Het werknemers pensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het werknemers pensioen"

Transcriptie

1 Het werknemers pensioen Productinformatie voor de adviseur Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. In het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse kan de werknemer zijn pensioen opbouwen op 2 manieren: 100% beleggen of 100% garantie. De werknemer maakt zelf de keuze en wij helpen hem hierbij. Bovendien is het Werknemers Pensioen 24/7 digitaal toegankelijk. Zo maken we pensioenopbouw een stuk overzichtelijker. Met blijvend lage kosten. Beleggen of garantie Het pensioenvermogen wordt opgebouwd in een mixfonds en in een fonds dat belegt in staatsobligaties met lange looptijden. Dat gebeurt volgens het lifecycle principe. Door steeds meer te beleggen in langlopende staatsobligaties naarmate de pensioendatum nadert, verkleinen we de kans op schommelingen in de verwachte pensioenopbrengst. De beleggingskosten houden we voor de werknemer laag. Dat helpt hem een hoger pensioen op te bouwen. Wil de werknemer helemaal geen beleggingsrisico lopen? Dan kan hij kiezen voor een gegarandeerde pensioenuitkering. 24/7 digitaal toegankelijk Voor de werknemer, werkgever en u als adviseur is een online omgeving beschikbaar met 24/7 inzicht in het Werknemers Pensioen. Bovendien kunt u online direct een offerte aanmaken. U ontvangt tegelijkertijd alle relevante juridische documenten op maat. Voordelen op een rij Beleggen of garantie Blijvend lage kosten 24/7 digitaal toegankelijk Heeft u vragen? Neem contact op met uw accountmanager. t

2 Regeling Soort regeling Deelname Minimum aantal deelnemers Minimale contractomvang Beschikbare premieregeling Defined Contribution (DC) systematiek voor de aanspraak op ouderdoms- en partnerpensioen vanaf de pensioendatum. Defined Benefits (DB) systematiek voor de aanspraak op partner-, wezen- en Anw Pensioen bij overlijden van de deelnemer voor de pensioendatum. Verplicht voor alle werknemers, met uitzondering van de DGA of voor een specifieke groep werknemers 1 Geen Overeenkomst De overeenkomst start op de eerste dag van een maand. Looptijd overeenkomst is onbepaald. Looptijd overeenkomst Opnameleeftijd Voorportaalregeling Aanvang opbouwen pensioen Pensioenrichtleeftijd Onbepaald. Opzegtermijn voor werkgever: 2 maanden. Opzegtermijn De Amersfoortse: 6 maanden. - De Amersfoortse kan voorwaarden en tarieven op enig moment aanpassen. Een aanpassing wordt uiterlijk 3 maanden van te voren aangekondigd. Minimum opnameleeftijd in de hoofdregeling vanaf 15 t/m 21 jaar. Standaard is 21 jaar. Ja, verplicht. Voorportaal loopt vanaf 15 jaar tot opnameleeftijd. Bij start pensioenregeling of vanaf de 1ste van de maand waarin de werknemer in dienst is gekomen. Als de werknemer bij in dienst treden jonger is dan de opnameleeftijd, geldt de start van de pensioenopbouw vanaf de 1e van de maand waarin de opname leeftijd wordt bereikt. De werkgever heeft de keuze voor de pensioenrichtleeftijd tussen 60 en 67 jaar. Standaard is 67 jaar. Het pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand waarin de deelnemer de pensioenrichtleeftijd bereikt. Deelnemersjaren Vanaf datum in dienst Dienstjaren voor de minimum opnameleeftijd worden niet meegenomen. Werkgever heeft de keuze om voor het partnerpensioen extra dienstjaren toe te staan in verband met een inkomende waardeoverdracht of voorliggende deelnemersjaren. Risico acceptatie Maximum pensioengevend salaris: Maximum stijging pensioengevend salaris: 20% per jaar. Stijgingen boven dit percentage worden niet doorgevoerd. Gedeeltelijk ao ers worden opgenomen voor het deel dat zij nog arbeidsgeschikt zijn. Er geldt een anti-misbruikbepaling bij overlijden binnen een jaar en bij arbeidsongeschiktheid binnen een half jaar na aanvang deelname. 2

3 Dekking Ouderdoms- en partnerpensioen vanaf pensioendatum Voor de opbouw van het ouderdomspensioen (OP) en het nabestaandenpensioen (NP) na pensioendatum heeft de deelnemer de keuze tussen beleggen en verzekeren. Beleggen: Bij aanwending van de beschikbare premie voor Beleggen wordt er volgens het lifestyle principe belegd in een mixfonds en een fonds dat belegt in obligaties met lange looptijden. Bij leven van de deelnemer op pensioendatum moet met het aanwezige beleggingskapitaal ouderdomspensioen en partnerpensioen worden aangekocht in de verhouding 100:70. Uitruil van PP naar OP is mogelijk. Shoppen (aankoop bij een andere pensioenuitvoerder) is dan mogelijk. Bij overlijden van de deelnemer voor pensioendatum vervalt het beleggingskapitaal. Ter compensatie hiervoor wordt maandelijks een bonuspremie bijgeschreven. Gegarandeerde pensioenuitkering: Bij aanwending van de beschikbare premie voor een gegarandeerde pensioenuitkering wordt ongeacht de burgerlijke staat van de deelnemer ouderdomspensioen (OP) en (uitgesteld) partnerpensioen (PP) bij overlijden van de deelnemer na pensioendatum aangekocht. De verhouding tussen het OP:PP is 100:70. Op pensioendatum is uitruil van PP naar OP mogelijk. Ouderdoms- en partnerpensioen worden nominaal verzekerd. Er is geen toeslagverlening of verzekerde stijging mogelijk. Partnerpensioen voor pensioendatum Anw Pensioen voor pensioendatum Wezenpensioen voor pensioendatum Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Verplichte dekking; partnerpensioen wordt verzekerd voor iedere deelnemer (onbepaald systeem). Hoogte (afhankelijk van pensioenleeftijd) max. 1,33% van de pensioengrondslag per dienstjaar (dit maximum geldt bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar). Aanvullend kan gekozen worden voor een 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% en 3% stijging van het partnerpensioen na ingang. De werkgever heeft de keuze om wel of geen Anw dekking aan te bieden. Indien de werkgever kiest voor een Anw dekking dan is er een keuze tussen verplichte of vrijwillige deelname van de deelnemer. Er wordt een vast bedrag verzekerd ter hoogte van de wettelijke Anw uitkering voor een nabestaande zonder kinderen incl. vakantiegeld. De hoogte van het verzekerd bedrag wordt één keer per jaar vastgesteld. Na ingang wordt het Anw pensioen niet meer aangepast aan de hoogte van de wettelijke Anw uitkering. Bij de verplichte Anw dekking kan aanvullend gekozen worden voor een 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5% en 3% stijging van het anw pensioen na ingang. Verplichte dekking: wezenpensioen wordt verzekerd voor iedere deelnemer (onbepaald systeem). Hoogte (afhankelijk van pensioenleeftijd) max. 0,27% van de pensioengrondslag per dienstjaar (dit maximum geldt bij pensioenrichtleeftijd 67 jaar). Als gekozen is voor een stijgend partnerpensioen na ingang dan geldt dit ook voor het wezenpensioen. Er geldt een vaste eindleeftijd naar keuze van 18, 21,27 of 30 jaar. Standaard is 21 jaar. Verplichte dekking: De premievrijstelling geldt voor alle dekkingen met uitzondering van waardeoverdrachtverzekering en voor bijsparen. De dekking voor premievrijstelling is exclusief vrijstelling van de administratiekosten. 3

4 De werkgever kan er voor kiezen om de financiële risico s van individuele wettelijke waardeoverdrachten af te dekken. Met deze dekking wordt de werkgever niet geconfronteerd met een bijbetalingsverplichting bij individuele wettelijke waardeoverdrachten. Bijbetalingen maar ook teruggaven zijn voor De Amersfoortse. De risicopremie voor deze dekking is een vast bedrag per deelnemer. Deze dekking is alleen mogelijk als de regeling bij aanvang niet meer dan 50 deelnemers bevat. Keuzemogelijkheden Pensioenuitkering Bijsparen Individuele waardeoverdracht Waardeoverdrachtverzekering Flexibiliseringsmogelijkheden Onbetaald verlof De deelnemer heeft de keuze tussen 100% beleggen of 100% gegarandeerde pensioenuitkering. De werkgever bepaalt of bijsparen in de regeling mogelijk is. Bijsparen is alleen mogelijk voor de ruimte tussen de staffel van de regeling en de fiscaal maximale staffel. Opbouw in bijspaarregeling is conform keuze van de hoofdregeling (beleggen of gegarandeerde pensioenuitkering). Bijsparen is alleen mogelijk door middel van maandelijkse premiebetaling. Voor bijsparen worden geen extra kosten bij de werkgever in rekening gebracht. De deelnemer heeft de mogelijkheid om het kapitaal dat voortvloeit uit de inkomende individuele wettelijke waardeoverdacht te beleggen of te kiezen voor een gegarandeerde pensioenuitkering. Ongeacht zijn keuze voor de hoofdregeling. Eerder of later met pensioen Variëren in de hoogte van de uitkering (hoog-laag) Deeltijdpensionering Uitruilen van partnerpensioen naar extra ouderdomspensioen De werkgever heeft de mogelijkheid uit de volgende opties: De beschikbare premie, nabestaandenpensioenen (PP, WzP en ANW) en VPA dekking lopen ongewijzigd door tijdens onbetaald verlof. De beschikbare premie stopt tijdens onbetaald verlof. De nabestaandenpensioenen (PP, WzP en ANW) en VPA dekking blijven (op risicobasis) verzekerd. Na de verlofperiode is er weer een aanspraak op beschikbare premie. De periode van onbetaald verlof telt mee voor bepaling dienstjaren. Opbouw pensioen Beschikbare premie Bij opname in de hoofdregeling wordt de beschikbare premie van de deelnemer standaard volledig (100%) aangewend voor Beleggen. Na ontvangst van de startbrief kan de deelnemer de bestemming van de toekomstige beschikbare premies wijzigen (= premieherbestemming). Hierbij heeft de deelnemer de volgende keuze: - 100% beleggen of - 100% gegarandeerde pensioenuitkering. Als de deelnemer uiterlijk 3 maanden na opname kiest voor een gegarandeerde pensioenuitkering, dan wordt ook het tot aan dat moment opgebouwde beleggingskapitaal omgezet. De deelnemer kan iedere maand zijn toekomstige premiebestemming wijzigen. Een opgebouwd beleggingskapitaal kan niet worden omgezet in een gegarandeerde Pensioenuitkering. Een gegarandeerde pensioenuitkering kan ook niet worden omgezet in beleggen. Staffelkeuze Fiscale 3% staffel (met toets aan middelloonregeling) Fiscale 4% staffel Percentage van fiscale staffel Gelijkblijvend percentage 4

5 Premiebetaling 100% werkgever of - Werknemersbijdrage: standaard is een vast % van de pensioengrondslag in te houden op het brutosalaris van de deelnemer. Andere vormen van een werknemersbijdrage zijn ook mogelijk. Pensioengrondslag Pensioengevend salaris Franchise WIA excedentpensioen Betalen premie Pensioengevend salaris minus franchise. Het pensioengevend salaris kan bestaan uit de volgende bestanddelen: Maandsalaris (of 4 wekelijks) Vakantiegeld 13e maand Het is ook mogelijk een maximum pensioengevend salaris op te nemen. De werkgever heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden: Minimale fiscale franchise (AOW volgend) Jaarlijks opgeven van het franchise bedrag De franchise wordt één keer per jaar op de peildatum vastgesteld. Niet van toepassing. Premie wordt via automatische incasso geïncasseerd. Beleggen Beleggen Opting out (vrije beleggingskeuze) Fondsen De premie wordt standaard belegd in een mixfonds en een fonds dat belegt in obligaties met lange looptijden. Hierbij wordt het lifecycle principe gevolgd. De verhouding wordt bepaald door de tijd die het nog duurt voordat de pensioenrichtleeftijd is bereikt. Niet mogelijk. Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd in een mixfonds en, afhankelijk van de tijd die het nog duurt tot de richtpensioendatum, in een fonds dat belegt in staatsobligaties met lange looptijden. Het Werknemers Pensioen Mixfonds Dit mixfonds wordt beheerd door de beleggingsspecialisten van a.s.r.. Het fonds belegt in een neutrale verhouding van aandelen, vastrentende waarden en vastgoed. De basisverhouding is 55% aandelen, 35% obligaties en 10% vastgoed. De beleggingen voldoen aan het duurzaamheidsbeleid van a.s.r. Door te beleggen in verschillende landen, sectoren en bedrijven, zoals aandelen van bedrijven die tot de Eurozone worden gerekend en wereldwijd opereren, wordt voldoende spreiding gerealiseerd. Het beleggingsbeleid kan worden omschreven als slim beleggen. De beleggings specialisten van a.s.r. zorgen ervoor dat de portefeuille zo dicht mogelijk de referentie-index van het fonds benadert, om een beter resultaat te behalen dan de referentie-index. Op deze wijze zijn er geen grote afwijkingen van de beleggingsportefeuille van het fonds ten opzichte van de referentie-benchmark. De afwijkingen zijn het gevolg van het duurzaamheidsbeleid en daarnaast het slim index beleggen, waarbij transactiekosten worden beperkt door het beperken van transacties of de timing van de beleggingstransacties. Lifecycle Het Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds Het Lange Staatsobligatiefonds is een essentieel onderdeel van het lyfecycle beleggen. Het doel is om naar mate de pensioendatum nadert het aan te kopen pensioen op de pensioendatum minder afhankelijk te maken van schommelingen in de rentestand. Dit wordt bereikt door een steeds groter deel van het beleggingskapitaal in dit fonds te beleggen. De laatste 3 jaar voor de pensioenrichtleeftijd zit het hele pensioenkapitaal in dit fonds. Het fonds belegt voornamelijk in staatsobligaties met een lange looptijd met, bij aanvang van het fonds, een AAA rating. De lifecycle ziet er als volgt uit: Binnen de lifecycle wordt belegd in een het Werknemers Pensioen Mixfonds en het Werknemers Pensioen Lange Staatsobligatiefonds. Tot 17 jaar voor de richtpensioenleeftijd wordt er volledig in het mixfonds belegd. Vanaf 17 jaar voor de richtpensioenleeftijd wijzigt de verhouding tussen het mixfonds en het Lange Staatsobligatiefonds en wordt er steeds meer in het Lange Staatsobligatiefonds belegd. Uiteindelijk wordt er 3 jaar voor richtpensioenleeftijd volledig belegd in het Lange Staatsobligatiefonds. In onderstaand schema staat de lifecycle uitgewerkt. 5

6 Lifecycle Werknemers Pensioen Hoe lang tot uw pensioendatum? Mixfonds Aandelen Vastgoed Obligaties Staatsobligaties met lange looptijden > 17 jaar 100,0% 55,0% 10,0% 35,0% 0,0% 17 jaar 93,3% 51,3% 9,3% 32,7% 6,7% 16 jaar 86,7% 47,7% 8,7% 30,3% 13,3% 15 jaar 80,0% 44,0% 8,0% 28,0% 20,0% 14 jaar 73,3% 40,3% 7,3% 25,7% 26,7% 13 jaar 66,7% 36,7% 6,7% 23,3% 33,3% 12 jaar 60,0% 33,0% 6,0% 21,0% 40,0% 11 jaar 53,3% 29,3% 5,3% 18,7% 46,7% 10 jaar 46,7% 25,7% 4,7% 16,3% 53,3% 9 jaar 40,0% 22,0% 4,0% 14,0% 60,0% 8 jaar 33,3% 18,3% 3,3% 11,7% 66,7% 7 jaar 26,7% 14,7% 2,7% 9,3% 73,3% 6 jaar 20,0% 11,0% 2,0% 7,0% 80,0% 5 jaar 13,3% 7,3% 1,3% 4,7% 86,7% 4 jaar 6,7% 3,7% 0,7% 2,3% 93,3% 3 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 2 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1 jaar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Opbouw tarieven Tariefopbouw Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Waardeoverdrachtverzekering Bijdrage werknemer Verschuldigde bedragen werkgever Administratiekosten Het tarief waarmee de risicopremies en de aan te kopen gegarandeerde pensioenuitkeringen worden bepaald, houdt onder meer rekening met de levensverwachting van de verzekerde en intrest in de vorm van een rentetermijnstructuur. Een rentetermijnstructuur bestaat uit een tabel waarbij voor iedere duur tot elke maandelijkse pensioenuitkering een bijbehorend rentepercentage geldt. De hoogte van de rentetermijnstructuur wordt iedere maand op basis van actuele gegevens opnieuw vastgesteld. Maandelijks wordt aan de hand van de leeftijd van de werknemer en het geldende tarief de risicopremie en indien van toepassing de voor de werknemer aan te kopen gegarandeerde pensioenuitkering voor de betreffende maand berekend. De hoogte van de risicopremies en aan te kopen pensioenen fluctueren dus per maand. De werkgever betaalt zo altijd een actuele premie en werknemers kopen hun pensioen altijd aan tegen een actueel tarief. De actuele rentetermijnstructuur is te vinden op de website van De Amersfoortse. De hoogte van de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de pensioenrichtleeftijd en wordt uitgedrukt in een percentage van de beschikbare premie en risicopremies. Bij pensioenrichtleeftijd 67 is het percentage bij 3 klassen 4,00% en bij 6 klassen 4,25%. De premie voor het verzekeren van het risico van individuele wettelijke waardeoverdracht is 5,00 per maand per actieve deelnemer. De hoogte van de deelnemerbijdrage wordt bepaald door de werkgever. De kosten voor de werkgever bestaan uit de volgende bestanddelen: Administratiekosten. Dit betreft een vast bedrag per actieve deelnemer. Kosten voor mutaties en dienstverlening die niet onder het servicepakket vallen. Jaarlijks kan De Amersfoortse besluiten onderstaande bedragen per 1 januari te verhogen conform CPI-index. Werkgever betaalt: Vaste kosten per actieve deelnemer per maand. Bij de start van de regeling wordt aan de hand van het aantal deelnemers het vaste bedrag aan administratiekosten bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Jaarlijks zal vervolgens per 1 januari opnieuw het aantal actieve deelnemers worden vastgesteld en de vaste kosten aan de hand van onderstaande tabel worden aangepast. Aantal deelnemers Vaste kosten per maand 7,50 7,- 6,50 6,- 5,50 6

7 Inrichtings- en implementatiekosten Kosten wijzigingen 0,00 Prijslijst vaste kosten per mutatie. Werkgever betaalt: Wijziging: Verwerken individuele waardeoverdracht Voor de offerte worden geen kosten berekend Verstrekken output op papier aan deelnemer Overige werkzaamheden Kosten: 150,- per betrokken pensioenuitvoerder 1,25 per maand per deelnemer 112,50 per uur Kosten collectieve waardeoverdracht De kosten voor een inkomende collectieve waardeoverdracht zijn maatwerk. De kosten voor een uitgaande waardeoverdracht zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De minimumkosten die in rekening worden gebracht zijn Het maximumbedrag is Aantal deelnemers >50 Vaste kosten per deelnemer 89,- 78,- 67 ADMINISTRATIE- EN BELEGGINGSKOSTEN WERKNEMER Kosten voor beleggen Kosten beleggingsfondsen Vergoeding beleggingsadministratie verzekeraar: De vergoeding voor de beleggingsadministratie van de verzekeraar bedraagt 0,0167% per maand van het belegd vermogen. De vergoeding wordt verrekend door maandelijks (aan einde maand) units te onttrekken aan het unitsaldo. Lopende kosten. De lopende kosten worden verrekend in de koers van het fonds: Mixfonds(en): 0,35% Lange Staatsobligatiefonds: 0,25% Instap- en uitstapvergoeding: Voor de mixfondsen geldt geen in- en uitstapvergoeding. De aan de mixfondsen onderliggende fondsen kennen wel in- en uitstapvergoedingen. Deze zijn verwerkt in de uiteindelijke koers van de mixfondsen. De hoogte varieert van 0,10% tot 0,25%. Voor het Lange Staatsobligatiefonds geldt een in- en uitstapvergoeding van 0,15%. Deze is verwerkt in de uiteindelijke koers. Echtscheiding Voor afsplitsen van bijzonder partnerpensioen worden geen kosten in rekening gebracht. Bij verevening en afzien van afsplitsen bijzonder partnerpensioen wordt een bedrag van 225,00 in rekening gebracht bij de (ex) werknemer. COMMUNICATIE Werkgever De werkgever kan voor advies terecht bij zijn onafhankelijke pensioenadviseur. De werkgever kan voor administratieve vragen (mutaties en nota) contact opnemen met De Amersfoortse. De werkgever heeft via de online portal 24 uur per dag inzicht in de pensioenregeling (o.a. invoeren nieuwe deelnemer, doorgeven van mutaties, status van afhandeling mutatieverzoek, betalingsoverzicht inzien). Werknemer De deelnemer kan met vragen terecht bij de werkgever of de pensioenadviseur. De deelnemer ontvangt eenmaal per jaar een UPO, evenals een kosten- en waardeoverzicht bij beleggen. De deelnemer heeft via de online portal 24 uur per dag inzicht in zijn pensioen (o.a. raadplegen documenten, inzicht in opgebouwd pensioenkapitaal, doorgeven van mutaties, status van afhandeling mutatieverzoek, wijzigen premiebestemming naar beleggen of gegarandeerde pensioenuitkering, raadplegen pensioenplanner). 7

8 Heeft u vragen? Neem contact op met uw accountmanager. Datum afgifte Alle rechten voorbehouden De Amersfoortse Verzekeringen is een handelsnaam van a.s.r. Levensverzekering N.V. Zij heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze productinformatie. Desondanks aanvaardt a.s.r. Levensverzekering N.V. geen aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Zonder schriftelijke toestemming van a.s.r. Levensverzekering N.V. mag niets van deze productinformatie worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook, dan wel geheel of gedeeltelijk worden bewerkt. 8

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

productbeschrijving prisma pensioen

productbeschrijving prisma pensioen productbeschrijving prisma pensioen Het Prisma Pensioen is een (collectieve) premieovereenkomst (PW) op basis van beleggingen (unit-linked). Het minimum aantal deelnemers is 5 en de minimum gemiddelde

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop

Waardewijs Pensioen voor werkgevers. Duidelijkheid voorop Waardewijs Pensioen voor werkgevers Duidelijkheid voorop Geen onduidelijkheden. Lekker toch? Pensioenen zijn ingewikkeld. Daarom kunnen ze niet zonder een onafhankelijk en deskundig advies. Maar ook mèt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295

1. Uw gegevens. : P.O.M. Boekhoudt Geboortedatum : 7 januari 1971 Burgerservicenummer : 106960295 Inhoudsopgave 1. Uw gegevens... 1 2. Basisgegevens pensioenregeling... 2 3. Op welke pensioenen heeft u recht?... 3 4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid... 4 5. De kosten van uw pensioen...

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

MKB GarantiePlusPensioen

MKB GarantiePlusPensioen MKB GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor uw medewerkers MKB GarantiePlusPensioen Zekerheid voor uw personeel Gegarandeerd kapitaal op de pensioendatum Partner- en wezenpensioen als periodieke

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers? Dit is

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket. Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz DGA Pakket Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Dé pensioenoplossing voor directeur-grootaandeelhouders Als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Productbeschrijving Prisma Pensioen

Productbeschrijving Prisma Pensioen Productbeschrijving Prisma Pensioen januari 2012 Inhoud: Kenmerken Prisma Pensioen Inzichtelijke pensioenlasten Modern en efficiënt BASISVERZEKERINGEN Ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum

Nadere informatie

PRISMA PENSIOEN Zo duidelijk kan de toekomst zijn

PRISMA PENSIOEN Zo duidelijk kan de toekomst zijn PRISMA PENSIOEN Zo duidelijk kan de toekomst zijn INHOUD Algemene kenmerken Tarieven Beleggingsaanbod Portaal Contact WAAROM COLLECTIEF PENSIOEN VAN LEGAL & GENERAL? Prisma Pensioen Combinatie van het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen

Pensioenstartbrief. Pensioen Continu Plan Nettopensioen Pensioenstartbrief Pensioen Continu Plan Nettopensioen Inhoudsopgave Leeswijzer 4 1 Hoe ziet uw pensioenovereenkomst eruit? 6 a Wat is nettopensioen? 6 b Wat houdt het aanbod van uw werkgever in? 6 c Hoe

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement NETTOPENSIOENREGELING Contract: /001 Versie 1 januari 2016 met grondslagen per 1 januari 2016 1 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Met ingang van 1 januari 2015 voorziet

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.2014.0201 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen Waardewijs Pensioen Basis Voor een goed basispensioen Pensioen als belangrijk onderdeel van uw arbeidsvoorwaardenbeleid Een goede pensioenregeling zorgt voor een onbezorgde oudedag voor werknemers. Daarmee

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Pensioenuitvoerder. Anne Mulder, Simmer Advies. Datum: 28-01-2014. request for proposal Kikkoman

Pensioenuitvoerder. Anne Mulder, Simmer Advies. Datum: 28-01-2014. request for proposal Kikkoman Aan: Van: Pensioenuitvoerder Datum: 28-01-2014 Onderwerp: Anne Mulder, Simmer Advies request for proposal Kikkoman Kikkoman Foods Europe B.V. in Nederland is gevestigd te Sappemeer en maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben

U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever U vindt het belangrijk dat uw werknemers een goede pensioenregeling hebben Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 2 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 2 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2 Uw aanvullend pensioen geregeld Als u aan het begin van uw loopbaan staat, is de tijd na uw pensioen niet het eerste waar u aan denkt. Maar hebt u er al een flink aantal jaren

Nadere informatie

AEGON PPI B.V. Startbrief. 1 oktober 2012

AEGON PPI B.V. Startbrief. 1 oktober 2012 AEGON PPI B.V. Startbrief 1 oktober 2012 Pensioenreglement AEGON PPI Nieuwe opzet en stijl door BrinkStallinga 15112011 Vooraf Welkom in uw nieuwe pensioenregeling bij AEGON PPI. In deze startbrief leest

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen

Nadere informatie

DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING

DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING DE NETTO PENSIOEN REGELING WAT U MOET WETEN OVER DE NETTO PENSIOENREGELING Vanaf 2015 bouwt u minder pensioen op in de basispensioenregeling. Daarom kunt u extra pensioen opbouwen. Hiervoor biedt het pensioenfonds

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie