Jaarverslag Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Mensen op Texel wonen, indien zij dat wensen, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving. De vraag staat centraal. Het resultaat telt. Eenvoudig als het kan, professioneel als het moet. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning op die momenten dat zij zelf even iets nodig hebben. Kortdurende hulpverlening door het maatschappelijk werk. Een ruim aanbod op het gebied van WonenPlus, 55+ in beweging, voorlichting en preventie, cursussen en activiteiten in het kader van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Texel, april 2015 Brigitte Hollands

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Dorpswerkers Pagina 7 Maatschappelijk werk Pagina 15 Welzijn breed Pagina Preventie en voorlichting Pagina WonenPlus Pagina Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling Pagina De Buureton Pagina 31 Vrijwilligers en mantelzorgers Pagina 33 Texels Welzijn: de organisatie Pagina 38 2

3 Inleiding Op 1 januari 2013 was Texels Welzijn een feit. Texels Welzijn als de brede welzijnsorganisatie op Texel waarbinnen de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), Pharos en het maatschappelijk werk zijn samengegaan. En tijdens onze eerste Open Dag op 4 oktober 2014, met haar honderden bezoekers én een welzijnsmarkt met meer dan 35 kramen, mochten we constateren dat de brede welzijnsorganisatie inmiddels stevig geworteld is binnen onze Texelse samenleving, herkenbaar én goed bereikbaar voor iedere burger. Het is Texels Welzijn gelukt het goede van haar voorgangers te behouden en tegelijk nieuwe taken, zoals de rol van de dorpswerker, stevige handen en voeten te geven in ieder dorp op Texel. Breed aanbod De kracht van Texels Welzijn zit in de breedte van haar ruime aanbod van diensten en activiteiten, in de samenhang binnen dit aanbod én de dagelijkse inzet van haar ruim 200 vrijwilligers. De dorswerkers hebben in het afgelopen jaar 392 huisbezoeken gedaan (plus meer dan 140 vervolghuisbezoeken). Zij waren aanwezig bij de wekelijks inloopspreekuren en zij verzorgden negenmaal een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting in ieder dorp op Texel. Het maatschappelijk werk droeg zorg voor de uitvoering van 168 trajecten kortdurende hulpverlening met als doel het ondersteunen van burgers in het weer zelfstandig oppakken van hun leven. Texels Welzijn kende in 2014 een ruim aanbod aan activiteiten in het kader van 55+ in beweging, WonenPlus (zo werden er maaltijden rondgebracht en maakten burgers 103 maal gebruik van het ziekenvervoer), preventie en voorlichting, sport en spel, muziek en dans, cursussen, schouwburgreizen, het Café Doodgewoon, het mantelzorgpodium,. Daarnaast werden er diverse activiteiten georganiseerd waarbinnen de waardering, werving, toerusting en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers centraal stond. Benchmark Texels Welzijn heeft in 2014 deelgenomen aan de benchmark van haar branche-organisatie MOgroep. In deze benchmark werd Texels Welzijn vergeleken met 362 collegawelzijnsorganisaties in Nederland, waaronder 27 met een zelfde schaalgrootte (< 10 Fte s). In de vergelijking komt Texels Welzijn over de hele linie positief naar voren. Enkele resultaten: Aantal vrijwilligersuren ten opzichte van de betaalde uren binnen Texels Welzijn: 250% hoger dan het landelijk gemiddelde. Aandeel personeelskosten binnen de totale organisatiekosten: 18% lager dan het landelijk gemiddelde. Aandeel overheidssubsidie in totale opbrengsten organisatie: 10% lager dan het landelijk gemiddelde. Kosten in overhead (uren en euro s): 12 % lager dan het landelijk gemiddelde. 3

4 Verbouwing De Buureton Het verbeteren, kwalitatief en kwantitatief, van de mogelijkheden van De Buureton om maatschappelijke initiatieven en activiteiten van Texels Welzijn én de Texelse burger een thuisbasis te bieden. Deze uitdaging, mede aangegaan omdat in Den Burg een dorpshuis ontbreekt, is het uitgangspunt geweest van de verbouwingsplannen die Texels Welzijn in het najaar van 2013 in gang heeft gezet. Door de financiële ondersteuning van Woontij, het Texelfonds en de Stichting Samen Eén kon deze verbouwing in de zomer van 2014 gerealiseerd worden. Texelse mantelzorgers in beeld Bezuinigingen en hervormingen in de zorg leiden ertoe dat steeds meer zorgtaken overgeheveld worden naar mensen zelf en hun directe omgeving. Mensen willen, en moeten ook in toenemende mate, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Maar wie zijn onze Texels mantelzorgers eigenlijk, hoe gaat het met hen en wat hebben zij nodig? Deze en andere vragen zijn het uitgangspunt geweest voor het onderzoek dat Texels Welzijn, Omring en Geriant in 2014 gehouden hebben onder onze Texelse mantelzorgers. In het kader van dit onderzoek werden er met een honderdtal mantelzorgers persoonlijke gesprekken gevoerd. Gesprekken over hoe het nu eigenlijk met hen zelf gaat, waar ze tegenaan lopen en wat ze zelf nodig hebben. Gesprekken over (dreigende) overbelasting en hun wensen richting toekomst. Op 27 november 2014 werden de resultaten van dit onderzoek, tijdens de jaarlijkse Dag van de Texelse vrijwilliger en mantelzorger gepresenteerd. Eén conclusie uit het onderzoek was in ieder geval glashelder: mantelzorgers willen graag zélf voor hun naasten zorgen. Daarbij willen ze echter wel kunnen rekenen op ondersteuning van anderen op die momenten dat zij zelf even iets nodig hebben. Kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, voldoende dagopvang, respijtzorg, cursussen of een financiële bijdrage. Mantelzorgers willen graag het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in 2015 verder uitgewerkt worden in concrete producten door de projectgroep Mantelzorgers in beeld, waarbinnen mantelzorgers en vertegenwoordigers van Texels Welzijn, Geriant en Omring samenwerken. Evaluatie dorpswerker Texel In 2013 is de pilot gestart waarbinnen Texels Welzijn taken voor de gemeente uitvoert, op gekantelde wijze, binnen het kader van de Wmo. Dorpswerkers vormen daarbinnen het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo. Tevens voeren zij alle eerste gesprekken (het zogenaamde keukentafelgesprek ) met de burger. 4

5 In oktober 2014 heeft het onderzoeksbureau Van Toepassing in opdracht van de gemeente Texel een onafhankelijk evaluatieonderzoek met betrekking tot deze pilot gedaan. Onderzocht werden (als indicatoren) de klanttevredenheid, de Kanteling, de bekendheid van de dorpswerker en de samenwerking tussen dorpswerker en Wmo-medewerker. Als belangrijkste conclusies werden genoemd: Klanttevredenheid Het contact met de dorpswerker wordt door cliënten met een Wmo-vraag als zeer positief gewaardeerd met gemiddeld een 8.4 (landelijk gemiddelde ligt op 7.3). De respondenten waren vooral tevreden over de bereikbaarheid van de dorpswerker, de termijn waarbinnen een huisbezoek werd gebracht, de wijze waarop de dorpswerker het gesprek voerde en werd meegedacht over oplossingen. Kanteling Voor 40% van de eenvoudige Wmo-aanvragen adviseren de dorpswerkers andere oplossingen dan de aanvraag van een Wmo-voorziening. De dorpswerkers vormen door de diversiteit van hun contacten een verbindende schakel tussen burgers en initiatieven vanuit het vrijwilligerswerk enerzijds en de professionele organisaties anderzijds. Hierdoor kunnen ook andere oplossingen dan Wmo-voorzieningen worden geadviseerd. Bekendheid dorpswerker Meer dan twee derde van de Wmo- cliënten is bekend met de meeste vormen van dienstverlening van de dorpswerker. De duidelijkheid over de dorpswerker als toegang voor vragen op het gebied van de Wmo kan nog worden verbeterd. In 16% van de gevallen kwam het eerste contact met de dorpswerker via een andere organisatie tot stand dan de gemeente of Texels Welzijn. Andere organisaties kunnen in die zin een belangrijke functie vervullen als het gaat om toeleiding van burgers naar dorpswerkers. Samenwerking tussen dorpswerker en Wmo-medewerker De samenwerking is goed. Het maandelijkse casusoverleg blijft van belang om over en weer van elkaar te blijven leren. De dorpswerkers hebben al doende voldoende kennis verkregen om hun taak goed uit te voeren en de deskundigheid neemt nog steeds toe. Nog op te merken Het maatschappelijk werk ontwikkelde, op basis van de vele vragen die ze van burgers kreeg over budgetteren, de cursus Omgaan met je geld. Het Consultatiebureau en Texels Welzijn (beide deel uitmakend van het CJG-netwerk) signaleerden dat zij regelmatig kwetsbare gezinnen tegenkwamen die best een steuntje in de rug van een vrijwilliger zouden willen krijgen. En hiermee werd het project Vrijwillige gezinsondersteuning geboren. Inmiddels kan het project rekenen op de inzet van een vijftiental vrijwilligers. Medio 2014 is de nieuwe beweegactiviteit Gezond Natuur Wandelen Texel van start gegaan met het wekelijks organiseren van aantrekkelijke, laagdrempelige en door vrijwilligers (20 personen) begeleide wandelingen. De reizende tentoonstelling 65+ en actief! De eerste jaargang van het seniorenblad Leef-Tijd, een gezamenlijk uitgave van de ANBO en Texels Welzijn, een groot succes gezien de reacties van onze lezers. 5

6 De Sportinstuif Grootouder en kleinkind. Tijdens de kerstvakantie konden kinderen samen met hun grootouders aan allerlei vormen van bewegen doen. Veel tijd en energie werd er verder gestoken in: - De verbouwing van De Buureton (inclusief de Open Dag). - De diverse werk- en procesbijeenkomsten binnen het kader van de transities en het sociaal team. - Het ontwikkelen van een registratiesysteem, dat voldoende aansluit bij de kaders en regelgeving van de gemeente, voor de keukentafelgesprekken zoals die door de dorpswerkers gehouden worden. 6

7 Dorpswerkers Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers op Texel bij vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de Wmo. Om goed bereikbaar te zijn voor burgers is Texels Welzijn iedere week aanwezig in alle dorpen op Texel met een concreet en herkenbaar gezicht: de eigen dorpswerker. Daarnaast is Texels Welzijn iedere werkdag bereikbaar, telefonisch én op haar thuisbasis De Buureton. De dorpswerker denkt mee bij vragen en gaat samen met de burger op zoek naar oplossingen dichtbij en op maat, verbindt en ondersteunt waar nodig bij het snel en makkelijk toegang krijgen tot de diensten, activiteiten of voorzieningen die daar voor nodig zijn. Want de dorpswerker kent de weg in het dorp en op Texel. Voor de gezamenlijk inzet van de dorpswerkers binnen alle dorpen is 40 uur per week beschikbaar. Intro In 2013 Is een pilot gestart waarbinnen Texels Welzijn taken voor de gemeente Texel uitvoert in het kader van de Wmo. Er zijn vier dorpswerkers aangesteld, die het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Texel vormen als het gaat om vragen op het gebied van wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de Wmo. Bij een vraag brengt de dorpswerker een huisbezoek. In een keukentafelgesprek wordt de vraag verhelderd en worden oplossingsmogelijkheden besproken. Wanneer dit oplossingen zijn in het kader van de Wmo, dan adviseert (zwaarwegend advies) de dorpswerker de Wmoconsulent over de aanvraag van de voorziening. Wanneer het om een andere oplossing gaat, kan de dorpswerker ondersteunen door het geven van informatie, het leggen van contacten, een koppeling te maken met de informele zorg (vrijwilliger, maatje, ), het voeren van enkele ondersteunende gesprekken of het invullen van aanvraagformulieren. Om de ondersteuning te kunnen bieden heeft de dorpswerker contacten met een uitgebreid netwerk van organisaties, zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties. Daarnaast kunnen dorpswerkers initiatieven ondersteunen of ontwikkelen die inspelen op veel voorkomende vragen. In 2014 is de pilot werkenderwijs verder uitgewerkt. De dorpswerkers zijn geschoold op kennis van de Wmo en het gekanteld werken, de samenwerking met de afdeling Wmo van de gemeente is vastgesteld, de dorpswerkers hebben gewerkt aan de verdere opbouw van hun netwerk en de bekendheid van de dorpswerkers. De dorpswerkers en Wmoconsulenten hebben naast de telefonische contacten maandelijks werkoverleg voor het bespreken van casussen. De gemeente Texel en Texels Welzijn constateren dan ook samen dat de kritische succesfactoren, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief 043 (2013) gerealiseerd zijn: - De dorpswerkers hebben voldoende kennis van de Wmo. - Er is overeenstemming tussen dorpswerkers en Wmo-medewerkers over de situaties waar afstemming nodig is. - De onderlinge afspraken zijn duidelijk. - Afspraken worden nagekomen. 7

8 - Dorpswerkers onderscheiden zich van Wmo-medewerkers door hun verbindende activiteiten in de nulde lijn. - Wmo-medewerkers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het keukentafelgesprek zoals gevoerd door dorpswerkers. Evaluatie dorpswerker Texel In oktober 2014 heeft het onderzoeksbureau Van Toepassing in opdracht van de gemeente Texel een onafhankelijk evaluatieonderzoek met betrekking tot deze pilot gedaan. Onderzocht werden (als indicatoren) de klanttevredenheid, de Kanteling, de bekendheid van de dorpswerker en de samenwerking tussen dorpswerker en Wmo-medewerker. Voor de belangrijkste conclusies van dit onderzoek; zie pagina 5 in dit jaarverslag. Spreekuren De dorpswerkers hebben als taak de vragen te verhelderen en de inwoners te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Zij kunnen door de inwoners rechtstreeks of via Texels Welzijn gebeld worden en zij houden elke week spreekuur in de dorpshuizen. Daarnaast onderhouden ze contacten met diverse organisaties, waardoor inwoners ook vanuit andere organisaties geadviseerd kunnen worden contact met de dorpswerker op te nemen. De inwoners die voor hun vraag nog contact met de gemeente opnemen, worden door de gemeente eveneens naar de dorpswerkers doorgeleid. De dorpswerkers hebben in 2014 gemiddeld spreekuren gehouden in ieder dorp (locatie het eigen dorpshuis) op Texel. Alleen in Oudeschild heeft het spreekuur maar 34 maal doorgang kunnen vinden omdat het dorpshuis in de zomerperiode ruim drie maanden gesloten is. Den Burg kent 5 dagen per week, het jaar rond, een doorlopend spreekuur. De spreekuren vallen in alle dorpen, met uitzondering van Den Burg, samen met de eigen koffie-inloopochtenden van het dorp. Op deze ochtenden zijn er dan gemiddeld ook een bezoekers aanwezig. Dit geeft de dorpswerker de mogelijkheid om wekelijks even in gesprek te gaan over wat er zoal leeft in het dorp. Daarnaast gebruiken de bezoekers zelf dit moment ook regelmatig om hun zorgen te delen, zorgen om zichzelf of juist om een ander. Waar nodig pakt de dorpswerker een dergelijk signaal dan verder op. Daarnaast worden er formulieren meegenomen omdat iemand hulp bij het invullen nodig heeft, worden er vragen over de Wmo gesteld en tal van andere vragen. Verder werd het inloopspreekuur in de buitendorpen ruim 100 maal bezocht door andere bewoners uit het dorp met vragen over ziekenvervoer, formulieren, een alarmeringssysteem, informatie en advies, een rollator voor een toerist, etc. In Den Burg is er in 2014 ruim 500 maal gebruik gemaakt van het dagelijkse inloopspreekuur in De Buureton. En dit alles natuurlijk naast alle dagelijkse telefonische contacten. 8

9 Naast de gewone spreekuren verzorgt de dorpswerker negenmaal per jaar in ieder dorp een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting. Deze ochtenden trekken ook altijd weer nieuwe bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema van die maand. Thema s in 2014 waren: 55-plussers en alcohol (Brijder), de natuur staat nooit stil (Ecomare), valpreventie (Fysiotherapie Texel), handige hulpmiddelen (met ergo coach Omring), ondersteuningsmogelijkheden stichting Zo (stichting Zo), levenstestament ( Afuittex), kennismaken met DOT-team (Omring), Moldavië (Werkgroep Moldavië), wijkagent (Marco van Duivenbode). Huisbezoeken Totaal aantal huisbezoeken 2014: 392 (NB. Alle vervolghuisbezoeken, ruim 140, zijn hier niet in meegeteld) Casus Tijdens het gesprek van de dorpswerker met een gezin over een herindicatie, en het vertrouwen dat hierbinnen ontstaat, wordt langzaam duidelijk dat het gezin op verschillende terreinen dreigt vast te lopen en zelf niet meer weet hoe dit tij te keren de financiën, het achterstallig onderhoud, de structuur voor de kinderen, etc. En daarmee is de eerste stap richting een verandering van de huidige situatie gezet; het gezin durft zich kwetsbaar op te stellen en om hulp te vragen. Samen met het eigen netwerk en het professionele netwerk wordt een plan gemaakt en worden vrijwilligers betrokken bij delen van de uitvoering hiervan. De dorpswerker blijft als vertrouwenspersoon aanwezig en kan zo de daadwerkelijke uitvoering van het gezamenlijk opgestelde plan blijven ondersteunen. De Cocksdorp 20 huisbezoeken 13x aanvraag Wmo (waarvan 4 herindicaties). o 6x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 7x andere oplossing: mantelzorgondersteuning, mobiliteitsplan, eigen zorgverzekering, vrijwilliger, info en advies. 7x anders: inzet vrijwilligers, personenalarmering, info en advies, een luisterend oor. Casus Een oudere heer zoekt contact met de dorpswerker met de vraag of het mogelijk is zijn terminaal zieke zus vanuit het buitenland terug naar Nederland te halen om hier te sterven. Tijdens een huisbezoek brengt de dorpswerker samen met de wijkverpleegkundige de mogelijkheden in kaart. De Koog 35 huisbezoeken 21x aanvraag Wmo (waarvan 12 herindicaties); o 16x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 5x andere oplossing: mobiliteitsplan, particuliere hulp, zelf aanschaffen scootmobiel 14x anders: inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, inzet Geriant, informatie en advies. 9

10 Casus Een dochter komt bij ons langs om haar zorgen met de dorpswerker te delen. Haar ouders redden het niet meer in het huishouden, maar vinden het lastig dit aan te geven. Bovendien denkt dochter dat moeder dementerend is. Haar vader is ernstig ziek en is onvoldoende in staat ook nog te zorgen voor moeder. De dorpswerker luistert uitgebreid naar de dochter. Daarna bellen dochter en dorpswerkers samen naar de ouders om een afspraak te maken waar ook de dochter bij aanwezig kan zijn. Een week later mag de dorpswerker op huisbezoek komen. Dan blijkt dat deze ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden omtrent huishoudelijke hulp, van vergoedingen voor vervoer, maar ook niet van andere hulpverlening zoals de mogelijkheid om de aanwezigheid van dementie te onderzoeken. Omdat het gezinsinkomen hoog is, wat een hoge bijdrage betekent voor hulp vanuit de Wmo, stelt de dorpswerker als alternatief een particuliere hulp via de Stichting Zo voor. Zeker omdat de ouders het al moeilijk vinden om te accepteren dat ze huishoudelijke hulp nodig hebben is het prettig dat hun eigen regie in deze zo groot mogelijk blijft. En deze mogelijkheid lijkt de ouders dan ook wel wat. De dochter is duidelijk opgelucht en heeft het gevoel nu haar zorg te kunnen delen. Daarnaast regelt de dorpswerker op verzoek van de ouders een afspraak bij Geriant voor nader contact en een mogelijk onderzoek. Daarnaast vindt een gesprek met de huisarts plaats voor de verwijzing. Inmiddels heeft het gezin huishoudelijke hulp en intensieve begeleiding vanuit Geriant. De Waal 10 huisbezoeken: 7x aanvraag Wmo (waarvan 5 herindicaties) o 6x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening o 1x andere oplossing: zelf aanschaffen rollator. 3x anders: inzet vrijwilliger, gezinsondersteuning, terminale zorg. Casus Bij een huisbezoek waarin diverse zaken besproken worden die geregeld moeten worden in verband met de ziekte van moeder, blijkt dat er ook ondersteuning nodig is bij het maken van het huiswerk van een van de kinderen. In een vervolggesprek praat de dorpswerker hierover verder met moeder en kind en geeft daarbinnen aan dat ons project vrijwillige gezinsondersteuning misschien iets kan bieden bij deze vraag. Inmiddels is de match tussen vrijwilliger en gezin gemaakt. Den Burg 239 huisbezoeken: 185x aanvraag Wmo (waarvan 78 herindicaties) o 134x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening o 51x andere oplossing: inzet eigen netwerk of vrijwilliger, particuliere thuiszorg, stichting Present, mobiliteitsplan, thuiszorgwinkel, inzet vrijwillige tolk, mantelzorgondersteuning, Valys, woningaanpassing zelf realiseren, lenen rolstoel, informatie en advies, 54x anders: vragen om inzet van WonenPlus, (buren)ruzie, begeleiding bij opruimen tuin, papieren invullen, luisterend oor, op basis van zorgen familie of buren, psychiatrie, signaal huisarts, vragen om een vrijwilliger om er soms even uit te kunnen gaan (wandelen, rondrijden, duo fiets, zorgen om kinderen, informatie en advies, rouwverwerking, dagbesteding, eenzaamheid,. 10

11 Casus Verschillende inwoners van een dorp bezoeken de inloopspreekuren, omdat ze zich zorgen maken om iemand bij hen in de buurt. En naast zorg is er ook sprake van ervaren overlast. Met de inwoners gaat de dorpswerker het gesprek aan over de eigen mogelijkheden van de buurt, over wat zij kunnen doen (en laten) bij overlast. Tegelijkertijd maakt de dorpswerker een afspraak voor een huisbezoek met degene over wie men de zorgen heeft. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt de dorpswerker toestemming om contact op te nemen met andere hulpverleners. Ondanks de nu aanwezige mogelijkheden voor ondersteuning is de overlast echter niet helemaal terug te dringen in verband met de mentale conditie van deze buurtbewoner. Soms laait het probleem dan ook weer op en wordt er weer samen gezocht naar een oplossing voor dat moment. Op zo n moment blijft de dorpswerker in gesprek met zowel de buurt als met de hulpverleners. En tot op heden hebben zij zo samen kunnen voorkomen dat de zaak escaleert. Den Hoorn 14 huisbezoeken: 5x aanvraag Wmo (waarvan 1 herindicatie): o 3x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 2x andere oplossing: particuliere hulp, eigen mogelijkheden voor vervoer. 9x anders: inzet vrijwilliger, informatie en advies, alarmering, zorgsignaal, luisterend oor, gezondheidsproblemen. Casus De huisarts belt met de vraag of wij een vrijwilliger hebben om samen met Dhr. X, die zeer slecht ziet, regelmatig te gaan fietsen op een duo fiets. Een vrijwilliger verklaart zich al snel en met plezier bereid en gaat samen met de dorpswerker naar Dhr. X om kennis te maken. Dhr. X ziet het helemaal zitten om af en toe samen een stukje te gaan fietsen. De vrijwilliger heeft echter nog nooit op een duo fiets gezeten en wil dan ook eerst een rondje oefenen. Mét de dorpswerker. De duo fiets, die we mogen lenen van de Gollards, wordt opgehaald en de proefronde gereden. Met veel plezier voor zowel de vrijwilliger als de dorpswerker. Dhr. X neemt nu zelf contact op met de vrijwilliger om een afspraak te maken als hij een rondje wil te fietsen. En als het weer wat mooier wordt gaan ze samen een vaste dag afspreken. Oosterend 31 huisbezoeken: 18x aanvraag Wmo (waarvan 9 herindicaties): o 13x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 5x andere oplossing: zelf aanschaffen traplift, particuliere hulp. 13x anders: vrijwilligerswerk gezocht, inzet vrijwilliger, informatie en advies, ondersteuning bij aanschaf traplift, Tafeltje Dekje, gezondheidsproblemen, bemiddeling naar andere organisaties. Casus Met enige regelmaat vragen burgers de dorpswerker eens langs te komen voor advies over wat er eigenlijk nodig is aan aanpassingen in huis als je thuis verzorgd zou moeten worden in verband met ziekte of beperkingen. In nauwe samenwerking met de ergo coach van Omring zijn deze burgers ondersteund bij het zelf aanbrengen van aanpassingen in huis. 11

12 Oudeschild 43 huisbezoeken: 24x aanvraag Wmo (waarvan 10 herindicaties): o 15x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 9x andere oplossing: zelf aanschaffen hulpmiddelen, inzet vrijwillige klussenman, particuliere hulp, zelf aanpassen badkamer. 19x anders: OGGZ problematiek, burenoverlast, hulpmiddelen, realiseren aanpassing douche en toilet, vervoersproblemen, schulden. Casus Mevrouw is zeer moeilijk ter been en kan daardoor geen boodschappen doen. Een scootmobiel zou voor haar een oplossing zijn, maar dat ligt moeilijk vanwege de enorme rommel in haar tuin, waardoor er geen ruimte is om een scootmobiel te stallen. De dorpswerker spreekt met mevrouw af dat zij een vrijwilliger gaat proberen te vinden die voor haar tijdelijk de boodschappen zal doen. Maar in de tussentijd moet mevrouw wel zelf de tuin gaan opruimen, zodat er ruimte komt voor een scootmobiel. Dat is akkoord voor mevrouw. Maar ze wil het wel zelf uitzoeken in de tuin, en bij deze klus dus ook niet geholpen worden. Eenmaal per 14 dagen wipt de dorpswerker even bij haar binnen om te kijken hoe het gaat met het opruimen. Zij probeert haar steeds opnieuw te stimuleren en te adviseren. En inmiddels komt er ook iedere week een vrijwilligster voor de boodschappen. Na enige tijd is de tuin opgeruimd, maar het schuurtje waar de scootmobiel in komt te staan nog niet. Dan blijkt dat het schuurt dat nu goed zichtbaar is geworden, te klein is voor een scootmobiel. Daarom heeft de dorpswerker met mevrouw een Wmo aanvraag gedaan voor het plaatsen van een passend schuurtje. In de zomer wordt het schuurtje geplaatst en krijgt mevrouw eindelijk haar scootmobiel. Sindsdien doet ze zelf haar boodschappen weer. De vrijwilligster blijft haar nog regelmatig bezoeken, voor de gezelligheid. En de dorpswerker houdt een klein oogje in het zeil. Een korte toelichting In 2014 vonden er 392 huisbezoeken, c.q. keukentafelgesprekken, plaats. 117 vragen hadden betrekking op het brede gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning. 275 vragen werden gesteld binnen het kader van de Wmo, 156 nieuwe aanvragen en 119 herindicaties. In 2014 was er sprake van een groot aantal herindicaties voor indicaties die eerder afgegeven waren voor een periode van vijf jaar. Bij de meeste herindicaties werd de voorziening, soms met een kleine aanpassing naar boven of onder, zoals bij hh1, gewoon verlengd. Want de beperkingen die ten grondslag liggen aan een eerdere indicatie voor vijf jaar zijn bijna nooit verdwenen of zodanig verminderd dat ondersteuning niet meer nodig is. Van de 156 nieuwe Wmo-aanvragen konden er 82 vragen opgelost worden zonder inzet van een individuele voorziening (51%). 12

13 De belangrijkste alternatieve oplossingen voor een individuele voorziening (82 maal) blijken met name de volgende te zijn: zelf organiseren van huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld Stichting Zo, eigen kracht en netwerk, inzet vrijwilliger/mantelzorger). zelf aanschaffen en/of lenen van een voorziening, met name bij vragen in het kader van woningaanpassingen en vervoersvoorziening (o.a. mobiliteitsplan Oosterend, zelf kopen scootmobiel/ rolstoel, aanleggen hulpmiddelen door klussenman). inzet van buren, vrijwilliger of maatje. Mantelzorgondersteuning. kortdurende praktische ondersteuning door dorpswerker zelf: - contact leggen/in gesprek gaan met collega-organisaties zoals GGZ, Woontij, Omring, Geriant, politie, Stichting Present, gemeentelijke sociale dienst, etc. - aanvragen bij derden zoals ziektekostenverzekering, bedrijven, belastingdienst, Valys. - Luisterend oor en vinger aan de pols. In dit overzicht zijn eventuele vervolg huisbezoeken, en/of telefonische contacten en contacten met derden, niet meegenomen. De beschreven casussen zijn niet gekoppeld aan de dorpen waarbij ze staan. Samenwerking in eigen dorp en het professionele netwerk Bij de start van de dorpswerkers, begin 2013, met het wekelijks inloopspreekuur in ieder dorp bleek al snel dat de verwachtingen van de deelnemers van de toen bestaande koffieinloop niet direct parallel liepen met de taken van de dorpswerker. Zij waren uit eerdere jaren gewend dat een beroepskracht ook tijdens de koffie-inloop de leiding nam. Dus dat was soms wel even wennen. Inmiddels wordt in ieder dorp door eigen vrijwilligers de koffieinloop georganiseerd. Daarnaast nemen zij ook zelf de verantwoordelijkheid deze ochtenden gemiddeld tweemaal per maand in te vullen met een eigen activiteit. De regie in deze is dus weer terug bij waar hij hoort, bij de burger zelf. En natuurlijk gebeurt dit alles binnen de context van een goede samenwerking tussen dorpswerker en vrijwilligers. De dorpswerkers hebben ook in 2014 veel energie gestoken in de samenwerking met de diverse partners in ieder dorp. Zo werden dorpscommissies en jaarvergaderingen bezocht, werden er contacten gelegd en onderhouden met aanwezige organisaties (mobiliteitsplan, diaconie, etc.) en sleutelpersonen en werden zoveel als mogelijk dorpsactiviteiten bezocht en/of mee georganiseerd (zoals dorpsmaaltijden, sporttoernooien, pilot Sociale Kwaliteit, etc.). Hierbij werd goed samengewerkt met de beheerders van de dorpshuizen. Ook werken de dorpswerkers regelmatig samen met het professionele netwerk in het dorp en/of op Texel. Zoals Geriant (maandelijks casusoverleg), Omring (wijkverpleegkundigen, intensieve thuisbegeleiding, stichting Zo), stichting Present, gemeente Texel, Woontij, huisartsen, fysiotherapeuten, Consultatiebureau, in 2015 zal het onderhouden en zo nodig intensiveren of uitbreiden van deze samenwerkingsrelaties tot de prioriteiten blijven behoren. 13

14 De dorpswerkers verzorgen in iedere uitgave van de verschillende dorpskranten (en de Texelagenda) een artikel over de spreekuren, de bereikbaarheid, de maandelijkse themaochtenden, de dorpsmaaltijden en ander nieuws van Texels Welzijn of collega-organisaties. Casusoverleg Wekelijks staat, tijdens de reguliere teamvergadering van Texels Welzijn, het casusoverleg van de dorpswerkers gepland. Bij dit casusoverleg is het maatschappelijk werk ook aanwezig. Eenmaal per maand schuiven de Wmo-medewerkers (gedeeltelijk) bij dit overleg aan: om te leren van en met elkaar en om tot een goede afstemming te komen binnen de gezamenlijke casussen Daarnaast hebben de dorpswerkers vanaf de zomer, in steeds wisselende tweetallen, gewerkt aan collegiale toetsing. Eigen casussen werden aan elkaar voorgelegd en bevraagd op: zorgvuldigheid, zijn de juiste vragen gesteld, zijn alle vragen gesteld, waren er ook andere oplossingen mogelijk geweest, was er sprake een goede samen-werking tussen burger en dorpswerker of heeft de dorpswerker vooral hard gewerkt Tenslotte is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem voor de dorpswerkers. Een registratiesysteem dat enerzijds de administratieve taken van een dorpswerker beperkt houdt ( handen aan het bed ) en anderzijds toch voldoende afgestemd is op de kaders en regels van de gemeente Texel. 14

15 Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale klachten of problemen het dagelijks leven gaan belemmeren. Vaak hebben deze problemen te maken met relaties, werk, opvoeding, wonen, financiën, Maatschappelijk werk biedt verschillende vormen van hulpverlening: individuele gesprekken, relatiegesprekken, systeemgesprekken en groepshulpverlening. Daarnaast draagt het maatschappelijk werk zorg voor de voedselbankindicaties. Dankzij de kortdurende ambulante hulpverlening van het maatschappelijk werk zijn burgers vaak weer in staat hun leven zelfstandig op te pakken, dan wel te worden doorgeleid naar vrijwillige hulp/steun en/of gespecialiseerde zorg. Overzicht maatschappelijk werk 2014 Hulpeenheden Trajecten 151 Korte contacten (69) 7 Groepshulpverlening (AT en budget) 10 Totaal 168 (waarvan nog 26 lopend) Opmerking: In het jaarverslag 2013 van Texels Welzijn zijn m.b.t. de hulpeenheden de volgende data te vinden (dit ter vergelijking): Trajecten 161 Korte contacten (64) 6 Groepshulpverlening (tweemaal AT) 23 Totaal 190 (waarvan nog 23 lopend) NB Het maatschappelijk werk bij Texels Welzijn kent 40 formatie-uren per week. Totstandkoming contact Op initiatief van cliënt 41% Op initiatief AMW 4% Verwezen 55% 15

16 Verwezen door Familie 5% Gemeente 10% (met name afdeling Werk & inkomen) Huisarts 30% Jeugdhulpverlening 4% Vrijwilligersorg./kerken. 46% (o.a. voedselbank, kerk en minima, Texels Welzijn) Politie 2% Overig 3% NB Het aantal verwijzingen door vrijwilligersorganisaties etc. is in 2014 met ruim 50% toegenomen (2013; 30%). Duur hulpverlening Korter dan 1 maand 61% (o.a. voedselbank, structurering, overdracht aan vrijwilliger/professional, crisisinterventie) 1 tot 3 maanden 16% 3 tot 6 maanden 16% 6 tot 9 maanden 7% (o.a. rouwverwerking) NB Duur hulpverlening korter dan 1 maand is in 2014 in verhouding weer gestegen (2013; 53%) Geslacht cliënten Vrouw 62% Man 38% Leeftijd cliënten 18 t/m 24 8% 25 t/m 34 15% 35 t/m 44 20% 45 t/m 54 30% 55 t/m 64 23% 65 t/m 74 0% 75 t/m 84 3% 85 t/m 99 1% 16

17 Bron van inkomsten AOW en pensioen 6% Arbeidsongeschiktheid 26% Leeft van inkomen ander 4% Loondienst 30% Sociale voorziening (Wwb ed.) 9% Werkeloosheidsuitkering 8% Zelfstandig beroep 5% Zonder inkomen 12% (o.a. wachttijd richting uitkering, inwonend, mensen die op Texel landen ) NB Het aantal burgers dat niet beschikt over een eigen inkomen uit arbeid, AOW of pensioen is in 2014 gestegen naar 59% (2013; 51%) Leefsituatie Eenouderhuishouden 20% Eenpersoonshuishouden 33% Inwonend bij ouders/familie 8% Samengesteld gezin 1% Samenwonend paar met kinderen 28% Samenwonend paar zonder kinderen 10% Land van herkomst Nederland 85% Niet-westerse allochtonen 9% (o.a. China, Somalië, Irak) Westerse allochtonen 6% (o.a. Polen, Italië, Bosnië) Woonplaats De Cocksdorp 8% De Koog 7% De Waal 1% Den Burg 62% Den Hoorn 4% Oosterend 9% Oudeschild 9% 17

18 Problematiek Sociaal-materiële problemen 51% Huisvesting 8% Inkomen/financiën 7% Maatschappelijke organisaties (UWV ed.) 7% Voedselbank 67% Werk overig 8% Sociaal-psychische problemen 34% Depressieve klachten 3% Eenzaamheid 1% Lichamelijke gezondheid 12% Psychosociale problematiek 75% (o.a. assertiviteit, spanningsklachten) Verslaving 1% Verwerking 8% Relationele problemen 11% Familierelatie 12% Opvoeding 27% Partnerrelatie 61% Huiselijk geweld 3% Lichamelijke mishandeling 50% Psychische mishandeling 33% Anders 17% (o.a. seksuele mishandeling, dreiging) NB Het percentage sociaal-materiële problemen is ook dit jaar weer verder gestegen (2013; 35%, 2012; 25%). Maar natuurlijk komen sociaal-materiele problemen meestal wel in combinatie met ook sociaal-psychische problemen voor. Aard aangeboden hulp Bemiddeling en belangenbehartiging 5% Crisishulpverlening 1% Groepshulpverlening (AT en Budget) 5% Informatie en advies 42% Onderzoek en rapportage 3% Pedagogische begeleiding 1% Praktische en materiële begeleiding 10% Psychosociale begeleiding 30% Toeleiding gespecialiseerde zorg 3% 18

19 Gebruikte instrumenten bij aangeboden hulp Eén gezin-één plan 17% Triple P 8% Verwijsindex 41% Anders 34% (o.a. geweldsspiraal en Multi Disciplinair Overleg) Reden beëindiging hulpverlening Hulpverlening afgerond 93% Voortijdig op initiatief maatschappelijk werker 2% Voortijdig op initiatief van cliënt 2% Voortijdig vanwege andere reden (o.a. verhuizing) 1% Aard van de contacten Face to face 46% /telefoon 30% Huisbezoek cliënt 8% Contact (incl. huisbezoek) met derden rond cliënt 9% No-show 7% Verwezen naar Niet verwezen 57% Vrijwilligersorganisaties (inclusief Texels Welzijn) 29% (o.a. Voedselbank, Kerk en Minima, Stichting Present) Overige eerste lijn 6% Overige tweede lijn 4% Schuldhulpverlening 2% Anders 2% NB In het registratiesysteem kan maar één verwijzing (op hoofdproblematiek) worden aangevinkt. Dus naast een verwijzing naar de voedselbank kan bijvoorbeeld niet tegelijk een verwijzing naar schuldhulpverlening of Texels Welzijn (intern) weergegeven worden. 19

20 Samenwerkingsrelaties maatschappelijk werk Het maatschappelijk werk kent een nauwe samenwerking met diverse organisaties en beroepsgroepen op Texel. Zo is er regelmatig tot zeer frequent contact met: Huisartsen face tot face: 1 x per 6 weken of 1 x per 3 maanden (afhankelijk van de huisarts); daarnaast natuurlijk regelmatig mail- of telefonisch contact Politie Gemeente: met name afdeling schuldhulpverlening en Wwb Dorpswerkers Texels Welzijn Voedselbank Brijderstichting GGD: met name Vangnet en advies CJG: samenwerking met de verschillende partners binnen de CJG en deelname aan de reguliere gezamenlijke (thema)bijeenkomsten Consultatiebureau (onderdeel van de jeugd gezondheidszorg van GGD Hollands Noorden) Verloskundigen Kerk en minima GGZ: sociaal wijkteam Texel (SPV ers) Daarnaast vonden er in 2014 een twaalftal bijeenkomsten plaats over de verbetermogelijkheden van de samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg (mede in het kader van de ontwikkelingen binnen Texel Health, de coöperatie van zorgaanbieders) Deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers Acht bijeenkomsten intervisie 4 trainingsdagen vechtscheidingen Workshop Recht (Breukelen) Workshop Autisme (Den Helder) Workshop CVA (Texel) Workshop/training Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (Den Helder) Groepshulpverlening In 2014 is er opnieuw een assertiviteitstraining aangeboden (10 bijeenkomsten) met zes deelnemers. Een vrij kleine groep ditmaal. Debet hieraan is waarschijnlijk het feit dat in 2013 de assertiviteitscursussen voor het eerst op Texel werden aangeboden, terwijl de vraag wel al langer aanwezig was. Hierdoor was de deelname aan de eerste twee cursussen dan ook groot (23 deelnemers in twee cursussen). Gezien deze meer beperkte vraag zullen we ook in 2015 de assertiviteitscursus slechts eenmaal aanbieden. 20

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Inhoudelijke registratiegegevens

Inhoudelijke registratiegegevens Inhoudelijke registratiegegevens Problematiek (in %) Geslacht (in %) Leeftijd (in %) Onbekend Man Vrouw 20 40 60 80 Etniciteit (in %) Westers allochtoon! Turks Surinaams Overig niet westerse allochtonen

Nadere informatie

Jaarverslag Texels Welzijn

Jaarverslag Texels Welzijn Jaarverslag 2015 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is een belangrijk en goed bereikbaar aanspreekpunt voor inwoners bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Plezierig leven doe je met elkaar!

Plezierig leven doe je met elkaar! Plezierig leven doe je met elkaar! Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Blijven genieten van het leven

Blijven genieten van het leven Afhankelijk van uw woonplaats kunt u bij TSN terecht voor de volgende diensten en producten: Hulp bij het Huishouden Verpleging & Verzorging Nachtzorg op route Technologisch team Specifieke medisch technische

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen

Wmo-kanteling. Raadpleging Inwonerpanel Dongen Wmo-kanteling Raadpleging Inwonerpanel Dongen Even voorstellen 2 Stephan Dijcks GfK onderzoekt gedrag consumenten en burgers Beheer en onderzoek Inwonerpanel Dongen Uitvoerder landelijke Wmo-evaluatie

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Tilburg laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Tilburg laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Tilburg.

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Thuisbegeleiding nodig?

Thuisbegeleiding nodig? Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding nodig? Als problemen u boven het hoofd groeien Evean. Midden in het leven. Praktische en psychosociale ondersteuning gewoon bij u thuis Soms loopt het leven niet op rolletjes.

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt

Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Totaal aantal cliënten 547 7x 24 uurs bereikbaarheid Woonplaats cliënt Algemeen Maatschappelijk Werk Totaal aantal hulpverleningstrajecten* 413 Korte contacten 134 Totaal aantal cliënten 547 * waarvan 85 trajecten voor interventie Huiselijk geweld en 40 Coördinatie Zorg voor

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers

Op werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en mantelzorgers Trolliuslaan 7 5582 GM Waalre Tel: (040) 222 11 94 Email: liac.waalre@inter.nl.net KLUSSENDIENST DIENST BEGELEID VERVOER BOODSCHAPPENDIENST THUISADMINISTRATIE WOONVERBETERADVIEZEN SENIORENVOORLICHTING

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meedoen in Den Haag. Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag Informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Meedoen in Den Haag De gemeente Den Haag wil graag dat alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. En

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd.

Workshop. De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Workshop De buurtsportcoach in een glansrol op het sociale domein: werk, zorg, jeugd. Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris: Een glansrol op het sociaal domein: werk, zorg en jeugd. Bewegen werkt Jan

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk Blijf niet zitten Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 BLIJF NIET ZITTEN WAAR U ZIT: KOM PRATEN OVER UW PROBLEMEN Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie