Homepage en adressen zie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl"

Transcriptie

1 Homepage en adressen zie Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan Henriëtte Enthoven ledenadministratie (tot uur) Rusthovenlaan Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk (niet te geschieden.wanneer deze opzegging niet plaats vindt voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar waarin men geen lid meer wil zijn, dan is men verplicht de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar geheel te voldoen. Rekeningnummer penningmeester t.n.v. LTC s-gravenzande Bestuur Wilbert Litjens voorzitter Gravin Aleidisstraat Hans van der Toorn vice-voorzitter & secretariaat Albert Schweitzerln Marlène Doorneveld voorzitter technische commissie Leeuweriklaan senioren/junioren/jeugd Adri Disselkoen penningmeester Lijsterbesstraat Jeroen Beekhuizen voorzitter TEC Verhulstlaan Technische commissie Marlène Doorneveld voorzitter Leeuweriklaan Peter van der Hout competitie senioren Karneool Maria Segers jeugd/junioren/evenementen Hagemanstraat Maurice Plasmans coördinator jeugdtrainingen Noordlandseweg Martin Boers mini s woensdagmiddag Aaksterlaan Toernooi- en evenementencommissie Jeroen Beekhuizen Ad Interim Verhulstlaan P.R.- Marketing- en Sponsorcommissie Peter van der Voort voorzitter Zuidwind 30 tel/fax: Peter de Kan coördinator Oudelandstraat Hans Zwinkels algemeen Viottastraat Redactie clubblad: Sandra van der Hout Naaldwijkseweg Tennisleraren Don/Burgersdijk Dintel BB Naaldwijk René Lindenbergh Jorrit Denkers Marco Heeck Steenbakkerstraat XJ Krimpen a/d IJssel Paviljoen Adres paviljoen Van Leeuwenhoekstraat BG s-gravenzande

2 Tot en met 13 december 2008 is het park alleen op zaterdagmiddag van 13:00 tot 18:00 uur geopend. Opening tennispark in 2009: zaterdag 14 maart. Beste tennisvrienden en vriendinnen, Bij het opstellen en indelen van de Nora competitie is de laatste paar jaar gebleken dat de interesse voor het ingeroosterd tennis sterk is terug gelopen. Het is niet meer mogelijk om een redelijke competitie samen te stellen. Daarom heb ik besloten te stoppen met de organisatie van de Nora competitie, dit per Het gaat U allen goed, vriendelijke groeten. Herman Bruijn 2

3 Beste Tennisvrienden, Het seizoen 2008 behoort inmiddels alweer tot het verleden. Op zaterdag wordt er nog, mits de omstandigheden het toelaten, gespeeld maar eigenlijk kunnen wij zeggen dat het seizoen voorbij is. Een seizoen waarin wij weer volop hebben genoten van alle activiteiten welke door de diverse commissies zijn georganiseerd. Het doet ons het bestuur toch ieder keer weer deugd als wij zien hoe de vele vrijwilligers er alles aan doen om de evenementen tot een groot succes te maken was weer een echt sportjaar : Roland Garros, Het EK Voetbal, Wimbledon en de Olympische Spelen. De meeste aandacht op ons park ging echter toch wel uit naar de 11 e editie van ons Rabo Tennistoernooi s-gravenzande en het Noviflora Parktoernooi. Al met al een seizoen om met heel veel plezier op terug te kijken. Op dit moment, we schrijven inmiddels alweer 24 november 2008, zijn wij inmiddels druk doende met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering welke op 7 januari 2009 zal plaatsvinden in ons paviljoen. In navolging van voorgaande jaren zullen wij, na afloop van de ledenvergadering, wederom met elkaar het glas heffen op een nieuw jaar en, naar wij hopen,een fantastisch seizoen Elders in deze Maat 65 treft u de uitnodiging voor zowel de ledenvergadering als ook voor de nieuwjaarsborrel aan. De belangstelling voor de ledenvergadering was de afgelopen jaren helaas dramatisch te noemen. Wij vertrouwen er op dat er met betrekking tot de animo dit jaar een ommekeer zal plaatsvinden en u in grote getalen zowel de vergadering als ook de aansluitende borrel zult bezoeken. Zoals ik in een eerder stadium al eens heb aangegeven is LTC s-gravenzande gebaat bij het begroeten van zoveel mogelijk leden op de ledenvergadering. Wij als bestuur, hebben de input van U als leden nodig om er gezamenlijk voor zorg te dragen dat LTC s-gravenzande tot in lengte van jaren een gezonde, maar bovenal gezellige vereniging blijft. Tot slot wil ik iedereen alvast hele fijne feestdagen toewensen en zie u graag op 7 januari. Wilbert Litjens Voorzitter 3

4 De afgelopen maanden heeft de sponsorcommissie overeenstemming bereikt met onderstaande sponsors om een bijdrage in natura te leveren aan ons aller LTC s-gravenzande. Het spreekt voor zich dat het bestuur zeer gelukkig is met deze ontwikkelingen en het vertrouwen uitspreekt dat de bijdragen zullen leiden tot een jarenlange plezierige relatie. EXPOFLORA Meubilair in ons paviljoen EP STEVENS Flatscreens en televisie KBITE Laptop ten behoeve van: sponsoruitingen, aankondigen evenementen, wedstrijdsheets KERS EN DE KLEIN bordjes afhangbord t.b.v. competititie en toernooien belettering afhangbord Tot slot maakt het bestuur van de gelegenheid gebruik om alle sponsors die LTC s-gravenzande ook in 2008 een warm hart toe hebben gedragen heel hartelijk dank te zeggen. Het Bestuur 4

5

6 OPENINGSTIJDEN: woensdag: uur donderdag: uur vrijdag: uur DRIEM KAPPERS Van de Kasteelestraat ZP s-gravenzande T (0174)

7 Uitnodiging ALGEMENE LEDENVERGADERING & NIEUWJAARSBORREL Het bestuur van de LTC s-gravenzande wenst u prettige feestdagen toe en nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en aansluitende Nieuwjaarsborrel op: woensdag 7 januari 2009, aanvang uur in het paviljoen van onze vereniging Van Leeuwenhoekstraat 20, 2693 BG s-gravenzande AGENDA 1. Opening 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 januari Jaarverslag - Secretaris - Technische Commissie 4. Rekening en verantwoording van de penningmeester 5. Verslag Kascommissie 6. Vaststelling begroting Bedanken commissieleden 8. Verkiezing bestuursleden Aftredend en niet herkiesbaar is Adri Disselkoen, penningmeester. Voor deze functie draagt het bestuur Gerard Bauman voor. Eveneens aftredend en niet herkiesbaar is Jeroen Beekhuizen, bestuurslid en voorzitter van de Toernooi- en Evenementencommmissie. Voor deze functie draagt het bestuur Raymond Verkade voor. Kandidaatstelling van functionarissen door de leden is mogelijk door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Aanmeldingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingeleverd. 5

8 9. Verkiezing Technische Commissie Volgens het huishoudelijk reglement wordt de Technische Commissie voor de duur van één jaar door de algemene ledenvergadering gekozen. Naast de voorzitster van de Technische Commissie, Marlène Doorneveld, worden door het bestuur de volgende kandidaten gesteld: Peter van der Hout Maria Segers Maurice Plasmans Martin Boers Tim Loomans Ilse de Ruijt competitie senioren jeugd/junioren/evenementen jeugd/junioren minicompetitie (woensdagmiddag) junioren/senioren selectie en jeugdbeleidsplan idem Kandidaatstelling door de leden is mogelijk door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Aanmeldingen dienen uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingeleverd. 10. Samenstelling Toernooi- en Evenementencommissie 11. Bespreking wedstrijdkalender 12. Rondvraag 13. Sluiting Attentie Bij deze agenda horen de volgende stukken: - Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 januari Jaarverslag secretaris, Technische Commissie (inclusief Jeugd Commissie) - Jaarrekening Deze stukken zijn vanaf 22 december 2008 in te zien en te downloaden via: Op de avond van de jaarvergadering zijn exemplaren van de stukken beschikbaar. Namens het bestuur van LTC s-gravenzande, Hans van der Toorn (secretaris) 6

9 Met ingang van komend jaar zullen wij voor de inning van contributie geen gebruik meer maken van acceptgiro s, dit in verband met de hoge kosten van verwerking hiervan. Door de forse toename van het fenomeen internetbankieren wegen deze kosten niet meer op tegen de baten. In plaats van de acceptgiro kunt u daarom t.z.t. een factuur verwachten en kunt u de contributie overmaken door gebruik te maken van een normale overschrijvingskaart of internetbankieren. Hans van der Toorn, secretaris Wij willen onze leden graag per kunnen informeren over toernooien en evenementen. Ons bestand met adressen is echter niet up-to-date en volledig. Je kunt je adres aan ons opgeven en bijhouden via Hoe werkt het? 1. Registreer je via als je dat nog niet gedaan hebt, ga anders naar stap 4 2. Op de Homepage staat een LOGIN-menu. Klik op de onderste link in dit menu. Deze link heet Registreer. 3. Voltooi de registratie volgens de aanwijzingen op het scherm. 4. Na registratie kun je met je gebruikersnaam en wachtwoord inloggen via het LOGIN-menu 5. Als je bent ingelogd, klik je in het menu Mijn LTC op LTC Mail. Vul het webformuliertje in en druk op de knop Verzend. Je kunt je adres later altijd wijzigen via de link 'Mijn Details'. Nadat je bent ingelogd is de link Mijn Details zichtbaar in het menu MIJN LTC. Heb je hier vragen over? Mail dan naar 7

10 Competitiedata 2009 za / zo / di / wo / do Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag Donderdag 1e speeldag 4 apr 13 apr* 7 apr 8 apr 9 apr 2e speeldag 11 apr 19 apr 14 apr 15 apr 16 apr 3e speeldag 18 apr 26 apr 21 apr 22 apr 23 apr 4e speeldag 25 apr 3 mei 5 mei 13 mei 7 mei 5e speeldag 9 mei 10 mei 12 mei 20 mei 14 mei 6e speeldag 16 mei 17 mei 19 mei 27 mei 21 mei 7e speeldag 23 mei 24 mei 26 mei 3 juni 28 mei Inhaaldagen zaterdag: Inhaaldagen zondag: Inhaaldagen dinsdag: Inhaaldagen donderdag: Inhaaldagen woensdag: 13 april, 21 mei, 30 mei 30 april, 21 mei, 1 juni 13 april, 21 mei, 30 mei, 2 juni 13 april, 21 mei, 30 mei, 4 juni in onderling overleg, echter binnen 14 dagen na uitval met als uiterste speeldatum 17 juni 2009 Wanneer je interesse hebt om volgend jaar competitie te spelen, is het mogelijk je zowel individueel als met een team op te geven (zie het inschrijfformulier). Bij opgave wordt verwacht dat je in april en mei 7 competitiedagen beschikbaar bent voor het spelen van competitie. Geef bij de inschrijving tevens aan of je zaterdag-, zondag-, dames-, damesdubbel- of heren 35+-competitie wilt spelen. Meerdere keuzes zijn mogelijk, maar dan moet wel de voorkeur vermeld worden. DE CAPTAINSAVOND ZAL PLAATSVINDEN OP DONDERDAG 26 MAART 2009 OM 19:30 UUR 8

11

12

13 Inschrijfformulier Landelijke- / districtscompetitie 2009 Eén formulier per team!! Naam: m/v * Adres:.. Geeft zich als team op voor de gehele competitie 2009 Teamopstelling: NAAM: TELEFOON: SPEELSTERKTE DUBBEL/SINGLE: BONDSNUMMER: Voor één van onderstaande competitiesoorten*: Zaterdagmorgen: meisjes t/m 17 jaar, jongens t/m 17 jaar, gemengd t/m 17 jaar Zaterdagmiddag: mix, mix 35+, heren en heren 35+ Zondag: mix, heren 35+, junioren, dames Dinsdag: Dames Donderdag: Dames-dubbel * Gelieve om cirkelen wat van toepassing is. De competitiebijdrage voor 2009 zal, onder voorbehoud, 110,00 per team bedragen. Verhinderingen voor meerdere competitiedagen worden niet geaccepteerd. Bij verhindering van een teamlid (blessure of afwezigheid), dient het team in eerste instantie zelf zorg te dragen voor vervanging. Evenals voorgaande jaren zal de competitie ook in 2009 worden afgesloten met een feestelijke bijeenkomst voor alle deelnemers op een nader aan te geven datum. Indien de baancapaciteit het ons niet toelaat om het aantal aangemelde teams in te delen, zijn we genoodzaakt om de teams uit voorgaande jaren voorrang te verlenen en dient er, indien mogelijk, voor een andere competitiesoort gekozen te worden. Een ieder die volgend jaar competitie wil spelen, dus ook de reeds competitiespelende leden, dienen zich z.s.m. schriftelijk of per aan te melden bij Peter van der Hout, Karneool 6 te 2691 HN s-gravenzande of via Vermeld in ieder geval op welke dag je competitie wilt gaan spelen en met wie. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden en ZO SPOEDIG MOGELIJK te worden ingeleverd bij: Peter van der Hout, Karneool 6, 2691 HN s-gravenzande Bij voorkeur via de mail: 9

14 De herfstcompetitie is voor de tweede keer achter de rug. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagde competitie met veel mooi weer en regen op zondag met zeer enthousiaste spelers(sters). Dit jaar namen 11 teams van de L.T.C. s-gravenzande voor het eerst deel aan de herfstcompetitie nl. een mix-, drie heren- en een damesteam. Het eerste herenteam, welke kampioen geworden is, was als volgt samengesteld: Raymon Verkade Paul Berghegen Luijte Vischer Marco Ludeling Voor de zondag namen voor de eerste keer 6 teams mee, waarvan 2 teams kampioen geworden zijn. Het 1 e meisjesteam bestaande uit: Danicia van Dijk Valerie Plasmans Merle Loomans Esmee Drop Het 2 de meisjesteam bestaande uit: Renate Keijzer Eveline Pham Anouk van Alphen Lisa Brant Laura van Marrewijk Irene Luijkx 1 e 2 e Deze teams hebben 6 zater- en zondagen lang gestreden voor een goed resultaat in de regio. 10

15 Op 28 september ging de strijd van start en eindigde op 9 november. Zin om met deze snel stijgende competitievorm mee te doen? Kijk dan in de volgende Maat 65 voor de Inschrijfmogelijkheden voor senioren en jeugd. Hierbij de eindstanden van de teams, namens de T.C. - Peter van der Hout Gemengd (0004) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 TCH LUCKY STROKE TRAFORD 'T LOO GRAVENZANDE Heren (0051) 1e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 GRAVENZANDE TCH LUCKY STROKE RHIJENHOF VERBURCH Heren (0055) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 VREDENBURCH OBVIUS TRAFORD GRAVENZANDE Dames (0155) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 MLTV' HONSELERSDIJK GRAVENZANDE MLTV'

16 Dames (0156) 2e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 LEEUWENBERGH MLTV' GRAVENZANDE NOOTDORP Dames (0162) 3e klasse zaterdag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 HONSELERSDIJK TRAFORD VERBURCH GRAVENZANDE DE HOEK NOOTDORP Gemengd t/m 17 (0202) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 NAALDWIJK GRAVENZANDE MLTV' TE WERVE HANENBURG MLTV' GRAVENZANDE Gemengd t/m 17 (0202) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 NAALDWIJK GRAVENZANDE MLTV' TE WERVE HANENBURG MLTV' GRAVENZANDE

17 Jongens t/m 17 (0252) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 HODENPIJL HANENBURG RIJSHAEGHE NAALDWIJK 'T LOO 'T LOO GRAVENZANDE Meisjes t/m 17 (0300) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 GRAVENZANDE RIJSHAEGHE HANENBURG LEEUWENBERGH Meisjes t/m 17 (0302) Open klasse zondag middag Plaats Ploeg Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten totaal 1 GRAVENZANDE RIJSHAEGHE RHIJENHOF HODENPIJL 'T LOO LEEUWENBERGH

18 Op verzoek even een verslag van de najaarscompetitie. We hadden er vooral weer erg veel zin in. Het was de 2e keer dat we hieraan meededen en zeker voor herhaling vatbaar!!!! Veel geleerd, goede tegenstanders ( helaas niet altijd even sportief). Leken wel profs Waar gaat t over??? Gewoon leuke pot tennis. Lekker sporten. Gezellig dagje uit. We zijn dol op tennis maar hebben de illusie wel laten varen dat we ooit nog eens op Wimbledon spelen. Het weer was fantastisch, soort vakantie gevoel met 5 weken zon. Heerlijk tennis kijken in het zonnetje met n kopje thee, wat wenst een mens nog meer. Bijna kampioen, Net niet; 2-1 voor op de beslissende dag. We staan op de baan om de laatste 2 dubbels te gaan spelen. Zegt 1 van de dames, Laat ik t netjes houden, kennen jullie die regel niet???????? Als je tegen iemand gesingeld hebt mag je daar niet meer tegen dubbelen. Nooooooit van gehoord, maar 170 jaar wijsheid druipt af naar de andere baan, dom, dom, dom. Deze regel blijkt spontaan verzonnen te zijn, how low can you go??? DUS COMPETITIE SPELERS TRAP HIER NIET IN. We denken er hard aan om een assertiviteits cursus te gaan volgen in de winter. Is LTC komend seizoen weer 4 bitches rijker. Gelukkig was onze sterspeelster Lien weer van de party, we zijn super trots op haar, onze bikkel, ze was in topvorm en genoot ervan. Gelukkig hebben we geen epo controle gehad (grapje). Helaas voorlopig ons cluppie gesloten dus weinig tennis. We hopen iedereen te zien op de Nieuwjaars receptie om iedereen een gelukkig, gezond en sportief nieuw tennisjaar te wensen. Groetjes t driem team en hopelijk volgend jaar weer wat extra teams, t is echt een aanradertje. 14

19

20

21 Zondag 21 september jl. was er weer het familie-vriendentoernooi. Het was prachtig weer en er waren 10 teams aanwezig. Kortom genoeg ingrediënten voor een gezellige en sportieve dag. Om uur werden de teams welkom geheten met koffie/thee en een lekkere koek, hierna was het de hoogste tijd om actief op de baan te worden. Na 3 potjes tennis werd er door Willem en Joke een heerlijke schaal met diversen broodjes geserveerd. Er werden totaal 8 wedstrijden gespeeld per team, de wedstrijden duurde 30 minuten. Hierna moesten er nog een aantal partijen gespeeld worden, om uur was de laatste pot gespeeld. Tijd voor de puntentelling. De beste speler van ieder team kreeg een blik met tennisballen, deze werd gesponsord door de TC van onze tennisvereniging. Daarnaast ontving ieder team een schaal met bitterballen. Hmmmmmm. Het was een geslaagd tennistoernooi met veel inschrijvingen! Tot ziens in 2009! Zoals inmiddels wel bekend is gaan de TEC-leden, Debbie, Joyce en ondergetekende er mee stoppen, dit was het laatste toernooi waar wij aan hebben meegewerkt. Maar.. Raymond Verkade gaat het stokje van de TEC overnemen. Hij was ook al betrokken bij de organisatie van het familie-vriendentoernooi en heeft leuke plannen voor de toekomst. Willem en Door en alle bardames zullen hem daarbij blijven ondersteunen. Maar een succesvol en gezellig toernooi kan natuurlijk niet zonder inschrijvingen van de tennisleden. Dus houdt het informatiebord en het tenniskrantje in de gaten want de toernooien worden met veel enthousiasme georganiseerd. Wij van de TEC vonden het in ieder geval erg leuk om de afgelopen 6 jaar alle toernooien te organiseren en wensen alle vrijwilligers veel succes in Jeroen Beekhuizen 15

22 De spelregels: - De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagavonden, waarop de reguliere competitie plaats vindt. (7 weken lang) - In principe beginnen we om uur, maar in onderling overleg kan hiervan worden afgeweken. - Er worden alleen dubbels gespeeld, t.w. damesdubbel, herendubbel en mixeddubbel. - Een dubbel wordt gespeeld over 2 sets, men kan dus uitkomen op Per avond worden er totaal 8 sets gespeeld, er zijn dan ook 8 punten te verdelen. - Er kan alleen worden ingeschreven door spelers/speelsters met een dubbel speelsterkte van 7, 8 en 9. - U kunt inschrijven met partner, vrienden of kennissen, mits deze lid zijn van onze vereniging. Met uw wensen voor de teamindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Gezien het succes van afgelopen seizoenen, verzoek ik u zo snel mogelijk in te schrijven via onderstaand inschrijfformulier. De kosten bedragen 10,00 per team. De uiterste inschrijfdatum is 15 januari Lex Arnoldus, Witte Klaver 2, 2673 BS Naaldwijk Voor meer informatie: tel adres: INSCHRIJFFORMULIER WESTLANDSE RECREANTENCOMPETITIE 2009 Naam Teamcaptain : Adres : adres : Postcode/woonplaats : Telefoon : Speelsterkte : 7 / 8 / 9 Medespe(e)l(st)ers : Opmerkingen :

23

24

25 De club verdient het! Een handje geholpen door Vacansoleil Trekkingsuitslag 2008 HOOFDPRIJZEN 1 e prijs: ,- belastingvrij e prijs: ,- belastingvrij overige prijzen 3 e prijs: 16-daagse rondreis door Griekenland voor 2 personen t.w.v , e - 5 e prijs: 8-daagse wintersportvakantie voor 4 personen t.w.v , e - 8 e prijs: 4-daagse citytrip naar Praag voor 2 personen t.w.v. 750, e - 18 e prijs: Luxe kofferset van Gabol t.w.v. 300, e - 28 e prijs: Kadobon van Thermen en Beauty Group Nederland t.w.v. 200, e - 43 e prijs: Masita sportkleding naar keuze t.w.v. 100, e - 48 e prijs: Wilson sporttas e - 73 e prijs: 4 entreekaarten Bobbejaanland e - 93 e prijs: 4 entreekaarten Madame Tussauds e e prijs: 4 entreekaarten SEA LIFE Scheveningen e e prijs: Kadobon Sport 2000 t.w.v. 25, Prijzen op eindcijfers Laatste zes cijfers goed Geldprijs van 450, Laatste vijf cijfers goed Geldprijs van 350, Laatste vier cijfers goed Reischeque Vacansoleil ter waarde van 250, Laatste twee cijfers goed Geldprijs van 5,- 86 Trekkingsdatum: 20 november 2008 PRIJZEN INNEN Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bank- of girorekening of naar u toegestuurd. Als u uw lot hebt betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen zes weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. Voor de loterij van de Grote Clubactie 2008 is een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie onder nummer C601/ Wijzigingen op het prijzenpakket zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden.

26 1. Tot de baan hebben toegang die spelers, die zijn voorzien van een geldige verenigingspas (inclusief pasfoto). Een verenigingspas is strikt persoonlijk en wordt verstrekt indien de verschuldigde contributie is betaald. Spelers die niet in het bezit zijn van een geldige verenigingspas kunnen door of namens het bestuur van de baan worden verwijderd. Bij wedstrijden treedt de wedstrijdleider als gemachtigde van het bestuur op. 2. De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in behoorlijke tenniskleding. 3. Op het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen, uitgezonderd mindervalide- en kinderwagens. 4. Meegebrachte (huis) dieren dienen aangelijnd te zijn. Er worden geen (huis) dieren toegelaten op het terras en in het paviljoen. (Huis) dier bezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun (huis) dieren. Indien (huis) dieren overlast veroorzaken worden deze verwijderd. 5. Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van het bestuur verboden op het park handel te drijven. 6. Verboden zijn al die gedragingen, welke naar het oordeel van het bestuur in strijd zijn met de goede orde, zoals: a. Serviesgoed & glaswerk mee naar de baan te nemen; b. Hinderlijk of onbehoorlijk optreden c.q. gedrag; c. Het maken van muziek; d. Het spelen met ballen buiten de banen met uitzondering van de oefenmuur; e. Het beklimmen van omrasteringen; f. Het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van afval e.d.; g. Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade zou kunnen worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten. 7. Het bestuur is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, noch voor enigerlei schade van leden of bezoek(st)ers tijdens verblijf op het park. 8. Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging daarvan terstond aan het bestuur mededeling te doen en de werkelijke geleden schade te vergoeden. 9. Men is verplicht telkenmale wanneer dit door of namens het bestuur nodig wordt geoordeeld onmiddellijk aan de daarmee belaste personen gelegenheid te geven tot het besproeien en onderhouden van de banen en om overigens de aanwijzingen voor wat betreft het gebruik van de banen en de orde op het park op te volgen. 18

27 10. Het is niet toegestaan banen te gebruiken waarvan de netten omlaag zijn gehaald of die op andere wijze als onbespeelbaar zijn aangemerkt. 11. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur een andere dan de door de vereniging aangestelde tennisleraar (-lerares) te engageren op het park. 12. Voor gebruik van het clubgebouw voor andere doeleinden dan verpozing van de spelers, voor buiten speeltijden gelegen uren, voor het aanbrengen van versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties enz., is de toestemming van het bestuur vereist. 13. Roken in het clubgebouw is verboden op de tijden dat de jeugd speelrechten heeft. 14. leder lid mag ten hoogste drie keer per verenigingsjaar een buitenstaander introduceren. 15. Slapende leden kunnen niet worden geïntroduceerd. 16. Een introductie kost 5,00 per dagdeel. 17. Ieder lid, dat op de banen wil tennissen - ook tijdens les, privé-les en/of training - is verplicht eerst op het bord in het clubgebouw de desbetreffende baan persoonlijk af te schrijven. 18. Deelnemers aan competities en toernooien mogen 1 uur vóór aanvang en 1 uur na beëindiging geen vrije banen afschrijven. 19. Een lid, dat zijn/haar verenigingspas niet bij zich heeft, kan alleen afschrijven door middel van een aan de bar voor 0,50 te verkrijgen "ezelspas". Dit pasje heeft de geldigheid van 1 dag. 20. Zij die pasjes van anderen op het afschrijfbord plaatsen en/of verplaatsen, kunnen door het bestuur worden geschorst. 21. Het bestuur heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement houdt, van het park te verwijderen. 22. Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. 23. Bij afwezigheid van enig lid van het bestuur is de beheerder bevoegd de naleving van dit reglement te vorderen. 24. Het afhangreglement maakt deel uit van het parkreglement. Namens het bestuur van de LTC s-gravenzande. Januari

28 LTC- 's-gravenzande EUGDZAKEN Nog maar 1 maandje en dan is het alweer 2009! Jullie zijn vast al druk bezig met plannen maken voor Oud en Nieuw. Voor ons nog even een moment om terug te blikken op Het was een mooi jaar met een geweldig Après Ski feest en mooie toernooien. Er waren helaas niet zo veel deelnemers aan het Ouder- en Kindtoernooi. Hopelijk volgend jaar beter! Dat brengt ons bij het volgende. Wij zijn dringend op zoek naar versterking voor onze gelederen. Het organiseren van de diverse evenement en toernooien is gezellig maar ook tijdrovend. Vele handen maken daarin licht werk dus twijfel niet en meld je aan! Inmiddels is er een werkgroep bezig met het formuleren van het Jeugdbeleidsplan van LTC. Op dit moment wordt er ook een enquête gehouden o.a. over wat er leeft onder onze jeugd- en juniorleden. Zaken die hieruit komen kunnen meegenomen worden in het Jeugdbeleidsplan. Vooruitlopend op dit plan heeft het bestuur gemeend een scheiding aan te brengen tussen het presentatieve en recreatieve tennis. Dit om betere aansluiting te krijgen op de seniorenselectie. In overleg met de trainers is er deze winter een groep kinderen geselecteerd die door René Lindenbergh van Tennisschool Don & Burgersdijk getraind wordt. Deze groep traint 2x per week en heeft ook extra conditietraining. Het recreatieve tennis valt onder verantwoording van Marco Heeck. De bedoeling is dat er 2x per jaar voorspeeldagen gehouden worden waarvoor je je kunt opgeven als je meent ook tot de selectie te behoren. Ook trainers kunnen kinderen opgeven voor deze voorspeeldagen. Tijdens deze momenten wordt je talent beoordeeld door onafhankelijke personen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten! Op dit moment denken we alweer na over het volgende seizoen. In het volgende krantje komt de nieuwe evenementenkalender én de inschrijfformulieren voor de zomerlessen. Voor nu wensen we jullie hele gezellige feestdagen en een gezond en sportief 2009! Maria en Marlène 20

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven.

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier!

Wij wensen u veel leesplezier! Maart 2012 Oprichtingsvergadering: het vaststellen van de statuten 23 november 1972 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.C. De Sanjes is dit speciale jubileumnummer van Matchpoint tot stand gekomen.

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie