OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs duaal traject academiejaar

2 Inhoudstafel 2. Inleiding... 5 Tot wie richt deze opleidingsgids zich?... 5 Doelen en samenhang met andere publicaties... 5 Verklaring respect voor de persoonlijke levenssfeer Het opleidingsteam en hun contactgegevens Verschillende functies binnen de opleiding... 8 De opleidingsdirecteur... 8 De opleidingscoördinator... 8 De trajectbeheerder... 8 De zorgcoach... 8 De secretariaatsmedewerker... 8 De OLODverantwoordelijke... 8 De lesgever... 9 De trajectcoach... 9 De ombudsmedewerker... 9 De opdrachthouder Internationalisering... 9 De opdrachthouder Digitaal Leren en de helpdesk ICT Missie opleidingsteam Doelen van de opleiding Leerlijnen Opleidingsprogramma BUOD Uurrooster Beleid inzake examen, beoordelen, quoteren en rapporteren Competenties Afzonderlijke opleidingsonderdelen Geheel van opleidingsonderdelen en diploma Tussentijds beëindigen van de opleiding Beoordelingsvormen Indienen van beoordelingstaken Overzicht van de indiendata Faciliteiten Beoordeling op basis van beoordelingscriteria per opleidingsonderdeel Quoteringen en quoteringsafspraken Quoteringen en studievoortgang

3 Examencommissie Rapportering en feedback Deelname aan 2de examenkans de (EK2) Tewerkstelling en lesbevoegdheid na diplomering Praktische richtlijnen Standaarduren (start en einde van de sessies pauze) Beleid inzake aanwezigheid Communicatie tussen student en opleiding De infodagen en inschrijving De contacten met het opleidingsteam Keuzes maken voor een opleidingsonderdeel (OLOD) Personaliawijzigingen Participatie en inspraak Mediatheek Studiemateriaal Gebruik van de lokalen en binnenruimtes Dienst studentenvoorzieningen ACCIO Wegbeschrijving naar CampusBrusselsepoortstraat Evacuatierichtlijnen bij brand Lijst van afkortingen en begrippen

4 1. Woord vooraf Deze opleidingsgids wil alle studenten 1 helder informeren en wegwijs maken in de organisatie en bedoeling van de bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs. Na de inleiding stellen we je onze medewerkers voor, met hun voornaamste functies. We lichten onze opleidingsvisie en doelen toe, waarop we ons opleidingsprogramma, de opleidingsonderdelen en uurroosters baseerden. Ons beleid rond beoordelen gaat hand in hand met de werkvormen vanuit principes van volwassenenonderwijs. Het wil waarborgen dat elke student bij diplomering de beoogde competenties heeft verworven. In deze gids lees je verder vooral praktische richtlijnen voor een vlot verloop van de opleiding. Een belangrijk thema voor ons is de communicatie met elkaar. Wie meer wil weten over de context van deze opleiding, leest deze opleidingsgids best samen met de opleidingsfolder en het studiecontract ( vindikhetstudiecontract). Achteraan in dat studiecontract vind je een lexicon met de belangrijkste begrippen die gehanteerd worden in de Arteveldehogeschool. Ook in deze gids vind je een lijst van afkortingen en begrippen. Informatie over de verschillende opleidingsonderdelen werd uitgewerkt in de zogenaamde ECTSfiches. Op en via Dinar vind je de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel met de bijhorende competenties. Deze opleidingsgids is een document van een opleiding in evolutie. In de loop van de opleiding zullen er via de digitale leeromgeving (Dinar en Chamilo) documenten toegevoegd worden. We raden je aan om deze opleidingsgids goed bij te houden en zeker mee te brengen bij elke introductie en start van een nieuw opleidingsonderdeel. Ik hoop dat je met deze opleidingsgids vlugger thuis bent in onze opleiding. In naam van het opleidingsteam wens ik je een leerrijke en boeiende studietijd. Mark Pâquet, opleidingsdirecteur 1 Ten behoeve van de leesbaarheid gebruiken we verder in de opleidingsgids het woord student om te verwijzen naar zowel student (hij) als studente (zij). 4

5 2. Inleiding Tot wie richt deze opleidingsgids zich? Deze opleidingsgids richt zich tot diverse lezersgroepen: studenten van de opleiding, lesgevers verbonden aan de opleiding, zowel interne medewerkers van de Arteveldehogeschool als externe gastsprekers, mentoren en directies van de scholen waarin de studenten praktijk doen. Doelen en samenhang met andere publicaties De opleidingsgids wil je inzicht bieden in de opleiding zoals we die vandaag in de Arteveldehogeschool organiseren. Het accent ligt hierbij op de doelen, aanpak en organisatie van de opleiding. Wie meer wil weten over de context waarbinnen de opleiding verloopt, leest het best de opleidingsfolder en het studiecontract. Voor de studenten wil de opleidingsgids niet alleen een informatiebron, maar ook een richtsnoer voor de opleiding zijn, samen met de documenten die we zullen toevoegen via de digitale leeromgeving van de Arteveldehogeschool. Het studentenportaal Dinar en de digitale leeromgeving Chamilo zijn het verlengstuk van deze opleidingsgids en de bron bij uitstek voor alle informatie en communicatie. Verklaring respect voor de persoonlijke levenssfeer In deze gids leggen we de basis voor een positieve samenwerking tussen studenten, opleidingsteam en externe lesgevers. Een belangrijk principe in die samenwerking is het respect voor ieders privacy. Daarom vragen wij je, student of lesgever, om deze verklaring te ondertekenen als uiting van je engagement hiertoe. Hierbij verklaar ik, (naam invullen) op mijn woord van eer dat ik tijdens en na de opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - zorgverbreding en remediërend leren het beroepsgeheim zal bewaren over al wat in sessies, praktijkopdrachten en/of materiaal van deze opleiding aan bod komt. Dit betreft in het bijzonder: de namen van ervaringsdeskundigen (kinderen of jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, ouders, ) en alle betrokkenen uit hun directe omgeving; het schoolgebeuren en de huidige situatie van deze kinderen/jongeren; alle professionelen, diensten en voorzieningen die deze gezinnen omringen. Bij de start van elke sessie waarin een verhaal van een concreet kind/jongere met specifieke onderwijsbehoeften aan bod komt, dien ik de bereidheid te hebben om (als student) de lesgever en (als lesgever) de verantwoordelijke voor het opleidingsonderdeel op de hoogte te brengen in verband met: het (her)kennen van een kind, jongere, ouder of ander gezinslid in kwestie; begeleidingen die te maken kunnen hebben met de persoonlijke levenssfeer van het kind/de jongere en/of het gezin Voor akkoord, Handtekening student Datum 5

6 3. Het opleidingsteam en hun contactgegevens Naam - Functie Foto Lokaal Telefoon Mark Pâquet A opleidingsdirecteur Marijke Wilssens opleidingscoördinator A Evelyne Meyers opleidingssecretariaat - BUO duaal traject A Tania De Mol opleidingssecretariaat - BUO en ZRL avondtraject A Katja De Clercq onthaalmedewerker onthaal Ann Haas ombudsmedewerker A Josée Rottiers OLOD-verantwoordelijke trajectcoach zorgcoach A

7 Ase Vermeire OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach trajectbeheerder - opdrachthouder instroom en praktijkleren (duaal traject) - opdrachthouder digitaal leren Mieke Meirsschaut OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach projectleider projectmatig wetenschappelijk onderzoek Miet Fournier OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach opdrachthouder uitstroom & alumni praktijkleren (avondtraject) Saar Callens OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach opdrachthouder studentenparticipatie en internationalisering Lies Vanpeperstraete OLOD-verantwoordelijke - Trajectcoach opdrachthouder diversiteit en gelijke kansen A A A A A Pieter Demeyer opdrachthouder Accio - en Internationalisering A Petra Moriau dienst studentenvoorzieningen A Het opleidingsteam bestaat daarnaast uit meer dan 150 enthousiaste externe medewerkers. 7

8 4. Verschillende functies binnen de opleiding De opleidingsdirecteur De opleidingsdirecteur, Mark Pâquet, is samen met de algemene directie verantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie van de opleiding. Hij is ook de voorzitter van de examencommissie. Met de directeur kun je contact opnemen in zijn kantoor. Bij afwezigheid kun je een afspraak maken via het secretariaat. De opleidingscoördinator De opleidingscoördinator, Marijke Wilssens, coördineert in opdracht van de opleidingsdirecteur de algemene werking met een bijzondere aandacht voor de opleidingsdoelstellingen, het opleidingsconcept en de organisatie van de twee opleidingen in hun verschillende trajecten. Zij leidt het opleidingsteam en secretariaatsmedewerkers in functie van een vlot verloop van de opleiding en staat borg voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. Ze is verantwoordelijk voor de correcte opvolging van alle vragen en opmerkingen over de algemene werking en organisatie, die komen van studenten, lesgevers, externe diensten en organisaties, geïnteresseerden. Ze ondersteunt de contacten met de initiële lerarenopleidingen in de Arteveldehogeschool en met de dienst Onderzoek en Dienstverlening. De trajectbeheerder De meeste studenten kiezen voor het aangeboden modeltraject in kader van het behalen van hun diploma. Studenten die denken in aanmerking te komen voor vrijstellingen of de opleiding liever willen spreiden over meerdere jaren kunnen een beroep doen op de trajectbeheerder, Ase Vermeire. De trajectbeheerder bekijkt de vragen en stelt een geïndividualiseerd traject (GIT) samen in overleg met de student. We verwijzen hiervoor ook naar het studiecontract p 13 ( <<<inschrijven) en naar onder begeleiding op maat. De zorgcoach De zorgcoach, Josée Rottiers, is aanspreekpunt voor faciliteiten ten aanzien van studenten met specifieke onderwijsbehoeften, een functiebeperking, topsporters, studenten in bijzondere individuele omstandigheden De secretariaatsmedewerker De secretariaatsmedewerkers zorgen voor de praktische en organisatorische aspecten van de opleiding. Bij hen kan je terecht met vragen over contracten, betalingen, opleidingscheques, lokalen, audiovisueel materiaal, Heb je een vraag en weet je niet direct tot wie je deze moet richten, stuur ze dan door naar de secretariaatsmedewerker. Zij zal je vraag doorgeven aan de betrokken teamleden. Voor het duaal traject is je contactpersoon Evelyne Meyers. De OLODverantwoordelijke De OLODverantwoordelijke zorgt voor het geheel van een opleidingsonderdeel (OLOD): plannen van de data, inhouden bepalen en inroosteren, lesgevers contacteren, sessies afstemmen, de beoordelingstaak bepalen,. Heb je inhoudelijke vragen over sessies of over de beoordelingstaak, dan kan je in 1 ste instantie terecht bij je trajectcoach en in 2 de instantie bij de OLODverantwoordelijke van het opleidingsonderdeel.

9 De lesgever De lesgever staat in voor de concrete inhouden van één of meerdere sessies. Hij voorziet het nodige studiemateriaal om de inhouden te illustreren. Hij werkt binnen de krijtlijnen die de OLODverantwoordelijke hem voor het opleidingsonderdeel aangeeft. Op vraag van de OLODverantwoordelijke kan hij de beoordelingstaak verder concretiseren. Vaak is de lesgever een externe gastspreker met een brede deskundigheid in het onderwijs en/of in sectoren die met scholen samenwerken. Soms is hij een ervaringsdeskundige, die persoonlijk heeft ervaren wat het betekent om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften. Een bijzondere lesgever is de supervisor, hij is de vaste begeleider van een supervisiegroep. De trajectcoach De trajectcoach coacht het leerproces van de studente. Hij is het eerste aanspreekpunt voor studenten omtrent hun opleidingsvragen, hun traject en hun praktijk in een school. Tijdens de introductie verneemt de student wie zijn trajectcoach is. De ombudsmedewerker Elk academiejaar stelt de opleidingsdirecteur, na advies van de opleidingsraad, een medewerker aan die meewerkt aan de organisatie van de examens en probleemsituaties ter zake helpt oplossen, dat is Ann Haas. De ombudsmedewerker is het aanspreekpunt voor vragen, klachten en problemen in verband met je examens en eventuele deliberatie. De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar tussen de student en de lector bij geschillen i.v.m. de toepassing van de examenregeling, de rechtspositie als student met andere woorden: het behartigen van studentenbelangen. Ann Haas is bereikbaar op het telefoonnummer op maandag, dinsdag tussen 9u00 en 15u30 en op donderdag tussen 9u00 en 14u00 om een afspraak te maken voor een gesprek. Per mail is ze bereikbaar op Tijdens de examenperiode kan je haar dagelijks bereiken op het GSM-nummer De opdrachthouder Internationalisering Heb je interesse voor een internationale ervaring, in het buitenland of in onze eigen hogeschool? Contacteer dan onze opdrachthouders Internationalisering, Saar Callens en Pieter Demeyer. Bij hen kan je terecht voor meer informatie over lopende uitwisselingsprojecten, internationale cursussen, studiereizen, enzovoort. Voor algemene informatie kan je ook terecht bij de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering (Hoogpoort 15, 9000 Gent, De opdrachthouder Digitaal Leren en de helpdesk ICT Voor technische problemen met het inloggen op het studentenportaal Dinar of de digitale leeromgeving Chamilo, met de arteveld , de digitale cursussen of de studentenkaart is de ICTdienst van de Arteveldehogeschool beschikbaar. Die is te bereiken via of via het telefoonnummer Voor moeilijkheden met het inschrijven op de juiste digitale cursussen is de opdrachthouder digitaal leren, Ase Vermeire, het aanspreekpunt. 9

10 5. Missie opleidingsteam Uitgangspunt Het opleidingsteam heeft als ambitie om de professionaliteit en het welzijn van het onderwijspersoneel in zijn opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te bevorderen. Op die manier wenst het team bij te dragen tot een optimalisering van het onderwijs en het welzijn van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Basisopdracht Het opleidingsteam maakt als volgt werk van dit uitgangspunt: ontwikkelen van kwaliteitsvolle expertise met betrekking tot het hoger onderwijs en onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, aanbieden van opleidingen en bijscholing aan alle geïnteresseerde onderwijsmedewerkers, ter ondersteuning van hun opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het gewoon of het buitengewoon onderwijs, actief zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening aan derden. De aanwezige onderwijs- en onderzoeksexpertise in een brede maatschappelijke context plaatsen door hierover voortdurend in dialoog te treden met derden en door het ondersteunen van initiatieven en voorzieningen die aansluiten bij de missie. Organisatiecultuur Het succes van deze basisopdracht steunt op de ambitie en motivatie van elke medewerker. Het opleidingsteam vervult haar basisopdracht met respect voor diversiteit en is gericht op professionele ontplooiing, reflectie en innovatie. Openheid, empathie, verbondenheid, leergierigheid en relativeringsvermogen gelden als fundament van het denken en handelen van iedere medewerker. Een sterke drijfveer is sociale bewogenheid. Het signaleren van onrecht waar onderwijs niet elk kind gelijke kansen geeft is daarvan een uiting. 10

11 6. Doelen van de opleiding De opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs positioneert zich als opleiding op niveau bachelor na bachelor. Dit betekent dat de opleiding studenten beroepsspecifieke competenties wil laten verwerven die aansluiten bij de competenties van hun voorafgaande bacheloropleiding, bij hun eerder verworven competenties (EVC) en/of hun eerder verworven kwalificaties (EVK). Competenties kunnen we definiëren als het vermogen om adequaat te functioneren in een bepaalde context door het kiezen en gebruiken van de passende integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. De Arteveldehogeschool formuleerde samen met de bachelor-na-bacheloropleidingen in de andere Vlaamse hogescholen vijf beroepsspecifieke competenties voor de leraar Buitengewoon Onderwijs, de interne zorgbegeleider en de intercultureel begeleider. Deze werden bij de overheid ingediend in het omvormingsdossier van Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon Onderwijs tot Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs ( ). Het doel van de opleiding is dat alle studenten doorheen de opleiding deze erkende competenties verwerven. 1. planmatig handelen t.o.v. specifieke onderwijsbehoeften op individueel niveau, groeps- en schoolniveau, in duurzame interactie met alle betrokkenen, daarbij zorgvragen formuleren en permanent bijstellen met de nadruk op observatie, assessment en handelingsgerichte diagnostiek 2. positief en deskundig omgaan met elke vorm van diversiteit door het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de inhouden uit de diverse leerdomeinen functioneel af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen 3. vanuit een gedeelde zorg constructief en emancipatorisch samenwerken met de leerlingen, de gezinnen en alle betrokkenen in het team en uit de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften 4. het proces van handelingsplanning implementeren door collegiale consultatie, coaching van collega s, beleidsondersteuning en coördinatie op schoolniveau 5. gestructureerd leren uit eigen en andermans ervaringen via een cyclisch proces en daarbij het eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen Om deze vijf eindcompetenties te verwerven, reikt de opleiding binnen één of meerdere opleidingsonderdelen de bouwstenen aan in de vorm van kennis, vaardigheden en attitudes. Voor de concrete uitwerking van deze competentievelden en bouwstenen verwijzen we naar de competentiegids. 11

12 Banaba in het onderwijs: buitengewoon onderwijs zorgverbreding en remediërend leren Werken volgens plan 7. Leerlijnen Supervisie Van handelingsplanning tot handelingsplan Planmatig zorg ontwikkelen Initiatie * onderwijs Leerzorg Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon onderwijs Handelingsgericht omgaan met verschillen gewoon onderwijs buitengewoon onderwijs Leerzorgtrajecten realiseren gewoon onderwijs Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen Coachen en coördineren van zorg Werken in team Reflectief ervaringsleren Samenwerken met gezin en netwerken * gedifferentieerd traject zonder lerarendiploma Legende bij de versie in kleur Opleidingsonderdelen specifiek voor Buitengewoon onderwijs staan in blauw, Opleidingsonderdelen specifiek voor Zorgverbreding en remediërend leren staan in geel, Gezamenlijke opleidingsonderdelen staan in groen en oranje. 12

13 8. Opleidingsprogramma BUOD opleidingsonderdeel SP* semester 1 semester 2 Leerzorg 5 x Werken volgens plan 4 x Werken in team 4 x Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon onderwijs 10 x Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen 5 x Supervisie 5 x Reflectief ervaringsleren 5 x Samenwerken met gezin en netwerken 7 x Van handelingsplanning tot handelingsplan 7 x Leerzorgtrajecten realiseren buitengewoon onderwijs Initiatie onderwijs (enkel voor studenten zonder lerarendiploma) 7 x 4 x *SP = studiepunten 13

14 9. Uurrooster Het uurrooster vind je op het studentenportaal Dinar. Daar worden ook eventuele wijzigingen aangebracht. Studenten raadplegen op regelmatige basis hun uurrooster op Dinar. 10. Afspraken inzake examen, beoordelen, quoteren en rapporteren Om het examenbeleid van de opleiding te verduidelijken, lichten we hieronder een aantal belangrijke aspecten toe: competenties als vertrekpunt de betekenis van opleidingsonderdelen en diploma beoordelingstaken en permanente evaluatie beoordeling op basis van beoordelingscriteria per opleidingsonderdeel quoteringen en quoteringsafspraken als codering van de beoordeling examencommissie rapportering en feedback deelname aan de 2 de examenkans Bijkomende informatie kan je vinden in het studiecontract op en op Dinar//Opleidingen/BNBBUO/Onderwijsenstudenten/Onderwijs/Evaluatie/Documenten Competenties Doel van de opleiding is dat de studenten competent zijn binnen de competentievelden die we beogen. Voor meer uitleg over de competenties verwijzen we naar de competentiegids. Afzonderlijke opleidingsonderdelen Elk opleidingsonderdeel is gericht op het bereiken van specifieke competenties of bouwstenen daarvan. Op en via Dinar vind je de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel met de bijhorende competenties. Geheel van opleidingsonderdelen en diploma Via het realiseren van alle competenties verbonden aan de opleidingsonderdelen bereik je als student de totale competentie die door het diploma wordt gegarandeerd aan potentiële werkgevers en betrokkenen (leerlingen, collega s, directie, ouders, CLB ). Diplomering vindt plaats tijdens een plechtige promotieviering waarvoor de betrokken studenten een officiële uitnodiging ontvangen. Tussentijds beëindigen van de opleiding We verwijzen hiervoor naar het studiecontract p 23 artikel 40. Een gesprek met de trajectbeheerder is hierbij altijd aangewezen. Beoordelingsvormen Als beoordelingsvormen hanteren we voornamelijk beoordelingstaken en permanente evaluatie. Onder een beoordelingstaak verstaan we een schriftelijk ingediend werkstuk of rapport waarin de 14

15 student de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes demonstreert. Permanente evaluatie is een regelmatige evaluatie van de studieprestaties verbonden aan een opleidingsonderdeel. Via deze beoordelingsvormen wordt nagegaan in welke mate de student de beoogde competenties bereikt. Informatie over de inhoud van de beoordelingstaken krijg je van elke OLODverantwoordelijke, die de beoordelingstaak in de OLOD-cursus op Chamilo plaatst. Concreet maken de studenten de taak volgens de richtlijnen van de OLODverantwoordelijke. De lesgevers kunnen de beoordelingstaken verder helpen concretiseren. Samenwerken voor bepaalde beoordelingstaken kan enkel in overleg met de betrokken OLODverantwoordelijke en na schriftelijk akkoord van de opleidingscoördinator. Studenten die zonder toestemming en correcte bronvermelding passages uit een beoordelingstaak van anderen overnemen, riskeren een sanctie omwille van deze fraude. Indienen van beoordelingstaken Op het einde van elk semester dienen de studenten hun beoordelingstaken in. Dit gebeurt persoonlijk op de afgesproken data en uren aan het opleidingssecretariaat. Bij het indienen wordt de deelname van de student aan de examenkans geregistreerd door het ondertekenen van een registratielijst. Deze handtekening is zowel voor de student als de opleiding een bewijs van deelname aan de examenkans. Als de student niet aanwezig kan zijn, kan hij iemand afvaardigen via ondertekende volmacht. Elke student maakt gebruik van het verplichte standaard voorblad. Daarop vult hij naast zijn naam, klasgroep en trajectcoach ook de naam in van zijn beoordelaar(s). Zonder ingevuld voorblad worden de beoordelingstaken niet aanvaard. Alle nodige formulieren met betrekking tot het indienen van de beoordelingstaken vind je terug op Dinar: het verplichte voorblad, de volmacht, overzicht beoordelaars, Dinar/Opleidingen/BNBBUO/Onderwijsenstudenten/Onderwijs/Evaluatie/Documenten Overzicht van de indiendata EK1 EP1* EK1 EP2* EK2 EP3* van 13u30-15u van 13u30-15u van 13u30-15u * EK1EP1 = eerste examenkans eerste examenperiode * EK1EP2 = eerste examenkans tweede examenperiode * EK2EP3 = tweede examenkans derde examenperiode Faciliteiten Heb je omwille van ziekte, bijzondere individuele omstandigheden, praktijkmogelijkheden, faciliteiten nodig? Vraag dan tijdig na welke uitzonderingsmogelijkheden bestaan bij je trajectcoach, die je zo nodig zal verwijzen naar de opleidingscoördinator en/of de zorgcoach. Beoordeling op basis van beoordelingscriteria per opleidingsonderdeel Het opleidingsteam stelt interne en externe medewerkers van de Arteveldehogeschool aan om de competenties (en/of de bouwstenen ervan) te beoordelen. Soms is de beoordelaar de lesgever, soms is dat een medewerker van het opleidingsteam of een externe medewerker van de opleiding. Bij een examen geeft de beoordelaar een antwoord op de vraag: in welke mate is de student competent met betrekking tot het hele opleidingsonderdeel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft de opleiding de minimale en extra beoordelingscriteria vastgesteld per opleidingsonderdeel. De beoordelingscriteria kan je vinden in de ECTS-fiches en/of de beoordelingstaak. Aan de hand van de beoordelingscriteria doet de beoordelaar een uitspraak over de competentie 15

16 voor het betrokken opleidingsonderdeel: je bent als student niet competent, competent, behoorlijk competent, je onderscheidt jezelf. Quoteringen en quoteringsafspraken De beoordelaar zet de beoordeling om in een quotering. Die quotering is geen score, geen wiskundig getal, maar een code voor je competentieniveau. We verwijzen voor het beoordelingskader met de quoteringsafspraken van de Arteveldehogeschool naar het studiecontract p 74. Met zijn quotering geeft de beoordelaar een boodschap aan de student en de examencommissie. In tegenstelling tot wat in het onderwijs wel eens de praktijk is, betekent een quotering 10 niet dat je maar de helft van de leerinhoud beheerst, maar dat je competent bent. Het is dus geen negatieve boodschap, maar een slaagnorm. Een student die voor elk opleidingsonderdeel een 10 haalt is immers geslaagd. Quoteringen en studievoortgang De quoteringen hebben rechtstreeks effect op je studievoortgang. Wie op een opleidingsonderdeel 10 haalt, is geslaagd en behaalt het credit. Wie 2 de examenkans heeft of opnieuw inschrijft, herneemt alle opleidingsonderdelen met een quotering lager dan 10. Een tekort is niet overdraagbaar naar 2 de examenkans. Enkel voor opleidingsonderdelen die niet herkansbaar zijn in 2 de examenperiode behoudt de student zijn quotering in die 2 de examenperiode. Examencommissie Leden van de examencommissie: voorzitter (opleidingsdirecteur Mark Pâquet), secretaris (Tania De Mol en Evelyne Meyers), ombudsmedewerker (Ann Haas), opleidingscoördinator (Marijke Wilssens), trajectbeheerder (Ase Vermeire), zorgcoach (Josée Rottiers), trajectcoaches en OLOD-verantwoordelijken Soorten examencommissies: 23/01/2014 Examencommissie met bevoegdheid tot vaststelling van de quoteringen 19/06/2014 Examencommissie met bevoegdheid tot delibereren 04/09/2014 Examencommissie met bevoegdheid tot delibereren Rapportering en feedback Je vindt jouw individueel rapport in principe de dag na de examencommissie op het studentenportaal Dinar. Onder de toepassingen vind je bij het digitaal secretariaat je individueel rapport, dat je in PDF kan bekijken/afdrukken. Bij problemen met de werking van het digitaal secretariaat neem je contact op met de servicedesk ( tel: ) De rapportgids op Dinar kan je helpen om je rapport goed te interpreteren. Inhoudelijke feedback van je beoordelaar krijg je voor elke quotering via een feedbackverslag. Bij tekorten ontvang je de feedback per mail kort na het online komen van het rapport. Hoe je andere feedbackverslagen kunt ontvangen, wordt via een digitale aankondiging meegedeeld. Heb je na je resultaten en het lezen van de feedback nog inhoudelijke vragen over je beoordeling? Dan kan je een afspraak maken met je de OLODverantwoordelijke via mail. Voor vragen over de je traject kan je terecht bij je trajectcoach. 16

17 Deelname aan 2de examenkans de (EK2) Voor alle opleidingsonderdelen, behalve supervisie en reflectief ervaringsleren, kunnen studenten het examen waarvoor ze een tekort hebben, in augustus hernemen. De beoordelingstaken blijven normaal gezien dezelfde in 2e examenkans. Zoniet ontvang je een mail van de OLODverantwoordelijke. De regeling voor eventuele mondelinge presentaties volgt digitaal. Na deze examenperiode komt de examencommissie bijeen en stelt opnieuw de vraag of de student geslaagd is en desgevallend kan overstappen naar volgende opleidingsonderdelen. Meer informatie vind je op Dinar en in de rapportgids. 11. Lesbevoegdheid na diplomering Op vind je meer informatie over de meerwaarde van het diploma. Welk bewijs van vakbekwaamheid je nodig hebt om te kunnen lesgeven, bepaalt het Departement Onderwijs aan de hand van je voorafgaande bachelor- of masterdiploma( s) en/of je aantal jaren nuttige ervaring. Welk bewijs van pedagogische bekwaamheid je nodig hebt, bepaalt de overheid daarnaast ook. Het effect van het diploma van deze opleiding verschilt met dat van een Specifieke Lerarenopleiding (SLO, vroeger GPB-opleiding, D-cursus, aggregaat ) en van een Geïntegreerde lerarenopleiding. Vanaf 1 september 2013 wijzigde de overheid de erkenning van het diploma van onze opleiding als Bewijs Pedagogische Bekwaamheid of BPB. Wel zijn er overgangsmaatregelen voorzien. Meer informatie hierover vind je op >> opleidingsaanbod >> BUO of ZRL >> meerwaarde diploma en op Heb je vragen hierover? Stel ze dan aan de directie in je school, aan de opleidingscoördinator Marijke Wilssens en/of de trajectbeheerder Ase Vermeire. Specifieke vragen rond lesbevoegdheid in het BUO kan je ook stellen aan onze vertrouwde Adviseur Wetgeving, de heer Lode De Geyter van het VVKBUO, via met cc aan 17

18 12. Praktische richtlijnen Standaarduren (start en einde van de sessies pauze) Sessies woensdagavond 1e lesblok: 17u45-19u25 2e lesblok: 19u50-21u30 Sessies donderdag Donderdagvoormiddag: 10u00-12u of van 10u30-12u30 Donderdagnamiddag: 13u00-16u30 Voor Initiatie onderwijs zijn er extra sessies op donderdagavond van 18u30-21u30. Wij vragen alle studenten en lesgevers om begin- en einduur stipt te respecteren. Alle studenten worden ten laatste een kwartier voor de start van de les in de campuscafetaria op het gelijkvloers verwacht, om tijdig de aanwezigheidslijst te tekenen, het berichtenbord te lezen en naar het leslokaal te gaan. Als een lesgever het opleidingssecretariaat waarschuwt dat hij door onverwachte omstandigheden later zal zijn, dan komt de opleidingscoördinator of een secretariaatsmedewerker dit onmiddellijk in het leslokaal aan de studenten melden. Mocht een lesgever 10 minuten na het beginmoment van de sessie nog niet aanwezig zijn, dan vaardigt de groep studenten iemand af om dit te melden aan de opleidingscoördinator of in haar afwezigheid aan een andere medewerker van het opleidingsteam. Deze tracht de betrokken lesgever te bereiken en komt de studenten dan informeren of de sessie nog zal doorgaan, uitgesteld of afgelast wordt. Studenten die meer dan een halfuur na de start van de les aankomen, kunnen niet meer aansluiten bij de eerste sessie, tenzij op voorhand anders afgesproken met de lesgever. Zij kunnen zich nog aanmelden bij de opleidingscoördinator en daarna aansluiten bij de tweede sessie. Beleid inzake aanwezigheid Bij inschrijving verbindt de student zich via het studiecontract tot aanwezigheid in alle lessen. p in het studiecontract AJ artikel 52 heeft elke student via zijn inschrijving onderschreven: Gewettigde afwezigheden bij onderwijsactiviteiten zijn : medische redenen, het bijwonen van specifieke feestdagen verbonden met de erkende godsdienst van de student, overmacht, familiale redenen, het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen, gerechtelijke redenen, het beschikken over faciliteiten in het kader van het statuut van doelgroepstudent, het bekleden van een mandaat in de stuvoraad of in een bestuursorgaan van de vzw voor sociale voorzieningen of van de Associatie Universiteit Gent of in een medezeggenschapsorgaan van de hogeschool of van de Associatie Universiteit Gent en afwezigheid met toelating van de opleidingsdirecteur. Een medisch getuigschrift zoals bijvoorbeeld patiënt dixit of post factum wordt niet aanvaard als bewijs tot wettigen van een afwezigheid. De student moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk melden en verantwoorden op het opleidingssecretariaat. Gewettigde afwezigheden kunnen aanleiding geven tot een specifiek remediëringstraject. Deze regelgeving kan aangevuld worden binnen elke opleiding. Hiervoor wordt verwezen naar de opleidingsgidsen. 18

19 Aanwezigheid is in deze opleiding niet zomaar een formele verwachting. De opleiding kan pas slagen door de gezamenlijke inzet van lesgevers en studenten. Studenten leren niet alleen van lesgevers, maar ook en vooral van elkaar. Aanwezigheid wordt gedurende de volledige sessies verwacht. Aandacht! De student dient voorafgaand aan elke les een handtekening op de aanwezigheidslijsten te plaatsen. Op woensdagavonden worden deze in campuscafetaria op de tafels gelegd vanaf 17u. Voor de opleidingsonderdelen met permanente evaluatie supervisie, reflectief ervaringsleren en initiatie onderwijs ( SV-RE-IO) en eventuele andere opleidingsonderdelen op donderdagen laat de lesgever de aanwezigheidslijsten circuleren in het leslokaal. Het handtekenen voor aanwezig voor iemand anders met diens handtekening betreft fraude en is dus strafbaar. Je afwezigheid omwille van welke reden ook aan het opleidingssecretariaat melden of je verontschuldiging noteren op een handtekeningenlijst, is geen wettiging. Wil je je ook rechtstreeks bij de OLODverantwoordelijke of een lesgever verontschuldigen, dan kan je dat zelf doen. Dit gebeurt niet vanuit het opleidingssecretariaat. Let op: Bij opleidingsonderdelen waar permanente evaluatie gebeurt, is participatie aan alle contacturen noodzakelijk in functie van beoordeling. Elke afwezigheid, voor supervisie, reflectief ervaringsleren of initiatie onderwijs ( SV-RE-IO), dient de student dus te wettigen met een medisch attest, een overlijdensbericht van een naast familielid, een door ons goedgekeurde aanvraag interim of afwezigheid n.a.v. een extra praktijkactiviteit in het duaal traject BUO of een bewijs van overmacht. Wettigingen bezorgt de student in de brievenbus van het opleidingssecretariaat aan het onthaal. Vermeld op de wettiging rechts bovenaan: - je naam en voornaam - de afkorting van de opleidingsonderdelen - data van de gemiste les(sen). Bij gewettigde afwezigheden kan de examencommissie rekening houden met deze omstandigheden. Ongewettigde afwezigheden geven een negatief effect op de beoordeling. Ongewettigde afwezigheden leiden in deze drie OLOD s in principe onvermijdelijk tot het niet voldoen aan de minimale beoordelingscriteria, zie ook de ECTS-fiches ( Of jij je afwezigheid al dan niet hebt gewettigd, controleert de OLODverantwoordelijke Josée Rottiers op het einde van het OLOD. Je beoordelaar van het OLOD wordt, indien je afwezigheid ongewettigd was, hiervan op de hoogte gebracht in functie van zijn beoordeling. Ben je meermaals afwezig geweest bij SV, RE of IO of zal je dat in de toekomst zijn, meld je dan aan bij Josée Rottiers als OLODverantwoordelijke. Zij zal een afspraak met je maken om de mogelijkheden te bespreken voor het met goed gevolg kunnen verderzetten van het OLOD. Bij langdurige afwezigheid kan de student de trajectcoach en/of de trajectbeheerder om advies en begeleiding vragen. Met hen kan de student voor- en nadelen van een trajectwijziging, stopzetting van de opleiding, bijzondere faciliteiten, zorgvuldig afwegen. De student kan zich ook richten tot de ombudsmedewerker (zie verder). Communicatie tussen student en opleiding Een heldere en regelmatige communicatie tussen het opleidingsteam en de studenten ondersteunt een vlot verloop van de opleiding en vermijdt heel wat misverstanden. Communicatie begint met een degelijke informatiedoorstroming. 19

20 De website Op vind je als kandidaat-student alle nuttige informatie over de hogeschool, haar diensten en opleidingen. Eens je bent ingeschreven, beschik je over login en paswoord waarmee je de deur van Dinar, het studentenportaal, opent (zie verder). De infodagen en inschrijving De eerste informatie over de opleiding verwerven de studenten op de infodagen van de Arteveldehogeschool. Bij de inschrijving ontvangen de studenten het studiecontract, de opleidingsbrochure en enkele bijkomende informatieve documenten. Deze opleidingsgids sluit daarbij aan met de belangrijkste basisgegevens en richtlijnen voor de opleiding. De contacten met het opleidingsteam Studenten kunnen telefonisch of via met heel wat vragen terecht bij de secretariaatsmedewerkers, Tania De Mol (contactpersoon ZRL en BUO avondtraject) en Evelyne Meyers (contactpersoon BUO Duaal traject). Indien nodig verwijzen ze door naar het opleidingsteam. Er is een brievenbus van het opleidingssecretariaat aan het onthaal, daarin kan je doktersattesten, andere attesten voor afwezigheid, achterlaten. Daarnaast heeft elke medewerker van het opleidingsteam er ook een postvak. Communicatie met de lesgevers gebeurt rechtstreeks tijdens en/of na hun sessies. Indien de betrokken lesgever niet aanwezig is, kan de student zich richten tot de OLODverantwoordelijke. Op woensdagavond en donderdagavond zijn de betrokken OLODverantwoordelijken aanwezig in de campuscafetaria. De opleidingscoördinator is op woensdagavond in principe beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Vooraf een afspraak maken is aan te raden, liefst via mail. Elke student ontvangt een adres van de Arteveldehogeschool. In elke vorm van communicatie tussen het opleidingsteam en de studenten gebruiken we enkel dit mailadres. Op de introductiesessies over de digitale leeromgeving wordt, naast andere informatie, hierover ook meer uitleg gegeven. Het studentenportaal en de digitale leeromgeving Ten eerste is er DINAR, dit staat voor Digitaal geïntegreerd netwerk van de Arteveldehogeschool. Je vindt er alle informatie die voor jou van belang is: opleidingsaankondigingen en -informatie algemene aankondigingen en informatie vanuit de hogeschool een overzicht van de OLOD-cursussen waarop je je inschreef, met meldingen wanneer er iets nieuws verschenen is (een nieuw document, een nieuwe opdracht, OLODaankondiging, ) een link naar alle toepassingen die je nodig zult hebben: , digitaal secretariaat, online aankoop studiemateriaal, toegang tot documenten van de diensten (bv ICT, mediatheken, ) en de opleidingen (waaronder onze opleiding) DINAR bundelt met andere woorden al die informatie op 1 pagina zodat je meteen kan doorklikken naar de informatie zelf. Bij het inloggen via de website zal je steeds op DINAR terechtkomen. Daarnaast is er de digitale leeromgeving Chamilo. Daar kan je terecht voor alle OLOD-cursussen. 20

Welkom. Startavond mentoren. Verloop van de avond. 1. Het opleidingsteam Wie? 2. Evaluatie 2013-2014 25/09/2014. We stellen je graag voor

Welkom. Startavond mentoren. Verloop van de avond. 1. Het opleidingsteam Wie? 2. Evaluatie 2013-2014 25/09/2014. We stellen je graag voor Startavond mentoren Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Ase Vermeire Welkom Verontschuldigingen: dank om te verontschuldigen via de google

Nadere informatie

Startavond mentoren. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Startavond mentoren. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Startavond mentoren Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 22 september 2015 Welkom Verontschuldigingen: dank om te verontschuldigen

Nadere informatie

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

buitengewoon onderwijs

buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Zoek je ondersteuning in de zorg op maat van ieder kind in het buitengewoon onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van

Nadere informatie

Onthaal nieuwe directies. Elisa Vandenbussche

Onthaal nieuwe directies. Elisa Vandenbussche Onthaal nieuwe directies Elisa Vandenbussche Duaal leren OPEN COMMUNICATIE EN GOEDE AFSPRAKEN Leer- en samenwerkingsovereenkomst (inclusief risicoanalyse) Profiel van de student Profiel van de opleidingsschool:

Nadere informatie

Praktijkgids. Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Avondtraject

Praktijkgids. Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Avondtraject Praktijkgids Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Avondtraject academiejaar 2015-2016 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Stappenplan

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject academiejaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Woord

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Zoek je een bacheloropleiding die je ondersteunt in de zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject academiejaar 2014-2015 1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1. Woord

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1. Woord

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

buitengewoon onderwijs

buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Wil je je specialiseren in zorg op maat voor kinderen in het buitengewoon onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van iedere

Nadere informatie

Invoeren van quoteringen in Ibamaflex

Invoeren van quoteringen in Ibamaflex Opleidingsteam Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs zorgverbreding en remediërend leren - Opstarten van het programma - Inloggen met je persoonlijke gegevens -Overzicht - Selecteer

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Wil je je specialiseren in zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens 23 april 2015 Verontschuldigd Kaat Delrue Greet Boeykens Roland Wagemans Jan Seys

Nadere informatie

Invoeren van quoteringen in Ibamaflex

Invoeren van quoteringen in Ibamaflex Opleidingsteam Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs zorgverbreding en remediërend leren Opstarten van het programma Inloggen met je persoonlijke gegevens Overzicht Selecteer puntenlijst

Nadere informatie

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider Mentorenvorming: de mentor als medeopleider Sessie 2 Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Saar Callens Inhoud 9u00-10u30 : terugblik snuffelweek en opstart, begeleidingsgesprek, weekschema

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Het is momenteel een erg drukke periode op school waardoor veel directies zich moesten verontschuldigen. Iemand afvaardigen blijft mogelijk.

Het is momenteel een erg drukke periode op school waardoor veel directies zich moesten verontschuldigen. Iemand afvaardigen blijft mogelijk. Verslag directieoverleg 26 april 2016 1. Welkom Het is momenteel een erg drukke periode op school waardoor veel directies zich moesten verontschuldigen. Iemand afvaardigen blijft mogelijk. Voor volgend

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Aanwezigheid verplicht. Introductieweek Bachelor in de Vroedkunde: eerste jaar. Maandag 15 september 2014 Vrijdag 19 september 2014

Aanwezigheid verplicht. Introductieweek Bachelor in de Vroedkunde: eerste jaar. Maandag 15 september 2014 Vrijdag 19 september 2014 Aanwezigheid verplicht Introductieweek Bachelor in de Vroedkunde: eerste jaar Maandag 15 september 2014 Vrijdag 19 september 2014 Locatie: Informatie: Lokalen: Campus Kantienberg - Voetweg 66, 9000 Gent

Nadere informatie

INTRODUCTIE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE 2015-2016

INTRODUCTIE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE 2015-2016 Aanwezigheid verplicht INTRODUCTIE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE 2015-2016 Locatie: Lokalen: Vragen: Inschrijving: Campus Kantienberg - Voetweg 66, 9000 Gent www.arteveldehs.be > inloggen als student > DINAR

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva

Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Tewerkstelling meerwaarde diploma s BNB in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - BNB in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Eva Smessaert, Josée Rottiers en Marijke Wilssens 2013-2014

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Welkom Dubbele focus Waarom deze opleiding? Opleidingsprogramma 2016-2017 Organisatie Onze leerlijnen Toelatingsvoorwaarden Zin om nog verder te studeren? De

Nadere informatie

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis)

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis) Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis) Sessie 2 Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Inhoud 9u00-10u30 terugblik snuffelweek en opstart, weekschema en begeleidingsgesprek 10u45-11u30 Beoordelen

Nadere informatie

Informatie voor studenten na de eerste examenkans - tweede examenperiode - juni 2012

Informatie voor studenten na de eerste examenkans - tweede examenperiode - juni 2012 Informatie voor studenten na de eerste examenkans - tweede examenperiode - juni 2012 REGULIERE STUDENTEN (niet Switch) Beste student, In deze brief vind je de antwoorden op belangrijke vragen na de tweede

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 016 017 Starten in het tweede semester 1 016-017 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Welkom Dubbele focus Toelatingsvoorwaarden Waarom deze opleiding? Bewijs van pedagogische bekwaamheid Extra vergoeding voor leraren Opleidingsprogramma 2017-2018

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

AGENDA Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs directieoverleg BUOD

AGENDA Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs directieoverleg BUOD AGENDA Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs directieoverleg BUOD Datum 28-04-2015 Genodigd Verontschuldigd Verslaggever Aanwezig Opleidingsteam Kaat Delrue, Marijke Wilssens, Ase

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR. zorgverbreding en remediërend leren

BACHELOR NA BACHELOR. zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Welkom! Dubbele focus Waarom deze opleiding? Bewijs van pedagogische bekwaamheid Extra vergoeding Opleidingsprogramma 2017-2018 Trajecten Onze leerlijnen

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten OPLEIDINGSGIDS Bachelor na bachelor in het onderwijs Duale trajecten Academiejaar 2016-2017 1 Inhoud Leeswijzer... 4 1 Het opleidingsprogramma... 5 1.1 Leerresultaten... 5 1.2 Leerdoelen... 6 1.3 Beoordelingscriteria...

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten OPLEIDINGSGIDS Bachelor na bachelor in het onderwijs Duale trajecten Academiejaar 2017-2018 1 Inhoud Leeswijzer... 4 1 Het opleidingsprogramma... 5 1.1 Leerresultaten... 5 1.2 Leerdoelen... 6 1.3 Beoordelingscriteria...

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 015 016 Starten in het tweede semester 1 015-016 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Instroombeleid banaba s lerarenopleiding. BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs

Instroombeleid banaba s lerarenopleiding. BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs Instroombeleid banaba s lerarenopleiding BNB zorgverbreding & remediërend leren BNB buitengewoon onderwijs Projectgroep Aanleiding Voortgezette opleiding banaba Toelatingsvoorwaarden zijn veranderd: Instroom

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Mentor als medeopleider (basis) Sessie 1: 19 september Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche

Mentor als medeopleider (basis) Sessie 1: 19 september Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Mentor als medeopleider (basis) Sessie 1: 19 september 2017 Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche KERSVERSE MENTOREN Verloop 15.00u 16.30u: eerste sessie mentor als medeopleider - wat moet je weten voor

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Startavond mentoren. Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche

Startavond mentoren. Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Startavond mentoren Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Opleidingsteam BNB BUO en ZRL 4 7 2 3 5 6 8 9 1 10 11 12 13 14 15 De trajectcoaches voor de duale trajecten Isabelle

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Studentendocentenforum

Studentendocentenforum Studentendocentenforum Via studentenparticipatie studenten actief betrekken bij onderwijs en kwaliteitszorg Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Studentendocentenforum Wat Doelen Studentenparticipatie

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie! Programma fase 1 Introductieweek 14 tem 18 september 2015 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Vrijblijvend programma Inschrijven voor module

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Directiebijeenkomst ZRLD 24 oktober 2017 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Jente Hugaert

Directiebijeenkomst ZRLD 24 oktober 2017 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Jente Hugaert Directiebijeenkomst ZRLD 24 oktober 2017 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Jente Hugaert Agenda Welkom en goedkeuring verslag 25/4/2017 zie infopartnerwebsite

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2013 2014 Starten in het tweede semester 1 2012-2013 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2015-2016 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol verder. Je hebt heel wat mogelijkheden: Je kan een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA

VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA VERDER STUDEREN NA JE BACHELORDIPLOMA 2014-2015 Folder-verder studeren_2014.indd 1 10/03/14 12:10 ZIN OM VERDER TE STUDEREN? Meer dan 45% van de studenten aan de Arteveldehogeschool studeert succesvol

Nadere informatie

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016

Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Welkom aan de opleiding logopedie en audiologie Programma fase 1 Introductieweek 12 tem 16 september 2016 Instructies opdracht OPO Professioneel Handelen 1 Instapmodules Inschrijven voor de instapmodules

Nadere informatie

Arteveldehogeschool. Studiecontract

Arteveldehogeschool. Studiecontract Arteveldehogeschool Studiecontract AJ 2012-2013 Datum goedkeuring 07 mei 2012 Verantwoordelijke uitgever: Guido Galle, Directeur Onderwijs en Studentenbeleid, Hoogpoort 15, 9000 Gent STUDIECONTRACT Academiejaar

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 24/01/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Directie overleg Duaal traject

Directie overleg Duaal traject Directie overleg Duaal traject 09.30 10.00 uur Onthaal - A 01.04 10.00 12.00 uur Directieoverleg Buitengewoon onderwijs 10.00-12.00 uur A 01.04 Zorgverbreding en remediërend leren 10.00-12.00 uur A 01.02

Nadere informatie

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT STUDIECONTRACT Academiejaar 2007-2008 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op 4 juni 2007 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

Slotdag mentoren 10 mei 2016

Slotdag mentoren 10 mei 2016 Slotdag mentoren 10 mei 2016 Agenda: 1. Welkom 2. Terugblik huidig academiejaar & vooruitblik komend academiejaar a. Curriculum b. Praktijk 3. Onderzoek en dienstverlening 4. Focusgroepen 1. Welkom Verontschuldigingen:

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN)

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Campus Brugge Campus Oostende Gids voor studenten 2013-2014 Een functiebeperking kan studeren aan het hoger onderwijs bemoeilijken. De hogeschool heeft hier oog voor.

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Bachelor na bachelor in de

Bachelor na bachelor in de Bachelor na bachelor in de creatieve therapie beeldende therapie dans- en bewegingstherapie dramatherapie Lid van de Associatie Universiteit Gent muziektherapie Wil je als professionele zorgverstrekker

Nadere informatie

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs

Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17. Infosessie Hoger Afstandsonderwijs Leraar lager onderwijs in afstandsonderwijs (HAO) Infosessie 02/09/17 Doelgroep HAO Vanaf 21 jaar of minimum 3 jaar na S.O. Diploma S.O. (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7 e jaar) -> Geen diploma en minimum 21?

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie