Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 (BSS Stedin)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 (BSS Stedin)"

Transcriptie

1 Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 (BSS Stedin)

2 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied 2. Begrippen, definities en afkortingen 3. Aanwijzingen en sleutelverstrekking 4. Veilige bedrijfsvoering 5. Activiteiten door aannemings bedrijven 6. Gereedschappen, hulpmiddelen en (persoonlijke) beschermingsmiddelen 7. Bedieningshandelingen 8. Werkzaamheden 9. Beschrijving processchema`s 10. Slotbepalingen Bijlagen 1/2. Opleiding-en ervaringseisen 3.1. Processchema ls 3.2. Processchema hs & ms 3.3. Processchema ro (activiteiten via raamopdracht) 4. Geüniformeerd taalgebruik volgens ucte 5. Proces werkuitgifte ls 6. Aanvraagformulieren 7. Overzicht ls landelijke veiligheid werkinstructies Toelichting: Als er geen aanvulling op het hoofdstuk is vanuit de BEI 2010, dan zal deze niet worden vermeld in deze Appendix. 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit Stedin Bedrijf Specifiek supplement 2010 is een aanvulling op het Branche BEI supplement 2010 en is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektriciteitsvoorzieningssystemen die in eigendom en/of onderhoud zijn van Stedin.net, alsmede op de werkzaamheden aan, met of nabij die elektriciteitsvoorzieningen die in opdracht van Stedin.net worden uitgevoerd. 2. BEGRIPPEN, DEFINITIES EN AFKORTINGEN 2. Algemeen BVC Bedrijfsvoeringcentrum. CSR Centrale Storingsreceptie. DOP District Ondersteuningspunt. 3. AANWIJZINGEN EN Sleutel VERSTREKKING 3.1. Algemeen De OIV is er verantwoordelijk voor, dat iedereen die in de infrastructuur van Stedin gaat werken een gebieds gebonden instructie krijgt. In het VCA-veiligheidspaspoort wordt vast gelegd dat de instructie gegeven is Aanwijzingen van derden De aannemer zorgt voor een procedure die de beoordeling, de uitgifte en de registratie van aanwijzingen binnen de aannemersorganisatie regelt. De aannemer moet op elk moment kunnen aangeven wie welke aanwijzing heeft. Stedin heeft het recht om aanwijzingen van aannemersorganisaties of van hun werknemers niet van toepassing te ver klaren binnen Stedin. De reden hiervoor wordt gemotiveerd. De betreffende aannemers of hun werknemers mogen dan niet meer werken in de netten van Stedin. Stedin houdt hiervan een lijst bij De installatieverantwoordelijke (IV) De rol van IV is belegd bij het bedrijfsonderdeel NetCoördinatie. Per verantwoordelijkheidsgebied zorgt het decentraal IV/OIV/ BD-overleg voor de implementatie van afspraken. o Agenda: terugkoppeling vanuit het IV-overleg (beleid), knelpunten met betrekking tot de uitvoering van beleid. o Frequentie: minimaal drie keer per jaar. o Deelnemers: IV (voorzitter) en een vertegenwoordiging van OIV s en BD s. De IV bepaalt het aantal vertegenwoordigers van OIV s en BD s. De IV bepaalt of de diverse spanningsgebieden gelijktijdig of gescheiden behandeld worden De operationele installatieverantwoordelijke (OIV) De aanwijzing OIV wordt alleen verstrekt na een positieve beoordeling door een andere OIV. De aanwijzing moet worden beoordeeld door de functioneel leidinggevende en door de IV. In elk deelgebied is per definitie één OIV actief. De rol van OIV is belegd bij het bedrijfsonderdeel NetCoördinatie. Bij het meldpunt is altijd een actueel overzicht beschikbaar van welke OIV verantwoordelijk is voor welk gebied Bedieningsdeskundige (BD) De aanwijzing BD wordt alleen verstrekt na een positieve beoordeling door een andere BD. De aanwijzing moet worden beoordeeld door de functioneel leidinggevende en door de IV. De rol van BD is belegd bij het bedrijfsonderdeel NetCoördinatie. Bij het meldpunt is altijd een actueel overzicht beschikbaar van welke BD verantwoordelijk is voor welk gebied. Bij storingssituaties in de HS/MS waarbij de energie levering onderbroken is, stuurt de BD de bedieningsbevoegde rechtstreeks aan. De bedieningsbevoegde is primair zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Bij storingssituaties in de HS/MS wordt het (klad) bedieningsplan door een tweede BD goedgekeurd, zo wordt het tweepaar-ogen-principe gehandhaafd. Zie het Processchema HS/MS (BEI-BS 2010 Bijlage 3.2) en hoofdstuk 9.3 voor een toelichting bij het eenduidig vaststellen van storingen Vakbekwaam persoon (VP) In distributiestations (MS/LS) met open bouw MS zonder afscherming tussen MS en LS (een hek is een afscherming) moeten LS-bedieningshandelingen worden uitgevoerd door twee personen (één tot PL aangewezen VP en één VOP). Dit geldt ook voor het treffen en opheffen van veiligheidsmaatregelen. Het opheffen van veiligheidsmaatregelen mag worden uit gevoerd door één persoon die daartoe bevoegd is, tenzij: o de WV anders heeft bepaald; o er sprake is van een distributie/klantstation met een open installatie; o er in een distributie/klantstation met een gesloten installatie meer dan één veiligheidsmaatregel is getroffen ten behoeve van aparte werkzaamheden Sleutelverstrekking en toegangsbeleid Onverminderd geldt de bepaling vanuit de BEI BS 2010 artikel 3.6. De IV van Stedin specificeert eisen voor de verstrekking van sleutels. De IV van Stedin specificeert eisen voor de toegang tot

3 elektrische bedrijfsruimten. De sleutels worden beheerd door de groep Bevoegdheden van afdeling Netcoördinatie Support. Bevoegdheden schaft gecodeerde sleutels aan en verstrekt deze met een sleutel- en toegangsinstructie aan de ontvanger, zowel intern als extern. Een sleutel wordt alleen verstrekt als de ontvanger over de juiste aanwijzing beschikt en de werkzaamheden dat vereisen. Voor het verkrijgen van een sleutel dient de ontvanger de instructie asbest herkenning gevolgd te hebben. Een sleutel wordt op naam uitgegeven en is niet overdraagbaar. Bevoegdheden houdt per ontvanger een (digitaal) dossier bij van alle aan het sleutelbeleid gerelateerde documenten Sleutelverstrekking interne medewerkers Indien een medewerker 4 of meer keer per maand een object bezoekt, of als de medewerker is opgenomen in een wacht en waakdienst en hiervoor de beschikking dient te hebben over sleutels, dan stelt Stedin sleutels aan de interne medewerker ter beschikking. Een sleutel moet aangevraagd worden met formulier: TVE-FO-02 aanvraag sleutels De uitreiking van sleutels gaat altijd gepaard met een sleutel- en toegangsinstructie. De ontvanger ondertekent een verklaring van ontvangst bij uitreiken van de sleutel. Wanneer de medewerker niet meer aan de eerder genoemde bezoek frequentie voldoet moeten de sleutels worden ingeleverd bij Bevoegdheden. Het is de taak van de direct leidinggevende hierop toe te zien. Wanneer de medewerker door omstandigheden zijn functie langer dan drie maanden niet meer uitoefent, moeten de sleutels worden ingeleverd bij de groep Bevoegdheden van afdeling Netcoördinatie Support. Het is de taak van de direct leidinggevende hierop toe te zien. Inleveren van sleutels gebeurt met het formulier: TVE-FO-03 Inleveren sleutels. De IV, de OIV of de direct leidinggevende van de medewerker kan zonder opgaaf van redenen de medewerker opdragen zijn sleutels in te leveren bij de sleutelverantwoordelijke Sleutelverstrekking medewerkers externe bedrijven Indien een medewerker 4 of meer keer per maand een object station bezoekt of als de medewerker is opgenomen in een wacht en waakdienst en hiervoor de beschikking dient te hebben over sleutels, dan stelt Stedin sleutels aan de externe medewerker ter beschikking. Een sleutel moet aangevraagd worden met formulier: TVE-FO-02 aanvraag sleutels De uitreiking van sleutels gaat altijd gepaard met een sleutel- en toegangsinstructie. De ontvanger ondertekent een verklaring van ontvangst bij uitreiken van de sleutel Een sleutel wordt alleen verstrekt als een kopie van een geldig identiteitsbewijs overlegd kan worden. Wanneer de medewerker niet meer aan de eerder genoemde bezoekfrequentie voldoet moeten de sleutels worden ingeleverd bij de groep Bevoegdheden van afdeling Netcoördinatie Support. Het is de taak van de direct leidinggevende hierop toe te zien. Wanneer de medewerker door omstandigheden zijn functie langer dan drie maanden niet meer uitoefent, moeten de sleutels worden ingeleverd bij de groep Bevoegdheden van afdeling Netcoördinatie Support. Het is de taak van de direct leidinggevende hierop toe te zien. Inleveren van sleutels gebeurt met het formulier TVE-FO-03 Inleveren sleutels De IV of de OIV van Stedin, of de Werkverantwoordelijke (WV) of de direct leidinggevende van de medewerker kan zonder opgaaf van redenen de medewerker opdragen zijn sleutels in te leveren bij de sleutelverantwoordelijke van afdeling Netcoördinatie Support. Het externe bedrijf beschikt over een aanwijzingenbeleid dat voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving (BEI BS 2010). Het externe bedrijf beschikt over minimaal twee WV s. Het externe bedrijf en de medewerker zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de verstrekte sleutels. Stedin verstrekt maandelijks een overzicht aan het externe bedrijf van de medewerkers van het bedrijf welke in het bezit zijn van welke Stedin sleutels. Aan het externe bedrijf wordt door Stedin de instructie Gebruik sleutels Stedin ter beschikking gesteld. Het externe bedrijf levert de gegevens aan van alleen die medewerkers welke daadwerkelijk in het verzorgingsgebied van Stedin werkzaam zullen zijn. Bij een lagere bezoekfrequentie dan eerder genoemd kan een sleutel per bezoek bij de betreffende OIV (Zie de bijlage onder 3.6.7) opgehaald worden Toegangsverlening interne medewerkers Toegangsverlening tot elektrische bedrijfsruimten gaat altijd gepaard met een sleutel- en toegangsinstructie, en een gebiedsgebonden instructie Bij het betreden van distributieruimten of Laagspanningskasten dient er volgens procedure beschreven onder Hoofdstuk 3.7 gehandeld te worden. Deze procedure maakt deel uit van de sleutel- en toegangsinstructie. Bij het betreden van verdeelstations en onderstations dient er volgens procedure beschreven onder Hoofdstuk 3.7 gehandeld te worden. Deze procedure maakt deel uit van de sleutel- en toegangsinstructie Toegangsverlening medewerkers externe bedrijven (zelfstandig) Het externe bedrijf beschikt over een aanwijzingsbeleid dat voldoet aan de landelijke wet en regelgeving (BEI BS-2010). Stedin accepteert het aanwijzingenbeleid van het externe bedrijf. Het externe bedrijf beschikt over minimaal twee WV. Het externe bedrijf werkt volgens de landelijke door Netbeheer Nederland uitgegeven Veiligheidswerkinstructies (VWI s). Daar waar werkzaamheden uitgevoerd worden welke niet omschreven staan in een landelijke VWI beschikt het externe bedrijf over zelf gemaakte VWI s ten behoeve van de te verrichtten werkzaamheden. Deze VWI s zullen beoordeeld moeten worden door de IV HS en/of de IV MS/LS van Stedin afhankelijk van de locatie van de werkzaamheden. Uit te voeren werkzaamheden dienen beschreven te zijn in een Stedin werkplan en dient aangeleverd te worden door het externe bedrijf. Door het externe bedrijf zal door minimaal 2 WV s de Stedin WBP-tool cursus gevolgd moeten zijn. Stedin verzorgt een eigen WBP-tool portal voor het externe bedrijf.

4 Het externe bedrijf levert de gegevens aan van alleen die medewerkers welke daadwerkelijk in het Stedin gebied werkzaam zullen zijn. Toegangsverlening tot elektrische bedrijfsruimten gaat altijd gepaard met een sleutel- en toegangsinstructie, en een gebiedsgebonden instructie Bij het betreden van distributieruimten of Laagspanningskasten dient er volgens procedure beschreven onder Hoofdstuk 3.7 gehandeld te worden. Deze procedure maakt deel uit van de sleutel- en toegangsinstructie. Bij het betreden van verdeelstations en onderstations dient er volgens procedure beschreven onder Hoofdstuk 3.7 gehandeld te worden. Deze procedure maakt deel uit van de sleutel- en toegangsinstructie Toegangsverlening medewerkers externe bedrijven (onder begeleiding) Namens Stedin Stedin begeleidt Bedrijf Specifiek een bevoegde Supplement medewerker 2010 van Stedin of de Service Provider de medewerkers van het externe bedrijf Namens Stedin begeleidt een bevoegde medewerker van Stedin of de Service Provider de Deze begeleiding moet minimaal 5 werkdagen vooraf medewerkers van het externe bedrijf Deze aangevraagd begeleiding moet worden minimaal 5 werkdagen bij de afdeling vooraf aangevraagd Klant worden & Klacht bij de afdeling Klant & Klacht bijlage bij hoofdstuk bijlage bij hoofdstuk 3.6 District Spanningsniveau Naam OIV telefoon Noord HS MS/LS Midden HS MS/LS Zuid HS MS/LS 3.7 Procedure betreden elektrische bedrijfsruimten Wanneer iemand een Stedin ruimte wil ontsluiten of betreden, dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van de functie van het station in het elektriciteitsnet van Stedin. Laagspanningskasten en niet verre bedienbare distributiestations Laagspanningskasten en niet verre bedienbare distributiestations mogen zonder verdere meldingen ontsloten worden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de kast of in het station dienen vervolgens de processchema s gevolgd te worden. Na beëindiging van de werkzaamheden dient een afmelding plaats te vinden bij het Districts Ondersteuning Punt (DOP). Bij deze afmelding dient speciale aandacht besteed te worden aan het op juiste en deugdelijke wijze afsluiten van het station. De afmeldingsgegevens worden door het DOP geregistreerd en opgeslagen. Verre bedienbare distributiestations Bij het ontsluiten van verre bedienbare distributie stations (aangegeven op kunststof strippen die direct zichtbaar zijn na het openen van de toegangsdeur), dient men zich voordat de ruimte betreden wordt telefonisch te melden bij het Bedrijf Voering Centrum ( BVC). Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het station dienen vervolgens de processchema s gevolgd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dient er een afmelding Titel Datum en versie Autorisatie Stedin Pagina 8 van 44 STEDIN BEI-BSS Versie 1.0 Marko Kruithof Copyright Stedin def.doc plaats te vinden bij het BVC. Bij deze afmelding dient speciale aandacht besteed te worden aan het op de juiste en deugdelijke wijze afsluiten van het station. De in en uitmeldingsgegevens worden door het BVC geregistreerd en opgeslagen. Verdeelstations en onderstations Bij het ontsluiten van verdeel en onderstations dient men zich voordat de ruimte betreden wordt telefonisch te melden bij het Bedrijf Voering Centrum ( BVC). Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het station dienen vervolgens de processchema s gevolgd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dient er een afmelding plaats te vinden bij het BVC. Bij deze afmelding dient speciale aandacht besteed te worden aan het op de juiste en deugdelijke wijze afsluiten van het station. De in en uitmeldingsgegevens worden door het BVC geregistreerd en opgeslagen. Bij het betreden van verdeelstations of onderstations waarin zich installaties bevinden met SF6 gas dient, indien er een SF6 alarmering is, een extra controle plaats te vinden ten aanzien van eventuele SF6 lekkages. Hiertoe dient als volgt te werk gegaan te worden: Bij centrale signalering ( BVC) dient deze de betreder bij de inmelding op een eventueel alarm te wijzen. Indien er alleen lokale alarmering aanwezig is, dient de betreder eerst deze lokale signalering te controleren op eventuele alarmen. Indien er sprake is van eensf6 alarm, dan dient bij het betreden van de ruimte gebruik gemaakt te worden van de handsnuffelaar welke zicht direct bij de toegangsdeur bevindt. Als beide bovengenoemde signaleringen niet aanwezig zijn, dan dient bij het betreden van de ruimte altijd gebruik gemaakt te worden van de handsnuffelaar. Opmerking De verwachting is dat er bij eventuele SF6 lekkages niet zozeer een risico ontstaat ten aanzien van verdringing van lucht (verstikkingsgevaar). Het grootste risico bij SF6 lekkages is gelegen in het functieverlies van de schakelinstallatie. 4. VEILIGE BEDRIJFSVOERING 4.2. Basisprincipes dubbele aanwijzing OIV en WV Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan Stedin medewerkers zowel een OIV als een WV aanwijzing te verstrekken. Medewerkers met 2 aanwijzingen mogen niet tegelijkertijd invulling geven aan beide aanwijzingen die aan hen verstrekt is. Dit betekent dat, indien een medewerker de WV rol vervult hij nooit dezelfde dag de OIV rol mag vervullen, of omgekeerd. Uitzonderingen hierop zijn: o Als iemand met twee aanwijzingen invulling geeft aan de OIV rol voor de afdeling waar de OIV taken liggen en tegelijkertijd invulling geeft aan de WV rol t.b.v. andere afdelingen binnen Stedin. Dit is toegestaan onder de volgende voorwaarden: Tijdens de dagdienst. Buiten de dagdienst is het de OIV van dienst toegestaan om LS bedieningshandelingen t.b.v. aansluitingen als WV van specials te verrichten. Buiten de dagdienst gaan de taken die verbonden zijn aan de OIV rol netcoördinatie altijd boven de taken die

5 verbonden zijn aan de WV rol specials. Voor de verdere voorwaarden zie het overzicht van WV taken binnen de geest van de BEI. o Als iemand tijdens dagdienst een WV rol vervuld t.b.v. projecten en tegelijkertijd in de wachtdienst een OIV rol vervuld. In deze situaties is het toegestaan om tijdens de dagdienst op te treden als WV en de OIV taak over te dragen en buiten de dagdienst op te treden als OIV. Een OIV mag nooit de werkplannen beoordelen en goedkeuren die hij zelf als WV heeft opgesteld. Er mag nooit een belangenverstrengeling ontstaan tussen een door een Stedin medewerker ingevulde WV rol en de rol van projectverantwoordelijke. Bij de invulling van de WV rol dient er een strikte scheiding te zijn tussen verantwoordelijkheden ten aanzien van het bedienen, elektrotechnisch veilig stellen, en de veiligheid op de werkplek. o De WV van Stedin is verantwoordelijk voor het veilig verloop van alle bedieningshandelingen in het net en de te nemen elektrotechnische veiligheidsmaatregelen. o De WV van de aannemer krijgt het elektrotechnisch veiliggestelde netdeel van de WV Stedin overgedragen, en is zelf verantwoordelijk voor alle overige te nemen niet elektrotechnische veiligheidsmaatregelen. Deze overdracht vindt plaats via het duo-werkplan o De WV van de aannemer is eindverantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden o De WV van Stedin is verantwoordelijk voor het opheffen van de veiligheidsmaatregelen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en het netdeel door de WV van de aannemer weer is overgedragen aan de WV van Stedin. o De WV van Stedin is verantwoordelijk voor het in bedrijf nemen van het weer aan hem opgeleverde netdeel, waarbij eventueel noodzakelijke beproevingen voor in bedrijf. o name door de WV van Stedin worden uitgevoerd, tenzij met beproevingsrapporten is aangetoond dat deze beproevingen door de WV van de aannemer zijn uitgevoerd. PM voor de verdere werkwijze wordt verwezen naar het gestelde in hoofdstuk van de BEI BS 2010 Overzicht van WV taken binnen de geest van Stedin Taak Omvang Voorwaarden Bedieningshandelingen en werkzaamheden (HS, MS Het is de WV van Stedin NC toegestaan om bedieningshandelingen Als hulpmiddel voor het opleiden van en LS) t.b.v. derden in het Stedin net t.b.v. derden uit te voeren. Onder bedieningshandelingen Stedin NC WV s voor derden wordt verstaan: Om de bedieningsvaardigheden o Het op verzoek van de klant uitschakelen en veiligstellen van up-to-date te houden. de voedende Stedinschakelaar naar de installatie van de klant. o Het op verzoek van een grondroerder vrijschakelen van 1 of meerdere verbindingen t.b.v. de veiligheid van de omgeving en ter bescherming van de componenten. Onder werkzaamheden wordt verstaan: o Veiligstellen van de Stedin-klantschakelaar o Het selecteren van de betreffende verbinding(en) o Het beproeven van de betreffende verbinding(en) Opleiden van WV bij derden (Stedin-aannemer) Het is de WV van Stedin NC toegestaan om een WV van derden De WV van de aannemer blijft te allen in Stedingebied (Stedin-aannemer) op te leiden om als schakelbevoegde te kunnen tijde verantwoordelijk voor: functioneren in het voor die aannemer bestemde werkgebied. het veilig uitvoeren van de Hieronder vallen de volgende aandachtsgebieden: werkzaamheden. o Het bekend maken met de Stedin-installaties in het betreffende De uitvoerdende medewerkers verzorgingsgebied voor wat betreft de bediening van de installaties van de aannemer o Het bekend maken met de Stedin-gedragsregels t.b.v. bedieningshandelingen o Het bekend maken met de Stedin-infrastructuur in het betreffende verzorgingsgebied. Hiermee wordt bedoelt het aanreiken van de gebiedsgebonden kennis welke nodig is om zelfstandig als WV te functioneren o Het bekend maken van de wijzen waarop componenten in het net van Stedin elektrotechnisch veilig gesteld kunnen en moeten worden Begeleiden van WV van derden in Stedin gebied. Het is de WV van Stedin NC toegestaan om een WV van een derden (Stedin-aannemer) te begeleiden met als doel, om gedurende de duur van een project, de werkplek vrij te schakelen en veilig te stellen. De WV van Stedin blijft verantwoordelijk voor de te nemen bedieningshandelingen en de te nemen veiligheidsmaatregelen. De WV van de aannemer blijft verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek en het veilig uitvoeren van de werkzaamheden. Ondersteuning bij herstellevering bij grootschalige Het is de WV van Stedin NC toegestaan om bij een grootschalig bedrijfs- Het inzetten van Stedin WVers bij uitval voeringincident de WV van de SP te ondersteunen bij het herstel grootschalige uitval dient minimaal door Let op Aan dit punt kan pas invulling gegeven van de levering van energie. een leidinggevende in de lijn van DNC worden, als aan de voorwaarden is voldaan. & CNC van de netcoördinatoren te Er dient dus eerst een duidelijk proces met de worden bepaald. Technisch Service Provider afgesproken te zijn. inhoudelijke net bagage is vereist. Er dient een duidelijk proces te zijn afgesproken waarin deze inzet geborgd is. Deze afspraken moeten in goed overleg met de SP zijn afgesproken. Bedieningshandelingen en het treffen van elektro - Het is de WV van Stedin NC toegestaan om tijdens een S.A.T. de Dit geldt voor zowel HS technische veiligheidsmaatregelen bij een S.A.T. benodigde bedieningshandelingen en elektrotechnische als MS-installaties veiligheidsmaatregelen te treffen Bedieningshandelingen t.b.v. operationele Het is de WV van Stedin NC toegestaan om op verzoek van het B.V.C. Bedoelt wordt hier o.a. het verleggen bedrijfsvoeringaspecten bedieningshandelingen te verrichten met als doel de operationele van open punten t.b.v. de operationele bedrijfsvoering te verbeteren. bedrijfsvoering

6 Bedieningshandelingen en het treffen van elektro- Het is de WV van Stedin NC toegestaan om t.b.v. periodiek bedienen van Het treffen van elektrotechnische technische veiligheidsmaatregelen t.b.v. periodiek Stedin-energieschakelaars bedieningshandelingen en zonodig veiligheidsmaatregelen is alleen bedienen van Stedin-energieschakelaars elektrotechnische veiligheidsmaatregelen te treffen toegestaan in die gevallen waarbij een defecte energieschakelaar ontdekt wordt. Begeleiding van Stedin-Specialmedewerkers t.b.v. Het is de WV van Stedin NC toegestaan op te treden WV Dit is toegestaan onder de volgende werkzaamheden van de afdeling Specials. voorwaarden: o De WV van Stedin NC is gedurende deze periode alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers conform de BEI BS o De WV van Stedin NC heeft gedurende deze periode geen hiërarchische taak t.a.v. de medewerkers van Stedin Specials buiten de taak als WV volgens de BEI BS Informatie overdracht Op elk moment moet duidelijk zijn welke OIV voor welk gebied verantwoordelijk is. Deze informatie kan opgevraagd worden bij het meldpunt. Het meldpunt voor de HS/MS is belegd bij de BD MS/HS. Het meldpunt voor de LS is belegd bij de BD LS. De meldpunten voor de HS/MS en de LS zijn 7x24 uur operationeel. Voor het meldpunt loopt het LS-net tot en met de aansluitkast, exclusief de hoofdzekering. Handelingen aan de hoofdzekering- en/of in de meterkast hoeven dus niet te worden gemeld aan het LS-meldpunt Overdrachten tussen personen Bij overdracht tussen WV s geeft de ontvangende WV de wijziging door aan de OIV. De OIV geeft dit door aan het meldpunt, dat de wijziging centraal vastlegt. Bij MS/HS BD MS/HS. Bij LS is dit de BD LS. Op elk moment moet de OIV weten welke werkplannen onder verantwoordelijkheid van welke WV in zijn gebied worden uitgevoerd. Onvoorziene overdrachten tijdens de uitvoering van werkzaamheden worden op het bedienings- en/of werkplan vastgelegd en geautoriseerd door de OIV. Een OIV mag een gebied alleen overnemen als hij over gebiedskennis beschikt. Het moet vooraf duidelijk zijn welke OIV welk gebied zou kunnen overnemen. Taken bij de overdracht van infrastructuur of werkzaamheden: o De overdragende OIV neemt het initiatief tot de overdracht. Hij is ook verantwoordelijk voor de overdracht van werkzaamheden. o De ontvangende OIV meldt de overdracht aan het meldpunt (BD MS/HS; BD voor LS). Het meldpunt legt de overdracht centraal vast, bijvoorbeeld in een rooster. o Bij de overdracht van werkzaamheden meldt de overnemende OIV de overdracht ook aan de betrokken WV s Uitvoeringsplannen Er zijn standaardformulieren voor bedienings- en werkplannen (WBP-tool). o Altijd moet de actuele versie van deze formulieren gebruikt worden. De IV moet de formulieren (en nieuwe versies daarvan) accorderen. De toelichting bij het formulier maakt integraal deel uit van het formulier. De actuele formulieren en de toelichting daarbij zijn beschikbaar bij de BD. Toegang tot WBP-tool via internet. Stedin stelt eisen vast voor de aanlevertijden van bedieningsen werkplannen. Stedin zorgt ook voor de archivering van de plannen. In goedgekeurde bedienings- en werkplannen mogen alleen de namen en de uitvoeringsdatum gewijzigd worden. Dit mag gedaan worden door de OIV of BD, namen ook door de WV. Voor alle andere wijzigingen moet een nieuw bedieningsen werkplannen gemaakt worden. De oude plannen komen daarmee vervallen. In storingensituaties wordt er ter plekke een bedienings- en/ of werkplan opgesteld, welke mondeling wordt goedgekeurd. Deze moet achteraf digitaal in de WBP-tool afgehandeld worden. In klad opgestelde bedienings- en/of werkplannen moeten binnen 3 werkdagen na uitvoering voor MS/HS bij de BD MS/ HS en bij LS bij de BD LS ingeleverd worden Uitgangspunten en voorwaarden m.b.t. bedieningsplannen Bedieningsplannen dienen met behulp van het WBP-tool van Stedin opgesteld te worden. De uitvoeringsduur van een bedieningsplan mag maximaal twee werkdagen zijn in de MS en LS. De doorlooptijd van een bedieningsplan voor de HS mag dat maximaal 5 werkdagen zijn In onderling overleg tussen de OIV er en de BD er kan hiervan worden afgeweken. De aanvraag voor het maken van een bedieningsplan t.b.v. werkzaamheden minimaal 5 dagen voor uitvoering bij BD aanwezig zijn. Aanlevering vóór 12.00h op de uiterste inleverdag. De OIV stuurt de WV het goedgekeurde bedieningsplan met de opdacht tot uitvoeren, minimaal 3 werkdagen van tevoren Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. bedieningsplannen Er geldt een tijdelijke tussensituatie in Utrecht ten aanzien van de rolverdeling bij het opstellen van bedieningsplan Uitgangspunten en voorwaarden m.b.t. werkplannen o Werkplannen IO, DO en GO dienen met behulp van het WBP-tool van Stedin opgesteld te worden. o De uitvoeringsduur van een werkplan hangt af van het project. o Het werkplan GO moet ter goedkeuring minimaal 5 tot maximaal 7 werkdagen voor de uitvoering voorgelegd worden aan de OIV. Aanlevering vóór 12.00h op de uiterste inleverdag. o De OIV stuurt de WV het goedgekeurde werkplan GO met de opdacht tot uitvoeren, minimaal 3 werkdagen van tevoren.

7 Omschrijving en proces raam opdrachten Indien er werkzaamheden zijn die voldoen aan de criteria om uitgevoerd te worden met een raamopdracht, dan kan een verzoek ingediend worden om deze werkzaamheden met een raamopdracht uit te (laten) voeren (dit geldt zowel voor Stedin intern als voor de aannemers welke direct in opdracht van Stedin werkzaamheden verrichten). Hiertoe dient een ingevuld aanvraagformulier (zie bijlage 6) verstuurd te worden naar de afdeling Netcoördinatie Support van Stedin. De afdeling Netcoördinatie Support beoordeelt de aanvraag op volledigheid. Mochten er gegevens ontbreken, dan zal er verzocht worden om aanvullende gegevens. Indien de gegevens compleet zijn, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de IV er. De IV er beoordeeld op basis van de criteria zoals in de landelijke veiligheid werkinstructies staat beschreven. De werkzaamheden die binnen de criteria vallen om uitgevoerd te worden met een raamopdracht. Indien dit niet het geval is, zal de IV er de aanvraag voor een raamopdracht afwijzen. Indien de werkzaamheden wel binnen de criteria voor een raamopdracht vallen, dan zal de IV er de raamopdracht goedkeuren. De IV er informeert de afdeling Netcoördinatie Support van de goed- of afkeuring. Hier wordt de goed of afkeuring in het systeem gearchiveerd, en wordt de aanvragende partij op de hoogte gesteld van de goed of afkeuring van de aanvraag. De goedgekeurde aanvragen om werkzaamheden onder een raamopdracht uit te voeren worden gepubliceerd op Casewise. Voor zowel de aannemer als voor Stedin intern geldt het volgende; Uitgegeven raamopdrachten zijn pas van kracht wanneer Netcoördinatie Support de uitgegeven raamopdrachten heeft gepubliceerd. 2-wekelijks wordt de publicatie van uitgegeven raamopdrachten bijgewerkt Taken en verantwoordelijkheden m.b.t. raamopdrachten Per werkzaamheid dient de WV de afweging te maken of de werkzaamheden onder de raamopdracht uitgevoerd mogen worden, of dat er sprake is van afwijkende situaties of uitzonderlijke omstandigheden. In dit geval beslist de WV dat er een apart werkplan gemaakt dient te worden. De WV moet geplande raamopdracht werkzaamheden wekelijks melden aan het meldpunt. Dit moet uiterlijk gebeuren op de vrijdag voor de week van uitvoering. De WV moet informatie doorgeven over de aard, de locatie en de uitvoerder van de werkzaamheden. Het meldpunt registreert meldingen conform het processchema bijlage 3.3. De WV moet uitgevoerde raamopdracht werkzaamheden wekelijks afmelden aan het meldpunt. Bij voorkeur gebeurt dit gelijktijdig met de melding van de geplande raamopdracht werkzaamheden. 5. ACTIVITEITEN DOOR AANNEMINGSBEDRIJVEN 6. GEREEDSCHAPPEN, HULPMIDDELEN EN (PERSOONLIJKE) BESCHERMINGSMIDDELEN 7. BEDIENINGSHANDELINGEN 7.1. Algemeen In de netten van Stedin staan onder andere installaties opgesteld welke per veld voorzien zijn van vermogens of lastschakelaar en een scheider of scheidingsschakelaar Voor de volgorde van bedienen bij dit soort installaties geldt het volgende: o Met een scheider mag nimmer belasting in of uitgeschakeld worden. o Voordat een scheider of scheidingschakelaar bediend wordt, moeten van de betreffende verbinding eerst de vermogen- of lastschakelaars aan beide zijden uitgeschakeld zijn, o Pas nadat de verbinding aan beide zijden met een vermogensschakelaar of lastschakelaar spanningsloos is gemaakt mogen de eventueel aanwezige scheiders of scheidingsschakelaars bediend worden met als doel de verbinding of het component van het net te scheiden. Hierbij dient men het uitrijden van een schakelaar ook te beschouwen als het bedienen van een scheidingsschakelaar. Dit om te voorkomen dat er bij een eventueel falen van één van de twee vermogens- of last schakelaars met een scheidingsschakelaar ongewild vermogen afgeschakeld wordt Elkaar beïnvloedende infrastructuren Bij werkzaamheden die beheersgrenzen overschrijden, moeten de OIV s van beide infrastructuren de werkzaamheden afstemmen in het bedienings- en/of werkplan. Beide OIV s moeten akkoord zijn. Beide OIV s spreken af wie verantwoordelijk is en wie de leiding neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Zij leggen deze verantwoordelijkheid vast in het bedienings- en/of werkplan. Er zijn verschillende soorten grensvlakken: o binnen Stedin; naar spanningsniveau, naar geografisch beheersgebied. o buiten Stedin Beheersgrens overschrijdende werkzaamheden Dit hoofdstuk gaat in de toekomst vervallen en wordt vervangen voor een Landelijke Veiligheidswerkinstructie Inleiding Door een opdeling van beheergebieden- en/of spanningniveaus kan bij de uitvoering van werkzaamheden sprake zijn van beïn vloeding van netstructuren beheerd door een andere (Operationeel) Installatieverantwoordelijk (O)IV. Om de werkzaam heden veilig en correct te laten verlopen, moeten afspraken worden gemaakt. Bij beheergrens overschrijdende verbindingen kunnen namelijk meerdere OIV s en WV s betrokken zijn. Stedin heeft voor beheergrensoverschrijdende werkzaamheden drie procedures vastgelegd. Een procedure t.b.v. beheergrensoverschrijdende werkzaam-

8 heden tussen de netten in eigendom van Stedin en de netten in eigendom van de bedrijven welke zijn aangesloten bij Deltalinqs (zie ). Een procedure t.b.v. van beheergrensoverschrijdende werkzaamheden tussen netten van Stedin en netten in eigendom van Tennet of andere energiebedrijven (zie ). Een algemene procedure t.b.v. beheergrensoverschrijdende werkzaamheden tussen de netten in eigendom van Stedin en netten van eigenaars, die niet onder de twee bovenstaande categorieën vallen, of netten van Stedin waarbij district of gebied grenzen overschreden worden (zie ). In deze procedures wordt de veiligheidsprocedure bij overschrijding van beheergrenzen beschreven. Deze procedures zijn vooral van belang bij werkzaamheden aan of in de nabijheid van de geleiders van hoogspanningsverbindingen Definities en begrippen Netverbinding; Dat samenstel van componenten, dat een verbinding vormt tussen twee afzonderlijke railsystemen. Voorbeelden; Een kabel of lijnverbinding tussen twee stations, inclusief railscheiders, vermogensschakelaars, lijnscheiders aan beide zijden. Een transformator die aan primaire en secundaire zijde is aangesloten op twee afzonderlijke railsystemen, inclusief de railscheiders, vermogensschakelaar en trafoscheiders aan beide zijden Doel Het vastleggen van afspraken voor de coördinatie bij uitvoerende werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden en bij het nemen van veiligheidsmaatregelen ten behoeve van het uit- en in bedrijf nemen bij overschrijding van beheersgrenzen Uitgangspunten Alle bedieningswerkzaamheden worden vastgelegd in één bedieningsplan. Het bedieningsplan moet door de opsteller en beide (O)IV s en BD s worden ondertekend. Bij overdracht van verantwoordelijkheden met betrekking tot het bedieningsplan moeten alle betrokkenen worden geïnformeerd. Het is mogelijk dat niet alleen de initiatiefnemer werkzaamheden verricht, maar dat ook het andere bedrijf besluit om werkzaamheden te verrichten. Voor een eenduidige communicatie bij beheergrens overschrijdende werkzaamheden worden in het gezamenlijke bedieningplan ook de veiligheidsmaatregelen van beide betrokken partijen opgenomen. Hierna worden aan de hand van de 7 stappen (conform het processchema uit het BEI Branche Supplement) de aanvullende regels gedefinieerd die van toepassing zijn bij beheergrensoverschrijdende HS-verbindingen Procedure beheersgrens overschrijdende werkzaamheden tussen netten in eigendom van Stedin en netten in eigendom van bedrijven welke aangesloten zijn bij Deltalinqs Dit hoofdstuk gaat in de toekomst vervallen en wordt vervangen voor een Landelijke Veiligheidswerkinstructie Deze procedure is van toepassing op alle grensvlakken tussen de netten van Stedin en de netten in eigendom van de bedrijven welke zijn aangesloten bij Deltalinqs Voorbereiding Opstellen werkplan; o Er dient minimaal 2 weken van tevoren overleg over de werkzaamheden plaats te vinden. o De bedrijven overleggen over eventuele niet beschikbaarheid van (delen van) de installatie en de tijdsduur van de niet beschikbaarheid. o Bij de bedrijven worden de werkzaamheden voorbereid, vastgelegd en uitgevoerd conform de bij die bedrijven vastgestelde procedures. Opstellen bedieningsplan; o Stedin, dan wel leden van het Deltalinqs orgaan stelt een concept bedieningsplan op. In het bedieningsplan dienen de bedieningshandelingen en veiligheidsmaatregelen van beide bedrijven te zijn opgenomen. Bij de bedrijven kunnen de (aanvullende) veiligheidsmaatregelen ook in andere documenten aan de orde komen. Bij het opstellen van het bedieningsplan zullen van beide bedrijven de actuele primaire en secundaire schema s, die betrekking hebben op de werkzaamheden, indien van belang, overlegd worden. Vaststellen van het bedieningsplan; o Stedin, dan wel het Deltalinqs-bedrijf dient het concept bedieningsplan ter goedkeuring in bij het andere bedrijf. Het vastgestelde bedieningsplan wordt minimaal 24 uur van te voren schriftelijk (eventueel per fax of elektronisch) verstrekt aan alle betrokkenen Bedienen en treffen van (elektrische) veiligheidsmaatregelen Het verrichten van bedieningshandelingen en het treffen van veiligheidsmaatregelen om een veilige werkplek te maken. Uitvoeren van het bedieningsplan; o De volgorde van handelingen is strikt vastgelegd in het bedieningsplan. o De bedrijven voeren dat deel van het bedieningsplan uit om tot een veilige werkplek te komen. Gereedmelding; o Gereed melden van de bedieningshandelingen en de getroffen veiligheidsmaatregelen moet gedaan worden bij de betreffende WV Uitvoering werkzaamheden De bedrijven geven opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. Als de werkzaamheden beëindigd zijn, melden de bedrijven dat aan elkaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de procedures van het bedrijf Opheffen van (elektrische) veiligheidsmaatregelen Na het gereed melden van de werkzaamheden worden door de bedrijven de veiligheidsmaatregelen opgeheven en worden de noodzakelijke bedieningshandelingen verricht om de installatie weer in bedrijf te nemen Uitvoeren bedieningsplan De volgorde van handelingen is strikt vastgelegd in het bedieningsplan. De bedrijven voeren dat deel van het bedieningsplan uit om weer een in bedrijf zijnde installatie te krijgen.

9 Stedin Bedrijf Specifiek Supplement Opleveren Projectnaam SP! Nr. Nummer SP! Deltalinqsbedrijf Bedrijfsnaam! (O)IV: PL: Algemeen WV: BD: Stedin OIV: District / Gebied / Team! VP: Zie ook WP/SP nr.(s): PL: WV: VP: BD: Zie ook WP/SP nr.(s): Schakelschema( s): Voedingsgebied(en): Station: Kabel/lijn: Schakelplan Werkzaamheden Netdeel Anders: Datum 1. Overdracht BD -> OIV/PL DATUM UITVOERING: Stationsnr. Stationsnaam/adres Tijd Coörd. Datum 6. Overdracht OIV/PL -> BD Verwachte duur: Beschikbaar binnen: Netwijziging: Bijzonderheid Stationsnr. Stationsnaam/adres Tijd Coörd. Stap Station Verdeelinrichting Veld Activiteit Opmerkingen Gereed Deltalinqsbedrijf Naam opsteller Bedrijfsnaam! Datum Paraaf Goedgekeurd Datum Paraaf Autorisatie Goedgekeurd door (O)IV Datum Paraaf Kopie aan: PL VP WV BD Stedin District / Gebied / Team! Naam opsteller Datum Paraaf Bij onvoorziene overdracht tijdens werkzh Overdracht aan WV/OIV Datum Paraaf Goedgekeurd door BD Datum Paraaf Goedgekeurd door OIV Datum Kopie aan: PL VP WV BD Paraaf Bij onvoorziene overdracht tijdens werkzh Overdracht aan WV/OIV Datum Paraaf Titel Datum en versie Autorisatie Stedin Pagina 24 van 44

10 Procedure beheersgrens overschrijdende werkzaamheden tussen netten in eigendom van Stedin en netten in eigendom van Tennet Deze procedure is van toepassing op alle grensvlakken tussen de energiebedrijven in Nederland, alsook de grensvlakken tussen energiebedrijven aangesloten klanten Voorbereiding Opstellen werkplan; o Er dient minimaal 2 weken van tevoren overleg tussen beide (O)IV s over de werkzaamheden plaats te vinden. o De bedrijven overleggen over eventuele niet beschikbaarheid van (delen van) de installatie en de tijdsduur van de niet beschikbaarheid, waarbij tevens wordt aangegeven wat de teruggaventijd is. o Bij de bedrijven worden de werkzaamheden voorbereid, vastgelegd en uitgevoerd conform de bij die bedrijven vastgestelde procedures. Mede in relatie met de vastgestelde teruggaventijd bepalen de (O)IV s of het opstellen van een noodplan (contingency-plan) noodzakelijk is. o In het werkplan worden de uit te voeren werkzaamheden beschreven, en de te treffen veiligheidsmaatregelen om tot een veilige werkplek te komen. Opstellen bedieningsplan; o De initiatiefnemer stelt in principe het bedieningsplan op; in onderling overleg kan dit anders worden afgesproken. o In het bedieningsplan worden de uit te voeren bedieningshandelingen vastgelegd om te komen tot de gewenste netsituatie. o Bij het opstellen van het bedieningsplan zullen van beide bedrijven de actuele primaire en secundaire schema s, die betrekking hebben op de werkzaamheden, indien van belang, overlegd worden. o Indien één van de bedrijven dat wenst, dan kunnen (delen van) de veiligheidsmaatregelen tevens in het bedieningsplan worden opgenomen; dit is van belang als een bedrijf geen werkplan maakt, maar de werkzaamheden in een ander document beschrijft, bijvoorbeeld in een werk vergunning. Vastleggen van het bedieningsplan; o Het ene bedrijf dient het concept bedieningsplan ter goedkeuring in bij het andere bedrijf. o Het vastgestelde bedieningsplan wordt minimaal 24 uur van te voren schriftelijk (eventueel per fax of elektronisch) verstrekt aan alle betrokkenen Bedienen Het verrichten van bedieningshandelingen en het treffen van veiligheidsmaatregelen om tot een veilige werkplek te komen. Uitvoeren bedieningsplan; o De volgorde van handelingen is strikt vastgelegd in het bedieningsplan. o Voordat met het uitvoeren van het bedieningsplan wordt begonnen, moet worden gecontroleerd of de bedieningssituatie op dat moment overeenkomt met de bedieningssituatie waar van is uit gegaan op het moment dat het bedieningsplan werd opgesteld. o De bedrijven voeren in onderling overleg dat deel van het bedieningsplan uit om tot de afgesproken netsituatie te komen. Binnen elk bedrijf worden vervolgens de betrokken bedrijfsmiddelen overgedragen aan de eigen WV. Gereed melding; o Gereed melden van de bedieningshandelingen moet gedaan worden bij de betreffende WV Treffen van veiligheidsmaatregelen Vervolgens dragen de WV s in onderling overleg wederzijds zorg voor het treffen van de afgesproken veiligheidsmaatregelen. In netsituaties, waar geen volledige afstandbesturing kan plaatsvinden is de strikte scheiding tussen eerst bedienen, en dan veiligheidsmaatregelen treffen doorgaans niet efficiënt. In die gevallen zal dan ook een samenloop van bedieningswerkzaamheden (meestal ter plaatse) en het treffen van veiligheidsmaatregelen plaatsvinden. Hierin is en blijft de communicatie met de BD van belang. De WV controleert, of laat zich ervan overtuigen, dat de gewenste veiligheidsmaatregelen aan zijn kant zijn getroffen en controleert, of laat zich ervan overtuigen, dat de gewenste veiligheidsmaatregelen aan de andere kant zijn getroffen Uitvoeren werkzaamheden De bedrijven (WV s) geven opdracht om de werkzaamheden uit te voeren. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, dan worden de bedrijven (WV s) hiervan op de hoogte gesteld. Als de werkzaamheden beëindigd zijn, melden de betrokken WV s dat aan elkaar en informeren hun (O)IV s. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de procedures van het bedrijf Opheffen veiligheidsmaatregelen Het wegnemen van de getroffen veiligheidsmaatregelen, mag pas plaats vinden na opdracht hiertoe van de WV, nadat de betrokken WV s hierover overleg hebben gevoerd. Wanneer de WV ervan is overtuigd, dat de elektrische installatie opnieuw kan worden ingeschakeld, moet aan de (O) IV worden medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, de getroffen veiligheidsmaatregelen zijn opgeheven en de installatie gereed is om weer in bedrijf genomen te worden Bedienen Na onderling overleg geven de (O)IV s het betreffende netdeel vrij om het weer in bedrijf te nemen. De volgorde van handelingen is strikt vastgelegd in het bedieningsplan. De bedrijven voeren dat deel van het bedieningsplan uit om weer een in bedrijf zijnde installatie te krijgen Opleveren Gereed melden van de opgeheven veiligheidsmaatregelen en uitgevoerde bedieningshandelingen moet worden gedaan bij de betreffende (O)IV s Algemene procedure beheersgrens overschrijdende werkzaamheden in de toekomst vervallen en wordt vervangen voor een Landelijke Veiligheidswerkinstructie Deze procedure is van toepassing op alle grensvlakken tussen; De netten van Stedin en alle bedrijven waarvoor de eerdere procedures niet van toepassing zijn. De netten van Stedin waarbij verbindingen het district of gebiedsgrens van de OIV er overschrijden Voorbereiden Opstellen werkplan; o WV 1 dient het werkplan in bij OIV 1, OIV 1 stuurt het werkplan op naar OIV 2. OIV 1 treedt op als coördinator. o OIV 2 wijst een WV 2 aan voor het nemen van de veiligheidsmaatregelen aan de zijde van het circuit van

11 het andere bedrijf. Dit kan ook binnen het Stedin gebied zijn als de verbindingen de district of gebiedsgrens overschrijden. (In dit geval kunnen WV 1 en WV 2 dezelfde persoon zijn.) o WV 1 vermeldt in het werkplan de namen van de betrokken OIV s en WV s van het eigen en andere bedrijf. o Beide OIV s dienen in te stemmen met het werkplan. WV 1 zorgt hiervoor. Opstellen bedieningsplan; o OIV 1 stelt een bedieningsplan op, of laat dit door de BD 1 opstellen. Opdrachtverlening OIV aan BD en WV; o OIV 1 dient het bedieningsplan in bij OIV 2 ter goedkeuring. o OIV 2 overlegt met BD 2 over eventuele net afwijkingen en BD 2 accordeert het bedieningsplan. o OIV 2 stuurt het geaccordeerde bedieningsplan terug naar OIV 1. o OIV 1 accordeert de samenhang van het bedieningsplan met werkplan en geeft BD 1 opdracht het bedieningsplan uit te voeren of te laten uitvoeren Bedienen Uitvoeren bedieningsplan; o BD 1 coördineert de bedieningswerkzaamheden en voert samen met BD 2 de in het bedieningsplan opgenomen bedieningshandelingen uit. o De BD s kunnen zelf bedienen of dit laten doen door een WV, AVP of VP die bevoegd is om bedieningshandelingen te verrichten. Gereedmelding aan BD 1 of WV 1; o BD 1 draagt dat geschakelde netdeel over aan WV Treffen veiligheidsmaatregelen Uitvoeren werkplan; o WV 1 geeft opdracht tot het uitvoeren van het werkplan. o WV 1 verzoekt WV 2 de in het werkplan opgenomen veiligheidsmaatregelen te nemen om het circuit veilig te stellen. o WV1 en WV 2 voeren elk aan hun eigen zijde de veiligheidsmaatregelen uit conform de veiligheidsvoorschriften. Gereedmelding aan WV; o WV 2 meldt de uitgevoerde veiligheidsmaatregelen aan WV 1 gereed. o Indien wenselijk zorgt WV 1 voor een eigen vergrendeling aan zijde van het andere bedrijf bij WV Uitvoeren werkzaamheden Na gereed melden van de genomen veiligheidsmaat regelen geeft WV 1 opdracht tot het uitvoeren van de gewenste werkzaamheden Opheffen veiligheidsmaatregelen Gereedmelding werkzaamheden; o WV 1 meldt aan WV 2 dat de werkzaamheden zijn beëindigd en verzoekt WV 2 om de veiligheids maatregelen op te heffen en WV 1 verwijderd zelf eventuele aangebracht vergrendelingen aan zijde WV 2. Opheffen veiligheidsmaatregelen; o WV 1 en WV 2 voeren elk aan hun eigen zijde de handelingen uit conform de veiligheidsvoorschriften. Gereedmelding aan WV en OIV; o WV 2 meldt de uitgevoerde werkzaamheden aan WV 1 gereed. o WV 1 geeft conform de veiligheidsvoorschriften het circuit over aan BD Bedienen De bedieningshandelingen kunnen worden uitgevoerd nadat WV 1 aan BD 1 heeft gemeld, dat de werkzaamheden zijn beëindigd en het circuit gereed is voor in bedrijf name. Uitvoeren bedieningsplan; o BD 1 coördineert de bedieningswerkzaamheden en voert samen met BD 2 de in het bedieningsplan opgenomen bedieningshandelingen uit. o De BD s kunnen zelf bedienen of dit laten doen door een WV, AVP of VP die bevoegd is om bedieningshandelingen te verrichten Opleveren Gereedmelding aan BD en OIV; o Nadat BD 1, eventueel in samenwerking met BD 2, de bedieningshandelingen conform het bedieningsplan heeft uitgevoerd, meldt BD 1 het bedieningsplan gereed bij OIV 1. o OIV 1 meldt OIV 2 dat de werkzaamheden en bedieningshandelingen zijn voltooid en de gewenste bedrijfssituatie bereikt is. 8. WERKZAAMHEDEN 8.1. Algemeen Indien er niet elektrotechnische Werkzaamheden in de nabijheid van Stedin eigendommen of op terreinen van Stedin uitgevoerd worden waarop zich geen elektrische installaties of onderdelen van installaties die onderdeel uitmaken van het Stedin net bevinden zoals bv. o Bouwkundige werkzaamheden aan gebouwen van Stedin. o Hoveniers werkzaamheden op terreinen van Stedin binnen een afrastering Dan worden deze werkzaamheden niet geacht werkzaamheden te zijn welke in de nabijheid van elektriciteitsvoorzieningen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is dus ook geen aanwijzing in het kader van de BEI noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot terreinen en of gebouwen dienen te hebben om de bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren dienen in bezit te zijn van een sleutel om zich toegang te kunnen verschaffen. Ten aanzien van deze sleutel geldt, in tegenstelling tot datgene wat in hoofdstuk 3.6 van het BEI- BS onder het onderdeel sleutelbeleid staat, dat deze sleutel zonder geldige aanwijzing verstrekt mag worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan; o De te verrichten werkzaamheden vallen niet onder de BEI. o De sleutel geeft ALLEEN toegang tot het buitenterrein en dat gedeelte van het gebouw waarop of waarin zich geen elektrische installaties of onderdelen van elektrische installaties bevinden welke onderdeel uitmaken van het E-infrastructuur van Stedin. o De planning van de uit te voeren werkzaamheden dient vrijdag voorafgaand aan de week van uitvoering gemeld te worden bij het DOP. o Er een instructie is gegeven hoe te werken en te handelen op terreinen van Stedin. Indien er in openbaar gebied werkzaamheden verricht worden dan bepaald de WV er of dit werkzaamheden zijn, die beschouwd dienen te worden als werkzaamheden die in de directe nabijheid van Stedin eigendommen uitgevoerd worden, en dus onder de BEI vallen.

12 8.6. Werkzaamheden HS/MS Werkzaamheden in de buitenlucht (o.a. aan niet-betreedbare stations) zijn verboden bij ongunstige weersomstandigheden, tenzij passende maatregelen worden getroffen. Voor het werken in de nabijheid van actieve delen in de MS gelden de volgende aanvullende veiligheidsmaatregelen: o Bij werkzaamheden in de open bouw moet de hele cel waarin gewerkt wordt spanningsloos zijn. De rail mag wel onder spanning blijven staan, mits deze afgeschermd wordt en/of zich buiten de ergonomische zone bevindt. o Bij werkzaamheden aan een veld van een kunststofomsloten installatie moet de installatie, bij zichtbare en/of hoorbare sproeiverschijnselen, in zijn geheel spanningsloos zijn. Deze aanvullende veiligheidsmaatregelen gelden niet voor metingen en beproevingen en voor het nemen en opheffen van veiligheidsmaatregelen. Ruimtes met open installaties met onvoldoende afscherming mogen alleen betreden worden door minimaal twee personen, van wie één minimaal de aanwijzing VOP heeft. Het gaat hierbij om stations waar geen voorzieningen zijn aangebracht die bescherming bieden tegen directe aanraking vanuit elke gebruikelijke richting van benaderen. Stedin houdt een lijst bij van deze stations. Op deze lijst staat ook hoe bij elk station gehandeld moet worden. 9. BESCHRIJVING PROCESSCHEMA`S 9.1. Algemeen Tijdens de uitvoering van een bedieningsplan zijn een aantal contactmomenten tussen de BD en de bedieningsbevoegde. Vóór het contactmoment stopt de bedieningsbevoegde met het uitvoeren van het bedieningsplan, en neemt contact op met de BD er. Indien er verder geen bijzonderheden zijn geeft de BD toestemming om de uitvoering van het bedieningsplan te vervolgen Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen de vaste contactmomenten en extra contactmomenten. De vaste contactmomenten worden standaard in elk bedieningsplan opgenomen, en de extra contactmomenten worden in het bedieningsplan opgenomen als er tijdens de uitvoering van het bedieningsplan bijzonderheden te verwachten zijn Processchema LS Ongeplande storingen in de LS (24h) Als een storing niet met een raamopdracht te verhelpen is, wordt ter plekke in klad een schakelplan en/of werkplan opgesteld. Het CSR of het DOP neemt de melding aan. Het CSR of het DOP informeert de BD in de LS. De BD informeert de monteur en stuurt hem op pad. De monteur tracht de storing te verhelpen binnen zijn raamopdracht. De monteur meldt aan de BD terug of de storing is verholpen. o zie verder het processchema Raamopdrachten. De monteur kan via de WV assistentie aanvragen. In dat geval wordt ook een PL aangewezen. De monteur informeert de WV als hij de storing niet binnen zijn raamopdracht kan oplossen. In overleg stellen zij een bedieningsplan- en/of werkplan in klad op. Beiden leggen dit vast. Als een actueel schakelschema ontbreekt, moet de netsituatie ter plekke worden opgenomen. De WV en de BD overleggen telefonisch over het bedieningsplan- en/of het werkplan. Beide partijen leggen het bedieningsplan- en/of het werkplan in klad vast. De OIV geeft bij een GO mondeling goedkeuring. Hij geeft de WV opdracht om het bedieningsplan- en/of het werkplan uit te voeren. De WV geeft de PL mondeling opdracht om het bedieningsplan- en/of het werkplan uit te voeren. o zie verder het processchema LS. Als de LS-storing een MS-storing blijkt te zijn, informeert de monteur de WV. De WV informeert de BD LS, en de BD LS informeert de BD HS o zie verder de procedure HS/MS-storingen. De WV, de monteur en de OIV leveren elk hun klad bedieningsplan- en/of werkplan binnen drie werkdagen na uitvoering in bij de BD. De BD bewaart de klad plannen één jaar Processchema HS/MS In de HS/MS geldt de volgende voorkeursvolgorde bij het bedienen: a. Verre bediening (bediening vanaf het BVC). b. Afstand bediening (bediening vanaf het bedieningssysteem op het hoofdstation of onderstation). c. Lokale bediening (bediening op het schakelveld of schakelinstallatie). In de HS/MS bepaalt de BD in overleg met de betrokken bevoegde personen na welke stap(pen) er een terugmelding plaatsvindt. Dit zijn de zogeheten stoppunten. Als er geen elektrotechnische werkzaamheden verricht hoeven worden, wordt de OIV niet ingeschakeld. Extra contactmomenten in de MS; o als er netten gekoppeld worden in de middenspanning die vanuit een verschillend 150/50/25 kv voedingsgebied gevoed worden. o als er netten gekoppeld worden die vanuit verschillende trafo s gevoed worden die in het zelfde onderstation staan. o als er netten gekoppeld worden die gevoed worden vanuit verschillende onderstations. o als de OIV er beoordeelt dat er in het bedieningsplan bepaalde bedieningshandelingen een verhoogd risico ten aanzien van de veiligheid met zich meebrengen, dan voert de OIV er in overleg met de BD er vóór deze bedieningshandeling een contactmoment in. o als de BD er beoordeelt dat er in het bedieningsplan bepaalde bedieningshandelingen een verhoogd risico ten aanzien van de bedrijfsvoering met zich meebrengen, dan voert de BD er in overleg met de OIV er vóór deze bedieningshandeling een contactmoment in. Een verhoogd risico ten aanzien van de bedrijfsvoering geven o.a. die situaties waarbij de verdeelinrichtingen in het station meer dan twee kabelrichtingen bevatten. Extra contactmomenten in de HS; o Als er niet met verre bediening geschakeld wordt, maar bediening op locatie plaats vindt en er netten gekoppeld worden. o als de BD er beoordeelt dat er in het bedieningplan bepaalde bedieningshandelingen een verhoogd risico ten aanzien van de bedrijfsvoering met zich meebrengen, dan voert de BD er in overleg met de OIV er vóór deze bedieningshandeling een contactmoment in Ongeplande storingen HS/MS De BD MS/HS krijgt de melding binnen. o meldingen komen binnen via automatische signalering, CSR, de OIV of een derde.

13 De BD probeert de storing op te lossen binnen zijn raamopdracht. Als dat niet lukt: o de BD informeert de bedieningsbevoegde en stuurt hem op pad. o de BD informeert de BB over eventuele wijzigingen in het HS/MS-schakelschema. De bedieningsbevoegde lokaliseert ter plekke de storing. Bij storingen wordt een bedieningsplan in klad opgesteld nadat de storing eenduidig is vastgesteld. Zie voor de definitie eenduidig BS 2010 hfdstk Als de storing eenduidig is, stellen de BD en de bedieningsbevoegde in overleg een bedieningsplan ten behoeve van herstel levering in klad op, volgens de richtlijn herstel levering bij storingen in MS netten zoals deze beschreven is in 9.4 o als een actueel schakelschema ontbreekt, moet de netsituatie ter plekke worden opgenomen. De BD overlegt met een tweede BD over het bedieningsplan. De tweede BD geeft mondeling goedkeuring. De eerste BD geeft de bedieningsbevoegde opdracht om het bedieningsplan uit te voeren. o hierbij wordt het processchema HS/MS gevolgd. Als de storing niet eenduidig is, informeert de BD de OIV. De WV stelt in overleg met de BD en de OIV (conference call) een kladwerkplan op om het gestoorde netdeel eenduidig te lokaliseren. Het kladwerkplan wordt door de OIV en de WV allebei vastgelegd. In dit kladwerkplan worden ook alle bedieningshandelingen vastgelegd die noodzakelijk zijn om het gestoorde netdeel eenduidig te lokaliseren. De OIV keurt het werkplan mondeling goed en geeft de WV goedkeuring om het werkplan uit te (laten) voeren. Hierbij wordt het processchema HS/MS gevolgd. Nadat is vastgesteld welk netdeel gestoord is, wordt het gestoorde netdeel door de WV in overleg met de BD vrijgeschakeld en geblokkeerd tegen wederinschakeling. Het uitgeschakelde net wordt, met opgave welk netdeel gestoord is, door de WV overgedragen aan de OIV. De OIV draagt met opgave van het netdeel dat gestoord is het uitgeschakelde net over aan de BD De BD stelt i.o.m. de OIV en de WV (conference call) een kladbedieningsplan op ten behoeve van herstel levering volgens de richtlijn herstel levering bij storingen in MS netten zoals deze beschreven is in 9.4 De OIV keurt het bedieningsplan mondeling goed en geeft de BD goedkeuring om het bedieningsplan uit te voeren. Het klad bedieningsplan wordt door de BD, de OIV en de WV vastgelegd. De BD geeft de WV of de schakelbevoegde opdracht het bedieningsplan ten behoeve van herstel levering uit te voeren. De BD legt het bedieningsplan in klad achteraf digitaal vast en stuurt dit naar de OIV. De WV, de monteur en de OIV leveren elk hun klad bedieningsplan- en/of werkplan binnen drie werkdagen na uit voering in bij de BD MS/HS. De BD bewaart de klad plannen één jaar. 9.4 Richtlijn herstel levering bij storingen in MS netten geschakeld kan worden. o Er wordt gewerkt conform de BEI-BS 2010 en de Stedin BEI-BSS2010. o 1 Defect per storing. o De vermogensschakelaars en diverse Ring Main Units (RMU) van Stedin zijn bestand tegen het weder inschakelen van kortsluitstromen zoals deze op kunnen treden in de netten van Stedin. o In bijlage 1 wordt aangegeven welke RMU s en schakelaars niet geschikt zijn. o Bij het inschakelen t.b.v. herstellevering via een vermogensschakelaar in een Open Systeem moet de betreffende schakelaar op afstand of via verre bediening bedienbaar zijn. Het is de schakelbevoegde niet toegestaan om in gevallen van een Open Systeem de schakelaar in de gang van het open systeem te bedienen. o Het component waarvan is geconstateerd dat het defect is dient volledig te zijn vrijgeschakeld en minimaal middels een bordje geblokkeerd. Als aan bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden wordt voldaan mogen netdelen, na het bepalen van de foutlocatie, met een VS of een geschikte ring main unit in geschakeld worden zonder vooraf te meten Stedin Bedrijf of te Specifiek testen Supplement 2010 Uitvoering herstellevering Vermogenschakelaar A Uitvoering herstellevering OS 1 Vermogenschakelaar Vermogenschakelaar A B OS 1 Stedin Bedrijf Specifiek Supplement 2010 MSR 01 MSR 02 MSR 01 MSR 02 MSR 05 MSR 04 Test Werkwijze herstel levering Werkwijze herstel levering MSR 05 MSR 04 In afbeelding 1 is een situatie weergegeven waarbij Test In afbeelding 1 is een situatie weergegeven waarbij het defecte component de kabelverbinding het defecte MSR 05 MSR 04 is geblokkeerd. Herstellevering kan vanuit OS 1 plaats vinden zonder meting d.m.v. het component op afstand inschakelen de kabelverbinding van vermogensschakelaar MSR B. Ten behoeve 05 van MSR herstellevering 04 is geblokkeerd. Herstellevering kan vanuit OS 1 plaats vinden zonder me- in MSR 03 kan, wanneer de schakelaar richting MSR 03-MSR 04 geschikt is, zonder meting worden ingeschakeld. Afb. 1 ting d.m.v. het op afstand inschakelen van vermogensschakelaar B. Ten behoeve van herstellevering in MSR 03 kan, wanneer de Bijlage 1(vast te stellen i.s.m. standaardisatie en DNC) Werkwijze herstel levering schakelaar In afbeelding richting MSR 03-MSR 04 geschikt is, zonder meting Merk 1 is een situatie Type weergegeven waarbij Reden het defecte component de kabelverbinding MSR 05 MSR 04 is geblokkeerd. Herstellevering kan vanuit OS 1 plaats vinden zonder meting d.m.v. het worden ingeschakeld. Vermogenschakelaar B Titel Datum en versie Autorisatie Stedin Pagina 33 van 44 STEDIN BEI-BSS Versie 1.0 Marko Kruithof Copyright Stedin def.doc MSR 03 Splitsingspunt MSR Afb Splitsingspunt op afstand inschakelen van vermogensschakelaar B. Ten behoeve van herstellevering in MSR 03 kan, wanneer de schakelaar richting MSR 03-MSR 04 geschikt is, zonder meting worden ingeschakeld. Bijlage 1(vast te stellen i.s.m. standaardisatie en DNC) Merk Type Reden Titel Datum en versie Autorisatie Stedin Pagina 33 van Richtlijn bedieningshandelingen in spanningsloze STEDIN BEI-BSS Versie 1.0 Marko Kruithof Copyright Stedin def.doc netten Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor het in bedrijf nemen van MS-netdelen na vaststelling foutplaats. o De foutplaats is bepaald op basis van een eenduidige vaststelling( zie voor de definitie de BEI BS 2010 hfdstk ) o De uitvoerenden overtuigen zich ervan dat er veilig Algemeen Bij het uitvoeren van bedieningshandelingen in een spanningsloos net wordt een onderscheid gemaakt in bedienings handelingen in een net dat gepland aan de hand van een bedieningsplan spanningsloos gemaakt is en bedie-

14 ningshandelingen in een net dat ten gevolge van een storing spanningsloos is gepland uitgeschakelde netten a.d.h.v. een bedieningsplan Voorwaarden Het betreffende netdeel is op basis van een bedieningsplan spanningsloos gemaakt. Het spanningsloze net dient door de BD overgedragen te zijn aan de WV. Met het uitvoeren van bedieningshandelingen in het uitgeschakelde net mag het net op geen enkele wijze onder bedrijfsspanning gezet worden. De uit te voeren bedieningshandelingen dienen t.b.v. testen of beproeven van delen van het uitgeschakelde netdeel In het uitgeschakelde net mogen tijdens het bedienen geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden. Alle bedieningshandelingen in uitgeschakelde netten dienen opgenomen te zijn in het door de OIV goedgekeurde werkplan: In het werkplan dient aangegeven te zijn in welke configuratie het uitgeschakelde netdeel, na uitvoering van de werkzaamheden zoals deze in het werkplan staan vermeldt door de WV overgedragen wordt aan de BD Uitvoering Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan behoeft voor het uitvoeren van bedieningshandelingen in een uitgeschakeld net geen apart bedieningsplan gemaakt te worden en behoefd ook geen toestemming door de BD verleend te worden. Achtergrond hierbij is dat het uitgeschakelde net over gedragen is aan de WV, en dat de BD t.b.v. de bedrijfsvoering niet de beschikking heeft over het uitgeschakelde en aan de WV overgedragen net. De BD heeft dan ook geen verantwoording meer over het uitgeschakelde net. De volledige verantwoording voor het uitgeschakelde net ligt vanaf het moment van overdracht dan ook bij de WV Werkwijze Aan de hand van een goedgekeurd bedieningsplan laat de BD het betreffende netdeel uit bedrijf nemen. Het uitgeschakelde netdeel wordt vervolgens door de BD overgedragen aan de WV. De WV laat aan de hand van een werkplan de werkzaamheden die gepland zijn uitvoeren. Nadat de werkzaamheden uitgevoerd zijn, voert de WV in het uitgeschakelde net de bedieningshandelingen uit die noodzakelijk zijn om netdelen te testen en/of te beproeven. Deze bedieningshandelingen dienen opgenomen te zijn in het werkplan. Nadat de noodzakelijke testen en/of beproevingen zijn uitgevoerd, wordt het uitgeschakelde netdeel door de WV overgedragen aan de BD met hierbij opgegeven de exacte stand van de schakelaars in het over te dragen netdeel. Aan de hand van het bedieningsplan laat de BD het aan hem overgedragen netdeel in bedrijf nemen. Het spanningsloze net dient door de BD overgedragen te zijn aan de WV. Met het uitvoeren van bedieningshandelingen in het uitgeschakelde net mag het net op geen enkele wijze onder bedrijfsspanning gezet worden. De uit te voeren bedieningshandelingen dienen t.b.v. het lokaliseren, testen en beproeven van het gestoorde netdeel In het uitgeschakelde net mogen tijdens het bedienen geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden. Alle bedieningshandelingen in uitgeschakelde netten dienen, zolang deze bedieningshandelingen binnen de verstrekte raamopdracht kunnen worden uitgevoerd, in overleg en samenspraak met de BD er uitgevoerd te worden. Als de bedieningshandelingen niet meer binnen de verstrekte raamopdracht kunnen worden uitgevoerd, dan dienen deze in overleg en samenspraak met de BD er en de OIV er uitgevoerd te worden. Nadat de het gestoorde netdeel gelokaliseerd is dient, in overleg met de BD er de configuratie van het uitgeschakelde net bepaalt te worden Uitvoering Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan dan behoeft voor het uitvoeren van bedieningshandelingen in het uitgeschakelde net geen apart bedieningsplan gemaakt te worden Werkwijze Indien een net t.g.v. een storing uitgeschakeld is, dan wordt het net door de BD overgedragen aan de WV. De WV lokaliseert in overleg met de BD in het uitgeschakelde net het gestoorde netdeel zover dit binnen het kader van zijn raamopdracht valt. Zodra de WV heeft vastgesteld welk netdeel gestoord is, dan wordt dit door hem in overleg met de BD vrijgeschakeld en geblokkeerd tegen wederinschakeling ( bv plaatsen van bordjes ) Nadat het gestoorde netdeel is vrijgeschakeld en geblokkeerd tegen wederinschakeling (bv plaatsen van bordjes), wordt het uitgeschakelde netdeel door de WV overgedragen aan de BD met hierbij opgegeven de configuratie van het over te dragen net op het moment van overdracht. De BD stelt in overleg met de WV een bedieningsplan t.b.v. herstel levering op volgens de richtlijn herstel levering bij storingen zoals deze staat beschreven onder hoofdstuk 9.4. De BD overlegd met een tweede BD over het bedieningsplan De tweede BD geeft mondeling goedkeuring. De eerste BD geeft de WV of de schakelbevoegde opdracht het bedieningsplan tot herstel levering uit te voeren. (zie ook Hoofdstuk ongeplande storingen HS/MS) 10. Slotbepalingen ongepland uitgeschakelde netten ten gevolge van een storing Voorwaarden Het betreffende netdeel is ten gevolge van een storing in het net uitgeschakeld.

15 BIJLAGEN BIJLAGE 1 Opleidings- en ervaringseisen BIJLAGE 2 Opleidings- en ervaringseisen BIJLAGE PROCESSCHEMA LS 3.2. PROCESSCHEMA HS & MS In afwijking van het processchema HS en MS komt in de voorbereiding in het processchema een Werkplan en een bedieningsplan als volgt tot stand: 1) De WV dient bij de BD een verzoek in voor een gewenste bedrijfssituatie. Hierbij kan de WV een voorkeur aangeven in de volgorde van de uit te voeren bedieningshandelingen. 2) Indien deze voorkeur niet strijdig is met de bedrijfsvoering kan door de BD gehoor gegeven worden aan deze voorkeur. 3) De BD maakt naar aanleiding van het ingediende verzoek een Bedieningsplan en levert dit aan bij de WV en de OIV. 4) Aan de hand van het bedieningsplan wordt er door de WV een werkplan gemaakt. 5) De WV levert het Werkplan aan aan de OIV. 6) De OIV beoordeelt de samenhang tussen het Bedieningsplan en het Werkplan. 7) Het goedgekeurde Bedieningsplan en Werkplan worden uitgevoerd. 8) Dit proces zal verwerkt worden in het nieuwe WBP-tool. Gereedmelding van een werkplan vindt plaats door het gereedmelden van het werkplan door de WV in het WBP tool. Gereedmeldingen van bedieningsplannen vindt plaats door gereedmelding van het bedieningsplan door de BD in het WSP tool. Daarnaast vindt een telefonische gereedmelding van het bedieningsplan plaats van de BD aan de OIV. o TVE-FO-08 Verklaring voor de ontvangst van sleutels. o TVE-FO-03 Formulier voor het Inleveren van sleutels. o TVE-FO-11 Aanvraag voor het uitvoeren van activiteiten op basis van een raamopdracht. o TVE-FO-09 Aanvraag van een raamopdracht voor medewerkers van Stedin. De formulieren zijn te downloaden via Casewise van Stedin. BIJLAGE 7 7. OVERZICHT LS LANDELIJKE VEILIGHEID WERKINSTRUCTIES 3.3. PROCESSCHEMA RO (ACTIVITEITEN VIA RAAMOPDRACHT) BIJLAGE 4 Geüniformeerd taalgebruik volgens UCTE BIJLAGE 5 5. PROCES WERKUITGIFTE LS 6. AANVRAAGFORMULIEREN 6.1. Algemeen Stedin heeft voor de diverse aanvragen in het kader van de BEI een aantal standaard formulieren ontwikkeld. Ingevulde aanvraagformulieren met eventuele bijlagen dienen naar de afdeling netcoördinatie Support groep bevoegdheden van Stedin gestuurd te worden. Hier vindt een toets plaats of aan alle voorwaarden wordt voldaan en worden de aanvragen geregistreerd Er zijn standaard formulieren voor de volgende aanvragen: o TVE-FO-01 Aanvraag van aanwijzingen voor medewerkers van Stedin. o TVE-FO-05 Aanvraag intrekken van aanwijzingen voor medewerkers van Stedin. o TVE-FO-02 Aanvraag van Sleutels.

16

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

Bijlage 17 Eindtermen KEV

Bijlage 17 Eindtermen KEV Bijlage 17 Eindtermen KEV 1. Eindtermen module KEV document TenneT ten behoeve van VP, AVP, WV, OIV en IV 1.1 Inleiding Om een TenneT aanwijzing VP, AVP, WV, OIV en IV te krijgen is buiten een STIPEL en/of

Nadere informatie

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB)

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Pagina 1 van 9 Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI-BLS. Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Branche LaagSpanning. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche LaagSpanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland versie 15 april 2015 Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave Voorwoord 1

Nadere informatie

BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland BEI BLS 2013 Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche Laagspanning Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland 15-10-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS)

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Pagina 1 van 9 Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning

Certificatieschema BEI-AVPmb LS Allround Vakbekwaam Persoon. Laagspanning Pagina 1 van 7 - Allround Vakbekwaam Persoon meting en beveiliging Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOPt LS Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOPt Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing.

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Deze toolbox mondeling verstrekken voor 15-4-2015 Bestaat uit 2 pagina s Iedere aanwezige een exemplaar verstrekken. Toolbox met verplichte registratie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3

Inhoud. Inleiding... 3 Inhoud Inleiding... 3 De dagelijkse praktijk... 3 Arbobesluit art 3.5... 4 Bepalingen uit de NEN 3140 en EN 50110... 4 Extra lage spanning... 5 Werkverantwoordelijke / installatieverantwoordelijke... 5

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon

Certificatieschema VIAG-AVP VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Pagina 1 van 7 VIAG-Allround Vakbekwaam Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

E-11 Een LS-kabel selecteren versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS

E-11 Een LS-kabel selecteren versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS Doel De bedoelde LS-kabel veilig selecteren, eventueel met meetapparatuur of knipapparatuur. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend

Certificatieschema VIAG-VOPt VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon toeganghebbend Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Safety Regulations. Werkvergunningen

Safety Regulations. Werkvergunningen Pagina: 1 van 5 Eigenaar: SSE 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon

Certificatieschema VIAG-VOP VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Pagina 1 van 5 VIAG-Voldoend Onderricht Persoon Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie 15-04-2015

G-20 LD-leidingen in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf stellen versie 15-04-2015 Doel LD-leidingen veilig in en uit bedrijf nemen en/of buiten bedrijf. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

3 AVP LS-service UBH + SBH + BBH

3 AVP LS-service UBH + SBH + BBH Bijlage 1 van de BEI BLS 2013, 15-10-2013 Aanwijzingenstructuur LS Aanwijzingen BEI-LS LNB/Transport betreft LS-bedrijfsinstallaties (accu's, secundair en tertiair) die behoren bij HS- en MS-installaties

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

Werkplan (deel hoogspanning)

Werkplan (deel hoogspanning) NETSCHAKEL: Jaar-week Opmerkingen/bijzonderheden: Vergunningnummer: Opsteller: CWV/WV *): Tel. : 06- Akkoord: OIV : Tel. : 06- : Station Verbinding : Veld : Circuit : VNB periode d, d/n, oa, etc Ttijd

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

VEI-Warmte. Veiligheid Elektrische Installaties Warmte

VEI-Warmte. Veiligheid Elektrische Installaties Warmte VEI-Warmte Veiligheid Elektrische Installaties Warmte Uitgave 2013 <

Nadere informatie

UPI012 Beheer en Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties versiedatum Blz. 2/24 01-10-2014

UPI012 Beheer en Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties versiedatum Blz. 2/24 01-10-2014 Blz. 2/24 01-10-2014 Blz. 3/24 01-10-2014 Inhoud 1 Doel... 4 2 Doelgroep... 4 3 Toepassingsgebied... 4 4 Definities/Afkortingen... 5 5 Referenties... 5 6 Werkwijze... 6 6.1 Taken, verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 algemeen 6 enkele tekstuele aanpassingen aangepast: literatuurlijst 22-5-2014 Provisorische wijziging

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

-e: UPI 003 Vrijschakelen van installatie(delen)

-e: UPI 003 Vrijschakelen van installatie(delen) P.egJstratienumïT::-:' Documentor: 200109-50034 -e: mt / UPI 003 Vrijschakelen van installatie(delen) versiedatum 1-6-2005 1-3-2009 7-4-2011 Opsteller M. Bovens Werkgroep R. Henskens Werkvergunningen J.

Nadere informatie

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren

B1 Het operationele programma slechts gedeeltelijk uit te voeren A. Wijzigingen in het operationele programma ( strategisch plan) voor de volgende jaren: In artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in

Nadere informatie

Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen BEI BHS; 16-04-2016

Vaktechnische opleidings- en ervaringseisen BEI BHS; 16-04-2016 Bijlage 3 van de BEI BHS 2016 Vaktechnische opleidings- ervaringseis BEI BHS; 16-0-2016 Aanwijzing Vaktechnische opleidingseis* (is ook toelatingseis PCE exam) Ervaringseis Algeme THP LNB Algeme BEI instructie

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

HSE Netwerk 25 oktober 2007 07PHSE017 v5.0

HSE Netwerk 25 oktober 2007 07PHSE017 v5.0 HSE Netwerk 25 oktober 2007 07PHSE017 v5.0 1. Inleiding 2. Contractvormen 3. Werkplan en Schakelplan 4. Werkoverdracht bij uitbesteding 5. Raamopdrachten 6. Overzich^verantwoordelijkheden uitbesteding

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-examens Pagina 1 van 7 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL PR01-1/5 1. DOEL Deze procedure beschrijft hoe de kwaliteitsdocumenten worden beheerd. Hieronder wordt o.a. verstaan de werkwijzen die gevolgd worden bij het tot stand komen, wijzigen, bewaren en vrijgeven

Nadere informatie

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013)

Vaktechnische opleidingen voor toelating tot BEI-BLS-examens ( overeenkomstig bijlage 2 van de BEI BLS 15 oktober 2013) Pagina 1 van 9 Uitvoeringsregels screening t.b.v. toelating tot BEI-examens 1 Aan de vaktechnische opleidingseisen is voldaan indien zowel voldaan is aan de basisopleiding als aan de aanvullende opleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 november 2009; Raadsbesluit Corsa registratie : 09.51705 Raadsbesluitnr. : Behoort bij voorstel : 09.51704 Datum B&W : 3 november 2009 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Versie: 15 april 2015. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Versie: 15 april 2015 Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland Pagina 1 van 56 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik

van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik van de vertrouwenscommissie HANDELINGS-PROTOCOL Seksueel Misbruik hoofdlijnen De zij kennis vertrouwenscommissie heeft uitgewerkt. acht genomen zich verantwoordelijk In van heeft praktijk beschuldigingen

Nadere informatie

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Pagina 1 van 15 Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen

Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe. Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe Eenvoudig uw diploma s omwisselen en uw nieuwe WFt-diploma s aanvragen Reglement Diploma Wissel Service Lindenhaeghe versie 3.0. 0 1-12- 2014 REGLEMENT DIPLOMA

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 2 3 Wijziging(en) TA wordt minimaal 2 werkdagen voor

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

VIAG 2013. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland

VIAG 2013. Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven. Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland VIAG 2013 Veiligheidsinstructie aardgas voor de energiebedrijven Uitgave van de Vereniging van Energienetbeheerders in Nederland 15-10-2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 04 1. Toepassingsgebied 1.1 Gasvoorzieningsystemen

Nadere informatie

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling

33.59P Niet destructief onderzoek d.m.v. straling Documenteigenaar Adviseur SHEQ evisie 09-09-15 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 8 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en)

Nadere informatie

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl).

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl). Klachtenprocedure 1 Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de diensten of dienstverlening van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad kent daarvoor een klachtenprocedure

Nadere informatie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie VE02/RO/0707 GEDRAGSCODE stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie Inhoudsopgave 1 algemeen kader 3 1.1 Toepassingsgebied 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 De voorbereidingsfase 4 2.1 Informatievoorziening

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Vrije Universiteit Personeelsbalie Servicecentrum De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Jaargesprekken 10/2005 telefoon fax e-mail internet (020) 59 85400 (020) 59 85454 personeelsbalie@dienst.vu.nl www.vu.nl/personeelsbalie

Nadere informatie

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB.

De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling binnen het terrein van AEB. Opgesteld door Alfons Sprengers evisie 21-06-11 Pagina: 1 van 7 1. Doelstelling De doelstelling van deze procedure is de veilige uitvoering van niet destructief onderzoek (NDO) met behulp van straling

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Pagina 1 van 18 Certificatieschema Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18,

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..)

Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..) Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..) Definities: Bewonerscommissie: Contactpersoon: Wijkinformatiebijeenkomst: Complex: Huurdersplatform: Budgetcommissie:

Nadere informatie

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties 1-april-2011 KLPD Belastingdienst 1 Inleiding & doel 3 2 Contactgegevens 4 2.1 KLPD 4 2.2 Belastingdienst 4 3 Procesoverzicht 5 3.1 Aanvraag

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie