MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant"

Transcriptie

1 MBO-LoopbaanKaart 2009 ROC West-Brabant Samenvattende presentatie van de uitkomsten van het onderzoek onder gediplomeerden van het MBO van ROC West-Brabant van met de MBO-LoopbaanKaart 2009 Dossier Extern Rendement Utrecht, mei 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Moniek de Weerd Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 VOORWOORD Voor u ligt het Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2009, een samenvattende rapportage over de uitkomsten van het loopbaanonderzoek onder gediplomeerden van het MBO van ROC West-Brabant van het schooljaar Dit onderzoek is in het najaar 2010 uitgevoerd met de lange variant van de MBO-Kaart, de MBO-LoopbaanKaart. Vorig jaar heeft uw school al een rapport ontvangen met informatie over de eerste positie van de MBO-gediplomeerden van 2009, zoals gemeten in januari In de voorliggende samenvattende rapportage worden de belangrijkste resultaten van de loopbaanversie van het onderzoek onder de MBO-gediplomeerden van 2009 voor ROC West- Brabant naast elkaar gezet, waarbij de uitkomsten naar college worden uitgesplitst. We hopen van harte dat de samenvatting een goed beeld geeft van de positie van MBOgediplomeerden van ROC West-Brabant van Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 KORTE INLEIDING BIJ HET ONDERZOEK Uitvoering van het onderzoek De uitkomsten, wat kun je ermee? Opzet van deze rapportage SAMENVATTENDE UITKOMSTEN Respons op het onderzoek Na verlaten van het MBO Bestemming een half jaar na diplomering Wat doen ze momenteel? Positie gediplomeerden anderhalf jaar na het MBO Verandering van positie Werken Doorstroom naar werk Belangrijke bedrijfstakken Mobiliteit onder werkende gediplomeerden Verandering in positie bij zelfde werkgever Bijscholing Doorleren Doorleren binnen de beroepskolom Doorleren op het MBO Doorleren op het HBO Overstap naar het vervolgonderwijs Competenties bij doorleren en werken Beoordeling competenties door de doorlerende gediplomeerden Beoordeling competenties door de werkende gediplomeerden Terugblik Samenvatting Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 3

4 1 KORTE INLEIDING BIJ HET ONDERZOEK 1.1 Uitvoering van het onderzoek In het najaar van 2010 zijn voor ROC West-Brabant de MBO-gediplomeerden van het schooljaar benaderd met de MBO-LoopbaanKaart 2009, dit is een langere versie van de MBO-Kaart, bedoeld om de loopbaan van MBO-gediplomeerden te meten. De MBO-LoopbaanKaart 2009 wordt alleen verzonden aan de respondenten van de MBO-Kaart 2009 (dit is de korte variant). In totaal zijn eind gediplomeerden van ROC West-Brabant van 2009 aangeschreven met de MBO-LoopbaanKaart Van deze groep gediplomeerden heeft 30% een opleiding op niveau 1 of 2 en 70% een opleiding op niveau 3 of 4 gevolgd. De onderverdeling BOL en BBL voor deze groep is respectievelijk 48% en 52%. 969 gediplomeerden hebben op het onderzoek gereageerd; een respons van 48%. De MBO- LoopbaanKaart is afgelopen jaar voor een drietal instellingen uitgevoerd. De gemiddelde landelijke respons is gelijk aan de respons voor ROC West-Brabant: 48%. De MBO-LoopbaanKaart is een vervolgmeting van de MBO-Kaart (korte versie). Op de MBO-Kaart (korte versie) worden (een half jaar na het behalen van het diploma) vragen gesteld over het werk dat de gediplomeerden zijn gaan doen, dan wel over de vervolgopleiding die zij zijn gaan volgen. Daarnaast kunnen gediplomeerden een aantal vragen beantwoorden over de evaluatie van de opleiding en van de school. Op de MBO-LoopbaanKaart wordt de verdere ontwikkeling van de school-, dan wel beroepsloopbaan aan de orde gesteld. Verder wordt aandacht besteed aan de evaluatie van opgedane competenties en het belang ervan voor werk of vervolgopleiding. 1.2 De uitkomsten, wat kun je ermee? In het onderstaande geven we een aantal beleidsterreinen weer, waarop de uitkomsten van het onderzoek onder gediplomeerden bruikbaar zijn. Voor sommige beleidsterreinen ligt het accent op centraal niveau, voor andere meer op afdelingsniveau. de aansluiting met het werkveld en het vervolgonderwijs interne en externe verantwoording (relatie met het waarderingskader van de inspectie) interne kwaliteitszorg doorstroom in de beroepskolom voorlichting aan nieuwe leerlingen (en hun ouders) over de mogelijkheden van de opleiding de communicatie met het toeleverend onderwijs actualisering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen ontwikkeling van nascholingsbeleid Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 4

5 uitbouw van bpv-activiteiten ontwikkeling van alumniactiviteiten vervolgonderzoek bij afnemende scholen of bedrijven (werkveldonderzoek) 1.3 Opzet van deze rapportage In dit Dossier Extern Rendement worden de uitkomsten van de gediplomeerden van 2009 gepresenteerd, waarbij we kunnen vaststellen in hoeverre er mutaties zijn opgetreden in de schoolof beroepsloopbaan ten opzichte van de eerste meting begin Bij de presentatie van de uitkomsten is in overleg met ROC West-Brabant gekozen voor een presentatie per college. De meeste uitkomsten zijn weergegeven in de vorm van grafieken. Op een enkel punt paste het beter om gegevens in tabelvorm weer te geven. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 5

6 2 SAMENVATTENDE UITKOMSTEN 2.1 Respons op het onderzoek In totaal zijn voor ROC West-Brabant 2024 gediplomeerden van 2009 benaderd. In het onderstaande geven we een overzicht van de respons per college en voor ROC West-Brabant als geheel. Tabel 2.1 Overzicht van de respons voor ROC West-Brabant (MBO-LoopbaanKaart 2009) Uitgezet Binnengekomen Responspercentage Cingel College % Florijn College % Kellebeek College % Markiezaat College % P3transfer % Prinsentuin College % Radius College % Vitalis College % Zoomvliet College % ROC West-Brabant % Landelijk % De landelijke respons is gelijk aan de respons voor ROC West-Brabant als geheel (beiden 48%). De respons van het Cingel College is met 56% hoger dan de gemiddelde respons voor ROC West- Brabant. De respons van het Markiezaat College blijft met 39% achter bij de totale gemiddelde respons. Bij de interpretatie van de uitkomsten in het vervolg van deze samenvatting zullen we alleen de colleges meenemen waarbij er 15 of meer respondenten zijn. Dit kan per thema verschillen. In de verschillende grafieken kunt u het absolute aantal gediplomeerden per Afdeling aflezen (n= ). NB In deze rapportage worden de afdelingen Bedrijfsgroepen zowel binnen het eigen college als binnen P3transfer meegerekend. Voor de totale groep gediplomeerden van ROC West-Brabant tellen deze gediplomeerden maar één keer mee. De absolute aantallen uit de figuren per college tellen daardoor niet op tot het absolute aantal voor ROC West-Brabant. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 6

7 2.2 Na verlaten van het MBO In de volgende paragrafen bekijken we zowel de bestemming van de schoolverlaters een half jaar na het verlaten van de school (begin 2010) als de bestemming na anderhalf jaar. We bekijken ook waarom de schoolverlaters na het MBO besloten om te gaan werken dan wel een vervolgopleiding te gaan doen en of zij eind 2010 nog bij hetzelfde bedrijf werken of dezelfde opleiding volgen Bestemming een half jaar na diplomering Voor ROC West-Brabant beschikken we over informatie van 2020 gediplomeerden van Van hen was ten tijde van het eerste onderzoek met de MBO-Kaart (na een half jaar); tweederde (66%) aan het werk, 18% gestart met een vervolgopleiding, bij 11% sprake van een combinatie van werken en leren, 4% werkloos, 1% iets anders gaan doen (waaronder ziek, huisvrouw e.d.). In Figuur 2.2 is de positie van de gediplomeerden na een half jaar per college in beeld gebracht. Figuur 2.2 Wat deden de gediplomeerden van 2009 ongeveer een half jaar na diplomering, naar college? Cingel College (n=64) 59% 17% 20% 3% Florijn College (n=147) 40% 14% 41% 4% 1% Kellebeek College (n=376) 77% 7% 13% 1% 1% Markiezaat College (n=292) 70% 11% 11% 7% 1% P3transfer (n=170) 85% 8% 6% 1% Prinsentuin College (n=216) 69% 11% 16% 2% 1% Radius College (n=267) 62% 12% 18% 7% 2% Vitalis College (n=466) 70% 12% 13% 3% 1% Zoomvliet College (n=160) 50% 11% 36% 2% 1% ROC West-Brabant MBO-Kort 2009 (n=2020) 66% 11% 18% 4% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% werken combinatie werken / leren doorleren werkloos anders Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 7

8 In deze figuur zien we dat vooral van P3transfer veel gediplomeerden direct na diplomering zijn gaan werken (85%). Van het Florijn College is minder dan de helft van de gediplomeerden een half jaar na het behalen van het diploma aan het werk (40%). Daarnaast zien we dat van zowel het Florijn College (41%) als van het Zoomvliet College (36%) duidelijk meer gediplomeerden hebben gekozen voor een vervolgopleiding dan gediplomeerden van de overige colleges. Als we de allocatie een half jaar na diplomering bekijken naar niveau van de gevolgde opleiding dan zien we dat gediplomeerden van niveau 4 duidelijk minder vaak kiezen voor de arbeidsmarkt (49%) en vaker voor een vervolgopleiding (34%) dan gediplomeerden van de overige niveaus. Als we de allocatie een half jaar na diplomering bekijken naar leerweg van de gevolgde opleiding dan zien we dat BOL-gediplomeerden duidelijk minder vaak kiezen voor de arbeidsmarkt (47%) en vaker voor een vervolgopleiding (35%) dan BBL-gediplomeerden (84% werkt en 1%kiest voor een vervolgopleiding). Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 8

9 2.3 Wat doen ze momenteel? Voor het ROC West-Brabant weten we van 951 gediplomeerden van 2009 wat ze eind 2010 doen (zo n anderhalf jaar na diplomering). In het onderstaande beschrijven we of de positie van deze gediplomeerden na het moment van het eerste onderzoek is veranderd Positie gediplomeerden anderhalf jaar na het MBO Van de genoemde groep van 951 gediplomeerden van 2009 is op het moment van onderzoek met de MBO-LoopbaanKaart (eind 2010): ruim de helft (60%) aan het werk, 19% bezig met een vervolgopleiding, bij 15% sprake van een combinatie van werken en leren, 3% van de gediplomeerden werkloos, en 2% iets anders gaan doen (waaronder ziek, huisvrouw e.d.). We zien dat vergeleken met een half jaar na afstuderen (zie pagina 8) de positie van de gediplomeerden bijna een jaar later niet ingrijpend is veranderd. In Figuur 2.3 is de positie van de gediplomeerden, anderhalf jaar na afstuderen, per college weergegeven. Figuur 2.3 Wat deden de gediplomeerden van 2009 anderhalf jaar na diplomering, naar college? Cingel College (n=34) 59% 18% 24% Florijn College (n=76) 43% 16% 33% 4% 4% Kellebeek College (n=196) 73% 11% 13% 2% 2% Markiezaat College (n=108) 66% 21% 10% 3% P3transfer (n=81) 80% 11% 2% 2% 4% Prinsentuin College (n=109) 54% 20% 19% 2% 5% Radius College (n=116) 59% 16% 21% 2% 3% Vitalis College (n=216) 63% 14% 16% 4% 2% Zoomvliet College (n=80) 40% 15% 40% 4% 1% ROC West-Brabant MBO-Loopbaan 2009 (n=951) 60% 15% 19% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% werken combinatie werken / leren doorleren werkloos anders Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 9

10 Anderhalf jaar na het behalen van een diploma op ROC West-Brabant zien we dat de gediplomeerden van P3transfer nog steeds het vaakst aan het werk zijn (80%). Ook zien we nog steeds dat van zowel het Zoomvliet College (40%) als van het Florijn College (33%) duidelijk meer gediplomeerden een vervolgopleiding volgen, dan gediplomeerden van de overige colleges. Een enkele opmerking per college: binnen het Florijn College zien we dat gediplomeerden van de Afdeling Juridisch/Secretarieel duidelijk minder vaak kiezen voor de arbeidsmarkt (23%) en vaker voor een vervolgopleiding (58%) dan we zien voor de overige afdelingen, binnen het Kellebeek College kiezen gediplomeerden van de Afdeling Verpleging en Verzorging duidelijk vaker voor de arbeidsmarkt (85%) dan we zien voor de andere afdelingen, Binnen het Prinsentuin College zien we dat gediplomeerden van Tuin, Park & Landschap vaker kiezen voor de arbeidsmarkt (64%) dan gediplomeerden van Dierverzorging/Paraveterinair (57%), terwijl gediplomeerden van Dierverzorging/Paraveterinair juist vaker kiezen voor een combinatie van werken en leren (22%) dan gediplomeerden van Tuin, Park & Landschap (17%), binnen het Radius College zien we dat gediplomeerden van Team BGA vaker kiezen voor de arbeidsmarkt (71%) dan we zien voor de afdelingen A (59%) en C (61%) en duidelijk vaker dan we zien voor Afdeling B (29%), binnen het Vitalis College zien we dat gediplomeerden van de teams Welzijnszorg (82%), Gezondheidszorg (71%) en Beveiliging (64%) duidelijk vaker kiezen voor de arbeidsmarkt en minder vaak voor een vervolgopleiding dan we zien voor de overige teams, binnen het Zoomvliet College zien we dat gediplomeerden van de Afdeling Administratie minder vaak kiezen voor een vervolgopleiding (32%) dan we zien voor de andere afdelingen. Als we de allocatie anderhalf jaar na diplomering bekijken naar niveau van de gevolgde opleiding dan zien we dat gediplomeerden van niveau 4 duidelijk minder vaak kiezen voor de arbeidsmarkt (47%) en vaker voor een vervolgopleiding (33%) dan gediplomeerden van de overige niveaus. Als we de allocatie anderhalf jaar na diplomering bekijken naar leerweg van de gevolgde opleiding dan zien we dat BOL-gediplomeerden duidelijk minder vaak kiezen voor de arbeidsmarkt (44%) en vaker voor een vervolgopleiding (35%) dan BBL-gediplomeerden (respectievelijk 77% en 2%). Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 10

11 2.3.2 Verandering van positie Ruim driekwart (78%) van de gediplomeerden van ROC West-Brabant is ten opzichte van een jaar geleden (bij het onderzoek een half jaar na het verlaten van het MBO) niet van bestemming veranderd. Dit betekent dat zij nog steeds hetzelfde doen (bijvoorbeeld werken of leren) als bij het onderzoek van een jaar eerder. Minder dan een kwart (22%) van de gediplomeerden is in de tussentijd wel iets anders gaan doen. Als we voor de gediplomeerden van 2009 de huidige positie vergelijken met de eerste bestemming, dan kunnen we vaststellen dat: 84% van de gediplomeerden die direct na diplomering zijn gaan werken, op dit moment nog steeds werkt; 8% is het werk gaan combineren met een vervolgopleiding en 2% is op dit moment werkloos, van de gediplomeerden die na het behalen van het diploma (voltijds) zijn gaan doorleren 80% nog steeds een (voltijds) opleiding volgt; 10% is de opleiding gaan combineren met een (bij)baan en 9% van deze groep is gestopt met de opleiding en gaan werken, van de 31 gediplomeerden die werkloos waren op het moment van de eerste meting er 17 inmiddels werk hebben; drie gediplomeerden zijn een vervolgopleiding gaan doen, vier gediplomeerden combineren een baan met een opleiding, twee gediplomeerden zijn iets anders gaan doen en vijf gediplomeerden zijn nog steeds werkloos. Binnen ROC West-Brabant zien we dat de gediplomeerden van P3transfer relatief gezien het minst vaak van positie zijn veranderd (in 12% van de gevallen). Van de gediplomeerden van het Prinsentuin College is een derde (31%) van positie veranderd. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 11

12 2.4 Werken In deze paragraaf gaan we dieper in op de positie van gediplomeerden van ROC West-Brabant die op het moment van de loopbaanmeting aangeven te werken. We bespreken onder meer de aansluiting tussen het beroep en de gevolgde opleiding, belangrijke bedrijfstakken waar de gediplomeerden werkzaam zijn, de mobiliteit van de werkenden (zijn zij van baan gewisseld?) en de behoefte aan bijscholing Doorstroom naar werk Om de doorstroom naar werk te typeren hebben we een tweetal bewerkingen op het onderzoeksbestand gedaan 1 : Ten eerste is het door de gediplomeerde opgegeven beroep gecodeerd conform de crebosystematiek. We kunnen vervolgens vaststellen of de gediplomeerde is gaan werken in een beroep dat ligt binnen of buiten het domein van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (verder: kenniscentrum) en/of de sector 2 van de gevolgde opleiding. We noemen dit de objectieve methode. Een andere (meer subjectieve) bewerking is gebaseerd op de vraag of gediplomeerden zelf van mening zijn dat de gevolgde MBO-opleiding qua niveau voldoende was voor hun baan. NB Bij deze analyse worden gediplomeerden meegenomen die aangeven dat zij werken (ten minste 12 uur per week) en degenen die daarnaast in deeltijd studeren en/of een cursus volgen (zij geven aan dat zij werken en een opleiding volgen). In Figuur 2.4 hebben we de uitkomsten op de eerste bewerking weergegeven per college. Voor de duidelijkheid: de sector betreft (in vrijwel de meeste gevallen) een breder domein dan het kenniscentrum, in een sector (bv. in de sector Techniek) zien we meerdere kenniscentra. 1 We kijken in deze bewerkingen naar het beroep dat de gediplomeerden uitoefenen en niet naar de bedrijfssoort waar ze werken. 2 Het gaat hierbij om de (opleidings)sectoren Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Groen, vastgesteld op basis van kenniscentra. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 12

13 Figuur 2.4 Werken de gediplomeerden van 2009 eind 2010 in het domein van het kenniscentrum en/of de sector van de gevolgde opleiding, per college? Cingel College (n=19) Florijn College (n=36) Kellebeek College (n=148) Markiezaat College (n=77) P3transfer (n=66) Prinsentuin College (n=57) Radius College (n=65) Vitalis College (n=144) Zoomvliet College (n=39) ROC West-Brabant LoopbaanKaart 2009 (n=598) ROC West-Brabant MBO-kort 2009 (n=1330) Landelijk LoopbaanKaart 2009 (n=705) 89% 75% 92% 93% 94% 82% 88% 79% 85% 75% 75% 92% 94% 92% 93% 77% 90% 86% 90% 84% 89% 86% 89% binnen domein kenniscentrum binnen domein sector 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anderhalf jaar na diplomering werken ongeveer evenveel gediplomeerden binnen het domein van de sector en het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding (86%) als een half jaar na diplomering (84%). We zien dus een vergelijkbare mate van verwantschap tussen het beroep en de opleiding. We zien dat met name werkende gediplomeerden van het Kellebeek College (93%), het Radius College (92%) en het Vitalis College (92%) vaak werken in een beroep dat zowel binnen het domein van de sector als binnen het domein van het kenniscentrum valt. Verder zien we dat alle 19 werkende gediplomeerden van het Cingel College een baan hebben die binnen het domein van de sector van de gevolgde opleiding valt, terwijl dit aandeel voor het Prinsentuin College duidelijk kleiner is (75%). Naast de doorstroom naar werk binnen de sector en binnen het kenniscentrum, is ook de doorstroom direct in het verlengde van de opleiding relevant. We zien dat anderhalf jaar na diplomering 68% van de werkende gediplomeerden van het Radius College een baan heeft die direct in het verlengde van de opleiding ligt. Dit aandeel is duidelijk groter dan we zien voor ROC West-Brabant als geheel (43%). Het aandeel werkende gediplomeerden van het Florijn College dat een baan heeft die direct in het verlengde van de opleiding ligt is echter aanzienlijk kleiner (17%). Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 13

14 Kijken we naar de aansluiting tussen het werk dat de gediplomeerden doen en de opleiding die zij gevolgd hebben naar niveau van de opleiding dan zien we dat werkende gediplomeerden van niveau 1 duidelijk minder vaak een baan hebben die zowel binnen het domein van de sector als binnen het domein van het kenniscentrum valt (57%) dan we zien voor de andere niveaus. Werkende gediplomeerden van niveau 2 hebben vaker een baan die direct in het verlengde van de opleiding ligt (65%) dan werkende gediplomeerden van de overige niveaus. Kijken we naar de aansluiting tussen het werk dat de gediplomeerden doen en de opleiding die zij gevolgd hebben naar leerweg van de opleiding dan zien we dat 78% van de werkende BOLgediplomeerden een baan heeft die zowel binnen het domein van de sector als binnen het domein van het kenniscentrum valt. Dit aandeel is kleiner dan we zien voor de BBL-gediplomeerden (92%). Beroepen van gediplomeerden De gediplomeerden van 2009 zijn eind 2010 werkzaam in een groot aantal verschillende beroepen. Vaker genoemde beroepen zijn: Verzorgende (kraamzorg) (21 gediplomeerden) Verkoopmedewerker (19 gediplomeerden) Pedagogisch werker (kinderopvang) (19 gediplomeerden) MBO-verpleegkundige (verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg) (17 gediplomeerden) Particuliere beveiliging (beveiliger) (17 gediplomeerden) Helpende zorg & welzijn (13 gediplomeerden) Sociaal pedagogisch werker 4 (spw 4) (12 gediplomeerden) Helpende welzijn (hw) (12 gediplomeerden) Helpende (11 gediplomeerden) Van de werkende gediplomeerden van 2009 heeft anderhalf jaar na diplomering 41% een baan in de sector zorg & welzijn. Met name gediplomeerden van het Kellebeek College, P3transfer en het Vitalis College werken in deze sector. Daarnaast heeft 27% van de werkende gediplomeerden een baan in de sector economie. Met name gediplomeerden van het Cingel College, het Florijn College en het Zoomvliet College werken in deze sector. 25% van de werkende gediplomeerden heeft een baan in de sector techniek. Voor deze sector wordt vooral gekozen door gediplomeerden van het Markiezaat College en het Radius College. 8% van de werkende gediplomeerden heeft een baan in de sector agrarisch. Met name gediplomeerden van het Prinsentuin College werken in deze sector. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 14

15 De uitkomsten van de tweede bewerking (de meer subjectieve interpretatie van de aansluiting tussen opleiding en beroep), vindt u in Figuur 2.5. Van de werkende gediplomeerden van 2009 is driekwart (76%) van mening dat het niveau van de gevolgde MBO-opleiding precies past bij de huidige baan. Toch zijn er ook oud-leerlingen die het niveau van hun MBO-opleiding te laag vinden voor hun huidige baan (13%). Een klein gedeelte van de gediplomeerden (11%) is van mening dat een lager niveau van de MBO-opleiding ook voldoende was geweest voor de huidige baan. Binnen ROC West-Brabant zien we dat werkende gediplomeerden van het Kellebeek College (85%) en het Radius College (81%) vaker vinden dat het niveau van de opleiding precies goed was, dan gediplomeerden van de overige colleges. Verder zien we dat werkende gediplomeerden van het Cingel College (30%) en het Florijn College (25%) vaker vinden dat een lager niveau van de MBOopleiding ook voldoende was geweest voor de huidige baan, dan gediplomeerden van de overige colleges. Figuur 2.5 Wat vinden de gediplomeerden zelf van de aansluiting tussen beroep en opleiding, per college? Cingel College (n=20) 10% 30% 60% Florijn College (n=36) 11% 25% 64% Kellebeek College (n=138) 9% 6% 85% Markiezaat College (n=74) 9% 15% 76% P3transfer (n=62) 10% 11% 79% Prinsentuin College (n=52) 17% 15% 67% Radius College (n=64) 11% 8% 81% Vitalis College (n=139) 16% 8% 76% Zoomvliet College (n=39) 18% 18% 64% ROC West-Brabant LoopbaanKaart 2009 (n=575) 13% 11% 76% Landelijk LoopbaanKaart 2009 (n=683) 12% 13% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% niveau mbo te laag lager niveau mbo voldoende precies goed Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 15

16 2.4.2 Belangrijke bedrijfstakken Bij welke bedrijven of in welke bedrijfstakken zijn de werkende gediplomeerden vooral werkzaam? We hebben in Tabel 2.6 een overzicht gemaakt van de belangrijkste bedrijfstakken waarin de gediplomeerden van 2009 van ROC West-Brabant na het MBO zijn gaan werken en waar zij eind 2010, anderhalf jaar na het afstuderen, werkzaam zijn. We zien dat gediplomeerden van ROC West-Brabant veelal in bedrijfstakken werken die tot de medische bedrijfstakken mogen worden gerekend. Ook na anderhalf jaar zien we dat de afgestudeerden grotendeels werkzaam zijn de medische sector. Tabel 2.6 Belangrijke bedrijfstakken bedrijfstak half jaar na het MBO 1 Huizen en dagverblijven v. niet-verstandelijk geh. en verzorgingshuizen 90 2 Maatsch. dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en geh Maatsch. dienstv. zonder overnachting niet spec. ger. op ouderen en geh Verpleeghuizen 68 5 Winkels in overige artikelen 55 6 Huizen en dagverblijven v. verstandelijk geh. en psychiatrische cliënten 53 bedrijfstak anderhalf jaar na MBO 1 Maatsch. dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en geh Maatsch. dienstv. zonder overnachting niet spec. ger. op ouderen en geh Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg z. overnachting 32 4 Huizen en dagverblijven v. niet-verstandelijk geh. en verzorgingshuizen 28 5 Algemene ziekenhuizen 26 6 Verpleeghuizen Mobiliteit onder werkende gediplomeerden Hoe mobiel zijn de gediplomeerden van ROC West-Brabant van 2009 op de arbeidsmarkt? Uit de uitkomsten blijkt dat ruim tweederde (70%) na anderhalf jaar één baan gehad heeft (en dus nog in de eerste baan zit). De overigen hebben twee of meer banen gehad (voor het merendeel gaat het om twee banen). In Tabel 2.7 op de volgende pagina kunt u per college zien hoe groot het deel is dat meer dan één baan gehad heeft na het moment van schoolverlaten. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 16

17 Tabel 2.7 Aantal banen van gediplomeerden na schoolverlaten, per college College Nog in 1 e baan 2 banen of meer gehad Totaal (100%) Cingel College Florijn College Kellebeek College Markiezaat College P3transfer Prinsentuin College Radius College Vitalis College Zoomvliet College Totaal ROC West-Brabant De gediplomeerden van het Florijn College zijn van alle gediplomeerden het meest mobiel. Van de 35 werkende gediplomeerden hebben er 15 (43%) na het verlaten van de school twee of meer banen gehad Verandering in positie bij zelfde werkgever Van de gediplomeerden die op het moment van onderzoek werken, werkt 83% nog bij het bedrijf waar zij een jaar eerder, tijdens het eerste onderzoek, werkten 3. Voor deze groep gediplomeerden kunnen we nagaan of hun positie binnen het bedrijf veranderd is. Van de gediplomeerden die momenteel nog bij dezelfde werkgever werken als vorig jaar heeft ruim de helft (58%) nog dezelfde functie als een jaar eerder bij het eerste onderzoek. Een kwart (23%) van de werkende gediplomeerden heeft inmiddels een andere functie, op hetzelfde niveau als de oude functie. De overige werkenden hebben inmiddels een andere functie, maar deze ligt op een hoger (10%) of juist lager niveau (9%) dan de functie die zij eerder hadden. Niet alleen hebben zich wijzigingen voorgedaan in de functies die de werkende gediplomeerden bekleden, ook heeft 18% van hen een andere aanstelling dan zij een jaar eerder hadden. Dit zijn met name gediplomeerden die momenteel een vaste aanstelling hebben en die een jaar eerder nog een tijdelijke aanstelling hadden. We zien wel dat 95% van de werkende gediplomeerden die na een half jaar een vaste aanstelling hadden dat na anderhalf jaar nog steeds hebben. Ook zien we dat 93% van de werkende gediplomeerden die na een half jaar zelfstandig ondernemer/freelancer waren, dat na anderhalf jaar nog steeds zijn. 3 Het kan voorkomen dat de gediplomeerde aangeeft dat hij / zij nog bij de werkgever werkt waar ze ook ten tijde van het eerste onderzoek werkten, maar wel meerdere banen heeft gehad. Dit zijn werkende gediplomeerden die in het eerste half jaar na het MBO al eens van werkgever / baan zijn veranderd. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 17

18 Binnen ROC West-Brabant zien we dat 96% van de werkende gediplomeerden van P3transfer nog bij hetzelfde bedrijf werkt als waar ze direct na het MBO zijn gaan werken. Verder zien we dat van de gediplomeerden die nog bij hetzelfde bedrijf werken, driekwart (77%) van zowel het Kellebeek College als P3transfer dezelfde functie heeft als een half jaar na diplomering Bijscholing In welke mate volgen de gediplomeerden van 2009 bijscholing en op wiens initiatief vindt deze bijscholing plaats? Het laatste is onder meer van belang om vast te kunnen stellen wie marketingtechnisch de meest relevante persoon is. In onderstaande Tabel 2.8 hebben we per college een beeld gegeven van de omvang van de groep gediplomeerden die op dit moment bijscholing volgt (of in de afgelopen periode bijscholing heeft gevolgd). Uit de tabel kunnen we opmaken dat 31% van de gediplomeerden op dit moment bijscholing volgt, of heeft gevolgd. Van de groep die geen bijscholing volgt is het wellicht relevant om te vermelden dat een kwart (27%) op het moment van onderzoek wel plannen heeft om bijscholing te gaan doen. 42%van de ondervraagden heeft geen bijscholing gehad en heeft ook geen plannen hiervoor. Tabel 2.8 Afdeling Bijscholing volgt bijscholing (of heeft dit gevolgd) totaal (100%) Cingel College 3 19 Florijn College 4 35 Kellebeek College Markiezaat College P3transfer Prinsentuin College Radius College Vitalis College Zoomvliet College 8 39 Totaal ROC West-Brabant De gediplomeerden die bijscholing volgen of hebben gevolgd, zijn voor een belangrijk deel afkomstig van het Kellebeek College; 47% van de werkende gediplomeerden van het Kellebeek College volgt bijscholing (of heeft bijscholing gevolgd). Van de gediplomeerden die bijscholing volgen of hebben gevolgd, doet (of deed) 8% dit op initiatief van de werkgever en een kwart (24%) op eigen initiatief. Bij tweederde (68%) van de werkende gediplomeerden kwam de wens om bijscholing van zowel de werkgever als van de gediplomeerde zelf. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 18

19 2.5 Doorleren We presenteren in deze paragraaf de uitkomsten voor de groep van 264 gediplomeerden die anderhalf jaar na het MBO een vervolgopleiding doen. Hiervan combineren 85 gediplomeerden de vervolgopleiding met werken; de overige 181 volgen alleen een vervolgopleiding. Wat de verdeling naar MBO en HBO betreft, zien we dat 74 gediplomeerden momenteel op het MBO zitten terwijl 185 gediplomeerden bezig zijn met een HBO-opleiding (2 gediplomeerden volgen een opleiding aan de Universiteit, 1 doorlerende gediplomeerde volgt een cursus en 2 gediplomeerden volgen een andere opleiding). NB Bij deze analyse worden gediplomeerden meegenomen die aangeven dat zij studeren (voltijds) en degenen die in het kader van BBL (op het MBO) dan wel een duale route (op het HBO) studeren (zij geven aan dat zij werken en een opleiding volgen) Doorleren binnen de beroepskolom Om de doorstroom naar vervolgonderwijs te typeren hebben we een tweetal bewerkingen op het onderzoeksbestand gedaan: De door de gediplomeerde opgegeven vervolgopleiding is gecodeerd conform de crebosystematiek. We kunnen hierbij vaststellen of de gediplomeerde momenteel een vervolgopleiding doet die binnen of buiten het domein van de sector 4 en binnen het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding valt. We noemen dit de objectieve methode. Een andere (meer subjectieve) bewerking is gebaseerd op de vraag of gediplomeerden zelf van mening zijn dat voor hun huidige vervolgopleiding de gevolgde MBO-opleiding qua niveau voldoende was. In grafiek Figuur 2.9 op de volgende pagina is naar college weergegeven welk deel van de doorlerende gediplomeerden binnen het domein van de sector en van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding blijft. Van de 223 doorlerende gediplomeerden van ROC West-Brabant (waarover we in dit verband iets weten) zien we dat 59% eind 2010 doorleert zowel binnen het domein van de sector als binnen het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding op het MBO. Dit aandeel is iets groter dan we een half jaar na het afstuderen zagen; toen leerde 53% verder binnen het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding. Landelijk zien we dat 57%na anderhalf jaar verder leert binnen het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding. 4 Het gaat hierbij om de (MBO-)opleidingssectoren Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Groen, vastgesteld op basis van kenniscentra. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 19

20 Figuur 2.9 Doorleren binnen het domein van de sectoren het kenniscentrum van de gevolgde opleiding, per college Cingel College (n=13) 23% 69% Florijn College (n=26) 42% 73% Kellebeek College (n=33) 88% 91% Markiezaat College (n=19) 32% 74% P3transfer (n=4) Prinsentuin College (n=28) Radius College (n=31) Vitalis College (n=41) 50% 57% 71% 84% 74% 76% binnen domein kenniscentrum binnen domein sector Zoomvliet College (n=35) 48% 74% ROC West-Brabant LoopbaanKaart 2009 (n=223) 59% 76% ROC West-Brabant MBO-Kort 2009 (n=404) 53% 72% Landelijk LoopbaanKaart 2009 (n=239) 57% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Binnen ROC West-Brabant 5 zien we dat gediplomeerden van het Prinsentuin College duidelijk minder vaak doorleren binnen de sector van de gevolgde opleiding (57%) dan we zien voor de overige colleges. Ook zien we dat gediplomeerden van het Markiezaat College (32%) duidelijk minder vaak doorleren binnen het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding dan gediplomeerden van de overige colleges; gediplomeerden van het Kellebeek College leren juist vaker door binnen het kenniscentrum van de gevolgde opleiding (88%) dan gediplomeerden van de overige colleges. Bekijken we de uitkomsten naar niveau van de gevolgde opleiding 6 dan zien we dat gediplomeerden van niveau 2 vaker kiezen voor een vervolgopleiding in een andere sector dan die van de gevolgde opleiding (37%) dan we zien voor niveau 3 (18%) en niveau 4 (23%). 5 De absolute aantallen doorlerende gediplomeerden van het Cingel College (n=13) en P3transfer (n=4) waarvan we over gegevens beschikken zijn te klein om een verantwoorde interpretatie te kunnen maken. We nemen deze colleges daarom niet mee in deze analyse. 6 Het absolute aantal doorlerende gediplomeerden van niveau 1 waarvan we over gegevens beschikken is te klein om een verantwoorde interpretatie te kunnen maken. We nemen dit niveau daarom niet mee in deze analyse. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 20

21 Naast de doorstroom binnen de sector en binnen het kenniscentrum, is ook de doorstroom direct in het verlengde van de opleiding relevant. We zien dat anderhalf jaar na diplomering 58% van de doorlerende gediplomeerden van het Radius College een vervolgopleiding doet die direct in het verlengde van de opleiding ligt. Dit aandeel is duidelijk groter dan we zien voor ROC West-Brabant als geheel (32%) en op landelijk niveau (29%). Het aandeel doorlerende gediplomeerden van het Florijn College dat een opleiding volgt die direct in het verlengde van de opleiding ligt is echter aanzienlijk kleiner (8%). Verder zien we dat 52% van de BBL-gediplomeerden een vervolgopleiding doet die direct in het verlengde van de opleiding ligt, tegenover 28% van de BOL-gediplomeerden. De uitkomsten van de tweede bewerking (de meer subjectieve interpretatie van de aansluiting tussen opleiding en vervolgopleiding) vindt u in onderstaande Figuur Figuur 2.10 Wat vinden de gediplomeerden zelf van de aansluiting tussen opleiding en vervolgopleiding, per college? Cingel College (n=11) 36% 64% Florijn College (n=30) 40% 60% Kellebeek College (n=35) 29% 6% 66% Markiezaat College (n=24) 25% 12% 62% P3transfer (n=6) 100% Prinsentuin College (n=35) 43% 3% 54% Radius College (n=36) 39% 8% 53% Vitalis College (n=47) 60% 4% 36% Zoomvliet College (n=35) 29% 11% 60% ROC West-Brabant LoopbaanKaart 2009 (n=254) 39% 6% 55% Landelijk LoopbaanKaart 2009 (n=302) 41% 4% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% niveau mbo te laag lager niveau mbo voldoende precies goed Van de MBO-gediplomeerden is ruim de helft (55%) van mening dat het niveau van de gevolgde MBO-opleiding precies past bij de huidige opleiding. Dit aandeel is gelijk aan wat we landelijk zien. Van de gediplomeerden vindt 39% dat de gevolgde opleiding qua niveau te laag is voor de huidige vervolgopleiding, terwijl een kleine groep (6%) vindt dat een opleiding van een wat lager niveau ook wel voldoende was geweest. Landelijk vindt een vergelijkbaar deel van de gediplomeerden (41%) dat het niveau van de MBO-opleiding te laag is voor de huidige vervolgopleiding. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 21

22 Binnen ROC West-Brabant 7 zien we dat gediplomeerden van het Vitalis College duielijk vaker aangeven dat zij vinden dat het niveau van de gevolgde MBO-opleiding te laag is voor de huidige vervolgopleiding (60%) dan we zien voor de overige colleges Doorleren op het MBO Van de doorlerende gediplomeerden (n=264) van ROC West-Brabant van 2009 waarover we informatie hebben, leert eind % door op het MBO (74 gediplomeerden). Verreweg de grootste groep doorlerende gediplomeerden die doorleren op het MBO doet dit bij ROC West-Brabant (26 gediplomeerden). De overige doorlerende gediplomeerden die doorleren op het MBO doen dit verspreid over veel verschillende instellingen. Van de doorlerende gediplomeerden op het MBO volgen 5 gediplomeerden een opleiding MBOverpleegkundige, 3 gediplomeerden de opleiding Verzorgende-IG en 3 gediplomeerden de opleiding Medewerker vrede en veiligheid. Verder zien we veel opleidingen die door 1 of 2 gediplomeerden worden gevolgd Doorleren op het HBO Het merendeel (70%; 185 gediplomeerden) van de doorlerende gediplomeerden van ROC West- Brabant van 2009 volgt eind 2010 een vervolgopleiding op het HBO. De meest genoemde onderwijsinstellingen waar zij een HBO-vervolgopleiding volgen zijn: Avans Hogeschool Breda Tilburg (76 gediplomeerden), Fontys Hogescholen (22 gediplomeerden), Hogeschool Rotterdam (15 gediplomeerden), NHTV internationale hogeschool Breda (13 gediplomeerden). De HBO-opleidingen die het meest genoemd worden zijn: Opleiding tot leraar basisonderwijs (18 gediplomeerden), Commerciële economie (11 gediplomeerden), Sociaal pedagogische hulpverlening (8 gediplomeerden), Opleiding tot verpleegkundige (7 gediplomeerden), Maatschappelijk werk en dienstverlening (7 gediplomeerden), Social work (7 gediplomeerden). 7 De absolute aantallen doorlerende gediplomeerden van het Cingel College (n=11) en P3transfer (n=6) waarvan we over gegevens beschikken zijn te klein om een verantwoorde interpretatie te kunnen maken. We nemen deze colleges daarom niet mee in deze analyse. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 22

23 2.5.4 Overstap naar het vervolgonderwijs Aan de doorlerende gediplomeerden van 2009 is ook gevraagd hoe zij de overstap hebben ervaren en waar ze op de nieuwe school het meest aan hebben moeten wennen. We hebben in onderstaande Tabel 2.11 een overzicht gegeven van het aantal keer dat een bepaald aspect door de gediplomeerden van 2009 is genoemd. Tabel 2.11 Waaraan hebben gediplomeerden het meest moeten wennen bij de overstap naar de nieuwe school? onderwerp aantal keren genoemd 2009 Het niveau van de lesstof 106 De andere manier van lesgeven 101 Het tempo waarin de lesstof wordt behandeld 86 De grotere zelfstandigheid 76 De organisatie van het onderwijs 72 De manier van leren 71 De organisatie rond de toetsen 68 Aan nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten 33 Iets anders 24 De gediplomeerden van 2009 hebben het meest vaak moeten wennen aan het niveau van de lesstof en de andere manier van lesgeven. We hebben in de Tabel 2.12 op de volgende pagina de genoemde uitkomsten uitgesplitst voor een aantal hogescholen waar relatief veel gediplomeerden voor gekozen hebben. Per instelling hebben we aangegeven welke aspecten het meest genoemd werden door de gediplomeerden. Uiteraard is het aantal keren waarin een thema genoemd is mede afhankelijk van het aantal gediplomeerden dat voor deze instelling heeft gekozen. U vindt tussen haakjes het aantal keer dat voor een instelling het betreffende aspect genoemd is. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 23

24 Tabel 2.12 Wenpunten voor een aantal grotere afnemende hogescholen instelling vervolgonderwijs aantal gediplomeerden dat voor deze hogeschool heeft gekozen Avans Hogeschool Breda - Tilburg 76 Fontys Hogescholen 22 Hogeschool Rotterdam 15 meest genoemde punten waaraan de gediplomeerden moesten wennen andere manier van lesgeven (34x) tempo van de lesstof (32x) niveau van de lesstof (32x) grotere zelfstandigheid (28x) grotere zelfstandigheid (8x) organisatie van het onderwijs (7x) organisatie rond toetsen (7x) niveau van de lesstof (8x) tempo van de lesstof (6x) andere manier van lesgeven (5x) organisatie rond toetsen (5x) NHTV internationale hogeschool Breda 13 niveau van de lesstof (9x) andere manier van lesgeven (8x) organisatie van het onderwijs (6x) tempo van de lesstof (5x) Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 24

25 2.6 Competenties bij doorleren en werken In het onderzoek onder gediplomeerden van 2009 is specifiek aandacht besteed aan het thema competenties. Daarbij is gevraagd: in hoeverre bepaalde competenties belangrijk zijn bij huidige activiteiten (werken of doorleren), in hoeverre de gediplomeerde vindt dat aan de betreffende competentie op het MBO voldoende aandacht is besteed. Hierbij zijn aan de doorlerende gediplomeerden de onderstaande competenties voorgelegd: werk goed plannen, een opdracht afmaken, werk op tijd inleveren, naar iemand luisteren, voorbereiding op toetsen, omgaan met de computer, spreken voor een groep, een verslag / werkstuk maken, zelfstandig leren / werken, samenwerken met anderen. Aan de werkende gediplomeerden zijn de onderstaande competenties voorgelegd: werk goed plannen, zelfstandig werken, samenwerken met anderen, nauwkeurig werken, communiceren, snel werken, flexibel zijn, omgaan met kritiek, stressbestendig zijn, graag willen leren / werken problemen oplossen. In de Figuren 2.13 en 2.14 op pagina 26 en pagina 28 hebben we afzonderlijk voor de doorlerende en werkende gediplomeerden ROC West-Brabant als geheel (van 2009) een beeld gegeven van: de mate waarin een bepaalde competentie door de gediplomeerden belangrijk wordt gevonden bij huidige activiteiten (werken of doorleren), de vraag of aan de betreffende competentie op het MBO voldoende aandacht is besteed (dit hebben we alleen bekeken voor degenen die de betreffende competentie belangrijk vonden). Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 25

26 2.6.1 Beoordeling competenties door de doorlerende gediplomeerden In het algemeen vinden de doorlerende gediplomeerden van 2009 eind 2010 dat de genoemde competenties belangrijk zijn in hun opleiding. De meest belangrijke competenties zijn voor de doorlerende gediplomeerden een opdracht afmaken (96%), je werk goed plannen, zelfstandig leren/werken (beiden 94%) en je werk op tijd inleveren (93%). Het minst belangrijk vinden de gediplomeerden het omgaan met de computer (68%). Van vrijwel alle competenties vindt meer dan de helft van de doorlerende gediplomeerden van 2009 dat zij in de opleiding ook daadwerkelijk voldoende aan bod zijn gekomen. Het meest tevreden zijn de leerlingen over het leren van de competenties je werk op tijd inleveren (76%), een opdracht afmaken en naar iemand luisteren (beiden 74%). Beduidend minder goed scoort de competentie voorbereiding op toetsen ; 38% van de doorlerende gediplomeerden vindt dat dit onderdeel voldoende aan bod is gekomen tijdens de opleiding, terwijl 84% deze competentie wel belangrijk vindt voor de opleiding. Figuur 2.13 Beoordeling competenties door doorlerende gediplomeerden werk goed plannen 53% 94% opdracht afmaken 74% 96% werk op tijd inleveren 76% 93% naar iemand luisteren 74% 88% voorbereiding toetsen 38% 84% belangrijk in opleiding, Loopbaan 2009 omgaan computer spreken voor groep 53% 68% 65% 83% voldoende geleerd, Loopbaan 2009 verslag / werkstuk maken 66% 84% zelfstandig leren / werken 59% 94% samenwerken 69% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 26

27 Binnen ROC West-Brabant 8 vinden doorlerende gediplomeerden van het Markiezaat College de meeste competenties minder vaak belangrijk dan doorlerende gediplomeerden van ROC West- Brabant als geheel; met name de competenties voorbereiding op toetsen en een verslag /werkstuk maken (beiden 64%) worden door doorlerende gediplomeerden van het Markiezaat College minder vaak als belangrijk beoordeeld dan door doorlerende gediplomeerden van ROC West-Brabant als geheel (beiden 84%). Van de competenties een opdracht afmaken en werk op tijd inleveren vinden zij juist vaker dat deze belangrijk zijn dan we zien voor ROC West-Brabant als geheel. Verder zien we binnen ROC West-Brabant dat doorlerende gediplomeerden van het Kellebeek College van de meeste competenties duidelijk vaker vinden dat deze voldoende aan bod zijn gekomen dan we zien voor ROC West-Brabant als geheel. Met name van de competentie spreken voor een groep vinden zij vaker dat deze voldoende aan bod is gekomen (89%) dan gediplomeerden van ROC West-Brabant als geheel (53%) Beoordeling competenties door de werkende gediplomeerden Ook voor de werkende gediplomeerden van 2009 komt uit het onderzoek eind 2010 naar voren dat zij over het algemeen de genoemde competenties belangrijk vinden in hun werk (Figuur 2.14 op de volgende pagina). De competenties nauwkeurig werken en communiceren worden door de werkende gediplomeerden het meest belangrijk gevonden (beiden 97%). Wat de werkende gediplomeerden minder belangrijk vinden is snel werken, hoewel nog altijd tweederde (67%) van de werkende gediplomeerden deze competentie belangrijk vindt voor hun huidige werk. Zijn volgens de werkende gediplomeerden van 2009 de competenties die zij belangrijk vonden ook voldoende aan de orde geweest tijdens de opleiding op ROC West-Brabant? De meningen hierover lopen uiteen. We zien dat van de competentie samenwerken met anderen 73% van de werkenden vindt dat zij dit voldoende hebben geleerd. Van de competenties stressbestendig zijn en snel werken geeft ruim de helft van de deelnemers (respectievelijk 58% en 59%) aan dat zij deze competenties voldoende terugzagen in de opleiding. Binnen ROC West-Brabant zien we dat gediplomeerden van het Cingel College (89%) en het Zoomvliet College (81%) de competentie snel werken duidelijk vaker als belangrijk beoordelen dan gediplomeerden van ROC West-Brabant als geheel (67%). 8 Deze uitkomsten zijn niet uit de figuur af te lezen. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 27

28 Figuur 2.14 Beoordeling competenties door werkende gediplomeerden werk goed plannen 69% 95% zelfstandig werken samenwerken nauwkeurig werken 74% 79% 82% 96% 94% 97% communiceren snel werken 59% 67% 78% 97% belangrijk in werk, Loopbaan 2009 flexibel zijn 63% 94% voldoende geleerd, Loopbaan 2009 omgaan met kritiek 71% 92% stressbestendig zijn 58% 93% graag willen leren / werken problemen oplossen 73% 71% 93% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 28

29 2.7 Terugblik Bij wijze van terugblik op het MBO is aan de gediplomeerden van 2009 gevraagd of zij achteraf gezien opnieuw zouden kiezen voor de door hen gevolgde MBO-opleiding en of zij achteraf opnieuw zouden kiezen voor ROC West-Brabant. In Figuur 2.15 ziet u de uitkomsten hiervan terug naar opleiding. We zien dat ruim driekwart van de gediplomeerden van 2009 achteraf gezien opnieuw voor de opleiding (78%) en voor ROC West-Brabant (79%) zou kiezen. Dit is gelijk aan het landelijke beeld. Binnen ROC West-Brabant zouden gediplomeerden van P3transfer het vaakst opnieuw kiezen voor de door hen gevolgde opleiding (91%). Gediplomeerden van het Florijn College (70%) en het Vitalis College (71%) zouden het minst vaak opnieuw kiezen voor de door hen gevolgde opleiding. Gediplomeerden van het Vitalis College zouden bovendien het minst vaak opnieuw kiezen voor ROC West-Brabant (67%). Figuur 2.15 Zouden de gediplomeerden opnieuw voor de opleiding en school kiezen, naar college? Cingel College (n=32) Florijn College (n=74) Kellebeek College (n=183) Markiezaat College (n=103) P3transfer (n=76) Prinsentuin College (n=101) Radius College (n=108) Vitalis College (n=195) Zoomvliet College (n=77) ROC West-Brabant LoopbaanKaart 2009 (n=889) Landelijk LoopbaanKaart 2009 (n=1044) 88% 88% 84% 70% 83% 86% 83% 83% 89% 91% 78% 79% 78% 79% 67% 71% 81% 73% 79% 78% 79% 78% opnieuw kiezen voor SCHOOL opnieuw kiezen voor OPLEIDING 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bekijken we bovenstaande uitkomsten naar de positie van de gediplomeerden (werken / doorleren), dan zien we dat werkende gediplomeerden zowel vaker opnieuw voor de gevolgde opleiding als voor ROC West-Brabant zouden kiezen (beiden 81%) dan doorlerende gediplomeerden (beiden 73%). Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 29

30 3 SAMENVATTING In dit dossier zijn de resultaten samengevat van het onderzoek naar de positie (anderhalf jaar na het behalen van de diploma) van gediplomeerden van ROC West-Brabant van Dit onderzoek is in het najaar van 2010 uitgevoerd met de MBO-LoopbaanKaart Voor het onderzoek zijn 2024 gediplomeerden van 2009 van ROC West-Brabant benaderd. In deze samenvatting staan de belangrijkste uitkomsten. Respons Van de gediplomeerden van 2009 heeft gemiddeld 48% op de enquête gereageerd. Landelijk was de respons eveneens 48%. Binnen ROC West-Brabant is de respons voor het Markiezaat College (39%) relatief laag, terwijl we voor het Cingel College (56%) een relatief hoge respons zien. Huidige positie en de verandering daarin We zien dat anderhalf jaar na het verlaten van het MBO op ROC West-Brabant 60% van de gediplomeerden van 2009 aan het werk is en 19% bezig is met een (voltijds) vervolgopleiding. Daarnaast combineert 15% van de gediplomeerden een opleiding met een baan, is 3% werkloos en is 2% iets anders gaan doen. Als we voor de gediplomeerden van 2009 de huidige positie op het moment van onderzoek vergelijken met de eerste bestemming (dus direct na afstuderen), dan kunnen we vaststellen dat 84% van degenen die direct na het verlaten van de school zijn gaan werken, op dit moment nog steeds werkt en dat van degenen die na het behalen van het diploma gingen doorleren op het moment van het loopbaanonderzoek 80% nog steeds een (voltijds) opleiding volgt. Overigens wil dit niet zeggen dat werkende gediplomeerden niet van bedrijf zijn veranderd; 30% van de gediplomeerden heeft op het moment van onderzoek al 2 of meer banen gehad. Doorstroom naar werk Als we het beroep van de gediplomeerden van 2009 leggen naast de crebo van de gevolgde opleiding op ROC West-Brabant, dan zien we dat 86% van de gediplomeerden werkzaam is in een beroep dat valt binnen het domein van het kenniscentrum van de gevolgde opleiding. Dit is vergelijkbaar met de positie na een half jaar. We zien verder dat driekwart (76%) van de gediplomeerden van 2009 zelf van mening is dat het niveau van de gevolgde opleiding precies past bij de huidige baan. Van de werkende gediplomeerden werkt op het moment van onderzoek 83% bij dezelfde werkgever als waar zij ongeveer een half jaar na het MBO werkten. Van hen heeft 58% nog dezelfde functie. 10% is binnen het bedrijf doorgegroeid en heeft een andere functie gekregen op een hoger niveau dan de eerste functie. 18% van de gediplomeerden die nog bij hetzelfde bedrijf werken, heeft binnen het bedrijf een andere aanstelling gekregen. Met andere woorden: de gediplomeerden hebben nu vaker een vaste aanstelling, maar zijn in het niveau van de functie-uitoefening nauwelijks gegroeid. Er is ook meer sprake van bedrijfswisseling dan van functieverandering. Van degenen die zijn gaan werken, zien we dat 31% inmiddels bijscholing volgt (of heeft gevolgd). We zien dat een kwart (27%) van de gediplomeerden plannen heeft om bijscholing te gaan doen. Dossier Extern Rendement MBO-LoopbaanKaart 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK 30

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart -. Tabellen en vragenlijsten.

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2005-2007 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2009, 2010 en 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het MBO van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO- Kaart 2008, 2009 en 2010 Utrecht,

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart - Tabellen en vragenlijsten

Nadere informatie

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo

Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Gediplomeerden van Kenteq-opleidingen in het mbo Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van Kenteq-opleidingen op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2006-2008 Colofon Uitgave Kenteq

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2002-2004 Gediplomeerden van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten.

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Schoolverlatersonderzoek MBO BO Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Inleiding Sinds 1995 voeren wij jaarlijks voor ROC s, AOC s en vakscholen

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

1. Inleiding... 1. 2. Data... 1. 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1. 4. Relevante werkvelden... 2

1. Inleiding... 1. 2. Data... 1. 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1. 4. Relevante werkvelden... 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Bestemming van havo- en vwo-abituriënten... 1 4. Relevante werkvelden... 2 5. Schatting van het aantal havo- en vwo-abituriënten in relevante werkvelden...

Nadere informatie

MBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

MBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt MBO: Tevredenheid en aansluiting met vervolgonderwijs en arbeidsmarkt Christoph Meng Esther Soudant Jesper van Thor ROA-R-2010/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van creatieve MBO-opleidingen

Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van creatieve MBO-opleidingen Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van creatieve MBO-opleidingen Johan Coenen Timo Huijgen Christoph Meng Ger Ramaekers ROA-R-2010/6 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4

Aantal deelnemers paardensport 2013-2014: 293. Meest gevolgde niveau: 4 PAARDENSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de paardensport. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers, aantal gediplomeerden

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

AGRARISCH ZORGBEDRIJF

AGRARISCH ZORGBEDRIJF AGRARISCH ZORGBEDRIJF Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor agrarische zorgbedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn: aantal deelnemers,

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs

Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs 4 Uitval van studenten bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs 34 4 Uitval van studenten in bètatechniekopleidingen van het hoger onderwijs Ger Ramaekers In de huidige wereldeconomie is het voor

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van creatieve MBO-opleidingen

Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van creatieve MBO-opleidingen Kwaliteit van gediplomeerde schoolverlaters van creatieve MBO-opleidingen Johan Coenen Timo Huijgen Christoph Meng Ger Ramaekers ROA-R-2010/6 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA-F-2011/1. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA-F-2011/1. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA Fact Sheet ROA-F-2011/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus 616 6200 MD Maastricht

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Trendbrochure mbo groen gediplomeerden ------ Groen in perspectief. KBA, april 2015

Trendbrochure mbo groen gediplomeerden ------ Groen in perspectief. KBA, april 2015 Trendbrochure mbo groen gediplomeerden ------ Groen in perspectief KBA, april 2015 Inleiding Sinds 2010 voert KBA in nauw overleg met ROA, AOC Raad en Aequor, en op initiatief van het ministerie van EZ,

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 vanaf het 1 e leerjaar

Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 vanaf het 1 e leerjaar 1-11-016 Status Definitief Referentie PK/PK 1/5 Auteur(s) Annemarie ten Klooster/Petra Kramp Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 vanaf het 1 e leerjaar Stichting Maasstad Ziekenhuis

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Districtsrapportage. Zuidwest

Districtsrapportage. Zuidwest Districtsrapportage Zuidwest 21 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 2 VACATURES 3

Nadere informatie

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL

OVER DE KWALIFICATIES VOOR DE BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL BLOEMEN- EN GROENE DETAILHANDEL Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor de bloemen- en groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA

ROA Fact Sheet. MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA MBO-Diploma 2010: Doorleren of werk zoeken? ROA Fact Sheet ROA-F-2011/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Research Centre for Education

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4

Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 1-11-016 Status Definitief Referentie WAD/PK 1/5 Auteur(s) Annemarie ten Klooster/Petra Kramp Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Statistische Bijlage Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006

Statistische Bijlage Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006 Statistische Bijlage Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2006 ROA-R-2007/3B Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT

VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT VERSHANDEL, LOGISTIEK EN TRANSPORT Onderwijs 2013-2014 Deze factsheet bevat specifieke informatie over het middelbaar beroepsonderwijs voor vershandel, logistiek en transport. Onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen #3 en MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Calibris BPV - Barometer sport

Calibris BPV - Barometer sport Calibris BPV - Barometer sport Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Sport voorjaar 2011 Calibris heeft in februari dit jaar een enquête onder Branche

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Informatie over de opleiding en de praktijk BBL regulier niveau 4

Informatie over de opleiding en de praktijk BBL regulier niveau 4 15-11-016 Status Definitief Referentie WAD/PK 1/5 Auteur(s) Annemarie ten Klooster/Petra Kramp Informatie over de opleiding en de praktijk BBL regulier niveau 4 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Met mbo Techniek of Zorg het meest succesvol op de arbeidsmarkt

Met mbo Techniek of Zorg het meest succesvol op de arbeidsmarkt Met mbo Techniek of Zorg het meest succesvol op de arbeidsmarkt Eva Gorree Eind september 2005 hadden zeven op de acht mbo-gediplomeerde schoolverlaters uit 2004/ 05 betaald werk. Veel gediplomeerden vonden

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Na(ar) de lerarenopleiding

Na(ar) de lerarenopleiding Na(ar) de lerarenopleiding Onderwijsmonitor 1999 H.F. Vaatstra K.H.M. Jacob-Tacken Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2009

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2009 Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2009 ROA-R-2010/7 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Maastricht University School of Business and Economics Maastricht, juni 2010 Colofon Researchcentrum

Nadere informatie

Na(ar) de lerarenopleiding

Na(ar) de lerarenopleiding Na(ar) de lerarenopleiding Onderwijsmonitor 2000 S. Farag H.F. Vaatstra Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie