WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEER EEN FLASH VOL NIEUWS!"

Transcriptie

1 V.U.: Mucovereniging vzw Joseph Borlélaan Brussel Tel 02/ Fax 02/ België PB 1160 Brussel 16 PP /4463 FLASH Nieuwsberichten voor families Januari februari 2013 WEER EEN FLASH VOL NIEUWS! De Mucovereniging in een nieuw kleedje E pathologie en Omnio Update Vitaminepreparaat Stopzetting terugbetaling 2 de kinébeurt Dienstencheques Meer tijdskrediet en ouderschapsverlof Verwarmingstoelage 2013 Korting aankoop energie én koelkast Agenda Jam for Air steunt Run for Air in Lasne 20km door Brussel voor muco: doe jij ook mee? Bestellen voeding en medisch materiaal De mucovereniging tot je dienst

2 DE MUCOVERENIGING IN EEN NIEUW KLEEDJE Onze vereniging is de laatste jaren gestadig gegroeid, zowel voor wat het aantal leden als de verantwoordelijkheden en financiële impact betreft. Samen met de raad van bestuur werd nagedacht over hoe op die groei en de daaruit voortkomende noden ingegaan kon worden. Er werd bekeken welke organisatie en welke functies we nodig hebben om de vereniging van vandaag en de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen, zonder een zware structuur uit te bouwen. De verantwoordelijkheden en organisatie van het team van vaste medewerkers in Brussel werd bijgestuurd om iedereen beter te ondersteunen en om de vereniging te helpen nog beter te werken. Karleen, die al een tiental jaren de algemene directie op haar neemt, zal worden bijgestaan door een directiecomité met 3 adjunctdirecteurs. Ulrike Pypops wordt adjunct van de dienst Families, Tim Bernaers van Fondsenwerving en communicatie en Joseph Shyirambere van de dienst Administratie en logistiek. E PATHOLOGIE & OMNIO: TOCH VOORKEURTARIEF?!? Het voorkeurtarief (soms ook verhoogde verzekeringstegemoetkoming of WIGW statuut genoemd) zorgt ervoor dat je steeds het laagste tarief betaalt voor gezondheidszorgen en medicatie, bovendien geeft je dit ook toegang tot de sociale Maximumfactuur. In principe heb je recht op het voorkeurtarief als je minstens 4 punten in pijler 1 van bijkomende kinderbijslag hebt of via de bijkomende kinderbijslag een erkenning krijgt dat je voldoet aan de medische voorwaarden van het voorkeurtarief of als je als 21-plussers een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt. Hoor jij of je kind niet tot bovenstaande groepen, dan kan je in bepaalde gevallen toch recht hebben op het voorkeurtarief, via een combinatie van het attest E pathologie en het Omniostatuut. Het attest E pathologie heb je onder meer standaard als je (muco) kiné krijgt. Er zijn 2 voorwaarden: 1) het kind, de jongere, of volwassene heeft in het voorafgaand jaar gedurende 6 maanden recht op het attest E pathologie, 2) het bruto belastbaar inkomen van het kind, de jongere of volwassene mag niet hoger zijn dan ,86 per jaar (omdat het gaat over het een aanvraag voor het Omniostatuut). Hoe? Omdat het kind, jongere of volwassene zich omwille van zijn gezondheidstoestand in een afhankelijkheidssituatie bevindt (via de erkenning van E pathologie), kan je vragen aan het ziekenfonds dat het kind, de jongere of de volwassenen een gezin op zichzelf vormt. Op die manier worden de inkomsten van de ouders (bijv.) niet meegerekend en kan het kind aanspraak maken op het Omniostatuut en dus genieten van het voorkeurtarief. Opgelet! Als het kind, de jongere of volwassene in deze situatie een gezin op zichzelf vormt om recht te kunnen hebben op het Omniostatuut, betekent dit dat het gezin ook gesplitst wordt voor de Maximumfactuur ( MAF ). Of dit voor jullie gezin een interessante piste is, moet je nagaan samen met je ziekenfonds. Als je alleen woont, vorm je automatisch een gezin op jezelf en heb je recht op het Omniostatuut als je een lager inkomen hebt (bruto belastbaar inkomen lager dan ,86 per jaar). Voor volwassenen die officieel samen wonen met hun partner of gehuwd zijn geldt de regel dat je geen gezin op jezelf kan vormen en dat je dus je gezin niet kan opsplitsen. Heb je geen recht op het voorkeurtarief via de inkomensvervangende en/ of integratietegemoetkoming, of via de invaliditeitsuitkering (waarbij de inkomsten van je partner niet te hoog mogen liggen om recht te hebben op resp. het voorkeurtarief via de tegemoetkoming of Omnio via de invaliditeitsuitkering), dan bestaat voor jou niet de mogelijkheid om via de erkenning van de E pathologie aanspraak te kunnen maken op het Omniostatuut. Deze regeling zal waarschijnlijk wel maar werken tot 2014 aangezien op 01/01/2014 wellicht de hervorming van voorkeurtarief en omnio in voege zal treden en die achterdeurtjes gesloten zullen worden (volgens deskundigen binnen de ziekenfondsen).

3 UPDATE VITAMINEPREPARAAT ADEK In de Flash van december lieten we jullie weten dat vitamine A in poeder voorlopig niet meer wordt terugbetaald door de ziekteverzekering. Ondertussen is alvast een eerste stap in het opnieuw terugbetalen van vitamine in poedervorm gezet het wordt vandaag nog steeds niet terugbetaald, maar dat komt hopelijk gauw in orde! Omdat ons berichten bereikten van gezinnen dat vitamine E niet meer terugbetaald zou worden, toch een belangrijke verduidelijking hierover. De vitamines D-E-K blijven gratis voor mucopatiënten als je een attest hebt voor terugbetaling van de vitaminepreparaat ADEK van de adviserend arts van het ziekenfonds. Daarnaast moet de apotheker, wanneer de vitamines worden afgehaald bij de apotheker, in zijn of haar computersysteem aanvinken dat de patiënt mucoviscidose heeft. Vergeet de apotheker dit aan te vinken, dan betaal je als patiënt 1,92 euro voor het vitaminen preparaat (A)DEK. Dus, goed opletten dat de apotheker mucoviscidose aanvinkt in zijn of haar systeem en je rekening goed nakijken. Je hoeft dus niets te betalen voor de vitamines D-E-K! STOPZETTING TERUGBETALING 2DE KINÉBEURT Sinds 1 januari 2013 wordt een 2de kinébeurt bij muco op dezelfde dag niet meer terugbetaald. Dit betekent dat je vanaf nu slechts recht hebt op terugbetaling van 1 kinébeurt per dag. Meteen vertrok er vanuit de Mucovereniging een brief naar het RIZIV om deze situatie aan te klagen. In één moeite vroegen we om het totaalplaatje van het alles-behalve-ideale terugbetalingssysteem van kiné voor muco te herbekijken. Het huidige terugbetalingssysteem beantwoordt namelijk totaal niet (meer) aan de ondersteuningsnoden op kinévlak van kinderen, jongeren en volwassenen met muco. De tweede zogenaamde korte kinébeurt, is en was in de praktijk zelden een korte kinébeurt. Voor de meeste patiënten die gebruik maken van deze 2de kinébeurt, is dit een volwaardige kinésessie en daar moet dan ook een correcte terugbetaling tegenoverstaan. Dit is dan ook wat we vragen: de erkenning van de nood aan een volwaardige tweede kinébeurt voor mucopatiënten en een goede terugbetaling hiervan. Wordt vervolgd DIENSTENCHEQUES Vanaf 1 januari 2013 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 7,50 naar 8,50. Dit betekent dus dat je meer betaalt voor de diensten die je aankoopt met dienstencheques. Daarnaast houdt dit ook in dat je bij de bestelling van je dienstencheques, het bedrag steeds een veelvoud van 8,50 moet zijn. Bestelde je vroeger voor 300, dan kreeg je 40 dienstencheques. Wil je vandaag dus opnieuw 40 dienstencheques kopen, dan moet je een bedrag van 340 betalen. Dienstencheques aangekocht tussen 1 augustus 2012 en het einde van 2012, kan je gebruiken tot 30 april De dienstencheques blijven (gelukkig!) fiscaal aftrekbaar. Opmerking: je mag in principe per jaar 500 dienstencheques per gebruiker (de eerste 400 dienstencheques kosten 8,50 per stuk, de volgende honderd 9,50) en maximum 1000 dienstencheques per gezin (de eerste 800 aan 8,50 per stuk, de laatste 200 aan 9,50) bestellen. Ontvang je een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming of ben je geregistreerd bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (het vroegere Vlaams Fonds )? Ontvang jij (voor je kind) bijkomende kinderbijslag? Dan kan je 2000 dienstencheques per jaar aankopen en steeds aan de prijs van 8,50 per dienstencheque. Ook als je geen inkomensvervangende of integratietegemoetkoming (meer) ontvangt omdat jij of je partner te veel inkomsten heeft, dan kan je toch maximaal 2000 dienstencheques aankopen. Het volstaat een kopie van het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid voor te leggen dat zegt dat je recht hebt op minstens categorie 1 voor de integratietegemoetkoming.

4 MEER TIJDSKREDIET EN OUDERSCHAPSVERLOF Sinds 1 september 2012 gelden er andere regels voor werknemers en werkgevers in de privésector inzake tijdskrediet. Naast het algemeen tijdskrediet van 12 maanden voltijds equivalent (1/2de tijdskrediet bedraagt maximum 24 maanden, 1/5de tijdskrediet maximum 60 maanden), kan je in specifieke situaties bijkomend voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet aanvragen. Voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar, palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid of het volgen van een erkende opleiding, kan je maximum 36 maanden extra tijdskrediet toegekend krijgen. En dit ongeacht of je voltijds of halftijds tijdkrediet neemt. Voor de zorg van een kind met een handicap jonger dan 21 jaar (4 punten in pijler 1 van de bijkomende kinderbijslag) of voor de zorg van een zwaar ziek minderjarig kind of gezinslid, kan je maximum 48 maanden extra tijdskrediet toegekend krijgen. En dit ongeacht of je voltijds of halftijds tijdskrediet neemt. Je kan het tijdskrediet met motief van 36 maanden niet optellen bij het tijdskrediet van 48 maanden. Het tijdskrediet mag je niet verwarren met zorgverlof! Er bestaan 3 soorten zorgverlof (ouderschapsverlof, verzorging van zieke familieleden en palliatief verlof) die onafhankelijk van elkaar kunnen opgenomen worden, en niet in mindering komen van het tijdskrediet. Voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 heeft elke ouder sinds de zomer van 2012 recht op 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5de ouderschapsverlof. Is je kind geboren voor 8maart 2012, dan heb je recht op 3 maanden voltijds, 6 maanden deeltijds of 15 maanden 1/5de ouderschapsverlof. Je kan dit ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 12 jaar bereikt of tot 21 jaar als je kind een erkende handicap heeft (4 punten in pijler 1 van de bijkomende kinderbijslag). Meer informatie op VERWARMINGSTOELAGE 2013 De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst? Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste. Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan ,81 verhoogd met 3.079,19 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

5 Hoeveel bedraagt de toelage? Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt tussen voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin. Voor personen die verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage. Hoe vraag je de toelage aan? Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW van je gemeente je aanvraag indienen met de de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft. Waar vind je meer informatie? - bij het OCMW - op - op het gratis nummer 0800/ KORTING AANKOOP ENERGIE ÉN KOELKAST Maximumprijzen aardgas en elektriciteit De term 'beschermde afnemer' wordt gebruikt om personen aan te duiden die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit, het sociaal gas en elektriciteitstarief. Je bent o.a. een beschermde afnemer als jij (of iemand die onder hetzelfde dak leeft) kinderbijslag met 4 punten in pijler 1, een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ontvangt. Via een elektronische gegevensuitwisseling wordt de energieleverancier op de hoogte gebracht dat je recht hebt op het sociaal tarief. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen. In sommige gevallen mislukt de elektronische gegevensuitwisseling en bezorgt de FOD Sociale Zekerheid jou nog een papieren attest, dat jij zelf aan je energieleverancier moet bezorgen. Dit jaar wordt het papieren jaarattest sociaal tarief gas en elektriciteit tegen eind mei opgestuurd. Opgelet: je kan zelf pas vanaf juni 2013 bij de FOD Sociale Zekerheid een papieren attest gas en elektriciteit voor het jaar 2013 opvragen als de elektronische gegevensuitwisseling mislukte. Het is immers de bedoeling dat je zelf zo weinig mogelijk moet tussenkomen om je recht te verkrijgen. Je energieleverancier is op de hoogte van deze afspraak. Meer informatie of voor vragen kan je bellen naar het gratis groen nummer van de FOD Sociale Zekerheid 0800/ (van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u). Je kan hen ook mailen via het contactformulier op de website (zie link ons ). Ze streven ernaar om binnen de 5 werkdagen een antwoord op je vraag te geven. Vroegere algemene adressen (bijv. werden afgeschaft! Naast de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas hebben beschermde afnemers nog een ander voordeel: energieleveranciers mogen hen geen kosten aanrekenen voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van een elektriciteit- of aardgasfactuur. 150 korting voor koelkast of wasmachine Is je koelkast of wasmachine aan vervanging toe? Koop zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste in zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn misschien goedkoper, maar dat is buiten de prijs van je electriciteit én de kortingsbon van je distributienetbeheerder gerekend. Je krijgt maar liefst 150 euro directe korting als beschermde afnemer bij aankoop van een nieuwe wasmachine of een nieuwe koelkast met een energiezuinig energielabel (vb AAA of A+AB voor een wasmachine en A met 1 tot 3 plussen) voor een koelkast bij bepaalde winkels. Heel wat handelszaken aanvaarden de kortingbon bij de aankoop van een wasmachine of een koelkast met één van bovenstaande labels. Een aantal handelaars neemt echter niet deel aan de actie. Iedere handelaar is daarin vrij en beslist zelf al of niet deel te nemen aan deze actie. Je kan best op voorhand aan de verkoper vragen of de kortingbon in zijn handelszaak kan worden omgeruild, zodat je aan de kassa niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Op vind je de volledige lijst van energielabels en van de winkels die meedoen. Je vindt er ook een aanvraagformulier en meer info mbt het aanvragen van een kortingbon voor beschermde afnemers.

6 AGENDA ACTIES EN INFODAGEN Hieronder vind je een overzicht van acties en infomomenten waaraan je kan deelnemen de komende maanden in & rond Vlaanderen. Zoals je ziet zijn er overal te lande mensen actief t.v.v. muco! Je vindt dus zeker wel een actie in jouw buurt. Je aanwezigheid betekent een hart onder de riem voor de organisatoren en natuurlijk ook een extra centje in onze muco-kas. Neem zeker ook een kijkje op Je vindt er meer info over alle acties en intiatieven die gepland worden door en ten voordele van de Mucovereniging, ook die activiteiten die nog niet gekend zijn op het moment dat we deze Flash drukken! Voor meer info over acties kan je terecht bij Tim, voor infodagen bij Karleen. Wanneer Wat Waar 02/03/2013 Info- en ontmoetingsdag Vlaamse families Wetteren 09/03/2013 Mucorit Donk, Herk-de-Stad 17/03/2013 Spaghettifestijn Asbeek, Essene 23/03/2013 Soirée muco Herstal 24/03/2013 Driving for Charity Vlaanderen 07/04/2013 Ontbijtactie Oud-Turnhout 26/04/2013 Jam for Air Lasne 26-28/04/2013 Theater (Franstalig) Ronse 27/04/2013 Mortsel tegen muco Mortsel 18-19/05/2013 Weekend muco Moeskroen 26/05/ km door Brussel Brussel 29/06/2013 Muco Hoopt Londerzeel 30-31/08/2013 Climbing for Life 3 Valloire, Frankrijk 14/09/2013 Boterronde Diksmuide 15/09/2013 Zevendonk voor muco Zevendonk 22/09/2013 Claire s Party 3 Lille 18-21/10/2013 Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas 18-24/11/ de Europese Mucoweek België en Europa JAM FOR AIR STEUNT RUN FOR AIR IN LASNE Ben je geen loper, en hou je eerder van een gezellige avond met een stevige hap en vol muziek? Kom dan zeker, als opwarmer voor de actie Muco Run for Air (zie verder in deze Flash), op vrijdag 26 april naar restaurant Rideau Rouge in Lasne, net over de taalgrens in Waals- Brabant. Want na een geslaagde 1e editie is het weer tijd voor Jam for Air! Om 19u30 starten we met een 3-gangenmenu voor slechts 40. Op voorhand inschrijven is de boodschap, maar je krijgt er een apéritif en gratis inkom voor de rest van de avond bovenop. Vanaf 21u is iedereen welkom in de Rideau Rouge voor een avond (of nacht) vol muziek, een mix van verschillende stijlen, voor ieder wat wils. Je kan zelf ook komen spelen, want het concept is een soort van vrij podium. Of je nu ingeschreven bent voor de 20km, een supporter, muzikant of gewoon van een leuke sfeer houdt, op 26 april is dit the place to be! Waar : Le Rideau Rouge, Route de Renipont, Lasne. Wanneer : vrijdag 26 april. Inkom : 6 voor de avond ( 40 voor diner). Info: Tim Bernaers, 02/ of

7 20KM DOOR BRUSSEL VOOR MUCO: DOE JIJ OOK MEE? Het laatste weekend van mei is het altijd verzamelen geblazen voor de hoogmis van sportief en minder sportief België, want op 26/05/2013 staat de 20km door Brussel weer op het programma. Al vele jaren neemt onze vereniging hier aan deel met zo n 300 lopers die onze kleuren verdedigen onder de naam Muco Run for Air. Ben je zelf een beetje sportief of ken je mensen die letterlijk hun adem aan de strijd tegen muco willen geven? Schrijf je dan nog vóór 11/03 in op en dan ben je zeker van je loopnummer! Je betaalt dan gewoon je inschrijving aan ons in plaats van de organisatie. Iedereen kan hieraan deelnemen, want ieder loopt op zijn/haar tempo. Inschrijven is dus de boodschap! Ook supporters zijn natuurlijk welkom! Hou daarom en Facebook in het oog voor verdere updates. INFO VOOR MENSEN MET MUCO I.V.M. DEELNAME AAN BIJEENKOMSTEN & ACTIES Het risico op kruisinfecties tussen mensen met muco - Bescherm jezelf en anderen Bij ontmoetingen tussen mensen met muco bestaat er steeds een risico op kruisbesmetting. Dit betekent dat iemand met muco die drager is van een bepaalde bacterie, een andere persoon met muco die deze bacterie niet heeft, kan besmetten. Zo kan je een infectie krijgen die niet altijd gemakkelijk te behandelen is. Gezonde mensen kunnen niet besmet worden. Het gaat dus alleen om risico's tussen mensen met mucoviscidose onderling! Omwille van het risico op kruisinfecties organiseert de Mucovereniging zelf geen bijeenkomsten voor mucopatiënten. Voor kinderen met muco raadden onze vereniging en het medisch comité expliciet af om naar bijeenkomsten en acties te komen waar ze andere mucopatiënten kunnen ontmoeten. Daarom wordt er sinds dit jaar ook geen Mucohappening meer georganiseerd. Als volwassene met muco bepaal je zelf of je wil deelnemen aan een bijeenkomst waar andere volwassenen met muco aanwezig kunnen zijn, zoals een fondsenwervingsactie of infodag. Wie een bepaalde bacterie met een hoger risico heeft, zoals onderaan de volgende kolom beschreven, wordt gevraagd niet te komen. De info hiernaast kan je helpen om een geïnformeerde keuze te maken en het risico op kruisinfecties te beperken. Info voor mensen met muco die willen deelnemen aan bijeenkomsten Je kan het risico op kruisinfecties beperken door je aan een aantal voorzorgsmaatregelen te houden. We vragen met aandrang dat alle aanwezigen met mucoviscidose -in ieders belang- deze voorzorgsmaatregelen ter harte nemen. De voorzorgsmaatregelen zijn onder meer: Onderling voldoende afstand bewaren (best minstens 1 meter) Elkaar geen handen geven Elkaar niet zoenen Geregeld je handen wassen (en goed drogen met een papieren doek, geen gewone veel-gebruik handdoek) of ontsmetten met handengel Gebruik papieren zakdoek bij hoesten Vermijd waar mogelijk voorwerpen die door veel mensen vastgepakt worden (vb klinken, trapleuningen...) Een mondmasker kan jezelf en anderen beschermen, maar denk er wel aan om dit regelmatig te vervangen Als je Bulkholderia cepacia of een panresistente bacterie hebt, bijvoorbeeld MRSA, moeten we jou helaas vragen niet deel te nemen aan acties en bijeenkomsten. Het risico op en de gevolgen van een kruisbesmetting zijn dan immers te groot. Hou er rekening mee dat het gevaar voor besmetting klein is, maar altijd bestaat, ook als je deze hygiënemaatregelen goed opvolgt!

8 HET MUCOTEAM TOT JE DIENST In Brussel staat ons mucoteam voor je klaar om je te helpen bij je bestellingen en je een antwoord te geven op je vragen. Hieronder de contactgevens van de medewerkers die je in de eerste plaats kunnen verder helpen. Algemeen 02/ Karleen Directie 02/ Scholen en families NL Christelle Bestelling voeding 02/ Christian Bestelling medisch materiaal 02/ Adreswijzigingen Joseph Facturen 02/ Tim Acties NL + FR 02/ Johan Acties NL en vrijwilligers 02/ Karine Acties FR 02/ Véro Acties FR 02/ Ulrike Families NL + FR 02/ Claude Families FR 02/ Donatienne Families FR en scholen FR 02/ Catheline Families Antwerpen 0474/

9 BESTELLINGEN VOEDING EN MATERIAAL Hoe de voeding bestellen? Geef je bestelling (min. 3 kartons voor gratis levering) door aan CHRISTELLE, via of per tel 02/ De bestellingen worden thuis bezorgd. Betaal niet vooraf aan ons, betaal ook nooit aan de leverancier, maar wacht op de factuur die je van onze vereniging krijgt. Van alle onderstaande firma s kan je alle producten (voor bij- en sondevoeding) bestellen, ook wat niet in deze lijst staat. Vanaf dit jaar is Abbott is niet meer aanwezig op de Belgische markt en kunnen er dus geen Abbottdrankjes (zoals Enlive en Ensure) meer besteld worden. Bespreek mogelijke alternatieven met de diëtist van je mucocentrum. FIRMA S PRODUCT Kcal/ml PER KARTON SMAAK PRIJS FRESENIUS Fresubin Energy 1,5 24 brikjes Vanille, karamel, ananas, aardbei, 33 zwarte bessen Fresubin Energy Vezels 1,5 24 brikjes Vanille, cappuccino, citroen 34 Fresubin 2 kcal Drink 2 24 brikjes Vanille, cappuccino, bosvruchten, 47 abrikoos-perzik Vezels Fresubin 2 kcal Fibre 2 24 brikjes Choco, citron 47 Drink Fruitdrank Provide Xtra 1,25 24 brikjes Citroen-cola, ananas-sinaas, kers, 34 cassis, appel, citroen Voor kinderen Frebini Energy 1,5 24 brikjes Normaal: aardbei, banaan 38 Met vezels: choco, vanille Calshake 2 6 x 7 zakjes Vanille, choco, aardbei, banaan 108 NESTLE Alfare 6 x 400 g / 81 Caloreen 12 x 500 g / 63 Vroeger Resource Energy Drink 1,5 24 flesjes Vanille, choco, aardbei/framboos, 40 Clinutren abrikoos-perzik, banaan, koffie Resource flesjes Vanille, aardbei, abrikoos 56 Clinutren HP 1,25 24 flesjes Vanille, choco, karamel, aardbei, perzik 45 Resource Fruit 1,25 24 flesjes Sinaas, framboos, appel, peer-kers 33 NUTRICIA Nutridrink 1,5 24 flesjes Vanille, choco, banaan, sinaas, 44 aardbei, tropical Nutridrink Multi Fibre 1,5 24 flesjes Vanille, aardbei, sinaas, karamel, 44 banaan, choco Fortimel Compact 2,4 24 x 125ml Aardbei, banaan, mokka, vanille 48 Fortimel Extra 1,5 24 flesjes Vanille, koffie, choco, aardbei, 49 (proteine+energie) bosvruchten, abrikoos Vroeger Nutridrink Yoghourt 1,5 24 flesjes Framboos, perzik/sinaas, vanille/citroen 44 Fortifresh Style Vroeger Fortini Nutrini drink Multi 1,5 24 flesjes Banaan, choco, vanille, aardbei 40 Fibre Vroeger Ensini Fortimel Jucy 1,5 24 flesjes appel, aardbei, bosvruchten, sinaas 36 Fortimel 1 24 flesjes Vanille, choco, koffie, aardbei, 36 abrikoos, bosvruchten Scandishake 2 8 x 6 zakjes Vanille, choco, aardbei, neutraal 120 Hoe het medisch materiaal bestellen? Geef je bestelling van medisch materiaal door aan Christian via of telefoon: 02/ Voor verzending wordt de reële postprijs aangerekend. Neuskannetje voor neusspoeling 9 Flutter 60 Fixatiebanden - kinesitherapie 18/30 Bobathbal voor kinesitherapie 22/27 Pep-masker 105 Nierbekkens (per 100) 17 Pari: aërosoltoestellen en onderdelen op vraag

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering De Vlaamse zorgverzekering 1 Inhoud Wat is de Vlaamse zorgverzekering? 3 Wat moet ik doen om in orde te zijn met de Vlaamse zorgverzekering? 4 Moet ik aansluiten bij een zorgkas en bijdragen betalen? 4

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

België - Belgique 9000 Gent X 4/1032 Nieuws Startersdagen voor PAB PGB-experiment Interview met twee assistentes

België - Belgique 9000 Gent X 4/1032 Nieuws Startersdagen voor PAB PGB-experiment Interview met twee assistentes België - Belgique PB 9000 Gent X 4/1032 Nieuws april I mei I juni 2011 Startersdagen voor PAB blz.4 PGB-experiment blz.9 Interview met twee assistentes blz.12 Gratis naar REVA! > 10 GESLAAGD LANCERINGSFEEST

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN

VERSLAG DENKDAG DE (IDEALE) EERSTE LIJN België/Belgique P.B. 3000 LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat 15-3001 Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus 005 2970 s Gravenwezel

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie