ITAG RESEARCH INSTITUTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ITAG RESEARCH INSTITUTE"

Transcriptie

1 ITAG RESEARCH INSTITUTE IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit gemeten in de Belgische financiële sector Steven De Haes Wim Van Grembergen In het doctoraal onderzoek recent afgerond op UAMS komen Steven De Haes en Wim Van Grembergen tot de conclusie dat de Belgische financiële sector het niet zo slecht doet inzake IT governance en de afstemming van hun IT departement op de bedrijfsnoden (business/it alignment). Dit thema staat hoog op de agenda in veel organisaties, zeker in de financiële wereld aangezien hun bedrijfsprocessen zeer afhankelijk zijn van IT en vermits een aanzienlijk deel van het operationele budget wordt besteed aan IT. De prangende vraag die dan naar boven komt, is hoe een bedrijf zich kan organiseren om ervoor te zorgen dat de grote investeringen in IT tegemoet komen aan de vragen van de organisatie. UAMS onderzocht welke IT governance mechanismen een organisatie in de praktijk kan inzetten en wat de impact ervan is op business/it alignment. Enkele highlights uit het onderzoek 1/6

2 IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit in de Belgische financiële sector 2/6 Volgens de theorie In veel organisaties staat IT governance hoog op de agenda, maar de uitdaging is groot om dit concept concreet te maken in de dagdagelijkse werking van de organisatie. Uit literatuur kunnen we afleiden dat IT governance kan worden uitgerold door gebruik te maken van een mix van verscheidene structuren, processen en relationele mechanismen, zoals voorgesteld in Figuur 1. Figuur 1: IT governance structuren, processen en relationele mechanismen Structuren Processen IT governance Relationele mechanismen Structuren behandelen het bestaan van verantwoordelijke functies, zoals IT directeuren en een reeks comités en raden. Processen verwijzen naar strategische besluitvorming en opvolging, zoals het continu meten en evalueren van de performantie van IT. Relationele mechanismen gaan over zaken zoals partnerships tussen IT en de organisatie, actieve participatie van alle betrokken partijen, strategische dialoog en gezamenlijk leren. Het basisidee bij dit laatste is dat een organisatie alle harde IT governance processen en - structuren kan hebben geïmplementeerd, maar dat het geheel niet functioneert omdat de IT medewerkers eenvoudigweg de businessmensen niet begrijpen, of omdat beide partijen niet met elkaar (willen) samenwerken. Om het geheel te laten functioneren is het dus van groot belang om ook het relationele zachte aspect goed te beheren. Het vinden van de juiste combinatie van structuren, processen en relationele mechanismen zal natuurlijk afhangen van een reeks externe en interne factoren zoals sector, bedrijfsstrategie en de mate van afhankelijkheid van IT. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wat werkt voor de ene organisatie, daarom nog niet werkt voor andere organisaties. Verschillende organisaties zullen dus een verschillende mix nodig hebben van structuren, processen en relationele mechanismen. De ultieme doelstelling van IT governance het bereiken van een voldoende graad van business/it alignment. Een goede combinatie van IT governance structuren, processen en relationele mechanismen moet dit dus mogelijk maken. Een belangrijk punt is dat we in dit onderzoek de IT governance aanpak als een holistisch geheel bekijken. We onderzoeken dus niet de impact van individuele structuren of processen op business/it alignment, maar bekijken eerder of een geheel van beste praktijken tezamen een betere graad van alignering mogelijk maken. en de resultaten uit wetenschappelijk praktijkonderzoek De Belgische bankwereld scoort relatief goed inzake business/it alignment In dit onderzoek werd business/it alignment gemeten in 10 representatieve Belgische financiële organisaties. In elk van die organisaties werd gevraagd aan 10 business en IT managers om een vragenlijst in te vullen opgebouwd uit 22 attributen, om de business/it alignment maturiteit te meten. Uit de resultaten bleek dat de gemiddelde business/it alignment maturiteit in de Belgische financiële sector zich bevindt op 2,69 op een schaal van vijf. Vergeleken met gelijkaardige studies is dit een relatief goede score, hoewel moet worden gesteld dat andere studies resultaten bekijken over 2/6

3 IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit in de Belgische financiële sector 3/6 verschillende sectoren, en we toch voor de financiële sector een hogere maturiteit dan gemiddeld verwachten. Business/IT alignment maturity for Belgian Financial Sector (on a scale of 5) G F << A B C D E H I J >> 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 IT governance praktijken hebben een positieve impact op business/it alignment In de bovenstaande business/it alignment benchmark is verder onderzoek gedaan in de extreme cases. Meer bepaald werd getracht een verklaring te zoeken waarom organisaties A-B zo laag scoorden en organisaties I-J zo hoog scoorden in termen van business/it alignment. Deze verklaring werd gezocht door te meten hoe deze organisaties een set van IT governance praktijken inzetten. Meer specifiek werd de maturiteit gemeten van 33 IT governance praktijken, die eerder uit case research en bevraging bij experten waren geïdentificeerd (zie onderstaande tabel) Belangrijk om te vermelden is dat in dit onderzoek geen operationele praktijken werden meegenomen (bv. ITIL), maar enkel werd gekeken naar praktijken op het management (senior management en directiecomité) en strategisch niveau (raad van bestuur) van een organisatie. Dat betekent ook dat dit onderzoek ervan uitgaat dat de operationele processen en structuren reeds een zeker maturiteit moeten hebben vooraleer men aan de hogere niveaus kan werken. Uit het onderzoek bleek duidelijk dat de vier extreme gevalstudies veel van deze praktijken inzetten, maar dat de beste gealigneerde organisaties duidelijk meer mature IT governance praktijken hadden en de minst gealigneerde organisaties minder mature praktijken. (zie onderstaande figuur) 3/6

4 IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit in de Belgische financiële sector 4/6 In dit resultaat wordt dus een duidelijke relatie vastgelegd tussen IT governance en business/it alignment. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebruik van deze IT governance praktijken enkel maar een positief effect zal hebben op business/it alignment als ze toegepast zijn op minimaal een maturiteitsniveau 2. Ook werd vastgesteld dat de belangrijkheid van relationele mechanismen afneemt over de tijd. Mechanismen zoals training en awareness campagnes zijn vooral van belang bij het initiëren van IT governance concepten in de organisatie, maar zodra de processen en structuren ingebed raken in de dagdagelijkse werking, worden deze relationele mechanismen uiteraard minder belangrijk. Op zoek naar de minimale set van IT governance praktijken Het belang van IT governance is in voorgaande duidelijk aangetoond, maar uiteraard erkennen we dat een organisatie niet zomaar alle 33 IT governance praktijken kan implementeren. Een belangrijke vraag in het onderzoek was dan ook of we een minimale set van praktijken konden definiëren die in elke organisatie nodig is. Op basis van de onderzoeksdata werden zeven IT governance praktijken geïdentificeerd als een minimale set van IT governance praktijken (key minimum baseline) voor een effectieve IT governance implementatie: Key minimum baseline for IT governance IT Steering Committee IT Project Steering Committee Having the CIO reporting to the CEO/COO Portfolio Management IT Budget Control and Reporting Project Management Methodologies IT Leadership Deze minimale set van IT governance praktijken moet aangevuld worden met andere elementen om op die manier een breder en vollediger IT governance raamwerk te hebben. Om deze aanvullingen te doen kan men in de eerste plaats focussen om die structuren, processen en relationele mechanismen die door een expert groep in het onderzoek werden gecatalogeerd als zijnde zeer effectief en relatief gemakkelijk te implementeren. Voorbeelden zijn IT governance function /officer, service level management en business/it account management., die allemaal terug te vinden zijn in het kwadrant rechts bovenaan in onderstaande figuur. De praktijken uit de key minimum baseline zijn terug te vinden in de bovenste gekleurde zone. 4/6

5 IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit in de Belgische financiële sector 5/6 High Effectiveness Low 4,9 4,8 4,7 S6 4,6 4,5 S1 IT strategy committee at level of board of directors S5 4,4 S2 IT expertise at level of board of directors S4 4,3 4,2 S3 S4 (IT) audit committee at level of board of directors CIO on executive committee 4,1 CIO (Chief Information Officer) reporting to CEO (Chief Executive P3 P8 P9 4 S5 Officer) and/or COO (Chief Operational Officer) P2 S9 3,9 R8/R6 IT steering committee (IT investment evaluation / prioritisation at 3,8 P1 R5 S1 R7 S6 executive / senior management level) 3,7 S7 IT governance function / officer 3,6 S8 Security / compliance / risk officer 3,5 P5 S9 IT project steering committee 3,4 R9 S10 IT security steering committee 3,3 P6/P4 S8 3,2 S11 Architecture steering committee S12 R4 S3 3,1 S12 Integration of governance/alignment tasks in roles&responsibilities S2 S11 3 2,9 P1 P2 Strategic information systems planning IT performance measurement (e.g. IT balanced scorecard) P10 S7 2,8 Portfolio management (incl. business cases, information economics, P7 R3 R2 R10 S10 2,7 2,6 P3 ROI, payback) Charge back arrangements - total cost of ownership (e.g. activity based 2,5 P4 costing) 2,4 P5 Service level agreements P11 R1 2,3 P6 IT governance framework COBIT 2,2 P7 IT governance assurance and self-assessment that are highly effective 2,1 2 1,9 P8 Project governance / management methodologies P9 IT budget control and reporting and easy to implement 1,8 P10 Benefits management and reporting 1,7 P11 COSO / ERM 1,6 R1 Job-rotation 1,5 R2 Co-location 1,4 R3 Cross-training whose value is 1,3 R4 Knowledge management (on IT governance) 1,2 R5 Business/IT account management challenged 1,1 1 R6 Executive / senior management giving the good example Informal meetings between business and IT executive/senior 0,9 R7 management 0,8 R8 IT leadership 0,7 0,6 R9 Corporate internal communication addressing IT on a regular basis R10 IT governance awareness campaigns 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4, Difficult to implement that are highly effective but difficult to implement Ease of implementation Key minimum baseline Easy to implement Stappen plan voor de praktijk Het is duidelijk dat er voor IT governance geen silver bullet aanpak bestaat. Elke organisatie zal zelf moeten definiëren wat het optimale IT governance raamwerk is. Op basis van de resultaten uit het onderzoek en de praktijkervaringen in de gevalstudies, werd volgende stappenplan opgesteld om in de praktijk met IT governance te starten: 1. identificeer een IT governance goeroe in de organisatie die er mee voor zorgt dat er voldoende sponsorship is op het niveau van business senior management 2. creëer betrokkenheid om alle niveaus in de organisatie, wat eventueel kan helpen is een burning platform 3. lanceer het IT governance project met een duidelijk project organisatie en project manager 4. beoordeel de huidige situatie (welke praktijken zijn er al) 5. definieer de gewenste situatie 6. start het IT governance initiatief met de implementatie van de zeven minimale IT governance praktijken 7. geef in het begin veel aandacht aan de relationele mechanismen (training, etc.) om weerstand te overwinnen 8. vul aan met andere IT governance praktijken in functie van grootte, cultuur, etc. en evolueer zo snel mogelijk naar maturiteitniveau 2. In het traject om IT governance te introduceren, zijn praktijkgerichte raamwerken zoals COBIT en VALIT ook zeer waardevol. Deze raamwerken bieden een enorme waaier aan goede praktijken en behandelen ook de processen en structuren behandeld in dit onderzoek. Een goed inzicht in deze raamwerken kan dus een enorme hulp zijn bij het concreet maken van IT governance in een organisatie. 5/6

6 IT Governance & Business/IT Alignment Maturiteit in de Belgische financiële sector 6/6 About UAMS UAMS (University Antwerp Management School) has the ambition to be a learning partner in management, by offering a broad range of training programmes for future and current managers in the business world, in public services and social-profit organizations. The priorities cover optimal quality control, interactive teaching methods, an emphasis on research-based knowledge and best practice, an international orientation and a continuous adaptation of our programmes to the needs of the market. About ITAG The Information Technology Alignment and Governance (ITAG) Research Institute, was established in within UAMS to host applied research in the domains of IT Governance and business/it alignment. The research centre is an initiative of Prof. dr. Wim Van Grembergen and dr. Steven De Haes. Both have research and practical experience in the IT Governance and Strategic Alignment domains. Recently, this team was reinforced by senior researcher Hilde Van Brempt. Contact UAMS - ITAG Research Institute Sint-Jacobsmarkt 9-13 B-2000 Antwerpen Belgium Wim Van Grembergen, Ph.D. is a professor at the Information Systems Management Department of the University of Antwerp and an executive professor at the University of Antwerp Management School. He is academic director of the Information Technology and Alignment (ITAG) Research Institute and has conducted research in the areas of IT governance, value management and performance management. Over the past years, he has been involved in research and development activities of several COBIT products. He can be contacted at Steven De Haes, Ph.D. is responsible for the information systems management executive programs and research at the University of Antwerp Management School. He is managing director of the Information Technology and Alignment (ITAG) Research Institute and recently finalised a Ph.D. on IT governance and business/it alignment. He has been involved in research and development activities of several COBIT products. He can be contacted at Authors Note: The results reported in this article are based on Ph.D. research executed by Steven De Haes under direction of Professor Wim Van Grembergen at the University of Antwerp Management School. Meer informatie: in 2008 verscheen het boek Implementing Information Technology Governance: models, practices and cases. In dit boek beschrijven Van Grembergen en De Haes bestaande modellen en beste praktijken voor IT governance en bespreken 6 Belgische gevalstudies uit verschillende sectoren. Beschikbaar op 6/6

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

VOORZITTER. Chapnews. Colofon

VOORZITTER. Chapnews. Colofon CHAPNEWS Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van IS- ACA NL Chapter. Redactie: T. Bakker, B. van Staveren en A. Shahim Het redactieadres: ISACA NL Chapter t.a.v. Redactie Nieuwsbrief secretary@isaca.nl

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

MASTERCLASS INSTITUTE

MASTERCLASS INSTITUTE MASTERCLASS INSTITUTE PROGRAMMA-OVERZICHT 2015-2016 MASTERCLASSES PROCLASSES INTERNATIONAL CLASSES Topseries voor (senior) management en professionals over cutting edge topics die de wereld, uw organisatie

Nadere informatie

Vrijwillig aan de slag met CobiT

Vrijwillig aan de slag met CobiT Artikel Vrijwillig aan de slag met CobiT Ondoenlijk of nuttige exercitie? Leon Dirks, Daniel van Burk, Rocco Jacobs Over CobiT is sinds de introductie van CobiT 4.0 1 veel geschreven. Het raamwerk, van

Nadere informatie

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode

Modelmatig verbeteren van software product management De Situationele Assessment Methode Samenvatting De Situationele Assessment Methode (SAM) helpt bij het verbeteren van software product management (SPM)-processen. De methode bepaalt de huidige en de optimale situatie van een organisatie

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Samenwerking in klantleverancierrelaties

Samenwerking in klantleverancierrelaties Regie White Paper Samenwerking in klantleverancierrelaties By Roel de Graaf & Ronald Israëls Succes wordt bepaald door kwaliteit samenwerking Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties

Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties De ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties Hoe kan de ontwikkeling van sturing en organisatie bij verzelfstandigde ictorganisaties na verzelfstandiging worden bepaald

Nadere informatie

MANAGEMENT SAMENVATTING

MANAGEMENT SAMENVATTING MANAGEMENT SAMENVATTING Customer Relationship Management (CRM) is een relatiestrategie die door American Express wordt ingezet met als doel meer gedragsloyaliteit te verkrijgen bij de kaartaccepterende

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Risicomanagement bij ERP implementaties

Risicomanagement bij ERP implementaties Risicomanagement bij ERP implementaties Een model om de doelstellingen van de organisatie te bewaken door effectief risicomanagement. M.R. Touwen Studentnummer: 2154417 Scriptienummer: 1070 Amstelveen,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf. Bachelorscriptie Leonie Broeze

Portfoliomanagement. Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf. Bachelorscriptie Leonie Broeze Portfoliomanagement Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf Bachelorscriptie Leonie Broeze Portfoliomanagement Binnen de dienstensector en het midden- en kleinbedrijf Geschreven door: Leonie

Nadere informatie