HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN"

Transcriptie

1 Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 VERLENGING AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 29 oktober 2013 ( VAB) van Edialux Nederland B.V. Gildeweg 37 B 3771 NB BARNEVELD tot verlenging van de toelating als bedoeld in artikel 52, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor de biocide, op basis van de werkzame stoffen permethrin en tetramethrin gelet op artikel 66, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, BESLUIT HET COLLEGE als volgt: 1.1 Verlenging toelating 1. De toelating van het middel, welke expireert op 1 augustus 2014 wordt voor de in bijlage I genoemde toepassingen verlengd onder nummer Voor de gronden van dit besluit wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van dit besluit. 2. De toelating geldt tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. 1.2 Samenstelling, vorm en verpakking De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend. 1.3 Gebruik Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage I bij dit besluit is voorgeschreven. 1

2 1.4 Classificatie en etikettering Gelet op artikel 50 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden voorschriften gegeven. Dit leidt tot de volgende voorschriften: De aanduidingen, welke moeten worden vermeld, worden hierbij vastgesteld als volgt: aard van het preparaat: Aerosol spuitbus werkzame stof: gehalte: permethrin 0,25 % tetramethrin 0,05 % de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: - PICTOGRAM(MEN) pictogram: GHS02-ontvlambaar GHS09-milieu SIGNAALWOORD Gevaar Gevarenaanduidingen H222 H410 Zeer licht ontvlambare aerosol. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ºC/122 ºF. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Aanvullende etiketelementen EUH208 Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. 2

3 Behalve de voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen: a. letterlijk en zonder enige aanvulling: het wettelijk gebruiksvoorschrift De tekst van het wettelijk gebruiksvoorschrift is opgenomen in Bijlage I, onder A. b. hetzij letterlijk, hetzij naar zakelijke inhoud: de gebruiksaanwijzing De tekst van de gebruiksaanwijzing is opgenomen in Bijlage I, onder B. De tekst mag worden aangevuld met technische aanwijzingen voor een goede bestrijding mits deze niet met die tekst in strijd zijn. 2 DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING Het middel is toegelaten tot 1 augustus Het betreft een aanvraag tot verlenging van de toelating van het middel (), een middel op basis van de werkzame stoffen permethrin en tetramethrin. De aanvraag is op 29 oktober 2013 ontvangen; op 30 oktober 2013 zijn de verschuldigde aanvraagkosten ontvangen. Een afgeleide toelating is een toelating van een middel, dat reeds onder een andere handelsnaam is toegelaten en dat in onveranderde samenstelling voor eenzelfde doel zal worden gebruikt als voorzien in de oorspronkelijke toelating. Het middel is een afgeleide toelating van het middel Sprigone tegen kruipende insekten en wespen, 8214 N. Bij besluit van 1 augustus 2014 is de toelating van Sprigone tegen kruipende insekten en wespen verlengd tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. Op grond hiervan wordt ook de toelating van TOPSCORE SPRAY tegen kruipende insecten en wespen verlengd tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. De etikettering wordt gewijzigd. Bij gebruik volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing is het middel op basis van de werkzame stoffen permethrin en tetramethrin voldoende werkzaam en heeft het geen schadelijke uitwerking op de gezondheid van de mens en het milieu. 3

4 Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld. Wageningen, 1 augustus 2014 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN, voor deze: de secretaris, Dr. Ir. L.P. van Duijn 4

5 HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN BIJLAGE I bij het besluit d.d. 1 augustus 2014 tot verlenging van de toelating van het middel, toelatingnummer A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en wespen in (woon)ruimten. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen. Niet toepassen op huisdieren en planten. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. B. GEBRUIKSAANWIJZING Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Kruipende insecten (zoals vlooien en kakkerlakken) Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Voor de behandeling van vlooien en vlooienlarven de te behandelen plek eerst stofzuigen. Spuit dan op een afstand van ongeveer 20 cm zonder slangetje gelijkmatig over de te behandelen plek door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Bij behandeling van objecten tegen vlooien zo mogelijk de bodem onder het object afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal afvoeren met het restafval. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de meeste insecten is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden. Wespen (binnenshuis hangende nesten en nesten in spouwmuren) Ter bestrijding van wespen dienen met name de nestingangen, meestal gelegen aan de onderzijde van het nest., en het binnenste van het nest langdurig te worden bespoten. Dit kan door de meegeleverde spuitlans zo ver mogelijk in de invliegopening van het nest te steken. Deze behandeling dient 's avonds te worden uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat rondvliegende wespen steken zo klein mogelijk is. Voor behandeling 1

6 van een wespennest de bodem onder het nest afdekken. Dit gebruikte afdekmateriaal én zo mogelijk het behandelde nest afvoeren met het restafval. Het wordt aangeraden een professioneel bestrijder te consulteren in geval van grote of moeilijk te bereiken of verwijderen nesten. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren. 2