Bronnen - inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4. Je kan je cliënten niets leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bronnen - inspiratie. Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4. Je kan je cliënten niets leren"

Transcriptie

1 Bronnen - inspiratie 24/11/2011 VAN ADVISEREN TOT MOTIVEREN EN ZELFCONTROLE WERKEN OP HERVAL PREVENTIE VAN CLIËNTEN IN BUDGETHULPVERLENING STUDIEDAG PREVENTIE VLAAMS CENTRUM SCHULDENLAST DRONGEN 24/11/2011 Jan Brodala 1 2 Het leven, intuïtie & nadenken Gesprekken en focusgroepen Budgethulpverleners & cliënten Leidinggevenden en beleidsmakers Opleiding volgen en geven Goede praktijken Teambegeleidingen coaching bemiddeling Intervisie Vorming op maat Lerend netwerk Trial & error Literatuur, studeren, studiedagen Onderzoek (doen) 3 Geen receptenboek; wel ingrediënten om zelf te koken 4 Je kan je cliënten niets leren Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf Galileo Galilei Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 1

2 Op het menu Struikelen is leren 5 6 Struikelen is leren Bouwstenen van sociaal duurzame budgethulpverlening Chemie van (herval)preventie Er was eens een burgemeester op vakantie (Kritisch) besef ontstaat vanuit ervaring(en) Eigen verantwoordelijkheid? De achterdeur (rekening naar de gemeente) De omgeving of kring versterkt (gemeenteraad) Kennis is van belang (wat is roaming?) De emotie (spelen met de ipad) is sterker dan het verstand Bekennen is niet makkelijk (zelfwaardegevoel) Voorkomen: het kan nog (anderen) gebeuren 7 8 Bouwstenen van sociaal duurzame budgethulpverlening In de val gelopen Roaming, kleine lettertjes, creatieve reclame, absurde tarieven Wat moeten (we) onze politici nog (laten) ervaren om afdoende wetgeving / bescherming te bepleiten en te stemmen? HOE we de eerste opvang doen, is een belangrijk schakelmoment Stabiliseren is veerkracht versterken Wat we al doen is nodig en goed Het kan nog gerichter (efficiënter) en nog sterker (effectiever) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 2

3 HOE we de eerste opvang doen, is een belangrijk schakelmoment Stabiliseren is veerkracht versterken 10 Mensen zijn in paniek, ze moeten hun problemen kunnen luchten, hulpverleners voelen dan de nood dat ALLEMAAL aan te pakken terwijl cliënten dat niet willen ZE WILLEN DAT GE LUISTERT- eigenlijk moet ge op het einde vragen: en wat kan ik nu voor u betekenen? Soms zijn ze u achteraf ook wel dankbaar voor snel en adequaat ingrijpen Is een spanningsveld (CAW Metropool, beleidsmedewerker Sbg) Inperken van de impact van risico s beschermen & preventie carensperiode? Reduceren van negatieve kettingreacties stabiliseren & (kleine) succeservaringen Behoud en bevordering van zelfwaarde en zelfkracht erkenning, dialoog & participatie Openen van mogelijkheden (financiële) ademruimte & toekomst (zien) WAT we (al) doen is nodig en goed Sociaal duurzame budgethulpverlening 11 Stabiliseren en optimaliseren Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 3

4 13 Het kan nog gerichter (efficiënter) en nog sterker (effectiever) Helpen veranderen en verankeren 14 Chemie van (herval) preventie Preventie = 15 Preventie in BHvlg = wisselwerking (chemie) tussen Proces Relatie in balans Omgeving mobiliseren Curatie(f) (helpen) Empoweren Succeservaringen Tijd Zelfcontrole versterken Adviseren x Accepteren Motiveren Stabiliseren Proces bij cliënten Soms een lange adem nodig en veel verbindend werk Optimaliseren Verleden Heden Veranderen Toekomst Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 4

5 Proces bij onszelf en in onze organisatie Bv. als je de cliënt objectief laat zien, dat als hij zijn alimentatie betaalt, hij dan een hoger Y van de ziekenkas krijgt. Van kom uw verplichtingen na, ge gaat er geen verlies op maken en ge gaat de relatie met uw ex en kind fel verbeteren. Dat haalt sommige mensen wel over de streep Iemand die het al 10 jaar niet meer betaald heeft en dan wel Dat is een serieuze verandering waar steun sterk toe kan bijdragen. (CAW Metropool, beleidsmedewerker Sbg) 18 We werken vanuit een missie, visie, concrete doelen en acties Missie (waar we binnen vijf tot tien jaar voor willen staan met onze budgethulpverlening) Bijv. onze budgethulpverlening verloopt sociaal duurzaam en in dialoog met onze cliënten Visie (hoe en via welke wegen & opstelling we dat willen doen en bereiken) Bijv. we empoweren cliënten vanuit de 3 E-principes Greep behouden / (helpen) verwerven Kritisch besef opbouwen / (helpen) versterken Leren door DOEN coachen 19 We bereiken dit door volgende doelen en acties (SMART) Bijv. we ondersteunen en stimuleren onze cliënt(en) tot mentaal rekenen We starten in het begin met een wit blad en begroten samen We observeren hen krachtengericht & benoemen hun inzet We observeren hoe en in welke posten cliënten begroten We toetsen de rekenvaardigheid van onze cliënten Rekencompetentie? Van welke hulpmiddelen / technieken maken ze gebruik? We bespreken samen met onze cliënten hun achterliggende keuzen en motieven / waarden? We bevragen hun betekenissen en keuzen open We bespreken met onze cliënten hun successen en gaan met hen na hoe ze die bereiken en nog kunnen uitbreiden Bij het begroten betrekken we steeds hun relationele kring (partner, kinderen, vrienden, hobby s, werk enz.) Waar het kan doen we dit direct en rechtstreeks Anders vragen we minstens verbindend en spiegelend door 20 Samen breiden we de begroting uit en vervolledigen ze We gebruiken betekenisvolle en visuele hulpmiddelen We werken binnen het tempo en (mentale) bereik van de cliënt(en) We begroten verbindend met de omgeving Partner Kinderen Sociale behoeften Schuldeisers We werken SMART acties uit (taakgericht werken) Zie later bijv. in de opleiding EFBUMA (taak) We bewaken de DOE- en HAALBAARHEID d.m.v. halfjaarlijkse evaluatiebesprekingen met onze cliënt(en) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 5

6 21 Relationele gelijkwaardigheid Van mens tot mens erkenning, respect - inzet Meevoelen =/= medelijden Wederkerigheid Dialoog Onderhandelde of gedeelde waarheid (Chapin, 1995) Werk met de peergroep delen van ervaringsdeskundigheid = ontmoetings-, groei- en leerplek Relatie in balans Inhoudelijke ongelijkheid Deskundig & betrouwbaar zijn ter zake WAT werkt ~ WIE werkt? HOE, WAARIN en WAARTOE zet je jouw expertise in? HOE, WAARIN en WAARTOE zet je expertise van je cl in? 22 Omgeving inschatten, betrekken en mobiliseren 23 Wisselwerking partners kinderen - familie Samen (leren) doelen stellen en begroten Leren communiceren, met elkaar praten Kinderen Contextuele impact Kritische stem (stoppen met roken, uitgaven, emotioneel) Motief Familiecontext (vader bezoeken, moeder helpt ) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 6

7 LETS & downshiften 25 LETS St-Niklaas LETS Vlaanderen Financiële en consumenteneducatie Kritisch besef, weerbaar worden, alternatieven Consuminderen Downshiften LETS Strip Downshiften Curatie(f) (helpen) Curatief = genezen(?) = het tegengestelde van preventie (V D GWB) EHBS Eerste hulp bij schulden: Hoofdlink bij googelen op eerste hulp bij schulden Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 7

8 Empoweren Empoweren Greep behouden / (helpen) verwerven Kritisch besef opbouwen / (helpen) versterken Leren door DOEN coachen Er was eens een burgemeester Er was eens mijn cliënt Wat neem je (allemaal) over? Welke leerkansen en mogelijkheden bouw je in? Welke kansen om te komen tot besef? Welke doe-ervaringen bouw je geleid-elijk in? Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 8

9 33 Succeservaringen Belangrijk om in het begin een succeservaring te creëren bij je cliënt. Mensen zien dan dat een aantal dingen een positief effect hebben Dat leidt ertoe dat ze toch al eens wat meer zelf gaan oppakken (CAW Metropool, beleidsmedewerker Sbg) 34 Eigen afweeg- en beslissingsruimte creëren en (laten) innemen = kiezen De emotionele en psychologische kost is vaak hoog Cliënte in een afbouwtraject na meer dan 10 jaar budgetbeheer De klik is voor mij gekomen door nee te leren zeggen Toegeleid naar een assertiviteitscursus in een CAW vanuit een OCMW (Faal)angst om (deel)budget terug in eigen handen te nemen 35 Vaak kleine en toch zeer betekenisvolle succeservaringen Ik ben heel zenuwachtig De drempel van een gesprek met SBR Ik zie dat niet zitten Het gesprek moest gefaciliteerd worden Opluchting en succeservaring na het gesprek Ik voel me veel lichter Heb je alles kunnen vertellen wat je wil vertellen en vragen wat je wilde vragen? Zelf veel aan het woord geweest Ik heb het gekund, het is mij gelukt SBR was benaderbaar Ze klonk vriendelijk aan de telefoon Ze was vriendelijk SBR oordeelde niet Ik ben dan toch niet de enige met schulden SBR erkende motieven en behoeften Dat begrijp is heel goed (kinderen, partner) 36 Nu is het voor mij veel duidelijker geworden De SBR was transparant, helder en duidelijk - ook in de voorwaarden en verwachtingen Er duikt een nieuwe schuld op van de partner Risico op herroeping Verontwaardiging kwaadheid - Ik zal het hem straks eens duidelijk maken Relationeel echter zeer gespannen situatie (t.e.m. partnergeweld) Perspectief via bemiddeling Erkennen emotie & schakelen naar: HOE ga je hem dat proberen duidelijk te maken en daarbij vermijden dat het ontaardt in een escalatie? In de relatie tussen de partners Niet beschuldigen In relatie tot de schuldbemiddeling (schuld buiten de lopende bemiddeling) Onderhandelen van een afbetalingsregeling Onderling besproken en met mandaat van beide partners Haalbaar Realistisch Kostenbesparend Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/2011 9

10 Omgaan met papieren (SO Antwerpen stad vzw en Vormingplus, Volkshogeschool regio Antwerpen vzw, zie download) Je kan mensen helpen beter met papieren om te gaan door: Sociale normen ter sprake te brengen: Van schulddenken naar krachtengericht kijken en denken: Geloof in het eigen kunnen (maatschappelijke) assertiviteit De aandacht te verhogen voor de keuzecontext : Drukke kinderen, een vermoeiende werkdag, maken het praktisch onmogelijk om papieren te bekijken Proberen andere contexten te creëren: bijv. speciale plekken voorzien om je papieren bij te houden, te bekijken en te verwerken en rustige momenten uitkiezen Focussen op implementatie-intenties : In plaats van algemene voornemens te formuleren, veel aandacht besteden aan concreet gedrag in concrete situaties: Als ik situatie X tegenkom, dan doe ik Y Doelen letterlijk zichtbaar maken: Je papieren in het zicht leggen zodat je er niet moet bij nadenken om er iets mee te doen Tijd & leer ruimte Tijd en leerruimte Processie van Echternach Zie ook proces Bij cliënten Bij onszelf en in onze organisatie Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

11 41 Zelfcontrole opbouwen d.m.v. dynamisch budgetteren Vormingspakket budgethulpverleners binnen het experiment EFBUMA v.02/04/2011, Jan Brodala) EFBUMA, Effectief budgetmanagement Onderzoekscentrum Mens & Maatschappij KHKempen (Storms, Brodala, Dierckx) Cliënten motiveren (zich) tot budgetmanagement Cliënten verwerven financieel doorzicht op hun huishoudbudget d.m.v. het maken van mentale rekeningen Dynamisch budgetschema Cliënten stellen streefbudgetten op en bepalen zo eigen doelen Ze behalen hun doelen via het inzetten en optimaliseren van zelfcontrole 42 Cliënten coachen om d.m.v. het maken van mentale rekeningen doelen te bepalen Motiveren Kastickets Huishoudboekje Registreren (inzicht) Dynamisch budgetschema (doorzicht) Mentale rekeningen maken Begroten met behulp van een dynamisch budgetschema Vergelijken d.m.v. streefbudgetten Doelen bepalen Doelen (uitzicht) Zelfcontrole Huidig budget Vanuit uitgavenboekje Vaste kosten Leefgeld Reserveringsuitgaven Doseren Referentie budget Zie REMI in ontwerp Vergelijken Streef-budget Door je cliënt gewenste budget = een eigen doelintentie Hetgeen dat bv. wel gebeurt, is dat mensen van hun extra geld volkomen vrij kunnen kiezen wat ze nemen. Bv. een fiets, dan wordt daar wel over gesproken. Als je van die extra elke maand wat geld opzij zet in een envelopke, meestal moet dat van mijn rekening afgaan en ergens in een envelopke zitten, dat dat heel concreet is ( ) of hun spaarblad, dat mensen dat echt zien aangroeien; dat is ook een techniek die dat werkt. Dlnr CAW Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

12 45 Van doel naar implementatie of uitvoering Door het samen ontwerpen van SMART taken en stellen van haalbare deadlines Doelintenties (streef-budgetten & huishoudboekje) Doseren Preventieve zelfcontrole Implementatie intenties SMART Deadlines 46 Volgende maandag heb ik mijn aankopen in de Colruyt gedaan aan de hand van een winkellijstje. Acties SMART helpen maken Dat lijstje heb ik zondagnamiddag gemaakt. Op dat winkellijstje heb ik alleen de aankopen gezet die ik echt nodig heb voor een weekvoorraad eten. Daarvoor heb ik zondagnamiddag eerst mijn frigo en kast nagekeken om te zien wat ik nog op voorraad heb. Ik heb mijn aankopen kunnen beperken tot 50 euro. Om daarin te lukken, heb ik zondagnamiddag de prijzen van mijn aankopen al geschat en genoteerd. In de winkel heb ik maandag de juiste prijs van mijn aankopen genoteerd en vergeleken aan mijn lijstje. Ik heb maandag ook een rekenmachientje meegenomen omdat ik niet zo goed kan optellen uit mijn hoofd. Als ik maandag in de Colruyt heb moeten kiezen tussen twee gelijkaardige producten, dan heb ik het goedkoopste genomen. Daarvoor heb ik op het prijsetiket naar de prijs per kg. gekeken van de verschillende producten om de prijs goed te kunnen vergelijken. Implementatie intenties hebben een als-dan format die een specifieke situatie en actie aan elkaar linken Als ik in de verleiding kom om iets onnodigs te kopen, dan ga ik zo snel mogelijk naar huis Als ik zin heb in een zak chips, dan poets ik mijn tanden Het versterken van preventieve zelfcontrole Zichzelf straffen Zichzelf belonen Waarden standaarden Emotionele voldoening Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

13 Adviseren x Accepteren Motiveren Adviseer in overleg (~accepteren) Voordelen & nadelen op een rij? Heeft je cl. de uitleg goed begrepen? Heb je alle aandacht voor bezwaren, tegenwerpingen, bedenkingen van je cl. (emoties) Movère, bewegen, beweeggrond, motief Overtuigen? Mijn gelijk - weerstand Onderzoek effectief budgetmanagement KHK Mens & Maatschappij, 2010 Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

14 Receptenboek? Toekomst 53 Ingrediënten om zelf te koken Veel behoefte aan ervaringsuitwisseling en (be)geleide praktijk / casusbespreking (Lerend Netwerk Welzijnszorg Kempen 21/28: ja; evaluatie 2011) Bundel krachten, aanpakken en ruimte / tijd voor sociaal duurzame budgethulpverlening Hefboom(pje) financiering schuldbemiddeling Duurzame budgethulpverlening en schuldbemiddeling Het WAT & HOE: MISSIE, VISIE en CONCRETE STAPPENPLANNEN Kwaliteitssturing & borging: PDCA: stabiliseren, optimaliseren, motiveren, veranderen (afbouw & uitstroom) Netwerken samenwerken mandaat verbinden inspireren en specialiseren Trekkers & volgers (train de coachen leidinggevenden diensthoofden) Studiedag Preventie Vlaams Centrum Schuldenlast - DRONGEN 24/11/

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar

Nadere informatie

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering

Maatschappelijke, juridische, professionele en deontologische situering INHOUD Algemene handleiding I. Gebruiksaanwijzing Opbouw van het Handboek 1 Juridische verwijzingen en afkortingen 2 1. Wettelijke referenties 2 2. Verwijzingen naar rechtspraak 2 3. Verwijzingen naar

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton

Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener. Hilde Delameillieure Foton Positie van meerzijdige partijdigheid als hulpverlener Hilde Delameillieure Foton Begrip uit contextuele therapie Meerzijdige partijdigheid of meerzijdig gerichte partijdigheid, of veelzijdige partijdigheid

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

rlening 19/10/2012 De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede Gekleurde armoede als maatschappelijke uitdaging

rlening 19/10/2012 De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede Gekleurde armoede als maatschappelijke uitdaging rlening De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede? een maatschappelijke uitdaging een uitdaging voor de hulpverlening: cijfers uit Antwerpen De opzet van het onderzoek hulpverleners Divers-sensitief

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

Lekker, gezond en betaalbaar koken

Lekker, gezond en betaalbaar koken Lekker, gezond en betaalbaar Evi Dirickx Onderzoeker Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Katholieke Hogeschool Kempen 1. Hoofddoelstelling 2. Bestaansreden 3. Concreet 4. Meerwaarde

Nadere informatie

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking

POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking POWERTY in de praktijk Emancipatorische Werking Missie OCMW Gent De sociale dienstverlening verzekeren zodat alle inwoners van Gent een menswaardig leven kunnen leiden. We hebben hierbij prioritaire aandacht

Nadere informatie

Leeggoed. een solidair en collectief woonproject in leegstaande woningen

Leeggoed. een solidair en collectief woonproject in leegstaande woningen Leeggoed een solidair en collectief woonproject in leegstaande woningen Wat is Leeggoed Leeggoed is een solidair woonproject in leegstaande sociale woningen in Elsene. Een collectief van 13 volwassenen

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

MEE EENS! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap

MEE EENS! De klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap RVTTN J WRKN MT KLSS!OX M NS! e klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap revet Voorzitter revet Voorzitter MNOUW (Leerlijn ase 3) k kan de vergadering goed voorbereiden door alle felicitaties,

Nadere informatie

Handleiding Werkvormen Overtuigend presenteren

Handleiding Werkvormen Overtuigend presenteren Handleiding Werkvormen Overtuigend presenteren Inhoud 1. Inleiding 2. Zeg geen Uhm 3. De emotionele bus 4. Boos op een mandarijntje 5. Levend memory Lichaamstaal 1. Inleiding In een debat is het geven

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor, WMO en Jeugdwet, consulenten om eigen initiatief en

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Activiteiten, vormingen en lezingen

Activiteiten, vormingen en lezingen Aankomende activiteiten budget- en schuldhulpverlening Leuven Voorjaar 2014 Verdiepingsmodule 'Afbouwen door opbouwen in budget- en 1 dag Vlaams Centrum Schuldenlast Leuven, Gent, Harelbeke Voorjaar 2014

Nadere informatie

Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback

Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback Ayse Dogan OPZ Geel- 6 Dec. 2012 Verloop Korte inleiding Reflectie- oefening Handvatten in veerkrachtig handelen bij feedback Tot slot Reflectie-

Nadere informatie

Kenmerken verbindende en versterkende hulpverleningsrelatie

Kenmerken verbindende en versterkende hulpverleningsrelatie Bind-Kracht in de basisopleiding Kenmerken verbindende en versterkende hulpverleningsrelatie Lieve Geerts Kristien Van den Bogaert Wim De Clerck 8 november 2012 De relatie als krachtbron in de hulpverlening

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

Workshop: Aandacht voor de mantelzorger

Workshop: Aandacht voor de mantelzorger Workshop: Aandacht voor de mantelzorger Dr. Maud Graff, Radboudumc afdeling revalidatie & IQ healthcare, Senioronderzoeker & docent EDOMAH Gera Lambrechts, docent EDOMAH en praktijkhouder 1 e lijns praktijk

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

1 A B 2 A B 3 A B 4 A B 5 A B 6 A B 7 A B 8 A B 9 A B 10 A B. Zelfassessment Probleemgedrag 1

1 A B 2 A B 3 A B 4 A B 5 A B 6 A B 7 A B 8 A B 9 A B 10 A B. Zelfassessment Probleemgedrag 1 Zelfassessment Probleemgedrag 1 1 A B ga ik eerst na wat ik heb gedaan om dat te veroorzaken. 2 A B Als ik een probleem oplos, moet daar iemand de dupe van worden. geef ik die ander daar de schuld van.

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat?

Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Methodisch werken binnen de sociale wijkteams: hoe doe je dat? Marianne Haspels Marca Geeraets 24 maart 2015 m.haspels@piresearch.nl m.geeraets@piresearch.nl Sociale wijkteams Methodisch werken: - Gericht

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Communiceren over wetenschap. Geert Vanpaemel KU Leuven

Communiceren over wetenschap. Geert Vanpaemel KU Leuven Communiceren over wetenschap Geert Vanpaemel KU Leuven 1. Inleiding 2. Algemene aanpak 3. Tips & Tricks Negatieve berichtgeving Naamgeving pesticiden, herbiciden, insecticiden, biociden Onvoorziene ecologische

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Voorwaarden voor gedragsverandering

Voorwaarden voor gedragsverandering Voorwaarden voor gedragsverandering Naast het geven van adviezen of instructies (wat kan ik precies doen?) en het veranderen van de omgeving, indien mogelijk, (het wordt me gemakkelijk gemaakt) is het

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN

SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN SBB STICHTING BEHEER BEWONERSGELDEN ZORGINSTELLINGEN Hulp bij omgaan met geld Mijn geld in vertrouwde handen Mijn geld in vertrouwde handen Hulp bij omgaan met geld SBB Zorginstellingen is een volledig

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg

De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg De meerwaarde van het contextueel denkkader binnen de ouderenzorg Claire Meire 2014 Een sterveling draagt zijn ouders op zijn schouders. Of niet op zijn schouders. In zijn binnenste. Zijn leven lang moet

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang)

communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren, besef het! (er is geen nooduitgang) Workshop Taal, veel meer dan praten. Koolhof Coaching en Training Over de complexiteit van communicatie Onderwerp: Uitgangspunt: communicatie vanuit systeemtheoretisch perspectief Je kunt niet niet communiceren,

Nadere informatie

Waar staan de letters voor?

Waar staan de letters voor? De PDCA cirkel laat (jou) jullie sneller leren, helpt de kwaliteit continu te verbeteren en kan er ook voor zorgen dat je onderweg wijzigingen kunt aanbrengen. Waar staan de letters voor? 1. Plan : in

Nadere informatie

Effectief communiceren kun je leren

Effectief communiceren kun je leren S E GME NT kun je leren Al onze communicatietrainingen op een rij ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Communicatie is tweerichtingsverkeer Bouwstenen Communiceren betekent veel meer dan vertellen wat u te zeggen

Nadere informatie

POSITIEVE PSYCHOTHERAPIE. Een geprotocolleerde behandeling van veertien sessies voor cliënten met een depressieve stoornis

POSITIEVE PSYCHOTHERAPIE. Een geprotocolleerde behandeling van veertien sessies voor cliënten met een depressieve stoornis POSITIEVE PSYCHOTHERAPIE Een geprotocolleerde behandeling van veertien sessies voor cliënten met een depressieve stoornis GRONDLEGGERS Positieve Psychotherapie werd in 2006 ontwikkeld door: Prof. Martin

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Verslag Collectieve schuldenregeling

Verslag Collectieve schuldenregeling Verslag Collectieve schuldenregeling 24 april 2014 Aanwezig Lieve De Bosscher (Vzw De Sloep), Ria Roosens (KRAS-diensten), Memet Karaman (Intercultureel Netwerk Gent), Youri Nuytinck (CAW O-VL), Michèle

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Programma. Telefonische Klachtenbehandeling. Filosofie rond klachtenbehandeling. Wat is een klacht?

Programma. Telefonische Klachtenbehandeling. Filosofie rond klachtenbehandeling. Wat is een klacht? Telefonische Klachtenbehandeling Programma 1. Klachten! 2. Telefonische communicatie. 3. Structuur voor klachtenbehandeling. 4. Voorbeelden van woorden en zinnen. Wat is een klacht? Filosofie rond klachtenbehandeling

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS De opbouw van het verhaal Gekleurde armoede Een maatschappelijke uitdaging Leefwereld: het leven zoals het is Gekleurde armoede en hulpverlening Het perspectief van de

Nadere informatie

Meter-peterschap als onderdeel van de aanwervingsprocedure

Meter-peterschap als onderdeel van de aanwervingsprocedure Meter-peterschap als onderdeel van de aanwervingsprocedure Wat is meter-peterschap? Via meter-peterschap wordt een onthaalouder die aan het begin van haar carrière staat (=een startende onthaalouder of

Nadere informatie

Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters

Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters Gezonde Mama s & Co: Toolkit voor de verschillende type eters Kun jij de verleiding niet weerstaan als je versgebakken cake ruikt? Ga je eten als je verdrietig, boos, of gespannen bent? Lukt het je niet

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach

Studiedag: in de kijker. workshop: de ergotherapeut als coach Studiedag: in de kijker workshop: de ergotherapeut als coach Opbouw workshop Korte duiding van de theorie ( theorie wordt aangehaald) Kennismaking adhv exploreren Zelf in de ervaring stappen: oefenen op

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding

De HGW-bril toegepast in de cel leerlingenbegeleiding De HGW-bril toegepast in de cel woensdag 20 februari 2013 Kris Loobuyck 1 2 3 VVKSO 1 Uitgangspunten van HGW 4 HGW biedt kansen! 5 We zijn gericht op het geven van haalbare en bruikbare adviezen. We werken

Nadere informatie

Versterk je mentaal kapitaal

Versterk je mentaal kapitaal Tekst: Leen Vermeire Foto: Carl Vandervoort Relatie Versterk je mentaal kapitaal Spieren train je in de fitness. Maar kun je op dezelfde manier ook je brein versterken en je zo beschermen tegen stress

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand

Inhoudsopgave. Over Dingerdis Customer Care. Inleiding. 1. Situaties die weerstand oproepen. 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand Ronald Dingerdis Inhoudsopgave Over Dingerdis Customer Care Inleiding 1. Situaties die weerstand oproepen 2. Zes veel voorkomende vormen van weerstand 3. Omgaan met weerstand van anderen 4. Omgaan met

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Wat plan ik? Welke richting kies ik?

Hoofdstuk 5 Wat plan ik? Welke richting kies ik? Hoofdstuk 5 Iets willen zorgt voor de vonk om aan de gang te gaan, iets kiezen van binnenuit zorgt voor de brandstof om het te manifesteren. (Daniel Ofman) Ik ben niet jong genoeg om alles te weten, maar

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Geweld in partnerrelaties: Werken met veiligheidskaarten. mieke faes interactie-academie 2013

Geweld in partnerrelaties: Werken met veiligheidskaarten. mieke faes interactie-academie 2013 Geweld in partnerrelaties: Werken met veiligheidskaarten. Literatuur /onderzoek Geweld in paren/gezinnen is niet uitzonderlijk, maar een ernstig maatschappelijk, medisch en psychologisch probleem. Meeste

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging

Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging Info@piresearch.nl www.piresearch.nl Stappenplan: maken van een beloningskaart Je kind stimuleren door aanmoediging Een beloningskaart helpt ouders gericht aandacht te besteden aan gewenst gedrag van hun

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw

WELKOM. Geert Vannieuwenhuyze. De Lovie vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw. Vlaams Welzijnsverbond vzw WELKOM Geert Vannieuwenhuyze De Lovie vzw 1 Situering Wijzigende maatschappij, wetgeving, rolpatronen, stem van de gebruiker, mogelijkheden overheid, Effect op Manier waarop mensen hun loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Actueel. De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen

Actueel. De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 3 DECEMBER 2011 De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen Zoys Actueel is

Nadere informatie

Be Gold Vlaamse TennisVereniging

Be Gold Vlaamse TennisVereniging Be Gold Vlaamse TennisVereniging Coach de Ouder November 2012 Helpen groeien van de weerbaarheid Wat verstaan we onder Weerbaarheid? Weerbaarheid: Visie trainers Leren aanvaarden van omstandigheden en

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie