M.K.B. KETTING. Telefoon: Op maandagochtend en -avond: /rest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M.K.B. KETTING. Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061"

Transcriptie

1 M.K.B. KETTING Weekblad de Dorpsketting Datum: 17 jan Nummer: 2065 Oplage: 1075 Redactie en druk: Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Nieten en vouwen: Loes, Ria en Marja Redactieadres: Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Kopy inleveren: maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot Web-site Telefoon: Op maandagochtend en -avond: /rest Bezorging: Door vrijwilligers Gratis publicaties: Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc Tarieven zwart-wit: 5,00 1/8p 7,50 ¼p, 15,00 ½p, 22,50 ¾p, 30,- 1/1p Tarieven kleur: 10,00 ¼p, 20,00 ½p, 30,00 ¾p, 40,- 1/1p Eenmalige adv.: Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Politie: Leidschendam-Voorburg: In deze Dorpsketting: Kerk 2 Rouwkaart 4 Burgernet 5 MKB 6 Adviesraad 9 Muizenissen 10 Woej 10 IJsclub 12 KBO 13 Groen links 15 Gaanders 17 Vrouw actief 19 Sport 21 Midwinterconcert 27 Marathonschaatsen 31 huiveren in de hel 33 computercursussen 33 Terminale thuiszorg 35 Politie 37 Beatz 39 Binnenkort in de bioscoop Snel kijken op TV west, want voor je weet is de uitzending ververst. Het programma heet T is wat en komt na het nieuws. Hierin de promotie van de nieuwe film van Tim Oliehoek, Pizzamaffia, die volgende maand in première gaat. KIJKEN DUS!! SPREUK VAN DE WEEK Een goed dirigent heeft de partituur in zijn hoofd, een slechte zijn hoofd in de partituur. - Bülow, Hans von (1830/1894) Duits componist

2 - 2 - Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat HA Stompwijk tel Pastoor: J. v.d. Bie tel adres: Spreekuur elke 2e woensdag van de maand tot uur Pastor: M. Hoogervorst tel , B.g.g. tel Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van uur Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie. Woensdag 19 jan uur geen viering Zaterdag 22 jan uur woord en communieviering met EMS koor Voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 23 jan uur eucharistieviering met samenzang Voorganger pastoor J. v. Bie Misintenties Zaterdag 22 januari uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v Boheemen, Jan v Rijn, Kees Luk, Jannie Suijten - v. Leeuwen, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten, Jaap Vogelaar. Zondag 23 januari uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie en Rika v Santen - Verhagen, Jan v. Wissen, overleden familie v Wissen.v. Brecht, Ton en Carla v. d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d.bosch -v. Haaster, Ge Hoogervorst,Thea v Leeuwen - Kuipers, Jan Koevoet, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja.v. Santen - Koot, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom - Verhart, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.

3 - 3 - kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars Zaterdag 22 jan uur T. v. S geen Zondag 23 jan uur T. v. S R.O. Th. en Sj. v. Bemmelen Mededeling van uit het secretariaat Dopen De volgende doopviering 20 maart na de zondagsviering. De doopvoorbereiding voor deze viering is 23 februari om uur in de pastorie. Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie. 30 januari dansmiddag in het Dorpshuis U was het toch niet vergeten? En dan 13 februari: Valentijnsdansmiddag, m.m.v.: Around Sixty. Deze band bestaat uit 4 leden, drie daarvan komen uit de regio, maar 1 van de leden is onze eigen Stompwijkse Theo Hooijmans. Volgende week nog meer Groet, Trees van Velzen Verrassing Wij zijn het niet vergeten, Iedereen mag het weten donderdag om uur Zit Nick op zijn verjaardag achter het stuur. Nick gefeliciteerd, Koos, Mama, Cynthia en Niels, Fam. v.d. Bosch Fam. v.d. Bos Aanstaande zaterdag, Midwinterconcert Fanfare Juliana! Zaal open uur, aanvang concert uur

4

5 - 5 - Help via Burgernet Stompwijk veiliger te maken Sinds begin januari is Burgernet actief in Leidschendam- Voorburg. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet is in de plaats gekomen van SMS- Alert, dat sinds oktober 2009 actief is in de gemeente. SMS-Alert beperkte zich tot alleen sms-berichten. Burgernet maakt gebruik van tekst- en gesproken berichten, via vaste en mobiele telefoon, sms en . Netwerk Hierbij wordt een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente benut, die zich hebben aangemeld bij Burgernet. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, start de centralist van de meldkamer van de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Wijkgericht Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Die berichten worden wijkgericht verzonden. Zo kan een deelnemer direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Deelnemers krijgen naderhand een melding over het resultaat van de Burgernetactie. Overval Na de overval op de supermarkt vorige week, heeft de politie ook een Burgernetbericht uitgestuurd met het verzoek uit te kijken naar daders en vluchtauto. Meedoen! Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van Stompwijk? Meld u dan aan via Dan helpt u mee uw Stompwijk en onze gemeente veilger te maken. Helaas hebben wij uit veiligheidsoverwegingen besloten, de Coop supermarkt op vrijdagavond in de wintertijd te sluiten. Zodra de zomertijd aanbreekt zullen we u weer van dienst zijn op vrijdagavond. We rekenen op uw begrip, bij voorbaat dank, Jos

6 -6- Stompwijkse Team Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk Donderdagavond 13 januari moest een gedenkwaardig moment worden voor ondernemend Stompwijk. Zo stond het in de uitnodiging en dat werd het ook. De bijeenkomst ter introductie van het Stompwijkse team van MKB Leidschendam-Voorburg trok overweldigend veel belangstelling. Bijna 80 ondernemers ontmoetten elkaar in Party Herberg Het Blesse Paard, allereerst voor een nieuwjaarswens, maar ook voor de start van een intensieve belangenbehartiging om de toekomst van de Stompwijkse ondernemers meer perspectief te geven. Dat werd in ieder geval duidelijk uit de inhoudelijke bijdragen van zowel MKB LV-voorzitter Michel Zaadhof en MKB LV-bestuurslid Wim Schoevers als die van de leden van het Stompwijkse MKB LVteam Jeroen Granneman, Jacqueline van der Krogt, Desirée Luiten, Lennert Luiten en Ursula van der Voort. De insteek van de avond was niet mis: 'Pompen of verzuipen'. "Geen overdreven taal", meent Schoevers. "Ondernemers staan voortdurend voor keuzes. Moeilijke afwegingen en toekomstbepalende beslissingen over hun bedrijf uitbreiden, productie aanpassen, nieuwe producten, samenwerken, etc. Dan is de als maar voortdurende onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van Stompwijk en het landelijk gebied gewoonweg onacceptabel. De Gebiedsvisie geeft nu wel de richting aan, maar woorden moeten wel binnen aanvaardbare termijnen in daden worden omgezet." Schoevers heeft als MKB LV-vertegenwoordiger het hele proces van de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Stompwijk van binnenuit meegemaakt. "Dat is in 2007 begonnen. Eind 2008 zijn de eerste deelplannen opgestart. Komt er een economische crisis langs. En verkiezingen met een nieuw stadsbestuur. Wat brengt 2011? Het is de hoogste tijd om bovenop de plannen te blijven zitten, de vaart er in te houden en zaken als bestemmingsplannen en bereikbaarheid bovenaan de agenda te houden. Dat zijn essentiële randvoorwaarden voor de keus: investeren of vertrekken. Voor pompen of verzuipen. Vertraging kan desastreus worden. Dan is een keuze voor Stompwijk als vitale kern of een museumdorp niet meer aan de orde. Het zou prettig zijn de gemeente daarbij als partner en supporter aan te treffen. Immers, een hoofdtaak van de gemeente is zodanige voorwaarden te stellen en voorzieningen te treffen dat ondernemers hun bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. En weer perspectief krijgen." Vanuit een belangrijk eigen èn totaal belang is het noodzakelijk om als ondernemers samen aan de slag te gaan. Daar gaat het Stompwijkse team van MKB LV zich nu op richten. Lennert Luiten: "Naast af en toe gezellig bijpraten en borrelen vooral krachtig doelen nastreven en

7 -7- resultaten boeken. Dit alles met het doel de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk (kern en landelijk gebied) te verbeteren door in samenwerking met de gemeente de voorwaarden te scheppen waaronder men in meerdere opzichten winstgevend kan opereren. Stompwijk het Groene Hart van de gemeente moet een vitale kern van Leidschendam-Voorburg blijven. Dit willen we bereiken door gezamenlijk en consequent optreden als belangenbehartiger richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van onze leden in de verschillende sectoren. Dit aan de hand van een helder beleidsplan en een concreet actieprogramma." Bovenaan het actieprogramma staat de integrale uitvoering van de Gebiedsvisie Stompwijk. Ursula van der Voort: "Die visie is tot stand gekomen op basis van overleg van heel veel verschillende partijen met vaak uiteenlopende belangen. Het was een proces van geven en nemen. Als ondernemers moeten we dus over dat allesomvattende pakket waken: afspraak is afspraak. In deze breed door de politiek ondersteunde totaalvisie zijn plannen opgenomen die het ondernemersklimaat in het buitengebied zullen versterken, zoals de ontsluitingsweg, de tuinbouwcluster, recreatieve knooppunten, het Kulturhus en verbetering van de bedrijventerreinen Huyssitterweg en Klaverblad. Ook zijn er onderdelen die nadelig kunnen zijn voor het ondernemersklimaat, zoals eenrichtingsverkeer in de kern van Stompwijk, uitplaatsing ondernemers aan de Stompwijkseweg en het tracé van de ontsluitingsweg. Alleen als totaal is het voor ons acceptabel, in balans. Schakels uit het geheel halen schaadt het ondernemersbelang, maar ook het algemeen belang." Naar aanleiding van de informatie uit de startbijeenkomst, waaronder een enquête die de meeste deelnemers hebben ingevuld, zal MKB LV Stompwijk de komende maand zijn actieplan ontvouwen. "Voorop staat in ieder geval", zegt Jacqueline van der Krogt, "dat we snel met de verantwoordelijke wethouders en de Adviesraad om de tafel willen gaan zitten om de problematiek van ondernemen in dit deel van onze gemeente in de breedte te bespreken en samen met ons korte-termijnoplossingen te bedenken. Dit om 2011 voor ondernemers meer perspectief te geven dan op dit moment aanwezig lijkt." (Foto: Veel betrokken en enthousiaste ondernemers bij elkaar in Stompwijk, blij met het initiatief van het Stompwijkse MKB LV-team om intensiever hun belangen te gaan behartigen.) Het enthousiaste publiek sloot de avond af met een toast op het nieuwe Stompwijkse MKB LV-team. Het antwoord op 'pompen of verzuipen' kreeg gestalte door de aanwas van 30 nieuwe MKB LV Stompwijk-leden (nu 45 in totaal), die het motto 'Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk' daadwerkelijk kracht gaan bijzetten. Wim Schoevers

8 -8- Woensdag 19 januari film in het Dorpshuis In het Dorpshuis van Stompwijk kunt u op woensdagmiddag 19 januari vanaf uur genieten van de film Elsa y Fred. Gratis voorstelling, met inleiding door Woej. Deze Spaans/Argentijnse film gaat over de ondeugende, levenslustige en prettig gestoorde oudere dame Elsa, die haar grote droom graag nog wil verwezenlijken, namelijk het naspelen van de beroemde filmscene van Anita Ekberg en Marcello Mastrioanni uit La Dolce Vita. Haar nieuwe overbuurman, de 77-jarige hypochonder Fred heeft onlangs zijn vrouw verloren en daarmee ook de zin van het leven. Als Elsa het leven van Fred binnenstormt, leiden alle wegen naar Rome, maar niet helemaal als voorzien. Na de film kunt u nog even gezellig napraten onder het genot van een consumptie. Aanstaande vrijdag 21 januari speelt feestband k-beng!! in podiumcafé van De Boerderij te Zoetermeer. Aanvang en toegang is gratis.

9 -9- College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 11 januari onder andere het volgende besluit genomen. OV-chipkaart niet duurder dan strippenkaart De OV-chipkaart vervangt vanaf 3 februari de strippenkaart in de regio Haaglanden. De strippenkaart is vanaf die datum niet meer te gebruiken. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor toestemming gegeven. Als voorwaarde geldt, dat het vervoer met de OV-chipkaart niet duurder mag zijn dan reizen met de strippenkaart. Onderzoek wijst uit, dat reizen tegen de oorspronkelijke kilometertarieven flink duurder zou zijn. Om te voldoen aan de voorwaarde van de minister heeft het dagelijks bestuur van Stadsgewest Haaglanden de kilometertarieven verlaagd. Deze lagere tarieven gelden sinds 12 december. Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in december 2010 besloten de strippenkaart in Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland uit te zetten. Reizigers hebben nog tot 3 februari de tijd hun strippenkaarten op te maken. Openbare vergadering Adviesraad op donderdag 10 februari De eerder geplande openbare vergadering van de Adviesraad op 20 januari a.s. moeten we helaas uitstellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de planning van de gemaakte afspraken rondom de 1e fase van de verbindingsweg is uitgelopen. Zoals eerder afgesproken met de gemeentelijke projectleider zouden alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden schriftelijk worden beantwoord. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland, maar zal binnenkort worden afgerond. Bovendien is eerder afgesproken om voorafgaand aan de volgende openbare vergadering nog een bijeenkomst te organiseren van het programmateam waar o.a. de definitieve ligging van de 1e fase van de verbindingsweg zal worden gepresenteerd en toegelicht. Betrokkenen zullen hiervoor binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd. Gezien het voorgaande hebben wij als Adviesraad besloten de openbare vergadering uit te stellen naar donderdag 10 februari. Naast de bespreking van de 1e fase van de verbindingsweg zullen we ook aandacht besteden aan het kulturhus, de dorpsvisie, het recreatieve knooppunt, verspreid liggend glas, etc. Kortom, de moeite waard om alvast in de agenda te zetten. Namens de adviesraad, Koos van Wissen

10 Muizenissen Het vervelende van goede voornemens is dat ze vaak niet nagekomen worden. Meestal vanwege geen zin of gewoon vergeten of door omstandigheden waar je niks aan doen kan. Ik kon er dus niks aan doen.zo zou ik dus weer gaan hardlopen maar ik kwam niet verder dan alleen de gedachte want na een bezoek aan de dokter bleek ik een longontsteking te hebben. Dat was een flinke streep door de rekening! Voor het eerst in mijn leven voelde ik me op mijn plaats teruggezet. Werd mijn grote bek effe flink de mond gesnoerd. Nét 47 jaar en dan dit soort klachten. Ben ook steeds moe, kan een gat in de dag slapen en dan rustig enkele uren erna opnieuw een tochtje naar droomland maken. De laatste keer dat ik bijna de hele dag sliep was toen ik nog de functie baby had. Het verschil met toen? Ben nu wél zindelijk.. Nee, ik heb niet direct een lidmaatschap van MAX aangevraagd, zo erg is het nou ook weer niet, maar toch.zo n terechtwijzing door je lichaam zet je wel aan het denken. Terechtwijzingen horen je ook aan het denken te zetten. Zo las ik in de krant dat de Horeca door de consument terecht gewezen is: het is te duur. Tja, na de invoering van de euro is het natuurlijk misgegaan. Dat weten we allemaal. We zuipen niet meer op de terrasjes, nee, we nippen. Massaal ontbijten we bij de Ikea (voor het vooroorlogse bedrag van één euro),staan er rustig een half uurtje voor in de rij of we doen ons tegoed aan Zweedse ballen, patat en roomsaus voor iets meer dan een knaak! Voor het gebak rijden we door naar de Hema alwaar je vanaf vijfenzeventig cent al aan een tompouce kan zitten. Natuurlijk is dat niet de tompouce die de Warme Bakker verkoopt, maar ach, waar het terecht komt is het toch donker! In Amsterdam zijn tien Ajaxsupporters terechtgewezen. Deze harde kern moet zich voortaan melden tijdens wedstrijden op het politiebureau. Ik vraag mij af hoe dat gaat..slaan ze daar dan alles kort en klein, provoceren ze het personeel of gaan ze heel lief met zijn allen naar de wedstrijd kijken? Hooligans heb ik nooit begrepen maar na ruim acht jaar op de (amateur)velden te hebben gestaan weet ik wel dat hooliganisme vanuit het niets kan ontstaan, van het een op het andere moment, van een vonkje tot euh..een Moerdijkbrand Sinds een paar dagen voel ik me weer de oude, vergeet ik met de dag hoe verschrikkelijk zielig ik eigenlijk wel niet was. Zielig, omdat het een hele klus is om de dag door te komen als je ziek bent. Want na een uurtje internetten zette ik de TV maar weer aan. Na een uur had ik drie journaals gezien, pikte tussendoor nog even Nederland in beweging mee, checkte mijn geheugen bij MAX geheugentrainer, nam een bakkie thee bij Koffie MAX, lunchte met de herhaling van Lingo en bracht de middag door met National Geographic Wild. Dat laatste gaat over dieren, zowel boven- als onder water en daar moet je op geabonneerd zijn. En dat ben ik! Ooit aangeschaft zodat mijn kinderen er naar gingen kijken. Dat deden ze niet, Nicklelodeon met haar adhd gekrijs was leuker. Maar sinds ik kijk, kijkt er zo nu en dan een van die gasten met mij mee en zowaar lijk ik een greintje van interesse te zien op de gezichten.

11 Komt dat door de prachtige, schitterende beelden die mijn supersonische TV voortbrengt of heeft het meer te maken met het feit dat het in de dierenwereld er best wel heftig toegaat? Want wat zien we over het algemeen? Juist, parende slangen, struise struisvogels, vretende leeuwen, hitsige apen of mannen in kaki outfit die zeggen dat ze aan het overleven zijn in hun eentje (met geluidsman en met cameraman!) of dat ze op zoek zijn naar een of ander giftig of super gevaarlijk beest. Die ze dan ook weer in de handen nemen natuurlijk anders is het niet smeuïg genoeg Tot ze terecht gewezen worden door de natuur zelf, R.I.P. Steve Irwin. Arjen Veldhuizen Woej organiseert Cultuur voor 55+ Er zijn ouderen met culturele interesses, die toch al lang niet meer naar een mooie voorstelling zijn geweest. Of een museum hebben bezocht. Het is soms moeilijk, wanneer je wat ouder bent, om iemand te vinden die dezelfde culturele interesses deelt. Zeker voor wie wat slechter ter been is geworden. Of voor wie zich onveilig voelt in het donker. Voor deze ouderen hebben de gemeente en Woej een oplossing bedacht. Zij organiseren een afwisselend cultureel programma: het Cultuurmenu 55+. Aan het Cultuurmenu 55+ zitten drie bijzondere aspecten. Ten eerste gaat men telkens met dezelfde groep op stap (maximaal 16 personen), zodat men elkaar goed leert kennen. Ten tweede dient het gemak de mens: Woej haalt de ouderen op met de bus en brengt hen ook weer thuis. (Ook in Stompwijk.) Tenslotte bieden de culturele instellingen die meedoen aan het Cultuurmenu 55+ steeds iets extra's aan, zoals een hapje/drankje, inleiding of workshop. Woej en de gemeente organiseren het Cultuurmenu 55+ voor de 2 e keer. Het programma van oktober/november vorig jaar is goed bezocht, de bussen zaten vol. Het 2 e menu, dat plaatsvindt in februari en maart, varieert van Stompwijkse kaasjes maken en een Australische balletvoorstelling tot een optreden van Annejet van der Zijl en een schilderworkshop met high tea. Een uitgebreide beschrijving van het programma is te vinden in de folder die op diverse openbare plekken ligt, zoals de gemeentelijke servicecentra, de wijkcentra (o.a. van Woej), de bibliotheken etc. Of kijk op de websites of Wees er snel bij, want u kunt zich opgeven tot uiterlijk 10 februari. Kosten: 69,50 all-in voor vier activiteiten ( 45,- voor Ooievaarspashouders). Eerst meer informatie? Bel de Seniorenbellijn van Woej, op werkdagen tussen 9 en 11 uur.

12 12- IJSCLUB NUT EN VERMAAK Goede tijden onmogelijk door belabberde condities Uithof De wedstrijdrijders op de Uithof beleven de laatste weken zware tijden. De combinatie van wind, hoge temperaturen en onvoldoende koelcapaciteit zorgen er voor dat fatsoenlijke tijden amper mogelijk zijn. Het ijs is zacht en hobbelig en door de harde wind zijn er alleen op de korte afstanden nog aanvaardbare tijden mogelijk. Op de langere afstanden werken de genoemde factoren teveel in het nadeel. Lisanne Zweers kan hier over meepraten. Op zaterdagavond (met veel wind en zacht ijs) kwam zij in actie op 500 en 1500 meter. Op beide afstanden bleef ze helaas ver verwijderd van haar beste met en In het ochtendprogramma waren de omstandigheden al niet veel beter. Op de 100 meter had iedereen de wind in de rug, wat wel tot persoonlijke records leidde. Op de 300 en 500 meter speelde de wind, zeker bij finish in de buitenbaan een te grote rol. Joyce Vurens reed een dikke pr op de 100 meter in Op 300 meter (34.12) en 500 meter (53.11) kwam ze hier niet aan toe. Koen de Groot, verre van fit, verbeterde zich wel op de 100 meter tot Op de andere afstanden (36.86 en 59.77) bleken de omstandigheden te zwaar. 100m 300m 500m 1500m Joyce Vurens pr Koen de Groot pr Lisanne Zweers Thom en Eline in actie bij Holland Cup In Hoorn stond afgelopen weekend editie 3 van de Holland Cup op het programma. Voor zowel Thom van Beek als Eline Bennis waren dit hun eerste wedstrijden na hun zo succesvolle NK. Beide begonnen met de 1500 meter. Dat ook in Hoorn (semi-overdekte baan) de omstandigheden zwaar waren bleek uit de tijden. Deze lagen gemiddeld 6-7 seconden boven de tijden van het NK. Thom werd 13 e in , terwijl Eline 12 e werd in Op de 2 e dag kwam Eline op de 3000 meter tot , terwijl Thom scoorde op de 5000 meter. Hiermee werd hij 7 e. Thom actief bij Skate Off; geen WB ticket Bij de skate-offs die vandaag (maandag) in Thialf werden verreden voor het verdelen van de laatste tickets voor WK en Worldcup was Thom ook actief. Als winnaar van de laatste Holland Cup had hij deze startplek verdiend. Binnen 24 uur na zijn optreden in Hoorn reed hij dus een 2 e 5000 meter.

13 -13- Na de 6.57 in Hoorn liet hij nu noteren, goed voor de 10 e plek. Jan Blokhuijsen (6.24) en Jorrit Bergsma (6.27) gingen met de WB tickets aan de haal. Holland Cup Hoorn 1500m 3000m 5000m Eline Bennis (12 e ) (15 e ) Thom van Beek (13 e ) (7 e ) Skate Off Thialf Thom van Beek (10 e ) Tom de Haas Dankbaar, blij en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van onze kleinzoon Ko Freddy Cees. Hij is in het Bronovo Ziekenhuis in Den-Haag geboren op zaterdag om uur. Hij weegt gram en is 51 cm lang! Alex en Marleen GEFELICITEERD! goed gedaan! De trotse grootouders, Cees en Tiny Bergen & Fred en Lucie van der Poel Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Museum Plus Bus Maandag 24 januari vertrekken 45 KBO leden met de BankGiro- Loterij bus naar de Hermitage en het van Gogh Museum in Amsterdam. De bus staat om 9.00 uur bij sporthal Meerhorst op het parkeerterrein. Om 9.30 uur vertrekken wij naar Amsterdam, wij zijn weer terug om ongeveer uur bij de sporthal. Het dagprogramma wordt in de bus bekend gemaakt. Er kunnen 3 rollators mee, voor mensen die minder mobiel zijn. Het bestuur wenst u een fijne en leerzame dag toe. Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat JX Stompwijk Tel

14 Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJES Kipfilet naturel of gemarineerd 4 stuks 5,95 Runderstooflapjes 4 stuks 5,95 Dorpsstraat 24 Tel EN Zoeterwoude

15 -15- GroenLinks wenst elkaar een goed Nieuwjaar met lekkere hapjes én een bespreking van de kerntakendiscussie. GroenLinks is een partij die het gezellige en zakelijke vaak goed weet te combineren. Dat werkt tijdbesparend en maakt de bijeenkomsten de moeite waard! Bij de nieuwjaarsbijeenkomst nam de fractievoorzitter, Marian Cornelissens de kerntakendiscussie van de gemeente bij "de hoorns". Waar kan wél en waar kan niet op bezuinigd worden? Gaat het wel zo slecht met de financiën van de gemeente? Geven wij niet teveel voordelen aan de rijke inwoners? Zouden we niet eens aan parkeerbelasting moeten denken om de rijkere inwoners een grotere bijdrage te vragen i.p.v. de mensen die het al minder hebben nog meer te moeten laten inleveren? Het zwembad, de bibliotheek, de kinderboerderijen zijn o zo belangrijk voor de mensen met een smalle beurs. Het autoverkeer legt een belangrijke claim op de leefbaarheid in de stad, ruimteclaim, luchtvervuiling, onveiligheid voor kinderen. De verborgen kosten voor de gemeenschap zijn enorm. GroenLinks zal zich in de komende periode sterk maken voor die leefbaarheid dicht bij de inwoners; goede sociale voorzieningen en een goed cultureel aanbod en voor de kinderen voldoende sportmogelijkheden. Daarmee wenst GroenLinks ook u een goed Nieuwjaar toe! Heeft u ook en mening over de kerntakendiscussie van de gemeente? Mail ons: Dàt is wijs! in Ons Huis St. Wouw organiseert de kindervoorstelling Dàt is wijs van Muziektheater Wijs op zondag 23 januari De voorstelling begint om uur in Ons Huis, Kosterspad 3 in Zoeterwoude. De entree is 3,-. Muziektheater Wijs! speelt een voorstelling die uit losse liedjes bestaat, maar die toch één geheel vormt. De voorstelling is een vrolijke, muzikale reis langs alledaagse thema's als blozen, dromen, misselijk zijn en "nee" zeggen. Luister - en meedoeliedjes wisselen elkaar af. Wijs bespeelt verschillende instrumenten: accordeon, concertina, saxofoon, mandoline, gitaar en contrabas. Voor nadere informatie kunt u bellen met Trudy van Nieuwkoop, tel: (reserveren niet nodig).

16 CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons terecht! Dr.v.Noortstraat HC Stompwijk Tel Onderhoudsbedrijf * Keukenmontage * Montage van Velux dakramen * Inbraakbeveiliging * Onderhoudswerk * Badkamer renovatie * Stuc werkzaamheden * Glasvliesweefselbehang en witten Rietkade TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: Mob: Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!

17 -17-!!!!!!!! AANSTAANDE ZATERDAG DANCE NIGHT!!!!!!! Aanstaande zaterdag is het weer zover dat het jaarlijks terugkerende `Dance Night` plaatsvindt in het altijd gezellige Blesse Paard. Dit altijd gezellige feest is natuurlijk weer aanleiding tot een zeer gezellige avond. Tussen alle VV/ZZ avonden door is er natuurlijk weer plaats voor een avondje `Dance Night`. Op deze avond worden er allerlei soorten muziek gedraaid van 1980 tot heden. DJ Kevin is de man die deze avond alle plaatjes aan elkaar draait. En er komt zelfs een dansgroep genaamd Showgroup Inner Fire, dit is een jonge en frisse showgroep die zich bezig houdt met danschoreografieën op diverse muziek. Invloeden uit de streetdance, showdance, chairdance, Salsa, disco en clipdance zijn verwerkt in de optredens. Zaterdag treedt Inner Fire op met een dans geïnspireerd door popmuziek: Feminine, ondeugend en flitsend. Verder zullen danseressen de avond vullen met spetterende dansentertainment. Dus komt allen 22 januari naar het Blesse Paard!!!!!! En natuurlijk komt ook de carnavalsweek er weer aan dit vindt natuurlijk zoals jullie allemaal wel weten plaats vanaf woensdag 2 maart en duurt tot dinsdag 8 maart. Met op zaterdag 5 maart natuurlijk een van de hoogtepunten met de optocht, straatcarnaval en gekostumeerd bal. Er zijn zelfs al een aantal inschrijvingen voor de optocht en hier en daar zijn er zelfs al groepen begonnen met het in elkaar knutselen van deze rijtuigen. Hier nog wat data : 22 januari: Dance Night (Blesse Paard) Kaartverkoop aan de deur VOL=VOL, 12 februari: Carnaval met motto: De Gaanders gaan naar Rio!!! 5 maart: Optocht. Straatcarnaval en gekostumeerd bal. Voor meer info en data P.R. De Gaanders Van plan om uw woning te verkopen?? Gezin zoekt landelijk gelegen woning in de omgeving van Zoeterwoude/ Stompwijk met zonnige tuin. Wensen: woonoppervlakte minimaal 140 m2, minimaal 4 slaapkamers of de mogelijkheid daartoe. Aanvaarding vóór 1 december Inlichtingen:

18

19 Vrouw Actief -19- Vrouw Actief heeft op dinsdag 11 januari jl. Mieke Storm, coördinator bij de VPTZ in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar, de gelegenheid gegeven in het Dorpshuis te vertellen over wat de vrijwilligers van deze stichting doen. VPTZ is de afkorting van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Zij staan mensen bij in hun laatste levensfase. Dat doen ze in een hospice of wat minder bekend is bij de mensen thuis. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Vaak zijn er geen medische redenen om een terminale patiënt tot aan het eind in een ziekenhuis te verzorgen. Thuis kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. In deze vertrouwde omgeving wordt de patiënt veelal dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden, de zogeheten mantelzorgers. Om de familie te helpen de stervende thuis te verzorgen en op eigen manier de tijd die nog rest met elkaar te beleven, geven de vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven, maar ook aan hun naasten. Zij doen dat naast de professionele hulp van bijvoorbeeld de thuiszog. Het is moeilijk om onder ogen te zien, dat de zorg soms te zwaar wordt. Vaak heeft de zieke veel lichamelijke verzorging en emotionele ondersteuning nodig. Daarom hebben de vrijwilligers ook veel aandacht voor de mantelzorgers. Ze bieden een luisterend oor en nemen bijvoorbeeld taken over, zodat deze mantelzorgers even tot rust kunnen komen, of iets buitenshuis kunnen gaan doen. Op die manier kunnen de zieke en hun naasten samen nog het best mogelijke halen uit de laatste maanden of weken. De vrijwilligers van de VPTZ krijgen een opleiding voor dit werk en zij worden ondersteund door een coördinator. Op is een mooie film over het werk van de vrijwilligers is te zien. Ook voor degenen, die deze avond niet in het Dorpshuis waren, geeft deze korte film een goed beeld van wat de vrijwilligers kunnen doen. Gerda Bolhaar Uitslag kaartavond Blesruiters. De uitslag van de kaartavond van de Blesruiters was: 1 Sjaak Disseldorp 5646 punten 2 Cock 5327 punten 3 Kees de Jong 5258 punten 4 Rob 5242 punten 5 Ton 5242 punten 6 W. v.d.helm 5234 punten 7 Bertus Ruigersberg 5225 punten 8 Lenie v Ruijven 5186 punten Poedelprijs ging dit keer naar Ria Luiten met 4852 punten. Ton

20 Stompwijk Afdeling voetbal Senioren Woensdag 19 januari Team Waar Tegen Vertrek aanv Wednr Zat 1 Uit Zoetermeer Beker Donderdag 20 januari Zon 6 Uit Warmunda Beker Zaterdag 22 januari Zat 1 Uit Koudekerk Zat 2 Thuis Forum Sport A. Geurtsen Zondag 23 januari Zon 1 Uit Van Nispen Zon 2 Uit Bernardus Zon 3 Uit ROAC Zon 4 Thuis Roodenburg Zon 5 Thuis Bernardus K. Janson Zon 6 Thuis ESTO A. Geurtsen Zon 7 Uit DONK Zon 8 Uit VEP Namens het bestuur aanwezig: Wim Luiten De bardienst ( uur) wordt deze week verzorgd door: Zaal heren 4 Junioren Zaterdag 22 januari A1 Uit Alphense Boys A B1 Uit DWO B C1 Uit Kickers 69 C D1 Thuis Bernardus D D2 Uit Be Fair D D3 Thuis DSO D13M E1 Uit Groeneweg E E2 Uit Alphense Boys E E3 Thuis DWO E E4 Uit Wippolder E F1 Thuis Alphense Boys F F2 Thuis DOSR F F3 Uit Alphense Boys F F4 Thuis ARC F MB 1 Uit s-gravenzande MB Namens het jeugdbestuur aanwezig: Hans Disseldorp

Op-hoop-van-zegen-ketting

Op-hoop-van-zegen-ketting Op-hoop-van-zegen-ketting Weekblad de Dorpsketting Datum: 31 jan. 2011 Nummer: 2067 Oplage: 1075 Redactie en druk: Jacintha, Trees, Yvon, Leo en Petra Nieten en vouwen: Loes, Ria en Marja Redactieadres:

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 WWW.UITGEESTERcOURAnT.nL 10 oktober 2012 13

Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 WWW.UITGEESTERcOURAnT.nL 10 oktober 2012 13 WEEKBLAD VOOR UITGEEST Lezing over MI9 Regio - Op zondag 14 oktober is er in het luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis, gelegen aan de Genieweg 1, op de grens van Heemskerk en Zaanstad, een lezing over het MI9.

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

LUIS. Het langst durende spreekuur van drie artsen. Heeft u het SVM sportplaatjesboek al vol? Herhaalde oproep Dorpsrevue 2012

LUIS. Het langst durende spreekuur van drie artsen. Heeft u het SVM sportplaatjesboek al vol? Herhaalde oproep Dorpsrevue 2012 D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Het langst durende spreekuur van drie artsen Vrijdag 21 januari werd een bijzondere dag voor onze drie huisartsen, die samen na bijna 100 jaar afscheid namen

Nadere informatie

LEDEN VAN HET BESTUUR

LEDEN VAN HET BESTUUR LEDEN VAN HET BESTUUR VACANT voorzitter Ton Overkamp secretaris 0481-376040 Johan Floors penningmeester 0481-372336 Dickie Heij zwemmen/scholenproject 0481-372617 Jeanne Verdijk nieuwsblad/collecte/website

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen

Les één: je moet tijdens de kermis eigenlijk niks zeggen 27E JAARGANG NR. 8 7 JULI 2014 D É K R A N T V O O R U L F T E N O M S T R E K E N 3 5 7 9 Het is voor de leden van de schutterijen niet altijd een pretje, maar het is wel vaste prik bij zowel de Eendracht,

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Cultuur P11 Classic Concert

Cultuur P11 Classic Concert Zandvoortse Courant Actueel P3 Jury Zandvoorter v/h jaar 2006 Actueel P9 Evaluatie Strandbus Cultuur P11 Classic Concert Sport P23 Voetbal 2e jaargang nummer 42 19 oktober 2006 Het wekelijkse nieuwsblad

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer

Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Zie pagina 2 overdekt winkelhart castricum 24 september 2008 Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden Tel. 0255-520456 Fax 0255-518875 12 Buurt pikt overlast door jongeren niet langer meer Castricum - Ze zijn de

Nadere informatie