Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818"

Transcriptie

1 arverslag nuari december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam de zorgboerderij: Zorgboerderij 'Ravensbosch' Adres: Ravensboschstraat 59 Postcode: 6336XG Woonplaats: Hulsberg Provincie: Limburg Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1e contactpersoon Naam: Clemence Dezaire Adres: Ravensboschstraat 59 Postcode: 6336XG Woonplaats: Hulsberg Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: arverslag opgesteld door: Clemence Dezaire Datum laatste wijziging Overige betrokkenen: :51 2

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Hierbij mag ik u voor het eerst ons jaarverslag presenteren. Het was een veelzijdig jaar waarin ik u mag meenemen als geïnteresseerde lezer betekende een omschakeling voor ons bedrijf. Per 1 januari is ons melkgeitenbedrijf volledig omgeschakeld van gangbaar naar biologisch. Een overstap waar we al twee jaar mee bezig waren, maar per 1 januari 2014 definitief werd. Onze bezoekers merkten hier pas vanaf mei iets van. Toen de 1e groep geiten naar buiten ging en zij ze iedere morgen naar de wei zagen lopen. Omdat we het eerste biologische melkgeitenbedrijf in Limburg zijn, haalden we zelfs de regionale tv. Ook werd in januari achter onze zorgboerderij, een blokhut gerealiseerd. Dit is een houten ruimte van 5x6m. die we als hobbyruimte gaan gebruiken. We merken dat vooral bij onze mannelijke bezoekers hier meer en meer behoefte aan is. Tevens gaat deze ruimte gebruikt worden om de tuinmaterialen in op te bergen. In de loop van 2014 hebben we steeds meer gemerkt, dat deze blokhut een geweldige investering is geweest. Onze mannelijke bezoekers vinden steeds meer de weg naar de blokhut en de creativiteit viert hoogtij! Het is een welkome aanvulling op het geheel. Als actiepunt voor 2014 hadden we ook het realiseren van een tuinkast. Dit actiepunt is geschrapt omdat dit geen prioriteit meer heeft door het in gebruik nemen van de blokhut voor knutselaktiviteiten en het wegvallen van bezoekers die juist belangstelling voor een tuinkast hadden. Op verzoek van de bezoekers hebben we deze zomer nieuwe sets tuinmeubelen gekocht, zodat onze bezoekers zowel aan de voor als aan de achterkant van de zorgboerderij van de omgeving en de buitenlucht kunnen genieten en we niet steeds alles hoeven te verplaatsen. Ook heeft onze vrijwilliger samen met bezoekers bloembakken op hoogte gemaakt, zodat het voor al onze bezoekers mogelijk is om te tuinieren, zonder dat ze hoeven te bukken. Dit jaar zal in het teken staan een goede overgang te maken naar de taken die de gemeente binnen de WMO zal moeten gaan behartigen vanaf Als Limburgse Zorgboeren hebben wij ons verenigd. Hieruit is CLZ (Coöperatie Limburgse Zorgboeren) ontstaan. Zij zullen namens alle aangesloten zorgboerderijen onze belangen behartigen bij de gemeenten voor de cliënten die onder de WMO gaan vallen. Daarnaast zal onze zorgboerderij blijven samenwerken met zorgorganisatie Sevagram. Zorgorganisatie Sevagram stelt ook haar kwaliteitseisen, vandaar dat wij in maart een HCCP audit hebben gehad. Op enkele kleine puntjes na, die we meteen hebben gewijzigd, was alles in orde. Tevens heb ik het Kwaliteitskeurmerk van Landbouw en Zorg ingevuld en ingediend. In maart 2014 hebben we hier een positieve beoordeling over ontvangen. Zelf heb ik in september 2014 mijn diploma verzorgende IG gehaald, samen met 9 andere zorgboerinnen. Ieder had zijn eigen reden om deze opleiding te volgen. Zelf wilde ik dit graag om mezelf te ontwikkelen en zeker ook om de kwaliteit en professionaliteit te kunnen 3

4 waarborgen op onze zorgboerderij naar de toekomst toe. Daarbij merken we ook dat onze doelgroep steeds meer zorg vraagt omdat mensen langer thuis blijven wonen. De opleiding en de daarbij behorende stage heeft veel flexibiliteit gevergd, niet alleen voor mijn gezin en ikzelf, maar ook voor onze en vrijwilligers. Door onze open communicatie naar elkaar toe en de flexibele opstelling van iedereen, hebben we in deze periode de continuïteit goed kunnen waarborgen. In het afgelopen jaar hebben we vier keer teamoverleg met de gehad en twee keer samen met de vrijwilligers. Hierbij wordt een agenda gehanteerd en notulen gemaakt. Met iedere medewerker en vrijwilliger heb ik in het afgelopen jaar een functioneringsgesprek gehouden. In de loop van het jaar zijn er twee vrijwilligers gestopt. Éen vrijwilligster omdat ze binnen haar baan meer uren ging werken en dit niet meer kon combineren met het vrijwilligerswerk en één vrijwilliger omdat hij binnen het vrijwilligerswerk graag iets anders wilde gaan proberen. We hebben hem hierin begeleid. Er is één nieuwe vrijwilligster gestart, zij heeft affiniteit met onze doelgroep vanwege haar arbeidsverleden. In juli hebben we twee familieavonden gepland, maar vanwege de geringe aanmelding hebben we dit samengevoegd tot één avond. In mei hebben we een anoniem tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze bezoekers en gedurende het jaar hebben we tijdens het leefplangesprek individueel met bezoekers en/of familie evaluatie-gesprekken gevoerd. De verslagen hiervan worden ook ondertekend. We hebben in het afgelopen jaar een aantal stagiaires gehad, zowel 10 weken durende alsook maatschappelijke stages. Met de stagiaires worden voortgangsgesprekken gevoerd samen met de begeleidende medewerker alsook met de docent van de opleiding. De stagiaire maakt een verslag en dit wordt door ons ondertekend. Het is mooi om een stukje bij te kunnen dragen aan hun toekomst. En belangrijk is, dat we merken, dat onze bezoekers positief tegenover stagiaires staan. Jong en oud geeft vaak een mooie interactie. Naar aanleiding van het invullen van het kwaliteitskeurmerk hebben we in januari de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling evenals de Klachtencommissie Landbouw en Zorg geïmplementeerd. Vanaf maart hebben we alle huidige bezoekers de werkplaatsvoorschriften laten invullen en ondertekenen. Vanaf nu wordt dit standaard ingevuld bij de start van nieuwe bezoekers. Voor het komend jaar staan ons grote uitdagingen te wachten. De overgang naar de WMO zal voor iedereen zoeken zijn naar de juiste weg. Vanaf 2015 zijn wij als zorgboerderij ook zelf verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer van onze bezoekers. Dit jaar viel dat nog onder onze zorgaanbieder Sevagram. In het voorjaar van 2015 zal onze audit plaatsvinden voor het behalen van het Kwaliteitskeurmerk. En zo zullen nog meer zaken ons pad kruisen. Maar boven alles blijft voor ons het belangrijkste om onze bezoekers steeds weer een mooie en zinvolle dag te kunnen bieden, zodat ze met een glimlach huiswaarts keren op het eind van iedere dag. Hiervoor doen we het! 4

5 De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar Aantal deelnemers Begin Instroom Uitstroom Eind De verdeling betreft financiering in zorg op als volgt: 25 bezoekers in onderaannemerschap met Sevagram Reden uitstroom: Opname verpleegkliniek: 3 Opname verzorgingshuis: 3 Stop vanwege ziekte: 2 Overplaatsing naar ander soort dagbesteding: 1 Overleden: 2 De verdeling betreft financiering in zorg op als volgt: 25 bezoekers in onderaannemerschap met Sevagram 02 bezoekers particulier Vanwege de wachtlijst hebben we besloten de groep groter te maken tot 12/13 bezoekers per dag. Doordat we de blokhut hebben gerealiseerd kunnen we de groep ook beter splitsen en zijn niet de hele dag alle bezoekers bij elkaar in één ruimte. Omdat we met voldoende begeleiders zijn per dag krijgen alle bezoekers hun aandacht en hebben we geen negatieve reacties hierop vernomen. Bovendien komt het voor dat een bezoeker afwezig is door b.v. ziekte of ziekenhuisbezoek, waardoor de groep meestal rond de 12 personen is. Scholing en ontwikkeling Alle hebben via Sevagram een scholing over dementie gevolgd in 5 modules. De laatste module is afgerond in oktober Tevens hebben de in het afgelopen jaar een scholing Planetree- Mensgerichte Zorg gevolgd evenals hun jaarlijkse BHV herhaling en verpleegtechnische handelingen. In oktober hebben vier vrijwilligers een morgen een scholing over dementie gevolgd via Sevagram. 5

6 Tevens hebben 4 vrijwilligers een scholing Planetree - Mensgerichte Zorg gevolgd. De zorgboerin heeft haar diploma IG gehaald en 4 bijeenkomsten van CLZ bijgewoond gedurende het jaar. In november is zij gestart met het bijwonen van een Intervisie groep. Gedurende het jaar heeft zij haar 8 verplichte EHBO herhalingslessen gevolgd evenals de jaarlijkse herhaling BHV in november. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Voor, vrijwilligers en de zorgboerin zijn alle opleidingsdoelen bereikt in het afgelopen jaar. -De scholing betreffende dementie vonden de vrijwilligers zeer zinvol, omdat men door praktijkvoorbeelden meer inzicht en handvaten krijgt aangereikt hoe men ommoet gaan met bezoekers in bepaalde situaties. -Over de scholing Planetree die gevolgd werd via Sevagram, kwamen veel positieve reacties van zowel als vrijwilligers. Het Planetree-concept is een zorgvisie met een onderscheidende manier van denken, kijken, luisteren en doen, waarbij mensgerichte zorg daadwerkelijk voorop staat en om ervoor te zorgen, dat de zorg van vandaag morgen nog beter is! Zorg voor de cliënten en hun familie, maar ook voor en vrijwilligers. -In 2014 is de zorgboerin gestart met het bijwonen van een intervisie groep. Zij vond het erg zinvol, omdat je hier met collega-zorgboeren heel open over diverse onderwerpen kunt praten en van iedereen feedback krijgt. Voor de vrijwilligers willen we komend jaar een scholing organiseren omtrent agressie en hoe hier mee om te gaan. Dit punt is door de vrijwilligers zelf naar voren gebracht en dit hebben we op de actielijst genoteerd. De zorgboerin wil komend jaar een assertiviteitscursus volgen. Ook dit punt is opgenomen op de actielijst. 6

7 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Dhr.kwam zonder rollator uit de blokhut gelopen, was onstabiel en viel tegen een kruiwagen aan. dhr.wil zelf geen rollator gebruiken. Dhr. is op een onbewaakt ogenblik op eigen initiatief alleen gaan wandelen. MIC formulier ingevuld en opgestuurd. Echtgenote ingelicht, hr.is naar de huisarts geweest. We blijven dhr.stimuleren om toch de rollator te gebruiken. MIC formulier ingevuld en opgestuurd. Met de auto en per fiets werd dhr.gezocht en ook snel gevonden. Echtgenote werd naderhand ingelicht en werd nogmaals op de huisregels gewezen. Naderhand gesprek gehad met medewerker en vrijwilligers om nog meer op te letten en de bezoekers niet uit het oog te verliezen. Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Agressie. Dhr.sloeg zonder aanleiding naar bijrijder van het taxivervoer bij het naar huis gaan. MIC formulier ingevuld en opgestuurd. Echtgenote en begeleiding in thuissituatie evenals de teamleider van Sevagram ingelicht en gesprek gevoerd waarbij ook de huisregels ter sprake zijn gekomen. Tevens gesprek met betreffende bijrijder en chauffeur die erbij was gehad. Zijn er meldingen van klachten? Nee Zijn er bijeenkomsten met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Evaluatiegesprekken vinden 1x per jaar plaats met iedere deelnemer/familie. Deze evaluatie wordt ondertekend door een van onze en de deelnemer/familie. Inspraakmoment hebben met de deelnemers plaatsgevonden op 11 augustus en 27 november. Op 3 juli heeft een inspraakavond plaatsgevonden met familie en Dit blijven hanteren. Tijdens de evaluatiegesprekken vragen we altijd contact te zoeken wanneer men dit nodig acht. Andersom nemen we zelf ook altijd contact op wanneer we dit nodig vinden. Vanuit de inspraakavond met familie en bezoekers is naar voren gekomen dat men liever een inspraakavond heeft zonder de bezoekers erbij. Familie geeft aan het prettig te vinden 7

8 bezoekers. Van deze bijeenkomsten zijn notulen gemaakt. De tevredenheidsmeting heeft in mei plaatsgevonden. Van de 25 uitgedeelde formulieren zijn er maar 12 teruggekomen. Er waren geen op of aanmerkingen waarvoor we actie hebben moeten ondernemen. met anderen familieleden vrijuit te spreken, maar voelen zich geremd als er bezoekers bij zijn. Dit punt zullen we meenemen bij het plannen voor volgend jaar. Komend jaar gaan we de formulieren per post toezenden met een retourenveloppe erbij. We hopen dan dat het aantal retourzendingen meer zal zijn, waardoor ook een beter beeld ontstaat van het geheel. Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Het incident waarbij bezoeker agressief reageerde heeft bij de vrijwilligers die erbij waren veel emoties losgemaakt. We hebben hier heel duidelijke gesprekken over gevoerd, waarbij onze huisregels ter sprake kwamen. Dit heeft ertoe geleid dat we komend jaar voor onze vrijwilligers een scholing willen organiseren hoe om te gaan met agressie. Tijdens de inspraakavond voor familie en bezoekers kwam naar voren dat familie liever zonder bezoekers een avond gepland ziet. Men voelt zich geremd om vrijuit te spreken als er bezoekers bij zijn. Omdat het voor ons de eerste keer was dat we deze inspraakavond organiseerden, vonden we het prettig dat dit item naar voren kwam. We zullen hier bij het plannen van deze avonden komend jaar zeker rekening mee houden. Door het geringe aantal terugontvangen tevredenheidsonderzoeken zullen we komend jaar de formulieren met begeleidende brief per post toezenden waarbij retourenveloppen worden bijgevoegd. We hopen dat dit het retourzenden makkelijker maakt en dat we hierdoor een beter beeld krijgen van het geheel. 8

9 Voortgang ten aanzien van de actielijst van vorig jaar Actie Gerealiseerd Toelichten Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? De actielijst van vorig jaar is leeg omdat dit het eerste jaarverslag is. Doelstellingen voor het komende jaar -De continuiteit van de zorg proberen te handhaven met minder budget. door onder andere de uren van personeel en vrijwilligers zo efficiënt mogelijk proberen in te zetten. -Het kwaliteitskeurmerk van Landbouw en Zorg te behalen. - Op de lange termijn is het belangrijk om in te springen op de veranderingen in de zorg. 9

10 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij: Zorgboerderij 'Ravensbosch' Datum: februari 2015 Boerderijnummer: 1818 ar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijke Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum arlijks terugkerende acties (2014) EHBO herhalingslessen Zorgboerin Maandplanning reguliere activiteiten Individuele Functioneringsgesprekken vrijwilligers Zorgboerin Controle blusmiddelen/ehbo doos Maurice Dezaire Legionella monstercontrole Zorgboerin Schoorsteenvegen, wordt uitbesteed Zorgboerin Ontruimingsoefening Teamvergadering met de Zorgboerin Teamvergadering met vrijwilligers Zorgboerin Open Dag St.Nicolaasviering Kerstviering bezoekers zorgboerin, en vrijwilligers inspraakmogelijkheden bezoekers/en of familie Zorgboerin Actualisatie BHV Zorgboerin

11 BHV medewerker Bianca BHV medewerker Ans BHV Medew.Angelique BHV Medewerker Marlies HCCP controle Zorgboerin Bijeenkomsten CLZ zorgboeren Zorgboerin arlijks terugkerende acties (2015) Up to date houden kwaliteitssysteem Zorgboerin Up to date houden internetsite zorgboeren.nl Zorgboerin Controle blusmiddelen/ EHBO koffer Maurice Legionella monster controle Zorgboerin Schoorsteenvegen, wordt uitbesteed Maurice Ontruimingsoefening Zorgboerin HCCP audit Zorgboerin EHBO herhalingslessen zorgboerin Zorgboerin Bijeenkomsten CLZ Zorgboerin Bijeenkomsten Intervisie Zorgboerin Opstellen arverslag Zorgboerin Open Dag Actualisatie van de RI&I Maurice Dezaire Zoönosen certificaat aanvraag 2016 Maurice Dezaire Actualisatie van de RI&E Maurice Dezaire Oefening calamiteitenplan

12 Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers zorgboerin Functioneringsgesprekken zorgboerin Actualisatie BHV zorgboerin Opstellen jaarverslag zorgboerin inspraakmogelijkheid familie zorgboerin BHV Medewerker Petra BHV medewerker Bianca BHV medewerker Ans BHV medewerker Angelique BHV medewerker Marlies Functioneringsgesprekken met vrijwilligers Zorgboerin Inspraakmomenten met de deelnemers / familie Zorgboerin Teamvergadering met de Zorgboerin Teamvergadering met vrijwilligers Zorgboerin Acties n.a.v. RI&E Up to date houden van de Preventiemedewerker Maurice Dezaire Zoönosen certificaat Maurice Dezaire Actualiseren RI&E Maurice Dezaire Noodplan controleren/aanpassen Zorgboerin Acties vanuit kwaliteitssysteem 12

13 Implementeren meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Implementeren Klachtencommissie Landbouw en Zorg Aanv.overeenkomst ZB en stagiaire laten ondertekenen Aanv.overeenkomst ZB en Cliënt laten ondertekenen Deelnemers toevoeging overeenkomst Zorgboerderij en Cliënt laten ondertekenen voor ontvangst. gezamenlijke evaluatiegesprekken met deelnemers Zorgboerin Zorgboerin Zorgboerin tevredenheidsonderzoek deelnemers Zorgboerin Werkplaatsvoorschriften invullen en ondertekenen van alle huidige deelnemers en nieuwe deelnemers Verzekeringen en aansprakelijkheid navragen bij juriste Zorgboerin inspraakmogelijheden bezoekers en of familie Zorgboerin gezamenlijke evaluatiegesprek/inspraakmoment met deelnemers Zorgboerin Up to date houden kwaliteitssysteem Zorgboerin Realiseren tuinkas Vrijwilligers Overige acties Geiten naar buiten i.v.m. omschakelen naar Maurice Dezaire

14 biologisch Opleiding verzorgende IG Zorgboerin Scholing Planetree vrijwilligers en zorgboerin Zorgboerin Scholing vrijwilligers agressie Zorgboerin Assertiviteitscursus zorgboerin Zorgboerin Up to date houden internetsite ZB en van de zorgboeren.nl Zorgboerin Ontwikkelingen volgen WMO richting 2015 Zorgboerin Realiseren houten blokhut voor knutselaktiviteiten Symposium Dementie Maurice Dezaire Zorgboerin, Ans en marlies

15 Opmerkingen bijlage(n) In de Actielijst staan alle punten voor 2015 bijgevoegd. Daarom hoefde ik de aktielijst niet nogmaals als bijlage bij te voegen, naar aanleiding van telefoon gesprek met Karolien Visser dd

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit

Meldactie. Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit januari 2015 Landelijk Platform GGz Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht Ontwerp: Suggestie & illusie Voorwoord Aanleiding: klachten over de kwaliteit:

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie