PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015"

Transcriptie

1 Systeem Netwerk Systeem(ouder) Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP LICHTE BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Inzichtelijk maken, bevorderen en onderhouden van het eigen netwerk Gezin en netwerk Netwerkkaart, Netwerk-overleg, Netwerkcirkel, inzetten van vrijwilligers en buurtbewoners voor het versterken van het netwerk (netwerkwijzer en samenwerkingsverbanden). Ouder(s) Oudercoaching interventie 1 (opvoedingsvragen en lichte opvoedingsproblemen), Leun&steuncontacten, inloop en telefonische spreekuur Triple P, Pedagogisch adviseren, Opvoeden en zo Ouder(s) Inzichtelijk maken en bevorderen van eigen kracht Empo vragenlijst, sterkte en zwakte analyse, kwaliteitenspel, competentiegericht Lichte begeleiding: 49,30 per uur ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a: Netwerk Coaching op maat voor netwerk of mantelzorger Psycho educatie, themagericht Ouder(s), bij stoornis jeugdigen Oudercoaching interventie 2 (specifieke kenmerken of opvoedproblemen) Videohome training (VHT), Opvoedcursus Gezin Intensieve pedagogische gezinscoaching Psycho-educatie, oplossingsgericht, competentiegericht 1

2 Individu Gezin Observatie door deskundige bij uw thuis of op locatie. Voor gezinnen die problemen ervaren in de omgang met hun kind(eren). VHT Leerkracht Observatie collegiale consultatie eenmalige coaching Vraaggerichte inzetbare methodieken Volwassenen Consult/adviesgesprek met deskundige. Voor ouders die problemen ervaren in de omgang met hun kind(eren Vraaggerichte inzetbare methodieken Volwassenen Lichte ambulante pedagogische interventie Positieve gesprekstechnieken, pedagogische advisering, empowerment, eigen kracht centrale, buddy. volwassenen Ambulante individuele coaching middellang traject (psyco-educatie, zelfbeeld, sociale vaardigheden, emoties, zelfstandigheid, eigen kracht) Leerkracht Coaching kind en/of leerkracht in de klas Psycho educatie Samen aan de Slag (beschreven methodiek JuniorCare die een combinatie is van verschillende methodieken) Triple P stepping stones, cognitieve gedragstherapie, Ik ben speciaal, Handleiding van jezelf, Denk goed voel je goed, Begrijp me goed!?, Kids skills, Tim en Flapoor, Mission Possible, Oplossingsgerichte methode, Brain Blocs Jeugdigen Ambulante woonbegeleiding Op weg naar zelfstandigheid Begeleiding: 63,00 per uur 2

3 Individu Systeem (ouder) ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP GESPECIALISEERDE BEGELEIDING: Ouder(s) Oudercoaching interventie 3 Beter met thuis, De ver-sterking, Gezin centraal (meerdere, vaak ernstige (opvoed)problemen) Gezin Complexe pedagogische gezinscoaching Triple P, oplossingsgerichte methode. Gezin Observatie door deskundige bij uw thuis of op locatie. Voor gezinnen die problemen ervaren in de omgang met hun kind(eren) (cliënten zorgzwaarte zwaar) VHT Leerkracht Observatie collegiale consultatie eenmalige coaching (cliënten zorgzwaartezwaar) Vraaggerichte inzetbare methodieken Volwassenen Consult/adviesgesprek met deskundige. Voor ouders die problemen ervaren in de omgang met hun kind(eren (cliënten zorgzwaarte-zwaar) Vraaggerichte inzetbare methodieken volwassenen Ambulante individuele coaching lang traject (cliënten zorgzwaarte zwaar) Samen aan de Slag (beschreven methodiek JuniorCare die een combinatie is van verschillende methodieken) Triple P stepping stones, cognitieve gedragstherapie, Ik ben speciaal, Handleiding van jezelf, Denk goed voel je goed, Begrijp me goed!?, Kids skills, Tim en Flapoor, Mission Possible, Oplossingsgerichte methode, Brain Blocs Leerkracht Coaching kind en/of leerkracht in de klas (cliënten zorgzwaarte zwaar) Psycho educatie 3

4 Jeugdigen Ambulante woonbegeleiding (cliënten zorgzwaarte-zwaar) Op weg naar zelfstandigheid Gespecialiseerde begeleiding: 63,00 per uur (indien de uitzonderingsregel van de NZA van toepassing is wordt er 72,95 per uur gefactureerd) Voor begeleiding individueel op zon- en feestdagen brengen wij 1,5 keer het gebruikelijke tarief in rekening. Bij begeleiding meer dan 5 uur aaneengesloten worden meeruren in rekening gebracht voor een tarief van 42,50. Afzeggen: Er worden afspraken gemaakt over structurele begeleiding in een zorgovereenkomst. Bij afzegging wordt er in principe altijd gezocht naar een vervangend moment. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het begeleidingsmoment 100% doorbelast. 4

5 Groep Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP GROEPSCOACHING LICHT: Gezin en netwerk Themabijeenkomsten en cursussen voor het netwerk en mantelzorgers Psycho-educatie, verschillende onderwerpen rondom opvoeding en stoornissen. Groepscoaching licht: 58,00 per dagdeel ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP GROEPSCOACHING: Jongeren, Volwassenen, ouders, Scholen (OOP), Wijken, Verenigingen Jeugdigen Thematische bijeenkomsten de pedagogiek betreffende zoals opvoeding, middelengebruik, seksualiteit, pesten Structurele groepscoaching met diverse thema s zelfstandigheid, creatief, puberteit, vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, beweging (cliënten zorgzwaarte -midden) waarbij ruimte is voor persoonlijke leerdoelen. Opvoed tips & trics, hoe herken ik een ongezonde ontwikkeling?, hoe ga ik om met agressie?, hoe ga ik om met pesten? Sociaal gedrag elke dag, Remweg, Spelend leren, leren spelen, geef me de vijf Leerlingen, studenten Structurele groepscoaching gericht op executieve vaardigheden (cliënten zorgzwaarte- midden) Geef me de vijf, planning strategieën. Overige groepen Workshops met betrekking op verschillende thema s voor bijvoorbeeld scholen, bedrijven, wijkcentra (hoe ga ik om met een leerling met een problematiek? Etc.) Groepscoaching: 58,00 per dagdeel plus per dagdeel 0,25 Begeleiding 5

6 Groep ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP GROEPSCOACHING ZWAAR : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Jeugdigen Structurele groepscoaching met diverse thema s zelfstandig, creatief, puberteit, Sociaal gedrag elke dag, Remweg, Spelend leren, leren vrijetijdsbesteding, sociale vaardigheden, beweging (cliënten zorgzwaarte spelen, geef me de vijf zwaar) Leerlingen, studenten Structurele groepscoaching waarbij gewerkt wordt aan executieve vaardigheden kan op verschillende locaties (cliënten zorgzwaarte-zwaar) Geef me de vijf, planning strategieën. Groepscoaching zwaar: 58,00 per dagdeel plus per dagdeel 0,50 begeleiding JuniorBeweeg JuniorBrusjes JuniorDag JuniorJongens JuniorJongeren JuniorLVB JuniorMeiden JuniorMeiden JuniorNaSchool Bewegingsactiviteiten gericht op verschillende hulpvragen Eendaagse cursus om te leren omgaan met speciale broer/zus Verantwoorde invulling vrijetijd, ondersteuning, stimuleren sociale vaardigheden en contacten. Vaardigheden leren en informatie over jongensonderwerpen en problemen Oefenen sociale vaardigheden en uitbreiden vrijetijdsbesteding Passende activiteiten rondom vrijetijdsbesteding, stimuleren sociale vaardigheden en contacten. Vaardigheden leren en informatie ontvangen rondom meidenonderwerpen en problemen Vaardigheden leren en informatie ontvangen rondom meidenonderwerpen en problemen Oefenen sociale vaardigheden, zelfstandig maken dagstructuur (met ruimte voor individuele hulpvragen zoals verhogen assertiviteit, verbreden vrijetijdsbesteding) Aanbod structurele groepscoaching midden/zwaar Kinderen alle leeftijden Broertjes en/of zusjes van kinderen met diagnose Kinderen alle leeftijden - Jongens vanaf 10 jaar - Jongens vanaf 13 jaar Op donderdag van 16:00 tot 18:00 4 keer per jaar in overleg 2 dagdelen Tijdens schoolvakanties een aantal dagen 1 x per maand donderdagavond 19:00 21:30 - Groep 7/8 1 x maand vrijdagavond - Vanaf voortgezet onderwijs Kinderen alle leeftijden met een Maandelijks op vrijdagmiddag verstandelijke beperking 15:30 tot 17:30 - Meiden vanaf 10 jaar 1 x per maand vrijdagmiddag 16:00 18:00 - Meiden vanaf 13 jaar 1 x per maand donderdagavond 19:00 21:30 2 groepen kinderen; basisschool- en voortgezet onderwijs JuniorOuder Cursus gericht op specifieke opvoedvaardigheden Ouder(s) van kinderen die (gedrags) problemen ervaren JuniorStudeer Oefenen executieve vaardigheden (o.a. plannen, Voortgezet onderwijs leeftijd structureren van de dag/week, niét vakinhoudelijk) Maandag t/m Donderdag Woensdag bijeenkomsten per jaar met verschillende thema s Op dinsdag en donderdag-avond van 19:00 tot 21:00 2 dagdelen ½ dagdeel 6

7 JuniorTeenz Verantwoord leren uitgaan Kinderen 12 tot 15 jaar 1 x 6 weken vrijdagavond of 2 dagdelen JuniorCursus Oefenen vaardigheden met specifiek karakter zoals agressie, assertiviteit en omgaan met anderen. Groep met specifieke hulpvragen 3 maal per jaar Nader te bepalen JuniorZaterdag Oefenen sociale vaardigheden i.c.m. bewegen Kinderen alle leeftijden met diagnose Zaterdag keer in de 2 weken is er een combinatie met JuniorBeweeg JuniorZelfstandig Oefenen vaardigheden en ontvangen informatie ter bevordering zelfstandigheid Jongeren met diagnose vanaf 14 jaar 1 x 2 weken op maandagavond van 19:00 tot 21:00 2 dagdelen De meeste activiteiten vinden plaats op onze locatie Wandelboslaan Tilburg. Voor precieze data en activiteiten zie de activiteitenkalender op de website. Voor groepsbegeleiding op maat op zon- en feestdagen brengen wij 1,5 keer het gebruikelijke tarief in rekening. Afzegging na inschrijving: binnen 24 uur 100 % doorbelast. Er mag 3 keer kosteloos afgezegd worden per dienst bij de structurele diensten, daarna wordt er 100% doorbelast. De niet-structurele diensten worden altijd 100% doorbelast bij afzegging. Dit om de continuïteit in de groepen te garanderen. Daarnaast bieden we wachtlijstbegeleiding door middel van themabijeenkomsten waar de men aan deel kan nemen en wordt er al gewerkt aan het inzichtelijk maken en versterken van eigen kracht en het sociale netwerk. Op deze manier maken we ouders al sterker en zelfstandiger voorgaand aan de start van de hulpverlening. JuniorWeekend JuniorVakantie Verantwoorde invulling vrijetijdsbesteding, ondersteuning, stimuleren sociale vaardigheden en contacten ( tevens ruimte voor individuele hulpvragen zoals bijvoorbeeld verhogen assertiviteit, verbreden vrijetijdsbesteding). Verantwoorde invulling vrijetijdsbesteding, ondersteuning, stimuleren sociale vaardigheden en contacten ( tevens ruimte voor individuele hulpvragen zoals bijvoorbeeld verhogen assertiviteit, verbreden KORTDURENDVERBLIJF Kinderen alle leeftijden met diagnose Kinderen alle leeftijden met diagnose Elke maand of elke 2 maanden, vrijdag tot zondag uur. Midweek in meivakantie, weekend in de carnavalsvakantie en 1 e en laatste week zomervakantie 575,00 weekend (220,00 KV plus 6,00 begeleiding) (220,00 KV plus 6,25 dagdeel groepscoaching)) 950,00 midweek 1.500,00 week vrijetijdsbesteding). Afmeldingen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het betreffende JuniorWeekend doorgegeven te worden om een kosteloze afmelding te bewerkstelligen. Wanneer een cliënt zich regelmatig afmeld voor het JuniorWeekend zal hier een gevolg aan hangen. Dat betekent dat wanneer een cliënt maandelijks deelneemt aan het JuniorWeekend de cliënt bij de 3e afmelding in een kalenderjaar zal verschuiven naar de reservelijst, zodat dit een plek creëert voor een cliënt op de wachtlijst die wel de behoefte hebben aan structurele deelname aan de JuniorWeekenden. Bij een cliënt die om de maand deelneemt aan het JuniorWeekend zal dit gelden bij de 2e afmelding in het kalenderjaar. De cliënten die op de reservelijst staan worden gebeld als er een afmelding is. Staan er geen cliënten op de wachtlijst voor structurele deelname zal deze bovenstaande regel niet van toepassing zijn. 7

8 VERVOER : JuniorCare verzorgt vervoer voor cliënten op aanvraag met een vervoersindicatie. Samen met ouders wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden die voorliggend zijn. VERVOER per adres enkele reis (uitsluitend met indicatie vervoer of betaald vanuit eigen middelen) 0 tot 10 kilometer 12,50 10tot 15 kilometer 18,00 15 tot 20 kilometer 24,00 20 tot 30 kilometer 35,00 30 tot 40 kilometer 45,00 8

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort

Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort Wat moet een gemeente weten over autisme? Autisme in het kort Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.)

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH

Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Logeermogelijkheden in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Samenwerkende organisaties ASVZ NH Logeren is: ergens anders slapen dan thuis! Samenwerkende organisaties ASVZ NH De Hartekamp Groep Heliomare Rozemarijn SIG: organisatie voor wonen en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie