M.K.B. KETTING. Telefoon: Op maandagochtend en -avond: /rest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M.K.B. KETTING. Telefoon: Op maandagochtend en -avond: 071-5801604/rest 071-5803061"

Transcriptie

1 M.K.B. KETTING Weekblad de Dorpsketting Datum: 17 jan Nummer: 2065 Oplage: 1075 Redactie en druk: Jacintha, Marga, Trees, Yvon, Leo en Petra Nieten en vouwen: Loes, Ria en Marja Redactieadres: Dr. v. Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk Kopy inleveren: maandag vóór 10.00, uiterlijk maandag tot Web-site Telefoon: Op maandagochtend en -avond: /rest Bezorging: Door vrijwilligers Gratis publicaties: Gevonden, verloren, dankbetuigingen, ingezonden etc Tarieven zwart-wit: 5,00 1/8p 7,50 ¼p, 15,00 ½p, 22,50 ¾p, 30,- 1/1p Tarieven kleur: 10,00 ¼p, 20,00 ½p, 30,00 ¾p, 40,- 1/1p Eenmalige adv.: Tekst+geld uitsluitend à contant in envelop in brievenbus Dr.v.N 88 Politie: Leidschendam-Voorburg: In deze Dorpsketting: Kerk 2 Rouwkaart 4 Burgernet 5 MKB 6 Adviesraad 9 Muizenissen 10 Woej 10 IJsclub 12 KBO 13 Groen links 15 Gaanders 17 Vrouw actief 19 Sport 21 Midwinterconcert 27 Marathonschaatsen 31 huiveren in de hel 33 computercursussen 33 Terminale thuiszorg 35 Politie 37 Beatz 39 Binnenkort in de bioscoop Snel kijken op TV west, want voor je weet is de uitzending ververst. Het programma heet T is wat en komt na het nieuws. Hierin de promotie van de nieuwe film van Tim Oliehoek, Pizzamaffia, die volgende maand in première gaat. KIJKEN DUS!! SPREUK VAN DE WEEK Een goed dirigent heeft de partituur in zijn hoofd, een slechte zijn hoofd in de partituur. - Bülow, Hans von (1830/1894) Duits componist

2 - 2 - Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek. Centraal meldingsnummer Telefonische bereikbaarheid: Pastorie Dr. van Noortstraat HA Stompwijk tel Pastoor: J. v.d. Bie tel adres: Spreekuur elke 2e woensdag van de maand tot uur Pastor: M. Hoogervorst tel , B.g.g. tel Ziekenbezoek opgeven via secretariaat Openingstijden parochiesecretariaat Maandag, woensdag en vrijdag van uur Bijdrage voor misintenties Rabobank rek. nr Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo Verzorging begrafenissen en crematies De heer C.G J. Onderwater, tel. Vieringen in het Dorphuis RK H. Laurentius Parochie. Woensdag 19 jan uur geen viering Zaterdag 22 jan uur woord en communieviering met EMS koor Voorganger Mw. Marianne Turk Zondag 23 jan uur eucharistieviering met samenzang Voorganger pastoor J. v. Bie Misintenties Zaterdag 22 januari uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v Boheemen, Jan v Rijn, Kees Luk, Jannie Suijten - v. Leeuwen, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten, Jaap Vogelaar. Zondag 23 januari uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Arie en Rika v Santen - Verhagen, Jan v. Wissen, overleden familie v Wissen.v. Brecht, Ton en Carla v. d. Bosch, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d.bosch -v. Haaster, Ge Hoogervorst,Thea v Leeuwen - Kuipers, Jan Koevoet, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja.v. Santen - Koot, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom - Verhart, Sjaak en Anja van Santen-Koot, Leen en Josien Olsthoorn - Lourens, Jan Kerkvliet, Douwe de Winter, Truus Hilgersom- Verhart, Annie van der Burg -v. Veen, Will v.d. Brink -Luiten.

3 - 3 - kerkhulpen Kosters Lectoren Misdienaars Zaterdag 22 jan uur T. v. S geen Zondag 23 jan uur T. v. S R.O. Th. en Sj. v. Bemmelen Mededeling van uit het secretariaat Dopen De volgende doopviering 20 maart na de zondagsviering. De doopvoorbereiding voor deze viering is 23 februari om uur in de pastorie. Heeft u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen, bel het secretariaat van de Parochie. 30 januari dansmiddag in het Dorpshuis U was het toch niet vergeten? En dan 13 februari: Valentijnsdansmiddag, m.m.v.: Around Sixty. Deze band bestaat uit 4 leden, drie daarvan komen uit de regio, maar 1 van de leden is onze eigen Stompwijkse Theo Hooijmans. Volgende week nog meer Groet, Trees van Velzen Verrassing Wij zijn het niet vergeten, Iedereen mag het weten donderdag om uur Zit Nick op zijn verjaardag achter het stuur. Nick gefeliciteerd, Koos, Mama, Cynthia en Niels, Fam. v.d. Bosch Fam. v.d. Bos Aanstaande zaterdag, Midwinterconcert Fanfare Juliana! Zaal open uur, aanvang concert uur

4

5 - 5 - Help via Burgernet Stompwijk veiliger te maken Sinds begin januari is Burgernet actief in Leidschendam- Voorburg. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet is in de plaats gekomen van SMS- Alert, dat sinds oktober 2009 actief is in de gemeente. SMS-Alert beperkte zich tot alleen sms-berichten. Burgernet maakt gebruik van tekst- en gesproken berichten, via vaste en mobiele telefoon, sms en . Netwerk Hierbij wordt een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente benut, die zich hebben aangemeld bij Burgernet. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, start de centralist van de meldkamer van de politie een Burgernetactie. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Wijkgericht Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS of met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Die berichten worden wijkgericht verzonden. Zo kan een deelnemer direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Deelnemers krijgen naderhand een melding over het resultaat van de Burgernetactie. Overval Na de overval op de supermarkt vorige week, heeft de politie ook een Burgernetbericht uitgestuurd met het verzoek uit te kijken naar daders en vluchtauto. Meedoen! Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van Stompwijk? Meld u dan aan via Dan helpt u mee uw Stompwijk en onze gemeente veilger te maken. Helaas hebben wij uit veiligheidsoverwegingen besloten, de Coop supermarkt op vrijdagavond in de wintertijd te sluiten. Zodra de zomertijd aanbreekt zullen we u weer van dienst zijn op vrijdagavond. We rekenen op uw begrip, bij voorbaat dank, Jos

6 -6- Stompwijkse Team Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk Donderdagavond 13 januari moest een gedenkwaardig moment worden voor ondernemend Stompwijk. Zo stond het in de uitnodiging en dat werd het ook. De bijeenkomst ter introductie van het Stompwijkse team van MKB Leidschendam-Voorburg trok overweldigend veel belangstelling. Bijna 80 ondernemers ontmoetten elkaar in Party Herberg Het Blesse Paard, allereerst voor een nieuwjaarswens, maar ook voor de start van een intensieve belangenbehartiging om de toekomst van de Stompwijkse ondernemers meer perspectief te geven. Dat werd in ieder geval duidelijk uit de inhoudelijke bijdragen van zowel MKB LV-voorzitter Michel Zaadhof en MKB LV-bestuurslid Wim Schoevers als die van de leden van het Stompwijkse MKB LVteam Jeroen Granneman, Jacqueline van der Krogt, Desirée Luiten, Lennert Luiten en Ursula van der Voort. De insteek van de avond was niet mis: 'Pompen of verzuipen'. "Geen overdreven taal", meent Schoevers. "Ondernemers staan voortdurend voor keuzes. Moeilijke afwegingen en toekomstbepalende beslissingen over hun bedrijf uitbreiden, productie aanpassen, nieuwe producten, samenwerken, etc. Dan is de als maar voortdurende onduidelijkheid ten aanzien van de toekomst van Stompwijk en het landelijk gebied gewoonweg onacceptabel. De Gebiedsvisie geeft nu wel de richting aan, maar woorden moeten wel binnen aanvaardbare termijnen in daden worden omgezet." Schoevers heeft als MKB LV-vertegenwoordiger het hele proces van de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Stompwijk van binnenuit meegemaakt. "Dat is in 2007 begonnen. Eind 2008 zijn de eerste deelplannen opgestart. Komt er een economische crisis langs. En verkiezingen met een nieuw stadsbestuur. Wat brengt 2011? Het is de hoogste tijd om bovenop de plannen te blijven zitten, de vaart er in te houden en zaken als bestemmingsplannen en bereikbaarheid bovenaan de agenda te houden. Dat zijn essentiële randvoorwaarden voor de keus: investeren of vertrekken. Voor pompen of verzuipen. Vertraging kan desastreus worden. Dan is een keuze voor Stompwijk als vitale kern of een museumdorp niet meer aan de orde. Het zou prettig zijn de gemeente daarbij als partner en supporter aan te treffen. Immers, een hoofdtaak van de gemeente is zodanige voorwaarden te stellen en voorzieningen te treffen dat ondernemers hun bedrijf zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. En weer perspectief krijgen." Vanuit een belangrijk eigen èn totaal belang is het noodzakelijk om als ondernemers samen aan de slag te gaan. Daar gaat het Stompwijkse team van MKB LV zich nu op richten. Lennert Luiten: "Naast af en toe gezellig bijpraten en borrelen vooral krachtig doelen nastreven en

7 -7- resultaten boeken. Dit alles met het doel de concurrentiepositie van ondernemers in Stompwijk (kern en landelijk gebied) te verbeteren door in samenwerking met de gemeente de voorwaarden te scheppen waaronder men in meerdere opzichten winstgevend kan opereren. Stompwijk het Groene Hart van de gemeente moet een vitale kern van Leidschendam-Voorburg blijven. Dit willen we bereiken door gezamenlijk en consequent optreden als belangenbehartiger richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van onze leden in de verschillende sectoren. Dit aan de hand van een helder beleidsplan en een concreet actieprogramma." Bovenaan het actieprogramma staat de integrale uitvoering van de Gebiedsvisie Stompwijk. Ursula van der Voort: "Die visie is tot stand gekomen op basis van overleg van heel veel verschillende partijen met vaak uiteenlopende belangen. Het was een proces van geven en nemen. Als ondernemers moeten we dus over dat allesomvattende pakket waken: afspraak is afspraak. In deze breed door de politiek ondersteunde totaalvisie zijn plannen opgenomen die het ondernemersklimaat in het buitengebied zullen versterken, zoals de ontsluitingsweg, de tuinbouwcluster, recreatieve knooppunten, het Kulturhus en verbetering van de bedrijventerreinen Huyssitterweg en Klaverblad. Ook zijn er onderdelen die nadelig kunnen zijn voor het ondernemersklimaat, zoals eenrichtingsverkeer in de kern van Stompwijk, uitplaatsing ondernemers aan de Stompwijkseweg en het tracé van de ontsluitingsweg. Alleen als totaal is het voor ons acceptabel, in balans. Schakels uit het geheel halen schaadt het ondernemersbelang, maar ook het algemeen belang." Naar aanleiding van de informatie uit de startbijeenkomst, waaronder een enquête die de meeste deelnemers hebben ingevuld, zal MKB LV Stompwijk de komende maand zijn actieplan ontvouwen. "Voorop staat in ieder geval", zegt Jacqueline van der Krogt, "dat we snel met de verantwoordelijke wethouders en de Adviesraad om de tafel willen gaan zitten om de problematiek van ondernemen in dit deel van onze gemeente in de breedte te bespreken en samen met ons korte-termijnoplossingen te bedenken. Dit om 2011 voor ondernemers meer perspectief te geven dan op dit moment aanwezig lijkt." (Foto: Veel betrokken en enthousiaste ondernemers bij elkaar in Stompwijk, blij met het initiatief van het Stompwijkse MKB LV-team om intensiever hun belangen te gaan behartigen.) Het enthousiaste publiek sloot de avond af met een toast op het nieuwe Stompwijkse MKB LV-team. Het antwoord op 'pompen of verzuipen' kreeg gestalte door de aanwas van 30 nieuwe MKB LV Stompwijk-leden (nu 45 in totaal), die het motto 'Samen aan de slag voor een levend(ig) Stompwijk' daadwerkelijk kracht gaan bijzetten. Wim Schoevers

8 -8- Woensdag 19 januari film in het Dorpshuis In het Dorpshuis van Stompwijk kunt u op woensdagmiddag 19 januari vanaf uur genieten van de film Elsa y Fred. Gratis voorstelling, met inleiding door Woej. Deze Spaans/Argentijnse film gaat over de ondeugende, levenslustige en prettig gestoorde oudere dame Elsa, die haar grote droom graag nog wil verwezenlijken, namelijk het naspelen van de beroemde filmscene van Anita Ekberg en Marcello Mastrioanni uit La Dolce Vita. Haar nieuwe overbuurman, de 77-jarige hypochonder Fred heeft onlangs zijn vrouw verloren en daarmee ook de zin van het leven. Als Elsa het leven van Fred binnenstormt, leiden alle wegen naar Rome, maar niet helemaal als voorzien. Na de film kunt u nog even gezellig napraten onder het genot van een consumptie. Aanstaande vrijdag 21 januari speelt feestband k-beng!! in podiumcafé van De Boerderij te Zoetermeer. Aanvang en toegang is gratis.

9 -9- College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 11 januari onder andere het volgende besluit genomen. OV-chipkaart niet duurder dan strippenkaart De OV-chipkaart vervangt vanaf 3 februari de strippenkaart in de regio Haaglanden. De strippenkaart is vanaf die datum niet meer te gebruiken. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor toestemming gegeven. Als voorwaarde geldt, dat het vervoer met de OV-chipkaart niet duurder mag zijn dan reizen met de strippenkaart. Onderzoek wijst uit, dat reizen tegen de oorspronkelijke kilometertarieven flink duurder zou zijn. Om te voldoen aan de voorwaarde van de minister heeft het dagelijks bestuur van Stadsgewest Haaglanden de kilometertarieven verlaagd. Deze lagere tarieven gelden sinds 12 december. Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg op schriftelijke vragen van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in december 2010 besloten de strippenkaart in Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland uit te zetten. Reizigers hebben nog tot 3 februari de tijd hun strippenkaarten op te maken. Openbare vergadering Adviesraad op donderdag 10 februari De eerder geplande openbare vergadering van de Adviesraad op 20 januari a.s. moeten we helaas uitstellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de planning van de gemaakte afspraken rondom de 1e fase van de verbindingsweg is uitgelopen. Zoals eerder afgesproken met de gemeentelijke projectleider zouden alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden schriftelijk worden beantwoord. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland, maar zal binnenkort worden afgerond. Bovendien is eerder afgesproken om voorafgaand aan de volgende openbare vergadering nog een bijeenkomst te organiseren van het programmateam waar o.a. de definitieve ligging van de 1e fase van de verbindingsweg zal worden gepresenteerd en toegelicht. Betrokkenen zullen hiervoor binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd. Gezien het voorgaande hebben wij als Adviesraad besloten de openbare vergadering uit te stellen naar donderdag 10 februari. Naast de bespreking van de 1e fase van de verbindingsweg zullen we ook aandacht besteden aan het kulturhus, de dorpsvisie, het recreatieve knooppunt, verspreid liggend glas, etc. Kortom, de moeite waard om alvast in de agenda te zetten. Namens de adviesraad, Koos van Wissen

10 Muizenissen Het vervelende van goede voornemens is dat ze vaak niet nagekomen worden. Meestal vanwege geen zin of gewoon vergeten of door omstandigheden waar je niks aan doen kan. Ik kon er dus niks aan doen.zo zou ik dus weer gaan hardlopen maar ik kwam niet verder dan alleen de gedachte want na een bezoek aan de dokter bleek ik een longontsteking te hebben. Dat was een flinke streep door de rekening! Voor het eerst in mijn leven voelde ik me op mijn plaats teruggezet. Werd mijn grote bek effe flink de mond gesnoerd. Nét 47 jaar en dan dit soort klachten. Ben ook steeds moe, kan een gat in de dag slapen en dan rustig enkele uren erna opnieuw een tochtje naar droomland maken. De laatste keer dat ik bijna de hele dag sliep was toen ik nog de functie baby had. Het verschil met toen? Ben nu wél zindelijk.. Nee, ik heb niet direct een lidmaatschap van MAX aangevraagd, zo erg is het nou ook weer niet, maar toch.zo n terechtwijzing door je lichaam zet je wel aan het denken. Terechtwijzingen horen je ook aan het denken te zetten. Zo las ik in de krant dat de Horeca door de consument terecht gewezen is: het is te duur. Tja, na de invoering van de euro is het natuurlijk misgegaan. Dat weten we allemaal. We zuipen niet meer op de terrasjes, nee, we nippen. Massaal ontbijten we bij de Ikea (voor het vooroorlogse bedrag van één euro),staan er rustig een half uurtje voor in de rij of we doen ons tegoed aan Zweedse ballen, patat en roomsaus voor iets meer dan een knaak! Voor het gebak rijden we door naar de Hema alwaar je vanaf vijfenzeventig cent al aan een tompouce kan zitten. Natuurlijk is dat niet de tompouce die de Warme Bakker verkoopt, maar ach, waar het terecht komt is het toch donker! In Amsterdam zijn tien Ajaxsupporters terechtgewezen. Deze harde kern moet zich voortaan melden tijdens wedstrijden op het politiebureau. Ik vraag mij af hoe dat gaat..slaan ze daar dan alles kort en klein, provoceren ze het personeel of gaan ze heel lief met zijn allen naar de wedstrijd kijken? Hooligans heb ik nooit begrepen maar na ruim acht jaar op de (amateur)velden te hebben gestaan weet ik wel dat hooliganisme vanuit het niets kan ontstaan, van het een op het andere moment, van een vonkje tot euh..een Moerdijkbrand Sinds een paar dagen voel ik me weer de oude, vergeet ik met de dag hoe verschrikkelijk zielig ik eigenlijk wel niet was. Zielig, omdat het een hele klus is om de dag door te komen als je ziek bent. Want na een uurtje internetten zette ik de TV maar weer aan. Na een uur had ik drie journaals gezien, pikte tussendoor nog even Nederland in beweging mee, checkte mijn geheugen bij MAX geheugentrainer, nam een bakkie thee bij Koffie MAX, lunchte met de herhaling van Lingo en bracht de middag door met National Geographic Wild. Dat laatste gaat over dieren, zowel boven- als onder water en daar moet je op geabonneerd zijn. En dat ben ik! Ooit aangeschaft zodat mijn kinderen er naar gingen kijken. Dat deden ze niet, Nicklelodeon met haar adhd gekrijs was leuker. Maar sinds ik kijk, kijkt er zo nu en dan een van die gasten met mij mee en zowaar lijk ik een greintje van interesse te zien op de gezichten.

11 Komt dat door de prachtige, schitterende beelden die mijn supersonische TV voortbrengt of heeft het meer te maken met het feit dat het in de dierenwereld er best wel heftig toegaat? Want wat zien we over het algemeen? Juist, parende slangen, struise struisvogels, vretende leeuwen, hitsige apen of mannen in kaki outfit die zeggen dat ze aan het overleven zijn in hun eentje (met geluidsman en met cameraman!) of dat ze op zoek zijn naar een of ander giftig of super gevaarlijk beest. Die ze dan ook weer in de handen nemen natuurlijk anders is het niet smeuïg genoeg Tot ze terecht gewezen worden door de natuur zelf, R.I.P. Steve Irwin. Arjen Veldhuizen Woej organiseert Cultuur voor 55+ Er zijn ouderen met culturele interesses, die toch al lang niet meer naar een mooie voorstelling zijn geweest. Of een museum hebben bezocht. Het is soms moeilijk, wanneer je wat ouder bent, om iemand te vinden die dezelfde culturele interesses deelt. Zeker voor wie wat slechter ter been is geworden. Of voor wie zich onveilig voelt in het donker. Voor deze ouderen hebben de gemeente en Woej een oplossing bedacht. Zij organiseren een afwisselend cultureel programma: het Cultuurmenu 55+. Aan het Cultuurmenu 55+ zitten drie bijzondere aspecten. Ten eerste gaat men telkens met dezelfde groep op stap (maximaal 16 personen), zodat men elkaar goed leert kennen. Ten tweede dient het gemak de mens: Woej haalt de ouderen op met de bus en brengt hen ook weer thuis. (Ook in Stompwijk.) Tenslotte bieden de culturele instellingen die meedoen aan het Cultuurmenu 55+ steeds iets extra's aan, zoals een hapje/drankje, inleiding of workshop. Woej en de gemeente organiseren het Cultuurmenu 55+ voor de 2 e keer. Het programma van oktober/november vorig jaar is goed bezocht, de bussen zaten vol. Het 2 e menu, dat plaatsvindt in februari en maart, varieert van Stompwijkse kaasjes maken en een Australische balletvoorstelling tot een optreden van Annejet van der Zijl en een schilderworkshop met high tea. Een uitgebreide beschrijving van het programma is te vinden in de folder die op diverse openbare plekken ligt, zoals de gemeentelijke servicecentra, de wijkcentra (o.a. van Woej), de bibliotheken etc. Of kijk op de websites of Wees er snel bij, want u kunt zich opgeven tot uiterlijk 10 februari. Kosten: 69,50 all-in voor vier activiteiten ( 45,- voor Ooievaarspashouders). Eerst meer informatie? Bel de Seniorenbellijn van Woej, op werkdagen tussen 9 en 11 uur.

12 12- IJSCLUB NUT EN VERMAAK Goede tijden onmogelijk door belabberde condities Uithof De wedstrijdrijders op de Uithof beleven de laatste weken zware tijden. De combinatie van wind, hoge temperaturen en onvoldoende koelcapaciteit zorgen er voor dat fatsoenlijke tijden amper mogelijk zijn. Het ijs is zacht en hobbelig en door de harde wind zijn er alleen op de korte afstanden nog aanvaardbare tijden mogelijk. Op de langere afstanden werken de genoemde factoren teveel in het nadeel. Lisanne Zweers kan hier over meepraten. Op zaterdagavond (met veel wind en zacht ijs) kwam zij in actie op 500 en 1500 meter. Op beide afstanden bleef ze helaas ver verwijderd van haar beste met en In het ochtendprogramma waren de omstandigheden al niet veel beter. Op de 100 meter had iedereen de wind in de rug, wat wel tot persoonlijke records leidde. Op de 300 en 500 meter speelde de wind, zeker bij finish in de buitenbaan een te grote rol. Joyce Vurens reed een dikke pr op de 100 meter in Op 300 meter (34.12) en 500 meter (53.11) kwam ze hier niet aan toe. Koen de Groot, verre van fit, verbeterde zich wel op de 100 meter tot Op de andere afstanden (36.86 en 59.77) bleken de omstandigheden te zwaar. 100m 300m 500m 1500m Joyce Vurens pr Koen de Groot pr Lisanne Zweers Thom en Eline in actie bij Holland Cup In Hoorn stond afgelopen weekend editie 3 van de Holland Cup op het programma. Voor zowel Thom van Beek als Eline Bennis waren dit hun eerste wedstrijden na hun zo succesvolle NK. Beide begonnen met de 1500 meter. Dat ook in Hoorn (semi-overdekte baan) de omstandigheden zwaar waren bleek uit de tijden. Deze lagen gemiddeld 6-7 seconden boven de tijden van het NK. Thom werd 13 e in , terwijl Eline 12 e werd in Op de 2 e dag kwam Eline op de 3000 meter tot , terwijl Thom scoorde op de 5000 meter. Hiermee werd hij 7 e. Thom actief bij Skate Off; geen WB ticket Bij de skate-offs die vandaag (maandag) in Thialf werden verreden voor het verdelen van de laatste tickets voor WK en Worldcup was Thom ook actief. Als winnaar van de laatste Holland Cup had hij deze startplek verdiend. Binnen 24 uur na zijn optreden in Hoorn reed hij dus een 2 e 5000 meter.

13 -13- Na de 6.57 in Hoorn liet hij nu noteren, goed voor de 10 e plek. Jan Blokhuijsen (6.24) en Jorrit Bergsma (6.27) gingen met de WB tickets aan de haal. Holland Cup Hoorn 1500m 3000m 5000m Eline Bennis (12 e ) (15 e ) Thom van Beek (13 e ) (7 e ) Skate Off Thialf Thom van Beek (10 e ) Tom de Haas Dankbaar, blij en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van onze kleinzoon Ko Freddy Cees. Hij is in het Bronovo Ziekenhuis in Den-Haag geboren op zaterdag om uur. Hij weegt gram en is 51 cm lang! Alex en Marleen GEFELICITEERD! goed gedaan! De trotse grootouders, Cees en Tiny Bergen & Fred en Lucie van der Poel Katholieke Bond van Ouderen te Stompwijk Museum Plus Bus Maandag 24 januari vertrekken 45 KBO leden met de BankGiro- Loterij bus naar de Hermitage en het van Gogh Museum in Amsterdam. De bus staat om 9.00 uur bij sporthal Meerhorst op het parkeerterrein. Om 9.30 uur vertrekken wij naar Amsterdam, wij zijn weer terug om ongeveer uur bij de sporthal. Het dagprogramma wordt in de bus bekend gemaakt. Er kunnen 3 rollators mee, voor mensen die minder mobiel zijn. Het bestuur wenst u een fijne en leerzame dag toe. Afvoeren van tuindersafval van Merodestraat JX Stompwijk Tel

14 Slagerij van der Geest KEURSLAGERKOOPJES Kipfilet naturel of gemarineerd 4 stuks 5,95 Runderstooflapjes 4 stuks 5,95 Dorpsstraat 24 Tel EN Zoeterwoude

15 -15- GroenLinks wenst elkaar een goed Nieuwjaar met lekkere hapjes én een bespreking van de kerntakendiscussie. GroenLinks is een partij die het gezellige en zakelijke vaak goed weet te combineren. Dat werkt tijdbesparend en maakt de bijeenkomsten de moeite waard! Bij de nieuwjaarsbijeenkomst nam de fractievoorzitter, Marian Cornelissens de kerntakendiscussie van de gemeente bij "de hoorns". Waar kan wél en waar kan niet op bezuinigd worden? Gaat het wel zo slecht met de financiën van de gemeente? Geven wij niet teveel voordelen aan de rijke inwoners? Zouden we niet eens aan parkeerbelasting moeten denken om de rijkere inwoners een grotere bijdrage te vragen i.p.v. de mensen die het al minder hebben nog meer te moeten laten inleveren? Het zwembad, de bibliotheek, de kinderboerderijen zijn o zo belangrijk voor de mensen met een smalle beurs. Het autoverkeer legt een belangrijke claim op de leefbaarheid in de stad, ruimteclaim, luchtvervuiling, onveiligheid voor kinderen. De verborgen kosten voor de gemeenschap zijn enorm. GroenLinks zal zich in de komende periode sterk maken voor die leefbaarheid dicht bij de inwoners; goede sociale voorzieningen en een goed cultureel aanbod en voor de kinderen voldoende sportmogelijkheden. Daarmee wenst GroenLinks ook u een goed Nieuwjaar toe! Heeft u ook en mening over de kerntakendiscussie van de gemeente? Mail ons: Dàt is wijs! in Ons Huis St. Wouw organiseert de kindervoorstelling Dàt is wijs van Muziektheater Wijs op zondag 23 januari De voorstelling begint om uur in Ons Huis, Kosterspad 3 in Zoeterwoude. De entree is 3,-. Muziektheater Wijs! speelt een voorstelling die uit losse liedjes bestaat, maar die toch één geheel vormt. De voorstelling is een vrolijke, muzikale reis langs alledaagse thema's als blozen, dromen, misselijk zijn en "nee" zeggen. Luister - en meedoeliedjes wisselen elkaar af. Wijs bespeelt verschillende instrumenten: accordeon, concertina, saxofoon, mandoline, gitaar en contrabas. Voor nadere informatie kunt u bellen met Trudy van Nieuwkoop, tel: (reserveren niet nodig).

16 CEES LUITEN EFFICIENT TRANSPORT van ZAND, GROND en AANVULLING Ook voor particulier werk kunt u bij ons terecht! Dr.v.Noortstraat HC Stompwijk Tel Onderhoudsbedrijf * Keukenmontage * Montage van Velux dakramen * Inbraakbeveiliging * Onderhoudswerk * Badkamer renovatie * Stuc werkzaamheden * Glasvliesweefselbehang en witten Rietkade TL DEN HAAG (Leidschenveen) Tel: Mob: Bel de Vakman voor informatie of een vrijblijvende offerte!

17 -17-!!!!!!!! AANSTAANDE ZATERDAG DANCE NIGHT!!!!!!! Aanstaande zaterdag is het weer zover dat het jaarlijks terugkerende `Dance Night` plaatsvindt in het altijd gezellige Blesse Paard. Dit altijd gezellige feest is natuurlijk weer aanleiding tot een zeer gezellige avond. Tussen alle VV/ZZ avonden door is er natuurlijk weer plaats voor een avondje `Dance Night`. Op deze avond worden er allerlei soorten muziek gedraaid van 1980 tot heden. DJ Kevin is de man die deze avond alle plaatjes aan elkaar draait. En er komt zelfs een dansgroep genaamd Showgroup Inner Fire, dit is een jonge en frisse showgroep die zich bezig houdt met danschoreografieën op diverse muziek. Invloeden uit de streetdance, showdance, chairdance, Salsa, disco en clipdance zijn verwerkt in de optredens. Zaterdag treedt Inner Fire op met een dans geïnspireerd door popmuziek: Feminine, ondeugend en flitsend. Verder zullen danseressen de avond vullen met spetterende dansentertainment. Dus komt allen 22 januari naar het Blesse Paard!!!!!! En natuurlijk komt ook de carnavalsweek er weer aan dit vindt natuurlijk zoals jullie allemaal wel weten plaats vanaf woensdag 2 maart en duurt tot dinsdag 8 maart. Met op zaterdag 5 maart natuurlijk een van de hoogtepunten met de optocht, straatcarnaval en gekostumeerd bal. Er zijn zelfs al een aantal inschrijvingen voor de optocht en hier en daar zijn er zelfs al groepen begonnen met het in elkaar knutselen van deze rijtuigen. Hier nog wat data : 22 januari: Dance Night (Blesse Paard) Kaartverkoop aan de deur VOL=VOL, 12 februari: Carnaval met motto: De Gaanders gaan naar Rio!!! 5 maart: Optocht. Straatcarnaval en gekostumeerd bal. Voor meer info en data P.R. De Gaanders Van plan om uw woning te verkopen?? Gezin zoekt landelijk gelegen woning in de omgeving van Zoeterwoude/ Stompwijk met zonnige tuin. Wensen: woonoppervlakte minimaal 140 m2, minimaal 4 slaapkamers of de mogelijkheid daartoe. Aanvaarding vóór 1 december Inlichtingen:

18

19 Vrouw Actief -19- Vrouw Actief heeft op dinsdag 11 januari jl. Mieke Storm, coördinator bij de VPTZ in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar, de gelegenheid gegeven in het Dorpshuis te vertellen over wat de vrijwilligers van deze stichting doen. VPTZ is de afkorting van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Zij staan mensen bij in hun laatste levensfase. Dat doen ze in een hospice of wat minder bekend is bij de mensen thuis. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Vaak zijn er geen medische redenen om een terminale patiënt tot aan het eind in een ziekenhuis te verzorgen. Thuis kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. In deze vertrouwde omgeving wordt de patiënt veelal dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden, de zogeheten mantelzorgers. Om de familie te helpen de stervende thuis te verzorgen en op eigen manier de tijd die nog rest met elkaar te beleven, geven de vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven, maar ook aan hun naasten. Zij doen dat naast de professionele hulp van bijvoorbeeld de thuiszog. Het is moeilijk om onder ogen te zien, dat de zorg soms te zwaar wordt. Vaak heeft de zieke veel lichamelijke verzorging en emotionele ondersteuning nodig. Daarom hebben de vrijwilligers ook veel aandacht voor de mantelzorgers. Ze bieden een luisterend oor en nemen bijvoorbeeld taken over, zodat deze mantelzorgers even tot rust kunnen komen, of iets buitenshuis kunnen gaan doen. Op die manier kunnen de zieke en hun naasten samen nog het best mogelijke halen uit de laatste maanden of weken. De vrijwilligers van de VPTZ krijgen een opleiding voor dit werk en zij worden ondersteund door een coördinator. Op is een mooie film over het werk van de vrijwilligers is te zien. Ook voor degenen, die deze avond niet in het Dorpshuis waren, geeft deze korte film een goed beeld van wat de vrijwilligers kunnen doen. Gerda Bolhaar Uitslag kaartavond Blesruiters. De uitslag van de kaartavond van de Blesruiters was: 1 Sjaak Disseldorp 5646 punten 2 Cock 5327 punten 3 Kees de Jong 5258 punten 4 Rob 5242 punten 5 Ton 5242 punten 6 W. v.d.helm 5234 punten 7 Bertus Ruigersberg 5225 punten 8 Lenie v Ruijven 5186 punten Poedelprijs ging dit keer naar Ria Luiten met 4852 punten. Ton

20 Stompwijk Afdeling voetbal Senioren Woensdag 19 januari Team Waar Tegen Vertrek aanv Wednr Zat 1 Uit Zoetermeer Beker Donderdag 20 januari Zon 6 Uit Warmunda Beker Zaterdag 22 januari Zat 1 Uit Koudekerk Zat 2 Thuis Forum Sport A. Geurtsen Zondag 23 januari Zon 1 Uit Van Nispen Zon 2 Uit Bernardus Zon 3 Uit ROAC Zon 4 Thuis Roodenburg Zon 5 Thuis Bernardus K. Janson Zon 6 Thuis ESTO A. Geurtsen Zon 7 Uit DONK Zon 8 Uit VEP Namens het bestuur aanwezig: Wim Luiten De bardienst ( uur) wordt deze week verzorgd door: Zaal heren 4 Junioren Zaterdag 22 januari A1 Uit Alphense Boys A B1 Uit DWO B C1 Uit Kickers 69 C D1 Thuis Bernardus D D2 Uit Be Fair D D3 Thuis DSO D13M E1 Uit Groeneweg E E2 Uit Alphense Boys E E3 Thuis DWO E E4 Uit Wippolder E F1 Thuis Alphense Boys F F2 Thuis DOSR F F3 Uit Alphense Boys F F4 Thuis ARC F MB 1 Uit s-gravenzande MB Namens het jeugdbestuur aanwezig: Hans Disseldorp

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium.

Nu er al 100 gemeenten zijn aangesloten, is er naar onze mening geen sprake meer van een onderzoekfase of een proefstadium. Voor de raadsvergadering van 29 maart 2011 M.b.t. agendapunt gelegenheid tot het stellen van vragen. Betreffende: Verzoek om aansluiting bij Burgernet. Voorzitter, Enkele jaren geleden heeft BGL een verzoek

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Zien. Doe mee met Burgernet!

Zien. Doe mee met Burgernet! Horen Zien Bellen Doe mee met Burgernet! Burgernet, dat bent u! U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

BELANGRIJKE DATUMS VERJAARDAGEN GROEPSTIJDEN

BELANGRIJKE DATUMS VERJAARDAGEN GROEPSTIJDEN BELANGRIJKE DATUMS Vrijdag 10 september Start seizoen Zondag 10 oktober Open dag Vrijdag 22 t/m zondag 24 oktober Leidingweekend Zaterdag 30 oktober Kerstkaartenactie Zaterdag 6 november Spokentocht Dinsdag

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede November 2015

Activiteiten programma De Meerstede November 2015 Dinsdag 3 november Mozaïek. Vanmiddag creatief bezig zijn samen met de vrijwilligers. Locatie 1 e etage creatief-centrum Kosten extern consumptie / 1,00 materiaal Locatie: 1 e etage creatief-centrum Zaal

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto

Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens. foto April 2017 Deze maand hebben we weer tal van activiteiten voor u, o.a.: l Koningsfilm l Spelletjesmiddag l Bingo l Dansavond Zaterdag 15 april Paasbrunch met medewerking van de Donjongens foto Aanvang:

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013

Inhoud. Programma Zomer 2013. Programma Zomer 2013 Programma Zomer 2013 20 Inhoud Voorwoord... 3 Week 1 21 t/m 27 juli - Contact... 6 Week 2 28 juli t/m 3 augustus FF anders... 9 Week 3 4 t/m 10 augustus Te gek... 12 Week 4 11 t/m 17 augustus... 14 Extra

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede. Juli 2014

Activiteiten programma De Meerstede. Juli 2014 Dinsdag 1 juli Juli 2014 Van het werken met al die vrolijke kleuren worden u vanzelf vrolijk. Samen maken we de mooiste dingen. Kom eens kijken! Locatie: 1e etage creatief-centrum. Materiaalgeld 1,00 als

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Venmail. Algemeen. Agenda

Venmail. Algemeen. Agenda 20-01-2017 Algemeen Schoolreis 2017 Dit jaar gaan wij op dinsdag 30 mei op schoolreisje. Groepen 1,2 en 3 gaan naar het Linnaeushof en de groepen 4,5,6,7 en 8 gaan naar Drievliet. 't Venne heeft een eigen

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker 2 REINAERDE IN DE KIJKER Vragen voor het WMO loket 4 BEN IK IN BEELD!? De WMO voor ambulante begeleiding 5 RICHARD REIST ROND Anton Maas neemt afscheid van Reinaerde 7 ONDER

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief 26-06-2014

Nieuwsbrief 26-06-2014 Nieuwsbrief 26-06-2014 Beste ouders/verzorgers, Dit is de laatste schoolkrant van het schooljaar 2013-2014. Namens bestuur, team en directie van basisschool de Meent alvast een fijne vakantie gewenst!

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016 Dit is alweer de derde nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd. Als u zelf een bijdrage wilt leveren, is die van harte welkom. Beste mensen

Nadere informatie

Nieuws van Kabouterbos

Nieuws van Kabouterbos Nieuws van Kabouterbos De afgelopen weken hebben we weer prachtige knutsels gemaakt: gouden bekers, voetballen en mooie gekleurde schaatsen. Bas ging sporten. Nu gaan we over op een ander thema: Bas op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Enquête. Zelfbedacht actie voor het nieuwe schoolplein. Interview Evy, Robby en Kiara uit groep 6a

Nieuwsbrief. Enquête. Zelfbedacht actie voor het nieuwe schoolplein. Interview Evy, Robby en Kiara uit groep 6a Nieuwsbrief Enquête December 2015 IN DIT NUMMER: Enquête 1 Zelf bedachte actie voor het nieuwe schoolplein Kerst 2015 2 Gelukwens t Joppe 3 OKI 4 Rots en Water 5 Kinderdisco 5 Jeugdland 6/7 Wintertour

Nadere informatie

4 september 2015 Extra Nummer

4 september 2015 Extra Nummer 4 september 2015 Extra Nummer Inhoud: Toch alvast een Polderik Inloopavond Campina schoolmelk Typecursus Centrum Jeugd en Gezin Heilig Hartkoor zoekt leden Try out sports Toch alvast een Polderik Vanwege

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2016 Mededeling: Dinsdag 4 oktober is er geen hersengym. Dinsdag 4 oktober Jeu de boules De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Donderdag 6 oktober Jubileumfeest

Nadere informatie

Programma mini-feestweek 2017

Programma mini-feestweek 2017 Programma mini-feestweek 2017 Ter ere van de 50 e verjaardag van Koning Willem-Alexander Woensdag 26 april Muzikale foto-middag (met nieuwe foto s van oud-hagestein) Donderdag 27 april Koningsdag met o.a.

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Infopunt juni 2016

Infopunt juni 2016 Infopunt 13 28 juni 2016 Nog 2,5 week te gaan en dan gaan wij allemaal genieten van een welverdiende vakantie. Er staan nog leuke activiteiten in de planning o.a. een Annie M.G. Schmidt-dag met juf Rita

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein

Nieuwsbrief. December 2014. Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp. Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief December 2014 Babynieuws Overblijfrooster na kerst Sparen schoolreis/kamp Bijeenkomst overblijfouders Afspraken kleuterplein Kerstkaarten Twenteranddictee Kerstfeest 18

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Naast de vaste activiteiten kan er ook iets speciaals aangekondigd worden! *Tromgeroffel*

Naast de vaste activiteiten kan er ook iets speciaals aangekondigd worden! *Tromgeroffel* In deze derde nieuwsbrief worden alle activiteiten voor de maanden januari, februari en maart aangekondigd. Zo lees je welke activiteiten er in deze maanden op de zaterdagavond en zondagmiddag plaatsvinden,

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 13 09-03-2016 In dit nummer: Uitnodiging Violenverkoop Debattoernooi

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Eind 2009 werd binnen het bestuur van het Vocaal Ensemble Kerkrade besloten om een langgekoesterde droom uit te laten komen: onze eerste

Nadere informatie

Voorwoord door Ilsa Derks

Voorwoord door Ilsa Derks Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele vernieuwingen en aanpassingen binnen de manege daarnaast brengen wij ook enkele mededelingen en nieuwsberichten. Ieder kwartaal komt er een nieuwsbrief

Nadere informatie

Worden wie je bent! (vanuit de film: As it is in Heaven )

Worden wie je bent! (vanuit de film: As it is in Heaven ) Nummer 11 Vrijdag 24 januari 2014 Inhoudsopgave Spreuk van de Flits Beste ouders en verzorgers Agenda Trefwoord Medewerkers Hoera, ik ben jarig! Kinderdagverblijf en BSO TSO Nieuws uit de groepen Diverse

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Conciërge Frans Schilderman. Voorleeswedstrijd. CJG Doesburg

Conciërge Frans Schilderman. Voorleeswedstrijd. CJG Doesburg Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2013 2014 21 oktober 2013 Pagina 1 Start zwangerschapsverlof

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Camping Vossenberg Centrumweg 17 8162 PT Epe Tel: 0578-613800 info@campingvossenberg.nl www.campingvossenberg.nl SPORT EN SPEL SPROOKJES Iedere dag (m.u.v. zaterdag) leuke sporten

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

2 april 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 3 Vr 4 Ma 7 Di 8 Wo 9 Do 10 10-minutengesprekken Weekend Gruitdag. 8.30 uur, verkoop kaarsenzakken voor SamenLoop voor Hoop bij de tribune. De donatiepot

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 15 april 2015 nr. 30 BOLSTERNIEUWS

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 15 april 2015 nr. 30 BOLSTERNIEUWS Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 19 wekelijkse nieuwsbrief 15 april 2015 nr. 30 NIEUWS VAN DE DIRECTIE: BOLSTERNIEUWS

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij)

Kalender februari en maart. Vrijdag 12 februari Studiedag (alle kinderen zijn deze dag vrij) obs De Phoenix Week 6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De toetsweken zijn achter de rug en morgen zullen we met het gehele team de opbrengsten analyseren. Volgende week krijgen alle kinderen op vrijdag

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012)

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Ik ontmoet Elvis op een moeilijk punt in mijn leven. Mijn zus wilde om wat extra geld te verdienen hondjes gaan verkopen. Elvis en zijn zusje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie