Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016"

Transcriptie

1 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

2

3 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan inwoners van de gemeente Leeuwarden met achterstanden op het gebied van huur, gas, elektriciteit, water en de zorgverzekering met als doel om betalingsachterstanden op deze vaste lasten zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en structureel op te lossen. Getekend te Leeuwarden, 4 december 2014 Stichting Elkien (Drs. de heer A. Bonnema MBA, Directeur-bestuurder) Stichting WoonFriesland (Drs. mevrouw S.K. Hoekstra MGM, Directeur-bestuurder) De Friesland Zorgverzekeraar N.V. / De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. (mevrouw I. Wiechers, Directeur Klant en Commercie) Vitens N.V. (mevrouw H. Latenstein van Voorst, Manager Klant & Facturatie) Essent Retail Energie B.V. (de heer M. van Katwijk, Manager ToV Betalen) Coöperatie Amaryllis (de heer H. de Boer, Directeur) Burgemeester en wethouders van Leeuwarden, namens dezen, Harry van der Molen, Wethouder wijken & dorpen, beheer openbare ruimte, armoedebeleid en aanpak jeugdwerkloosheid

4 Aanleiding Steeds meer mensen hebben financiële problemen en doen een beroep op schulphulpverlening. De gemeente Leeuwarden wil samen met haar partners het tij keren door de schuldenproblematiek eerder te signaleren en in te zetten op preventie. Preventie en vroegsignalering vormt daarom ook een belangrijk speerpunt in de Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden: De Kunst van het Rondkomen. Partners in dit convenant De partners oftewel de partijen in het convenant Iedereen financieel fit! zijn: de gemeente Leeuwarden, te deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder, de heer Harry van der Molen, hiertoe op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet aangewezen door de burgemeester, de heer drs. Ferd. J.M. Crone en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden d.d. 25 november 2014, hierna te noemen de gemeente; Coöperatie Amaryllis, specifiek de sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams en het dorpenteam, hierna te noemen de wijkteams. Elkien en WoonFriesland, hierna te noemen de corporaties; Vitens, hierna te noemen het drinkwaterbedrijf; Essent, hierna te noemen de energieleverancier; De Friesland Zorgverzekeraar, hierna te noemen de zorgverzekeraar. Doelstelling Doel van de onderlinge samenwerking is het voorkomen, beperken en structureel oplossen van betalingsachterstanden op het gebied van huur, gas, elektriciteit, water en de zorgverzekering. Op deze wijze willen we problematische schulden en woningontruimingen als gevolg van huurschulden, afsluitingen van gas, elektriciteit en water en royementen van de aanvullende verzekering AV Frieso en bronheffingen voorkomen. De partijen streven gezamenlijk naar een daling van 10 procent van het aantal woningontruimingen als gevolg van huurschulden, afsluitingen van gas, elektriciteit en water en royementen van de aanvullende AV Frieso verzekering en overdracht naar Zorginstituut Nederland voor inning van de zorgpremies. Looptijd Dit convenant treedt per 4 december 2014 in werking en heeft een looptijd tot en met 31 december Uitgangspunten Bij vroegsignalering ligt de nadruk op het vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden en hier snel op af gaan. Door tijdig de oorzaken van de betalingsachterstanden aan te pakken worden grotere financiële problemen voorkomen. De klanten van de corporaties, het drinkwaterbedrijf, de energieleverancier en de zorgverzekeraar, hierna te noemen: de klanten, hebben een belangrijke eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen en oplossen van de betalingsachterstanden. De vroegsignaleringsaanpak fungeert als een vangnet voor die klanten die hun problemen niet zelfstandig kunnen oplossen. Gezinnen met minderjarige kinderen vormen in de aanpak een prioritaire doelgroep. De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ stcrt html ) en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas (zie: worden bij de uitvoering van dit convenant in acht genomen. Met de ondertekening van dit convenant blijft de autonomie van de deelnemende partijen, in termen van eigen taken en verantwoordelijkheden, gehandhaafd.

5 Uitvoering In de Leeuwarder aanpak Iedereen financieel fit! geven de corporaties, de energieleverancier, het drinkwaterbedrijf en de zorgverzekeraar de signalen van hun betalingsachterstanden van hun klanten aan de wijkteams door, zodat de wijkteams vervolgens beoordelen welke hulp de klant wordt geboden. Voor zover mogelijk krijgt de klant nogmaals de mogelijkheid om - al dan niet met behulp van de sociaal werker - een betalingsregeling te treffen en afsluiting, royement en huisuitzetting te voorkomen. Klanten met problematische schulden kunnen via de wijkteams worden doorgeleid naar de curatieve schuldhulpverlening. De corporaties melden een huurachterstand van bijna twee maanden (voordat de deurwaarder wordt ingeschakeld) bij het desbetreffende wijkteam. Deze melding vindt na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de klant plaats. In bijzondere gevallen, zoals samenloop met overlast, beoordeelt de corporatie op klantniveau of het wijkteam wordt ingeschakeld. De zorgverzekeraar geeft een betalingsachterstand van twee maanden op de zorgpremie aan de gemeente door. Deze achterstanden kunnen betrekking hebben op: de aanvullende verzekering (AV Frieso), de eigen bijdrage, het eigen risico en de basisverzekering. De melding van deze achterstanden vindt na uitdrukkelijk verkregen toestemming van de klant plaats. Het drinkwaterbedrijf en de energieleverancier geven de signalen conform de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater respectievelijk de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas aan de gemeente door. De gemeente geeft de signalen van het drinkwaterbedrijf, de energieleverancier en de zorgverzekeraar vervolgens aan de wijkteams door en stelt de klanten hiervan schriftelijk op de hoogte. De sociaal werker van het desbetreffende wijkteam beoordeelt na ontvangst van het signaal welke hulp de klant wordt geboden. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit: advies, ondersteuning bij het treffen van een regeling, inzet nulde lijn / vrijwilliger, doorbetaling vaste lasten via WWB-uitkering en begeleiding naar de curatieve schuldhulpverlening. Bij deze inzet heeft de betaling van de volgende huur, zorgpremie, termijnbedrag voor gas, elektriciteit en water prioriteit. Binnen twee weken na ontvangst van de melding bericht de sociaal werker de energieleverancier, het drinkwaterbedrijf, de zorgverzekeraar en de corporaties als een klant wordt opgepakt en stemt de verwachte inzet en planning af. De sociaal werker doet deze terugkoppeling richting de energieleverancier, het drinkwaterbedrijf, de zorgverzekeraar en de corporaties alleen bij de meldingen die hij daadwerkelijk oppakt. Wet bescherming persoonsgegevens Bij het verwerken van persoonsgegevens van klanten wordt de Wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen. Dit betekent dat een beperkte set van gegevens (namelijk: naam, adres, woonplaats, hoogte betalingsachterstand) aan de gemeente respectievelijk het wijkteam wordt doorgegeven. Doel van het doorgeven van de gegevens is: hervatten van betalingen, oplossen van betalingsachterstanden en het voorkomen van nieuwe achterstanden. De partners informeren de klanten over het doorgeven van de gegevens aan de gemeente respectievelijk het wijkteam en het doel hiervan. De gegevens worden door de gemeente respectievelijk het wijkteam enkel voor dit doel benut. De gemeente Leeuwarden ziet erop toe dat er vertrouwelijk met deze persoonsgegevens wordt omgegaan. Evaluatie De partijen evalueren periodiek de vroegsignaleringsaanpak Iedereen financieel fit! en stellen deze aanpak zo nodig bij.

6

7

8

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening 2011-2012 DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 2 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema

Nadere informatie

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK 6 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK Hoewel de economie inmiddels weer voorzichtig aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant

Betalingsachterstanden bij hypotheken. Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant Betalingsachterstanden bij hypotheken Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant 1 Inleiding De AFM heeft zich in het verleden kritisch en bezorgd uitgelaten over de omvang

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Een nieuw paternalisme in wonen?

Een nieuw paternalisme in wonen? Een nieuw paternalisme in wonen? Meer informatie huurders leidt tot betere klantbediening Introductie Is het niet tijd voor een andere benadering van huurachterstanden in de woningmarkt? Voornamelijk in

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Participatie 3 1.3 Samenwerkingsverbanden 4 1.4 Aansluiting

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Geld lenen. bij een VFN-financieringsonderneming. vereniging van financieringsondernemingen in nederland

Geld lenen. bij een VFN-financieringsonderneming. vereniging van financieringsondernemingen in nederland Geld lenen bij een VFN-financieringsonderneming Deze brochure wordt u aangeboden door uw financieringsmaatschappij, lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). De leden van

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie