VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 3 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 3 maart 2015"

Transcriptie

1 VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 3 maart 2015 OPLEIDING INSTELLING VRIJSTELLING EQUIVALENT BACHELOR ACCOUNTANCY FISCALITEIT UCLL - KHLeuven ORGANISATIEBELEID ECONOMIE ( ) PERSONENBELASTING ( ) Niet: swo ( ) Niet: csv I ( ) Niet: burgerlijk recht ( ) Economie en diversiteit Personenbelasting in 20 stappen (good) Statistiek en ICT ADMINISTRATIEF RECHT CVO BURGERLIJK RECHT ( ) 1 B AGOGISCHE WETENSCHAPPEN VUB SOCIOLOGIE ( ) Sociologie (Elchardus) BELEID EN SAMENLEVING Politicologie (Deschauwer) ( ) BACHELOR AGRO & BIOTECHNOLOGIE PXL ORGANISATIEBELEID Economisch management

2 ( ) Niet: arbeidsrecht ( ) ODISEE ECONOMIE ( ) Agro-economie en algemene economie SOCIOLOGIE ( ) Sociologie Niet: organisatiebeleid ( ) Bedrijfseconomie 1 B ARABISTIEK EN ISLAMKUNDE KU Leuven FILOSOFIE ( ) Wijsbegeerte 1 B ARCHEOLOGIE KU Leuven SOCIOLOGIE ( ) Sociologie FILOSOFIE I Inleiding tot de wijsbegeerte ASSISTENT IN DE PSYCHOLOGIE CVO Prov A pen FILOSOFIE I (niet II) ( ) Filosofie PYCHOLOGIE ( ) Psychologie 1 B AUDIOVISUELE KUNSTEN Sint-Lucas FILOSOFIE I Filosofie Erasmus Niet: sociologie ( ) Sociologie en media BACHELOR AUDIOVISUELE KUNSTEN Hogeschool Gent FILOSOFE ( ) Tekstanalyse en kunstfilosofie en wetenschap en kunst Kon Acad Schone Kunsten Niet: psychologie ( ) Kunstpsychologie 1 B AUDIOVISUELE TECHNIEKEN Karel de Grote Niet: filosofie ( ) Filosofie 1 B AUDIOVISUELE TECHNIEKEN: fotografie Hogeschool Wetenschap en Kunst Niet: organisatiebeleid ( ) Bedrijfsbeheer 1 B AUDIOVISUELE TECHNIEKEN: beeld, geluid, montage Erasmus Niet: filosofie ( ) Cultuurgeschiedenis I en II

3 1B BEDRIJFSBEHEER Thomas More ECONOMIE BACHELOR BEDRIJFSBEHEER PXL ORGANISATIEBELEID ( ) Bedrijfsorganisatie en management/financierings- en investeringstechniek BEDRIJFSBEHEER Syntra ORGANISATIEBELEID ( ) Administratief, commercieel en financieel beleid Niet: burgerlijk recht ( ) Recht en wetgeving FOD Economie ORGANISATIEBELEID ( ) Basiskennis van het bedrijfsbeheer 1 B BEDRIJFSMANAGEMENT AF/MARKETING/LOGISTIEK MANAGEMENT/RECHTSPRAKTIJK UCLL - KHLeuven ECONOMIE ( ) SWO ( ) ORGANISATIEBELEID ( ) Economie en diversiteit Marktonderzoek en methodologie Economie en financieel beheer Niet: boekhouden 1 en boekhouden 2 BURGERLIJK RECHT ( ) Recht en diversiteit (geen vrijstelling voor Algemeen burgerlijk en economisch recht) VAARDIG MET INFORMATIE Bronnen in de methodologie Niet: sociaal zekerheidsrecht Sociale wetgeving en ( ) bedrijfsethiek Niet: swo ( ) Statistiek en ICT Niet: csv I/II ( ) Comm training Nederlands Niet: criminologie ( ) Criminologie ODISEE ECONOMIE ( ) Economie KH Vives ECONOMIE ( ) Economie

4 Thomas More SWO ( ) Statistiek + Marktonderzoek + ICT in marketing ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Persoonlijke ontwikkeling + traject persoonlijke ontwikkeling BACHELOR BEDRIJFSBEHEER MARKETING UCLL - KHLeuven ORGANISATIEBELEID SOC. ZEKERHEIDSRECHT ( ) BURGERLIJK RECHT ( B BEELDENDE KUNSTEN Sint-Lucas FILOSOFIE ( ) Filosofie Hogeschool Gent FILOSOFIE I ( ) Wetenschap en filosofie UCLL - KHLim & PHL Karel de Grote SOCIOLOGIE ( ) Sociologie en communicatie FILOSOFIE I (niet II) ( ) Inleiding in de menswetenschappen Niet: filosofie I en II ( ) Kunstfilosofie en -theorie 1 B BEELDENDE VORMGEVING Wenk FILOSOFIE ( ) Filosofie en ethiek BACHELOR BEHEER, TOERISME EN RECREATIE Hogeschool Limburg Niet: SWO ( ) Marktonderzoekstechnieken 1 B BIOINGENIEUR KU Leuven ECONOMIE ( ) Inleiding tot de economie 1 B BIOLOGIE KU Leuven FILOSOFIE I ( ) Wijsbegeerte 1 B BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE UCLL - KHLeuven Niet: SWO ( ) Statistiek en IKZ 1 B BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN KU Leuven FILOSOFIE ( ) Antroopologische thema s 1 B COMMUNICATIE UFSIA PSYCHOLOGIE

5 I B COMMUNICATIEMANAGEMENT Thomas More SWO ECONOMIE PSYCHOLOGIE ETHIEK Psychologie en sociologie Organisatie-ethiek PXL PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie Niet: csv I ( ) Nederlandse taalvaardigheid BACHELOR COMMUNICATIEMANAGEMENT ORGANISATIEBELEID BURGERLIJK RECHT Recht BACHELOR COMMUNICATIEBEHEER Thomas More Niet: vraagstukken ( ) Mens en maatschappij 1 B COMMUNICATIEWETENSCHAP KU Leuven GIS ( ) Politicologie en geschiedenis hedendaagse samenleving FILOSOFIE I (niet II) ( ) Fundamentele wijsbegeerte BELEID EN SAMENLEVING Politicologie SWO ( ) Methoden sociaal werk en sociale statistiek VRAAGSTUKKEN M&S Samenleving feiten en problemen SOCIALE PSYCHOLOGIE Sociale psychologie SOCIOLOGIE Sociologie ETHIEK EN SAMENLEVING Media-ethiek + RZL ( ) VAARDIG MET INFORMATIE Initiatie in de onderzoekspraktijk Niet: burgerlijk recht Inleiding recht Niet: psychologie Sociale psychologie VUB FILOSOFIE ( ) SOCIOLOGIE Sociologie CONSERVATORIUM Antwerpen LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE Psychopedagogie

6 1 B CRIMINOLOGIE KU Leuven FILOSOFIE I (niet II) ( ) Inleiding filosofie met inbegrip van wetenschapsleer PSYCHOPATHOLOGIE Psychopathologie en psychiatrie ( ) PSYCHOLOGIE Inleiding psychologie SWO Methodologie en statistiek BURGERLIJK RECHT ( ) Inleiding recht SOCIOLOGIE Inleiding sociale en criminologische sociologie OF inleiding criminologie ETHIEK EN SAMENLEVING Religie en zingeving ( ) SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT Sociaal recht voor criminologen ( ) VAARDIG MET INFORMATIE Methodologie deel I met werkcollege ontwikkeling van vraagstelling met inbegrip van bronnen Niet: arbeidsrecht Sociaal recht voor criminologen Niet: sociale hulp- en dienstverlening Niet: persoonsgericht werken ( ) Niet: persoonsgericht werken ( ) UGent SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE Persoonsgerichte en organisatiegerichte methodes van de criminologische interventie met werkcollege Pers en org meth van de criminologische interventie Werkcollege vaardigheden persoonsgerichte methoden van de criminologische interventie Methodologie I en II Niet: thema s en praktijken ( ) Niet: criminologie ( ) Inleiding criminologie VUB FILOSOFIE ( ) Hedendaagse cultuurfilosofie

7 BACHELOR DIERENGENEESKUNDE UGent CSV I SWO ECONOMIE CRIMINOLOGIE( ) Inl criminologie en strafrechtsbedeling 1 B ECONOMIE KU Leuven SOCIOLOGIE ( ) Sociologie PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie Niet: organisatiebeleid ( ) Accountancy Saint-Louis ECONOMIE ( ) SOCIOLOGIE ( ) GIS ( ) BURGERLIJK RECHT BELEID EN SAMENLEVING Niet: arbeidsrecht BACHELOR ELECTRONICA-ELEKTRICITEIT UCLL - KHLim SOCIOLOGIE ( ) SWO ( ) ORGANISATIEBELEID ( ) Niet: economie ( ), csv I ( ), filosofie ( ) Economisch en financieel beleid 1 B ERGOTHERAPIE ODISEE PSYCHOLOGIE ( ) Psychologische functies en processen CSV I ( ) Sociale en communicatieve vaardigheden I AP Artesis/Plantijn PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie Howest PSYCHOLOGIE ( ) Humane wetenschappen PSYCHOPATHOLOGIE Pathologie ( )

8 BACHELOR ERGOTHERAPIE ODISEE SWO ( ) Inleiding tot de wetenschappelijke vaardigheden + wetenschappelijk onderzoek ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Wijsbegeerte en RZL + Ethiek en RZL Thomas More SWO ( ) Wetenschappelijk onderzoek PSYCHOLOGIE ( ) Psychiatrie I PSYCHOPATHOLOGIE Psychiatrie II ( ) LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE ( ) Ontwikkeling I HO Gent SWO ( ) Onderzoek ETHIEK EN SAMENLEVING Maatschappelijke vorming ( ) Niet: orbel ( ) Management en kwaliteitszorg + Recht en wetgeving: voorzieningen en reglementen 1 B FILOSOFIE/WIJSBEGEERTE KU Leuven FILOSOFIE SOCIOLOGIE ETHIEK & SAMENLEVING ( ) Moraalfil/antrop. 1 B GEOGRAFIE KU Leuven SOCIOLOGIE ( ) Sociologie GIS ( ) Geschiedenis nieuwste tijd FILOSOFIE ( ) Wijsbegeerte 1 B GEOLOGIE KU Leuven Niet: filosofie ( ) Wijsbegeerte 1B GESCHIEDENIS KU Leuven FILOSOFIE ( ) Inleiding tot de wijsbegeerte SOCIOLOGIE ( ) Sociologie

9 ECONOMIE ( ) Inleiding tot de economie GIS ( ) Recht PSYCHOLOGIE ( ) Inleiding in de psychologie Niet: Ethiek en samenleving Inleiding tot de sociale en ( ) culturele antropologie Niet: burgerlijk recht ( ) Recht Niet: vaardig met informatie Initiatie in de historische praktijk ( ) + onderzoeksmethoden middeleeuwen en nieuwste tijd + academisch nederlands 1B GODSGELEERDHEID & GODSWET KU Leuven FILOSOFIE ( ) Wijsbegeerte LEVENSLOOPSYCHOLOGIE Godsd. Ontwikkelingspsychol. ( ) ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Geloof en ethiek 1B GODS WETENSCHAPPEN KU Leuven PSYCHOLOGIE MASTER GODSDIENSTWETENSCHAPPEN KU Leuven FILOSOFIE II Godsdienstsociologie + Politieke en sociale ethiek + Ethiek van vrede, oorlog en internationale relaties Niet: filosofie II Inleiding wijsbegeerte/fundamentele wijsbegeerte/wijsgerige antropologie GOPO S UCLL KHLeuven Niet: icw ( ) Op weg naar het zuiden 1 B HANDELSINGENIEUR KU Leuven SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE 1 M HANDELSINGENIEUR VUB HRM Minor ( ) Management

10 BACHELOR HANDELSINGENIEUR VUB BURGERLIJK RECHT ( ) Burgerlijk recht 1 B HANDELSWETENSCHAPPEN ODISEE ECONOMIE ORGANISATIEBELEID PSYCHOLOGIE BURGERLIJK RECHT ( ) Burgerlijk recht FILOSOFIE I ( ) Inleiding tot het filosofisch denken Hogeschool Gent ECONOMIE GIS PSYCHOLOGIE 1 B HEALTH CARE OFFICE MANAGEMENT UCLL KHLeuven ECONOMIE 3 B HEALTH CARE OFFICE MANAGEMENT UCLL KHLeuven PSYCHOLOGIE 1 B HOTELMANAGEMENT Erasmus Niet: csv I ( ) Communicatieve vaardigheden 1 B (SCIENCES) HUMAINES ET SOCIALES UCL Sociologie ( ) Sociologie en anthropologie des mondes contemporains 1 B INDUSTRIELE WET KU Leuven Niet: csv I ( ) Hogeschool Gent (chemie) ECONOMIE ( ) Economie 2 B INDUSTRIELE WET KU Leuven ORGANISATIEBELEID ( ) Management II 1 B INGENIEUR ARCHITECT KU Leuven FILOSOFIE ( ) Wijsbegeerte 1 B INTERIEUR VORMGEVING Thomas More Niet: ethiek en samenleving ( )

11 2 B JAPANOLOGIE KU Leuven ETHIEK EN SAMENLEVING( ) Ethiek 1 B JOURNALISTIEK AP Artesis/Plantijn Niet: swo 1 B KINESITHERAPIE Hogeschool A pen PSYCHOLOGIE Thomas More ECONOMIE ( ) Economie en politiek SOCIOLOGIE ( ) Sociologie BELSA ( ) Politieke structuur of Economie en politiek + culturele en politieke ontwikkeling Niet: Ethiek ( ) Ethische vraagstukken Institut Superieur Parnasse Deux Alice FILOSOFIE ( ) Philosophie Logique Epistémologie PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie générale et clinique Niet: burgerlijk recht ( ) Droit legislation sociale 1 B KLEUTERONDERWIJS UCLL - KHLeuven PSYCHOLOGIE Leren en ontwikkelen CSV I Leraar worden + vaardigheidsroute VAARDIG MET INFORMATIE Leraar als onderzoeker Niet: levenslooppsy ( ) Leren en ontwikkelen 1+2 B KLEUTERONDERWIJS Artesis CSV I ( ) Communiceren Communicatieve vaardigheden 3 + Taalvaardigheid 2

12 ODISEE Niet: psychologie ( ) Onderwijskunde A1 1 B KUNSTWETENSCHAPPEN KU Leuven GIS ( ) Geschiedenis nieuwste tijd 1 B LAGER ONDERWIJS UCLL - KHLeuven PSYCHOLOGIE Leren en ontwikkelen CSV I Leraar worden + vaardigheidsroute/taalvaardigheid ETHIEK EN SAMENLEVING School en wereld: beleid en organisatiecultuur VAARDIG MET INFORMATIE Leraar als onderzoeker Niet: geschiedenis, instellingen Wereldoriëntatie I en structuren ( ) Niet: filosofie ( ) Religie, zingeving en levensbeschouwing Niet: levenslooppsy ( ) Leren en ontwikkelen UCLL - KHLim PSYCHOLOGIE Het kind in de lagere school CSV I Basisvaardigheden I & praktijk instroomfase UCLL - Groep T Niet: levenslooppsy ( ) Opvoedkunde I Thomas More Niet: filosofie I ( ) Religie, zingeving en levensbeschouwing + godsdienst 1 B LICH OPVOEDING (bewegingswetenschappen) KU Leuven PSYCHOLOGIE FILOSOFIE I ( ) SOCIOLOGIE ( ) Wijsbegeerte Sociologie 1 B LOGOPED & AUDIOLOG WET KU Leuven SOCIALE PSYCHOLOGIE Psychologie Niet: filosofie I en II ( ) Antropologische thema s uit de hedendaagse filosofie

13 Niet: psychologie ( ) Psychologie Niet: swo ( ) Statistiek voor pedagogen I Artevelde PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie Thomas More Niet: CSV I Communicatie KH Vives PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie en pedagogie BACHELOR MAATSCHAPPELIJK WERK & DIENSTVERLENING Leiden SOCIALE PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE ETHIEK EN SAMENLEVING SYSTEEMGERICHT WERKEN ICW Niet: sociaal zekerheidsrecht ( ) Sociale psychologie Psychopathologie en geneesmiddelen Ethiek en recht Systeemtheorie Cursus en training recht doen aan verscheidenheid Kom op voor je recht BACHELOR MARKETING UCLL - KHLeuven ORGANISATIEBELEID BURGERLIJK RECHT ( ) Recht Niet: csv I Niet: sociaal zekerheidsrecht Sociaal recht en bedrijfsethiek ( ) GRADUAAT MARKETING UCLL - Groep T ORGANISATIEBELEID Financieel management 1 B MEDISCHE BEELDVORMING ODISEE SWO ( ) Inleiding tot wetenschappelijke vaardigheden BEROEPSPRAKTIJK I ( ) Werkveldervaring/Stage I FILOSOFIE ( ) Wijsbegeerte, ethiek en RZL I PSYCHOLOGIE ( )

14 1 B MILIEU- EN PREVENTIEMANAGEMENT ODISEE BURGERLIJK RECHT ( ) Burgerlijk recht MASTER MUSICOLOGIE KU Leuven FILOSOFIE II ( ) Overzicht van het politieke en sociale denken ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Ethiek + Politiek en sociaal denken BACHELOR MUZIEK Hogeschool voor wetenschap en kunst Niet: filosofie ( ) Filosofie BACHELOR MUZIEKTHERAPIE Lemmens PSYCHOPATHOLOGIE 1 B OFFICE MANAGEMENT Karel de Grote ECONOMIE ( ) Economie ORGANISATIEBELEID ( ) Commercieel en financieel management BURGERLIJK RECHT ( ) Recht Niet: csv I Nederlandse communicatie/workshop communicatie UCLL - KHLim Niet: csv I ( ) Nederlands UCLL - KHLeuven SWO ( ) Professionele ontwikkeling 2 + tekst en gegevensverwerking ORGANISATIEBELEID EN Financieel beheer + organisatie BEHEER ( ) en management I + organisatie van de zorgsector VAARDIG MET INFORMATIE Infovaardigheden en onderzoeksmethodologie + Nederlands infovaardigheden 2 Psychologie Mens en maatschappij PSYCHOLOGIE Niet: ethiek en samenleving ( ) Niet: burgerlijk recht ( ) Inleiding tot het recht Niet: organisatiebeleid en Organisatie en management I

15 beheer Niet: vaardig met informatie AP Artesis Plantijn ECONOMIE ( ) Nederlands en informatievaardigheden 2 Bedrijfseconomie 1 B ONDERWIJSKUNDE KU Leuven (Kortrijk) FILOSOFIE ( ) OPEN UNIVERSITEIT PERSONEELSBELEID ( ) Personeelsmanagement ARBEIDS- EN Arbeids- en organisatiesociologie ORGANISATIESOCIOLOGIE ( ) Niet: swo ( ) Onderzoekspracticum: kwantitatieve data-analyse Niet: beleidsvraagstukken hrm Personeelsmanagement ( ) 1 B ORTHOPEDAGOGIE Karel de Grote PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie FILOSOFIE I ( )(niet II) Filosofie Niet: csv I ( ) Communicatie en groepsdynamica Niet: burgerlijk recht ( ) Recht + strafrecht + criminologie Hogeschool Gent ETHIEK EN SAMENLEVING Ethische thema s uit de ( ) orthopedagogiek Niet: burgerlijk recht ( ) Recht UCLL - KHLim PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie FILOSOFIE I (niet II) ( ) Filosofie Niet: burgerlijk recht ( ) Maatschappelijke structuren en begrippen ODISEE SOCIOLOGIE ( ) Sociologie PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie SYSTEEMGERICHT WERKEN Systemisch werken

16 ( ) 2 B ORTHOPEDAGOGIE UCLL - KHLim PSYCHOPATHOLOGIE ( ) Psychopathologie BACHELOR ORTHOPEDAGOGIE AP Artesis/Plantijn Hogeschool ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) PSYCHOPATHOLOGIE ( ) SYSTEEMGERICHT WERKEN Niet: persoonsgericht werken Ethiek en samenleving I en II Personen met een psychiatrische stoornis + Psychiatrische stoornis Inspirerende denkkaders Orthopedagogisch handelen + opvoeden, begeleiden en welzijn + ervaren, exploreren, communiceren UCLL - KHLim ETHIEK EN SAMENLEVING SYSTEEMGERICHT WERKEN Niet: beleidsvraagstukken MW ( ) Niet: persoonsgericht werken ( ) RZL/Ethiek Contextgericht werken en gezinsgericht werken Actuele maatschappelijke thema s Contextgericht werken + orthopedagogische methoden + psychologie + sociale vaardigheden + gezinsgericht werken + gedragsmoeilijkheden ODISEE ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) PSYCHOPATHOLOGIE ( ) BELEIDSVRAAGSTUKKEN MW Ethiek Psychopathologie Zorgvernieuwing HOGESCHOOL PSYCHOPATHOLOGIE Psychopathologie

17 GENT ( ) KdG Thomas More PSYCHOPATHOLOGIE ( ) ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) SYSTEEMGERICHT WERKEN PERSOONSGERICHT WERKEN ( ) Niet: beleidsvraagstukken MW ( ) Niet: beleidsvraagstukken SCW ( ) ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Psychopathologie Deontologie en ethiek Verklarings- en hulpverleningsmodellen Communicatie en groepsdynamica + gesprekstechnieken + ontwikkelingspsychologie Beheer en beleid Beheer en beleid Integrerend werken en beroepsethiek GRADUAAT ORTHOPEDAGOGIEK CVO Heverlee KEUZEOPLEIDINGSONDERDEEL ( ) BELEIDSVRAAGSTUKKEN MW Gezondheidsleer Agogische beleidsontwikkeling CVO Pestalozzi PSYCHOPATHOLOGIE ( ) Psychopathologie VSPW Hasselt Niet: Filosofie I ( ) Wijsbegeerte Niet: Psychologie ( ) Psychologie 1 B PEDAGOGIE KU Leuven FILOSOFIE I ( ) Filosofie van de pedagogische wetenschappen of Wijsgerige pedagogiek I en/of II PSYCHOLOGIE ( ) Inleiding in de psychologie VRAAGSTUKKEN UIT M&S Opvoeding in relatie samenleving

18 SWO ( ) Statistiek voor pedag + methoden van pedag onderzoek THEMA S & PRAKTIJKEN Analyse vraag aanbod onderzoek ( ) SOCIALE PSYCHOLOGIE Sociale psychologie LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE Ontwikkelingspsychologie PSYCHOPATHOLOGIE Psychopathologie en psychiatrie SOC HULP DIENSTVERLENING Psych begel counseling HRM ( ) Human Resources Management ICW ( ) Globale en interculturele pedagogiek ETHIEK EN SAMENLEVING Orthopedagogiek miv deontologie en beroepsethiek SOCIOLOGIE ( ) Sociologie Niet: filosofie II ( ) Filosofie van de pedagogische wetenschappen/ Wijsgerige pedagogiek I en II/Pedagogisch wetenschappelijk onderzoek Niet: bachelorproject ( ) Projectonderwijs educatie en samenleving VUB Niet: filosofie Grote stromingen van de wijsbegeerte 1 B PEDAGOGIE VAN HET JONGE KINS Artevelde Niet: CSV II ( ) Communicatie en samenwerking in team Niet: Vaardig met informatie Onderzoeken en innoveren I BACHELOR PODOLOGIE Artevelde LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE 1 B POL & SOC KU Leuven ECONOMIE ( ) Inleiding tot de economie GIS ( ) Hedendaagse gesch + inl recht SOCIOLOGIE Sociologie FILOSOFIE I (niet II) ( ) Fundamentele wijsbegeerte FILOSOFIE II ( ) Sociale en politieke wijsbegeerte

19 BELEID EN SAMENLEVING Politicologie of Sociologische en politicologische theorieën VRAAGSTUKKEN M&S Samenleving feiten en problemen ( ) SWO ( ) Soc stat & meth tech swo SOCIALE PSYCHOLOGIE Sociale psychologie ( ) SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT Sociaal recht THEMA S & PRAKTIJKEN Practicum politieke ( ) wetenschappen VAARDIG MET INFORMATIE Initiatie in de onderzoekspraktijk Niet: organisatiebeleid Economie ( ) Niet: burgerlijk recht ( ) Inleiding tot het recht Niet: csv I ( ) Niet: ethiek ( ) Religie, zingeving en levenshouding VUB SOCIOLOGIE Sociologie GIS ( ) Pol gesch belg + gesch dagel leven BELEID EN SAMENLEVING Politicologie PSYCHOLOGIE ( ) Algemene psychologie FILOSOFIE I ( ) Grote stromingen in de wijsbegeerte van oudheid tot heden UGent PSYCHOLOGIE ( ) Algemene Psychologie SOCIOLOGIE ( ) Sociologie 1 B PSYCHOLOGIE KU Leuven SOCIOLOGIE Sociologie FILOSOFIE I (niet II) ( ) Inleiding tot de wijsbegeerte PSYCHOLOGIE ( ) Functieleer LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE ( ) Ontwikkelingspsychologie (niet: functie)

20 SOCIALE PSYCHOLOGIE Sociale psychologie (niet: functie) ( ) PSYCHOPATHOLOGIE Psychopathologie SOCIALE HULP EN DIENSTV Practicum psychol begeleiding: training van basisvaardigheden THEMA S EN PRAKTIJKEN Geïntegreerd werkcollege in de ( ) basisdisciplines deel 1 (+ 2) + Werkvelden in de psychologie + Practicum methoden van onderzoek ETHIEK EN SAMENLEVING Beroepsethiek en Religie, ( ) zingeving en levensbeschouwing ARBEIDS- EN Organisatiepsychologie ORGANISATIEPSYCHOLOGIE ( ) SWO ( ) Statistiek + methoden wet onderzoek ICW ( ) Cross-culturele psychologie VRAAGSTUKKEN UIT MENS EN Geïntegreerd werkcollege in de SAMENLEVING ( ) basisdisciplines deel I Niet: ethiek en samenleving Beroepsethiek ( ) Niet: arbeids- en Sociale psychologie II organisatiepsychologie ( ) Niet: beleidsvraagstukken HRM Projectonderwijs ( ) arbeidspedagogiek Niet: persoonsgericht werken Ontwikkelingspsychologie I + II VUB SOCIOLOGIE Sociologie PSYCHOLOGIE SWO ( ) Meetschalen en beschrijvende statistiek + Onderzoeksmethoden en -technieken SOCIALE PSYCHOLOGIE Sociale psychologie

21 PSYCHOPATHOLOGIE Niet: filosofie Niet: filosofie I ( ) Niet: Vaardig met inforamtie Klinische psychiatrie Grote stromingen in de wijsbegeerte Logica en wetenschapsfilosofie Inleiding tot de orthopedagogiek UGent LEVENSLOOPPSYCHOLOGIE SOCIALE PSYCHOLOGIE SOCIOLOGIE ( ) Sociologie Niet: psychologie ( ) Psychologische functieleer BACHELOR PSYCHOLOGIE Open Universiteit Nederland PSYCHOPATHOLOGIE ( ) Klinische psychologie: persoonlijkeidstheorieën en psychopathologie READAPTATIEWETENSCHAPPEN HIRL PSYCHOPATHOLOGIE Psychopathologie SWO ( ) Statistiek/Statistiek II/Methodiek Sociaal onderzoek 1 B RECHTEN KU Leuven ECONOMIE Economie SOCIOLOGIE Sociologie PSYCHOLOGIE FILOSOFIE I (niet II) ( ) Fundamentele wijsbegeerte GIS Gesch vh publiek recht BURGERLIJK RECHT ( ) Inleid tot de rechtswet ORGANISATIEBELEID Economie met beginselen van boekhouding/werkcollege boekhouden SOCIALE PSYCHOLOGIE Rechtspsychologie ETHIEK EN SAMENLEVING Ethiek VUB BURGERLIJK RECHT ( ) Alg inl tot het recht Niet: Organisatiebeleid Economie ( )

22 Niet: Sociaalzekerheidsrecht ( ) Niet: CSV I ( ) Niet: Sociale psychologie ( ) Inleid economie Rechtsmethodologie Inl tot de psychologie UGent SOCIOLOGIE ( ) Sociologie Niet: GIS ( ) Geschiedenis van de politiek en het publiek recht (WEL samen met Staatsrecht) ODISEE FILOSOFIE I (niet II) ( ) Filosofie ECONOMIE ( ) Economie 1 B REVALIDATIEWET & KINE KU Leuven PSYCHOLOGIE Psychologie 1 B SECUNDAIR ONDERWIJS Karel de Grote PSYCHOLOGIE FILOSOFIE I (niet II) ( ) Overzicht van de wijsbegeerte SWO ( ) Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie deel I PXL/U Hasselt PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie SWO ( ) Wetenschappelijke vorming (deel 1) Thomas More Niet: csv I ( ) Communicatieve en agogische vaardigheden I Niet: psychologie ( ) Opvoedkunde Niet: filosofie ( ) Religie, zingeving/godsdienst UCLL - KHLeuven BURGERLIJK RECHT ( ) Economie recht PSYCHOLOGIE Opvoedkunde I en II CSV I Leraar worden + didact atelier ORGANISATIEBELEID Dubbel boekhouden

23 ETHIEK ( ) Christelijke ethiek ECONOMIE ( ) Algemene economie ETHIEK Religie, zingeving en levensbeschouwing I en II Niet: sociaal zekerheidsrecht Sociaal recht Niet: arbeidsrecht ( ) Recht Niet: levenslooppsy ( ) Opvoedkunde I Niet: psychologie Opvoedkunde I Niet: vaardig met informatie Historische kritiek + Communicatieve en agogische vaardigheden + Leraar worden UCLL - KHLim Niet: sociale psychologie ( ) Niet: CSV I ( ) Leraar in de klas/leraar tussen de leerlingen/verschillen tussen leerlingen/samen werken Communicatieve vaardigheden I en II Niet: psychologie ( ) Opvoedkunde Niet: filosofie ( ) Religie, zingeving I, II en III UCLL - Groep T Niet: psychologie ( ) Opvoedkunde I + II (beide) Niet: vaardig met informatie Communicatieve vaardigheden Niet: psychologie Opvoedkunde PXL ODISEE Niet: psychologie ( ) Ontwikkelingspsychologie Niet: ICW ( ) Cultuurparticiapatie Niet: psychologie ( ) Psychopedagogiek Niet: csv I ( ) Taalvaardigheid I en II Thomas More ECONOMIE ( ) 1 B SINOLOGIE KU Leuven SOCIOLOGIE ( ) Sociologie FILOSOFIE I ( ) Wijsbegeerte

24 SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING Hanzehogeschool Groningen Niet: ethiek ( ) Ethiek, ongelijkheid en sociologische duiding 1 B SOCIAAL WERK Erasmus ECONOMIE Economie SOCIOLOGIE Sociologie PSYCHOPATHOLOGIE Thomas More ECONOMIE GIS Karel de Grote SWSB ( ) Niet: organisatiebeleid en beheer ( ) SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT SWO ( ) SOCIAALZEKERHEIDSRECHT SYSTEEMGERICHT WERKEN Niet: burgerlijk recht Niet: Cultureel werken ( ) Terreinen sociaal werk Organisatieontwikkeling en beleidskunde Statistiek en inleiding in sociaal onderzoek Sociaal recht Verklarings- en hulpverleningsmodellen Inleiding tot het recht Kunsteducatie technieken Artevelde ARBEIDSRECHT BELEID EN SAMENLEVING ( ) METHODEN SOCIAAL WERK ( ) CSV I ( ) SOCIALE PSYCHOLOGIE ( ) Politicologie Sociaal werk theorieën Basisvaardigheden I Sociale psychologie

25 ECONOMIE ( ) Economie SOCIOLOGIE ( ) Sociologie MSW ( ) Sociale interventies Niet: sociaal zekerheidsrecht Niet: burgerlijk recht ( / ) Personen- en familierecht/inleiding tot het recht en staatsrecht Niet: SWSB ( ) Sociale interventies PXL BURGERLIJK RECHT Grondwettelijk en burgerlijk recht PSYCHOLOGIE ( ) Psychologie en biologie ARBEIDSRECHT ( ) Arbeidsrecht 1 ECONOMIE ( ) Economie FILOSOFIE I ( ) Filosofie GIS Grondwettelijk en burgerlijk recht + Hedendaagse politieke en sociale geschiedenis Niet: SWO ( ) Statistiek Niet: GIS ( ) Hedendaagse sociale en politieke geschiedenis ODISEE SWO ( ) Sociaal onderzoek SYSTEEMG WERKEN ( ) Maatschappelijk werk en actuele thema s PSYCHOPATHOLOGIE Psychologie II ( ) KEUZE-INTERVENTIE ( ) Sociaal-agogische vaardigheden SWSB ( ) Organisatie en methoden mw, scw, pw en mad Niet: beleid en samenleving Sociologie ( ) Niet: sociaalzekerheidsrecht Sociaal recht ( ) SOCIALE EN MILITAIRE WETENSCHAPPEN Koninklijke Militaire School VAARDIG MET INFORMATIE ( ) Methoden van onderzoek + Kritische benadering bronnen

26 PSYCHOLOGIE ( ) Inleiding in de psychologie SOCIOLOGIE ( ) Elementen van sociologie ECONOMIE ( ) Micro economie en macro economie ETHIEK ( ) Burgerzin 1 B TAAL EN LETTERKUNDE KU Leuven FILOSOFIE I ( ) Inleiding tot de wijsbegeerte 1 B TOEGEPASTE INFORMATICA Karel de Grote ECONOMIE ( ) Ondernemingseconomie 1 B TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Thomas More PSYCHOLOGIE Algemene psychologie SWSB ( ) Werkvelden SOCIALE PSYCH ( ) Sociale psychologie SOCIOLOGIE ( ) Sociologie en cross-culturele psychologie LEVENSLOOPPSY ( ) Ontwikkelingspsychologie PSYCHOPATHOLOGIE Klinische psychologie ( ) SWO ( ) Statistiek I (en II) + Methoden van psychologisch onderzoek ICW ( ) Interculturele begeleiding ETHIEK EN SAMENLEVING Religie, zingeving en levensbeschouwing PERSOONSGERICHT WERKEN Counseling and Coaching + psychotherapie + practicum 3 + gesprekstechnieken 2 VAARDIG MET INFORMATIE ( ) Methoden van psychologisch onderzoek I Niet: geschiedenis, sociologie, ( ) Niet: csv I ( ) Gesprekstechnieken, geîntegreerd werkcollege, Niet: burgerlijk recht ( ) Recht Niet: AOP AOP + Practicum III AOP KH Vives ETHIEK EN SAMENLEVING Religie, zingeving en

27 ( ) levensbeschouwing PROPAEDEUSE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE (NL) Fontys (NL) CSV I PSYCHOLOGIE VRAAGSTUKKEN SWO ( ) Praktijkgericht onderzoek BACHELOR TOEGEPASTE TAALKUNDE ODISEE ECONOMIE ( ) Algemene economie Niet: CSV II ( ) Communicatievaardigheid 2 B TOEGEPASTE TAALKUNDE Erasmus Niet: csv Niet: psychologie ( ) Psychologie Niet: burgerlijk recht ( ) Inleiding tot het recht BACHELOR TOERISME Thomas More Niet: swo Statistiek 1 B TEW KU Leuven SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE ( ) ECONOMIE ( ) ORGANISATIEBELEID Niet: burgerlijk recht ( ) VUB SOCIOLOGIE Sociologie (zie pol & soc) ECONOMIE Algemene Economie I of Algemene Economie II ORGANISATIEBELEID ( ) Algemeen boekhouden + ondernemingsrecht 1 B TOEGEPASTE INFORMATICA Thomas More ECONOMIE ORGANISATIEBELEID Niet: swo 1 B VASTGOED AP Niet: SWO ( ) Ondersteuning vastgoed

28 Niet: economie ( ) Financieel en commercieel management 2 1 B VERPLEEGKUNDE Thomas More Niet: burgerlijk recht Recht UCLL - KHLeuven PSYCHOLOGIE ( ) Niet: swo ( ) Psychologie Basisconcepten van verpleegkunde GRADUAAT VERPLEEGKUNDE Sint-Niklaas (Kortrijk) PSYCHOPATHOLOGIE ( ) Alle psychopathologische opleidingsonderdelen uit de opleiding 1 B VERTALER TOLK ODISEE PSYCHOLOGIE Erasmus FILOSOFIE ECONOMIE Niet: gis, arbeidsrecht, csv 1 B VOEDINGS- EN DIEETKUNDE UCLL - KHLeuven Niet: psychologie ( ) Psychologie Niet: levenslooppsy ( ) Psychologie VORMING SOCIAAL ECONMISCH BELEID ISUA ARBEIDSRECHT ECONOMIE SOCIOLOGIE VROEDKUNDE UCLL - KHLeuven SWO ( ) Wetenschappelijk onderzoek PSYCHOPATHOLOGIE Algemene pathologie ( ) ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Humane wetenschappen I + II + III Niet: burgerlijk recht ( ) Niet: csv II ( ) Gezondheidspromotie en communicatieve vaardigheden Niet: levenslooppsychologie ( ) Humane wetenschappen I + II + III

29 UCLL - KHLim SWO ( ) Niet: burgerlijk recht ( ) Humane Wetenschappen 2+3 Thomas More ETHIEK EN SAMENLEVING ( ) Niet: swo ( ) Filosofie, ethiek, recht (1 ste + 2 de bach) Wetenschappelijk onderzoek Karel de Grote FILOSOFIE I ( ) Functioneren als vroedvrouw PSYCHOLOGIE ( ) De gezonde mens Niet: levenslooppsychologie Kraambed ( ) Niet: burgerlijk recht ( ) Functioneren als vroedvrouw/de zorgende vroedvrouw Niet: filosofie II ( ) De zorgende vroedvrouw Niet: ethiek ( ) De zorgende vroedvrouw KH Vives FILOSOFIE I ( ) Filosofie en sociologie 1 B WIJSBEGEERTE KU Leuven BELEID EN SAMENLEVING FILOSOFIE I (niet II) ( ) Stromingen in de hedendaagse wijsbegeerte OF Wijsbegeerte. Een historische inleiding SOCIOLOGIE ( ) Sociologie ETHIEK ( ) Algemene moraalfilosofie (en bijzondere filosofie) Niet: filolosofie II Filosofische vaardigheden: oefeningen

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 29 september 2015

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 29 september 2015 VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 29 september 2015 OPLEIDING INSTELLING VRIJSTELLING EQUIVALENT BACHELOR ACCOUNTANCY FISCALITEIT UCLL - KHLeuven ORGANISATIEBELEID ECONOMIE (09.2009) Niet:

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 26 oktober 2015

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 26 oktober 2015 VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociaal Werk Precedenten 26 oktober 2015 OPLEIDING INSTELLING VRIJSTELLING EQUIVALENT BACHELOR ACCOUNTANCY FISCALITEIT UCLL - KHLeuven ORGANISATIEBELEID ECONOMIE (09.2009) Niet:

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 3 maart 2015

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 3 maart 2015 VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 3 maart 2015 OPLEIDING INSTELLING VRIJSTELLING EQUIVALENT BACHELOR ACCOUNTANCY FISCALITEIT 1 B AGOGISCHE WETENSCHAPPEN UCLL - KHLeuven

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 29 september 2015

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 29 september 2015 VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 29 september 2015 OPLEIDING INSTELLING VRIJSTELLING EQUIVALENT BACHELOR ACCOUNTANCY FISCALITEIT 1 B AGOGISCHE WETENSCHAPPEN UCLL - KHLeuven

Nadere informatie

Precedentenlijst PBA Sociaal Werk Campus SSH

Precedentenlijst PBA Sociaal Werk Campus SSH Opleiding type Instelling Vrijstelling Credit ACCOUNTANCY FISCALITEIT bachelor UCLL - KHLeuven ORGANISATIEBELEID ACCOUNTANCY FISCALITEIT bachelor UCLL - KHLeuven ECONOMIE Economie en diversiteit 09.2009

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 26 oktober 2015

VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 26 oktober 2015 VRIJSTELLINGEN Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen Precedenten 26 oktober 2015 OPLEIDING INSTELLING VRIJSTELLING EQUIVALENT BACHELOR ACCOUNTANCY FISCALITEIT 1 B AGOGISCHE WETENSCHAPPEN UCLL - KHLeuven

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

Precedentenlijst PBA Sociaal Werk - Campus SSH

Precedentenlijst PBA Sociaal Werk - Campus SSH Opleiding type Instelling Vrijstelling ACCOUTACY FISCALITEIT bachelor UCLL - KHLeuven ORGAISATIEBELEID ACCOUTACY FISCALITEIT bachelor UCLL - KHLeuven ECOOMIE Economie en diversiteit 09.2009 ACCOUTACY FISCALITEIT

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement vrijstellingen communicatiemanagement De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding CM. De benamingen van de

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

Verder studeren in het hoger onderwijs

Verder studeren in het hoger onderwijs Verder studeren in het hoger onderwijs (vermelde richtingen: studenten zitten minstens in hun 2 de jaar nieuwe structuur Bachelor) Na EM (Economie - Moderne Talen) Academische Bachelor Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014)

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014) Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Master biologie, biomedische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, toegepaste informatica,

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Office-Management Event- en Projectmanagement 2013-2014 Project 1: praktijk en skills (3stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Office-Management Event- en Projectmanagement 2013-2014 Project 1: praktijk en skills (3stp) Departement en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool erpen 2009-2010 Seminaries en projecten (3stp) Artesis Hogeschool erpen 2011-2012 Frans Vakinhoud 2 (4stp) 2011-2012 Schriftelijk Frans 1 (4stp) 2013-2014

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Toelatingsvoorwaarden Academiejaar 2011-2012 Rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden alle initiële masteropleidingen, schakel- en

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14

Studiegebied Gezondheidszorg Studiegebied Onderwijs Campus Nieuwland Nieuwland 198, 1000 Brussel T 02 512 32 59, F 02 512 80 14 14 HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Stormstraat 2, 1000 Brussel T 02 210 12 11, F 02 217 64 64, E info@hubrussel.be http://www.hubrussel.be 14A Studiegebied Economie en management Campus Stormstraat Stormstraat

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

vrijstellingen hotelmanagement 2014/2015

vrijstellingen hotelmanagement 2014/2015 vrijstellingen hotelmanagement sonderdeel Académie de Lille Artesis Hogeschool Artesis Hogeschool Diplôme du baccalauréat général Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST

VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN DE AUDIOLOGIE, AFSTUDEERRICHTING LOGOPEDIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST 1 INLEIDING In dit document vind je een overzicht van mogelijke vrijstellingen

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-04-22) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-0-22) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 1 Inleiding 2 2 Instelling : Universiteit 3 2.1 Opleiding PSYCHOLOGIE 3 2.2 Opleiding REVAKI 4 3 instelling Hogeschool 5 3.1 Opleiding

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart.

Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Overzicht inschrijvingsvereisten Criminologie 2015-2016 voor studenten die voor 15-16 in BA1 zijn gestart. Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar -

Nadere informatie

Verkorte trajecten PBA SOW voltijds (*)

Verkorte trajecten PBA SOW voltijds (*) Opleidingsprogramma PBA SOW voltijdse verkorte traject 2014-2015 Verkorte trajecten PBA SOW voltijds 2014-2015 (*) ABA/MA PED WET ABA/MA POLITIEK & SOCIALE WET -SOCIOLO- GIE ABA/MA PSYCHOLOGIE GRADUAAT

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Sociologie

Overzicht inschrijvingsvereisten Sociologie Bachelor of Science in de Sociologie (180 sp) Overzicht inschrijvingsvereisten Sociologie 2016-2017 Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen het eerste bachelortraject

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10)

Verkorte trajecten 2015-2016 (versie 2015-07-10) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 1 9000 Gent Verkorte trajecten 201-201 (versie 201-07-10) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders

Traject Maatschappelijk Werk. Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders Verkort programma Sociaal Werk 2015-2016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen 2016-2017 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie

Verkorte trajecten naar de master in de psychologie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Verkorte trajecten 00-0 naar de master in de psychologie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/ http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/index.html INHOUD

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten

Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten Tweede semester 2012: lessen van bachelorstudenten 1. Faculteit RECHTSGELEERDHEID 1.1 Eerste bachelor Rechten Maandag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon De Meyer Staatsrecht Woensdag 17u30-20u15 Ufo, Aud. Leon

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in

Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in Overzicht inschrijvingsvereisten Toegepaste Economische Wetenschappen - studenten gestart in 2015-2016 - BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dit is het programma dat gevolgd wordt door studenten

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2

Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 2 Programma s en volgtijdelijkheid Gezondheidszorg Academiejaar 2007-2008 Bijlage 2 IOUD Bachelor in de Ergotherapie Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in de Ergotherapie 2 de jaar bachelor

Nadere informatie

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016

P0L08B Opvoeding, onderwijs en vorming in relatie tot samenleving en cultuur P0S64A Levenslang leren en gelijke kansen 2015-2016 Equivalentielijst oude vakcodes Onderstaande opleidingsonderdelen worden als equivalent beschouwd. D.w.z. dat ze gedurende een bepaalde periode een opleidingsonderdeel met een nieuwe code kunnen vervangen

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN 2013-2014 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur M Vandersteen) finale versie 12.12..2012

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 13 Arteveldehogeschool 2010-2011 Toegepaste communicatietechnologie (7stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management Arteveldehogeschool 2010-2011 English for Business (5stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

Verkorte trajecten (versie )

Verkorte trajecten (versie ) Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Sint-Annaplein 9000 Gent Verkorte trajecten 07-08 (versie 07-06-) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs behaald hebben, kunnen binnen onze opleiding via

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 7 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Economie (3stp) 09-10 Techniek van de binnen- en de buitenlandse handel (3stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

1 OFFICE MANAGEMENT. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 OFFICE MANAGEMENT. Opleidingsonderdeel andere instelling 1 OFFICE MANAGEMENT sonderdeel AP Hogeschool Bedrijfsmanagement (Accountancy-fiscaliteit) Bedrijfsbeleid 6 Inleiding Bedrijfsmanagement / 2 AP Hogeschool Bedrijfsmanagement (Accountancy-fiscaliteit) Basisprincipes

Nadere informatie

UGent academiejaar

UGent academiejaar UGent academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal International Doctoral College in Fusion Science and Engineering (FUSION-DC) 1 International Master of Science in Biomedical Engineering 1 Master of Arts in

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Bachelor of Arts in de Geschiedenis (180 studiepunten)

Bachelor of Arts in de Geschiedenis (180 studiepunten) Inschrijvingsvereisten: Geschiedenis Geldig vanaf 2017-2018 onder voorbehoud van programmawijzigingen Bachelor of Arts in de Geschiedenis (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 studiepunten)

Nadere informatie

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen

Oktobertelling 2015. Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen Oktobertelling 2015 Bekendmaking studentenaantallen Vlaamse hogescholen www.vlhora.be 1 1. Aantal studenten Professioneel gerichte bachelor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15tov14 Audiovisuele en Beeldende

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Toelatingsvoorwaarden tot de masters ACADEMIEJAAR 2011-2012 Studiegebied Wetenschappen Master in de Wiskunde (120 SP) Bachelor in de Wiskunde Master in de Fysica en de Sterrenkunde

Nadere informatie

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.

Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT. Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89. Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg. Provinciale Hogeschool Limburg Elfde Liniestraat 24 3500 HASSELT Tel. (011) 23 88 88 Fax (011) 23 88 89 Email: info@phlimburg.be Website: http://www.phlimburg.be DEPARTEMENT ARCHITECTUUR en beeldende kunst

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp) Departement Handels en Bedrijfskunde Hogeschool van Amsterdam Financial Service Management Financial Service Management 2010-2011 Project Ondernemen (6stp) HUB-Brussel Bachelor in handels Handels 2012-2013

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 3 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 4 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE

COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN ONDERZOEK IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE MARKETING COMMUNICATIE COMMUNICATIE WETENSCHAPPEN WERKVELDEN IN MEDIA EFFECTEN MEDIA CULTUUR BEDRIJFS COMMUNICATIE

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2014-2015 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

1 Hotelmanagement. Opleiding andere instelling

1 Hotelmanagement. Opleiding andere instelling Opleiding Académie de Lille Diplôme du baccalauréat général Franstalig onderwijs Frans AP Hogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onnederlands Nederlands/4 Artesis Hogeschool (nu: AP Hogeschool)

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Status februari 2016

Status februari 2016 Status februari 2016 Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen Kortrijk Bachelor of Science in de psychologie Bachelor

Nadere informatie

GO! ATHENEUM KEERBERGEN

GO! ATHENEUM KEERBERGEN GO! ATHENEUM KEERBERGEN INFORMATIE OVER STUDIEMOGELIJKHEDEN SCHOOLJAAR 2017 2018 VOORWOORD Geachte ouders, beste leerlingen Gelegen op een groene campus (samen met onze basisschool en middenschool) aan

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L VOORBEREIDINGSPROGRAMMA S VUB 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014 1

Nadere informatie

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016

Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016 Arabistiek en islamkunde Onthaal 2015-2016 OPBOUW PROGRAMMA & MOTIVATIE Kennismaking Monitoraat Arabistiek en islamkunde Monitor en studietrajectbegeleider - Arabistiek en islamkunde - Japanologie - Slavistiek

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2012 ACADEMIEJAAR 2012-2013 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 4 Evoluties

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool

Hogeschool West-Vlaanderen Karel de Grote-Hogeschool Departement en Bedrijfskunde bedrijfsmanagement Marketing 1993-1994 Boekhouden en practicum (0stp) Technologie Bachelor elektronica-ict 2009-2010 Lab routing 2 (2stp) 2009-2010 routing 2 (2stp) voor IT

Nadere informatie