Financieel bewusteloos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel bewusteloos"

Transcriptie

1 Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel of Joost de Bree, tel wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

2 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Samenvatting Pagina 5 Resultaten Pagina 10 Bijlage Pagina

3 Doel- probleemstelling Doelstelling De doelstelling van de peiling is: Inzicht krijgen in of consumenten het gevoel hebben dat ze overzicht en inzicht hebben als het gaat om financiële zaken. Probleemstelling We gaan uit van de volgende probleemstelling: In hoeverre hebben consumenten het gevoel overzicht en inzicht te hebben met betrekking tot hun huishoudfinanciën? Wat is de impact hierbij van het toenemend aantal aanbieders en de digitalisering van financiële informatie en de daarmee samenhangende versnippering? Hoe trachten consumenten overzicht en inzicht te krijgen en houden met betrekking tot hun financiële informatie? In welke mate verschillen diverse subgroepen binnen de bevolking op deze punten?

4 Samenvatting Een derde consumenten heeft het gevoel overspoeld te worden met informatie Meer informatie te verwerken dan vroeger: Consumenten krijgen een grote hoeveelheid informatie van veel verschillende organisaties te verwerken, volgens de ouderen meer dan vroeger. Men krijgt informatie van hun bank en verzekeraar, van hun telecomprovider en energieleverancier, van de gemeente en de Belastingdienst, et cetera. Een derde van de consumenten heeft dan ook echt het gevoel dat zij worden overspoeld met informatie. Informatie van de ene organisatie wordt meer gewaardeerd dan van de andere organisatie Informatie van gemeenten en bank ontvangt men graag: In hoeverre toegezonden informatie wordt gewaardeerd door consumenten, hangt sterk af van het type organisatie. Van sommige organisaties, zoals van de eigen bank en de gemeente waar men woont, ontvangt men graag informatie. Deze organisaties sturen duidelijke informatie met een passende frequentie. Informatie van telecom-en energieleverancier te veel en onduidelijk: Aan informatie van sommige andere organisaties heeft men veel minder een boodschap. Bijvoorbeeld de informatie van het telecombedrijf of de energieleverancier waar men klant is. Deze organisaties sturen teveel en onduidelijke informatie. Consumenten gooien deze informatie dan ook regelmatig ongezien weg. Informatie over pensioenen en verzekeringen onduidelijk: Informatie over pensioenen en verzekeringen worden relatief vaak als onduidelijk ervaren (32%). Consumenten vinden de informatie van deze organisaties wel belangrijk en gooien het dus niet ongezien weg, maar zij zien vaak ook geen noodzaak om de post direct te bekijken. Dat is anders bij informatie van de Belastingdienst, die opent men vaak direct

5 Samenvatting Grote hoeveelheid informatie leidt bij een vijfde wel eens tot verlies van overzicht Niet altijd duidelijk of actie wordt verwacht: Bijna de helft van de consumenten ontvangt regelmatig post van organisaties waarbij het voor hun niet duidelijk is wat er van ze wordt verwacht. Post ontsnapt aan de aandacht: Een vijfde geeft aan dat belangrijke post wel eens aan de aandacht ontsnapt door de grote hoeveelheid post (mail en papier) die men ontvangt. Vrouwen punctueler: Vrouwen gaan iets nauwkeuriger om met de post die zij ontvangen. Zij kijken vaker dan mannen of er actie van hen verwacht wordt en ontkennen vaker dat er weleens belangrijke post aan hun aandacht ontsnapt

6 Samenvatting Consumenten hebben hun financiële zaken naar eigen zeggen redelijk goed op orde Overzicht financiële situatie goed: De meesten hebben een redelijk tot goed beeld van hun eigen financiële situatie. Alleen degenen die het regelen van de financiële zaken in hun huishouden aan een ander overlaten, weten vaak niet goed hoe ze ervoor staan. 7% slecht zicht op uitgaven: De meesten hebben ook een redelijke tot goed beeld van de uitgaven. Echter, een kleine groep van 7% geeft aan dit inzicht niet te hebben. Bij consumenten waar iemand anders verantwoordelijk is voor de financiën is dit percentage aanzienlijk hoger (21%). Facturen worden gecontroleerd en geadministreerd: Een grote meerderheid (82%) controleert de facturen altijd goed en bergt de papieren doorgaans geordend op. Bij een vijfde leidt financiën tot stress en onrust Gevoel dat er te veel van consumenten wordt gevraagd: Een aanzienlijk deel van 44% vindt dat er steeds meer van ze verwacht wordt als het gaat om het regelen van de financiën. En 26% vindt het zelfs zo ingewikkeld dat ze aangeven dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben. Financiën stress en onrust: Een vijfde geeft aan dat ze stress en onrust ervaren als het gaat om het regelen van de financiën. Dit geldt relatief vaker voor jongeren en vrouwen

7 Samenvatting Verschillende gebruikers digitale en papieren facturen Facturen steeds vaker digitaal: Facturen worden nog altijd voornamelijk per post ontvangen, echter meer dan de helft van de consumenten geeft aan tegenwoordig ook facturen digitaal te ontvangen per mail. Jongeren in de leeftijd van jaar ontvangen relatief het meest digitale facturen en ouderen het minst. Voorkeur gaat naar papieren factuur: Als men zelf mag kiezen, verkiest de meerderheid van de consumenten nog de papieren variant boven een digitale factuur. Het geeft hen meer overzicht in hun uitgaven en het risico dat de factuur onbetaald blijft is kleiner. Bij een derde verdwijnen digitale facturen regelmatig tussen andere s. Digitale factuur snel en overal toegankelijk: Een derde geeft de voorkeur aan een digitale factuur. Dit geeft ze een beter overzicht en de facturen zijn altijd en overal toegankelijk. Zij geven ook aan de digitale facturen sneller te betalen. Het betreft hier vooral consumenten die hun administratie digitaal bijhouden en dus niet zitten te wachten op een papieren exemplaar (relatief vaker jongeren en mannen). Voor mensen die werken met een papieren archief, is het echter omslachtig om facturen digitaal te ontvangen. Ze moeten deze dan nog zelf uitprinten om ze op te kunnen bergen. Eén digitale omgeving voor alle financiële zaken is wenselijk Onder voorwaarde kan digitalisering meer overzicht opleveren: Digitalisering van financiële zaken kan de consument meer overzicht opleveren, maar dan moet het de burger wel makkelijker worden gemaakt. Consumenten zitten er niet op te wachten om voor iedere organisatie waar men klant van is op een aparte website te moeten inloggen. Niet alleen is het omslachtig om al die verschillende websites te moeten bezoeken, ook vindt men het vervelend om voor elke website andere inloggegevens te moeten onthouden. Iets minder dan de helft zou graag één persoonlijke omgeving op internet willen waarin al hun facturen binnenkomen

8 Samenvatting Mannen en vrouwen gaan op andere wijzen om met hun financiële zaken Vrouwen gaan iets nauwkeuriger om met de post die zij ontvangen. Dat geldt voor post in het algemeen, maar ook met betrekking tot financiële zaken. Zij zijn punctueler in administreren en betalen van facturen. Het regelen van financiële zaken leidt bij vrouwen vaker tot gevoelens van stress en onrust. Een derde van hen meent dat financiële zaken zo ingewikkeld zijn dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben. Doordat veel financiële informatie tegenwoordig online verstrekt wordt, verliezen zij het overzicht, vaker dan bij mannen het geval is. Mannen weten beter om te gaan met de digitalisering van financiële zaken. Velen van hen vinden het juist prettig om hun facturen per te ontvangen en ook met een persoonlijke omgeving op een website van een organisatie hebben zij minder problemen. Dat ze dan voor elke pagina andere inloggegevens nodig hebben is voor hen veel minder een drempel dan voor vrouwen. Met name 25- t/m 34-jarigen zien de voordelen van de digitalisering van financiële informatie Oudere respondenten hebben een groter gevoel van controle over hun financiën. Zij betalen hun facturen ook relatief vaak direct. De jongere generatie vindt het hetmeest vermoeiend om zich bezig te houden met financiële zaken. Dit zorgt bij hen relatief vaak voor gevoelens van stress en onrust. De jongeren tot 25 jaar hebben de meeste moeite om omte gaan met digitale facturatie; zij verliezen het overzicht en g de facturen verdwijnen tussen andere mails. Mogelijk ontvangen zij überhaupt meer s dan de oudere leeftijdsgroepen, waardoor facturen eerder ondersneeuwen tussen alle overige mails. De iets oudere consumenten, van 25 t/m 34 jaar, weet veel meer raad met de digitalisering van financiële zaken. Het geeft hen overzicht, en dat zou nog verder vergroot kunnen worden wanneer zij zouden beschikken over één persoonlijke omgeving op internet waarop al hun facturen binnenkomen

9 Resultaten Informatie overload pagina 11 Gevoel van overzicht en inzicht in financiële zaken pagina 18 Impact van digitalisering en versnippering op financiële informatie pagina

10 Beleving informatievoorziening verschilt per type organisatie Resultaten informatie overload Het verschilt sterk per type organisatie hoe men met de toegestuurde informatie omgaat en hoeveel belang men eraan hecht. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van hoe er tegen de informatie van verschillende typen organisaties wordt aangekeken. Het betreft hier allerlei typen informatie; aanbiedingen, facturen, informatie over wijzigingen, algemene informatie, et cetera. Op de volgende pagina s zijn deze resultaten gedetailleerder weergegeven. Eerst per aspect in grafieken en vervolgens per type organisatie samengevat in twee tabellen. Bank Gemeente Energieleverancier Belastingdienst Telecombedrijf Pensioenfonds/-verzekeraar Verzekeringsmaatschappij Verhuurder woning Hypotheekverstrekker Onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur UWV Kenmerkende eigenschappen hoe men met de informatie omgaat (relatief t.o.v. andere organisaties) Duidelijke informatie. Belangrijk om ook persoonlijk contact te hebben. Duidelijke informatie, maar er mag meer informatie worden verstrekt. Informatie nietzo duidelijk. Men laat het vaak even liggen of gooit het zelfs ongezien weg. Niet zo belangrijk om persoonlijk contact te hebben. Informatie wordt vaak direct bekeken. Te veel informatie. Relatief vaak ongezien weggegooid of pas later bekeken. Persoonlijk contact nietzo belangrijk. Informatie niet voldoende duidelijk. Er wordt eerder te weinig dan teveel informatie verstrekt. Informatie niet voldoende duidelijk. Duidelijke informatie. Eerder te weinig dan teveel. Persoonlijk contact belangrijk. Voldoende informatie, maar eerder te weinig dan teveel. Over het algemeen duidelijk. Informatie wordt vaak direct bekeken en veelal duidelijk bevonden. Persoonlijk contact is belangrijk. Informatie wordt vaak direct bekeken en veelal duidelijk bevonden

11 Resultaten informatie overload Men ontvangt informatie van veel verschillende organisaties Ca. de helft van de ondervraagden (47%) ontvangt van meer dan zeven van de voorgelegde organisaties informatie. Meest genoemd worden de eigen bank en de gemeente. Een selecte groep ontvangt informatie van het UWV of van een onafhankelijk adviseur. Aantal organisaties (van 10) waarvan men weleens informatie ontvangt (n=523) 26% Van welke van onderstaande organisaties ontvangt u weleens informatie via de post, of op een andere manier? (n=523) Uw bank(en) De gemeente Uw energieleverancier(s) De belastingdienst Uw telecombedrijf/bedrijven (telefoon, internet, televisie) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) Uw verzekeringsmaatschappij(en) De verhuurder van uw woning (n=192)* Uw hypotheekverstrekker (n=331)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) Het UWV 28% 24% 62% 87% 84% 80% 79% 78% 76% 73% 73% 41% 47% 29% 11% 12% 4 15% 15% 16% % 10% 20% 20% 31% 29% 7% 7% 9% 13% 18% 18% Wel informatie Geen informatie Niet van toepassing 3% 2% 2% 4% 5% 5% 4% * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is gevraagd of men weleens informatie ontvangt van De verhuurder van uw woning of van Uw hypotheekverstrekker

12 Resultaten informatie overload Informatiebehoefte verschilt per organisatie Over het algemeen is men tevreden over de hoeveelheid informatie die men ontvangt. Bepaalde organisaties zouden volgens sommigen meer informatie mogen sturen: de gemeente, hun pensioenfonds/ -verzekeraar, het UWV en de woningverhuurder of hypotheekverstrekker. Degenen die ontevreden zijn over de hoeveelheid informatie van telecom- en energiebedrijvengeven eerder aan dat deze organisaties teveel dan te weinig informatie sturen. Het zelfde geldt voor Belastingdienst. Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u ontvangt van deze organisaties? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) 8% 8% 8% 5% 17% 12% 10% 17% 12% 4% 15% 79% 73% 69% 78% 74% 80% 75% 78% 78% 82% 76% 11% 5 14% 4 21% 10% 4 Veel te weinig Eerder te weinig dan te veel Precies goed Eerder te veel dan te weinig Veel te veel * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent. 5 7% 13% % 6%

13 Resultaten informatie overload Organisaties communiceren over het algemeen duidelijk De informatie die men ontvangt, vindt men over het algemeen duidelijk. Men is met name tevreden over de informatie van de verhuurder van de woning, de gemeente en de bank. De meeste kritiek wordt geuit over de informatie van pensioenfondsen/-verzekeraars. Deze wordt door een derde als onduidelijk ervaren. Ook de informatie van energieleveranciers en verzekeringsmaatschappijen wordt door ruim éénvijdeals onduidelijk ervaren. In hoeverre vindt u de informatie die u van de volgende organisaties ontvangt over het algemeen onduidelijk of duidelijk? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) 9% 7% % 15% 15% 21% 14% 13% 16% 26% 85% 89% 91% 74% 77% 79% 65% 74% 82% 81% 80% Zeer onduidelijk Onduidelijk Duidelijk Zeer duidelijk * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent

14 Resultaten informatie overload Informatie wordt veelal direct bekeken Wat doet u doorgaans met post (papier of digitaal) die u ontvangt van de volgende organisaties waar u informatie van krijgt? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Met name informatie van de Belastingdienst en de verhuurder van de eigen woning trekt veel aandacht en wordt door veel mensen snel gelezen. Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) 26% 28% 8% 30% 19% 12% 38% 33% 70% 71% 62% 81% 50% 63% Informatie van het telecombedrijfen de energieleverancier verdwijnen relatief vaak ongelezen in de prullenbak of worden eerst even terzijde gelegd. Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) 31% 16% 25% 7% 17% 7% 15% 66% 83% 73% 76% 79% Gooi ik meestal ongezien weg Bekijk ik meestal op een later tijdstip Bekijk ik meestal direct * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent

15 Resultaten informatie overload Belang van persoonlijk contact verschilt per type organisatie Met sommige organisaties heeft men graag ook persoonlijk contact, zoals met de verhuurder van de woning, de onafhankelijk adviseur, het UWV en de bank. Bij andere typen organisaties, zoals energieleveranciers en telecombedrijven volstaat de op andere wijzen verstrekte informatie. Hoe belangrijk vindt u het om persoonlijk contact te kunnen hebben met de organisaties waar u informatie van ontvangt? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet onbelangrijk, niet belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk 6 9% 13% 12% 14% 12% % 24% 21% 24% 33% 31% 34% 32% 31% 30% 21% 32% 36% 53% 66% 46% 46% 43% 48% 54% 47% 54% 38% 34% 12% 7% 8% 7% 7% 7% 5 13% 13% * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent

16 Resultaten informatie overload Eenderdeconsumenten wordt overspoeld met informatie De meeste consumenten (76%) zitten niet te wachten op informatie van organisaties waar zij geen relatie mee hebben. De meesten kijken wel of de afzender van de post actie van hen verwacht Bijna eenderdevan de consumenten (31%) geeft aan overspoeld te worden met informatie van organisaties. Jongeren hebben relatief weinig het gevoel dat ze door organisaties overspoeld worden met informatie (18-24 jaar: 18%; jaar: 14%), maar de jongste groep toont ook minder interesse voor de post: ze geven relatief vaak aan dat ze geen idee hebben of ze iets met de ontvangen informatie moeten (67%) en kijken ook het minst vaak of er actie van hen verwacht wordt (57%). Met name 65-plussers ervaren een toename in de hoeveelheid post (43%).. In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende stellingen? (n=523) Ik wil alleen informatie ontvangen van organisaties waarvan ik klant ben of waar ik een 5% 17% 56% 20% andere relatie mee heb Als ik post (papier en/of ) ontvang van organisaties kijk ik of er actie van mij verwacht wordt Ik krijg van organisaties vaak informatie waarvan ik geen idee heb of ik er iets mee zou moeten Ik word overspoeld met informatie van organisaties Organisaties sturen mij tegenwoordig meer post (papier en/of ) dan vroeger Er ontsnapt weleens belangrijke post (papier en/of ) aan mijn aandacht door de grote hoeveelheid post die ik ontvang Vrouwen gaan iets nauwkeuriger om met de post die zij ontvangen. Zij kijken iets vaker dan mannen of er actie van hen verwacht wordt (74% vs. 66%) en ontkennen vaker dat er weleens belangrijke post aan hun aandacht ontsnapt (64% vs. 54%). 8% 9% 22% 20% 30% 33% 50% 29% 37% 34% 62% 20% 40% 25% Zeer oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Zeer eens 24% 18% 8% % 6%

17 Resultaten Hoofdstuk overzicht en inzicht in financiële zaken

18 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken De meeste mensen hebben een goed tot redelijk overzicht over hun financiële situatie Van de mensen die zelf hun financiële zaken regelen, weet 61% tot in detail hoe zij ervoor staan, 39% heeft een redelijk beeld. Mensen die hun financiële zaken deels door een ander laten regelen, hebben iets minder overzicht, maar de meesten weten toch nog redelijk hoe hun financiële situatie eruit ziet. Alleen mensen die hun financiële zaken door een ander laten regelen, hebben vaak een slecht beeld van hun eigen financiële situatie (18%). In hoeverre heeft u overzicht over uw financiële situatie? Ik weet tot in detail hoe mijn financiële situatie eruit ziet Ik weet redelijk hoe mijn financiële situatie eruit ziet Ik weet niet of nauwelijks hoe mijn financiële situatie eruit ziet 3% 1% 18% 24% 50% 61% 42% 46% 39% 58% 58% Totaal (n=523) Regelt financiële zaken in het huishouden zelf (n=315) Regelt financiële zaken in het huishouden samen met partner/huisgenoot (n=123) Iemand anders regelt financiële zaken in het huishouden (n=84) Een relatief groot deel van de ondervraagden (60%) regelt de financiële zaken in zijn of haar huishouden meestal zelf. 24% doet dat meestal samen met de partner of een huisgenoot, 9% laat het aan de partner of huisgenoot over en 7% aan iemand anders

19 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Maandelijkse uitgaven bij de meesten redelijk tot goed bekend Alleen van de mensen die hun financiële zaken door een ander laten regelen, is het inzicht in de eigen uitgaven zeer beperkt (21% heeft geen beeld). In hoeverre heeft u overzicht over uw uitgaven per maand? 43% 48% Ik weet precies hoeveel ik per maand waaraan uitgeef 37% 31% 51% 48% Ik weet ongeveer hoeveel ik per maand waaraan uitgeef 59% 48% Ik weet niet of nauwelijks hoeveel ik per maand waaraan uitgeef 7% 4% 4% 21% Totaal (n=523) Regelt financiële zaken in het huishouden zelf (n=315) Regelt financiële zaken in het huishouden samen met partner/huisgenoot (n=123)

20 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Regelen van financiën zorgt bij ongeveer een vijfde voor stress en/of onrust Stress 4% Welk gevoel heeft u bij het regelen van uw financiën? (n=523) 18% 43% 3,2 23% 11% Ontspanning Dit is vaker het geval bij vrouwen dan bij mannen: 26% van de vrouwen ervaart stress vs. 17% van de mannen) en 26% ervaart onrust (vs. 16%). De oudere respondenten hebben een groter gevoel van controle over hun financiën: 45- plussers ervaren meer overzicht dan de jongere respondenten (81% vs. 65%), terwijl het regelen van de financiën bij jongeren relatief vaak tot stress (26% vs. 18%) en onrust leidt (26% vs. 17%). Onrust Verveling Angst Chaos "Bewusteloos" 4% 4% 17% 9% 9% 6% 19% 3% 21% 33% 50% 51% 42% 43% ,4 30% 17% 3,3 27% 10% 3,3 31% 7% 4,0 31% 4,0 32% Rust Uitdaging Hoop Overzicht Bewust

21 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken De meerderheid gaat zorgvuldig met financiële papieren om Een meerderheid van 82% controleert de facturen die men ontvangt altijd goed. En 73% bergt zijn financiële papieren doorgaans netjes geordend op. Van hen geeft 66% de voorkeur aan papieren facturen (vs. 51% van de respondenten die hun financiële papieren niet netjes ordenen). 44% vindt dat er steeds meer van ze verwacht wordt als het gaat om het regelen van de financiën. Eenvijfdevindt facturen vaak onduidelijk. En ruim een kwart vindt dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben om facturen te begrijpen. In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende stellingen? (n=523) Ik controleer de facturen die ik ontvang altijd goed Ik berg mijn financiële papieren doorgaans netjes geordend op Ik heb het gevoel dat er steeds meer van mij verwacht wordt als het gaat om het regelen van mijn financiën Ik vind het vermoeiend om me bezig te houden met financiële zaken Financiële zaken zijn zo ingewikkeld, je moet er bijna voor gestudeerd hebben Ik vind facturen vaak onduidelijk 4 14% % 18% 32% 31% 43% 37% 66% 58% 33% 35% 34% 39% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens 25% 25% 15% 15% 18%

22 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Vrouwen en inkomens beneden modaal hebben meer moeite met financiële zaken Tussen de diverse doelgroepen zijn de volgende verschillen zichtbaar: Meer vrouwen dan mannen geven aan dat financiële zaken zo ingewikkeld zijn dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben (33% vs. 24% van de mannen). Het is vooral de jongere generatie die het vermoeiend vindt om zich bezig te houden met financiële zaken. Van de jongeren van 18 t/m 24 jaar controleert maar 66% de facturen die zij ontvangt goed. Onder de 65-plussers is dat 93%. Respondenten met een inkomen beneden modaal hebben meer moeite met hun financiële zaken dan respondenten met een inkomen boven modaal. Zij geven vaker aan dat financiële zaken zo ingewikkeld zijn dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben (36% vs. 21%). Zij hebben vaker het gevoel dat er steeds meer van hen verwacht wordt als het gaat om het regelen van hun financiën (53% vs. 39%). Zij geven vaker aan dat zij facturen vaak onduidelijk vinden (32% vs. 13%)

23 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Facturen worden vaak direct betaald of even opgespaard Vrouwen zijn punctuelermet het betalen van facturen dan mannen: 63% betaalt facturen altijd (bijna) direct als ze binnenkomen, versus 54% van de mannen. Welke uitspraak is het meest op u van toepassing? Het betreft hier facturen die niet automatisch betaald worden. (n=523) Ik betaal facturen altijd (bijna) direct als ze binnenkomen Ik spaar facturen een tijdje op en betaal ze dan allemaal tegelijk Ik wacht zo lang mogelijk met het betalen van facturen 14% 26% 59% Ook tussen leeftijdsgroepen is een verschil zichtbaar: de jongste (18 t/m 24) en oudste leeftijdsgroepen (65+) betalen hun facturen relatief vaak direct (73% resp. 74%) vergeleken met de tussenliggende leeftijdsgroepen. Ik wacht met het betalen otdat ik een aanmaning heb ontvangen Ik vergeet facturen vaak te betalen 0% 1%

24 Resultaten Hoofdstuk Impact digitalisering en versnippering

25 Resultaten impact digitalisering en versnippering Papieren facturen nog het meest populair Jongeren van 25 t/m 34 jaar ontvangen relatief weinig facturen per papieren post (84%), maar relatief veel per e- mail (67%) of in een persoonlijke webomgeving(32%). Jongeren tot 25 jaar ontvangen sowieso minder facturen dan de oudere leeftijdsgroepen. Mannen ontvangen vaker facturen via dan vrouwen (62% vs. 51%) en geven hier ook relatief vaak de voorkeur aan (38% vs. 21%). Echter, bij zowel mannen als vrouwen gaat de eerste voorkeur uit naar facturen per post (54% resp. 74%). Op welke manier ontvangt u facturen? (meerdere antwoorden mogelijk) Op welke manier zou u facturen het liefst ontvangen? (één antwoord mogelijk) (n=523) Per post (papier) Per In een persoonlijke webomgeving Via FiNBOX Anders, namelijk: 3% 1% 1% 17% 5% Huidig kanaal 30% 56% Voorkeurskanaal 64% 94%

26 Resultaten impact digitalisering en versnippering Een papieren factuur trekt de aandacht Waarom ontvangt u facturen het liefst per post? (Basis - Ontvangt facturen liefst per post, n=334) De helft van degenen die facturen het liefst per post ontvangen, geeft aan dat dit de kans verkleint dat zij de factuur vergeten te betalen. Dan is de kans kleiner dat ik vergeet te betalen Dan heb ik iets tastbaars in handen Dan kan ik de factuur gemakkelijk archiveren Dan hoef ik de factuur zelf niet meer uit te printen 35% 45% 44% 49% Daarnaast duiden diverse argumenten erop dat men blijkbaar graag over een papieren exemplaar beschikt dat men bij andere papieren kan opruimen: iets tastbaars in handen, makkelijk archiveren, zelf niet meer hoeven uitprinten. Ik vind het vervelend om allemaal inlognamen en wachtwoorden te moeten onthouden Dat geeft me een groter gevoel van veiligheid dan een digitale factuur Dat is niet afhankelijk van computerstoringen Ik bekijk mijn niet zo vaak Ik ben niet zo handig op de computer / ik heb geen computer Anders, namelijk: 3% 3% 4% 28% 26% 22%

27 Resultaten impact digitalisering en versnippering Digitale facturen zijn altijd en overal toegankelijk Waarom ontvangt u facturen het liefst per ? (Basis - Ontvangt facturen liefst per , n=155) Dat is beter voor het milieu 46% Digitale facturen zijn vooral prettig voor mensen die geen behoefte hebben aan een papieren archief. In dat geval is een gedigitaliseerde factuur handig, snel en overal toegankelijk. Dan heb ik op ieder tijdstip toegang tot de factuur Dan kan ik de factuur gemakkelijk archiveren Dan heb ik op iedere plek toegang tot de factuur Dan ontvang ik de factuur het snelst 41% 38% 34% 34% Overigens is naast bovenstaande praktische aspecten ook het duurzaamheidsaspect van belang. 46% vindt digitale facturen beter voor het milieu. Ik bewaar liefst zo min mogelijk op papier Dan hoef ik de factuur niet in te scannen Dan is de kans kleiner dat ik vergeet te betalen Anders, namelijk: 1% 17% 17% 31%

28 Resultaten impact digitalisering en versnippering Bezwaren tegen een persoonlijke webomgevingvooral praktisch van aard De grootste drempel om van de persoonlijke webomgevingvan een organisatie gebruik te maken voor het inzien van facturen, is dat men dan voor iedere organisatie op een andere website moet inloggen. Daaraan gelieerde bezwaren zijn het onthouden van inloggegevens en niet eenvoudig kunnen archiveren. Waarom geeft u niet de voorkeur aan de persoonlijke webomgeving voor uw facturen? (Basis - Geen voorkeur voor persoonlijke webomgeving, n=499) Dan moet ik voor iedere organisatie waar ik klant ben naar een andere website Dan moet ik mijn inloggegevens voor deze omgeving onthouden Dan kan ik mijn factuur niet eenvoudig archiveren Ik vind dat niet veilig Ik vind dat te ingewikkeld Anders, namelijk: 7% 18% 26% 26% 37% 58% Ongeveer een kwart twijfelt aan de veiligheid

29 Resultaten impact digitalisering en versnippering Alert voor nieuwe online factuur liefst per Hoe wilt u er het liefst op geattendeerd worden dat er online een nieuwe factuur voor u klaarstaat? (Basis - Ontvangt facturen liefst digitaal, n=30) Respondenten die hun facturen bij voorkeur ontvangen in een digitale omgeving (5%) of via FiNBOX(1%), worden er liefst per op geattendeerd dat er een nieuwe factuur voor hen klaarstaat. Per Via een pop-up op die website 10% 84% Geen van de respondenten heeft voorkeur voor een bericht per brief of via Facebook. Via WhatsApp 6% Per sms 1%

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013

Mei 2013, Nibud Nibud Scholierenonderzoek 2012-2013 Mei 2013, Nibud Nibud Scholieren 2012-2013 Auteurs Anna van der Schors Tamara Madern Minou van der Werf Samenvatting en conclusie p. 3 p. 9 p. 12 p. 15 p. 25 p. 28 p. 35 p. 52 p. 56 p. 64 p. 66 p. 72 p.

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011

Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 Utrecht, 2011 Nibud Scholierenonderzoek 2010-2011 Een onderzoek naar de inkomsten en uitgaven van de Nederlandse scholieren Inhoudsopgave p. 3 p. 8 p. 11 p. 12 p. 15 p. 21 p. 27 p. 41 p. 46 p. 51 p. 55

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post

Ruis op de lijn. Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken. Directoraat-generaal Telecommunicatie en Post Onderzoeksreeks Een onderzoek naar de instrumenten om de transparantie voor de telecommunicatieconsument te vergroten Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-generaal

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland GEVEN AAN GOEDE DOELEN Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Onderzoeksresultaten - Verschillende manieren

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Een digitale kluis voor je administratie.

Een digitale kluis voor je administratie. Een digitale kluis voor je administratie. Rabobank. Een bank met ideeën. Kimberley Beers 1582044, Charlotte Janus 1581800, Toine Legters 1577004 Inhoud Inleiding 3 Concept 4 Desk research 6 Onderzoek Evernote

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie