Financieel bewusteloos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel bewusteloos"

Transcriptie

1 Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel of Joost de Bree, tel wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

2 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Samenvatting Pagina 5 Resultaten Pagina 10 Bijlage Pagina

3 Doel- probleemstelling Doelstelling De doelstelling van de peiling is: Inzicht krijgen in of consumenten het gevoel hebben dat ze overzicht en inzicht hebben als het gaat om financiële zaken. Probleemstelling We gaan uit van de volgende probleemstelling: In hoeverre hebben consumenten het gevoel overzicht en inzicht te hebben met betrekking tot hun huishoudfinanciën? Wat is de impact hierbij van het toenemend aantal aanbieders en de digitalisering van financiële informatie en de daarmee samenhangende versnippering? Hoe trachten consumenten overzicht en inzicht te krijgen en houden met betrekking tot hun financiële informatie? In welke mate verschillen diverse subgroepen binnen de bevolking op deze punten?

4 Samenvatting Een derde consumenten heeft het gevoel overspoeld te worden met informatie Meer informatie te verwerken dan vroeger: Consumenten krijgen een grote hoeveelheid informatie van veel verschillende organisaties te verwerken, volgens de ouderen meer dan vroeger. Men krijgt informatie van hun bank en verzekeraar, van hun telecomprovider en energieleverancier, van de gemeente en de Belastingdienst, et cetera. Een derde van de consumenten heeft dan ook echt het gevoel dat zij worden overspoeld met informatie. Informatie van de ene organisatie wordt meer gewaardeerd dan van de andere organisatie Informatie van gemeenten en bank ontvangt men graag: In hoeverre toegezonden informatie wordt gewaardeerd door consumenten, hangt sterk af van het type organisatie. Van sommige organisaties, zoals van de eigen bank en de gemeente waar men woont, ontvangt men graag informatie. Deze organisaties sturen duidelijke informatie met een passende frequentie. Informatie van telecom-en energieleverancier te veel en onduidelijk: Aan informatie van sommige andere organisaties heeft men veel minder een boodschap. Bijvoorbeeld de informatie van het telecombedrijf of de energieleverancier waar men klant is. Deze organisaties sturen teveel en onduidelijke informatie. Consumenten gooien deze informatie dan ook regelmatig ongezien weg. Informatie over pensioenen en verzekeringen onduidelijk: Informatie over pensioenen en verzekeringen worden relatief vaak als onduidelijk ervaren (32%). Consumenten vinden de informatie van deze organisaties wel belangrijk en gooien het dus niet ongezien weg, maar zij zien vaak ook geen noodzaak om de post direct te bekijken. Dat is anders bij informatie van de Belastingdienst, die opent men vaak direct

5 Samenvatting Grote hoeveelheid informatie leidt bij een vijfde wel eens tot verlies van overzicht Niet altijd duidelijk of actie wordt verwacht: Bijna de helft van de consumenten ontvangt regelmatig post van organisaties waarbij het voor hun niet duidelijk is wat er van ze wordt verwacht. Post ontsnapt aan de aandacht: Een vijfde geeft aan dat belangrijke post wel eens aan de aandacht ontsnapt door de grote hoeveelheid post (mail en papier) die men ontvangt. Vrouwen punctueler: Vrouwen gaan iets nauwkeuriger om met de post die zij ontvangen. Zij kijken vaker dan mannen of er actie van hen verwacht wordt en ontkennen vaker dat er weleens belangrijke post aan hun aandacht ontsnapt

6 Samenvatting Consumenten hebben hun financiële zaken naar eigen zeggen redelijk goed op orde Overzicht financiële situatie goed: De meesten hebben een redelijk tot goed beeld van hun eigen financiële situatie. Alleen degenen die het regelen van de financiële zaken in hun huishouden aan een ander overlaten, weten vaak niet goed hoe ze ervoor staan. 7% slecht zicht op uitgaven: De meesten hebben ook een redelijke tot goed beeld van de uitgaven. Echter, een kleine groep van 7% geeft aan dit inzicht niet te hebben. Bij consumenten waar iemand anders verantwoordelijk is voor de financiën is dit percentage aanzienlijk hoger (21%). Facturen worden gecontroleerd en geadministreerd: Een grote meerderheid (82%) controleert de facturen altijd goed en bergt de papieren doorgaans geordend op. Bij een vijfde leidt financiën tot stress en onrust Gevoel dat er te veel van consumenten wordt gevraagd: Een aanzienlijk deel van 44% vindt dat er steeds meer van ze verwacht wordt als het gaat om het regelen van de financiën. En 26% vindt het zelfs zo ingewikkeld dat ze aangeven dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben. Financiën stress en onrust: Een vijfde geeft aan dat ze stress en onrust ervaren als het gaat om het regelen van de financiën. Dit geldt relatief vaker voor jongeren en vrouwen

7 Samenvatting Verschillende gebruikers digitale en papieren facturen Facturen steeds vaker digitaal: Facturen worden nog altijd voornamelijk per post ontvangen, echter meer dan de helft van de consumenten geeft aan tegenwoordig ook facturen digitaal te ontvangen per mail. Jongeren in de leeftijd van jaar ontvangen relatief het meest digitale facturen en ouderen het minst. Voorkeur gaat naar papieren factuur: Als men zelf mag kiezen, verkiest de meerderheid van de consumenten nog de papieren variant boven een digitale factuur. Het geeft hen meer overzicht in hun uitgaven en het risico dat de factuur onbetaald blijft is kleiner. Bij een derde verdwijnen digitale facturen regelmatig tussen andere s. Digitale factuur snel en overal toegankelijk: Een derde geeft de voorkeur aan een digitale factuur. Dit geeft ze een beter overzicht en de facturen zijn altijd en overal toegankelijk. Zij geven ook aan de digitale facturen sneller te betalen. Het betreft hier vooral consumenten die hun administratie digitaal bijhouden en dus niet zitten te wachten op een papieren exemplaar (relatief vaker jongeren en mannen). Voor mensen die werken met een papieren archief, is het echter omslachtig om facturen digitaal te ontvangen. Ze moeten deze dan nog zelf uitprinten om ze op te kunnen bergen. Eén digitale omgeving voor alle financiële zaken is wenselijk Onder voorwaarde kan digitalisering meer overzicht opleveren: Digitalisering van financiële zaken kan de consument meer overzicht opleveren, maar dan moet het de burger wel makkelijker worden gemaakt. Consumenten zitten er niet op te wachten om voor iedere organisatie waar men klant van is op een aparte website te moeten inloggen. Niet alleen is het omslachtig om al die verschillende websites te moeten bezoeken, ook vindt men het vervelend om voor elke website andere inloggegevens te moeten onthouden. Iets minder dan de helft zou graag één persoonlijke omgeving op internet willen waarin al hun facturen binnenkomen

8 Samenvatting Mannen en vrouwen gaan op andere wijzen om met hun financiële zaken Vrouwen gaan iets nauwkeuriger om met de post die zij ontvangen. Dat geldt voor post in het algemeen, maar ook met betrekking tot financiële zaken. Zij zijn punctueler in administreren en betalen van facturen. Het regelen van financiële zaken leidt bij vrouwen vaker tot gevoelens van stress en onrust. Een derde van hen meent dat financiële zaken zo ingewikkeld zijn dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben. Doordat veel financiële informatie tegenwoordig online verstrekt wordt, verliezen zij het overzicht, vaker dan bij mannen het geval is. Mannen weten beter om te gaan met de digitalisering van financiële zaken. Velen van hen vinden het juist prettig om hun facturen per te ontvangen en ook met een persoonlijke omgeving op een website van een organisatie hebben zij minder problemen. Dat ze dan voor elke pagina andere inloggegevens nodig hebben is voor hen veel minder een drempel dan voor vrouwen. Met name 25- t/m 34-jarigen zien de voordelen van de digitalisering van financiële informatie Oudere respondenten hebben een groter gevoel van controle over hun financiën. Zij betalen hun facturen ook relatief vaak direct. De jongere generatie vindt het hetmeest vermoeiend om zich bezig te houden met financiële zaken. Dit zorgt bij hen relatief vaak voor gevoelens van stress en onrust. De jongeren tot 25 jaar hebben de meeste moeite om omte gaan met digitale facturatie; zij verliezen het overzicht en g de facturen verdwijnen tussen andere mails. Mogelijk ontvangen zij überhaupt meer s dan de oudere leeftijdsgroepen, waardoor facturen eerder ondersneeuwen tussen alle overige mails. De iets oudere consumenten, van 25 t/m 34 jaar, weet veel meer raad met de digitalisering van financiële zaken. Het geeft hen overzicht, en dat zou nog verder vergroot kunnen worden wanneer zij zouden beschikken over één persoonlijke omgeving op internet waarop al hun facturen binnenkomen

9 Resultaten Informatie overload pagina 11 Gevoel van overzicht en inzicht in financiële zaken pagina 18 Impact van digitalisering en versnippering op financiële informatie pagina

10 Beleving informatievoorziening verschilt per type organisatie Resultaten informatie overload Het verschilt sterk per type organisatie hoe men met de toegestuurde informatie omgaat en hoeveel belang men eraan hecht. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van hoe er tegen de informatie van verschillende typen organisaties wordt aangekeken. Het betreft hier allerlei typen informatie; aanbiedingen, facturen, informatie over wijzigingen, algemene informatie, et cetera. Op de volgende pagina s zijn deze resultaten gedetailleerder weergegeven. Eerst per aspect in grafieken en vervolgens per type organisatie samengevat in twee tabellen. Bank Gemeente Energieleverancier Belastingdienst Telecombedrijf Pensioenfonds/-verzekeraar Verzekeringsmaatschappij Verhuurder woning Hypotheekverstrekker Onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur UWV Kenmerkende eigenschappen hoe men met de informatie omgaat (relatief t.o.v. andere organisaties) Duidelijke informatie. Belangrijk om ook persoonlijk contact te hebben. Duidelijke informatie, maar er mag meer informatie worden verstrekt. Informatie nietzo duidelijk. Men laat het vaak even liggen of gooit het zelfs ongezien weg. Niet zo belangrijk om persoonlijk contact te hebben. Informatie wordt vaak direct bekeken. Te veel informatie. Relatief vaak ongezien weggegooid of pas later bekeken. Persoonlijk contact nietzo belangrijk. Informatie niet voldoende duidelijk. Er wordt eerder te weinig dan teveel informatie verstrekt. Informatie niet voldoende duidelijk. Duidelijke informatie. Eerder te weinig dan teveel. Persoonlijk contact belangrijk. Voldoende informatie, maar eerder te weinig dan teveel. Over het algemeen duidelijk. Informatie wordt vaak direct bekeken en veelal duidelijk bevonden. Persoonlijk contact is belangrijk. Informatie wordt vaak direct bekeken en veelal duidelijk bevonden

11 Resultaten informatie overload Men ontvangt informatie van veel verschillende organisaties Ca. de helft van de ondervraagden (47%) ontvangt van meer dan zeven van de voorgelegde organisaties informatie. Meest genoemd worden de eigen bank en de gemeente. Een selecte groep ontvangt informatie van het UWV of van een onafhankelijk adviseur. Aantal organisaties (van 10) waarvan men weleens informatie ontvangt (n=523) 26% Van welke van onderstaande organisaties ontvangt u weleens informatie via de post, of op een andere manier? (n=523) Uw bank(en) De gemeente Uw energieleverancier(s) De belastingdienst Uw telecombedrijf/bedrijven (telefoon, internet, televisie) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) Uw verzekeringsmaatschappij(en) De verhuurder van uw woning (n=192)* Uw hypotheekverstrekker (n=331)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) Het UWV 28% 24% 62% 87% 84% 80% 79% 78% 76% 73% 73% 41% 47% 29% 11% 12% 4 15% 15% 16% % 10% 20% 20% 31% 29% 7% 7% 9% 13% 18% 18% Wel informatie Geen informatie Niet van toepassing 3% 2% 2% 4% 5% 5% 4% * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is gevraagd of men weleens informatie ontvangt van De verhuurder van uw woning of van Uw hypotheekverstrekker

12 Resultaten informatie overload Informatiebehoefte verschilt per organisatie Over het algemeen is men tevreden over de hoeveelheid informatie die men ontvangt. Bepaalde organisaties zouden volgens sommigen meer informatie mogen sturen: de gemeente, hun pensioenfonds/ -verzekeraar, het UWV en de woningverhuurder of hypotheekverstrekker. Degenen die ontevreden zijn over de hoeveelheid informatie van telecom- en energiebedrijvengeven eerder aan dat deze organisaties teveel dan te weinig informatie sturen. Het zelfde geldt voor Belastingdienst. Wat vindt u van de hoeveelheid informatie die u ontvangt van deze organisaties? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) 8% 8% 8% 5% 17% 12% 10% 17% 12% 4% 15% 79% 73% 69% 78% 74% 80% 75% 78% 78% 82% 76% 11% 5 14% 4 21% 10% 4 Veel te weinig Eerder te weinig dan te veel Precies goed Eerder te veel dan te weinig Veel te veel * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent. 5 7% 13% % 6%

13 Resultaten informatie overload Organisaties communiceren over het algemeen duidelijk De informatie die men ontvangt, vindt men over het algemeen duidelijk. Men is met name tevreden over de informatie van de verhuurder van de woning, de gemeente en de bank. De meeste kritiek wordt geuit over de informatie van pensioenfondsen/-verzekeraars. Deze wordt door een derde als onduidelijk ervaren. Ook de informatie van energieleveranciers en verzekeringsmaatschappijen wordt door ruim éénvijdeals onduidelijk ervaren. In hoeverre vindt u de informatie die u van de volgende organisaties ontvangt over het algemeen onduidelijk of duidelijk? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) 9% 7% % 15% 15% 21% 14% 13% 16% 26% 85% 89% 91% 74% 77% 79% 65% 74% 82% 81% 80% Zeer onduidelijk Onduidelijk Duidelijk Zeer duidelijk * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent

14 Resultaten informatie overload Informatie wordt veelal direct bekeken Wat doet u doorgaans met post (papier of digitaal) die u ontvangt van de volgende organisaties waar u informatie van krijgt? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Met name informatie van de Belastingdienst en de verhuurder van de eigen woning trekt veel aandacht en wordt door veel mensen snel gelezen. Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) 26% 28% 8% 30% 19% 12% 38% 33% 70% 71% 62% 81% 50% 63% Informatie van het telecombedrijfen de energieleverancier verdwijnen relatief vaak ongelezen in de prullenbak of worden eerst even terzijde gelegd. Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) 31% 16% 25% 7% 17% 7% 15% 66% 83% 73% 76% 79% Gooi ik meestal ongezien weg Bekijk ik meestal op een later tijdstip Bekijk ik meestal direct * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent

15 Resultaten informatie overload Belang van persoonlijk contact verschilt per type organisatie Met sommige organisaties heeft men graag ook persoonlijk contact, zoals met de verhuurder van de woning, de onafhankelijk adviseur, het UWV en de bank. Bij andere typen organisaties, zoals energieleveranciers en telecombedrijven volstaat de op andere wijzen verstrekte informatie. Hoe belangrijk vindt u het om persoonlijk contact te kunnen hebben met de organisaties waar u informatie van ontvangt? (Basis: ontvangt informatie van de betreffende organisatie) Uw bank(en) (n=454) De gemeente (n=439) Uw energieleverancier(s) (n=417) De belastingdienst (n=411) Uw telecombedrijf/bedrijven (n=410) Uw pensioenfonds(en)/pensioenverzekeraar(s) (n=399) Uw verzekeringsmaatschappij(en) (n=382) De verhuurder van uw woning (n=140)* Uw hypotheekverstrekker (n=205)* Uw onafhankelijk financieel-/verzekeringsadviseur(s) (n=144) Het UWV (n=123) Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet onbelangrijk, niet belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk 6 9% 13% 12% 14% 12% % 24% 21% 24% 33% 31% 34% 32% 31% 30% 21% 32% 36% 53% 66% 46% 46% 43% 48% 54% 47% 54% 38% 34% 12% 7% 8% 7% 7% 7% 5 13% 13% * Afhankelijk van of men in een huur-of koopwoning woont, is De verhuurder van uw woning of Uw hypotheekverstrekker voorgelegd aan de respondent

16 Resultaten informatie overload Eenderdeconsumenten wordt overspoeld met informatie De meeste consumenten (76%) zitten niet te wachten op informatie van organisaties waar zij geen relatie mee hebben. De meesten kijken wel of de afzender van de post actie van hen verwacht Bijna eenderdevan de consumenten (31%) geeft aan overspoeld te worden met informatie van organisaties. Jongeren hebben relatief weinig het gevoel dat ze door organisaties overspoeld worden met informatie (18-24 jaar: 18%; jaar: 14%), maar de jongste groep toont ook minder interesse voor de post: ze geven relatief vaak aan dat ze geen idee hebben of ze iets met de ontvangen informatie moeten (67%) en kijken ook het minst vaak of er actie van hen verwacht wordt (57%). Met name 65-plussers ervaren een toename in de hoeveelheid post (43%).. In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende stellingen? (n=523) Ik wil alleen informatie ontvangen van organisaties waarvan ik klant ben of waar ik een 5% 17% 56% 20% andere relatie mee heb Als ik post (papier en/of ) ontvang van organisaties kijk ik of er actie van mij verwacht wordt Ik krijg van organisaties vaak informatie waarvan ik geen idee heb of ik er iets mee zou moeten Ik word overspoeld met informatie van organisaties Organisaties sturen mij tegenwoordig meer post (papier en/of ) dan vroeger Er ontsnapt weleens belangrijke post (papier en/of ) aan mijn aandacht door de grote hoeveelheid post die ik ontvang Vrouwen gaan iets nauwkeuriger om met de post die zij ontvangen. Zij kijken iets vaker dan mannen of er actie van hen verwacht wordt (74% vs. 66%) en ontkennen vaker dat er weleens belangrijke post aan hun aandacht ontsnapt (64% vs. 54%). 8% 9% 22% 20% 30% 33% 50% 29% 37% 34% 62% 20% 40% 25% Zeer oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Zeer eens 24% 18% 8% % 6%

17 Resultaten Hoofdstuk overzicht en inzicht in financiële zaken

18 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken De meeste mensen hebben een goed tot redelijk overzicht over hun financiële situatie Van de mensen die zelf hun financiële zaken regelen, weet 61% tot in detail hoe zij ervoor staan, 39% heeft een redelijk beeld. Mensen die hun financiële zaken deels door een ander laten regelen, hebben iets minder overzicht, maar de meesten weten toch nog redelijk hoe hun financiële situatie eruit ziet. Alleen mensen die hun financiële zaken door een ander laten regelen, hebben vaak een slecht beeld van hun eigen financiële situatie (18%). In hoeverre heeft u overzicht over uw financiële situatie? Ik weet tot in detail hoe mijn financiële situatie eruit ziet Ik weet redelijk hoe mijn financiële situatie eruit ziet Ik weet niet of nauwelijks hoe mijn financiële situatie eruit ziet 3% 1% 18% 24% 50% 61% 42% 46% 39% 58% 58% Totaal (n=523) Regelt financiële zaken in het huishouden zelf (n=315) Regelt financiële zaken in het huishouden samen met partner/huisgenoot (n=123) Iemand anders regelt financiële zaken in het huishouden (n=84) Een relatief groot deel van de ondervraagden (60%) regelt de financiële zaken in zijn of haar huishouden meestal zelf. 24% doet dat meestal samen met de partner of een huisgenoot, 9% laat het aan de partner of huisgenoot over en 7% aan iemand anders

19 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Maandelijkse uitgaven bij de meesten redelijk tot goed bekend Alleen van de mensen die hun financiële zaken door een ander laten regelen, is het inzicht in de eigen uitgaven zeer beperkt (21% heeft geen beeld). In hoeverre heeft u overzicht over uw uitgaven per maand? 43% 48% Ik weet precies hoeveel ik per maand waaraan uitgeef 37% 31% 51% 48% Ik weet ongeveer hoeveel ik per maand waaraan uitgeef 59% 48% Ik weet niet of nauwelijks hoeveel ik per maand waaraan uitgeef 7% 4% 4% 21% Totaal (n=523) Regelt financiële zaken in het huishouden zelf (n=315) Regelt financiële zaken in het huishouden samen met partner/huisgenoot (n=123)

20 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Regelen van financiën zorgt bij ongeveer een vijfde voor stress en/of onrust Stress 4% Welk gevoel heeft u bij het regelen van uw financiën? (n=523) 18% 43% 3,2 23% 11% Ontspanning Dit is vaker het geval bij vrouwen dan bij mannen: 26% van de vrouwen ervaart stress vs. 17% van de mannen) en 26% ervaart onrust (vs. 16%). De oudere respondenten hebben een groter gevoel van controle over hun financiën: 45- plussers ervaren meer overzicht dan de jongere respondenten (81% vs. 65%), terwijl het regelen van de financiën bij jongeren relatief vaak tot stress (26% vs. 18%) en onrust leidt (26% vs. 17%). Onrust Verveling Angst Chaos "Bewusteloos" 4% 4% 17% 9% 9% 6% 19% 3% 21% 33% 50% 51% 42% 43% ,4 30% 17% 3,3 27% 10% 3,3 31% 7% 4,0 31% 4,0 32% Rust Uitdaging Hoop Overzicht Bewust

21 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken De meerderheid gaat zorgvuldig met financiële papieren om Een meerderheid van 82% controleert de facturen die men ontvangt altijd goed. En 73% bergt zijn financiële papieren doorgaans netjes geordend op. Van hen geeft 66% de voorkeur aan papieren facturen (vs. 51% van de respondenten die hun financiële papieren niet netjes ordenen). 44% vindt dat er steeds meer van ze verwacht wordt als het gaat om het regelen van de financiën. Eenvijfdevindt facturen vaak onduidelijk. En ruim een kwart vindt dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben om facturen te begrijpen. In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende stellingen? (n=523) Ik controleer de facturen die ik ontvang altijd goed Ik berg mijn financiële papieren doorgaans netjes geordend op Ik heb het gevoel dat er steeds meer van mij verwacht wordt als het gaat om het regelen van mijn financiën Ik vind het vermoeiend om me bezig te houden met financiële zaken Financiële zaken zijn zo ingewikkeld, je moet er bijna voor gestudeerd hebben Ik vind facturen vaak onduidelijk 4 14% % 18% 32% 31% 43% 37% 66% 58% 33% 35% 34% 39% Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens 25% 25% 15% 15% 18%

22 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Vrouwen en inkomens beneden modaal hebben meer moeite met financiële zaken Tussen de diverse doelgroepen zijn de volgende verschillen zichtbaar: Meer vrouwen dan mannen geven aan dat financiële zaken zo ingewikkeld zijn dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben (33% vs. 24% van de mannen). Het is vooral de jongere generatie die het vermoeiend vindt om zich bezig te houden met financiële zaken. Van de jongeren van 18 t/m 24 jaar controleert maar 66% de facturen die zij ontvangt goed. Onder de 65-plussers is dat 93%. Respondenten met een inkomen beneden modaal hebben meer moeite met hun financiële zaken dan respondenten met een inkomen boven modaal. Zij geven vaker aan dat financiële zaken zo ingewikkeld zijn dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben (36% vs. 21%). Zij hebben vaker het gevoel dat er steeds meer van hen verwacht wordt als het gaat om het regelen van hun financiën (53% vs. 39%). Zij geven vaker aan dat zij facturen vaak onduidelijk vinden (32% vs. 13%)

23 Resultaten overzicht en inzicht in financiële zaken Facturen worden vaak direct betaald of even opgespaard Vrouwen zijn punctuelermet het betalen van facturen dan mannen: 63% betaalt facturen altijd (bijna) direct als ze binnenkomen, versus 54% van de mannen. Welke uitspraak is het meest op u van toepassing? Het betreft hier facturen die niet automatisch betaald worden. (n=523) Ik betaal facturen altijd (bijna) direct als ze binnenkomen Ik spaar facturen een tijdje op en betaal ze dan allemaal tegelijk Ik wacht zo lang mogelijk met het betalen van facturen 14% 26% 59% Ook tussen leeftijdsgroepen is een verschil zichtbaar: de jongste (18 t/m 24) en oudste leeftijdsgroepen (65+) betalen hun facturen relatief vaak direct (73% resp. 74%) vergeleken met de tussenliggende leeftijdsgroepen. Ik wacht met het betalen otdat ik een aanmaning heb ontvangen Ik vergeet facturen vaak te betalen 0% 1%

24 Resultaten Hoofdstuk Impact digitalisering en versnippering

25 Resultaten impact digitalisering en versnippering Papieren facturen nog het meest populair Jongeren van 25 t/m 34 jaar ontvangen relatief weinig facturen per papieren post (84%), maar relatief veel per e- mail (67%) of in een persoonlijke webomgeving(32%). Jongeren tot 25 jaar ontvangen sowieso minder facturen dan de oudere leeftijdsgroepen. Mannen ontvangen vaker facturen via dan vrouwen (62% vs. 51%) en geven hier ook relatief vaak de voorkeur aan (38% vs. 21%). Echter, bij zowel mannen als vrouwen gaat de eerste voorkeur uit naar facturen per post (54% resp. 74%). Op welke manier ontvangt u facturen? (meerdere antwoorden mogelijk) Op welke manier zou u facturen het liefst ontvangen? (één antwoord mogelijk) (n=523) Per post (papier) Per In een persoonlijke webomgeving Via FiNBOX Anders, namelijk: 3% 1% 1% 17% 5% Huidig kanaal 30% 56% Voorkeurskanaal 64% 94%

26 Resultaten impact digitalisering en versnippering Een papieren factuur trekt de aandacht Waarom ontvangt u facturen het liefst per post? (Basis - Ontvangt facturen liefst per post, n=334) De helft van degenen die facturen het liefst per post ontvangen, geeft aan dat dit de kans verkleint dat zij de factuur vergeten te betalen. Dan is de kans kleiner dat ik vergeet te betalen Dan heb ik iets tastbaars in handen Dan kan ik de factuur gemakkelijk archiveren Dan hoef ik de factuur zelf niet meer uit te printen 35% 45% 44% 49% Daarnaast duiden diverse argumenten erop dat men blijkbaar graag over een papieren exemplaar beschikt dat men bij andere papieren kan opruimen: iets tastbaars in handen, makkelijk archiveren, zelf niet meer hoeven uitprinten. Ik vind het vervelend om allemaal inlognamen en wachtwoorden te moeten onthouden Dat geeft me een groter gevoel van veiligheid dan een digitale factuur Dat is niet afhankelijk van computerstoringen Ik bekijk mijn niet zo vaak Ik ben niet zo handig op de computer / ik heb geen computer Anders, namelijk: 3% 3% 4% 28% 26% 22%

27 Resultaten impact digitalisering en versnippering Digitale facturen zijn altijd en overal toegankelijk Waarom ontvangt u facturen het liefst per ? (Basis - Ontvangt facturen liefst per , n=155) Dat is beter voor het milieu 46% Digitale facturen zijn vooral prettig voor mensen die geen behoefte hebben aan een papieren archief. In dat geval is een gedigitaliseerde factuur handig, snel en overal toegankelijk. Dan heb ik op ieder tijdstip toegang tot de factuur Dan kan ik de factuur gemakkelijk archiveren Dan heb ik op iedere plek toegang tot de factuur Dan ontvang ik de factuur het snelst 41% 38% 34% 34% Overigens is naast bovenstaande praktische aspecten ook het duurzaamheidsaspect van belang. 46% vindt digitale facturen beter voor het milieu. Ik bewaar liefst zo min mogelijk op papier Dan hoef ik de factuur niet in te scannen Dan is de kans kleiner dat ik vergeet te betalen Anders, namelijk: 1% 17% 17% 31%

28 Resultaten impact digitalisering en versnippering Bezwaren tegen een persoonlijke webomgevingvooral praktisch van aard De grootste drempel om van de persoonlijke webomgevingvan een organisatie gebruik te maken voor het inzien van facturen, is dat men dan voor iedere organisatie op een andere website moet inloggen. Daaraan gelieerde bezwaren zijn het onthouden van inloggegevens en niet eenvoudig kunnen archiveren. Waarom geeft u niet de voorkeur aan de persoonlijke webomgeving voor uw facturen? (Basis - Geen voorkeur voor persoonlijke webomgeving, n=499) Dan moet ik voor iedere organisatie waar ik klant ben naar een andere website Dan moet ik mijn inloggegevens voor deze omgeving onthouden Dan kan ik mijn factuur niet eenvoudig archiveren Ik vind dat niet veilig Ik vind dat te ingewikkeld Anders, namelijk: 7% 18% 26% 26% 37% 58% Ongeveer een kwart twijfelt aan de veiligheid

29 Resultaten impact digitalisering en versnippering Alert voor nieuwe online factuur liefst per Hoe wilt u er het liefst op geattendeerd worden dat er online een nieuwe factuur voor u klaarstaat? (Basis - Ontvangt facturen liefst digitaal, n=30) Respondenten die hun facturen bij voorkeur ontvangen in een digitale omgeving (5%) of via FiNBOX(1%), worden er liefst per op geattendeerd dat er een nieuwe factuur voor hen klaarstaat. Per Via een pop-up op die website 10% 84% Geen van de respondenten heeft voorkeur voor een bericht per brief of via Facebook. Via WhatsApp 6% Per sms 1%

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informa+e: Wijzer in geldzaken Henrie5e Raap- Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twi5er.com/wijzeringeld

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik doe mijn administratie

Inhoud. Mijn leven. ik doe mijn administratie Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Administratie... 4 Hoofdstuk 2 Bewaren... 6 Hoofdstuk 3 Sorteren... 8 Hoofdstuk 4 Post... 10 Hoofdstuk 5 Doen... 12 Hoofdstuk 6 Formulier... 14 Hoofdstuk 7 Hulp... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen

Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen Publieksmonitor Gebruik digitale huishoudboekjes & geld besteden aan leuke dingen Wijzer in geldzaken Mei 2012 Samenvatting (1/2) Digitale huishoudboekjes 1. Het bekijken van de uitgaven via het online

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN Veelgestelde vragen over FiNBOX Algemeen Aanmelden voor FiNBOX Nota s ontvangen via de bank Digitale nota s betalen via FiNBOX Digitale nota s printen & archiveren ALGEMEEN FiNBOX. Uw financiële inbox

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011 Zorgen over het pensioeninkomen 6 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. De pensioensituatie van Nederlanders 3. De situatie van gepensioneerden 4. Kennis en informatievoorziening 5. Kennis van

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening DEEL 3 BEHEERFASE Management Summary 4 Persoonlijk contact, sturen van e-mails en gebruik van website zijn de manieren voor een adviseur om contact te houden Werkzaamheden financieel adviseur voor onderhouden

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag 2015

Monitor financieel gedrag 2015 Monitor financieel gedrag 2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4 Samenvatting Pagina 8 Resultaten Pagina 11 Bijlage Pagina 19 2 Achtergrond, doel-

Nadere informatie

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Publieksmonitor II: Mobiel bankieren, financiële informatie & social media Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Samenvatting (1/2) Mobiel bankieren 1. Twee op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder maken

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers in opdracht van ECP Platform voor de Informatiesamenleving Oktober 2014 Samenvatting van belangrijkste bevindingen (1) 1. Nederlanders vinden hun

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Welke van de volgende uitspraken zijn het meest op u van toepassing?

Welke van de volgende uitspraken zijn het meest op u van toepassing? VRAAG 10 Heeft u weleens gehoord van de GBA? 1002L1 NIET MEER TERUG VRAAG 15 Waar staat volgens u de afkorting GBA voor? VRAAG 18 Heeft u wel eens gehoord van de Gemeentelijke Basisadministratie? OPEN

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Geluk, generaties en geld. onderzoeksbevindingen. Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan Projectnummer: B2000

Geluk, generaties en geld. onderzoeksbevindingen. Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan Projectnummer: B2000 onderzoeksbevindingen Auteurs: Henk Heinen Irene Zondervan 15-9-2017 Projectnummer: B2000 Ben ik gelukkig? De deelnemers aan het onderzoek beoordelen zichzelf met een 7.3 als gelukkig mens. 65-plussers,

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Vragenlijst Budgetcoaching

Vragenlijst Budgetcoaching Vragenlijst Budgetcoaching Welkom bij Stedam Bewind. Wij willen u vragen onderstaande vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt bij de intake voor de budgetcoaching. Kunt u de

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Type beleggingsverzekering en wijze van afsluiten Kennis van- en informatie over de

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010 Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten september 2010 Achtergrond & onderzoeksopzet Deze presentatie geeft inzicht in het gebruik en het gebruikersprofiel van

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

Starten website/homepage

Starten website/homepage Inleiding Via deze website (http://www.lets-heino.nl/), kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je klavers overschrijven, zoals bij internet-bankieren. Gelukkig is het wel eenvoudiger! Als je

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie