Anesthesie en postoperatieve pijnbestrijding bij kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anesthesie en postoperatieve pijnbestrijding bij kinderen"

Transcriptie

1 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Anesthesie en postoperatieve pijnbestrijding bij kinderen z

2 Inhoud Belangrijk: nuchter Belangrijk: voorbereiding thuis Preoperatief spreekuur 1 Anesthesioloog en anesthesiemedewerker 4 Anesthesie 5 Algehele anesthesie (narcose) 6 Bijwerkingen van algehele anesthesie 7 Locoregionale anesthesie 8 Dag van de operatie 9 Pijnbestrijding na de operatie 12 Nuttige informatie 15 Deze brochure gaat over de gang van zaken rondom de operatie, in het bijzonder over de anesthesie en de pijnbehandeling na de operatie. Neemt u deze informatiebrochure aandachtig door! Als u nog vragen hebt, kunt u die tijdens het preoperatief spreekuur stellen aan de anesthesioloog.

3 Belangrijk: nuchter Voor iedere operatie waarbij anesthesie (verdoving) wordt gebruikt, moet uw kind nuchter zijn, anders kan de operatie niet doorgaan in het belang van de veiligheid van uw kind! Doordat uw kind anesthesie krijgt, worden onder andere de lichaamsreflexen uitgeschakeld die verhinderen dat er voedsel of vloeistof vanuit de maag in de longen komt. Als uw kind voor de operatie eet of drinkt, is dat dus gevaarlijk. Operatie s morgens (8-12 uur) Vanaf uur de nacht voor de operatie mag uw kind niet meer eten. Tot twee uur voor de geplande opnametijd mag uw kind alleen heldere vloeistoffen drinken: water, thee, zwarte koffie en ranja. Uw kind mag géén melk of andere zuivelproducten gebruiken (ook niet in de koffie of de thee) en geen vruchtensap! Eventuele medicijnen die uw kind mag doorgebruiken in overleg met de anesthesioloog, kunnen worden ingenomen met een slokje water. Operatie s middags (12-17 uur) Uw kind mag tot 6.00 uur alleen eten: een of twee beschuiten met jam of appelstroop zonder boter. Tot uur mag uw kind alleen heldere vloeistoffen drinken: water, thee, zwarte koffie en ranja. Uw kind mag géén melk of andere zuivelproducten gebruiken (ook niet in de koffie of de thee) en geen vruchtensap! Eventuele medicijnen die uw kind mag doorgebruiken in overleg met de anesthesioloog, kunnen worden ingenomen met een slokje water. Baby s U mag uw kind flesvoeding geven tot zes uur voor de geplande opnametijd. U mag uw kind borstvoeding geven tot vier uur voor de geplande opnametijd. U mag uw kind heldere vloeistoffen geven ((suiker)water of ranja) tot twee uur voor de geplande opnametijd. Eventuele medicijnen die uw kind mag doorgebruiken in overleg met de anesthesioloog, kunnen worden ingenomen met een slokje water.

4 Belangrijk: voorbereiding thuis Medicijnen Als uw kind medicijnen gebruikt, mag het die voor de operatie gewoon innemen met een slokje water! Het is belangrijk dat eventuele medicijnen voor het hart, de longen en de bloeddruk ook worden ingenomen op de dag van de operatie. Vergeet ook eventuele pufjes voor de longen niet. Als er medicijnen zijn die uw kind niet mag innemen, zal de anesthesioloog u hierop wijzen tijdens uw bezoek aan de pre-operatieve poli. Geen sieraden of make-up Op de operatieafdeling mag uw kind géén (tong)piercings, ringen of andere sieraden dragen. Ook is het niet toegestaan om make-up op te hebben. Aan de beide handen en voeten van uw kind moet ten minste één nagel vrij zijn van nagellak (geldt ook voor blanke nagellak), hars, gelnagels of kunstnagels (dus vier nagels in totaal). Bij een operatie aan een hand of voet geldt dat alle nagels van de te opereren hand of voet vrij moeten zijn. Eventuele sieraden worden verwijderd. Zo nodig worden ringen doorgezaagd. Geen crème Uw kind mag zich op de dag van de operatie niet insmeren met bodycrème of bodylotion. Ook mag uw kind in het gezicht geen crème gebruiken of nivea. Niet scheren Gedurende de vijf dagen voor de operatie mag uw kind de huid van het operatiegebied niet scheren of ontharen. Stoppen met roken Als uw kind rookt, is het verstandig als het daar twee weken voor de operatie tijdelijk mee stopt. Lenzendoosje Als uw kind contactlenzen draagt, moet het deze voor de operatie op de verpleegafdeling uitdoen. Vergeet niet zelf een lenzendoosje van huis mee te nemen! Brillenkoker Draagt uw kind een bril, dan moet het die vlak voor de operatie afzetten. Het is handig om van huis een brillenkoker mee te nemen, zodat de bril daarin kan worden bewaard

5 Preoperatief spreekuur 1 Preoperatieve poli Uw kind komt binnenkort naar het ziekenhuis voor een operatie. Voordat een definitieve planning kan worden gemaakt, hebben u en uw kind een afspraak op de preoperatieve poli. Op de preoperatieve poli wordt door de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker een inschatting gemaakt van mogelijke risico s die samenhangen met de operatie en de bijbehorende anesthesie (verdoving). Dit is nodig om aan uw kind voor, tijdens en na de operatie optimale zorg te kunnen verlenen. Ook wordt uitleg gegeven over de verschillende anesthesietechnieken die eventueel in aanmerking komen en wordt er zoveel mogelijk in samenspraak met u en uw kind een anesthesietechniek gekozen. Na het bezoek aan de arts die uw kind gaat opereren en het preoperatieve onderzoek door de anesthesioloog bent u dus op de hoogte van de operatietechniek, de anesthesietechniek en de eventuele daaraan verbonden risico s. Tijdens het preoperatieve spreekuur komen alleen medische onderwerpen aan bod. Vragen over de datum en het tijdstip van de operatie kunnen niet beantwoord worden. Deze informatie krijgt u (schriftelijk of telefonisch) van de afdeling Opname. Soms wordt u aansluitend op het preoperatieve spreekuur direct doorverwezen naar de afdeling Opname voor het maken van een afspraak.

6 Preoperatief spreekuur 2 Risico-inschatting De inschatting van eventuele risico s rond de operatie gebeurt aan de hand van: het medisch dossier De anesthesioloog bekijkt de gegevens van uw kind die beschikbaar zijn in het WZA. Onder andere wordt gekeken naar de resultaten van eventuele onderzoeken zoals bloedonderzoek. Mocht u over gegevens beschikken van een behandeling van uw kind in een ander ziekenhuis, neemt u die dan mee naar het preoperatieve spreekuur! een preoperatieve vragenlijst Voor het bezoek van uw kind aan de preoperatieve poli, wordt u verzocht een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst geeft de anesthesioloog, naast algemene informatie, een goed inzicht in de conditie van uw kind, ervaringen met eventuele vroegere operaties onder anesthesie, het huidige medicijngebruik en mogelijke allergieën. Het is belangrijk dat u deze vragen nauwkeurig beantwoordt. lichamelijk onderzoek Tijdens het bezoek op de preoperatieve poli vindt lichamelijk onderzoek plaats dat vooral gericht op het hart en de longen. Ook wordt gekeken naar specifieke zaken die belangrijk zijn in verband met de anesthesie zoals de anatomie van het gezicht, de mondopening, het gebit, de beweeglijkheid van de nek en de anatomie van de rug. Zo nodig vraagt de anesthesioloog aanvullende onderzoeken aan en worden er extra maatregelen genomen om de operatie veilig en comfortabel te laten verlopen. Hierbij kunt u denken aan een onderzoek door de kinderarts, bloedonderzoek of nieuwe medicatie.

7 Preoperatief spreekuur 3 Als uw kind medicijnen gebruikt, wordt u verzocht om bij uw apotheker een actueel medicatieoverzicht op te vragen en dit mee te nemen naar het preoperatieve spreekuur. In het medicatieoverzicht staat welke medicijnen uw kind gebruikt en of er sprake is van allergieën. Een operatie gaat pas definitief door na goedkeuring van de anesthesioloog. Welke anesthesietechniek? Aan de hand van alle gegevens zal de anesthesioloog in samenspraak met u (en uw kind) bepalen wat de geschikte anesthesietechniek is. De soort operatie, de medische voorgeschiedenis en de lichamelijke toestand van uw kind spelen bij het kiezen van de anesthesietechniek een belangrijke rol. Er wordt ook rekening gehouden met uw eventuele voorkeur maar de veiligheid van uw kind tijdens en na de operatie en de medische argumenten zijn doorslaggevend. Als er vragen zijn over de anesthesie, stel ze dan gerust. De anesthesioloog kan u beter dan wie ook uitleg geven over het wat, het hoe en het waarom. Medicijngebruik Als uw kind diabetes heeft, krijgt het een verwijzing voor de poli Kindergeneeskunde. Hier kan uw kind terecht aansluitend op het bezoek aan de preoperatieve poli. U krijgt dan precies te horen welke diabetesmedicijnen uw kind de dag voor en de dag van de operatie mag gebruiken.

8 Anesthesioloog en anesthesiemedewerker 4 Anesthesioloog Een operatie veroorzaakt ingrijpende veranderingen in het lichaam met onmiddellijke gevolgen voor het functioneren ervan. Tijdens de operatie zorgt de anesthesioloog ervoor dat de vitale functies van uw kind in stand blijven. Er wordt voor gezorgd dat de hartfunctie en bloedsomloop van uw kind op peil blijven en dat de longen voldoende zuurstof opnemen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne apparatuur. Een anesthesioloog is dus niet alleen verantwoordelijk voor de anesthesie maar ook voor het behoud van alle lichaamsfuncties. Voor, tijdens en na de operatie neemt de anesthesioloog alle maatregelen die nodig zijn om uw kind veilig door de operatie heen te loodsen. Goede pijnbestrijding is daar onderdeel van. Een anesthesioloog is een medisch specialist die na het artsendiploma een specialisatie heeft gevolgd in de anesthesiologie en chronische pijnbestrijding. Een anesthesioloog is ook actief betrokken bij de behandeling van patiënten op de afdeling Intensive care en de afdeling Spoedeisende Hulp als er vitale functies bedreigd zijn. Houdt u er rekening mee dat de anesthesioloog die u ziet tijdens het preoperatieve spreekuur vaak niet dezelfde is als de anesthesioloog die bij de operatie aanwezig is. Anesthesiemedewerker De anesthesioloog werkt nauw samen met de anesthesiemedewerker. Samen zorgen zij ervoor dat de operatie in veilige en comfortabele omstandigheden plaatsvindt.

9 Anesthesie 5 Pijn Vanuit het operatiegebied gaan er tijdens de operatie pijnsignalen naar het lichaam. Pijn is niet alleen een zeer onaangename gewaarwording maar pijn is lichamelijk ook uiterst belastend. Behalve pijn gaan er tijdens een operatie ook nog andere signalen naar allerlei organen en verstoren op die manier hun werking. Door adequate pijnbestrijding en kunstmatige slaap worden deze reacties zoveel mogelijk opgevangen. Risico s De risico s van anesthesie staan los van de soort operatie. De anesthesie grijpt even diep in op het lichaam tijdens een kleine als tijdens een grote operatie. In beide gevallen is dezelfde voorzichtigheid en professionaliteit nodig. Anesthesie Er zijn twee soorten anesthesie: algehele anesthesie (narcose) locoregionale anesthesie

10 Algehele anesthesie (narcose) 6 Slaapmiddel, pijnstillers, spierverslappers Bij algehele anesthesie(narcose) wordt uw kind door middel van een slaapmiddel tijdelijk buiten bewustzijn gebracht. Uw kind krijgt ook sterke pijnstillers toegediend. Bovendien zijn er vaak spierontspanners nodig om de operatie mogelijk te maken of om een goede controle van de ademhaling te verzekeren. Infuus Het toedienen van de medicatie gebeurt via een infuus, een kapje, een zetpil, een tablet of een prikje. Door het infuus kan uw kind vocht en eventueel bloed en medicijnen krijgen om zijn lichaamsfuncties te ondersteunen. Zuurstof De middelen die toegediend worden, hebben een grote invloed op de ademhaling. Daarom krijgt uw kind als veiligheidsmaatregel altijd extra zuurstof, voordat er met de anesthesie wordt gestart. Dit gebeurt via een kapje. Ademhalingsfunctie De anesthesioloog zal afhankelijk van de toestand van uw kind en de soort operatie maatregelen nemen om de ademhalingsfunctie te ondersteunen. Dit gebeurt door het plaatsen van een buisje in de keelholte of luchtpijp. Het buisje wordt gekoppeld aan een beademingsapparaat, zodat de ademhaling tijdens de operatie optimaal kan worden ondersteund. Onderhoud van de anesthesie Om de anesthesie in stand te houden krijgt uw kind in de loop van de operatie extra slaapmiddelen, pijnstillers of spierverslappers via een infuus. Ook kan er via de ademhaling anesthesiegas worden toegediend. Soms wordt er een katheter (slangetje) geplaatst in de blaas of de maag. Aangezien uw kind tijdens de operatie buiten bewustzijn is, merkt het van al deze handelingen niets. Als uw kind in slaap wordt gebracht, is het normaal als het daarna druk om zich heen gaat bewegen. Uw kind heeft daar geen controle over. Vervolgens ontspant uw kind zich.

11 Bijwerkingen van algehele anesthesie 7 Misselijkheid en braken Er zijn verschillende factoren die misselijkheid en braken kunnen veroorzaken na een operatie. De voornaamste zijn: de soort operatie (Na oogoperaties, ooroperaties en buikoperaties treedt vaker misselijkheid op.) sterke pijnstillers die gebruikt worden tijdens en na de operatie (morfineachtige stoffen) pijn na de operatie stress en angst voorafgaand aan de operatie gevoeligheid voor reisziekte Misselijkheid na een operatie kan enkele uren tot een paar dagen duren. De misselijkheid kan grotendeels worden opgevangen door antimisselijkheidsmedicatie. Als uw kind slechte ervaringen heeft met misselijkheid, is het belangrijk dit tijdens het preoperatieve spreekuur te vermelden. Sufheid Het is normaal als uw kind na een operatie onder anesthesie een tijdje suf is. Daarom moet uw kind na een operatie in dagbehandeling naar huis worden vervoerd, dat wil zeggen: uw kind mag niet zelfstandig (op de fiets of brommer) aan het verkeer deelnemen, ook niet onder begeleiding. Keelpijn en heesheid Door het buisje dat uw kind voor de operatie in zijn luchtwegen krijgt om de ademhaling te regelen, kan het last krijgen van keelpijn en heesheid. Tandletsel, loszittende tanden Door het aanbrengen van een buisje in de luchtwegen bestaat er een klein risico dat het gebit van uw kind beschadigd wordt. Het risico is groter als uw kind een kleine mondopening heeft, een stijve nek, slechte tanden of aan het wisselen is. Als hiervan sprake is, wilt u de anesthesioloog daarvan dan op de hoogte brengen?

12 Locoregionale anesthesie 8 Locoregionale anesthesie Men spreekt van locoregionale anesthesie als een deel van het lichaam wordt verdoofd. Het kan gaan om een verdoving van het onderlichaam, een been of een arm. (Locoregionale technieken worden niet bij elke operatie toegepast.) Meestal wordt locoregionale anesthesie gecombineerd met algehele anesthesie of een roesje, zodat uw kind slaapt tijdens de operatie. Locoregionale anesthesietechnieken locoregionale anesthesietechnieken Bij operaties aan de schouder, arm, hand, knie of voet kunnen met behulp van een zenuwstimulator en een echoapparaat de zenuwbundels in het te opereren lichaamsdeel worden opgezocht en vervolgens verdoofd. Deze technieken hebben als voordeel dat de anesthesie langer werkt dan de operatie. Daardoor kan uw kind gedurende een langere periode (soms tot 36 uur) pijnvrij zijn. caudaal anesthesie Bij deze techniek wordt bij heel jonge kinderen ter hoogte van het staartbotje plaatselijk verdovingsvloeistof ingespoten. Hierdoor wordt het onderlichaam verdoofd (vanaf de liezen tot aan de voeten). Houdt u er rekening mee dat uw kind zolang de verdoving werkt minder kracht heeft in zijn arm of been.

13 Dag van de operatie 9 Opnamedatum Uw kind wordt meestal opgenomen op de dag van de operatie (soms een dag voor de operatie). Medicijnen Op de kinder- en jeugdafdeling krijgt uw kind voor de operatie een aantal medicijnen: Uw kind krijgt een pijnstillend middel dat helpt bij de bestrijding van de pijn na de operatie. Op de plaats waar eventueel later op de operatieafdeling een infuus wordt ingebracht, krijgt uw kind verdovingszalf. De zalf verdooft de huid, zodat uw kind niks voelt van het inbrengen van het infuus. Een operatie is voor kinderen een spannende gebeurtenis. Door voorafgaand aan de operatie een rustgevend middel toe te dienen, is het mogelijk om angstgevoelens te ver-minderen. Kinderen vanaf 1 jaar krijgen daarom op de kinderafdeling ongeveer een half uur voor de operatie een bepaalde hoeveelheid Dormicum. Dit zorgt ervoor dat uw kind slaperig wordt en daardoor minder spanning ervaart. Kinderen onder de 30 kg krijgen Dormicum als drankje, grotere kinderen in de vorm van een tablet. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind en wordt voorgeschreven door de anesthesioloog. Links/rechts Voor iedere operatie waarbij een links/rechtsverwisseling mogelijk is, zal een verpleegkundige u vragen om met een stift een pijl te tekenen op het te opereren lichaamsdeel van uw kind, bijvoorbeeld een arm of been. Zo wordt voorkomen dat uw kind eventueel aan de verkeerde kant wordt geopereerd.

14 Dag van de operatie 10 Operatieafdeling Uw kind wordt in een bed naar de operatieafdeling gebracht. Eerst komt u in de voorbereidingsruimte waar u kennis maakt met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. Uw kind krijgt hier eventueel een infuusnaaldje. (Als uw kind met een kapje in slaap wordt gebracht, krijgt het geen infuusnaaldje.) Daarna wordt uw kind naar de operatiekamer gebracht. Aanwezigheid ouders In principe is het toegestaan dat u op de operatiekamer bij uw kind blijft tot het in slaap is gebracht. (Dit geldt voor één van beide ouders.) Als uw kind nog heel klein is, mag u het soms op schoot houden wanneer gestart wordt met de anesthesie. Het is normaal als uw kind na het toedienen van de anesthesie eerst ongecontroleerd gaat bewegen. Daarna ontspant uw kind zich vanzelf. In uitzonderingssituaties is het veiliger als er geen ouder mee naar de operatiekamer gaat. Dat bespreekt de anesthesioloog dan met u. Als u zwanger bent, wordt het afgeraden om mee te gaan naar de operatiekamer. Overlegt u in dat geval met de anesthesioloog. Om hygiënische redenen is het verplicht om op de operatieafdeling schone kleren te dragen. Daarom krijgt u, voordat u deze ruimte binnen gaat, een overall om over uw eigen kleren aan te trekken, een mutsje en schoenhoesjes.

15 Dag van de operatie 11 Operatiekamer Op de operatiekamer gaat uw kind liggen op de operatietafel. Uw kind krijgt plakkers op zijn borst om het hartritme te kunnen controleren en een lampje om zijn vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te kunnen bepalen. Ook wordt er meestal een bloeddrukmeter aangebracht. Voordat er gestart wordt met de anesthesie overlegt het operatieteam kort over de belangrijkste punten van de medische toestand, de operatie en de anesthesie (de zgn. time-out procedure). Dit is een extra veiligheidsmaatregel. Na de operatie Na de operatie wordt uw kind naar de verkoeverkamer gebracht. Anesthesiemedewerkers en anesthesiologen houden de toestand van uw kind hier goed in de gaten. Uw kind wordt aangesloten op bewakingsapparatuur waarmee de ademhaling, het hartritme en de bloeddruk gecontroleerd worden. Soms krijgt uw kind als veiligheidsmaatregel ook nog extra zuurstof. Zo nodig krijgt uw kind vocht, bloed of medicijnen. Soms wordt uw kind tijdelijk na-beademd totdat het weer zelfstandig kan ademen. Ook wordt begonnen met pijnbestrijding. Als uw kind op de verkoeverkamer is aangekomen, mag u zo snel mogelijk naar uw kind toe. Uw kind gaat terug naar de verpleegafdeling wanneer de belangrijkste lichaamsfuncties stabiel zijn.

16 Pijnbestrijding na de operatie 12 Pijnbestrijding Iedere operatie veroorzaakt in meer of mindere mate pijn. Goede pijnbestrijding heeft een positief effect op het herstel. Hierdoor zal uw kind na de operatie beter doorademen, ophoesten, bewegen, slapen en eten. Pijnmeting Pijn is moeilijk meetbaar. Er bestaat geen goed meetinstrument maar er zijn wel hulpmiddelen om een enigszins betrouwbaar beeld te krijgen van de hoeveelheid pijn die uw kind heeft. Na de operatie zal een verpleegkundige van de kinder- en jeugdafdeling regelmatig bij uw kind langskomen om de pijn te beoordelen. Dit gebeurt door middel van een pijnscore. Aan de hand van een cijfer van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) kan uw kind aangeven hoeveel pijn het heeft. Voor kinderen die nog geen cijfers kennen, is er een pijnliniaal met gezichtjes waarvan de uitdrukking varieert van lachen tot huilen. Uitgaande van deze score kunnen er maatregelen worden genomen om de pijn te bestrijden of de pijnbehandeling aan te passen.

17 Pijnbestrijding na de operatie 13 Methoden van pijnbestrijding Er zijn verschillende manieren om pijn te verhelpen. Welke methode gebruikt wordt, hangt af van het type operatie, de medische toestand van uw kind en de duur van de opname (dagopname of meerdaagse opname). met tabletten Bijvoorbeeld paracetamol, diclofenac en tramadol. met zetpillen Bijvoorbeeld paracetamol, diclofenac en morfine. met een drankje Bijvoorbeeld paracetamol. met een prikje Dit geldt vooral voor krachtige pijnmedicatie. met een infuus Bij deze techniek worden sterke pijnstillers rechtstreeks in de bloedbaan gespoten voor een snelle en efficiënte pijnstilling. met een PCA-pomp Hierbij wordt uw kind na de operatie via een infuus verbonden met een computerbewaakt pompje met daarin een oplossing van sterke pijnstillers. Door op een knop te drukken kan uw kind zichzelf pijnmedicatie toedienen. De pomp is zo ingesteld dat uw kind nooit te veel pijnstillers krijgt. De dosis is namelijk beperkt en er is een tijdslimiet waarna de toediening van pijnstilling automatisch geblokkeerd wordt door de pomp zelf. Als uw kind in aanmerking komt voor een PCA-pomp, krijgt het tijdens de opname de informatiekaart Hoe gebruik je de PCA-pomp? uitgereikt. De tekst van deze kaart is ook te vinden op informatie.

18 Pijnbestrijding na de operatie 14 met een katheter Als locoregionale anesthesie wordt toegepast van schouder, arm of been is het soms mogelijk om een slangetje te plaatsen waarlangs na de operatie pijnstillende medicatie kan worden toegediend. met een combinatie van technieken Soms worden verschillende pijnbestrijdingsmethoden gecombineerd. Pijnstillende medicatie kan verschillende bijwerkingen hebben. Last van misselijkheid en braken komt het meest voor. Ook kan uw kind te maken krijgen met sufheid, jeuk, plasproblemen en een slap gevoel in zijn benen. Als uw kind een of meer van deze klachten heeft, meldt u dat dan aan een verpleegkundige. Als uw kind is aangesloten op een pijnpomp of een langwerkende plaatselijke verdoving heeft gekregen, krijgt het de eerste drie dagen na de operatie dagelijks bezoek van een anesthesiemedewerker die deskundig is op het gebied van pijnbehandeling na een operatie.

19 Nuttige informatie 15 Veranderingen doorgeven Als er in de periode tussen het onderzoek van de anesthesioloog op de preoperatieve poli en de opnamedatum veranderingen optreden in de medische toestand van uw kind, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de secretaresse van de preoperatieve poli. De preoperatieve poli is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot uur op telefoonnummer (0592) Controlemomenten Tijdens de verschillende fasen van het operatietraject (preoperatief spreekuur opname start operatie) zijn controlemomenten ingebouwd. Daardoor komt het voor dat meerdere malen dezelfde vraag wordt gesteld. Deze controles wijzen dus niet op gebrekkige communicatie (wat wel eens wordt gedacht) maar zijn juist bedoeld om de veiligheid van uw kind te verhogen.

20 Hebt u een opmerking of een klacht? De medewerkers en specialisten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen doen hun best u de juiste (medische) zorg te geven. Mocht er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent, dan verzoeken wij u om dat door te geven. Dat kan aan degene die direct verantwoordelijk is of aan de ombudsfunctionaris van het ziekenhuis. Deze is bereikbaar via: adres: telefoonnummer: (0592) / (maandag t/m donderdag) postadres: WZA t.a.v. ombudsfunctionaris, postbus , 9400 RA Assen Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op Wilhelmina Ziekenhuis Assen Europaweg-Zuid 1 Postbus RA Assen Telefoon (0592) WZA anest02 april 2014

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan

Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan Afspraak anesthesioloog Datum: Tijd: Vestiging: Tilburg Waalwijk U wordt in het ziekenhuis opgenomen om een behandeling, onderzoek of operatie te ondergaan

Nadere informatie

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog

Anesthesie. Preoperatieve polikliniek. De anesthesioloog Anesthesie Binnenkort ondergaat u een operatie in verband met een vorm van borstkanker. U hebt daarover gesproken met uw behandelend specialist en de mammacareverpleegkundige. Tijdens de operatie gaat

Nadere informatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie

Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie Anesthesie bij een nier of (nier) pancreas transplantatie De zorg voor u rondom de operatie Inleiding U krijgt binnenkort een oproep voor de nier- of (nier)pancreastransplantatie, waarbij het nodig is

Nadere informatie

Dagopname vanwege een chirurgische ingreep

Dagopname vanwege een chirurgische ingreep Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Dagopname vanwege een chirurgische ingreep z Dagopname vanwege een chirurgische ingreep 1 Binnenkort komt u voor een dagopname

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding kinderen

anesthesie en pijnbestrijding kinderen anesthesie en pijnbestrijding kinderen Inhoud Waarom naar de PPO? 3 Welke vormen van anesthesie zijn er? 4 Voorbereiden op de operatie 4 Nuchter zijn 5 De operatie 9 Na de operatie 9 Weer thuis 10 Blijft

Nadere informatie

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen

H.362201.0715. Anesthesie en opname bij kinderen H.362201.0715 Anesthesie en opname bij kinderen Inleiding U heeft met de behandelend arts afgesproken dat uw kind een behandeling onder narcose moet ondergaan. Dit kan voor u en uw kind een spannende en

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Sedatie door de Sedatie Praktijk Specialist (SPS) een onderzoek of behandeling onder sedatie

Patiënteninformatie. Sedatie door de Sedatie Praktijk Specialist (SPS) een onderzoek of behandeling onder sedatie Patiënteninformatie Sedatie door de Sedatie Praktijk Specialist (SPS) een onderzoek of behandeling onder sedatie 20140062 Sedatie.indd 1 15-09-16 13:10 Sedatie door de Sedatie Praktijk Specialist (SPS)

Nadere informatie

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik

H.203616.0407. Anesthesie Ruggenprik H.203616.0407 Anesthesie Ruggenprik 2 Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening

Anesthesie bij kinderen. Poli Preoperatieve Screening 00 Anesthesie bij kinderen Poli Preoperatieve Screening 1 Binnenkort krijgt uw kind een operatie onder anesthesie (verdoving). Hiervoor heeft uw kind een afspraak op de poli Preoperatieve screening (PPS)

Nadere informatie

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan

Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Als u een MRI onderzoek onder anesthesie moet ondergaan Dag/datum: Tijd: Afdeling:... Patiënten met een pacemaker mogen absoluut NIET in een MRI-scan!!! Neem in dit geval contact op met uw aanvragend specialist.

Nadere informatie

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders

Anesthesie voor kinderen. Informatie voor ouders Anesthesie voor kinderen Informatie voor ouders Inhoud Inleiding... 3 Wat is anesthesie?... 3 Vormen van anesthesie... 4 De algehele anesthesie (onder narcose)... 4 De (loco) regionale anesthesie (plaatselijke

Nadere informatie

Matige tot diepe sedatie

Matige tot diepe sedatie Matige tot diepe sedatie Binnenkort ondergaat u in het CWZ een onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek of deze behandeling zal plaats vinden onder verdoving (sedatie). Sedatie (verdoving) Verdoving

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE

VOORBEREIDING OP UW OPERATIE VOORBEREIDING OP UW OPERATIE 637 Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd. Daarom komt u op de polikliniek van de anesthesioloog. Hij/zij neemt in een gesprek met u door wat voor soort verdoving (anesthesie)

Nadere informatie

Sedatie anesthesie. Het verlagen van het bewustzijn. Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis.

Sedatie anesthesie. Het verlagen van het bewustzijn. Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis. Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis www.anesthesiologie-ysl.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Sedatie 3 1.1 Wat is sedatie? 3 1.2 Wanneer sedatie?

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM WAALRE

MEDISCH CENTRUM WAALRE MEDISCH CENTRUM WAALRE Narcose Anesthesie Om een ingreep mogelijk te maken, is er een vorm van verdoving nodig, dit wordt anesthesie genoemd. Afhankelijk van de ingreep krijgt u een regionale of algehele

Nadere informatie

Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist. Inleiding

Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist. Inleiding Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek

Nadere informatie

Blaasoperatie (Bricker-operatie)

Blaasoperatie (Bricker-operatie) Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Urologie Blaasoperatie (Bricker-operatie) 1 Blaasoperatie (Bricker-operatie) Binnenkort gaat u naar het ziekenhuis voor een blaasoperatie.

Nadere informatie

Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn

Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Sedatie anesthesie Het verlagen van het bewustzijn Maatschap Anesthesiologie IJsselland Ziekenhuis www.anesthesiologie-ysl.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Sedatie 3 1.1 Wat is sedatie? 3 1.2 Wanneer sedatie?

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Binnenkort ondergaat uw kind een operatie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. De behandelend specialist

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Binnenkort ondergaat u een operatie. Om dit goed voor te bereiden, bespreekt u op de polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) de anesthesie

Nadere informatie

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Dat is best spannend voor u als ouder en voor uw kind. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat staat u te wachten. Daarom

Nadere informatie

Sedatie. Afdeling Anesthesie

Sedatie. Afdeling Anesthesie Sedatie Afdeling Anesthesie Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Waterlandziekenhuis een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek/deze behandeling kan plaatsvinden onder sedatie door een

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding bij kinderen

anesthesie en pijnbestrijding bij kinderen anesthesie en pijnbestrijding bij kinderen Inhoud Inleiding 3 1 Anesthesie en PPO 3 1.1 Vormen van anesthesie 3 1.2 De gang van zaken rondom uw bezoek aan de PPO 4 2 2 De operatie 5 2.1 Voorbereiding op

Nadere informatie

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl

patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie www.sanavisie.nl patiënteninformatie anesthesie De anesthesioloog Voorafgaand aan de operatie maakt u kennis met de anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is

Nadere informatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie

INFOINFO INFOINF. Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie OINFOINFOINFOIN INFOINFO INFOINF 402631/versie 1 Koningin Julianaplein 58 1502 DV Zaandam Telefoon (075) 650 29 11 www.zaansmedischcentrum.nl afdeling Communicatie HL2457 Anesthesie V 08-10-2004, 11:22:56

Nadere informatie

Anesthesiologie en pijnbestrijding. Informatiefolder anesthesie

Anesthesiologie en pijnbestrijding. Informatiefolder anesthesie Anesthesiologie en pijnbestrijding Informatiefolder anesthesie 1 Waarom deze folder? Binnenkort ondergaat u (of degene voor wie u zorgt) een operatie in het Scheper Ziekenhuis. Hiervoor is anesthesie nodig.

Nadere informatie

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u.

Anesthesiologie. De anesthesioloog overlegt met u welke vorm van anesthesie het meest geschikt is voor u. Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u anesthesie (verdoving) krijgt toegediend. De arts die dit verzorgt is een anesthesioloog. In deze brochure treft u informatie aan

Nadere informatie

Bewustzijnsverlaging (sedatie) door de sedationist tijdens behandeling/onderzoek

Bewustzijnsverlaging (sedatie) door de sedationist tijdens behandeling/onderzoek Bewustzijnsverlaging (sedatie) door de sedationist tijdens behandeling/onderzoek Afdeling anesthesiologie Binnenkort ondergaat u een behandeling of onderzoek. Om dit voor u prettiger te laten verlopen,

Nadere informatie

Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist. Afdeling Pijnbehandeling

Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist. Afdeling Pijnbehandeling Informatie over PSA door de Sedatie praktijk Specialist Afdeling Pijnbehandeling Inhoudsopgave Inleiding 3 1 PSA 4 1.1 Wanneer PSA? 4 1.2 Waarmee wordt de PSA uitgevoerd? 4 1.3.1 Sedatie en analgesie zijn

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Preoperatieve polikliniek Beter voor elkaar 1 Informatieboekje Anesthesie Ikazia Ziekenhuis Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd.

Nadere informatie

Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling

Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Sedatie tijdens een onderzoek of behandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ANE019 / Sedatie tijdens een

Nadere informatie

Sedatie. Het verlagen van het bewustzijn

Sedatie. Het verlagen van het bewustzijn Sedatie Het verlagen van het bewustzijn Inleiding Binnenkort ondergaat u een onderzoek of behandeling onder sedatie. Dit betekent dat van tevoren medicijnen worden toegediend, waardoor u het onderzoek

Nadere informatie

Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek

Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek Matige en diepe sedatie tijdens een procedure of onderzoek het verlagen van het bewustzijn 73.009N-140901 Diensthoofd Anesthesie-Reanimatie Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper www.yperman.net

Nadere informatie

Operatie aan de amandelen bij kinderen

Operatie aan de amandelen bij kinderen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Operatie aan de amandelen bij kinderen z 1 Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis om de neusamandel te laten verwijderen

Nadere informatie

H.347492.1015. Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling

H.347492.1015. Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling H.347492.1015 Anesthesie en pijnbestrijding rondom uw operatie of behandeling Inhoud Voorwoord 04 Inleiding 05 Pre-operatief spreekuur 05 Voorbereiding thuis 06 Wat neemt u mee 06 Waar meldt u zich 06

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl

Sedatie met propofol. Afdeling anesthesiologie. gemini-ziekenhuis.nl Sedatie met propofol Afdeling anesthesiologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is sedatie met propofol 3 Vragenlijst 3 Eten en drinken 4 Laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis 5 De ingreep

Nadere informatie

Anesthesie en pré-operatieve screening bij kinderen

Anesthesie en pré-operatieve screening bij kinderen Anesthesie en pré-operatieve screening bij kinderen Inleiding Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Ter voorbereiding op de operatie heeft u met uw kind een afspraak bij de pré-operatieve screening. In

Nadere informatie

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen

Anesthesie. S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Anesthesie S.v.p. de dag vóór de opname nogmaals doorlezen Inhoud pag. Anesthesioloog en de anesthesiemedewerker... 2 Voorbereiding op anesthesie en de operatie... 2 Als u medicijnen gebruikt... 3 Anticonceptie

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Trommelvliesbuisjes

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Trommelvliesbuisjes Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Trommelvliesbuisjes z 1 Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis om trommelvliesbuisjes te laten plaatsen. In deze brochure

Nadere informatie

Anesthesie. Algemene informatie

Anesthesie. Algemene informatie Anesthesie Algemene informatie Inleiding Binnenkort zult u een operatie ondergaan. Uw behandelend specialist heeft u daarover uitvoerig geïnformeerd. Bij deze operatie is anesthesie (verdoving of narcose)

Nadere informatie

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade

H.204680.1106. Anesthesie Plexus blokkade H.204680.1106 Anesthesie Plexus blokkade Inleiding Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving. Welke anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals leeftijd,

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Ziekte van Dupuytren

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Ziekte van Dupuytren Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekte van Dupuytren z Met de plastisch chirurg hebt u een afspraak gemaakt voor een behandeling van de ziekte van Dupuytren.

Nadere informatie

Sedatie met Propofol. Sedatie polikliniek. (lichte) slaap bij onderzoek of behandeling. Belangrijk. Gesprek met Sedatie Praktijk Specialist

Sedatie met Propofol. Sedatie polikliniek. (lichte) slaap bij onderzoek of behandeling. Belangrijk. Gesprek met Sedatie Praktijk Specialist Sedatie polikliniek Sedatie met Propofol (lichte) slaap bij onderzoek of behandeling Binnenkort komt u naar het BovenIJ ziekenhuis voor een onderzoek of een behandeling. Uw arts heeft met u besproken dat

Nadere informatie

Informatiefolder anesthesie

Informatiefolder anesthesie Informatiefolder anesthesie Dit boekje lezen, invullen en meenemen naar de polikliniek Anesthesie van ziekenhuislocatie Scheper Waarom deze folder? Binnenkort ondergaat u (of degene voor wie u zorgt) een

Nadere informatie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding

Nadere informatie

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Zenuwblokkade (plexus).meandermedischcentrum.nl Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Preoperatieve poliklinieken

Patiënteninformatie. Preoperatieve poliklinieken Patiënteninformatie Preoperatieve poliklinieken Inhoudsopgave Pagina Voorbereiding op de operatie 4 Opname 4 Nuchter zijn voor de operatie 5 Hygiënevoorschriften 6 Meenemen bij opname 6 Soorten anesthesie

Nadere informatie

Goed voorbereid op je operatie of onderzoek

Goed voorbereid op je operatie of onderzoek Goed voorbereid op je operatie of onderzoek mca.nl Inhoudsopgave Jouw voorbereiding 3 De operatie 5 De operatieafdeling 6 Narcose 6 Na de operatie 7 Terug op de afdeling 8 Pijnbestrijding 8 Herstel 10

Nadere informatie

Verdoving van het oog. Anesthesie

Verdoving van het oog. Anesthesie Verdoving van het oog Anesthesie Inleiding U moet binnenkort een oogoperatie ondergaan. Tegenwoordig wordt het merendeel van de oogoperaties onder plaatselijke verdoving verricht. Uw oogarts en/of de anesthesioloog

Nadere informatie

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen

Voorlichting rondom de operatie voor kinderen Voorlichting rondom de operatie voor kinderen 1 Binnenkort wordt uw kind geopereerd. Dat is best spannend voor u als ouder en voor uw kind. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat staat u te wachten. Daarom

Nadere informatie

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten

Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis. Informatie voor patiënten Niet langer dan 1 dag in het ziekenhuis Informatie voor patiënten 0 1 U wordt op:.(datum) om uur verwacht op het Dagcentrum, route 32 De behandelend specialist is:. Telefoon polikliniek: Één werkdag vóór

Nadere informatie

ERCP onderzoek van de galwegen

ERCP onderzoek van de galwegen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten ERCP onderzoek van de galwegen z 1 Binnenkort wordt u in het ziekenhuis verwacht voor een ERCP. In deze brochure leest u wat

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is sedatie?... 1. 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1. 4 Effecten van sedatie... 1

1 Inleiding... 1. 2 Wat is sedatie?... 1. 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1. 4 Effecten van sedatie... 1 Sedatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is sedatie?... 1 3 Waarom krijgt u sedatie?... 1 4 Effecten van sedatie... 1 5 Voorbereiding... 2 Nuchter zijn... 2 Medicijnen... 3 Roken... 3 Sieraden, piercings

Nadere informatie

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie -

ANESTHESIEBROCHURE. - Patiëntinformatie - ANESTHESIEBROCHURE - Patiëntinformatie - 1 1. Wat is anesthesie? Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid. In

Nadere informatie

patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie

patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie patiëntenwijzer Anesthesie Soorten verdoving en verloop van een operatie Patiënten zijn soms ongeruster over de verdoving dan over de operatie zelf. Die ongerustheid wil onze dienst Anesthesie graag wegnemen.

Nadere informatie

PSA procedurele sedatie en analgesie

PSA procedurele sedatie en analgesie PSA procedurele sedatie en analgesie PSA (procedurele sedatie en analgesie) Deze brochure is bedoeld om patiënten te informeren die een ingreep of onderzoek moeten ondergaan in het ziekenhuis waarbij

Nadere informatie

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus)

Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Algehele anesthesie met zenuwblokkade (plexus) Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt ondergaan, is de anesthesioloog (vroeger anesthesist of narcotiseur

Nadere informatie

goed voorbereid op je operatie of onderzoek

goed voorbereid op je operatie of onderzoek goed voorbereid op je operatie of onderzoek www.mca.nl/anesthesiologie inhoud Waarom dit boekje? 2 Jouw voorbereiding 2 De operatie 5 De operatieafdeling 6 Narcose 7 Na de operatie 8 Terug op de afdeling

Nadere informatie

Anesthesie informatie

Anesthesie informatie Anesthesie informatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die operatie is een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig. In

Nadere informatie

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Antoniushove Informatie voor ouders F0076-3415 mei 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Informatie. Anesthesie

Informatie. Anesthesie Informatie Anesthesie Belangrijk op de dag van operatie Voor de operatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: niets meer mag eten. niets meer mag drinken (u mag tot 2 uur

Nadere informatie

Informatie over anesthesie. Afdeling Anesthesiologie

Informatie over anesthesie. Afdeling Anesthesiologie Informatie over anesthesie Afdeling Anesthesiologie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1.2 De taak van een anesthesioloog 4 1.3 Anesthesie is teamwork 4 1.4 Verschillende

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat

Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Als uw kind voor een dagopname naar het ziekenhuis gaat vanwege een operatieve ingreep z Binnenkort komt uw kind voor een dagopname

Nadere informatie

Welkom voor een dagopname op de kinderafdeling

Welkom voor een dagopname op de kinderafdeling Welkom voor een dagopname op de kinderafdeling Locatie Westeinde Informatie voor ouders F0262-1011 mei 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Borstverkleining

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Borstverkleining Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Borstverkleining z Met de plastisch chirurg hebt u een afspraak gemaakt voor een borstverkleining. In deze brochure krijgt u

Nadere informatie

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis

Anesthesiologie. Patiënteninformatie. Anesthesie. Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan. Slingeland Ziekenhuis Anesthesiologie Anesthesie i Patiënteninformatie Informatie voor patiënten die een algehele of regionale anesthesie ondergaan Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is grotendeels overgenomen van de Nederlandse

Nadere informatie

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Informatiebrochure

SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS. Anesthesie Informatiebrochure SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Anesthesie Informatiebrochure Anesthesie Anesthesie is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties en wordt ook wel narcose genoemd. Het betekent gevoelloosheid.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt?

Anesthesie. Inleiding. De anesthesioloog. Verschillende soorten anesthesie. Welke vorm van de verdoving is voor u geschikt? Anesthesie Polikliniek Anesthesiologie: Preoperatieve Zorg Telefoon 020 510 8107 Route 05 Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij die

Nadere informatie

Pijnregistratie en pijnbehandeling

Pijnregistratie en pijnbehandeling Pijnregistratie en pijnbehandeling Inleiding Pijn is na een operatie vrijwel onvermijdelijk. Pijn wordt beschouwd als een signaal van weefselbeschadiging. Pijn is enerzijds een signaal dat u rust moet

Nadere informatie

Een biopt van de blaas

Een biopt van de blaas Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Een biopt van de blaas z Afspraak U wordt verwacht: bij de afdeling Opname. Vergeet u niet op de dag van de ingreep uw patiëntenpas,

Nadere informatie

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Amstelwijck

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Amstelwijck Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Amstelwijck Albert Schweitzer ziekenhuis Juni 2014 pavo 1004 Inleiding Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op

Nadere informatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te ondergaan. Daarvoor komt u op de polikliniek Anesthesiologie

Nadere informatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te onder gaan. Daarvoor komt u op de polikliniek Anesthesiologie

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten URS

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten URS Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten URS z 1 Binnenkort komt u naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen voor een URS (voluit: uretero-reno-scopie). Meestal wordt een

Nadere informatie

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5 Inhoudsopgave 1. Verschillende vormen van anesthesie 2 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2 2. Naar huis 4 3. Complicaties en bijwerkingen 5 4. Vragen 6 Regionale anesthesie 1 1. Verschillende

Nadere informatie

anesthesie en pijnbestrijding

anesthesie en pijnbestrijding patiënteninformatie anesthesie en pijnbestrijding volwassenen Omdat u binnenkort een operatie ondergaat, komt u eerst een keer naar de Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO). Hoe bereidt u zich voor

Nadere informatie

Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland

Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland Anesthesiologie Informatie rondom sedatie gepland Binnenkort ondergaat u een onderzoek en/of behandeling. Hierbij kunt u sedatie krijgen. Ter voorbereiding bent of gaat u op bezoek bij uw behandelend specialist

Nadere informatie

Als u wordt opgenomen vanwege een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal

Als u wordt opgenomen vanwege een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Als u wordt opgenomen vanwege een hernia-operatie of een operatie aan een vernauwing van het lendenwervelkanaal 1 Binnenkort

Nadere informatie

Een kloofje in de anus

Een kloofje in de anus Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Chirurgie Een kloofje in de anus 1 Een kloofje in de anus In deze brochure kunt u lezen hoe een kloofje in de anus ontstaat en

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep

Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep 1 2 Inhoud Inleiding? 3 Wat is Anesthesie? 4 Keuze Anesthesie? 4 Algemene Anesthesie 5 Regionale Anesthesie 6 Anesthesie kent tegenwoordig weinig verwikkelingen

Nadere informatie

Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis)

Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis) Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis) In overleg met de behandelend arts heeft u besloten dat er een operatie aan uw plasbuis zal plaatsvinden. In deze folder leest u in grote lijnen

Nadere informatie

Pijnbestrijding na de operatie

Pijnbestrijding na de operatie Pijnbestrijding na de operatie Anesthesie alle aandacht Pijnbestrijding na de operatie U wordt binnenkort geopereerd in het Westfriesgasthuis. Het is belangrijk dat u na de operatie zo min mogelijk last

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudend contrastmiddel

Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudend contrastmiddel Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Interne geneeskunde Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudend 1 Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudend Uw arts heeft een röntgenonderzoek

Nadere informatie

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35

Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie. Poli Preoperatieve Screening Route 35 00 Narcose (algehele anesthesie) of regionale anesthesie Poli Preoperatieve Screening Route 35 1 Anesthesie U wordt binnenkort geopereerd en uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Inleiding Narcose Kapje Prikje Bezoek aan de Kinder- en Jeugdafdeling Nuchterbeleid voor kinderen...

Inleiding Narcose Kapje Prikje Bezoek aan de Kinder- en Jeugdafdeling Nuchterbeleid voor kinderen... Kinderen en narcose Inhoudsopgave Inleiding... 1 Narcose... 1 Kapje... 1 Prikje... 2 Bezoek aan de Kinder- en Jeugdafdeling... 2 Nuchterbeleid voor kinderen... 3 De operatiedag... 3 Mee naar de operatieafdeling?...

Nadere informatie

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS)

Anesthesie. Pré Operatieve Screening (POS) Anesthesie Pré Operatieve Screening (POS) Binnenkort ondergaat u een operatieve ingreep. Daarvoor is een vorm van anesthesie (verdoving) nodig. In deze folder vertellen we u over de gang van zaken voor,

Nadere informatie

Afdeling Anesthesiologie, locatie AZU Informatie over anesthesie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1.

Afdeling Anesthesiologie, locatie AZU Informatie over anesthesie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1. Afdeling Anesthesiologie, locatie AZU Informatie over anesthesie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Anesthesie 4 1.1 Effecten van anesthesie 4 1.2 De taak van een anesthesioloog 4 1.3 Anesthesie is teamwork 4

Nadere informatie

operatie van uw kind Hoe bereiden u en uw kind zich voor?

operatie van uw kind Hoe bereiden u en uw kind zich voor? operatie van uw kind Hoe bereiden u en uw kind zich voor? www.mca.nl/anesthesiologie inhoud Waarom deze brochure? 2 Hoe bereidt u uw kind voor? 2 De operatie 6 De operatieafdeling 7 Algehele anesthesie

Nadere informatie

H.331700.1113. Operatie bij de ziekte van Dupuytren (kromtrekken van de vingers)

H.331700.1113. Operatie bij de ziekte van Dupuytren (kromtrekken van de vingers) H.331700.1113 Operatie bij de ziekte van Dupuytren (kromtrekken van de vingers) 2 Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een operatie, waarvoor u één dag wordt opgenomen. De ziekte van Dupuytren

Nadere informatie

Niet meenemen: Sieraden. Bankpasjes en geld. Waardevolle bezittingen (zoals mobiel, ipad ed.) tijdens de operatie niet op de afdeling achter laten.

Niet meenemen: Sieraden. Bankpasjes en geld. Waardevolle bezittingen (zoals mobiel, ipad ed.) tijdens de operatie niet op de afdeling achter laten. Dagbehandeling U vindt de afdelingen Dagbehandeling en Short-stay op de 3 e etage. De Dagbehandeling bereikt u via route 67 en Short-stay via route 68. Met uw specialist heeft u afgesproken, dat u binnenkort

Nadere informatie

Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie

Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie Pijnbehandeling op de verpleegafdeling na een longoperatie In deze folder willen wij u informeren over het belang van een goede pijnbehandeling na uw operatie en hoe de pijn na de operatie onder controle

Nadere informatie

Welkom met uw kind op de afdeling ODZ. Locatie Zwijndrecht

Welkom met uw kind op de afdeling ODZ. Locatie Zwijndrecht Welkom met uw kind op de afdeling ODZ Locatie Zwijndrecht Inleiding Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op de afdeling ODZ van locatie Zwijndrecht. De afkorting ODZ staat

Nadere informatie

Epidurale injectie op de verkoeverkamer

Epidurale injectie op de verkoeverkamer Epidurale injectie op de verkoeverkamer Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2015 pavo 0939 Inleiding De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld worden met een epidurale injectie.

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Chirurgie. Longoperatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Chirurgie. Longoperatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Chirurgie Longoperatie 1 Longoperatie Binnenkort vindt bij u een longoperatie plaats. In deze brochure leest u wat de operatie

Nadere informatie

Anesthesie en preoperatief onderzoek

Anesthesie en preoperatief onderzoek Anesthesie en Preoperatief onderzoek Anesthesie en preoperatief onderzoek Algemene informatie Inhoud Paginanummer Inleiding 3 Preoperatief onderzoek 4 Waarom preoperatief onderzoek 4 Wie werken op het

Nadere informatie

Informatie rond een operatie aan de rug

Informatie rond een operatie aan de rug Informatie rond een operatie aan de rug Inleiding De oorzaak van klachten aan de rug verschilt van persoon tot persoon en de medische behandeling wordt daar op afgestemd. De verpleegkundige zorg rond een

Nadere informatie