Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden"

Transcriptie

1 Verklaring tuinders 2015 Toepassing tarieven tuinbouw in verband met gebruik van aardgas/warmte voor tuinbouwdoeleinden De afnemer: Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten behoeve van zijn leverancier van aardgas/warmte, te weten: Naam / adres leverancier:e.on Benelux Levering B.V., Dr. Holtroplaan 2-28, 5652 XR Eindhoven dat de levering van aardgas/warmte via de hieronder vermelde aansluiting: EAN-code : Adres : Postcode / Plaats : (LET OP: Indien u meerdere aansluitingen heeft, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden ingevuld.) door afnemer wordt aangewend als verwarmingsbron om het groeiproces van tuinbouwproducten te bevorderen. Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief verklaart afnemer dat: 1.) Op bovengenoemde aansluiting (EAN-code): o GEEN woonhuis is aangesloten. o WEL één of meerdere woonhuizen zijn aangesloten, namelijk woonhui(s)(zen). 2.) Van het af te nemen aardgas of warmte (exclusief privé-gebruik), zal: % worden gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (zie toelichting). + % worden gebruikt voor andere zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van kantine, kantoor, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten). = 100 % (som van de voorgaande percentages moet 100 zijn)

2 Ondergetekende verklaart in aanmerking te komen voor (gewenste optie(s) aankruisen): o het verlaagde btw-tarief tuinbouw en/of o de (verlaagde) tarieven energiebelasting / opslag duurzame energie tuinbouw Wordt door de afnemer ten onrechte een verklaring dan wel een onjuiste verklaring ingeleverd, dan kan de leverancier voor de hieruit voortvloeiende gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld. Mocht bij controles door de Belastingdienst blijken, dat op basis van deze verklaring ten onrechte tegen een verlaagd tarief is geleverd, dan zal de Belastingdienst, de door de leverancier te weinig afgedragen BTW, energiebelasting en/of opslag duurzame energie, in principe rechtstreeks naheffen bij de afnemer. Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier zal naheffen, dan zal de leverancier deze naheffing (inclusief eventuele boeten en rente indien van toepassing) op de afnemer verhalen. De afnemer verklaart de leverancier aldus te zullen vrijwaren voor deze naheffingen, boeten en rente. Het is de afnemer bekend, dat hij zijn administratie zodanig dient in te richten, dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor het desbetreffende verlaagde tarief van belang zijnde bedrijfshandelingen. Tevens is het hem bekend, dat hij de hoeveelheid product waarop het verlaagde tarief ziet, dient te kunnen vatstellen met behulp van meters, indien het product mede betrokken wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het verlaagde tarief toegepast kan worden. Wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, zullen door de afnemer onmiddellijk na die wijziging worden medegedeeld, eventueel onder afgifte van een nieuwe verklaring aan de leverancier. Wordt het aardgas niet langer gebruikt voor tuinbouwdoeleinden, dan dient de afnemer de afgegeven verklaring onmiddellijk expliciet in te trekken. Mocht blijken dat dit verzuimd is of te laat doorgegeven is, dan zal de leverancier genoodzaakt zijn alsnog het reguliere belastingtarief in rekening te brengen inclusief eventuele boeten en rente. De door de afnemer verzochte toepassing van een verlaagd tarief BTW en/of energiebelasting / opslag duurzame energie kan door de leverancier slechts worden toegepast met ingang van de maand waarin de volledig ingevulde verklaring is ondertekend, gedagtekend en door de leverancier is ontvangen.

3 Aldus opgemaakt en getekend voor akkoord namens afnemer: Naam : Plaats : Datum : Handtekening : Stuur de verklaring naar: E.ON Benelux, Postbus 2402, 5600 CK Eindhoven Fax : Bewaar een kopie van de volledige ingevulde verklaring ook in uw eigen administratie.

4 Toelichting tuinderverklaring Onbepaalde tijd Sinds1 januari 2009 is de tuinderverklaring in principe geldig voor onbepaalde tijd. Vanaf 2009 is het derhalve niet langer noodzakelijk dat jaarlijks een verklaring wordt ingeleverd bij zolang u door dezelfde energieleverancier en netbeheerder wordt beleverd. Het wel jaarlijks indienen is echter altijd mogelijk en soms wenselijk. Indien u bijvoorbeeld zelf geen kopie meer heeft van de ingediende verklaring voor 2009, is het aan te raden om een nieuwe verklaring in te dienen. Ook bij veranderingen in de bedrijfsvoering of bij het niet meer juist zijn van de gegevens (bijv. gewijzigde verhouding gebruikt gas/warmte groeiproces & overig verbruik) dient u een nieuwe verklaring in te leveren bij uw energieleverancier en netbeheerder. Uiteraard dient ook bij wisseling van leverancier de nieuwe leverancier te beschikken over een nieuwe tuinderverklaring. Indien u niet langer in aanmerking komt voor het verlaagde BTW-tarief en/of tarief energiebelasting / opslag duurzame energie tuinbouw, dient u dit uiterlijk twee maanden voor de gewijzigde situatie zich voordoet, te melden bij uw energieleverancier en netbeheerder. Indien u dit verzuimt, zijn wij genoodzaakt de ten onrechte door u ontvangen korting (alsmede eventuele boeten en rente) met u te verrekenen. Verwarming ter bevordering van het groeiproces Onder verwarming ter bevordering van het groeiproces wordt verstaan: behandelen van bloembollen door verwarming van de grond met behulp van een buizennet; forceren van rabarber, witlof en asperges; drogen van tuinbouwzaden; verwarmen van ruimten voor het prepareren van plantuitjes; door verbranding opwekken van kooldioxide; ontsmetten van tuinbouwgrond door grondstomen; stomen ofwel kiemvrij maken van mest voor de champignonkwekerij; bestrijden van nachtvorst in boomgaarden met kachels; in cellen in bloei trekken van trekheesters; verwarmen van kassen en warenhuizen voor tuinbouwproducten en champignoncellen; verwarmen van bloembollenschuren voor bloemknopbevordering en kwaliteitsbehandeling; het prepareren van aardbeienplanten. Deze verklaring is ook van toepassing voor tuinders die geleverde warmte gebruiken voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Deze warmte dient dan door middel van een ondergronds leidingennet (bijvoorbeeld stadsverwarming) geleverd te worden.

5 Privégebruik Indien achter de aansluiting één of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasmeter heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten woonhuis m³ voor privégebruik worden aangemerkt en afgerekend worden tegen de reguliere tarieven voor BTW en energiebelasting / opslag duurzame energie. Verwarming andere zaken Aardgas en warmte die u niet voor de verwarming van tuinbouwproducten gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine of kantoorruimte, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten, vallen nooit onder het lage BTW-tarief en/of het verlaagde tarief energiebelasting / opslag duurzame energie tuinbouw. Het aandeel dat onder deze activiteiten valt dient u te vermelden bij punt 2 in de verklaring.

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL VANGNET ENERGIE Intermediair Energievoorzieningen

STICHTING SOCIAAL VANGNET ENERGIE Intermediair Energievoorzieningen Algemene voorwaarden Stichting Sociaal Vangnet Energie (SVE) 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: overeenkomsten met energieleveranciers en overeenkomsten

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers

Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers Algemene Elektriciteitsleveringsvoorwaarden GDF SUEZ Energie Nederland N.V. voor zakelijke verbruikers versie april 2013 (hierna: Algemene Voorwaarden ) www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Operational lease

Algemene voorwaarden Operational lease Algemene voorwaarden Operational lease Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - De Verbonden Onderneming

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koersrisico Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden nr. 390/12 Buitenland Buitenland Algemene Voorwaarden nr. 377/04 Faciliteit accreditiefconfirmaties 1 Inhoud pagina Hoofdstuk I. Definities 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huur

Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Algemene voorwaarden Huur Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Toepassing algemene voorwaarden - Het Huurcontract

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

meetdiensten en onderhoud verricht aan de comptabele meetinrichting en customer

meetdiensten en onderhoud verricht aan de comptabele meetinrichting en customer ALGEMENE VOORWAARDEN e-datadiensten van Stedin Meetbedrijf 1 juli 2009 Artikel 1- Begrippenomschrijving In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Stedin Meetbedrijf Stedin Meetbedrijf B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

CSD Cloud gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 61187674.

CSD Cloud gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 61187674. Artikel 1 Begripsbepalingen Algemene leveringsvoorwaarden CSD Cloud Algemene leveringsvoorwaarden: De voorwaarden zoals beschreven in dit document die van toepassing zijn op alle overeenkomsten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de prak=jk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie