Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier"

Transcriptie

1 December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond bacterievuur Wooninfopunt gestart Oudermis(be)handelingen Vragen rond handicap of beperkingen Zaalvoetbalkamp december Gratis uitlenen digitale projector CO-vergiftiging 09 Diefstal- en brandpreventie 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen 21 Kiezen van een energieleverancier Grotestraat Glabbeek Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester & schepenen Glabbeek Verschijnt driemaandelijks. Afgiftekantoor: 3380 Glabbeek

2 2 December Beste dorpsgenoten, December betekent voor het gemeentebestuur de opmaak van de begroting, plannen maken en prioriteiten stellen voor het volgend jaar. In 2010 zal het accent vooral liggen op het uitvoeren van openbare werken. Aquafin en Riobra voorzien belangrijke rioleringswerken. Deze ingrijpende werken en de wegenwerken die er mee gepaard gaan, moeten uiteraard op mekaar afgestemd worden. Aandacht zal ook gaan naar voet-en fietspaden. Fietspaden zijn tot 80% subsidieerbaar, wordt nogal vlug gezegd. Dat is inderdaad zo, maar dan moeten ze wel aan een aantal strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten de fietspaden opgenomen zijn in het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze moeten ook minstens 1,75m breed zijn en aan beide kanten van de weg aangelegd worden, gescheiden van de rijbaan met een tussenstrook van 70cm breed. Een studiebureau onderzoekt de mogelijkheden en maakt een selectie. Op vele plaatsen moet er waarschijnlijk onteigend worden, de rijweg versmald, beken verlegd,... Dan is het keuzes maken. In het raam van de uitvoering en de actualisatie van het mobiliteitsplan loopt er een studie over structurele ingrepen aan straten en kruispunten. Volgens de officiële statistieken zijn de ongevallen die hier gebeuren vooral te wijten aan onaangepast weggedrag. Naast automobilisten kunnen ook fietsers of voetgangers dergelijk gedrag vertonen. Daarom wordt er in onze Glabbeekse scholen zeer veel belang gehecht aan verkeersopvoeding. Het project duurzaam naar school loopt ook dit schooljaar verder. Binnen de verkeersraad werd een werkgroep opgericht die zich zal buigen over trage wegen. Hiermee bedoelt men alternatieve en veilige wandel- en fietsroutes. Dergelijke routes stimuleren het toerisme, maar via een aantal van deze wegen kunnen onze kinderen ook veilig te voet of per fiets naar school. Afvalverwerking neemt jaarlijks een grote hap uit het gemeentelijk budget. Het grootste deel wordt betaald uit de algemene financiële middelen. Iedereen droeg dus tot voor kort bijna evenveel bij, of hij nu veel of weinig afval produceerde. Daarom werd het gemeentelijk reglement aangepast. Zo werd de jaarlijkse belasting van 35 euro, die iedereen betaalde, afgeschaft. Voor een vuilniszak zul je voortaan echter 1 euro méér betalen. Wie minder dan 35 zakken per jaar meegeeft, betaalt dus minder dan vroeger, de anderen iets meer. Op het containerpark ging begin november ook een nieuw reglement in voege. Via een badge heeft iedere inwoner toegang. Wat vroeger gratis was, blijft gratis, maar de betalende fracties worden nu in plaats van per volume verrekend per gewicht. Het is een iets complexer maar rechtvaardiger systeem dat ook veel discussies uitschakelt. Weet je dat de uitbating van het containerpark de gemeente in euro kostte en dat er slechts voor euro inkomsten waren via de kaarten? Deze kaarten zijn niet meer geldig. Als je nog beurten te goed hebt, breng je kaart dan vóór 31 december binnen op het gemeentehuis en ze worden terugbetaald. Beste dorpsgenoot, het volgende infoblad verschijnt eind januari. Dan is de begroting goedgekeurd en kunnen we u meer informatie geven over de concrete plannen voor Ondertussen wens ik ieder van u prettige eindejaarsfeesten. Hou het gezellig en veilig. Uw burgemeester Jean Vanschoubroek INHOUD Voorwoord van de burgemeester Geboortes, huwelijken, overlijdens Nieuws uit de gemeenteraad OCMW: gratis juridisch advies OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Kinder- en Jongerentelefoon Wist je dat... Diefstal- en brandpreventie Verloren voorwerpen Infoavond bacterievuur Wooninfopunt gestart Bloedinzamelingen Oudermis(be)handelingen Vragen rond handicap of beperkingen Waar naartoe met frituurolie en -vet Interview: André Tielen Meldingskaart Programmatie De Roos Grabbelpas Monitoren Zaalvoetbalkamp december Sport en mutualiteiten Sportregio Zumba PBE Een energieleverancier kiezen Brochure: foutief telefoonnummer Gratis uitlenen digitale projector Bedrijfsoverdracht Ontvangst nieuwe inwoners CO-vergiftiging Griekenland Gemeenteraad / OCMW-raad Onze diensten COLOFON Contactadres Redactie Gemeentelijk Infoblad GlabbeKLAP Stationsstraat Glabbeek Tel. 016/ Druk Drukkerij Hoebreckx Baaistraat Kortenaken Teksten infoblad Het volgende nummer verschijnt rond 31 januari. Alle artikels en foto s moeten uiterlijk op 31 december binnengeleverd worden. Teksten die later toekomen worden NIET MEER gepubliceerd. U kan uw gegevens doorsturen bij voorkeur via of per adres van GlabbeKLAP, Stationsstraat 14 te 3381 Kapellen.

3 Bevolking 3 GEBOORTES Proficiat aan alle ouders met de geboorte van hun kindje. 05 aug. - Maja, kindje van Elke Hendrickx en Davy Andries uit Bunsbeek 17 aug. - Ruben, kindje van Anja Bertier en Erwin Vanzeir uit Kapellen 25 aug. - Gitte, kindje van Griet Bottu en Gert Houben uit Kapellen 28 aug. - Elise, kindje van Carolien Schollen en Hans Vanhellemont uit Bunsbeek 01 sep. - Anna, kindje van Tinneke Cappellen en Kris Frooninckx uit Glabbeek 10 sep. - Yarne & Birsen, kindjes van Martine Depus en Diederik Van Nerum uit Bunsbeek 18 sep. - Marie, kindje van Tine Piessens en Bart Vandermeulen uit Bunsbeek 11 okt. - Arwen, kindje van Hylke Van Hullebus en Diederik Van Briel uit Glabbeek 12 okt. - Arne, kindje van Sofie Malevé en Hendrik Scheys-Thys uit Bunsbeek 13 okt. - Lukas, kindje van An Marjaux en Sven Maes uit Wever 22 okt. - Cléo, kindje van Liesbeth Ver Eecke en Gerrit Vandermeulen uit Bunsbeek 30 okt. - Jaro, kindje van Ellen Vanherwegen en Erik Maho uit Bunsbeek 30 okt. - Jesse, kindje van Hilde Ramaekers en Christian Proesmans uit Glabbeek 07 nov. - Dieuwert, kindje van Samantha van Horssen uit Bunsbeek 08 nov. - Liese, kindje van Katrien Dua en Chris Bruyninckx uit Bunsbeek 13 nov. - Ward, kindje van Lies Gelens en Rob Claes uit Kapellen HUWELIJKEN Van harte proficiat aan hen die onlangs in het huwelijk traden. 08 aug. - Hans Meeus en Kim Broos uit Kapellen 15 aug. - Steven Dewaelheyns en Ineke Loos uit Kapellen 09 sep. - Christiaan Stechelman en Wendy Vaes uit Kapellen 19 sep. - Michaël Dils en Annelies Van Aerschot uit Glabbeek 10 okt. - Nico Van der Molen en Kristl Luyten uit Attenrode-Wever 10 okt. - Eddy Struys en Karin Minnart uit Bunsbeek 31 okt. - Jeroen Kustermans en Jasperina Kips uit Glabbeek 13 nov. - Tom Deserranno en Magali Nys uit Wever 14 nov. - Peter Alaerts en Nancy Peeters uit Glabbeek OVERLIJDENS Innige deelneming in de rouw van onze medeburgers. 03 aug. - Leopoldina Degeest, 91 jaar uit Wever 20 aug. - Eduard Vandermeulen, 80 jaar uit Bunsbeek 01 sep. - André Hendrickx, 69 jaar uit Bunsbeek 06 sep. - Willy Hendrickx, 73 jaar uit Kapellen 08 sep. - Emilius Peypops, 76 jaar uit Bunsbeek 17 sep. - Georges Lambrechts, 63 jaar uit Glabbeek 19 sep. - Rene Vandevelde, 75 jaar uit Bunsbeek 01 okt. - Maria Debruyne, 93 jaar uit Bunsbeek 09 okt. - Mauritius Cerulis, 78 jaar uit Kapellen 13 okt. - Maria Beelen, 86 jaar uit Kapellen 23 okt. - Henricus Vandegaer, 84 jaar uit Attenrode 30 okt. - Joannes Coeckelberghs, 82 jaar uit Kapellen 04 nov. - Yanna Van Haudenhuyse, 16 jaar uit Bunsbeek 17 nov. - Hilda Willems, 66 jaar uit Attenrode-Wever

4 4 Nieuws uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD VAN 9 JULI 2009 De raad hecht zijn goedkeuring aan: 1. het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 14 mei de integrale inttrekking van de beslissing van de gemeenteraad dd. 12 februari 2009 betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel en aan de nieuwe rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel met referte wordt goedgekeurd, met inbegrip van het gewijzigde organogram met referte de rekening 2008 van vzw Sporthal. De rekening sluit af met een gecumuleerd resultaat van 9.740,72 euro. 4. het aangepaste gebruikersreglement van het gemeenschapscentrum De Roos (Glabbeek Bekkevoort). 5. de beheersoverdracht met EcoWerf voor de inzameling en verwerking van diverse afvalstoffen uit te breiden voor de verwerking van kolkenslib en voor de verwerking van veegslib evenals voor de verwerking van piepschuim EPS meer bepaald de activiteiten vermeld onder de nummers 38, 39 en 31 op de als bijlage gevoegde activiteitenlijst die integraal deel uitmaakt van huidig gemeenteraadsbesluit. 6. de openbare verkoop van de oude gemeenteschool gelegen 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg nr. 184, kadastraal gekend sectie B nr. 30 M 3 en dit tegen een minimale instelprijs van euro, evenals aan de ontwerpakte met kenmerk 09ZZ0186 en alle kosten verbonden aan deze verkoop ten laste van de koper te leggen. 7. over te gaan tot de realisatie van een woningbouwproject alsmede de kwalitatieve ruimtelijke inrichting van het centrum van Attenrode, op de percelen grond gelegen te Glabbeek, 2 afdeling Attenrode, sectie A nrs. 91 w, 97, 96 a, 94 a, 224 g 2, 224 c 2, 224 y, 224 x, 225 g en 228 c, overeenkomstig het aangepast opmetingsplan d.d. 08 maart 2009 van het studiebureau Rimanque 8. de vaststelling van het lestijdenpakket voor de gemeentelijke basisschool voor het schooljaar In het niveau lager onderwijs wordt het totaal van 193 lestijden + 15 (LO) + 9 (GOK) + 14 (KGD) aangewend als volgt: 14 lestijden bijzondere leermeester KGD 193 lestijden + 9 lestijden GOK (= 8 voltijdse ambten + 10 lt) 15 lestijden LO (13 lt + 2lt) In het niveau kleuteronderwijs wordt het totaal van (LO) + 9 u (kinderverzorging aangewend als volgt: 8 lt bijzonder leermeester lichamelijke opvoeding 102 lt = 4 voltijdse ambten + 6 lt 9 uren kinderverzorgster. Akte wordt genomen van: 9. de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. 10. het amendement op het extra agendapunt inzake princiepebeslissing tot vernieuwing van de schuilhuisjes en plaatsen van vuilbakken in deelgemeente Bunsbeek. 11. het extra agendapunt inzake gemeentelijke controle van meidoornhagen e.a. waardplanten ter bestrijding van bacterievuur. GEMEENTERAAD VAN 10 SEPTEMBER 2009 De raad hecht zijn goedkeuring aan: 1. het verslag van de gemeenteraadszitting van 9 juli de buitengewone onderhoudswerken aan diverse wegen ten laste van het dienstjaar 2009: overlagingen, bitumineuze verhardingen, voegvullingen en aan het bestek voor deze opdracht, opgesteld door de ontwerper Technum n.v., Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt. De kostenraming bedraagt ,00 euro, excl. btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. 3. het besluit van de OCMW van 20 augustus 2009 inzake de goedkeuring van de jaarrekening De vacantverklaring van de betrekking van financieel beheerder voor gemeente en OCMW. De aanstelling van de financieel beheerder zal gebeuren a rato van 0,4 VTE voor het OCMW en 0,6 VTE voor de gemeente in een gezamenlijke examenprocedure. Akte wordt genomen van: 5. de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. 6. het extra agendapunt inzake voorstel tot uitvoeren van een personeelsaudit.

5 Nieuws uit de gemeenteraad 5 GEMEENTERAAD VAN 8 OKTOBER 2009 De raad hecht zijn goedkeuring aan: 1. het verslag van de vorige gemeenteraadszitting van 10 september het sociaal objectief aan koopwoningen voor de periode vast te stellen op 36 sociale koopwoningen. 3. een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest betreffende het inventariseren van alle verticale verkeersignalisatie; 4. met ingang van 3 november 09 wordt een wijziging ingevoerd betreffende de belasting gevestigd voor de afgifte en verwerking van de afvalfracties ingezameld op het gemeentelijk containerpark. De afvalstoffen waarvoor een belasting wordt gevraagd bevinden zich op de betalende zone van het containerpark. De retributie in functie van het gewogen gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt: * voor de steenachtige fractie uit het bouw- en/of sloopafval (zuivere steenslag): 0,02 euro/kg * voor de niet-steenachtige fractie van het bouw- en/of sloopafval (kalk, gips, plaasterplaat, cellenbeton, ): 0,02 euro/kg * voor asbest- cementplaat: 0,0200 euro/kg 200 kg/gezin/jaar GRATIS * voor het snoeihout: 0,02 euro/kg * voor boomstronken: 0,02 euro/kg * voor grof huisvuil: 0,2 euro/kg * voor sloophout: 0,02 euro/kg * voor het groenafval bestaande uit gras en blad: 0,15 euro/kg * wanneer meerdere fracties per aanbieding worden aangeboden wordt het tarief van de duurste fractie aangerekend De belasting is verschuldigd door elke inwoner van de gemeente die de afvalstoffen aanbiedt en in het bezit is van een toegangsbewijs. De belasting is betaalbaar, na afgifte en weging van de afvalstoffen, met de betaalkaart. Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en/of gestolen toegangsbewijs wordt een belasting gevraagd van 5 euro. Toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval afkomstig van de gemeente, een kaart voor het containerpark aanvragen bij de gemeente. De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 3 weken, tegen een waarborg van 50 euro. Akte wordt genomen van: 5. de voorliggende verslagen van de raden en overlegstructuren in toepassing van artikel van het gemeentedecreet. De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke website:

6 6 OCMW GRATIS JURIDISCH ADVIES Iedere eerste dinsdag van de maand kan je op de sociale dienst van het OCMW te Glabbeek gratis bij een advocaat terecht voor een eerste verkennend juridisch advies. De data voor de volgende maanden zijn: - dinsdag 1 december dinsdag 5 januari dinsdag 2 februari dinsdag 2 maart dinsdag 6 april 2010 Tussen en uur kun je bij de advocaat terecht met al je vragen over bijvoorbeeld: - schuldbemiddeling - huurcontracten - alimentatie - huwelijkscontracten enz. HET OCMW VAN GLABBEEK WERFT AAN: verzorgenden (dienst gezinszorg) voor halftijdse contractuele tewerkstelling (19u/week) wervingsreserve voor de duur van 18 maanden Loonbarema VC1-VC2 (geïndexeerd halftijds brutojaarloon min euro, max euro) hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques Na een vergelijkend examen kunnen geslaagde kandidaten worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur (proefperiode van 3 maanden, wervingsreserve voor de duur van 18 maanden). Meer informatie i.v.m. de functie (functiebeschrijving, loon, extralegale voordelen enz.) en de aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op het OCMW te Glabbeek bij mevr. Nicole Debecker, OCMWsecretaris, 016/ of bij mevr. Guy-Anne Vloeberghs, verantwoordelijke thuisdiensten, 016/ Gelieve uw sollicitatie, met vermelding van identiteitsgegevens, opleiding en eventuele beroepservaring, per brief te richten aan de heer Georges Arnauts, voorzitter OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek of per mail aan U dient uw sollicitatie uiterlijk op 14/12/2009 te hebben ingediend.

7 OCMW 7 HEEFT U RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE? De verwarmingstoelage blijft bestaan voor We zetten de voorwaarden nog even op een rijtje: U verwarmt uw woning met één van de volgende brandstoffen: - huisbrandolie (mazout) in bulk - lamppetroleum (type c) - bulkpropaangas aan huis geleverd, in een propaangastank (niet in flessen) Niet voor: - aardgas via aansluiting op het distributienet - propaan- of butaangas in gasflessen Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst? Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen mag bovendien niet meer bedragen dan ,95 euro, verhoogd met 2.756,15 euro per persoon ten laste*. Categorie 2: personen met een laag inkomen Gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk aan ,95 euro verhoogd met 2.756,15 euro per persoon ten laste*. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met het niet geïndexeerd kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. *met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor de kinderen, lager is dan euro. Categorie 3: personen met schuldoverlast Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling in het kader van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Behoort u niet tot één van de bovenstaande categorieën en ligt uw jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen niet hoger dan euro dan kan u bij de FOD Financiën een aanvraag voor een forfaitaire vermindering van 105 euro indienen. Deze forfaitaire vermindering kan niet gecumuleerd of aangevuld worden met de verwarmingstoelage toegekend door het OCMW. Voor meer informatie: 0800/ of Hoeveel bedraagt de toelage? Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari 2010 en 31 december De toelage wordt toegekend voor maximum 1500 liter. Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 0,14 cent en 0,20 cent per liter. De maximumtoelage per gezin bedraagt 300 euro. Voor wie verwarmt met huisbrandolie of verwarmingspetroleum (ook lamppetroleum genoemd) aangekocht in kleine hoeveelheden aan de pomp is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op deze forfaitaire toelage. Wanneer u een toelage krijgt voor brandstof aan de pomp, kunt u er geen meer krijgen voor een levering van brandstof in bulk en omgekeerd.

8 8 OCMW Hoe vraagt u de toelage aan? Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen. Welke documenten moet u voorleggen: 1. In ieder geval de leveringsfactuur of -bon. 2. Indien u behoort tot categorie 1: - uw identiteitskaart - een klevertje van het ziekenfonds - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meeste recente loonfiche, het meeste recente attest van een ontvangen sociale uitkering, Indien u behoort tot categorie 2: - uw identiteitskaart - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meeste recente loonfiche, het meeste recente attest van een ontvangen sociale uitkering, gegevens van het kadastraal inkomen, Indien u behoort tot categorie 3: - uw identiteitskaart - de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht. Het OCMW beslist binnen de dertig dagen na ontvangst van de aanvraag of u een toelage kunt krijgen. We laten u steeds schriftelijk weten of u in aanmerking komt en bij goedkeuring zal de verwarmingstoelage op uw rekeningnummer worden uitbetaald. Deze informatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Waar aanvragen? Sociale Dienst van het OCMW Glabbeek, Steenbergestraat 44, 3380 Glabbeek Openingsuren: elke voormiddag van 9.00 tot uur & maandagavond van tot uur Meer informatie: OCMW Glabbeek: 016/ op het internet: op het gratis telefoonnummer: 0800/ DE KINDER- EN JONGERENTELEFOON ZOEKT STEMMEN EN PENNEN Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinder- en Jongerentelefoon terecht met hun verhaal, vraag of probleem via telefoon, chat, forum of . Elk contact blijft anoniem. De telefonische oproepen zijn bovendien volledig gratis en niet zichtbaar op de factuur. Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te geven of gewoon even mee te gniffelen. De Kinder- en Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer oproepen. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren met hun vraag in de kou staan. De Kinder- en Jongerentelefoon is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon, chat, forum of willen beantwoorden. KJT biedt een degelijke opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof team. Jouw engagement kan het verschil maken! Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Kinder- en Jongerentelefoon of inschrijven voor een infoavond bij jou in de buurt, surf dan naar of neem contact op met het secretariaat op het nummer 02/ Welzijn

9 Politie 9 WIST JE DAT... - een voetganger 95 procent kans heeft om een aanrijding met een personenauto bij 30 km per uur te overleven en bij 65 km per uur nog maar 15 procent? Respecteer dus aan onze scholen de opgelegde snelheid van 30 km/u! - je over een afstand van 40 kilometer, zonder enige vorm van oponthoud, slechts 1 minuut en 14 seconden eerder op de plaats van bestemming bent wanneer je 130 in plaats van 120 km per uur rijdt? INVESTEREN IN DIEFSTAL- EN BRANDPREVENTIE Wie de voorbije weken aandachtig de radio beluisterde, weet dat op 10 september 2009 de campagne win aan veiligheid van start ging. Onze minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annemie Turtelboom, gaf op 9 september de aftrap. Deze campagne, die particulieren, zelfstandigen en bedrijven wil aansporen om preventief te investeren in diefstal- en brandpreventie, wijst enerzijds op de belastingvermindering voor particulieren en anderzijds op de fiscale aftrek voor zelfstandigen. De volgende folders liggen weldra te uwer beschikking in het gemeentehuis aan het lokaal van de wijkagenten: - Beveilig uw woning en bespaar 690 euro - Beveilig uw beroepslokalen en geniet van fiscale voordelen - Geen (node)loos alarm: Spelregels bij inbraakalarmen In verband met belastingvermindering valt er nog iets speciaals te zeggen over garagepoorten: Belastingsvermindering garagepoorten FAQ Campagne Win aan veiligheid Sinds enige tijd circuleren er allerlei geruchten de ronde over de vraag of sectionale garagepoorten wel of niet in aanmerking komen voor belastingsermindering. Enkel specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak kunnen aanleiding geven tot belastingvermindering. Het gaat dan om zaken als veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op gevelelementen (deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken). Wat de elektrische garagepoorten betreft die uitgerust zijn met een motor met anti-ophefsysteem, kan slechts 25% van de totale waarde van de motor in aanmerking komen voor de vermindering in plaats van de gebruikelijke 50%. Uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig leveren dus nooit een belastingvoordeel op. Het doel van deze maatregel is om de burgers toe te laten hun woning uit te rusten met beveiligingssystemen om te vermijden dat ze het slachtoffer worden van inbraak. Het spreekt dus vanzelf dat enkel de beveiligingselementen in aanmerking komen voor de belastingvermindering en niet de gevelelementen zelf. De fabrikanten van garagepoorten en de betrokken federaties werden geïnformeerd over deze maatregel. FAQ Om u de nogal complexe procedure van de belastingvermindering te helpen begrijpen, heeft de Directie Lokale Integrale Veiligheid een FAQ gemaakt, waarin alle vragen die vaak door de burgers worden gesteld een antwoord krijgen.

10 10 Middenstand Deze lijst met veel gestelde vragen gaat over de hele procedure inzake belastingvermindering: - Wie kan aanspraak maken op de belastingsvermindering? - Welk type woningen? - Welke investeringen? - Welke voorwaarden? - Hoeveel bedraagt de vermindering? - Hoe aangifte doen? U vindt in deze vragenlijst ook de gedetailleerde lijst met het materiaal dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering. U kunt de FAQ raadplegen op de pagina belastingsvermindering van de website VERLOREN VOORWERPEN - Op vrijdag 2 oktober werd omstreeks uur een gsm-toestel gevonden langsheen de Attenrodestraat te GLABBEEK aan de halte van de belbus. Het betreft een SONY ERICSSON W200i Walkman-phone van zwart-oranje kleur. De eigenaar kan dit toestel afhalen op het wijkkantoor van de politie op het gemeentehuis te Glabbeek en dit tijdens de openingsuren. - Op 20 oktober werd er door een bewoner van de Stationsstraat te Glabbeek een polyester vijvertje in L-vorm, van zwarte kleur, en een spanriem aangetroffen op de rijbaan. De vijver heeft een oppervlakte van ongeveer 2 m². Het voertuig dat deze voorwerpen verloren heeft, reed vermoedelijk in de richting van Meensel-Kiezegem. De eigenaar van de vijver kan zich met zijn aankoopbewijs wenden tot de wijkagenten van Glabbeek op het gemeentehuis om zijn vijver terug te krijgen. INFORMATIEAVOND BACTERIEVUUR Insp. Luc Cauwenberghs, Wijkkantoor Glabbeek Milieu Bacterievuur, ook gekend als perenvuur, is een vervelende plantenziekte die vooral fruittelers en boomkwekers kopzorgen baart. Bij infectie kan de schade immers groot zijn. Bacterievuur komt echter niet enkel in boomgaarden voor. Naast appel- en perenbomen zijn nog andere planten gevoelig voor de ziekte, zoals Cotoneaster of streekeigen soorten als Meidoorn of Lijsterbes. Deze soorten komen dikwijls voor en kunnen, bij infectie, een mogelijk gevaar zijn voor fruittelers in de buurt. Daarom is het bestrijden van perenvuur een taak voor iedereen. Door alert te zijn voor de ziekte, hagen te scheren en aangetaste delen tijdig weg te snoeien, kan iedereen zijn bijdrage leveren om de ziekte binnen de perken te houden. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw organiseert op maandag 15 februari 10 een informatieavond voor het brede publiek. Deze start om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43 te Orsmaal. Meer info bij: Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Schoolpad 43, Hakendover, 016/ , Een regionaal landschap is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Gewest, de Provincie Vlaams- Brabant, de aangesloten gemeenten en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht, Het werkingsgebied van RLZH vzw omvat 9 gemeenten: Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. In overleg met alle gebruikers van de open ruimte wil RLZH vzw werken aan duurzame natuur- en landschapszorg. Zo maken we onze streek nog aantrekkelijker.

11 Ruimtelijke Ordening 11 WOONINFOPUNT GLABBEEK GESTART Met een receptie en een persconferentie in het gemeentehuis van Bekkevoort werd op maandag 7 september 2009 het startschot gegeven voor de wooninfopunten in de gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. Deze wooninfopunten vormen een onderdeel van de intergemeentelijke samenwerking Hartje Hageland. Zij willen het wonen en de woonkwaliteit in het Hageland bevorderen. Waarvoor kan je terecht op het wooninfopunt? Op het gemeentelijk infopunt in Glabbeek kun je terecht voor informatie over: - premies, fiscale voordelen omtrent (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren, - levenslang en aanpasbaar wonen, - duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen, - kwaliteit en veiligheid van de woning, - betaalbaar wonen, - sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen, Bij wie kun je terecht? Bernadette Verstraeten, onze informatiedeskundige, is graag je gids in het doolhof van premies en vragen rond huren, kopen, enz. Zij legt je alles haarfijn uit en helpt indien je dat wenst bij het invullen van de nodige documenten. Onze technisch deskundige, Tina Vander Meeren, ondersteunt Bernadette met technisch advies over woonaanpassingen, woononderzoeken, comformiteitsattesten e.d. Waar kan je terecht? Bernadette Verstraeten kan je steeds telefonisch bereiken op het nummer 0495/ of via mail op Op de wooninfopunten tref je haar op: Maandag 9-12 uur Gemeentehuis, Grotestraat 33 te 3382 Glabbeek Dinsdag 9-12 uur OCMW, Tiensesteenweg 2 te 3390 Tielt-Winge Woensdag 9-12 uur Gemeentehuis, Dorpsplein 35 te 3470 Kortenaken Donderdag 9-12 uur Gemeentehuis, E. Coolsstraat 17 te 3460 Bekkevoort Je bent natuurlijk ook welkom bij Hartje Hageland, p/a huize Hageland, Oudepastoriestraat 22 in Tielt-Winge. Bij voorkeur na telefonische afspraak op het nummer 016/ Wij zijn van maandag tot donderdag open van 9-12 uur en uur. Op vrijdag zijn we open van 9-12 uur. Welzijn BLOEDINZAMELINGEN Raadzaal van het gemeentehuis Grotestraat 33 te Glabbeek (van 18 tot uur): woensdag 27 januari 2010 woensdag 28 april 2010 woensdag 28 juli 2010 woensdag 27 oktober 2010

12 12 Welzijn OUDERENMIS(BE)HANDELING IN DE THUISSITUATIE Zwijgen biedt geen uitkomst Weinig mensen beseffen dat ouderenmis(be)handeling in ons land echt een probleem vormt. Toch krijgt één oudere op drie hier op één of andere manier mee te maken. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren, wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Dit maakt dat het voor hulpverleners en familieleden niet altijd makkelijk te detecteren is. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee geconfronteerd worden, zijn dit moeilijke en aangrijpende situaties. Vormen van ouderenmis(be)handeling Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. (COMIJS e.a., 1996, pag. 18) Een paar concrete voorbeelden maken duidelijk wat er zoal wordt bedoeld: - Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden, - Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren, - Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen, - Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid, - Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden, - Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek, - Gebrekkige verzorging: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over Waar kan u terecht? Wanneer u met ouderenmis(be)handeling te maken krijgt,is het belangrijk dat u niet alleen met uw verhaal en/of vragen blijft zitten. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Het Vlaams Meldpunt biedt u meteen een luisterend oor te bieden en zal indien u het wenst samen met u naar een geschikte oplossing zoeken. U kunt desnoods anoniem een situatie van ouderenmis(be)handeling melden. Alles wat u ons vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld en is onderworpen aan het beroepsgeheim. Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Sociaal huis Pandora Grotenbergestraat Zottegem Telefoon: 078/ Fax: 09/ Website:

13 Welzijn 13 Heeft u vragen rond handicap of beperking? Vanaf nu kan u terecht op één centraal gratis nummer: 0800/15045 Voor wie? Iedereen met een handicap of beperking kan op dit nummer terecht. Bovendien helpen wij graag ouders, vrienden, buren of familieleden van deze mensen. Wat kunnen wij voor u doen? Heeft u concrete vragen rond wonen, werk, dagactiviteit, zorg,... bel ons dan. Wij informeren u over de mogelijkheden die er bestaan en brengen u in contact met mensen en diensten die u verder kunnen helpen. Deze mensen registreren ook uw aanvraag. Dit is erg belangrijk, aangezien het aantal beschikbare plaatsen en opvangmogelijkheden beperkt is en registratie verplicht is om later terecht te kunnen in een voorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wat als er geen pasklaar antwoord is op uw vraag? Als uw vraag wat uitgebreider bekeken moet worden, verwijzen wij u door naar een dienst Trajectbegeleiding. Indien nodig komt er iemand van deze dienst bij u aan huis om te luisteren naar uw verhaal en samen met u naar een oplossing te zoeken. Trajectbegeleiding is volledig gratis. 0800/15045: Wat moet u doen? U kan ook mailen naar Heel simpel: bel ons op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 en uur of op donderdag tussen 14 en 17 uur. Milieu LAAT UW GEBRUIKTE FRITUUROLIE OF -VET NIET RONDSPOKEN! Thuis frietjes of ander lekkers frituren blijft alvast zeer populair. Recente gegevens tonen aan dat ongeveer 80% van de Belgische huishoudens een frietketel bezit. 20% heeft zelfs twee frituurpannen in huis. Per gezin met een frituurpan wordt jaarlijks een kleine 8 kg frituurolie of -vet aangekocht. Gemiddeld maakt een gezin om de 11 dagen gebruik van de frietketel om iets lekkers klaar te maken. De slogan lekker frituren blijft dus actueel! Hoewel thuisfrituren populair is, blijkt correct inzamelen dat veel minder. Uit onderzoek blijkt immers dat nog steeds een groot deel van de gebruikte frituuroliën -en -vetten van de huishoudens niet op een correcte manier wordt ingezameld. Deze afvalstoffen worden onder andere weggegoten in de gootsteen, het toilet, de tuin of de riool of worden bij het restafval gedaan. Bijgevolg spoken er nog heel wat gebruikte frituuroliën en -vetten rond in ons milieu. Het ingeschatte potentieel ligt rond 5,5 kg per gezin. In Glabbeek werd 3,4 kg ingezameld. Dit is vrij goed, maar er is nog werk aan de winkel. Er zijn alvast twee goede redenen om uw gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet op een correcte manier in te zamelen. Ten eerste zijn deze afvalstoffen milieubelastend. Ze veroorzaken verstopping van afvoeren en riolen, watervervuiling en vervuiling van de openbare weg wanneer de vuilniszakken op straat geplaatst worden. Ten tweede kunnen ze nuttig gerecycleerd worden. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel (74%). Biodiesel op basis van gebruikte frituurolie of -vet is extra milieuvriendelijk omdat het gaat om recyclage van afvalstromen. Enerzijds moeten er dus niet speciaal grondstoffen geteeld worden voor de productie van deze biodiesel en anderzijds worden er geen grondstoffen aangewend die kunnen dienen als basis voor voedingsmiddelen. De tweede belangrijkste vorm van verwerking is de opwekking van groene energie (19%). Naast biodiesel en energieopwekking zijn er tal van verwerkingsmogelijkheden in technische toepassingen (7%) als pershout, plastic, industriële zepen, smeermiddelen, kaarsen, enz. Nuttig recycleren is dus perfect mogelijk! In plaats van verloren te gaan kunnen de gebruikte frituuroliën en -vetten dus nuttig aangewend worden en bijdragen tot een beter milieu. Breng uw gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet dus steeds naar het containerpark of het inzamelpunt in uw buurt. Gaat u slechts zelden naar het containerpark dan kunt u deze afvalstoffen bewaren tot wanneer het voor u het beste uitkomt.

14 14 Mensen met een verhaal Interview GlabbeKLAP sprak met André Tielen Kunt u even vertellen wie u bent en vanwaar de mensen u kennen of kenden? Ik ben geboren in Kumtich op 28 oktober Ik ben vader van vier zonen: Staf, Georges, Guy en Willy. Willy, de jongste, kennen de mensen het best als de zaakvoerder van Grondwerken Tielen. Ik ben in Bunsbeek terechtgekomen door mijn tante, die tot haar dood in dit huis woonde. Ik erfde deze boerderij van haar. Tot mijn veertiende zat ik op de lagere school van Bunsbeek, bij meester Donvil. Later ging ik op de boerderij werken en s avonds ging ik naar de avondschool in Tienen om er het beroep van automecanicien te leren. Op een bepaald moment waren er geen leerlingen genoeg meer op de avondschool en moest ik noodgedwongen de lessen gaan volgen in Leuven. Ik besloot om de avondschool op te zeggen en ben dan gaan werken op de grote boerderij van André Janssens in Sint-Margriete-Houtem. De boerderij telde zes paarden. Het was mijn taak om met de paarden het land te bewerken. Ik heb dat negen jaar graag gedaan. De paarden werden echter stilaan vervangen door twee nieuwe tractors. Een nieuw tijdperk was aangebroken. Ik werd overbodig op de boerderij en ben dan toevallig terechtgekomen bij Van Mullem. Hier moest ik wisselstukken gaan ophalen voor de herstelling van de autobussen. Ten slotte belandde ik bij het bouwbedrijf Vanonkelen. Ik was er verantwoordelijk voor de leveringen van bouwmaterialen en heb dit 28 jaar gedaan. Tot dokter Denef me aanraadde om op ziekteverlof te gaan wegens een ouderdomskwaal. Ik maakte de ene fout na de andere. De drukste periode van mijn leven brak aan op mijn 64ste; mijn dagen werden te kort om alle machines van mijn zoon Willy te onderhouden. Door mijn huidige gezondheidstoestand kan ik dit spijtig genoeg niet meer doen. Ik ben er nu 80 geworden en dokter Vandeput hamert erop dat het nu tijd geworden is om het rustiger aan te doen. Momenteel herlees ik de verhalen van inwoners in het infoblad, die ik zorgvuldig bijhoud. Ik herken veel verhalen die echt gebeurd zijn. Welk Glabbeeks plekje roept speciale herinneringen bij u op? Het mooiste plekje van Glabbeek, waar ik met vrienden bijna elke zaterdag vertoefde, is het duivenlokaal in Bunsbeek; in de omgangstaal Bij Boike. Het is een echt dorpscafé, waar de mensen van Bunsbeek en omstreken een pintje en een babbeltje slaan. Mijn bezoeken aan de jaarlijkse kermissen van Wever, Glabbeek, Bunsbeek, Houtem en Oplinter waren echte hoogtepunten. Alle dorpsgenoten leefden mee met de jaarlijkse kermissen, die in die tijd echte volksfeesten waren. De Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek is ook een plaats die ik regelmatig bezocht. Ik heb samen met tal van vrijwilligers deze kerk helpen heropbouwen. Welke gebeurtenissen zijn u bijgebleven? Tijdens de heropbouw van de kerk in Bunsbeek in 1944 was ik er getuige van dat Duitse soldaten de kerkklokken kwamen stelen. Op zekere dag drongen enkele Duitsers binnen in mijn woning en vroegen opdringerig: Wij moeten licht hebben. In oorlogstijd moest alles op straat donker zijn. Samen met Felix Hendrickx moest ik met een lantaarn de Duitsers begeleiden naar Oplinter. In Oplinter aangekomen dropten ze ons in de gracht en doofden ze onze lantaarns uit. Ik was pas vijftien toen. Hier achter is in het bos een vliegtuigbom tot ontploffing gekomen tijdens een aanval op de Duitsers. Hier zijn veel soldaten omgekomen en ik was getuige van de dood van vele Duitse paarden. s Nachts ging

15 Datum Uur Activiteit Vereniging Plaats zo 6 dec u. Sint-Niklaasgezinsviering ma 7 dec. 20 u. wo 9 dec u. Knutselen Leeskring: Dubbelgangers. Samen boeken lezen rond een bepaald onderwerp en ervaringen uitwisselen. Aanvullend een inleiding op het thema, een literatuurlijst en het bijwonen van een film eventueel een lezing. Zangkoor Sint-Niklaas - An Bams 016/ Davidsfonds & Bibliotheek Glabbeek Dries Ceuppens - 016/ VKT Hageland - Philemon Vertommen 016/ Sint-Niklaaskerk, Glabbeek Bibliotheek, Glabbeek t Hoekske, Tienen wo 9 dec u. Voordracht: Heilzaam omgaan met de tijd KVLV Bunsbeek Magda Verreck- 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek do 10 dec u. Beter bewegen KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx Parochiecentrum, Bunsbeek za 12 dec. 12 u. Kerstfeest: feestmaal za 12 dec. 19 u. Glühwein-avondwandeling in Attenrode: dit landelijk dorp heeft alles om een gezellige winterse avondwandeling te maken. zo 13 dec. 12 u. Kerstfeest: feestelijke maaltijd Ziekenzorg Kapellen Filemon Smekens - 016/ Pasar Glabbeek - Frans Taes 016/ Ziekenzorg Bunsbeek - Iréne Hendrickx Parochiecentrum, Kapellen Parochiezaal, Attenrode Parochiecentrum, Bunsbeek wo 16 dec u. Kookles: gezonde feestmenu s KVLV Bunsbeek Rita Boesmans - 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek do 17 dec u. Koffienamiddag met animatie Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx / Glazuur, Glabbeek za 19 dec u. Kerstconcert door de groep Gebak KVLV Wever Rita Hendrickx, 016/ Sint-Antoniuskerk, Wever 24&25 dec. Kerst(nacht)-vieringen in de kerken van Attenrode,Bunsbeek,Glabbeek,Kapellen,Wever,Zuurbemde: opgeluisterd door hun zangkoren za 26 dec u. za 2 jan u. Nieuwjaarsreceptie Vlaanderen zingt Kerst: we zingen gekende kerstliederen Davidsfonds - 016/ Rode Kermis - 016/ Kerk, Kapellen Café Maurice, Rode 33, Glabbeek wo 6 jan u. Koffie en vermaak Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Parochiecentrum, Attenrode do 7 jan u. Beter bewegen KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx Parochiecentrum, Bunsbeek vr 8 jan. 20 u. Kooklessen voor mannen Landelijke Gilde Bunsbeek 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek za 9 jan u. Kerstboomverbranding zo 10 jan. 14 u. Winterwandeling: in Assent en omgeving willen we de overtollige calorieën wegwandelen Zuurbemde FEEST! - 016/ Pasar Glabbeek - Wim Bogaerts 016/ Zuurbemde Kerk, Assent

16 Datum Uur Activiteit Vereniging Plaats zo 10 jan. 15 u. do 14 jan u. Beter bewegen Ontmoetingsdag: samenkomst met bespreking voor het jaar 2010 en 2009 VKT Hageland Philemon Vertommen - 016/ KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx t Hoekske, Tienen Parochiecentrum, Bunsbeek vr 15 jan. 20 u. Kooklessen voor mannen Landelijke Gilde Bunsbeek 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek za 16 jan. 17 u. Spaghettiavond Oudercomité Gemeenteschool Glabbeek 016/ Glazuur, Glabbeek zo 17 jan. 9 u. Varkensverkoop en Sint-Antoniusviering: na de mis verkoop van varkenskoppen voor een goed doel wo 20 jan u. Creatieve les: Windlicht in vlechtwerk Davidsfonds - 016/ KVLV Bunsbeek - Maria Cockx 016/ Sint-Antoniuskerk, Wever Parochiecentrum, Bunsbeek do 21 jan u. Koffienamiddag met animatie do 21 jan. 14 u. Vormingsnamiddag: Wat kan ik doen? do 21 jan u. Beter bewegen Ouder worden in gezondheid: Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Ziekenzorg Bunsbeek - Iréne Hendrickx KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx Glazuur, Glabbeek Parochiecentrum, Bunsbeek Parochiecentrum, Bunsbeek za 23 jan. 20 u. Bowling za 23 jan u. do 28 jan u. Beter bewegen Startvergadering: voorstelling jaarprogramma aan de leden + feestmaal VKT Hageland Philemon Vertommen - 016/ Landelijke Gilde Bunsbeek 016/ KVLV Bunsbeek - Iréne Hendrickx Acro, Tienen Parochiecentrum, Bunsbeek Parochiecentrum, Bunsbeek vr 29 jan. 20 u. Kooklessen voor mannen Landelijke Gilde Bunsbeek 016/ Parochiecentrum, Bunsbeek ma 1&8 feb. 20 u. Leeskring: Dubbelgangers. Davidsfonds & Bibliotheek Glabbeek 016/ Bibliotheek, Glabbeek di 2 feb. Lichtmisvieringen in de kerken van Bunsbeek & Kapellen: opgeluisterd door hun zangkoren wo 3 feb u. Koffie en vermaak vr 12 feb. 19 u. za. 13 feb. 19 u. Valentijnsviering Valentijnfeest voor de vrouwen van de deelnemers van de kooklessen Gepensioneerden Attenrode-Wever Julia Dereze, 016/ Landelijke Gilde Bunsbeek 016/ Federatie Parochies Lubbeek-Glabbeek Gert Janssens - 016/ Parochiecentrum, Attenrode Parochiecentrum, Bunsbeek Sint-Catharinakerk, Zuurbemde zo 14 feb. 14 u. Pannenkoekendag: oliebollen en pannenkoeken Ziekenzorg Kapellen Filemon Smekens - 016/ Parochiecentrum, Kapellen do 18 feb u. Koffienamiddag met animatie Gepensioneerden Glabbeek-Zuurbemde Armand Weckx, 0472/ Glazuur, Glabbeek

17 Heemkundige Kring Glabbeek stelt zich voor! De herfst is het uitgelezen seizoen om de vruchten van een jaar werk te plukken en te (laten) bewonderen. Sinds 1993 opteert de heemkundige kring daarom ook voor dit jaargetijde om zijn Jaarboek voor te stellen. In de 16de uitgave vindt u verhalen over het huiselijke, kerkelijke en politieke leven, het schoolgaan, over werken en ontspanning in Glabbeek. Tijdens de voorstelling kunt u ook onze kalender kopen. Dit jaar werd gekozen voor foto s over processies van vroeger en nu in Groot-Glabbeek. De Kring heeft nog heel wat plannen en materiaal voor volgende jaarboeken. De oogst is dus groot, maar arbeiders zijn er jammer genoeg te weinig. Daarom nodigen we al wie interesse heeft voor de plaatselijke geschiedenis uit om mee te werken in onze organisatie. De kring onderzoekt niet alleen de historie van Glabbeek en de regio. Hij wil ook voor de toekomst de waarden vastleggen die belangrijk waren in een landelijke gemeenschap. Onze gemeenschap heeft deze waarden nodig om haar eigenheid te bewaren. U kunt het Jaarboek (12 euro) en de kalender (7 euro) ook bestellen door overschrijven van het juiste bedrag, vermeerderd met telkens 2 euro voor de verzending op nr van HK Glabbeek met vermelding van naam en adres. Ook de DVD over Bunsbeek (20 euro) kan nog steeds worden besteld. U vermeldt dan DVD Bunsbeek bij uw overschrijving. We zoeken vrijwillige medewerkers die historisch besmet zijn die schrijven... die spelen met digitale media die initiatieven van de Kring kunnen verkopen die kunnen organiseren die mensen inspireren Heb je interesse? Bel dan 016/ of 016/ of spreek ons gewoon aan. Hilde Claes (voorzitter: Waaibergstraat 44/B11, 3300 Tienen, 016/ ) Herman Vanclooster (secretaris) Sylvain Borgugnons (penningmeester) Gaston Denruyter, Edmond Denruyter, Dries Ceuppens, Guy Petré, Jonas Vangroenendael

18 Actiecomité Roemenië Glabbeek verbetert de volksgezondheid op het Roemeense platteland. Op het ogenblik dat je deze tekst leest, is men in het Roemeense dorpje Viscri druk bezig met het inventariseren van alle problemen die er in het dorp zijn omtrent volksgezondheid en het formuleren van mogelijke oplossingen voor deze problemen. Dit gebeurt door de gezondheidsraad die op initiatief van het Actiecomité Roemenië Glabbeek werd opgericht. Straatbeeld in het Roemeense dorp Viscri De gezondheidsraad is een vrijwilligersvereniging waarin de mensen van een dorp of gemeente samen komen om na te denken rond problemen met basisgezondheidszorg. Het doel is uiteraard om een oplossing te vinden voor deze problemen. Alle inwoners van het dorp worden gecontacteerd en in elke straat wordt iemand gezocht om mee te werken. Voor de financiële ondersteuning van de activiteiten kan er gedurende de eerste jaren gerekend worden op het actiecomité Roemenië Glabbeek. Er wordt ook op lokaal vlak gezorgd voor financiering. Zo worden er in Viscri honderden paren sokken gebreid en verkocht aan de toeristen die in de zomer het dorp bezoeken. De gezondheidsraad legt ook contacten met familiedokters, tandartsen en andere medici in de buurt. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die door de gezondheidsraad gepland zijn voor dit najaar. - Een tandarts zal de dorpsschool bezoeken en de actie van de gezondheidsraad rond tandhygiëne ondersteunen. - Een gynaecoloog uit een naburige stad verzorgt een informatieavond voor de vrouwen uit het dorp. - De gezondheidsraad voert actie rond de werelddag van de diabetici. - Er wordt transport van en naar het ziekenhuis georganiseerd voor en door de dorpsbewoners. Dit zijn maar enkele voorbeelden van initiatieven waaraan de dorpsraad van Viscri werkt en die financieel ondersteund worden vanuit Glabbeek. Natuurlijk verliezen we het contact met onze andere projecten niet. We blijven oog hebben voor de behoeftes in de TBC-ziekenhuizen van Arad en Lipova, want TBC blijft een probleem in Roemenië, waar de economische crisis nog heel wat harder toeslaat dan hier. Daarom rekenen we opnieuw op uw steun tijdens onze jaarlijkse Kerstactie die plaats vindt op zaterdag 19 december Wil je een handje toesteken? Wil je meer weten over onze acties? Wil je eens mee naar Roemenië? Neem dan contact op. Voor meer informatie kan je terecht bij: of bij Piet Henckens 0497/ Yvonne Vranckx 016/ Maurice Timmermans 016/ Sigrid Vangoidsenhoven 0479/ Jef Vandijck 016/ Liesbet Henckens 016/ Kris Vangoidsenhoven 016/ Rudi Timmermans 0478/ Fernanda Goen 016/

19 Mensen met een verhaal 15 ik de koperen garelen aan de muil van de paarden afdoen om ze aan de kerk in Glabbeek bij Armandke de gareelmaker te verkopen. In die tijd kreeg ik 500 Bef per stuk. Franske Laermans en ik voelden ons zeer rijk! Je moet beseffen dat de mensen toen geen 250 Bef per maand verdienden. Nog een aangrijpend verhaal was het verhaal van moeder en zuster die in Kumtich beschutting zochten onder een Duitse vrachtwagen. Toen de vrachtwagen beschoten werd, heb ik hen van de dood gered door hen eronderuit te trekken net voor hij ontplofte. In tijd van oorlog mochten de plaatselijke kermissen niet plaatsvinden. Maar in Bunsbeek vierden we toch Bunsbeekkermis. Op zekere dag werden Louis Andries, Marcelleke de melkboer en ik in de kraag gevat en werden we op onze knieën verder gesleurd tot in het oud gemeentehuis. Ik kan je wel toevertrouwen dat we het op dat moment alle drie in de broek deden! Door de armoede in oorlogstijd was ik wel verplicht om een centje bij te verdienen. Wekelijks ging ik per ossenwagen naar Tienen om drie geslachte varkens te verkopen die verstopt zaten tussen het stro waarmee de wagen geladen was. Op zekere dag deed een Duitser me op de Tiensesteenweg stoppen en vroeg me wat ik vervoerde. Met een glimlach vertelde ik hem dat het voeder was voor de paarden. Hij antwoordde me: vare maer. Oefffff. Je houdt het niet voor mogelijk maar vroeger was er een tram die van Glabbeek via Bunsbeek naar Tienen reed. Telkens de tram in Bunsbeek op de berg vertraagde, namen we enkele brokken steenkool van de wagon. Die wierpen we in de gracht en wanneer het donker werd, gingen we ze verzamelen en brachten ze mee naar thuis. Thuis gingen deze kolen de kachel in zodat we ons konden verwarmen. Ik ben geen soldaat geweest maar moest wel gedurende een jaar elke zaterdag met vier vrienden van Bunsbeek naar de kazerne van Brustem. Op zekere dag stonden we te wachten op de tram en om de tijd te vullen kochten we een frit. We leunden gevieren tegen het fritkot, dat door ons gewicht omkantelde. Gelukkig raakte niemand gekwetst. Wat maakt Glabbeek zo n mooie gemeente om in te wonen? Glabbeek is een rustige gemeente waar ik zeer graag woon. Ik ben heel mijn leven inwoner van Bunsbeek geweest maar had toch liever in Glabbeek gewoond. Glabbeek is een dorp dat altijd leeft! De kermissen en feestelijkheden werden daar altijd bijgewoond door vele dorpelingen. Commercieel doet Glabbeek me denken aan een kleine stad, waar je alles vindt. In Bunsbeek kan ik nergens terecht om de dagelijkse voedingsmiddelen te kopen. Een goed draaiend parochiecentrum is de troef van het dorpsleven in Bunsbeek. De mensen op de buiten helpen mekaar nog met kleine karweien. Er is nog sociaal contact maar dit is tegen vroeger sterk verminderd. Wat boeide u in al die jaren? Ik dacht dat het een droom was! Als kind heb ik een zeppelin over Bunsbeek zien vliegen en ben deze al lopend blijven volgen tot in Tienen aan de akkerlanden, waar nu de brandweerkazerne staat. Daar is deze enorme ballon geland. Een belevenis die ik nooit zal vergeten. Merkwaardig was dat die tuigen in de oorlog geruisloos voorbij vlogen. Een voorval dat me altijd bij blijft is het avontuur te paard naar Hakendover. Op paasmaandag mocht ik van mijn baas zonder zadel te paard meedoen aan de jaarlijkse processie van Hakendover. Het resultaat was dat ik na de processie niet meer kon lopen, alles zag blauw en ik besloot om nooit meer op een ongezadeld paard te rijden.

20 16 Mensen met een verhaal Het mooiste moment? Enkele weken voor mijn trouwdag vierden we de verjaardag van mijn Marie-Jeanne in Tienen. We hebben samen nooit zoveel gevierd als toen. De alcohol vloeide rijkelijk met als gevolg dat ons avondje eindigde tegen de bomen op de Vesten in Tienen. Met gekneusde schouder moest ik een aantal weken verder Mijn trouwdag met Marie-Jeanne Vandervelpen op 11 november 1960 was de mooiste dag van mijn leven. De geboorte van mijn vier zonen was ook telkens een mooi moment. Ons 25-jarig huwelijksjubileum hebben we met vrienden gevierd. Spijtig dat het er geen 50 geworden zijn. Het meest trieste moment? Het verlies van mijn echtgenote Marie-jeanne. Ons Jeanneke! Zij stierf na haar strijd tegen borstkanker op 47-jarige leeftijd. Een zeer zware periode volgde na haar dood. Ik moest full-time gaan werken en s avonds stond ik in voor de opvoeding van mijn zonen. Nog een zeer triestig moment was de dood van grootvaders hond. Als kind was ik zo gehecht aan dat lieve beestje. Op zekere dag vroeg ik aan opa waar Tommy was. Tommy is dood jongen, hij heeft in het bos vergif gegeten. Ik kon dat niet geloven en heb dagen met Tommy op de arm rond gelopen om te kijken of er geen beweging in het diertje kwam. Ik dacht, misschien komt hij terug tot leven Wat kan er nog veranderen in Glabbeek? Als ik meester van Glabbeek mocht zijn dan stelde ik onmiddellijk het volgende voor: Maak aan de apotheker in Glabbeek een rotonde om de circulatie van voertuigen veiliger te laten verlopen. Er ontstaat voor oudere mensen een te grote drukte van voertuigen die komen van Tienen, Diest, Zuurbemde, Glabbeek en de apotheker. Je moet snel zijn om de weg nog veilig over te steken. Lang leve André van Bunsbeek. Toen ik binnenkwam had je één boodschap: Ik heb niets te vertellen. Maar na je vele oorlogsverhalen moest ik je na twee uur interview zelf onderbreken want anders was er te weinig ruimte in GlabbeKLAP. Meldingskaart Elke inwoner uit Glabbeek kan via deze meldingskaart (of via > uw mening telt! ) problemen, klachten of voorstellen melden bij het gemeentebestuur (Grotestraat 33, 3380 Glabbeek). Anonieme meldingen worden niet behandeld! Uw coördinaten: Naam: Adres: Telefoon: Mededeling:

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

1. Met 14 stemmen voor wordt het verslag van de gemeenteraadszitting van 14 mei 2009 goedgekeurd.

1. Met 14 stemmen voor wordt het verslag van de gemeenteraadszitting van 14 mei 2009 goedgekeurd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 9 JULI 2009. Aanwezig: MM. K. Van Herck, Voorzitter; J. Vanschoubroek, Burgemeester; A. Debecker, J. Vicca, G. Holsbeek en M. Saelmaekers, Schepenen R. Geysermans,

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 22 december 2008 Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 8 JULI 2010.

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 8 JULI 2010. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 8 JULI 2010. Aanwezig: MM. K. Van Herck, Voorzitter; J. Vanschoubroek, Burgemeester; G. Denruyter, J. Vicca, G. Holsbeek en M. Saelmaekers, Schepenen A. Debecker,

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen?

Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? Wat is kindermishandeling? Hoe kan kindermishandeling stoppen? Wie kan je hierbij helpen? In deze folder vind je een antwoord, en lees je ook bij wie je terecht kan als je over mishandeling of verwaarlozing

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS 17 Voor particulieren uitgaven in verband met diefstal- of brandpreventie komen in aanmerking voor belastingvermindering. De belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak en brand

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW

Brandpreventiemateriaal personeel. BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese normen en met CE-keruing. Eveneens geschikt

Nadere informatie

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst

Ouderenmis(be)handeling. Zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling Zwijgen biedt geen uitkomst Wat is ouderenmis(be)handeling? Definitie Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Ouderenmishandeling. Maatschappelijke dienstverlening AMSTERDAM-NOORD

Welzijn Ouderen. Ouderenmishandeling. Maatschappelijke dienstverlening AMSTERDAM-NOORD Welzijn Ouderen Ouderenmishandeling Maatschappelijke dienstverlening AMSTERDAM-NOORD Welzijn Ouderen Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling, wat is dat? Onder mishandeling van een oudere persoon (iemand

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kortenaken

Uw gemeente in cijfers: Kortenaken Inleiding Kortenaken : Kortenaken is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Halen, Linter, Tienen en Zoutleeuw.

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Chiro Budingen 2011 2012

Chiro Budingen 2011 2012 Chiro Budingen 2011 2012 Beste vrienden, Het geweldig jaar is weer begonnen, zeker na zo een spetterende startdag. De kriebels zijn waarschijnlijk boven gekomen. Om jou verder te helpen, in dit geweldig

Nadere informatie

DVD Jongeren en schulden

DVD Jongeren en schulden DVD Jongeren en schulden Werkwijze: De leerlingen bekijken het filmpje. Daarna krijgen zij een vragenlijst die ze beginnen invullen zo ver ze kunnen. Daarna wordt de film opnieuw bekeken in drie delen

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen www.hagelandsegordel.be 8 ste editie Zondag 19 juli 2015 Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen NIEUW AANBOD: Route langs Meensel- Kiezegem bij het standbeeld van Eddy Merckx! Praktisch Fietsen:

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : o Zoek op in het woordenboek - feestdag: o Zeg met eigen woorden wat een feestdag is. o Maak 3 samenstellingen met : - - dag voorbeeld verjaardag... - feest- voorbeeld feestmenu

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 24.06.13 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ilse

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 december 2016 Organisatie - Faciliteiten _GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 december 2016 Organisatie - Faciliteiten _GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring Gemeente Berlaar Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 december 2016 Organisatie - Faciliteiten 10 2016_GR_00090 Opmaak van reglementen - Uitleenreglement - goedkeuring Samenstelling: Aanwezig:

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005 Vragen naar : Petra Romelart E-mail : petraromelart@mi-isbe wwwmi-isbe Dienst : Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Ref : A:822/0002 Datum : 17 augustus 2005 Aan de dames en heren Voorzitters van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering.

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering. VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN. Hoeveel mag ik aanrekenen als babysitter? * Eén uurtarief : 4,00 euro/uur Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt): 20,00 euro Minimumprestatie: voor een prestatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Tienen

Uw gemeente in cijfers: Tienen Inleiding Tienen : Tienen is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Hélécine, Kortenaken, Landen, Linter

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017

WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 WEGWIJS OP HET CONTAINERPARK Vanaf 1 maart 2017 Beste inwoners, Al bijna 25 jaar kunt u in Zulte gebruik maken van een ruim containerpark waar u met vele afvalfracties gratis terecht kunt. U maakt er dan

Nadere informatie

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies

Breng een bezoek aan. het woonkantoor. in uw buurt. Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies Breng een bezoek aan het woonkantoor in uw buurt Voor uw vragen over: kopen of huren (ver)bouwen woonkwaliteit premies 1 In het woonkantoor kunt u terecht met uw vragen over wonen in Antwerpen. Alle (toekomstige)

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie