Uitdagingen voor de Company Secretary Hoe best practices handhaven en valkuilen ontwijken. 23 mei 2013 AMBOS NBGO Neerveldstraat 109, 1200 Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdagingen voor de Company Secretary Hoe best practices handhaven en valkuilen ontwijken. 23 mei 2013 AMBOS NBGO Neerveldstraat 109, 1200 Brussel"

Transcriptie

1 Uitdagingen voor de Company Secretary Hoe best practices handhaven en valkuilen ontwijken 23 mei 2013 AMBOS NBGO Neerveldstraat 109, 1200 Brussel 1

2 A. Verplichting of niet? Internationaal Landen met wettelijk statuut Verenigd Koninkrijk: Companies Act 2006: Part 12 Company Secretaries» Article 270 Private company not required to have secretary» Article 271 Public company required to have secretary» Article 272 Direction requiring public company to appoint secretary» Article 273 Qualifications of secretaries of public companies» Article 274 Discharge of functions where office vacant or secretary unable to act» Article 275 Duty to keep register of secretaries» Article 276 Duty to notify registrar of changes 2

3 A. Verplichting of niet? Internationaal Landen met wettelijk statuut Verenigd Koninkrijk: Companies Act 2006: Part 12 Company Secretaries» Article 277 Particulars of secretaries to be registered: individuals» Article 278 Particulars of secretaries to be registered: corporate secretaries and firms» Article 279 Particulars of secretaries to be registered: power to make regulations» Article 280 Acts done by person in dual capacity 3

4 A. Verplichting of niet? Internationaal Landen met wettelijk statuut Verenigd Koninkrijk: Combined Code on Corporate Governance 2008» Article A.5.: Information and professional development - Supporting principles» Article A

5 A. Verplichting of niet? Internationaal Landen met wettelijk statuut Australië: Corporate Governance Principles and Recommendations (augustus 2007)» Recommendation 2.5. Marked-Up Amendments (30 juni 2010)» Recommendation

6 A. Verplichting of niet? Landen zonder wettelijke regeling, maar met soft law: Continentaal Europa:» België» Nederland» Frankrijk» Duitsland Azië:» Japan» China» Maleisië» Thailand 6

7 A. Verplichting of niet? België Code 2009: enkel beursgenoteerde vennootschappen Inhoud: Principe 2. De vennootschap heeft een doeltreffende en efficiënte raad van bestuur die beslissingen neemt in het vennootschapsbelang Artikel 2.9.: De raad van bestuur stelt een secretaris van de vennootschap aan die de raad advies geeft inzake alle bestuursaangelegenheden. Indien nodig wordt de secretaris van de vennootschap bijgestaan door de bedrijfsjurist. Bestuurders hebben individueel toegang tot de secretaris van de vennootschap. 7

8 A. Verplichting of niet? België Inhoud: Richtlijn: De rol van de secretaris van de vennootschap houdt in dat hij, onder leiding van de voorzitter, zorgt voor een goede doorstroming van informatie binnen de raad van bestuur en zijn comités en tussen het uitvoerend management en de niet-uitvoerende bestuurders, de initiële vorming vergemakkelijkt en, waar nodig, helpt bij de professionele ontwikkeling. De secretaris van de vennootschap brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur, onder leiding van de voorzitter, over de wijze waarop de procedures, regels en reglementen van de raad worden uitgevoerd en nageleefd. Het intern reglement van de raad van bestuur beschrijft de functie en de taken van de secretaris van de vennootschap. Geen vergelijkbare bepaling in Code Buysse 8

9 A. Verplichting of niet? Nederland Nederlandse Corporate Governance Code - Principe III.4. : De voorzitter van de raad van commissarissen wordt in zijn rol ondersteund door de secretaris van de vennootschap. - Principe III.4.3. : De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter en de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). De secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door het bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen. 9

10 A. Verplichting of niet? Nederland Nederlandse Corporate Governance Code - Verklaring van en toelichting op enkele begrippen die in de code zijn gebruikt (III.4.3.): De werkzaamheden van de secretaris van de vennootschap hoeven zich niet te beperken tot ondersteuning van de raad van commissarissen. Hij kan eveneens werkzaamheden verrichten voor het bestuur. De secretaris hoeft niet noodzakelijkerwijs een medewerker van de vennootschap te zijn. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld ook worden uitgevoerd door een daartoe aangestelde advocaat. 10

11 A. Verplichting of niet? Frankrijk Corporate Governance Code of Listed Corporations (april 2010): geen specifieke bepalingen Recommendations on corporate governance (januari 2011): geen specifieke bepalingen Duitsland German Corporate Governance Code (15 mei 2012): geen specifieke bepalingen Japan Principles of Corporate Governance for Listed Companies (december 2009): geen specifieke bepalingen 11

12 A. Verplichting of niet? China Provisional Code of Corporate Governance for Securities Companies (15 januari 2004)» Artikel 38: Securities companies shall have a secretary to the board of directors or special agencies that shall be responsible for the preparation of the meetings of the shareholders, board of directors and special committees, taking meeting minutes, storing the meeting documents, information disclosure and other routine matters, and shall be responsible for filing the documents of the meetings of the shareholders, board of directors and supervisory committee with the dispatched offices of the CSRC. 12

13 A. Verplichting of niet? China Code of Corporate Governance for Listed Companies in China (7 januari 2001)» Artikel 23: The management, financial officers, sales officers and secretary of the board of directors of the listed company shall not take posts other than as a director in a controlling shareholder's entities.» Artikel 47: The secretary of the board of directors shall carefully organize the minutes and the records of discussed matters.» Artikel 90: The secretary of the board of directors shall be in charge of information disclosure, including formulating rules for information disclosure, receiving visits, providing consultation, contacting shareholders and providing publicly disclosed information about the company to investors. The board of directors and the management shall actively support the secretary's work. No institutions or individuals shall interfere with the secretary's work. 13

14 A. Verplichting of niet? Maleisië Malaysian Code on Corporate Governance 2012» Recommendation 1.6.: The board should ensure it is supported by a suitably qualified and competent company secretary.» Commentary: The board regularly consults the company secretary on procedural and regulatory requirements. The company secretary also plays an important role in supporting the board by ensuring adherence to board policies and procedures. Therefore, the board should appoint a suitably qualified and competent company secretary who can support the board in carrying out its roles and responsibilities. 14

15 A. Verplichting of niet? Thailand The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies (2006)» Recommended Best Practices 1.8.: The function of the company secretary should be in place to serve the board of directors in areas of providing legal advice, taking care of the board s activities, and monitoring compliance to the board s resolutions.» Recommended Best Practices 4.7.: The board should have access to additional information, under a prearranged condition, via the managing director, the company secretary or the executive designated as a contact person. 15

16 A. Verplichting of niet? Thailand The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies (2006)» Recommended Best Practices 7.1.: The board should encourage and facilitate training for all internal parties related to corporate governance such as directors, members of the audit committee, executives, company secretary, etc. Training will enable them to continuously improve their performances. It can be either internal or external training. 16

17 A. Verplichting of niet? Conclusie Geen uniformiteit internationaal Geen uniformiteit nationaal De titel Company Secretary dekt van geval tot geval een verschillende lading: Belang voor de betrokkene zelf Belang voor de buitenwereld (collega s, stakeholders, buitenwereld) 17

18 A. Verplichting of niet? Conclusie Inhoud van de functie: elke vennootschap bepaalt dit zelf Doel voordracht: inzicht geven in breed pallet van mogelijkheden 18

19 B. Wijzigingen in functie Van opstellen notulen tot rechterhand voorzitter RvB Gebruik nieuwe technologie Gegevensverwerking en bestanden gebeurt electronisch» Sneller» Beter toegankelijk voor gebruikers (management en collega s)» Verhoogt overeenstemming met andere interne databestanden (boekhouding tax HR etc.) Verbetering in sturen/opvolgen van processen» Automatische herinnering deadlines» Voorbereiding en beschikbaarheid repetitieve gegevens» Interne verificaties inzake consistency gegevens Nieuwste trend: mobiliteit» Overal toegang» Groeiende vraag naar mogelijkheid van verwerking 19

20 B. Wijzigingen in functie Van opstellen notulen tot rechterhand voorzitter RvB Groeiende complexiteit van business Verhoogde reglementering (allerlei materies) Grotere transparantie Door media en aandeelhouders meer ter verantwoording geroepen Vb.» Gebruik off-shore» Voetafdruk (milieubewust ogen)» Wapenleveranties» Voedingsketting (vlees, etc.) 20

21 C. De 4 blokken = opdrachten Bewijs van multi-tasking 21

22 C. De 4 blokken = opdrachten Klassieke opdracht Vennootschapsverplichting AV RVB Neerleggen jaarrekening Bijhouden jaarlijkse rapportering Kruispuntbank Toezichthoudende Overheid Aandelenregister Herstructurering M&A- IPO Groepsstructuur Binnenland+buitenland Dochtervennootschap Bijhuis Joint ventures Aandeelhoudersovereen komsten Venture Capital, startups Sturen van corporate governance Regels Goed bestuur (Corporate Governance) Advies voorzitter RvB Comités: functionering en notulering, functioneren RvB Samenstelling RvB (man/vrouw/leeftijd) Management Comité Company Secretary Toepassing vergoedingssysteem: remuneratieverslag Nieuwe opdracht Overname/Beursgang /Beursexit Bescherming voorzien? Negotiaties : overname/ beursgang of exit Aanleveren due diligence documenten/info in het midden van de storm Vennootschapsstatuut of structuur statutenwijziging Reorganisatie: fusie, splitsing, overdracht bedrijfstak Risk management Samen met risico manager Intern controlesysteem Risico lijst met prioriteiten Regelmatige aanpassing en bespreking Opvolgen actieplan en beslissingen RvB Compliance Check op systeem Co-manager Watchdog 22

23 Blok 1. Klassieke opdracht Algemene vergadering: taken Voornamelijk voorbereiding AV Bijstand bij samenstellen bureau Anticiperen op mogelijke problemen Notulen 23

24 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten: Agenda Inhoud» te behandelen onderwerpen (cfr. sanctie art. 64 W. Venn.)» voldoende nauwkeurig en duidelijk: o voorstellen van besluiten? (cfr. genoteerde vennootschappen) o Varia» objectief en neutraal (niet beledigend voor derden)» nauwkeurige redactie met voorstellen van besluiten doet geen afbreuk aan normaal amenderingsrecht van elke algemene vergadering voor zover wijziging in het verlengde ligt 24

25 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Agenda Belang:» meer dan puur formalisme!» basisinformatie voor aandeelhouder (al dan niet deelnemen)» bepaalt bevoegdheid algemene vergadering (cfr. art. 64 W. Venn.)» invloed op vraagrecht (aard van de vragen) 25

26 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Mee te delen documenten andere documenten dan wettelijk voorgeschreven?» kan zinvol zijn om een goede voorbereiding van de besluitvorming mogelijk te maken» stukken die achtergrond informatie verschaffen bij de te nemen besluiten» raadzaam relevantie van een bepaald document voor een bepaalde beslissing aan te duiden 26

27 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Samenstelling van het bureau Niet zelf deel uitmaken van bureau Stemopnemers contacteren Voorbereiden aanwezigheidslijst 27

28 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Quorum en meerderheid Statutaire bepalingen» Strengere bepalingen» Beperking aantal stemmen per aandeelhouder Wettelijke beperkingen» Winstbewijzen (tenzij statutair)» Aandelen zonder stemrecht» Geschorste aandelen Aandeelhoudersovereenkomsten» Geldigheid stemovereenkomst 28

29 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Stemmen bij volmacht Voorwaarden» Statutaire uitsluiting niet mogelijk, reglementering wel» Volmacht voor één of meerdere vergaderingen mogelijk, evenals voor een bepaalde periode» NIET van onbepaalde duur» Onherroepelijke volmacht en blanco volmacht mogelijk Volmachthouder zelfde rechten als volmachtgever» Woord voeren» Stemmen (steminstructies mogelijk, maar niet vereist)» Vragen stellen (NIET schriftelijke vragen) 29

30 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Stemmen per brief Uitdrukkelijk statutair te voorzien en uit te werken Op basis van formulieren met aantal verplichte vermeldingen (o.m. identiteit aandeelhouder):» bewijsproblemen mogelijk (echtheid handtekening)» blanco stemmen per brief zijn nietig bij betwisting over geldigheid brief» beslissing algemene vergadering hierover vereist» bureau kan verifiëren maar niet definitief beslissen 30

31 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Elektronische algemene vergadering vanaf 01 januari 2012 = elektronische pendant stemming per brief eveneens statutair te voorzien en uit te werken, mits naleving van een aantal wettelijke voorwaarden:» vereiste rechtstreeks, gelijktijdig en onderbroken kunnen deelnemen» wijze van identificatie moet in statuten worden opgenomen (bv. elektronische handtekening, paswoord) in de praktijk technisch en juridisch moeilijk te organiseren 31

32 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Schriftelijke besluitvorming traditioneel beeld van de algemene vergadering als effectief beraadslagend college vaak voorkomende realiteit van de loutere consensus vergadering waar geen of een beperkte beraadslaging aan de besluitvorming voorafgaat (bv. bij een dochtervennootschap of bij een familiale vennootschap) dubbele unanimiteitsvereiste:» over toepassing schriftelijke besluitvorming» eigenlijke beslissingen NIET wanneer authentieke vorm vereist is formele voorafgaande bijeenroeping AV niet nodig 32

33 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Schriftelijke besluitvorming Informatieverplichting:» bestuurders en commissarissen informeren over genomen besluiten» evenals obligatiehouders, houders van warrants en andere certificaten (wordt vaak over het hoofd gezien) Vaak discussie over wijze van totstandkoming:» één document door iedereen ondertekend of een geheel van documenten waarop elke aandeelhouder afzonderlijk heeft getekend» inhoud moet het halen over de vorm Belangrijke (soms vergeten consequentie) van deze procedure is dat beslissingen kunnen genomen worden zonder medewerking, zelfs kennis, van de bestuurders!» = een uitdaging vanuit governance perspectief 33

34 Blok 1. Klassieke opdracht Aandachtspunten Notulen (dwingende) verplichting tot het opstellen van notulen» andersluidende statutaire bepaling of beslissing van de AV is voor vernietiging vatbaar» dit betekent niet dat ook de (andere) besluiten van de AV waarvoor geen notulen werden gemaakt aangetast zijn door een nietigheidsgrond» wezenlijk te beoordelen in licht van essentiële bewijsfunctie van notulen in principe onderhands, behalve bij statutenwijziging in notariële vorm» quid notulen opgesteld door notaris hoewel niet vereist (geen statutenwijziging)? 34

35 Blok 2. Sturen Corporate Governance Functioneren van Raad van Bestuur: Organisatie vergaderingen» data/plaats/telefoonconferentie» aanwezigheden/volmachten Documenten:» electronisch of hard copy» presentatie (lengte en duidelijkheid) Assisteren voorzitter RvB bij opstellen agenda Advies aan voorzitter RvB over verloop vergadering 35

36 Blok 2. Sturen Corporate Governance Advies over rol en positie RvB Beslissing of advies voor Algemene Vergadering? Onafhankelijkheid ten aanzien van aandeelhouders: van belang voor de vennootschap (uiteenlopende visies) Verhouding RvB (toezicht, strategie) en management: wie beslist wat? Ken uw plaats! Belangenconflict en rapportering 36

37 Blok 2. Sturen Corporate Governance Advies aan voorzitter RvB Agenda (bepaalt bevoegdheid van vergadering) Verloop vergadering (volgorde punten schorsing vergadering uitstel vergadering met 3 weken) Waarschuwing voor ernstige problemen die kunnen/zullen voorkomen» Hetzij binnen de Raad» Hetzij van buiten (aandeelhouders, managers, media) Nieuwe wetgeving of reglementering betreffende RvB/AV/bestuurder 37

38 Blok 2. Sturen Corporate Governance Respecteren regels Code Corporate Governance Verdeling taken tussen Raad en Comité s Samenstelling Comité s (onafhankelijke bestuurders) Vereiste rapporten en inhoud ervan (remuneratie, corporate governance, social responsability, etc.) 38

39 Blok 2. Sturen Corporate Governance Coach managers Karakters van de bestuurders Inhoud en vorm van hun presentaties Voorbereiding op vragen die zullen opkomen 39

40 Blok 2. Sturen Corporate Governance Self-evaluation of the Board Company Secretary dikwijls best geïnformeerd Helpen proces organiseren» Bestaande (commerciële) evaluatieprogramma s o op basis van reeks vragen o Puntenclassering van collega-bestuurder o Matematisch resultaat» Individueel geschreven bedenkingen/commentaren» Individueel onderhoud met voorzitter Mag geen check-the-box oefening worden of verliest zijn doel Resultaat: suggesties voor bijsturing/aanpassing 40

41 Blok 3. Herstructurering M&A - IPO Dataroom voorbereiden Uitschrijven prospectussen Coördinatie van aanlevering info Nagaan of juiste info verstrekt werd Nagaan of info niet tegengesproken wordt door reeds bestaande pv s, documenten. 41

42 Blok 4. Nieuwe opdracht Risk Management Risk identification Feedback Risk quantification qualification Decisions Actions Risk monitoring 42

43 Blok 4. Nieuwe opdracht Risico aard Risico omschrijving Niveau Proba biliteit Im pact actie Niveau aandacht Commercieel Niet bereiken van min sales targets opvolging cijfers wekelijks -motiveren sales -bijkomende training oranje Commercieel Personeel/HR Kwaliteit product Hoofdleverancier in moeilijkheden Risico onderbreking levering en productie Uitbreiden logistiek Personeel voor laden en lossen mogelijke staking Niet conformiteit met specificiteit. Onderzoek lopende, tussenkomst Ministerie voorraad verhogen - Alternatieve leveringsmogelijkheden onderbreking levering tijdelijk -inschakelen leveringen uit andere verdeelpunten -opzetten van stock beheer vanuit nieuwe locatie bijkomende tests -gedetailleerde toelichting voor ministerie -perscontacten voorbereiden voor slecht nieuws situatie Rood Oranje Strategisch Niet in staat om change blijvende aandacht voor groen Geel 43

44 Blok 4. Nieuwe opdracht Almost certain P R O B A B I L I T Y Likely Possible Unlikely Rare Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic IMPACT 44

45 Blok 4. Nieuwe opdracht Risk Management Company secretary? Samen met risk manager Intern controlesysteem Risico lijst met prioriteiten bepalen Regelmatig aanpassen en bespreken Opvolgen actieplan en beslissingen RvB 45

46 Blok 4. Nieuwe opdracht Compliance Zijn rol» verzekeren dat de entiteit in regel is met normen, wetten en reglementen waaraan ze onderworpen is.» De opvolging verzekeren van regels die voortvloeien uit de risk politiek en nagaan dat limitieten niet overschreden worden. Het gaat erom te verzekeren dat de processen een adekwate controle toestaan. 46

47 Blok 4. Nieuwe opdracht Compliance Co-managing:» Bescherming tegen insider information and trading o bescherming van insider information (verdachte periodes, triggering events, enz) o beperken van insider information: aandacht op trekken zelfs tijdens normale discussies» Geanticipeerd contact met het juridisch departement als er een vraag of onzekerheid bestaat ivm het toepassingsgebied of de toepassing van insider info and trading» Omkoperij en ongepaste voordelen (US policy bereikt ook Europese dochters en belangrijkse leveranciers)» Code of conduct voor werknemers in het algemeen (vb klokkeluider)» antitrust compliance policy: bescherming tegen en bepalen van verboden gedrag voor sales managers en monitoring van bestuurders 47 wanneer deze handelen met concurrenten.

48 Blok 4. Nieuwe opdracht Compliance Watchdog» Data privacy» Compliance met industry reglementering en codes (vb reclame, bouw, banken, )» Beschermt de belangen van de vennootschap tegen oneerlijke handelspraktijken (vb vennootschapsnaam, adres, logo)» Belangenconflicten o informatieprocedure o vermijden 48

49 Blok 4. Nieuwe opdracht Compliance Compliance Company secretary?» Samen met compliance officer of cumul van beide functies» Extern controlesysteem» Compliance policy o Samenvatting o Goedkeuring RvB» Regelmatig aanpassen en bespreken» Opvolgen actieplan en beslissingen RvB 49

50 D. Vaardigheden/Profiel/Houding Communicatie Tussen bestuurders naar aandeelhouders toegankelijk, duidelijk, geloofwaardig Discretie Veel informatie is persoonlijk of in vertrouwen meegedeeld Diplomatiek gevoeligheden kennen en weten aan te pakken 50

51 D. Vaardigheden/Profiel/Houding Onafhankelijk Groot potentieel voor conflictsituaties» Vereist goed beoordelingsvermogen» Inventiviteit om blokkering te kunnen doorbreken 51

52 D. Vaardigheden/Profiel/Houding Houding Pro-actieve instelling» Anticiperen is cruciale opdracht» Laat ook toe conflicten niet in openbaar te brengen Durven standpunt innemen» Ingaan tegen opinie bestuurders» Richting geven aan voorzitter over aanpak Maar, behoud onderscheid tussen adviseren en beslissen 52

53 D. Vaardigheden/Profiel/Houding Houding Crisis bestendig» Bewustzijn van 3 uitgangspunten bij (juridische) crisis: o Organisatie zal altijd zoeken naar een individuele, persoonlijke fout of schuldige o De RvB maakt geen fouten, management wel o Juridische dienst (General Counsel) moest het hebben geweten/meegedeeld/juist ingeschat» En toch: oplossing vinden tegen deze achtergrond 53

54 D. Vaardigheden/Profiel/Houding Houding Loyaliteit en goede trouw» Betrouwbare coach van o Voorzitter RvB o Management o vennootschap 54

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen

Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen De 7 elementen van een effectief corporate compliance programma Roland Notermans 17 maart 2017 Indien u vandaag met uw auto hier bent gekomen,

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Symposium SCGOP 27 augustus 2003

Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Prof. mr S.R. Schuit steven.schuit@allenovery.com I Het overzicht NL - UK - G - F Wat zijn de grote verschillen? (met name van belang voor institutionele beleggers) II

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam: adres:.. eigenaar van:. aandelen, en eigenaar van:. warrants van de vennootschap: vennootschapsnaam: maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Taxlab Four Faces of Tax

Taxlab Four Faces of Tax Taxlab 2017 Four Faces of Tax Prof. mr dr R. Russo De toekomst van HT Horizontaal Toezicht: elementen Riskmanagement/controlestrategie -Corporate Governance/ethiek -Formele aspecten en praktische uitwerking/ervaringen

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig.

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. 1 Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. De wordt opgericht onder de INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT Stap 1 Stap 2 Stap 3 - Gegev ens om de Sey chellen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam: adres: eigenaar van: aandelen, en eigenaar van: warrants van de vennootschap: vennootschapsnaam: maatschappelijke zetel: TiGenix

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VOLMACHT. Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 21 mei Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 21 mei Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Resilux NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 21 mei 2012 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten!

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Familie Bedrijf COMPLEXITEIT s:jgt Eigendom 2 Complexiteit Snoeien Complexiteit managen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -).. (volledig adres van de aandeelhouder)..

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond

Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Falend toezicht moet stoppen! Open Kennis Avond Gerard Mertens, hoogleraar financial management & governance Decaan Faculteit Management Wetenschappen Open Universiteit, Heerlen, The Netherlands Wanbeleid

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Oorspronkelijke versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 4 oktober 2007. Bijwerking goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 23 maart 2010. Aangepast naar aanleiding van

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ):

V O L M A C H T. en, te dien einde, als gevolmachtigde aan te stellen (zie instructie n 2 hieronder ): V O L M A C H T De ondergetekende (voor natuurlijke personen, naam, voornaam, beroep en woonplaats; voor rechtspersonen, maatschappelijke benaming, juridische vorm, zetel van de vennootschap, en identiteit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd.

In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR In uitvoering van artikel 2.1. van het Corporate Governance Charter van de vennootschap heeft de raad van bestuur zijn intern reglement vastgelegd. Dit intern reglement

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde)

VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE. Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) VAN DE VELDE NV LAGEWEG 4 9260 SCHELLEBELLE Ondernemingsnummer 0448.746.744 (Dendermonde) Notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 24 april 2013 OPENING VAN DE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 1.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 1. VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN GREENYARD FOODS NV VAN 19 SEPTEMBER 2014 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie