BUSINESS NATIONAAL IK ZOU WAT MEER CHAUVINISME WILLEN ZIEN. Hans de Boer gelooft nog in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESS NATIONAAL IK ZOU WAT MEER CHAUVINISME WILLEN ZIEN. Hans de Boer gelooft nog in Nederland"

Transcriptie

1 BUSINESS NATIONAAL Hans de Boer gelooft nog in Nederland IK ZOU WAT MEER CHAUVINISME WILLEN ZIEN

2 P R O F I E L Hans de Boer is een goudhaantje. Overal waar hij komt, brengt hij succes. Nu weer als voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Al ruim voordat deze tijdelijke projectorganisatie in juni ophoudt te bestaan, heeft zij haar doelen gerealiseerd. Wat doet De Boer zo goed? En hoe ziet hij de toekomst van Nederland? Eigenlijk wilde ik vorig jaar al stoppen, bekent de oud-voorzitter van MKB-Nederland. De doelstellingen uit het Plan van Aanpak van de Taskforce Jeugdwerkloosheid waren destijds al gerealiseerd. Bovendien was het gelukt om extra jeugdbanen te creëren voor jongeren tot 23 jaar. Dat De Boer nu nog actief is voor de Taskforce heeft vooral te maken met een additioneel verzoek van het ministerie van SZW. Eén van de programma s waar we ons sterk voor hebben gemaakt het Tweede Kans Beroepsonderwijs was erop gericht jongeren zonder startkwalificaties via een leerbaan aan werk te helpen. Het ministerie vroeg ons eind vorig jaar daarmee door te gaan tot juni. Vanwege het succes, maar ook door de deelname van onder andere 35 steden. Dat vond ik een legitieme vraag. Niet praten, maar poetsen En dus trekt De Boer nog even door, de komende maanden. Zonder tegenzin, laat dat duidelijk zijn.want als één persoon overtuigd is van de kracht van tijdelijke projectorganisaties, is het wel deze 52-jarige ondernemer. Wij hebben in december een boekje geschreven geen dik rapport, daar doen we niet aan over hoe nu verder met de Taskforce. Naast concrete adviezen over de bestrijding van jeugdwerkloosheid geven wij hier ook in aan hoe een instrument als dit nuttig kan zijn op andere plekken in de samenleving. In de uitgave met als titel Juist nu doorbijten spreekt De Boer over tien randvoorwaarden, de 10 p s. Zo schuilt de kracht van een projectorganisatie onder andere in een heldere propositie, een vooraanstaande positie en een aantal belangrijke partners. Maar bij de Taskforce Jeugdwerkloosheid leidde ook een ander soort werkwijze tot succes. Niet praten, maar poetsen, luidde onze slogan. Daarbij was het primaire uitgangspunt het creëren van meetbare resultaten. Onze focus was derhalve gericht op concrete activiteiten die tot het gewenste effect zouden leiden, namelijk jongeren aan een baan helpen. Als dat eenmaal zichtbaar wordt voor de betrokkenen, komt veel positieve energie los. En dit enthousiasme werkt cumulatief. Vanaf dat moment is de trein niet meer te stoppen. Ultieme zelfstandigheid Daarom adviseerde hij minister-president Balkenende kort geleden om te komen tot de oprichting van meer tijdelijke Taskforces. Als ik het huidige regeerakkoord erbij pak, kan ik niet anders concluderen dan dat hij goed naar mij heeft geluisterd. Het kabinet heeft namelijk zes tijdelijke projecten benoemd onder andere op het gebied van schooluitval en wijkverbetering met een ministeriële verantwoordelijkheid. Dat vind ik een stap in de goede richting. Ik heb de premier een sms-je gestuurd met mijn felicitaties. Hoewel De Boer een berichtje retour kreeg, betrof het geen uitnodiging voor een ministerspost in het nieuwe kabinet. Daar liggen mijn ambities ook helemaal niet, roept hij verbaasd. Ik ben ondernemer, verlang voortdurend naar ultieme zelfstandigheid. Deze functie en in het verleden het voorzitterschap van MKB-Nederland is weliswaar uitdagend, maar doet mij regelmatig 2 B U S I N E S S

3 P R O F I E L weer verlangen naar mijn eigen benen. In welke richting die de komende maanden zullen lopen, is nu al grotendeels bekend. Zo heeft De Boer diverse commissariaten, onder andere bij de Sperwer Groep en Exact, en is hij als investeerder betrokken bij tal van startende ondernemingen. Ik beleef enorm veel plezier aan het ondersteunen van kansrijke bedrijven. Die sterke wil en vastberadenheid van ondernemers om succesvol te zijn, vind ik prachtig en werkt aanstekelijk. Ja, ik geloof nog in dit land. Rijk nest Zijn overtuiging over een hoopvolle toekomst van Nederland zit diep. De Boer somt op: We hebben alles mee: onze locatie aan de poort van Europa, de ideale schaal en de mensen. Je kunt veel van ons zeggen, maar dom zijn we hier niet. Volgens De Boer zijn alle ingrediënten aanwezig om van Nederland in economisch opzicht een topland te maken. Zelfs de nummer 1 in de wereld. Helaas is de realiteit vooralsnog anders. Hoe komt dat? Ik vergelijk het met een kind uit een rijk nest. De potentie is weliswaar aanwezig, maar het kind verkeert in dermate luxueuze omstandigheden dat veelal de prikkel ontbreekt om zijn of haar talent volledig te benutten. Er is in Nederland domweg te weinig ambitie om economisch eruit te halen wat erin zit. WE HEBBEN ALLES MEE En dan praat ik niet over geld en gewin, maar over leefomstandigheden, over zorg en onderwijs. In plaats van effectieve maatregelen te treffen, praten we maar, het liefst de hele dag door. Vooral de overheid maakt zich daar schuldig aan. In zijn dagelijkse werk loopt De Boer regelmatig aan tegen de complexe bestuurlijke cultuur van Nederland. Er zijn zoveel belanghebbenden, zoveel verschillende partijen waar je rekening mee moet houden. Er is hier een overkill aan deskundigen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn. Daarom pleit ik voor sanering, vooral in het aantal staffuncties binnen de overheid. En als je daar dan toch mee bezig bent, snijd dan meteen de provinciale bestuurslagen er volledig uit. Herverkavel die taken vervolgens tussen Rijk en gemeenten. Echt, we moeten toe naar een soberder beleidsvoorbereidend bestuursapparaat. Voorsprong Een sanering van de overheid is echter niet voldoende om de nummer 1 van de wereld te worden. Daarom heeft De Boer ook een dringend advies voor het bedrijfsleven. Ik zou wat meer chauvinisme willen zien. Er wordt nu wel erg vanuit de eigen toko geredeneerd. Wat ik mis is saamhorigheid: een gezamenlijke ambitie om Nederland nadrukkelijker op de internationale kaart te zetten. In dat opzicht is het mij ook een doorn in het oog dat Nederlandse bedrijven in een fusie met een buitenlandse partner de beslissingsbevoegdheid zomaar uit handen geven. Waarom? Herbergt ons land te weinig capabele bestuurders? De Boer weet beter.volgens hem heeft Nederland in vergelijking tot de meeste andere landen zeker de Aziatische juist een enorme voorsprong. Iedereen rept over de toekomstige heerschappij van China en India. Maar ondanks de spectaculaire groei liggen zij ver achter op ons, met name als het gaat om infrastructuur, economische stabiliteit en zorg. Spagaat Om een persoonlijke bijdrage te leveren aan deze voorsprong kiest De Boer nu even voor het ondernemerschap. Ik leef wat dat betreft in een spagaat. Als ik de hele dag ondernemer ben, word ik onrustig. Dan zie ik de files op de weg, ervaar de problemen van jongeren op de arbeidsmarkt en constateer de onrust op straat tussen allochtonen en autochtonen. Daar wil ik wat aan doen. Omgekeerd word ik ongeduldig als ik uitsluitend de publieke zaak dien en mij verlies in langdradige besluitvormingsprocessen. Daarom zoek ik naar een combinatie van activiteiten. Ik ben ervan overtuigd dat ik op korte termijn weer gevraagd zal worden voor een andere maatschappelijke klus. En die zal ik ook zeker weer aanvaarden. Tekst: MART RIENSTRA Fotografie: FOTOSTUDIO HANS KOKX Hans de Boer: Ik ben ondernemer, verlang voortdurend naar ultieme zelfstandigheid. N A T I O N A A L 3

4 Glasvezel - Supersnel Internet - Telefonie Hoeveel support hebt u nodig om klaar te zijn voor de City Access Kent u dat gevoel? De stropdas recht en op naar de volgende uitdaging. u zakelijk bij te staan. Met behulp van een glasvezelaansluiting in combinatie metinternetentelefonie.erzijndangeenbeperkingenmeerwatbetreft telefonie en internetverkeer. Sneller en betrouwbaarder dan u ooit gewend was.maarookbentudantoegerustvoorzakenalse-commerce,remote back-ups en video-conferencing. Wat dat betreft hebben wij de grenzen voor uverlegd.aanuomdezeoptezoeken. Onbetaalbaar? Absoluut, maar dat geldt niet voor de kosten. Goede kans dat u zelfs besparingen realiseert. Is uw interesse gewekt? Ga dan naar www. easy premium advanced p.mnd p.mnd p.mnd

5 T H E M A Spam, phishing, spyware, pharming, Trojan horses, syn- en pingfloods. Zomaar een greep uit het cybercrime-vocabulaire. Op virtuele markten en hackerforums is een levendige handel in crimineel gereedschap. Voor criminelen en aanbieders van beveiligingssoftware is cybercrime big business; voor het bedrijfsleven is het een regelrechte ramp. Enorme schade voor bedrijfsleven CYBERCRIME TIERT WELIG Uit onderzoek blijkt dat cybercrime de snelst groeiende vorm van criminaliteit is, waarbij via computertechnologie nieuwe hacking en virussen en oude misdrijven fraude en laster worden gecombineerd. De cybercrimemarkt boomt. Hackers en andere cybercriminelen hebben qua techniek en kennis vaak een forse voorsprong op de bestrijders. De politie in het Verenigd Koninkrijk klaagt al dat ze niet meer overweg kan met alle aangiftes van computercriminaliteit en vraagt om de oprichting van een speciale nationale eenheid. Wagenwijd open Er zijn op internet diverse virtuele markten en forums, zoals Dark Market, ScandinavianCarding en TalkCash, waar de criminele handel welig tiert. Volgens een bericht van USA Today gaan Pay- Pal-accounts met inlogcode en password voor gemiddeld $ 7 en creditcardnummers met pincode voor $ 500 over de virtuele toonbank. Het veranderen van factureringgegevens, inclusief bankrekeningnummer en factuuradres, Sofinummer, huisadres en geboortedatum is vanaf $ 80 tot $ 300 mogelijk. En een Trojaans paard dat geld online kan overboeken van het ene naar het andere account, doet tussen $1000 tot $ En de ondernemer? Die slaapt gewoon door en houdt de poorten wagenwijd open. De Amerikaanse organisatie Consumer Reports schat de jaarlijkse cybercrime-omzet en geleden schade bij het bedrijfsleven in de VS op zo n 67,2 miljard dollar. Men beroept zich daarbij op cijfers van de FBI. De schade voor consumenten als gevolg van virussen, spyware en online fraude wordt geschat op 8 miljard dollar. In Nederland zijn niet echt cijfers bekend over de schade die het bedrijfsleven ondervindt als gevolg van cybercriminelen. Directe en indirecte financiële gevolgen zijn nu eenmaal lastig te becijferen. Maar neem van mij aan dat de schade aanzienlijk is, vertelt Rachel Peeters. Zij is verbonden aan ECP.NL en is adviseur over het bewustwordingsproces voor veilig computergebruik. ECP.NL is een platform waar overheid en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan het optimaal benutten van huidige en toekomstige ICT-competenties. Ongeveer 150 bedrijven, waaronder Shell, Unilever, ABN AMRO, maar ook VNO-NCW, diverse universiteiten en overheden zijn in ECP.NL vertegenwoordigd. Niet verrast Uit een recent onderzoek onder vijftig bedrijven in Flevoland blijkt dat het mbk onvoldoende is beveiligd tegen cybercrime. Bij 80% van de mkb ers zijn de computers en netwerken onveilig op internet aangesloten, zegt Peeters. In hoeverre is het onderzoek in Flevoland representatief voor het hele Nederlandse mkb? Puur gekeken naar de grootte van de steekproef is dat lastig te zeggen.we hebben echter Syntens betrokken bij de uitvoering van dit onderzoek. Dit innovatienetwerk staat dicht bij het mkb en was zeker niet verrast door de uitkomsten. Hun indruk was dat de onderzoeksresultaten goed overeenkomen met wat zij dagelijks in het Nederlandse bedrijfsleven aantreffen. Het onderzoek in Flevoland maakt onderdeel uit van de programma s Digibewust en Nationale Infrastructuur Cybercrime (NICC), dat veilig gebruik van digitale middelen stimuleert. De conclusie van de onderzoekers was dat ondernemers sterk afhankelijk zijn van informatiesystemen. Zij nemen echter geen Rachel Peeters: Bij 80% van de mkb ers zijn de computers en netwerken onveilig op internet aangesloten. adequate maatregelen om de beschikbaarheid van data zeker te stellen. De informatiebeveiliging heeft vaak meer met organisatie en cultuur te maken dan met technologie. De mensen zijn meestal de zwakste schakel. Ook schuiven ondernemers de verantwoordelijkheid in veel gevallen af naar hun toeleveranciers. En bedrijven waar het ICT-beheer is geoutsourced en die dachten dus alles goed voor elkaar te hebben, kwamen nog wel eens bedrogen uit. Hier werden namelijk eveneens veel vermijdbare lekken aangetroffen. Ook de ICT-dienstverleners moeten dus kritisch kijken naar hun eigen kwaliteit, bleek uit het onderzoek. N A T I O N A A L 5

6 T H E M A Foto: aboutpixel.de Zwakke plekken Volgens de Global Information Security Survey van Ernst & Young hadden vier van de tien organisaties het afgelopen jaar last van cybercrime. De overlast van virussen en het aanbod van illegale diensten en producten via internet zijn de meest voorkomende vormen. Phishing, waarmee men onder andere via probeert gevoelige informatie te achterhalen, en spyware staan op plek drie en vier in het onderzoek. Dagelijks komen er nieuwe virussen en trucs bij. Symantec registreerde alleen al over het eerste halfjaar van nieuwe phishing-aanvallen, ofwel 865 per dag. Dat is een stijging van maar liefst 81%. Steeds vaker zoeken criminelen naar zwakke plekken in software bij computergebruikers. Men probeert daarbij gebruik te maken van zogeheten zero-day-lekken, wat slaat op de tijd tussen het bekend worden van een lek in de software en het ontwikkelen en publiceren van een patch. Zelfs de industrie met haar hoge kennisniveau heeft bij hackers vaak het nakijken. Wraak Maar ondernemers lopen niet alleen online gevaar. Naast computervirussen en gerichte inbraakpogingen vormt misbruik door de eigen medewerkers een van de grootste risico s. Onderzoekster Dawn Cappelli van het Amerikaanse Computer Emergency Response Team onderzocht 150 gevallen van IT-sabotage door eigen medewerkers en interviewde bedrijven en plegers over mogelijke motieven en werkwijzen. De conclusie was dat bijna altijd wraak het motief is. Hebzucht speelt geen rol, er is geen sprake van fraude, maar van moedwillige sabotage. De daders zijn bijna allemaal mannen, van alle leeftijden, zeker niet alleen jongeren. Prikkelbaarheid, alcohol en drugs, maar ook frustratie over een uitblijvende promotie, ontslagdreiging of privéproblemen waren aanleiding voor sabotage.wederom is de mens dus de zwakke schakel. Online tools Een adequaat beveiligingsbeleid begint bij het bewust worden van de risico s die een bedrijf loopt, benadrukt Peeters. Ondernemers staan nog te weinig stil bij deze risico s. Sterker nog, uit het onderzoek in Flevoland blijkt dat beleid op het gebied van informatiebeveiliging meestal helemaal ontbreekt. Met het publiekprivate programma Digibewust willen we bedrijven en burgers vooral bewust maken van de noodzaak om digitale middelen veilig te gebruiken. De afgelopen jaren is door verschillende initiatieven gewerkt aan deze bewustwording. Daarmee is al veel bereikt, maar er moet nog veel meer gebeuren. In Digibewust zijn bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven ondergebracht. We richten ons op drie doelgroepen: jongeren, senioren en het mkb. Vorig jaar stond in het teken van jongeren en in 2007 vormt het midden- en kleinbedrijf het speerpunt.we zijn momenteel bezig om naar aanleiding van het eerdergenoemde onderzoek nieuwe activiteiten op te zetten voor deze doelgroep. Zo start Digibewust in juni van dit jaar met een campagne specifiek voor het mkb. In dit kader worden onder meer enkele online tools beschikbaar gesteld. Denk dan bijvoorbeeld aan een scan om te controleren of de poorten voldoende beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang. Ook bieden we ondernemers een checklist voor het wachtwoordenbeleid en richtlijnen voor back-up beleid, beleid en andere hulpmiddelen.want in veel gevallen kunnen bedrijven zich al met enkele simpele maatregelen wapenen tegen het grootste deel van de cybercrime-aanvallen. Voor meer informatie: en Tekst : DRS. ARIE F.O. CRAANEN 6 B U S I N E S S

7 de Kunst van het tapijtreinigen Tapijtreiniging is in de visie van Chem-Dry een ware kunst. Daarom gaan we verder dan een op het oog schoon tapijt. Met onze gepatenteerde reinigingsmethode van microscopische koolzuurbelletjes wordt uw tapijt schoon én nog veel belangrijker hygiënisch. Het vuil diep in de vezels wordt verwijderd, samen met huisstofmijt en ander onzichtbaar vuil. Met de kunst van Chem-Dry wordt een beter binnenmilieu in uw werk- en leefomgeving gerealiseerd. Een beter binnenmilieu verhoogt de prestaties en arbeidsproductiviteit bij uw medewerkers. Een beter binnenmilieu draagt bij aan een gezonde leef- en werkomgeving. Eenprettigegedachtevooruenuwmedewerkers. Voor informatie over deze unieke reinigingsmethode kunt u terecht bij uw lokale Chem-Dry vestiging. Uiteraard kunnen wij ook een demonstratie of een vrijblijvende offerte voor u verzorgen. Kijk op voor uw dichtstbijzijnde Chem-Dry vestiging of bel 0900-CHEMDRY ( ). en kan ook: Droger, schoner, gezonder Jong? Dat zijn we zeker, gemeten naar onze verfrissende zienswijze, energieke dienstverlening en voortvarende ambities. Bekrachtigd door kennis en ervaring sinds Ondernemingsrecht Vastgoed Verzekeringsrecht Arbeidsrecht Private Clients

8 Structuur is onze natuur. Structuur is een natuurlijke toestand. Structuur is overal om ons heen in de natuur. Toch zijn, om allerlei redenen, menselijke organisaties vaak minder dan perfect gestructureerd. De gevolgen zijn duidelijk: inefficiënte inzet van tijd en middelen. En niet te vergeten: verminderde motivatie van medewerkers. IT wordt algemeen beschouwd als dé oplossing. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat 69% van de IT-projecten mislukt Maar óók dat procesverbetering in 62% van de gevallen leidt tot efficiëntieverbetering! Cheops brengt de structuren van bedrijven en organisaties in beeld, om die vervolgens te verbeteren en te versterken. Zo kan goed projectmanagement en procesmanagement daadwerkelijk bijdragen tot efficiëntieverhoging. Vandaar onze missie: wij helpen opdrachtgevers hun doelen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Daarom brengt Cheops structuur aan in uw organisatie. Want structuur is onze natuur. Meer weten? Bel of mail Cheops, telefoon of

9 A C T U E E L Het nieuwe kabinet gaat door met het Innovatieplatform. De denktank zal zich de komende vier jaar onder meer bezighouden met vraagstukken in de zorg, het onderwijs, energie- en waterbeheer. De precieze taakomschrijving van het platform laat nog even op zich wachten. Ook is nog niet duidelijk welke departementen en instanties deelnemen aan het Innovatieplatform nieuwe stijl en of premier Balkenende de kar weer zelf gaat trekken. Nederland moet weer koploper worden in Europese kenniseconomie DELTAPLAN VOOR INNOVATIE Het Innovatieplatform kreeg de afgelopen jaren zware kritiek. De rol van Balkenende werd herhaaldelijk ter discussie gesteld door bijvoorbeeld coalitiepartij PvdA. Zelf is Balkenende wel tevreden over de rol die het platform onder zijn regie heeft gespeeld.volgens hem zijn wel degelijk resultaten geboekt. Buitenlandse onderzoekers kunnen makkelijker naar Nederland komen en er is geld beschikbaar gesteld voor startende bedrijven. Tweeëntwintig van de vijfentachtig adviezen van het platform zijn uitgevoerd. Innovatie kunnen we niet per decreet afkondigen. Daar is een cultuuromslag voor nodig. Innovatie vergt positieve energie, zo zei de premier tijdens het kamerdebat. Er gebeurt werkelijk veel, veel meer dan in de afgelopen jaren. Goedkoop Het projectbureau dat het Innovatieplatform ondersteunt, is uiteraard blij met de doorstart. We hebben veel en goed werk verzet. Daarnaast was het Innovatieplatform een goedkope organisatie. Het heeft de belastingbetaler, op een aantal ambtenaren na, niets gekost. De platformleden zaten er in hun vrije tijd, aldus voormalig woordvoerder Len Middelbeek van het platform. De doorstart is mogelijk mede te danken aan de inzet van informateur Herman Wijffels. Als voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) heeft hij destijds een prominente rol gespeeld bij het Innovatieplatform en pleitte sterk voor meer aandacht voor onderwijs en innovatie. Bij zijn afscheid van de SER waarschuwde Wijffels dat de strategie hoognodig moet worden bijgesteld.want hoe verdienen we anders over tien jaar de kost? We moeten creatiever, slimmer zijn dan de anderen. Wijffels noemde het ernstig dat Nederland veel te weinig investeert in onderwijs en innovatie. Koploper De missie van het Innovatieplatform blijft waarschijnlijk onveranderd. Het is de bedoeling om de innovatiekracht van Nederland zodanig te versterken dat ons land in 2010 weer een koploper is in de Europese kenniseconomie. Dat betekent dat Nederland een land moet worden waar volop ruimte is voor excellentie, ambitie en ondernemerschap van mensen en organisaties. Het nieuwe kabinet kan daarbij niet heen om de aanbevelingen die het oude platform al deed: de overheid kan innovaties aanjagen, maar dan moet haar werkwijze wel veranderen. Minder toezicht op maatschappelijke organisaties, departementoverstijgend investeren in het oplossen van maatschappelijke problemen, onhollands omgaan met de aanbestedingsregels van de EU en bovenal méér economisch risico nemen. Wil de overheid innovatie bevorderen, dan moet zij de balans in haar werken verder verschuiven van de departementale kokers naar samenwerkingsprojecten. Ook zou ze nog meer dan nu van buiten naar binnen dienen te opereren en niet te bang moeten zijn om fouten te maken, aldus oudplatformlid Frans van Vught. Het doorbreken van de verkokering is een wezenlijk punt. Veel maatschappelijke problemen overschrijden de grenzen van de ministeries. Onze oplossing: maak Deltabudgetten voor investeringen in oplossingen voor dit type problemen. Deze budgetten worden beheerd door een budgetbeheerder die rechtstreeks rapporteert aan bijvoorbeeld de premier. Hij krijgt de opdracht het probleem binnen een duidelijk gestelde tijd op te lossen en is eindverantwoordelijk voor de Informateur Herman Wijffels: We moeten creatiever, slimmer zijn dan de anderen. N A T I O N A A L 9

10 A C T U E E L Jan Peter Balkenende: Innovatie kunnen we niet per decreet afkondigen. Daar is een cultuuromslag voor nodig. betrokken medewerkers van de ministeries. Ook vindt het platform dat de overheid bedrijven en maatschappelijke dienstverleners meer ruimte moet geven. Rein Willems, directeur van Shell Nederland en eveneens lid van het Innovatieplatform: Hier in Nederland is alles overgeregeld. De inspecteurs lopen de deuren plat.waarom geen certificeringsysteem dat de verantwoordelijkheid bij bedrijven en maatschappelijke instellingen zelf neerlegt? Schamen Dat sluit mooi aan bij het thema samen van het nieuwe kabinet. Cruciaal daarin wordt waarschijnlijk de rol van de PvdA, voorheen criticaster van het platform. Volgens de nieuwe minister van Financiën Wouter Bos is het destijds misgegaan omdat de politiek in klassieke fouten is vervallen, in plaats van het Innovatieplatform ook op een innovatieve manier aan te pakken. Het innovatieplatform is een ijsblokje gebleken dat is weggesmolten in de warmte van de polder, zei Bos toen hij nog oppositieleider was. De Stichting Nederland Kennisland (SNK) blijft sceptisch. Het probleem is dat we gewoonweg te weinig hoogopgeleiden hebben, stelt voorzitter Joeri van den Steenhoven. De Nederlandse kenniseconomie staat er zelfs slechter voor dan enkele jaren geleden, meent de stichting. Als niet snel iets gebeurt, mist Nederland internationaal helemaal de boot. Zo moet werk worden gemaakt van het bestrijden van de schooluitval. Van de scholieren gaat 60 procent naar het vmbo. Bijna een derde daarvan verlaat de school zonder diploma. Dat zijn cijfers waarvoor je je internationaal moet schamen, aldus Van den Steenhoven. Volgens SNK is het belang van kennis en innovatie inmiddels wel diep in de samenleving doorgedrongen. Maar er wordt veel gepraat en te weinig gedaan om de Nederlandse kenniseconomie daadwerkelijk te versterken. ER WORDT VEEL GEPRAAT EN TE WEINIG GEDAAN Professor Sylvester Eijffinger, hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg gaat bij spreekbeurten voor ondernemers nog een stapje verder. Niet langer verliezen we productie aan landen als India en China, nu gaan ook de laboratoria van bedrijven naar die landen, activiteiten met een hoge toegevoegde waarde. En hoogopgeleide medewerkers zijn flexibeler dan ooit. De best opgeleide mensen van Nederland gaan straks afwegen in welk land ze het liefst willen wonen. Ik zou willen dat het kabinet daar een visie op ontwikkelt. Tekst: JEAN GELDENS SLEUTELROL VOOR ICT Steun voor meer innovatie komt in ieder geval van branchevereniging ICT~office. De ICT-sector wil in 2010 een groot aantal innovatiedoelstellingen hebben gerealiseerd. De branchevereniging zegt dat in haar zogeheten ICT-Manifest Die doelstellingen wil de sector vastleggen in een akkoord met de regering. ICT~Office directeur Sylvia Roelofs: De bijdrage van innovatie aan economische groei is onomstreden. De meeste innovaties zijn gebaseerd op de toepassing van ICT. In verkiezingsprogramma s wordt vaak wel gesproken over groei, maar ontbreekt het veelal aan heldere keuzes op het gebied van stimulering en de toepassing van ICT. In het manifest pleit de sector onder meer voor invoering van een ICTeffectrapportage bij nieuwe wetgeving.te vaak blijkt dat in nieuwe wetten onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheden die ICT biedt. Slimme technologieën moeten worden ingezet, bijvoorbeeld om beter gebruik te maken van het wegennet. 1 0 B U S I N E S S

11 REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ n Sterk groeiend aantal bedrijven/ kantoren kiest voor West-Brabant als vestigingsplaats. Dat gebeurt op basis van sterke argumenten zoals bereikbaarheid - 50 kilometer van Rotterdam en Antwerpen-, een ruime keuze uit nieuwe en bestaande bedrijfsobjecten en lage grond- en huurprijzen. Multinational of éénmansbedrijf, wij zetten die argumenten graag voor u op n rijtje. BEL GRATIS: UW IMPULS OP DE WINKELVLOER D.R.A.I. Nederland B.V. Apeldoorn Postbus 52, 7300 AB Apeldoorn Kayersdijk 141, 7332 AP Apeldoorn Telefoon (055) Fax (055) Internet: Panorama? Natuurlijk focussen wij als advocatenkantoor op het beoordelen en verkleinen van risico s. Maar daarnaast helpen wij u als ondernemer ook met het panorama aan mogelijkheden te overzien en te benutten. Ondernemingsrecht Vastgoed Verzekeringsrecht Arbeidsrecht Private Clients

12 B E D R I J F S P R O F I E L De VerzekeraarsHulpDienst (VHD) in Deventer is een hulpdienst in de breedste zin van het woord. En sinds begin dit jaar is die kwalificatie meer dan ooit van toepassing. De VHD gaat namelijk samen met de Nederlandse dochter van de vanuit Parijs opererende organisatie Europ Assistance. Hierdoor wordt met name de pechhulp van de VHD sterk uitgebreid. Algemeen directeur Jan van der Kleij zegt hierover: De vraag naar internationale hulpverlening groeit sterk en bovendien wordt deze hulpverlening steeds complexer.wij kunnen daar uitstekend op inspelen doordat we nu zijn aangesloten bij een partij met een enorm mondiaal netwerk. De VerzekeraarsHulpDienst sluit zich aan bij het enorme netwerk van Europ Assistance STERKER DAN OOIT IN PECHHULP De VHD is een nationaal en internationaal opererende hulpverleningsorganisatie die is gespecialiseerd in spoedhulpverlening bij uiteenlopende calamiteiten. Het bedrijf opereert vanuit een heldere visie. Van der Kleij legt uit: In onze drukke en complexe samenleving kunnen incidenten grote gevolgen hebben. Een aanrijding, ziekte, overlijden, ongeval, pech, brand, explosie, een ramp; stuk voor stuk verstoren ze de o zo belangrijke continuïteit. Met vaak grote gevolgen voor organisaties en voor de maatschappij als geheel. Hoe groot of klein een incident ook is, alle betrokkenen zijn gebaat bij een spoedig herstel van de continuïteit; bij een snelle, zorgvuldige en efficiënte terugkeer naar de oorspronkelijke situatie. De dienstverlening van de VHD is er op gericht om dat te bereiken. Zodat mensen van de uitzondering (het incident) weer terug kunnen naar de regel (de continuïteit). Alarmcentrale De vanuit Deventer opererende groep heeft jarenlange ervaring met het leveren en ontwikkelen van hulpverleningsdiensten in binnen- en buitenland. De VHD organiseert als alarmcentrale 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de spoedhulpverlening voor een groot aantal organisaties die actief zijn in diverse markten. Naast alarmcentrale is de VHD een inkoopcentrale, clearingcenter en claimcenter. De VHD is gespecialiseerd in zowel materiële als immateriële hulpverlening. Tijdens de uitvoering van de hulpverlening wordt de directe en indirecte schadelast geminimaliseerd met inachtneming van de behoefte van de klant op dat moment. Bij personenhulpverlening zorgt de VHD voor een medisch en financieel verantwoorde behandeling van de hulpvraag, waar ook ter wereld. Volgens Jan van der Kleij, algemeen directeur van de VHD, groeit de vraag naar internationale hulpverlening sterk. Wij kunnen daar uitstekend op inspelen doordat we nu zijn aangesloten bij Europ Assistance. Foto: Moric van der Meer Deventer 1 2 B U S I N E S S

13 B E D R I J F S P R O F I E L Door de aansluiting bij Europ Assistance is de VHD nu qua omvang de tweede alarmcentrale van Nederland. Sterke uitbreiding Juist die hulpverlening is door de aansluiting bij Europ Assistance sterk uitgebreid. De Fransen hebben een enorm eigen netwerk opgezet, waardoor altijd en overal onmiddellijk hulp kan worden geboden; waar ter wereld iemand zich ook bevindt. Een paar cijfers: Europ Assistance heeft ruim meertalige stafmedewerkers in dienst, die jaarlijks meer dan 42 miljoen telefoontjes afhandelen. De organisatie heeft vijftig dochterondernemingen in 34 landen en 35 alarmcentrales. Daarnaast wordt de organisatie ook nog eens vertegenwoordigd door meer dan tweehonderd agenten. Op deze wijze kunnen wereldwijd meer dan gekwalificeerde hulpverleners worden aangestuurd; van sleepbedrijven en autoverhuurders tot opticiens en tandartsen. En van loodgieters en uitzendbureaus tot privé-klinieken en ambulances. Foto: met toestemming van Europ Assistance begeleidende artsen en meer dan honderd verpleegkundigen en paramedici. Zij kunnen beschikken over een indrukwekkende medische uitrusting: Europ Assistance beschikt over s werelds grootste privévoorraad medische reserves: deze bestaat onder meer uit liter zuurstof en uit zes intensive care units, waarmee vijftig ernstig gewonde mensen tegelijkertijd kunnen worden gerepatrieerd. Meer risico s Dat alles kan nu aangesproken worden door en via de VHD. Volgens directeur Van der Kleij voorziet zijn organisatie daarmee in een groeiende behoefte. Hij zegt: Mensen nemen steeds meer risico s. Ze gaan abseilen in onherbergzame gebieden of trekken het oerwoud in met het risico gebeten te worden door een giftige spin of slang. Daarmee wordt de hulpverlening complexer. Het zijn immers niet de gemakkelijkste oorden waar dit soort ongevallen zich voordoen. Dankzij het netwerk van Europ Assistance kunnen wij ook daar nu snel en adequaat hulp bieden. Zorgverzekeraars Door de aansluiting bij de Franse organisatie is de VHD nu qua omvang de tweede alarmcentrale van Nederland. De groep biedt een dienstverlening aan, die bijvoorbeeld interessant is voor bedrijven die expats in dienst hebben; medewerkers die langere tijd in het buitenland wonen en werken. Maar ook zorgverzekeraars kunnen volgens Van der Kleij veel baat hebben bij de dienstverlening van de VHD. We hebben hen veel te bieden. Bovendien zijn we goed in kostenbeheersing. Door de grote inkoopkracht van Europ Assistance gaan de kosten van de zorg omlaag, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. En dat is toch een buitengewoon aantrekkelijke combinatie. Crisismanagement Europ Assistance is toegerust voor het managen van noodsituaties, ook indien er sprake is van calamiteiten van een enorme omvang en er internationaal crisismanagement wordt gevraagd. Europ Assistance speelde bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de hulpverlening na de Tsunami in de Indische oceaan van kerstmis De organisatie kan gespecialiseerde medische noodhulp bieden met een team van 105 coördinerende artsen, 170 VHD AlarmCentrale Keulenstraat 13 Deventer Postbus AD Deventer Telefoon: Fax: Website: N A T I O N A A L 13

BUSINESS NATIONAAL EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN. De ervaring van Toon Gerbrands

BUSINESS NATIONAAL EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN. De ervaring van Toon Gerbrands BUSINESS NATIONAAL De ervaring van Toon Gerbrands EEN GOEDE VERLIEZER KAN DE GROOTSTE WINNAAR WORDEN P R O F I E L Ruim vijf jaar geleden maakte Toon Gerbrands zijn entree in de voetballerij. De voormalige

Nadere informatie

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk

BUSINESS WERK AAN DE WINKEL. Met name nieuwe EU-lidstaten HARTKATERN. Proactief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk T H E M A BUSINESS HARTKATERN De Nederlandse arbeidsmarkt staat onder druk. Laagconjunctuur zorgt voor afnemende werkgelegenheid, arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten staan in de rij en lage lonen

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig

business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig Profiel Loek Hermans pleit voor daadkracht en heldere afspraken Weg met de compromissen TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX We belasten iets zwaarder

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best!

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEYregio jaargang 8 nr. 2-2014 02 De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Box inn:

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

coverstory VluchtelingenWerk Limburg/Emplooi Een win-win situatie Nationaal Rob de Wijk Het is 5 over 12 Forum ICT De gebruiker is de zwakste schakel

coverstory VluchtelingenWerk Limburg/Emplooi Een win-win situatie Nationaal Rob de Wijk Het is 5 over 12 Forum ICT De gebruiker is de zwakste schakel Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen noord-limburg regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B

Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld. Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B noord-limburg regionaal zakenmagazine Jaargang 8 nummer 3 juli 2014 Coverstory: DeeDee Plastics Succesvol in een mannenwereld Nationaal Rampondernemer Frank Krake: Zorg altijd voor een plan B business

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

TRENDS IN SECURITY 2015

TRENDS IN SECURITY 2015 JAARGANG 13 - DECEMBER 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE ONVEILIGHEID NEEMT TOE CYBERCRIME VOOR IT-SECURITY BELANGRIJKSTE THEMA VOOR 2015 RONDE TAFEL CYBER SECURITY NIEUW MINISTERIE

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1

Henk Kamp. Maxime Verhagen. Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview wethouders Amsterdam NAJAAR 2011 NUMMER 1 JAARGANG 1 good COMPANY 1 Henk Kamp over modernisering van de sociale zekerheid en ondernemerschap Maxime Verhagen over brood op de plank en het Ondernemersplein Andrée van Es en Carolien Gehrels dubbelinterview

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie