ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)"

Transcriptie

1 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) Dienstenaanbod Geassocieerde leden NVP ESG is een niet meer weg te denken aandachtsgebied voor participatiemaatschappijen en hun portefeuilleondernemingen. Het gaat niet alleen om risicomanagement maar ook om waardecreatie. Duurzaam investeren betekent vooral het integreren van alle ESG-factoren - zoals energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, veiligheid en gezondheid - in beslissingen en activiteiten in alle fases van het investeringsproces. Een aantal geassocieerde leden van de NVP houdt zich intensief met dit onderwerp bezig en heeft een aantal diensten die voor u als participatiemaatschappij of portefeuilleonderneming relevant kunnen zijn. De NVP heeft deze geassocieerde leden gevraagd kort en bondig hun dienstenaanbod te beschrijven. In dit memo treft u in alfabetische volgorde de mogelijkheden aan. Met deze bijdrage hopen wij u een handzaam overzicht te geven om een nog meer gestructureerde aanpak op dit terrein te bewerkstelligen.

2 Inhoudsopgave pag. Cataly Partners 3 Environ 4 EY 5 Holland Integrity Group 6 KPMG 7 KplusV 8 PwC 9 Tauw 10 2

3 Cataly Partners Cataly Partners verleent een pakket Environmental, Social and Governance (ESG) diensten. Resultaat is onderbouwing waarde, waardecreatie voor aandeelhouders, maatschappij en milieu, lagere transactiekosten, optimale bedrijfsvoering / performance en transparante communicatie. Belangrijke elementen zijn inbedding in de bedrijfsvoering, ontwikkeling specifieke KPI s, integratie in de rapportage en de keten waarin de onderneming (stakeholders) werkt. ESG-referenties en best practices van Cataly Partners: Nulmeting op basis van internationale ESG-standaarden (ISO , GRI, ILO, OECD) Due Diligence & Liability Assessments als support rondom transacties en opvolging van aanbevelingen na de transactie; Begeleiding verduurzamen inkoop (ketenbeheer en leveranciersbeoordeling); ESG reputatie management en stakeholder dialoog en analyses; Workshops Impact & Inspiratie voor management / leadership; Geïntegreerde ESG-verslaglegging voor heldere communicatie; Integratie van ESG in bestaande managementsystemen, voor verbetering van de bedrijfsvoering; (doelstellingen, processen, risico profielen); Begeleiden invoering internationale ESG-standaarden (e.g. ISO ) voor compliance en transparantie; Business Balance Review, een semi-kwantitatief toetssysteem van Cataly Partners op basis van internationale normen o.a. van UN en ISO. De methode is samen met VBDO gevalideerd door toetsing van AEX bedrijven (rapportage op verzoek beschikbaar) voor transparantie; Consultancy, interim management en assessments voor de aspecten Human Rights, Consumer issues, Diversity, Environmental impact, Stakeholder Value, Stakeholder Involvement, Fair Operating Practices en risico-management. Diensten voor private bedrijven waaronder SmallCap en MidCap bedrijven en de portefeuille van financiële eigenaren (lees NVP leden). ESG-activiteiten zijn onderdeel van de volledige omvang van onze adviesopdrachten. Desgewenst verstrekken we gaarne nadere bureau-informatie en referenties. Management Team: Rob Gores Managing Partner Ben van Steijn Managing Partner Herbert Eppinga Manager Bureaugegevens: Website Anita Moerkerken Bureaucoördinator 3

4 Environ Als onderdeel van een internationaal milieu-en gezondheidswetenschappelijk adviesbureau, helpt ENVIRON Netherlands haar klanten om de juiste balans te vinden tussen gezondheids- en milieu belangen en zakelijke doelstellingen. Wij helpen klanten onder meer met het ontwikkelen en implementeren van duurzame strategieën en het maatschappelijk verantwoord ondernemen door het borgen van goede communicatie en vertrouwen tussen bedrijven en stakeholders. Gezondheidswetenschappen Wij hebben ongeëvenaarde ervaring in het evalueren van veiligheid en doeltreffendheid van producten in een grote range aan industrieën; het beoordelen van gezondheidsrisico s gerelateerd aan bijvoorbeeld beroepsmatige of milieu gerelateerde blootstelling aan chemicaliën. Bodemonderzoek en sanering Historisch en verkennend onderzoek, nader- en saneringsonderzoek, ontwerp en implementatie van een saneringssysteem. Ondersteund door strategische planning, locatie- of product specifieke risicoanalyses, data verzameling, en het vertegenwoordigen van klanten bij bevoegd gezag en andere partijen. Broeikas gas emissie management Diensten gerelateerd aan de technische en commerciële aspecten van klimaatverandering en het beheer van broeikas gas emissies, waaronder het inventariseren van emissies, emissiehandel en ontwikkelen van bedrijfsstrategieën. Energie management ENVIRON adviseert klanten over energie efficiëntie, en voert energie audits uit voor het verbeteren van energie efficiëntie. Wij ontwikkelen en demonstreren technologieën die brandstof efficiëntie verhogen, ruimte bieden voor het terugwinnen van warmte en de uitstoot van broeikas gassen minimaliseren. Milieukundige en Arbo due diligence Diensten gericht op het identificeren van mogelijke aansprakelijkheden op gebied van gezondheid, veiligheid en milieu gerelateerd aan industriële, commerciële en residentiële terreinen. Vaak gelieerd aan transacties variërend in grootte van kleine Greenfield s tot grootschalige terreinen in vrijwel elke industriële sector. Milieu en Arbo management Strategische milieu en bedrijfsrisico beheer programma s, implementatie van management systemen inclusief ISO 14001, OHSAS Monitoring en beheersing luchtkwaliteit ENVIRON assisteert bij strategische planning en biedt ondersteuning bij geschillen. Tevens zijn wij in staat om complexe luchtkwaliteitsmodellen en meteorologische, emissie en statistische modellen te ontwerpen en toe te passen. Naleving regelgeving inzake chemicaliën en product stewardship Technische en strategische dienstverlening voor het beheersen van risico s gerelateerd aan chemicaliën en producten door de distributieketen. We assisteren bij product registratie in het kader van bijv. REACH of product stewardship. Naleving wetgeving en IPPC ENVIRON helpt bedrijven met het evalueren en implementeren van naleving van wettelijke eisen op diverse niveaus, inclusief Pollution Prevention and Control (PPC) implementatie. Water en afvalwater beheer ENVIRON levert innovatieve oplossingen en ongeëvenaarde service van deskundigen op het gebied van sediment, water en industrieel afvalwater management. WEEE, RoHS en eco-design Wij bieden ondersteuning aan business to business producenten, en adviseren inzake de vereisten volgend uit EU richtlijnen, inclusief beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur, product ontwerp reviews, trainingen en cursussen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Contactpersoon: ENVIRON Netherlands B.V. Hooikade 13, 2627 AB Delft Tel Marianne Wilton: 4

5 EY Bij verantwoord beleggen staat ESG investing voorop: de belegger combineert de financiële doelstellingen met doelstellingen op het gebied van maatschappij, milieu, sociaal en corporate governance. Dit vraagt om verdere inbedding van ESG investing in control frameworks van Asset Managers. EY is actief betrokken bij organisaties als de UN PRI en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling om de meest recente inzichten op dit gebied met u te delen en u te ondersteunen bij succesvol ESG beleid Assurance: Assurance bij duurzaamheidsverslaggeving, ESG impact rapportage, UN PRI compliance of geïntegreerd jaarverslag Audit readiness Bewustwording: Stakeholder analyse en dialoog Media analyse en sector trends Inspiratiesessies Strategie: Ontwikkelen en ondersteunen bij het definiëren van ESG visie, ambitie, beleid, doelstellingen en bijbehorende KPI s ESG haalbaarheidsstudie en risicoanalyse Materialiteitsanalyse ESG scenarioplanning Verslaggeving: Ontwikkelen, adviseren en evalueren van een duurzaamheidsverslag (o.a. GRI-richtlijnen en Integrated Reporting) Peer benchmarking Implementatie: ESG due diligence Impactmeting van ESG beleid Meting portfolio impact/hot spots Toepassing van UN PRI en Equator Principles Assessment van waardecreatie voor Integrated Reporting ESG management systeem Contact EY Wilt u meer weten over onze ESG dienstverlening? Advisory en Assurance: Remco Bleijs Hugo Hollander Strategisch advies en impactmeting: Marieke Gombault Risk en Performance Improvement: Rianne Vedder 5

6 Holland Integrity Group Holland Integrity Group is het toonaangevende, onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van compliance, governance, integriteitszaken en complexe fraudeonderzoeken. Opdrachtgevers zijn banken, participatiemaatschappijen, verzekeraars, woningcorporaties en overheidsinstellingen. Holland Integrity Group maakt deel uit van een internationaal netwerk van onderzoeks- en adviesbureaus. Holland Integrity Group onderscheidt zich door een multidisciplinaire benadering, waarbij ervaren deskundigen met een financiële, juridische, operationele en technische achtergrond kennis combineren om onderzoek uit te voeren, advies te geven en de weerbaarheid van organisaties tegen integriteitsinbreuken te vergroten. Diensten die aangeboden worden zijn onder meer: Opstellen, implementeren en auditen van beleid en procedures op het terrein van integriteit, compliance (inclusief sanctiewetgeving), Governance, anti-witwasbeleid, anti-fraudebeleid, safety & security en ICT. Het uitvoeren van (deel)onderzoeken in het kader van financial, legal, social en environmental due diligence. Het uitvoeren van integriteitonderzoeken naar (potentiële) cliënten, medewerkers en zakenrelaties. Het onderzoeken en evalueren van (potentiële) meldingen van ongewenst gedrag, ongebruikelijke transacties en andere incidenten. Het trainen van medewerkers, bestuurders en toezichthouders. Contactpersonen: Hessel van Bruggen (Managing Partner) Frank Erkens (Managing Partner) Adres: Kingsfordweg GR Amsterdam

7 KPMG Working with you to build long-term value: Introducing KPMG s Sustainability services for Private Equity sector. KPMG Sustainability is the leading sustainability advisory provider in The Netherlands, with a history of over 25 years in environmental consulting and over 15 years of experience with sustainability in its broadest sense. We have worked with many multinationals with a team of 35 professionals who are fully dedicated to the topic. We connect our deep understanding of the issues for sectors and companies with thorough thought leadership and a business lens on ESG. Within the NVP we are a member of the ESG Committee. KPMG Sustainability professionals work with national and international Private Equity firms in the arena of ESG management. On the basis of our 10 year experience with responsible investing, KPMG is one of the pioneers of ESG consulting in the Private Equity sector. We focus on implementing robust ESG strategies at the GP/LP level, managing ESG risks and opportunities and reporting on them effectively to build long-term value for you and your portfolio companies. We combine this with close co-operation with KPMG s Corporate Finance team. Below we provide you with an overview of our services, which we would be pleased to further discuss with you to tailor to your needs. For further information please contact: Wim Bartels, Lars Kurznack or Catharine van Wijmen at Fund Raising Investor mapping, analysis and engagement ESG story development Peer benchmark assessment Acquisition ESG due diligence Future value calculation target companies ESG risk & opportunity screening guidelines and toolkits development Assessment of exposure target companies to ESG risks and opportunities including quantifying risks and opportunities in financial terms Exit ESG integration in exit strategies Valuing ESG initiatives IPO and company readiness assessment and action plans in relation to ESG topics Investment monitoring Identification and assessment of opportunities to cut costs, develop profitable new business models and strengthen brand and corporate reputation at portfolio companies Review exposure of whole portfolio to ESG risks and opportunities ESG Target setting and performance measurement ESG training & capacity building ESG vision & strategy development & reporting ESG vision/ambition development ESG strategy and policy development ESG policy & process redesign Guidance on internal and external reporting Assurance of ESG reports 7

8 KplusV KplusV is al 30 jaar actief als katalysator voor ondernemers en investeerders. De rol die wij vervullen is die van verbinder als het om financiering voor ondernemers gaat. Dat doen we twee kanten op: We begeleiden (innovatieve) starters en groeiers in/naar verschillende samenwerkings- en netwerkconstructies, van microkredieten voor schaalbare starters tot informal investors voor hightech initiatieven, spin-offs en ESG investeringen. We begeleiden bedrijven en( individuele) investeerders bij het vinden van gezonde investeringsmogelijkheden en/of het opzetten van duurzame constructies via bijvoorbeeld specifieke netwerken en fondsen (investment management). KplusV onderscheidt zich door de combinatie van het goed kunnen voorselecteren en begeleiden van ondernemers en ondernemingen richting mogelijke investeerders met het vinden van de juiste randvoorwaarden, focus en partijen voor investeerders. Daarnaast onderscheidt KplusV zich door beheer en uitvoering van de 'Ondernemers Radar', 's Nederlands meest actuele en meest uitgebreide database van innovatieve, schaalbare ondernemingen, ingedeeld naar sectoren, regio's en ESG indicatoren. Op het specifieke vlak van ESG verleent KplusV de volgende diensten: Begeleiding van ondernemers bij het uitwerken, vormgeven en doorvoeren van ESG beleid in hun onderneming; Screenen van een onderneming op de voor beleggers en investeerders belangrijke pijlers: - Active ownership: dialoog zoeken, stemrecht gebruiken ( engagement ); - Uitsluitingen: niet beleggen in bijvoorbeeld illegale wapens (clusterbommen), drugs, porno-industrie en gokwereld; - ESG -integratie bestuurlijke, milieu- of sociale criteria worden integraal meegenomen in het beslissingsproces; - Thema-beleggingen zoals beleggen in een klimaatfonds, waterfonds of duurzame energie Scouting en screening van ondernemingen die moeten voldoen aan een specifiek investeringsprofiel; Ondersteunen van ondernemingen bij het vinden en opzetten van strategische allianties om ESG factoren te versterken; Opzetten van (revolverende) fondsen met een specifiek profiel en ESG doelstelling (zoals bijvoorbeeld Topfonds Gelderland); Fondsbeheer, inclusief fondsen met een ESG doelstelling (zoals bijvoorbeeld het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland); Adviseren van bestuurders van overheden over het inzetten van ESG-instrumenten; Uitwerken van routekaarten voor verduurzaming van bedrijven, sectoren en regio's. Contactpersonen: Hendrik van der Meulen, partner Sascha Bloemhoff, organisatieadviseur Bureaugegevens: locatie Arnhem: Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Tel Locatie Amsterdam: Science Park 402, 1098 XH Amsterdam Tel

9 PwC Responsible investment: creating value from Environmental, Social and Governance issues The Private Equity industry response to the responsible investment agenda is evolving rapidly. The Private Equity industry found that this trend looks set to continue in the near future with increased focus on responsible investment activities. Managing environmental, social and governance issues can create value, but far fewer are attempting to measure and value environmental, social and governance improvements. Over the coming years, demonstrating the value of a responsible investment approach will remain a key challenge for the industry. PwC supports Private Equity clients in tackling the challenges of valuing and measuring its responsible investment activities and support our clients in the key issues arising. PwC understands the private equity industry We offer services to support Private Equity houses/funds to establish central ESG strategies, policies and procedures. We also provide support throughout the deal cycle from the pre-acquisition stage, through the deal and the hold period, to the exit phase. PwC understands ESG issues Our Sustainability & Integrated Reporting team has expertise in a wide range of ESG issues from renewable energy and biodiversity to responsible financing and inclusive business. This allows us to help our clients with services as diverse as carbon neutrality, ethical supply chains, sustainability reporting and socio-economic impact assessments. PwC developed 11 modules to support Private Equity investors: Focused on the Investment - ESG due diligence support On-line ESG screening tool Focused on the Private Equity House - ESG strategy & policy ESG investment procedures Tools for ESG policy implementation ESG training & awareness ESG compliance Focused on the Private Equity Fund Portfolio review/assessment of ESG risks and opportunities Detailed ESG support for portfolio company ESG reporting framework development ( including KPIs) Focused on the Exit - ESG readiness for exit review Our team would be keen to discuss in more detail our experience and approach. Contactpersoon: Robert van der Laan, Partner Sustainability & Integrated Reporting Tel: +31(0)

10 Tauw ESG (Environmental, Social & Governance) is een afkorting die gebruikt wordt bij investeringspartijen om een reeks van niet-financiële overwegingen te relateren aan duurzame ontwikkeling, environmental stewardship, sociale innovatie en goed bestuur. De belangrijkste aspecten staan ook bekend als People Planet Profit. De afgelopen jaren is het belang van ESG sterk toegenomen en gekoppeld aan financiële resultaten van bedrijven en investeringen. ESG management genereert toegevoegde waarde op basis van het integraal aanpakken van risicomanagement en kansen, kostenbesparingen en winstgroei, optimale productiviteit en innovatie, merkversterking en acceptatie, toegang tot markten en kapitaal. De focus ligt niet meer alleen bij de financiering, maar veel sterker op de waardecreatie door actieve operationele bemoeienis met de bedrijven in de portefeuille. Vele partijen, waaronder General Partners en Limited Partners, onderschrijven: United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) en scheppen daarmee hoge verwachtingen ten aanzien van het Triple Bottom Line management van fondsmanagers. Tauw-advisering en Private Equity PE-partijen erkennen Tauw als een gerenommeerde adviseur voor het doorlichten, beoordelen en kapitaliseren van de milieuprestaties en risico s van potentiële acquisities. Tauw heeft de uitgangspunten van ESG (en equivalenten) geïntegreerd in de onderzoeksmethodiek en beoordeling van risicofactoren in de context van Life Cycle Site Management. Tauw beperkt zich niet tot de standaard, maar beoordeelt ook risicoaspecten, die weliswaar extern zijn, maar die wel invloed hebben op de prestaties van een bedrijf. Tauw-adviseurs slaan bruggen, maken gebruik van hun expertise, kennis, ervaring op de werkvloer, die te verbinden met de bestuurskamer en aandeelhouders met de focus op het bereiken van het beste resultaat. Tauw beoordeelt ook factoren zoals de letterlijke en natuurlijke omgeving, veiligheidsrisico s, belanghebbenden, leveranciers/waardeketen, specificaties van opdrachtgevers. Het beleid en strategie van het bedrijf met betrekking tot duurzame ontwikkelingen en daadwerkelijke uitvoering refereren we aan wat gebruikelijk is in de markt. Basisprincipes van Cradle-to-Cradle, product-life-cyclemanagement, of uitgangspunten van de circulaire economie zijn ontwikkelingen, waarop toekomstbestendigheid van bedrijven wordt beoordeeld. De 7-stappenroutekaart is het kompas; de breedte van onze diensten en adviezen zijn afhankelijk van de ambities en overeengekomen systeemgrenzen. ESG volgens een structurele aanpak; de gesloten kringloop als routekaart 0. Quick scan ter bepaling van uitgangspunten en voorlopige status 1. Van bewustwording naar bewustzijn 2. Toegepast beleid & strategie (visie, missie, waarden, doelen, strategie en uitvoering) 3. Nul-statusonderzoek ( nu ), als basis voor opstellen eisen en doelen voor de toekomst 4. Actieplan: route naar duurzaamheid, meerjarenplan en jaarprogramma s 5. Milieu- en duurzaamheidmanagement (structuur) 6. Operational Excellence, prestaties en continuïteit 7. Rapportage volgens GRI (Global Reporting Initiative) Contact: T M T M

FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen

FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen FNV-10 puntenplan verantwoord beleggen Inleiding Pensioen is uitgesteld loon van werknemers en vormt daarmee een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het pensioenfonds dient het beleggingsbeleid zo in te richten

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management

Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Beleid Verantwoord Beleggen Delta Lloyd Asset Management Inhoudsopgave Beleid verantwoord beleggen... 1 Visie en doelstellingen... 1 Definities... 1 Reikwijdte... 2 Dilemma s... 2 Beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt

ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt ESG-integratie Toepassing en best-practices binnen de Nederlandse markt E S G - I N T E G R A T I E T O E P A S S I N G E N B E S T - P R A C T I C E S B I N N E N D E N E D E R L A N D S E M A R K T 2

Nadere informatie

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen

Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Dossier: Beursindex Duurzaam Ondernemen Resultaten van een consultatie onder deskundigen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een Nederlandse duurzame beursindex Vereniging van Beleggers voor Duurzame

Nadere informatie

Transparantie en Toezicht:

Transparantie en Toezicht: Transparantie en Toezicht: Heeft (de) Compliance (Officer) nog een toekomst? 4 juni 2015 jan sijbrand Merel van Vroonhoven programma Lexis Diligence Bescherm uw organisatie tegen fraude- en witwaspraktijken

Nadere informatie

commitment excellence focus on results and performance

commitment excellence focus on results and performance commitment excellence focus on results and performance SAMEN ONTWIKKELEN VAN CARIBISCH NEDERLAND & SURINAME Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld

Nadere informatie

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Marijn van Daelen en Jos de Groot Samenvatting Sinds 2004 vraagt de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code) beursgenoteerde organisaties

Nadere informatie

DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS.

DEFINE DESIGN DELIVER OPPORTUNITY. SOLUTIONS. WINNING RESULTS. DEFINE DESIGN OPPORTUNITY. SOLUTIONS. DELIVER WINNING RESULTS. Klanten stellen vragen... Hebben we in deze economisch uitdagende tijd een duidelijk inzicht in de risico s en kansen die economische waarde

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie

DACT TREASURY BEURS 2014

DACT TREASURY BEURS 2014 Steek uw licht op bij DACT! DACT TREASURY BEURS 2014 Hotels van Oranje 13/14-11-'14 Noordwijk STEEK UW LICHT OP TIJDENS DE 12 e DACT TREASURY BEURS Praktijkgerichte workshops en vakinhoudelijke presentaties

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007

ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 2007 ABN AMRO Duurzaamheidsverslag 27 Per 31 december 27 was ABN AMRO een vooraanstaande internationale bank met een balanstotaal van EUR 1.12,1 miljard, meer dan 4. kantoren in 53 landen en ruim 99, medewerkers

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

GRC in de bouw aan de maat?

GRC in de bouw aan de maat? Ontwikkelingen in de bouwsector op het gebied van governance, risicomanagement en compliance 1 Eindredactie San Croonenberg Klankbordgroep CFO RWS - Richard van Breukelen Voorzitter Bouwend Nederland -

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2015 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2015 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie