Algemeen Maatschappelijk Werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Maatschappelijk Werk"

Transcriptie

1 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Vertrouwd dichtbij

2 Problemen? Blijf er niet mee zitten! Iedereen krijgt wel eens te maken met problemen. Kleine problemen, maar ook grotere. Vaak helpt het als u erover praat met familie, buren of vrienden. Maar het kan ook zijn dat u er samen niet uit komt. Of dat er niemand is met wie u erover kunt of durft te praten. De maatschappelijk werker van Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk ondersteunt u bij het oplossen van uw probleem. Soms kan dat in één gesprek, maar veelal zijn meer gesprekken nodig. Wie zijn wij? De maatschappelijk werkers van Carinova zijn geen mensen die u vertellen hoe u moet leven. Evenmin hebben zij altijd een pasklare oplossing voor uw vragen en problemen. Wel proberen ze samen met u tot een oplossing te komen. Door te luisteren, samen met u de zaken op een rij te zetten of de problemen te ontrafelen. De maatschappelijk werkers van Carinova zijn beroepskrachten die zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Voor wie is Algemeen Maatschappelijk Werk bedoeld? Iedereen kan bij Algemeen Maatschappelijk Werk van Carinova terecht. Oud of jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand, met ruime beurs of krap bij kas. Ongeacht nationaliteit, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Een verwijsbriefje is niet nodig. En de hulp is gratis. 2 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 3

3 Met welke problemen kunt u hier terecht? Bij Algemeen Maatschappelijk Werk van Carinova kunt u terecht voor hulp en ondersteuning bij allerlei soorten vragen en problemen. Zoals problemen binnen het gezin, op het werk, met relaties, eenzaamheid of financiën. Voor het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, het oplossen van conflicten, het omgaan met cultuurverschillen of het ontrafelen van (complexe) problemen. Wij noemen enkele voorbeelden: Relaties: Problemen met de partner? Met ouders? Kinderen? Gevoel van eenzaamheid? Verwerking: Rouw? Echtscheiding? Incest? Discriminatie? Mishandeling? Gezondheid: Spanning? Ziekte? Hoe daarmee om Geld: Wonen: Werk: School: Verslaving: te gaan? Is opname in bijvoorbeeld verzorgingshuis gewenst? Zijn er schulden? Is er onvoldoende inkomen? Zijn er problemen met de uitkering? Moet er onderdak worden geboden? Moet de woning worden aangepast? Is er hulp gewenst bij de aanvraag van huursubsidie? Problemen op het werk of met collega s? Werkloosheid? Arbeidsongeschiktheid? Welke scholing? Hoe zit het met studiefinanciering? Zijn er problemen op school met leerlingen of leraren? Alcohol? Drugs? Eten? Gokken? Slaapmiddelen? Kernactiviteit is hier: informatie en verwijzing naar de meest geschikte hulpverlening. Of u nu met één van de hiervoor genoemde vragen of met een ander probleem zit, Algemeen Maatschappelijk Werk biedt u advies, informatie, bemiddeling of begeleiding. De hulp wordt u geleverd in de vorm van bijvoorbeeld individuele gesprekken, gezinsgesprekken of groepsmaatschappelijk werk. Individuele hulp op maat Vertrouwd dichtbij, zo luidt de slogan van Carinova. En dat is niet voor niets. Want dankzij een beroepsmatige manier van werken, wordt uw individuele situatie centraal gesteld. Hoe lang de hulpverlening duurt, bepaalt u samen met de maatschappelijk werker. Soms blijkt één gesprek al voldoende, maar ook kan een reeks diepgaande gesprekken nodig zijn. Algemeen Maatschappelijk Werk van Carinova biedt u hulp op maat. 4 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 5

4 Begeleiding en bemiddeling In tal van situaties kan de maatschappelijk werker u ondersteunen en adviseren over de mogelijke aanpak van uw problematiek. Ook kan Algemeen Maatschappelijk Werk een bemiddelende rol spelen. Niet alleen bij geschillen rondom arbeidsproblemen, huisvesting of met de gemeentelijke overheid, maar ook bijvoorbeeld om het contact te herstellen tussen weggelopen kinderen en hun ouders. Soms worden bij bemiddeling andere instanties betrokken, maar dit gebeurt alléén na overleg met u. Bij sommige problemen kan een andere hulpverleningsinstantie u beter helpen dan Algemeen Maatschappelijk Werk. In dat geval gaat de maatschappelijk werker samen met u op zoek naar de instantie waar u voor de oplossing van uw probleem aan het juiste adres bent. Praktische dienstverlening Ook met alleen praktische vragen kunt u bij Algemeen Maatschappelijk Werk terecht. De maatschappelijk werker kan u bijvoorbeeld adviseren bij financiële problemen of over wat u kunt doen als u afgekeurd of werkloos bent. Voor juridische vragen over bijvoorbeeld sociale wetten en regelingen, arbeidszaken of studiefinanciering, kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden van Carinova. Voor het invullen van formulieren, het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belasting en dergelijke, is er in Deventer een Sociaal Juridisch Medewerker. Verderop in deze folder vindt u meer informatie over de Sociaal Raadslieden en de Sociaal Juridisch Medewerker. Groepsbijeenkomsten Er zijn situaties waarbij het goed kan zijn om samen met anderen aan uw probleem te werken. Algemeen Maatschappelijk Werk houdt daarom bijeenkomsten waarin gezamenlijk aan het oplossen van problemen wordt gewerkt. Onder leiding van een groepsmaatschappelijk werker kunt u met anderen praten die zich in dezelfde situatie bevinden als u of soortgelijke problemen of ervaringen hebben meegemaakt. De deelnemers kunnen hun ervaringen met elkaar delen. Soms worden nieuwe vaardigheden geoefend. Bij Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk is o.a. deelname mogelijk aan de volgende groepen: assertiviteitsgroep (vanaf 18 jaar) sociale vaardigheidsgroepen (basisschool en middelbare school) gespreksgroep rondom rouwverwerking gespreksgroep rondom echtscheiding ontspanningsgroep voor mensen met spanningsklachten groep voor ouders van pubers vrouwengroep bewustwording en assertiviteit. 6 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 7

5 Sociaal Raadslieden Voor juridische vragen over bijvoorbeeld sociale wetten en regelingen, arbeidszaken, huisvesting of studiefinanciering, kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden van Carinova. Zij houden spreekuur in Deventer en maken u wegwijs in het doolhof van overheidsinstellingen en particuliere instanties. Bovendien bieden ze u een helpende hand bij het schrijven van moeilijke brieven en bezwaarschriften en kunnen ze voor u bemiddelen bij instanties. Sociaal Raadslieden zijn er voor de inwoners van de gemeente Deventer. Uw persoonlijke informatie is strikt vertrouwelijk en de hulp is geheel gratis. Spreekuren Deventer, Zwolseweg 180 Maandag en vrijdag van uur U kunt een afspraak maken voor het spreekuur via Carinova, telefoon: of persoonlijk bij de balie. Deventer, Openbare bibliotheek, Brink 70 Wijkwinkelcentrum Dinsdag- en woensdagmiddag U kunt hiervoor een afspraak maken bij Carinova, via telefoon (0570) of persoonlijk bij de balie (vanaf uur). Telefonisch spreekuur maandagochtend van uur, telefoon: dinsdag- en woensdagmiddag van uur, telefoon (0570) Sociaal Juridische Dienstverlening Voor advies en informatie en het invullen van formulieren, het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belasting en dergelijke, is er in Deventer een Sociaal Juridisch Medewerker. Deze dienstverlening is met name gericht op inwoners in kwetsbare omstandigheden en specifiek voor de Turkse gemeenschap. Deventer, Zwolseweg 180 Spreekuur: woensdag van uur. Aanvragen van Maatschappelijk Werk Algemeen Maatschappelijk Werk houdt regelmatig spreekuur bij u in de buurt. Tijdens dit spreekuur kunt u gewoon binnenlopen voor een gesprek of het maken van een afspraak. Algemeen Maatschappelijk Werk is vrij toegankelijk. U heeft geen verwijzing nodig van bijvoorbeeld uw huisarts of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor de hulpverlening van Algemeen Maatschappelijk Werk is geen eigen bijdrage verschuldigd (m.u.v. groepswerk). U kunt ook eerst telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een eerste gesprek. U kunt daarvoor bellen met Carinova Mocht u door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn op het spreekuuradres te komen, dan kan een huisbezoek aangevraagd worden. 8 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 9

6 Contact bij crisis Voor crisissituaties kunt u dag en nacht contact opnemen met Carinova, tel Geheimhouding en privacy De maatschappelijk werkers van Carinova hebben een geheimhoudingsplicht. Wanneer het nodig is of zinvol lijkt om met andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, te overleggen, zal dat alleen gebeuren als u daarvoor toestemming verleent. Wanneer u bij Algemeen Maatschappelijk Werk komt worden er enkele gegevens van u genoteerd. Dit is noodzakelijk voor een goede hulpverlening door de maatschappelijk werker. Met deze gegevens gaat de maatschappelijk werker zeer zorgvuldig om. U heeft altijd recht op inzage en correctie van uw gegevens. Carinova houdt zich aan haar privacyreglement, dat gebaseerd is op de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement en daaruit voortvloeiende richtlijnen voor medewerkers is op aanvraag te verkrijgen. Medewerking en omgangsvormen Bij de start van de hulpverlening wordt besproken waaraan gewerkt wordt en wie wat gaat doen. Er wordt op gerekend dat u die medewerking verleent die redelijkerwijs gevraagd kan worden om het overeengekomen doel te bereiken. Mocht er sprake zijn van niet meewerken en/of een dusdanig gedrag dat er niet op verantwoorde wijze hulp verleend kan worden, dan kan het Algemeen Maatschappelijk Werk van Carinova besluiten om de hulpverlening (al dan niet tijdelijk) te beëindigen. De maatschappelijk werkers en de cliënten van Carinova zijn gehouden elkaar volgens algemeen aanvaardbare omgangsvormen te bejegenen en alle vormen van intimidatie, agressie, geweld of ontoelaatbare discriminatie achterwege te laten. Klachten Het kan voorkomen dat de samenwerking tussen u en ons niet naar wens verloopt. Als praten met de betrokken maatschappelijk werker niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevende. Als deze gesprekken het probleem niet oplossen, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Per adres: Carinova t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 49, 8100 AA Raalte. Meer informatie staat ook in onze klachtenfolder. Deze kunt u opvragen via tel Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 11

7 Cliëntenraad De Cliëntenraad bewaakt en behartigt de belangen van de cliënten van Carinova. Er is medezeggenschap in het beleid van de organisatie en aandacht voor de aansluiting van aanbod op hulpvraag. De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan Carinova. Over onderwerpen die direct invloed hebben op hulp/dienstverlening bestaat voor de Raad van Bestuur van Carinova zelfs een wettelijke plicht om bij de Cliëntenraad advies in te winnen. Bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van de hulpverlening of de correcte afhandeling van mogelijke klachten. Meer informatie kunt u vinden in de folder van de Cliëntenraad. Deze kunt u telefonisch opvragen via tel De Cliëntenraad is ook te bereiken via het adres: Hoe bereikt u Carinova? Voor informatie en advies over al onze diensten kunt u bellen naar Carinova, tel Deskundige medewerkers nemen uw vraag aan en kunnen u direct informeren en adviseren. Ook vindt u veel informatie op onze website 12 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 13

8 Spreekuren (alleen op afspraak!) en adressen Bathmen: Looweg 33c Spreekuur: di uur Colmschate: Holterweg 108c (Gezondheidscentrum De Kuip) Spreekuur: wo uur Dalfsen: Ruitenborghstraat 30 Spreekuur: ma-do-vr uur Dedemsvaart: Latyrusstraat 12c Spreekuur: ma t/m vr uur Deventer: Zwolseweg 180 Inloopspreekuur: ma-di-do uur Spreekuur: di-wo-vr uur Deventer: Gezondheidscentrum Spikvoorde (de Vijfhoek) M.C. Escherweg 2-4 Spreekuur: di uur Deventer: Gezondheidscentrum De Hoge Hond Schurenstraat 8a Spreekuur: do-vr uur Deventer: wijkwinkel Rivierenwijk (Spuistraat 48) Inloopspreekuur: wo uur Spreekuur: uur Deventer: wijkwinkel Keizerslanden (Graaf Florisstraat 3) Spreekuur: vr: uur oneven weken (op afspraak via tel. (0570) ). Hardenberg: Stationsstraat 2e Spreekuur: ma t/m vr uur Heino: Marktstraat 27 Spreekuur: ma-do uur Lemelerveld: Ds. C. Keersstraat 1 Spreekuur: do uur Nieuwleusen: Omloop 2 (Sluis 3) Spreekuur: di-wo uur Olst: Averbergen 9 Spreekuur: ma-wo uur Ommen: Jhr. v. Nahuysstraat 66 Spreekuur: ma t/m do uur Raalte: Arkelstein 2 Spreekuur: ma t/m vr uur Staphorst: Hoogeweg 30 Spreekuur: di-do uur Wijhe: Oranjelaan 18a Spreekuur: ma uur, wo uur 14 Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk Carinova Algemeen Maatschappelijk Werk 15

9 mei 2011 Carinova Postbus AA RAALTE T (lokaal tarief) E I

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij

Klagen mag. Klachten zijn waardevol. Nabij Vertrouwd Gastvrij Klagen mag Klachten zijn waardevol Klagen mag! Wij doen er alles aan om tevreden klanten te krijgen en te houden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over sommige onderdelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie