Aanpak kwetsbare jongeren; waarom moeilijk doen als het samen kan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak kwetsbare jongeren; waarom moeilijk doen als het samen kan?"

Transcriptie

1 Aanpak kwetsbare jongeren; waarom moeilijk doen als het samen kan?

2 Francis Gremmen Praktijkschool de Rijzert mentor /entree-docent / decaan Carl de Meester Programmamanager Beleid & Strategie Weener XL Werk & Inkomen gemeente 's-hertogenbosch Ruby de Jong Regionaal Projectleider kwetsbare jongeren / programmalijn VSV Kwetsbare jongeren afdeling OAP/ Agrifood Capital Werkt!

3 Pagina 3 Ruby de Jong, Regionaal Projectleider Kwetsbare jongeren

4 waarom moeilijk doen als het SAMEN kan?

5 Pagina 5

6 MBO Gemeenten SW RMC Samenwerkingsverbanden Praktijkonderwijs VO UWV Voortgezet Speciaal Onderwijs VSV Kwetsbare jongeren 2014

7 COMING TOGETHER IS A BEGINNING Regionale ambitie: Alle jongeren die uitstromen vanuit VSO, PRO, VMBO, Entree en uitvallers niveau 2 gaan door naar vervolgopleiding, hebben werk, passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject.

8 COMING TOGETHER IS A BEGINNING Interventiesubsidie 2015 Pagina 8

9 Regionaal Strategisch Adviesteam POHO Arbeidsmarkt AgriFood Capital Organigram AgriFood Capital Werkt! Strategisch beraad Voorzitters overleg Programma- en coördinatieteam Voorbereiden Werkgevers Overleg werkgevers Overleg Talent Onderwijs WERKEN VAN TALENT EN MORGEN LOOPBAAN Stuurgroep Technologie & Innovatie Werkgevers - onderwijs Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf Overheid - werkgevers WERKBEDRIJF Regionaal Operationeel MT Stuurgroep VSV & Kwetsbare Jongeren Overheid - onderwijs KWETSBARE JONGEREN RMC Overleg KEEPING TOGETHER IS PROGRESS

10 KEEPING TOGETHER IS PROGRESS Stuurgroep VSV / KJ Wethouders, Ministerie, Bestuur onderwijs Tactisch overleg Directeuren onderwijs, Teammanagers SW, AD er UWV, Beleidsmedewerkers gemeenten en vertegenwoordiger samenwerkingsverbanden Operationeel overleg Operationeel overleg Operationele overleg: stage coördinatoren, jongerenconsulenten, AD er UWV, MEE, samenwerkingsverbanden, dagbestedingsorganisaties, inclusief vertegenwoordiging Rijk van Nijmegen

11 KEEPING TOGETHER IS PROGRESS Netwerkpartners Gemeenten, UWV en Onderwijs formuleerden en werken SAMEN aan de volgende actielijnen : 1. Overgang tussen onderwijsinstellingen; 2. Overbelaste jongeren (Plusvoorziening); 3a. Monitoring sluitende aanpak: Jongeren in beeld! 3b. Stage- en leerwerkplekken voor (kwetsbare) jongeren; 3c. Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. Pagina 11

12 KEEPING TOGETHER IS PROGRESS Multidisciplinaire werkgroepen werken samen om de ambitie waar te maken Pagina 12

13 WORKING TOGETHER IS SUCCES Enkele resultaten: Meet & Greet, waar onderwijs (VSO, PRO en ROC), WSP en werkgevers elkaar ontmoeten Samenwerking kwetsbare jongeren laatste jaar onderwijs VSO, PRO en Entree (werk & inkomen, RMC, WSP en onderwijs) met uitstroomgesprekken (2x) Slimme verbindingen met andere programmalijnen als Meters Maken Leren(d) werken (Praktijkleren SW, Onderwijs, Werkgevers) en actieplan Jeugdwerkloosheid Samenwerkingsafspraken onderwijs, gemeenten en UWV Leerplicht, RMC, Samenwerkingsverbanden, IBN, WSD en Weener XL werken mee hieraan Regionaal NUG beleid Pagina 13

14 WORKING TOGETHER IS SUCCES Trajecten worden binnen MBO met gesloten beurzen ingezet Jobcoach gemeente bij route arbeid entree Jongeren rivierenland zijn gewoon onderdeel van de structuur in de regio NOB (leerplicht/rmc zit bij KW1C, jeugdarts wordt ingezet, actieplan leerbanen, succes & sectorklassen etc.) Warme overdracht overstap VSO/PRO naar Entree/MBO ROC Nijmegen gaat mee in de aanpak VSV/KJ FOCUS : 1. Toevoegen van zorg aan de programmalijn VSV / Kwetsbare Jongeren 2. Intensiveren samenwerking Rijk van Nijmegen 3. Verdiepen samenwerking WSP/Regionaal Werkbedrijf (207 jongeren zonder startkwalificatie aan het werk, accountmanagers ondersteunen onderwijs, delen van vacatures etc.) Pagina 14

15 We zetten in op preventief werken, en worden gefinancierd op verstrekken uitkering Losse financieringsstromen Ministeries Wet AVG (privacy) Besparing op sociaal domein vooraf ingeboekt

16 2024 Eén Brede Jongerenaanpak jaar 1. Voor alle jongeren jaar is er een passend aanbod 2. Jeugdwerkloosheid, VSV, Kwetsbare jongeren en NUG aanpak zijn ontschot

17 Pagina 17

18 Carl De Meester Dienstverlening en aanpak (kwetsbare) jongeren tot 27 jaar bij Weener XL ( gemeente s-hertogenbosch) n samenwerking met RMC

19 Effectieve jongeren aanpak Is laagdrempelig Is niet probleemgericht maar perspectiefgericht Is gericht op meerdere leefgebieden Is ontwikkelingsgericht Is enthousiasmerend en motiverend Is intensief Vereist specialisatie in de dienstverlening Pagina 19

20 Instroom jongeren ( diverse doelgroepen) VSO/PRO/VMBO en Entree ikv doelgroepregister NUGGERS Jongeren die een uitkering aanvragen registratie en participatie Weener XL (EX)- gedetineerde jongeren Aparte route Pagina 20

21 Jongerenaanpak vanuit WeenerXL Dedicated werkconsulenten jongeren Apart jongerenbudget ( ) en NUG-jongeren budget ( ) Monitoring 4 weken inspanningsverplichting Inzet externe trajecten en individuele maatwerktrajecten Inzet gedragsveranderaar (lifecoach) vanuit WXL Nauwe samenwerking WXL en RMC inzake uitstroomgesprekken Samenwerking met RMC ikv schoolfirst Inzet jobcoaching vanuit WXL en RMC Samenwerking inkomensconsulent en werkconsulent Pagina 21

22 Alle jongeren vanaf schooljaar stromen uit in een van onderstaande vervolgmogelijkheden. RMC Werk & Inkomen WMO Pagina 22

23 De kracht van lokale samenwerking: Nauwe samenwerking tussen sektoren WXL en Maatschappelijke Ontwikkeling/RMC i.k.v. uitstroomgesprekken en vervolgtraject jongeren: Plaatsen vanuit stage naar betaalde baan met LKS Nauwe samenwerking met Onderwijs en Werkgeverserviceteam Inzet medewerkers vanuit RMS bij Weener XL i.k.v. NUG Gezamenlijke interne Inzet jobcoaching op jongeren Aanbod stageplekken binnen WeenerXL Apart budget voor Nuggers Gezamenlijke plan voor integrale jongeren aanpak Pagina 23

24 Aanmeldingen/aanvragen Regulier Proces WXL Voorkomen instroom Oppakken RMC ikv NUG REGIE PARTICIPATIE via Lifecoach Uitstroom INKOMEN WERK & ONTWIKKELING Pagina 24

25 Re-integratiediensten binnen WeenerXL Diagnose instrumenten Aan de Slag Training Advisering Parttime ondernemerschap Actief naar Werk Parallel aan dit: werknemersvaardigheden Vacatureaanbod loonkostensubsidie Social Return Matching Jobcoaching Lifecoaching Externe re-integratie trajecten Pagina 25

26 Reintegratietrajecten bij externe partners Turn Over project: rugby als reintegratie instrument De Soete Moeder: kloosterhotel (leer-werkbedrijf) T.O.M. (Traject Op Maat) : onderdeel RMC/begeleiding/activiteiten Jong Actief: jongeren zelfredzaam te maken in de huidige maatschappij. De Winkel die Werkt: werken met bijzondere doelgroepen via beschutte werkplekken Career en Kids: voor alleenstaand ouders <27 jaar. Omgaan met ouderschap i.c.m. werk of school Individuele inkoop maatwerktrajecten: diverse trajecten zoals behalen van certificaten, externe training, agressie regulatie, etc Cor Unum: ontwikkelgerichte dagbesteding bij keramisch bedrijf Pagina 26

27 Re-integratietrajecten bij externe partners Startersbeurs: (23 beschikbaar/ 7 afgerond waarvan 4 contract/ 8 tussentijds gestopt/4 lopend/4 nog beschikbaar ) werkervaring opdoen voor afgestudeerde jongeren, zes maanden, 32 uur per week, aansluiten bij het opleidingsniveau. Maandelijks een vergoeding van 500 euro per maand. nu ook voor jongeren zonder startkwalificatie Gunbanen: (17 aanmeldingen/ 3 uitstroom/ 9 lopend/ 5 uitvallers) vanuit de wijkonderneming Werkervaring opdoen 6 tot 9 maanden. Samen met gunbaancoach op zoek naar een betaalde baan. Pagina 27

28 Aantal jongeren binnen WeenerXL - Aantal jongeren actueel in de uitkering ( geen vergunninghouder) Aantal vergunninghouders <27 jaar Aantal NUG<27 jaar 68 - Aantal Neg< 27 jaar (ex-gedetineerden) 24 Totaal aantal jongeren 430 Instroom op jaarbasis: 330 uitstroom 295 Pagina 28

29 Na 6 maanden Resultaten (her) instroom na 6 maanden: 18 personen tot 27 jaar (her) instroom na 12 maanden: 34 personen tot 27 jaar Na 12 maanden 16,7% 17,6% 33,3% 29,4% 16,7% Persoonlijke reden 17,6% Persoonlijke reden Draaideurklanten 11,1% 22,2% 8,8% 26,5% Pagina 29

30 Behoefte vanuit Weener XL Vanwege grotere toestroom kwetsbare jongeren zonder extra ( financiële)middelen. Meer inzetten op lifecoaching en jobcoaching (ook op BBL) Inzet andere instrumenten (alternatieve vormen van dagbesteding, externe beschutte werkplekken, intensievere begeleiding) Meer samenwerking met andere organisaties ( jeugdzorg, jongerenorganisaties, hulpverleningsinstanties,etc) Nog betere samenwerking met Leerplicht, RMC, WMO, etc. Pagina 30

31 Francis Gremmen Praktijkschool de Rijzert mentor/ entree-docent/ decaan

32 Wat is VSO/ Praktijkonderwijs (PrO)? VSO= Voortgezet Speciaal Onderwijs. Cluster 1 (visueel) Cluster 2 (doven/ slechthorende/spraak-taal) Cluster 3 (Zeer Moeilijk Lerende: ZML) Cluster 4 (Zeer Moeilijk Opvoedbare: ZMOK) PrO = Praktijkonderwijs Geen VSO, maar VO. 12 tot 18 jaar Geen startkwalificatie, geen verplichting tot 18e jaar. Geen VMBO diploma> wel soms Intern Entree (MBO1) diploma ism ROC Pagina 32

33 Kenmerken leerling PrO loyaal vaste aanspreekpunt/ begeleider herhaling nodig korte- of lange termijn geheugen werkt meestal minder leert door te doen/ zien praktisch sterker dan theoretisch structuur/ overzicht nodig nemen weinig tot geen eigen initiatieven sociaal emotioneel achter theorie gemiddeld groep 6 niveau Pagina 33

34 School leavers Uitstroomgegevens Jaarlijkse uitstroom leerlingen VSO en PRO : leerlingen Jaarlijkse uitstroom entree : circa 250 Het VMBO startte vorig jaar met uitstroomgegevens Uitstroomcijfers Praktijkonderwijs regio Noordoost Brabant: 120 Schoolverlater Netwerk Praktijkonderwijs *Bron Uitstroommonitor Praktijkonderwijs Werk ROC Duaal Beroepsonderwijs Scholing Anders Pagina 34

35 Van school naar werk Samen Stage naar werk Pagina 35

36 Casus Martien ( oud -leerling) Uitstroomgesprek Jobcoach gemeente Den Bosch geregeld Samen met jobcoach op een vacature gereageerd Pagina 36 Is baan geworden en m.b.v. jobcoach nog steeds.

37 Filmpje samenwerking in deze regio Pagina 37

38 Hoe gaat de overdracht in onze regio? Indicatie Banenafspraak (Doelgroepenregister: VSO en PrO) 2 tot 3x per jaar uitstroomgesprekken (RMC- jobcoach-wsp) casuïstiek wordt besproken eerdere kennismaking jobcoach/jobhunter met leerling-ouders-bedrijf loonwaarde bepaling mogelijk in stage periode Geen thuiszitters RMC! Pagina 38

39 Pagina 39