Homepage en adressen zie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl"

Transcriptie

1 Homepage en adressen zie Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan Henriëtte Enthoven ledenadministratie (tot uur) Rusthovenlaan Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk (niet te geschieden.wanneer deze opzegging niet plaats vindt voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar waarin men geen lid meer wil zijn, dan is men verplicht de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar geheel te voldoen. Rekeningnummer penningmeester t.n.v. LTC s-gravenzande Bestuur Wilbert Litjens voorzitter Gravin Aleidisstraat Hans van der Toorn vice-voorzitter & secretariaat Albert Schweitzerln Marlène Doorneveld voorzitter technische commissie Leeuweriklaan senioren/junioren/jeugd Adri Disselkoen penningmeester Lijsterbesstraat Jeroen Beekhuizen voorzitter TEC Verhulstlaan Technische commissie Marlène Doorneveld voorzitter Leeuweriklaan Peter van der Hout competitie senioren Karneool Maria Segers jeugd/junioren/evenementen Hagemanstraat Maurice Plasmans coördinator jeugdtrainingen Noordlandseweg Martin Boers mini s woensdagmiddag Aaksterlaan Toernooi- en evenementencommissie Jeroen Beekhuizen Ad Interim Verhulstlaan P.R.- Marketing- en Sponsorcommissie Peter van der Voort voorzitter Zuidwind 30 tel/fax: Peter de Kan coördinator Oudelandstraat Hans Zwinkels algemeen Viottastraat Redactie clubblad: Sandra van der Hout Naaldwijkseweg Tennisleraren Don/Burgersdijk Dintel BB Naaldwijk René Lindenbergh Jorrit Denkers Marco Heeck Steenbakkerstraat XJ Krimpen a/d IJssel Paviljoen Adres paviljoen Van Leeuwenhoekstraat BG s-gravenzande

2 Tot en met 13 december 2008 is het park alleen op zaterdagmiddag van 13:00 tot 18:00 uur geopend. Opening tennispark in 2009: zaterdag 14 maart. Beste tennisvrienden en vriendinnen, Bij het opstellen en indelen van de Nora competitie is de laatste paar jaar gebleken dat de interesse voor het ingeroosterd tennis sterk is terug gelopen. Het is niet meer mogelijk om een redelijke competitie samen te stellen. Daarom heb ik besloten te stoppen met de organisatie van de Nora competitie, dit per Het gaat U allen goed, vriendelijke groeten. Herman Bruijn 2

3 Beste Tennisvrienden, Het seizoen 2008 behoort inmiddels alweer tot het verleden. Op zaterdag wordt er nog, mits de omstandigheden het toelaten, gespeeld maar eigenlijk kunnen wij zeggen dat het seizoen voorbij is. Een seizoen waarin wij weer volop hebben genoten van alle activiteiten welke door de diverse commissies zijn georganiseerd. Het doet ons het bestuur toch ieder keer weer deugd als wij zien hoe de vele vrijwilligers er alles aan doen om de evenementen tot een groot succes te maken was weer een echt sportjaar : Roland Garros, Het EK Voetbal, Wimbledon en de Olympische Spelen. De meeste aandacht op ons park ging echter toch wel uit naar de 11 e editie van ons Rabo Tennistoernooi s-gravenzande en het Noviflora Parktoernooi. Al met al een seizoen om met heel veel plezier op terug te kijken. Op dit moment, we schrijven inmiddels alweer 24 november 2008, zijn wij inmiddels druk doende met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering welke op 7 januari 2009 zal plaatsvinden in ons paviljoen. In navolging van voorgaande jaren zullen wij, na afloop van de ledenvergadering, wederom met elkaar het glas heffen op een nieuw jaar en, naar wij hopen,een fantastisch seizoen Elders in deze Maat 65 treft u de uitnodiging voor zowel de ledenvergadering als ook voor de nieuwjaarsborrel aan. De belangstelling voor de ledenvergadering was de afgelopen jaren helaas dramatisch te noemen. Wij vertrouwen er op dat er met betrekking tot de animo dit jaar een ommekeer zal plaatsvinden en u in grote getalen zowel de vergadering als ook de aansluitende borrel zult bezoeken. Zoals ik in een eerder stadium al eens heb aangegeven is LTC s-gravenzande gebaat bij het begroeten van zoveel mogelijk leden op de ledenvergadering. Wij als bestuur, hebben de input van U als leden nodig om er gezamenlijk voor zorg te dragen dat LTC s-gravenzande tot in lengte van jaren een gezonde, maar bovenal gezellige vereniging blijft. Tot slot wil ik iedereen alvast hele fijne feestdagen toewensen en zie u graag op 7 januari. Wilbert Litjens Voorzitter 3

4 De afgelopen maanden heeft de sponsorcommissie overeenstemming bereikt met onderstaande sponsors om een bijdrage in natura te leveren aan ons aller LTC s-gravenzande. Het spreekt voor zich dat het bestuur zeer gelukkig is met deze ontwikkelingen en het vertrouwen uitspreekt dat de bijdragen zullen leiden tot een jarenlange plezierige relatie. EXPOFLORA Meubilair in ons paviljoen EP STEVENS Flatscreens en televisie KBITE Laptop ten behoeve van: sponsoruitingen, aankondigen evenementen, wedstrijdsheets KERS EN DE KLEIN bordjes afhangbord t.b.v. competititie en toernooien belettering afhangbord Tot slot maakt het bestuur van de gelegenheid gebruik om alle sponsors die LTC s-gravenzande ook in 2008 een warm hart toe hebben gedragen heel hartelijk dank te zeggen. Het Bestuur 4

5

6 OPENINGSTIJDEN: woensdag: uur donderdag: uur vrijdag: uur DRIEM KAPPERS Van de Kasteelestraat ZP s-gravenzande T (0174)

7 Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING & NIEUWJAARSBORREL Het bestuur van de LTC s-gravenzande wenst u prettige feestdagen toe en nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitende Nieuwjaarsborrel op: woensdag 7 januari 2009, aanvang uur in het paviljoen van onze vereniging Van Leeuwenhoekstraat 20, 2693 BG s-gravenzande AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 januari Jaarverslag - Secretaris - Technische Commissie 4. Rekening en verantwoording van de penningmeester 5. Verslag Kascommissie 6. Vaststelling begroting Bedanken commissieleden 8. Verkiezing bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar is Adri Disselkoen, penningmeester. Voor deze functie draagt het bestuur Gerard Bauman voor. Eveneens aftredend en niet herkiesbaar is Jeroen Beekhuizen, bestuurslid en voorzitter van de Toernooi- en Evenementencommmissie. Voor deze functie draagt het bestuur Raymond Verkade voor. Kandidaatstelling van functionarissen door de leden is mogelijk door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Aanmeldingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingeleverd. 5

8 9. Verkiezing Technische Commissie Volgens het huishoudelijk reglement wordt de Technische Commissie voor de duur van één jaar door de algemene ledenvergadering gekozen. Naast de voorzitster van de Technische Commissie, Marlène Doorneveld, worden door het bestuur de volgende kandidaten gesteld: Peter van der Hout Maria Segers Maurice Plasmans Martin Boers Tim Loomans Ilse de Ruijt competitie senioren jeugd/junioren/evenementen jeugd/junioren minicompetitie (woensdagmiddag) junioren/senioren selectie en jeugdbeleidsplan idem Kandidaatstelling door de leden is mogelijk door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Aanmeldingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingeleverd. 10. Samenstelling Toernooi- en Evenementencommissie 11. Bespreking wedstrijdkalender 12. Rondvraag 13. Sluiting Attentie Bij deze agenda horen de volgende stukken: - Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 januari Jaarverslag secretaris, Technische Commissie (inclusief Jeugd Commissie) - Jaarrekening Deze stukken zijn vanaf 22 december 2008 in te zien en te downloaden via: Op de avond van de jaarvergadering zijn exemplaren van de stukken beschikbaar. Namens het bestuur van LTC s-gravenzande, Hans van der Toorn (secretaris) 6

9 Met ingang van komend jaar zullen wij voor de inning van contributie geen gebruik meer maken van acceptgiro s, dit in verband met de hoge kosten van verwerking hiervan. Door de forse toename van het fenomeen internetbankieren wegen deze kosten niet meer op tegen de baten. In plaats van de acceptgiro kunt u daarom t.z.t. een factuur verwachten en kunt u de contributie overmaken door gebruik te maken van een normale overschrijvingskaart of internetbankieren. Hans van der Toorn, secretaris Wij willen onze leden graag per kunnen informeren over toernooien en evenementen. Ons bestand met adressen is echter niet up-to-date en volledig. Je kunt je adres aan ons opgeven en bijhouden via Hoe werkt het? 1. Registreer je via als je dat nog niet gedaan hebt, ga anders naar stap 4 2. Op de Homepage staat een LOGIN-menu. Klik op de onderste link in dit menu. Deze link heet Registreer. 3. Voltooi de registratie volgens de aanwijzingen op het scherm. 4. Na registratie kun je met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen via het LOGIN-menu 5. Als je bent ingelogd, klik je in het menu Mijn LTC op LTC Mail. Vul het webformuliertje in en druk op de knop Verzend. Je kunt je adres later altijd wijzigen via de link 'Mijn Details'. Nadat je bent ingelogd is de link Mijn Details zichtbaar in het menu MIJN LTC. Heb je hier vragen over? Mail dan naar 7

10 Competitiedata 2009 za / zo / di / wo / do Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag 1e speeldag 4 apr 13 apr* 7 apr 8 apr 9 apr 2e speeldag 11 apr 19 apr 14 apr 15 apr 16 apr 3e speeldag 18 apr 26 apr 21 apr 22 apr 23 apr 4e speeldag 25 apr 3 mei 5 mei 13 mei 7 mei 5e speeldag 9 mei 10 mei 12 mei 20 mei 14 mei 6e speeldag 16 mei 17 mei 19 mei 27 mei 21 mei 7e speeldag 23 mei 24 mei 26 mei 3 juni 28 mei Inhaaldagen zaterdag: Inhaaldagen zondag: Inhaaldagen dinsdag: Inhaaldagen donderdag: Inhaaldagen woensdag: 13 april, 21 mei, 30 mei 30 april, 21 mei, 1 juni 13 april, 21 mei, 30 mei, 2 juni 13 april, 21 mei, 30 mei, 4 juni in onderling overleg, echter binnen 14 dagen na uitval met als uiterste speeldatum 17 juni 2009 Wanneer je interesse hebt om volgend jaar competitie te spelen, is het mogelijk je zowel individueel als met een team op te geven (zie het inschrijfformulier). Bij opgave wordt verwacht dat je in april en mei 7 competitiedagen beschikbaar bent voor het spelen van competitie. Geef bij de inschrijving tevens aan of je zaterdag-, zondag-, dames-, damesdubbel- of heren 35+-competitie wilt spelen. Meerdere keuzes zijn mogelijk, maar dan moet wel de voorkeur vermeld worden. DE CAPTAINSAVOND ZAL PLAATSVINDEN OP DONDERDAG 26 MAART 2009 OM 19:30 UUR 8

11

12

13 Inschrijfformulier Landelijke- / districtscompetitie 2009 Eén formulier per team!! Naam: m/v * Adres:.. Geeft zich als team op voor de gehele competitie 2009 Teamopstelling: NAAM: TELEFOON: SPEELSTERKTE DUBBEL/SINGLE: BONDSNUMMER: Voor één van onderstaande competitiesoorten*: Zaterdagmorgen: meisjes t/m 17 jaar, jongens t/m 17 jaar, gemengd t/m 17 jaar Zaterdagmiddag: mix, mix 35+, heren en heren 35+ Zondag: mix, heren 35+, junioren, dames Dinsdag: Dames Donderdag: Dames-dubbel * Gelieve om cirkelen wat van toepassing is. De competitiebijdrage voor 2009 zal, onder voorbehoud, 110,00 per team bedragen. Verhinderingen voor meerdere competitiedagen worden niet geaccepteerd. Bij verhindering van een teamlid (blessure of afwezigheid), dient het team in eerste instantie zelf zorg te dragen voor vervanging. Evenals voorgaande jaren zal de competitie ook in 2009 worden afgesloten met een feestelijke bijeenkomst voor alle deelnemers op een nader aan te geven datum. Indien de baancapaciteit het ons niet toelaat om het aantal aangemelde teams in te delen, zijn we genoodzaakt om de teams uit voorgaande jaren voorrang te verlenen en dient er, indien mogelijk, voor een andere competitiesoort gekozen te worden. Een ieder die volgend jaar competitie wil spelen, dus ook de reeds competitiespelende leden, dienen zich z.s.m. schriftelijk of per aan te melden bij Peter van der Hout, Karneool 6 te 2691 HN s-gravenzande of via Vermeld in ieder geval op welke dag je competitie wilt gaan spelen en met wie. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden en ZO SPOEDIG MOGELIJK te worden ingeleverd bij: Peter van der Hout, Karneool 6, 2691 HN s-gravenzande Bij voorkeur via de mail: 9

14 De herfstcompetitie is voor de tweede keer achter de rug. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagde competitie met veel mooi weer en regen op zondag met zeer enthousiaste spelers(sters). Dit jaar namen 11 teams van de L.T.C. s-gravenzande voor het eerst deel aan de herfstcompetitie nl. een mix-, drie heren- en een damesteam. Het eerste herenteam, welke kampioen geworden is, was als volgt samengesteld: Raymon Verkade Paul Berghegen Luijte Vischer Marco Ludeling Voor de zondag namen voor de eerste keer 6 teams mee, waarvan 2 teams kampioen geworden zijn. Het 1 e meisjesteam bestaande uit: Danicia van Dijk Valerie Plasmans Merle Loomans Esmee Drop Het 2 de meisjesteam bestaande uit: Renate Keijzer Eveline Pham Anouk van Alphen Lisa Brant Laura van Marrewijk Irene Luijkx 1 e 2 e Deze teams hebben 6 zater- en zondagen lang gestreden voor een goed resultaat in de regio. 10

15 Op 28 september ging de strijd van start en eindigde op 9 november. Zin om met deze snel stijgende competitievorm mee te doen? Kijk dan in de volgende Maat 65 voor de Inschrijfmogelijkheden voor senioren en jeugd. Hierbij de eindstanden van de teams, namens de T.C. - Peter van der Hout Gemengd (0004) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 TCH LUCKY STROKE TRAFORD 'T LOO GRAVENZANDE Heren (0051) 1e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 GRAVENZANDE TCH LUCKY STROKE RHIJENHOF VERBURCH Heren (0055) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 VREDENBURCH OBVIUS TRAFORD GRAVENZANDE Dames (0155) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 MLTV' HONSELERSDIJK GRAVENZANDE MLTV'

16 Dames (0156) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 LEEUWENBERGH MLTV' GRAVENZANDE NOOTDORP Dames (0162) 3e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 HONSELERSDIJK TRAFORD VERBURCH GRAVENZANDE DE HOEK NOOTDORP Gemengd t/m 17 (0202) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 NAALDWIJK GRAVENZANDE MLTV' TE WERVE HANENBURG MLTV' GRAVENZANDE Gemengd t/m 17 (0202) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 NAALDWIJK GRAVENZANDE MLTV' TE WERVE HANENBURG MLTV' GRAVENZANDE

17 Jongens t/m 17 (0252) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 HODENPIJL HANENBURG RIJSHAEGHE NAALDWIJK 'T LOO 'T LOO GRAVENZANDE Meisjes t/m 17 (0300) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 GRAVENZANDE RIJSHAEGHE HANENBURG LEEUWENBERGH Meisjes t/m 17 (0302) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 GRAVENZANDE RIJSHAEGHE RHIJENHOF HODENPIJL 'T LOO LEEUWENBERGH

18 Op verzoek even een verslag van de najaarscompetitie. We hadden er vooral weer erg veel zin in. Het was de 2e keer dat we hieraan meededen en zeker voor herhaling vatbaar!!!! Veel geleerd, goede tegenstanders ( helaas niet altijd even sportief). Leken wel profs Waar gaat t over??? Gewoon leuke pot tennis. Lekker sporten. Gezellig dagje uit. We zijn dol op tennis maar hebben de illusie wel laten varen dat we ooit nog eens op Wimbledon spelen. Het weer was fantastisch, soort vakantie gevoel met 5 weken zon. Heerlijk tennis kijken in het zonnetje met n kopje thee, wat wenst een mens nog meer. Bijna kampioen, Net niet; 2-1 voor op de beslissende dag. We staan op de baan om de laatste 2 dubbels te gaan spelen. Zegt 1 van de dames, Laat ik t netjes houden, kennen jullie die regel niet???????? Als je tegen iemand gesingeld hebt mag je daar niet meer tegen dubbelen. Nooooooit van gehoord, maar 170 jaar wijsheid druipt af naar de andere baan, dom, dom, dom. Deze regel blijkt spontaan verzonnen te zijn, how low can you go??? DUS COMPETITIE SPELERS TRAP HIER NIET IN. We denken er hard aan om een assertiviteits cursus te gaan volgen in de winter. Is LTC komend seizoen weer 4 bitches rijker. Gelukkig was onze sterspeelster Lien weer van de party, we zijn super trots op haar, onze bikkel, ze was in topvorm en genoot ervan. Gelukkig hebben we geen epo controle gehad (grapje). Helaas voorlopig ons cluppie gesloten dus weinig tennis. We hopen iedereen te zien op de Nieuwjaars receptie om iedereen een gelukkig, gezond en sportief nieuw tennisjaar te wensen. Groetjes t driem team en hopelijk volgend jaar weer wat extra teams, t is echt een aanradertje. 14

19

20

21 Zondag 21 september jl. was er weer het familie-vriendentoernooi. Het was prachtig weer en er waren 10 teams aanwezig. Kortom genoeg ingrediënten voor een gezellige en sportieve dag. Om uur werden de teams welkom geheten met koffie/thee en een lekkere koek, hierna was het de hoogste tijd om actief op de baan te worden. Na 3 potjes tennis werd er door Willem en Joke een heerlijke schaal met diversen broodjes geserveerd. Er werden totaal 8 wedstrijden gespeeld per team, de wedstrijden duurde 30 minuten. Hierna moesten er nog een aantal partijen gespeeld worden, om uur was de laatste pot gespeeld. Tijd voor de puntentelling. De beste speler van ieder team kreeg een blik met tennisballen, deze werd gesponsord door de TC van onze tennisvereniging. Daarnaast ontving ieder team een schaal met bitterballen. Hmmmmmm. Het was een geslaagd tennistoernooi met veel inschrijvingen! Tot ziens in 2009! Zoals inmiddels wel bekend is gaan de TEC-leden, Debbie, Joyce en ondergetekende er mee stoppen, dit was het laatste toernooi waar wij aan hebben meegewerkt. Maar.. Raymond Verkade gaat het stokje van de TEC overnemen. Hij was ook al betrokken bij de organisatie van het familie-vriendentoernooi en heeft leuke plannen voor de toekomst. Willem en Door en alle bardames zullen hem daarbij blijven ondersteunen. Maar een succesvol en gezellig toernooi kan natuurlijk niet zonder inschrijvingen van de tennisleden. Dus houdt het informatiebord en het tenniskrantje in de gaten want de toernooien worden met veel enthousiasme georganiseerd. Wij van de TEC vonden het in ieder geval erg leuk om de afgelopen 6 jaar alle toernooien te organiseren en wensen alle vrijwilligers veel succes in Jeroen Beekhuizen 15

22 De spelregels: - De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagavonden, waarop de reguliere competitie plaats vindt. (7 weken lang) - In principe beginnen we om uur, maar in onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. - Er worden alleen dubbels gespeeld, t.w. damesdubbel, herendubbel en mixeddubbel. - Een dubbel wordt gespeeld over 2 sets, men kan dus uitkomen op Per avond worden er totaal 8 sets gespeeld, er zijn dan ook 8 punten te verdelen. - Er kan alleen worden ingeschreven door spelers/speelsters met een dubbel speelsterkte van 7, 8 en 9. - U kunt inschrijven met partner, vrienden of kennissen, mits deze lid zijn van onze vereniging. Met uw wensen voor de teamindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Gezien het succes van afgelopen seizoenen, verzoek ik u zo snel mogelijk in te schrijven via onderstaand inschrijfformulier. De kosten bedragen 10,00 per team. De uiterste inschrijfdatum is 15 januari Lex Arnoldus, Witte Klaver 2, 2673 BS Naaldwijk Voor meer informatie: tel adres: INSCHRIJFFORMULIER WESTLANDSE RECREANTENCOMPETITIE 2009 Naam Teamcaptain : Adres : adres : Postcode/woonplaats : Telefoon : Speelsterkte : 7 / 8 / 9 Medespe(e)l(st)ers : Opmerkingen :

23

24

25 De club verdient het! Een handje geholpen door Vacansoleil Trekkingsuitslag 2008 HOOFDPRIJZEN 1 e prijs: ,- belastingvrij e prijs: ,- belastingvrij overige prijzen 3 e prijs: 16-daagse rondreis door Griekenland voor 2 personen t.w.v , e - 5 e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen t.w.v , e - 8 e prijs: 4-daagse citytrip naar Praag voor 2 personen t.w.v. 750, e - 18 e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. 300, e - 28 e prijs: Kadobon van Thermen en Beauty Group Nederland t.w.v. 200, e - 43 e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. 100, e - 48 e prijs: Wilson sporttas e - 73 e prijs: 4 entreekaarten Bobbejaanland e - 93 e prijs: 4 entreekaarten Madame Tussauds e e prijs: 4 entreekaarten SEA LIFE Scheveningen e e prijs: Kadobon Sport 2000 t.w.v. 25, Prijzen op eindcijfers Laatste zes cijfers goed Geldprijs van 450, Laatste vijf cijfers goed Geldprijs van 350, Laatste vier cijfers goed Reischeque Vacansoleil ter waarde van 250, Laatste twee cijfers goed Geldprijs van 5,- 86 Trekkingsdatum: 20 november 2008 PRIJZEN INNEN Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bank- of girorekening of naar u toegestuurd. Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Voor de loterij van de Grote Clubactie 2008 is een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie onder nummer C601/ Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden.

26 1. Tot de baan hebben toegang die spelers, die zijn voorzien van een geldige verenigingspas (inclusief pasfoto). Een verenigingspas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt indien de verschuldigde contributie is betaald. Spelers die niet in het bezit zijn van een geldige verenigingspas kunnen door of namens het bestuur van de baan worden verwijderd. Bij wedstrijden treedt de wedstrijdleider als gemachtigde van het bestuur op. 2. De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in behoorlijke tenniskleding. 3. Op het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen, uitgezonderd mindervalide- en kinderwagens. 4. Meegebrachte (huis) dieren dienen aangelijnd te zijn. Er worden geen (huis) dieren toegelaten op het terras en in het paviljoen. (Huis) dier bezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun (huis) dieren. Indien (huis) dieren overlast veroorzaken worden deze verwijderd. 5. Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden op het park handel te drijven. 6. Verboden zijn al die gedragingen, welke naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals: a. Serviesgoed & glaswerk mee naar de baan te nemen; b. Hinderlijk of onbehoorlijk optreden c.q. gedrag; c. Het maken van muziek; d. Het spelen met ballen buiten de banen met uitzondering van de oefenmuur; e. Het beklimmen van omrasteringen; f. Het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van afval e.d.; g. Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten. 7. Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, noch voor enigerlei schade van leden of bezoek(st)ers tijdens verblijf op het park. 8. Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijke geleden schade te vergoeden. 9. Men is verplicht telkenmale wanneer dit door of namens het bestuur nodig wordt geoordeeld onmiddellijk aan de daarmee belaste personen gelegenheid te geven tot het besproeien en onderhouden van de banen en om overigens de aanwijzingen voor wat betreft het gebruik van de banen en de orde op het park op te volgen. 18

27 10. Het is niet toegestaan banen te gebruiken waarvan de netten omlaag zijn gehaald of die op andere wijze als onbespeelbaar zijn aangemerkt. 11. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur een andere dan de door de vereniging aangestelde tennisleraar (-lerares) te engageren op het park. 12. Voor gebruik van het clubgebouw voor andere doeleinden dan verpozing van de spelers, voor buiten speeltijden gelegen uren, voor het aanbrengen van versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties enz., is de toestemming van het bestuur vereist. 13. Roken in het clubgebouw is verboden op de tijden dat de jeugd speelrechten heeft. 14. leder lid mag ten hoogste drie keer per verenigingsjaar een buitenstaander introduceren. 15. Slapende leden kunnen niet worden geïntroduceerd. 16. Een introductie kost 5,00 per dagdeel. 17. Ieder lid, dat op de banen wil tennissen - ook tijdens les, privé-les en/of training - is verplicht eerst op het bord in het clubgebouw de desbetreffende baan persoonlijk af te schrijven. 18. Deelnemers aan competities en toernooien mogen 1 uur vóór aanvang en 1 uur na beëindiging geen vrije banen afschrijven. 19. Een lid, dat zijn/haar verenigingspas niet bij zich heeft, kan alleen afschrijven door middel van een aan de bar voor 0,50 te verkrijgen "ezelspas". Dit pasje heeft de geldigheid van 1 dag. 20. Zij die pasjes van anderen op het afschrijfbord plaatsen en/of verplaatsen, kunnen door het bestuur worden geschorst. 21. Het bestuur heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen. 22. Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. 23. Bij afwezigheid van enig lid van het bestuur is de beheerder bevoegd de naleving van dit reglement te vorderen. 24. Het afhangreglement maakt deel uit van het parkreglement. Namens het bestuur van de LTC s-gravenzande. Januari

28 LTC- 's-gravenzande EUGDZAKEN Nog maar 1 maandje en dan is het alweer 2009! Jullie zijn vast al druk bezig met plannen maken voor Oud en Nieuw. Voor ons nog even een moment om terug te blikken op Het was een mooi jaar met een geweldig Après Ski feest en mooie toernooien. Er waren helaas niet zo veel deelnemers aan het Ouder- en Kindtoernooi. Hopelijk volgend jaar beter! Dat brengt ons bij het volgende. Wij zijn dringend op zoek naar versterking voor onze gelederen. Het organiseren van de diverse evenement en toernooien is gezellig maar ook tijdrovend. Vele handen maken daarin licht werk dus twijfel niet en meld je aan! Inmiddels is er een werkgroep bezig met het formuleren van het Jeugdbeleidsplan van LTC. Op dit moment wordt er ook een enquête gehouden o.a. over wat er leeft onder onze jeugd- en juniorleden. Zaken die hieruit komen kunnen meegenomen worden in het Jeugdbeleidsplan. Vooruitlopend op dit plan heeft het bestuur gemeend een scheiding aan te brengen tussen het presentatieve en recreatieve tennis. Dit om betere aansluiting te krijgen op de seniorenselectie. In overleg met de trainers is er deze winter een groep kinderen geselecteerd die door René Lindenbergh van Tennisschool Don & Burgersdijk getraind wordt. Deze groep traint 2x per week en heeft ook extra conditietraining. Het recreatieve tennis valt onder verantwoording van Marco Heeck. De bedoeling is dat er 2x per jaar voorspeeldagen gehouden worden waarvoor je je kunt opgeven als je meent ook tot de selectie te behoren. Ook trainers kunnen kinderen opgeven voor deze voorspeeldagen. Tijdens deze momenten wordt je talent beoordeeld door onafhankelijke personen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten! Op dit moment denken we alweer na over het volgende seizoen. In het volgende krantje komt de nieuwe evenementenkalender én de inschrijfformulieren voor de zomerlessen. Voor nu wensen we jullie hele gezellige feestdagen en een gezond en sportief 2009! Maria en Marlène 20

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 LET OP! Dit jaar anders! regio Zuidwest september 2 0 1 2 Periode inschrijving: tussen 1 en 10 december 2012!! district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Formulier opsturen naar: henk.vdlans@caiway.nl Rood, Oranje, Groen vóór 10 januari en Geel vóór 1 december

Formulier opsturen naar: henk.vdlans@caiway.nl Rood, Oranje, Groen vóór 10 januari en Geel vóór 1 december Aanmeldingsformulier Voorjaarscompetitie 2016 Jeugd Leeftijdscategorie *) Competitiedag *) Spelsoort *) Voorkeur aanvangstijd *) Sluitingsdatum *) Tenniskids voorjaar2016 o Rood (6 t/m 9) o Oranje (8 t/m

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR

JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR JUNIOREN UITGAVE WEGWIJS BIJ TENNISVERENIGING TER AAR Opgericht: 28 januari 1970 Uitgave: 2015-1 - Inhoudsopgave. Blz. Vooraf 2 Adres en bereikbaarheid 2 Nieuwsbrief 2 EHBO en AED 2 Regeling tenniskleding

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2013 N u m m e r 1 - S e p t e m b e r 1 9 9 9 regio Zuidwest district Rotterdam Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht 088-1302740 www.knltb.nl s e p t e m b e r 2 0 1 2 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM

Nadere informatie

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven.

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

DISTRICTS COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS COMPETITIE DEN HAAG 2013 regio Zuidwest district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht 088-1302740 www.knltb.nl DISTRICTS COMPETITIE DEN HAAG 2013 september 2 0 1 2 LET OP! Dit jaar anders! Periode inschrijving: tussen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING "DE KAAG" TE WERVERSHOOF

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING DE KAAG TE WERVERSHOOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN TENNISVERENIGING "DE KAAG" TE WERVERSHOOF 1 ALGEMEEN 1.1 Lid van de tennisvereniging is: 1.1.1 Ieder, die in het afgelopen jaar lid was en niet voor 1 december van dat jaar

Nadere informatie

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie.

In de wintermaanden zijn vele dames en heren op zondagochtend actief in hun wintercompetitie. FIJN DAT JE BELANGSTELLING HEBT VOOR ONZE VERENIGING. DEZE INFORMATIE IS BEDOELD OM JE KENNIS TE LATEN MAKEN MET ONZE TENNISCLUB. KOM OOK GERUST EENS EEN KIJKJE NEMEN OP DE BANEN. WE HOPEN VAN HARTE DAT

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV GEUZENVELD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV GEUZENVELD HUISHOUDELIJK REGLEMENT TV GEUZENVELD Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende parkreglement en aan de schriftelijke

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE

STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE SPONSOR MOGELIJKHEDEN TC DEURNE STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE Inhoudsopgave: Pagina 3 STICHTING PROMOTIE TENNISCLUB DEURNE - Doel en Missie Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Bestuur Stichting

Nadere informatie

digitil - januari 2015 Notulen Algemene ledenvergadering

digitil - januari 2015 Notulen Algemene ledenvergadering digitil - januari 2015 In deze digitil: Notulen ALV Digitaal gemak voor onze leden Activiteiten kalender 2015 Beschikbaarheid van de banen 't Opwarmertje Incasso contributie Reacties Notulen Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden.

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden. Info voor teamcaptains KNLTB-competitie In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden. Alle Bijlagen en ook dit document

Nadere informatie

Info voor teamcaptains KNLTBcompetitie

Info voor teamcaptains KNLTBcompetitie Info voor teamcaptains KNLTBcompetitie In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team de KNLTB-competitie in goede banen te leiden. Alle bijlagen en ook dit document kun je tevens

Nadere informatie

Welkom bij TC Rijpwetering

Welkom bij TC Rijpwetering Welkom bij TC Rijpwetering 1 1. Even kennismaken TC Rijpwetering is een recreatieve tennisvereniging. De vereniging is in 1979 opgericht en is destijds gestart met 3 onverlichte mateco (=betonsoort) tennisbanen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 Nieuwsbrief oktober 2011 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Zo heb je te maken met 6 spelers en zo zijn het er 15! Dit betekent niet alleen dat ons systeem (met name kosten acceptabel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Informatie over NTTB ledenadministratie

Informatie over NTTB ledenadministratie Postbus 600 2700 MD Zoetermeer tel. 079-3438140 fax 079-3438150 e-mail bondsbureau@nttb.nl www.nttb.nl Postbank 268545 Informatie over NTTB ledenadministratie 2010 Uitgave december 2009 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Hoornse Badmintonvereniging

Hoornse Badmintonvereniging Hoornse Badmintonvereniging Informatiebrochure 2015-2016 Sporthal Nieuwe Steen E-mail: info@hoornse-bv.nl Website: www.hoornse-bv.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Onze geschiedenis... 4 2. Wat is badminton...

Nadere informatie

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600

Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort Tel.: 033 4542600 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISLERAAR A 2007/2008 Alle sportopleidingen worden gemoderniseerd in de Europese Unie en dus ook in Nederland.

Nadere informatie

Info voor teamcaptains KNLTB-competitie

Info voor teamcaptains KNLTB-competitie Info voor teamcaptains KNLTB-competitie In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden. Alle Bijlagen en ook dit document

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Inleiding Noodzaak Werkgroep

Inleiding Noodzaak Werkgroep Dit is de 2e nieuwsbrief van het seizoen 2012-2013 Voor de eerstvolgende nieuwsbrief kan tot 28 februari 2013 kopij ingeleverd worden bij l.j.kamphuis@chello.nl Van de voorzitter: Inleiding In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER PAPENDRECHTSE TENNIS CLUB. Geboortedatum: Telefoon: Voornaam: Woonplaats: 2 jaar of meer LESREGLEMENT:

INSCHRIJFFORMULIER PAPENDRECHTSE TENNIS CLUB. Geboortedatum: Telefoon: Voornaam: Woonplaats: 2 jaar of meer LESREGLEMENT: INSCHRIJFFORMULIER PAPENDRECHTSE TENNIS CLUB Naam: Voornaam: Adres: Post code: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: Telefoon werk: E-mail adres: Cursus: Privé O 2-pers. 4 pers. * aankruisen s.v.p. Speelniveau:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR

HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR HUISREGLEMENT BC SCHROBBELAAR ARTIKEL 1: Lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van BC Schrobbelaar wordt aangegaan voor een volledig basketbalseizoen (van september t/m juni) en wordt telkens voor een aansluitend

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015 De zon schijnt, de lente is in aantocht, dus vandaar deze extra nieuwsbrief om jullie enthousiast te maken voor een nieuw jaar, vol leuke sportieve activiteiten binnen onze vereniging! LTC bruist!! LTC

Nadere informatie

DISTRICTS SENIOREN COMPETITIE ROTTERDAM 2013

DISTRICTS SENIOREN COMPETITIE ROTTERDAM 2013 N u m m e r 1 - S e p t e m b e r 1 9 9 9 regio Zuidwest district Rotterdam Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht 088-1302740 www.knltb.nl september 2 0 1 2 DISTRICTS SENIOREN COMPETITIE ROTTERDAM 2013

Nadere informatie

Jaaroverzicht ledenadministratie ViP

Jaaroverzicht ledenadministratie ViP Jaaroverzicht ledenadministratie ViP Seizoen 2010-2011 1. Inleiding Het afgelopen seizoen 2010-2011 heeft ondergetekende de ledenadministratie (LA) van Vip weer bijgehouden. Dit jaar hield dat in dat:

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisclub Nijmegen-Quick Zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 7-2-2012 Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Vereniging: de tennisclub Nijmegen-Quick

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisvereniging Veenendaal-West RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisvereniging Veenendaal-West RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Tennisvereniging Veenendaal-West RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 1 De leden zijn verplicht zich te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AANMELDINGSBULLETIN De Gorkumse Atletiek & Triathlon Vereniging heet u van harte welkom.

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie