Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht"

Transcriptie

1 Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar voor de winter Bedrijfszekerheid proactief aangepakt REG-premies in de lift Eandismagazine en jobkalender Eandis 1

2 Eandis vandaag In het Vlaamse energielandschap spelen verschillende bedrijven een rol. Eandis is daar één van. Hierna nog even een korte situering van alle marktspelers: producenten elektriciteit en invoerders aardgas Naast de al langer bestaande centrales voor de productie van elektriciteit maken hernieuwbare energiebronnen een steeds groter deel uit van het aanbod. Denk maar aan wind- en waterkracht en aan energiewinning uit biomassa. België heeft geen aardgaswinning. Het aardgas van buitenlandse producenten wordt ingevoerd, onder meer via de terminal in Zeebrugge. energieleveranciers In een vrije energiemarkt zijn verschillende energieleveranciers actief. Hier geldt de vrije concurrentie. Leveranciers kopen energie bij de producenten van elektriciteit of bij de invoerders van aardgas en verkopen die aan de klant. Ze hebben hiervoor een leveringsvergunning nodig. De lijst van erkende leveranciers is terug te vinden op de website van de VREG ( transmissienetbeheerder Elia en vervoersonderneming Fluxys Om de elektriciteit over het hoogspanningsnet te vervoeren en om het nationale transmissienet te beheren, is er in België één transmissienetbeheerder: Elia. Om aardgas over het hogedruknet te vervoeren en dat vervoersnet te beheren, is er de vervoersonderneming Fluxys. distributienetbeheerders De distributienetten brengen de elektriciteit op laag- of middenspanning en het aardgas op lage of middendruk tot in de woningen en de bedrijven. Om die distributienetten te beheren, zijn er distributienetbeheerders. Distributienetbeheerders zijn actief op een welbepaald grondgebied. Klanten kunnen hun distributienetbeheerder dus niet vrij kiezen. Om hun opdrachten uit te voeren, doen de gemengde distributienetbeheerders in Vlaanderen een beroep op Eandis. regulatoren CREG en VREG Regulatoren zijn door de overheid opgerichte organisaties die erop toezien dat alle marktspelers de vastgelegde spelregels van de vrije energiemarkt correct naleven. Ze hebben een controlerende en adviserende taak. De CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas), de federale regulator, heeft onder meer als taak de nettarieven goed te keuren. Naast de federale regulator heeft elk gewest ook een eigen regulator. Voor Vlaanderen is dat de VREG, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt. De VREG is onder meer bevoegd voor distributieaangelegenheden, leveringsvergunningen voor energieleveranciers, openbaredienstverplichtingen en REG. 2

3 Voorstelling Eandis Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie. Die naam verwijst meteen naar onze hoofdactiviteit: we zorgen ervoor dat elektriciteit en aardgas in optimale omstandigheden tot bij de klant thuis of in de zaak geraken. Eandis staat dus in voor de verdeling of distributie van de energie die producenten maken en leveranciers verkopen. Al onze taken voeren we uit in opdracht van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en/of aardgas: Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek of Sibelgas. Zo is Eandis actief op het grondgebied van 239 steden en gemeenten en verleent het diensten aan 2,4 miljoen klanten elektriciteit en 1,4 miljoen klanten voor aardgas En daar komt heel wat bij kijken. Eandis bouwt en onderhoudt de leidingen waarlangs aardgas en elektriciteit de woningen binnenkomen. Eandis maakt ook nieuwe aansluitingen op zowel het aardgas- als het elektriciteitsnet. De medewerkers van Eandis komen ter plaatse om de meters te plaatsen en om de installatie te verbinden met de leidingen in de straat. Later komen ze ook de meterstanden opnemen en geven die door aan de energieleverancier waarvoor de klant gekozen heeft. Zo kan die correcte verbruiksfacturen opmaken. Eandis staat dag en nacht klaar om zowel huishoudelijke als professionele klanten optimaal te helpen: de controlecentra waken 24 uur per dag over de distributienetten en de interventieploegen staan de klok rond klaar om in te grijpen wanneer zich storingen of defecten voordoen. Oproepen over gasreuk krijgen in alle omstandigheden de hoogste prioriteit. Ook werken aan de openbare verlichting behoren tot het takenpakket van Eandis. Daarover verder meer. Eandis voert ook de openbaredienstverplichtingen uit die de overheid aan de distributienetbeheerders oplegt. Zo ondersteunen we acties om het rationeel gebruik van energie te bevorderen en komen we de verplichting van de distributienetbeheerders na als sociale leverancier. Dat wil zeggen dat we de huishoudelijke klanten die niet meer bij een commerciële leverancier terechtkunnen, blijven bevoorraden met elektriciteit en aardgas. Bij de elektriciteitsklanten plaatsen we een budgetmeter. Daarmee kan hij zijn energiebudget makkelijk beheren, zonder aan comfort in te boeten. 3

4 Wat doet Eandis? Wat doet Eandis niet? Er bestaat nogal wat misvatting over wat Eandis nu precies doet en wat niet. Hierna een overzichtelijke samenvatting. Dit doet Eandis Dit doet Eandis NIET werken aan aansluitingen energie produceren. Dat is een taak voor de producenten meterstanden opnemen energie verkopen. Dat is een taak voor de energieleveranciers. advies geven over rationeel energiegebruik (REG) en REGpremies uitreiken een leveringscontract afsluiten. Dat is een taak voor de elektriciteit vervoeren over het midden- en laagspanningsnet tot bij de klant aardgas vervoeren over het midden- en lagedruknet tot bij de klant energieleveranciers. elektriciteit vervoeren over het hoogspanningsnet. Dat is een taak voor de transmissienetbeheerder Elia. aardgas vervoeren over het hogedruknet. Dat is een taak voor de vervoersonderneming Fluxys. werken aan distributienetten werken aan de binneninstallatie voor elektriciteit en aardgas. Dat is een taak voor de installateur. storingen en defecten op het net oplossen huishoudelijke toestellen herstellen. Dat is een taak voor de naverkoopdienst van de fabrikant. straatlampen herstellen de openbare verlichting op snelwegen en gewestwegen herstellen budgetmeters plaatsen Kerncijfers Eandis medewerkers 10 infrastructuurgebieden actief in 239 steden en gemeenten km aardgasnet (1 x wereld rond) km elektriciteitsnet (2 x wereld rond) OV-palen 1,4 miljoen aansluitingspunten aardgas 2,4 miljoen aansluitingspunten elektriciteit klanten sociale leverancier elektriciteit klanten sociale leverancier aardgas opgestelde budgetmeters 4

5 Eandis in volle expansie: nog 250 collega s gezocht Sinds de oprichting op 30 maart van dit jaar, zijn binnen Eandis al 150 nieuwe banen gecreëerd. Vandaag werken bij ons ruim medewerkers, maar we zijn nog op zoek naar 250 nieuwe werkkrachten. Vanwaar dat tekort? Dat is voor een deel te verklaren door de bijkomende verplichtingen die de overheid ons oplegt. Zo wil zij dat tegen 2020 nagenoeg alle woningen gelegen in woongebieden en woonuitbreidingsgebieden aansluitbaar zijn op het aardgasnet. De netuitbreidingen die daarvoor nodig zijn, plus de duizenden nieuwe aardgasaansluitingen, brengen een pak extra werk mee. Een andere maatregel wil dat de mensen die een tweevoudige tariefmeter hebben vanaf 1 januari 2007 ook tijdens het hele weekend hun verbruik aan het lagere nachttarief aangerekend krijgen. Ook die maatregel vergroot het werkvolume, omdat meters moeten worden omgebouwd en meer klanten een tweevoudige tariefmeter aanvragen. Verder opent Eandis op korte termijn een hele reeks nieuwe klantenkantoren. Ook daarvoor moet extra mankracht worden aangetrokken. En dan zijn er nog de openbare dienstverplichtingen: de promotie van rationeel energiegebruik en de rol van sociale leverancier voor klanten die door de commerciële leveranciers gedropt zijn en waar we budgetmeters moeten plaatsen. Ook die activiteiten blijven almaar in volume toenemen en brengen extra administratie mee. Om het veelzijdige takenpakket optimaal te kunnen uitvoeren is Eandis nog op zoek naar 250 nieuwe werkkrachten. In de eerste plaats hebben we nood aan talrijke technici voor werken aan gasen elektriciteitsnetten, installatie of verzwaring van meters, maken van aansluitingen, herstellen van storingen en defecten, verstrekken van energieadvies enz.. Informaticaspecialisten zijn eveneens meer dan welkom om ons ICTdepartement mee verder uit te bouwen. We hebben ook tal van opportuniteiten voor ambitieuze universitairen en ingenieurs mét of zonder ervaring. Polyvalente administratieve krachten kunnen aan de slag in één van de vele ondersteunende functies. Werken dicht bij huis, behoort tot de mogelijkheden. Eandis heeft niet minder dan 15 vestigingen, verspreid over heel Vlaanderen. In deze tijden waar fusies, afslankingen en dergelijke druk zetten op de tewerkstelling is het verheugend dat er ook bedrijven zijn die in volle expansie zijn en ruimte hebben voor bijkomende tewerkstelling. 5

6 Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Naast de investeringen in netten en netinfrastructuur besteedt Eandis ook belangrijke budgetten aan investeringen in de eigen werkingsmiddelen. Voor 2006 bedraagt het totale aankoopbedrag aan externe orders 530 miljoen euro. De belangrijkste posten zijn: 182 miljoen voor het uitvoeren van werken door diverse aannemers 126 miljoen voor onderhoudswerken 119 miljoen voor investeringen in nieuwe materialen 33 miljoen voor investeringen in informatica en communicatietechnologie 70 miljoen aan energiekosten. Eandis plaatst deze aankooporders bij meer dan leveranciers. Met die belangrijke investeringen toont Eandis aan dat het een sterke economische speler is op de binnenlandse markt, met een belangrijke onrechtstreekse lokale tewerkstelling. Bij haar aankoopstrategie hanteert Eandis een kwalificatieprocedure met hoge kwaliteitseisen onder meer op het vlak van betrouwbaarheid en levensduur van de materialen. Recente grote aankoopdossiers Kleine grondwerken: 9,36 miljoen euro per jaar Bij diverse aannemers worden bestellingen geplaatst voor het graven van putten, zodat aansluitingen en herstellingen kunnen worden uitgevoerd. Die activiteit creëert 150 onrechtstreekse arbeidsplaatsen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de hoge kwaliteit van uitvoering, in het bijzonder naar de veiligheidsaspecten op de werf en een perfecte herstelling van de voetpaden. Werken aan luchtnetten en openbare verlichting: 14,5 miljoen euro per jaar Bij een aantal gespecialiseerde aannemers worden opdrachten geplaatst voor het vernieuwen en herstellen van luchtnetten en het onderhoud van de openbare verlichting. Goed voor 220 jobs voor gespecialiseerde medewerkers. Ook hier staan hoge kwaliteit en veiligheid voorop. Materiaal voor huishoudelijke aansluitingen: 2,7 miljoen euro per jaar Eandis plaatst bij lokale producenten aankooporders voor het leveren van hoogwaardig laagspanningsmateriaal, essentieel voor de uitbouw van de distributienetten. Alle leveranciers hebben de strenge kwalificatieprocedure van Eandis doorstaan. Bouwwerken: 3 miljoen euro per jaar Ieder jaar worden zo n 80 distributiecabines gebouwd. Die werken worden uitgevoerd door lokale bouwondernemingen, wat opnieuw voor een belangrijke tewerkstelling zorgt in de bouwsector. 6

7 Schakelmateriaal 15 kv voor transformatorenstations: 11,9 miljoen euro Eandis investeert in de ruggengraat van het elektriciteitsnet door schakelmateriaal aan te kopen voor de inrichting van de transformatorenstations. Die uitrusting vereist belangrijke kwaliteitsnormen, een grote betrouwbaarheid en een lange levensduur. Transformatoren: 8,35 miljoen euro per jaar Tenslotte heeft Eandis orders geplaatst voor de aankoop van transformatoren om de bevoorradingszekerheid te garanderen. Hier gaat het om een bedrag van 25 miljoen euro, gespreid over drie jaar. 7

8 Openbare verlichting klaar voor de winter Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Goed verlichte wegen dragen bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Dit comfort is niet meer weg te denken. Met de winter voor de deur, neemt ook het aantal uren duisternis toe. Daarom heeft Eandis een aantal maatregelen genomen om het openbare verlichtingsnet klaar te maken voor de winter. Tal van werknemers en onderhoudsploegen van Eandis zijn dag na dag in de weer om ervoor te zorgen dat elke straatlamp in Vlaanderen naar behoren blijft werken. Zo worden alle lampen systematisch vervangen vóór het einde van hun theoretische levensduur. Deze preventieve vervanging is economisch verantwoord en geeft een veel grotere garantie op een goed werkend openbaar verlichtingsnet. Uiteraard wordt bij die vervanging gebruik gemaakt van energiebesparende en milieuvriendelijke lampen en armaturen Naast die periodieke vervanging van de lampen organiseerde Eandis in het derde trimester van 2006 een inspectieronde van alle lampen in gans Vlaanderen. De inspectie gebeurt tijdens de normale branduren van de openbare verlichting ( s avonds en s nachts) en laat toe eventuele defecten snel en gegroepeerd te herstellen. Onze inspanningen blijven niet zonder resultaat: in 2005 daalde het aantal defectmeldingen met 11 %. Deze tendens zet zich door in Nog wat cijfers: het lampenpark dat Eandis beheert, bestaat uit niet minder dan lampen. Per jaar lopen er bij onze diensten zo n defectmeldingen binnen. Dat is niet niks. Gelukkig zijn er minder defecten dan oproepen. Eén reden daarvoor is dat defecten vaak door verschillende mensen worden gemeld. Meldingen van defecte lampen kunnen gebeuren op de website via een aantal invulvelden. Zo kunnen wij de klacht perfect registreren en de herstellingen snel uitvoeren. Bovendien verwittigen we de melder via een wanneer het defect is hersteld. Nagenoeg de helft van het aantal defecten wordt vandaag gemeld via , wat een positieve evolutie is omdat deze meldingen zeer volledig zijn. Wie niet over het internet beschikt, kan defecte straatverlichting dag en nacht ook telefonisch melden op het gratis nummer Eandis heeft zich tot doel gesteld defecte lampen binnen veertien kalenderdagen te herstellen. En daar slagen we behoorlijk goed in. In 2006 werden 95% van de correct gemelde defecte lampen effectief binnen de 14 kalenderdagen hersteld. Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd. Herstellingen die niet binnen veertien kalenderdagen gebeuren, hebben vaak te maken met armaturen die niet standaard zijn. De levering van dat soort onderdelen 8

9 duurt soms wat langer. Ook als een paal of armatuur zwaar beschadigd is, bijvoorbeeld door een aanrijding, kan de levering van vervangingsonderdelen langer op zich laten wachten. Omdat Eandis ervoor wil zorgen dat de leveringstijden van vervangingsonderdelen tot een absoluut minimum beperkt blijven, maken we zo veel mogelijk gebruik van standaardarmaturen. Defecten waarbij de verlichting in een deel van de straat uitvalt, zijn meestal te wijten aan een probleem op het elektrische voedingsnet. Ook hier wordt al het nodige gedaan om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen, maar omdat voor dergelijke graafwerken vaak vergunningen nodig zijn en een studie van de ondergrond, kan de hersteltijd wel eens oplopen. Eandis en de gemengde distributienetbeheerders staan in voor het onderhoud van de openbare verlichting op gemeentewegen. De verlichting op gewestwegen en rijkswegen valt niet onder onze bevoegdheid. Eandis doet er alles aan om de doorlooptijden van de herstellingen tot een absoluut minimum te beperken. Zo wordt niet alleen permanent aandacht besteed aan het gebruik van standaardarmaturen en van de modernste technologieën, maar ook aan het beperken van administratieve doorlooptijden met de gemeenten en de snellere levering van materiaal door de leveranciers. Alleen op die manier kunnen we de inwoners van de aangesloten gemeenten garanderen dat ze altijd kunnen beschikken over een kwalitatief hoogstaande straatverlichting. 9

10 Bedrijfszekerheid proactief aangepakt Wat geldt voor openbare verlichting, geldt uiteraard ook voor het elektriciteits- en aardgasnet. Er zijn meer dan km netten om het gas tot bij de huishoudens en de bedrijven te brengen. In totaal gaat het over nagenoeg 1,4 miljoen gebruikers. Voor elektriciteit zijn nagenoeg 2,4 miljoen gezinnen, bedrijven en openbare besturen aangesloten. Dat net heeft een globale lengte van meer dan km of ongeveer 2x de omtrek van de aarde. Ons maatschappelijk leven is dermate geëvolueerd dat de behoefte aan elektriciteit nagenoeg permanent is. Elke onderbreking betekent een rem op het bedrijfsleven, de verkoopsactiviteiten, het gezinsleven en het sociale leven. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis leveren veel inspanningen om de kwaliteit van de netten te optimaliseren en waar mogelijk schade door externe factoren te beperken. Zo was er in 2006 voor elektriciteit bijna 285 miljoen euro en voor aardgas 209 miljoen voorzien om nieuwe netten aan te leggen, om bestaande netten te onderhouden of te vervangen en om moderne technologieën te integreren. Voor 2007 lopen die cijfers op tot respectievelijk 300 en 225 miljoen euro. Die gaan zowel naar de optimalisering van de bestaande netinfrastructuur als naar noodzakelijke uitbreidingen. Veiligheid en bedrijfszekerheid staan daarbij centraal. De afgelopen jaren werden diverse acties opgestart, vooral met een preventief en informatief karakter. Aannemers worden gesensibiliseerd om bij grondwerken elke leidingbeschadiging te melden, zelfs al heeft die niet direct een gaslek of stroomonderbreking tot gevolg. Door een directe herstelling wordt vermeden dat deze beschadigingen na verloop van tijd alsnog tot een uitval van de energietoevoer leiden. We kunnen hier trouwens aan toevoegen dat Eandis beschadigde leidingen gratis herstelt wanneer er geen onderbreking is geweest. Sinds einde 2004 kunnen liggingplans van de leidingen via internet worden aangevraagd bij een Centrale Planservice. Die service is 24 uur op 24 gratis ter beschikking en richt zich voornamelijk naar gemeentebesturen, aannemers, architecten, studiebureaus en nutsbedrijven die ondergrondse werken plannen De gemeentebesturen kregen een cd-rom met een overzichtskaart van de voornaamste distributieleidingen aardgas. Die informatie wordt jaarlijks vernieuwd en is uitsluitend bestemd voor de brandweer. Inspanningen lonen: 99,995 % leveringsbeschikbaarheid Op het vlak van de leveringsbeschikbaarheid kunnen de distributienetbeheerders en Eandis voor het jaar 2005 ronduit schitterende scores voorleggen. In de 239 steden en gemeenten waar Eandis de exploitatie van het elektriciteitsnet verzorgt, bedraagt de gemiddelde leveringsonbeschikbaarheid ingevolge 10

11 stroomonderbrekingen slechts 27 minuten per klant per jaar. Op jaarbasis betekent dit een leveringsbeschikbaarheid van 99,995 %. We scoren daarmee beduidend beter dan het Europese gemiddelde. Alleen Nederland doet nog iets beter, met 24 minuten. In Frankrijk bedraagt de gemiddelde onbeschikbaarheid 51 minuten, in Groot-Brittannië 61, in Italië 76 en in Spanje 118. De gemiddelde onderbrekingsfrequentie (het jaarlijkse gemiddelde aantal onderbrekingen van een gebruiker op het net) bedroeg in 2005 gemiddeld 0,58. Vrij vertaald betekent dit dat onze netgebruikers gemiddeld eens om de 20 maanden een stroomonderbreking kennen. De Vlaamse regelgeving voorziet dat een netbeheerder binnen de twee uur na de melding van een storing in de elektriciteits- of aardgasvoorziening ter plaatse moet zijn om de werkzaamheden aan te vatten die leiden tot de opheffing van de storing. In de praktijk scoren we veel beter. In 2005 duurde het gemiddeld maar 46,8 minuten om de stroomvoorziening te herstellen. Ook de kwaliteit van het aardgasnet in Vlaanderen is zeer goed. Eandis doet grote inspanningen om de bedrijfszekerheid van de netten constant te bewaken en nog op te voeren: Aardgasnetten in grijs gietijzer en vezelcement worden vervangen door polyethyleenleidingen. In 2004 lagen er nog 290 km leidingen in grijs gietijzer. In 2005 was dat al gedaald tot 256 km. De lengte van de vezelcementleidingen daalde van 1993 tot 1902 km. Het aantal lekken op het aardgasnet blijft gestadig afnemen: 4037 in 2003, 3578 in 2004, 3497 in Het aardgasnet wordt almaar uitgebreid, zodat meer klanten kunnen overschakelen op het milieuvriendelijke aardgas. In 2005 werden 1100 km bijkomende lagedruknetten aangelegd en 152 km middendruknetten. 11

12 REG-premies in de lift Contacten met de klant Onze activiteiten en dienstverlening hebben een belangrijke impact op het maatschappelijke leven. Daarom heeft Eandis van bij de oprichting op 30 maart 2006 alles in het werk gesteld voor een goede communicatie met haar klanten. Het callcenter verwerkt maandelijks zo n oproepen. De vlot toegankelijke en gestructureerde website van Eandis verschaft steeds de meeste actuele informatie en biedt antwoorden op veelgestelde vragen. Het aantal unieke bezoekers per maand is al opgelopen tot en blijft snel stijgen. Het aantal klantenkantoren groeit stelselmatig; ook zij bieden een allround dienstverlening. Die toegankelijkheid, die nadrukkelijke aanwezigheid op het terrein onderstrepen dat Eandis, en dus ook de gemengde distributienetbeheerders, dicht bij de klant willen staan. In mei 2006 ging op de regionale tv-zenders de REG-campagne van start waarbij de typetjes Serge en Paul Eandis frequent in elke huiskamer brengen met spotjes over rationeel energiegebruik. Zo geraakt meteen ook de naam van het toch vrij nieuwe Eandis meer en meer ingeburgerd. Nu het einde van het jaar in zicht komt, brengen we ook nogmaals de Spaarlampenactie 2006 onder de aandacht. Wie nog een bon van 5 euro met een magneetje aan de koelkast heeft hangen, doet er best aan die om te ruilen vóór einde december Dat is de uiterste geldigheidsdatum. Wie dit niet doet, laat geld liggen. Daarom dat sinds 15 november 2006 Serge en Paul hieraan herinneren in korte tvspots op Eén en Canvas. 3,4 miljoen euro REG-premies Met deze spaarlampen zijn we toegekomen aan het laatste item van deze bijeenkomst. Eandis staat ook in voor het bevorderen van het rationeel energiegebruik (REG), onder meer door advies te geven en REG-campagnes te organiseren. Wie investeert in energiezuinige toepassingen, kan bij ons terecht om een REG-premie aan te vragen; Die REG-premies kennen trouwens een groeiend succes. In 2005 werden aan de huishoudelijke klanten in Vlaanderen REG-premies uitbetaald voor een totaal bedrag van 1,2 miljoen. Van januari tot november 2006 zijn er reeds REGpremies uitgekeerd, wat een bedrag vertegenwoordigd van ruim 3,4 miljoen. Een bedrag dat ongetwijfeld nog zal groeien, want veel aanvragen moeten nog worden verwerkt. Het aantal verwerkingen zal ongetwijfeld nog een stuk hoger liggen, omdat diverse aanvragen niet compleet zijn bij aanvraag en die dossiers nog moeten worden verwerkt. 12

13 In de top 5 van meest aangevraagde premies vinden we achtereenvolgens: de installatie van aardgasketels met HR+ of HR TOP label (respectievelijk hoogrendementsketels en condensatieketels), het plaatsen van superisolerende beglazing, het aanbrengen van dakisolatie, de installatie van thermostaatkranen en het plaatsen van muurisolatie. De tendens is duidelijk: de Vlaming vindt de weg naar de REG-premies. Om op de hoogte te blijven van de meest recente acties en premies en over de voorwaarden om deze premies te bekomen, kan best worden geïnformeerd via de website Telefonisch kan natuurlijk ook en in de klantenkantoren is de info eveneens beschikbaar. 13

14 Eandismagazine en jobkalender Eandis Nieuw: een Eandismagazine huis-aan-huis Eandis laat geen mogelijkheid onbenut om de dienstverlening waarop de klanten een beroep kunnen doen en de contactmogelijkheden die daarvoor bestaan, onder de aandacht te brengen. Daarom lanceert Eandis vandaag een nieuw periodiek magazine met als titel: Eandismagazine Wegwijs in energie. Het blad heeft een oplage van 2,4 miljoen exemplaren. Het eerste nummer wordt vanaf morgen 7 december 2006 afgeleverd in alle brievenbussen van de 239 steden en gemeenten die tot het werkingsgebied van Eandis behoren. Bedoeling is de klanten uit te leggen wie Eandis is, wat netbeheer allemaal inhoudt en wat we voor de klanten doen. Geen zoveelste lifestyle magazine dus, maar louter en alleen informatie over de activiteiten en diensten van Eandis. Maar dan wel bekeken door de bril van de klant, vanuit zijn woning, zijn leven, zijn behoeften. We willen de klant duidelijk maken wat het onderhoud van de installaties, het verhelpen van storingen, het verwerken van verbruiksgegevens, de uitbreiding van de netten, de openbare verlichting enzovoort voor hem kunnen betekenen. De klant zal via het magazine ook te weten komen hoe hij met Eandis contact kan opnemen, wat hij van ons mag verwachten en hoe hij te werk moet gaan om een verhuis te melden, een nieuwe aansluiting of een meterversterking aan te vragen en zo verder. In elk nummer belichten we ook één aspect van onze dienstverlening in detail. In het eerste nummer komen onder meer volgende onderwerpen aan bod: Voorstelling van Eandis: wat kunnen we voor u doen? Aandacht voor de communicatiekanalen voor doven en slechthorenden Hoe bespaar ik energie zonder comfortverlies en welke premies kan ik krijgen? Spaarlampenactie 2006 De geschiedenis van de straatverlichting en de rol van Eandis hierin Op pad met de meteropnemer: hij komt ook bij jou langs Lezersbrieven: advies voor een goede verwarmingsinstallatie Besparingstips van een Bekende Vlaming: Bart Peeters Gezocht: 250 nieuwe collega s Eandis contacteren? Alle nuttige gegevens bij elkaar. Dat eerste nummer van ons nieuwe magazine zit trouwens in de persmap die u bij uw aankomst hebt ontvangen, net als de brochure Eandis, aangename kennismaking. Jobkalender Eandis De kalender 2007 van Eandis staat volledig in het teken van jobs bij Eandis. Eén beeld zegt meer dan vele woorden, zeker voor jongeren. Daarom toont onze kalender elke maand een beeld van al onze beroepen. Zo een tafereel kan toekomstige medewerkers nieuwsgierig maken, inspireren, of een gesprek uitlokken 14

15 voor hun beroepskeuze en toekomst bij Eandis. In de kalender staat ook een stukje informatie over Eandis, evenals nuttige contactadressen. De kalender zal verspreid worden naar alle scholen in Vlaanderen in het werkingsgebied van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis. Contactmogelijkheden Eandis Algemeen nummer Op dit nummer kun je terecht voor: - vragen over nieuwe aansluitingen - verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters - vragen over rationeel energiegebruik (REG) - vragen over budgetmeters - vragen in verband met de meteropneming - overige vragen. Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Melden van storingen en defecten door doven en slechthorenden: SMS naar Meer info op Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens en het identificatienummer van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Klantenkantoren Zie meest recente info op de website 15

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Eandis, altijd in uw buurt

Eandis, altijd in uw buurt Eandis, altijd in uw buurt Inhoud Wie zijn we?...3 Onze kencijfers...3 Wat doen we?...4 Onze missie...4 Dit doet Eandis...4 Dit doet Eandis niet...4 Werken aan aansluitingen...5 Meterstanden opnemen...6

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 30 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 30 juni 2009 heeft distributienetbeheerder Iveka in Turnhout de jaarresultaten 2008 voorgesteld. In 2008 investeerde Iveka

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 3 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Gaselwest werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd.

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst 23 juni 2010 Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan Imewo bouwt aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011

Welkom. Nieuwe premieregeling. Oktober 2011 Welkom Nieuwe premieregeling 2012 Oktober 2011 Agenda Waarom een REG-premie? Hoe wordt de inhoud van een premie bepaald? Visie premies 2012 van de Vlaamse overheid? Wat zijn de grootste wijzigingen voor

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

Welkom. Onthaal nieuwe medewerkers. 19 april 2013. Studiedag Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid

Welkom. Onthaal nieuwe medewerkers. 19 april 2013. Studiedag Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Welkom Onthaal nieuwe medewerkers Studiedag Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid 19 april 2013 Agenda Eandis: Situering & activiteiten Onthaal Visie Doelstellingen Rollen

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007

Eandis 1. Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 1 Ondersteuning en premies openbare besturen 29 juni 2007 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders elektriciteit 2 Vlaamse gemengde distributienetbeheerders aardgas 3 Ondersteuning DNB: overzicht DNB

Nadere informatie

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten 30 september 2009 Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten Bijkomende woningen deze winter aansluitbaar op aardgas Imewo investeert, in hoofdzaak in het noorden van de provincies Oost- en

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Netwerkmeeting: 24 oktober 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Netwerkmeeting: 24 oktober 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Netwerkmeeting: 24 oktober 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 24/10/2013 Voorstelling Eandis

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2015 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Eandis Assets Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

van 25 augustus 2009

van 25 augustus 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De weg van de energie 5 Elektriciteit en aardgas leggen een hele weg af voor wij er thuis gebruik van kunnen maken. Verschillende spelers op de energiemarkt zorgen ervoor dat we over voldoende energie

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Imewo investeert ruim 22 miljoen euro in nieuwe netten

Imewo investeert ruim 22 miljoen euro in nieuwe netten 12 oktober 2010 Imewo investeert ruim 22 miljoen euro in nieuwe netten Bijkomende woningen in najaar aansluitbaar op aardgas Imewo investeert, in hoofdzaak in het noorden van de provincies Oost- en West-

Nadere informatie

Leveringszekerheid. Wat als morgen het licht uitgaat?

Leveringszekerheid. Wat als morgen het licht uitgaat? Leveringszekerheid Wat als morgen het licht uitgaat? Inhoudstafel Samenvatting Enkele definities Net voldoende aanbod Leveringszekerheid Wat kunnen wij doen? Wat kan u doen? Conclusie Samenvatting Een

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 30 mei 2016 met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

EINDRAPPORT ENERGIE-AUDIT OPENBARE VERLICHTING

EINDRAPPORT ENERGIE-AUDIT OPENBARE VERLICHTING EINDRAPPORT ENERGIE-AUDIT OPENBARE VERLICHTING Beschouwde periodes: 2005-2010 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. De kengetallen van de openbare verlichting... 4 1.1 Het totaal opgesteld vermogen... 5 1.2 Het

Nadere informatie

eandismagazine De straatverlichting WIN Bespaar euro s Zo doet Bart Peeters het SPAArTIPS rationeel ENErGIEGEbrUIK GESCHIEDENIS VAN

eandismagazine De straatverlichting WIN Bespaar euro s Zo doet Bart Peeters het SPAArTIPS rationeel ENErGIEGEbrUIK GESCHIEDENIS VAN eandismagazine W E G W I J S I N E N E r G I E België-Belgique P.B. - P.P. B - 549 December 0 Jaargang 1 01 SPAArTIPS Bespaar euro s rationeel ENErGIEGEbrUIK Zo doet Bart Peeters het GESCHIEDENIS VAN De

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS

SOCIALE VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 SOCIALE

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken

Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken Je elektronische verbruiksmeter praktisch bekeken Inhoud Een elektronische meter: wat verandert er?...3 Je nieuwe elektriciteitsmeterkast...5 Verschillende soorten elektriciteitsmeters...6 Het meternummer...8

Nadere informatie

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING Stappenplan ivm Aansluitingen 1 ELEKTRICITEIT GAS... 3 1.1 Offerte aanvraag voor aansluiting gas en elektriciteit... 3 1.1.1 Hoe aanvragen?... 3 1.1.1.1 U heeft internet

Nadere informatie

Schadevergoeding bij stroompanne

Schadevergoeding bij stroompanne Schadevergoeding bij stroompanne Vooraf: actoren elektriciteitsmarkt Distributienetbeheerder instaan voor goede en veilige werking van het elektriciteitsnet transport van energie op vraag van de leverancier

Nadere informatie

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013

Uitdagingen voor het distributienet. Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Uitdagingen voor het distributienet Frederik Hindryckx Energik decentrale elektriciteitsproductie 23/05/2013 Situering Eandis in energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou

De budgetmeter. Handige energiehulp voor jou De budgetmeter Handige energiehulp voor jou 2 De budgetmeter De budgetmeter Eandis biedt klanten van de sociale leverancier een budgetmeter aan. Die is er vooral om jou te helpen. Hoe het werkt en wat

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 1 augustus 2017 met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening van de aardgasdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2015 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Zenne

Iverlek Regionaal Bestuurscomité Zenne Iverlek Regionaal Bestuurscomité Zenne 2014 Londerzeel Opwijk Merchtem Asse Liedekerke Ternat Roosdaal Dilbeek Lennik Drogenbos St-Pieters- Leeuw Linkebeek Halle Beersel St-Genesius-Rode Inhoud Woord

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 5 december 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Aansluiten op aardgas voor industriële klanten

Aansluiten op aardgas voor industriële klanten Aansluiten op aardgas voor industriële klanten Inhoud Stappenplan: van aanvraag tot gastoevoer... 4 Aanvraag indienen... 5 Bepaal het vermogen... 5 Waarvoor gebruik je aardgas?... 5 Kies een opstellingsplaats...

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

E T E R S T A N D OPNEMEN

E T E R S T A N D OPNEMEN UW M E T E R S T A N D OPNEMEN? ORES is de operator belast met de exploitatie van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas van 97 waalse gemeenten. Onze onderneming telt ruim.300 medewerkers.

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Van 9 november 2010

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. Van 9 november 2010 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en de oprichting

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 24 januari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Beslissing

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

17 november Openbare Verlichting Antwerpen

17 november Openbare Verlichting Antwerpen 17 november 2016 Openbare Verlichting Antwerpen Inhoud Algemeen Uitvoerende partner Lichtplan Antwerpen Standaard Armaturen Staat van de verlichting Case study Lichtplan Grote Markt Cijfers Verlichting

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

Welkom. Infosessie NAV voor starters-architecten. Patrick Steurbaut

Welkom. Infosessie NAV voor starters-architecten. Patrick Steurbaut Welkom Infosessie NAV voor starters-architecten Patrick Steurbaut Agenda 1. Voorstelling en activiteiten Eandis 2. Standaardaansluiting woning op E-G 3. Renovatie aansluiting E-G 4. REG-premies 5. Vragen

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

van 21 februari 2008

van 21 februari 2008 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web:

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie