Bronnen - inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4. Je kan je cliënten niets leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bronnen - inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4. Je kan je cliënten niets leren"

Transcriptie

1 Bronnen - inspiratie 24/11/2011 VAN ADVISEREN TOT MOTIVEREN EN ZELFCONTROLE WERKEN OP HERVAL PREVENTIE VAN CLIËNTEN IN BUDGETHULPVERLENING STUDIEDAG PREVENTIE VLAAMS CENTRUM SCHULDENLAST DRONGEN 24/11/2011 Jan Brodala 1 2 Het leven, intuïtie & nadenken Gesprekken en focusgroepen Budgethulpverleners & cliënten Leidinggevenden en beleidsmakers Opleiding volgen en geven Goede praktijken Teambegeleidingen coaching bemiddeling Intervisie Vorming op maat Lerend netwerk Trial & error Literatuur, studeren, studiedagen Onderzoek (doen) 3 Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4 Je kan je cliënten niets leren Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf Galileo Galilei Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 1

2 Op het menu Struikelen is leren 5 6 Struikelen is leren Bouwstenen van sociaal duurzame budgethulpverlening Chemie van (herval)preventie Er was eens een burgemeester op vakantie (Kritisch) besef ontstaat vanuit ervaring(en) Eigen verantwoordelijkheid? De achterdeur (rekening naar de gemeente) De omgeving of kring versterkt (gemeenteraad) Kennis is van belang (wat is roaming?) De emotie (spelen met de ipad) is sterker dan het verstand Bekennen is niet makkelijk (zelfwaardegevoel) Voorkomen: het kan nog (anderen) gebeuren 7 8 Bouwstenen van sociaal duurzame budgethulpverlening In de val gelopen Roaming, kleine lettertjes, creatieve reclame, absurde tarieven Wat moeten (we) onze politici nog (laten) ervaren om afdoende wetgeving / bescherming te bepleiten en te stemmen? HOE we de eerste opvang doen, is een belangrijk schakelmoment Stabiliseren is veerkracht versterken Wat we al doen is nodig en goed Het kan nog gerichter (efficiënter) en nog sterker (effectiever) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 2

3 HOE we de eerste opvang doen, is een belangrijk schakelmoment Stabiliseren is veerkracht versterken 10 Mensen zijn in paniek, ze moeten hun problemen kunnen luchten, hulpverleners voelen dan de nood dat ALLEMAAL aan te pakken terwijl cliënten dat niet willen ZE WILLEN DAT GE LUISTERT- eigenlijk moet ge op het einde vragen: en wat kan ik nu voor u betekenen? Soms zijn ze u achteraf ook wel dankbaar voor snel en adequaat ingrijpen Is een spanningsveld (CAW Metropool, beleidsmedewerker Sbg) Inperken van de impact van risico s beschermen & preventie carensperiode? Reduceren van negatieve kettingreacties stabiliseren & (kleine) succeservaringen Behoud en bevordering van zelfwaarde en zelfkracht erkenning, dialoog & participatie Openen van mogelijkheden (financiële) ademruimte & toekomst (zien) WAT we (al) doen is nodig en goed Sociaal duurzame budgethulpverlening 11 Stabiliseren en optimaliseren Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 3

4 13 Het kan nog gerichter (efficiënter) en nog sterker (effectiever) Helpen veranderen en verankeren 14 Chemie van (herval) preventie Preventie = 15 Preventie in BHvlg = wisselwerking (chemie) tussen Proces Relatie in balans Omgeving mobiliseren Curatie(f) (helpen) Empoweren Succeservaringen Tijd Zelfcontrole versterken Adviseren x Accepteren Motiveren Stabiliseren Proces bij cliënten Soms een lange adem nodig en veel verbindend werk Optimaliseren Verleden Heden Veranderen Toekomst Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 4

5 Proces bij onszelf en in onze organisatie Bv. als je de cliënt objectief laat zien, dat als hij zijn alimentatie betaalt, hij dan een hoger Y van de ziekenkas krijgt. Van kom uw verplichtingen na, ge gaat er geen verlies op maken en ge gaat de relatie met uw ex en kind fel verbeteren. Dat haalt sommige mensen wel over de streep Iemand die het al 10 jaar niet meer betaald heeft en dan wel Dat is een serieuze verandering waar steun sterk toe kan bijdragen. (CAW Metropool, beleidsmedewerker Sbg) 18 We werken vanuit een missie, visie, concrete doelen en acties Missie (waar we binnen vijf tot tien jaar voor willen staan met onze budgethulpverlening) Bijv. onze budgethulpverlening verloopt sociaal duurzaam en in dialoog met onze cliënten Visie (hoe en via welke wegen & opstelling we dat willen doen en bereiken) Bijv. we empoweren cliënten vanuit de 3 E-principes Greep behouden / (helpen) verwerven Kritisch besef opbouwen / (helpen) versterken Leren door DOEN coachen 19 We bereiken dit door volgende doelen en acties (SMART) Bijv. we ondersteunen en stimuleren onze cliënt(en) tot mentaal rekenen We starten in het begin met een wit blad en begroten samen We observeren hen krachtengericht & benoemen hun inzet We observeren hoe en in welke posten cliënten begroten We toetsen de rekenvaardigheid van onze cliënten Rekencompetentie? Van welke hulpmiddelen / technieken maken ze gebruik? We bespreken samen met onze cliënten hun achterliggende keuzen en motieven / waarden? We bevragen hun betekenissen en keuzen open We bespreken met onze cliënten hun successen en gaan met hen na hoe ze die bereiken en nog kunnen uitbreiden Bij het begroten betrekken we steeds hun relationele kring (partner, kinderen, vrienden, hobby s, werk enz.) Waar het kan doen we dit direct en rechtstreeks Anders vragen we minstens verbindend en spiegelend door 20 Samen breiden we de begroting uit en vervolledigen ze We gebruiken betekenisvolle en visuele hulpmiddelen We werken binnen het tempo en (mentale) bereik van de cliënt(en) We begroten verbindend met de omgeving Partner Kinderen Sociale behoeften Schuldeisers We werken SMART acties uit (taakgericht werken) Zie later bijv. in de opleiding EFBUMA (taak) We bewaken de DOE- en HAALBAARHEID d.m.v. halfjaarlijkse evaluatiebesprekingen met onze cliënt(en) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 5

6 21 Relationele gelijkwaardigheid Van mens tot mens erkenning, respect - inzet Meevoelen =/= medelijden Wederkerigheid Dialoog Onderhandelde of gedeelde waarheid (Chapin, 1995) Werk met de peergroep delen van ervaringsdeskundigheid = ontmoetings-, groei- en leerplek Relatie in balans Inhoudelijke ongelijkheid Deskundig & betrouwbaar zijn ter zake WAT werkt ~ WIE werkt? HOE, WAARIN en WAARTOE zet je jouw expertise in? HOE, WAARIN en WAARTOE zet je expertise van je cl in? 22 Omgeving inschatten, betrekken en mobiliseren 23 Wisselwerking partners kinderen - familie Samen (leren) doelen stellen en begroten Leren communiceren, met elkaar praten Kinderen Contextuele impact Kritische stem (stoppen met roken, uitgaven, emotioneel) Motief Familiecontext (vader bezoeken, moeder helpt ) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 6

7 LETS & downshiften 25 LETS St-Niklaas LETS Vlaanderen Financiële en consumenteneducatie Kritisch besef, weerbaar worden, alternatieven Consuminderen Downshiften LETS Strip Downshiften Curatie(f) (helpen) Curatief = genezen(?) = het tegengestelde van preventie (V D GWB) EHBS Eerste hulp bij schulden: Hoofdlink bij googelen op eerste hulp bij schulden Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 7

8 Empoweren Empoweren Greep behouden / (helpen) verwerven Kritisch besef opbouwen / (helpen) versterken Leren door DOEN coachen Er was eens een burgemeester Er was eens mijn cliënt Wat neem je (allemaal) over? Welke leerkansen en mogelijkheden bouw je in? Welke kansen om te komen tot besef? Welke doe-ervaringen bouw je geleid-elijk in? Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 8

9 33 Succeservaringen Belangrijk om in het begin een succeservaring te creëren bij je cliënt. Mensen zien dan dat een aantal dingen een positief effect hebben Dat leidt ertoe dat ze toch al eens wat meer zelf gaan oppakken (CAW Metropool, beleidsmedewerker Sbg) 34 Eigen afweeg- en beslissingsruimte creëren en (laten) innemen = kiezen De emotionele en psychologische kost is vaak hoog Cliënte in een afbouwtraject na meer dan 10 jaar budgetbeheer De klik is voor mij gekomen door nee te leren zeggen Toegeleid naar een assertiviteitscursus in een CAW vanuit een OCMW (Faal)angst om (deel)budget terug in eigen handen te nemen 35 Vaak kleine en toch zeer betekenisvolle succeservaringen Ik ben heel zenuwachtig De drempel van een gesprek met SBR Ik zie dat niet zitten Het gesprek moest gefaciliteerd worden Opluchting en succeservaring na het gesprek Ik voel me veel lichter Heb je alles kunnen vertellen wat je wil vertellen en vragen wat je wilde vragen? Zelf veel aan het woord geweest Ik heb het gekund, het is mij gelukt SBR was benaderbaar Ze klonk vriendelijk aan de telefoon Ze was vriendelijk SBR oordeelde niet Ik ben dan toch niet de enige met schulden SBR erkende motieven en behoeften Dat begrijp is heel goed (kinderen, partner) 36 Nu is het voor mij veel duidelijker geworden De SBR was transparant, helder en duidelijk - ook in de voorwaarden en verwachtingen Er duikt een nieuwe schuld op van de partner Risico op herroeping Verontwaardiging kwaadheid - Ik zal het hem straks eens duidelijk maken Relationeel echter zeer gespannen situatie (t.e.m. partnergeweld) Perspectief via bemiddeling Erkennen emotie & schakelen naar: HOE ga je hem dat proberen duidelijk te maken en daarbij vermijden dat het ontaardt in een escalatie? In de relatie tussen de partners Niet beschuldigen In relatie tot de schuldbemiddeling (schuld buiten de lopende bemiddeling) Onderhandelen van een afbetalingsregeling Onderling besproken en met mandaat van beide partners Haalbaar Realistisch Kostenbesparend Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 9

10 Omgaan met papieren (SO Antwerpen stad vzw en Vormingplus, Volkshogeschool regio Antwerpen vzw, zie download) Je kan mensen helpen beter met papieren om te gaan door: Sociale normen ter sprake te brengen: Van schulddenken naar krachtengericht kijken en denken: Geloof in het eigen kunnen (maatschappelijke) assertiviteit De aandacht te verhogen voor de keuzecontext : Drukke kinderen, een vermoeiende werkdag, maken het praktisch onmogelijk om papieren te bekijken Proberen andere contexten te creëren: bijv. speciale plekken voorzien om je papieren bij te houden, te bekijken en te verwerken en rustige momenten uitkiezen Focussen op implementatie-intenties : In plaats van algemene voornemens te formuleren, veel aandacht besteden aan concreet gedrag in concrete situaties: Als ik situatie X tegenkom, dan doe ik Y Doelen letterlijk zichtbaar maken: Je papieren in het zicht leggen zodat je er niet moet bij nadenken om er iets mee te doen Tijd & leer ruimte Tijd en leerruimte Processie van Echternach Zie ook proces Bij cliënten Bij onszelf en in onze organisatie Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

11 41 Zelfcontrole opbouwen d.m.v. dynamisch budgetteren Vormingspakket budgethulpverleners binnen het experiment EFBUMA v.02/04/2011, Jan Brodala) EFBUMA, Effectief budgetmanagement Onderzoekscentrum Mens & Maatschappij KHKempen (Storms, Brodala, Dierckx) Cliënten motiveren (zich) tot budgetmanagement Cliënten verwerven financieel doorzicht op hun huishoudbudget d.m.v. het maken van mentale rekeningen Dynamisch budgetschema Cliënten stellen streefbudgetten op en bepalen zo eigen doelen Ze behalen hun doelen via het inzetten en optimaliseren van zelfcontrole 42 Cliënten coachen om d.m.v. het maken van mentale rekeningen doelen te bepalen Motiveren Kastickets Huishoudboekje Registreren (inzicht) Dynamisch budgetschema (doorzicht) Mentale rekeningen maken Begroten met behulp van een dynamisch budgetschema Vergelijken d.m.v. streefbudgetten Doelen bepalen Doelen (uitzicht) Zelfcontrole Huidig budget Vanuit uitgavenboekje Vaste kosten Leefgeld Reserveringsuitgaven Doseren Referentie budget Zie REMI in ontwerp Vergelijken Streef-budget Door je cliënt gewenste budget = een eigen doelintentie Hetgeen dat bv. wel gebeurt, is dat mensen van hun extra geld volkomen vrij kunnen kiezen wat ze nemen. Bv. een fiets, dan wordt daar wel over gesproken. Als je van die extra elke maand wat geld opzij zet in een envelopke, meestal moet dat van mijn rekening afgaan en ergens in een envelopke zitten, dat dat heel concreet is ( ) of hun spaarblad, dat mensen dat echt zien aangroeien; dat is ook een techniek die dat werkt. Dlnr CAW Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

12 45 Van doel naar implementatie of uitvoering Door het samen ontwerpen van SMART taken en stellen van haalbare deadlines Doelintenties (streef-budgetten & huishoudboekje) Doseren Preventieve zelfcontrole Implementatie intenties SMART Deadlines 46 Volgende maandag heb ik mijn aankopen in de Colruyt gedaan aan de hand van een winkellijstje. Acties SMART helpen maken Dat lijstje heb ik zondagnamiddag gemaakt. Op dat winkellijstje heb ik alleen de aankopen gezet die ik echt nodig heb voor een weekvoorraad eten. Daarvoor heb ik zondagnamiddag eerst mijn frigo en kast nagekeken om te zien wat ik nog op voorraad heb. Ik heb mijn aankopen kunnen beperken tot 50 euro. Om daarin te lukken, heb ik zondagnamiddag de prijzen van mijn aankopen al geschat en genoteerd. In de winkel heb ik maandag de juiste prijs van mijn aankopen genoteerd en vergeleken aan mijn lijstje. Ik heb maandag ook een rekenmachientje meegenomen omdat ik niet zo goed kan optellen uit mijn hoofd. Als ik maandag in de Colruyt heb moeten kiezen tussen twee gelijkaardige producten, dan heb ik het goedkoopste genomen. Daarvoor heb ik op het prijsetiket naar de prijs per kg. gekeken van de verschillende producten om de prijs goed te kunnen vergelijken. Implementatie intenties hebben een als-dan format die een specifieke situatie en actie aan elkaar linken Als ik in de verleiding kom om iets onnodigs te kopen, dan ga ik zo snel mogelijk naar huis Als ik zin heb in een zak chips, dan poets ik mijn tanden Het versterken van preventieve zelfcontrole Zichzelf straffen Zichzelf belonen Waarden standaarden Emotionele voldoening Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

13 Adviseren x Accepteren Motiveren Adviseer in overleg (~accepteren) Voordelen & nadelen op een rij? Heeft je cl. de uitleg goed begrepen? Heb je alle aandacht voor bezwaren, tegenwerpingen, bedenkingen van je cl. (emoties) Movère, bewegen, beweeggrond, motief Overtuigen? Mijn gelijk - weerstand Onderzoek effectief budgetmanagement KHK Mens & Maatschappij, 2010 Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

14 Receptenboek? Toekomst 53 Ingrediënten om zelf te koken Veel behoefte aan ervaringsuitwisseling en (be)geleide praktijk / casusbespreking (Lerend Netwerk Welzijnszorg Kempen 21/28: ja; evaluatie 2011) Bundel krachten, aanpakken en ruimte / tijd voor sociaal duurzame budgethulpverlening Hefboom(pje) financiering schuldbemiddeling Duurzame budgethulpverlening en schuldbemiddeling Het WAT & HOE: MISSIE, VISIE en CONCRETE STAPPENPLANNEN Kwaliteitssturing & borging: PDCA: stabiliseren, optimaliseren, motiveren, veranderen (afbouw & uitstroom) Netwerken samenwerken mandaat verbinden inspireren en specialiseren Trekkers & volgers (train de coachen leidinggevenden diensthoofden) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

Inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken DOOR SCHULDEN GERAAKT

Inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken DOOR SCHULDEN GERAAKT DOOR SCHULDEN GERAAKT Inspiratie VAN ADVISEREN NAAR MOTIVEREN IN BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING PROCES-T-ZAAM : SOCIAAL DUURZAAM WERKEN OP ZELFBEPALING EN HERVAL PREVENTIE VAN CLIËNTEN IN BUDGETHULPVERLENING

Nadere informatie

1 Stel je voor. 2 Zelf aanspreken? 3 (Hoe) helpen? 4 Goed doorverwijzen

1 Stel je voor. 2 Zelf aanspreken? 3 (Hoe) helpen? 4 Goed doorverwijzen 1 Stel je voor Afb Bureau voor Krediet Registratie NL DOOR SCHULDEN GERAAKT OPVANGEN, AANSPREKEN, MOTIVEREN EN GOED DOORVERWIJZEN VAN WERKNEMERS MET FINANCIËLE PROBLEMEN EN SCHULDEN DIVERSITY REMIX WEST

Nadere informatie

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000

SCHULDBEMIDDELING AALST. OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 SCHULDBEMIDDELING AALST OCMW CAW Sociaal Huis Samenwerking sinds 2000 Samenwerking OCMW-CAW Historiek Samenwerking in de praktijk Kansen en valkuilen Historiek van de samenwerking Tot 1990 Weinig werkafspraken,

Nadere informatie

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener Hilde Delameillieure Foton Begrip uit contextuele therapie Meerzijdige partijdigheid of meerzijdig gerichte partijdigheid, of veelzijdige partijdigheid

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar

Nadere informatie

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer 3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer verbinding met je hart contact met jezelf zelfwaardering Hee! Wat goed dat je begonnen bent aan het lezen van mijn ebook. Dat betekent dat de wil

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Leeggoed. een solidair en collectief woonproject in leegstaande woningen

Leeggoed. een solidair en collectief woonproject in leegstaande woningen Leeggoed een solidair en collectief woonproject in leegstaande woningen Wat is Leeggoed Leeggoed is een solidair woonproject in leegstaande sociale woningen in Elsene. Een collectief van 13 volwassenen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Jan Brodala http://www.budgethulpverlening.info/ http://www.schuldbemiddeling-schuldhulpverlening.info/ Thomas More Kempen Kleinhoefstraat 4 2440 Geel 014 562310 0497 460783 http://www.thomasmore.be PROCES-T-ZAAM

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS De opbouw van het verhaal Gekleurde armoede Een maatschappelijke uitdaging Leefwereld: het leven zoals het is Gekleurde armoede en hulpverlening Het perspectief van de

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

rlening 19/10/2012 De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede Gekleurde armoede als maatschappelijke uitdaging

rlening 19/10/2012 De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede Gekleurde armoede als maatschappelijke uitdaging rlening De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede? een maatschappelijke uitdaging een uitdaging voor de hulpverlening: cijfers uit Antwerpen De opzet van het onderzoek hulpverleners Divers-sensitief

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

MEE EENS! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap

MEE EENS! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap RVTTN J WRKN MT KLSS!OX M NS! e klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap revet Voorzitter revet Voorzitter MNOUW (Leerlijn ase 3) k kan de vergadering goed voorbereiden door alle felicitaties,

Nadere informatie

De begeleider als instrument bij gedragsproblemen

De begeleider als instrument bij gedragsproblemen www.incontexto.nl De begeleider als instrument bij gedragsproblemen Nathalie van Kordelaar Mirjam Zwaan Doel voorlichting Grip krijgen op (probleem) gedrag Evalueren In kaart brengen Uitvoeren Analyse

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 Filip Abts: een korte voorstelling Wie ik ben? Wat ik kan? Wat ik weet? Wat ik heb? Wat

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Lekker, gezond en betaalbaar koken

Lekker, gezond en betaalbaar koken Lekker, gezond en betaalbaar Evi Dirickx Onderzoeker Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Katholieke Hogeschool Kempen 1. Hoofddoelstelling 2. Bestaansreden 3. Concreet 4. Meerwaarde

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING:

POP. Betrokkenen INFORMATIE UIT DE KENNISMAKING: POP Betrokkenen Naam werknemer Functie In dienst sinds GSM nr en e-mail Naam organisatie Adres Telefoon en e-mail Begeleider werkvloer Telefoon en e-mail HR-verantwoordelijke Telefoon van e-mail Naam POP-coach

Nadere informatie

Handleiding Werkvormen Overtuigend presenteren

Handleiding Werkvormen Overtuigend presenteren Handleiding Werkvormen Overtuigend presenteren Inhoud 1. Inleiding 2. Zeg geen Uhm 3. De emotionele bus 4. Boos op een mandarijntje 5. Levend memory Lichaamstaal 1. Inleiding In een debat is het geven

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw OLO

Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw OLO Diensten- en begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Onthaal, pedagogisch adviseren en outreach Doelgroep: Algemene opvoedingsondersteuning (Opvoedingswinkel)

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst

OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie. Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst OCMW Zottegem Totaalproject schuldpreventie Jeanine Bellens, coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen Schoenmaekers, Hoofd Sociale Dienst Totaalproject schuldpreventie Aanleiding Preventie schuldenproblematiek

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie

Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie Fotoverslag Meet & Greet Schuldhulp & -preventie In het kader van preventie van schulden bij jongeren, stelden de volgende standhouders hun aanbod voor op de Meet & Greet: OCMW Izegem De werkgroep schuldbemiddeling

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Versterk je mentaal kapitaal

Versterk je mentaal kapitaal Tekst: Leen Vermeire Foto: Carl Vandervoort Relatie Versterk je mentaal kapitaal Spieren train je in de fitness. Maar kun je op dezelfde manier ook je brein versterken en je zo beschermen tegen stress

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback

Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback Ayse Dogan OPZ Geel- 6 Dec. 2012 Verloop Korte inleiding Reflectie- oefening Handvatten in veerkrachtig handelen bij feedback Tot slot Reflectie-

Nadere informatie

Adviesgesprek Van contact naar contract

Adviesgesprek Van contact naar contract Adviesgesprek Van contact naar contract Het doel van het eerste adviesgesprek is het om het eens te worden over de vraag van de opdrachtgever en over de werkwijze van de adviseur. Het resultaat is een

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Doelstellingen van PAD

Doelstellingen van PAD Beste ouders, We kozen er samen voor om voor onze school een aantal afspraken te maken rond weerbaarheid. Aan de hand van 5 pictogrammen willen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen

Nadere informatie

Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag. 26 november 2014 Frank Goijarts

Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag. 26 november 2014 Frank Goijarts Motiverend leidinggeven: invloed op gedrag 26 november 2014 Frank Goijarts Programma Gedragsverandering: wat werkt? Weerstand tegen veranderen Motivatie 3.0 (intrinsiek) Kernpunten Motiverende benadering

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Doelen stellen

Doelen stellen Doelen stellen Wat is het? Doelen stellen is het proces van het selecteren van dingen (mikpunten) die je wilt bereiken. Deze mikpunten worden doelen genoemd. Een doel is iets dat je bewust nastreeft. Een

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Be Gold Vlaamse TennisVereniging

Be Gold Vlaamse TennisVereniging Be Gold Vlaamse TennisVereniging Coach de Ouder November 2012 Helpen groeien van de weerbaarheid Wat verstaan we onder Weerbaarheid? Weerbaarheid: Visie trainers Leren aanvaarden van omstandigheden en

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang)

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang) Workshop Taal, veel meer dan praten. Koolhof Coaching en Training Over de complexiteit van communicatie Onderwerp: Uitgangspunt: communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren,

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

INHOUD. Wat is een signaal

INHOUD. Wat is een signaal INHOUD Wat is een signaal Gebruikers Organisaties Beleid Signaleren: tussen vertrouwen, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid Zorgzaam werken: je houding als vrijwilliger Doorverwijzen 2 3 SIGNALEN Signalen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Jouw werk bestaat eruit om de klant te begeleiden bij een verandering in zijn financiële gedrag. Daarvoor kun je het model van DiClemente,

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics In de analysefase klaar je noden van werknemer en werkgever uit om de heropstart in de job mogelijk te maken. Deze fase is doorgaans verspreid over meerdere gesprekken of contactmomenten. Het doel is om

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat?

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Marianne Haspels Marca Geeraets 24 maart 2015 m.haspels@piresearch.nl m.geeraets@piresearch.nl Sociale wijkteams Methodisch werken: - Gericht

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Even mezelf voorstellen Boeken - Jansen, G.: Denk wat je wilt, doe wat je droomt - Jansen, G.: Leef! - Jansen, G.: Laat los: ruimte

Nadere informatie