ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)"

Transcriptie

1 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) Dienstenaanbod Geassocieerde leden NVP ESG is een niet meer weg te denken aandachtsgebied voor participatiemaatschappijen en hun portefeuilleondernemingen. Het gaat niet alleen om risicomanagement maar ook om waardecreatie. Duurzaam investeren betekent vooral het integreren van alle ESG-factoren - zoals energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, veiligheid en gezondheid - in beslissingen en activiteiten in alle fases van het investeringsproces. Een aantal geassocieerde leden van de NVP houdt zich intensief met dit onderwerp bezig en heeft een aantal diensten die voor u als participatiemaatschappij of portefeuilleonderneming relevant kunnen zijn. De NVP heeft deze geassocieerde leden gevraagd kort en bondig hun dienstenaanbod te beschrijven. In dit memo treft u in alfabetische volgorde de mogelijkheden aan. Met deze bijdrage hopen wij u een handzaam overzicht te geven om een nog meer gestructureerde aanpak op dit terrein te bewerkstelligen.

2 Inhoudsopgave pag. Cataly Partners 3 Environ 4 EY 5 Holland Integrity Group 6 KPMG 7 KplusV 8 PwC 9 Tauw 10 2

3 Cataly Partners Cataly Partners verleent een pakket Environmental, Social and Governance (ESG) diensten. Resultaat is onderbouwing waarde, waardecreatie voor aandeelhouders, maatschappij en milieu, lagere transactiekosten, optimale bedrijfsvoering / performance en transparante communicatie. Belangrijke elementen zijn inbedding in de bedrijfsvoering, ontwikkeling specifieke KPI s, integratie in de rapportage en de keten waarin de onderneming (stakeholders) werkt. ESG-referenties en best practices van Cataly Partners: Nulmeting op basis van internationale ESG-standaarden (ISO , GRI, ILO, OECD) Due Diligence & Liability Assessments als support rondom transacties en opvolging van aanbevelingen na de transactie; Begeleiding verduurzamen inkoop (ketenbeheer en leveranciersbeoordeling); ESG reputatie management en stakeholder dialoog en analyses; Workshops Impact & Inspiratie voor management / leadership; Geïntegreerde ESG-verslaglegging voor heldere communicatie; Integratie van ESG in bestaande managementsystemen, voor verbetering van de bedrijfsvoering; (doelstellingen, processen, risico profielen); Begeleiden invoering internationale ESG-standaarden (e.g. ISO ) voor compliance en transparantie; Business Balance Review, een semi-kwantitatief toetssysteem van Cataly Partners op basis van internationale normen o.a. van UN en ISO. De methode is samen met VBDO gevalideerd door toetsing van AEX bedrijven (rapportage op verzoek beschikbaar) voor transparantie; Consultancy, interim management en assessments voor de aspecten Human Rights, Consumer issues, Diversity, Environmental impact, Stakeholder Value, Stakeholder Involvement, Fair Operating Practices en risico-management. Diensten voor private bedrijven waaronder SmallCap en MidCap bedrijven en de portefeuille van financiële eigenaren (lees NVP leden). ESG-activiteiten zijn onderdeel van de volledige omvang van onze adviesopdrachten. Desgewenst verstrekken we gaarne nadere bureau-informatie en referenties. Management Team: Rob Gores Managing Partner Ben van Steijn Managing Partner Herbert Eppinga Manager Bureaugegevens: Website Anita Moerkerken Bureaucoördinator 3

4 Environ Als onderdeel van een internationaal milieu-en gezondheidswetenschappelijk adviesbureau, helpt ENVIRON Netherlands haar klanten om de juiste balans te vinden tussen gezondheids- en milieu belangen en zakelijke doelstellingen. Wij helpen klanten onder meer met het ontwikkelen en implementeren van duurzame strategieën en het maatschappelijk verantwoord ondernemen door het borgen van goede communicatie en vertrouwen tussen bedrijven en stakeholders. Gezondheidswetenschappen Wij hebben ongeëvenaarde ervaring in het evalueren van veiligheid en doeltreffendheid van producten in een grote range aan industrieën; het beoordelen van gezondheidsrisico s gerelateerd aan bijvoorbeeld beroepsmatige of milieu gerelateerde blootstelling aan chemicaliën. Bodemonderzoek en sanering Historisch en verkennend onderzoek, nader- en saneringsonderzoek, ontwerp en implementatie van een saneringssysteem. Ondersteund door strategische planning, locatie- of product specifieke risicoanalyses, data verzameling, en het vertegenwoordigen van klanten bij bevoegd gezag en andere partijen. Broeikas gas emissie management Diensten gerelateerd aan de technische en commerciële aspecten van klimaatverandering en het beheer van broeikas gas emissies, waaronder het inventariseren van emissies, emissiehandel en ontwikkelen van bedrijfsstrategieën. Energie management ENVIRON adviseert klanten over energie efficiëntie, en voert energie audits uit voor het verbeteren van energie efficiëntie. Wij ontwikkelen en demonstreren technologieën die brandstof efficiëntie verhogen, ruimte bieden voor het terugwinnen van warmte en de uitstoot van broeikas gassen minimaliseren. Milieukundige en Arbo due diligence Diensten gericht op het identificeren van mogelijke aansprakelijkheden op gebied van gezondheid, veiligheid en milieu gerelateerd aan industriële, commerciële en residentiële terreinen. Vaak gelieerd aan transacties variërend in grootte van kleine Greenfield s tot grootschalige terreinen in vrijwel elke industriële sector. Milieu en Arbo management Strategische milieu en bedrijfsrisico beheer programma s, implementatie van management systemen inclusief ISO 14001, OHSAS Monitoring en beheersing luchtkwaliteit ENVIRON assisteert bij strategische planning en biedt ondersteuning bij geschillen. Tevens zijn wij in staat om complexe luchtkwaliteitsmodellen en meteorologische, emissie en statistische modellen te ontwerpen en toe te passen. Naleving regelgeving inzake chemicaliën en product stewardship Technische en strategische dienstverlening voor het beheersen van risico s gerelateerd aan chemicaliën en producten door de distributieketen. We assisteren bij product registratie in het kader van bijv. REACH of product stewardship. Naleving wetgeving en IPPC ENVIRON helpt bedrijven met het evalueren en implementeren van naleving van wettelijke eisen op diverse niveaus, inclusief Pollution Prevention and Control (PPC) implementatie. Water en afvalwater beheer ENVIRON levert innovatieve oplossingen en ongeëvenaarde service van deskundigen op het gebied van sediment, water en industrieel afvalwater management. WEEE, RoHS en eco-design Wij bieden ondersteuning aan business to business producenten, en adviseren inzake de vereisten volgend uit EU richtlijnen, inclusief beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur, product ontwerp reviews, trainingen en cursussen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Contactpersoon: ENVIRON Netherlands B.V. Hooikade 13, 2627 AB Delft Tel Marianne Wilton: 4

5 EY Bij verantwoord beleggen staat ESG investing voorop: de belegger combineert de financiële doelstellingen met doelstellingen op het gebied van maatschappij, milieu, sociaal en corporate governance. Dit vraagt om verdere inbedding van ESG investing in control frameworks van Asset Managers. EY is actief betrokken bij organisaties als de UN PRI en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling om de meest recente inzichten op dit gebied met u te delen en u te ondersteunen bij succesvol ESG beleid Assurance: Assurance bij duurzaamheidsverslaggeving, ESG impact rapportage, UN PRI compliance of geïntegreerd jaarverslag Audit readiness Bewustwording: Stakeholder analyse en dialoog Media analyse en sector trends Inspiratiesessies Strategie: Ontwikkelen en ondersteunen bij het definiëren van ESG visie, ambitie, beleid, doelstellingen en bijbehorende KPI s ESG haalbaarheidsstudie en risicoanalyse Materialiteitsanalyse ESG scenarioplanning Verslaggeving: Ontwikkelen, adviseren en evalueren van een duurzaamheidsverslag (o.a. GRI-richtlijnen en Integrated Reporting) Peer benchmarking Implementatie: ESG due diligence Impactmeting van ESG beleid Meting portfolio impact/hot spots Toepassing van UN PRI en Equator Principles Assessment van waardecreatie voor Integrated Reporting ESG management systeem Contact EY Wilt u meer weten over onze ESG dienstverlening? Advisory en Assurance: Remco Bleijs Hugo Hollander Strategisch advies en impactmeting: Marieke Gombault Risk en Performance Improvement: Rianne Vedder 5

6 Holland Integrity Group Holland Integrity Group is het toonaangevende, onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van compliance, governance, integriteitszaken en complexe fraudeonderzoeken. Opdrachtgevers zijn banken, participatiemaatschappijen, verzekeraars, woningcorporaties en overheidsinstellingen. Holland Integrity Group maakt deel uit van een internationaal netwerk van onderzoeks- en adviesbureaus. Holland Integrity Group onderscheidt zich door een multidisciplinaire benadering, waarbij ervaren deskundigen met een financiële, juridische, operationele en technische achtergrond kennis combineren om onderzoek uit te voeren, advies te geven en de weerbaarheid van organisaties tegen integriteitsinbreuken te vergroten. Diensten die aangeboden worden zijn onder meer: Opstellen, implementeren en auditen van beleid en procedures op het terrein van integriteit, compliance (inclusief sanctiewetgeving), Governance, anti-witwasbeleid, anti-fraudebeleid, safety & security en ICT. Het uitvoeren van (deel)onderzoeken in het kader van financial, legal, social en environmental due diligence. Het uitvoeren van integriteitonderzoeken naar (potentiële) cliënten, medewerkers en zakenrelaties. Het onderzoeken en evalueren van (potentiële) meldingen van ongewenst gedrag, ongebruikelijke transacties en andere incidenten. Het trainen van medewerkers, bestuurders en toezichthouders. Contactpersonen: Hessel van Bruggen (Managing Partner) Frank Erkens (Managing Partner) Adres: Kingsfordweg GR Amsterdam

7 KPMG Working with you to build long-term value: Introducing KPMG s Sustainability services for Private Equity sector. KPMG Sustainability is the leading sustainability advisory provider in The Netherlands, with a history of over 25 years in environmental consulting and over 15 years of experience with sustainability in its broadest sense. We have worked with many multinationals with a team of 35 professionals who are fully dedicated to the topic. We connect our deep understanding of the issues for sectors and companies with thorough thought leadership and a business lens on ESG. Within the NVP we are a member of the ESG Committee. KPMG Sustainability professionals work with national and international Private Equity firms in the arena of ESG management. On the basis of our 10 year experience with responsible investing, KPMG is one of the pioneers of ESG consulting in the Private Equity sector. We focus on implementing robust ESG strategies at the GP/LP level, managing ESG risks and opportunities and reporting on them effectively to build long-term value for you and your portfolio companies. We combine this with close co-operation with KPMG s Corporate Finance team. Below we provide you with an overview of our services, which we would be pleased to further discuss with you to tailor to your needs. For further information please contact: Wim Bartels, Lars Kurznack or Catharine van Wijmen at Fund Raising Investor mapping, analysis and engagement ESG story development Peer benchmark assessment Acquisition ESG due diligence Future value calculation target companies ESG risk & opportunity screening guidelines and toolkits development Assessment of exposure target companies to ESG risks and opportunities including quantifying risks and opportunities in financial terms Exit ESG integration in exit strategies Valuing ESG initiatives IPO and company readiness assessment and action plans in relation to ESG topics Investment monitoring Identification and assessment of opportunities to cut costs, develop profitable new business models and strengthen brand and corporate reputation at portfolio companies Review exposure of whole portfolio to ESG risks and opportunities ESG Target setting and performance measurement ESG training & capacity building ESG vision & strategy development & reporting ESG vision/ambition development ESG strategy and policy development ESG policy & process redesign Guidance on internal and external reporting Assurance of ESG reports 7

8 KplusV KplusV is al 30 jaar actief als katalysator voor ondernemers en investeerders. De rol die wij vervullen is die van verbinder als het om financiering voor ondernemers gaat. Dat doen we twee kanten op: We begeleiden (innovatieve) starters en groeiers in/naar verschillende samenwerkings- en netwerkconstructies, van microkredieten voor schaalbare starters tot informal investors voor hightech initiatieven, spin-offs en ESG investeringen. We begeleiden bedrijven en( individuele) investeerders bij het vinden van gezonde investeringsmogelijkheden en/of het opzetten van duurzame constructies via bijvoorbeeld specifieke netwerken en fondsen (investment management). KplusV onderscheidt zich door de combinatie van het goed kunnen voorselecteren en begeleiden van ondernemers en ondernemingen richting mogelijke investeerders met het vinden van de juiste randvoorwaarden, focus en partijen voor investeerders. Daarnaast onderscheidt KplusV zich door beheer en uitvoering van de 'Ondernemers Radar', 's Nederlands meest actuele en meest uitgebreide database van innovatieve, schaalbare ondernemingen, ingedeeld naar sectoren, regio's en ESG indicatoren. Op het specifieke vlak van ESG verleent KplusV de volgende diensten: Begeleiding van ondernemers bij het uitwerken, vormgeven en doorvoeren van ESG beleid in hun onderneming; Screenen van een onderneming op de voor beleggers en investeerders belangrijke pijlers: - Active ownership: dialoog zoeken, stemrecht gebruiken ( engagement ); - Uitsluitingen: niet beleggen in bijvoorbeeld illegale wapens (clusterbommen), drugs, porno-industrie en gokwereld; - ESG -integratie bestuurlijke, milieu- of sociale criteria worden integraal meegenomen in het beslissingsproces; - Thema-beleggingen zoals beleggen in een klimaatfonds, waterfonds of duurzame energie Scouting en screening van ondernemingen die moeten voldoen aan een specifiek investeringsprofiel; Ondersteunen van ondernemingen bij het vinden en opzetten van strategische allianties om ESG factoren te versterken; Opzetten van (revolverende) fondsen met een specifiek profiel en ESG doelstelling (zoals bijvoorbeeld Topfonds Gelderland); Fondsbeheer, inclusief fondsen met een ESG doelstelling (zoals bijvoorbeeld het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland); Adviseren van bestuurders van overheden over het inzetten van ESG-instrumenten; Uitwerken van routekaarten voor verduurzaming van bedrijven, sectoren en regio's. Contactpersonen: Hendrik van der Meulen, partner Sascha Bloemhoff, organisatieadviseur Bureaugegevens: locatie Arnhem: Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Tel Locatie Amsterdam: Science Park 402, 1098 XH Amsterdam Tel

9 PwC Responsible investment: creating value from Environmental, Social and Governance issues The Private Equity industry response to the responsible investment agenda is evolving rapidly. The Private Equity industry found that this trend looks set to continue in the near future with increased focus on responsible investment activities. Managing environmental, social and governance issues can create value, but far fewer are attempting to measure and value environmental, social and governance improvements. Over the coming years, demonstrating the value of a responsible investment approach will remain a key challenge for the industry. PwC supports Private Equity clients in tackling the challenges of valuing and measuring its responsible investment activities and support our clients in the key issues arising. PwC understands the private equity industry We offer services to support Private Equity houses/funds to establish central ESG strategies, policies and procedures. We also provide support throughout the deal cycle from the pre-acquisition stage, through the deal and the hold period, to the exit phase. PwC understands ESG issues Our Sustainability & Integrated Reporting team has expertise in a wide range of ESG issues from renewable energy and biodiversity to responsible financing and inclusive business. This allows us to help our clients with services as diverse as carbon neutrality, ethical supply chains, sustainability reporting and socio-economic impact assessments. PwC developed 11 modules to support Private Equity investors: Focused on the Investment - ESG due diligence support On-line ESG screening tool Focused on the Private Equity House - ESG strategy & policy ESG investment procedures Tools for ESG policy implementation ESG training & awareness ESG compliance Focused on the Private Equity Fund Portfolio review/assessment of ESG risks and opportunities Detailed ESG support for portfolio company ESG reporting framework development ( including KPIs) Focused on the Exit - ESG readiness for exit review Our team would be keen to discuss in more detail our experience and approach. Contactpersoon: Robert van der Laan, Partner Sustainability & Integrated Reporting Tel: +31(0)

10 Tauw ESG (Environmental, Social & Governance) is een afkorting die gebruikt wordt bij investeringspartijen om een reeks van niet-financiële overwegingen te relateren aan duurzame ontwikkeling, environmental stewardship, sociale innovatie en goed bestuur. De belangrijkste aspecten staan ook bekend als People Planet Profit. De afgelopen jaren is het belang van ESG sterk toegenomen en gekoppeld aan financiële resultaten van bedrijven en investeringen. ESG management genereert toegevoegde waarde op basis van het integraal aanpakken van risicomanagement en kansen, kostenbesparingen en winstgroei, optimale productiviteit en innovatie, merkversterking en acceptatie, toegang tot markten en kapitaal. De focus ligt niet meer alleen bij de financiering, maar veel sterker op de waardecreatie door actieve operationele bemoeienis met de bedrijven in de portefeuille. Vele partijen, waaronder General Partners en Limited Partners, onderschrijven: United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) en scheppen daarmee hoge verwachtingen ten aanzien van het Triple Bottom Line management van fondsmanagers. Tauw-advisering en Private Equity PE-partijen erkennen Tauw als een gerenommeerde adviseur voor het doorlichten, beoordelen en kapitaliseren van de milieuprestaties en risico s van potentiële acquisities. Tauw heeft de uitgangspunten van ESG (en equivalenten) geïntegreerd in de onderzoeksmethodiek en beoordeling van risicofactoren in de context van Life Cycle Site Management. Tauw beperkt zich niet tot de standaard, maar beoordeelt ook risicoaspecten, die weliswaar extern zijn, maar die wel invloed hebben op de prestaties van een bedrijf. Tauw-adviseurs slaan bruggen, maken gebruik van hun expertise, kennis, ervaring op de werkvloer, die te verbinden met de bestuurskamer en aandeelhouders met de focus op het bereiken van het beste resultaat. Tauw beoordeelt ook factoren zoals de letterlijke en natuurlijke omgeving, veiligheidsrisico s, belanghebbenden, leveranciers/waardeketen, specificaties van opdrachtgevers. Het beleid en strategie van het bedrijf met betrekking tot duurzame ontwikkelingen en daadwerkelijke uitvoering refereren we aan wat gebruikelijk is in de markt. Basisprincipes van Cradle-to-Cradle, product-life-cyclemanagement, of uitgangspunten van de circulaire economie zijn ontwikkelingen, waarop toekomstbestendigheid van bedrijven wordt beoordeeld. De 7-stappenroutekaart is het kompas; de breedte van onze diensten en adviezen zijn afhankelijk van de ambities en overeengekomen systeemgrenzen. ESG volgens een structurele aanpak; de gesloten kringloop als routekaart 0. Quick scan ter bepaling van uitgangspunten en voorlopige status 1. Van bewustwording naar bewustzijn 2. Toegepast beleid & strategie (visie, missie, waarden, doelen, strategie en uitvoering) 3. Nul-statusonderzoek ( nu ), als basis voor opstellen eisen en doelen voor de toekomst 4. Actieplan: route naar duurzaamheid, meerjarenplan en jaarprogramma s 5. Milieu- en duurzaamheidmanagement (structuur) 6. Operational Excellence, prestaties en continuïteit 7. Rapportage volgens GRI (Global Reporting Initiative) Contact: T M T M

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017

Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen. 7 september 2017 Impact Investing: Hoe positieve impact op maatschappij te vergroten met beleggingen 7 september 2017 9 elementen van effectief beleggen met impact Risico-rendement profiel portefeuille, strategische context

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

Publieke verwachtingen (1) Grote ondernemingen zouden moeten op zodanige wijze moeten opereren dat hun producten het milieu niet schaden 81%

Publieke verwachtingen (1) Grote ondernemingen zouden moeten op zodanige wijze moeten opereren dat hun producten het milieu niet schaden 81% GLOBAL SERVICE / INDUSTRY KPMG GLOBAL SUSTAINABILITY SERVICES Duurzaam vermogensbeheer vanuit het perspectief van overheden Utrecht, Karel V, 18 december 2006 ADVISORY Floris Lambrechtsen Agenda Doel van

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen

VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV. geen. geen VGZ verantwoord beleggingsbeleid in vergelijking met Code Duurzaam Beleggen VVV Code Duurzaam Beleggen VvV onderdeel inhoud verschil artikel 1 De Code Duurzaam Beleggen opgesteld door het Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders?

Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Duurzaam beleggen Een nieuwe rol voor investeerders? Carolus van de Ven Hoofd vermogensadvies 18 december 2006 Agenda - Definitie duurzaam beleggen - Hoofdvormen - Historie / Huidige situatie - Corporate

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Integrating sustainability information into the investment process ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Content Introduction Gathering of information ING sustainability

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Even voorstellen. Ton Wessels. Telefoon 010 2018 425 Mobiel 065 2560 815 E-mail adres ton.wessels@lr.org

Even voorstellen. Ton Wessels. Telefoon 010 2018 425 Mobiel 065 2560 815 E-mail adres ton.wessels@lr.org Even voorstellen Naam Functiegebied Werkzaam Ton Wessels Business Development & Sales LRQA te Rotterdam Telefoon 010 2018 425 Mobiel 065 2560 815 E-mail adres ton.wessels@lr.org Website www.lrqa.nl/mvo

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0

Van Risicomanagement naar Waarde Creatie. Duurzaam Inkopen 3.0 Van Risicomanagement naar Waarde Creatie Duurzaam Inkopen 3.0 Content Wie zijn wij Verdwaald in het woud Duurzaamheid gedefinieerd Drijfveren duurzaamheid Duurzaam inkopen De reis naar waardecreatie FIRmus

Nadere informatie

Ethiek en management-systematiek

Ethiek en management-systematiek Responsible Care Deze presentatie wat is Responsible Care (Global Charter) Relatie met operationele veiligheid In de chemie VCA en VCO Enkel k l aanbevelingen Bert Zandvoort Coordinator Masterclass Veiligheid

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN)

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) 6e Sustainability Congres 17 maart 2005 Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) Programma Voorstel voor ISO Guidance on Social Responsibility Resultaten eerste vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie. Waarom deze guide? Hoe is deze tot stand gekomen? Inhoud van de guide: Self-assessment tool. Lancering

Inhoudsopgave. Introductie. Waarom deze guide? Hoe is deze tot stand gekomen? Inhoud van de guide: Self-assessment tool. Lancering Inhoudsopgave Introductie Waarom deze guide? Hoe is deze tot stand gekomen? Inhoud van de guide: Policy Investment Management Transparantie Self-assessment tool Lancering www.vbdo.nl 2 VBDO Vereniging

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn Zet goede bedoelingen om in goede acties Ingeborg Boon NEN met dank aan Hans Kröder 1 Europees: 30 leden Wereldwijd: 159 leden ruim 60 jaar 18.000 publicaties Missie:

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification BUSINESS ASSURANCE Next Generation Risk Based Certification DNV GL Relatiedag - 11 november 2014 Albert Zwiesereijn 2014-06-05 1 SAFER, SMARTER, GREENER Albert Zwiesereijn 37 jaar Voor DNV GL Officier

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

De benchmark geanalyseerd

De benchmark geanalyseerd Datum 21-05-2015 1 De benchmark geanalyseerd Master studies naar de uitkomsten van de Transparantie Benchmark Allard Hibma MSc Prof. dr. Dick de Waard Datum 21-05-2015 2 Agenda Introductie Toelichting

Nadere informatie

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL HISTORIE ECFG is sinds 2008 een onafhankelijke, zelfstandige en private fondsmanager en voert tevens een corporate

Nadere informatie

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant

Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Themabijeenkomst - De commissaris 3.0 als opdrachtgever van de accountant Piet Klop RA MGA Rotterdam, maandag 28 november 2011 De Rotterdamse havenbaron en politicus Lodewijk Pincoffs speelde een belangrijke

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen Secretaris NEN Nederlandse normcommissie MVO en Expert in de ISO-werkgroep voor Social Responsibility SER-congres Internationaal MVO ISO 26000-

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de praktijk Anouk Van de Meulebroecke - slidingdoors 1994-1999: Bio-ingenieur milieutechnologie (UGent) 1999-2000: MSc. in environmental management & sanitation

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties

Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence De weg naar een professionele bedrijfsvoering van woningcorporaties Drive for Excellence Woningcorporaties zien zich geconfronteerd met veel veranderingen die invloed hebben op de

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015 Materialiteit en waardecreatie Jos Reinhoudt 21 mei 2015 JOS REINHOUDT MVO Nederland Speerpuntonderwerpen: Transparantie Stakeholderdialoog Impact MVO Trendrapport 2015 j.reinhoudt@mvonederland.nl @JosReinhoudt

Nadere informatie

MVO-Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen. Het belang van ketensamenwerking.

MVO-Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen. Het belang van ketensamenwerking. MVO-Event Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen. Het belang van ketensamenwerking. Bernard MAZIJN Brussel, 26 januari 2012 Problemen in de keten. Soms in de media

Nadere informatie

Duurzaamheid in private equity waardecreatie door esg

Duurzaamheid in private equity waardecreatie door esg Hoe ondersteunt de NVP haar leden op ESG-gebied? In 2011 heeft de NVP een ESG (Environmental Social & Governance) adviescommissie opgericht, bestaande uit Caroline Huyskes (Egeria), Ad van den Ouweland/Jesse

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA ISO 45001 Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA overheid industrie vakbonden NGO s consumenten consultancy/ wetenschap Missie: het kennisnetwerk op gebied van normontwikkeling en normtoepassing

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Contract Management Dag 2015

Contract Management Dag 2015 Contract Management Dag 2015 De relatie maakt de prestatie DEEL 2; Contract Management bij industriële onderhouds contracten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een betere nachtrust? Contract Management Herman

Nadere informatie

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker)

Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Van bedrijven voor bedrijven Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV voor U? (inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker) Samen optrekken voor continue verbetering veilige en gezonde

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

IIA Strategy

IIA Strategy IIA Strategy 2016-2020 A. Professionalism: IIA NL will further increase professionalism, by enabling and providing learning, development and career path guidelines, by offering thought leadership and best

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE

SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO 20400 ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE LID NEN-NORMCOMMISSIE ISO 20400 VOORZITTER NEN-NORMCOMMISSIE ISO 20400 NETWERKMANAGER NEVI - KENNISMANAGER/TRAINER NEVI \ NEVI values

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

The Clients Revolution Advocatenkantoor van de 21 eeuw. Rob Faasen

The Clients Revolution Advocatenkantoor van de 21 eeuw. Rob Faasen The Clients Revolution Advocatenkantoor van de 21 eeuw Rob Faasen Law firm of the 21st century Wat is in 2 jaar gewijzigd? Is de recessie de perfecte storm? De recessie is een uitstekende katalysator;

Nadere informatie

Contract- en Leveranciersrelatie management

Contract- en Leveranciersrelatie management Contract- en Leveranciersrelatie management Cees Johan Klopper Purchaser Theorie en praktijk bij Essent Inhoud Essent Actueel Essent Procurement Leveranciersrelaties Contractmanagement Leveranciersrelatiemanagement

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

RebelGroup Financiering van startende ondernemingen Discussie Werkgroep Groene Chemische Bouwstenen Biobased Delta

RebelGroup Financiering van startende ondernemingen Discussie Werkgroep Groene Chemische Bouwstenen Biobased Delta RebelGroup Financiering van startende ondernemingen Discussie Werkgroep Groene Chemische Bouwstenen Biobased Delta Arno Panis Delft, 27 oktober 2016 1 Rebel: De Impact Consultant Page 2 Rebel: Is a leading

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL

INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INTRODUCTIE 2016 CORPORATE FINANCE BUSINESS DEVELOPMENT INVESTMENT SERVICES VENTURE CAPITAL INHOUDSOPGAVE I. Introductie I. Visie ECFG II. Historie III. Activiteiten IV. Waarom ECFG? V. Wie zijn wij? II.

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie

I T S X. Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie I T S X Understanding the Tools, the Players and the Rules Informatiebeveiliging, IT Audit & Compliance, Security as a Service, Risicomanagement, Educatie Voorwoord Ralph Moonen Arthur Donkers Mijn naam

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Inrichten Architecture Governance Equens

Inrichten Architecture Governance Equens Inrichten Architecture Governance Equens Peter Droppert Equens SE Enterprise Architect 2011 Equens SE Peter.Droppert@nl.equens.com +31625199782 V4 20111110 Governance @ Equens 2 Agenda Architecture Governance

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen

Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen Governance University -EGC: Compliance voor commissarissen De 7 elementen van een effectief corporate compliance programma Roland Notermans 17 maart 2017 Indien u vandaag met uw auto hier bent gekomen,

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt maken? Energiebesparend investeren en energiespaarcontracten Kurt Detavernier Copyright Siemens Ltd 2008 Building Technologies Our approach during

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie