVL en VRI's in 2020 t.o.v % energiebesparing OVL en VRI's in 2030 t.o.v % slim energiemanagement OVL in % energiezuinige OVL in Rijkswaterstaat monitort jaarlijks de voortgang van de doelstellingen. Als wegbeheerder heeft u zich hiervoor aangemeld. Deelname aan het monitoringstraject levert u veel op. Zo beschikt u jaarlijks over kant en klare en actuele kengetallen over de energieprestaties van uw installaties. Deze kunt u vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties. Dan weet u precies welke energiebesparing u heeft gerealiseerd en wat uw vorderingen zijn op het gebied van energiezuinige verlichting en verkeerregelinstallaties. Daarmee kunt u tijdig bijsturen of de ingeslagen weg voortzetten. Ook kunt u de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media. De gegevens worden tevens gepubliceerd via klimaatmonitor.databank.nl. We gebruiken een vereenvoudigde variant van de kengetallenmethodiek van de NSVV. Eens per jaar in september vragen we u om technische gegevens van uw areaal en een aantal aanvullende gegevens met ons te delen. Indien u zich als wegbeheerder heeft aangemeld voor de monitoring in 2014, heeft u van Ziut Advies een Monitoringslijst ontvangen. Ziut Advies monitort de voortgang van de doelstellingen in opdracht van Rijkswaterstaat. Om u te ondersteunen bij het invullen heeft u een handleiding toegestuurd gekregen. De handleiding is uitgebreid en behandelt stap voor stap de uit te voeren acties. Deze snel gids is bedoeld om u snel wegwijs te maken en op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst. Indien u meer ondersteuning en uitleg behoeft bij het beantwoorden van een vraag, kunt u de handleiding raadplegen. Basis gebruik Allereerst willen we een aantal basis gebruiksregels vermelden: Het eerste tabblad dat dient in te vullen is tabblad 1. Vragenlijst. Indien u gegevens uit andere cellen wilt overnemen, willen we u verzoeken deze te kopiëren en te plakken. Wij willen u nadrukkelijk verzoeken geen gegevens te knippen en te plakken. De invullijst voert standaard een controle uit op uw antwoorden. De lijst geeft zelf aan of uw antwoord numeriek moet invullen, of dat u het van toepassing zijnde antwoord kunt selecteren middels het automatische menu (door ja/nee te klikken). Na elke paragraaf met uitleg staat cursief een voorbeeld dat toelicht hoe gegevens ingevuld moeten worden. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 2

3 Snel gids Onderstaande tabel toont hoe u de vragen dient te beantwoorden. Onderstaande tabel toont de vragen uit tabblad 1. Vragenlijst, het tabblad dat u als eerste dient in te vullen. In de eerste kolom staat het nummer van de vraag. In de tweede kolom staat de vraag zelf. Kolom drie geeft een toelichting op de vraag. De laatste kolom toont welke paragraaf u uit de handleiding kunt raadplegen indien u meer uitleg of een voorbeeld wenst. Onderdeel & Vraag Toelichting Zie A Algemene gegevens paragraaf A.1 Datum Hier vragen we u om de huidige datum in te voeren. In cel C2 voert u 3.1 handmatig de datum in waarop u de invullijst invult. A.2 Beheergebied Hier vragen we u om het type gebied waar u beheerder van bent te 3.2 specificeren. Dit kan een gemeente, provincie of waterschap zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C3. A.3 Naam gebied Hier vragen we u om de naam van uw gemeente, provincie of 3.3 waterschap. U kunt dit selecteren in het menu in cel C4. A.4 Naam beheerder Hier vragen we u om de naam van de beheerder van uw gemeente, 3.4 provincie of waterschap. Dit kunt u handmatig invoeren in cel C5. B Gegevens OVL Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 2a. B.1 Specificeer het actuele Hier vragen we u het aantal lichtbronnen in uw beheergebied in te 4.1 aantal lichtbronnen vullen. Dit zijn alle lichtbronnen die onder openbare verlichting vallen, dus inclusief grondspots, tunnelverlichting, wandarmaturen etc. Indien een armatuur 2 lampen heeft, dienen deze lichtbronnen apart opgegeven te worden. U voert het aantal handmatig in, in cel C9. De invullijst houdt geen rekening met areaaluitbreidingen in 2014 ten opzichte van Het energieakkoord is specifiek: 20% besparing op het verbruik, er is geen indien uitbreiding dan.. Uitbreiding is wel een belangrijke achtergrond voor beoordeling van het individuele resultaat. B.2 Past u led-verlichting toe? Hier vragen wij u of u led-verlichting in uw huidige openbare verlichtingsareaal heeft toegepast. U kunt de vraag beantwoorden middels het menu in cel C B.2a Bij ja: specificeer het aantal armaturen B.3 Past u dimmers, schakelaars, telemanagement, masten met lokale opwek toe? B.3a Zo ja: hoeveel lampen worden hiermee bestuurd? Indien u bij vraag B.2 Ja heeft ingevuld, vragen wij u hier hoeveel ledarmaturen u in uw verlichtingsareaal toegepast heeft. Indien u Nee heeft gekozen bij B.2, laat u cel C11 leeg. Vraag B.3 vraagt u of u innovatieve technieken toepast zoals dimmen, zelf schakelen (onafhankelijk van uw netbeheerder), telemanagementsystemen. U beantwoordt deze vraag door in het menu in cel C12 ja of nee te selecteren. Er wordt voor deze monitoring geen onderscheid gemaakt tussen de verscheidene soorten systemen. Indien u bij vraag B.3. Ja gekozen heeft, vragen wij u hier hoeveel lampen u aanstuurt met dergelijke systemen. U kunt dit antwoord handmatig en numeriek invoeren in cel C13. Indien u nee gekozen heeft laat u deze cel leeg. B.4 Schakelt u (deels-) zelf? Hier vragen wij u of u zelf de verlichting aan- en uitschakelt in uw beheergebied, of dat een andere partij (netbeheerder) dat voor u doet. U beantwoordt deze vraag middels het menu in cel C Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 3

4 B.4a Zo ja, hoeveel procent van de verlichting? B.5 Opgave jaarverbruik in kwh 2012 OVL (peildatum ) B.6 Opgave jaarverbruik in kwh 2013 OVL (peildatum ) Indien uw antwoord op vraag B.4 ja is, vragen wij u hoeveel % van uw openbare verlichting u zelf schakelt. Dit voert u numeriek en handmatig in, in cel C15. B.5. vraagt u uw jaarverbruik voor de openbare verlichting in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C16. B.6. vraagt u uw jaarverbruik voor de openbare verlichting in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C17. C Gegevens VRI Voor een aantal vragen kunt u gebruik maken van de resultaten in kolom E. Deze gegevens komen voort uit de specificaties van het tabblad 3a C.1 Specificeer het aantal kruispunten met VRI s Bij vraag C.1 vragen we u hoeveel kruispunten u in uw beheergebied heeft, waarbij de verkeersdoorstroming wordt geregeld middels verkeersregelinstallaties (VRI). U kunt dit handmatig en numeriek invoeren in cel C20. C.2 Past u led-verlichting toe? Met deze vraag willen we achterhalen of lantaarns in uw areaal aan VRI s voorzien zijn van led-verlichting. U kunt deze vraag beantwoorden middels het menu in cel C21. C.2a Bij ja: Hoeveel kruispunten? C.3 Opgave jaarverbruik in kwh 2012 VRI s (peildatum ) C.4 Opgave jaarverbruik in kwh 2013 VRI s (peildatum ) D Peildatum en voortgang D.1 Levert u OVL lampspecificaties peildatum aan? (Volgens formaat in tabblad 2b. OVL 2013) D.1a Bij nee: hoeveel armaturen zijn er vervangen in 2013? D.1b Hoeveel procent D.2 Levert u OVL lampspecificaties (actuele data) aan? (Volgens Indien u bij vraag C.2. ja heeft gekozen vragen wij u hier te specificeren bij hoeveel kruispunten u led-verlichting in de VRI heeft toegepast. U kunt dit numeriek en handmatig invullen in cel C22. Indien u geen led-verlichting toepast kunt u deze cel leeglaten. C.4. vraagt u uw jaarverbruik voor de VRI s in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C23. C.5. vraagt u uw jaarverbruik voor de VRI s in kilowattuur (kwh) op te geven over kalenderjaar Hiervoor kunt u de jaarafrekening van uw energieleverancier gebruiken ( ). Dit kunt u handmatig en numeriek invullen in cel C24. Vraag D.1. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C27. Indien u een overzicht van uw verlichtingsareaal met specificatiedatum aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C27 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.1a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2013 hebt vervangen. Indien u bij vraag D.1a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.1b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging opgeleverd heeft, op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). Vraag D.2. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C30. Indien u een overzicht van uw verlichtingsareaal (actuele data) aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 4

5 D.2a D.2b formaat in tabblad 2a. OVL 2014) Bij nee: Hoeveel armaturen zijn er vernieuwd in 2014 tot heden? Hoeveel procent D.3 Levert u VRI s kruispuntspecificaties peildatum ? (Volgens formaat in tabblad 3. VRI s 2013). D.3a Bij nee: Hoeveel kruispunten zijn er vernieuwd in 2013? D.3b Hoeveel procent D.4 Levert u VRI kruispuntspecificaties (actuele data)? (volgens formaat in tabblad 3a VRI s 2014) D.4a Bij nee: Hoeveel kruispunten zijn er vernieuwd in 2014 tot heden? D.4b Hoeveel procent E Beleid & Beheer E.1 Heeft u de uitgangspunten voor OVL vastgelegd in een beleidsplan? E.2 Heeft u de uitgangspunten voor VRI's vastgelegd in een beleidsplan? E.3 Past u de ROVL-2011 (Richtlijn Openbare Verlichting 2011) toe? E.4 Heeft u een donkertebeleid? Indien u in cel C30 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.2. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2014 tot op heden hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C31. Indien u bij vraag D.2a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.2b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging gerealiseerd heeft op de vervangen armaturen (dus niet op uw totale areaal). Dit voert u numeriek in bij cel C32. Vraag D.3. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C33. Indien u een overzicht van uw verkeersregelinstallaties met specificatiedatum aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C33 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.3a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2013 hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C34. Indien u bij vraag D.3a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.3b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging gerealiseerd heeft op de vervangen VRI s. Dit voert u numeriek in bij cel C35. Vraag D.4. dient u te beantwoorden middels het menu in cel C36. Indien u een overzicht van uw verkeersregelinstallaties (actuele data) aanlevert, kiest u hier ja. Indien u deze specificatie niet aanlevert kiest u hier nee. Indien u in cel C36 nee heeft gekozen, dient u als antwoord op vraag D.4a. numeriek en handmatig aan te geven hoeveel armaturen u in 2014 tot op heden hebt vervangen. Dit voert u numeriek in bij cel C37. Indien u bij vraag D.4a. een numeriek antwoord gegeven hebt, vragen wij u bij D.4b op te geven hoeveel procent energiebesparing de vervanging opgeleverd heeft op de vervangen VRI s (niet uw totale areaal). Dit voert u numeriek in bij cel C38. Bij deze vraag willen we graag weten of u een beleidsplan openbare verlichting heeft, waarin de uitgangspunten en duurzaamheidsdoelstellingen van uw beheergebied opgenomen zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C41. Bij deze vraag willen we graag weten of u een beleidsplan verkeersregelinstallaties heeft, waarin de uitgangspunten en duurzaamheidsdoelstellingen van uw beheergebied opgenomen zijn. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C42. Bij deze vraag willen wij graag weten of u de richtlijnen van de ROVL hanteert bij nieuwe verlichtingsinstallaties en vervangingen. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C43. Vraag E.4 toetst of een donkertebeleid van kracht is in uw beheergebied. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 5

6 E.5 Heeft u de in afgelopen 3 jaar een verlichtingsscan uitgevoerd? E.6 Welk energielabel / macrolabel heeft uw openbare verlichting? (gebruik alleen gegevens < 3 jaar oud) E.7 Heeft uw organisatie een administratief OVL/VRI beheersysteem dat 'up to date' is? E.8 Is er een systematische registratie van storingsmeldingen en andere klachten? E.9 Betrekt u burgers bij (grote) vervangings- en inrichtingsprojecten? Een verlichtingsscan brengt het totale energiebesparingspotentieel in kaart voor het gehele areaal. Bij deze vraag kiest u ja indien u de afgelopen 3 jaar een verlichtingsscan van uw verlichtingsareaal heeft uitgevoerd, of heeft laten uitvoeren. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C45. Indien u een recente verlichtingsscan (<3 jaar) hebt uitgevoerd, vragen wij u hier uw energielabel in te voeren. Dit voert u handmatig in, in cel C46. Indien u een beheersysteem heeft voor uw objecten, wat tevens up to date is, antwoord u hier ja. Indien dit bij u niet van toepassing is kiest u hier nee. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C47. Bij deze vraag willen we graag weten of uw organisatie een systematische registratie heeft wanneer storingen en gebreken worden gemeld, of indien mensen klachten hebben of dat wordt geregistreerd. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C48. Tenslotte willen wij u vragen of u uw burgers en inwoners betrekt bij plannen omtrent vervangingsprojecten. Denkt u bijvoorbeeld aan inlichtingsavonden, informatie nota s of het actief betrekken van burgers bij de keuze voor materialen of het ontwerp. Dit kunt u selecteren in het menu in cel C In bovenstaande tabel is iedere vraag van tabblad 1. Vragenlijst beschreven. Voor het invullen van de overige tabbladen verwijzen wij u naar de handleiding. Snel gids Monitoring OVLVRI Energieakkoord September 2014 Pagina 6

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING

de online competentievertaler voor schoolleiders HANDLEIDING de online competentievertaler voor schoolleiders 1 2 3 4 5 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE DEEL 1: Handleiding NSA EFFECt tool DEEL 2: Veelgestelde Vragen 1. NSA TOOL VRAGEN Waar staat de term NSA EFFECt eigenlijk

Nadere informatie

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages

Legal Eagle. Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages Legal Eagle Trainingshandleiding Legal Eagle Rapportages pagina 2 van 52 Inhoudsopgave 1 Rapportage overzicht... 4 2 Een rapport openen.... 5 2.1 Zaakhistorie.... 6 3 Rapportages: categorie Zaken.... 8

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1

AdCalls instellen !!! AdCalls. Installatiehandleiding. TITEL Handleiding AdCalls. DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 AdCalls Installatiehandleiding TITEL Handleiding AdCalls DATUM 19 februari 2014 VERSIE 1.1 2 Inhoudsopgave # Titel Bladzijde 1. Introductie 3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 4.3 Uw website(s) koppelen

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

2. ENERGIEBOEKHOUDING

2. ENERGIEBOEKHOUDING 2. ENERGIEBOEKHOUDING 2.1. Energieboekhouding: wat en waarom? 2.1.1. Wat is een energieboekhouding? Een energieboekhouding volgt het energieverbruik kritisch op. De doelstelling van een energieboekhouding

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding I-CE. Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem

Handleiding I-CE. Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem Handleiding I-CE Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I-CE Energie Management Systeem Inhoudsopgave Installatiehandleiding I-CE + inleiding 2 Stap 1 I-CE bevestigen in de meterkast 4 Stap 2 I-CE

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Prismant is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk.

Prismant is een wettig gedeponeerd dienst- en warenmerk. GEBRUIKERSHANDLEIDING WWW.JAARENQUETEZIEKENHUIZEN.NL Stichting Prismant, Utrecht, maart 2008. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie