Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR"

Transcriptie

1 Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel

2 Uitgave 2008 Gids voor de tewerkstelling van jongeren: van jobstudent tot pas afgestudeerde Bent u van plan om jobstudenten of pas afgestudeerden in dienst te nemen? Een goed idee, want jonge mensen laten het extra hard vooruitgaan in uw bedrijf. Maar bent u voldoende voorbereid? In Partena s nieuwe Gids voor de tewerkstelling van jongeren vindt u 76 pagina s sociaal-juridisch advies en alle do s en don ts. bestel mij via Surf naar voor meer info of om uw exemplaar te bestellen. [ Partena - vereniging zonder winstoogmerk Erkend Sociaal Secretariaat voor Werkgevers bij MB van met nr 300 Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel btw BE ] Deze gids maakt deel uit van de HR Focus Collectie en is een samenwerking met Unique. Payroll Management & HR Support

3 editoriaal Het goede voorbeeld geven Beci steunt het initiatief van CAP 48 om, in samenwerking met de RTBf, de Régie Média belge (RMB) en Trends/Tendances, voor het derde opeenvolgende jaar de Prix de l Entreprise Citoyenne (Prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te organiseren. Deze prijs wil initiatieven in ondernemingen belonen die de integratie van personen met een handicap tot doel hebben, vooral dan initiatieven inzake het scheppen van aangepaste arbeidsplaatsen (onderdeel werkgelegenheid), de toegankelijkheid van werkplaatsen en diensten in een onderneming (onderdeel toegankelijkheid), of inzake de ontwikkeling van projecten die tot doel hebben de participatie van personen met een handicap in het leven van de onderneming te vergroten. Beci onderschrijft de doelstellingen van CAP 48 omdat ook zij van oordeel is dat voor ondernemingen de bekwaamheid, motivatie en volharding van werknemers met een handicap selectiecriteria zijn die absolute voorrang moeten krijgen, los van elke kwalitatieve of kwantitatieve bekommernis. Als het op de deelname van personen met een handicap aan het beroepsleven aankomt, kan België maar matige cijfers voorleggen vergeleken met sommige andere Europese landen. Zo is in Frankrijk 36,8 % van de personen met een zware handicap aan het werk; in Nederland ligt dat cijfer op 26,1 %. Vergeleken daarmee is in België slechts 18,3 % van hen aan de slag, en dat terwijl het Europese gemiddelde 24,3 % bedraagt. De tewerkstellingsgraad van personen met een matige handicap bedraagt in Duitsland 53,8 % en in België 36,9 %, terwijl het Europese gemiddelde hier 46,2 % bedraagt. De statistieken van de FOD Economie geven nochtans aan dat 95 % van de personen in kwestie geen enkele beperking op het vlak van mobiliteit heeft. Wij zijn er stellig van overtuigd dat het belangrijk is om het goede voorbeeld te geven, wanneer het erop aankomt ondernemingen en werknemers ervan te overtuigen dat een diversiteitsbeleid en omgaan met een handicap wat deel uitmaakt van een dergelijk beleid bouwstenen zijn voor succes en economische ontwikkeling en een element van hoop betekenen. is aangegaan toen die in december 2005 het Charter voor Diversiteit in de Onderneming ondertekende, een Charter dat hen trouwens door Beci en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was voorgelegd. Dat charter voorzag ondermeer in initiatieven om sectoren als werving, selectie en personeelsbeleid te informeren en te sensibiliseren, om het non-discriminatieprincipe te promoten en te doen eerbiedigen, om in samenspraak met het personeel in het bedrijf een diversiteitsplan in te voeren en ook ondernemingen meer ruchtbaarheid te laten geven aan hun verbintenissen ter zake. Wij zijn er stellig van overtuigd dat het belangrijk is om het goede voorbeeld te geven, wanneer het erop aankomt ondernemingen en werknemers ervan te overtuigen dat een diversiteitsbeleid en omgaan met een handicap wat deel uitmaakt van een dergelijk beleid bouwstenen zijn voor succes en economische ontwikkeling en een element van hoop betekenen. Wij hopen dan ook van harte dat u massaal zult deelnemen aan deze editie van de Prix de l Entreprise Citoyenne (Prijs Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Alle verdere inlichtingen vindt u op de site van Beci en bij de inrichters van CAP 48. De deadline om uw kandidaturen in te dienen is 18 juli. Tot binnenkort bij de beraadslagingen van de Jury! 3 Slechts in 7,6 % van de gevallen zijn voor het uitoefenen van een beroepsfunctie specifieke voorzieningen nodig. Aanpassingen aan de arbeidsomstandigheden hebben vooral betrekking op de aard van het werk (22,4 %) of de hoeveelheid (8,8 %) werk. In de meeste gevallen (54,1 %) is er geen enkele speciale vorm van hulpverlening nodig, behalve misschien de steun van de collega s. Voor Beci is de tewerkstelling van personen met een handicap een van de verbintenissen die de ondernemerswereld Yvan Huyghebaert, Voorzitter van Beci - Kamer van Koophandel van Brussel Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci - Verbond van Ondernemingen te Brussel

4 inhoud JUNI 08 4 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 3 Editoriaal 6 Opinie Werkgelegenheid voor jongeren, mobiliteit en goed bestuur zijn uw belangrijkste bekommernissen Dexia op de duurzame toer Carte blanche Brussel, een luis in de pels? 24 Leden Trefpunt 31 Europa 32 In de kijker 1000Brussels 69 Agenda 70 Toetredingsaanvragen Reclame Index DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 34 Een goed gesprek Jorge Ligüerre, CEO van Schindler 36 Focus Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel 38 Toolbox 45 Telex 68 BizzBox News Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Louizalaan Brussel t F Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Redactie Verantwoordelijke: Karima Amrous Directeur communicatie Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Nicole Evans Olivier Kahn Jacqueline Remits Luc Rivet Myriam Schellens Harold Schuiten Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: BLS / Production Cover foto: BITC / ISSN Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t DOSSIER Human resources 47 Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! 50 Professionele opleidingen. Voor wie? 54 Enquête over discriminatie op het werk: matige balans voor de Belgische ondernemingen 60 De 10 beste incentives om uw werknemers te motiveren 63 Is het Franse model een voorbeeld dat navolging verdient? 65 De metamorfose van Actiris PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre September 2008 Outsourcing & Facility Management Energie + Jaarverslag 2008 van Beci Deadline voor uw reservaties : 15 augustus 2008 Structurele partners van Beci

5 AXA Bonus & Benefits. De motivatiebooster L, XL, XXL Om een medewerker te motiveren, werkt niets beter dan een bonus die gekoppeld is aan zijn prestaties. Helaas zijn extra verloningen (premies, commissie, loonsverhoging) bijzonder duur voor een onderneming. Bovendien is wat hiervan overblijft na het afromen door de fiscus en de sociale zekerheid vaak ontluisterend voor de medewerker. Daarom ontwikkelde AXA Bonus & Benefits, een uniek plan waarmee de toegekende bonussen geïnvesteerd worden in een bijkomend pensioen dat op termijn flink wat meer oplevert voor de medewerker. Daarenboven zijn de flexibele premies fiscaal aftrekbaar voor uw onderneming. Kortom, iedereen wint erbij! Kiest u voor meer dan een gewone bonus om uw team te motiveren? Neem dan snel contact op met uw makelaar of bel AXA op het nummer 02/ AXA Ondernemingen - Karamba

6 opinie Werkgelegenheid voor jongeren, mobiliteit en goed bestuur zijn uw belangrijkste bekommernissen Ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering op 16 april vroeg Beci-VOB aan bedrijfsleiders om hun visie te geven op de toekomst van Brussel. 6 Via drie workshops konden de - zeer actieve - deelnemers de vereisten schetsen voor de economische en sociale ontwikkeling van Brussel op het gebied van mobiliteit, openbaar bestuur en jongerentewerkstelling. Hierna geven we per workshop een samenvatting van deze spontane gedachtewisseling. Ze geeft een beeld 1 WERKGELEGENHEID VOOR JONGEREN Enkele denksporen van de betrokkenheid van de aanwezigen bij deze thema s die duidelijk van groot belang zijn en prioritair moeten worden aangepakt. Jongeren en werk: dit thema gaf al meer dan eens aanleiding tot felle debatten. Daarbij wordt vaak de nadruk gelegd op het belang van een beroepsgerichte opleiding, waarbij het onderwijs zich meer moet richten op de eisen van het bedrijfsleven, en minder worden beïnvloed door institutionele overwegingen. De workshop Jongerentewerkstelling werd geleid door Jean- Claude Delen, gedelegeerd bestuurder van DHL Global Forwarding. De problematiek werd bestudeerd aan de hand van drie subthema s, namelijk onderwijs en opleiding, aanwervingscriteria en mobiliteit. Er werden heel wat interessante ideeën naar voren gebracht. De eerste vraag was hoe we het aanbod van het onderwijs en de vraag van de bedrijven beter op elkaar kunnen afstemmen. Enerzijds moet het onderwijs universele kennis overbrengen. Het mag niet alleen gericht zijn op het onmiddellijke nut door bijvoorbeeld arbeiders of bedienden op te leiden voor een of andere onderneming. Anderzijds moeten bedrijven werknemers kunnen vinden die beschikken over de kwalificaties waaraan behoefte is. Kennis en attitude Hoe kunnen we dit moeilijke probleem oplossen? Door te beginnen bij het begin, namelijk het basisonderwijs. Het is belangrijk om jongeren niet alleen kennis bij te brengen, maar ook sociale vaardigheden. Dat is een van de be- De algemene vergadering van Beci-VOB werd georganiseerd in samenwerking met

7 Exclusief voor zelfstandigen, vrije beroepen, en ondernemers : Hoe kunnen we ù helpen? U bent niet zoals andere klanten. U hebt ambitie, maar u staat ook voortdurend onder druk. Dus wat u nodig hebt, is geen klassieke bankier maar een partner die u ondersteunt bij alle sleutelmomenten van uw professionele loopbaan. Daarom hebben wij voor u een adviseur ter beschikking, die passende oplossingen biedt voor uw onderneming en die niet aarzelt om bij u langs te komen indien u dat wenst. Een proactieve vertrouwenspersoon die u het leven makkelijker maakt en die verder kijkt dan kant-enklare formules. Omdat hij slechts één objectief voor ogen heeft : uw business boosten om uw dromen waar te maken. Maak vandaag nog een afspraak in een Fortis-kantoor of op

8 opinie 8 Jongeren beter voorbereiden op het beroepsleven langrijkste tekorten bij jongeren. Om te zorgen dat jongeren hun gedrag veranderen, moeten volwassenen een positieve dialoog aangaan, zin geven aan de dingen, verhalen vertellen, leren hoe jongeren zich kunnen redden, hoe ze zelf oplossingen kunnen vinden en weten hoe ze zich in groep moeten gedragen. Jongeren leren om verantwoordelijkheid te nemen, lijkt in grote mate afwezig te zijn in de opleiding van de leerlingen. Een ander probleem is het op elkaar afstemmen van de behoeften van de bedrijfswereld en het aanbod van het technisch en beroepsonderwijs, dat wordt ervaren als vastgeroest. De leerlingen krijgen een algemene bagage, een basis voor het verwerven van latere, meer gespecialiseerde vaardigheden naargelang de noden. De Franse Gemeenschap organiseert nochtans overleg binnen comités, waar de bedrijfswereld echter op geen enkele manier vertegenwoordigd is. Aangezien de meeste gesprekspartners afkomstig zijn uit de onderwijswereld, gaan de discussies vooral over onderwijsthema s. De discussies blijken ook weinig vernieuwend te zijn. Gebrek aan communicatie tussen scholen en bedrijven Scholen en bedrijven communiceren onvoldoende. Als voorbeeld kunnen we het afschaffen van de controle aan de Europese binnengrenzen aanhalen. Toen werd gezegd dat er geen behoefte meer zou zijn aan douaniers of tariefexperts. Met de toenemende globalisering stelde men later echter vast dat er nog nooit zoveel behoefte was aan douane-experts. Een ander voorbeeld is de logistiek. Dat beroep had enkele jaren geleden te kampen met een imagoprobleem. Daarom werden enkele opleidingen in die richting geschrapt. Nu is er echter een schrijnend gebrek aan logistieke experts. Het is dan ook noodzakelijk dat opleidingen worden afgestemd op toekomstige behoeften. Vertrekken vanuit de werkelijke noden van de bedrijfswereld Een ander denkspoor was om te vertrekken vanuit de werkelijke behoeften van ondernemingen, in plaats van uit een institutioneel kader. Dat laatste zou dan worden afgestemd op de noden van de bedrijfswereld. Nemen we het voorbeeld van Zweden dat ook kampte met het probleem dat het aanbod van het onderwijs en de noden van de bedrijfswereld niet op elkaar aansloten. Een van de oplossingen was het invoeren van een systeem dat overeenkomst vertoont met onze opleidingscheques. Aan toekomstige cursisten werden opleidingscheques verleend naargelang de noden van de bedrijfswereld. Het is ook belangrijk dat het imago van ondernemingen in scholen en universiteiten wordt opgepoetst. Wat er ook wordt gezegd, ondernemingen hebben in het onderwijs nog steeds te lijden onder hun kapitalistische imago. In technische scholen wordt aan leerlingen vooral bijgebracht dat ze zich niet mogen laten doen door de werkgevers. Terwijl jongeren juist gemotiveerd zouden moeten zijn en zich verbonden moeten voelen met de onderneming waar ze werken. In het Brussels Gewest werden interessante initiatieven genomen voor bet bevorderen van stages in bedrijven. Het spreekt vanzelf dat op die weg moet worden voortgegaan. De vragen die nu rijzen zijn de volgende: moeten stagiairs al dan niet worden betaald? Krijgen ze een opleiding of niet? Daarnaast zijn ondernemingen wel degelijk geïnteresseerd in stagiairs, maar liefst in de periode die hun schikt. Daarvoor moet een evenwicht worden gevonden. Misschien moet ook worden gedacht aan één statuut voor stagiairs. De bedrijfswereld ontdekken Het stimuleren van jongeren om de bedrijfswereld beter te leren kennen, zou ze helpen om in te zien waarom het goed is om werk te hebben. Dat zou vermijden dat werklozen van de eerste, tweede en zelfs derde generatie niet meer weten hoe het voelt om te werken, om s morgens op te staan en te functioneren in een werkomgeving. Zo kan een bedrijfsleider met enkele medewerkers naar de klassen van het 5e en 6e leerjaar gaan om uit te leggen hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. Op die leeftijd kunnen leerlingen nog enthousiast worden gemaakt wanneer ze in een andere, nieuwe omgeving komen. Een bezoek aan de haven van Antwerpen of de luchthaven van Zaventem wekt dikwijls veel interesse op. Het is de ideale leeftijd om kennis te maken met ondernemingen. Wanneer leerlingen ouder worden, zien ze dergelijke bezoeken meer als een dagje ontspanning! Het is bovendien een goede manier om leerlingen in contact te brengen met onbekende beroepen. Zo interesseren

9 VOLGENS MIJ HEEFT DYNAMIC SOFTWARE VOOR DE BEVEILIGING VAN HUN ELEKTRONISCHE GEGEVENS EEN BEROEP GEDAAN OP EEN SUPER GESPECIALISEERD BEDRIJF. ONGETWIJFELD AMERIKANEN OF JAPANNERS. Dynamic Software is een bedrijf gelegen in Noorderwijk en gespecialiseerd in informatieverwerking. Dus voor de beveiliging van vertrouwelijke gegevens, zoals hun belastingsaangiften of professionele s, hebben ze niet op de eerste de beste beroep gedaan. Ze hebben voor zekerheid gekozen : Certipost, een dochtermaatschappij van De Post erkend om haar knowhow. Ze biedt talrijke elektronische beveiligingstoepassingen, zoals bijvoorbeeld de e-certificate : een oplossing van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt. Bel 02/ , of lees meer in dit magazine over performante oplossingen voor veilige elektronische verzending.

10 opinie 10 jongeren zich vooral voor beroepen in de IT-sector, en helemaal niet voor beroepen in de verzekeringssector, terwijl deze laatste financieel veel interessanter is dan de eerste. Daartegenover studeren aan de ULB jaarlijks een tiental studenten af als Master in de Wiskunde, waarvan er geen enkele solliciteert binnen het onderwijs! Het is dus hoog tijd om ook het onderwijs te herwaarderen. Opwaarderen van ambachtelijke beroepen Ook het promoten van bepaalde beroepen kan aangewezen zijn, evenals het opwaarderen van ambachtelijke beroepen. Dat gebeurt het best via kanalen die jongeren vaak gebruiken zoals televisiezenders, websites of blogs. Beroepsfederaties moeten worden gestimuleerd om, voor bepaalde sectoren en liefst in primetime, reclamespots uit te zenden. Zo ontwikkelden de sectoren voor transport en logistiek een website Let s go en een bijbehorend televisiespotje. De dagen na de uitzending van het spotje was een duidelijke stijging te merken van het aantal bezoekers van de website. Ook het openbaar vervoer, dat door ouders en jongeren wordt gebruikt, kan een kanaal zijn voor het promoten van bepaalde beroepen. Aanwervingscriteria en de juiste attitude Waar wringt het schoentje bij jongeren wanneer het gaat over werk zoeken en vinden? Eerst en vooral is er een gebrek aan kennis van de ambachtelijke beroepen. Deze moeten opgewaardeerd en gepromoot worden, want ze zijn onmisbaar in onze maatschappij. Daarnaast moeten bestaande initiatieven en maatregelen beter worden gecommuniceerd. In het ideale geval zouden jonge sollicitanten moeten weten welke houding van ze wordt verwacht in de onderneming. Wat zijn de vereiste attitudes om te worden aangeworven? Dat is net het grote probleem van heel wat werkzoekende jongeren. Ook moet het beroep aantrekkelijker worden gemaakt door bijvoorbeeld niet te veel eisen te stellen bij de vacatures. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland worden aanwervingscriteria bijvoorbeeld niet al te specifiek geformuleerd. Op die manier kan iemand die is opgeleid als technicus net zo goed een andere functie uitoefenen. Om de werkloosheid te doen dalen, kunnen jongeren ook worden gestimuleerd om zich als zelfstandige te vestigen, meer bepaald voor alle kernberoepen. Er is bijvoorbeeld een tekort aan verwarmingstechnici. Wanneer we bedenken dat 21% van de Brusselse jongeren geen diploma hoger secundair onderwijs heeft en dat 49% van de vacatures in Brussel wordt ingevuld door mensen met een diploma hoger secundair onderwijs, is het tijd om iets te ondernemen. Tweetaligheid is noodzakelijk Tweetaligheid, nochtans een evidentie in Brussel, blijkt een ernstig probleem wanneer we kijken naar het aantal werkzoekenden en de in te vullen vacatures! Sommige jongeren willen duidelijk een inspanning doen, andere niet. Er moeten premies worden gegeven aan wie zich wil verplaatsen om een andere taal te leren. Werkzoekende jongeren zouden de kans moeten krijgen om gratis een opleiding te volgen om een tweede taal te leren. Gratis onderwijs in de tweede taal van het land moet worden veralgemeend, samen met een opleiding in informatica voor jongeren die daar geen enkele kennis van bezitten omdat er thuis geen computer voorhanden is. De vertegenwoordiger van minister Benoît Cerexhe legt uit wat er nu al gebeurt. Iedere werkzoekende kan gebruik maken van een taalcheque ter waarde van euro voor een individuele cursus Frans, Nederlands, Engels of Duits, voordat hij in dienst wordt genomen en zelfs zonder contract. Die opleidingsmogelijkheid wordt systematisch voorgesteld aan iedere werkzoekende. Na zes maanden wordt de persoon opnieuw opgeroepen en wordt systematisch een eventueel andere opleiding aangeboden. Vindt de geïnteresseerde een baan, maar zijn er tekorten voor de betreffende functie, dan kan hij opnieuw via privécursussen een individuele opleiding ter waarde van euro genieten. Ook voor opleidingen op het gebied van nieuwe technologie bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vergelijkbare cheque. Indien na tien maanden wordt vastgesteld dat de jongere nog steeds tekorten heeft, krijgt hij nog een opleidingscheque waarbij het Gewest voor 50% tussenkomt, terwijl de andere helft wordt betaald door het bedrijf waar hij werkt. Voor deze maatregelen werd een aanzienlijk budget van 4,5 miljoen euro bestemd zodat de opleidingen zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden van de bedrijfswereld. Mobiliteit en flexibiliteit Mobiliteit is misschien niet dé oorzaak van het hoge werkloosheidspercentage bij jongeren. Maar om jongeren aan de slag te krijgen, moet er eerst en vooral meer verschil komen tussen hun werkloosheidsuitkering en wat ze verdienen als ze gaan werken. Waarom geen financiële stimulans? Om jongeren aan het werk te krijgen, moet arbeid flexibeler worden gemaakt. Wanneer ze zich bijvoorbeeld ver moeten verplaatsen, kan worden overwogen om de 38 werkuren te verdelen over vier werkdagen in plaats van vijf. Voor personen die in ploegendienst werken, kan een gedeelde taxidienst een oplossing bieden. Het gebeurt ook dat jongeren die werken buiten de normale werkuren na hun shift niet meer thuis raken. Heel wat ondernemingen in Brussel organiseren een pendeldienst. Een idee om zeker over na te denken. Een andere mogelijkheid is telewerk, maar dat hangt af van het opleidingsniveau van de jongeren. De jongere zou ook de eerste twee of drie uren van de dag thuis kunnen werken en pas op een later uur naar het werk in Brussel vertrekken. Kortom, er zijn heel wat mogelijkheden om jongeren te activeren, en daarbij te vermijden dat ze op termijn in de sociale zekerheid terechtkomen. Jacqueline Remits

11 Zoek de 6 andere elementen om energie te besparen. Niet evident om ze allemaal te vinden? Geen probleem. Electrabel helpt u met een energie-audit. Sommige energiebesparende oplossingen zijn makkelijk zelf te vinden, voor de andere is de hulp van energiedeskundigen onmisbaar. Daarom kunt u voor uw bedrijf een energieaudit aanvragen bij Electrabel. Onze energiedeskundigen nemen dan uw persoonlijke situatie onder de loep en bezorgen u een grondige analyse van uw verbruik en installaties. Ze geven u ook concreet advies, aangepast aan uw beroepssituatie. Zo helpen ze u energie én geld besparen, terwijl u zich volledig kunt concentreren op uw business. Niet alles gevonden? Surf naar U kunt er ook een energie-audit aanvragen. Meer info? Bel de Electrabel Energielijn op of ga naar onze website.

12 opinie 2 MOBILITEIT Hoe raken we uit de file? Het GEN, dat gepland is voor 2016, laat op zich wachten. Wat nu? Het verlies dat wordt veroorzaakt door fileproblemen wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro per jaar. Zal Brussel langzamerhand volledig stilstaan? Welke oplossingen moeten voorrang krijgen? 12 Om een antwoord op deze vraag te vinden, hebben een zeventigtal besluitvormers uit de openbare en privésector die nauw betrokken zijn bij dit debat, het dossier vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd in drie verschillende werkgroepen. Ze zochten een antwoord op de volgende vragen: Hoe kunnen we de interregionale mobiliteit bevorderen? Welke opties verdienen voorrang bij het GEN? Hoe brengen we de woonomgeving dichter bij de werkplek?. Na afloop van de discussies werden door de werkgroep Mobiliteit drie aandachtspunten naar voren gebracht, meer bepaald drie acties om prioritair aan te werken. We gaan er hierna wat dieper op in om vervolgens enkele denkpistes te vermelden die tijdens de gesprekken naar voren werden gebracht. Meer trams in eigen bedding Iedereen was het eens over de volgende drie aanbevelingen, namelijk het bevorderen van het interregionale overleg, het ontwikkelen van het openbaar vervoer in een aparte bedding en het verhogen van de veiligheid in Brussel. Bevorderen van de interregionale en intermodale samenwerking Door haar nauwe betrokkenheid bij Vlaams- en Waals-Brabant kan de mobiliteit van en naar Brussel niet uitsluitend worden bekeken op gewestelijk vlak. Een betere afstemming op de andere gewesten is absoluut noodzakelijk om deze gemeenschappelijke en omvattende uitdaging aan te gaan. Weliswaar zijn de belangen en doelstellingen soms verschillend, maar ze zijn wel in het voordeel van een betere mobiliteit voor iedereen. Het realiseren van duurzame oplossingen vereist een samenwerking tussen de drie gewesten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de aanbeveling die werd gedaan door de groep interregionale mobiliteit: het realiseren van grote parkeerterreinen, voldoende ver van Brussel (zodat de files worden vermeden) en gekoppeld aan goed bediende haltes van het openbaar vervoer (bestaande en toekomstige stations van het GEN). Waarom staat de bestaande parking in Drogenbos bijvoorbeeld voor de helft leeg? Hij ligt te dicht bij Brussel, waardoor hij geen oplossing vormt voor het grootste deel van het fileprobleem. De parkeerterreinen zouden zich in het ideale geval bijvoorbeeld in de buurt van Leuven, Rixensart of Halle moeten bevinden. Voor de gebruikers van deze parkeerplaatsen zouden de tarieven (of zelfs de kosteloosheid) een stimulans moeten vormen, en geen element dat mensen tegenhoudt om er gebruik van te maken. Een overduidelijk voorbeeld van het gebrek aan coördinatie op het gebied van mobiliteit, is de bus Conforto tussen Louvain-la-Neuve en Woluwe. Hij maakt inderdaad gebruik van de pechstrook op de autosnelweg tot aan Overijse, maar daar moet hij invoegen in het drukke verkeer. Voor een goed beheer van de verkeerssituatie zijn investeringen nodig, vooral op het gebied van telematica, en daarnaast een nauwe samenwerking tussen de drie gewesten van het land. Ontwikkelen van openbaar vervoer in eigen bedding Voor een betere mobiliteit binnen Brussel zijn in de komende maanden en jaren infrastructuurwerkzaamheden nodig. De doelstelling daarbij moet zijn om het openbaar vervoer duidelijk af te scheiden van de verkeersdrukte. Het metronet moet dus volledig worden afgewerkt en de trams moeten waar mogelijk een eigen bedding krijgen. In Straatsburg bijvoorbeeld, stopt de tram alleen aan de haltes, zonder dat hij rekening moet houden met de stoplichten voor het autoverkeer. Alle politieke partijen van het stadsbestuur kozen unaniem voor deze oplossing die ondertussen haar efficiëntie heeft bewezen.

13 Ontdek een nieuwe dimensie van welzijn. Trotseer de weg met een geest vrij van zorgen terwijl andere specialisten de rest in handen nemen. Efficiëntie wordt plots eenvoudig. Zo kent u meteen de definitie van onze missie. Door tijd te nemen om u goed te leren kennen ontwikkelden wij dé formule die bij u past. Met Excelease is leasing geen bron van zorgen Het is een nieuwe manier van ZEN zijn /08 Tel.: 02/ Fax: 02/

14 opinie Waterwegen in Brussel worden te weinig benut. 14 Verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Brussel Momenteel is 40% van het verkeer in Brussel afkomstig van de bewoners. Toch zou, indien de pendelaars zich dichter bij hun werkplek zouden vestigen, de mobiliteitsproblemen sterk verminderen. Welke maatregelen kunnen mensen stimuleren om in de stad te gaan wonen? De werkgroep haalde als belangrijkste factor de veiligheid aan. Die moet worden verbeterd in de hele stad en in het bijzonder in een aantal probleemwijken. Denksporen Naast een aantal prioritaire acties en aanbevelingen deden de drie werkgroepen nog enkele andere voorstellen. Om Brussel aantrekkelijker te maken voor nieuwe bewoners, waarbij jongeren en expats belangrijke doelgroepen zijn, moeten deze maatregelen worden ondersteund door stedenbouwkundige initiatieven zoals het aanleggen van groenzones, de diversificatie en uitbreiding van het aanbod op cultureel en sportief gebied en het openbaar vervoer. In dat opzicht rijst de vraag of het gebruik van de auto in de stad moet worden ontmoedigd. Een thema dat aanleiding geeft tot een levendige discussie. Indien er zou worden gekozen voor ontmoediging, dan moet dat hoe dan ook worden voorafgegaan door een kwalitatieve verbetering van het aanbod van het openbaar vervoer. Het loont de moeite om vervoersplannen op te stellen voor scholen en ondernemingen met meer dan 200 mensen. Een aantal scholen, zoals het Lycée français of de International School of Brussels organiseren leerlingenvervoer met bussen. We merken op dat leerlingen die jonger zijn dan 12 jaar gratis gebruik kunnen maken van het netwerk van de MIVB. Waarom zouden we trouwens alleen het openbaar vervoer en niet het privévervoer bevoordelen in het verkeer? Om de mobiliteit te verbeteren, zou al het gemeenschappelijke vervoer daarvoor in aanmerking moeten komen, ongeacht het statuut van de vervoerder. Carpooling zou, ook al is het geen wondermiddel, blijvend moeten worden gestimuleerd omdat het de hinder beperkt. Wat betreft de Brusselse Ring wordt opgemerkt dat die steeds meer wordt gebruikt voor de doorvoer van goederen. Deze vrachtwagens rijden Brussel niet binnen, maar maken de hoofdstad wel moeilijker bereikbaar. Er wordt dan ook nagedacht over het bestemmen van bepaalde rijstroken voor doorgaand verkeer en over extra rijstroken, zoals het geval zal zijn tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens- Woluwe (van drie naar vier rijstroken). Een extra handicap is ook nog steeds de niet-voltooiing van de zuidelijke Ring. Indien een aantal andere wegen beter zou worden ontwikkeld, zouden veel vrachtwagens niet verplicht zijn om de Brusselse Ring te nemen, maar een ander traject kunnen kiezen. De test van de onwetende Zoals in veel grote steden zijn ook in Brussel heel wat verkeersborden op weinig doordachte wijze geplaatst. Zoals het bord aan de Cora in Evere dat bestuurders naar Charleroi stuurt via het Meiserplein! In het ideale geval zouden deze borden moeten worden geplaatst door mensen die absoluut niets kennen van Brussel. Vervolgens zou men hun doeltreffendheid moeten meten door een onwetende persoon erop uit te sturen en te kijken wat het resultaat is. Als gevolg van die slecht geplaatste verkeersborden komen heel wat vrachtwagens terecht op plaatsen waar ze helemaal niet moeten zijn. Wat betreft het watertransport, dat als voordeel heeft de wegen te ontlasten, bestaan in Brussel aanzienlijke expansiemogelijkheden. Zal Brussel het probleem oplossen door de stroom auto s te beperken die dagelijks de stad binnenrijden? Wat zeker vaststaat, is dat de autosnelwegen bij wijze van spreken doodlopen in de stad, wat de vlotte doorstroming van het binnenkomende verkeer niet bevordert. In dat opzicht bestaan er bijvoorbeeld in Schaarbeek plannen om een strook van de afrit (richting Meiser) van de autosnelweg van Luik af te schaffen. Welke rol zullen de 19 gemeenten in dit debat spelen? Het probleem verplaatsen naar de buurgemeenten is geen ideale oplossing. Anderzijds is het ook te begrijpen dat de bewoners zich willen beschermen tegen de toevloed aan auto s. Het toenemende gebruik van gps-toestellen leidt bestuurders dikwijls door woonwijken die op die manier veranderen in drukke verbindingswegen. Vlotte doorstroming van het verkeer De oplossing moet er niet in bestaan om de toegang tot het Brussels Gewest moeilijker te maken (omdat het aantal binnenkomende auto s niet zal wijzigen), maar om het bestaande verkeer vlotter te doen verlopen. In dat opzicht zou de activiteit van het Centrum voor mobiliteitsbeheer aan het Noordstation kunnen worden verbeterd. Dit Centrum is onderbemand en wordt niet goed beheerd (van de lussen zijn er slechts 40 in werking), en het biedt dus niet de kostbare dienstverlening die het potentieel wel bezit. Ook de samenwerking van het Centrum met zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers is verre van optimaal. Wat betreft de vervoersmaatschappijen stellen we ons de vraag waarom De Lijn en de TEC wel in het Brussels Gewest rijden, wat weliswaar zeer positief is, terwijl de MIVB beperkt blijft tot de 19 gemeenten. Dat is een spijtige situatie voor de mobiliteit. Het netwerk van de MIVB moet de kans krijgen zich uit te breiden in de richting van Vlaams- en Waals-Brabant. Vincent Delannoy

15 BIJ SOLINEST LIJKT HET WEL OF HET BEHEER VAN DE POST MAAR TWEE MINUTEN PER DAG IN BESLAG NEEMT. IK DURF TE WEDDEN DAT ZE DAAR MINSTENS 20 MENSEN AAN HEBBEN GEZET. Bij Solinest, verdeler van Ricola en verschillende kauwgom- en snoepmerken, is de dagelijkse hoeveelheid te frankeren en te verzenden post indrukwekkend. Nochtans neemt het bij hen maar twee minuten in beslag. Ze werken namelijk met Servipost: een dienst van De Post die de ophaling, frankering en verzending van alle post van hun bedrijf verzekert, zelfs de aangetekende brieven, op de afgesproken dag en tijdstip. Servipost : een oplossing van De Post waardoor u de zaken anders bekijkt. Bel 02/ , of lees meer in dit magazine over performante oplossingen voor uw postverkeer.

16 opinie 3 GOED BESTUUR Te ingewikkelde administratie, te krappe begroting De merknaam Brussel wordt geschat op 458 miljard dollar. BITC - J.L. Vandewiele Over één ding zijn de Brusselse bedrijfsleiders van deze werkgroep het alvast eens: de gewestelijke overheid heeft te weinig ambitie op lange termijn en te weinig middelen. 16 Ter inleiding werd een definitie gegeven van wat goed bestuur is, namelijk niets anders dan voortdurende aandacht voor het verbeteren van de organisatie en de diensten die door een onderneming worden aangeboden. De discussie werd geleid door Michel de Bièvre, CEO van het project Tour & Taxis. Er werden drie thema s behandeld, namelijk administratieve vereenvoudiging, een grondige re-engineering van de werking van de overheid en een optimaal gebruik van de beschikbare budgetten plus extra financiële middelen voor Brussel. Rudy Aernoudt, hofnar en briljant professor economie bracht, al dan niet subtiel, de discussie op gang. Rudy Aernoudt: We hebben de administratie die we verdienen! Enkele cijfers: ons land telt ambtenaren meer dan in 2002, namelijk in totaal mensen. En dan is er nog het volgende: Op het gebied van fiscaliteit alleen bestaan in totaal 117 administraties. In Vlaanderen houden 16 instellingen zich bezig met subsidies aan ondernemingen. Dat zijn er 15 te veel. Op financieel en HR-gebied bedraagt de inefficiëntiegraad van België 34%. Dat is een van de hoogste percentages in Europa. Met een efficiëntiegraad van 64% zouden we 12 miljard kunnen besparen, legt Rudy Aernoudt uit. Er is een cultuurrevolutie nodig: het begrip klant moet het centrum vormen in het debat over de openbare dienstverlening. De structuur van de administratie vormt zelf een obstakel voor deze vereenvoudiging. Een ambtenaar kan 660 werkdagen ziek zijn zonder één euro te verliezen, hekelde Rudy Aernoudt in zijn pleidooi tegen levenslange benoemingen. Luc Bioul, directeur van de MIVB, wees erop dat een overheidsbedrijf op perfect dezelfde wijze kan functioneren als een privéonderneming. Wat waren de kernpunten van dit debat? Centraal staat één belangrijke vaststelling: de efficiëntie van de ondernemingen hangt voor 40% af van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Daarom moeten ondernemingen zich bevragen over hun interventiecapaciteit. En ook daarom zijn geslaagde herstructureringen, zoals bij Belgacom, zo belangrijk. En er is vooral een mentaliteitswijziging nodig binnen de administratie. Brussel als internationale merknaam Vervolgens kwam de problematiek van de irrationele interne structuren aan bod. Toch was iedereen het erover eens dat Brussel een internationale merknaam moet worden. Brussel wordt slecht behandeld, terwijl het de rijkste stad van het land is. Als merknaam is deze stad 458 miljard dollar waard. Parijs werd geschat op 700 miljard dollar. Haar economische impact overschrijdt de landsgrenzen. De eventuele reengineering mondt uit in een sterke boodschap. Het is een vraag naar een objectieve analyse in de richting van een logische regionalisering, met de bedoeling de institutionele complexiteit van de zeven regeringen, zeven kabinetten en elkaar overlappende instellingen te beperken. Er is één minpunt bij deze regionalisering die zou leiden tot de eerste stad ter wereld die 100% tweetalig is. Dat is de beperkte oppervlakte ervan. Financiële middelen Wat zijn de onmiddellijke gevolgen van deze standpunten? Eerst en vooral werden de evenwichtige relaties tussen de gewesten geprezen. Ten tweede pleitten de aanwezigen voor het behoud van een aantal bevoegdheden op federaal niveau. Ten derde was er unanimiteit over de noodzaak dat het bedrijfsleven druk zou uitoefenen op de herverdeling van de rol van Gemeenschappen en Gewesten. Wat betreft de financiële middelen, gaf Rudy Aernoudt de groep stof tot nadenken. Door het onvoorstelbaar te vinden dat de budgettaire middelen van het geheel van Brusselse instellingen niet is gekend. Op het gebied van inkomsten wordt 34% van de vennootschapsbelasting geïnd in Brussel, maar vervolgens verdwijnt die naar het federale niveau. De visie van de politieke wereld is afwachtend en bovendien een kortetermijnvisie. Gebrek aan ambitie De belangrijkste conclusie van het derde thema is duidelijk: Brussel biedt haar inwoners onvoldoende voordeel. Er is een gebrek aan ambitieuze plannen op lange termijn (ook hier is iedereen het over eens, ondanks de toenemende verankering van het IOP, het internationaal ontwikkelingsplan van Charles Picqué). De deelnemers aan het debat drongen ook aan op een duidelijke visie en een budget voor de Europese hoofdstad, twee elementen die de discussie voorlopig afsloten. De aanbevelingen werden door Alexander Cleven, gedelegeerd bestuurder van Partena en voor de duur van één namiddag verslaggever van de groep overgebracht aan de algemene vergadering van het Verbond van Ondernemingen. Guy Bernard

17 Nieuwe Berlingo. Echt werkplezier. 2 europaletten 850 kg 3 m Tot 3,7 m 3 nuttig volume Tot 850 kg nuttig laadvermogen Tot 3 m laadlengte binnenin De nieuwe Citroën Berlingo is uw meest performante vennoot: volume, laadvermogen, kracht, veiligheid en comfort. De nieuwe moduleerbare Extenso cabine biedt de mogelijkheid tot 3 zitplaatsen voorin. Tevens kan u kiezen voor 1 of 2 laterale schuifdeuren. Kom hem van dichtbij ontdekken in het Citroënnet en u zal meteen begrijpen waarom deze nieuwe uitdrukking «Echt werkplezier» zoveel bijval geniet. citroenfleet.be

18 opinie MOBILITEIT Dexia op de duurzame toer 18 Fietsenstallingen bij DEXIA In 2007 had Dexia Bank België medewerkers in dienst waaronder op de drie Brusselse kantoren die het «Dexiacomplex» vormen (Pacheco, Dexiatoren en Galilée). Een analyse van het mobiliteitsbeleid van een grootschalige onderneming. 1 Een op de twee werknemers van Dexia maakt dagelijks gebruik van het NMBSspoorwegnetwerk Volgens een onderzoek van de onderneming maakt bijna 74% van het personeel van Dexia gebruik van het openbaar vervoer, van wie meer dan 50% de trein. De auto is slechts goed voor 25% van het woon-werkverkeer. Om te begrijpen waarom het openbaar vervoer zo populair is, moeten we in de eerste plaats beseffen dat het «Dexiacomplex» aan de Kruidtuinlaan ligt en dus vlakbij de drie grootste stations van Brussel (Noord, Centraal en Congres). Bovendien wonen 9 van de 10 Brusselse werknemers niet in de regio, waardoor ze elke dag moeten pendelen. Ook van belang is dat de onderneming sinds begin 2001 en sinds de invoering van het Eerste Dexia Mobiliteitsplan een vergoeding uitkeert aan werknemers die anders dan met de auto naar het werk komen. Bovendien is het gebruik van het openbaar vervoer helemaal gratis vanwege de derdebetalersregeling. Sinds 2004 en het 2e Mobiliteitsplan draagt Dexia daarnaast bij aan de reiskosten van de werknemer van zijn huis naar zijn vertrekstation, evenals aan de parkeerkosten op het station. In 2002 voerde bankconcern Dexia de slogan Dexia, de bank van de duurzame ontwikkeling in. Het bedrijf maakt die sindsdien ook waar. Bijvoorbeeld in het mobiliteitsbeleid dat Dexia voert voor het woonwerkverkeer van zijn werknemers. 2 Een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid Dexia stimuleert in het bijzonder het gebruik van de fiets als vervoermiddel van haar werknemers. Daarvoor verstrekt zij een wettelijk toegestane vergoeding van 15 eurocent. Deze is vrij van belasting voor de werknemer en vrij van sociale lasten voor de werkgever. Ze wordt uitgekeerd per kilometer die de werknemer voor zijn woon-werkverkeer te voet of per fiets heeft afgelegd. De onderneming stelt fietsers maar ook voetgangers en motorrijders omkleedruimtes, douches en kluisjes (al dan niet met slot) ter beschikking. De toegang tot de 3 fietsenstallingen van Dexia op de begane grond van elk gebouw is beveiligd met personeelsbadges. In deze stallingen bevinden zich tevens fietspompen en op verzoek een reparatieset. Tot slot zullen voor de ingang van elk gebouw van het complex fietsenrekken worden geïnstalleerd om het onthaal van fietsende medewerkers van het bedrijf te bevorderen. 3 Carpoolen en auto s van de zaak Dexia bevordert carpoolen; op het Intranet heeft zij voor de groep een databank opgezet voor heel België. Carpoolen wordt ook financieel ondersteund omdat carpoolers profiteren van een vrijstelling voor parkeerkosten, die een besparing oplevert van 25,40 per deelnemer per maand. Toch vindt op dit moment slechts 2% van het woon-werkverkeer van het personeel via carpoolen plaats. Dit kan op verschillende manieren worden verklaard: «Werknemers hebben vaak variabele werkuren en velen werken maar vier dagen per week waardoor carpoolen op vaste dagen en tijden niet mogelijk is», aldus Bernard Dehaye, coördinator Mobiliteit en Duurzame Ontwikkeling» voor de 3 kantoren van Dexia in Brussel. Het wagenpark van de onderneming is de laatste jaren sterk uitgebreid. Volgens Bernard Dehaye komt dit doordat «een auto van de zaak een belangrijk wervingsargument op de arbeidsmarkt is.» 4 Andere initiatieven ter bevordering van de mobiliteit Er is een speciale regeling voor werknemers met afwijkende werktijden of die werken in een gebouw dat slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer. De vierdaagse werkweek en telewerken slaan erg aan bij de werknemers. Binnenkort zullen in Antwerpen en Luik computerruimtes worden geopend met een honderdtal computers waar de medewerkers van Dexia kunnen werken zonder dat ze naar Brussel hoeven af te reizen. Het plan om 10 parkeerplaatsen voor auto s op de Kruidtuinlaan op te heffen voor de aanleg van een fietspad wordt momenteel besproken met het Kabinet van het Ministerie van Transport en de stad Brussel in het kader van de herinrichting van het Rogierplein. Cédric Deveycx Kenniscentrum Beci Oproep aan ondernemingen: Neemt uw onderneming ook initiatieven om de mobiliteit van het personeel te bevorderen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de auteur van dit artikel om de projecten binnen uw onderneming te bespreken: t

19 Ontvang tot 25% premies voor uw nieuwe investeringen in Brussel Tot 25% premies voor uw nieuwe investeringen in Brussel U bent zelfstandige of bedrijfsleider? U wenst uw bedrijf uit te bouwen in Brussel? Wist u dat u tot 25% premies kunt ontvangen voor uw nieuwe investeringen en tot 50% steun voor advies en opleiding? Vraag meteen meer inlichtingen en ondersteun uw groei dankzij dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer informatie, contacteer: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Economie en Werkgelegenheid Kruidtuinlaan Brussel Tel:

20 opinie CARTE BLANCHE Brussel, een luis in de pels? Als men Brussel wil hervormen, als voorwaarde om een staatshervorming te kunnen uitvoeren, dan moet het eerste doel vooral zijn om Brussel beter te maken, haar structuren te versterken en een slagvaardig beleid mogelijk te maken. En dan gaat het niet om het herfederaliseren van de lawaainormen, maar moet het om het miljoen Brusselaars gaan die steevast over het hoofd worden gezien. 20 Het Gewest staat in haar eentje in voor 20% van het BNP, 33% van de opbrengst van de vennootschapsbelasting en stelt mensen uit Vlaanderen(2/3) en Wallonië (1/3) tewerk. Deze drie cijfers alleen al rechtvaardigen meer aandacht voor Brussel. Men beseft te weinig dat wat goed is voor deze wereldstad op mensenmaat, ook goed is voor Vlaanderen. Vlamingen hebben het er soms moeilijk mee, met deze vreemde stad op hun territorium. De fragmentering van het beleid, de stadsvlucht, de concentratie van kansarmoede in de centrale wijken, het gevoel van anonimiteit, het cliché dat je er als Vlaming nauwelijks je eigen taal kan spreken,.. Vlamingen rijden Brussel meestal binnen langs de weinig florissante kanaalzone, of door lange tunnels. De stad zelf en haar inwoners krijgen ze niet vaak te zien. Stereotypes bepalen het beeld. Om er de weg te vinden zal men een zekere suburban feelgood morality thuis moeten laten. Vlaamse en Waalse politici willen we vragen om hetzelfde te doen, daar de stad heel wat aandacht nodig heeft in de komende maanden, wanneer de regering zich over staatshervormingen buigt. De sleutel tot de staatshervorming Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is inderdaad de sleutel tot de staatshervorming. Het is hier dat het gedweep met onafhankelijkheid gauw op het tandvlees zit. Niet alleen omdat de institutionele beperktheid dwars ligt, maar ook omdat heel wat regionaliseringsscenario s in Brussel tot nog meer verwarring dreigen te leiden. Dat is niet de schuld van Brussel of de Brusselaars. Brussel komt altijd op de laatste plaats als het gaat over de hervorming van het land, terwijl het juist hier is dat elke hervorming moet beginnen. Niet om meer Vlaamse onafhankelijkheid te bekomen, maar omdat Brussel het fundament is van de Belgische economie, het uithangbord van het land, de hoofdstad van Europa, van kunst en cultuur, van architectuur en ga zo maar door. Het is een troef die gekoesterd moet worden. Niet in het minst omdat Vlaamse en Franstalige Brusselaars er zo goed en zo kwaad als kan willen samenwerken. Brussel reikt de hand net zo goed naar Vlaanderen als naar Wallonië en wil zich bij niemand aanhechten. Dat het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap nog niet fuseerden heeft immers ook te maken met Brussel. Op dit moment worden enorme kansen gemist in het hoofdstedelijk gewest- en dus voor iedereen in dit land. Brussel vangt de meeste problemen van werkloosheid, kansarmoede, en mobiliteit van het land op en moet dat doen op een klein territorium en met onvoldoende budget. Ze kan in haar eentje nauwelijks haar internationale roeping uitspelen. Een efficiënter beleid in Brussel is niet alleen noodzakelijk en dringend, het is ook een zéér moeilijk dossier, en zal veel politieke visie en moed vereisen. Brussel en de regio s, een Belgische specialiteit

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

DE KOST VAN HET FEDERALISME

DE KOST VAN HET FEDERALISME DE KOST VAN HET FEDERALISME Een becijferde analyse van de kost van het Belgische taalfederalisme DE KOST VAN HET BELGISCH FEDERALISME 1. Directe kosten 2. Indirecte kosten 3. Totale kost 4. Impact van

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Impact op Mobiliteit en Milieu

Impact op Mobiliteit en Milieu Impact op Mobiliteit en Milieu Tom Van Lier MOBI Vrije Universiteit Brussel Impact van telewerken in grote bedrijven in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tom van Lier & Cathy Macharis Rondetafel Nieuwe Werken

Nadere informatie

Diversiteit : actieplan 2009-12

Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit Waarom? Belangrijk en noodzakelijk begin: Alleen iemand die met twee ogen naar de wereld kijkt, ziet perspectief. Wie met 1 oog kijkt, ziet geen perspectief.

Nadere informatie

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool

Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Persbericht Ambitieus groeiplan voor Brusselse metropool Voka Metropolitan: Demografische boom omzetten in economische boost voor de Brusselse metropool Tot 30.000 extra jobs in de logistiek en de luchthaven.

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

KLACHT TEGEN HET KONINKRIJK BELGIE BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

KLACHT TEGEN HET KONINKRIJK BELGIE BIJ DE EUROPESE COMMISSIE PERSCONFERENTIE - Vrijdag 6 december 2013 KLACHT TEGEN HET KONINKRIJK BELGIE BIJ DE EUROPESE COMMISSIE Betreft: Bevoordeling door de Belgische regering van een overheidsbedrijf ten overstaan van een concurrerend

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

BuSO Binnenhof SSP2 Performing for Success najaar 2013

BuSO Binnenhof SSP2 Performing for Success najaar 2013 BuSO Binnenhof SSP2 Performing for Success najaar 2013 Beknopt evaluatie rapport 1. Korte inleiding van activiteiten In Groot-Brittannië, Nederland en Vlaanderen kampt men met het probleem van jongeren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Nieuw mobiliteitsdecreet

Nieuw mobiliteitsdecreet voor mandatarissen 19-02-2012 Yvan Bellaert Afdelingshoofd Marketing & Communicatie Nieuw mobiliteitsdecreet Dia 1 Inhoud De Lijn algemeen Samenwerking Vlaams Gewest Lokale overheden De Lijn Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers

VLOTVLAANDEREN. Het centrum in cijfers Het centrum in cijfers 1,155 miljoen inwoners in het Brussels Gewest BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 1,106 miljoen inwoners in Vlaams-Brabant BRUSSELS GEWEST 1,155 miljoen inwoners 619.000 jobs

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

«Le portail du transport fluvial»

«Le portail du transport fluvial» HTTP://BATELLERIE.BE «Le portail du transport fluvial» Wie zijn wij? Dit artikel is bestemd in prioriteit voor onze collega s, schippers die soms onze site bezoeken en dit zonder verplichtingen. Ik zal

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van PETER WOUTERS datum: 5 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Gekwalificeerde trainers Eén van de meest elementaire

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit Advies fysieke interregionale mobiliteit Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Nota werkgroep mobiliteit... 3 3. Rol sociale partners... 5

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017

MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017 MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY 19 NOVEMBER 2017 BURGERRESOLUTIE Gelet op de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie