KNX Technisch Handboek WaveLINE mediaconvertor TP-RF. WaveLINE mediaconvertor TP-RF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0073-1-7656 17.05.2013. KNX Technisch Handboek WaveLINE mediaconvertor TP-RF. WaveLINE mediaconvertor TP-RF 6770-500"

Transcriptie

1 KNX Technisch Handboek WaveLINE mediaconvertor TP-RF

2 1 Aanwijzingen bij het handboek Algemene aanwijzingen Opbouw van het handboek Symbolen in het handboek Veiligheid Beoogd gebruik Beoogd gebruik Doelgroepen en kwalificaties Aansprakelijkheid en garantie Milieu Opbouw en functie Functionele en uitrustingskenmerken Technische gegevens Aansluitschema en maatschetsen Aansluitschema Maatschetsen Bediening Indicatie Bedieningselementen Lichtscène-nummers Wandzender 673x-8xx Wandzender 673x-21x Handzender Inbedrijfstelling Leermodus Mediaconvertor aanleren op een WaveLINE-aktor WaveLINE-zender op een mediaconvertor aanleren Wismodus Alle verknopingen van een kanaal wissen Afzonderlijke verknopingen wissen Applicatie via ETS laden Reiniging Onderhoud Applicatie- / objectbeschrijvingen Overzicht applicaties Applicatie mediaconvertor Parameters Objecten Schakelaktor WaveLINE Schakelaktor WaveLINE Schakelaktor WaveLINE Dimaktor WaveLINE Jaloezieaktor WaveLINE , 6732 en 6733 bedieningselementen 1-2/4-voudig WaveLINE handzender WaveLINE raammelder WaveLINE universele melder WaveLINE /6745 AGM Busch-Wächter WaveLINE Plannings- en toepassingsinformatie Planningshulp Toewijzing van WaveLINE-apparaten aan functies KNX Technisch Handboek

3 Aanwijzingen bij het handboek 1 Aanwijzingen bij het handboek 1.1 Algemene aanwijzingen Lees dit handboek zorgvuldig door en volg alle genoemde aanwijzingen op. Zo zorgt u voor een betrouwbare werking en een lange levensduur van uw product. Om redenen van overzichtelijkheid bevat dit handboek niet alle gedetailleerde informatie bij alle productuitvoeringen en kan er ook geen rekening houden met alle denkbare inbouw-, gebruiks- of onderhoudssituaties. Als u meer informatie nodig heeft of als er problemen optreden, die in het handboek niet worden behandeld, kan de benodigde informatie bij de fabrikant worden verkregen. Het product is gebouwd op basis van de momenteel geldende technische regels en veilig te gebruiken. Het is getest en heeft de fabriek in goede veiligheidstechnische staat verlaten. Om deze toestand tijdens de gebruikstijd te behouden, moeten alle aanwijzingen in dit handboek in acht genomen en opgevolgd worden. Er mogen geen wijzigingen en reparaties aan het product worden uitgevoerd, voor zover die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in dit handboek. Alleen als alle veiligheidsinstructies en alle veiligheids- en waarschuwingssymbolen in dit handboek worden opgevolgd, zijn de gebruiker en het milieu optimaal beschermd en is het mogelijk het product veilig en zonder storingen te gebruiken. 1.2 Opbouw van het handboek Dit handboek levert gedetailleerde technische informatie over het apparaat, en de montage en programmering ervan. Het gebruik van het apparaat wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden. In de hoofdstukken Aanwijzingen bij het handboek, Veiligheid en Functieoverzicht vindt algemene aanwijzingen, basisinformatie en een beschrijving van de functionaliteit. In de hoofdstukken Opbouw en functie, Technische gegevens en Maatschetsen en aansluitschema wordt de techniek van het apparaat toegelicht. In het hoofdstuk Montage en elektrische aansluiting worden de inbouw, montage en elektrische aansluiting beschreven. In de hoofdstukken Inbedrijfname en Bediening vindt u aanwijzingen over de inbedrijfname en bediening van het apparaat. In één of meerdere hoofdstukken Applicatie... vindt u algemene informatie over de verschillende applicaties van het apparaat, de instelmogelijkheden van alle apparaatparameters en de objectlijsten. KNX Technisch Handboek

4 Aanwijzingen bij het handboek 1.3 Symbolen in het handboek Gevaar levensgevaar Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord gevaar een gevaarlijke situatie die onmiddellijk kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Waarschuwing levensgevaar Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord waarschuwing een gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstig letsel. Voorzichtig licht letsel Dit symbool kenmerkt in combinatie met het signaalwoord voorzichtig een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht tot middelzwaar letsel. Let op materiële schade Dit symbool kenmerkt een situatie waarin materiële schade kan ontstaan. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies kan beschadiging of vernietiging van het product tot gevolg hebben. Aanwijzing... Dit symbool kenmerkt informatie of wijst op nuttige onderwerpen met aanvullende informatie. Dit is geen signaalwoord voor een gevaarlijke situatie. Dit symbool wijst op geïntegreerde video's met aanvullende informatie bij het hoofdstuk. Om deze video's te kunnen zien heeft u de Acrobat Reader vanaf versie 9.0 nodig. Dit symbool kenmerkt informatie over de bescherming van het milieu. Toepassings-, inbouw- en programmeervoorbeelden hebben een grijze achtergrond. KNX Technisch Handboek

5 Veiligheid 2 Veiligheid Waarschuwing Elektrische spanning! Levensgevaar en brandgevaar door elektrische spanning van 230 V. Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende elektrotechnische installateurs. Voor montage / demontage eerst de netspanning uitschakelen! Waarschuwing Schade aan het apparaat door externe invloeden! Vocht en vuil kunnen het apparaat vernietigen. Daarom moet het apparaat bij transport, opslag en gebruik worden beschermd tegen vocht, vuil en beschadiging. 2.1 Beoogd gebruik De WaveLINE-mediaconvertor is een interface tussen WaveLINE (KNX radiogestuurd) en KNX Twisted-Pairapparatuur. 2.2 Beoogd gebruik Als het apparaat niet op de beoogde wijze wordt gebruikt kunnen er gevaren van het apparaat uitgaan. Iedere toepassing die verder gaat dan het beoogde gebruik geldt als niet beoogd. Voor de schade die hierdoor ontstaat is de fabrikant niet verantwoordelijk. Het risico draagt uitsluitend de gebruiker / exploitant. Het apparaat nooit in de openlucht of in de buurt van vochtige ruimtes gebruiken. Geen voorwerpen door de openingen van het apparaat steken. Het apparaat is voorzien van een geïntegreerde busaankoppelaar. Het gebruik van extra busaankoppelaars is dus niet toegestaan. KNX Technisch Handboek

6 Veiligheid 2.3 Doelgroepen en kwalificaties De installatie, inbedrijfname en het onderhoud van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleide elektromonteurs met de juiste kwalificatie. De elektromonteur moet dit handboek gelezen en begrepen hebben en de instructies opvolgen. De exploitant moet zich altijd houden aan de in zijn land geldende nationale voorschriften voor de installatie, functiecontrole, reparatie en het onderhoud van elektrische producten. 2.4 Aansprakelijkheid en garantie De fabrikant is niet aansprakelijk door schade die is veroorzaakt door onbeoogd gebruik, het niet in acht nemen van het handboek, het inzetten van onvoldoende gekwalificeerd personeel en eigenmachtige veranderingen. In dat geval vervalt de garantie van de fabrikant. 2.5 Milieu Denk aan de bescherming van het milieu! Afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet bij het huishoudelijke afval worden gegooid. Het toestel bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Geef het toestel daarom af bij een verzamelpunt voor afgedankte apparatuur. Alle verpakkingsmaterialen en apparaten zijn voorzien van markeringen en keuringszegels voor correcte en vakkundige afvalverwijdering. Verwijder het verpakkingsmateriaal en elektrische apparatuur, inclusief de componenten ervan altijd via de hiertoe bevoegde verzamelpunten of afvalbedrijven. De producten voldoen aan de wettelijke vereisten, in het bijzondere de wetgeving betreffende elektrische en elektronische apparatuur en de REACH-verordening. (EU-richtlijn 2002/96/EG WEEE en 2002/95/EG RoHS) (EU-REACH-verordening en de wetgeving voor omzetting van de verordening (EG) nr. 1907/2006) KNX Technisch Handboek

7 Opbouw en functie 3 Opbouw en functie 3.1 Functionele en uitrustingskenmerken De mediaconvertor beschikt over 24 kanalen. Op één kanaal kunnen tot vier zenders van hetzelfde type (schakelen, dimmen, jaloezie, scène, raammelding,...) worden aangeleerd. In de modus led-display worden de op een kanaal aangeleerde raammelders 6720 automatisch met EN verknoopt. Opmerking De applicatie biedt afhankelijk van de functie extra opties, zoals prioriteit en trappenhuisverlichting. Afhankelijk van de gebruikte WaveLINE-apparatuur is het mogelijk dat deze opties niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden toegepast. Informatie over de functieomvang van de door u gebruikte radiogestuurde deelnemer vindt u in dit handboek. KNX Technisch Handboek

8 Technische gegevens 4 Technische gegevens Benaming Waarde Nominale stroom 10 ma Voeding 24 V DC (via de KNX-buslijn) Aantal kanalen 24 Overdrachtsmedium Radiografische signaal Radiofrequentie 868 MHz Reikwijdte ca. 100 m in vrij veld Beschermingsgraad IP 20 volgens DIN EN CE-conformiteit Conform EMC-richtlijn en laagspanningsrichtlijn Omgevingstemperatuurbereik C Temperatuurbereik bij opslag C 5 Aansluitschema en maatschetsen 5.1 Aansluitschema Afb. 1: Aansluiting op Twisted Pair 5.2 Maatschetsen Afb. 2: Maatschetsen KNX Technisch Handboek

9 Bediening 6 Bediening 6.1 Indicatie Tijdens de inbedrijfname resp. het aanleren van de radiogestuurde componenten wordt op het lcd-display informatie weergegeven over de status van het proces. 1 Activ. / Add 2 Exit / Del 3 KNX Prog 4 KNX-busaansluiting 5 Lcd-display Displaysymboo l Betekenis. Kanaal niet in gebruik.. Kanaal voor de verknoping van sensoren.. Kanaal voor de verknoping van aktoren. Fout bij verknopen. Bezig met wissen sensor.. Kanaalweergave (1-24) afwisselend met functie. Programma sensor, bezig met verknopen sensor. Programma aktor, bezig met verknopen aktor. Bezig met wissen afzonderlijke aktor (zie gebruiksaanwijzing van aktor) Alle sensorverknopingen wissen (Aktorverknopingen in aktor wissen) Kanaal vol, geen verdere verknopingen mogelijk. Fout bij verknopen. De apparaten ondersteunen verschillende communicatieobjecten. 6.2 Bedieningselementen De mediaconvertor wordt met drie toetsen bediend (zie de afbeelding hierboven). Toets Nr. Functie Activ/ Add 1 Kort indrukken kanaalkeuzetoets (alleen omhoog mogelijk). Lang indrukken verknopingen van radiogestuurde apparatuur starten. Exit/ Del 2 Kort indrukken kanaalkeuze verlaten. Lang indrukken wissen van radiogestuurde apparatuur starten. KNX Prog 3 KNX-programmeertoets. KNX Technisch Handboek

10 Bediening 6.3 Lichtscène-nummers Bij de WaveLINE-wand- en handzenders zijn de lichtscène-nummers vast toegewezen aan de bedieningswippen. Opmerking Via het object lichtscène-nummer wordt bij korte bediening van de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram voor het starten van het betreffende scènenummer en bij langere bediening een telegram voor het opslaan van de betreffende scène naar de KNX-bus gezonden Wandzender 673x-8xx Wandzender 673x-21x KNX Technisch Handboek

11 Bediening Handzender 6780 De WaveLINE-handzender kan bij het gebruik van de menutoetsen A, B en C tot 30 scènes bedienen. Menutoetsen Bijbehorende scènes A1 - A10 Scènes 1-10 B1 - B10 Scènes C1 - C10 Scènes De toets alles uit roept het scènenummer 31 op. KNX Technisch Handboek

12 Inbedrijfstelling 7 Inbedrijfstelling Aanwijzing De apparaten vormen een product in het KNX-systeem en voldoen aan de KNX-richtlijnen. Gedetailleerde vakkennis door KNX-scholingen wordt verondersteld. Bij de inbedrijfname van de mediaconvertor moet deze eerst met de ETS worden geprogrammeerd. Daarna worden de radiogestuurde deelnemers verknoopt. Bij de programmering door de ETS worden de betreffende functie aan de kanalen toegewezen. Aan de hand van deze voorinstellingen kan de mediaconvertor een verbinding maken met de juiste radiografische deelnemers. 7.1 Leermodus Na de programmering van de mediaconvertor met ETS vindt de verdere inbedrijfname plaats met de drie bedieningstoetsen van de mediaconvertor. Met de toets Activ. / Add (1) wordt de leermodus gestart. Door kort op de toets (1) te drukken kunnen de verschillende kanalen doorgeschakeld / geselecteerd worden. Druk zo vaak op de toets totdat het gewenste kanaal (1 tot 24) op het display is geselecteerd Mediaconvertor aanleren op een WaveLINE-aktor 1. Start op de WaveLINE-aktor het aanleerproces (zie de handleiding bij de aktor). 2. Selecteer het gewenste kanaal op de mediaconvertor. 3. Houd de toets (1) zolang ingedrukt tot op het display PA wordt weergegeven. Als de verknoping is gelukt, verschijnt op het display van de mediaconvertor weer het kanaalnummer WaveLINE-zender op een mediaconvertor aanleren 1. Selecteer het gewenste kanaal op de mediaconvertor. 2. Houd de toets (1) zolang ingedrukt tot op het display PS wordt weergegeven. 3. Start op de WaveLINE-zender het programmeerproces (zie de handleiding bij de zender). Als de verknoping is gelukt, verschijnt op het display van de mediaconvertor weer het kanaalnummer. KNX Technisch Handboek

13 Inbedrijfstelling 7.2 Wismodus De verknopingen tussen de mediaconvertor en de radiogestuurde deelnemers kunnen ook weer worden gewist. Daarvoor kunt u kiezen tussen twee methoden Alle verknopingen van een kanaal wissen 1. Druk op de toets Activ. / Add (1) om de leermodus te starten. 2. Druk zo vaak op de toets (1) totdat het gewenste kanaal is geselecteerd. 3. Houd nu de toetsen Activ. / Add en Exit / Del (1 + 3) tegelijkertijd voor ca. 2 seconden ingedrukt. Op het display wordt E weergegeven. De verknopingen zijn gewist Afzonderlijke verknopingen wissen 1. Selecteer het gewenste kanaal op de mediaconvertor. 2. Start eventueel op de WaveLINE-zender / -aktor het programmeerproces. 3. Houd de toets Exit / Del (3) van de mediaconvertor zolang ingedrukt totdat op het display ES (bezig met wissen van zender) ofwel EA (bezig met wissen van aktor) wordt weergegeven. De koppeling is gewist. 7.3 Applicatie via ETS laden Terwijl de applicatie in de mediaconvertor wordt geladen worden op het display afwisselend de symbolen - - en 00 weergegeven. Als er later nog een keer wordt geprogrammeerd worden de aangeleerde WaveLINE-apparaten niet gewist als de optie Algemeen > Alle RF-kanalen wissen: nee is gekozen en de kanaalfunctie ten opzichte van de laatste programmering niet is gewijzigd. KNX Technisch Handboek

14 Reiniging 8 Reiniging Verontreinigde apparaten kunnen worden schoongemaakt met een droge doek. Wanneer dit niet voldoende is, kan een licht met zeepoplossing bevochtigde doek worden gebruikt. Onder geen enkele voorwaarde mogen bijtende middelen of oplosmiddelen gebruikt worden. Voor de reiniging van het lenssysteem mogen geen scherpe voorwerpen worden gebruikt. 9 Onderhoud Het apparaat is onderhoudsvrij. Als een beschadiging (bijvoorbeeld bij het transport of opslag) optreedt, mogen geen reparaties worden verricht. Als het apparaat wordt geopend, vervalt de aanspraak op garantie! Het apparaat moet toegankelijk zijn om een correcte werking, keuring, visuele controle, onderhoud en reparaties mogelijk te maken (volgens DIN VDE ). KNX Technisch Handboek

15 Applicatie- / objectbeschrijvingen 10 Applicatie- / objectbeschrijvingen 10.1 Overzicht applicaties Het applicatieprogramma voor de WaveLINE-mediaconvertor bevat de hieronder aangegeven applicaties. KNX-applicatie Mediaconvertor TP-RF 15 Pagina Afhankelijk van het gekozen apparaat en de gekozen applicatie geeft de programmeersoftware ETS verschillende parameters en communicatieobjecten aan. Hiermee kan de WaveLINE-mediaconvertor naar wens worden ingesteld Applicatie mediaconvertor Met de applicatie mediaconvertor kan aan de verschillende kanalen een kanaaltype worden toegewezen, d.w.z. dat de verschillende kanalen van de mediaconvertor als zender of al ontvanger werken. Daarna kunnen voor de functies aktor en sensor de bijbehorende parameters worden ingesteld Parameters Parameter Algemeen Instelmogelijkheden Opmerkingen Alle RF-kanalen wissen Nee Ja Met de instelling Ja worden alle in de mediaconvertor opgeslagen verknopingen bij het laden van de applicatie gewist. Opmerking Na het laden van de applicatie de instelling weer op Nee terugzetten. Retransmitter Nee Ja In de reapeatermodus worden WaveLINEtelegrammen ontvangen en versterkt weer uitgezonden. Opmerking Er worden ook telegrammen van WaveLINE-apparaten versterkt die niet op de mediaconvertor zijn aangeleerd. KNX Technisch Handboek

16 Applicatie- / objectbeschrijvingen Parameter Kanaal 1-24 Instelmogelijkheden Opmerkingen Kanaaltype Niet in gebruik Convertor is ontvanger (RF) Convertor is zender (RF) Toewijzing kanaaltype aan kanaalnummer. Aan de kanalen 1 tot 24 wordt het kanaaltype (zender, ontvanger) toegewezen. Niet in gebruik Als voor een kanaal de instelling niet in gebruik is gekozen, kan dit kanaal niet worden geparametreerd. Convertor is ontvanger (RF) KNX-TP-telgrammen worden naar de bijbehorende WaveLINE-aktor verzonden. Convertor is zender (RF) Radiogestuurde telegrammen van WaveLINE-zenders worden op de KNX-TP omgezet. Functie sensor Schakelen Dimmen Jaloezie Alleen beschikbaar als de parameter Kanaaltype op Convertor is ontvanger (RF) is ingesteld. Led-indicatie Temperatuursensor Status schakelen Nee Ja Alleen beschikbaar als de parameter Kanaaltype op Convertor is ontvanger (RF) en de parameter Functie sensor op schakelen of dimmen is ingesteld. Lichtschakelaar voor trappenhuis Nee Ja Alleen beschikbaar als de parameter Kanaaltype op Convertor is ontvanger (RF) en de parameter Functie sensor op schakelen is ingesteld. Lichtscène-nummer Nee Ja Alleen beschikbaar als de parameter Kanaaltype op Convertor is ontvanger (RF) en de parameter Functie sensor op schakelen is ingesteld. Batterij zwak Nee Ja Functie aktor Schakelen Schakelen met scène Dimmen met scène Jaloezie met scène Led-indicatie Alleen beschikbaar als de parameter Kanaaltype op Convertor is zender (RF) is ingesteld. KNX Technisch Handboek

17 Applicatie- / objectbeschrijvingen 10.4 Objecten Hieronder worden de objecten genoemd die worden ondersteund door de WaveLINE-apparaten. Opmerking De mediaconvertor wordt op een WaveLINE-aktor aangeleerd (convertor is zender RF, geldt alleen bij de toepassing met WaveLINE-schakel- en dimaktoren) Schakelaktor WaveLINE Functie aktor: schakelen en schakelen met scène Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Schakelen Bij ontvangst van een bustelegram op dit 1 bit - object wordt het schakelcommando naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gestuurd en de aktor wordt in- en uitgeschakeld. 3 Lichtschakelaar voor De aktor wordt via de bus ingeschakeld, 1 bit - trappenhuis daarna loopt de nalooptijd in de aktor af en schakelt de aktor vanzelf uit. Uitschakelen via de bus is mogelijk. 4 Prioriteit De functie schakelen wordt overstemd en de aktor gedwongen geschakeld. 2 bit - KNX Technisch Handboek

18 Applicatie- / objectbeschrijvingen Schakelaktor WaveLINE Functie aktor: schakelen en schakelen met scène Opmerking Bedrijfsmodusschakelaar pos. 1, 2, 3 (maakcontact, verbreekcontact, nalooptijd). Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 1 Status schakelen Als de aktor van toestand wisselt, wordt de 1 bit - radiografisch ontvangen schakelstatus via het groepsadres in dit object naar de bus gezonden. 2 Schakelen Bij ontvangst van een bustelegram op dit 1 bit - object wordt het schakelcommando naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gestuurd en de aktor wordt in- en uitgeschakeld. Als op de bedrijfsmodusschakelaar een nalooptijd is ingesteld, dan loopt deze af. Uitschakelen binnen de nalooptijd is mogelijk. 3 Lichtschakelaar voor Bij ontvangst van een bustelegram op dit 1 bit - trappenhuis object wordt het schakelcommando naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gestuurd en de aktor wordt in- en uitgeschakeld. Als op de bedrijfsmodusschakelaar een nalooptijd is ingesteld, dan loopt deze af. Uitschakelen binnen de nalooptijd is mogelijk. 4 Prioriteit De functie schakelen wordt overstemd en de 2 bit - aktor gedwongen geschakeld. 5 Lichtscène-nummer Bij ontvangst van een bustelegram wordt de aangesproken scène in de WaveLINE opgeroepen of opgeslagen. 1 byte - KNX Technisch Handboek

19 Applicatie- / objectbeschrijvingen Schakelaktor WaveLINE Functie aktor: schakelen en schakelen met scène Opmerking Bedrijfsmodusschakelaar pos. 1 en 2 (2-voudig maakcontact, WC-schakeling). Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 1 Status schakelen Als de aktor van toestand wisselt, wordt de 1 bit - radiografisch ontvangen schakelstatus via het groepsadres in dit object naar de bus gezonden. 2 Schakelen Bij ontvangst van een bustelegram op dit 1 bit - object wordt het schakelcommando naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gestuurd en de aktor wordt in- en uitgeschakeld. 4 Prioriteit De functie schakelen wordt overstemd en de 2 bit - aktor gedwongen geschakeld. 5 Lichtscène-nummer Bij ontvangst van een bustelegram wordt de aangesproken scène in de WaveLINE opgeroepen of opgeslagen. 1 byte - KNX Technisch Handboek

20 Applicatie- / objectbeschrijvingen Dimaktor WaveLINE Functie aktor: Dimmen met scène Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 1 Status schakelen Als de aktor van toestand wisselt (aan/uit), 1 bit - wordt de radiografisch ontvangen schakelstatus via het groepsadres in dit object naar de bus gezonden. 3 Schakelen Bij ontvangst van een bustelegram op dit 1 bit - object wordt het schakelcommando naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gestuurd en de aktor wordt in- en uitgeschakeld. 4 Relatief dimmen Bij ontvangst van een bustelegram op dit 4 bit - object wordt het dimcommando naar de aktor geleid en de aktor helderder of donkerder gedimd. 5 Dimmen waarde Een bustelegram op dit object zet de 1 byte - verbonden dimaktor op de bijbehorende helderheidswaarde tussen 0 en 100%. 7 Prioriteit De functie schakelen wordt overstemd en de 2 bit - dimaktor gedwongen geschakeld. 8 Lichtscène-nummer Bij ontvangst van een bustelegram wordt de aangesproken scène in de WaveLINE opgeroepen of opgeslagen. 1 byte - KNX Technisch Handboek

21 Applicatie- / objectbeschrijvingen Jaloezieaktor WaveLINE Functie aktor: Jaloezie met scène Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 1 Status sturen Als de aktor omhoog of omlaag beweegt, 1 bit - wordt de radiografisch ontvangen status via het groepsadres in dit object naar de bus gezonden. 2 Sturen Bij ontvangst van een bustelegram op dit 4 bit - object wordt het commando voor de jaloeziebeweging naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gezonden en de richting omhoog of omlaag geschakeld. 3 Verstellen/stop Bij ontvangst van een bustelegram op dit 1 bit - object wordt het lamellencommando naar de bijbehorende WaveLINE-aktor gestuurd en een lamellenverstelstap uitgevoerd. 7 Lichtscène-nummer Bij ontvangst van een bustelegram wordt de aangesproken scène in de WaveLINE opgeroepen of opgeslagen. 1 byte - KNX Technisch Handboek

22 Applicatie- / objectbeschrijvingen Opmerking Een WaveLINE-zender wordt op de mediaconvertor aangeleerd (convertor is ontvanger RF, geldt alleen bij de toepassing met WaveLINE-zenders) , 6732 en 6733 bedieningselementen 1-2/4-voudig WaveLINE Opmerking Met de keuzeschakelaar op de achterkant van de bedieningselementen wordt de functie van de bedieningswip aan de hand van het communicatieobject voor de functie schakelen / dimmen / jaloezie / lichtscène aangeleerd. Functie sensor: schakelen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Schakelen Via dit object wordt bij bediening van de 1 bit - radiografisch verbonden bedieningswip een telegram schakelen aan/uit naar de bus gezonden. 5 Lichtscène-nummer Via dit object wordt bij korte bediening van 1 byte - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram voor het starten van het betreffende scènenummer en bij langere bediening een telegram voor het opslaan van de betreffende scène naar de KNX-bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - KNX Technisch Handboek

23 Applicatie- / objectbeschrijvingen Functie sensor: dimmen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 3 Schakelen Via dit object wordt bij korte bediening van 1 bit - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram schakelen aan/uit naar de bus gezonden. 4 Relatief dimmen Via dit object wordt bij lange bediening van 4 bit - de verbonden bedieningswip een telegram dimmen helderder en dimmen donkerder naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - KNX Technisch Handboek

24 Applicatie- / objectbeschrijvingen Functie sensor: jaloezie Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Sturen Via dit object wordt bij lange bediening van 1 bit - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram jaloezie omhoog (0) of jaloezie omlaag (1) naar de bus gezonden. 3 Verstellen/stop Via dit object wordt bij korte bediening van 1 bit - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram lamel omhoog (0) of lamel omlaag (1) naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - Opmerking In de programmeersoftware ETS worden lichtscènes altijd via de functie sensor: schakelen: objectnummer 5: lichtscène-nummer verbonden. Voor het aanleren van een lichtscène moet de keuzeschakelaar op het bedieningselement in de stand 5 (scène) worden gedraaid. KNX Technisch Handboek

25 Applicatie- / objectbeschrijvingen handzender WaveLINE Opmerking Met de keuzeschakelaar in het batterijvak van de handzender wordt de functie van de bedieningswip van het communicatieobject voor de functie schakelen / dimmen / jaloezie / lichtscène aangeleerd. Functie sensor: schakelen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Schakelen Via dit object wordt bij bediening van de 1 bit - radiografisch verbonden bedieningswip een telegram schakelen aan/uit naar de bus gezonden. 5 Lichtscène-nummer Via dit object wordt bij korte bediening van 1 byte - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram voor het starten van het betreffende scènenummer en bij langere bediening een telegram voor het opslaan van de betreffende scène naar de KNX-bus gezonden. Voor het aanleren van een lichtscène moet de keuzeschakelaar in de stand 5 (scène) worden gedraaid. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - KNX Technisch Handboek

26 Applicatie- / objectbeschrijvingen Functie sensor: dimmen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 3 Schakelen Via dit object wordt bij korte bediening van 1 bit - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram schakelen aan/uit naar de bus gezonden. 4 Relatief dimmen Via dit object wordt bij lange bediening van 4 bit - de verbonden bedieningswip een telegram dimmen helderder en dimmen donkerder naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - KNX Technisch Handboek

27 Applicatie- / objectbeschrijvingen Functie sensor: jaloezie Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Sturen Via dit object wordt bij lange bediening van 1 bit - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram jaloezie omhoog (0) of jaloezie omlaag (1) naar de bus gezonden. 3 Verstellen/stop Via dit object wordt bij korte bediening van 1 bit - de radiografisch verbonden bedieningswip een telegram lamel omhoog (0) of lamel omlaag (1) naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - Opmerking In de programmeersoftware ETS worden lichtscènes altijd via de functie sensor: schakelen: objectnummer 5: lichtscène-nummer verbonden. Voor het aanleren van een lichtscène moet de keuzeschakelaar op het bedieningselement in de stand 5 (scène) worden gedraaid. KNX Technisch Handboek

28 Applicatie- / objectbeschrijvingen raammelder WaveLINE Functie sensor: dimmen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 1 Schakelen Via dit object wordt bij gesloten raam een 1 bit - 0, en bij geopend en gekanteld raam een 1 naar de bus gezonden. 2 Waarde Via dit object wordt bij gesloten raam de 1 byte - waarde 0 (0%), bij geopend raam de waarde 255 (100%) en bij gekanteld raam de waarde 89 (35%) naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - Opmerking De op een kanaal aangeleerde raammelders 6720 worden automatisch met EN verknoopt. D.w.z. dat de waarde 0 alleen wordt gezonden als alle bij een kanaal horende ramen gesloten zijn. Functie sensor: schakelen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Schakelen Via dit object wordt bij gesloten raam een 1 bit - 0, en bij geopend en gekanteld raam een 1 naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - KNX Technisch Handboek

29 Applicatie- / objectbeschrijvingen universele melder WaveLINE Functie sensor: schakelen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 2 Schakelen Via dit object wordt bij gesloten raam een 1 bit - 0, en bij geopend en gekanteld raam een 1 naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit /6745 AGM Busch-Wächter WaveLINE Functie sensor: schakelen Nr. Objectnaam Beschrijving Gegevenstype Flags 3 Lichtschakelaar voor Via dit object wordt bij detectie een aan - 1 bit - trappenhuis telegram naar de bus gezonden. In de bedrijfsmodus ES van de Busch-Wächter wordt bij niet-detectie na 3 minuten een uit - telegram naar de bus gezonden. 9 Batterij zwak Via dit object wordt met ieder telegram de batterijstatus van het WaveLINEbedieningselement overgedragen. Een 0 geeft aan dat de batterij zwak is, bij 1 is de batterij in orde. Opmerking: De herkenning batterij zwak moet actief/handmatig via het object worden teruggezet. 1 bit - KNX Technisch Handboek

30 Plannings- en toepassingsinformatie 11 Plannings- en toepassingsinformatie 11.1 Planningshulp Voordat de WaveLINE-mediaconvertor in bedrijf wordt genomen, is het praktisch om het verloop van de inbedrijfname te documenteren. De volgende punten moeten daarbij worden genoteerd: kanaalnummer functie beschrijving van de WaveLINE-zender / -ontvanger (plaats van inbouw, functie) WaveLINE-apparaten op mediaconvertor aangeleerd (ja / nee)? 11.2 Toewijzing van WaveLINE-apparaten aan functies De in de ETS beschikbare functies kunnen aan de hand van de tabel op de volgende pagina worden toegewezen aan de verschillende WaveLINE-componenten. Opmerking Functies die in de ETS-applicaties beschikbaar zijn, maar niet in de tabel staan, worden niet ondersteund door de apparaten. KNX Technisch Handboek

31 Plannings- en toepassingsinformatie Handsender 6780 Wandsender 6731, 6732, 6733 WaveLINE-Geräte WaveLINE Sensoren WaveLINE Aktoren Universalmelder 6721 Fenstermelder 6720 Busch-Wächter 6745 / 6747 Schaltaktor 1fach 6701 Schaltaktor 1fach 6702 Schaltaktor 2fach 6703 Dimmaktor 6704 Jalousieaktor 6705 Schalten Schalten - Status Schalten Treppenlichtschalter Lichtszenennummer Batterie schwach Dimmen Schalten - Status Schalten relativ Dimmen Batterie schwach - Jalousie Fahren Verstellen/Stopp Batterie schwach LED-Anzeige Schalten Wert Batterie schwach Schalten Schalten - - Status Schalten Schalten mit Szene Schalten - - Status Schalten Treppenlichtschalter )* Priorität Lichtszenennummer Dimmen mit Szene Schalten Status Schalten relativ Dimmen Dimmen Wert Status Wert Treppenlichtschalter Priorität Lichtszenennummer Jalousie mit Szene Fahren Status Fahren Verstellen/Stopp Priorität Windalarm Regenalarm Lichtszenennummer LED-Anzeige Schalten Wert LED-Anzeige 6730 : Gerät unterstützt diese Funktion -: Gerät unterstützt diese Funktion nicht )* Treppenlichtschalter nur unterstützt bei Einstellung einer Nachlaufzeit am Aktor Medienkonverter ist RF-Sender Medienkonverter ist RF-Empfänger KNX Technisch Handboek

32 Een onderneming van de ABB-groep Busch-Jaeger Elektro GmbH Postbus Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Germany Aanwijzing Wij behouden ons te allen tijde het recht voor technische wijzigingen en wijzigingen van de inhoud van dit document aan te brengen zonder voorafgaande melding. Bij bestelingen gelden de overeengekomen gedetailleerde opgaven. ABB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolledige gegevens in dit document Centrale verkoopservice: Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Wij behouden ons alle rechten op dit document en de zich daarin bevindende thema's en afbeeldingen voor. Vermenigvuldiging, bekendmaking aan derden of toepassing van de inhoud, ook als uittreksel, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABB verboden. Copyright 2013 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rechten voorbehouden

USB-laadstation. 6474 U USB-laadstation 2273-1-7952 14.06.2012

USB-laadstation. 6474 U USB-laadstation 2273-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_71511.docx @ 137255 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Nadere informatie

Busch-Welcome. 83340 IP-gateway 2-draads 0073-1-7510 22.02.2012

Busch-Welcome. 83340 IP-gateway 2-draads 0073-1-7510 22.02.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83340-xxx/Titelblatt - 83340 - BJE @ 18\mod_1303299850339_71511.docx @ 104450 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 0073-1-7510 22.02.2012

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Busch-iDock 8218 U-500 Busch-AudioWorld. 2273-1-8319 Rev. 01 17.12.2012

Bedieningshandleiding Busch-AudioWorld. Busch-iDock 8218 U-500 Busch-AudioWorld. 2273-1-8319 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8218 - BJE @ 22\mod_1332496454168_71511.docx @ 206011 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8319

Nadere informatie

2273-1-8660 18.11.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. Telefoon-gateway 83350 83350

2273-1-8660 18.11.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. Telefoon-gateway 83350 83350 2273-1-8660 18.11.2014 Technisch handboek Busch-Welcome Telefoon-gateway 83350 83350 Inhoud 1 Veiligheid 3 2 Milieu 3 2.1 Afvoer en recycling 3 3 Technische details 4 4 Algemene beschrijving 5 4.1 Woordenlijst

Nadere informatie

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825

Handleiding ComfortTouch App voor Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811 8136/09-825. Busch-ComfortTouch 12.1 8136/12-811 8136/12-825 2273-1-8367 21.08.2013 Handleiding Busch- 9 8136/09-811 8136/09-825 Busch- 12.1 8136/12-811 8136/12-825 1 Inleiding... 3 1.1 Beoogd gebruik... 3 2 Systeemvereisten voor mobiele eindapparaten... 4 3 Voorinstelling

Nadere informatie

KNX Technisch Handboek ABB i-bus KNX. ETS-App "BJE Firmware Update" 2273-1-8756 18.06.2015

KNX Technisch Handboek ABB i-bus KNX. ETS-App BJE Firmware Update 2273-1-8756 18.06.2015 Pos: 2 /DinA-4 -- Online/00_Titel/ETS-APP - BJE Firmware Update - @ 42\mod_1433939906638_0.docx @ 367890 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Titel === 2273-1-8756 18.06.2015 KNX Technisch Handboek ABB

Nadere informatie

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-aansluitdoos Cat. 5e, Cat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-aansluitdoos Cat. 5e, Cat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_71511.docx

Nadere informatie

Led-dimmer. Led-dimmer 6523 U 2273-1-7953 14.06.2012

Led-dimmer. Led-dimmer 6523 U 2273-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_71511.docx @ 209478 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-7953

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011

ABB i-bus KNX Magneetcontact EnOcean, 868 MHz MKE/A 1.868.1, 2CDG 120 048 R0011 Technische gegevens 2CDC508163D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving Het Magneetcontact EnOcean is een opbouwapparaat voor de montage op ramen en deuren. en herkent wanneer ramen of deuren geopend of

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Technisch handboek Jaloezieactor

Technisch handboek Jaloezieactor 2CDC 550 005 D3101 24.07.2014 Technisch handboek Jaloezieactor 6253/0.4 Busch-free@home Inhoud 1 Aanwijzingen bij de handleiding 3 2 Veiligheid 4 2.1 Gebruikte symbolen 4 2.2 Beoogd gebruik 5 2.3 Niet

Nadere informatie

Draadloze handzender Gebruiksaanwijzing

Draadloze handzender Gebruiksaanwijzing , Standaard Art. Nr.: 0 00, Comfort Art. Nr.: 0 00 Functie De draadloze handzender is een component van het draadloze bussysteem. De zender maakt draadloze afstandsbediening mogelijk. De handzender verzendt

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Draadloze besturingseenheid 1-10 V (inbouw) Art. Nr.: 0865 00

Draadloze besturingseenheid 1-10 V (inbouw) Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Functie De draadloze besturingseenheid 1-10 V is een component van het draadloos bussysteem van Gira. De besturing maakt schakelen en dimmen van EVSA (elektronisch voorschakelapparaat)

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Funkmanagement Radiografische wandzender "vlak" Art.-Nr.: A 41 F.. Art.-Nr.: A 42 F..

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Funkmanagement Radiografische wandzender vlak Art.-Nr.: A 41 F.. Art.-Nr.: A 42 F.. 1-kanaals Art.-Nr.: A 41 F.. Art.-Nr.: A 42 F.. 4-kanaals Art.-Nr.: A 44 F.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur

Nadere informatie

2273-1-8679 15.12.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. 8317x-xxx Toetsenmodule Transpondermodule Vingerafdrukmodule

2273-1-8679 15.12.2014. Technisch handboek Busch-Welcome. 8317x-xxx Toetsenmodule Transpondermodule Vingerafdrukmodule 2273-1-8679 15.12.2014 Technisch handboek Busch-Welcome 8317x-xxx Toetsenmodule Transpondermodule Vingerafdrukmodule Inhoud 1 Veiligheid 3 2 Beoogd gebruik 3 3 Milieu 3 3.1 Afvalverwijdering 3 4 Gebruikershandboek

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

Afbeelding 1: Aanzicht, aansluitruimte gesloten

Afbeelding 1: Aanzicht, aansluitruimte gesloten Best.nr. : 0868 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Technisch handboek Binaire ingang

Technisch handboek Binaire ingang 2CDC 550 002 D3101 24.07.2014 Technisch handboek Binaire ingang 6241/2.0U 6241/4.0U 6241/4.0 Busch-free@home Inhoud 1 Aanwijzingen bij de handleiding 3 2 Veiligheid 4 2.1 Gebruikte symbolen 4 2.2 Beoogd

Nadere informatie

Afbeelding 1: Aanzicht, aansluitruimte gesloten

Afbeelding 1: Aanzicht, aansluitruimte gesloten Art.-Nr.: 2700 AP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Technisch handboek Sensor / schakelaktor

Technisch handboek Sensor / schakelaktor 2CDC550012D3101 04.2015 Technisch handboek Sensor / schakelaktor 6251/8.8 Inhoud 1 Opmerkingen over de handleiding 3 2 Veiligheid 4 2.1 Gebruikte symbolen 4 2.2 Beoogd gebruik 5 2.3 Niet beoogd gebruik

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis STXB322 V 1.x 2 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 2-v LED (licht / jal. / venti.) (Status indicatie) STXB344 V 1.x 4 ingangen / Schakeluitgang inbouw, 4-v LED (licht / jal. /

Nadere informatie

Busch-Welcome voor mybusch-jaeger. In enkele stappen verbonden. 1. Registreren en aanmelden bij het mybusch-jaeger Portal.

Busch-Welcome voor mybusch-jaeger. In enkele stappen verbonden. 1. Registreren en aanmelden bij het mybusch-jaeger Portal. Busch-Welcome voor In enkele stappen verbonden 1. Registreren en aanmelden bij het Portal. 2. De IP-gateway met het Portal verbinden. 3. De app Welcome voor installeren. 4. IP-gateway en de app Welcome

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

ABB i-bus KNX IP-router, DIN-railapparaat IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

ABB i-bus KNX IP-router, DIN-railapparaat IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011 Technische gegevens 2CDC502086D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De IP-router 3.1.1 vormt de interface tussen KNX-installaties en IP-netwerken. Hij kan als lijn- of bereikkoppelaar worden ingezet en bovendien

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Universele draadloze zender

Bedieningshandleiding. Universele draadloze zender Bedieningshandleiding 1. Functie De universele draadloze zender dient voor uitbreiding van een bestaande installatie door middel van draadloze transmissie van schakelcommando s. Het radio-telegram van

Nadere informatie

ABB i-bus KNX USB interface, DIN-rail USB/S 1.1

ABB i-bus KNX USB interface, DIN-rail USB/S 1.1 Technische gegevens ABB i-bus KNX Productbeschrijving De USB interface maakt communicatie tussen pc en KNX-installatie mogelijk. De gegevensoverdracht wordt weergegeven via de KNX-LED en de USB-LED. Voor

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2273-1-8139 Rev. 01 11.2012

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2273-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_71511.docx @ 214598 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011 Technische gegevens 2CDC508159D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving De thermo-elektrische ventielklep is bedoeld voor het openen en sluiten van kleppen in verwarmings-, airco- en ventilatiesystemen.

Nadere informatie

Busch Dimmer. Busch -Universele draaidimmer Sokkel 6591 U-101-500 2273-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch -Universele draaidimmer Sokkel 6591 U-101-500 2273-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_71511.docx @ 207023 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Handzender, Standaard / Comfort

Bedieningshandleiding. Handzender, Standaard / Comfort Bedieningshandleiding 1. Functie De draadloze handzender maakt radiografische afstandsbediening van alle draadloze ontvangers van het draadloze transmissie-systeem mogelijk. De draadloze handzender maakt

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 AGS- 220 MasterLINE select. 2273-1-8137 Rev. 01 11.2012

Handleiding Busch-Wächter. 6847-500 AGS- 220 MasterLINE select. 2273-1-8137 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847 200 MasterLINE select @ 28\mod_1347255391755_71511.docx @ 232392 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover ===

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze jaloezieactor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best. nr. : 0425 00. Bedieningshandleiding

Draadloze bussysteem Draadloze jaloezieactor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best. nr. : 0425 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Busch Jalousiecontrol II. Busch-Jalousiecontrol II Inbouwsokkels 6418 U Jaloeziebasissokkel. 2273-1-8162 Rev. 01 17.12.

Bedieningshandleiding Busch Jalousiecontrol II. Busch-Jalousiecontrol II Inbouwsokkels 6418 U Jaloeziebasissokkel. 2273-1-8162 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_71511.docx @ 226529 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2273-1-8162 Rev.

Nadere informatie

Afbeelding 1: Constructie apparaat

Afbeelding 1: Constructie apparaat Afdekking met radiografische ontvanger Art.-Nr.:..5232 F.. Afdekking met radiografische ontvanger en sensoraansluiting Art.-Nr.:..5232 FS.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Universele in/uitgang US/U 12.2

ABB i-bus KNX Universele in/uitgang US/U 12.2 Producthandboek ABB i-bus KNX Universele in/uitgang US/U 12.2 Gebouwsysteemtechniek US/U 12.2, Universele in/uitgang 12-v, inbouw Inhoud Pagina 1 Algemeen... 3 1.1 Product- en functieoverzicht... 3 2 Apparaattechniek...

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Applicatiesoftware Tebis

Applicatiesoftware Tebis 5 Applicatiesoftware Tebis Beschrijving van producten met RF ingang Productcode Productbenaming TR302 A / B 2 batterij / RF KN uitgangen TR304 A / B 4 batterij / RF KN uitgangen TDxxx 2 / 4 / 6 -voudige

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Weersensor, opbouw WES/A 3.1, 2CDG120046R0011

ABB i-bus KNX Weersensor, opbouw WES/A 3.1, 2CDG120046R0011 Technische gegevens 2CDC504093D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De weersensor WES/A 3.1 registreert bij voorkeur voor privégebruik windsnelheid, regen, helderheid in drie windrichtingen, schemering, temperatuur,

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Afbeelding 1. (5) LK, groen, Ethernet Link Signal, brandt bij actieve verbinding met het IP-net

Afbeelding 1. (5) LK, groen, Ethernet Link Signal, brandt bij actieve verbinding met het IP-net KNX IP-interface Art.-Nr.: IPS 100 REG Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Jaloezie-/rolluikactor x-voudig, 230 V AC, DIN-rail JRA/S x.230.1.1, 2CDG1101xxR0011

ABB i-bus KNX Jaloezie-/rolluikactor x-voudig, 230 V AC, DIN-rail JRA/S x.230.1.1, 2CDG1101xxR0011 Technische gegevens 2CDC506065D3102 ABB i-bus KNX Beschrijving De 2-, 4- en 8-voudige jaloezie-/ rolluikactor stuurt van elkaar onafhankelijke 230 V AC-aandrijvingen aan voor het positioneren van jaloezieën,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

ABB i-bus KNX kwh-meterinterface, DIN-rail ZS/S 1.1

ABB i-bus KNX kwh-meterinterface, DIN-rail ZS/S 1.1 Technische gegevens ABB i-bus KNX Productbeschrijving De kwh-meterinterface ZS/S maakt het mogelijk op afstand metergegevens en meetwaarden uit te lezen van ABB-energiemeters van de typen A-serie, DELTAplus,

Nadere informatie

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten.

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten. Best.nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze wandcontactdoosadapter voor dimmen. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1185..

Draadloze bussysteem Draadloze wandcontactdoosadapter voor dimmen. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze actor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Draadloze bussysteem Draadloze actor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat Draadloze schakelactor mini Best.nr. : 0413 00 Draadloze tastactor mini Best.nr. : 0565 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Afbeelding 1: Bedieningszijde zonnesensor

Afbeelding 1: Bedieningszijde zonnesensor Art. nr. : FM FS 1 S Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Deze handleiding is onderdeel van

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AKCT-510 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 3.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen SLEUTELHANGER AFSTANDSBEDIENING

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM Bedieningshandleiding 1. Functie De memory-adatper JM is een component van het Jalousiemanagersysteem en wordt in combinatie met het motorregelmoduul in een wanddoos conform DIN 49073 (advies: diepe doos)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

ABB i-bus KNX IP interface IPS/S 2.1

ABB i-bus KNX IP interface IPS/S 2.1 Producthandboek ABB i-bus KNX IP interface IPS/S 2.1 Gebouwsysteemtechniek In dit handboek wordt de werking van de IP-interface IPS/S 2.1 met het toepassingsprogramma IP interface beschreven. Technische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 YCT-102 AFSTANDSBEDIENING A * B E C Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering / garagedeur etc.: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van een willekeurige KlikAanKlikUit-ontvanger

Nadere informatie

Afbeelding 1. (5) LK, groen, Ethernet Link Signal, brandt bij actieve verbinding met het IP-net

Afbeelding 1. (5) LK, groen, Ethernet Link Signal, brandt bij actieve verbinding met het IP-net KNX IP-Router Art.-Nr.: IPR 100 REG Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET TIMERFUNCTIE GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE ATMT-502 AFSTANDSBEDIENING MET FUNCTIE OMSCHRIJVING Deze afstandsbediening met timerfunctie kan worden gebruikt om KlikAanKlikUit ontvangers

Nadere informatie

Technisch Handboek ABB i-bus KNX ABB-Powernet KNX. Bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar 6128/28-xxx-500

Technisch Handboek ABB i-bus KNX ABB-Powernet KNX. Bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar 6128/28-xxx-500 2273-1-8806 16.11.2015 Technisch Handboek ABB i-bus KNX ABB-Powernet KNX Bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar 6128/28-xxx-500 2CCA380393R0001 2CCA380394R0001 2CCA380395R0001 2CCA388429R0001

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

Jaloeziebesturing Art. Nr.: 0383.. met zonne-/ schemeringsmoduul en IR ontvanger. IR Handzender Art. Nr.: 0525 00

Jaloeziebesturing Art. Nr.: 0383.. met zonne-/ schemeringsmoduul en IR ontvanger. IR Handzender Art. Nr.: 0525 00 Art. Nr.: 0383.. met zonne-/ schemeringsmoduul en IR ontvanger IR Handzender Art. Nr.: 0525 00 1. Bedienings- en functie-elementen jalouziebesturing 1. Druktoets Omhoog 2. Druktoets Stop/Set 3. Druktoets

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Opzetstuk draadloos drukcontact Gebruiksaanwijzing

Opzetstuk draadloos drukcontact Gebruiksaanwijzing met sensordetectie Art. nr.: 0545 XX Functie De draadloze besturingstoets met sensordetectie is een component van het Jaloeziebesturingssysteem en het Funkbus-systeem. Deze wordt in combinatie met een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie