FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER"

Transcriptie

1 FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014

2 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten uit Leiden en omgeving. De ruim 700 medewerkers werken primair vanuit twee hoofdlocaties in de stad: ROC Leiden Lammenschans en ROC Leiden Centraal Station. ROC Leiden staat als leer- en werkomgeving midden in de samenleving. De school is geen educatief eiland, maar een bruisend centrum voor binnen en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. Uitgangspunt is dat ROC Leiden studenten en medewerkers optimaal ondersteunt bij het waarmaken van hun persoonlijke ambitie. Om dit doel te bereiken werkt ROC Leiden volgens 'Het Leids Onderwijs Model', een unieke eigen aanpak, waarbij de beroepscontext een belangrijke rol speelt. Deze beroepscontext wordt vormgegeven sámen met bedrijven en instellingen in de regio. Zo geeft ROC Leiden invulling aan haar visie op hedendaags onderwijs. In haar dagelijks handelen staan de begrippen vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid centraal. Deze kernwaarden waardeert en herkent ROC Leiden in haar medewerkers. ROC Leiden wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk maar hebben onderling een aantal aandachtsgebieden verdeeld. Het CvB is continu bezig met het verder professionaliseren en verbeteren van ROC Leiden. Een belangrijke stap hierin is het vormgeven van de rol van Concerncontroller binnen de organisatie. De Concerncontroller wordt rechtstreeks aangestuurd door het CvB en heeft als primaire aandachtsgebieden: Toezichthoudende rol op de financiën / schatbewaarder (Onderwijs)kwaliteit Proces- en informatiemanagement Risicobeheersing Visie op Concerncontrol ROC Leiden De Concerncontroller moet waarde toevoegen aan de organisatie, vanuit een onafhankelijke rol toetsend waarin hij/zij toeziet op de mate van in control zijn van ROC Leiden. De concerncontroller stelt zaken op basis van beleidskaders vast. Hij/zij analyseert, concludeert en stelt aanbevelingen op. Waarde toevoegen aan de organisatie betekent voor het CvB dat de Concerncontroller onder andere het Leids Onderwijs Model moet helpen te versterken. De activiteiten welke de Concerncontroller gaat ontplooien vanuit de bovengenoemde primaire aandachtsgebieden moeten ruimte geven én kaders stellen aan de pijlers onder het Leids Onderwijs Model: maatwerk, samen leren, werkplekleren en beroepsgericht opleiden. Verwacht wordt dat de Concerncontroller mee kan denken in de strategisch ontwikkeling van ROC Leiden en zich kan verplaatsen in onderwijskundige ontwikkelingen (ruimte geven). Anderzijds is hij/zij verantwoordelijk voor het onafhankelijk toetsen van de organisatie of voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving in de breedte van de bedrijfsvoering (kaders stellen). Deze dualistische inslag onderstreept dat weloverwogen gekozen wordt voor het type Concerncontroller. Profiel Concerncontroller Het profiel van de Concerncontroller kan getypeerd worden op grond van onderstaande figuur (spinnenweb). Op de uithoeken staan uiteenlopende accenten welke gegeven kunnen worden aan de controlfunctie waarbij de onderkant van het figuur de klassieke controlbenadering duidt. Vernieuwende accenten van de controlfunctie komen tot uitdrukking aan de linkerkant van het model op de gedrags- en cultuurkant van de organisatie en rechts op organisatieontwikkeling.

3 Fit voor volgende generatie 1.Responsive controller 5 Fit voor nieuwe organisatie 8.Duurzaamheidscontroller Manager business intelligence 7.Behavioural controller Strategisch partner 6.Risicocontroller 4.Businesscontroller 5.Financial controller Figuur 1: Spinnenweb functieprofiel van de controller De verschillende typeringen worden kort toegelicht: 1. De responsive controller: Signaleert strategische kansen en risico s voor de instelling. Neemt richting het management van de organisatie een proactieve en oplossingsgerichte houding aan. 2. De manager business intelligence: Vertaalt data naar stuurinformatie ter ondersteuning van de business en de strategie gericht op een betere performance. Relevantie en toegevoegde waarde zijn in dit verband sleutelbegrippen. 3. De strategisch partner: Brengt de externe omgeving in kaart en maakt een inschatting van kansen en risico s die impact hebben op de huidige strategie. Relevantie en toegevoegde waarde zijn ook hier sleutelbegrippen. 4. De businesscontroller: Stuurt met het management mee in de uitvoering van het primaire proces. De focus ligt op business support en waarde creatie. Wordt over het algemeen erg goed gewaardeerd door het management. 5. De financial controller: Is in feite het archetype van de hele beroepsgroep. Houdt zich bezig met traditionele kerntaken op het gebied van planning & control en interne en externe (financiële) verslaglegging. 6. De risicocontroller: Houdt zich bezig met governance, risk management en compliance. Verschaft de leiding van de organisatie assurance op deze terreinen. 7. De behavioural controller: Bevordert de effectiviteit door een actieve bijdrage aan een integer functioneren van de organisatie in gedrag en cultuur. Is gericht op soft controls, gedragsethiek en de tone at the top. 8. De duurzaamheidscontroller: Is in the lead voor corporate social responsibility. Neemt een actieve rol in triple-p reporting: Profit, People, Planet. Past ogenschijnlijk naadloos in het populaire duurzaamheidsdenken.

4 Plaats in de organisatie De Concerncontroller wordt rechtstreeks aangestuurd door het CvB en krijgt een positie binnen het Management Team van ROC Leiden. In operationele zin zal de Directeur Diensten nauwe afstemming onderhouden met de Concerncontroller daar waar het gaat om de strategische / tactische ontwikkelingen binnen het ROC. De Concerncontroller onderhoudt binnen de diensten in het bijzonder nauwe relaties met de Manager A&A. Deze manager is in operationeel/tactische zin verantwoordelijk voor o.a. het financieel beleid binnen ROC Leiden. Gezien de onafhankelijke positie van de concerncontroller wordt voorzien in een relatie met de raad van toezicht. Op basis van een door het college van bestuur vastgesteld controlplan informeert hij/zij twee keer per jaar in een reguliere vergadering de raad van toezicht over de resultaten. De concerncontroller heeft naast de onafhankelijk toetsende rol een belangrijke adviesrol (gevraagd en ongevraagd) binnen de organisatie. Hij/zij dient toe te zien op de integrale werkwijze binnen het ROC, passend binnen de daarvoor gestelde kaders. Vanuit Concerncontrol worden de uitgangspunten en richtlijnen vastgesteld (richten), van de overige managers wordt verwacht dat zij hier invulling en opvolging aan geven onder verantwoordelijkheid van de Directeur Centrale Diensten (inrichten en verrichten) en daar waar het onderwijs betreft de directeur Onderwijs. Figuur 2: Organogram Centrale Diensten in samenhang met Concerncontrol

5 Vakinhoudelijke competenties: De kandidaat beschikt tenminste over de volgende vakinhoudelijke competenties e/o ervaring: Afgeronde academische opleiding (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, econometrie) of RA Ervaring met complexe bekostigingssystematieken Gedegen kennis van planning en control en governance vraagstukken Kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijs Ervaring met verandermanagement Gedragscompetenties: De kandidaat beschikt tenminste over de volgende gedragscompetenties: Goed in staat tot samenwerken, netwerken en verbinden Beschikt over de vaardigheden om concern control binnen de gehele organisatie stevig en herkenbaar te positioneren Is toegankelijk, vakkundig en heeft een ondernemende instelling Beschikt over organisatiesensitiviteit Is nadrukkelijk politiek-bestuurlijk sensitief en is in staat zich voort te bewegen in een grote complexe organisatie Beschikt over uitstekende analytische vaardigheden en adviesvaardigheden op directie- en bestuursniveau Arbeidsvoorwaarden: ROC Leiden biedt in beginsel een arbeidsvoorwaardenpakket conform schaal 14 CAO Beroepsonderwijs aan afhankelijk van ervaring en geschiktheid. De Concerncontroller wordt in eerste instantie benoemd voor de periode van 2 jaar. Procedure: Bij de werving en selectie laat ROC Leiden zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Hierbij wordt de ter zake vastgestelde procedure gevolgd. Solliciteren kan via onze website: Contactpersoon: - drs. Maarten Aardoom, telefoon: drs. Philippe de Jong, telefoon:

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

CONTROLLERS FIT FOR THE FUTURE STARTREKKIN ACROSS THE UNIVERSE

CONTROLLERS FIT FOR THE FUTURE STARTREKKIN ACROSS THE UNIVERSE Ontwikkeling financiële functie: CONTROLLERS FIT FOR THE FUTURE STARTREKKIN ACROSS THE UNIVERSE De Vereniging van Registercontrollers (VRC) bestaat 25 jaar en stond tijdens het VRC Midzomer Event op 19

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid.

consultancy s d m c Klant Maakt samen met de klant (van uitvoering tot RvB) de klantvraag concreet. Heldere klantvraag. Mate van Klanttevredenheid. Wij komen graag in contact met een Manager Customer Intelligence Opdrachtomschrijving: De manager Customer Intelligence krijgt de opdracht om het data voor de Customer Intelligence Analyse omgeving in

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

De nieuwe controller heeft hard én soft skills

De nieuwe controller heeft hard én soft skills De nieuwe controller heeft hard én soft skills De term de nieuwe controller heeft u wellicht al vele malen gehoord en deze roept misschien een déjà vu gevoel bij u op. Toch openen wij langs deze weg nogmaals

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie