januari februari maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "januari februari maart 2014"

Transcriptie

1 Belgie-Belgique P.B. X 3/2294 januari februari maart 2014 Uitgebreide activiteitengids o met volledig winterprogramma Volkshogeschool -Eeklo vzw, Reigerstraat 8, 9000 driemaandelijks tijdschrift, jaargang 11, nummer 1, januari februari maart 2014, P nummer P afgiftekantoor X

2 Inschrijven bij Vorminglus Een vlot verloo van de inschrijvingen o onze cursussen is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. O basis van het aantal inschrijvingen bealen wij of een cursus doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn. Hoe inschrijven? Inschrijven doe je bij voorkeur via de website Zo hebben we meteen alle gegevens correct. Jij krijgt dan een mail van Vorminglus -Eeklo waarin vermeld wordt dat je inschrijving in behandeling is. Wanneer je inschrijving verwerkt is door ons administratief team krijg je tot slot een bevestigingsmail waarin alle gegevens van de cursus staan met de uitnodiging tot betaling met gestructureerde mededeling o rekeningnummer IBAN BE (BIC: GEBABEBB). Wanneer je binnen de 14 dagen betaalt, ben je echt ingeschreven. Je wordt dan, zonder tegenbericht, verwacht o de eerste dag van de cursus of activiteit. Wanneer het niet lukt om via de website in te schrijven, kan je steeds telefonisch inschrijven tijdens de oeningsuren van ons secretariaat. We helen je graag verder. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen wij de cursus annuleren; wij storten dan jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Je kan al online inschrijven voor Goedgevonden in je bus valt. De lentecursussen (aril-juni) staan vanaf 20 februari o onze site. Volzet Voor de meeste cursussen is het aantal deelnemers beerkt; dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, kom je o een wachtlijst en word je ersoonlijk verwittigd als er een laats vrijkomt. Cursuslaats Het adres waar de cursus laatsvindt staat onder elke cursus. Standaardrijs en korting Vorminglus -Eeklo geeft een korting o de standaardrijs. De reductierijs geldt voor: studenten Je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons voor de activiteit een koie van jouw studentenkaart. mensen met een beerkt ensioen, éénoudergezinnen met kinderen Heb je om deze of andere reden recht o de reductierijs? Neem dan contact o met coördinator Steve Maes ( ). De sociale rijs geldt voor: mensen die recht hebben o een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds O het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine stree. Als het derde cijfer voor de schuine stree een 1 is (..1/ ), heb je recht o onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons voor de activiteit een kleefbriefje. werkzoekenden Je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons voor de activiteit een koie van jouw stemelkaart. Bij elke cursus staan de drie rijzen vermeld in deze volgorde: standaardrijs reductierijs sociale rijs Cliënten van het OCMW in, Eeklo, Maldegem en Merelbeke, kunnen bij hun maatschaelijk werker een tussenkomst vragen om deel te nemen aan het aanbod van Vorminglus in deze gemeenten. Cultuur- en sortcheques Vorminglus aanvaardt ook cultuur- en sortcheques. Momenteel kunnen we geen oleidingscheques aanvaarden. Annulering Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een cursus waarvoor je was ingeschreven. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, , fax) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de cursusrijs terug, verminderd met 15 rocent administratiekosten. FACTUUR OF BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Vorminglus maakt desgewenst facturen van vormingsactiviteiten vanaf het bedrag van e 20. Als het bedrag lager is, kan je een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen. Toegankelijkheid In het Vorminglusgebouw zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige cursussen vinden elders laats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beerking aangeaste ondersteuning nodig hebt om een cursus of activiteit te volgen. Oeningsuren van het secretariaat Het secretariaat van Vorminglus -Eeklo is telefonisch bereikbaar elke voormiddag van 9u tot 12.30u, en elke namiddag van 14u tot 17u, behalve o woensdagnamiddag, dan is het secretariaat dicht. Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen onbeerkt bereikbaar via de website en de mail. Meer informatie Vorminglus, Volkshogeschool -Eeklo vzw Reigerstraat 8, 9000 Telefoon: Fax: Website: Rekeningnummer: IBAN BE

3 in dit nummer 7 Hommeles in bijenland Een nieuw jaar, nieuwe rijzen winterprogramma 11 Vrijwilligersacademie 14 Actualiteit en samenleving 18 Filosofie en zingeving 20 Kunst en cultuur 23 Persoonlijke ontwikkeling 26 Ik en de ander 29 Zélf creatief 32 Leef gezond 35 Handig en raktisch 38 Nieuws Vorminglus -Eeklo heeft de odracht om voor iedere inwoner van de regio activiteiten uit te werken en aan te reiken al dan niet in samenwerking met andere artners. Wij willen dus graag met ons verdieend en verbredend aanbod een zo divers mogelijk ubliek bereiken en daarbij mag de rijs van een activiteit niet uitsluitend werken. Daarom hebben we voor 2014 het rijzenbeleid, dat o solidariteit gestoeld is, geactualiseerd. Dankzij een minimale rijsaanassing de standaardrijs van een activiteit stijgt 0,2 euro er uur (0,6 euro er avond) kan je samen met ons heel wat betekenen voor diegenen die in armoede leven, maar ook voor mensen die het door de huidige crisis moeilijk hebben om te blijven aanikken. Levenslang en levensbreed leren is geen luxeartikel maar een basisrecht voor elkeen. In 2014 behouden we de standaardrijs en de sociale rijs voor mensen die recht hebben o een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en voor werkzoekenden. Daarnaast introduceren we de reductierijs. Mensen die het deze dagen door omstandigheden moeilijk hebben om de standaardrijs te betalen zoals sommige éénoudergezinnen met kinderen, mensen met een beerkt ensioen, kunnen contact met ons onemen en genieten van een korting o die standaardrijs. Ook studenten krijgen o vertoon van hun kaart deze reductie. In de brochure zie je bij de activiteiten telkens de drie rijzen in deze volgorde: standaardrijs, reductierijs, sociale rijs. Regeling Kerstvakantie Vorminglus -Eeklo is gesloten van 24 december 2013 tot en met dinsdag 2 januari Inschrijven voor een cursus via of de website is uiteraard altijd mogelijk. We geven nog mee dat Vorminglus -Eeklo achter de schermen verschillende exerimenten uittekent om mensen die in armoede leven te betrekken bij onze organisatie, onze activiteiten, onze rojecten. Zo is er in 2013 een roeftuinroject gestart waarbij mensen uit kwetsbare groeen die in de rojecten met ons in contact kwamen, via duobonnen een activiteit in ons aanbod konden volgen. Deze onderlinge solidariteit maakte het in 2013 mogelijk dat 16% van onze deelnemers aan verminderde rijzen konden deelnemen. Daar zijn wij heel blij om! Het team en de raad van bestuur van Vorminglus -Eeklo colofon Goedgevonden is het kwartaaltijdschrift van Vorminglus, Volkshogeschool -Eeklo vzw, Reigerstraat 8 te 9000 en is gekoeld aan de interactieve website Tel , fax ISSN Redactie Veerle Bosteyn, Tim Deschaumes, Steve Maes. Beeldredactie Tim Deschaumes Webredactie Tim Deschaumes Vormgeving Magelaan cvba, Druk Geers Offset verantwoordelijke uitgever René De Pauw Fortlaan 25, 9000 P-nummer P Goedgevonden wordt gedrukt o 100% gerecycleerd Cyclus Print-aier

4 winterrogramma Goedgevonden januari-februari-maart 2014 VRIJWILLIGERSACADEMIE OOST-VLAANDEREN Ontweren van flyers en affiches met Scribus GENT DONDERDAG 20 FEBRUARI s avonds PAG 11 Een artikel schrijven. Voor ledenblad, website of media MALDEGEM DINSDAG 25 MAART s avonds PAG 11 De vzw-wetgeving in een notendo GENT ZATERDAG 26 APRIL overdag PAG 11 Wervende romotie voeren GENT MAANDAG 27 JANUARI s avonds PAG 11 Maak een succes van je ledenwerving SINT-AMANDSBERG DONDERDAG 13 MAART s avonds PAG 11 De organisatie van een kleinschalig evenement aan de slag met een staenlan MERELBEKE DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 12 De organisatie van een kleinschalig evenement een begroting omaken MERELBEKE DINSDAG 25 MAART s avonds PAG 12 De organisatie van een kleinschalig evenement een draaiboek voor een soeel verloo van de dag MERELBEKE DINSDAG 1 APRIL s avonds PAG 12 De vrijwilligerswet NEVELE DINSDAG 29 APRIL s avonds PAG 12 Fondsenwerving: een introductie voor vrijwilligers GENT DONDERDAG 8 MEI s avonds PAG 12 Verzekeringen en aansrakelijkheid voor verenigingen GENT ZATERDAG 10 MEI overdag PAG 12 Fiscaliteit voor de kleine vzw GENT ZATERDAG 10 MEI overdag PAG 12 Zonder vrijwilligers geen Reair Cafés! LOKEREN MAANDAG 24 FEBRUARI s avonds PAG 12 Zonder vrijwilligers geen Reair Cafés! MELSELE WOENSDAG 26 FEBRUARI s avonds PAG 12 Fondsen werven en sonsors zoeken SINT-NIKLAAS MAANDAG 24 MAART s avonds PAG 13 De vzw-wetgeving in een notendo MELSELE MAANDAG 28 APRIL s avonds PAG 13 Verzekeringen en aansrakelijkheid voor verenigingen MELSELE MAANDAG 12 MEI s avonds PAG 13 LETS-trekkers ontmoeten LETS-trekkers LOKEREN ZONDAG 1 JUNI overdag PAG 13 Een vzw besturen. Hoe doe je dat? AALST DONDERDAG 13 FEBRUARI s avonds PAG 13 Omgaan met moeilijke mensen ZOTTEGEM ZATERDAG 22 FEBRUARI overdag PAG 13 Verzekeringen en aansrakelijkheid voor verenigingen AALST DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 13 Werven van nieuwe vrijwilligers AALST DONDERDAG 20 MAART s avonds PAG 13 Hel, ik wil een website maken AALST DONDERDAG 8 MEI s avonds PAG 13 Omgaan met conflictsituaties ZOTTEGEM DINSDAG 13 MEI overdag PAG 13 Maak je eigen website met Weebly AALST DONDERDAG 15 MEI s avonds PAG 13 4 ACTUALITEIT EN SAMENLEVING Ontmoetingsgroeen VIE-groe voor vrouwen van 50+ GENT DINSDAG 21 JANUARI overdag PAG 14 VOV-groe voor vrouwen van 50+ GENT DINSDAG 21 JANUARI overdag PAG 14 VIE-groe Merelbeke voor vrouwen van 50+ MERELBEKE DONDERDAG 9 JANUARI overdag PAG Plus-groe voor mannen en vrouwen van 55+ GENT DONDERDAG 9 JANUARI overdag PAG 14 Het gerechtsgebouw in, een oen huis GENT VRIJDAG 31 JANUARI overdag PAG 14 Hedendaagse conflicten in de wereldolitiek Het Midden-Oosten in beweging MERELBEKE DINSDAG 11 FEBRUARI s avonds PAG 15 Hedendaagse conflicten in de wereldolitiek Sahel en West-Afrika MERELBEKE DINSDAG 25 FEBRUARI s avonds PAG 15 Hedendaagse conflicten in de wereldolitiek Conflicten in de wereldolitiek vandaag MERELBEKE DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 15 O bezoek bij de Turkse gemeenscha in GENT ZATERDAG 8 FEBRUARI overdag PAG 16 Bezoek aan het Federaal Parlement BRUSSEL DONDERDAG 13 MAART overdag PAG 16 More than honey MERELBEKE VRIJDAG 28 MAART s avonds PAG 16 Het belang van de bijen OOSTERZELE VRIJDAG 25 APRIL s avonds PAG 16 Een bijenvriendelijke tuin SCHELDEWINDEKE VRIJDAG 23 MEI s avonds PAG 17 Een bijenvriendelijke tuin EVERGEM DINSDAG 15 APRIL overdag PAG 17 Een bijenvriendelijke tuin DEINZE WOENSDAG 14 MEI overdag PAG 17 Vaar mee met de milieuboot GENT ZATERDAG 22 MAART overdag PAG 17 Idee Café GENT MAANDAG 24 FEBRUARI s avonds PAG 17 Idee Café GENT MAANDAG 31 MAART s avonds PAG 17 FILOSOFIE EN ZINGEVING Filocafé GENT ZONDAG 26 JANUARI overdag PAG 18 Religie na de dood van God: een conversatie GENT MAANDAG 17 FEBRUARI s avonds PAG 18 Kleine revoluties GENT DONDERDAG 23 JANUARI s avonds PAG 18 Boeddha s brein: wetenscha en filosofie van mindfulness GENT WOENSDAG 19 FEBRUARI s avonds PAG 19 Het raadsel India GENT DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 19 Filosofieleesgroe Hannah Ahrendt: Eichmann in Jeruzalem GENT DONDERDAG 30 JANUARI s avonds PAG 19 Filmvertoning Hannah Ahrendt GENT DONDERDAG 20 FEBRUARI s avonds PAG 19 Het goede handelen GENT DONDERDAG 13 MAART s avonds PAG 19

5 KUNST EN CULTUUR Klassieke muziek lezierig verkennen MALDEGEM DINSDAG 21 JANUARI s avonds PAG 20 Rondleiding in het Concertgebouw Brugge BRUGGE ZATERDAG 8 FEBRUARI overdag PAG 20 De wonderkermis GENT ZATERDAG 25 JANUARI overdag PAG 20 Viva Rossini GENT DONDERDAG 6 FEBRUARI s avonds PAG 21 Milieuvriendelijke architectuur met bezoek aan Puyenbroeck MALDEGEM MAANDAG 28 APRIL s avonds PAG 21 WO I in romans SCHELDEWINDEKE DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 21 WO I in films SCHELDEWINDEKE DINSDAG 18 MAART s avonds PAG 21 Kunst Nu. Of nooit ontdek de wereld van de actuele kunst PAG 22 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Single zijn EVERGEM MAANDAG 27 JANUARI s avonds PAG 23 Minder stress in je leven het kan! DEINZE DINSDAG 4 FEBRUARI s avonds PAG 23 SOS Brein: mindmaing en geheugentraining GENT VRIJDAG 7 FEBRUARI overdag PAG 23 Als ik neen zeg voel ik me schuldig GENT DONDERDAG 13 FEBRUARI overdag PAG 24 De creatiesiraal MERELBEKE MAANDAG 10 MAART s avonds PAG 24 Hooggevoeligheid, vermoeidheid en zelfzorg EVERGEM DINSDAG 14 JANUARI s avonds PAG 24 Hooggevoeligheid, vermoeidheid en zelfzorg GENT DINSDAG 22 APRIL s avonds PAG 24 Hooggevoeligheid, vermoeidheid en zelfzorg GENT MAANDAG 19 MEI overdag PAG 24 Omgaan met hooggevoeligheid GENT DINSDAG 18 FEBRUARI s avonds PAG 24 Omgaan met de ositieve kracht van kwaadheid EVERGEM DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 25 Al schrijvend meer mezelf worden GENT ZATERDAG 15 MAART overdag PAG 25 Leven met afscheid en verlies MERELBEKE DINSDAG 11 MAART overdag PAG 25 IK EN DE ANDER Assertiviteitstraining voor jongeren GENT WOENSDAG 5 FEBRUARI s avonds PAG 26 Familieostellingen in de raktijk GENT VRIJDAG 7 FEBRUARI overdag PAG 26 Breng je relaties in kaart GENT DINSDAG 22 APRIL s avonds PAG 26 Kort en krachtig je mening zeggen GENT DINSDAG 11 FEBRUARI s avonds PAG 27 Assertiviteitstraining: zeker van mezelf GENT ZATERDAG 1 MAART overdag PAG 27 Ik ben oké, jij bent oké GENT WOENSDAG 12 MAART s avonds PAG 27 De artnerrelatie: een totien van uitdagingen GENT DONDERDAG 13 MAART s avonds PAG 27 Engelen van vlees en bloed GENT WOENSDAG 16 APRIL overdag PAG 27 Omgaan met hooggevoelige kinderen GENT DINSDAG 25 FEBRUARI s avonds PAG 28 Omgaan met je hooggevoelig kind GENT MAANDAG 10 MAART s avonds PAG 28 Omgaan met je hooggevoelig kind GENT MAANDAG 28 APRIL overdag PAG 28 Iedereen kan vereenzamen GENT MAANDAG 28 APRIL overdag PAG 28 Cyberesten bij kinderen en jongeren GENT MAANDAG 28 APRIL s avonds PAG 28 ZELF CREATIEF Proeven van oëzie schrijven MALDEGEM MAANDAG 13 JANUARI s avonds PAG 29 A caella zingen MERELBEKE DINSDAG 28 JANUARI overdag PAG 29 Gitaar voor beginners SCHELDEWINDEKE WOENSDAG 5 FEBRUARI s avonds PAG 29 Creatief met een verkleedkoffer MALDEGEM MAANDAG 20 JANUARI overdag PAG 29 Creatief met een verkleedkoffer MERELBEKE DINSDAG 4 FEBRUARI s avonds PAG 29 Poen en seelgoed van recyclage KNESSELARE DONDERDAG 6 FEBRUARI s avonds PAG 30 Hedendaagse interieurtrends EVERGEM MAANDAG 10 MAART overdag PAG 30 Creatief met kinderen GENT ZATERDAG 15 FEBRUARI overdag PAG 30 Geef een nieuwe toets aan je kledij EVERGEM DINSDAG 25 MAART s avonds PAG 31 Digitale fotografie: het fotoaaraat verkennen MALDEGEM DINSDAG 21 JANUARI overdag PAG 31 Digitale fotografie: het fotoaaraat verkennen GENT MAANDAG 3 FEBRUARI overdag PAG 31 Digitale fotografie: het onderwer sterk in beeld brengen KNESSELARE MAANDAG 3 FEBRUARI s avonds PAG 31 Digitale fotografie: het onderwer sterk in beeld brengen MALDEGEM DINSDAG 29 APRIL overdag PAG 31 5

6 winterrogramma Goedgevonden januari-februari-maart 2014 LEEF GEZOND Glutenvrij koken en bakken SINT-LAUREINS MAANDAG 2 FEBRUARI s avonds PAG 32 Zingen: ontsannend en gezond GENT MAANDAG 10 FEBRUARI s avonds PAG 32 Kanker voorkomen? Wat je kunt doen via voeding WACHTEBEKE DONDERDAG 20 FEBRUARI overdag PAG 32 Een natuurlijke aanak van hoofdijn en migraine EVERGEM DINSDAG 29 APRIL overdag PAG 32 Een kruidentuin aanleggen EEKLO WOENSDAG 5 MAART overdag PAG 33 De invloed van voeding o chronische ijn MERELBEKE MAANDAG 10 MAART overdag PAG 33 Vogels sotten MERELBEKE DONDERDAG 27 MAART s avonds PAG 33 Vroege vogelwandelingen URSEL ZONDAG 27 APRIL overdag PAG 33 Fit in je hoofd?! MALDEGEM DINSDAG 11 MAART overdag PAG 33 Vegetarisch broodbeleg en lunchgerechten GENT DINSDAG 25 FEBRUARI s avonds PAG 33 Een thuisaotheek met kruiden KNESSELARE DINSDAG 11 MAART s avonds PAG 34 Bewust bewegen MERELBEKE WOENSDAG 23 APRIL overdag PAG 34 Eten voor een goed gevoel EVERGEM DONDERDAG 13 MAART overdag PAG 34 Kruiden voor schoonheid en gezondheid DEINZE MAANDAG 28 APRIL overdag PAG 34 Weet wat je eet MERELBEKE DINSDAG 22 APRIL overdag PAG 34 HANDIG EN PRAKTISCH Google drive: bestanden in de cloud GENT WOENSDAG 5 FEBRUARI s avonds PAG 35 Pientere lantencombinaties voor een ecologische tuin KNESSELARE DINSDAG 11 FEBRUARI s avonds PAG 35 Leg je eigen moestuin aan DEINZE MAANDAG 24 FEBRUARI overdag PAG 35 Basiscursus fietsonderhoud GENT WOENSDAG 12 MAART overdag PAG 36 Aan de slag met je Windows 8-lato GENT VRIJDAG 14 MAART overdag PAG 36 Je rivacy beschermen o Facebook GENT WOENSDAG 26 MAART s avonds PAG 36 Drijf je lato aan met sierkracht EEKLO DINSDAG 22 APRIL overdag PAG 36 Een smarthone of tablet aanschaffen? ERTVELDE MAANDAG 31 MAART s avonds PAG 37 Een smarthone of tablet aanschaffen? MERELBEKE DONDERDAG 24 APRIL overdag PAG 37 Haal meer uit je smarthone (android) GENT WOENSDAG 8 JANUARI s avonds PAG 37 Haal meer uit je smarthone (android) WACHTEBEKE DONDERDAG 3 APRIL s avonds PAG 37 Haal meer uit je smarthone (android) ERTVELDE MAANDAG 28 APRIL s avonds PAG 37 Reair Café o Zoete Zondag GENT ZONDAG 30 MAART overdag PAG 37 6

7 Hommeles in bijenland De tuin van imker Hans Laevens is even weelderig als uitgestrekt. Een rijke omgeving voor honingbijen, die hier in groten getale gedijen. Ogenschijnlijk kriskras over het erf versreid, rijken diegroene bijenkasten. Het worden klankkasten als een windvlaag dikke eikels losrukt. Getooid in een witte karuin toont de imker mij de binnenkant van een bijenkolonie. Boveno de geometrische orde van de honingraat heerst een chaotische bedrijvigheid. Alles lijkt wel in bijenland, maar schijn bedriegt. Elk jaar legt een kwart van de bijenvolken het loodje. tim deschaumes Na weer eens een eriode van nachtwerk en hard labeur besloot Hans Laevens om het rofessioneel over een andere boeg te gooien. Ik ben gestot met mijn werk als docent en hou me bezig met de bijen en het huishouden. Ik amuseer me veel meer! De dierenarts is nu fulltime imker en heeft zich verdiet in het wel en wee van de honingbij. Je bent nu imker. Een oude droom die uitkomt? In het West-Vlaamse Veldegem, waar ik mijn jeugd doorbracht, woonde een imker. Vano straat kon ik de bijen zien af- en aanvliegen. Veel dichter durfde ik toen niet te komen, maar het legde wel de basis van mijn assie voor bijen. Later studeerde ik voor dierenarts, maar daar kwam de bijenhouderij nooit ter srake. Ik kwam er as onieuw mee in contact o een doctoraatsverdediging over Amerikaans vuilbroed, een ziekte bij bijen. Een collega die de verdediging bijwoonde, bleek imker te zijn, van vader o zoon. Ik srak hem over mijn oude assie en hij zette mij o het soor van de Vlaamse Imkersbond, waar je een driejarige oleiding tot imker kunt volgen. Ik ben hier in Merelbeke met één kast begonnen, maar ondertussen zijn het er tientallen. 7

8 8 Wat heb je nodig om bijen te houden? Eigenlijk heb je niet veel laats nodig. Een ruimte om een kast te laatsen is in rincie voldoende. Er zijn wel wettelijke voorschriften: er moet voldoende afstand zijn tot de buren en de oenbare wegen. Je kunt je tuin aanassen met bijenvriendelijke lanten, maar De bijeenteelt is de vierde belangrijkste diersector in Vlaanderen, na rundvee, varkens en luimvee. voor de rest ben je afhankelijk van je omgeving. Hoe rijker die omgeving is qua bloemen, hoe beter voor de bijen én voor de imker. Bijen zijn actief in een cirkel van ongeveer drie kilometer. Daarbinnen vinden ze hun nectar, stuifmeel en water, dus hoe meer geschikte bloemen ze daar aantreffen, hoe beter. Niet alle bijen leven in kolonies. De laatste tijd is er veel aandacht voor solitaire of wilde bijen. In Vlaanderen kun je bijvoorbeeld gehoornde metselbijen aantreffen in bijenhotels. Die deoneren hun eitjes in zo n rietstengel van het hotel, die ze onderverdelen in diverse comartimenten. Eerst voeren ze stuifmeel aan voor het laatste comartiment. Ze leggen eitjes en sluiten het comartiment af. Dan beginnen ze aan het volgende comartiment tot de rietstengel volzit en ze hem vooraan afsluiten. Afhankelijk van de lengte worden hieruit drie à zes bijen geboren. Uit het eerste eitje komt de mannelijke bij, de andere bijen zijn vrouwtjes. Ik heb een bijenhotel in m n tuin, maar geen bezoekers. Wat loot er mis? Het hotel moet gericht zijn o het zuiden. Sommige soli taire bijen er zijn zo n 400 soorten komen enkel voor als er secifieke lanten bloeien in je tuin of in de omgeving. Misschien is dat het robleem. Zandbijen maken een holletje in een hoo zand en sommige vliegen uit in het vroege voorjaar, als de wilgen bloeien. Als er geen wilgenstuifmeel in de buurt te vinden is, zul je deze zandbijen ook niet aantreffen. Klot het dat bijen soms beter gedijen in de stad dan o het latteland? Ik doe hier geen boude uitsraken over, maar uiteraard biedt de stad een divers aanbod aan lanten, via arken en stadstuintjes. Voor bijen betekent dat een gevarieerd menu van stuifmeel en nectar. Soms ben ik wel wat bevreesd voor bijenkolonies in de stad. Zo lang een bijenvolk niet gaat zwermen, is er geen gevaar voor mensen, maar als ze gaan zwermen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Hier in de tuin ziet het dan zwart van de bijen. Als een fietser door zo n uitgezwermde bijenwolk heen moet, zal die schrikken of gestoken worden. Gelukkig bestaan er methodes om het zwermen te verhinderen. En los van dit risico doen de bijen het goed in de stad, zoals o het dak van de Vooruit of in de ecologische volkstuin Boerse Poort. Hoeveel kasten staan er ondertussen in jouw tuin? Ik werk met 20 roductievolken waarvan ik honing oogst. Dit jaar heb ik sterk ingezet o uitbreiding, door een 40-tal kleine bijenvolken toe te voegen. Vanaf volgend jaar verhuizen die naar grotere kasten. Dat zijn al veel kasten voor deze tuin. In het voorjaar verlaats ik er een aantal naar andere locaties, anders zetten ze een te zware druk o de omgeving en zijn de obrengsten niet meer otimaal. Bijenvolken moeten immers ook stuifmeel en nectar vinden voor hun eigen onderhoud, dus er zou geen overschot meer zijn om te oogsten. Wat zijn de belangrijkste taken van een imker? De drukste eriode loot van half aril tot eind juli. We volgen de volken van nabij o en de overschot aan honing wordt geoogst en geslingerd. De imker moet er ook o letten dat zijn bijenvolken sterk blijven. In het voorjaar neemt het aantal bijen toe. Wanneer het volk sterk genoeg is, doet er zich een tweedeling voor: de oude koningin zwermt uit met de helft van de bijen en de andere helft wacht in de kast tot er een nieuwe koningin wordt geboren. Om te vermijden dat bijen gaan zwermen wat leidt tot verzwakking van het bijen volk en tot minder roductie maakt de imker soms een kunstzwerm. Om steeds te beschikken over reservekoninginnen, teelt een imker ook koninginnen. In de winkel koo ik lindehoning of acaciahoning. Maar hoe kan de imker weten waar zijn bijen hun nectar haalden? In rincie kan hij dat niet weten. Er is voorjaarse honing en zomerhoning, die beide worden verkocht onder de naam bloemenhoning. In Vlaanderen kan je eigenlijk enkel secifiek koolzaadhoning oogsten. Als het koolzaad in bloei staat, laats je de bijenkasten aan de rand van koolzaadvelden. Dan ben je bijna zeker dat de bijen weerkeren met nectar van het koolzaad. Een bijenvolk is immers zeer economisch, het vliegt nooit verder dan nodig. Als het o 500 meter afstand voldoende nectar kan vinden, vliegt het er geen Om koolzaadhoning onder die naam te kunnen verkoen, moet minstens 50 rocent van de nectar afkomstig zijn van koolzaad.

9 Vliegt een bij willekeurig van bloem tot bloem of zit er een methode achter? Een honingbij bezoekt tijdens een vlucht altijd hetzelfde tye bloem, zij vliegt niet zomaar van een aelbloesem naar een erenbloesem. Honingbijen zijn bloemvast. Er schuilt een ingenieus systeem achter. De huisbijen in de kast bealen o welke drachtlant er gevlogen wordt. Allereerst beoordelen zij de nectar die de vliegbijen aanvoeren o de zoetheid ervan. Zij wonen ook de bijendans van de vliegbijen bij, zodat ze weten in welke richting en o welke afstand het drachtgebied zich bevindt. Het aantal bijen dat met secifieke nectar arriveert, geeft hen daarnaast een goed idee van de rijkdom van het gebied. O basis van al die informatie beslissen de werkbijen o welke bloemsoort er gevlogen wordt. Ze maken dat duidelijk door de bijen die nectar van de goede drachtlant aanbrengen, snel van die nectar te ontlasten. Die gaan dan dansen. Bijen die met minderwaardige nectar komen aanzetten, moeten veel langer wachten en hebben daarna geen zin meer in een dansje. Dat werkt ontradend o andere bijen, die vervolgens niet meer vliegen o de bloemen met de inferieure nectar. Bijen hebben het al jaren moeilijk om te overleven. Wat is de oorzaak van de massale bijensterfte? Er zijn verschillende oorzaken, waaronder arasieten en virussen. Men is het erover eens dat de varroamijt de belangrijkste oorzaak is van wintersterfte. De mijten zuigen bloed bij de bijen en arasiteren de larven. Gelukkig kunnen we de bijen daartegen behandelen. Als dat goed gebeurt, zijn de andere factoren niet doorslaggevend en kunnen de bijenvolken de volgende winter halen. De combinatie van de varroamijt én een virus is echter catastrofaal. Volgens sommige imkers kun je je volken de winter door halen zonder behandeling tegen de mijt, mits er maar voldoende stuifmeel aanwezig is, een levensnoodzakelijke eiwit bron voor de bijen. Bij mij was dat echter een hoeloze zaak: zonder behandeling was ik tegen eind oktober al vijf volken verloren. Later stierven er nog meer. Sindsdien behandel ik altijd. Ik gebruik daarvoor roducten die in de biologische bijenteelt toegelaten zijn, o basis van etherische oliën of organische zuren. Na de zomeroogst, bijvoorbeeld, verdam ik thymol in de kasten, een roduct dat toxisch is voor de mijten, maar niet voor bijen. Ook insecticiden zouden het bijenbestand aantasten. We kennen alleszins gevallen van acute vergiftiging. Bijen die een besroeid veld bezoeken, worden aangetast. Dit jaar onieuw waren er imkers die hun bijenvolken verloren door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er is eveneens bewijs voor subacute vergiftiging: de besmette bijen sterven niet, maar verliezen hun oriëntatievermogen, door onder andere neonicotinoïden. Deze insecticiden worden niet enkel gesroeid o velden; maar zaden worden er ook in gedrenkt. De nectar kan daar later nog residu s van bevatten. Laboratoriumexerimenten tonen dat dit effect 9

10 heeft o de honingbij, maar men kan het effect o volledige bijenvolken nog onvoldoende inschatten. Vanaf 1 december 2013 komt er alvast een tijdelijk verbod o drie neonicotinoïden in Euroa. De varroamijt is de belangrijkste oorzaak van de wintersterfte van de honingbij. Is de bijensterfte een wereldwijd robleem? Eind 2006 verloor een imker in Amerika het gros van zijn 3000 kasten. De bijen waren gewoon verdwenen. Dat heet sindsdien de colony collase disorder of verdwijnziekte. Zeer sterke volken verliezen daarbij in een aar weken al hun bijen, zonder schijnbare oorzaak. Een dergelijke snelle deoulatie onderscheidt zich van de wintersterfte. Die is de voorbije jaren in België verantwoordelijk voor sterftecijfers tussen 20 en 30 rocent. Hoe belangrijk zijn bijen voor het welzijn van de mens? Bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Solitaire bijen en hommels zijn ook bestuivers, maar bijenkolonies hebben het voordeel dat we ze in de buurt van cultuurgewassen kunnen laatsen. De amandellantages in Californië hebben in het voorjaar nood aan meer dan één miljoen bijenkasten om in de bestuiving van de amandelbomen te voorzien. Zo n imkers verhuizen hun kasten over heel Amerika om en masse amandelbomen, citrusbomen, aelbomen of erenbomen te bestuiven. Na zo n ronde zijn die bijenkolonies uitgeut. Ze hebben voor de imker enkel een economische waarde. Van dergelijke cultuurgewassen is 60 rocent afhankelijk van bestuiving. Aelen zijn voor 100 rocent afhankelijk van insectenbestuiving en 90 rocent daarvan komt o het conto van de honingbij. Er zijn uitzonderingen rijst heeft geen bestuiving van insecten nodig, windbestuiving is voldoende maar voor veel cultuurgewassen is de honingbij onontbeerlijk. Het Informatiecentrum voor bijenteelt voerde een studie uit naar de economische waarde van de honingbij in Vlaanderen. Besluit: de bijeenteelt is de vierde belangrijkste diersector in Vlaanderen, na rundvee, varkens en luimvee. 10 More than honey Filmavond met besreking f Vrijdagavond (20u-22u): 28/ f PostX, Van Goethemstraat 33, Merelbeke f Hans Laevens f 5 geen korting mogelijk f Code: I.s.m. Gemeente Merelbeke, dienst cultuur, Voedselteams, Velt vzw Het belang van de bijen f Vrijdagavond (19.30u-22u): 25/ f Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke f Hans Laevens f 10 7,50 5 f Code: I.s.m. Bibliotheek Oosterzele, Velt vzw Een bijenvriendelijke tuin Infonamiddag en bezoek f Dinsdagnamiddag (13.30u-17u): 15/ f Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29A, Evergem f Johan Bundervoet f f Code: Proj.1002 I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken, Sint-Ambrosius Imkersgilde Evergem Een bijenvriendelijke tuin Infonamiddag en bezoek f 2 woensdagnamiddagen (13.30u-16u): 14/5, 21/ f Lokaal Dienstencentrum Elfdoren, Ghesquièrestraat 15, Deinze f André Decaluwé f f Code: I.s.m. Lokaal Dienstencentrum Elfdoren, Imkersbond Deinze vzw Een bijenvriendelijke tuin f Vrijdagvond (19.30u-22u): 23/ f Bibliotheek Oosterzele, Stationsstraat 13, Scheldewindeke f Roger Van Der Maelen f 10 7,50 5 f Code: I.s.m. Velt vzw, Bibliotheek Oosterzele VELT-leden schrijven in via VELT-afdeling Land van Rode.

Uitgebreide activiteitengids op www.vormingplusgent-eeklo.be met volledig lenteprogramma

Uitgebreide activiteitengids op www.vormingplusgent-eeklo.be met volledig lenteprogramma Belgie-Belgique P.B. Gent X 3/2294 APRIL mei juni 2014 Uitgebreide activiteitengids o www.vorminglusgent-eeklo.be met volledig lenteprogramma Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8, 9000 Gent driemaandelijks

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Winteraanbod. Kijk op onze website voor nog meer activiteiten. Deze krant bevat slecht een selectie van ons volledige aanbod. Wat is Vormingplus?

Winteraanbod. Kijk op onze website voor nog meer activiteiten. Deze krant bevat slecht een selectie van ons volledige aanbod. Wat is Vormingplus? België - Belgique PB - PP BC 30586 3500 Driemaandelijkse vormingpluskrant I aanbod januari februari maart 2014 Wat is Vormingplus? Zin in een cursus, workshop, uitstap of lezing? Vormingplus staat voor

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven

België duurzaam. Samen maken we VISIE BELGIË. voor. een. lees de acht verhalen over duurzaam leven een VISIE voor BELGIË Samen maken we België duurzaam lees de acht verhalen over duurzaam leven & voeg jouw engagement toe aan de wensboom voor een duurzaam België p 2 een VISIE voor BELGIË Iedereen kan

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

bijenhouden N e d e r l a n d s e B i j e n h o u d e r s V e r e n i g i n g Bijenhouden: belangrijke vragen

bijenhouden N e d e r l a n d s e B i j e n h o u d e r s V e r e n i g i n g Bijenhouden: belangrijke vragen VOOR DE NIEUWSGIERIGE NIET-IMKER Bijen: fascinatie voor het leven Bijenhouden: belangrijke vragen Impressie Basiscursus bijenhouden De paardebloem Hoe word ik imker? De NBV-winkel bijenhouden N e d e r

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Sterfte onder bijenvolken

Sterfte onder bijenvolken Sterfte onder bijenvolken een natuur uit evenwicht Marc Missotten 1 Veel ziekteverschijnselen worden opgelost door slimme mensen die uitblinken in hun vakgebied. Ze ontleden de ziekteverwekkers en kijken

Nadere informatie

STARTERSPAKKET HANDLEIDING

STARTERSPAKKET HANDLEIDING STARTERSPAKKET L E T S HANDLEIDING Mijn buurt helpt, kletst, LETSt... LETS: leuk eigentijds samenwerken Beste lezer, In LETS-groepen helpen mensen elkaar. Naar het Engels (Local Exchange and Trade System)

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

15SEPTEMBER VOLWASSENEN. VORMING voor OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI. pixabay. pixabay

15SEPTEMBER VOLWASSENEN. VORMING voor OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI. pixabay. pixabay 15SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI Eugeen Van Mieghem - Neemt deel aan het Brussels salon van La Libre Estétique pixabay pixabay VORMING voor VOLWASSENEN c u r s u s s e n l e z i n g e n w

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

79Apr-Mei-Jun 11. Bijenzaken aan ons hoofd. Over lief en leed van een nijver insect. M ilieu- E ducatie, N atuur & S amenleving

79Apr-Mei-Jun 11. Bijenzaken aan ons hoofd. Over lief en leed van een nijver insect. M ilieu- E ducatie, N atuur & S amenleving MENS: een indringende en educatieve visie op het leefmilieu Dossiers en rubrieken didactisch gewikt en gewogen door eminente specialisten 79Apr-Mei-Jun 11 Afgiftekantoor Leuven 1 - P409029 Bijenzaken aan

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Staking en actiedag geslaagd

Staking en actiedag geslaagd s e AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 LEDENBLAD - JG. 68- VISIE NR. VRIJDAG 3 FEBRUARI 2012 ACV-voorzitter Marc Leemans tijdens een symbolische actie op het Brusselse Schumanplein. ACV-militanten, -secretarissen

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie