WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!"

Transcriptie

1 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan Brussel Tel 02/ Fax 02/ België PB 1160 Brussel 16 PP /4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Januari februari 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS! De Mucovereniging in een nieuw kleedje E pathologie en Omnio Update Vitaminepreparaat Stopzetting terugbetaling 2 de kinébeurt Dienstencheques Meer tijdskrediet en ouderschapsverlof Verwarmingstoelage 2013 Korting aankoop energie én koelkast Agenda Jam for Air steunt Run for Air in Lasne 20km door Brussel voor muco: doe jij ook mee? Bestellen voeding en medisch materiaal De mucovereniging tot je dienst

2 DE MUCOVERENIGING IN EEN NIEUW KLEEDJE Onze vereniging is de laatste jaren gestadig gegroeid, zowel voor wat het aantal leden als de verantwoordelijkheden en financiële impact betreft. Samen met de raad van bestuur werd nagedacht over hoe op die groei en de daaruit voortkomende noden ingegaan kon worden. Er werd bekeken welke organisatie en welke functies we nodig hebben om de vereniging van vandaag en de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen, zonder een zware structuur uit te bouwen. De verantwoordelijkheden en organisatie van het team van vaste medewerkers in Brussel werd bijgestuurd om iedereen beter te ondersteunen en om de vereniging te helpen nog beter te werken. Karleen, die al een tiental jaren de algemene directie op haar neemt, zal worden bijgestaan door een directiecomité met 3 adjunctdirecteurs. Ulrike Pypops wordt adjunct van de dienst Families, Tim Bernaers van Fondsenwerving en communicatie en Joseph Shyirambere van de dienst Administratie en logistiek. E PATHOLOGIE & OMNIO: TOCH VOORKEURTARIEF?!? Het voorkeurtarief (soms ook verhoogde verzekeringstegemoetkoming of WIGW statuut genoemd) zorgt ervoor dat je steeds het laagste tarief betaalt voor gezondheidszorgen en medicatie, bovendien geeft je dit ook toegang tot de sociale Maximumfactuur. In principe heb je recht op het voorkeurtarief als je minstens 4 punten in pijler 1 van bijkomende kinderbijslag hebt of via de bijkomende kinderbijslag een erkenning krijgt dat je voldoet aan de medische voorwaarden van het voorkeurtarief of als je als 21-plussers een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt. Hoor jij of je kind niet tot bovenstaande groepen, dan kan je in bepaalde gevallen toch recht hebben op het voorkeurtarief, via een combinatie van het attest E pathologie en het Omniostatuut. Het attest E pathologie heb je onder meer standaard als je (muco) kiné krijgt. Er zijn 2 voorwaarden: 1) het kind, de jongere, of volwassene heeft in het voorafgaand jaar gedurende 6 maanden recht op het attest E pathologie, 2) het bruto belastbaar inkomen van het kind, de jongere of volwassene mag niet hoger zijn dan ,86 per jaar (omdat het gaat over het een aanvraag voor het Omniostatuut). Hoe? Omdat het kind, jongere of volwassene zich omwille van zijn gezondheidstoestand in een afhankelijkheidssituatie bevindt (via de erkenning van E pathologie), kan je vragen aan het ziekenfonds dat het kind, de jongere of de volwassenen een gezin op zichzelf vormt. Op die manier worden de inkomsten van de ouders (bijv.) niet meegerekend en kan het kind aanspraak maken op het Omniostatuut en dus genieten van het voorkeurtarief. Opgelet! Als het kind, de jongere of volwassene in deze situatie een gezin op zichzelf vormt om recht te kunnen hebben op het Omniostatuut, betekent dit dat het gezin ook gesplitst wordt voor de Maximumfactuur ( MAF ). Of dit voor jullie gezin een interessante piste is, moet je nagaan samen met je ziekenfonds. Als je alleen woont, vorm je automatisch een gezin op jezelf en heb je recht op het Omniostatuut als je een lager inkomen hebt (bruto belastbaar inkomen lager dan ,86 per jaar). Voor volwassenen die officieel samen wonen met hun partner of gehuwd zijn geldt de regel dat je geen gezin op jezelf kan vormen en dat je dus je gezin niet kan opsplitsen. Heb je geen recht op het voorkeurtarief via de inkomensvervangende en/ of integratietegemoetkoming, of via de invaliditeitsuitkering (waarbij de inkomsten van je partner niet te hoog mogen liggen om recht te hebben op resp. het voorkeurtarief via de tegemoetkoming of Omnio via de invaliditeitsuitkering), dan bestaat voor jou niet de mogelijkheid om via de erkenning van de E pathologie aanspraak te kunnen maken op het Omniostatuut. Deze regeling zal waarschijnlijk wel maar werken tot 2014 aangezien op 01/01/2014 wellicht de hervorming van voorkeurtarief en omnio in voege zal treden en die achterdeurtjes gesloten zullen worden (volgens deskundigen binnen de ziekenfondsen).

3 UPDATE VITAMINEPREPARAAT ADEK In de Flash van december lieten we jullie weten dat vitamine A in poeder voorlopig niet meer wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Ondertussen is alvast een eerste stap in het opnieuw terugbetalen van vitamine in poedervorm gezet het wordt vandaag nog steeds niet terugbetaald, maar dat komt hopelijk gauw in orde! Omdat ons berichten bereikten van gezinnen dat vitamine E niet meer terugbetaald zou worden, toch een belangrijke verduidelijking hierover. De vitamines D-E-K blijven gratis voor mucopatiënten als je een attest hebt voor terugbetaling van de vitaminepreparaat ADEK van de adviserend arts van het ziekenfonds. Daarnaast moet de apotheker, wanneer de vitamines worden afgehaald bij de apotheker, in zijn of haar computersysteem aanvinken dat de patiënt mucoviscidose heeft. Vergeet de apotheker dit aan te vinken, dan betaal je als patiënt 1,92 euro voor het vitaminen preparaat (A)DEK. Dus, goed opletten dat de apotheker mucoviscidose aanvinkt in zijn of haar systeem en je rekening goed nakijken. Je hoeft dus niets te betalen voor de vitamines D-E-K! STOPZETTING TERUGBETALING 2DE KINÉBEURT Sinds 1 januari 2013 wordt een 2de kinébeurt bij muco op dezelfde dag niet meer terugbetaald. Dit betekent dat je vanaf nu slechts recht hebt op terugbetaling van 1 kinébeurt per dag. Meteen vertrok er vanuit de Mucovereniging een brief naar het RIZIV om deze situatie aan te klagen. In één moeite vroegen we om het totaalplaatje van het alles-behalve-ideale terugbetalingssysteem van kiné voor muco te herbekijken. Het huidige terugbetalingssysteem beantwoordt namelijk totaal niet (meer) aan de ondersteuningsnoden op kinévlak van kinderen, jongeren en volwassenen met muco. De tweede zogenaamde korte kinébeurt, is en was in de praktijk zelden een korte kinébeurt. Voor de meeste patiënten die gebruik maken van deze 2de kinébeurt, is dit een volwaardige kinésessie en daar moet dan ook een correcte terugbetaling tegenoverstaan. Dit is dan ook wat we vragen: de erkenning van de nood aan een volwaardige tweede kinébeurt voor mucopatiënten en een goede terugbetaling hiervan. Wordt vervolgd DIENSTENCHEQUES Vanaf 1 januari 2013 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 7,50 naar 8,50. Dit betekent dus dat je meer betaalt voor de diensten die je aankoopt met dienstencheques. Daarnaast houdt dit ook in dat je bij de bestelling van je dienstencheques, het bedrag steeds een veelvoud van 8,50 moet zijn. Bestelde je vroeger voor 300, dan kreeg je 40 dienstencheques. Wil je vandaag dus opnieuw 40 dienstencheques kopen, dan moet je een bedrag van 340 betalen. Dienstencheques aangekocht tussen 1 augustus 2012 en het einde van 2012, kan je gebruiken tot 30 april De dienstencheques blijven (gelukkig!) fiscaal aftrekbaar. Opmerking: je mag in principe per jaar 500 dienstencheques per gebruiker (de eerste 400 dienstencheques kosten 8,50 per stuk, de volgende honderd 9,50) en maximum 1000 dienstencheques per gezin (de eerste 800 aan 8,50 per stuk, de laatste 200 aan 9,50) bestellen. Ontvang je een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming of ben je geregistreerd bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (het vroegere Vlaams Fonds )? Ontvang jij (voor je kind) bijkomende kinderbijslag? Dan kan je 2000 dienstencheques per jaar aankopen en steeds aan de prijs van 8,50 per dienstencheque. Ook als je geen inkomensvervangende of integratietegemoetkoming (meer) ontvangt omdat jij of je partner te veel inkomsten heeft, dan kan je toch maximaal 2000 dienstencheques aankopen. Het volstaat een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid voor te leggen dat zegt dat je recht hebt op minstens categorie 1 voor de integratietegemoetkoming.

4 MEER TIJDSKREDIET EN OUDERSCHAPSVERLOF Sinds 1 september 2012 gelden er andere regels voor werknemers en werkgevers in de privésector inzake tijdskrediet. Naast het algemeen tijdskrediet van 12 maanden voltijds equivalent (1/2de tijdskrediet bedraagt maximum 24 maanden, 1/5de tijdskrediet maximum 60 maanden), kan je in specifieke situaties bijkomend voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet aanvragen. Voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid of het volgen van een erkende opleiding, kan je maximum 36 maanden extra tijdskrediet toegekend krijgen. En dit ongeacht of je voltijds of halftijds tijdkrediet neemt. Voor de zorg van een kind met een handicap jonger dan 21 jaar (4 punten in pijler 1 van de bijkomende kinderbijslag) of voor de zorg van een zwaar ziek minderjarig kind of gezinslid, kan je maximum 48 maanden extra tijdskrediet toegekend krijgen. En dit ongeacht of je voltijds of halftijds tijdskrediet neemt. Je kan het tijdskrediet met motief van 36 maanden niet optellen bij het tijdskrediet van 48 maanden. Het tijdskrediet mag je niet verwarren met zorgverlof! Er bestaan 3 soorten zorgverlof (ouderschapsverlof, verzorging van zieke familieleden en palliatief verlof) die onafhankelijk van elkaar kunnen opgenomen worden, en niet in mindering komen van het tijdskrediet. Voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 heeft elke ouder sinds de zomer van 2012 recht op 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5de ouderschapsverlof. Is je kind geboren voor 8maart 2012, dan heb je recht op 3 maanden voltijds, 6 maanden deeltijds of 15 maanden 1/5de ouderschapsverlof. Je kan dit ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 12 jaar bereikt of tot 21 jaar als je kind een erkende handicap heeft (4 punten in pijler 1 van de bijkomende kinderbijslag). Meer informatie op VERWARMINGSTOELAGE 2013 De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst? Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste. Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

5 Hoeveel bedraagt de toelage? Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin. Voor personen die verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. Hoe vraag je de toelage aan? Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW van je gemeente je aanvraag indienen met de de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft. Waar vind je meer informatie? - bij het OCMW - op - op het gratis nummer 0800/ KORTING AANKOOP ENERGIE ÉN KOELKAST Maximumprijzen aardgas en elektriciteit De term 'beschermde afnemer' wordt gebruikt om personen aan te duiden die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit, het sociaal gas en elektriciteitstarief. Je bent o.a. een beschermde afnemer als jij (of iemand die onder hetzelfde dak leeft) kinderbijslag met 4 punten in pijler 1, een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ontvangt. Via een elektronische gegevensuitwisseling wordt de energieleverancier op de hoogte gebracht dat je recht hebt op het sociaal tarief. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. In sommige gevallen mislukt de elektronische gegevensuitwisseling en bezorgt de FOD Sociale Zekerheid jou nog een papieren attest, dat jij zelf aan je energieleverancier moet bezorgen. Dit jaar wordt het papieren jaarattest sociaal tarief gas en elektriciteit tegen eind mei opgestuurd. Opgelet: je kan zelf pas vanaf juni 2013 bij de FOD Sociale Zekerheid een papieren attest gas en elektriciteit voor het jaar 2013 opvragen als de elektronische gegevensuitwisseling mislukte. Het is immers de bedoeling dat je zelf zo weinig mogelijk moet tussenkomen om je recht te verkrijgen. Je energieleverancier is op de hoogte van deze afspraak. Meer informatie of voor vragen kan je bellen naar het gratis groen nummer van de FOD Sociale Zekerheid 0800/ (van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u). Je kan hen ook mailen via het contactformulier op de website (zie link ons ). Ze streven ernaar om binnen de 5 werkdagen een antwoord op je vraag te geven. Vroegere algemene adressen (bijv. werden afgeschaft! Naast de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas hebben beschermde afnemers nog een ander voordeel: energieleveranciers mogen hen geen kosten aanrekenen voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van een elektriciteit- of aardgasfactuur. 150 korting voor koelkast of wasmachine Is je koelkast of wasmachine aan vervanging toe? Koop zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste in zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn misschien goedkoper, maar dat is buiten de prijs van je electriciteit én de kortingsbon van je distributienetbeheerder gerekend. Je krijgt maar liefst 150 euro directe korting als beschermde afnemer bij aankoop van een nieuwe wasmachine of een nieuwe koelkast met een energiezuinig energielabel (vb AAA of A+AB voor een wasmachine en A met 1 tot 3 plussen) voor een koelkast bij bepaalde winkels. Heel wat handelszaken aanvaarden de kortingbon bij de aankoop van een wasmachine of een koelkast met één van bovenstaande labels. Een aantal handelaars neemt echter niet deel aan de actie. Iedere handelaar is daarin vrij en beslist zelf al of niet deel te nemen aan deze actie. Je kan best op voorhand aan de verkoper vragen of de kortingbon in zijn handelszaak kan worden omgeruild, zodat je aan de kassa niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Op vind je de volledige lijst van energielabels en van de winkels die meedoen. Je vindt er ook een aanvraagformulier en meer info mbt het aanvragen van een kortingbon voor beschermde afnemers.

6 AGENDA ACTIES EN INFODAGEN Hieronder vind je een overzicht van acties en infomomenten waaraan je kan deelnemen de komende maanden in & rond Vlaanderen. Zoals je ziet zijn er overal te lande mensen actief t.v.v. muco! Je vindt dus zeker wel een actie in jouw buurt. Je aanwezigheid betekent een hart onder de riem voor de organisatoren en natuurlijk ook een extra centje in onze muco-kas. Neem zeker ook een kijkje op Je vindt er meer info over alle acties en intiatieven die gepland worden door en ten voordele van de Mucovereniging, ook die activiteiten die nog niet gekend zijn op het moment dat we deze Flash drukken! Voor meer info over acties kan je terecht bij Tim, voor infodagen bij Karleen. Wanneer Wat Waar 02/03/2013 Info- en ontmoetingsdag Vlaamse families Wetteren 09/03/2013 Mucorit Donk, Herk-de-Stad 17/03/2013 Spaghettifestijn Asbeek, Essene 23/03/2013 Soirée muco Herstal 24/03/2013 Driving for Charity Vlaanderen 07/04/2013 Ontbijtactie Oud-Turnhout 26/04/2013 Jam for Air Lasne 26-28/04/2013 Theater (Franstalig) Ronse 27/04/2013 Mortsel tegen muco Mortsel 18-19/05/2013 Weekend muco Moeskroen 26/05/ km door Brussel Brussel 29/06/2013 Muco Hoopt Londerzeel 30-31/08/2013 Climbing for Life 3 Valloire, Frankrijk 14/09/2013 Boterronde Diksmuide 15/09/2013 Zevendonk voor muco Zevendonk 22/09/2013 Claire s Party 3 Lille 18-21/10/2013 Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas 18-24/11/ de Europese Mucoweek België en Europa JAM FOR AIR STEUNT RUN FOR AIR IN LASNE Ben je geen loper, en hou je eerder van een gezellige avond met een stevige hap en vol muziek? Kom dan zeker, als opwarmer voor de actie Muco Run for Air (zie verder in deze Flash), op vrijdag 26 april naar restaurant Rideau Rouge in Lasne, net over de taalgrens in Waals- Brabant. Want na een geslaagde 1e editie is het weer tijd voor Jam for Air! Om 19u30 starten we met een 3-gangenmenu voor slechts 40. Op voorhand inschrijven is de boodschap, maar je krijgt er een apéritif en gratis inkom voor de rest van de avond bovenop. Vanaf 21u is iedereen welkom in de Rideau Rouge voor een avond (of nacht) vol muziek, een mix van verschillende stijlen, voor ieder wat wils. Je kan zelf ook komen spelen, want het concept is een soort van vrij podium. Of je nu ingeschreven bent voor de 20km, een supporter, muzikant of gewoon van een leuke sfeer houdt, op 26 april is dit the place to be! Waar : Le Rideau Rouge, Route de Renipont, Lasne. Wanneer : vrijdag 26 april. Inkom : 6 voor de avond ( 40 voor diner). Info: Tim Bernaers, 02/ of

7 20KM DOOR BRUSSEL VOOR MUCO: DOE JIJ OOK MEE? Het laatste weekend van mei is het altijd verzamelen geblazen voor de hoogmis van sportief en minder sportief België, want op 26/05/2013 staat de 20km door Brussel weer op het programma. Al vele jaren neemt onze vereniging hier aan deel met zo n 300 lopers die onze kleuren verdedigen onder de naam Muco Run for Air. Ben je zelf een beetje sportief of ken je mensen die letterlijk hun adem aan de strijd tegen muco willen geven? Schrijf je dan nog vóór 11/03 in op en dan ben je zeker van je loopnummer! Je betaalt dan gewoon je inschrijving aan ons in plaats van de organisatie. Iedereen kan hieraan deelnemen, want ieder loopt op zijn/haar tempo. Inschrijven is dus de boodschap! Ook supporters zijn natuurlijk welkom! Hou daarom en Facebook in het oog voor verdere updates. INFO VOOR MENSEN MET MUCO I.V.M. DEELNAME AAN BIJEENKOMSTEN & ACTIES Het risico op kruisinfecties tussen mensen met muco - Bescherm jezelf en anderen Bij ontmoetingen tussen mensen met muco bestaat er steeds een risico op kruisbesmetting. Dit betekent dat iemand met muco die drager is van een bepaalde bacterie, een andere persoon met muco die deze bacterie niet heeft, kan besmetten. Zo kan je een infectie krijgen die niet altijd gemakkelijk te behandelen is. Gezonde mensen kunnen niet besmet worden. Het gaat dus alleen om risico's tussen mensen met mucoviscidose onderling! Omwille van het risico op kruisinfecties organiseert de Mucovereniging zelf geen bijeenkomsten voor mucopatiënten. Voor kinderen met muco raadden onze vereniging en het medisch comité expliciet af om naar bijeenkomsten en acties te komen waar ze andere mucopatiënten kunnen ontmoeten. Daarom wordt er sinds dit jaar ook geen Mucohappening meer georganiseerd. Als volwassene met muco bepaal je zelf of je wil deelnemen aan een bijeenkomst waar andere volwassenen met muco aanwezig kunnen zijn, zoals een fondsenwervingsactie of infodag. Wie een bepaalde bacterie met een hoger risico heeft, zoals onderaan de volgende kolom beschreven, wordt gevraagd niet te komen. De info hiernaast kan je helpen om een geïnformeerde keuze te maken en het risico op kruisinfecties te beperken. Info voor mensen met muco die willen deelnemen aan bijeenkomsten Je kan het risico op kruisinfecties beperken door je aan een aantal voorzorgsmaatregelen te houden. We vragen met aandrang dat alle aanwezigen met mucoviscidose -in ieders belang- deze voorzorgsmaatregelen ter harte nemen. De voorzorgsmaatregelen zijn onder meer: Onderling voldoende afstand bewaren (best minstens 1 meter) Elkaar geen handen geven Elkaar niet zoenen Geregeld je handen wassen (en goed drogen met een papieren doek, geen gewone veel-gebruik handdoek) of ontsmetten met handengel Gebruik papieren zakdoek bij hoesten Vermijd waar mogelijk voorwerpen die door veel mensen vastgepakt worden (vb klinken, trapleuningen...) Een mondmasker kan jezelf en anderen beschermen, maar denk er wel aan om dit regelmatig te vervangen Als je Bulkholderia cepacia of een panresistente bacterie hebt, bijvoorbeeld MRSA, moeten we jou helaas vragen niet deel te nemen aan acties en bijeenkomsten. Het risico op en de gevolgen van een kruisbesmetting zijn dan immers te groot. Hou er rekening mee dat het gevaar voor besmetting klein is, maar altijd bestaat, ook als je deze hygiënemaatregelen goed opvolgt!

8 HET MUCOTEAM TOT JE DIENST In Brussel staat ons mucoteam voor je klaar om je te helpen bij je bestellingen en je een antwoord te geven op je vragen. Hieronder de contactgevens van de medewerkers die je in de eerste plaats kunnen verder helpen. Algemeen 02/ Karleen Directie 02/ Scholen en families NL Christelle Bestelling voeding 02/ Christian Bestelling medisch materiaal 02/ Adreswijzigingen Joseph Facturen 02/ Tim Acties NL + FR 02/ Johan Acties NL en vrijwilligers 02/ Karine Acties FR 02/ Véro Acties FR 02/ Ulrike Families NL + FR 02/ Claude Families FR 02/ Donatienne Families FR en scholen FR 02/ Catheline Families Antwerpen 0474/

9 BESTELLINGEN VOEDING EN MATERIAAL Hoe de voeding bestellen? Geef je bestelling (min. 3 kartons voor gratis levering) door aan CHRISTELLE, via of per tel 02/ De bestellingen worden thuis bezorgd. Betaal niet vooraf aan ons, betaal ook nooit aan de leverancier, maar wacht op de factuur die je van onze vereniging krijgt. Van alle onderstaande firma s kan je alle producten (voor bij- en sondevoeding) bestellen, ook wat niet in deze lijst staat. Vanaf dit jaar is Abbott is niet meer aanwezig op de Belgische markt en kunnen er dus geen Abbottdrankjes (zoals Enlive en Ensure) meer besteld worden. Bespreek mogelijke alternatieven met de diëtist van je mucocentrum. FIRMA S PRODUCT Kcal/ml PER KARTON SMAAK PRIJS FRESENIUS Fresubin Energy 1,5 24 brikjes Vanille, karamel, ananas, aardbei, 33 zwarte bessen Fresubin Energy Vezels 1,5 24 brikjes Vanille, cappuccino, citroen 34 Fresubin 2 kcal Drink 2 24 brikjes Vanille, cappuccino, bosvruchten, 47 abrikoos-perzik Vezels Fresubin 2 kcal Fibre 2 24 brikjes Choco, citron 47 Drink Fruitdrank Provide Xtra 1,25 24 brikjes Citroen-cola, ananas-sinaas, kers, 34 cassis, appel, citroen Voor kinderen Frebini Energy 1,5 24 brikjes Normaal: aardbei, banaan 38 Met vezels: choco, vanille Calshake 2 6 x 7 zakjes Vanille, choco, aardbei, banaan 108 NESTLE Alfare 6 x 400 g / 81 Caloreen 12 x 500 g / 63 Vroeger Resource Energy Drink 1,5 24 flesjes Vanille, choco, aardbei/framboos, 40 Clinutren abrikoos-perzik, banaan, koffie Resource flesjes Vanille, aardbei, abrikoos 56 Clinutren HP 1,25 24 flesjes Vanille, choco, karamel, aardbei, perzik 45 Resource Fruit 1,25 24 flesjes Sinaas, framboos, appel, peer-kers 33 NUTRICIA Nutridrink 1,5 24 flesjes Vanille, choco, banaan, sinaas, 44 aardbei, tropical Nutridrink Multi Fibre 1,5 24 flesjes Vanille, aardbei, sinaas, karamel, 44 banaan, choco Fortimel Compact 2,4 24 x 125ml Aardbei, banaan, mokka, vanille 48 Fortimel Extra 1,5 24 flesjes Vanille, koffie, choco, aardbei, 49 (proteine+energie) bosvruchten, abrikoos Vroeger Nutridrink Yoghourt 1,5 24 flesjes Framboos, perzik/sinaas, vanille/citroen 44 Fortifresh Style Vroeger Fortini Nutrini drink Multi 1,5 24 flesjes Banaan, choco, vanille, aardbei 40 Fibre Vroeger Ensini Fortimel Jucy 1,5 24 flesjes appel, aardbei, bosvruchten, sinaas 36 Fortimel 1 24 flesjes Vanille, choco, koffie, aardbei, 36 abrikoos, bosvruchten Scandishake 2 8 x 6 zakjes Vanille, choco, aardbei, neutraal 120 Hoe het medisch materiaal bestellen? Geef je bestelling van medisch materiaal door aan Christian via of telefoon: 02/ Voor verzending wordt de reële postprijs aangerekend. Neuskannetje voor neusspoeling 9 Flutter 60 Fixatiebanden - kinesitherapie 18/30 Bobathbal voor kinesitherapie 22/27 Pep-masker 105 Nierbekkens (per 100) 17 Pari: aërosoltoestellen en onderdelen op vraag

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families. Mei - Juni 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!

FLASH. Nieuwsberichten voor families. Mei - Juni 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS! V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Mei

Nadere informatie

FLASH Nieuwsberichten voor families

FLASH Nieuwsberichten voor families V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Januari

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families Januari-februari 2015

FLASH. Nieuwsberichten voor families Januari-februari 2015 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Januari-februari

Nadere informatie

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS! V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Maart

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families. september - oktober 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS

FLASH. Nieuwsberichten voor families. september - oktober 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families september

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families mei-juni 2015

FLASH. Nieuwsberichten voor families mei-juni 2015 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families mei-juni

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families maart-april 2015

FLASH. Nieuwsberichten voor families maart-april 2015 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families maart-april

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS V.U. Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be P910758 FLASH Nieuwsberichten voor families Maart- April 2016 WEER EEN FLASH VOL

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2015 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

FLASH Nieuwsberichten voor families

FLASH Nieuwsberichten voor families V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families mei-juni

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families november-december 2014 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS

FLASH. Nieuwsberichten voor families november-december 2014 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families november-december

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families november-december 2015 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS. Wat vind je extra bij deze Flash?

FLASH. Nieuwsberichten voor families november-december 2015 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS. Wat vind je extra bij deze Flash? V.U. Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be FLASH Nieuwsberichten voor families november-december 2015 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Nieuw in ons assortiment

Nieuw in ons assortiment INFORMATIE Smaakbox Nieuw in ons assortiment Cenaman energieverrijkte drinkvoeding 2.0 kcal Abrikoos/Perzik Cenaman eiwitverrijkte drinkvoeding Cenaman vezelverrijkte drinkvoeding 1.5 kcal De Smaakbox:

Nadere informatie

Smaakboxwijzer. De juiste smaak te pakken

Smaakboxwijzer. De juiste smaak te pakken Smaakboxwijzer De juiste smaak te pakken Een woord vooraf Smaak speelt een belangrijke rol bij therapietrouw ontdekken. Op basis van deze patronen hebben wij smaken gecombineerd. Al onze smaakboxen hebben

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families. November - december 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS BESTE WENSEN

FLASH. Nieuwsberichten voor families. November - december 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS BESTE WENSEN V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families November

Nadere informatie

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS! V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Maart

Nadere informatie

DRINKVOEDINGSWIJZER. De juiste drinkvoeding te pakken

DRINKVOEDINGSWIJZER. De juiste drinkvoeding te pakken DRINKVOEDINGSWIJZER De juiste drinkvoeding te pakken EEN WOORD VOORAF Een praktisch en handig overzicht van alle drinkvoedingen Van onze klanten kregen wij het verzoek om ons assortiment wijzers uit te

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 22 december 2008 Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families september-oktober 2015

FLASH. Nieuwsberichten voor families september-oktober 2015 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families september-oktober

Nadere informatie

Op krachten blijven. korte uitleg over medische drinkvoeding

Op krachten blijven. korte uitleg over medische drinkvoeding Op krachten blijven korte uitleg over medische drinkvoeding Op krachten blijven is belangrijk... Een fit en sterk lichaam is belangrijk voor uw algehele gezondheid en helpt u onafhankelijk en mobiel te

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Het omnio-statuut en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming

Nadere informatie

Nutricia biedt meer. Persoonlijk advies van Nutricia Medische Voedingsservice

Nutricia biedt meer. Persoonlijk advies van Nutricia Medische Voedingsservice Nutricia biedt meer Persoonlijk advies van Nutricia Medische Voedingsservice Misschien heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of behoefte aan meer informatie. Uw arts of diëtist kan u meer informatie

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de uitbreiding van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende de uitbreiding van het Sociaal Stookoliefonds Vragen naar : Tom Aarts E-mail : tom.aarts@mi-is.be Tel : 02/508.86.96 I Fax : 02/509.85.58 Url : www.mi-is.be Dienst : Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Datum : 22 januari 2008 Aan de dames en

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage

Procesbeschrijving. Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage Procesbeschrijving Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Processtructuur... 5 3 Processchema's... 6 3.1 Bouwstenen voor de procedure verwarmingstoelage...

Nadere informatie

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS

WEER EEN FLASH VOL NIEUWS V.U. Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be FLASH Nieuwsberichten voor families September - Oktober 2016 P910758 WEER EEN FLASH

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2008 2009 van het Sociaal Stookoliefonds

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2008 2009 van het Sociaal Stookoliefonds E-mail : vraag@mi-is.be Tel : 02/508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 29 augustus 2008 Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg

Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Financiële tegemoetkomingen in de thuiszorg Uschi De Coster Wit-Gele Kruis van Vlaanderen 1 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wist je dat 3. Een brede waaier 4. Casus 1: Jules 5. Casus 2: Martha 6. Waar vind

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. focus op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan focus op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur

De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur De verhoogde tegemoetkoming en de sociale maximumfactuur 41 Nuttige info Verhoogde tegemoetkoming De verhoogde tegemoetkoming (VT) is een beschermingsmaatregel voor personen met een laag gezinsinkomen.

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Op krachten komen met medische drinkvoeding

Op krachten komen met medische drinkvoeding Op krachten komen met medische drinkvoeding Uw arts of diëtist heeft u geadviseerd om medische drinkvoeding te gebruiken. In deze brochure vindt u hier meer informatie over. Op krachten blijven is belangrijk

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

FLASH Nieuwsberichten voor families augustus-september 2014

FLASH Nieuwsberichten voor families augustus-september 2014 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families augustus-september

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Vrijwilligers en PAB

Vrijwilligers en PAB Vrijwilligers en PAB 1 Inhoud 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?... 3 1.1 Wat is vrijwilligerswerk?... 3 1.2 Wat mag een vrijwilliger doen?... 4 1.3 Wie kan vrijwillige assistent worden?... 4 2. Vrijwillige

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 1 U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met uw opname in het ziekenhuis maken die een belangrijke invloed

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005

Omzendbrief betreffende de verwarmingstoelage vanaf 1 september 2005 Vragen naar : Petra Romelart E-mail : petraromelart@mi-isbe wwwmi-isbe Dienst : Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Ref : A:822/0002 Datum : 17 augustus 2005 Aan de dames en heren Voorzitters van

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Nutricia biedt meer /0416. Nutricia Nederland B.V. Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer

Nutricia biedt meer /0416. Nutricia Nederland B.V. Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer Nutricia biedt meer Persoonlijk advies van Nutricia Medische Voedingsservice Misschien heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of behoefte aan meer informatie. Uw arts of diëtist kan u meer informatie

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Vooraf U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het aangetekend terug te sturen naar ons sociaal

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn.

Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Nog niet zo lang geleden brachten we de zwangerschapsbrochure uit. Nu is je kleine spruit daar en wil je er natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Ouderschapsverlof is dan een mogelijkheid. We krijgen hierover

Nadere informatie

Perscommuniqué van 16/11/2015

Perscommuniqué van 16/11/2015 Perscommuniqué van 16/11/2015 Strijd tegen energiearmoede: Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat 10 jaar Blijkens een enquête bij de ocmw s functioneert het Verwarmingsfonds optimaal Op 17 september 2015

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis Versie 2016 01-01 Alexianen zorggroep Tienen Psychiatrische kliniek Liefdestraat 10, 3300 Tienen alexianentienen@fracarita.org www.alexianentienen.be RIZIV: 72094754 Toelichting bij het document opnameverklaring

Nadere informatie

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan

tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan tegemoetkomingen Netwerk Palliatieve Zorg Limburg tegemoetkomingen Als genezen niet meer kan De palliatieve patiënt verblijft: 1 thuis in een woon- en zorgcentrum of thuisvervangend 2 milieu op de palliatieve

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

FLASH. Nieuwsberichten voor families juli-augustus 2015

FLASH. Nieuwsberichten voor families juli-augustus 2015 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan 12-1160 Brussel Tel 02/675.57.69 - Fax 02/675.58.99 info@muco.be - www.muco.be België PB 1160 Brussel 16 PP 003712-1/4463 FLASH Nieuwsberichten voor families juli-augustus

Nadere informatie

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België.

De RVA dicht bij u. De RVA beschikt over 30 kantoren verspreid over heel België. Er zijn ook andere vormen van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof en gewone loopbaan onderbreking. De infobladen en brochures over deze vormen van loopbaanonderbreking kunt u bij

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 9

INHOUD. Woord vooraf 9 INHOUD Woord vooraf 9 1 Sociale zekerheid 11 1. Kinderbijslag 14 1.1. Aanbod gezinsuitkeringen 14 1.1.1. Kraamgeld 14 1.1.2. Adoptiepremie 18 1.1.3. Basiskinderbijslag 21 1.1.4. Verhoogde kinderbijslag

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Aanvraag studietoelage als persoon ten laste Beste student Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan is dit document een

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure My Handicap Versie 27 juni 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?...

Nadere informatie

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving

Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Mogelijkheden van ondersteuning voor patiënt en omgeving Thuis Patiënt: palliatieve premie sociaal fonds van de VLK (voor kankerpatiënten) Omgeving: werknemers: zelfstandigen: werklozen: loopbaanonderbreking:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde

Nadere informatie