Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies"

Transcriptie

1 Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée

2

3 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING EEN LANDELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR DIGITALE ARCHIVERING DE SERVICE ORGANISATIE DIGITALE INFRASTRUCTUUR EN ADVIES DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN CATALOGUS DE VOLGENDE STAPPEN DE DOELGROEP VAN DEZE PDC DE INHOUD SAMENSTELLING EN UITGANGSPUNTEN DE SAMENSTELLING VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN CATALOGUS DE PLAATS VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN CATALOGUS UITGANGSPUNTEN BIJ DE DIENSTVERLENING PRODUCTEN: DE DIGITALE ARCHIEFVOORZIENINGEN INLEIDING DE OPZET VAN DIGITALE ARCHIVERING DE APPLICATIES VOOR DIGITALE ARCHIVERING HET EDEPOT VAN HET NA FUNCTIONALITEIT Ingest Toegang Opslag Data management Preservation planning en uitvoering Administratie BEHEERDIENSTEN VOOR DE PRODUCTEN INLEIDING BESCHIKBAARSTELLEN EDEPOT VAN HET NA BEHANDELING VAN INCIDENTEN Classificatie van incidenten Prioriteitstelling afhandeling incidenten Afhandeltijd incidenten BEANTWOORDEN VAN VRAGEN KLANTENBEHEER CONTRACTEN GEBRUIKERSRAAD RAPPORTAGE OVER DE DIENSTVERLENING AANSLUITDIENSTEN INLEIDING DE AANSLUITKIT IMPLEMENTATIEBEGELEIDING TECHNISCHE BEGELEIDING INRICHTEN WORKFLOWS MAPPING VAN METADATA OPLEIDING EN TRAINING PRESERVATION DIENSTEN INLEIDING DE ROLVERDELING TUSSEN DE RHC S EN DE SERVICE ORGANISATIE PRESERVATION DIENSTEN SERVICE ORGANISATIE VOORWAARDEN BIJ AFNAME Pagina 3 van 37

4 7.1 WAT DOET U ZELF AANSLUITEN OP HET EDEPOT VAN HET NA VOORBEREIDEN OP HET GEBRUIK VAN HET EDEPOT BIEDEN VAN EEN EERSTELIJNS HELPDESK VOOR MEDEWERKERS DE AUTORISATIE VAN MEDEWERKERS TOEWIJZEN VAN ROLLEN IN UW ORGANISATIE VERZAMELEN VAN WENSEN VAN UW EIGEN MEDEWERKERS BEHEREN VAN UW TENANT MONITOREN VAN ONTWIKKELINGEN IN UW EIGEN WERKINGSGEBIED SCHATTEN VAN DE GROEI IN DE INFORMATIE OBJECTEN VERREKENING VAN DE DIENSTEN DE VERREKENING VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN HET EDEPOT DE BASISDIENSTEN OPTIONELE DIENSTEN Optionele aansluitdiensten Optionele preservation diensten TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN WIJZE VAN BETALING CONTACTGEGEVENS BIJLAGE A PRIJZEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN BIJLAGE B PRESERVATION BIJLAGE C BEGRIPPEN Pagina 4 van 37

5 1 Inleiding tot de dienstverlening 1.1 Een landelijke infrastructuur voor digitale archivering Vanaf 2013 wordt gewerkt aan de landelijke infrastructuur die niet alleen het Nationaal Archief maar ook de Regionaal Historische Centra (RHC s) in staat stelt om informatie objecten over te nemen, te beheren en beschikbaar te stellen. Het doel van de landelijke infrastructuur is: 1. dat de duurzame toegankelijkheid van informatie objecten wordt gewaarborgd; 2. informatie objecten via het internet effectief voor een breed publiek worden ontsloten; 3. de overbrenging van informatie objecten van archiefvormers naar een depot efficiënt plaatsvindt. Onderdeel van deze landelijke infrastructuur is het digitale depot (edepot) van het Nationaal Archief. 1.2 De Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies De Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies van het Nationaal Archief levert binnen deze landelijke infrastructuur producten en diensten voor digitale archivering aan RHC s, departementen en andere instellingen met een publieke taak. De Service Organisatie is in oprichting en zal de komende tijd steeds verder ingevuld worden. Vaste procedures voor het beheer van de relaties met onze klanten, de ontwikkeling van diensten niveau overeenkomsten, monitoring van kwaliteit en de inrichting van de interne processen om de levering van onze producten en diensten te ondersteunen maken daar allemaal onderdeel van uit. In deze eerste fase richt de Service Organisatie zich op de dienstverlening met het edepot van het NA 1 aan RHC s. 1.3 Deze Producten en Diensten Catalogus Deze Producten en Dienstencatalogus presenteert de producten en diensten die onderdeel uitmaken van de dienstverlening rondom het edepot van het NA 1 voor overgebracht archiefmateriaal, zowel Rijksmateriaal als decentraal materiaal. Aan deze catalogus is een kostprijsmodel verbonden die inzichtelijk maakt tegen welke kosten producten en diensten kunnen worden afgenomen. Het gaat hier om een eerste portfolio aan producten en diensten, die aansluit bij de eerste fase van de Service Organisatie. De komende tijd zal de Service Organisatie dit portfolio verder verdiepen en uitbreiden voor haar bestaande en nieuwe klanten. De voor u liggende catalogus is daarmee een levend document waarvan met enige regelmaat nieuwe versies zullen verschijnen. 1.4 De volgende stappen De Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies zal haar klantengroep verder uitbreiden. Nadat de RHC s aangesloten zijn op het edepot van het NA wordt de departementen de mogelijkheid geboden om hun digitale informatieproducten uit te plaatsen naar het het edepot van het NA. 1 en de daarbij behorende randapplicaties Pagina 5 van 37

6 Daarnaast krijgen ook de zorgdragers in de werkingsgebieden van de RHC s de mogelijkheid om hun digitale informatieproducten via hun RHC s uit te plaatsen naar het edepot van het NA De doelgroep van deze PDC Deze PDC richt zich primair op het management van de Regionaal Historische Centra. Daarnaast is de PDC bedoeld voor het management van de Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies. 1.6 De inhoud Deze PDC is als volgt ingedeeld. Na de inleiding toont hoofdstuk 2 de samenstelling van de Producten en Diensten Catalogus en de uitgangspunten bij de dienstverlening van de Service Organisatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de digitale archiefvoorzieningen, de producten die de Service Organisatie aanbiedt. In hoofdstuk 4 worden de beheerdiensten gepresenteerd, de diensten waarmee de Service Organisatie ervoor zorgt dat de klanten steeds optimaal gebruik kunnen maken van de digitale archiefvoorzieningen van de Service Organisatie. De aansluitdiensten worden in hoofdstuk 5 beschreven. Dit zijn de diensten die de Service Organisatie aanbiedt aan RHC s als ondersteuning bij het aansluiten op de digitale archiefvoorzieningen van de Service Organisatie. Hoofdstuk 6 beschrijft de preservation diensten die de Service Organisatie aan de RHC s aanbiedt. Hoofdstuk 7 geeft aan welke voorwaarden aan de klanten van de Service Organisatie worden gesteld als zij producten en diensten van de Service Organisatie willen afnemen. Het hoofdstuk laat ook zien wat de RHC s zelf moeten inrichten om samen met de Service Organisatie digitale archiefproducten en diensten aan hun klanten te kunnen aanbieden. De wijze waarop de Service Organisatie de kosten voor de afname van producten en diensten verrekent vind u in hoofdstuk 8. Bijlage A bevat de prijzen van de producten en de diensten die de Service Organisatie biedt. Bijlage B geeft een toelichting op preservation. Bijlage C bevat verklaringen van de meest gebruikte begrippen. 2 Onder uitplaatsing verstaan we dat een zorgdrager zijn archieven in het edepot van het NA plaatst, maar zelf eigenaar blijft van deze archieven. Dit in tegenstelling tot het overbrengen van archieven waar met het plaatsen van archieven in het edepot ook het eigenaarschap van deze archieven wordt afgestaan. Wie na uitplaatsing bewerkingen op de uitgeplaatste archieven kan uitvoeren moet nog afgesproken worden. Pagina 6 van 37

7 2 Samenstelling en uitgangspunten 2.1 De samenstelling van de Producten en Diensten Catalogus De volgende figuur geeft een beeld van de samenstelling van de Producten en Diensten Catalogus voor de RHC s. De PDC bestaat uit de volgende componenten: 1. Een inleiding in de dienstverlening van de Service Organisatie 2. Uitgangspunten bij de dienstverlening 3. Producten 4. Diensten, bestaande uit basisdiensten en optionele diensten 5. Voorwaarden bij afname van producten en diensten 6. Manier van verrekening en betaling Producten De producten die de Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies beschikbaar stelt zijn de middelen die een RHC kan inzetten voor digitale archivering. Het bekendste voorbeeld is het edepot van het NA, de digitale archiefvoorziening die de Service Organisatie ter beschikking stelt aan de RHC s. In de PDC wordt van elk product een definitie gegeven en een beschrijving van wat dit product inhoudt. Afsluitend noemen we de prijzen bij de verschillende varianten van het product. Basisdiensten en optionele diensten De kern van het portfolio bestaat uit basisdiensten en optionele diensten. Basisdiensten zijn diensten die elk RHC van de Service Organisatie afneemt. Optionele diensten zijn de diensten waarbij de RHC kan kiezen om deze van de Service Organisatie af te nemen. De afname hiervan gebeurt op aanvraag. Producten Definitie Beschrijving Varianten Prijzen Inleiding dienstverlening Uitgangspunten bij de dienstverlening Basisdiensten Definitie Beschrijving Niveau s Prijzen Optionele diensten voorwaarden bij afname Verrekening en betaling Definitie Beschrijving Niveau s Prijzen Figuur 1 Raamwerk PDC Pagina 7 van 37

8 In de PDC wordt van elke dienst een definitie van de dienst gegeven en een beschrijving van wat deze dienst inhoudt. Bij elke dienst worden, indien van toepassing, de niveaus van dienstverlening weergegeven. Vervolgens tonen we de prijs van de dienst. De basisdiensten die de Service Organisatie op dit moment aanbiedt zijn de diensten voor het beheer van de digitale archiefvoorzieningen (waaronder het edepot van het NA) en de basis aansluitdiensten. Advies over preservation is eveneens een basisdienst voor het rijksgedeelte van de archieven. De optionele diensten zijn de uitgebreide aansluitdiensten (implementatiebegeleiding, technische begeleiding, inrichten van workflows en mapping van metadata) en preservation diensten. Voorwaarden bij afname Onderdeel van de Producten en Diensten Catalogus zijn de voorwaarden bij afname van diensten. Dit zijn de voorwaarden waaraan een RHC moet voldoen om diensten van de Service Organisatie af te kunnen nemen. Een voorbeeld is dat elk RHC de aansluitvoorwaarden moet ondertekenen op het moment dat dit RHC wil aansluiten op het edepot van het NA. Manier van verrekening en betaling De manier van verrekening en betaling geeft aan op welke wijze de kosten van de diensten die een RHC van de Service Organisatie afneemt met het RHC worden verrekend en hoe betaling kan plaatsvinden. 2.2 De plaats van de Producten en Diensten Catalogus De Producten en Diensten Catalogus staat niet op zich, maar maakt onderdeel uit van een stelsel van afspraken over de dienstverlening van de Service Organisatie aan de RHC s. Naast de PDC zijn er 1. De Service Level Agreement (SLA) De SLA is de schriftelijke overeenkomst tussen de Service Organisatie en een RHC. In de Diensten Niveau Overeenkomst staan de producten en de diensten die het RHC afneemt, maar ook de rechten en de plichten van de Service Organisatie en het RHC met betrekking tot het afgesproken kwaliteit- en prestatieniveaus van de te leveren producten en diensten. 2. Het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) In het Dossier Afspraken en Procedures worden de afspraken vastgelegd over de manier van samenwerken tussen de Service Organisatie en een RHC. 3. Het Dossier Financiële Afspraken (DFA) Het Dossier Financiële afspraken beschrijft de financiële afspraken die gemaakt zijn tussen de Service Organisatie en een RHC. De volgende figuur toont hun samenhang. Pagina 8 van 37

9 Producten en Diensten Catalogus (PDC) Service Level Agreement (SLA) Dossier Afspraken en Procedures (DAP) Dossier Financiële Afspraken (DFA) Figuur 1 Het stelsel aan afspraken over dienstverlening 2.3 Uitgangspunten bij de dienstverlening De Service Organisatie hanteert enkele uitgangspunten bij haar dienstverlening met de beschikbaarstelling van het edepot van het NA voor de RHC s. U vindt ze hieronder. 1. De dienstverlening van de Service Organisatie beperkt zich op dit moment tot overgebrachte archieven. 2. De RHC s zijn het strategische, tactisch en operationeel aanspreekpunt voor de zorgdragers in hun werkingsgebied en aanspreekpunt voor de Service Organisatie. Er is geen direct contact tussen deze zorgdragers en de Service Organisatie. Medewerkers van een RHC bellen bijvoorbeeld met vragen met hun eigen servicedesk. De medewerkers van deze servicedesk zullen, als dat nodig is, contact opnemen met de servicedesk van de Service Organisatie. 3. RHC s zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om de informatie objecten in een dusdanige staat aan te leveren dat deze in het edepot van het NA kunnen worden geplaatst. Pagina 9 van 37

10 3 Producten: de Digitale Archiefvoorzieningen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk presenteren wij de digitale voorzieningen die RHC s ondersteunen in de uitvoering van hun archiveringstaken. Deze digitale voorzieningen bestaan uit ICT systemen, tools en andere digitale hulpmiddelen. Het edepot van het NA is de kern van deze digitale voorzieningen. 3.2 De opzet van digitale archivering De opzet van de digitale archiefdiensten die de Service Organisatie aanbiedt is gebaseerd op het internationaal geaccepteerde Open Archival Information System Reference Model. Dit referentiemodel definieert de kaders, procedures, functies en actoren voor het bewaren van digitale objecten. Figuur 2 toont dit model. Preservation planning P R O D U C E R SIP Ingest Data management AIP Archival storage Access DIP C O N S U M E R Administration MANAGEMENT Figuur 2 Het OAIS model 3.3 De applicaties voor digitale archivering De Service Organisatie ondersteunt de uitvoering van digitale archivering met een set aan digitale voorzieningen. De meest in het oog springende is het edepot van het NA, zelf. Daarnaast wordt deze aangevuld met software dat ingest, preservation en access ondersteunt. Zo biedt RIT, de Ruwe Ingest Tool, de mogelijkheid om van een grote hoeveelheid ongeordende informatie objecten een SIP (Submission Information Package) met een minimale set aan metadata te maken 3. Daarnaast is er de losstaande applicatie TOCO. TOCO staat voor Taken en Organisatie Centrale Overheid. In de TOCO database wordt institutionele informatie over de centrale overheid vastgelegd. Deze kan eveneens voor decentrale overheden worden gebruikt. 3.4 Het edepot van het NA Het edepot van het NA is de digitale voorziening waarmee een RHC in staat is zijn digitale informatie te beheren en beschikbaar te stellen. Het edepot van het NA is een zogenoemde multi-tenant voorziening, het biedt ruimte aan meerdere tenants. Een tenant is de omgeving in het edepot van het NA voor een archiefinstelling. 3 De RIT is gemaakt op het metadataschema van het Nationaal Archief Pagina 10 van 37

11 Elke deelnemende RHC kan in het edepot van het NA de eigen tenant configureren, gebruikers toegang verlenen en de tenant met de eigen informatie objecten beheren. In de webinterface kunt u uw eigen huisstijl behouden. RHC s hebben geen toegang tot de stukken van andere RHC s, tenzij anders besloten ten behoeve van presentatie. Elke tenant heeft zijn eigen workflows. U kunt voor uw tenant uw eigen workflows inrichten of profiteren van de al beschikbare workflows van het Nationaal Archief. Alle oorspronkelijk opgenomen bestanden worden altijd bewaard. Dit is ook het geval als er later, na de plaatsing in het edepot van het NA, een workflow wordt uitgevoerd en er een tweede versie naast het oorspronkelijke opgenomen bestand in een ander bestandsformaat is gecreëerd. Van metadata en bestanden wordt de complete wijzigingsgeschiedenis vastgehouden. De metadata beheersopzet kent verder een roll-back faciliteit, waarmee doorgevoerde wijzigingen ongedaan gemaakt kunnen worden. Het edepot van het NA is opgebouwd uit een aantal componenten: 1. Een omgeving met de tenants voor metadata 2. Een omgeving met tenants waarin de RHC s hun informatie objecten beheren 3. Een omgeving met de ingest workflows, de preservation workflows en access workflows per tenant. 4. Een toolbox met digitale tools die door het systeem edepot van het NA worden gebruikt bij het uitvoeren van bijvoorbeeld de ingest, preservation en access workflows. 5. De webinterface waarmee het edepot van het NA benaderd kan worden 6. Een workflowmanager. De workflowmanager is een software module in het edepot van het NA die de sturing tussen workflows, toolbox en website regelt. Onderstaande figuur laat de opbouw van het edepot van het NA zien. Web interface Workflow manager Toolbox Bestanden en metadata NA HUA NHA NA HUA NHA... Ingest Workflows Ingest Workflows Ingest Workflows Preservation Workflows Preservation Workflows Preservation Workflows Access Workflows Access Workflows Access Workflows Figuur 3 De opbouw van het edepot van het NA Een koppeling met een website van een zorgdrager met mogelijk daarbij specifieke viewers om opgeslagen informatie objecten te presenteren is nog niet voorhanden. Pagina 11 van 37

12 Op dit moment biedt het edepot van het NA alleen downloads aan. De RHC s hebben dus de mogelijkheid om bestanden te downloaden en lokaal te openen. De Service Organisatie breidt de komende tijd het aanbod aan tools (bijvoorbeeld karakterisatie, validatie en registry tools) uit en gaat viewers ter beschikking stellen 3.5 Functionaliteit Het edepot van het NA heeft de volgende functies: 1. Ingest 2. Toegang 3. Opslag 4. Datamanagement 5. Preservation planning en uitvoering 6. Administratie Ingest De Ingest functionaliteit zorgt ervoor om, op een zoveel mogelijk geautomatiseerde manier, gegevens te verzamelen en deze samen te brengen op een centrale locatie zodat deze beheerd kunnen worden. Deze functionaliteit is flexibel en makkelijk uit te breiden en kan omgaan met verschillende bronlocaties en metadata schema s. De ingest workflows stellen u in staat om gegevens in het archief te plaatsen. U kunt daarbij gebruik maken van de standaard ingest workflow van het Nationaal Archief of u kunt zelf, met behulp van standaard stappen, een workflow samenstellen. U kunt ook de Service Organisatie vragen dit voor u te doen (zie hiervoor hoofdstuk 5.5 Inrichten workflow) Toegang Via een webbased interface is het mogelijk om de opgenomen collecties te doorzoeken, de metadata te bekijken en de inhoud van het archief (data en metadata) te downloaden. Met de API 4 die met het edepot van het NA wordt meegeleverd is het mogelijk een koppeling te maken met een toegangsportaal. U kunt met de access workflows de toegang tot de opgenomen collecties regelen. U kunt ook hier gebruik maken van de standaard access workflows van het Nationaal Archief of u kunt zelf, met behulp van standaard stappen, een workflow samenstellen. U kunt ook de Service Organisatie vragen dit voor u te doen (zie hiervoor hoofdstuk 5.5 Inrichten workflow) Opslag Het edepot van het NA biedt mogelijkheden om bestanden duurzaam op te slaan. Het opslag beheer systeem levert daarom een aantal tools dat continu de integriteit van de data controleert. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat er geen data verloren is gegaan of gewijzigd is sinds de opname in het systeem. Er wordt daarvoor op bestandsniveau checksum technologie toegepast. Daarmee wordt de integriteit van de informatie objecten duurzaam gegarandeerd. Bestanden worden dubbel opgeslagen. Daarnaast wordt er voorzien in een uitwijk locatie Data management Het gaat hier om de functionaliteit voor het beheren van de inhoud van het archief. In het edepot van het NA worden tools en workflows aangeboden voor het beheer van de data. Daarmee is het mogelijk metadata te wijzigen, informatie objecten in de hiërarchie van de collectie te verschuiven en informatie objecten tijdelijk of 4 Een API (Application Programming Interface) is een set aan definities die ervoor zorgt dat applicaties met elkaar kunnen communiceren Pagina 12 van 37

13 permanent te verwijderen. Met behulp van workflows kunnen informatie objecten aangemerkt worden voor verwijdering. Met behulp van audit trails worden alle wijzigingen bijgehouden evenals de beheerder die de wijzigingen heeft uitgevoerd Preservation planning en uitvoering We onderscheiden passieve en actieve preservation. De passieve preservation houdt in dat in het edepot van het NA permanent op de achtergrond integriteitcontroles worden uitgevoerd waarbij gezocht wordt naar ontbrekende bestanden en corrupte bestanden. Dit maakt onderdeel uit van de preservation watch in het edepot 5. Voor actieve preservation beschikt het edepot van het NA al over enkele standaard tools die nodig zijn voor uit uitvoeren van preservation maatregelen 6. Hieronder vallen een uitgebreide versie van PRONOM en enkele standaard migratie en karakterisatie tools. PRONOM is een register met technische informatie over bestandsformaten en de hard- en software die nodig is om ze te lezen. U kunt voor uw preservation activiteiten gebruik maken van de standaard preservation workflow van het Nationaal Archief of uw eigen workflow samenstellen. U kunt ook de Service Organisatie vragen dit voor u te doen (zie hiervoor hoofdstuk 5.5 Inrichten workflow) Administratie. Deze functionaliteit bevat alle tools die nodig zijn om het edepot van het NA succesvol te kunnen besturen. Binnen de administratie functie worden de xmlschema s, xml transformaties, xml-templates, transferagreements en workflows beheerd. Ook kunnen hier de gebruikersrechten worden ingesteld en worden rapportages samengesteld. Er kan gebruik gemaakt worden van standaard rapportages. Rapportages op maat kunnen buiten het edepot ontwikkeld worden. U kunt daarbij gebruik maken van de templates van het Nationaal Archief of zelf rapportages ontwikkelen. 5 Zie ook de toelichting op de preservation watch in Bijlage B Preservation 6 Zie ook de toelichting bij de fasering van preservation in Bijlage B Preservation Pagina 13 van 37

14 4 Beheerdiensten voor de producten 4.1 Inleiding Het uitgangspunt bij deze eerste versie van de Producten en Diensten Catalogus is dat de gebruikers van het edepot van het NA medewerkers van de RHC s zijn. De Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies werkt in het beheer van het edepot nauw samen met de RHC s. Zo stelt elke RHC een helpdesk ter beschikking voor de eigen medewerkers die het edepot gebruiken. Deze medewerkers kunnen bij deze eerstelijns helpdesk terecht voor vragen over het edepot van het NA en met meldingen van incidenten. De Service Organisatie stelt eveneens een helpdesk ter beschikking. Deze tweedelijns helpdesk ontvangt vragen en meldingen van incidenten van de helpdesks van de RHC s die daar niet afgehandeld konden worden. De Service Organisatie zorgt voor een beantwoording van de vragen en een oplossing van de incidenten en zal hierover via de tweedelijns helpdesk de helpdesk bij de RHC informeren. Een gebruiker van het edepot van het NA bij een RHC heeft dus nooit direct contact met de Service Organisatie. Ook voorstellen tot wijziging en doorontwikkeling van het edepot van het NA worden in onderlinge afstemming tussen de RHC s en de Service Organisatie gemaakt. Als we het bij de beheerdiensten in dit hoofdstuk over het edepot van het NA hebben, dan bedoelen we het edepot van het NA inclusief de applicaties RIT en TOCO. 4.2 Beschikbaarstellen edepot van het NA 1. Het edepot van het NA is 99,8 % van de tijd beschikbaar voor gebruik. 2. Het edepot van het NA is alle dagen van de week (inclusief het weekend) 24 uur per dag opengesteld voor gebruik. 3. De Service Organisatie biedt een tweedelijns servicedesk aan waar RHC s vragen en incidentmeldingen die zij zelf niet kunnen oplossen aan kunnen doorgeven. Deze servicedesk is open van 08:30 tot 17:00 uur gedurende werkdagen. 4. Vragen en incidentmeldingen kunnen door de helpdesk van een RHC per mail of telefonisch doorgegeven worden aan de tweedelijns servicedesk van de Service Organisatie. 5. Om ervoor te zorgen dat het edepot van het NA altijd werkt volgens de gemaakte afspraken is er bij tijd en wijle onderhoud aan het edepot van het NA nodig. a. Voorafgaand aan gepland onderhoud controleert de Service Organisatie dat er geen ingest proces loopt tijdens de beoogde onderhoudsperiode. Het kan zijn dat daarvoor contact met u opgenomen wordt. b. Gepland onderhoud wordt minimaal 5 werkdagen van te voren doorgegeven aan de RHC s c. Structureel gepland onderhoud wordt maximaal 1x per maand s avonds tussen 22 en 24 uur uitgevoerd. d. Incidenteel gepland onderhoud is ten hoogste 5 keer per jaar na afspraak. Pagina 14 van 37

15 4.3 Behandeling van incidenten Classificatie van incidenten Urgentie Hoog Midden Laag Uitvoering primaire werk niet mogelijk Uitvoering primaire werk verstoord maar niet onmogelijk Geen hinder Impact Hoog Midden Laag Een of meerdere aangesloten organisaties kunnen geen gebruik maken van het edepot van het NA Meerdere gebruikers van een organisatie kunnen geen gebruik maken van het edepot van het NA Één gebruiker kan geen gebruik maken van het edepot van het NA Prioriteitstelling afhandeling incidenten Impact Urgentie Hoog Midden Laag Hoog Midden Laag Afhandeltijd incidenten Prioriteit Afhandeltijd 1 4 uur 2 12 uur 3 24 uur 4.4 Beantwoorden van vragen Vragen kunnen zowel telefonisch als per gesteld worden. Eenvoudige of vaak gestelde telefonische vragen worden direct (binnen het gesprek) afgehandeld. Overige vragen en vragen via worden op een later moment maar binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Afhandeling wordt gedefinieerd als het daadwerkelijk beantwoorden van de vraag of het doen van een melding dat de vraag in behandeling is genomen omdat beantwoording op korte termijn niet mogelijk is. Dit gebeurt eveneens als een vraag een incident blijkt te zijn en deze opgelost moet worden. De vraag zal dan conform Pagina 15 van 37

16 de procedures van incidentbeheer afgehandeld worden binnen de hiervoor geldende normen. 4.5 Klantenbeheer Uw tevredenheid over de dienstverlening van de Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies is voor ons van het grootste belang. Wij zorgen er daarom voor dat onze servicemanager tweemaandelijks met de contactpersoon van uw organisatie afstemt over onze dienstverlening en uw waardering daarvan. Onze servicemanager zal met de contactpersoon van uw organisatie terugkijken op de dienstverlening van de afgelopen twee maanden, over wat goed en wat fout ging, mogelijkheden van verbetering met u bespreken en uw wensen horen. Één keer per jaar vindt in de klantenraad het evaluatieoverleg plaats met (een deel van) de RHC s. Aan de klantenraad nemen vertegenwoordigers van RHC s op strategisch niveau deel. Onze accountmanager zal dit overleg voorzitten. De onderwerpen die in dit overleg ter sprake komen zijn: a. Escalaties, calamiteiten, structurele afwijkingen in de dienstverlening, verbetering van de dienstverlening; b. Ontwikkelingen bij de RHC s die gevolgen hebben voor de dienstverlening; c. Ontwikkelingen op beleidsniveau op nationaal, regionaal en lokaal niveau die gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening (denk aan bijvoorbeeld Archief2020, DTR); d. Aanpassingen die gemaakt moeten worden in de contracten zoals: Het opnemen van nieuwe diensten; Het aanpassen van de serviceniveaus; De kostenconsequenties van bovenstaande. 4.6 Contracten U sluit als RHC een overeenkomst met de Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies. Deze overeenkomst bevat de afspraken over de producten en diensten die de Service Organisatie aan u levert. Onze servicemanager zal u tweemaandelijks inzage geven in de geleverde dienstverlening. 4.7 Gebruikersraad De Service Organisatie organiseert twee keer per jaar een gebruikersraad voor alle RHC s. Aan de gebruikersraad nemen de functioneel beheerders voor het edepot van de RHC s deel. Voorafgaand aan de gebruikersraad heeft de Service Organisatie de wensen voor wijzigingen in het edepot van het NA of andere digitale voorzieningen geïnventariseerd en geanalyseerd op impact en consequenties. Tijdens de gebruikersraad worden de wensen doorgenomen en geprioriteerd. Afgesproken wordt in welke nieuwe versie van componenten van het edepot van het NA wijzigingen worden doorgevoerd. De Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies zal namens de RHC s participeren in het gebruikersoverleg van de leverancier die de standaard software levert voor het edepot van het NA. De Service Organisatie zal namens de RHC s de wensen in het gebruikersoverleg inbrengen. Op deze manier kunnen de RHC s invloed uitoefenen op de doorontwikkeling van het edepot van het NA. 4.8 Rapportage over de dienstverlening De Service Organisatie levert elke twee maanden een Service management rapportage aan elk van de RHC s. In deze rapportage geven we het volgende aan. Pagina 16 van 37

17 1. Welk gebruik de RHC van het edepot van het NA hebben gemaakt Hoeveel opslagcapaciteit is er per RHC gebruikt en hoeveel records zijn er per RHC opgeslagen. 2. Welke issues, incidenten en calamiteiten er mogelijk hebben gespeeld Het aantal incidenten per RHC, met een vermelding van de verdeling in prioriteiten en status van afhandeling. De calamiteiten met een toelichting en status in afhandeling per calamiteit. Andere issues met toelichting en status van afhandeling. 3. Aandachtspunten voor de komende periode. De servicemanager bespreekt aan de hand van deze rapportage de dienstverlening met de RHC s. De rapportages vormen gezamenlijk ook de basis voor het jaarlijkse evaluatieoverleg in de klantenraad. Pagina 17 van 37

Producten en Diensten Catalogus Archiefdiensten voor Regionaal Historische Centra

Producten en Diensten Catalogus Archiefdiensten voor Regionaal Historische Centra Producten en Diensten Catalogus Archiefdiensten voor Regionaal Historische Centra Versie 2.0 13-3-2015 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING... 5 1.1 DE SERVICE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief

Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief Generiek Draaiboek Aansluiten e-depot Nationaal Archief Datum 29-5-2015 Auteur Con Sadée en Jeroen Tops Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOT DE AANSLUITING...5 1.1 INLEIDING... 5 1.2 DOEL EN DOELGROEP IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning

Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) Het Zeeuws Archief Wat is de naam van uw e-depot oplossing? E-depot Zeeland Wat is uw naam? (verplicht)

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus Archiefdiensten voor departementen

Producten en Diensten Catalogus Archiefdiensten voor departementen Producten en Diensten Catalogus Archiefdiensten voor departementen Versie 1.0 Datum 18-8-2015 Status Definitief 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING... 5 1.1 DE SERVICE ORGANISATIE... 5 1.2 DEZE PRODUCTEN

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Antwoorden op de vragenlijst

Antwoorden op de vragenlijst Demonstratie en toelichting functionaliteiten e-depot Zeeuws Archief In het kader van de marktverkenning naar e-depots Antwoorden op de vragenlijst 10 februari 2016 Generieke vragen 1. Voor welke onderdelen

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden Voorwoord Steeds meer overheidsorganisaties werken digitaal. Daardoor neemt de productie van digitale informatie toe. Al deze informatie

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING IPO themadag Digitale Duurzaamheid 8 maart 2016 Joost van Koutrik, Het Utrechts Archief Marielle Jansen ten Berge, Provincie Utrecht VOORDAT WE BEGINNEN... Er zijn twee soorten

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

TSf@-OTRS Documentatie

TSf@-OTRS Documentatie TSf@-OTRS Documentatie Inhoudstafel 1 Inleiding - OTRS... 2 2 TSf@-OTRS... 3 2.1 Cloud... 3 2.2 Klanten van klant... 3 2.3 Opsteller van ticket... 3 2.4 Applicatie... 3 2.5 Helpdesk medewerker... 3 2.6

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie SLA bij Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende het onderhoud van de Dashboardfunctie van het DRIS 1. Inleiding 1.1. Doel Doel van deze

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Eindverslag Werkpakket Digitaal overbrengen

Eindverslag Werkpakket Digitaal overbrengen Eindverslag Werkpakket Digitaal overbrengen Pilot e-depot gemeente Utrecht & Het Utrechts Archief 2014 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 OPDRACHT... 5 3 RESULTATEN EN PRODUCTEN... 5 4 DIGITAAL OVERBRENGEN...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Diginetwerk

Dienstbeschrijving Diginetwerk Dienstbeschrijving Diginetwerk Versie 1.2 Datum 4 oktober 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Diginetwerk Versienummer 1.2 Organisatie Logius Service Management servicecentrum@logius.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nationaal

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Patchherstel. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Patchherstel. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Patchherstel Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Introductie... 3 3.1 Introductie Patchherstel bij nazorg... 3 3.2 Fasering Patchherstel bij service... 3 4 Domeinscheiding...

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen

NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1. algemene conclusies en aanbevelingen NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE E-DEPOTVOORZIENING IN OVERIJSSEL deel 1 algemene conclusies en aanbevelingen 1 APRIL 2015 COLOFON AUTEUR Vincent Sleebe (Historisch Centrum Overijssel) VORMGEVING Peter Dees

Nadere informatie

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates

De Beheerorganisatie. Rules & Regulations bepalingen. emandate Service Provider. Versie : 1.0 Datum : februari 2015. emandates De Beheerorganisatie Rules & Regulations bepalingen emandate Service Provider Versie : 1.0 Datum : februari 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen... 3 2 Organisatie... 4 3 Proces... 5 3.1 Aangaan van overeenkomsten...

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Functionaliteit e-depot

Functionaliteit e-depot Functionaliteit e-depot Gevraagde demonstraties en toelichting van de functionaliteiten van de aangeboden e-depot voorzieningen. Inhoud Inleiding... 2 Generieke onderwerpen... 3 Opname van archiefobjecten...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document

Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Sociale Verzekeringsbank Document Afspraken en Procedures (DAP) Bijlage N, behorend bij het Beschrijvend document Europese aanbestedingsprocedure LAN en WLAN: Onderhoudsdiensten, levering van apparatuur

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN

Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0. Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN Mozard BV Oktober 2013 Versie 3.0 Prijsmodel Mozard Suite voor GEMEENTEN INHOUDSOPGAVE OPBOUW PRIJSMODEL MOZARD VOOR GEMEENTEN... 3 1. EENMALIGE TECHNISCHE INSTALLATIE... 3 2. CONFIGURATIE EN IMPLEMENTATIE...

Nadere informatie

3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob?

3. Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan openbaarheid en vertrouwelijkheid vanuit de Wbp en Wob? Generieke onderwerpen Vragen antwoord Onderstaande gevraagde functionaliteiten zijn van toepassing op alle onderdelen van de e-depot voorzieningen. 1. Voor welke onderdelen / functionaliteiten vindt logging

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie