Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op welke tegemoetkomingen heb je recht?"

Transcriptie

1 Op welke tegemoetkomingen heb je recht? Wie in een thuiszorgsituatie belandt, kijkt vaak aan tegen een berg extra rekeningen, meestal net op een moment dat er een inkomensverlies is. De overheid voorziet verschillende tegemoetkomingen die dat inkomensverlies en die extra kosten proberen op te vangen. In dit hoofdstuk vind je een opsomming van de meest belangrijke tegemoetkomingen. Opgelet! De cijfergegevens bij deze financiële tegemoetkomingen zijn louter indicatief. Deze tegemoetkomingen worden immers regelmatig aangepast. Bovendien wordt er rekening gehouden met bestaande inkomstenbronnen (deze worden van de tegemoetkomingen afgetrokken). Voor de meest recente bedragen kun je steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van CM. Zij kunnen je ook aangeven welke tegemoetkoming jij in jouw geval zult krijgen. Raadpleeg voor meer informatie. 1 Waar haal je jouw inkomen vandaan? 1.1 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid Sinds mijn ziekte erger werd, kan ik mijn job niet meer uitoefenen. Het gaat gewoon niet meer. Sindsdien sta ik op invaliditeit. Ik krijg een vergoeding van het ziekenfonds, maar ik zou eigenlijk wel eens willen weten hoe ze berekenen waar ik recht op heb. Fons, 54 jaar Loontrekkenden Gewaarborgd loon (niet van toepassing voor werklozen en sommige interim-werknemers) Arbeiders genieten een gewaarborgd loon van de werkgever tijdens de eerste veertien dagen van hun arbeidsongeschiktheid. De volgende veertien dagen ontvangen arbeiders 60 % van het brutoloon uitgekeerd door hun ziekenfonds, met een financiële aanvulling van de werkgever. Aan deze tarieven zijn minimum- en maximumbedragen gekoppeld. Bedienden ontvangen de eerste dertig dagen van hun arbeidsongeschiktheid een gewaarborgd loon van hun werkgever. Primaire arbeidsongeschiktheid Vanaf de 31ste dag start de primaire arbeidsongeschiktheid. Gedurende de volgende 11 maanden bedraagt de uitkering 60 % van het brutoloon. Aan deze tarieven zijn minimum- en maximumbedragen gekoppeld. Vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid zijn er voor de primaire arbeidsongeschikten minimumbedragen van toepassing. Deze minimumbedragen zijn dezelfde als deze voor de invaliden en zijn afhankelijk van de gezinstoestand. CM-Thuiszorgtip Het eerste jaar wordt in principe op de uitkering een bedrijfsvoorheffing van 11,11 % ingehouden. De uitkering mag niet lager zijn dan het minimumbedrag. Invaliditeit Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering omschreven als invalide. De invaliditeitsuitkering is afhankelijk van de gezinstoestand: Gezinshoofden ontvangen 65 % van het brutoloon, begrensd met een minimum en een maximum bepaald door de duur van arbeidsongeschiktheid; Alleenstaanden ontvangen 55 % van het brutoloon, begrensd met een minimum en een maximum bepaald door de duur van arbeidsongeschiktheid; Samenwonenden ontvangen 40 % van het brutoloon, met een minimum en maximum bepaald door de duur van arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen Primaire arbeidsongeschiktheid De eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid worden zelfstandigen niet vergoed. Vanaf de 31ste dag krijgen zij een uitkering die afhankelijk is van de gezinstoestand: Zelfstandige met gezinslast heeft recht op 52, 53 euro*; Alleenstaande zelfstandige heeft recht op 40, 30 euro*; Samenwonend zelfstandige heeft recht op 32, 73 euro*. * Bedragen van toepassing op Invaliditeit Wie langer dan één jaar arbeidsongeschikt is, wordt in de ziekteverzekering omschreven al invalide. De invaliditeitsuitkering is afhankelijk van de gezinstoestand en het al of niet stopzetten van het bedrijf op naam van de arbeidsongeschikte zelfstandige. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 53

2 1.1.3 Hoe aangifte doen van arbeidsongeschiktheid? Als je arbeidsongeschikt bent, moet je tijdig je mutualiteit verwittigen. Je doet dit aan de hand van een Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, beter bekend als het document Vertrouwelijk. Er bestaat een versie voor werknemers en één voor zelfstandigen. Je kunt een exemplaar verkrijgen in een CM-kantoor of via Je stuurt dit document altijd per post naar de adviserend geneesheer van je mutualiteit. De poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening. Deponeer je aangifte nooit in een CM-brievenbus! Aangiftetermijnen Statuut Werklozen en andere personen die niet (meer) werken bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid Onthaalouders Na ontslag uit het ziekenhuis Hervallen na werkhervatting Arbeiders Bedienden: (met contract < 3 maanden) (met contract > 3 maanden) Zelfstandigen Aangiftetermijn 48 uur 48 uur 48 uur 48 uur 14 dagen 14 dagen 28 dagen 28 dagen Voor volledig vastbenoemde ambtenaren geldt een andere regeling. Zij moeten geen aangifte doen bij hun ziekenfonds Hulp van derden, RIZIV (voor loontrekkenden en zelfstandigen) Indien je meer dan drie maanden een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt van de mutualiteit en je een beroep doet op de hulp van anderen (bv. om je te wassen, te verplaatsen, de woning te onderhouden...) kun je een bijkomend forfait van 16,91 euro per dag ontvangen. Om deze hogere uitkering te ontvangen, moet je minstens 11/18 punten scoren op de medische criteria betreffende afhankelijkheid. Deze verhoging is belastingvrij. Voor een aanvraag moet je je wenden tot de adviserend geneesheer van je mutualiteit. Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid is het mogelijk om een deeltijdse activiteit bezoldigd of als vrijwilliger uit te voeren mits voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer van je mutualiteit. Bij de berekening van de ziekteuitkering wordt er dan rekening gehouden met de inkomsten uit de toegelaten bezoldigde deeltijdse activiteit. 1.2 Vlaamse Zorgverzekering Eerlijk gezegd, ik vond het zever toen ze afkwamen met de Vlaamse Zorgverzekering. Nog maar eens wat geld dat ze uit onze zak klopten en waar we nooit iets van terug zouden zien. Tot mijn vrouw zwaar hulpbehoevend werd Omdat ik haar thuis verzorg, krijgt zij van de Vlaamse Zorgverzekering maandelijks een tussenkomst van 130 euro. Dat is misschien ook niet het grote geld, maar alle beetjes helpen! Bernard, 62 jaar De Vlaamse Zorgverzekering is een door de overheid verplichte verzekering met als doel de niet-medische kosten van zwaar hulpbehoevende personen te helpen dragen. Iedereen die ouder is dan 25 jaar moet zich aansluiten bij een zorgkas en betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. De zorgverzekering biedt aan de zorgbehoevende inwoner van Vlaanderen een maandelijkse financiële tussenkomst van 130 euro. In Brussel is de aansluiting facultatief Wanneer word je als zorgbehoevende erkend? Voor zwaar hulpbehoevende personen is er bij thuiszorg de mogelijkheid tot een tussenkomst van 130 euro per maand. Je moet een attest van zorgbehoevendheid kunnen voorleggen. Voldoe je aan één van de volgende scores, dan kom je in aanmerking voor deze tussenkomst: forfait B of C op de Katz-schaal in de thuisverpleging; minstens een score van 35 punten behalen op de BEL-profielschaal van gezinszorg; minstens een score van vijftien punten behalen op de schaal van de zelfredzaamheid bij de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden of de Integratietegemoetkoming; minstens zeven punten en 66 % handicap - kinderen geboren vóór of minstens achttien punten - kinderen geboren na voor de bijkomende kinderbijslag vastgesteld worden. Indien je niet over een attest beschikt, kan er een onderzoek gebeuren naar de graad van je zorgbehoevendheid. Je zorgkas zal in overleg met jou een dienst aanduiden in jouw regio die gemachtigd is om dit onderzoek te verrichten. Bewoners van een woonzorgcentrum, RVT of Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) hebben recht op een vergoeding van 130 euro. 54 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

3 1.2.2 Waar vraag je die vergoeding aan? Aanvragen doe je best in het plaatselijke CM-kantoor, bij de maatschappelijk werker van CM of bij jouw zorgkas. Contact Tegemoetkomingen van de Federale Overheid Mijn man is na een zwaar auto-ongeluk verlamd aan zijn onderste ledematen. Hij is altijd de kostwinner geweest als metselaar, maar dat is nu niet meer mogelijk. Dit wil zeggen dat we geen inkomen meer hebben. Hij zit nu hele dagen thuis en zijn sociaal leven is ook serieus verminderd. Kortom, hij is niet meer de man die hij was. Hoe gaan wij financieel rondkomen? Ons leven gaat verder en mijn man kost handenvol geld. Hij moet verzorgd worden door een verpleger, moet naar de kinesist, noem maar op. Zijn er eventuele financiële tussenkomsten waar wij van kunnen genieten? Erna, 46 jaar Voorwaarden Je bent minimum 21 en maximum 65 jaar. Je bent in België gedomicilieerd en verblijft er werkelijk. Je behoort tot één van de volgende categorieën: onderdanen van een lidstaat van de EU, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, staatloze en vluchtelingen. De inkomsten overschrijden de vooropgestelde inkomensgrens niet. Hoe aanvragen? De nodige formulieren kun je bekomen op het gemeentehuis. Om na te gaan welke tegemoetkomingen je kunt bekomen, neem je best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk van CM, het CM-Thuiszorgcentrum, een OCMW of een andere eerstelijnsdienst Inkomensvervangende tegemoetkoming Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon die wegens zijn handicap niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. Hoeveel bedraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming? Het bedrag verschilt naargelang de persoon die de toelage ontvangt, personen ten laste heeft, alleen woont of samenwoont. Inkomensvervangende tegemoetkoming Bedragen op Jaar Maand 1 december 2012 Gerechtigde met ,84 euro 1 068,98 euro personen ten laste Alleenstaande 9 620,88 euro 801,74 euro gerechtigde Samenwonende gerechtigde 6 413,92 euro 534,49 euro Opgelet! Van deze bedragen worden eventuele bestaansmiddelen afgetrokken. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 55

4 1.3.2 Integratietegemoetkoming Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die, ten gevolge van de vermindering van zijn zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven in te passen. Voor de berekening van de graad van zelfredzaamheid wordt in aanmerking genomen: de mogelijkheid om je te verplaatsen; de mogelijkheid om je voedsel te nuttigen of te bereiden; de mogelijkheid om voor je persoonlijke hygiëne in te staan en je te kleden; de mogelijkheid om je woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten; de mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en het gevaar te kunnen vermijden; de mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact. De geneesheer van de federale overheid zal voor elke functie onderzoeken welke moeilijkheden de betrokken persoon ondervindt. Er kunnen vier mogelijke antwoorden verstrekt worden bij elke functie: geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning of hulpmiddelen: 0 punten worden toegekend; beperkte moeilijkheden, beperkte bijkomende inspanningen of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen: één punt wordt toegekend; grote moeilijkheden, grote bijkomende inspanningen of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen: twee punten worden toegekend; onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder volledig aangepaste omgeving: drie punten worden toegekend. Minder dan zeven punten geeft geen recht op de integratietegemoetkoming. Integratietegemoetkoming Bedragen per categorie Per jaar Per maand 1 (7-8 punten) 1 148,76 euro 95,73 euro 2 (9-11 punten) 3 914,52 euro 326,21 euro 3 (12-14 punten) 6 254,92 euro 521,24 euro 4 (15-16 punten) 9 112,63 euro 759,83 euro 5 (17-18 punten) ,70 euro 861,47 euro Opgelet! Ook dit zijn maximale tegemoetkomingen. Er wordt rekening gehouden met de bestaansmiddelen. Indien de gerechtigde verblijft in een door de overheid gesubsidieerde instelling wordt de tegemoetkoming met 28 % verminderd. Voorwaarden Je bent minimum 21 en maximum 65 jaar. Je bent in België gedomicilieerd en verblijft er werkelijk. Je behoort tot één van de volgende categorieën: onderdanen van een lidstaat van de EU, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, staatloze en vluchtelingen. De vooropgestelde inkomensgrens wordt niet overschreden. CM-Thuiszorgtip Deze inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming kunnen gelijktijdig of afzonderlijk toegekend worden. Hoe aanvragen? De nodige formulieren kun je bekomen op het gemeentehuis. Om na te gaan welke tegemoetkomingen je kunt bekomen, neem je best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk van CM, het CM-Thuiszorgcentrum, een OCMW of een andere eerstelijnsdienst Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Mijn man is 72 en hulpbehoevend. Dit brengt vele medische kosten met zich mee. Sinds kort schakelen we ook thuiszorgdiensten in, zoals gezinshulp, en het Wit-Gele Kruis. Dat is een welkome hulp, maar dat kost allemaal geld. En we leven maar van een klein pensioentje. Kunnen wij een tegemoetkoming krijgen omdat mijn man hulpbehoevend is? Anna, 64 jaar Personen ouder dan 65 jaar hebben recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden als zij hulpbehoevend zijn. Voorwaarden Je bent minstens 65 jaar oud en hebt wegens ziekte of handicap een gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid. Je bent in België gedomicilieerd en verblijft er werkelijk. Je behoort tot één van de volgende categorieën: onderdanen van een lidstaat van de EU, Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, staatloze en vluchtelingen. Er wordt rekening gehouden met al de inkomens van het gezin. De aanvrager moet zijn rechten op een rust- en overlevingspensioen of de inkomensgarantie voor ouderen doen gelden. Bejaarden, die inwonen bij familie tot en met de tweede graad worden beschouwd als alleenstaande voor de berekeningswijze van de tegemoetkoming. 56 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

5 Hoe wordt de tegemoetkoming berekend? Er zijn vijf categorieën naargelang de graad van zelfredzaamheid Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Bedragen Per jaar Per maand per categorie 1 (7-8 punten) 981,68 euro 81,80 euro 2 (9-11 punten) 3 747,30 euro 312,27 euro 3 (12-14 punten) 4 556,11 euro 379,67euro 4 (15-16 punten) 5 364,69 euro 447,05 euro 5 (17-18 punten) 6 589,77 euro 549,14 euro Opgelet! Bij de berekening wordt rekening gehouden met de actuele bestaansmiddelen en het kadastraal inkomen van de woning wanneer dit meer bedraagt dan euro, vermeerderd met 250 euro per kind ten laste. Hoe aanvragen? De nodige formulieren kun je bekomen op het gemeentehuis. Om na te gaan welke tegemoetkomingen je kunt bekomen, neem je best contact op met de dienst Maatschappelijk Werk van CM, het CM-Thuiszorgcentrum, een OCMW of een andere eerstelijnsdienst. De aanvraag kan ten vroegste ingediend worden de eerste dag van de maand waarin de aanvrager 65 jaar wordt. 1.4 Verhoogde kinderbijslag Voor arbeidsongeschikte werknemers, werklozen en gepensioneerden en alleenstaande ouders Toen ik daarstraks mijn rekeninguittreksels bekeek, merkte ik op dat ik meer kindergeld gekregen heb dan anders. Hoe kan dat? Sinds kort krijg ik een invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds vanwege mijn ziekte. Heeft dit daar iets mee te maken? Of hebben ze zich gewoon vergist? Ward, 45 jaar Volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en personen die al langer dan zes maanden ziek of arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval, krijgen vanaf de zevende maand een verhoogde kinderbijslag voor hun kinderen. Dit onder bepaalde voorwaarden. Zo mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag Voor kinderen met een handicap Mijn zoon is met een handicap ter wereld gekomen. Men wist mij te vertellen dat kinderen met een handicap bijkomende kinderbijslag krijgen. Maar nu heb ik ook gehoord dat niet alle kinderen met een handicap dezelfde bijslag krijgen. Blijkbaar hangt het af van de geboortedatum. Klopt dat? Danielle, 35 jaar Bijkomende kinderbijslag wordt momenteel toegekend voor kinderen tot de leeftijd van 21 jaar, die een handicap of ziekte hebben. Sinds januari 2007 wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderen geboren vóór en na 31 december Kinderen geboren vóór 31 december 1992 moeten een handicap hebben van minstens 66 %. Daarbovenop onderscheiden ze drie categorieën op basis van de beperkingen rond zelfredzaamheid. Kinderen met een handicap geboren na die datum hebben niet langer een erkenning van 66 % nodig. Ze gaan de gevolgen van de handicap meten voor zowel het kind als voor zijn familiale omgeving. Er wordt niet enkel rekening gehouden met zijn geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook met zijn graad van activiteit en participatie. Hoe aanvragen? De aanvraag wordt gericht aan je kinderbijslagfonds. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Gepensioneerden die een ouderdomspensioen genieten en personen met een handicap (66 % arbeidsongeschikt, inkomensvervangende tegemoetkomingen of vermindering van zelfredzaamheid met minstens negen punten) krijgen na één maand automatisch een verhoogde kinderbijslag voor hun kinderen. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 57

6 2 Andere tegemoetkomingen 2.1 Forfaitaire tegemoetkomingen voor chronische zieken Chronisch zieken worden vaak geconfronteerd met hoge uitgaven voor zorg- en hulpverlening. Hoewel de ziekteverzekering tegemoetkomt in vele prestaties, moeten ze nog heel wat kosten zelf dragen. Daarom werden stapsgewijs diverse forfaitaire vergoedingen ingevoerd, die chronisch zieken kunnen cumuleren Zorgforfait Ik wist al langer dat ik ziek was. En ik wou eindelijk wel eens weten wat er met me aan de hand was. Ik verbleef meer in het ziekenhuis dan in mijn eigen huis. Maar toch kwam het als een donderslag bij heldere hemel: je bent chronisch ziek mevrouw. Beter zal het nooit meer worden. Maar je leert er mee leven. Je moet wel. Waar ik toch wel even van geschrokken ben, waren de torenhoge dokters- en apothekerskosten. Gelukkig bleek dat ik, net door die hoge rekeningen, recht had op een forfait chronisch zieken. Els, 42 jaar Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg. Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid. Een overzicht van de categorieën met de bijhorende tegemoetkomingen, vind je in de onderstaande tabel. Zorgforfait Omschrijving Bedrag in euro Behandeling kinesitherapie 288,05 zware pathologie Verhoogde kinderbijslag attest ,05 Minimum 120 dagen gehospitaliseerd 288,05 Minimum 6 ziekenhuisopnames 288,05 Integratietegemoetkoming voor mensen 432,08 met een handicap categorie III of IV Hulp aan bejaarden categorie II, III, IV 432,08 Hulp van derden 432,08 Hulp van derden 432,08 arbeidsongeschiktheid / invaliditeit Forfait thuisverzorging B of C 576,10 58 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

7 Voorwaarden Om recht te hebben op het zorgforfait moeten chronisch zieken aan twee voorwaarden voldoen: hoge uitgaven voor gezondheidszorg en verlies aan zelfredzaamheid. Hoge uitgaven voor gezondheidszorg De chronisch zieke moet zowel in het betrokken als in het voorafgaande kalenderjaar hoge uitgaven voor gezondheidszorg hebben. Volgende drempelbedragen zijn hierbij van toepassing: chronisch zieken zonder recht op de verhoogde tegemoetkoming: 450 euro; chronisch zieken met recht op de verhoogde tegemoetkoming: 365 euro. Als een chronisch zieke tijdens één van beide jaren minstens één dag recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, is voor dat jaar een drempelbedrag van 365 euro van toepassing. Indien hij het andere jaar geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, geldt voor dat jaar een plafond van 450 euro. Het berekenen van het totaalbedrag aan remgeld gebeurt zoals voor de maximumfactuur in de ziekteverzekering (MAF in de ziekteverzekering, zie blz. 68). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend zoals: kosten voor opname in een rusthuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT); niet-terugbetaalde geneesmiddelen (categorie D); persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een psychiatrisch ziekenhuis vanaf de 366ste dag. In tegenstelling tot de MAF in de ziekteverzekering, wordt er echter enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf (bij de MAF in de ziekteverzekering daarentegen komt het totale remgeld van het gezin in aanmerking). Verlies aan zelfredzaamheid Het verlies aan zelfredzaamheid wordt vastgesteld aan de hand van een aantal indicaties. Concreet moet de chronisch zieke zich in het betrokken kalenderjaar in minstens één van onderstaande situaties bevinden. a. Voor de tegemoetkoming van 296 euro : Minstens zes maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie. Het verlenen van kinesitherapie- of fysiotherapieverstrekkingen is niet vereist. In het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis. Ook daghospitalisaties (bv. voor chemokuren) en de dagen met nierdialyse worden meegerekend. Voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte. Deze verhoogde kinderbijslag wordt toegekend aan: - kinderen die voor minstens 66 procent arbeidsongeschikt of geestelijk ongeschikt zijn (kinderen geboren vóór 1996); - kinderen met een aandoening die gevolgen heeft voor henzelf, op het vlak van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, van de activiteit en de participatie, of voor hun familiale omgeving (kinderen geboren na 1996). b. Voor de tegemoetkoming van 444,01 euro: voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (minstens 12 punten). indien je de tegemoetkoming niet krijgt omwille van de inkomensvoorwaarden, is dat geen hinderpaal. voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met een handicap (minstens 12 punten). recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden (mindervaliden). als invalide met gezinslast recht hebben op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. als invalide zonder gezinslast recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden. Je kunt worden gelijkgesteld met een gerechtigde met gezinslast, indien je voldoende hoog scoort op de schaal die de mate van behoefte aan hulp van derden meet. c. Voor de tegemoetkoming van 592 euro: Minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging. Het volstaat dat de adviserend geneesheer van je mutualiteit op basis van de score op de KATZ-schaal zijn akkoord geeft voor het aanrekenen van het forfait B of C. Effectief een beroep doen op thuisverpleging is geen vereiste. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 59

8 Zorgforfait: hoe te verkrijgen? Het zorgforfait wordt automatisch door de mutualiteit uitbetaald aan de leden waarvan het weet dat ze aan de voorwaarden voldoen. Wat betreft de remgeldvoorwaarde stellen zich geen problemen. De mutualiteit beschikt immers over de nodige gegevens om na te gaan of het grensbedrag bereikt is. Van het verlies aan zelfredzaamheid is de mutualiteit niet altijd op de hoogte. Dit is het geval als de zieke aan de voorwaarden voldoet maar er geen prestaties worden geleverd (bv. thuisverpleging) of geen tegemoetkoming wordt uitbetaald (bv. integratietegemoetkoming). In deze situaties is het belangrijk dat iemand de nodige stappen zet, die de mutualiteit toelaat om de zieke te detecteren als rechthebbende op het zorgforfait. Dit kan bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen voor een integratietegemoetkoming Incontinentieforfait Als ik jonge ouders hoor klagen over de kostprijs van de luiers tegenwoordig, denk ik dat ze gelukkig nog niet weten dat de luiers die ze misschien ooit voor hun bejaarde ouder moeten kopen nog veel duurder zijn. Nog een geluk dat we recht hebben op een forfait incontinentie. Ludo, 65 jaar Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. Voor 2013 bedraagt het forfait 486,39 euro. Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Alvorens de tegemoetkoming opnieuw te verkrijgen, moeten er minstens twaalf maanden verstreken zijn sinds de vorige beslissing tot toekenning. Voorwaarden Recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden. Het volstaat dat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op basis van de score op de KATZ-schaal akkoord gaat met het aanrekenen van het forfait B of C. Het effectief een beroep doen op thuisverpleging is geen vereiste. Voor de berekening van de vier maanden worden de periodes met recht op het forfait B en deze met recht op het forfait C samengevoegd. De vier maanden moeten ook niet noodzakelijk een aaneengesloten periode vormen. Op de KATZ-schaal een score 3 of 4 hebben voor het criterium Incontinentie. Dit betekent concreet dat de persoon incontinent is voor urine en/of stoelgang. De zorgbehoevende mag de laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet. De zorgbehoevende moet op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden in leven zijn. Goed om te weten Een rechthebbende mag de laatste dag van de periode van vier maanden niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (zie voorwaarden). Je hebt dus geen recht op het incontinentieforfait bij opname in een: - algemeen of psychiatrisch ziekenhuis; - rust- en verzorgingstehuis (RVT); - rustoord voor bejaarden (ROB); - psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT); - initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra. De opname in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt daarentegen geen probleem. Het forfait is niet gekoppeld aan een remgeldvoorwaarde. Het incontinentieforfait kan worden gecumuleerd met het zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVSforfait. Indien je geen recht hebt op het incontinentieforfait, maar je lijdt toch aan onbehandelbare incontinentie en je voldoet aan de voorwaarden, maak je aanspraak op het incontinentieforfait voor niet-afhankelijke patiënten. (zie blz. 61) Hoe te verkrijgen? Het incontinentieforfait wordt door CM Leuven automatisch uitbetaald aan CM-leden waarvan het weet dat ze aan de voorwaarden voldoen. Meestal gebeurt de aanvraag door de verpleegkundige die aan huis komt. Heel wat personen met incontinentie worden echter thuis door mantelzorgers verzorgd zonder dat er een verpleegkundige aan huis komt. Om aanspraak te maken op het incontinentieforfait is het belangrijk hun gegevens door te geven aan de mutualiteit. De aanvraag moet jaarlijks herhaald worden. 60 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

9 2.1.3 Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke patiënten (nieuw) Personen die lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, maar die niet aanmerking komen voor het bestaande incontinentieforfait op basis van de KATZ-score, kunnen sinds eind november 2011 aanspraak maken op het incontinentieforfait voor niet afhankelijk patiënten. Deze tegemoetkoming bedraagt 158,75 euro (bedrag op 1 januari 2013). Voorwaarden Lijden aan een onbehandelbare vorm van incontinentie. Op de laatste dag van de periode van twaalf maanden waarvoor het recht op de tegemoetkoming gevraagd wordt, niet opgenomen zijn in een verzorgingsinstelling: - rust- en verzorgingstehuis; - rustoord voor bejaarden; - psychiatrisch verzorgingstehuis; - dagcentra; - beschut wonen; - medische pediatrische centra (MPI); - algemeen of psychiatrisch ziekenhuis (uitgezonderd acute diensten: A C D E G K L M N). Geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebben tijdens de laatste twaalf maanden waarvoor het recht op de tegemoetkoming gevraagd wordt. Goed om te weten De aanvraag van het forfait mag alleen ingediend worden voor de laatste twaalf maanden. De mutualiteit onderzoekt elk jaar of het forfait mag betaald worden. Hoe te verkrijgen? Je laat het aanvraagformulier voor het forfait invullen, dateren en ondertekenen door de huisarts. Je stuurt het aanvraagformulier op naar de adviserend geneesheer van je mutualiteit. De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor drie jaar. Op het einde van deze periode moet je een nieuwe aanvraag indienen. De mutualiteit betaalt het forfait automatisch na de goedkeuring door de adviserend geneesheer. Je kunt het aanvraagformulier downloaden via (Diensten en voordelen, thuiszorg, forfaits) Forfait palliatieve zorg Dit forfait is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie en verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten. Het forfait bedraagt 638,29 euro en wordt voor één maand toegekend. Indien de patiënt na afloop ervan verder aan de voorwaarden voldoet, kan het forfait nog een tweede maal worden uitbetaald. Het vaste bedrag is niet gekoppeld aan de index. Voorwaarden Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden en de intentie hebben om tijdens de terminale fase thuis te blijven, maken aanspraak op het forfait. Bovendien moet de patiënt voldoen aan twee van onderstaande voorwaarden: Nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht. Deze ondersteuning kan worden verleend door: - personen uit de directe omgeving; - mantelzorgers; - vrijwilligers, bijgeschoold door erkende instanties; - gezinshulp; - personen die palliatief verlof hebben aangevraagd. Nood hebben aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand. Minstens twee van onderstaande vormen van ondersteuning moeten aanwezig zijn: - specifieke palliatieve medicatie; - verzorgingsmateriaal; - hulpmiddelen; - een spuitaandrijver; - pijnpomp; - dagelijkse psychosociale bijstand voor het gezin. Nood hebben aan toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige. De patiënt moet op basis van de KATZ-schaal tenminste afhankelijk zijn: - om zich te wassen en te kleden; - om zich te verplaatsen en naar het toilet te gaan; - wegens incontinentie en/of om te eten. Goed om te weten Het forfait kan nog een tweede maand worden toegekend indien de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen verder aan de voorwaarden voldoet. Het bedrag blijft integraal verworven, ook als de patiënt binnen de dertig dagen overlijdt. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 61

10 Er is geen recht op het palliatief forfait bij opname in een: - algemeen of psychiatrisch ziekenhuis; - rust- en verzorgingstehuis (RVT); - rustoord voor bejaarden (ROB); - psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT); - initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra. Verblijf in een instelling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt geen probleem. De tegemoetkoming kan worden gecumuleerd met de eenmalige forfaitaire vergoeding die een multidisciplinair begeleidingsteam voor palliatieve verzorging vanuit de ziekteverzekering kan ontvangen. Bovendien moet een patiënt, die recht heeft op het palliatief forfait, geen remgeld betalen voor huisbezoeken van de huisarts en verstrekkingen van thuisverpleegkundigen. Hoe te verkrijgen? De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit van de patiënt. Onmiddelijk na de kennisgeving aan de adviserend geneesheer betaalt de mutualiteit de tegemoetkoming aan de patiënt. daaropvolgende maanden, betaalt het de helft van de tegemoetkoming aan de patiënt; nadien betaalt het maandelijks een bedrag dat overeenstemt met 1/12 van de jaarlijkse tegemoetkoming (= 677,51 euro). De tegemoetkoming vervalt vanaf de tweede volledige kalendermaand waarin de patiënt ononderbroken verblijft in een ziekenhuis, rustoord voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. Hoe te verkrijgen? De verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum stuurt een standaardformulier naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit van de patiënt. Hierop wordt bevestigd dat de patiënt aan de voorwaarden voldoet. Een kopie van dit formulier wordt aan de huisarts bezorgd. Deze medische kennisgeving kan worden ingediend ten vroegste een maand voordat de patiënt naar huis terugkeert en uiterlijk voor het einde van de vijfde maand na de maand van terugkeer Tegemoetkoming voor patiënten in een comateuze toestand (PVS-forfait) Deze tegemoetkoming is voor personen die door een acute hersenbeschadiging (een niet-aangeboren hersenletsel) in coma geraakt zijn en hier niet volledig uit ontwaken. Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging van deze patiënten. Het forfait bedraagt voor 2013 maximum 8 130,16 euro per jaar. Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijk op 1 januari aangepast. Voorwaarden PVS-patiënt zijn: de patiënt is in een coma verzeild na het oplopen van een ernstige acute hersenbeschadiging en de ontwaaktechnieken konden de toestand niet verbeteren; de patiënt wordt (zal) thuis of in een centrum voor dagverzorging verzorgd (worden). Goed om te weten De betaling gebeurt door de mutualiteit: voor de maand van terugkeer naar huis en de vijf 62 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

11 Ziekenhuizen erkend voor aanvraag UZ Leuven Campus Pellenberg Weligerveld Pellenberg Ziekenhuis Inkendaal Inkendaalstraat Vlezenbeek Centre Hospitalier Universitaire Brugmann Centre Hospitalier Régional de Tournaisis Centre Hospitalier Régional Clinique Saint Joseph Place Van Gehuchten Brussel Bld du Roi Albert Doornik Av. Baudouin de Constantinople Bergen Les Cliniques de PIPAL Rue Montagne Ste Walburge 4B 4000 Luik Centre Neurologique et de Readaption Fonctionelle Centre Neurologique William Lennox Rue Champs des Alouettes 70A 4557 Fraiture Allée de Clerlande Ottignies Heropbeuring v.z.w. De Mick Papestraat Brasschaat UZ Gent De Pintelaan Gent AZ Salvator St. Ursula Salvatorstraat Hasselt H. Hartziekenhuis v.z.w. Wilgenstraat Roeselare AZ Sint Jan Ruddershove Brugge Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 63

12 2.1.6 Specifieke forfaitaire vergoedingen voor chronisch zieke kinderen Voor welbepaalde chronisch zieke kinderen zijn er de volgende twee forfaitaire vergoedingen: het forfait voor kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie; het forfait voor galactosemie bij kinderen jonger dan twee jaar. Voor kinderen met chronische nierinsufficiëntie Er wordt een forfaitaire tegemoetkoming van 30 euro toegekend aan kinderen die lijden aan chronische nierinsufficiëntie onder dialyse of die lijden aan tubulopathie. Deze tegemoetkoming dient om de kosten van producten voor bijzondere voeding te dekken. Voorwaarden: je kind is jonger dan achttien jaar; de diagnose werd gesteld door een geneesheerspecialist voor kindergeneeskunde, werkzaam in een centrum voor pediatrische nefrologie. Hoe te verkrijgen? De geneesheer-specialist voor kindergeneeskunde, werkzaam in een centrum voor pediatrische nefrologie, bezorgt een speciaal document, de notificatie, aan de adviserend geneesheer van jouw mutualiteit. In dit document staat vermeld dat het gaat om een kind met chronische nierinsufficiëntie dat voldoet aan de voorwaarden om van dit forfait te kunnen genieten. Deze eerste notificatie geeft gedurende één jaar het recht op het forfait en kan hernieuwd worden voor een periode van vijf jaar. Voor galactesomie bij kinderen jonger dan twee jaar Er wordt een maandelijkse tegemoetkoming van 60 euro toegekend aan kinderen jonger dan twee jaar die lijden aan galactesomie. Deze tegemoetkoming dient om de kosten van producten voor bijzondere voeding te dekken. Voorwaarden: je kind is jonger dan twee jaar; de diagnose galactesomie werd gesteld door een geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde. Hoe te verkrijgen? De behandelende geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde vult een kennisgeving in die je aan de adviserend geneesheer van je mutualiteit overhandigt. Hierin verklaart hij dat je kind zijn patiënt is, dat het lijdt aan galactesomie en dat de gezondheidstoestand van je kind bijzondere voeding vereist. Het formulier vermeldt expliciet welke bijzondere voeding je kind nodig heeft. 64 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

13 Overzicht forfaitaire tegemoetkomingen chronisch zieken Zorg Incontinentie Palliatief Coma Wat? Tegemoetkoming voor chronisch zieken die door hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg Wat? Tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden Wat? Tegemoetkoming in de kosten voor de verzorging thuis van palliatieve patiënten Wat? Tegemoetkoming in de kosten voor de verzorging thuis van PVS-patiënten Voor wie? Chronisch zieken met: - hoge uitgaven voor gezondheidszorg; - verlies zelfredzaamheid. Voor wie? Zwaar zorgbehoevende: - met minstens vier maanden recht op het forfait B of C in de thuisverpleging; - met een score 3 of 4 voor het criterium Incontinentie. Niet-afhankelijke patiënt: onbehandelbare vorm. Voor wie? Palliatieve patiënten met: - nood aan permanente ondersteuning en toezicht; - en/of geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand; - en/of toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige. Voor wie? Patiënten in coma: - met persisterende neurovegetatieve status (PVS) sinds minstens drie maanden; - met een minimaal responsieve status (MRS). Hoeveel? 296 of 444,01 of 592 euro/jaar (gezondheidsindex) Hoeveel? - Zwaar zorgbehoevende: 486,39 euro/jaar (gezondheidsindex (zwaar zorgbehoevenden) - Niet-afhankelijke patiënt: 158,75 euro/jaar Hoeveel? 638,29 euro, maximum tweemaal (niet aangepast aan de index) Hoeveel? 8 130,16 euro/jaar (gezondheidsindex) Hoe te verkrijgen? Automatisch Hoe te verkrijgen? - Zwaar zorgbehoevende: automatisch - Niet-afhankelijke patiënt: Kennisgeving aan de adviserend geneesheer (standaardformulier) Hoe te verkrijgen? Kennisgeving aan de adviserend geneesheer (standaardformulier) Hoe te verkrijgen? Kennisgeving verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum aan de adviserend geneesheer (standaardformulier) Bemerkingen - Niet bij verblijf in verzorgingsinrichting waarvoor ziekteverzekering tegemoetkomt - Wel in instelling Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Bemerkingen - Niet bij verblijf in verzorgingsinrichting waarvoor ziekteverzekering tegemoetkomt - Niet in instelling Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Bemerkingen - Niet bij verblijf in verzorgingsinrichting waarvoor ziekteverzekering tegemoetkomt - Niet in instelling Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 65

14 2.1.7 Zorgtrajecten Een zorgtraject is een overeenkomst tussen een patiënt met een chronische ziekte, zijn huisarts en de geneesheer-specialist die betrokken is bij zijn behandeling. De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt met het oog op een tijdige doorverwijzing van de patiënt en een optimale coördinatie en opvolging van zijn zorg. Er kan een zorgtraject afgesloten worden voor: bepaalde patiënten met diabetes type 2; bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Diabetes type 2 Je kunt een zorgtraject aangaan als: je een insulinebehandeling volgt met minimaal één en maximaal twee insuline-injecties per dag; je behandeling met pillen onvoldoende is en een insulinebehandeling overwogen moet worden. Je kunt géén zorgtraject aangaan als: je zwanger bent of een zwangerschapswens hebt; je diabetes type 1 hebt. Patiënten met een zeer ernstige vorm van diabetes kunnen in aanmerking komen voor de diabetesconventie. De patiëntenopvolging gebeurt intensiever en door een ziekenhuisteam, maar eveneens in samenwerking met de huisarts. Chronische nierinsufficiëntie Je kunt een zorgtraject aangaan als: je chronische nierinsufficiëntie in een ernstig stadium hebt (GFR lager dan 45, tweemaal bepaald door een bloedanalyse); je chronische nierinsufficiëntie hebt met een proteïnurie van meer dan 1gram per dag (tweemaal bepaald door een urineonderzoek). Je moet: minstens 18 jaar zijn; geen nierdialyse of transplantatie ondergaan. Algemene voorwaarden Voor beide types zorgtrajecten gelden volgende voorwaarden: je ondertekent een zorgtraject voor vier jaar; je raadpleegt minsten twee keer per jaar je huisarts; je raadpleegt minstens één keer per jaar je geneesheer-specialist of je huisarts komt minstens twee keer per jaar aan huis; je huisarts beheert je Globaal Medisch Dossier (zie Globaal Medisch Dossier blz. 69). Voordelen zorgtraject Het zorgtraject houdt volgende voordelen in voor de patiënt: de behandeling van je aandoening wordt georganiseerd op maat van jouw specifieke situatie; je krijgt meer inzicht in je aandoening en bent nauwer betrokken bij de opvolging ervan; je krijgt alle nodige informatie om zo goed mogelijk met je ziekte om te gaan (bv. advies van diëtist, podoloog ); naargelang je aandoening krijg je specifiek materiaal (bv. bloeddrukmeter op doktersvoorschrift); je consultaties bij de huisarts en de behandelende geneesheer-specialist worden volledig terugbetaald (zelfs het remgeld) door de mutualiteit tijdens de duur van het zorgtraject. Hoe een zorgtraject opstarten? Een zorgtraject begint na afsluiting van een zorgtrajectcontract tussen de patiënt, de huisarts en de geneesheerspecialist. Dit is een geschreven verbintenis die geldig is voor vier jaar. De huisarts stelt zo n zorgtrajectcontract op en bezorgt een kopie van het ondertekende contract aan je mutualiteit. De adviserend geneesheer van de mutualiteit laat de patiënt weten wanneer het contract ingaat. Je bent volledig vrij om te bepalen of en wanneer je een zorgtrajectcontract afsluit. Je kunt dit bespreken met je huisarts. 66 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

15 2.2 Terugbetalingen Verhoogde tegemoetkoming (VT) Omdat ik een tegemoetkoming aan personen met een handicap heb, heb ik blijkbaar automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat wil zeggen dat ik minder moet betalen voor geneeskundige prestaties, geneesmiddelen en hospitalisatie. Ik betaal bijvoorbeeld 23,32 euro voor een bezoek aan de huisarts, en krijg 22,31 euro terugbetaald. Zonder verhoogde tegemoetkoming zou ik maar 19,32 euro terugbetaald krijgen. Louis, 62 jaar Sommige mensen betalen minder voor hun gezondheidszorg dan anderen. Onder meer omdat ze een laag inkomen hebben, krijgen ze recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Wie hierop recht heeft, betaalt minder remgeld bij uitgaven voor gezondheidszorg. Dit geldt zowel bij een bezoek aan de dokter, de tandarts of de kinesitherapeut als bij opname in het ziekenhuis. Je betaalt ook minder voor sommige geneesmiddelen. De verhoogde tegemoetkoming geeft eveneens recht op andere voordelen zoals vermindering bij het openbaar vervoer en het sociaal telefoontarief. Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden, langdurig werklozen, ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte, eenoudergezinnen, personen met een handicap, verblijvenden in België vanaf 65 jaar, rechthebbenden op een tegemoetkoming van het stookoliefonds en religieuzen vanaf de pensioenleeftijd kunnen het recht op de verhoogde tegemoetkoming verkrijgen indien hun inkomen een bepaalde grens niet overschrijdt. Ook kinderen met recht op bijkomende kinderbijslag wegens handicap (zie blz. 57) kunnen deze tegemoetkoming aanvragen. De personen ten laste van al deze mensen kunnen ook hetzelfde voordeel genieten. De verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend na een onderzoek van het gezinsinkomen. Je inkomen mag niet meer bedragen dan ,81 euro bruto per jaar verhoogd met 3 079,19 euro per persoon ten laste (bedrag op 1 december 2012). Indien je behoort tot een van de hierboven opgesomde groepen, kun je de verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij je mutualiteit. Je mutualiteit stelt in veel gevallen vast dat je mogelijk recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en neemt dan zelf contact met jou op. De consulent van CM zal je helpen om de nodige documenten in te vullen. Daarvoor moet je wel alle vereiste bewijsstukken in verband met je inkomen meenemen. Sommige mensen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming zonder dat daarvoor een inkomensonderzoek nodig is. Zij ontvangen het leefloon, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming aan personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden). Om voor al deze uitkeringen in aanmerking te komen, gebeurde er immers al een inkomensonderzoek. Mensen die recht hebben op het leefloon moeten bewijzen dat zij gedurende een bepaalde periode recht hebben op deze uitkering. Wie het gewaarborgd inkomen, de inkomensgarantie voor ouderen, een tegemoetkoming voor personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden) ontvangt, krijgt de verhoogde tegemoetkoming automatisch. Dit kan van zodra de mutualiteit op de hoogte is van het recht op een van deze uitkeringen OMNIO-statuut De bestaande regeling rond de verhoogde tegemoetkoming wordt uitgebreid met het OMNIO-statuut. Er wordt niet langer rekening gehouden met het statuut van een persoon (bv. weduwe, gepensioneerd, langdurig werkloos ouder dan 50 jaar), maar enkel met het bruto belastbaar gezinsinkomen. Dit mag niet meer bedragen dan ,86 euro bruto per jaar, verhoogd met 3 018,84 euro per persoon ten laste. Zo wordt het VT-statuut uitgebreid tot alle gezinnen met een laag inkomen. Ook het begrip gezin is bij het OMNIO-statuut anders gedefinieerd. Het verwijst niet langer naar de persoon in kwestie, zijn echtgeno(o)t(e) en hun personen ten laste, maar naar het feitelijke gezin (personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn). De inkomsten van iedereen die op van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres woont, worden in aanmerking genomen. Het gezin verkrijgt het OMNIO-statuut vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de verklaring op erewoord werd ingediend bij de mutualiteit. Goed om te weten Indien je de verhoogde tegemoetkoming hebt, hoef je het OMNIO-statuut niet aan te vragen. Je behoudt de verhoogde tegemoetkoming zolang je aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Ook de bijkomende voordelen (bv. korting NMBS, De Lijn, MIVB) blijven gelden zoals voorheen. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 67

16 2.2.3 Maximumfactuur (MAF) in de ziekteverzekering Als invalide heb ik medische kosten die erg kunnen oplopen en die ook een flinke hap uit mijn budget betekenen. Nu heb ik iets gelezen over de maximumfactuur in de ziekteverzekering, waardoor ik geld terug krijg zodra ik een bepaald bedrag aan kosten heb. Ik vraag mij af aan welke dienst ik moet doorgeven dat ik hoge medische kosten heb en of ik hen dan moet vertellen wat mijn uitgaven precies zijn. Tony, 55 jaar De MAF in de ziekteverzekering is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar een plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin, voor de daaropvolgende verstrekkingen, het remgeld volledig terugbetaald. Met remgeld wordt het door jou betaalde persoonlijk aandeel bedoelt, dus het verschil tussen het door jou betaalde ereloon en de tegemoetkoming van de mutualiteit. Als gezin wordt in aanmerking genomen: alle personen die samenwonen op hetzelfde adres. Hierop zijn twee uitzonderingen mogelijk: Personen in een zorgafhankelijk situatie. Als bijzondere bescherming kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, als een apart gezin beschouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor chronisch zieken of personen met een handicap die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen. Gezinnen waarvan één of meerdere personen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De rechthebbende, de partner en hun personen ten laste worden beschouwd als een apart gezin waarvoor de Sociale MAF (zie verder) van toepassing is. Voor het volledige gezin blijft evenwel de Inkomens-MAF (zie verder) van toepassing. Opgelet! Wat de MAF in de ziekteverzekering betreft, wordt er rekening gehouden met volgende remgelden: het remgeld voor A-, B- en C-medicatie; het remgeld op erelonen van artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedici...; het remgeld op technische prestaties zoals operaties, bloedonderzoeken...; het remgeld van de vergoedbare magistrale bereidingen; de afleveringsmarge van implantaten; bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis; Er zijn twee categorieën MAF in de ziekteverzekering: Sociale MAF: gezinnen waarvan één van de rechthebbenden behoort tot een bepaalde sociale categorie (bv. weduwnaars of weduwen, invaliden, gepensioneerden zie verhoogde tegemoetkoming blz. 67) vallen hieronder. Zodra het plafondbedrag van 450 euro aan remgelden bereikt is, wordt een terugbetaling van het remgeld op geneeskundige prestaties gewaarborgd; Inkomens-MAF: voor gezinnen die geen aanspraak maken op de Sociale MAF. Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF in de ziekteverzekering wordt onderzocht. Onderstaande tabel geeft de plafondbedragen weer op basis van het inkomen. MAF in ziekteverzekering Gezinsinkomen tot remgeldplafond vanaf 0 euro ,73 euro 450 euro ,74 euro ,40 euro 650 euro ,41 euro ,10 euro euro ,11 euro ,29 euro euro ,30 euro euro Voor kinderen is er een extra bescherming ingebouwd: voor kinderen die jonger zijn dan negentien jaar geldt steeds een plafondbedrag van 650 euro, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond 450 euro bedraagt, is dit bedrag van toepassing; voor kinderen met verhoogde kinderbijslag is een plafond van 450 euro van toepassing indien ze: - op 4 juli 2002 recht hadden op verhoogde kinderbijslag; - én tijdens het betreffende kalenderjaar verhoogde kinderbijslag ontvangen. Rechthebbenden op de MAF in de ziekteverzekering moeten geen bijzondere stappen ondernemen. De mutualiteiten houden alle kosten voor geneeskundige verzorging bij die voor de eventuele toekenning van de MAF in de ziekteverzekering in aanmerking worden genomen. De MAF in de ziekteverzekering zal hen automatisch worden toegekend. 68 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

17 2.2.4 Globaal Medisch Dossier (GMD) Ik heb mijn Globaal Medisch Dossier laten aanleggen bij dokter Janssens. Hij was toch al jaren mijn huisarts. Als ik er minder remgeld door moet betalen, waarom zou ik het dan niet doen? Maar ik begin al wat ouder te worden en bij de dokter op consultatie gaan, wordt moeilijk. Geldt die remgeldvermindering ook als de dokter op huisbezoek komt? Simonne, 76 jaar Iedereen kan aan een erkende huisarts naar keuze vragen om zijn Globaal Medisch Dossier aan te leggen en bij te houden. De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar een honorarium aanrekenen dat volledig terugbetaald wordt door de mutualiteit. In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid. Indien je een GMD hebt, krijg je een remgeldverlaging van 30 % voor consultaties bij de huisarts die je GMD bijhoudt of bij een andere huisarts die toegang heeft tot het GMD. Personen vanaf de leeftijd van 75 jaar en personen die erkend zijn als chronisch zieke, krijgen deze vermindering zowel voor consultaties als voor huisbezoeken. Er kan maar één Globaal Medisch Dossier per patiënt zijn dat wordt bijgehouden door één huisarts. Jouw globaal medisch dossier wordt automatisch verlengd indien je minstens eenmaal per jaar een consultatie hebt bij jouw vaste huisarts. 2.3 Financiële steun Bijzonder solidariteitsfonds Mijn broer heeft kanker. Blijkbaar is het een erg uitzonderlijke vorm van kanker, want de specifieke medische zorgen die hij nodig heeft, zijn zo uitzonderlijk en zo nieuw dat ze onvoorstelbaar duur zijn. Maar het is zijn enige hoop, dus wil je hem die zorgen ook geven. Tot we tot de conclusie kwamen dat het ziekenfonds hier helemaal niet in tussenkomt. De behandeling is nog niet opgenomen in hun tegemoetkomingen. Maar alleen kunnen wij die kostprijs niet betalen! Leo, 52 jaar Het Bijzonder Solidariteitsfonds is opgericht om tussen te komen in uitzonderlijke situaties waarbij patiënten aan zeer ernstige aandoeningen lijden, met grote kosten tot gevolg, maar hiervoor geen tegemoetkoming kunnen krijgen. Het Bijzonder Solidariteitsfonds kan, binnen de perken van zijn financiële middelen, tussenkomen in de gezondheidszorgen die niet op de lijst van terugbetaalde prestaties van gezondheidszorgen voorkomen. Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 69

18 Voorwaarden de kosten moeten hoog zijn; de behandeling moet een zeldzame aandoening betreffen die levensbelangrijke functies aantast; de behandeling moet een erkende wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid hebben; de behandeling moet het proefstadium overschreden hebben; de behandeling moet absoluut noodzakelijk zijn op medisch-sociaal vlak; de behandeling moet voorgeschreven zijn door een geneesheer-specialist. Je kunt ook een aanvraag indienen om het persoonlijk aandeel van de begunstigde te vergoeden voor in het buitenland verleende geneeskundige verstrekkingen, reisen verblijfskosten (ook van de vergezellende persoon). Ook verstrekkingen die opgenomen zijn in de nomenclatuur (lijst waarin het materiaal en de prestaties zijn opgenomen die door de verplichte ziekteverzekering worden terugbetaald), maar waarbij niet aan de voorwaarden voldaan is om terugbetaling te bekomen, kunnen voor een tussenkomst van het solidariteitsfonds in aanmerking komen. De aanvraag richt je tot de adviserend geneesheer van je mutualiteit, waarbij een medisch verslag toegevoegd wordt. Doe hierbij ook een verklaring op erewoord dat je op geen andere wijze terugbetaling van deze prestaties kunt bekomen. De beslissing over het toekennen van deze tegemoetkoming ligt bij het RIZIV, de betaling gebeurt door de mutualiteit. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM Fonds voor Beroepsziekten Wanneer je aan een ziekte lijdt waarbij de oorzaak ligt in de werkomgeving, kun je een schadeloosstelling krijgen van het Fonds voor Beroepsziekten. Een patiënt die een erkenning beroepsziekte wil aanvragen, bespreekt dit met de adviserend geneesheer van zijn mutualiteit. Er wordt dan een medisch attest ingediend bij het fonds. Alleen loontrekkenden kunnen terecht bij het Fonds voor Beroepsziekten. Werknemers in openbare diensten hebben een specifieke regeling. Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van CM. Contact Fonds voor Beroepsziekten Sterrekundelaan Brussel Zelfhulpgroepen Financiële steun aan kankerpatiënten Personen met een gezinsinkomen onder een bepaalde grens kunnen financiële steun krijgen in de kosten die specifiek veroorzaakt worden door een kankeraandoening. Er zijn twee organisaties waar een aanvraag kan ingediend worden: de Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker. Opgelet, want beiden hanteren verschillende voorwaarden! De Belgische federatie tegen kanker komt ook tussen in de aankoop van haarprothesen en/of schoonheidscheques. Met de schoonheidscheques kan de betrokkene een beroep doen op een klinisch schoonheidsspecialist. Ook de ziekteverzekering komt in bepaalde gevallen tussen bij de aankoop van pruiken. Je kunt bij beide organisaties ook terecht voor infosessies, workshops, cursussen, gespreksgroepen en themaavonden rond kanker. Meer info Contacteer de dienst Maatschappelijk Werk van CM of: De Vlaamse Kankertelefoon Kankertelefoon van de Belgische federatie Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

19 2.3.4 OCMW s In geval van te zware medische uitgaven, kun je steun vragen bij het OCMW (dit is niet het leefloon). Meer informatie kun je verkrijgen bij het OCMW van jouw gemeente (zie blz. 20) Gemeentelijke mantelzorgpremie Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een financiële aanmoediging die wordt toegekend aan personen die een zorgbehoevende uit hun omgeving (familielid, buur, vriend ) thuis helpen en verzorgen. In bepaalde gemeenten betaalt het OCMW of het gemeentebestuur een dergelijke premie uit. De voorwaarden en het bedrag van deze premie zijn afhankelijk van gemeente tot gemeente. Meer informatie kun je verkrijgen bij het OCMW van jouw gemeente (zie blz. 20). 3 Mobiliteit en vervoer, welke mogelijkheden zijn er? 3.1 Parkeerkaart Met een parkeerkaart kun je onbeperkt gratis parkeren: op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap; op parkeerplaatsen van de NMBS; op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (in de blauwe zone). De volgende personen hebben recht op een parkeerkaart: personen met een invaliditeitsattest van 80 % (of minstens twaalf punten); personen met een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden met ten minste twee punten; personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % aan de onderste ledematen; personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij amputatie. Je kunt een aanvraag indienen via jouw gemeente. 3.2 Korting op openbaar vervoer De trein NMBS Voorkeurtarief voor senioren vanaf 65 jaar Senioren vanaf 65 jaar kunnen op dezelfde dag één heenen terugbiljet bekomen aan de vaste prijs van 5,30 euro. Het biljet is geldig vanaf 9 uur tijdens weekdagen. In juli en augustus is het biljet niet geldig op zaterdag en zondag. Verminderingskaart De verminderingskaart is bestemd voor alle personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut en voor de personen die zij ten laste hebben. Op vertoon van de kaart krijgen zij 50 % korting op een biljet in tweede klasse. Je kunt de verminderingskaart bekomen aan een NMBSloket op vertoon van een attest van de mutualiteit. Kaart kosteloze begeleider De kaart kan aangevraagd worden door personen met: een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste twaalf punten; een blijvende invaliditeit van 80 %; een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van minstens 50 %; een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen. Met deze kaart kun je samen met een andere persoon reizen met één enkel vervoersbewijs. De persoon met een handicap moet een geldig vervoersbewijs voor eerste of tweede klasse hebben, de begeleider reist gratis. Je kunt de kaart aanvragen bij NMBS-Reizigers nationaal, bureau B - RN 051 sectie 13/5. Het formulier is ook te downloaden op Contact NMBS-Reiziger nationaal Bureau B - RN 051 sectie 13/5 Hallepoortlaan Brussel Op welke tegemoetkomingen heb je recht? 71

20 Voorrangskaart voor een zitplaats in de trein De kaart is bestemd voor personen die door een lichamelijke handicap of ziekte niet of moeilijk kunnen blijven rechtstaan in de trein. Op vertoon van de kaart krijg je voorrang bij het innemen van een zitplaats. Je kunt de voorrangskaart bekomen aan een NMBS-loket op vertoon van een doktersattest dat verklaart dat je niet lang mag rechtstaan. Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer Blinden en slechtzienden met een invaliditeit van ten minste 90 % reizen gratis in tweede klasse. Je kunt de kaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin - Finanace Tower. Deze kaart kun je combineren met de kaart kosteloze begeleider. Contact FOD Sociale Zekerheid DG Personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus Brussel Verminderingskaart Deze reductiekaart van de NMBS geeft ook bij De Lijn recht op een vermindering van 50 % bij aankoop van een Lijnkaart (niet bij aankoop van een ticket) voor alle personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of het OMNIO-statuut. Je kunt met deze verminderingskaart ook een jaarabonnement (Buzzypazz of Omnipas) kopen voor 32 euro. Gratis kaart voor personen met een handicap Als je recht hebt op een tegemoetkoming voor personen met een handicap of ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, krijg je een Buzzy Pazz of Omnipas om gratis te reizen met bus en tram. De kaart wordt automatisch toegestuurd door De Lijn. Kaart kosteloze begeleider De kaart kosteloze begeleider voor het openbaar vervoer (zie trein) is ook geldig op de bussen van De Lijn. Deze kaart vraag je aan bij De Lijn. Contact De Lijn Martelarenplein Leuven Begeleiding door NMBS-personeel De NMBS voorziet begeleiding voor reizigers in een rolstoel op het vertrek- en aankomststation en bij eventuele overstappen. Een personeelslid begeleidt je naar het perron en helpt je plaats te nemen in de trein. Geef minstens 24 uur voor vertrek jouw reisgegevens, aard van de handicap en de precieze hulp die je wenst door op het telefoonnummer Je dient jezelf minstens 20 minuten voor vertrek aan te melden bij het loket van het vertrekstation De bus De Lijn Gratis tram en bus met de Omnipas 65+ Voor senioren vanaf 65 jaar. Ben je nog geen 65 maar wel ouder dan 60, dan heb je recht op een Omnipas aan verminderd tarief. Nationale verminderingskaart voor blinden en slechtzienden Blinden en slechtzienden rijden gratis met bus en tram. De chauffeur zal je begeleiden, meedelen wanneer de gewenste halte bereikt is en jou vooraan laten uitstappen. Deze kaart vraag je via het gemeentebestuur aan bij FOD Sociale Zekerheid. DINA-abonnement Gratis reizen voor heel het gezin gedurende één jaar voor mensen die een wagen uit het verkeer halen, bv. om reden van ziekte of handicap. Dit abonnement vraag je aan bij De Lijn. 3.3 Vrijstellingen Verkeersbelastingen Bepaalde personen met een handicap (personen met 50 % blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen, volledige blindheid of een volledige verlamming aan of amputatie van de bovenste ledematen) kunnen vrijgesteld worden van verkeersbelasting en de belasting op 72 Op welke tegemoetkomingen heb je recht?

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen

2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen zorg 2. Ziekteverzekering en financiële tegemoetkomingen De ziekteverzekering dekt de medische kosten, terwijl de zorgverzekering de niet-medische kosten vergoedt. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking?

Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie. Kom jij in aanmerking? Zorgtraject voor chronische nierinsufficiëntie Kom jij in aanmerking? ZORGTRAJECT VOOR CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE Heb je chronische nierinsufficiëntie? Dan kom je misschien in aanmerking voor een zorgtraject.

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Wat je moet weten www.cm.be Uitgave 2014 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Keuze van het ziekenhuis en van je kamer... 3 Aangifte van je arbeidsongeschiktheid... 4 Je ziekenhuisrekening...

Nadere informatie

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk?

FORUM. De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Zegres Cathy, sociaal werker, UZ Leuven Verheyden Denise, sociaal werker, Imeldaziekenhuis, Bonheiden De Dialysefaktuur, oorzaak van hoge bloeddruk? Cathy

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Mantelzorg Steekkaart 1. tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Mantelzorg Steekkaart 1 tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen Uitgave januari 2014 De Christelijke Mutualiteit heeft een basispakket opgesteld van diensten en financiële tegemoetkomingen voor mensen

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014

Arbeidsongeschikt en toch actief. februari 2014 Arbeidsongeschikt en toch actief februari 2014 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling Derdebetalersregeling www.tarimed.be Praktische informatie 1 Algemene info i.v.m. derdebetalersregeling Per patiënt wordt een getuigschrift van verstrekte hulp opgemaakt. De specifieke derdebetalersprocedures

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor diabetici en mantelzorgers. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor diabetici en mantelzorgers 1 vzw Op 1 september 2009 startte het zorgtraject diabetes type 2. Met dit zorgtraject wordt getracht om de samenwerking

Nadere informatie

Kanker. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving. T +32(0) F +32(0)

Kanker. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving. T +32(0) F +32(0) Kanker Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun omgeving T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

"#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!

#$#%&#'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#!##)!.#,#+'()$/! !!!!! "#$#%&#"'&%()$#)! *&&+!,#+-&)#)!%#"!##)!.#,#+'()$/!!!!!! Tegemoetkomingen voor personen met een beperking. 1. Inkomensvervangende tegemoetkoming Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie

Avantages - Voordelen. Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. Organisation - Organisatie Organisation - Organisatie Acupunctuur Avantages - Voordelen Détails - Details Tegemoetkoming van 10 euro per behandeling tot maximaal 50 euro per jaar. De Voorzorg Socialistische Mutualiteit van Limburg

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden.

MAXIMUMFACTUUR. staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Wegwijs in de MAF MAXIMUMFACTUUR MAF staat voor 'Maximumfactuur', een socialezekerheidssysteem dat uw uitgaven voor medische verzorging binnen de perken moet houden. Omdat het een vrij complexe materie

Nadere informatie

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge

TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge TERUGBETALING VAN NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER door Christelijke mutualiteit Brugge Juli 2016 Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het per ziekenfonds. Het overzicht

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Het GMD? Niets dan voordelen!

Het GMD? Niets dan voordelen! Het GMD? Niets dan voordelen! HET GMD? NIETS DAN VOORDELEN! Opgestart in 1999, heeft het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 10 jaar al een hele weg afgelegd en neemt het een steeds grotere plaats in aan

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar

Thuiszorg. informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Thuiszorg 1 informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden jonger dan 65 jaar Dienst thuiszorg 2 Inhoud 1 TEGEMOETKOMING MINDERVALIDEN VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORG... 4 1.1 De inkomstenvervangende

Nadere informatie

Premies en toelagen Zorg en wonen

Premies en toelagen Zorg en wonen Premies en toelagen Zorg en wonen - 2017 Zorg www.rechtenverkenner.be 1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden - THAB Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een minimum 65-jarige persoon met een handicap.

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010 Arbeidsongeschikt en toch actief mei 2010 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? januari 2016

Arbeidsongeschikt? januari 2016 Arbeidsongeschikt? januari 2016 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenpanel

Vlaams Patiëntenpanel Vlaams Patiëntenpanel Onderzoek kosten: Toelichting resultaten 1. Beschrijving respondenten 571 ingevulde bevragingen 71% vrouw Geografische spreiding: lichte oververtegenwoordiging Oost- en West- Vlaanderen,

Nadere informatie

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring A.Z. Vesalius - campus Tongeren A.Z. Vesalius - campus Tongeren Hazelereik 51 3700 TONGEREN Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben

Nadere informatie

praktisch Chronisch ziek? Op welke voordelen hebt u dan recht?

praktisch Chronisch ziek? Op welke voordelen hebt u dan recht? praktisch Chronisch ziek? Op welke voordelen hebt u dan recht? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be www.mloz.be

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis PC Sint-Amandus Reigerlostraat, 10 8730 Beernem RIZIV 72089219000 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband

Nadere informatie

WoonZorgCentrum. kortverblijf. RIZIV- nummer: 76077001-210 Erkenningsnummer ROB: CE 770 Erkenningsnummer RVT: VZB 2120 Erkenningsnummer KVB: KCE 770

WoonZorgCentrum. kortverblijf. RIZIV- nummer: 76077001-210 Erkenningsnummer ROB: CE 770 Erkenningsnummer RVT: VZB 2120 Erkenningsnummer KVB: KCE 770 WoonZorgCentrum kortverblijf Gasthuisstraat 17 T: 052/38.18.00 F: 052/37.27.23 www.ocmw-merchtem.be Gasthuisstraat 19 T: 052/46.93.30 F: 052/46.93.79 RIZIV- nummer: 76077001-210 Erkenningsnummer ROB: CE

Nadere informatie