Voortgangsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2011-2012"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport

2 P. 2

3 Voortgangsrapport Inleiding en situering. P.4 1. Verslag actieplan P.6 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD 2. Vormingplus Limburg bouwt de samenwerking met SCW-organisaties en organisaties uit de belendende sectoren uit en zet in op samenwerking en netwerking. SD 3. Vormingplus Limburg ontwikkelt een exclusief aanbod (d.w.z een aparte benadering op maat) naar kansengroepen SD 4. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod (d.w.z. een benadering binnen het open aanbod) naar doelgroepen die we moeilijker bereiken in het reguliere aanbod. SD 5. Vormingplus Limburg werkt mee aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. SD 6. Vormingplus Limburg ontwikkelt een regionaal aanbod gespreid over de provincie. SD 7. Vormingplus Limburg maakt het vormingsaanbod bekend over de provincie. SD 8. Vormingplus Limburg besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle werking op alle niveaus van de organisatie. SD 9. Het Vormingplus huis biedt ruimte voor ontmoeting voor individuen en organisaties. 2. Planning acties P.20 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD 2. Vormingplus Limburg bouwt de samenwerking met SCW-organisaties en organisaties uit de belendende sectoren uit en zet in op samenwerking en netwerking. SD 3. Vormingplus Limburg ontwikkelt een exclusief aanbod (d.w.z een aparte benadering op maat) naar kansengroepen SD 4. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod (d.w.z. een benadering binnen het open aanbod) naar doelgroepen die we moeilijker bereiken in het reguliere aanbod. SD 5. Vormingplus Limburg werkt mee aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. SD 6. Vormingplus Limburg ontwikkelt een regionaal aanbod gespreid over de provincie. SD 7. Vormingplus Limburg maakt het vormingsaanbod bekend over de provincie. SD 8. Vormingplus Limburg besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle werking op alle niveaus van de organisatie. SD 9. Het Vormingplus huis biedt ruimte voor ontmoeting voor individuen en organisaties. 3. Verhouding tot de beoordelingselementen. P.33 BE1. We bereiken een breed publiek. BE2. We bereiken kansengroepen rechtstreeks, of via multiplicatoren. BE3. We spreiden het aanbod over de regio. BE4. We maken het aanbod bekend. BE5. We hebben een divers aanbod BE6. We hebben een maatschappelijk verantwoord aanbod. BE7. We hebben aangepaste infrastructuur. BE8. We werken aan de professionele uitbouw van de organisatie. BE9. We doen aan netwerkvorming. BE10. We werken samen met gespecialiseerde instellingen. BE11. We dragen bij tot het overleg met volkshogescholen uit andere regio s. BE12. We vullen de culturele functie in. BE13. We vullen de gemeenschapsvormende functie in. BE14. We realiseren een aantal uren en programma s. BE15. We hebben aandacht voor diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit. BE16. We besteden aandacht aan kwaliteits. 4. Overzicht eigen aanbod P Bijlagen. P.98 Bijlage 5.1. Registratie vormingsvragen Bijlage 5.2. Gemeentelijke contacten Bijlage 5.3. Overzicht van samenwerkende partners Bijlage 5.4. Organogram Vormingplus Limburg. Bijlage 5.5. Vormingsfiches. P. 3

4 P. 4

5 INLEIDING EN SITUERING Door de drastische besparingen op de subsidies van de volkshogescholen door de Vlaamse overheid, en door de decreetwijziging in de opdracht van de volkshogescholen, staat de werking ook bij Vormingplus Limburg in 2011 in het teken van het vinden van een nieuw evenwicht. Bij het bekend maken van de voorgestelde beslissingen in oktober 2010 hopen we nog om via sensibilisering, actie en overleg tot een aanvaardbare oplossing te komen. In 2010 hebben we na een intense planningsinspanning met alle betrokkenen een beleidsplan gemaakt voor Dat beleidsplan is half 2010 ingediend bij de Vlaamse overheid. Dat diezelfde overheid enkele maanden later beslist om én de opdracht én de financiële middelen fors te wijzigen, is moeilijk te geloven en te aanvaarden. Vrij vlug wordt echter duidelijk dat de voorgenomen beslissingen onverkort uitgevoerd worden. De eerste uitdaging voor 2011 bestaat er in om de werking en het beleidsplan aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het decreet, en aan de verminderde financiële mogelijkheden. Onze besprekingen worden op de Algemene Vergadering van Vormingplus Limburg op 7 maart 2011 afgerond. Het aangepaste beleidsplan staat in het voortgangsrapport , evenals het actieplan voor Tegelijk maken we afspraken om tot een nieuw evenwicht te komen: - We verminderen het administratieve personeel nog eens met 1 voltijdse functie. Deze vermindering was gepland, maar nu voeren we ze versneld door. Op administratief vlak gaan we zo van 6 medewerkers begin 2010 naar 4 medewerkers nu. Dit leidt tot een nieuwe taakverdeling en tot heel wat aanpassingen voor alle administratieve collega s. Ook voor de vormingswerkers, die zelf verantwoordelijk worden voor het registreren van hun vormingsactiviteiten in het computerprogramma scarabee. - We verminderen het aantal vormingswerkers met 3,2 vte. We vullen de voorgenomen vervanging van 1,8 vormingswerkers niet in, alsook de vermindering in tijdsduur van een voltijdse vormingswerker naar 3/5 de, en de bevallingsrust van een andere vormingswerker. En als einde 2010 een vormingswerker ontslag neemt omwille van verhuis, vervangen we haar niet. De taken en opdrachten die zo vrij komen, schrappen we niet, maar verdelen we in afspraak met de collega s vormingswerkers. - Door de vermindering van het aantal vormingswerkers en het niet schrappen van educatieve taken, verminderen we noodgedwongen de beschikbare tijd voor de onderscheiden vormingsopdrachten. Dit leidt tot een te verwachten vermindering van vormingsactiviteiten, vormingsuren en deelnames in 2011 en nadien. Deze vermindering doet zich niet dadelijk voor, omdat eerder geplande vormingsactiviteiten doorgaan. In de opvolging zien we geen vermindering in de eerste helft van het jaar 2011, wel nadien. - Om deze vermindering van vormingsactiviteiten binnen de perken te houden, besteden we meer aandacht dan eerst gepland aan persoonsgerichte vorming in vergelijking met maatschappelijke vorming. In het oorspronkelijke beleidsplan is het de doelstelling om te streven naar een beter evenwicht. Deze aanpak bevat ook een financiële overweging: voor maatschappelijke vorming is de deelnemersbijdrage lager, en de rekrutering moeilijker. We besteden meer aandacht aan vormingsactiviteiten die zelfbedruipend zijn. - We verminderen de maximale vergoeding voor freelance medewerkers, en vragen hen zelf in te staan voor de teksten die ze ter beschikking stellen aan de deelnemers. - We doen meer beroep op vrijwilligers voor activiteiten die (bijna) gratis zijn voor deelnemers. - We verhogen de deelnemersbijdrage met 1 per vormingssessie. We blijven de verminderde bijdrage hanteren, en stemmen in de toepassing af op andere Vormingplussen. - We hanteren de norm van het minimum aantal deelnemers strikter dan voordien. Dit leidt mee tot een toename van het aantal annuleringen. - We ontwikkelen verschillende formules in de samenwerking met partners, waarbij vormingskosten deels gespreid worden over de deelnemende organisaties. We bespreken de verschillende mogelijkheden en komen tot nieuwe afspraken. We werken procedures uit om dit allemaal organisatorisch en administratief op te volgen. We besteden in 2011 heel wat inspanningen en creativiteit om al deze afspraken te vertalen in nieuwe werkprocessen, die de dagdagelijkse praktijk vorm geven en overzichtelijk houden. Door de ingrijpende overheidsbeslissingen waren we genoodzaakt om de werking op zoveel vlakken tegelijk in vraag te stellen. Dat we dit hebben kunnen aanpakken met de ganse groep van medewerkers en bestuurders, met een positieve blik op de toekomst, verklaart het deugddoende resultaat. Daarop bouwen we verder in Het onverhoopte financiële resultaat voor 2011, en de bijkomende middelen vanaf 2012 als gevolg van de dac- herverdeling en er voor dat we in 2012 de geplande aanwervingen van 2010 kunnen realiseren. Zo herstellen we de inspanningen naar kansengroepen. Zo knopen we terug aan bij de ambitie uit ons oorspronkelijke beleidsplan, om een beter evenwicht te realiseren tussen persoonlijke en maatschappelijke vorming. P. 5

6 P. 6

7 VERSLAG ACTIEPLAN is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode en van het nieuwe beleidsplan van Vormingplus Limburg. Het oorspronkelijke beleidsplan hebben we, als gevolg van de besparingen door de Vlaamse overheid, aangepast. Het nieuwe beleidsplan is opgenomen in het voortgangsrapport , en omvat de strategische doelstellingen (SD), die uitgangspunt zijn voor onze werking. Hier geven we verslag van de acties die we uitgevoerd hebben in het kader van het actieplan 2011, om de strategische en de operationele doelstellingen (OD) te realiseren. SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. OD 1.1. Vormingplus Limburg t voor een open vormingsaanbod voor een breed publiek. We hebben aandacht voor het verder zetten van goede vormingsactiviteiten. We spelen in op nieuwe inhouden, op lokale, regionale en provinciale thema s, op de actualiteit, op evenementen. Actie tot Vormingplus Limburg organiseert activiteiten in het thema computer en, creativiteit en, gezondheid en, leren over kunst, milieu en natuur, opvoeding, persoon en s, samenleving, wetenschap, zingeving en filosofie. Voor de verslaggeving van deze actie hanteren we vanaf het begin van deze nieuwe beleidsperiode de nieuwe rubricering van Prettig Geleerd en van Uit in Vlaanderen. Op die manier zijn de gegevens vergelijkbaar over de jaren heen, en met de andere volkshogescholen. Zo komen we tot de 10 rubrieken van thema s. Deze indeling wijkt af van de opdeling die we voorstelden in het voortgangsrapport , zonder evenwel aan de inhoud te wijzigen. Actie Gegevens vormingsaanbod en innovatie. Rubrieken Vormingsactiviteiten aantal % aantal nieuwe % nieuwe % aantal per rubriek activiteiten aantal activiteiten activiteiten activiteiten computer en creativiteit en hobby gezondheid en leren over kunst milieu en natuur opvoeding persoon en s samenleving wetenschap en zingeving en filosofie Totaal Het aanbieden van een open aanbod aan vormingsactiviteiten voor een breed publiek is één van de belangrijke opdrachten van Vormingplus Limburg. Toch zijn het aantal gerealiseerde vormingsactiviteiten in 2011 verminderd in vergelijking met Door de ingrijpende vermindering van het aantal vormingswerkers is die vermindering moeilijk te vermijden. In cijfers uitgedrukt leidt de vermindering met 32% aan vormingswerkers ( 3,2 vte op een totaal van 10,10 vte vormingswerkers) tot een vermindering van 13% vormingsactiviteiten. Dit globale jaarcijfer dient wel genuanceerd. Uit een tussentijdse opvolging van het eerste semester van 2011 blijkt dat het aantal activiteiten op dat moment vergelijkbaar is met Het vooruit plannen van vormingsactiviteiten maakt dat de vermindering in de tweede jaarhelft plaatsvindt, en procentueel over het jaar bekeken groter zal zijn in In de vergelijking vallen 2 rubrieken op met een serieuze vermindering van het aantal activiteiten, namelijk gezondheid en en persoon en. Deze vermindering is deels gepland zie verder OD 1.2. Deze vermindering heeft ook te maken met een verminderde vraag naar deze thema s vanuit de culturele en gemeenschapscentra. En omdat de culturele en gemeenschapscentra onze belangrijkste partners in deze samenwerking zijn, zien we een duidelijke daling in deze rubrieken die we niet hebben kunnen opvangen met nieuwe partners. Deze vermindering heeft ook te maken met een andere werkwijze in de samenwerking met de culturele centra en de gemeenschapscentra. Daardoor hebben we minder activiteiten in samenwerking met deze partners gerealiseerd zie tabel 9B. Een vierde reden is de verminderde personeelsinzet voor die thema s. Zo is de vormingswerker voor persoon en ( Annelies Braeken) tijdens haar zwangerschap niet vervangen; de collega voor gezondheid ( Kristien Smets) heeft Annelies voor die periode vervangen. Samen met de toenemende vragen rond populaire cultuur blijft er zo minder ruimte voor gezondheid en persoon en. P. 7

8 Vergeleken met het aantal nieuwe activiteiten realiseren we in 2011 in totaal 22% vernieuwende activiteiten. De personeelsvermindering bij de vormingswerkers, en het ververdelen en inwerken in de vrijkomende opdrachten heeft de ruimte voor vernieuwing in 2011 feitelijk beperkt. Het vernieuwen van vormingsactiviteiten, inspelen op nieuwe noden en behoeften, op blinde vlekken, is een belangrijke doelstelling die we blijven beklemtonen. OD 1.2. Vormingplus Limburg streeft naar persoonsgericht en naar maatschappelijk gericht vormingsaanbod. Actie Vormingplus Limburg organiseert activiteiten over de maatschappelijke dimensie van gezondheid en welzijnthema s. We organiseren in verhouding veel vormingsactiviteiten over gezondheid en. In het zoeken naar een beter evenwicht tussen persoonsgericht en maatschappijgericht vormingswerk kiezen we voor deze thema s om daarover meer maatschappijgerichte vormingsactiviteiten te realiseren: - In het kader van Fit in je hoofd, de Vlaamse actie voor preventie van zelfdoding bieden we de vormingsactiviteiten uit de portfolio aan de plaatselijke welzijnsraden en welzijnsdiensten aan. In deze actie besteden we ook aandacht voor de problematiek van ouderen, via de vorming gelukkig en gezond ouder worden voor Over problemen van jongeren organiseren we de vormingsactiviteiten gehoorschade bij jongeren en van concentratieproblemen tot ADHD. - Vorming over fibromyalgie. - Vorming mindfull eating over gezonde eetgewoonten. - Vorming over orgaandonaties. - Infocyclus Leren scheiden : 1x in voorjaar en 1x in najaar 2011 (rond echtscheiding). - Infoavonden rond pleeg. - Quo Vadis, een tentoonstelling en aansluitend een vorming over familiaal geweld. Actie Vormingplus Limburg vermindert vormingsactiviteiten, die gebaseerd zijn op nietwetenschappelijke basis ( esoterie). Vorming gebaseerd op niet-wetenschappelijke basis is vrij succesvol en wordt veel gevraagd. Omwille van het specifieke karakter, en de vragen die baarbij gesteld worden vanuit wetenschappelijke hoek, bouwen we dat aanbod af. - In 2011 organiseren we 143 activiteiten in het kader van het thema gezondheid en voeding waarvan 4 esoterisch. In dezelfde periode van 2010 waren er dat 243, waarvan 12 esoterisch. - In 2011 organiseren we 90 activiteiten in het kader van het thema persoonlijke groei en welzijn (ruim gezien) waarvan 1 esoterisch. In dezelfde periode van 2010 waren er dat 110, waarvan 6 esoterisch. OD 1.3. Vormingplus Limburg gebruikt diverse werkvormen. Actie Vormingplus Limburg hanteert verschillende methodische werkmethoden in het werken met groepen met voldoende aandacht voor actieve werkmethoden (vb. uitstappen, actieve kunstbeleving, ). Actieve werkvormen en doe- activiteiten spreken een ander publiek aan dan praatactiviteiten. Daarom besteden we daar expliciet aandacht aan: - Bezoek achter de schermen van het Jessa ziekenhuis. - Ter plaatse kennismaken met de hamam. - Bezoek achter de schermen van het dierenasiel van Sint-Truiden. - Beleef het Offerfeest en Beleef het Suikerfeest: Turkse en Marokkaanse gezinnen nodigen Vlaamse gezinnen thuis uit om het offerfeest of het Suikerfeest mee te beleven. - Tentoonstelling als onderdeel van een cursus creatief schilderen. De begeleider spoort deelnemers aan zelf hun werk tentoon te stellen als deel van het creatieve proces. - Begeleid bezoek aan de tentoonstelling Schoon Volk, aan het Stadmus, aan het Magrittemuseum. - Bezoek aan het mooiste dorpje van Vlaanderen, Oud-Rekem. - Uitstappen naar de Marollen in Brussel, naar de Joodse buurt in Antwerpen, naar Luik, naar Namen. - In de workshop de voordelen van digitalisering komen senioren met hun kleinkinderen spelen op de Nintendo Wii. - Quo Vadis, een tentoonstelling rond het thema familiaal geweld. - Wandelingen met als thema vleermuis; midzomerwandeling; mindfull wandelen voor stiltezoekers. - Bezoek aan een kruidentuin; een bedrijfsbezoek aan het Remo stort. - Bedrijfsbezoek fietsenfabrikant Ridley en aan fietskledingfabrikant BioRacer. Het aantal actieve werkvormen en doe-activiteiten is in verhouding tot het totale aanbod toegenomen. Dit bespreken we verder onder beoordelingselement 5. P. 8

9 SD 2. Vormingplus Limburg bouwt de samenwerking met SCW-organisaties en organisaties uit de belendende sectoren uit en zet in op samenwerking en netwerking. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan waar nog sprake is van coördinatie en afstemming, leggen we nu het accent op samenwerking en netwerking, conform het gewijzigde decreet. OD 2.1. Vormingplus Limburg werkt samen met partners en organisaties uit het SCvW en de belendende sectoren. Actie Vormingplus Limburg werkt samen met partners en organisaties uit het SCvW en de belendende sectoren over de thema s zoals vermeld onder OD1.1. We besteden veel aandacht aan samenwerking en netwerking om het regionale vormingswerk te versterken en het bereik te verbreden. En met resultaat, het globale overzicht, bespreken we verder onder beoordelingselement 9 en 10. Hier besteden we aandacht aan enkele opvallende of nieuwe samenwerkingen voor 2011: - Samen met AIF, een koepel van migrantenzelforganisaties, organiseren we de vorming beter leren communiceren voor leden van de raad van bestuur. - Met de LOGO s ( Lokaal GezondheidsOverleg) en de provincie Limburg organiseren we in het kader van de Fit in je hoofd campagne van de Vlaamse overheid op gemeentelijk vlak cursussen en workshops die kaderen in het Vlaams suïcidepreventieprogramma - Samen met de mutualiteit CM over gehoorschade bij jongeren en fibromyalgie. - Met CAW Sonar organiseren we 1x in het voorjaar en 1x in het najaar 2011 de infocyclus Leren scheiden rond het thema echtscheiding. - Met Pleeg Limburg 2 keer een infoavond rond pleeg. - We maken onze activiteiten rond opvoeding ook bekend via de website van het provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning, via promotiekanalen van de VCOV (koepel vanouderverenigingen) en via de opvoedingswinkels in Limburg. - Samen met De Maakbare Mens over orgaandonatie, en met UPV over Wat zit er in uw bloed? - Met de Okra academie realiseren we een nieuwe samenwerking in de gemeente Kortessem rond het thema gezond en zinvol ouder worden. - Voor ouderen organiseren we de vorming liefde en seksualiteit bij ouderen in Zonhoven, met het inschakelen van verschillende lokale organisaties en het verspreiden van het infoboekje De liefde maakt een klein bed groot. - We organiseren 8 activiteiten ism de Limburgse KWB-afdelingen. Via het startfeest van KWB Limburg wordt het aangepaste aanbod voorgesteld rond digitalisering, culinaire workshops en fietsen. - Samen met vzw Perspectief ( vereniging vluchtelingen) organiseren we een tentoonstelling waar deelnemers aan de cursus schilderen hun werken presenteren. - Tijdens de Week van de Amateurkunsten realiseren we een groepstentoonstelling met cursisten van Doppahuis vzw en van Vormingplus Limburg. - Het project Wel-zijn, Vrouw-zijn i.s.m.de dienst Welzijn van de stad Hasselt. - Dar-Es-Salaam i.s.m. Motief vzw, PRIC, KMS, en Internationaal Comité vzw. OD 2.2. Vormingplus Limburg detecteert vormingsbehoeften en zoekt naar samenwerking en afstemming op basis van deze behoeften. Actie Vormingplus Limburg onderzoekt de behoeften rond maatschappelijk thema s tijdens gesprekken met de partnerorganisaties. Nieuwe vormingsactiviteiten komen zomaar niet tot stand. Ze zijn het resultaat van de kennis van de vormingswerker over de behoeften aan vorming over zijn thema s. Belangrijk daarin zijn gesprekken met organisaties die op dat terrein actief zijn. In besprekingen gaat het over die behoeften aan vorming. Tot op heden hebben we geen registratiesysteem om de resultaten van die gesprekken bij te houden, omwille van de administratieve belasting. Met alle culturele centra en gemeenschapscentra in Limburg hebben we jaarlijks minstens 1 contact, waarin we afspreken welke vormingen we samen organiseren in het volgende werkjaar. Deze programmatie is deels gebaseerd op de behoeften aan vorming zoals die plaatselijk worden ingeschat en deels door de inbreng van onze vormingswerkers. Eveneens is er een overleg met de dienstencentra waarmee we samenwerken om te komen tot een juiste inschatting van de vormingsbehoeften en vragen die er leven. P. 9

10 SD 3. Vormingplus Limburg ontwikkelt een exclusief aanbod (een aparte benadering op maat) naar kansengroepen OD 3.1. Vormingplus Limburg organiseert een aanbod op maat van kansengroepen. Door het vertrek van de vormingswerker voor mensen in armoede en laaggeschoolden (Zita Rommelaere), die omwille van de besparingen niet vervangen is, is de personeelsinzet voor deze doelstelling met een derde verminderd in Door de bevallingsrust van de vormingswerker voor etnisch culturele minderheden (Ellen Frissaer) die vervangen is door Joeri Essers voor de groepen van vriendentaal zijn de mogelijkheden verder verminderd. Daardoor hebben we ernaar gestreefd om het geplande te realiseren, maar zijn f weinig bijkomende activiteiten ontwikkeld. Actie In 2011 maken we een portfolio met een aanbod specifiek voor kansengroepen. Er wordt op zoek gegaan naar geschikte freelancers om de activiteiten uit de portfolio te realiseren. Deze portfolio kan dan vanaf 2012 verspreid worden. Deze actie is gerealiseerd. We ontwikkelen een portfolio met aangepaste vormingsactiviteiten. Na het einde van de bevallingsrust van Ellen Frissaer (15 januari 2012) wordt deze portfolio eerst verspreid bij de OCMW s van Limburg, nadien ook bij andere organisaties die werken met deze doelgroepen. Actie Vormingplus Limburg gaat maximaal in op vormingsvragen voor kansengroepen: voor gedetineerden van de gevangenis van Hasselt, een train-de-trainer voor fietslessen aan allochtone vrouwen, een vorming/uitstap met moeders van een basisschool, vluchtelingen aan het woord, een ontmoeting tussen studenten en vluchtelingen. Deze acties zijn gedeeltelijk gerealiseerd: - Voor gedetineerden van de gevangenis van Hasselt hebben we een oproep gedaan om als vrijwilliger vormingsactiviteiten te begeleiden. Een tiental geïnteresseerden nemen contact op en daarvan zijn 5 personen geselecteerd. Door personeelswijzigingen bij een partnerorganisatie heeft deze actie vertraging opgelopen, en zijn de effectieve vormingsactiviteiten noodgedwongen verschoven naar We hebben gesprekken gevoerd om samen met de fietsersbond een project leren fietsen op te starten. Nadat de fietsersbond afhaakt, hebben we zelf een oproep gedaan naar vrijwillige lesgevers ivm fietslessen. We hebben afspraken gemaakt met Vlabus vzw om in de toekomst samen verder te werken. - In maart maken we een uitstap naar Brussel met 26 allochtone moeders van een basisschool uit Heusden-Zolder. Ze brengen een bezoek aan het Vlaams Parlement, waar ze ontvangen werden door de burgemeester van hun gemeente. Aansluitend ontmoeten ze een groep Marokkaanse moeders uit Brussel. - We organiseren Coupe Mélange, een uitwisselingsproject tussen studenten van de KHLim en inburgeraars. Daarbij bereiken we 14 studenten en 9 nieuwkomers. OD 3.2. Vormingplus Limburg werkt samen met de Limburgse integratiediensten. Actie Vormingplus Limburg breidt het project vriendentaal uit. Eind 2011 zijn er 15 groepen en bereiken we 400 anderstaligen. Hiervoor werken we samen met de Limburgse integratiediensten. In 2011 begeleiden we samen met de lokale integratiediensten en de Provinciale Iintegratiedienst 13 groepen in Limburg: één groep in Beringen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Leopoldsburg, Lommel, Neerpelt/Overpelt en twee groepen in Hasselt, Heusden-Zolder en Maasmechelen. Van de 13 groepen zijn er 3 opgestart in het jaar 2011: de groep in Beringen, Leopoldsburg en een vrouwengroep in Maasmechelen. In totaal bereiken we 454 anderstaligen en 79 vrijwilligers. OD 3.3. Vormingplus Limburg werkt samen met OCMW s, met de welzijnssector en met organisaties, die zich richten op kansengroepen in Limburg. Actie Vormingplus Limburg zet het project Weer Stralen voort samen met het OCMW Beringen. In 2011 is er een nieuwe groep gestart met Weer stralen. De groep van 2010 heeft na algemene vraag van de deelnemers in 2011 een vervolg gekregen en kregen vijf extra vormingssessies. Actie Vormingplus Limburg werkt samen met De Brug vzw, met het Trefpunt Armoede, en met Welzijnsschakels en Welzijns. - Met De Brug vzw, een vereniging van armen in Hasselt, organiseren we vorming voor hun vrijwilligers. In 2011 hebben we hen doorverwezen naar een gespecialiseerde vormingsinstelling omwille van de specifieke vraag. - We hebben regelmatig contacten met het Trefpunt Armoede om de behoeftes te onderzoeken van verenigingen waar armen het woord nemen. We zijn met ons aanbod ook aanwezig op de manifestatie van 17 oktober. - Met Welzijns organiseren we 4 Warme Babbels, gespreksavonden aan huis over armoede en wat dat concreet betekent voor de betrokkenen. - Met Welzijnsschakels organiseren we twee thematische leesavonden over de publicatie In vrije val, Armoede in België. P. 10

11 - Samen met het OCMW van Beringen en vzw De Draaischijf (een vereniging waar armen het woord nemen) organiseren we een waterproject. - Met het OCMW van Lanaken organiseren we Uitgerookt, een rookstopcursus. OD 3.4. Vormingplus Limburg werkt samen met het opbouwwerk. Actie Vormingplus Limburg werkt samen met Rimo ( Vrouwen kleuren hun leven, In dialoog met de buitenwereld De goed gevoel stoel ) en met Stebo ( Samen sterk ). - Het langlopend vormingsproject Vrouwen kleuren hun leven organiseren we samen met Rimo in Houthalen. Zie bijlage vormingsfiche De gesprekken met Stebo Genk hebben niet geleid tot samenwerking. Daarom hebben we het project voorgesteld aan de stad Hasselt dienst Welzijn. Het wordt uitgevoerd onder de naam Wel-zijn, Vrouw-zijn. Zie bijlage vormingsfiche Met RIMO organiseren we In dialoog met de buitenwereld, een vorming rond communicatie voor de vrijwilligers van de Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen. OD 3.5. Vormingplus Limburg organiseert vormingsactiviteiten in wijken, gekenmerkt door een hoog percentage kansengroepen. Actie Vormingplus Limburg werkt in de wijken Sledderlo (fietsproject), Meulenberg ( lokale buurtwinkel) en Halhei ( aangepaste vorming). Deze actie is omwille van personeelsvermindering beperkt gerealiseerd: - In Meulenberg organiseren we de vorming Vrouwen kleuren hun leven (zie hoger) en 2 basiscursussen Leren computeren. - In Sledderlo is het fietsproject niet kunnen doorgaan, omdat we geen geschikte lesgever hebben. We zoeken verder naar een oplossing. - In Halhei heeft de verantwoordelijke van de buurtwerking een andere taak gekregen binnen de gemeentelijke administratie, waardoor de contacten stilgevallen zijn. P. 11

12 SD 4. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod (d.w.z. een benadering binnen het open aanbod) naar doelgroepen die we moeilijker bereiken in het reguliere aanbod. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan beperken we ons in het bijgestuurde beleidsplan tot de kortgeschoolden en de digitalisering voor senioren. Aan de andere groepen besteden we aandacht in onze globale werking. Door de besparingen hebben we de voorgenomen aanwerving van een vormingswerker die deels een opdracht heeft voor de groep van de kortgeschoolden niet kunnen realiseren. In 2012 hopen we deze aanwerving wel te kunnen realiseren, met het inzetten van de financiële middelen van de DAC herverdeling, aangevuld met eigen middelen om tot een voltijdse functie te komen. OD 4.1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod naar kortgeschoolden. Actie Vormingplus Limburg organiseert basisvormingen met een direct, praktisch nut voor de deelnemers. Deze actie ligt in het verlengde van de actie onder , waarbij we streven naar een diversiteit van werkvormen. Hier zetten we nog een stap verder en zoeken naar actieve werkvormen en doe- activiteiten die afgestemd zijn op kortgeschoolden: - Elektriciteit voor beginnende klussers. - Zelf aan de slag met borstel en kwast. - Kleur in het interieur. - Eerste hulp bij auto-ongemakken. - Koken voor mannen. - Klussen voor klunzen. - Make-up en huidanalyse. - Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb (10 stappenplan voor een persoonlijk time-management). - goedkope lening voor werkzoekenden. OD 4.2. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod naar senioren. Actie Vormingplus Limburg ontwikkelt activiteiten rond digitale geletterdheid en zet het project Technosenioren verder. Met de term Technosenioren bedoelen we seniorenlesgevers rond digitalisering. Ze worden opgevolgd, ondersteund en ingezet door Vormingplus Limburg. In 2011 waren er 7 Technosenioren actief binnen de provincie. Samen hebben ze 193 vormingssessies gegeven aan 236 verschillende senioren. De nadruk ligt in 2011 sterk op de cursus Senioren leren computeren. De lesinhoud werd geupdated en uitgebreid. Ook zijn de nodige voorbereidingen gedaan om het vormingsaanbod uit te breiden. Zo zijn al vormingen rond Facebook, digitale fotografie en fotobewerking gegeven door Technosenioren. Deze uitbreiding wordt verder gezet in In september 2011 hebben we een vast computerlokaal in gebruik genomen bij Vormingplus Limburg. Dat heeft een positief effect op het vormingsaanbod. In het najaar 2011 hebben we een specifiek portfolio opgesteld met geschikte vormingen voor dienstencentra. Daarbij ligt de klemtoon op digitale geletterdheid, maar we hebben zo ook andere vormingen gepromoot. Er zijn een vijftigtal activiteiten opgenomen, verdeeld over 6 thema s. De effecten hiervan zullen in 2012 merkbaar zijn. P. 12

13 SD 5. Vormingplus Limburg werkt mee aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan beperken we in het bijgestuurde beleidsplan de ambitie naar vrijwilligers, niet meer naar intermediairen. De aandacht voor multiplicatoren, die van betekenis zijn voor kansengroepen, volgen we onrechtstreeks op. OD 5.1. Vormingplus Limburg waarborgt deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met kansengroepen. Actie Vormingplus Limburg biedt aan de vrijwilligers van het project VriendENtaal opleiding aan, aangevuld met een digitaal platform. - Voor de vrijwilligers van vriendentaal organiseren we in 2011 twee vormingsmomenten. In het voorjaar krijgen vrijwilligers uitleg van een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs over hoe gesprekken te stimuleren, hoe mensen taal leren, wat ze aan het praten brengt, In het najaar organiseren we een uitwisselingsmoment en gaan we dieper in op het profiel van de deelnemers van vriendentaal. - In het najaar organiseert de provincie Limburg vormingsnamiddagen over nieuwe leermiddelen Nederlands. - Op vraag van de vrijwilligers organiseren we intervisiegesprekken. De vrijwilligers van vriendentaal Dilsen- Stokkem maken hiervan gebruik en o.l.v. een psycholoog worden 4 intervisiegesprekken georganiseerd. - Begeleiders hebben toegang tot een digitaal platform waar men de nodige info over vriendentaal vindt, alsook interessante thema s voor de gesprekmomenten met nieuwkomers. OD 5.2. Vormingplus Limburg organiseert de Limburgse Vrijwilligersacademie, verantwoordelijk voor een educatief aanbod basisvorming rond verschillende thema s. Het aanbod richt zich zowel naar groepen vrijwilligers als naar individuen die leiding geven aan vrijwilligers. Actie Vormingplus Limburg stelt haar expertise ter beschikking om andere Vormingpluscentra te ondersteunen bij de oprichting van een eigen vrijwilligersacademie. We hebben deelgenomen aan een eerste verkennend gesprek met de verschillende Steunpunten Vrijwilligerswerk in het voorjaar van Op dat moment is naast onze eigen vrijwilligersacademie, ook de vrijwilligersacademie van V+ Gent-Eeklo actief. Nu start men ook in Vlaams Brabant met een vrijwilligersacademie. Actie We waarborgen een minimum van 150 vormingsuren semi-open vormingsactiviteiten over thema s uit het aanbod van de vrijwilligersacademie. In totaal hebben we in vormingen georganiseerd binnen de vrijwilligersacademie, en 368,25 vormingsuren, waarvan 132,5u voor het project 100x meer senioren vrijwilliger. Het aantal vormingen is ongeveer constant gebleven in vergelijking met 2010, los van het project 100 maal meer senioren vrijwilliger. De stijging in vormingsuren heeft te maken met meer langerlopende cursussen. Zo komen we tot een stijging van 199 uur in 2010 naar 235,75 uur in De thema s die veel gevraagd zijn in 2011 zijn vormingen rond communicatie, wetgeving (statuut vrijwilliger, vzw-wetgeving ) vergaderen en omgaan met vertrouwelijke info. De terugkerende thema s zoals verenigingscommunicatie, eventmanagement en werken met vrijwilligers zijn in vergelijkbare mate aangevraagd als in de voorgaande jaren. Actie We breiden het aanbod van de vrijwilligersacademie uit met vormingen, o.a. rond het thema digitalisering, en het project 100x meer senioren vrijwilliger. - In de vormingskrant editie zomer en najaar doen we een oproep voor nieuwe freelancers. Daar komt heel wat reactie op. Hun aanbod maken we bekend op de website. Afhankelijk van de binnenkomende vragen zetten we de nieuwe freelancers in. Concreet doen we nu beroep op Hans Gils voor de thema s die verband houden met vzwwetgeving, en Debby Nivelle voor eventmanagement, en promotie van activiteiten. - We organiseren 2 keer een cursus voor vrijwilligers over digitalisering, namelijk foto s bewerken en online zetten, telkens in samenwerking met de Gezinsbond. - Het project 100x meer senioren vrijwilliger wordt een succes. We organiseren 45 samenkomsten, goed voor 132,5 vormingsuren. Actie Vormingplus Limburg maakt het aanbod van de vrijwilligersacademie bekend in Limburg, via haar eigen kanalen, maar ook door de verdere ontwikkeling en het onderhouden van de website van de vrijwilligersacademie en het uitbrengen van een halfjaarlijkse e-zine rond thema s, onderwerpen, nieuwtjes en vormingen die verband houden met vrijwilligerswerk. - De website is volledig operationeel en onderhouden. - De e-zine is gepland voor najaar 2011, maar door de personeelswissel op de communicatiedienst is de e-zine uitgesteld tot P. 13

14 SD 6. Vormingplus Limburg ontwikkelt een regionaal aanbod gespreid over de provincie. OD 6.1. Vormingplus Limburg waarborgt spreiding van het vormingsaanbod om een zo groot mogelijk publieksbereik te realiseren. Actie Elke educatieve medewerker is verantwoordelijke voor de contacten met partners en sleutelfiguren in een aantal steden en/of gemeenten. Elke gemeente heeft zo een contactpersoon. In het kader van een optimale spreiding en ondersteuning van het lokale vormingswerk hebben we in 2010 aan elke Limburgse gemeente een vormingswerker als contactpersoon toegewezen. ( zie actie van het actieplan 2010) De planning voor 2011 was om in elke gemeente via systematische samenwerking met minstens één van de plaatselijke diensten als cc/gc, cubelco, culturele dienst, dienstencentrum, bibliotheek of met lokale vormingorganisaties te streven naar een aangepast vormingsaanbod. Door de personeelsverminderingen hebben we deze verdeling in 2011 moeten aanpassen, waardoor de voorgenomen actie in elke gemeenten een minimaal contact niet altijd gerealiseerd is. Toch hebben we in 2011 in heel wat Limburgse gemeenten contact genomen, dikwijls met resultaat of met vervolgafspraken. Zie daarvoor bijlage 2. Actie Vormingplus Limburg gaat in op aanvragen voor vormingsactiviteiten van zowel nieuwe als gekende organisaties in Limburg. Binnenkomende vormingsvragen krijgen veel aandacht. Het is de verwachting en de praktijk bij de vormingswerkers om in te gaan op vragen van derden, en samen een passend vormingsactiviteit te organiseren. Dit geldt zeker bij vragen die kunnen leiden tot een nieuwe activiteit, tot een moeilijk te bereiken doelgroep, tot een maatschappelijke vormingsactiviteit, tot het inspelen op een blinde vlek, in een gemeente waar we nog niet zo actief zijn. Om deze vragen in kaart te brengen, en transparanter op te volgen ontwikkelen we samen met Vormingplus Oost - Brabant een uitbreiding van ons computersysteem scarabee. De ontwikkeling van deze module is omwille van de besparingen in 2011 vertraagd. Het gevolg is dat we voor 2011 geen beeld hebben van de vormingsactiviteiten die we ontwikkelen op vraag. Om dubbelwerk te vermijden hebben we immers afgesproken om vanaf 2011 alleen de binnenkomende vragen in een apart schema te noteren die we opvolgen met het geven van informatie, of doorverwijzen. In bijlage 1 vind je die vormingsvragen, en de opvolging in termen van informatieverstrekking of doorverwijzing. P. 14

15 SD 7. Vormingplus Limburg maakt het vormingsaanbod bekend over de provincie. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan, waar nog sprake is van communicatie over het gecoördineerde aanbod, leggen we nu het accent op het eigen aanbod. Consequent met het gewijzigde decreet. In 2011 is Sarah De Ceuster als communicatieverantwoordelijk opgevolgd door Peter van Meer. Deze wijziging heeft de geplande activiteiten in de uitvoering beïnvloed. OD 7.1. Vormingplus Limburg bereikt een doorsnee publiek. Actie We behouden de Vormingplus-krant. De wijziging van de vormingsbrochure naar de vormingskrant behouden we in We hebben ook wel reacties van mensen die zeggen dat ze de brochure missen. Maar tegenover de voordelen (kost, laagdrempeligheid, verfrissende layout) lijkt dat niet op te wegen. Andere vormingplussen maken plannen om ons voorbeeld te volgen en ook over te schakelen op dergelijke vormingskrant. Actie We stellen een verspreidingsplan op voor de Vormingplus-krant, en verhogen gradueel de oplage. In het kader van het verspreidingsplan om de oplage te verhogen hebben we actie ondernomen in Kortessem. Eerst heeft de vormingswerker via gemeentelijke contacten een aangepast vormingsaanbod ontwikkeld met 12 vormingsactiviteiten die ter plaatse doorgaan begin Dat vormingsaanbod hebben we in een aparte brochure voorgesteld en huis aan huis verspreid. Daarbij besteden we aandacht om geïnteresseerden te motiveren om in te schrijven op onze vormingskrant en op ons e-zine. We zijn gestart in Kortessem. Indien succesvol breiden we deze actie ze uit naar andere gemeenten. Actie We voorzien aparte communicatie voor moeilijk bereikbare doelgroepen (flyers, ). Voor verschillende activiteiten hebben we een specifiek ontwikkelde flyer ontworpen en verspreid op gerichte plaatsen. Bijvoorbeeld naar senioren verspreid via de markt (senioren leren computeren), en naar jongeren Leef als een koning...denk als een schooier op festivals. OD 7.2. Vormingplus Limburg verhoogt haar naamsbekendheid naar partnerorganisaties. Actie We ontwikkelen een e-zine naar organisaties en partners om hen te informeren en samenwerking te stimuleren. Deze actie is niet gerealiseerd omwille van de personeelswissel. In 2012 bekijken hoe we dat in praktijk het best realiseren. OD 7.3. Vormingplus Limburg stelt een persplan op. Actie7.3.1 We stellen een perslijst samen, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De perslijst is gedeeltelijk geactualiseerd. We werken verder af in Actie We kiezen de evenementen/nieuwe cursussen of acties waarover we een persbericht sturen. Vanaf het najaar hebben we voor een aantal activiteiten aparte persacties voorzien. Volgende voorbeelden zijn opgenomen door de pers: Lezing Liefde, intimiteit en seksualiteit bij ouderen, G1000, De intelligente verleider, tentoonstelling De brug overbruggen. OD 7.4. Vormingplus Limburg werkt doelgroepgericht. Actie We behouden de website voor de Vrijwilligersacademie, als platform voor alle vrijwilligers. Deze actie is gerealiseerd. In 2011 is deze website regelmatig bijgewerkt. De website is een interessant middel om de Vrijwilligersacademie te promoten. Actie We schakelen digitale communicatiemiddelen (facebook) in om meer jongvolwassenen te bereiken. We onderhouden de facebookpagina van Vormingplus Limburg om mensen vertrouwd te maken met onze activiteiten. We stimuleren collega s, die facebook gebruiken, om op hun eigen facebook onze vormingsactiviteiten bekend te maken bij vrienden. P. 15

16 Actie We zijn aanwezig op een aantal beurzen per jaar. Dit wordt jaarlijks herbekeken in functie van de te bereiken doelgroepen. We zijn aanwezig op de Cultuurbeurs in Hasselt. En op het Afro-Latino festival in Bree. In Kortessem nemen we deel aan Ladies day met een specifieke stand waar de klemtoon vooral ligt op vrouwelijke thema s. OD 7.5. Vormingplus Limburg verbetert de informatie en communicatie naar het publiek. Actie We hanteren een eenvoudig taalgebruik voor onze communicatie. De aanbevelingen van de gevolgde vorming met een redactielid van Wablieft over een eenvoudig taalgebruik passen we in de praktijk toe. Bovendien worden alle teksten geredigeerd door de communicatieverantwoordelijke. Hij besteedt aandacht aan een duidelijke titel en een vlotte een eenvoudige omschrijving van de inhoud van de vormingsactiviteit. Hij bewaakt de huisstijl. Actie We zijn aanwezig in minimum 10 gemeentelijke infoblaadjes om inwoners te informeren over ons aanbod. Deze actie is niet gerealiseerd omwille van personeelswissel. We bekijken hoe we dat aanpakken in Actie De communicatieverantwoordelijke ontwerpt vaste sjablonen voor e-zine, PowerPoint, waar vormingswerkers mee aan de slag kunnen. In de praktijk is het aangewezen dat de communicatieverantwoordelijke de opmaak van de e-zine zelf in handen neemt en beheert, want anders gaat de eenduidigheid en de huisstijl verloren. Actie Vormingplus Limburg heeft een werkgroep die de communicatiebeleid verbetert en actualiseert. We hebben een redactiegroep die regelmatig samenkomt om vooruit te plannen welke vormingsactiviteiten op welke manier best in de aandacht (pers, sociale media, website, ) komen. P. 16

17 SD 8. Vormingplus Limburg besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle werking op alle niveaus van de organisatie. OD 8.1. Vormingplus Limburg past zijn organisatiestructuur aan, als gevolg van de vermindering van de Vlaamse subsidies. Actie We sturen de taakverdeling van de administratieve medewerkers bij als gevolg van de vermindering van het aantal medewerkers. We volgen de taakbelasting op, we noteren de knelpunten en sturen bij waar nodig. Door de vermindering van het aantal administratieve medewerkers van 6 in 2010 naar 4 begin 2011 komen we tot een nieuwe taakverdeling en tot heel wat aanpassingen voor alle administratieve collega s. Begin 2011 stelt de directie een nieuwe taakverdeling voor. Dit voorstel wordt besproken, aangepast en in praktijk gebracht. We spreken een proefperiode van 6 maanden af. Tijdens de proefperiode sturen we bij en op het einde van de proefperiode hebben we een definitieve taakverdeling. Op basis van die taakverdeling passen we de functiekaarten aan. Actie We sturen de taakverdeling van de vormingswerkers bij als gevolg van de vermindering van het aantal medewerkers. We volgen de taakbelasting op, en sturen bij waar nodig. We verminderen het aantal vormingswerkers met 3,2 vte. En we vervangen Annelies Braeken tijdens haar bevallingsrust niet. De taken en opdrachten die zo vrij komen, schrappen we niet, maar verdelen we in afspraak met de collega s vormingswerkers. Door de drastische vermindering van het aantal vormingswerkers met 32% ( 3,2 vte op een totaal van 10,10 vte vormingswerkers) en het niet schrappen van educatieve taken, verminderen we noodgedwongen de beschikbare tijd voor de onderscheiden vormingsopdrachten. Deze situatie blijft niet zo. Met de inzet van DAC middelen kunnen een bijkomende aanwerving realiseren. We starten einde 2011 dan ook met een aanwervingprocedure. Actie We sturen het gevoerde prijzenbeleid bij en spreken nieuwe afspraken af naar deelnemersgelden, vergoedingen voor freelancers, kostendeling met partnerorganisaties. We volgen de afspraken op en sturen bij waar nodig. - We verhogen de deelnemersbijdrage met 1 per vormingssessie. We blijven de verminderde bijdrage hanteren, en stemmen in de toepassing af op andere Vormingplussen. - We verminderen de maximale vergoeding voor freelance medewerkers, en vragen hen zelf in te staan voor de teksten die ze ter beschikking stellen aan de deelnemers. - We doen meer beroep op vrijwilligers voor activiteiten die (bijna) gratis zijn voor deelnemers. - We hanteren de norm van het minimum aantal deelnemers strikter dan voordien. - We ontwikkelen verschillende formules in de samenwerking met partners, waarbij vormingskosten gespreid worden over de deelnemende organisaties. We stellen de verschillende formules voor aan de partnerorganisaties en komen tot nieuwe afspraken. We werken procedures uit om deze verschillende formules inhoudelijk en administratief op te volgen. Actie We volgen de uitvoering van het actieplan 2011 op en sturen bij waar nodig. In de loop van het jaar volgen we de uitvoering van het actieplan 2011 op. De gegevens van de eerste jaarhelft vullen we in, zodat duidelijk wordt waar we moeten bijsturen. Uit de gegevens op dat ogenblijk blijkt dat we vergelijkbare resultaten hebben op het vlak van vormingsactiviteiten als in Nu blijkt dat de ontwikkelingen in de tweede jaarhelft een heel ander beeld tonen. Om beter op te volgen is het wenselijk om de uitvoering van het actieplan in de toekomst per trimester op te volgen. OD 8.2. We realiseren verbeterprojecten die instaan voor de kwaliteits. Actie Vormingswerkers geven hun vormingsactiviteiten zelf in scarabee in. We volgen het proces op, noteren systematisch problemen bij uitvoering,en zoeken naar oplossingen. Vormingswerkers worden zelf verantwoordelijk voor het rechtstreeks ingeven en registreren van hun vormingsactiviteiten in het computerprogramma scarabee. Daarmee schrappen we dubbel werk. Vroeger werden vormingsactiviteiten door de vormingswerker ingebracht in een excell schema, dat nadien door de administratie in scarabee ingebracht wordt. Nu gebeurt het rechtstreeks in scarabee, wat tijdwinst oplevert. Door de versnelde vermindering van het aantal administratieve medewerkers hebben we deze actie versneld uitgevoerd. Dat t voor extra problemen. De bedoeling was immers om deze nieuwe werkwijze in te voeren nadat deze werkwijze vergemakkelijkt wordt via de aanpassing van scarabee door de préscarabe. Hierop hebben we nu niet kunnen wachten. P. 17

18 Om deze verandering in de werkwijze mogelijk te maken is een draaiboek uitgewerkt, waarin de te volgen werkwijze op een transparante manier voorgesteld wordt. Er zijn standaarddocumenten ontwikkeld. Vanuit de administratie is groepsmatige en individuele ondersteuning geboden aan de vormingswerkers. Inge Schops blijft vanuit de administratie het registreren in scarabee opvolgen en controleert per kwartaal de ingebrachte gegevens en signaleert tekorten aan de vormingswerkers. Actie We onderzoeken de (financiële) haalbaarheid van een uitbreiding van scarabee met een prescarabee - module. Die module maakt het mogelijk dat de vormingswerkers de registratie van al hun activiteiten systematischer en efficiënter realiseren. Om onze werking duidelijker in kaart te brengen, en transparanter op te volgen hebben we nood aan een uitbreiding van ons computerprogramma scarabee. Samen met Vormingplus Oost - Brabant werken we aan de prescarabee, ondertussen module cursusvoorbereiding genoemd. Via deze aanpassing wordt het mogelijk om de verschillende stappen die we zetten bij het uitwerken en organiseren van vormingsactiviteiten direct in te geven in het systeem en beter op te volgen en zichtbaar te maken. De ontwikkeling van deze module is omwille van de besparingen in 2011 opnieuw vertraagd. We vervangen sneller dan voorzien een aantal traag werkende PC s. Voor onze communicatieopdracht kopen we een grafisch sterke laptop aan. Actie We hanteren een rappelsysteem om de niet- betalingen vanuit het systeem op te volgen. We verfijnen het systeem en halen de (begin)fouten er uit. Deze actie is gerealiseerd. Verder werken we mee aan een module herinneringsmail om deelnemers tijdig te herinneren bij de start van een activiteit. Actie We werken verder aan het opmaken van functiekaarten, competentieprofielen en evaluatiecriteria. We spreken af op welke wijze we dit toepassen. Deze actie deels gerealiseerd. Door de taakverschuivingen hebben we de functiekaarten moeten aanpassen. In 2012 zetten we deze actie verder. Actie We evalueren de aangepaste werkwijze van aansturing van het team. We spreken af hoe we verder werken. De aanpassing van de aansturing van het team realiseren we. We vormen drie deelteams met telkens een procescoördinator. De vormingswerkers vormen twee groepen: een eerste groep die eerder persoonlijke thema s ontwikkelt; en de tweede groep die eerder werkt rond maatschappelijke thema s. De procescoördinator bewaakt het efficiënter inzetten van mensen en middelen, het afstemmen van thema s om overlappingen te voorkomen en het opvolgen van afspraken en te realiseren normen. Uit de evaluatie blijkt dat deze werkwijze positief beoordeeld wordt. De administratieve medewerkers vormen een derde groep, met een coördinator die de administratieve werking afstemt tussen de verschillende administratieve medewerkers enerzijds en met de vormingswerkers anderzijds. Doordat de taakverdeling van de administratieven grondig aangepast dient te worden omwille van de vermindering van het administratief team met één personeelslid, is de aansturing geen eenvoudige operatie en vraagt opvolging en bijsturing. Na een proefperiode van 6 maanden worden de afspraken positief beoordeeld en gecontinueerd. We passen het organogram aan. Zie bijlage 4. Actie We realiseren de verbouwing van het gebouw. We gebruiken budgetvriendelijke en duurzame oplossingen. De aangekondigde besparingen en voor vertraging in het uitwerken van de verbouwingsplannen. Onze Raad van Bestuur wil eerst zekerheid hebben over de financiële situatie. Nadat het begin 2011 duidelijk wordt dat we onze plannen kunnen realiseren, nemen we opnieuw contact met ons architectenbureau A2O, en maken afspraken om verder te werken. De uitwerking van de plannen loopt nu door de architecten vertraging op. De architect van A20, die ons dossier opvolgde, blijft niet verantwoordelijk voor ons dossier. We krijgen een andere architect toegewezen, die zich in het dossier moet inwerken. We hernemen de besprekingen en dringen aan om verder te werken. Einde 2011 zijn alle afspraken gemaakt om het dossier verder te kunnen uitwerken in P. 18

19 SD 9. Het Vormingplus huis biedt ruimte voor ontmoeting voor individuen en organisaties. OD 9.1. Vormingplus Limburg maakt van zijn infrastructuur (patio en inkomhal) een uitnodigende ruimte, waar ontmoeting en vorming plaatsvinden. Actie 9.1. We onderzoeken de (financiële) haalbaarheid om de patio en de inkomhal verder aan te passen tot een uitnodigende ruimte, waar ontmoeting en vorming plaatsvinden. De aanpassing van de patio en de inkomhal kan gerealiseerd worden, nadat de verbouwingen van de voorgevel gerealiseerd zijn. Ondertussen gebruiken we de patio als tentoonstellingsruimte voor activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten bij onze vormingen: - Tijdens de Week van de Amateurkunsten organiseren wij een tentoonstelling ism vzw Doppahuis voor hun deelnemers en voor deelnemers aan workshops van Vormingplus Limburg. - Quo Vadis, een tentoonstelling van kunstenares Fran Kusters rond het thema familiaal geweld en aansluitend een lezing over de familiekroniek De vingerafdruk van een engel, het literair debuut van Frans Kusters. Het boek is een fictief verhaal over een gezin waar familiaal geweld plaatsvindt. - Tentoonstelling over de Filippijnen. - Foto s over watervoorzieningen in Nicaragua. - Tentoonstelling kunstenares Hilde Corstjens. - Fototentoonstelling Francis Leyssens. P. 19

20 P. 20

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren 12 december 2012 Vormingsinstellingen Infomoment visitatoren Sociaal-culturele vormingsinstellingen Volkshogescholen of Vormingpluscentra Gespecialiseerde vormingsinstellingen Syndicale vormingsinstellingen

Nadere informatie

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Voorstelling rapport behoeftedetectie Doelstelling, opzet en methodologie Inhoud van de behoeftedetectie

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Aanbod Sociaal adviseurs. Team vervolgtraject Maatschappelijke Participatie

Aanbod Sociaal adviseurs. Team vervolgtraject Maatschappelijke Participatie Aanbod Sociaal adviseurs Team vervolgtraject Maatschappelijke Participatie Sociaal adviseurs Vrijwilligers Organiseren homeparties Informeren en verwijzen door In de eigen taal Bij mensen thuis of op een

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel. Inleiding:

Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel. Inleiding: Ontwerptekst huiswerkondersteuning Basisonderwijs Sociaal Huis Duffel Inleiding: Onderwijs is een zeer belangrijke hefboom in de algemene ontwikkeling van kinderen met het oog op de algemene integratie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Project Eet gezond en stap je fit

Project Eet gezond en stap je fit Project Eet gezond en stap je fit Initiatief van de Stuurgroep Genk Preventief Gezond (OCMW-Genk en stad Genk) met steun van de Koning Boudewijnstichting Cinta Moors 2010-06-08 Start: Situering januari

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Onderhoud & Veiligheid van je PC - Les 1

Onderhoud & Veiligheid van je PC - Les 1 Onderhoud & Veiligheid van je PC - Les 1 Wie zijn we Sinds 2004 staan in Vlaanderen 13 Vormingpluscentra in voor vorming voor volwassenen in de vrije tijd. Een Vormingpluscentrum coördineert en organiseert

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid

OCMW Londerzeel. Uitbouw van een vrijwilligersbeleid OCMW Londerzeel Uitbouw van een vrijwilligersbeleid Algemeen kader Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Prioritaire beleidsdoelstelling: Kwaliteitsvolle en levensloop bestendige zorg voor ouderen en zorgbehoevenden

Nadere informatie

Handleiding voor de Freelance- medewerker

Handleiding voor de Freelance- medewerker Handleiding voor de Freelance- medewerker Je hebt nog zoveel te ontdekken Volkshogeschool Vlaamse Ardennen -Dender vzw Sint-Annastraat 8 9620 Zottegem 09 330 21 30 vlad@vormingplus.be 1 Handleiding voor

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer 5de Directie Cultuur A f del in g 5. 2 Cultuur en Bibliotheekwezen FORMULIER 1 UITGEBREIDE AANVRAAG ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIE

Nadere informatie

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk

Project Lokaal Vrijwilligen. kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project Lokaal Vrijwilligen kansen en valkuilen in de versterking van het lokale vrijwilligerswerk Project ism. Cera en VVSG loopt van november 2015 tot en met oktober 2017 ter ondersteuning van OCMW s,

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten - via het provinciaal secretariaat

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten - via het provinciaal secretariaat Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2014 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking!

Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Dienstencentra & ouderenverenigingen Van samenspraak naar samenwerking! Doelstelling: Deze nota heeft als doel om het overleg en de samenwerking op gemeentelijk niveau tussen de lokale dienstencentra en

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

Onderhoud & Veiligheid van je PC - Les 4

Onderhoud & Veiligheid van je PC - Les 4 Onderhoud & Veiligheid van je PC - Les 4 Wie zijn we Sinds 2004 staan in Vlaanderen 13 Vormingpluscentra in voor vorming voor volwassenen in de vrije tijd. Een Vormingpluscentrum coördineert en organiseert

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Projectoproep. Opzet. Doelgroep. Voor welke projecten? Enkele voorbeelden van verkeersveiligheidprojecten. veiligheidprojecten

Projectoproep. Opzet. Doelgroep. Voor welke projecten? Enkele voorbeelden van verkeersveiligheidprojecten. veiligheidprojecten Opzet Projectoproep 65 000 en meer verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen in 2008. Verkeersveiligheid is en blijft een maatschappelijke uitdaging waar ook verenigingen iets aan kunnen doen. Via de oproep

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart?

Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal beleid een haalbare kaart? Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Provinciale gespreksavond over Zelfzorg en lokaal sociaal

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt

Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Bobby, de superheld! Preventiedienst Hasselt Sinds: januari 2015 Eva Prouvé 011/23 94 66 eva.prouve@hasselt.be Preventiedienst stad Hasselt Groenplein 1 3500 Hasselt 1.1 De werking en algemene beschrijving

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Doelstellingen Casa Rosa 2015

Doelstellingen Casa Rosa 2015 Doelstellingen Casa Rosa 2015 SD 1. Casa Rosa is een open en laagdrempelig huis voor holebi s, transgenders, en hun omgeving. Casa Rosa zorgt voor degelijke, gezellige, en open infrastructuur: 1.1.1. Casa

Nadere informatie

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede

Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Subsidiereglement OCMW Gent Projectoproep Projecten en/of Activiteiten in de strijd tegen armoede Artikel 1 Middelen aan derden doelstelling OCMW Gent heeft de regierol in de strijd tegen armoede in Gent.

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie KANDIDAATSDOSSIER 2009-S3031- Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie Met het Fonds voor Voeding en Welzijn wil

Nadere informatie

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur

Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur Vragenlijst zakelijke werking goed bestuur 13.07.2017 Disclaimer Dit is een voorlopige versie van de vragenlijst voor aanvragen van werkingssubsidies. Gebruik dit document niet voor uw subsidieaanvraag.

Nadere informatie

Gebruikersparticipatie

Gebruikersparticipatie Gebruikersparticipatie Ik ben de Communicatiedienst van K&G Voor de onderstaande informatiebrochures hebben we een project gebruikersparticipatie opgezet: - Kind in Beeld - Voeding en beweging - Taalstimulering

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest?

1) In hoeverre is het instrument in uw organisatie gebruikt geweest? Verwerking antwoorden enquête over het reflectie instrument slikproblemen Mei 2015 Vlaamse werkgroep slikproblemen Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) Aantal bevraagden 120 Aantal reacties 36, ofwel 30%

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Gemeente X stopt met roken

Gemeente X stopt met roken Logo Antwerpen vzw Lange Leemstraat 372 2018 Antwerpen tel 03/605 15 82 info@logoantwerpen.be www.logoantwerpen.be Gemeente X stopt met roken Basisregels voor lokale activiteiten In het Vlaams actieplan

Nadere informatie

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant.

Het project wordt gesteund en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering en de Provincie Vlaams-Brabant. Technisch deskundige Wonen (deeltijds 70 à 90%) 3Wplus vzw heeft samen met 6 gemeenten (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) de interlokale vereniging Woonwinkel Pajottenland opgericht.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE A D O P T I E 1 INLEIDING Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

Vrijwilligerscafé: vragen en antwoorden

Vrijwilligerscafé: vragen en antwoorden Vrijwilligerscafé: vragen en antwoorden Op 7 januari 2015 organiseerden het Servicepunt Vrijwilligers, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Pegode, Atlas en OCMW Antwerpen een vrijwilligerscafé. Tachtig

Nadere informatie

3. Vorming en onderwijs

3. Vorming en onderwijs Sinds kort kan die forfaitaire vergoeding aangevuld worden met een beperkte terugbetaling van gemaakte vervoerskosten. Deze bijkomende regeling is echter beperkt en hangt vast aan voorwaarden. Een ander

Nadere informatie