Familieparticipatie. Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familieparticipatie. Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz"

Transcriptie

1 Familieparticipatie Congres GGZ 19/09/2012 Lieven Dupont Stafmedewerker studiedienst Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz

2 Inhoudstafel Introductie Krachtlijnen / MACRO MICRO MESO META (opleiding) META (onderzoek & ontwikkeling) Perspectief Literatuur

3 Introductie Algemene begrippen en kaders

4 Begrippen Triade-trialoog FGG expliciete focus op familie-dialoog Participatie (definitie LUCAS) Participatie (in ggz) betekent (1) inspraak in besluitvorming en (2) actieve deelname* aan een (3) waaier van activiteiten (planning, evaluatie, hulpverlening, onderzoek, training, rekrutering, ) (4) vanuit de ervaringsdeskundigheid van de persoon, (5) in partnerschap met professionals. * breder: ook info & ondersteuning krijgen

5 Procesmodel participatie (Tambuyzer et al., 2010)

6 Knelpunten (~ determinanten/contextfactoren, Tambuyzer et al., 2010) 1. Gebruikerskenmerken op maat * interesse, assertiviteit, taboe, ik mantelzorger? * relatie patient-familie, overbelasting * leeftijd, problematiek, 2. Informatieverstrekking & communicatie, vakjargon micro, meso 3. Geen of onduidelijke procedures, micro, meso, meta wisselende hulpverleners, (onderzoek & ontw.) 4. Gebrek aan ondersteuning & opleiding meta (opleiding hv) 5. Attitude: geruststelling, niet serieus nemen, meta (opleiding), autoriteit, vooroordelen, wantrouwen, meso, macro te complex, 6. Geen tijd & middelen meso, macro

7 Participatieladder o o o o Van samenspraak tot samenwerking Therapie is geen participatie Belang van informatie & empowerment Onthaal, luisteren, dialoog Realiteit is complexer: geen doel op zich - afhankelijk van context, doelstellingen & mogelijkheden recht, geen plicht ; niet hoe hoger, hoe beter

8 Krachtlijnen Algemene aandachtspunten voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz en aanpalende sectoren (welzijn, onderwijs, arbeid,...)

9 Algemeen Structuur & Cultuur Alle niveaus Alle types professionelen Top-down & bottom-up (samenwerking) Evidence based & practice based Op maat Evaluatie/metingen & opvolging-bijsturing Info, opleiding, vorming & coaching Dialoog, ontmoeting, uitwisseling Ervaringsdeskundige (ED) ervaringswerkers (micro) & vertegenwoordigers (FV) (meso)

10 MACRO GGZ-beleid CULTUUR Stimulerend kader (visie, projecten, incentives, ) Beeldvorming (psychisch ziek zijn, zelfhulp, professionele hulp) STRUCTUUR Familiebeleid Kwaliteitsdecreet, kwaliteitscontrole (uitkomst én proces) Aanpassing opleidingscurricula Middelen & tijd

11 Mindset Contact met familieleden hoeft niet veel tijd te kosten. een luisterend oor, een telefoontje, Dynamisch zoekproces naar een unieke & constructieve samenwerking, in het belang en met respect voor allen Familie/gezinstherapie familieparticipatie

12 MICRO Methodieken, methoden en aandachtspunten voor een gezinsvriendelijkere zorg op individueel niveau: cliënt familie hulpverlener

13 Basisschema rollen & noden (EXPMZ, 2007) Familie-mantelzorger Professional Informatiebron - ED Afstemmen & erkennen Zorgverlener of niet! Samenwerken & informeren Zorgvrager Ondersteunen (praktisch & emotioneel) Rolbehoud Faciliteren & verbinden

14 Focus: informatie & ondersteuning Algemene kenmerken Kennisoverdracht Beleving, erkenning van last en lijden, rouwverwerking Cognitie: verwachtingen bijstellen, realistische doelen stellen Vaardigheden in omgang, communicatie met naaste & hv, hulp & steun zoeken, problemen oplossen, Evidence based Cliënt: herval heropname therapietrouw regelm. medicijngebruik Familie: subjectief welbevinden stress gezondheidsklachten isolatie Opvolgings- & terugkomdagen effect op lange termijn! Info = basis voor steun en empowerment/participatie Structureel onderdeel takenpakket/competentieprofiel hv?!

15 Focus: informatie Psycho-educatie InFoP (www.werkenmetfamilies.be) PROFAMILLE (www.werkenmetfamilies.be) (franstalig) Psychische problemen in de familie (www.trimbos.nl) Psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie Omgaan met borderline Omgaan met mensen met een depressie Family Psycho-education (www.samhsa.gov) Rondleiding, infofoon, inloophuis/inloopmobiel, praatcafé s, inforeeks, thema-avond, studiedag, symposium, juridisch advies, Folders & brochures, documentatiecentrum, tijdschrift, websitesociale media, literatuur, spellen, films, reportage,

16 Focus: informatie & ondersteuning (coping) Methodieken COMPAS (www.werkenmetfamilies.be) + ED PROSPECT (EUFAMI) + ED PROFAMILLE (www.werkenmetfamilies.be) (franstalig) Training Interactievaardigheden (www.demat.nl) + ED Behavioural Family Therapy (BFT) (Falloon et al, 84, 85, 87, 93) + ED Multi Family Group Therapy (MFGT) (McFarlane et al, 1995) Motiverende gespreksvoering (www.werkenmetfamilies.be, Vroegdetectie & preventie: KO(P)Ploper in zorg (www.koppvlaanderen.be) Psychische problemen in de familie (PIF)(www.trimbos.nl) Mijn verhaal als mantelzorger (www.ggnet.nl) Preventieve ondersteuning mantelzorger (POM) (www.trimbos.nl) Pakket Interventie Mantelzorg op Maat (PIMM) Altrecht, in ontwikkeling

17 Focus: informatie & ondersteuning (coping) Methoden Lotgenotencontact Ouder/partnertrainingen Familieverenigingen, ECD Foton, zelfstandige coaches Individuele gezinsondersteuning - familiebegeleiding Vb.: ouderbegeleiding Centrum Zit Stil, sociale dienst Huntingtonliga, dementieconsulent & chat (ECD), van begeleidingen auticoach, familievertrouwenspersoon & methode Familiezorg (www.exfam.nl), Literatuur & (interactieve) websites Crisis- en respijtzorg

18 Focus: afstemming & samenwerking Coaching & MDO Zorgtrajectbegeleiding + zorgboek + opleiding (Centrum Zit Stil) Sociale dienst Huntington-liga Familievertrouwenspersoon (www.stichting-fvp.nl & (Info, doorverwijzing, ondersteuning, advies, bemiddeling, signaleren bij problemen, vragen en klachten rondom de hulpverlening) THUISZORG GDT-overleg Overleg rond de psychiatrische patiënt (vanaf 1 april 2012)

19 Focus: samenwerking & verbinding Netwerkmethodieken Patiënt & omgeving als expert Eigen Kracht Conferentie (www.eigen-kracht.be) Familienetwerkberaad (www.opvang.be) Familiezorgconferentie ( Gedeelde zorg, 2007) Columbus-experiment (www.vzw-oranjehuis.be) ONADA (onada.kinsbergenvzw.be) Ontwikkeling, versterking & gebruik netwerk MAPS, ELP, PTP (www.planvzw.be) (www.supportatwork.be) Genogram, ecogram/map, zorgleefplan, levensverhaal, levensboek, levenskalender, - zie toolkits Getuigenissen & verhalen (bv. leven als (g)een ander )

20 Focus: samenwerking & afstemming Beter Samen - (VVA) Ontwikkeld door en bestemd voor zowel ouders als dienstverleners Doel: voorbereiding samenwerking, houvast informatie-uitwisseling (ook ts. voorzieningen), start & opvolging handelingsplan Inhoud & vorm: Visie/handleiding over samenwerking Praktische fiches samenwerking op maat, afsprakennota, ouder - en dienstverlenersdeskundig verslag! Cursus om instrument te leren gebruiken In begrijpelijke, herkenbare, respectvolle taal

21 Focus: samenwerking, afstemming & verbinding Tools Triadekaart Als kapstok voor gesprek, noden & mogelijkheden familie, taken en taakverdeling, beeld van verloop Bestemd voor alle 3 partijen Gekoppeld aan vorming - dvd: Gedeelde zorg Afsprakenformulieren, communicatieschriften, Digitale tools De Wegwijzer (www.participate-autisme.be), gebaseerd op Beter Samen Familienet (https://hetfamilienet.nl) ShareCare (www.sharecare.nl)

22 MESO Methoden & modellen voor organisaties & netwerken om betrokkenheid van families op micro-niveau te bevorderen

23 Basis Heldere visietekst & expliciet familiebeleid op maat PIJLER 1: Omgang, informatie & betrokkenheid PIJLER 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur Vb. Modelregeling Betrokken omgeving (2006), Modelrichtlijn SLKF (2009), Criteria LPGGZ (2011), Familie-prestatie-indicatoren LPGGZ (2011- ) Opleiding & coaching àlle medewerkers competentieprofiel tijdens werktijd

24 Pijler 1: Omgang, informatie & betrokkenheid 1. Informatie- en communicatiebeleid Wie, wat, hoe, wanneer, Persoonsgebonden vs. niet-persoonsgebonden info Pro-actief, herhaald, op maat, ook + 2. Respectvolle & zorgvuldige omgang 3. Betrokkenheid bij opname, diagnostiek, behandeling, ontslag, evaluatie & nazorg, inclusief crisis- en signaleringsplan 4. Toegankelijkheid/bereikbaarheid Betrek de familie, tenzij de patiënt dit gemotiveerd niet wil ( inspanningsplicht )

25 Pijler 1: Omgang, informatie & betrokkenheid tips/tools Aangepaste brochures / onderdeel familie op website Ziekte, verloop, behandeling, medicatie, Juridische aspecten, voorziening, beleid, accommodatie, regels, Ondersteuning & activiteiten, familieverenigingen Luisterplaatsen en gespreksruimtes Checklist met aandachtspunten familiegesprek/mantelzorg Standaardruimte familie in dossier bij elke fase in behandeling

26 Pijler 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur - 1 Aanbod informele ontmoeting & activiteiten Methodieken, tools & protocollen Psycho-educatie, coping, triadekaart, Context & mantelzorgbelasting: KOPP, POM, PIMM, rouwprotocol, Richtlijnen rond omgang met beroepsgeheim Formele metingen familie Noden & behoeften; bv. vragenlijst familie (LPGGZ), FPRI, Mantelzorgbelasting; bv. EDIZ, Zorgkompas (VILANS), CSI, IBF, BES, ISB,

27 Pijler 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur - 2 Systematisch betrekken familie bij hulpverlening, beleid, training/casuïstiek, onderzoek, procesbegeleiding Ruimte voor handelingen mbt. familie in tijdsregistratiesysteem Feedbackprocedures klachtenregeling Familieraad, werkgroep, panel, familie-organisaties-fv + budget Opgeleid referentiepersoon, ambassadeur (ED ervaringswerker), FVP Coöperatie Vast aanspreekpersoon familie Aanbod/aandacht voor: Nazorg (arbeid, wonen, ) Crisis- en respijtzorg

28 Voordeel protocollen & standaardwerkwijzen (1) verantwoording naar cliënt (2) ondersteuning & houvast (3) willekeur en vergeten (4) bevordert constructief & doelgericht overleg (5) juiste timing & dosering (6) Inzicht voor familie in wat zij van de organisatie mogen verwachten

29 META (opleiding) Cursussen, trainingen, vormingen & coaching voor hulpverleners om kennis, attitude en vaardigheden mbt. familiebetrokkenheid te verbeteren

30 Algemeen Basis- en vervolgopleidingen, supervisie, intervisie & coaching Inclusief psychiaters, huisartsen, privétherapeuten en andere sectoren Méér dan een korte training + follow-up (terugkomdagen)! Train-de-trainer cursussen Competentieprofiel ( goed hulpverlenersschap = informeren & betrekken familie) Inzet van ED bij ontwikkeling curriculum, methoden, training,

31 Inhoudsaspecten vorming (Afhankelijk van fase hv werken op bewustzijn of op houding & gedrag) Attitude & reflectie Inzicht in leefwereld, ervaringen & noden van familie Meerwaarde & noodzaak van familie-expertise en betrokkenheid Contextueel-systemisch denken ( geven zien, meerzijdige partijdigheid, ) Flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen Aandacht voor tegenoverdracht vanuit eigen familiesysteem Kennis & vaardigheden Methodieken, ook mbt. ondersteuning, respijtzorg en organisaties! Genuanceerd omgaan met beroepsgeheim Didactiek, bemiddelen (bv. EKC), taal, communicatie & onderhandelen

32 Vormaspecten vorming (bewustwordingsdagen, workshops, training / werkboeken, ) Ervarings- en praktijkgericht Ervaringsverhalen, dagboeken, getuigenissen Inventarisaties noden & behoeften van families Reflectieoefeningen, bv. vragenlijst familierelaties hulpverleners Rollenspelen, video-interactie Onderlinge uitwisseling Wederzijdse ontmoeting, dialoog/trialoog & interactie Aanwezigheid/inzet bij praatcafés/vormingen/activiteiten familie Dialoogmethoden, uitwisselingsessies, triadeconferentie, (constructief positief)

33 Methodieken & vormingen Familie als bondgenoot! (www.familiealsbondgenoot.nl) + ED! Familie in zicht (www.mediant.nl) Prospect (www.eufami.org) + ED! Methode Familiezorg (www.exfam.nl) bewezen effectief Meriden Family Programme (www.meridenfamilyprogramme.com) + ED! Doelgroepspecifiek/op maat (Familieverenigingen, Expertise- en vormingscentra (ECD s, Vilans, )) Oprichten & begeleiden gespreksgroepen, oa. Vragen en dilemma s (Psychische stoornissen & naastbetrokkenen, p )

34 Toolkits Familie als partner in ggz. Een praktische gids voor zorgverleners (SIMILES, 2012) (online pdf) / + updates! Onderhandelde zorg. Ondersteunende methodieken voor participatie van bewoners en familie in de residentiële ouderenzorg (Spruytte et al, LUCAS, 2009) Impulspakket samenspel. Praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen. Royers, T., EXPMZ, 2010 (online pdf) Gedeelde zorg een ideeënboek (VILANS & PON, ouderenzorg, 2007) Instrumentenkoffer mantelzorger als partner (Stichting Transmurale zorg, mantelzorg)

35 META (onderzoek & ontwikkeling) Onderzoeks- en evaluatie-instrumenten familie(betrokkenheid) Aandachtspunten & participatieve ontwikkelingsmethodieken voor de realisatie van een gezinsvriendelijker voorzieningen

36 Organisaties / stap 1: Onderzoek & evaluatie Familiebeleid Screening ( Onderhandelde zorg, LUCAS, 2009) Checklist familiebeleid (Morée & Van Lier, 2006, p ) Familie-prestatie-indicatoren (Zorgverzekeraars NL & LPGGZ, ) Familietevredenheid, noden & behoeften, belasting Vragenlijst (cf. supra), interview, schilderijmethode, spiegelbijeenkomst, Vragenlijst Kwaliteitscriteria Familiebeleid (LPGGZ) GGZ thermometer waardering betrokkenen (Trimbos) G3 prijs (nl.similes.be) Publieksster (www.familiester.nl) - Ypsilon Beleidsster (www.lpggzsterren.nl)

37 Organisaties / stap 2: Ontwikkelen & veranderen Draagvlak creëren bij alle partijen gemeenschappelijke doelen samen met familie(fv), patiënten(raad), basiswerkers & bestuur! Op maat van / voorkeur voorziening/afdeling zie Familie in GGZ: partners in zorg (2006) Combinatie van diverse benaderingen meest succesvol Timing (bv. projecten art. 107) Metingen - opvolging

38 Methoden & methodieken VOORZIENINGEN De zorg gaat door! (PON, GGZ, 2007) (ervaringskennis + praktijkkennis + wetenschappelijke kennis) Een sterke band / verandermethodiek (VILANS, ouderenzorg, 2011) Partners in zorg draaiboek (Kenniskring Transities in Zorg & Argos Zorggroep, ouderenzorg, 2007) Meriden Family Programme (www.meridenfamilyprogramme.com) Consultancy op maat (Vlaamse Dienst Autisme, VVA, Centrum Zit Stil, ) ZORGPADEN, zorgnetwerken, RICHTLIJNEN, evaluatie-instrumenten FV in adviescomités, focusgroepen, jury s, ronde-tafels, KBS (2007, 2008, 2011): factoren van effectieve participatie

39 Perspectief

40 To do Participatief opstellen Vlaams familiebeleid & visie met beter en geïntegreerd statuut voor ervaringswerkers & FV Participatie- en ondersteuningsmethodieken en -practices Inventarisatie Onderzoek/ontwikkeling, vertaling & verbreding + evaluatie Promoting, training, implementatie + opvolging Opleiding, vorming & coaching Hulpverleners (formeel & informeel circuit en andere sectoren) Familievertegenwoordigers (meso/meta) & ervaringswerkers (micro/meta) Familieplatform GG

41 If you want small changes in the workforce then work on attitudes. But if you want quantum changes, then change a person s perception of their role (Covey 1994) Familieparticipatie - hulpverlenersparticipatie?

42 Literatuur

43 Literatuur Hulpverleners Boeken/rapporten Hulpverleners en familie: partners in zorg. Een handleiding voor hulpverleners in de ggz, Borgesius Els, Psychische stoornissen & naastbetrokkenen. Een praktijkboek voor behandelaars, Van Meekeren E. & Baars J., Ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers, EXPMZ, 2011 (online pdf) Familie als partner in ggz. SIMILES, 2012 (online pdf) Artikels Factsheet mantelzorgers van mensen met psychische aandoening, 2011 (online pdf) Client, familie en hulpverlener. Over het belang van samenwerking. Tijdschrift voor rehabilitatie, 2008 (4), p Tussen cliënt en zorgverstrekker, Psychiatrie & Verpleging, 2004 (1), 21-32

44 Literatuur Beleid (meso/meta/macro) Participatie van cliënten en mantelzorgers in de therapeutische projecten, Tambuyzer et al, LUCAS, 2010 (online pdf) Eén verhaal, drie visies. cliënten, familieleden en hulpverleners over participatie in de geestelijke gezondheidszorg, Tambuyzer, 2012 Hefbomen voor een betere cliëntenparticipatie, Denis, A., & Teller, M., KBS, 2011 Familie in de GGZ: partner in zorg, van Lier W., EXPMZ, 2008 (online pdf) Genoeg is genoeg. Trappenburg, M., 2011 (online pdf) Niet alleen de cliënt centraal, van de Bovenkamp & Trappenburg, 2008 (online pdf) Betrokken omgeving, 2004 (online pdf) Familiebeleid in de GGZ: van moeilijkheden naar mogelijkheden, NIZW Zorg & EIZ, 2006 (pdf) Samenspel met mantelzorger, EXPMZ, 2007 (online pdf) Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid Versie 2.0, SLKF, 2009 (online pdf) Criteria familiebeleid vanuit cliënten en familieperspectief, LPGGZ, 2011 (online pdf) Prestatie-indicatoren familiebeleid, Zorgverzekeraars Nederland & LPGGZ, 2011 (online pdf) Families as Partners in Mental Health Care: A Guidebook for Implementing Family Work, Froggatt et al., 2007

45 Verdere info & vragen: 0476/

3/04/2017. Alvorens ik van wal steek.. Overzicht. De maatschappij wordt een partner in de zorg

3/04/2017. Alvorens ik van wal steek.. Overzicht. De maatschappij wordt een partner in de zorg 2 Alvorens ik van wal steek.. Vincent Kattouw vincent.kattouw@familieplatform.be Blij verrast! Achtergrond hulpverlening & ervaringskennis Zonder familieorganisaties & jullie ervaringen geen platform Praatkaffee:

Nadere informatie

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe?

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Inhoud Uitgangspunt vanuit familieperspectief Wat is familiebeleid? Verantwoording en vaststellingen vanuit familieperspectief

Nadere informatie

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg Jeroen Knaeps Prof. dr. Chantal Van Audenhove SAMEN KIEZEN Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt MICRO MICRO Evoluties

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

De kracht van ontmoeting tussen families

De kracht van ontmoeting tussen families De kracht van ontmoeting tussen families Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres - Antwerpen Leen Stroobants Coördinator Similes Limburg 18 september 2012 Familieleden ervaren problemen Begrijpen niet wat

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg

Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg Samenwerken met patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg GGZ-congres 2016 Else Tambuyzer (OPGanG) Mara Reynders & Els Verheyen (ANBN) Jochen Vandesteen (Cliëntenbureau/WED) OPGanG, de Open

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

INHOUD. Actief familiebeleid. Visie. Familiebegeleiding. Bevindingen uit onderzoek. Familieplatform. Familie aanbod. Eigen Kracht Conferentie

INHOUD. Actief familiebeleid. Visie. Familiebegeleiding. Bevindingen uit onderzoek. Familieplatform. Familie aanbod. Eigen Kracht Conferentie De rol van familie INHOUD Actief familiebeleid Visie Familiebegeleiding Bevindingen uit onderzoek Familieplatform Familie aanbod Eigen Kracht Conferentie Mantelzorgondersteuning Literatuur Actief familiebeleid

Nadere informatie

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig!

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! informatie voor familie en direct betrokkenen 3 Familie en vrienden zijn vaak betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten van Altrecht. Zij vormen

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon Studiedag VVP 10 november 2015 Programma Introductie Ontwikkeling en planning

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

De meetlat Familieparticipatie van GGz Breburg

De meetlat Familieparticipatie van GGz Breburg De meetlat Familieparticipatie van GGz Breburg De werkgroep Familiebeleid heeft een meetlat Familieparticipatie ontwikkeld. Deze meetlat is bedoeld voor teams/managers en kan gebruikt worden als hulpmiddel

Nadere informatie

Trialogisch werken als sleutel

Trialogisch werken als sleutel Trialogisch werken als sleutel Inzetten van familieervaringsdeskundigen in mobiele teams 8 e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres 21/09/2016 Sara Casalin (presentatie) Marcia Poelman (onderzoek) Inhoud

Nadere informatie

Sterk in verbondenheid

Sterk in verbondenheid Similes verenigt de families met een psychisch ziek gezinslid Similes verenigt gezinnen met een psychisch ziek familielid Sterk in verbondenheid presentatie Jef Geldof 17 januari 2012 ouders, broers en

Nadere informatie

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Ik ben Nathalie Ik ben Mama Ik ben Oma Ik ben ervaringsdeskundige

Nadere informatie

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen Cultuur van Succesfactoren & Valkuilen Riet Willems Riet.Willems@opzgeel.be Waarom focus op cultuur? Complexiteit van nieuwe tendensen (herstel, empowerment, participatie, vermaatschappelijking, kwaliteitsdenken,

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Ê Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen

Nadere informatie

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK

VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK VLAAMS MANTELZORGPLAN, EEN VERTALING NAAR DE PRAKTIJK HILDE WECKHUYSEN, STAFMEDEWERKER ONS ZORGNETWERK Organisatie 6 door Vlaanderen erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers = M-OK (Mantelzorg

Nadere informatie

Marcoen Hopstaken, acteur Angela Zandbergen, actrice Yvo van de Velde, klinisch psycholoog / psychotherapeut lid Agendaraad NKO

Marcoen Hopstaken, acteur Angela Zandbergen, actrice Yvo van de Velde, klinisch psycholoog / psychotherapeut lid Agendaraad NKO Utrecht, 30 november 2017 Marcoen Hopstaken, acteur Angela Zandbergen, actrice Yvo van de Velde, klinisch psycholoog / psychotherapeut lid Agendaraad NKO Programma Introductie Welkom Programmalijnen NKO

Nadere informatie

CRITERIA FAMILIEBELEID

CRITERIA FAMILIEBELEID CRITERIA FAMILIEBELEID vanuit cliënten- en familieperspectief LPGGz juli 2011 [1] Het opbouwen van een relatie met familie is een investering, maar betaalt zich terug. Als je eenmaal met de familie op

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo Van droom tot realiteit Start: ECD Memo ruim 10 jaar ervaring met JD Eerste zaadje: voorjaar 2015 Lancering ZC op 14/06/2016 N.a.v. Vele noodkreten van families met JD Weinig aangepaste zorgverlening voor

Nadere informatie

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014 Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online Yvonne de Jong, 11 april 2014 Congres Wijkverpleegkundigen anno nu Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op samenspel SOFA-model 4 stappen mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Sara Casalin Petra Heyse.

Sara Casalin Petra Heyse. Sara Casalin sara.casalin@familieplatform.be Petra Heyse www.familieplatform.be Overzicht Vermaatschappelijking Familie als partner in de zorg Familieplatform Familieperspectief Familieperspectief in zorgorganisaties

Nadere informatie

CRITERIA FAMILIEBELEID. vanuit cliënten- en familieperspectief

CRITERIA FAMILIEBELEID. vanuit cliënten- en familieperspectief CRITERIA FAMILIEBELEID vanuit cliënten- en familieperspectief LPGGz mei 2011 Het opbouwen van een relatie met familie is een investering, maar betaalt zich terug. Als je eenmaal met de familie op één lijn

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Open communicatie leidt tot minder stress. introductie. 1 methode familiezorg introductie

Open communicatie leidt tot minder stress. introductie. 1 methode familiezorg introductie Methode Familiezorg Open communicatie leidt tot minder stress introductie 1 methode familiezorg introductie Voorwoord Inleiding Het hart van de zorg is daar waar de zorg gegeven wordt, waar kwetsbare families

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen:

Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: Implementatie van een werkmodel voor vroegdetectie en preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-voorzieningen voor volwassenen: een stand van zaken. Ben Kwanten KOPP-Vlaanderen Zesde Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres

Nadere informatie

FAMILIEBELEID VINCENT VAN GOGH

FAMILIEBELEID VINCENT VAN GOGH FAMILIEBELEID VINCENT VAN GOGH Inleiding Familie en naastbetrokkenen maken deel uit van het sociale netwerk van cliënten en behoren daarmee tot het aandachtsgebied van Vincent van Gogh. *) Familie en naasten

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name?

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name? Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name? The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their health care. (Alma-Ata

Nadere informatie

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling Uw contactpersoon is Bereikbaar op de dagen

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015

Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015 Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015 Familieraad als verbindende factor tussen cliënt, professional en familie Voor u ligt de nieuwsbrief van de Familieraad van GGZ Oost Brabant.

Nadere informatie

FAMILIEBELEID, SPV DOE ER WAT MEE!

FAMILIEBELEID, SPV DOE ER WAT MEE! FAMILIEBELEID, SPV DOE ER WAT MEE! Henk-Willem Klaassen, SPV FACT GGZ-NHN en docent Hoge School van Amsterdam. Inleiding Stel: je partner heeft een zware depressie en wordt begeleid door de GGZ, Jij krijgt

Nadere informatie

Familie- en naastbetrokkenenbeleid

Familie- en naastbetrokkenenbeleid Familie- en naastbetrokkenenbeleid Inleiding ondersteunt cliënten bij het verwezenlijken van hun persoonlijk perspectief en bij het inrichten van hun leven. De cliënt 1 is regisseur van zijn leven en de

Nadere informatie

HANDLEIDING. Familiebeleid GGZ

HANDLEIDING. Familiebeleid GGZ HANDLEIDING Familiebeleid GGZ Colofon Handleiding Familiebeleid GGZ Copyright 2016 LPGGz / Kamer Familieraden Auteur: Werkgroep Herziene Handleiding Familiebeleid Familieraden in de GGZ, bestaande uit:

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Multifamily Groups volgens McFarlane

Multifamily Groups volgens McFarlane Multifamily Groups volgens McFarlane Workshop 9 oktober 2012 Ingeborg Siteur, psychiater/gezinstherapeut Altrecht Familie-training als onderdeel van een totaal aanbod Familie psychoeducatie ACT/casemanagement

Nadere informatie

Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid

Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid 29 november 2012 Forum GGZ Kempen 12 januari 2016 Tools voor het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid Ils Verstraelen LZ team Els Dhondt

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD

M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD P.J.J. Goossens Rn PhD APRN A. Kaasenbrood, MD, PhD De interventie Bed op Recept voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat patiënten groeien in autonomie, zelfmanagement en vaardigheden M. Helleman Rn MScN T. van Achterberg Rn PhD

Nadere informatie

Dwang(reductie) in de psychiatrie

Dwang(reductie) in de psychiatrie Dwang(reductie) in de psychiatrie Drs. Yolande Voskes Research Programme > Quality of Care Department of Medical Humanities Separatie: problematisch? Traumatische en emotionele ervaring Cliënten: angst,

Nadere informatie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland De implementatie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland o Start van het project o Opbouw en inhoud kwaliteitskader o Passende financiering o De essenties o De eerste stappen naar implementatie o Implementatie

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN S T U D I E N A M I D D A G P A T I E N T E N E D U C A T I E B I N N E N C H R O N I S C H E Z O R G L E U V E N 1 1 / 0 9

Nadere informatie

Aandacht voor de kinderen van de cliënt KOPP & schouders Francisca Goedhart Désiré Groeneweg Stichting Labyrint-In Perspectief 22 november 2013 Landelijke stichting voor familieleden van en andere direct

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de drughulpverlening

Beroepsgeheim in de drughulpverlening Beroepsgeheim in de drughulpverlening KU Leuven Broeders van Liefde Studiedag De8 Antwerps Integratiecentrum Antwerpen, 15 januari 2013 Inleiding Specifieke invalshoek Vanuit West-Europese en Vlaamse cultuur

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei. Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief)

Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei. Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief) Familieraad GGZ Centraal Regio Veluwe & Vallei Jaarverslag Familieraad 2013 (definitief) Ermelo, 13 mei 2014 1. Inleiding 1.1. Doel en werkwijze Familieraad De Familieraad is van en voor de familie en

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Aanleiding onderzoek Meer kennis over cliëntgestuurde interventies nodig; belangrijk voor ontwikkelingen GGz Interventies door cliënten:

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3306 Vragen van de leden

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Aanpakken! Zo krijgt de familie een goede plek in de zorg

Aanpakken! Zo krijgt de familie een goede plek in de zorg Aanpakken! Zo krijgt de familie een goede plek in de zorg Ypsilon studiedag 6-11-2010 Ingeborg Siteur Psychiater / Systeemtherapeut Altrecht Afdeling ABC Winnaar familiester 2009 1 Inleiding 2 Familie

Nadere informatie

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman Inhoud Inleiding 11 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt 1.1 Inleiding 19 1.2 Stand houden ondanks golfbewegingen 19 1.3 Uitgangspunten van de sociale psychiatrie 24 1.4 Sociale psychiatrie in

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

Familievereniging geestelijke gezondheid. van families. Niet 101 of 102 of 105 maar 107? Mieke Craeymeersch Directeur Similes.

Familievereniging geestelijke gezondheid. van families. Niet 101 of 102 of 105 maar 107? Mieke Craeymeersch Directeur Similes. De psychiater Wat willen families? door de bril Niet 101 of 102 of 105 maar 107? van families Mieke Craeymeersch Directeur Similes Psychiater door de bril van families Men moet een beetje kunnen thuiskomen

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE FAMILIE, IS INVESTEREN IN DE CLIENT!

INVESTEREN IN DE FAMILIE, IS INVESTEREN IN DE CLIENT! INVESTEREN IN DE FAMILIE, IS INVESTEREN IN DE CLIENT! Het betrekken en begeleiden van familieleden en belangrijke naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg Maartje van der PijI, SPH "Niels is 63 jaar,

Nadere informatie

Governance dilemma's rond het integreren van formele en informele zorg

Governance dilemma's rond het integreren van formele en informele zorg Governance dilemma's rond het integreren van formele en informele zorg Ester Kuiper (Espria), Manda Broekhuis (RuG) & Marjolein van Offenbeek (RuG) 3 e Healthwise congres: Het Dream Team!? Mantelzorger,

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Familie en Reinier van Arkel We hebben elkaar nodig

Familie en Reinier van Arkel We hebben elkaar nodig Familie en Reinier van Arkel We hebben elkaar nodig Informatie voor familieleden en naastbetrokkenen over het familiebeleid van Reinier van Arkel Inhoud Inleiding...4 Samenwerken met en informeren van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol

Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol, STIP OP DE HORIZON 2021 Provinciehuis Flevoland te Lelystad, 14 september 2017 1 Samenwerkingsovereenkomst Cliënt in de Hoofdrol Ondertekenaars Partijen

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg

Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Outreach functie van psychologe in de ouderenzorg Oorspronkelijk project Vroegdetectie en ondersteuning van ouderen met cognitieve problemen o o o o o o Cognitieve screening aan huis en verder opvolgen

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid Ervaringsdeskundigheid bij Niet Aangeboren Hersenletsel Jeroen Kwak Zorgbelang Brabant Inhoud Opbouw Focus op Visie Ervaringsdeskundigheid Toepassing Aandachtspunten en implementatie Participatie Voorstellen

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts

Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model. Margo Weerts Patiëntenparticipatie in Diseasemanagement & Chronic Care Model Margo Weerts De Hart&Vaatgroep De nieuwe organisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Ontstaan uit: - Vereniging van Vaatpatiënten

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

Shared Decision Making met ROM als informatiebron. 3 februari 2016 Haske van Veenendaal Tim Kreuger Margot Metz

Shared Decision Making met ROM als informatiebron. 3 februari 2016 Haske van Veenendaal Tim Kreuger Margot Metz Shared Decision Making met ROM als informatiebron 3 februari 2016 Haske van Veenendaal Tim Kreuger Margot Metz 1 Programma 9.30 uur: Welkom! 9.40 uur: Shared Decision Making met ROM als informatiebron:

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED)

The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) The Missing Link: het verhogen van sociale inclusie door de inschakeling van Opgeleide Ervaringsdeskundigen (OED) Lut Goossens - Els Van den Berghe Vzw De Link www.de-link.net Introductie Samenvatting

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Wijkteams en informele zorg. 22 juni 2015 Inge Redeker (Vilans)

Wijkteams en informele zorg. 22 juni 2015 Inge Redeker (Vilans) Wijkteams en informele zorg 22 juni 2015 Inge Redeker (Vilans) 1 Kort kennismaken Wie zit er in de zaal? Professionals uit wijkteams? Mantelzorgers? Vrijwilligers? Overig? Wir-war aan wijkteams In veel

Nadere informatie

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID Deze vragenlijst is gebaseerd op de Criteria Familiebeleid van het Landelijk Platform GGz. De Kwaliteitscriteria Familiebeleid is het product van het meerjarenproject

Nadere informatie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie Presentatie Rick Kwekkeboom Bijzondere mantelzorgers Bijzondere mantelzorgers De lat, die bepaal jij De lat, die bepaal jij (????) Aandacht voor naasten - een korte historie In tijden van anti-psychiatrie:

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie