Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht"

Transcriptie

1 Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar voor de winter Bedrijfszekerheid proactief aangepakt REG-premies in de lift Eandismagazine en jobkalender Eandis 1

2 Eandis vandaag In het Vlaamse energielandschap spelen verschillende bedrijven een rol. Eandis is daar één van. Hierna nog even een korte situering van alle marktspelers: producenten elektriciteit en invoerders aardgas Naast de al langer bestaande centrales voor de productie van elektriciteit maken hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel uit van het aanbod. Denk maar aan wind- en waterkracht en aan energiewinning uit biomassa. België heeft geen aardgaswinning. Het aardgas van buitenlandse producenten wordt ingevoerd, onder meer via de terminal in Zeebrugge. energieleveranciers In een vrije energiemarkt zijn verschillende energieleveranciers actief. Hier geldt de vrije concurrentie. Leveranciers kopen energie bij de producenten van elektriciteit of bij de invoerders van aardgas en verkopen die aan de klant. Ze hebben hiervoor een leveringsvergunning nodig. De lijst van erkende leveranciers is terug te vinden op de website van de VREG (www.vreg.be). transmissienetbeheerder Elia en vervoersonderneming Fluxys Om de elektriciteit over het hoogspanningsnet te vervoeren en om het nationale transmissienet te beheren, is er in België één transmissienetbeheerder: Elia. Om aardgas over het hogedruknet te vervoeren en dat vervoersnet te beheren, is er de vervoersonderneming Fluxys. distributienetbeheerders De distributienetten brengen de elektriciteit op laag- of middenspanning en het aardgas op lage of middendruk tot in de woningen en de bedrijven. Om die distributienetten te beheren, zijn er distributienetbeheerders. Distributienetbeheerders zijn actief op een welbepaald grondgebied. Klanten kunnen hun distributienetbeheerder dus niet vrij kiezen. Om hun opdrachten uit te voeren, doen de gemengde distributienetbeheerders in Vlaanderen een beroep op Eandis. regulatoren CREG en VREG Regulatoren zijn door de overheid opgerichte organisaties die erop toezien dat alle marktspelers de vastgelegde spelregels van de vrije energiemarkt correct naleven. Ze hebben een controlerende en adviserende taak. De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), de federale regulator, heeft onder meer als taak de nettarieven goed te keuren. Naast de federale regulator heeft elk gewest ook een eigen regulator. Voor Vlaanderen is dat de VREG, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt. De VREG is onder meer bevoegd voor distributieaangelegenheden, leveringsvergunningen voor energieleveranciers, openbaredienstverplichtingen en REG. 2

3 Voorstelling Eandis Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie. Die naam verwijst meteen naar onze hoofdactiviteit: we zorgen ervoor dat elektriciteit en aardgas in optimale omstandigheden tot bij de klant thuis of in de zaak geraken. Eandis staat dus in voor de verdeling of distributie van de energie die producenten maken en leveranciers verkopen. Al onze taken voeren we uit in opdracht van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en/of aardgas: Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek of Sibelgas. Zo is Eandis actief op het grondgebied van 239 steden en gemeenten en verleent het diensten aan 2,4 miljoen klanten elektriciteit en 1,4 miljoen klanten voor aardgas En daar komt heel wat bij kijken. Eandis bouwt en onderhoudt de leidingen waarlangs aardgas en elektriciteit de woningen binnenkomen. Eandis maakt ook nieuwe aansluitingen op zowel het aardgas- als het elektriciteitsnet. De medewerkers van Eandis komen ter plaatse om de meters te plaatsen en om de installatie te verbinden met de leidingen in de straat. Later komen ze ook de meterstanden opnemen en geven die door aan de energieleverancier waarvoor de klant gekozen heeft. Zo kan die correcte verbruiksfacturen opmaken. Eandis staat dag en nacht klaar om zowel huishoudelijke als professionele klanten optimaal te helpen: de controlecentra waken 24 uur per dag over de distributienetten en de interventieploegen staan de klok rond klaar om in te grijpen wanneer zich storingen of defecten voordoen. Oproepen over gasreuk krijgen in alle omstandigheden de hoogste prioriteit. Ook werken aan de openbare verlichting behoren tot het takenpakket van Eandis. Daarover verder meer. Eandis voert ook de openbaredienstverplichtingen uit die de overheid aan de distributienetbeheerders oplegt. Zo ondersteunen we acties om het rationeel gebruik van energie te bevorderen en komen we de verplichting van de distributienetbeheerders na als sociale leverancier. Dat wil zeggen dat we de huishoudelijke klanten die niet meer bij een commerciële leverancier terechtkunnen, blijven bevoorraden met elektriciteit en aardgas. Bij de elektriciteitsklanten plaatsen we een budgetmeter. Daarmee kan hij zijn energiebudget makkelijk beheren, zonder aan comfort in te boeten. 3

4 Wat doet Eandis? Wat doet Eandis niet? Er bestaat nogal wat misvatting over wat Eandis nu precies doet en wat niet. Hierna een overzichtelijke samenvatting. Dit doet Eandis Dit doet Eandis NIET werken aan aansluitingen energie produceren. Dat is een taak voor de producenten meterstanden opnemen energie verkopen. Dat is een taak voor de energieleveranciers. advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REGpremies uitreiken een leveringscontract afsluiten. Dat is een taak voor de elektriciteit vervoeren over het midden- en laagspanningsnet tot bij de klant aardgas vervoeren over het midden- en lagedruknet tot bij de klant energieleveranciers. elektriciteit vervoeren over het hoogspanningsnet. Dat is een taak voor de transmissienetbeheerder Elia. aardgas vervoeren over het hogedruknet. Dat is een taak voor de vervoersonderneming Fluxys. werken aan distributienetten werken aan de binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas. Dat is een taak voor de installateur. storingen en defecten op het net oplossen huishoudelijke toestellen herstellen. Dat is een taak voor de naverkoopdienst van de fabrikant. straatlampen herstellen de openbare verlichting op snelwegen en gewestwegen herstellen budgetmeters plaatsen Kerncijfers Eandis medewerkers 10 infrastructuurgebieden actief in 239 steden en gemeenten km aardgasnet (1 x wereld rond) km elektriciteitsnet (2 x wereld rond) OV-palen 1,4 miljoen aansluitingspunten aardgas 2,4 miljoen aansluitingspunten elektriciteit klanten sociale leverancier elektriciteit klanten sociale leverancier aardgas opgestelde budgetmeters 4

5 Eandis in volle expansie: nog 250 collega s gezocht Sinds de oprichting op 30 maart van dit jaar, zijn binnen Eandis al 150 nieuwe banen gecreëerd. Vandaag werken bij ons ruim medewerkers, maar we zijn nog op zoek naar 250 nieuwe werkkrachten. Vanwaar dat tekort? Dat is voor een deel te verklaren door de bijkomende verplichtingen die de overheid ons oplegt. Zo wil zij dat tegen 2020 nagenoeg alle woningen gelegen in woongebieden en woonuitbreidingsgebieden aansluitbaar zijn op het aardgasnet. De netuitbreidingen die daarvoor nodig zijn, plus de duizenden nieuwe aardgasaansluitingen, brengen een pak extra werk mee. Een andere maatregel wil dat de mensen die een tweevoudige tariefmeter hebben vanaf 1 januari 2007 ook tijdens het hele weekend hun verbruik aan het lagere nachttarief aangerekend krijgen. Ook die maatregel vergroot het werkvolume, omdat meters moeten worden omgebouwd en meer klanten een tweevoudige tariefmeter aanvragen. Verder opent Eandis op korte termijn een hele reeks nieuwe klantenkantoren. Ook daarvoor moet extra mankracht worden aangetrokken. En dan zijn er nog de openbare dienstverplichtingen: de promotie van rationeel energiegebruik en de rol van sociale leverancier voor klanten die door de commerciële leveranciers gedropt zijn en waar we budgetmeters moeten plaatsen. Ook die activiteiten blijven almaar in volume toenemen en brengen extra administratie mee. Om het veelzijdige takenpakket optimaal te kunnen uitvoeren is Eandis nog op zoek naar 250 nieuwe werkkrachten. In de eerste plaats hebben we nood aan talrijke technici voor werken aan gasen elektriciteitsnetten, installatie of verzwaring van meters, maken van aansluitingen, herstellen van storingen en defecten, verstrekken van energieadvies enz.. Informaticaspecialisten zijn eveneens meer dan welkom om ons ICTdepartement mee verder uit te bouwen. We hebben ook tal van opportuniteiten voor ambitieuze universitairen en ingenieurs mét of zonder ervaring. Polyvalente administratieve krachten kunnen aan de slag in één van de vele ondersteunende functies. Werken dicht bij huis, behoort tot de mogelijkheden. Eandis heeft niet minder dan 15 vestigingen, verspreid over heel Vlaanderen. In deze tijden waar fusies, afslankingen en dergelijke druk zetten op de tewerkstelling is het verheugend dat er ook bedrijven zijn die in volle expansie zijn en ruimte hebben voor bijkomende tewerkstelling. 5

6 Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Naast de investeringen in netten en netinfrastructuur besteedt Eandis ook belangrijke budgetten aan investeringen in de eigen werkingsmiddelen. Voor 2006 bedraagt het totale aankoopbedrag aan externe orders 530 miljoen euro. De belangrijkste posten zijn: 182 miljoen voor het uitvoeren van werken door diverse aannemers 126 miljoen voor onderhoudswerken 119 miljoen voor investeringen in nieuwe materialen 33 miljoen voor investeringen in informatica en communicatietechnologie 70 miljoen aan energiekosten. Eandis plaatst deze aankooporders bij meer dan leveranciers. Met die belangrijke investeringen toont Eandis aan dat het een sterke economische speler is op de binnenlandse markt, met een belangrijke onrechtstreekse lokale tewerkstelling. Bij haar aankoopstrategie hanteert Eandis een kwalificatieprocedure met hoge kwaliteitseisen onder meer op het vlak van betrouwbaarheid en levensduur van de materialen. Recente grote aankoopdossiers Kleine grondwerken: 9,36 miljoen euro per jaar Bij diverse aannemers worden bestellingen geplaatst voor het graven van putten, zodat aansluitingen en herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Die activiteit creëert 150 onrechtstreekse arbeidsplaatsen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de hoge kwaliteit van uitvoering, in het bijzonder naar de veiligheidsaspecten op de werf en een perfecte herstelling van de voetpaden. Werken aan luchtnetten en openbare verlichting: 14,5 miljoen euro per jaar Bij een aantal gespecialiseerde aannemers worden opdrachten geplaatst voor het vernieuwen en herstellen van luchtnetten en het onderhoud van de openbare verlichting. Goed voor 220 jobs voor gespecialiseerde medewerkers. Ook hier staan hoge kwaliteit en veiligheid voorop. Materiaal voor huishoudelijke aansluitingen: 2,7 miljoen euro per jaar Eandis plaatst bij lokale producenten aankooporders voor het leveren van hoogwaardig laagspanningsmateriaal, essentieel voor de uitbouw van de distributienetten. Alle leveranciers hebben de strenge kwalificatieprocedure van Eandis doorstaan. Bouwwerken: 3 miljoen euro per jaar Ieder jaar worden zo n 80 distributiecabines gebouwd. Die werken worden uitgevoerd door lokale bouwondernemingen, wat opnieuw voor een belangrijke tewerkstelling zorgt in de bouwsector. 6

7 Schakelmateriaal 15 kv voor transformatorenstations: 11,9 miljoen euro Eandis investeert in de ruggengraat van het elektriciteitsnet door schakelmateriaal aan te kopen voor de inrichting van de transformatorenstations. Die uitrusting vereist belangrijke kwaliteitsnormen, een grote betrouwbaarheid en een lange levensduur. Transformatoren: 8,35 miljoen euro per jaar Tenslotte heeft Eandis orders geplaatst voor de aankoop van transformatoren om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Hier gaat het om een bedrag van 25 miljoen euro, gespreid over drie jaar. 7

8 Openbare verlichting klaar voor de winter Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Goed verlichte wegen dragen bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Dit comfort is niet meer weg te denken. Met de winter voor de deur, neemt ook het aantal uren duisternis toe. Daarom heeft Eandis een aantal maatregelen genomen om het openbare verlichtingsnet klaar te maken voor de winter. Tal van werknemers en onderhoudsploegen van Eandis zijn dag na dag in de weer om ervoor te zorgen dat elke straatlamp in Vlaanderen naar behoren blijft werken. Zo worden alle lampen systematisch vervangen vóór het einde van hun theoretische levensduur. Deze preventieve vervanging is economisch verantwoord en geeft een veel grotere garantie op een goed werkend openbaar verlichtingsnet. Uiteraard wordt bij die vervanging gebruik gemaakt van energiebesparende en milieuvriendelijke lampen en armaturen Naast die periodieke vervanging van de lampen organiseerde Eandis in het derde trimester van 2006 een inspectieronde van alle lampen in gans Vlaanderen. De inspectie gebeurt tijdens de normale branduren van de openbare verlichting ( s avonds en s nachts) en laat toe eventuele defecten snel en gegroepeerd te herstellen. Onze inspanningen blijven niet zonder resultaat: in 2005 daalde het aantal defectmeldingen met 11 %. Deze tendens zet zich door in Nog wat cijfers: het lampenpark dat Eandis beheert, bestaat uit niet minder dan lampen. Per jaar lopen er bij onze diensten zo n defectmeldingen binnen. Dat is niet niks. Gelukkig zijn er minder defecten dan oproepen. Eén reden daarvoor is dat defecten vaak door verschillende mensen worden gemeld. Meldingen van defecte lampen kunnen gebeuren op de website via een aantal invulvelden. Zo kunnen wij de klacht perfect registreren en de herstellingen snel uitvoeren. Bovendien verwittigen we de melder via een wanneer het defect is hersteld. Nagenoeg de helft van het aantal defecten wordt vandaag gemeld via , wat een positieve evolutie is omdat deze meldingen zeer volledig zijn. Wie niet over het internet beschikt, kan defecte straatverlichting dag en nacht ook telefonisch melden op het gratis nummer Eandis heeft zich tot doel gesteld defecte lampen binnen veertien kalenderdagen te herstellen. En daar slagen we behoorlijk goed in. In 2006 werden 95% van de correct gemelde defecte lampen effectief binnen de 14 kalenderdagen hersteld. Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd. Herstellingen die niet binnen veertien kalenderdagen gebeuren, hebben vaak te maken met armaturen die niet standaard zijn. De levering van dat soort onderdelen 8

9 duurt soms wat langer. Ook als een paal of armatuur zwaar beschadigd is, bijvoorbeeld door een aanrijding, kan de levering van vervangingsonderdelen langer op zich laten wachten. Omdat Eandis ervoor wil zorgen dat de leveringstijden van vervangingsonderdelen tot een absoluut minimum beperkt blijven, maken we zo veel mogelijk gebruik van standaardarmaturen. Defecten waarbij de verlichting in een deel van de straat uitvalt, zijn meestal te wijten aan een probleem op het elektrische voedingsnet. Ook hier wordt al het nodige gedaan om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen, maar omdat voor dergelijke graafwerken vaak vergunningen nodig zijn en een studie van de ondergrond, kan de hersteltijd wel eens oplopen. Eandis en de gemengde distributienetbeheerders staan in voor het onderhoud van de openbare verlichting op gemeentewegen. De verlichting op gewestwegen en rijkswegen valt niet onder onze bevoegdheid. Eandis doet er alles aan om de doorlooptijden van de herstellingen tot een absoluut minimum te beperken. Zo wordt niet alleen permanent aandacht besteed aan het gebruik van standaardarmaturen en van de modernste technologieën, maar ook aan het beperken van administratieve doorlooptijden met de gemeenten en de snellere levering van materiaal door de leveranciers. Alleen op die manier kunnen we de inwoners van de aangesloten gemeenten garanderen dat ze altijd kunnen beschikken over een kwalitatief hoogstaande straatverlichting. 9

10 Bedrijfszekerheid proactief aangepakt Wat geldt voor openbare verlichting, geldt uiteraard ook voor het elektriciteits- en aardgasnet. Er zijn meer dan km netten om het gas tot bij de huishoudens en de bedrijven te brengen. In totaal gaat het over nagenoeg 1,4 miljoen gebruikers. Voor elektriciteit zijn nagenoeg 2,4 miljoen gezinnen, bedrijven en openbare besturen aangesloten. Dat net heeft een globale lengte van meer dan km of ongeveer 2x de omtrek van de aarde. Ons maatschappelijk leven is dermate geëvolueerd dat de behoefte aan elektriciteit nagenoeg permanent is. Elke onderbreking betekent een rem op het bedrijfsleven, de verkoopsactiviteiten, het gezinsleven en het sociale leven. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis leveren veel inspanningen om de kwaliteit van de netten te optimaliseren en waar mogelijk schade door externe factoren te beperken. Zo was er in 2006 voor elektriciteit bijna 285 miljoen euro en voor aardgas 209 miljoen voorzien om nieuwe netten aan te leggen, om bestaande netten te onderhouden of te vervangen en om moderne technologieën te integreren. Voor 2007 lopen die cijfers op tot respectievelijk 300 en 225 miljoen euro. Die gaan zowel naar de optimalisering van de bestaande netinfrastructuur als naar noodzakelijke uitbreidingen. Veiligheid en bedrijfszekerheid staan daarbij centraal. De afgelopen jaren werden diverse acties opgestart, vooral met een preventief en informatief karakter. Aannemers worden gesensibiliseerd om bij grondwerken elke leidingbeschadiging te melden, zelfs al heeft die niet direct een gaslek of stroomonderbreking tot gevolg. Door een directe herstelling wordt vermeden dat deze beschadigingen na verloop van tijd alsnog tot een uitval van de energietoevoer leiden. We kunnen hier trouwens aan toevoegen dat Eandis beschadigde leidingen gratis herstelt wanneer er geen onderbreking is geweest. Sinds einde 2004 kunnen liggingplans van de leidingen via internet worden aangevraagd bij een Centrale Planservice. Die service is 24 uur op 24 gratis ter beschikking en richt zich voornamelijk naar gemeentebesturen, aannemers, architecten, studiebureaus en nutsbedrijven die ondergrondse werken plannen De gemeentebesturen kregen een cd-rom met een overzichtskaart van de voornaamste distributieleidingen aardgas. Die informatie wordt jaarlijks vernieuwd en is uitsluitend bestemd voor de brandweer. Inspanningen lonen: 99,995 % leveringsbeschikbaarheid Op het vlak van de leveringsbeschikbaarheid kunnen de distributienetbeheerders en Eandis voor het jaar 2005 ronduit schitterende scores voorleggen. In de 239 steden en gemeenten waar Eandis de exploitatie van het elektriciteitsnet verzorgt, bedraagt de gemiddelde leveringsonbeschikbaarheid ingevolge 10

11 stroomonderbrekingen slechts 27 minuten per klant per jaar. Op jaarbasis betekent dit een leveringsbeschikbaarheid van 99,995 %. We scoren daarmee beduidend beter dan het Europese gemiddelde. Alleen Nederland doet nog iets beter, met 24 minuten. In Frankrijk bedraagt de gemiddelde onbeschikbaarheid 51 minuten, in Groot-Brittannië 61, in Italië 76 en in Spanje 118. De gemiddelde onderbrekingsfrequentie (het jaarlijkse gemiddelde aantal onderbrekingen van een gebruiker op het net) bedroeg in 2005 gemiddeld 0,58. Vrij vertaald betekent dit dat onze netgebruikers gemiddeld eens om de 20 maanden een stroomonderbreking kennen. De Vlaamse regelgeving voorziet dat een netbeheerder binnen de twee uur na de melding van een storing in de elektriciteits- of aardgasvoorziening ter plaatse moet zijn om de werkzaamheden aan te vatten die leiden tot de opheffing van de storing. In de praktijk scoren we veel beter. In 2005 duurde het gemiddeld maar 46,8 minuten om de stroomvoorziening te herstellen. Ook de kwaliteit van het aardgasnet in Vlaanderen is zeer goed. Eandis doet grote inspanningen om de bedrijfszekerheid van de netten constant te bewaken en nog op te voeren: Aardgasnetten in grijs gietijzer en vezelcement worden vervangen door polyethyleenleidingen. In 2004 lagen er nog 290 km leidingen in grijs gietijzer. In 2005 was dat al gedaald tot 256 km. De lengte van de vezelcementleidingen daalde van 1993 tot 1902 km. Het aantal lekken op het aardgasnet blijft gestadig afnemen: 4037 in 2003, 3578 in 2004, 3497 in Het aardgasnet wordt almaar uitgebreid, zodat meer klanten kunnen overschakelen op het milieuvriendelijke aardgas. In 2005 werden 1100 km bijkomende lagedruknetten aangelegd en 152 km middendruknetten. 11

12 REG-premies in de lift Contacten met de klant Onze activiteiten en dienstverlening hebben een belangrijke impact op het maatschappelijke leven. Daarom heeft Eandis van bij de oprichting op 30 maart 2006 alles in het werk gesteld voor een goede communicatie met haar klanten. Het callcenter verwerkt maandelijks zo n oproepen. De vlot toegankelijke en gestructureerde website van Eandis verschaft steeds de meeste actuele informatie en biedt antwoorden op veelgestelde vragen. Het aantal unieke bezoekers per maand is al opgelopen tot en blijft snel stijgen. Het aantal klantenkantoren groeit stelselmatig; ook zij bieden een allround dienstverlening. Die toegankelijkheid, die nadrukkelijke aanwezigheid op het terrein onderstrepen dat Eandis, en dus ook de gemengde distributienetbeheerders, dicht bij de klant willen staan. In mei 2006 ging op de regionale tv-zenders de REG-campagne van start waarbij de typetjes Serge en Paul Eandis frequent in elke huiskamer brengen met spotjes over rationeel energiegebruik. Zo geraakt meteen ook de naam van het toch vrij nieuwe Eandis meer en meer ingeburgerd. Nu het einde van het jaar in zicht komt, brengen we ook nogmaals de Spaarlampenactie 2006 onder de aandacht. Wie nog een bon van 5 euro met een magneetje aan de koelkast heeft hangen, doet er best aan die om te ruilen vóór einde december Dat is de uiterste geldigheidsdatum. Wie dit niet doet, laat geld liggen. Daarom dat sinds 15 november 2006 Serge en Paul hieraan herinneren in korte tvspots op Eén en Canvas. 3,4 miljoen euro REG-premies Met deze spaarlampen zijn we toegekomen aan het laatste item van deze bijeenkomst. Eandis staat ook in voor het bevorderen van het rationeel energiegebruik (REG), onder meer door advies te geven en REG-campagnes te organiseren. Wie investeert in energiezuinige toepassingen, kan bij ons terecht om een REG-premie aan te vragen; Die REG-premies kennen trouwens een groeiend succes. In 2005 werden aan de huishoudelijke klanten in Vlaanderen REG-premies uitbetaald voor een totaal bedrag van 1,2 miljoen. Van januari tot november 2006 zijn er reeds REGpremies uitgekeerd, wat een bedrag vertegenwoordigd van ruim 3,4 miljoen. Een bedrag dat ongetwijfeld nog zal groeien, want veel aanvragen moeten nog worden verwerkt. Het aantal verwerkingen zal ongetwijfeld nog een stuk hoger liggen, omdat diverse aanvragen niet compleet zijn bij aanvraag en die dossiers nog moeten worden verwerkt. 12

13 In de top 5 van meest aangevraagde premies vinden we achtereenvolgens: de installatie van aardgasketels met HR+ of HR TOP label (respectievelijk hoogrendementsketels en condensatieketels), het plaatsen van superisolerende beglazing, het aanbrengen van dakisolatie, de installatie van thermostaatkranen en het plaatsen van muurisolatie. De tendens is duidelijk: de Vlaming vindt de weg naar de REG-premies. Om op de hoogte te blijven van de meest recente acties en premies en over de voorwaarden om deze premies te bekomen, kan best worden geïnformeerd via de website Telefonisch kan natuurlijk ook en in de klantenkantoren is de info eveneens beschikbaar. 13

14 Eandismagazine en jobkalender Eandis Nieuw: een Eandismagazine huis-aan-huis Eandis laat geen mogelijkheid onbenut om de dienstverlening waarop de klanten een beroep kunnen doen en de contactmogelijkheden die daarvoor bestaan, onder de aandacht te brengen. Daarom lanceert Eandis vandaag een nieuw periodiek magazine met als titel: Eandismagazine Wegwijs in energie. Het blad heeft een oplage van 2,4 miljoen exemplaren. Het eerste nummer wordt vanaf morgen 7 december 2006 afgeleverd in alle brievenbussen van de 239 steden en gemeenten die tot het werkingsgebied van Eandis behoren. Bedoeling is de klanten uit te leggen wie Eandis is, wat netbeheer allemaal inhoudt en wat we voor de klanten doen. Geen zoveelste lifestyle magazine dus, maar louter en alleen informatie over de activiteiten en diensten van Eandis. Maar dan wel bekeken door de bril van de klant, vanuit zijn woning, zijn leven, zijn behoeften. We willen de klant duidelijk maken wat het onderhoud van de installaties, het verhelpen van storingen, het verwerken van verbruiksgegevens, de uitbreiding van de netten, de openbare verlichting enzovoort voor hem kunnen betekenen. De klant zal via het magazine ook te weten komen hoe hij met Eandis contact kan opnemen, wat hij van ons mag verwachten en hoe hij te werk moet gaan om een verhuis te melden, een nieuwe aansluiting of een meterversterking aan te vragen en zo verder. In elk nummer belichten we ook één aspect van onze dienstverlening in detail. In het eerste nummer komen onder meer volgende onderwerpen aan bod: Voorstelling van Eandis: wat kunnen we voor u doen? Aandacht voor de communicatiekanalen voor doven en slechthorenden Hoe bespaar ik energie zonder comfortverlies en welke premies kan ik krijgen? Spaarlampenactie 2006 De geschiedenis van de straatverlichting en de rol van Eandis hierin Op pad met de meteropnemer: hij komt ook bij jou langs Lezersbrieven: advies voor een goede verwarmingsinstallatie Besparingstips van een Bekende Vlaming: Bart Peeters Gezocht: 250 nieuwe collega s Eandis contacteren? Alle nuttige gegevens bij elkaar. Dat eerste nummer van ons nieuwe magazine zit trouwens in de persmap die u bij uw aankomst hebt ontvangen, net als de brochure Eandis, aangename kennismaking. Jobkalender Eandis De kalender 2007 van Eandis staat volledig in het teken van jobs bij Eandis. Eén beeld zegt meer dan vele woorden, zeker voor jongeren. Daarom toont onze kalender elke maand een beeld van al onze beroepen. Zo een tafereel kan toekomstige medewerkers nieuwsgierig maken, inspireren, of een gesprek uitlokken 14

15 voor hun beroepskeuze en toekomst bij Eandis. In de kalender staat ook een stukje informatie over Eandis, evenals nuttige contactadressen. De kalender zal verspreid worden naar alle scholen in Vlaanderen in het werkingsgebied van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis. Contactmogelijkheden Eandis Algemeen nummer Op dit nummer kun je terecht voor: - vragen over nieuwe aansluitingen - verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters - vragen over rationeel energiegebruik (REG) - vragen over budgetmeters - vragen in verband met de meteropneming - overige vragen. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Melden van storingen en defecten door doven en slechthorenden: SMS naar Meer info op Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens en het identificatienummer van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Klantenkantoren Zie meest recente info op de website 15

Eandis, altijd in uw buurt

Eandis, altijd in uw buurt Eandis, altijd in uw buurt Inhoud Wie zijn we?...3 Onze kencijfers...3 Wat doen we?...4 Onze missie...4 Dit doet Eandis...4 Dit doet Eandis niet...4 Werken aan aansluitingen...5 Meterstanden opnemen...6

Nadere informatie

eandismagazine Hou het hoofd koel op kot Energie in de actualiteit Voor onze jongste lezertjes wedstrijd wegwijs in energie juni

eandismagazine Hou het hoofd koel op kot Energie in de actualiteit Voor onze jongste lezertjes wedstrijd wegwijs in energie juni eandismagazine wegwijs in energie juni België-Belgique P.B. - P.P. B - 5469 2015 29 Energie in de actualiteit wedstrijd Voor onze jongste lezertjes Hou het hoofd koel op kot INHOUD EANDIS, altijd in uw

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2009 door het Instituut Samenleving

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Voorwoord 1 Onderwerp 3

Voorwoord 1 Onderwerp 3 I INHOUDSTAFEL Voorwoord 1 Onderwerp 3 Deel 1: De organisatie van de energiemarkt 5 1. Wetgeving 5 2. De verschillende partijen op de energiemarkt en hun functie en hun relatie onderling 5 2.1. Productie

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Steek WATT in je zak!

Steek WATT in je zak! Steek WATT in je zak! CREDITS COÖRDINATIE: Willy Ivens Voka Kamer van Koophandel Mechelen ALGEMENE PROJECTLEIDING: Laetitia Lemahieu Voka Kamer van Koophandel Kempen en Mechelen REDACTIE: An Maes Voka

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

warm water aan de beste prijs

warm water aan de beste prijs Zomer 2015 HeT AnTwoord op Al Uw energievragen in BrUSSel Hoe wordt Brussel van elektriciteit voorzien? een goed ontworpen veranda verhoogt uw comfort zwembad calypso renoveert energie-installatie dossier

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow

Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow 28 augustus 2013 Eandis brengt 'Het energieverhaal van morgen' in Living Tomorrow Op 28 augustus stelde Eandis de interactieve tentoonstelling 'Het energieverhaal van morgen' voor aan de pers. Eandis staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie