Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom in contact met een mentor Bladzijde 3"

Transcriptie

1 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur 4 Interview Jef Mulder 7 Fodok 8 Oorakel 9 GGMD 12 Column Cor Toonen 13 Column Michèle Meirlevede 14 Interview Suzanne Scheerstra 17 Uitnodiging jaarvergadering 20 Verslag vrijwilligersdag 23 Versterking steunpunten 24 Licht op verlies 25 Verslag wadlopen 26 Nieuws van de steunpunten 27 Activiteitenkalender 2011 Uw mening wordt gevraagd! U kunt uw mening geven op poll.php over de herkenbaarheid, vriendelijkheid en internationale bruikbaarheid van de verschillenden SH-Doof symbolen die er nu in Nederland zijn. Zie ook bladzijde.2. Stichting Plotsdoven De Molen 89 a 3995 AW Houten tel/tt/fax:

2 Colofon Plotsdoof is een uitgave van de Stichting Plotsdoven. Donateurs van de stichting ontvangen het blad gratis. Plotsdoof verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Redactieadres van Veldekestraat 6a 4819 EP Breda Redactie Jopy Sol, hoofdredacteur Marja Bouma, corrector Zichtbaar zijn Momenteel worden er ideeën uitgewerkt om mensen met een beperkt horen in het verkeer zichtbaarder te maken. Zie ook de column van Cor Toonen: Zichtbaarheid Het zogenaamde: Limited Hearing symbool heeft al een hele reis door Nederland en Europa gemaakt. Diverse deelnemers aan een veldtest zijn met dit symbool te herkennen als beperkt horend terwijl ze fietsen of wandelen. Om maar twee voorbeelden te noemen: Onze voorzitter is met dit symbool op weg naar Portugal. Jan Tempelaar, horende manager van 'De Gelderhorst, is op 16 augustus per fiets vertrokken naar Berlijn. Tien dagen later kwam hij aan bij de Brandenburgertor. Opmaak Frans Verkade Aan dit nummer werkten mee: Cor Toonen Peter Raggers Erika Donkers Jef Mulder Jos Jansen Inge Doorn Mariën Hannink Mirjam ten Buuren Karla van der Hoek Thea van der Wilt Michèle Meirlevede Suzanne Scheerstra Barend Nieuwendijk Mirjam Walraven Imke Rozema Bert Smale Marjolijn Meijer Betty Kooij Leontien Peters Anja Korten Plaatsing van brieven betekent niet dat de redactie het met de strekking eens is. De redactie kan brieven weigeren, inkorten of redigeren. Overname van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Sluitingsdatum kopij volgend nummer: 15 november Drukwerk en verzending WPS Loskade CZ Zutphen Over de ervaringen die bij deze veldtesten worden opgedaan hopen we in het decembernummer meer te vertellen. Dan willen we ook meer informatie geven over de mogelijkheid het eerder, als service van onze Stichting, beschikbaar gekomen persoonlijke doofkaartje te vervangen door het Limeted Hearing kaartje waarbij we gelijk de CI informatie bij ongeval etc. mee willen nemen op de achterkant van het kaartje. Intussen zit de redactie met de prangende vraag of het meer zichtbaar zijn van mensen met een beperkt gehoor onze positie in de maatschappij ten goede zal komen? Uw mening hierover is bij de redactie van harte welkom! 2

3 Van het bestuur door Peter Raggers De temperatuur buiten is 25 graden, benauwd. Onweerswolken komen eraan, om daarna weer heerlijk verkwikkend weer te hebben om bij voorbeeld in de tuin of op het balkon te gaan eten. Nog even en de vakantie begint; je zit er middenin en het is weer voorbij. Toch zijn er altijd mensen die werken. Dat gaat 24 uur per dag 7 dagen per week maar door en door. De wereld staat niet stil als jij zelf het een beetje rustig aandoet. Alles draait door. Of je met de resultaten tevreden bent? Tja, dat hangt er vanaf natuurlijk. Het los durven laten, het durven overgeven is een kunst op zichzelf. Wat heeft dit met het bestuur te maken? Weinig, maar ook veel. Een bestuur geeft richting aan, probeert zaken te bewerkstelligen o.a. door zaken aan anderen over te laten. Verantwoordelijkheden te delegeren. Het bestuur houdt alleen in de gaten of de doelstellingen gehaald worden. Dat heet vertrouwen geven, dat heet los durven laten om het later weer op te pakken. Over het belang van de steunpunten, en de eventuele versterking daarvan, kunt u elders in deze Plotsdoof meer lezen (zie het artikel op bladzijde 23). Wij als vrijwilligersorganisatie hebben feitelijk geen bazen. Ook de voorzitter is een vrijwilliger en daarmee volkomen gelijk aan de andere vrijwilligers. Zowel hij als de andere bestuursleden dienen verantwoording af te leggen. Dat is goed, dat is gezond en bovenal: het houdt iedereen bij de les. Het bestuur heeft zichzelf geëvalueerd, persoon voor persoon. De uiteindelijke conclusie was dat we met elkaar een goed team vormen, van zeer verschillende pluimage, maar gericht op de belangen van de donateurs en met name de lotgenoten. Natuurlijk is het mooi dat we tevreden zijn over onszelf; dat is een goede basis om door te gaan. Maar zijn Kom in contact met een mentor Programma is online! de donateurs ook tevreden over het bestuur? Op de jaarvergadering van 10 november kunt u zich daarover uitspreken als u komt. Wij vinden het zo belangrijk dat er veel mensen komen, dat de reiskosten worden vergoed. Zie de uitnodiging elders in dit blad, hij staat ook op de website en u krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Over vrijwilligers wil ik hier verder weinig kwijt. Het loopt gewoon storm met nieuwe aanmeldingen. Ook van mensen die al lang donateur zijn, maar een beetje slapend waren. Men ontwaakt en dat is mooi, dat is zelfs zeer mooi. Ook de Raad van Advies is weer compleet. Peter-Paul Boermans was al lid, hij is audioloog bij het LUMC. Nieuw lid is geworden: Jef Mulder, KNO arts in het UMC St Radboud te Nijmegen, hij is tevens secretaris van de KNO-vereniging. Hiermee zijn we ook op dit gebied weer op krachten. In het maartnummer heeft u kennis kunnen maken met Peter-Paul, in dit nummer een interview met Jef. Het onweer nadert. Ik moet de ramen dicht gaan doen om een waterballet te voorkomen. Wens iedereen veel leesplezier, een heel goede contactdag in oktober en hoop u allen in november op de jaarvergadering/beleidsdag te mogen ontmoeten. In mei 2011 heeft Advanced Bionics de Bionic Ear Association (BEA) in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd. Er werd gestart met Hoorreis.nl: een gratis online forum om je verhalen en ervaringen te delen over gehoorverlies en CI s. Vanaf heden is ook de site Kom in contact met een mentor beschikbaar. Deze site stelt CI-kandidaten, of ouders van kinderen die voor een CI in aanmerking komen, in staat om rechtstreeks in contact te komen met een andere CI-gebruiker, of een ouder van een kind met een CI; een mentor. Deze ervaringsdeskundigen kunnen vragen beantwoorden, hun ervaringen met je delen en informatie geven over een CI. Ga naar voor het forum. Wilt u rechtstreeks in contact komen met een mentor? Gebruik dan de volgende link: Zo komt u rechtstreeks op de website met de mentoren. Over de Stichting De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van plots- en laatdoven. De stichting is opgericht in 1989 en heeft zich de belangenbehartiging van plots- en laatdoven in de ruimste zin ten doel gesteld. Daarbij staat stimulatie van zelf red zaamheid en reïntegratie van de plotsen laatdove in de horende maatschappij voorop. De Stichting Plotsdoven onderhoudt twee mailinglijsten: één voor plotsen laatdoven en één voor partners, familie, vrienden of andere naasten van plots- of laatdoven. De mailinglijsten zijn bedoeld om informatie en ervaringen uit te wisselen m.b.t. het doof worden en/of doof zijn, het omgaan daarmee door naasten, of om vragen te stellen. Kortom, lotgenotencontact op een makkelijke en toegankelijke manier. Voor meer info zie: Bestuur Peter Raggers, voorzitter Gerard de Vijlder, secretaris Albert Bouma, penningmeester Wil van Essen, bestuurslid Mirjam Walraven, bestuurslid Anja Korten, bestuurslid Anneke Meijer, bestuurslid Raad van Advies Drs P.P.B.M. Boermans Dr. J. Mulder Donateurschap Vanaf 17,- per kalenderjaar bent u al donateur; over te maken op postgiro t.n.v. Stichting Plotsdoven te Houten Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag nr ANBI-nummer Lex Scheffelfonds Het Lex Scheffelfonds is ingesteld om iedere plots- en laatdove, voor wie dit een financieel bezwaar is, in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden door de Stichting Plotsdoven. Voor verdere gegevens zie blz. 23 3

4 Jef Mulder door Jopy Sol Dr. Jef Mulder (54) is sinds 1992 als KNO-arts verbonden aan het UMC St Radboud te Nijmegen. Eerder dit jaar is hij emeritus-hoogleraar Paul van den Broek opgevolgd als adviseur van de Stichting Plotsdoven. Diverse lezers kennen hem al, omdat hij hun CI-operatie heeft uitgevoerd, voor veel anderen is hij nog een onbekende. Weet u nog wanneer en waarom u besloten heeft om KNO-arts te worden? Tijdens mijn studie geneeskunde in Utrecht werd er tijdens een college Keel-Neus-Oorheelkunde gevraagd naar 2 studenten die onderzoek zouden willen gaan doen naar slechthorendheid als gevolg van bepaald medicijngebruik. Mijn vriend en ik keken elkaar aan en zeiden tegen elkaar: leuk, dat worden wij. We hebben toen een enthousiaste sollicitatiebrief gestuurd en zijn er ook voor uitgekozen. Het onderzoek was interessant; we moesten binnenoren van slechthorende cavia s onderzoeken. Maar behalve met het werk in het laboratorium (in de kelder van het oude Academisch Ziekenhuis in Utrecht) kwamen we ook al snel in aanraking met de KNO-artsen in opleiding aldaar en hoorden hun verhalen over het werk op de polikliniek en de operatiekamers. Zo kwam het dat we soms mee mochten kijken en op die manier al vroeg in aanraking kwamen met het praktisch werk van de KNO-arts. Ik ben dus eigenlijk via het onderzoek in het KNOvak gerold. Wat ik er toen leuk aan vond (en nu nog steeds) is dat het een praktisch vak is waarbij je vaak veel voor mensen kunt betekenen. Of het nu gaat om het plaatsen van buisjes voor slechthorendheid, het opereren van neusbijholten bij kaakholteontstekingen, het behandelen van allergie of het weer laten horen van dove mensen. Het probleem waar mensen mee komen is in de regel duidelijk omschreven en wat een KNO-arts voor de mensen kan betekenen is vaak binnen afzienbare tijd te realiseren. Het leuke is ook dat je met mensen van alle leeftijden te maken hebt (in tegenstelling tot de kinderarts of de geriater) en dat je niet alleen met chirurgische maar ook met bijvoorbeeld psychologische, interne, neurologische en dermatologische aspecten te maken hebt. Ik ben het erg eens met onze KNO-vereniging die stelt: KNO is een doelgericht vak met analytische uitdagingen. Veel KNO-artsen hebben moeite om met dove mensen om te gaan. Hoe verloopt bij u de communicatie? Ik denk dat ik kan zeggen dat er tussen dove mensen en mij in de spreekkamer geen sprake is van communicatieproble- men. Dat komt omdat ik al vrij snel overga op het uittypen van wat ik tegen de patiënt zeg. Ik heb 35 jaar geleden in militaire dienst leren typen en typ veel sneller dan dat ik kan schrijven. Als ik merk dat er ook maar enige twijfel bij een patiënt bestaat over wat ik zeg, dan pak ik de computer erbij (die tegenwoordig eigenlijk bij elke arts op zijn bureau staat) en zet ik het programma Word aan op lettergrootte 48. Ik zie dan gelijk bij de mensen tegenover me een enorme opluchting omdat ze weten dat ze precies zullen begrijpen wat je zegt. Dit is natuurlijk voor dove mensen in het alledaagse leven in de regel wel anders. Vaak lees ik hetgeen ik schrijf gelijk hardop mee zodat ook de partner of mensen die met de patiënt meekomen het gesprek kunnen volgen. Aanvankelijk was er een vrij strenge selectie, later konden steeds meer mensen ook degenen die eerder afgewezen waren - toch geopereerd worden. Was de eerste selectie te streng of zijn er andere redenen waarom het eerst niet kon en later wel? In Nijmegen is het CI-programma in 1987 gestart door Prof. van den Broek. In die tijd waren de implantaten veel minder ontwikkeld dan nu. Er is begonnen met implantaten met één of enkele electroden die niet ín maar buiten het slakkenhuis werden geplaatst. De implantaten van nu zijn erg verbeterd, niet alleen voor wat betreft de hardware (de ontvanger, electrode en zendspoel) maar ook de software (de elektronische manier om de geluidsimpulsen over te brengen naar de gehoorzenuw). Bovendien was er in de beginperiode van CI veel minder bekend over de (on)mogelijkheden bij bijvoorbeeld prelinguaal doven (mensen die doof geworden waren voordat ze hadden leren praten). Al snel bleek dat het implanteren van deze prelinguaal totaal dove mensen uitermate teleurstellend was; we weten nu dat de zenuwbanen voor het gehoor, zich in de eerste levensjaren ontwikkelen als gevolg van blootstelling aan geluid. Mensen die doof geboren zijn, hebben natuurlijk nog nooit geluid gehoord waardoor deze gehoorzenuwbanen niet ontwikkeld zijn. We hebben geleerd dat als deze doven op latere leeftijd een CI krijgen, zij hier dus niets mee kunnen. Dit is de reden geweest dat op een gegeven moment alle pre-lingualen niet meer in aanmerking kwamen voor een CI. Maar wat we nu echter het laatste decennium aan het leren zijn is dat als deze pre-linguaal doven nog wel iets hebben kunnen horen op kinderleeftijd en voor een periode hoortoestellen gebruikt hebben, dat er dan toch wel mogelijkheden blijken te zijn. Zij zullen na implantatie zeker niet zo goed horen als mensen die op latere leeftijd doof geworden zijn maar uit onderzoek (o.a. van mevrouw drs. Louise Straatman van de Radboud Universiteit Nijmegen) blijkt wel dat door Cochleaire Implantatie de kwaliteit van leven en de (doven) spraak verbetert en dat er toch een beperkte mate van spraakverstaan bereikt kan worden. Is er nog hoop voor mensen die nu nog niet geopereerd kunnen worden? Hoewel het onderzoek op het gebied van behandeling van doofheid steeds uitgebreider en geavanceerder wordt, is het nog niet zo dat alle (prelinguaal) doven binnen afzienbare tijd 4

5 weer kunnen horen. Met name de behandeling van de hierboven besproken groep prelinguaal totaal doven (die dus nooit iets gehoord hebben en nooit een hoortoestel gebruikt hebben) zal een uitdaging blijven. Denkt u dat wij nog mee zullen maken dat volwassenen met een CI er in de toekomst nog een bij krijgen? Dat denk ik zeker. Er zijn nu al genoeg bewijzen dat een tweede implantaat een duidelijke meerwaarde heeft. In sommige ons omringende Europese landen wordt een tweede implantaat al vergoed. Nederland loopt wat dat betreft wat achter. Er zijn al een paar volwassen mensen die met een tussenpoos beiderzijds geïmplanteerd zijn. Daardoor weten we dat het spraakverstaan door een tweede cochleair implantaat kan verbeteren, met name het richting horen en het horen in ruis wordt beter. In een TED filmpje* zegt KNO-arts Charles Limb: 'We zijn beter in het herstellen van het gehoor dan in het herstellen van enig ander zintuig.' Als hij een zintuig op moest geven, zou hij dan ook voor het gehoor kiezen, omdat dat het best te herstellen is. Mee eens? Hier ben ik het mee eens. Het bijzondere van het binnenoor of slakkenhuis is dat de verschillende tonen op een vaste plek in het slakkenhuis waargenomen worden; de hoge tonen worden in de onderste winding van het slakkenhuis waargenomen en de laagste tonen in de top. Een cochleair implantaat maakt gebruik van dit fenomeen; de electroden die in de onderste winding zitten zorgen bij stimulatie voor de hoge geluiden en die in de hogere winding zitten zorgen voor de lagere geluiden. Daarom werkt zo n implantaat beter dan een elektronisch implantaat voor bijvoorbeeld het gezichtsvermogen. Het blijft natuurlijk fascinerend dat 16 of 22 electroden de functie van haarcellen kunnen vervangen. We leren steeds beter dat dit ook te maken heeft met het aanpassingsvermogen van onze hersenen. Denkt u dat er in de toekomst nog revolutionaire ontwikkelingen zullen plaats vinden, bv. als gevolg van het stamcelonderzoek? Waar veel van verwacht wordt is van gentherapie. Deze ontwikkeling zou er in de toekomst voor moeten zorgen dat niet werkende haarcellen in het gehoororgaan vervangen worden door weer goed werkende haarcellen. Op het ogenblik is onderzoek hiernaar nog in een experimenteel stadium. Er worden kleine stapjes voorwaarts gemaakt en ik verwacht eigenlijk niet dat dit binnen de 5 à 10 jaar al toepasbaar is. Laatdoven doen er vaak tientallen jaren over om doof te worden. In deze groep kom je naar verhouding veel mensen tegen die geen vertrouwen meer hebben in hun KNO-arts, want die doet niets, onderzoekt niets, legt niets uit en maakt hen niet beter. Kunt u zich hierbij iets voorstellen? Niet alleen voor patiënt maar ook voor de KNO-arts is het frustrerend als hij het gehoor steeds maar achteruit ziet gaan zonder dat hij daar verder invloed op kan uitoefenen. Van bepaalde vormen van slechthorendheid weten we dat deze vroeg of laat tot totale doofheid kunnen leiden. Het feit dat de KNO-arts geen positieve boodschap kan vertellen als het gehoor steeds een beetje slechter wordt is niet leuk maar wel de waarheid. Het hoortoestel zal misschien vervangen worden door een sterker hoortoestel. Wat hij verder kan doen is uitleggen wat op een gegeven moment nog alternatieven zijn. Dit kan een CI zijn maar het gehoor moet hiervoor dan wel slecht genoeg zijn. De gedachte dat een CI een wondermiddel is en voor iedereen weer een goed gehoor oplevert is natuurlijk onjuist. Geïmplanteerden klagen zeker in het begin over een robot geluid of een mickey mouse geluid. Ook het horen in achtergrondruis zal met een CI lastig blijven. Dat de KNO-arts mensen die steeds slechter gaan horen niet beter kan maken is waar, maar hij kan wel veel betekenen door te onderzoeken en met name uitleg te geven. Twintig jaar geleden werd er voorspeld dat veel jongeren op relatief jonge leeftijd last zouden krijgen van ouderdomsslechthorendheid, omdat hun gehoor zwaar overbelast werd tijdens het uitgaan en met walkmans. Is deze voorspelling uitgekomen of valt het wel mee? Er zijn inderdaad aanwijzingen dat jongeren die veel aan hard geluid blootgesteld zijn, al meer last hebben van oorsuizen. Dit kan als voorstadium gezien worden van slechthorendheid op jongere leeftijd. Overigens is de KNO-vereniging druk bezig met voorlichting: de Nederlandse KNO-artsen hebben een werkgroep opgericht die actief is met voorlichting over het ontstaan en tegengaan van gehoorbeschadiging als gevolg van lawaaibeschadiging. Zo werden door de leden van deze werkgroep prevent tijdens een muziekevenement voor jarigen in de Heineken Music Hall gratis goede oordoppen uitgedeeld waarmee de muziek niet alleen uitstekend gehoord maar ook beleefd kon worden. (zie ook Kent u de diverse PBO's (patiënten belangenorganisaties) die zich bezighouden met slechthorendheid en doofheid? Denkt u dat al die verschillende clubs ooit verenigd zullen worden in één club? Behalve KNO-arts ben ik sinds 2010 secretaris van de Nederlandse KNO-vereniging. In die hoedanigheid heb ik regelmatig te maken met verschillende organisaties die pa tiënten vertegenwoordigen. Ik denk dat het heel goed zou zijn als de organisaties die zich bezighouden met slechthorendheid en doofheid zich zouden verenigen. De trend in de gezondheidszorg is namelijk en dit lijkt me volkomen terecht - om steeds meer de patiënten te betrekken bij het maken van beleid. We zien dat bijvoorbeeld aan de wetenschapsdag die onlangs door de KNO-vereniging georganiseerd is. Om te bepalen wat de komende jaren van belang is om aan onderzoek te gaan doen waren niet alleen KNOartsen en wetenschappers uitgenodigd maar ook vertegenwoordigers van patiënten belangenorganisaties. Ook nodigen wij op de wetenschappelijke vergadering van onze vereniging steeds vaker vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen uit om op de hoogte te blijven van de vragen en wensen die er bij patiëntenverenigingen leven. Bovendien willen ook verzekeraars, overheid en politiek steeds vaker overleg met een achterban die niet versnipperd is. Ik denk dus dat PBO's zichzelf een grote dienst zouden bewijzen door zich nog meer te verenigen. Zo hoeven verschillende patiënten belangenorganisaties ook niet ieder afzon- 5

6 derlijk weer het wiel uit te gaan vinden bij gezamenlijke uitdagingen. Een vraag die binnen de gelederen van de Stichting Plotsdoven regelmatig gesteld wordt is: 'Hoe kunnen we nieuwe lotgenoten bereiken?' KNO-artsen wijzen hun plots- en laatdove patiënten zelden of nooit op het bestaan van de Stichting. Waarom niet? Op de eerste plaats denk ik dat niet alle KNO-artsen op de hoogte zijn van het bestaan van de Stichting Plotsdoven, Fodok, Dovenschap FOSS e.a. Ook hier komt weer het belang van samenvoeging tot één belangenvereniging om de hoek kijken. Verder denk ik dat het goed zou zijn dat er in de nieuwe richtlijn perceptief gehoorverlies, die de KNOvereniging op het ogenblik aan het ontwikkelen is, een duidelijke verwijzing komt naar patiënten belangenverenigingen om in ieder geval het lotgenotencontact te bevorderen. Werken de verschillende CI-centra tegenwoordig ook samen? Sinds 2004 bestaat het CION, het Cochleaire Implantatie Overleg Nederland. Dit is een werkgroep van de KNOvereniging waarin alle CI-teams in Nederland vertegenwoordigd zijn. De doelstelling van deze werkgroep is het evalueren van de kwaliteit van de CI-teams (door bijvoorbeeld visitaties), het waarborgen van de kwaliteit, het onderhouden van contacten met relevante partijen, het inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen en het ontwikkelen van procedures en richtlijnen. Een praktisch resultaat van dit laatste is bijvoorbeeld de veldnorm cochleaire implantatie die in 2008 onder de toenmalige secretaris van het CION Dr. Emmanuel Mylanus uitkwam en kwalitatieve normen beschrijft waaraan de zorg rond cochleaire implantatie moet voldoen. Samenvattend kunnen we dus stellen dat er veel overleg is tussen de verschillende CI-centra in Nederland zowel georganiseerd (via het CION en bijvoorbeeld met gezamenlijke onderzoeksprojecten) als niet georganiseerd (individueel en bijvoorbeeld op congressen). Wat verwacht u van uw samenwerking met de Stichting Plotsdoven? Ik verwacht een goede samenwerking. Ik zal de Stichting gevraagd en ongevraagd van advies dienen en op de hoogte houden van ontwikkelingen. Op de internetpagina van het CI-centrum van het Radboud staat een lijstje met links. Daar staat momenteel de Stichting Plotsdoven nog niet op. Kunt u hier werk van maken? Ik zal doorgeven dat ook de Stichting Plotsdoven hier aan toegevoegd wordt. Overigens staat de Stichting wel genoemd op de site van de Nederlandse KNO-vereniging (www.kno.nl) bij de uitleg over plotselinge doofheid onder het kopje patiënteninformatie. *TED-filmpjes geeft aan grote denkers en doeners een podium om te proberen het publiek te overtuigen van hun visie of nieuwe ideeën. Op de website van de Stichting Plotsdoven vindt u er onder het kopje "media" twee. Een presentatie over CI en een over muziekbeleving. Voor beide filmpjes kunt u kiezen voor een Nederlandse ondertiteling. Overleden: Jan Freriks Geboren juli 1944, overleden 3 augustus 2012 Afscheid nemen is met zachte vingers dichtdoen en verpakken in mooie gedachten en herinneringen * Toen wij in februari afscheid moesten nemen van Bert Lucassen hadden wij niet het minste vermoeden dat we zo snel weer afscheid moesten nemen van een oud-steunpilaar van Steunpunt Zuid. Jan is jarenlang teamlid geweest van het dagelijks bestuur van Steunpunt Zuid. Ook heeft Jan vele jaren de technische uitvoering en controle gedaan voor ons periodiek Plotsdoof. Zijn perfectionisme in zijn vakgebied zorgde ervoor dat hij, binnen de betreffende drukkerij, optimaal gebruik maakte van de beschikbare mogelijkheden. Jan werd op dertig jarige leeftijd plotsdoof. Dat zette zijn leven en dat van zijn gezin op z'n kop. Leven zonder geluiden viel hem zwaar, de communicatie was zeer moeilijk temeer daar zijn lipleesvaardigheid beperkt bleef. Het aanleren van gebaarvaardigheid lukte ook niet zo goed. Toen de CI ontwikkeling een positieve voortgang kreeg meldde Jan zich snel aan, hunkerend naar een terugkeer in de horende wereld. Dat ging zeer moeizaam, maar uiteindelijk kon hij weer wat horen, en met de CI ook spraakverstaan, zodat de communicatie een stuk gemakkelijker werd. Jan heeft, samen met zijn vrouw Jolan en de kinderen, gedurende een paar maanden moedig maar tevergeefs geprobeerd de zware aanslag op zijn welzijn te overwinnen. Op 9 augustus hebben ondergetekenden tijdens de avondwake en herinneringsdienst Jan zijn verdienste voor de Stichting Plotsdoven, en in het bijzonder voor Steunpunt Zuid, genoemd met als slot een afscheidsgroet met het persoonlijk gedicht: Gastvrije Haven. Op 10 augustus kwamen diverse medeplotsdoven naar Wehl voor de uitvaartdienst en begrafenis van Jan. Bedankt Jan, rust in vrede. Jos Jansen - Cor Toonen * Citaat uit de rouwbrief van Jan 6

7 Samenwerking Molenorganisaties Zoals u ondertussen wel weet, moeten er dit jaar ingrijpende beslissingen genomen worden over samenwerking tussen de zeven molenorganisaties. Wie zijn die andere zes? In eerdere nummers heeft u al nader kennisgemaakt met het Dovenschap en de dove JongerenCommissie, deze keer geven we het woord aan FODOK. FODOK door Inge Doorn en Mariën Hannink Wat is de FODOK? De FODOK is de Federatie van Ouders van Dove kinderen - met of zonder CI. De FODOK is in 1956 opgericht als een federatie van ouderorganisaties die aan een dovenschool verbonden waren. Omdat steeds meer dove kinderen, met of zonder CI, naar het regulier onderwijs gaan en er steeds minder regionale ouderverenigingen zijn, werd in 2002 individueel lidmaatschap mogelijk. Het bestuur van de FODOK bestaat statutair uit ouders van dove kinderen. Wat doet de FODOK? Veel van wat de FODOK doet is niet direct zichtbaar: belangenbehartiging gebeurt nu eenmaal vooral achter de schermen en maar af en toe op de barricades. De meeste mensen kennen de FODOK van de vele uitgaven (bijvoorbeeld Oog voor het dove kind), die we in eerste instantie maken voor ouders van dove kinderen, maar die ook hun weg naar professionals vinden. We verzorgen ook ouderavonden, geven presentaties over uiteenlopende onderwerpen en dragen bij aan of organiseren ontmoetingsdagen voor ouders en kinderen. Daarnaast worden we ook vaak geraadpleegd door individuele ouders en professionals, over leerlingenvervoer, schoolkeuze, ambulante begeleiding, gebarentaal enzovoort. We hebben regelmatig overleg met dovenonderwijs en -zorg over allerlei zaken, zoals Passend Onderwijs, keuzevrijheid, taalkeuze, kwaliteit en transparantie. Doordat we zoveel contacten met ouders hebben, kunnen we problemen die leven ook meteen inbrengen in die overleggen. Inge Doorn Mariën Hannink Het bureau van de FODOK De FODOK heeft drie medewerkers in dienst: Inge Doorn, Mariën Hannink en Herriët van Petegem. Inge is beleidsmedewerker, webmaster en bureaucoördinator. Zij houdt zich vooral bezig met de p.r. rondom de FODOK en zaken die CI betreffen. Zij is secretaris van OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie). Inge werkt daarnaast voor SOAP! (Samenwerkingsverband Onder titel Alle Program ma s!) en Grow2worK (het samenwerkingsproject rondom jongeren en arbeid). Mariën is beleids mede- werker met als aandachtsgebieden: zorg (waaronder ook GGz), onderwijs en leesbevordering. Zij werkt van huis uit. Herriët is bureaumedewerker. Herriët van Petegem Samenwerking met andere Molenorganisaties Omdat we met z n allen op het adres De Molen zitten, worden we voor het gemak Molenorganisaties genoemd. Voor onze achterbannen is dat eigenlijk geen goede en herkenbare naam, daaraan kun je immers niet zien voor wie we staan. Wij pleiten dus voor een nieuwe en herkenbare naam. We werken veel samen: op het gebied van gebarentaal vooral met het Dovenschap en de JongerenCommissie, waar het over onderwijs gaat met de FOSS, en als het over zorg in het algemeen gaat met alle Molenorganisaties. We vertegenwoordigen elkaar ook waar mogelijk. We kennen elkaars standpunten en staan immers voor dezelfde belangen. Kunnen al die verschillende clubs één club worden? Ja en nee. We hebben erg veel gemeenschappelijk en kunnen veel onderwerpen verdelen en elkaar versterken. En we moeten van de overheid gewoon naar een soort federatievorm toe. De andere kant is dat onze achterbannen erg verschillen: iedere achterban heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen belevingswereld. Dus in die ene club moeten alle achterbannen zich wel kunnen herkennen. Dat betekent dat belangenbehartiging en veel administratieve zaken heel goed door het grote geheel kunnen worden uitgevoerd, terwijl lotgenotencontact toch echt per achterban georganiseerd moet worden. Wat betreft informatievoorziening kun je soms samen optrekken (bijvoorbeeld als het over CI gaat) en soms doe je dat in kleinere combinaties (bijvoorbeeld FODOK en FOSS over onderwijszaken). In het dagelijks leven op De Molen zie je dus eigenlijk al heel veel samenwerking. Werken FODOK en Stichting Plotsdoven samen? Ja, we werken op diverse onderwerpen samen. Bijvoorbeeld in onze overleggen met VWS over de overheveling van de functie Begeleiding naar de gemeentes, maar ook trekken we samen op in de andere belangrijke onderwerpen, zoals CI, toegankelijkheid, ondertiteling, tolkvoorziening, gespecialiseerde GGz. En bij de voorbereidingen voor het project Grow2worK was Peter Raggers nauw betrokken. Weet u een betere naam voor de Molenorganisaties? Laat het ons horen. 7

8 Vorig jaar werden we opgeschrikt door het bericht dat Oorakel als gevolg van de bezuinigingen vestigingen moest sluiten. Een jaar later is het opgewaaide stof weer gaan liggen. Tijd om te kijken hoe het nu verder gaat met de advisering over hulpmiddelen en de hulp aan plots- en laatdoven. Medewerkers van de GGMD en het nieuwe Oorakel vertellen wat ze nu doen of gaan doen. Er zit enige overlap in de artikelen, maar bij elkaar geven ze een goed beeld waar je nu voor hulp en advies terecht kunt. Oorakel: de telefonische en digitale vraagbaak door Mirjam ten Buuren Zoals u wel gemerkt heeft, hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden binnen Oorakel. Zo zijn alle vestigingen gesloten, en is Oorakel Leiden verhuisd naar Den Haag. Maar Oorakel bestaat nog wel, en u kunt er nog steeds met al uw vragen terecht! Medewerkers Oorakel is recent bij het Kentalis Audiologisch Centrum in Den Haag ingetrokken. Na een jaar van vele veranderingen, is er een nieuwe doorstart gemaakt. Het Oorakel-team bestaat nu uit Mirjam ten Buuren en Charlotte van Kuijk- Schrama, onder leiding van Carla de Kleine. Mirjam, Charlotte en Carla hopen dat iedereen Oorakel ook in Den Haag weet te vinden en blijven u graag van dienst. Daarnaast geeft Oorakel informatie over organisaties die werkzaam zijn op deze terreinen. En ze kunnen u tips geven. Dit gebeurt via de telefoon, en internet. U kunt ook een gratis informatiepakket over diverse onderwerpen toegestuurd krijgen. Bijvoorbeeld over Tinnitus, Ménière, Doofheid & Gebarentaal en Hulpmiddelen & Vergoedingen. Helaas kunt u Oorakel niet meer bezoeken. Deze taak is door een aantal andere organisaties overgenomen. U kunt wel bellen voor een advies waar u dan terecht kunt. Denk hierbij aan audiciens, Audiologische Centra en telefoonwinkels. Oorakel kan nog wel op locatie een presentatie of workshop komen geven. Dit kan een algemene presentatie zijn, of een presentatie of workshop over een bepaald onderwerp. In overleg kunt u hiervoor ook met een groep op bezoek komen in Den Haag. Digitaal loket Nu Oorakel niet meer te bezoeken is, wil de organisatie haar digitale loket, verder optimaliseren. Zodat u hier nog beter terecht kunt voor uitgebreide en up-to-date informatie over technische hulpmiddelen. Houd de website van Oorakel dus in de gaten! Behalve een overzicht van hulpmiddelen, vindt u er antwoorden op veel gestelde vragen in de rubriek Vraagbaak, nieuwsberichten onder Nieuws en via de rubriek Informatie kunt u zelf infobladen uitprinten. (vlnr) Charlotte van Kuijk- Schrama en Mirjam ten Buuren Taken Oorakel, onderdeel van de Koninklijke Kentalis, geeft antwoord op alle algemene vragen over slechthorendheid, doofheid en spraak-taalmoeilijkheden, en op specifieke vragen over technische hulpmiddelen. Zo kunt u o.a. een overzicht krijgen van mobiele telefoons voor slechthorenden (of accessoires daarbij), tips waar u op moet letten bij aanschaf van een hoortoestel, advies over de vergoedingsmogelijkheden van hulpmiddelen (zoals soloapparatuur en wek- en waarschuwingssystemen) en hoe u deze moet aanvragen. Ook met vragen over nieuwe ontwikkelingen, zoals de Spraaklezer, geschikte Apps voor de Smartphone, of het toekomstige teksttelefoneren via Total Conversation kunt u bij Oorakel terecht. Nieuwe contactgegevens Oorakel Informatie en Advies Postbus 848, 2501 CV Den Haag Tel: Fax: Website: Oorakel is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur. 8

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin

Themanummer Tolken. Doventolkvoorziening in Nederland door Wouter Bolier, met medewerking van Benny Elferink en Noor Huguenin Themanummer Tolken Nederland telt 1,5 miljoen mensen met een auditieve beperking, waarvan 25.000 doofgeborenen en 10.000 plots- en laatdoven. Voor zwaar slechthorende en dove mensen kan een tolkvoorziening

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

FODOK. Jaarverslag 2007

FODOK. Jaarverslag 2007 FODOK Jaarverslag 2007 FODOK JAARVERSLAG 2007 2 FODOK JAARVERSLAG 2007 FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754 3500 AT Utrecht (Tekst)telefoon: 030-2900360 Fax: 030-2900380

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

ONICI NIEUWSBRIEF. Jaargang 12, n 24 December 2014

ONICI NIEUWSBRIEF. Jaargang 12, n 24 December 2014 ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie ONICI NIEUWSBRIEF Jaargang 12, n 24 December 2014 WELKOM In deze 24 ste Nieuwsbrief van ONICI kun je lezen dat 2015 een heel druk jaar wordt

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Werken in stilte. Wie zijn het? En wat werkt? 1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen: Onderzoek naar jongeren met beperkingen.

Werken in stilte. Wie zijn het? En wat werkt? 1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen: Onderzoek naar jongeren met beperkingen. Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang augustus 2014 nummer 4 Werken in stilte Onderzoek naar jongeren met beperkingen 1,5 miljoen Nederlanders met gehoorproblemen: Werkscan in de praktijk! Pagina

Nadere informatie

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente

AanZet. Weinig vertrouwen in gemeente Nummer 5 november 2014 AanZet Weinig vertrouwen in gemeente En verder Verkeerde zorgpolis kan vergaande gevolgen hebben Tikje uitdaging om eigen grens te verleggen Marlou van Rhijn prominent in Nike-reclame

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan een vorm van kanker aan het spijsverteringsstelsel (er zijn secties voor slokdarm-, voor maag-, voor dunne en dikkedarmkanker, voor alvleesklier-,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie