RIGOM cursussen en activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIGOM cursussen en activiteiten"

Transcriptie

1 RIGOM cursussen en activiteiten Om gezond ouder te worden en te blijven zijn persoonlijke ontwikkeling en beweging onmisbare factoren. RIGOM organiseert in samenwerking met ouderenorganisaties cursussen en activiteiten voor ouderen. Deze vinden plaats op een groot aantal locaties in Oss en regio Maasland. Sommige van deze cursussen en activiteiten zijn gericht op educatie andere meer op beweging en ontspanning, maar altijd is ontmoeting een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een leven lang. Meer Bewegen voor Ouderen Meer Bewegen voor Ouderen is een verzamelnaam voor bewegingsactiviteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. Meer bewegen door gymnastiek, spel (sporten), en dansen levert een bijdrage aan het zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneren van ouderen. Belangrijk zijn ook het plezier, de gezelligheid, ontmoeting en het contact met anderen. De activiteiten worden gegeven onder deskundige begeleiding en zijn aangepast aan de wensen en mogelijkheden van ouderen. Zwemmen Voor ouderen uit de hele regio Maasland is in het Golfbad Oss gelegenheid om te zwemmen op speciaal voor ouderen gereserveerde tijden. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen aan watergymnastiek, zwemlessen en vrij zwemmen. Gym u fit Met een gymnastiekgroep meedoen houd je fit en lenig. Bovendien is het gezellig en ontspannend. De oefeningen zijn gevarieerd en worden gegeven onder deskundige begeleiding. Op diverse locaties in Oss, Berghem, Megen, Haren en Ravenstein kunnen senioren deelnemen aan gym u fit-groepen. Meer bewegen voor minder mobiele ouderen Deze gymnastiekgroep is bedoeld voor ouderen die niet of slechts met moeite mee kunnen doen aan de gewone gymnastiekactiviteiten van Meer Bewegen voor Ouderen. In deze groep wordt speciaal rekening gehouden met ieders mogelijkheden. Er zijn groepen voor minder mobiele ouderen in Oss, Herpen en Ravenstein. Dans Dansen op muziek kan heel ontspannend en plezierig zijn. Ouderen ontmoeten elkaar en blijven daarnaast in beweging. RIGOM heeft verschillende cursussen op het gebied van dans. Volksdansen Volksdansen is een plezierige en ontspannen manier van bewegen op volksmuziek uit verschillende landen. Volgens stijlvolle danspatronen wordt met elkaar gedanst. Er zijn volksdansgroepen in Oss en Berghem.

2 Sacred dance Bij Sacred dance maken de deelnemers een helende dans vanuit een kring, waarbij het gaat om het plezier en de ontspanning. Line Dance Line Dance is een vorm van individuele dans met een grote variatie aan danspassen. Recreatie en ontmoeting Op het gebied van recreatie en ontmoeting zijn er uiteenlopende mogelijkheden. Deze bieden niet alleen de nodige ontspanning maar geven tevens de gelegenheid om anderen te ontmoeten. Voorbeelden zijn bloemschikken, bridge, handenarbeid, kaarten maken, toneel en wolvilten. Handenarbeid De handenarbeidgroepen staan onder deskundige begeleiding van vrijwilligers van het Rode Kruis. In diverse sociëteiten en gemeenschapshuizen in Oss, Berghem, Haren, Macharen en Herpen kan aan handenarbeid worden deelgenomen. Educatie Door te leren en zichzelf te ontwikkelen blijven ouderen niet alleen langer zelfstandig, men blijft zo ook jong van geest. Op het gebied van educatie heeft RIGOM een uitgebreid aanbod van cursussen. Vooral de computercursussen zijn erg populair onder ouderen. Computercursussen Het gebruik van computers is niet meer weg te denken in de samenleving. Steeds meer ouderen ontdekken de computer. Cursussen als Introductie PC-gebruik. Word, Internet en en digitale fotobewerking zijn enkele voorbeelden van computercursussen die bij RIGOM te volgen zijn. Computerhoeken Het project Computerhoeken regio Maasland heeft tot doel ouderen laagdrempelig en dicht bij huis kennis te laten maken met de computer en zijn mogelijkheden. Hiermee wordt bevorderd dat de computer door beginners en gevorderden gebruikt kan worden in het alledaagse leven, zonodig met begeleiding. Op diverse plaatsen in het werkgebied van RIGOM zijn computerhoeken ingericht. De computerhoeken zijn gesitueerd op locaties waar ouderen elkaar doorgaans treffen. In de computerhoek worden zeer toegankelijke kennismakings-, instructie-, oefen- en themaactiviteiten georganiseerd. Voor meer informatie, aanmelding of een computerhoek bij u in de buurt kunt u contact opnemen met RIGOM Computerhoeken. Tel. (0412) Engels

3 Bij de cursus Engels wordt op een gezellige manier omgegaan met de Engelse taal. De nadruk ligt op het spreken van en het luisteren naar Engels. Er zijn verschillende niveaus. Fotografie Cursus over fotografie met het gebruik van een spiegelreflexcamera of een geavanceerde digitale camera. Leeskring Door alle deelnemers gelezen boeken worden besproken en uitgediept. Per cursus worden 12 boeken behandeld. Muziekcursussen Muziekcursussen worden verzorgd in samenwerking met de Muzelinck, Centrum voor de Kunsten. Ouder worden voor allochtone mannen (50+) In een reeks voorlichtingsbijeenkomsten krijgen allochtone ouderen informatie over de activiteiten, hulp en diensten voor ouderen in hun eigen woonplaats. Samen leven en wonen met oudere migranten Zowel Nederlanders als migranten met een andere culturele achtergrond hebben er soms moeite mee om zich thuis te voelen in de veranderde omgeving. In deze cursus wordt geprobeerd een brug te slaan tussen alle ouderen in Oss. Zelfredzaamheid Jezelf kunnen redden in de maatschappij maar ook thuis. Voor iedereen erg belangrijk maar bij het ouder worden is dat soms niet meer zo vanzelfsprekend. Om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven is zelfredzaamheid onmisbaar. RIGOM heeft diverse cursussen om zelfredzaamheid te vergroten of te behouden. Assertiviteitscursus In deze cursus wordt gewerkt aan verbetering van het opkomen voor persoonlijke belangen, het uitdrukking geven aan en uiten van gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier. Geheugentraining Een cursus voor mensen die vergeetachtigheid willen bestrijden. Uitgelegd wordt hoe het geheugen werkt, deelnemers leren en oefenen technieken om beter te kunnen onthouden. Rondkomen met je inkomen In deze cursus wordt geleerd een eigen begroting en keuzes te maken om zo te leren rondkomen met het inkomen. Kookcursus

4 Het doel van deze cursus is leren eenvoudige, gevarieerde maaltijden te bereiden. De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, die graag de basiskennis van het koken op willen doen. Het resultaat van elke kookles wordt ter plaatse gezamenlijk geconsumeerd. Kleine klussencursus Een cursus om te leren de kleine klussen in en rond het huis zelf op te knappen. Het gaat onder meer om: veiligheid bij klussen, omgaan met gereedschap en materialen, boren, elektriciteit, en waterleiding. Rijvaardigheidadvies (Broemproject) Een rijvaardigheid adviesprogramma voor 55-plussers dat gericht is op het als automobilist veilig, vaardig en verantwoord blijven deelnemen aan het verkeer. Valpreventie Een groot aantal valongelukken thuis kan voorkomen worden. In de cursus Op de been blijven worden tips gegeven om de veiligheid in huis te verbeteren. Lotgenotencontact In de lotgenotencontactgroepen staat het ontmoeten van mensen die zich in eenzelfde situatie bevinden centraal. Met het oog op de toekomst Een cursus in samenwerking met de GGZ voor vrouwen vanaf 50 jaar die langer dan een jaar geleden hun partner verloren hebben. Het doel ervan is na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op te pakken. Gespreksgroep voor mensen met verlieservaringen Het doel van de cursus is verlieservaring(en) een plaats te geven in het leven van alledag om weer verder te kunnen. In de put, uit de put Een cursus in samenwerking met de GGZ voor ouderen vanaf 55 jaar met depressieve klachten. Het is geen gespreksgroep of psychotherapie. In de cursus worden vaardigheden geleerd om de depressieve gevoelens te overwinnen. Lotgenotencontactgroep Omgaan met dementerenden Op verzoek van Stichting Alzheimer Nederland afdeling Maasland organiseert RIGOM een zestal bijeenkomsten voor familieleden en andere direct betrokkenen over omgaan met dementerenden. Lotgenotencontactgroep voor mensen betrokken bij een CVA (beroerte) Samen verder na een beroerte is een serie bijeenkomsten voor de naaste verzorgers, met name de partners van mensen die getroffen zijn door CVA, ook wel beroerte of beslag genoemd. Deze worden in samenwerking met patiëntenvereniging Samen Verder georganiseerd. Aan de orde komen de gevolgen van een beroerte en de beleving daarvan door de getroffene en de partner. Ervaringen worden uitgewisseld.

5 Zingeving Zingeving kan ook wel omschreven worden als het zoeken naar de zin van het leven. Het kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloof, rede, logos en esthetiek. RIGOM heeft reeds jarenlang ervaring in het organiseren van zingevingcursussen. Gespreksgroepen In deze groepen wordt van gedachten gewisseld over onderwerpen die met ouder worden te maken hebben, bijvoorbeeld: ouder worden, vroeger en nu; gestopt met werken; vrije tijd; de charme van ouder worden; hulp- en dienstverleningsmogelijkheden; ouderen als vrijwilliger; contacten onderhouden. De onderwerpen worden in overleg met de groep gekozen. Hoe vertel ik het verhaal van mijn leven? Met opdrachten, vragen, uitwisseling en voorbeelden wordt aan de slag gegaan met het schrijven van het eigen levensverhaal. Tai chi Tai chi is een Chinese bewegingsleer die primair gericht is op het optimaliseren van de gezondheid van de mens. Het doel is om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Vriendschapscursus voor vrouwen 55+ Ieder mens heeft behoefte aan vriendschap. Vooral als je veel alleen bent is het goed om mensen om je heen te hebben waar je af en toe samen iets mee kunt ondernemen. De cursus bestaat uit informatie, bespreking van persoonlijke ervaringen en oefeningen. Deskundigheidsbevordering in het ouderenwerk Bij voldoende aanmeldingen kan RIGOM diverse bijscholingscursussen voor vrijwilligers en/of beroepskrachten in de ouderenzorg organiseren. Toerustingcursus voor vrijwilligers De toerustingcursus is een basiscursus voor vrijwilligers met de nadruk op communicatievaardigheden. De vruchten van het leven Bijscholingcursus voor vrijwilligers en beroepskrachten in de ouderenzorg Mensen die regelmatig in contact komen met ouderen kunnen hen ondersteunen bij het vasthouden van hun eigenheid, helpen het leven te ordenen, zo mogelijk een rode draad te ontdekken in hun leven, om de kracht te vinden het eigen leven zo veel mogelijk te blijven bepalen en na te denken over hun toekomst en/of naderend levenseinde. Het doel van de cursus is het versterken van de kwaliteit van de (spontane) gesprekken en ontmoetingen tussen vrijwilligers en ouderen, door meer gericht aandacht te besteden aan het opmaken van de levensbalans (de vruchten van het leven) en verwachtingen voor de toekomst (levenseinde).

6 Begeleiding bij verlies Bijscholingscursus voor vrijwilligers en beroepskrachten in de ouderenzorg. Als vervolg op de cursus De vruchten van het leven, wordt met elkaar gepraat over het thema dood en verlies aan de hand van informatie en meningen. Dit geeft de mogelijkheid tot verdieping in de vele aspecten die er aan het levenseinde zitten en tot het beter leren omgaan met mensen met verlieservaringen. Cursussen op maat In het kader van oudereneducatie is het mogelijk om cursussen op maat te organiseren. Voor een uitgebreid overzicht van de cursussen en activiteiten, inclusief prijzen, plaatsen, data en tijden, kan de cursuswijzer voor senioren geraadpleegd worden. De cursuswijzer verschijnt jaarlijks en is gratis verkrijgbaar. RIGOM, cursussen en activiteiten Schadewijkstraat BC Oss telefoon: (0412) internet: Maasland Gilde Het Maasland Gilde bemiddelt voor vijftigplussers, die belangeloos kennis en ervaring willen overdragen. Men kan er terecht voor aanbod én vraag. Aanbod Iemand die goed is in iets door scholing en werk aangeleerd, of een aardige hobby, bepaalde kennis of deskundigheid, vaardigheid of ervaring heeft, waarmee hij of zij anderen graag van dienst wil zijn. Vraag Iemand die is geïnteresseerd in een bepaalde hobby, kennis, kunde of activiteit en graag een goed advies wil hebben of iets wil leren, al of niet in groepsverband, kan daarvoor bij het Maasland Gilde terecht. Het Gilde bemiddelt dan in vraag en aanbod. Enkele voorbeelden: Stadswandelingen, natuurwandelingen, converseren in een andere taal: Frans, Duits, Engels, Spaans; sport en lichaamsbeweging, kruidengeneeskunde; film, fotografie, video, muziek, bridge, handwerken, techniek, bijen houden; stamboomonderzoek; tekenen en schilderen, kalligrafie, etc. Gildegids Het Gilde geeft jaarlijks in augustus een Gildegids uit om: vraag en aanbod toegankelijk te maken;

7 aanbieders uit te nodigen tot deelname; aanvragers te vinden voor het aanbod. Speciale projecten van het Gilde Activiteitenbemiddeling Samen iets ondernemen biedt meer mogelijkheden. Als iemand activiteiten wil ondernemen maar niet weet met wie, kan het Gilde bemiddelen. Activiteiten zoals: samen winkelen, een dagje uit, wandelen, fietsen, biljarten, naar de bioscoop, museum, concert, dammen, sjoelen, scrabble, handwerken, koken, schilderen, enzovoort. Het Maasland Gilde brengt mensen, die eenzelfde activiteit wensen, met elkaar in contact. Het Gilde bemiddelt slechts en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of risico s in verband daarmee. Het Gilde doet niet aan relatiebemiddeling en stelt zich niet tot taak om persoonlijke problemen op te lossen. Project Hand aan de Knoppen Wanneer iemand veel moeite heeft met de bediening van knoppen van apparaten, of niet uit de handleiding kan komen, kan contact worden opgenomen met het Gilde. Het Maasland Gilde organiseert excursies met uitleg naar een winkel in audio-video apparatuur en witgoed. Als het nodig is vraagt het Gilde iemand die er verstand van heeft om aan huis of in de buurt de nodige uitleg te komen geven. Kosten: 1,50 Stadswandelingen Meer weten over Oss? Een gids vertelt tijdens een wandeling door de stad een heleboel interessante en leuke dingen over het Oss van toen en nu. Van mei t/m september, elke eerste woensdag om uur bij het VVV aan de Spoorlaan in Oss, of volgens afspraak. Kosten: 2,50 Natuurwandelingen Even lekker weg zijn uit de drukte van alledag. Wandelen in de natuur onder begeleiding van een natuurgids. Data kunnen worden opgevraagd bij het Gilde. In alle gevallen wordt er verzameld s ochtends om 9.00 uur bij de RIGOM (Anton Jurgenshuis). Kosten: 1,50 Gilde Samenspraak Onlangs is gestart met Gilde Samenspraak, een landelijk taal- en integratieproject, waarbij anderstaligen van alle leeftijden en Nederlandse ouderen op een informele wijze samengebracht worden rond taal en cultuur. Hiervoor worden aanbieders gezocht. Kosten Bemiddeling, spreekuur en de Gildegids zijn gratis. Inschrijvingskosten voor de aanvrager zijn 4,50 per activiteit. Bepaalde kosten die de aanbieder moet maken komen voor rekening van de aanvrager. Maasland Gilde

8 Anton Jurgenshuis Schadewijkstraat BC Oss telefoon: (0412) Het Gilde houdt elke donderdag spreekuur van uur (niet van 1 juli tot 15 augustus) in het Anton Jurgenshuis (bij RIGOM) om: Oudereneducatie Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) biedt cursussen aan op universitair en HBO- (hoger beroepsonderwijs) niveau voor senioren boven de vijftig jaar. Het is bedoeld voor mensen die een nieuw vakgebied willen ontdekken, een oude hobby in de wetenschap willen oppakken of de nieuwste ontwikkelingen in hun eigen vakgebied willen leren kennen of bijhouden. Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Thomas van Aquinostraat GD Nijmegen Postbus BG Nijmegen telefoon: (024) Seniorenacademie Brabant Stationsplein BB Breda telefoon: (076) Volksuniversiteit Oss en omstreken De Volksuniversiteit Oss is een cursuscentrum voor volwassenen. Zij bieden de mogelijkheid om actief cursussen te volgen. Mensen kunnen zich bij hen oriënteren op terreinen waar zij belangstelling voor hebben. De activiteiten zijn gericht op zelfontplooiing en op verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden; de groepen zijn klein. Het aanbod is zeer divers. Er zijn cursussen op het gebied van sociale vaardigheden, cultuur en wetenschap, computers, gezondheid en beweging, praktisch en creatief, koken, taal enzovoort. Kruisstraat HG Oss telefoon: (0412) van uur.

9 internet: Overige vrijetijdsbesteding Maasland Senioren Orkest Vrijetijdsbesteding voor oudere musici in de regio Maasland. Zij dragen hun muzikaliteit uit door het geven van concerten. De heer H. Vervoort Floraliastraat BH Oss telefoon: (0412) Openbare bibliotheek De bibliotheek is een voor iedereen toegankelijke ruimte, waar de collectie kosteloos kan worden geraadpleegd. Om boeken of andere materialen te kunnen lenen, is lidmaatschap noodzakelijk. De bibliotheek kent veel verschillende gebruikers. Er komen mensen die de krant of een tijdschrift komen lezen en er komen mensen video s, CD-Roms of DVD s lenen. Grootouders lenen voorleesboeken, puzzels of spelletjes voor de kleinkinderen. Ook zijn er internetcomputers aanwezig ( 1,-- per half uur). Veel leners zijn 55-plussers. Ook voor deze groep is er een groot aanbod van boeken en tijdschriften. Zo zijn er veel romans en informatieve boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook bezit de bibliotheek een gevarieerde collectie groot-letterboeken. Deze zijn speciaal gedrukt voor lezers die graag lezen, maar steeds slechter (gaan) zien. Een paar keer per jaar wordt een wisselcollectie van groot-letterboeken aangevraagd. Boeken die niet in de eigen collectie aanwezig zijn, kunnen door de bibliotheek worden aangevraagd bij de andere bibliotheken van Bernheze. Daarbuiten bedragen de kosten voor een aanvraag 2,50. De Bibliotheek kan tevens informatie geven over de zogenaamde Anders Lezen Bibliotheken. Daar kan men terecht voor gesproken boeken op cassette of cd, of voor materialen in braille (www.anderslezen.nl). Tarieven Zonder betaling van leengeld Met betaling van leengeld 18 t/m 64 jaar 26,-- 20,-- 65 jaar en ouder 20,-- 12,50 Per abonnement kunnen in Bernheze maximaal 12 materialen tegelijk geleend worden. Het is ook mogelijk om per vereniging of stichting een abonnement aan te vragen. Openingstijden Heesch

10 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag uur gesloten uur uur uur uur Openingstijden Nistelrode Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag gesloten Vrijdag uur Zaterdag uur Openbare Bibliotheek Heesch De Misse BZ Heesch telefoon: (0412) Openbare Bibliotheek Nistelrode Parkstraat HS Nistelrode telefoon: (0412) internet: Aangepaste lectuurvoorziening Dedicon is een centrale organisatie in Nederland die informatie toegankelijk maakt en informatiekanalen opent voor mensen met een leeshandicap. Dedicon Postbus AA Grave telefoon: (0486) Sociëteitsbijeenkomsten De sociëteitsbijeenkomsten van ouderenorganisaties zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse activiteiten georganiseerd o.a. kaarten, (wedstrijd)biljarten, kienen, koersbal, jeu de boules, bloemschikken, handwerken, dansen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het betreffende gemeenschapshuis of de contactpersoon.

11 Heesch Gemeenschapshuis De Pas de Misse telefoon: (0412) Nistelrode Ouderenpaviljoen De Wevershof Wevershof 12A 5388 BR Nistelrode telefoon: (0412) Vorstenbosch Gemeenschapshuis de Stuik Zaal de Rogge Schoolstraat KK Vorstenbosch telefoon: (0413) (de Stuik) (0413) (de Rogge) The Winning Mood Ontspanningsvereniging voor ouderen in het dorpshuis. Diverse activiteiten zoals biljarten, kaarten et cetera. Secretariaat De heer Chr. Cuijpers W. van Houtstraat CX Nistelrode Telefoon: (0412)

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Samen werken aan Taalcoaching

Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Samen werken aan Taalcoaching Welkom! Wij heten je van harte welkom bij ons taalcoachproject. Om de eerste start te ondersteunen bieden wij deze brochure aan met achtergrondinformatie

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen

VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN. Welzijn Ouderen VRIJWILLIGER BIJ WELZIJN OUDEREN VLEUTEN DE MEERN Welzijn Ouderen Zuwe Welzijn (voorheen Stichting Welzijn de Haar) is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van wijk 10 van de gemeente Utrecht: Vleuten,

Nadere informatie

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl Signaleren en aanpak van eenzaamheid www.cvo.vu.nl Meer informatie over deze brochure vindt u op de website www.cvo.vu.nl. Op deze site kunt u exemplaren van de brochure bestellen of een PDF-bestand downloaden.

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie