online zelfhulpmodules Wetenschappelijke onderbouwing producten Mentalshare Direct

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "online zelfhulpmodules Wetenschappelijke onderbouwing producten Mentalshare Direct"

Transcriptie

1 online zelfhulpmodules Wetenschappelijke onderbouwing producten Mentalshare Direct Wat is Kleurjeleven.nl? Kleurjeleven.nl helpt depressieve klachten bij volwassenen en ouderen te verminderen en daarmee een toename van klachten of een depressieve stoornis te voorkomen. De cursus bestaat uit 8 lessen en 1 opfrisles na 12 weken. De lessen kunnen zelfstandig via het internet worden gevolgd en bevatten schriftelijke en gesproken informatie, korte films van 3 voorbeeldcliënten, animaties en opdrachten. Tijdens de cursus leert de cliënt meer over wat depressieve klachten zijn en wat deze zelf kan doen om de klachten te verminderen. (bron: website Trimbos-instituut) Interventies tegen depressie bewezen effectief. De interventies In de Put, uit de Put en Kleur je leven van het Trimbosinstituut zijn beoordeeld als bewezen effectief. De interventies zijn gericht op het verminderen van depressieve klachten bij volwassenen. De beoordeling is gedaan door De Erkenningscommissie Interventies van het Centrum Gezond Leven (CGL). De beoordeling is de hoogste tot nu toe. De interventies worden aangeboden door instellingen voor de geestelijke volksgezondheid. In de put, uit de put is een groepscursus die depressieve klachten vermindert en/of de verergering ervan voorkomt. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst. Aan bod komen psycho-educatie, probleemoplossende vaardigheden, ontspanningsoefeningen, plezierige activiteiten, denkpatronen herkennen en doorbreken, sociale vaardigheden en het maken van een toekomstplan. Kleur je Leven (www.kleurjeleven.nl ) is een online cursus waarmee de cursist zelfstandig somberheid en depressieve klachten kan aanpakken. De cursus bestaat uit acht lessen van ongeveer 30 minuten. Met schriftelijke en gesproken informatie, korte films en opdrachten leert de cursist vaardigheden om de eigen stemming te verbeteren. Na de les volgen praktijkopdrachten om het geleerde dagelijks te oefenen. GGZ-instellingen bieden extra ondersteuning bij de cursus. De erkenning van beide interventies is gepubliceerd op de website en de I-database van het Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl), samen met een beschrijving van de interventies. Zie ook de NHG-aanbeveling Kleurjeleven.nl voor behandeling bij (lichte) depressie op pag. 15. (Nederlands Huisartsen Genootschap). https://www.nhg.org/standaarden/volledig/ nhg-standaard-depressie-tweede-herziening

2 Wat is Psyfit.nl? Psyfit.nl is een online cursus waarmee de cliënt de mentale conditie traint met oefeningen, filmpjes, tests en tips. Na het volgen van de cursus heeft de cliënt meer grip op het leven, leeft meer in het hier en nu en kan beter omgaan met de druk die de omgeving op legt. In de cursus wordt geleerd wat mentale fitheid is en hoe de cliënt gelukkiger en meer ontspannen kan leven. De cursus bestaat uit zes modules met bijbehorende opdrachten. Het volgen van een module duurt vier weken. De volgorde van de modules bepaalt men zelf. behandelprogrammas-en-modules/ mentale-weerbaarheid-module Wetenschappelijke onderbouwing (bron: website Trimbos-instituut) Psychische klachten omlaag door mental fitness. Het Trimbos-instituut heeft een Randomized Clinical Trial uitgevoerd om de effecten van Psyfit.nl te meten. Daarnaast is geconcludeerd dat het programma Psyfit.nl werkt, maar er is wel meer onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen in wat het economisch gezien opbrengt. Ook wordt naar aanvullende manieren gezocht om lager opgeleide doelgroepen beter te bedienen, bijvoorbeeld door het aanbieden van laagdrempelige online klachtgerichte mini-interventies. Het artikel bevat daarnaast aanbevelingen om de therapietrouw te bevorderen. Link naar het artikel Na het volgen van de cursus heeft u meer grip op je leven, leeft u meer in het hier en nu en kunt u beter omgaan met de druk die de omgeving op u legt. Uit dit effectonderzoek bleek dat Psyfit.nl effectief is in: op korte termijn (2 maanden) het verhogen van een gevoel van welbevinden, vitaliteit en gezondheid en het verminderen van symptomen van angst en depressie. op langere termijn (6 maanden) het verminderen van symptomen van depressie en angst.

3 Wat is Minderdrinken.nl is een gratis en anonieme online cursus voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen. De cliënt start met de zelftest om te kijken of de cursus aansluit op het drinkgedrag. Minderdrinken.nl is geschikt als men: 18 jaar of ouder is zelfstandig het alcoholgebruik wil minderen of stoppen alcoholgebruik heeft geminderd of bent is gestopt en dit graag wil volhouden behandelprogrammas-en-modules/ alcohol-module (bron: website Trimbos-instituut) De website Minderdrinken.nl van het Trimbos-instituut is wereldwijd de best onderzochte webinterventie voor zelfhulpprogramma s voor problematisch alcoholgebruik. Dat blijkt uit het rapport van de Effectiveness Bank Alert dat onlangs online gepubliceerd is. De EBA baseert zich op eerder uitgevoerde onderzoeken naar Minderdrinken en heeft deze in internationaal perspectief vergeleken met andere onderzoeken naar e-health interventies voor problematisch alcoholgebruik. Minderdrinken is niet alleen onderzocht binnen een gecontroleerde onderzoekssetting, maar ook middels onderzoek in de praktijk.. Hiermee is gekeken of minderdrinken.nl ook werkt als de website vrij ter beschikking wordt gesteld aan het grote publiek zonder onderzoeksbeperkingen. Dit blijkt het geval, deelnemers gaan inderdaad minder drinken. Bekend was al dat minderdrinken.nl een klinische en kosteneffectieve manier is om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Minderdrinken.nl is nu ook opgenomen in de internationale Effectiveness Bank Alert. Het Trimbos-instituut werkt met de WHO aan verdere verspreiding van het programma wereldwijd. Download het volledige rapport van de EBA ownload.php?file=riper_h_5.txt Er is ook gekeken of minderdrinken.nl ook werkt als de website vrij ter beschikking wordt gesteld aan het grote publiek zonder onderzoeksbeperkingen.

4 Wat is Drinktest.nl geeft inzage over alcoholgebruik en preventie advies. De adviezen worden op basis van de antwoorden die op de vragenlijst gegeven worden met een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma geformuleerd. De adviezen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Zij zijn geschreven door deskundigen op het gebied van alcoholpreventie en hulpverlening. De test is anoniem. behandelprogrammas-en-modules/ alcohol-module (bron: Drinktest.nl is ontwikkeld om mensen die alcohol drinken te voorzien van informatie en advies. De adviezen worden op basis van de antwoorden die op de vragenlijst gegeven worden met een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma geformuleerd. De adviezen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Zij zijn geschreven door deskundigen op het gebied van alcoholpreventie en hulpverlening. De test is anoniem. Voor onderzoek naar het effect van drinktest.nl kunnen gegevens op groepsniveau verzameld worden. Gegevens zijn echter nooit te herleiden tot een bepaald persoon. Drinktest.nl werd ontwikkeld door het NIGZ. De adviezen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Wat is Zelfhulpwijzer.nl is een anonieme test en geeft inzicht in de ernst van eventuele psychische klachten en geeft aan of online zelfhulp wat geschikt is. Als dit zo is krijgt de cliënt een advies over welk zelfhulpprogramma het beste past. Tegenwoordig wordt het steeds makkelijker om zelf via het internet te werken aan het oplossen van psychische klachten. Denk aan klachten die te maken hebben met somberheid, angstig zijn, niet-functionele stress en overmatig alcoholgebruik. Klachten die vaak met elkaar samenhangen. Hevige stress kan omslaan in angst en overmatig alcohol kan u somber maken. Het kan ingewikkeld zijn de kern van de klachten te vinden. De zelfhulpwijzer helpt om de kern van de klachten te vinden. Na het beantwoorden van de vragen geeft de zelfhulpwijzer aan op welk vlak de klachten liggen en wordt een suggestie gegeven geschikte online zelfhulpcursussen. Zelfhulpwijzer.nl is iets voor de cliënt als men: 18 jaar of ouder is last heeft van stress, paniek, somberheid en/ of overmatig drinkt graag iets aan zijn/haar klachten wil doen (bron: website De zelfhulpwijzer.nl zelf is subject van onderzoek. De vragen die in de zelfhulpwijzer opgenomen zijn, zijn afkomstig uit gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten die ook door andere professionals gebruikt worden. De zelfhulpwijzer bestaat uit vragen die afkomstig zijn uit de 4DKL (distress), PHQ-8/PHQ-9 (depressieve klachten), MINI-vragen (vaststellen depressieve episode), PHQ-paniek klachten (paniek klachten) en de AUDIT-C, WHO (alcoholgebruik).

5 Wat is Fearfighter? Fearfighter is een volwaardige internettherapie voor de behandeling van angst, paniek en fobie gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Er wordt gebruikt gemaakt van filmfragmenten en opdrachten, educatie en animaties. De behandeling bestaat uit negen online stappen van circa een uur, waarin zelfstandig aan de slag wordt gegaan. Het programma bestaat uit negen online stappen die op een zelf gekozen tijdstip en plek gedaan worden. Tijdens het programma worden er opdrachten gegeven die bedoeld zijn om de geleerde vaardigheden en technieken in de praktijk te brengen. Tevens wordt er uitgebreide psycho-educatie gegeven over angst en paniek. Er wordt samen met de cliënt toegewerkt naar het uitvoeren van een exposure. (bron: website Fearfighter.com) Fearfighter is een gecomputeriseerd programma ontwikkeld voor cliënten met agorafobie met en zonder paniekaanvallen. Fearfighter is een programma voor cognitieve gedragstherapie, waarin best practice wordt gecombineerd met geavanceerde multimedia software. Fearfighter is ontwikkeld en geëvalueerd door professor Isaac Marcs, een internationaal erkende autoriteit op het gebied van de behandeling van fobie en paniek, in samenwerking met een onderzoeksteam van het Institute of Psychiatry, Kings College, London. In februari 2006 heeft het National Institute of Health and Clinical Excellence ( NICE ) in het Verenigd Koninkrijk Fearfighter aanbevolen als behandeloptie voor alle cliënten met milde of matige vormen van agorafobie met en zonder paniek. Fearfighter is aantoonbaar kosteneffectief en tijdsefficiënt bij het behandelen van cliënten die lijden aan psychische aandoeningen. Wat is Rebalance? Rebalance is een online behandeling voor burnout. De deelnemer volgt zelfstandig 9 sessies die elk ongeveer 25 minuten duren. Een presentatrice in de rol van coach-therapeut neemt de deelnemer mee door de behandeling. De sessies zijn motiverend en gevarieerd. Animaties worden afgewisseld met opdrachten, oefeningen en casestudies. Thema s die in Rebalance onder meer aan de orde komen zijn energie, draagkracht, spanning/ontspanning, cognitie, persoonlijkheid, assertiviteit en toekomst. De deelnemer maakt zelfstandig opdrachten, zowel tijdens als tussen de sessies. Er is geen wachtlijst voor Rebalance. De deelnemer kan meteen aan de slag. Gewoon thuis achter de computer, in zijn eigen tempo en op momenten dat het hem schikt. Rebalance is geen evidence based interventie maar is gebaseerd op de uitgangspunten van Cognitieve Gedragstherapie. Er is inmiddels afdoende aangetoond dat behandeling op basis van CGT die via de computer wordt aangeboden affectief zijn. (o.a. Andersson et al. (2004), Proudfoot et al. (2003) en Riper et al. (2007). Voor de tot stand koming van Rebalance is gebruik gemaakt van onder meer Behandelingsstrategieën bij Burn-out (Hoogduin, 2001). Rebalance is een online behandeling voor burn-out. Voor meer informatie en wetenschappelijke artikelen raadpleeg:

6 Wat zijn de modules de Slaapcoach, Stresscoach en BlijvendinBalans? De slaapcoach is er voor iedereen die zijn slaapgedrag wil aanpakken. Slecht slapen kan voor mensen erg ontregelend zijn en ervoor zorgen dat iemand overdag slecht kan functioneren en minder controle over zichzelf heeft. Bovendien kan slecht of te weinig slapen de stemming nadelig beïnvloeden. Met het programma past de gebruiker stapsgewijs zijn slaapgedrag aan. Door slaaptijden bij te houden leert hij allereerst uit te vinden wat het beste bij hem past. Langzamerhand verlegt de cliënt het slaapritme, tot het gewenste ritme is bereikt. Vijf basisoefeningen en bonusoefeningen (ontspanningsoefeningen, een quiz, wetenswaardigheden) helpen hem daarbij. De Stresscoach is een virtuele coach die met gerichte oefeningen helpt om meer grip op stress te krijgen. Stress, dat wil eigenlijk zeggen dat er iets mis is tussen de verhoudingen aan zaken die energie geven en de dingen die energie nemen. Samen met Stresscoach werkt de cliënt aan het weer terugvinden van de balans tussen energienemers en energiegevers. Daarbij kijken we niet alleen naar de eigen draagkracht, maar ook naar zijn omgeving. Hij leert de valkuilen herkennen die bij voorkeur vermeden moeten worden om in de toekomst minder stress te hebben, krijgt handvatten voor het verminderen van stress èn bovendien is er aandacht voor het (weer) genieten van ontspannen momenten. Blijvend in Balans is een online cursus speciaal ontwikkeld voor mensen die te maken hebben van psychische klachten, middelenmisbruik of verslavingen. Blijvend in balans helpt de gebruiker om zijn of haar gedrag blijvend te veranderen. Rebalance zijn geen evidence based interventies maar gebaseerd op de uitgangspunten van Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Met het programma past de gebruiker stapsgewijs zijn slaapgedrag aan.

7 Wat is de WSQ-screener? De WSQ-screener is een online vragenlijst die checkt of er risico is op een mentale aandoening. Deze vragenlijst vraagt naar de veel voorkomende psychische problemen, zoals somberheid, depressie, fobie, angst, paniek en burn-out. Met de inloggegevens vult de deelnemer de vragenlijst in waar en wanneer hij dat wil. De scores geven een duidelijk beeld van de aard en de ernst van de klachten. De WSQ-screener maakt gebruik van standaard vragenlijsten die de behandelaar ook gebruikt bij de intake. Die vragenlijsten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gevalideerd. De scores op de online vragenlijst geven dan ook een betrouwbare indicatie. Referenties Donker T, van Straten A, Marks IM, Cuijpers P. A Brief Web-Based Screening Questionnaire for Common Mental Disorders: Development and Validation. J Med Internet Res 2009;11:e19. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med 2006; 166: Wat zijn de HR-modules? Er zijn 6 HR E-Learning Modules beschikbaar: Module Vitaal & Energiek Module Passie en Inspiratie Module Assertiviteit Module Conflicthantering Module Samenwerken Het doel van de modules is het vergroten van vaardigheden op de desbetreffende gebieden. De modules zijn gericht op werkende of reintegrerende volwassenen. De toonzetting van de modules is positief. De gebruiker wordt nooit aangesproken als cliënt. Steeds wordt er vanuit gegaan dat de gebruiker al over bepaalde vaardigheden beschikt, die door middel van de betreffende module worden uitgebreid. De werking van de E-learning modules is niet afzonderlijk wetenschappelijk onderzocht. Bij de samenstelling van deze modules is gebruik gemaakt van inzichten en ervaringen die zijn opgedaan met de andere Mentalshare Direct programma s en behandelingen waarvan de effectiviteit in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. De modules zijn gericht op werkende of re-integrerende volwassenen. De toonzetting van de modules is positief. Da Costakade VS Utrecht

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS Eindrapport Auteurs: Drs. S.E. Lagerveld Dr. F.T.C. Bennenbroek April 2015 Dit onderzoek is gerealiseerd met

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake.

Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen één week na de aanmelding al terecht voor een intake. BREAKING BARRIERS & BUILDING BRIDGES B4 Organisaties COGNITIEVE EN OPLOSSINGSGERICHTE COACHING EN BEHANDELINGEN. Coaching en behandelingen waarbij de medewerker centraal staat. Medewerkers kunnen binnen

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

Wat Wil Jij Met Wiet?

Wat Wil Jij Met Wiet? Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie Nynke Horstman Bacheloronderzoeksrapport SPH, Saxion Hogeschool Enschede Academie Mens en Maatschappij Wat Wil Jij Met Wiet? De website evaluatie De mening van

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Henny Sinnema, Jeannette Smiesing, Laurette Vossepoel, Karen de Groot, Anna Muntingh

Henny Sinnema, Jeannette Smiesing, Laurette Vossepoel, Karen de Groot, Anna Muntingh Henny Sinnema, Jeannette Smiesing, Laurette Vossepoel, Karen de Groot, Anna Muntingh Welzijn op recept Handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept Henny Sinnema Jeannette Smiesing

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Inventarisatie zelfmanagementinterventies

Inventarisatie zelfmanagementinterventies Inventarisatie zelfmanagements Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken Doortje Boshuizen Telefoon: (030) 789 2553 E-mail: d.boshuizen@vilans.nl Jeanny

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Overzicht van online interventies

Overzicht van online interventies Overzicht van online interventies Voor volwassenen die willen werken aan hun leefstijl, aan thema s: bewegen, voeding, depressieklachten, roken of alcohol. Bent u huisarts of praktijkondersteuner en vraagt

Nadere informatie

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau?

Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Hoe bereikt u mensen met een laag opleidingsniveau? Sociale marketing onderzoek naar het bereiken van mensen met een lage sociaaleconomische status op het platteland van Zuid-Holland Zuid Dit onderzoek

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Online hulp verdient nog veel aandacht

Online hulp verdient nog veel aandacht Online hulp verdient nog veel aandacht Een verkenning naar het hulpaanbod voor jeugdigen in Nederland Dr. Peter Nikken Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus

Nadere informatie

DE KRACHT VAN AANDACHT

DE KRACHT VAN AANDACHT DE KRACHT VAN AANDACHT MINDFULNESSTRAINING ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE VOOR WERKDRUK, STRESS EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK ONDER MANAGERS Centrum voor Mindfulness Amsterdam, 11 november

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie