Ben jij di-proof? Een praktische wegwijzer over duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers van Hogescholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ben jij di-proof? Een praktische wegwijzer over duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers van Hogescholen"

Transcriptie

1 Ben jij di-proof? Een praktische wegwijzer over duurzame inzetbaarheid voor de medewerkers van Hogescholen

2 Colofon Ben jij di-proof? Een praktische wegwijzer over duurzame inzetbaarheid voor medewerkers van Hogescholen Auteur Lectoraat HRM Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in opdracht van Zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Uitgave Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Lectoraat HRM, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Laan van Scheut 10 Postbus GL Nijmegen Oktober 2015 Vormgeving Snelting Consultants

3 Inhoudsopgave Wat is duurzaam inzetbaar zijn? 3 Hoe krijg ik zicht op mijn duurzame inzetbaarheid en wat heb ik er aan? 5 De cao-hbo en duurzame inzetbaarheid 8 Persoonlijk di-urenbudget 8 Reglement 8 Kom ik in aanmerking voor een di-urenbudget? 9 Hoe besteed ik mijn di-urenbudget en wat doen Joke en Jan-Willem? 10 Hoe ga ik het aanpakken? 13 Stap 1: Bewustwording eigen duurzame inzetbaarheid 13 Stap 2: Gesprek leidinggevende 14 Stap 3: Opstellen duurzame inzetbaarheidsplan 14 Stap 4: Uitvoeren duurzame inzetbaarheidsplan 14 Stap 5: Evalueren eigen duurzame inzetbaarheid 14 Bijlagen: Duurzame inzetbaarheidsspellen voor bewustwording Werkvermogenspel Spel: In dialoog over duurzame inzetbaarheid Cijfers over gezondheid en inzetbaarheid in het hbo 18 Literatuurlijst 19 Deze wegwijzer is gebaseerd op: De cao-hbo , hoofdstuk M duurzame inzetbaarheid; De onderzoeksresultaten van een duurzame inzetbaarheidsonderzoek uitgevoerd binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Workshops van Zestor over duurzame inzetbaarheid voor Human Resource managers en leden Medezeggenschapsraad werkzaam in het hoger beroepsonderwijs; De theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden werkvermogen (De Lange & Van der Heijden, 2013); Informatie verstrekt door lectoren HRM van verschillende hogescholen Handreiking duurzame inzetbaarheid instituut gak (

4 3 WAT BETEKENT DUURZAAM INZETBAAR ZIJN VOOR JOU? Duurzame inzetbaarheid gaat over de mate waarin je je werk nu en in de toekomst wilt en kunt blijven uitvoeren. Dit kan bij je huidige werkgever zijn, maar ook bij een andere werkgever of in de rol van zelfstandige. Iedereen heeft te maken met een langzame verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar in Ook jij hebt hiermee te maken. Het is daarom belangrijk dat je nu, maar ook in de toekomst inzetbaar blijft 1. Zowel jij als je werkgever hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid in. Om dit te kunnen realiseren, moet je nagaan wat het betekent om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en is het handig zicht te hebben op de diverse instrumenten en regelingen die vanuit de organisatie beschikbaar zijn. In deze wegwijzer staan wij stil bij de duurzame inzetbaarheidsregeling (cao) en kun je een stappenplan terugvinden om zelf aan de slag te gaan met jouw duurzame inzetbaarheid. De wegwijzer is, onder andere, gebaseerd op het Huis van Werkvermogen (Ilmarinen, 2009). Het Huis van Werkvermogen geeft weer dat er meer factoren een rol spelen bij het langer willen en kunnen doorwerken. (bron: Ilmarinen 2009, blikopwerk.nl) 1 Cijfers over duurzame inzetbaarheid in het HBO zijn te vinden in rapporten die Zestor heeft uitgebracht. In bijlage 3 staan een aantal highlights vermeld.

5 4 Willen en kunnen doorwerken hangt samen met je: gezondheid: ben je lichamelijk fit genoeg om te werken?; competenties (talenten, kennis en vaardigheden): passen je talenten bij de inhoud van je werk?; motivatie om te werken: past het werk bij je persoonlijke interesses en doelen?; werk: ervaar je sociale steun van je leidinggevende in het uitvoeren van je werkzaamheden?; omgeving: heb je te maken met zorgtaken zoals mantelzorg? Wat zijn gezien de wet- en regelgeving mogelijkheden om tijd vrij te maken om met je duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan? Bovenstaande vragen zijn voorbeeldvragen die je je zelf kunt stellen, om je een beeld te vormen over je eigen duurzame inzetbaarheid. Belangrijk is om na te gaan welke kansen of risico s je ervaart om nu en in de toekomst met plezier naar je werk te blijven gaan. Het is belangrijk dat je deze kansen en risico s bespreekbaar maakt op je werk en nagaat hoe je met deze onderwerpen wilt omgaan. Deze wegwijzer helpt je hierbij. Gezondheid en Vitaliteit Het fysieke, psychische en sociale vermogen om (specifieke) arbeid te blijven verrichten. Kennis, competenties en loopbaan Kennis en vaardigheden die nodig zijn om inzetbaar te blijven en die passende job kwalitatief blijvend in te vullen. Duurzame inzetbaarheid Motivatie, inspiratie en energie. Bevlogen medewerkers bedienen meer tevreden en loyale klanten en zijn productiever. Het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden (veerkracht en houding). Een passende job in elke levensfase. Bezieling en welbevinden Mobiliteit en flexibiliteit

6 5 HOE KRIJG IK ZICHT OP MIJN DUURZAME INZETBAARHEID EN WAT HEB IK ER AAN? Ben ik duurzaam inzetbaar? Of je duurzaam inzetbaar bent kan gemeten worden met instrumenten als de work ability index (kortweg WAI) 2. Je krijgt via het invullen van de WAI een score tussen de 7 en 49. De score 7 geeft een slecht werkvermogen weer en een 49 een uitstekend werkvermogen. Je kunt je voorstellen dat een slecht werkvermogen directe aandacht nodig heeft, maar een goed of uitstekend werkvermogen wil je ook graag behouden. Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe je duurzaam inzetbaar wordt en blijft. Ben je nieuwsgierig of en hoe binnen jouw organisatie het werkvermogen (WAI) wordt gemeten? Of wat er binnen jouw organisatie mogelijk is? Meer weten? Neem contact op met de HR afdeling van jouw organisatie. Meten van duurzame inzetbaarheid? In 2014 is binnen de HAN onderzoek gedaan naar wat duurzame inzetbaarheid precies betekent voor de medewerkers. Hieruit kwam naar voren dat medewerkers informatie nodig hebben over: gezondheid; kennis, competenties en loopbaan; bezieling en welbevinden; mobiliteit en flexibiliteit. Het begrip duurzame inzetbaarheid is gemeten via wetenschappelijk gevalideerde instrumenten als: werkvermogen, employability en vitaliteit (meer informatie is te verkrijgen via de website: 2 Voor andere instrumenten kijk op één van de websites in de literatuurlijst op pag. 18

7 6 Hoe word of blijf ik duurzaam inzetbaar? Duurzaam inzetbaar zijn en blijven is niet eenvoudig en vergt iedere dag aandacht. Belangrijk dat jij zicht krijgt als regisseur van je loopbaan op wat je nodig hebt om duurzaam inzetbaar te zijn/te blijven. Je werkgever heeft verschillende regelingen en Human Resource(HR) instrumenten in huis om jouw inzetbaarheid positief te beïnvloeden. Niet iedereen blijkt hiervan even goed op de hoogte. Deze instrumenten kunnen je helpen om bijvoorbeeld: je verder te ontwikkelen; je talenten verder te benutten; je te ontzien indien je behoefte hebt aan herstel; of ze kunnen gericht zijn op het behouden van je huidige duurzame inzetbaarheid. Ontwikkel Training Continue ontwikkeling Behoud in de functie Promotie Ergonomische aanpassingen Flexibele arbeidsvoorwaarden Benut Prestatiebeloning Taakverrijking Participatie in besluitvorming Horizontale baan verandering Tweede loopbaan HR instrumenten: Ontwikkel, Behoud, Benut en Ontzie. Ontzie Bijzonder verlof Sabbatical pensioen Demotie Vrijstelling van overwerk Parttime werken/ deeltijdpensioen (bron: de Lange, 2014)

8 7 Heleen Ik ben Heleen 38 jaar oud en heb samen met mijn partner 3 schoolgaande kinderen. Ik werk 4 dagen per week als docent Fiscaal Recht bij een Hogeschool. Sinds enkele maanden ben ik ook mantelzorger voor mijn moeder. Ik heb de laatste tijd het gevoel dat het allemaal wat teveel wordt. Ik leef van weekend naar weekend en ben regelmatig moe en verkouden. Sinds kort heb ik een urenbudget gekregen voor mijn duurzame inzetbaarheid en ik heb ideeën om deze uren in te zetten. Ik heb het initiatief genomen om hierover met mijn leidinggevende in gesprek te gaan. Ik ga voorstellen om mijn werk/privé balans meer in evenwicht te brengen door tijdelijk mijn di-budget aan te wenden om minder uren per dag te gaan werken. Hoe ik dat precies vorm ga geven wil ik graag in overleg met mijn leidinggevende regelen. Daarnaast wil de di-uren gaan gebruiken als extra financiering voor een cursus time-management.

9 8 DE CAO-HBO EN DUURZAME INZETBAARHEID In de cao-hbo zijn afspraken gemaakt om je in de gelegenheid te stellen actief te werken aan je duurzame inzetbaarheid. De regeling duurzame inzetbaarheid bestaat uit twee delen: een persoonlijk duurzame inzetbaarheidsurenbudget (di-urenbudget) om te besteden aan jouw duurzame inzetbaarheid; een regeling werktijdvermindering senioren (WS-regeling) 3. Deze wegwijzer gaat alleen in op het persoonlijk di-urenbudget. Persoonlijk di-urenbudget Onder bepaalde voorwaarden krijg je naar rato een jaarlijks persoonlijk di-urenbudget van 40 uur. Bereik je de AOW-gerechtigde leeftijd binnen 10 jaar, dan kun je (naar rato) ook in aanmerking komen voor een jaarlijks extra persoonlijk budget van 50 uur. Ook aan dit budget zijn voorwaarden verbonden. Het budget besteed je aan activiteiten die jouw duurzame inzetbaarheid bevorderen. In de cao-hbo zijn de volgende voorbeelden van activiteiten opgenomen: het opdoen van werkervaring; ontwikkeling en/of aanvullend studieverlof; sabbatsverlof; zorgverplichtingen voor een beperkte periode; herstel balans werk-privé. In overleg met je leidinggevende mag je ook de uren sparen tot een maximum van 200 uur (deeltijders naar rato). Reglement Om uitvoering te geven aan de cao-hbo afspraken over het di-urenbudget heeft iedere Hogeschool een reglement opgesteld. In het reglement kunnen onderwerpen zijn geregeld als: hoe wordt de aanspraak op het di-urenbudget bepaald?; welke randvoorwaarden gelden er voor de besteding van het di-urenbudget?; hoe wordt een verzoek voor besteding van het di-urenbudget door de organisatie behandeld? Tip! Informeer hiernaar bij je eigen organisatie. 3 De Senioren regeling onderwijspersoneel (SOP) is per 1 januari 2015 vervangen door de nieuwe regeling Werktijdvermindering Senioren (WS-regeling).

10 9 KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN DI-URENBUGET? Dienstverband >=0,4 fte Nee Geen recht persoonlijk DI-budget Ja Nee Nieuwe medewerker Ja Nee Persoonlijk DI-Budget : fte * x/12 * 40 uur Ja 36 van 60 afgelopen maanden werkzaam in het hbo Ja Leeftijd AOW-10 jaar bereikt Nee Geen recht op extra persoonlijk DI-budget Ja 5 jaar aaneengesloten jaren in het hbo Nee Ja Maakt gebruik van SOP of WS Nee Extra persoonlijk DIbudget : fte * x/12 *50 uur Ja Of jij recht hebt op een di-urenbudget kun je afleiden uit het schema op deze pagina. Wil je hier meer over weten? Vraag erna bij jouw HR adviseur of raadpleeg HAN insite. (bron: Service-Unit HR van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.)

11 10 HOE BESTEED IK MIJN DI-URENBUDGET EN WAT DOEN JOKE EN JAN-WILLEM? Joke Ik ben Joke 48 jaar en werk nu 6 jaar als secretaresse voor een faculteitsdirecteur op een Hogeschool. Ik doe mijn werk met veel plezier en kan heel goed opschieten met de directeur. Ik werk hier nu 10 jaar en wil nog graag een volgende stap in mijn loopbaan maken. Toen ik dit na lang aarzelen met mijn directeur besprak (dit zou zij vast niet leuk vinden, dacht ik) reageerde zij enthousiast en nodigde mij uit om met voorstellen te komen. Samen met de HR afdeling heb ik de mogelijkheden bekeken die de nieuwe regeling Duurzame Inzetbaarheid mij biedt. Ik overweeg om mijn di-urenbudget in te zetten voor een oriëntatie op het vervolg van mijn loopbaan door advies te vragen bij een loopbaanadviseur in combinatie met korte stages bij collega s die werkzaam zijn in een functie die ik als een potentiële mogelijkheid zie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je duurzame inzetbaarheid en dus ook voor het besteden van je diurenbudget. Wanneer je blijft werken aan je eigen inzetbaarheid, vergroot dat de kans dat je nu en in de toekomst werkzaamheden uitvoert die bij je uitdagingen en mogelijkheden passen. Zo zorg je ervoor dat je gezond, vitaal en met plezier en betrokkenheid naar het werk gaat. De vragen in het kader hieronder helpen je om een idee te krijgen hoe je jouw duurzame inzetbaarheid kunt bevorderen. In de cao-hbo zijn bestedingsdoelen opgenomen waaraan je het di-urenbudget kunt besteden. Soms overlappen bestedingsdoelen met andere (wettelijke) regelingen. Bijvoorbeeld de Wet Arbeid en Zorg, waarin regelingen voor mantelzorg zijn opgenomen. Het is dus belangrijk om hier duidelijke afspraken met jouw leidinggevende over te maken. Welke werkzaamheden geven mij energie? Hoe zelfstandig wil ik werken? Zie ik mogelijkheden voor verbeteringen in mijn werk? Wat heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen uitvoeren? Wat heb ik nodig om mijn werk over 5 jaar goed te kunnen uitvoeren? Hoe kan mijn leidinggevende mij ondersteunen? Op welk gebied wil ik mezelf de komende tijd ontwikkelen?

12 11 Jan-Willem Ik ben Jan-Willem, 61 jaar en werk 25 jaar als docent maatschappelijk werk op een Hogeschool. Naast mijn reguliere onderwijstaken ben ik ook voorzitter van de examencommissie. Over enkele jaren mag ik van mijn pensioen gaan genieten. In verband daarmee heeft mijn leidinggevende gevraagd of ik het een goed idee vind om geleidelijk afstand te nemen van mijn rol als voorzitter examencommissie. Ook ik heb sinds kort een urenbudget voor duurzame inzetbaarheid gekregen, ik had geen idee wat ik er mee moest doen. Na een goed gesprek met mijn leidinggevende werd duidelijk dat ik mijn di-urenbudget ga gebruiken om mij voor te bereiden op een geleidelijke afbouw van mijn werkzaamheden. Ik mag daarbij gebruik maken van een (externe) coach om te onderzoeken hoe ik hier vorm aan kan geven. De resterende di-uren ga ik inzetten om aan mijn gezondheid te werken om vitaal te blijven om mijn werk goed te kunnen blijven doen.

13 12 Bestedingsdoelen cao-hbo Het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool Mogelijke uitwerking Werkervaringsplaats in eigen/ander beroepenveld Meedoen aan de dag van de mobiliteit Recuperatieverlof voor een beperkte aaneengesloten periode Extra verlof na een ingrijpende periode Sport/beweegactiviteiten Ontwikkeling en/of aanvullend studieverlof Extra studieverlof naast bestaande regeling Herstel balans werk/ privé voor een beperkte periode Tijd voor coaching Bijzonder verlof Sabbatsverlof Oriëntatie op een andere richting in je werk Het verrichten van bovenformatief werk binnen de hogeschool 4 Werkervaringsplaats op andere afdeling Werkervaringsplaats in onderzoek Zorgverplichtingen voor een beperkte periode Mantelzorgactiviteiten Activiteiten gericht op het verbreden van de inzetbaarheid. Loopbaantraject volgen Scholing/opleiding of coaching volgen Kijken in de keuken bij andere afdelingen 4 het opdoen van werkervaring binnen de hogeschool mag niet leiden tot verdringing van regulier werk

14 13 HOE GA IK HET AANPAKKEN? Medewerkers weten niet altijd waar zij moeten beginnen. Je krijgt hieronder een aantal praktische tips om concreet aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid aan de hand van een stappenplan. Stappenplan duurzame inzetbaarheid Stap 1: Bewustwording eigen duurzame inzetbaarheid Wat heb jij nodig om je leven lang fit en vitaal te kunnen werken? Voor iedereen zal deze invulling weer anders zijn. Het is belangrijk dat je zelf een beeld vormt over jouw duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld met behulp van de volgende vragen: Wat betekent duurzame inzetbaarheid voor mij? Wil ik werken aan mijn gezondheid? Wil ik werken aan mijn loopbaankansen? Vind ik mijn werk nog betekenisvol of wil ik andere taken gaan uitvoeren? Wil ik op hetzelfde niveau kunnen blijven werken? Wat voor kansen en mogelijkheden zie je in het langer door willen en kunnen werken? Tip! Speel individueel of in groepsverband het HANspel: in dialoog over duurzame inzetbaarheid of werkvermogenspel duurzame inzetbaarheid (zie bijlage 1) en noteer per verdieping van het Huis van Werkvermogen je eigen kansen en risico s. 1. Bewustwording eigen Duurzame Inzetbaarheid 5. Evalueren Duurzame Inzetbaarheid 2. Gesprek leidinggevende 4. Uitvoeren Duurzame Inzetbaarheidsplan 3. Opstellen Duurzame Inzetbaarheidsplan

15 14 Stap 2: Gesprek leidinggevende Communicatie is een belangrijk middel om jouw duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Je leidinggevende weet niet altijd of je vragen, verbeterpunten of knelpunten over je eigen inzetbaarheid hebt. Het is belangrijk om dit aan te geven door hierover in gesprek te gaan. Een gesprek met je leidinggevende over de inzet van jouw urenbudget kan plaatsvinden in een regulier (half)jaarlijks gesprek over bijvoorbeeld jouw functioneren. Kansen, behoeften en uitdagingen die jij ziet op je werk kun je bespreekbaar maken in dit gesprek. Samen met je leidinggevende kun je stil staan bij de: inhoud en opzet van je werk; je motivatie om te werken; je competenties/kwaliteiten en talenten; je gezondheid. Hierbij maak je samen met je leidinggevende concrete afspraken over de invulling van je diurenbudget. Welke activiteit ga je op welk moment doen en hoeveel uur besteed je hieraan? Jouw leidinggevende kent diverse regelingen, waar je wellicht nu ook al gebruikt van maakt. Deze regelingen kun je ook gaan inzetten om aan je doelen voor duurzaam inzetbaarheid te werken. Stap 4: Uitvoeren duurzame inzetbaarheidsplan Voer je plan uit na goedkeuring van leidinggevende. Stap 5: Evalueren eigen duurzame inzetbaarheid Het is belangrijk dat je samen met je leidinggevende evalueert of de invulling van je di-urenbudget heeft bijgedragen aan je gezondheid, competenties en je gevoel van werkvermogen. De evaluatie zou ingepast kunnen worden tijdens een functioneringsgesprek. Stap 3: Opstellen Duurzame Inzetbaarheidsplan Deze stap betreft het omzetten van je opgestelde doelen naar concrete acties om je duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

16 15 Bijlagen (1) Duurzame inzetbaarheidsspellen voor bewustwording 1. Werkvermogenspel Het Werkvermogenspel ( Uitleg Na het schudden van de kaarten mag je één of meerdere kaarten trekken en deze samen met een collega of leidinggevende beantwoorden. Op de kaarten staan relevante vragen over het werkvermogen, zoals: Waarom heb je ooit dit werk gekozen?, Hoe ontspan je je op een werkdag, etc. Je kunt via het kaartenspel voor elke verdieping van het Huis van Werkvermogen kansen en risico s bepalen (zie: voor meer informatie).

17 16 Bijlagen (2) 2. Spel: in dialoog over duurzame inzetbaarheid Dit spel is bedoeld om een beeld te krijgen van jouw duurzame inzetbaarheid of van een team waarvan jij bijvoorbeeld deel uitmaakt. Het spel helpt om belangrijke aspecten/vraagstukken rondom duurzame inzetbaarheid te verduidelijken. Het spel kan zowel individueel als met een team worden gespeeld Het spel bestaat uit: een spelbord dat is opgebouwd uit de vier dimensies die samenhangen met duurzame inzetbaarheid; kaartjes waarop belangrijke kenmerken staan vermeld die samenhangen met een van de vier dimensies op het speelbord; 4 kaartjes met daarop per dimensie een stelling; Een spelbegeleider die de deelnemer/het team begeleidt. Uitleg Het spel bestaat uit vier speelrondes met een totale duur van circa 60 minuten (mede afhankelijk van de sturing). Gezondheid en Vitaliteit Het fysieke, psychische en sociale vermogen om (specifieke) arbeid te blijven verrichten. Kennis, competenties en loopbaan Kennis en vaardigheden die nodig zijn om inzetbaar te blijven en die passende job kwalitatief blijvend in te vullen. Duurzame inzetbaarheid Motivatie, inspiratie en energie. Bevlogen medewerkers bedienen meer tevreden en loyale klanten en zijn productiever. Het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden (veerkracht en houding). Een passende job in elke levensfase. Bezieling en welbevinden Mobiliteit en flexibiliteit

18 17 Speelronde 1: welke kenmerken vind(en) ik/wij belangrijk? De medewerker/het team: kiest per dimensie de drie belangrijkste kenmerken uit een setje kaartjes licht toe waarom juist deze belangrijk zijn en denk na of er kenmerken missen (daarvoor zijn de lege kaartjes). Speelronde 2: wat is mijn/onze mening over. (stellingen)? In dit onderdeel geeft de medewerker/het team per dimensie zijn mening over een prikkelende stelling en onderbouwt deze. Afhankelijk van de situatie kunnen stellingen worden aangepast. Aan het spel zijn 4 generiek geformuleerde stellingen toegevoegd. Speelronde 3: Wat vind ik goed/minder goed geregeld? De medewerker/het team krijgt de vraag welke zaken door de werkgever goed/minder goed zijn geregeld ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Speelronde 4: wat is voor mijn/onze duurzame inzetbaarheid belangrijk? Wat is in het kader van duurzame inzetbaarheid voor de medewerker/het team belangrijk. De dialoog kan begeleid worden door een spelbegeleider. Neem voor meer informatie contact op met je HR adviseur. Het spel is verkrijgbaar bij het lectoraat HRM van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

19 18 Bijlagen (3) Cijfers over gezondheid en inzetbaarheid in het hbo Personeelsbestand is vergrijsd. Ruim vier op de tien medewerkers is 50 jaar of ouder. Mobiliteit: 75% is niet op zoek naar een andere functie. 80% is tevreden in huidige baan, vooral ook over de mate van zelfstandigheid, inhoud van het werk en samenwerking met collega s. De verzuimduur en WW-instroom nemen toe. 45% maakt gebruik van flexibele werktijden. 53% maakt gebruik van mogelijkheid tot thuiswerken. Opnemen van betaald zorgverlof: 11 %. Resp. 80 en 87 % van het onderwijzend personeel en management neemt verantwoordelijkheid voor het behouden van waarde op de arbeidsmarkt. Voor het ondersteunend personeel is dit 69%. Hbo personeel kent een zeer grote mate van beroepstrots. Bij onderwijzend en leidinggevend personeel is ruim 9 op de 10 trots op zijn werk. Het vak is inspirerend, zijn trots op hun vak en enthousiast over het beroep. Bij ondersteunend personeel is 8 op de 10 trots op hun werk. 40% van het ondersteunend personeel verandert werkzaamheden bewust, zodat de loopbaan positief wordt beïnvloed. Voor het management is dit 55% en het onderwijzend personeel 56%. (bron: arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 en update 2015.)

20 19 Literatuurlijst Geraadpleegde literatuur, bronnen, websites De Lange, A.H. (2014). Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame inzetbaarheid. Installatie tekst Lectoraat Human Resource Management, Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De Lange, A. H., Van der Heijden, B. I. J. M. (2013). Handboek: Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan de rijn: Vakmedianet Ilmarinen, J. (2009). Work ability a comprehensive concept for occupational health research and prevention. Scandinavian journal of work, environment & health, 35, 1-5. Websites met informatie over duurzame inzetbaarheid:

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Agenda 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ouder worden en Werkvermogen? 3. Antecedenten duurzame inzetbaarheid? 4. Onderzoek

Nadere informatie

Leiderschap, Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid. Annet de Lange 31 oktober 2013

Leiderschap, Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid. Annet de Lange 31 oktober 2013 Leiderschap, Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid Annet de Lange 31 oktober 2013 Agenda 1. Wat is Duurzame inzetbaarheid? 2. Wat is rol leiderschap? 3. Onderzoek Salus Gelria 2013 4. Brain

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Workshop Mobiliteit en Vitaliteit Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Inhoud 1. Wat is mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2. Oefening mobiliteit in beeld 3. Handreiking Mobiliteit

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma

Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma Fit, vitaal en veerkrachtig! Duurzame inzetbaarheid en het gezondheidsprogramma Livvit Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Vitaliteit, duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Vervangingsvraag en uitbreidingsvraag

Vervangingsvraag en uitbreidingsvraag Vervangingsvraag en uitbreidingsvraag 2 Tabel 1 Groei wervingsbehoefte hbo 2011-2015 1 Pensionering Uitbreidingsvraag Pensionering + Uitbreidingsvraag % van personeelsbestand fte personen Fte Personen

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

BIJLAGE 1: OVERZICHT LEVENSFASEN

BIJLAGE 1: OVERZICHT LEVENSFASEN BIJLAGE 1: OVERZICHT LEVENSFASEN 1. Twintigers Jonge starters 20 tot 30 jaar verzuim Positief ingesteld, willen graag snelle stappen maken en kennis maken met de verschillende facetten van hun baan en

Nadere informatie

handreikingen duurzaam participatiebeleid

handreikingen duurzaam participatiebeleid keuzeruimte voor bedrijf en individu De CAO Wijzer Duurzame Participatie biedt op zes thema s handreikingen voor duurzaam participatiebeleid. De wijzer bevat voor CAO-afspraken en maakt inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

OR & Duurzame inzetbaarheid

OR & Duurzame inzetbaarheid OR & Duurzame inzetbaarheid Laat je oudere collega s niet in de steek! Percentage Arbeidsparticipatie bij 55+ 80% 70% 60% 2011 50% 40% 30% 20% 1995 10% 0% 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Leeftijd

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid workshop voor OR-leden. Presentatie

Duurzame inzetbaarheid workshop voor OR-leden. Presentatie Duurzame inzetbaarheid workshop voor OR-leden Presentatie Afspraken Vertrouwelijkheid Het succes van de bijeenkomst bepalen wij samen Leren van elkaar Vragen? Stel ze! Praktisch Lunch 12.30 uur Einde 17.00

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Oosterbeek 19 mei 2015 Piet Vessies #1665415

Oosterbeek 19 mei 2015 Piet Vessies #1665415 Oosterbeek 19 mei 2015 Presentatie & discussie 1. Duurzaam inzetbaar: wat werkt / feiten 2. In beweging 3. Kruispuntgesprek 4. Van duurzaam inzetbaar naar duurzaam meedoen 2 https://www.youtube.com/watch?v=3xgjq8wrw5i

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Flexibel roosteren iets voor u?

Flexibel roosteren iets voor u? Flexibel roosteren iets voor u? Het Landelijke Arbocongres 2012 Maandag 1 oktober 2012 Nicole Pikkemaat, trainer / adviseur Arbeid en Gezondheid 1 Programma Flexibel roosteren, waarom? Mogelijkheden en

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2007 (13 november 2006)

Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2007 (13 november 2006) Decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2007 (13 november 2006) 1. Inleiding De betrokkenheid van Windesheim met haar medewerkers is mede zichtbaar in een pakket arbeidsvoorwaarden dat erop gericht is het

Nadere informatie

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS

LEVENSFASEN EN DUURZAME INZETBAARHEID WERKNEMERS DE TWINTIGER leeftijd < 30 jaar De twintiger stapt het volle leven binnen, vaak met hoge verwachtingen. Het leven ligt voor hem. Is zijn beroepsidentiteit nog aan het ontwikkelen. De concrete werkpraktijk

Nadere informatie

P&O beleid in relatie tot levensfasen. ad 1. Duurzaam leren en ontwikkelen

P&O beleid in relatie tot levensfasen. ad 1. Duurzaam leren en ontwikkelen P&O beleid in relatie tot levensfasen Levensfasegericht personeelsbeleid is in feite het voeren van goed personeelsbeleid, waarbij P&O-ers en leidinggevenden oog hebben voor de levensfase van hun medewerkers.

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015

Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Duurzame Inzetbaarheid Seminar Ontwikkelingen in arbeid Windesheim Zwolle Maandag, 9 november 2015 Rob Gründemann Lector Hogeschool Utrecht Suzanne Jungjohann HR directeur Delta Lloyd Opzet presentatie

Nadere informatie

Susan Boyle' s Dream is the biggest wake up call for all of us to seek our uniqueness!

Susan Boyle' s Dream is the biggest wake up call for all of us to seek our uniqueness! Susan Boyle' s Dream is the biggest wake up call for all of us to seek our uniqueness! Margreet Verbeek E margreet.verbeek@loyalis.nl T 045-5798836 M 06-10150695 www.loyalis.nl www.healthywork.nl Achtergrond

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID (LBP)

LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID (LBP) LEVENSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID (LBP) 1. INLEIDING 1.1 Waarom levensfasebewust personeelsbeleid (LBP)? Binnen de sector Bos en Natuur zien we urgentie tot beleidsontwikkeling op het gebied van LBP op

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

CHECK JE FLEKS! flexibele arbeidsvoorwaarden in 2012

CHECK JE FLEKS! flexibele arbeidsvoorwaarden in 2012 CHECK JE FLEKS! flexibele arbeidsvoorwaarden in 2012 Ik ben een tijdje terug moeder geworden. Samen met mijn vriend heb ik toen besloten meer tijd vrij te maken voor thuis. Mijn Fleks! zet ik daarom vooral

Nadere informatie

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd

Profielschets. Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Profielschets Algemene informatie: Geslacht: man / vrouw Geboortejaar:. Functie: Werkverband: voltijd / deeltijd Overzicht: Score hoog = 4-5 Score gemiddeld = 3 Score laag = 1-2 Deel 1: Gezondheid. Gemiddelde

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Wat werkt voor de oudere werknemers?

Wat werkt voor de oudere werknemers? Wat werkt voor de oudere werknemers? Hoe houdenwe mensenlangergezondaanhet werk Drs Wendy Koolhaas Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Levensfasegericht HR-beleid

Levensfasegericht HR-beleid Levensfasegericht HR-beleid Jackie Burger Wageningen Universiteit & Researchcentrum Corporate HR Manager Organisatie en HR-ontwikkeling 28 maart 2011 Wageningen UR: ons domein gezondheid, leefstijl, levensomstandigheden

Nadere informatie

DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP

DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP DUURZAME INZETBAARHEID BIJ SABIC-IP Waarom? Onze aanpak? 26 september 2012 Nederlandse bevolking naar leeftijd (bron: CBS) 70 60 50 0-19 jaar 20-64 jaar 65 jaar en ouder Grijze druk 40 % 30 20 10 0 2005

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Q1 In welke levensfase bevind jij je?

Q1 In welke levensfase bevind jij je? Q1 In welke levensfase bevind jij je? 18 tot 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 jaar en ouder 18 tot 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 jaar en ouder 22,51% 86,00 42,67% 16 34,82% 13 1 / 11 Q2 Wat is je opleidingsniveau?

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Levensfasebeleid bij Viataal

Levensfasebeleid bij Viataal Levensfasebeleid bij Viataal Kijken door een andere bril! Viataal is gefuseerd met de Koninklijke Effatha Guyot Groep en Sint Marie. In 2010 presenteren wij ons onder een nieuwe naam en met een nieuwe

Nadere informatie

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig.

Een stroomversnelling. je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. Een stroomversnelling in je carrière. Ga er maar voor. Ongekend veelzijdig. 2,5 miljoen consumenten en bedrijven dagelijks van water voorzien. Feit: Voor 2,5 miljoen mensen en bedrijven in ons werkgebied

Nadere informatie

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres

Arbo trends en ontwikkelingen. Landelijke Arbocongres Arbo trends en ontwikkelingen Vergezichten en praktische tips Koen Langenhuysen Landelijke Arbocongres 24 oktober 2011 5 dagthema s: Arbocatalogus; Hoe nu verder? Duurzame inzetbaarheid; Noodzaak en aanpak;

Nadere informatie